26.03.2020 Views

(Macedonian) Коронавирусот не е принц (ниту принцеза)

Автор: Марија Коко Хернандо www.mariacoco.es Илустрација и графичко уредување: Сара Рамирез Саез www.shine.es Корекција: Марија Родригез Коко www.mariacoco.org

Автор: Марија Коко Хернандо www.mariacoco.es
Илустрација и графичко уредување: Сара Рамирез Саез www.shine.es Корекција: Марија Родригез Коко www.mariacoco.org

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Корекција:

Марија Р. Коко

Илустрација:

Сара Рамирез

Коронавирусот

не е принц

Приказна од

Коко Хернандо

(ниту принцеза)


Сите права се задржани.

Секоја форма на репродукција, дистрибуција, јавна комуникација или

трансформација на ова издание може да се направи само со овластување

од страна на нејзините автори, освен ако не е регулирано со закон.

Наслов: Коронавирусот не е принц (ниту принцеза)

Автор: Марија Коко Хернандо www.mariacoco.es

Илустрација и графичко уредување: Сара Рамирез Саез www.shine.es

Корекција: Марија Родригез Коко www.mariacoco.org

Типографија: Серхио Хименез и Пабло Косгаја.


За Ману и Томи.

За Елиса и Хулија.

Затоа што понекогаш не е лесно да се објаснат некои работи.

Бидејќи приказните се најдобриот прозорец

преку кој гледаме и патуваме.

Затоа што не сè завршува онака како што ние сакаме.

Затоа што заедно поминуваме низ сè.

Затоа што секој ден дома е уште една можност

да продолжиме да учиме од вас.


2

Денес нема училиште.

Овие недели се МНОГУ различни.

Веќе неколку дена, постарите зборуваат

за еден таканаречен коронавирус.


Кога ги слушам, мислам на

принц или принцеза.

Коронавирусот е МНОГУ МНОГУ МАЛ

Неговиот замок е полн со пријатели.

Сигурен сум дека тој не оди на училиште.

Можеме ли да го видиме на микроскоп?

3


4

Тато нервозно ја чисти куќата и мама не

престанува да работи на компјутер.

Таа разговара со ДОКТОРОТ

и има уморно лице

Можеби се разболува.


Им ѕвониме на баба и дедо и ги

замолуваме да не ја напуштат куќата.

Мора да студи многу надвор иако

на улица СОНЦЕТО СЈАЕ.

5


6

Размислувам како може да изгледа

Коронавирусот. Дали ќе биде РОКЕР или

ќе има ПОМПОЗЕН КОСТУМ?

Моето семејство сака музика, затоа

претпочитувам да биде рокер.


Каде ли живее штом се движи ТОЛКУ БРЗО?

Мајка ми вели дека можеби ќе

се сретнеме еден ден.

7


8


Деновите ги поминуваме дома.

ИГРАМЕ МНОГУ со мама и тато.

Вежбаме со конзола.

Цртаме и боиме.

СЕ СМЕЕМЕ цело време.

9


10

Никогаш не сме поминувале толку

многу време без да излеземе надвор.

Иако многу би сакал!

Но сега го отвараме прозорецот

и РАЗГОВАРАМЕ СО СОСЕДИТЕ

отспротива. И тие не излегуваат.


Навечер РАКОПЛЕСКАМЕ заедно.

Го правиме тоа за луѓето кои работат

за да ние бидеме добри.

Сè е различно.

11


12

Исто така, често ги МИЕМЕ рацете

и се тушираме без брзање.

Ја чистиме куќата и помагаме

при готвењето.

Правиме НОВИ РАБОТИ.


Денес почна да ме боли ГРЛОТО

и имам мала температура.

НЕМА ДА ОДИМЕ НА ЛЕКАР.

Тато и мама велат дека Коронавирусот

пристигна, но јас сè уште не го гледам.

Да, тоа мора да биде мало.

Ќе го побарам со лупа.

15


16

Кога КИВАМ и ја покривам устата

со внатрешната страна на

ЛАКТОТ, ми даваат 2 поени.

Ако убаво ги мијам рацете и меѓу

прстите, добивам уште 1 поен.

Наградата е да добиеш

ЧОКОЛАДО за ужина!


17


Бабите и дедовците исто така кашлаат.

Тие исто така не излегуваат од дома и секој

ден разговараат со лекарот преку телефон.

Ние правиме ВИДЕО РАЗГОВОРИ

и си кажуваме шеги.

18

Забавно е!


19


20


Ќе доцниме со враќањето на училиште.

Претпладне ги извршуваме ЗАДАЧИТЕ

што ни ги даваат нашите наставници

додека попладне ИГРАМЕ.

Веќе се навикнавме.

Се чувствувам подобро.

21


Го најдоa веќе!

На вести велат дека една жена

го видела со својот микроскоп,

колку среќа имала!

Знаев дека може да се види!

Ќе направат ВАКЦИНА за да

можеме сите да бидеме добри.

23


24


Направив цртеж на КОРОНАВИРУСОТ.

Ви го презентирам.

Сега кога се познаваме, ќе

НАУЧИМЕ ДА ЖИВЕЕМЕ ЗАЕДНО.

25


Ако сите слушаме и останеме дома,

МНОГУ БРЗО ЌЕ СЕ ВРАТИМЕ НА

УЧИЛИШТЕ со нашите пријатели.

27


ИМАМЕ СУПЕР МОЌ

ДА СЕ ЗАШТИТИМЕ

Миењето раце е забавно. Ајде да направиме

предизвик! Размислете за вашата омилена песна

и пејте ја сè додека ги триете рацете со сапун.

Не ги допирајте устата, носот и очите. Ако го сторите

тоа, ќе имате еден поен помалку за супер ужинка!

Кога кашлате или кивате, покријте се со

внатрешноста на лактот. Што ли правевте порано

со тоа? Размислете до три. Дали е тешко?

28


Ако се плашите, разговарајте со мама и тато. Тие

ќе ве разберат и ќе ви објаснат што се случува.

Нормално е да се чувствувате исплашени.

Цел ден дома! можеме да направиме илјадници

работи! Време е да помогнеме во чистењето,

да научиме да ги врзуваме чевлите, да откриеме

која е нашата омилена пица….

Ако те боли главата или грлото, кажи им на мама

и тато. Тие секогаш ќе се грижат за тебе.

Ако ти е здодевно, пристапи кон приказните. Земи

книга и прочитај . Тие се портал за други светови.

СЕ ЌЕ БИДЕ ДОБРО

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!