22.03.2020 Views

(Euskera) Koronabirus ez da printze bat (ezta printzesa bat ere)

Koronabirus ez da printze bat (ezta printzesa bat ere) haurrentzako ipuina da. Zazpi bat urteko ume baten ikuspegitik kontatzen digu nola bizi dituen egun hauek etxean, zeintzuk diren bere sintomak, bere errutina eta garbiketa arau berriak eta, baita ere, saria lortzeko erronka berria: eskuak asko garbitzea gustoko duen abesti bat kantatzen duen bitartean. Bere irudimenaren eta begien bitartez, sortzen zaizkion sentimenduak azaltzen dizkigu, zer sentitzen duen balkoian txalo egiterakoan eta gure bizitzetan sartu den izaki berri hori eta helduek etengabe aipatzen duten Koronabirus delakoa nola irudikatzen duen, bere gazteluan, hura ere eskolara joan gabe. María Coco Hernandoren ipuina Ilustrazioak: Sara Ramírez Koordinazioa eta zuzenketa: María R. Coco Itzulpena: Lucía Álvarez Busca

Koronabirus ez da printze bat (ezta printzesa bat ere) haurrentzako ipuina da. Zazpi bat urteko ume baten ikuspegitik kontatzen digu nola bizi dituen egun hauek etxean, zeintzuk diren bere sintomak, bere errutina eta garbiketa arau berriak eta, baita ere, saria lortzeko erronka berria: eskuak asko garbitzea gustoko duen abesti bat kantatzen duen bitartean.
Bere irudimenaren eta begien bitartez, sortzen zaizkion sentimenduak azaltzen dizkigu, zer sentitzen duen balkoian txalo egiterakoan eta gure bizitzetan sartu den izaki berri hori eta helduek etengabe aipatzen duten Koronabirus delakoa nola irudikatzen duen, bere gazteluan, hura ere eskolara joan gabe.María Coco Hernandoren ipuina
Ilustrazioak: Sara Ramírez
Koordinazioa eta zuzenketa: María R. Coco
Itzulpena: Lucía Álvarez Busca

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zuzenketa:

Ilustrazioak:

Kororabirus

ez da printze bat

ezta printzesa bat ere)

María Cocoren ipuina


Eskubide guztiak gordeta. Eragotzita dago legeak ezarritako

salbuespenetan izan ezik, lan honen edozein berregintza, komunikazio

publiko edo moldaketa, aurrez jabetza intelektualaren titularren

baimena eskuratzen ez bada.

Izenburua: Kororabirus ez da printze bat (ezta printzesa bat ere).

Egilea: María Coco Hernando www.mariacoco.es

Ilustrazioak eta diseinua: Sara Ramírezez www.shine.es

Zuzenketa: María Rodríguez Coco www.mariacoco.org

Itzulpena: Lucía Álvarez Busca

Barrio tipografia: Sergio Jiménez eta Pablo Cosgaya


Manu eta Tomiri.

Elisa eta Juliari.

Gauza hauek azaltzea ez delako beti erraza.

Ipuinak bidaiatzeko aukera ematen diguten leiho onenak direlako.

Dena ez delako nahi dugun moduan irteten.

Elkarrekin edozein gauza gaindituko dugulako.

Etxean igarotako egun bakoitza zuengandik ikasten

jarraitzeko aukera bat gehiago delako.


Gaur ez dago eskolarik.

2

Aste hauek desberdinak dira. Azken

egunotan, handiek koronabirus

deitzen den zerbait aipatzen dute.


Entzuten dudanean, printze edo

printzesa bat datorkit burura.

Koronabirus oso oso txikitxoa da.

Bere gaztelua lagunez beterik dago.

Ziur ez dela eskolara joaten.

Mikroskopio batekin ikusi dezakegu?

3


4

Aitak, urduri, etxea garbitzen du eta ama

etengabe ordenagailuarekin lanean ari da.

Medikuekin hizketan dabil eta neke aurpegia

du. Agian gaixotzen ari da.


Aiton-amonei deitu eta etxetik ez

ateratzeko eskatu diegu.

Badirudi hotz handia egiten duela,

kalean eguzkiak argitzen badu ere.

