Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 42 N Poznámky k používání optické jednotky Poznámky k zápisu dat na disky ❑ ❑ ❑ Používejte pouze kulaté disky. Nepoužívejte disky jiných tvarů (hvězda, srdce, karta atd.), které mohou optickou jednotku poškodit. Během zapisování dat na disk v optické jednotce počítačem nehýbejte a chraňte ho před otřesy. Během zapisování dat na disk v optické jednotce nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel ani adaptér střídavého napětí. Poznámky k přehrávání disků Pro dosažení optimálního výkonu při přehrávání disků je třeba dodržovat následující doporučení: ❑ Na některých přehrávačích disků CD a optických jednotkách v počítačích nemusí být možné přehrávat zvukové disky CD vytvořené na médiích CD-R nebo CD-RW. ❑ Na některých přehrávačích disků DVD a optických jednotkách v počítačích nemusí být možné přehrávat disky DVD vytvořené na médiích DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW nebo DVD-RAM. ❑ Když je počítač vybaven jednotkou Blu-ray Disc, umožňuje počítač přehrávání disků Blu-ray Disc. Některý obsah disků Blu-ray Disc však nemusí být možné v počítači přehrávat nebo přehrávání může vést ke ztrátě stability počítače. Chcete-li obsah normálně přehrávat, stáhněte a nainstalujte pomocí softwaru VAIO Update nejnovější aktualizace aplikace WinDVD BD. Informace o práci se službou VAIO Update najdete v části Aktualizace počítače (str. 28). ❑ Při přehrávání v kvalitě AVC HD může v některých počítačích docházet k přerušením zvuku nebo vynechávání snímků. ❑ Při přehrávání disku nepřecházejte do žádného z úsporných režimů.

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 43 N Poznámky ke kódům regionů Na discích nebo balení je uveden kód regionu označující, ve kterém regionu a v jakém typu přehrávače lze disk přehrát. Pokud je uveden kód „all“, lze disk přehrát ve většině světových regionů. Pokud bydlíte v jiném regionu, než je uvedeno na štítku, nelze disk v počítači přehrát. Chcete-li zjistit kód oblasti, ve které bydlíte, prohlédněte si následující tabulku. Místo pobytu Kód regionu Místo pobytu Kód regionu Místo pobytu Kód regionu Afrika 5 Austrálie* 4 Čína 6 Evropa 2 Filipíny* 3 Hongkong* 3 Indie* 5 Indonésie* 3 Japonsko* 2 Jižní Afrika* 2 Korea 3 Kuvajt* 2 Malajsie* 3 Nový Zéland* 4 Rusko 5 Saúdská Arábie* 2 Singapur* 3 Spojené arabské emiráty* 2 Tchaj-wan 3 Thajsko* 3 Vietnam 3 * Při výchozím nastavení není optické jednotce počítače přiřazen žádný kód regionu.