Views
3 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Použitie funkcií

Použitie funkcií snímania Zobrazenie minimálnych indikátorov (Easy Shooting) Tento režim obmedzuje minimálny počet nastavení. Zväčší sa veľkosť textu a indikátory budú ľahšie viditeľné. 1 Nastavte prepínač režimu na (Easy Shooting). Činnosť Ako zmeniť Self-Timer Stlačte na ovládacom tlačidle t zvoľte [Self-Timer 10sec] alebo [Self-Timer Off]. Image Size Stlačte MENU t zvoľte [Large] alebo [Small] z [Image Size]. Flash Stlačte na ovládacom tlačidle t zvoľte [Flash Auto] alebo [Flash Off]/Stlačte MENU t [Flash] t zvoľte [Auto] alebo [Off]. zInformácie o režime Easy Viewing (Jednoduché prezeranie) Keď stlačíte tlačidlo (Prehrávanie) s prepínačom režimu nastaveným na (Easy Shooting), text obrazovky prehrávania bude väčší a ľahšie viditeľný. Okrem toho budú obmedzené funkcie, ktoré je možné použiť. Tlačidlo (Delete): Môžete vymazať práve zobrazený záber. Zvoľte [OK] t z. Tlačidlo MENU: Môžete vymazať práve zobrazený záber pomocou [Delete Single Image] alebo vymazať všetky zábery v priečinku pomocou [Delete All Images]. 20 SK

Rozpoznanie úsmevu a automatické snímanie (Smile Shutter – snímanie úsmevu) 1 Stlačte tlačidlo (Úsmev). 2 Počkajte na rozpoznanie úsmevu. Keď úroveň úsmevu na indikátore prekročí bod b, fotoaparát automaticky nasníma zábery. Keď stlačíte tlačidlo (Úsmev) znova, režim Smile Shutter (Snímanie úsmevu) sa ukončí. • Aj keď počas režimu Smile Shutter (Snímanie úsmevu) stlačíte tlačidlo spúšte, fotoaparát nasníma záber a potom sa vráti do režimu Smile Shutter. Tlačidlo (Úsmev) Rámček rozpoznania tváre Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu Použitie funkcií snímania zRady pre lepšie zachytenie úsmevov 1 Nezakrývajte si oči ofinou. 2 Snažte sa nasmerovať tvár priamo pred fotoaparát a buďte, pokiaľ je to možné, v rovnakej výške. Miera detekcie je vyššia v prípade prižmúrených očí. 3 Usmievajte sa zreteľne s otvorenými ústami. Úsmev sa jednoduchšie rozpozná, ak ukážete zuby. 21 SK