Views
6 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Poznámky k LCD displeju

Poznámky k LCD displeju a objektívu 8 SK • LCD displej je vyrobený použitím veľmi presnej technológie, vďaka ktorej správne funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD displeji sa však môžu objavovať malé čierne a/alebo jasné body (biele, červené, modré alebo zelené). Tieto body sú normálnym výsledkom výrobného procesu a nemajú vplyv na snímanie. • Keď je akumulátor takmer vybitý, objektív sa môže prestať pohybovať. Vložte nabitý akumulátor a znovu zapnite fotoaparát. Informácie o teplote fotoaparátu Pri nepretržitom používaní sa fotoaparát a akumulátor môžu zahriať, nejde však o poruchu. Informácie o ochrane proti prehrievaniu Z dôvodu ochrany fotoaparátu nemusí byť možné snímať videozáznamy alebo sa môže automaticky vypnúť napájanie v závislosti od teploty fotoaparátu a akumulátora. Pred vypnutím napájania alebo zablokovaním snímania videozáznamov sa na LCD displeji zobrazí hlásenie. Informácie o kompatibilite obrazových údajov • Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu štandardu DCF (Design rule for Camera File system), ktorý vytvorila asociácia JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). • Spoločnosť Sony nezaručuje, že fotoaparát bude prehrávať zábery zaznamenané alebo upravené iným zariadením, a že iné zariadenie bude prehrávať zábery zaznamenané fotoaparátom. Upozornenie na ochranu autorských práv Televízne programy, filmy, video kazety a ďalšie materiály môžu byť chránené autorskými právami. Neautorizovaným zaznamenávaním takýchto materiálov sa môžete dopustiť viacerých porušení zákonov o autorských právach. Žiadna kompenzácia poškodeného obsahu alebo zlyhania záznamu Spoločnosť Sony nemôže kompenzovať zlyhanie záznamu alebo stratu zaznamenaného obsahu spôsobené poruchou fotoaparátu alebo záznamového média atď. Ilustrácie Ilustrácie v tejto príručke sú z DSC-W290, pokiaľ nie je uvedené inak.

Začíname! Kontrola dodaného príslušenstva • Nabíjačka akumulátora BC-CSGD/BC- CSGE (1) • Remienok na zápästie (1) • Taštička (1) (len pri DSC-W275) • Sieťová šnúra (1) (nie je súčasťou dodávky v USA a Kanade) • Nabíjateľný akumulátor NP-BG1 (1)/ Puzdro na akumulátor (1) • Kábel USB, A/V pre viacúčelový konektor (1) • CD-ROM (1) – Softvér s aplikáciou pre Cyber-shot – „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ – „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ • Návod na používanie (tento manuál) (1) x Použitie remienka na zápästie Poškodeniu spôsobenému pádom fotoaparátu zabránite pripojením remienka a pretiahnutím ruky cez slučku. Háčik Začíname! 9 SK