5


6

Koronabirus nolakoa izango den darabilkit

buruan. Rockeroa izango da edo luxuzko

jantziak izango ditu? Nire familiari musika

gustatzen zaio; nahiago rockeroa bada.


Non biziko da horren azkar mugitzeko?

Amak dio, agian, egunen batean

elkar ezagutuko dugula.

7


8


Egun asko pasatzen ditugu etxean.

Aitatxorekin eta amatxorekin asko jolasten

gara. Kontsolarekin ariketa fisikoa egiten

dugu. Margotzen eta eskulanetan aritzen

gara. Barre egiten dugu une oro.

9


10

Inoiz ez gara egon horrenbeste denbora

kalera atera gabe.

Hain dut gustoko irtetea!

Baina orain leihoak irekitzen ditugu eta

bizilagunekin hitz egiten dugu. Haiek ere ez

dira kalera ateratzen.


Gauean elkarrekin txalo egiten dugu.

Gu hobeto egon gaitezen lan egiten

duten pertsonei egiten diegu txalo.

Dena da desberdina.

11


12

Eskuak asko garbitzen ditugu eta presarik

gabe dutxatzen gara, etxea atontzen

dugu eta sukaldatzen lagundu.

Gauza berriak egiten ari gara.


Gaur eztarriko mina eta

sukar pixkat daukat.

Ez goaz medikura.

Aitatxok eta amatxok diote Koronabirus

iritsi dela, baina nik ez dut inon ikusi.

Oso txikia da antza.

Luparekin bilatuko dut.

15


16

Usin egitean, 2 puntu ematen dizkidate ahoa

ukondoaren barrualdean jartzen badut.

Eskuak asko eta hatzen artean ondo

garbitzen baditut, puntu 1 gehitzen dut.

Saritan, txokolatea askarirako!


17


18

Adindunek ere eztula daukate.

Ez dira etxetik irteten eta egunero

medikuarekin telefonoz aritzen dira.

Guk bideokonferentziak egiten ditugu

eta txisteak kontatzen dizkiogu elkarri.

Dibertigarria da!


19


20


Denbora asko pasako da

eskolara itzuli aurretik.

Goizetan irakasleek egindutako

etxekolanak egiten ditugu eta

arratsaldetan jolasten aritzen gara.

Ohituta gaude dagoeneko.

Hobeto sentitzen naiz jada.

21


Aurkitu dute!

Albisteetan esan dute emakume

batek bere mikroskopioarekin ikusi

duela. Ze zorte izan duen!

Banekien posible zela!

Txerto bat egin behar du

denok sendatu gaitezen.

23


24


Koronabirus marraztu dut.

Hauxe da.

Orain, elkar ezagutzen dugula,

batera bizitzen ikasiko dugu.

25


Denok kasu egiten badugu

eta etxean geratzen bagara,

laster itzuliko gara eskolara

gure lagunekin.

27


GURE BURUA BABESTEKO

SUPERBOTEREA DAUKAGU

Eskuak garbitzea dibertigarria da. Egin dezagun erronka!

Gogora ekarri zure kanturik gustokoena eta kanta ezazu

osorik eskuak xaboiarekin igurtitzen dituzun bitartean.

Ez ikutu ahoa, sudurra edota begiak. Egiten baduzu,

superaskarirako puntu bat gutxiago izango duzu!

Eztula edo usin egiterakoan, ukondoaren barneko

aldearekin tapatu. Zer egiten zenuen lehen ukalondoarekin?

Pentsatu hiru gauza desberdin. Zaila da, ezta?

28


Beldurra baduzu, hitz egin aitatxo edo amatxorekin. Haiek

ulertuko dute zure kezka eta zer gertatzen ari den azalduko

dizute. Normala da beldurra sentitzea.

Egun guztia etxean eta ¡milaka gauza egin ditzakegu!

Orain da unea etxeko garbiketetan laguntzeko, lokarriak

lotzen ikasteko, gure pizza gogokoena zein den jakiteko...

Buruko edo eztarriko mina baduzu, esan aitatxo edo

amatxori. Haiek beti zainduko zaituzte.

Eta aspertuta bazaude, bota bistadatxo bat ipuinei.

Hartu liburu bat eta irakurri ezazu. Liburuak beste mundu

batzuetako atariak baitira.

DENA ONDO ATERAKO DA!

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!