NER Semenanjung - Kementerian Sumber Manusia

mohr.gov.my

NER Semenanjung - Kementerian Sumber Manusia

28. Jenis faedah/kemudahan yang diberikan kepada pekerja warganegara ASING (tanda [ √ ] yang berkenaan).

Type of benefits/facilities provided to the FOREIGN Workers (Tick [ √ ] all that apply)

Kategori Pekerjaan

Job Category

Tempat

Tinggal

Kereta

Syarikat

Company

Car

Bekalan

Utiliti

Utilities

Supplies

Housing

Accommodation

Peminjaman

Subsidi

Subsidised

Loans

Rawatan

Perubatan

Luar

Outpatient

Medical

Treatment

Kemasukan

Hospital

Hospitalisation

Rawatan

Pergigian

Dental

Treatment

Insuran

Kumpulan

(Nyawa)

Group

Insurance

(Life)

Asuhan /

Penjagaan

Kanak-kanak

Nursery /

Childcare

Sukan &

Rekreasi

Sports &

Recreation

Khursus/

Latihan

Courses or

Training

Tempat

Beribadat

Prayer

room

Subsidi

Uniform

Uniform

Subsidy

1.

Pengurus

Managers


2.

Profesional

Professionals


3.

Juruteknik &

Profesional Bersekutu

Technician & Associate

Professionals


4.

Pekerja Sokongan

Perkeranian

Clerical Support Workers


5.

Pekerja Perkhidmatan

& Jualan

Service & Sales Workers


6.

Pekerja Mahir

Pertanian,

Perhutanan &

Perikanan

Skilled Agricultural,

Forestry & Fishery Workers


7.

Pekerja Kemahiran

& Pertukangan yang

Berkaitan

Craft & Related Trades

Workers


8.

Operator Loji &

Mesin & Pemasang

Plant & Machine Operator

& Assemblers


9.

Pekerjaan Asas

Elementary Occupations


Lain (sila

nyatakan)

Other (please

specify)

More magazines by this user
Similar magazines