Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Hongrois

Umožňuje vám vybrať

Umožňuje vám vybrať formát zobrazenia pre prezeranie skupiny záberov pri použití pamätovej karty „Memory Stick Duo“. Výber formátu zobrazenia (View Mode) Stlačením tlačidla 1 (Prehrávanie) zobrazte záber a potom stlačte tlačidlo MENU. Zvoľte (View Mode) 2 pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle t požadovaný režim t z. (Date View): Zobrazí zábery podľa Poznámka 34 SK Tlačidlo MENU dátumu. (Event View): Analyzuje dátum a frekvenciu snímania záberov a zábery sa automaticky roztriedia a zobrazia v skupinách. (Favorites): Zobrazí zábery zaregistrované ako Favorites (Obľúbené). (Folder View): Zobrazuje a organizuje zábery podľa priečinkov. • Ak nemôžete prehrať zábery zaznamenané inými fotoaparátmi, prezerajte zábery v [Folder View].

Vymazanie záberov Vymazanie záberov 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zobrazte záber a potom stlačte tlačidlo (Delete). 2 Stlačením v/V na ovládacom tlačidle zvoľte požadované nastavenie. Tlačidlo (Delete) All in Date Range: Umožňuje vymazať všetky zábery v zobrazenom rozsahu Tlačidlo MENU dátumu. V závislosti od režimu prezerania bude túto položku predstavovať možnosť [All in This Folder] alebo možnosť [All in Event]. Multiple Images: Umožňuje zvoliť a vymazať skupinu záberov. Zvoľte zábery, stlačte z a potom stlačením tlačidla MENU vymažte zábery. This Image: Môžete vymazať práve zobrazený záber. Exit: Zrušenie vymazania. Vymazanie záberov 35 SK