Views
9 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Opcije menija Postavke

Opcije menija Postavke (*: Početna postavka) Str. PLAY MODE Odabire mod reprodukcije. 1: Poruka se reprodukuje i IC rekorder se zaustavlja nakon reprodukcije. *: Kontinuirano se reprodukuju poruke iz jednog fo ldera i nakon toga se IC rekorder zaustavlja. ALL: Kontinuirano se reprodukuju sve poruke i nakon toga se IC rekorder zaustavlja. 1: Jedna poruka se ponavlja. : Poruke iz jednog fo ldera se ponavljaju. ALL: Sve poruke se ponavljaju. 57 ADD/OVERWRITE ERASE ALL Možete dodati snimak prethodno snimljenoj poruci ili snimati preko trenutne poruke tokom reprodukcije. ADD: Možete dodati snimak. OVERWRITE: Možete snimiti snimak preko poruke. OFF*: Ne možete dodati niti snimiti snimak preko poruke. 45, 47 Obrisaće se sve poruke u odabranom folderu. 72 Pritisnite /MENU za povratak na prikaz fo ldera pre brisanja poruke i odabir fo ldera iz kojeg želite obrisati sve poruke te zatim pređite u meni i odaberite "YES". NO*: Funkcija brisanja je isključena. 86

Opcije menija Postavke (*: Početna postavka) Str. ERASE BOOKMARK Uklanja se knjižna oznaka iz odabrane poruke. Pritisnite /MENU za povratak na prikaz fo ldera pre brisanja oznake i odabir fo ldera iz kojeg želite obrisati oznaku te zatim pređite u meni i odaberite "YES". NO*: Funkcija brisanja je isključena. 65 MOVE ALARM Odabrana poruka prebacuje se u odabran i folder. Pritisnite /MENU za povratak na prikaz fo ldera pre prebacivanja poruke i odaberite fo lder u koj i želite prebaciti poruku. Podešavanje alarma. NEW*: Podesite DATE za reprodukciju, SUN (nedelja), MON (ponedeljak), TUE (utorak), WED (sreda), THU (četvrtak), FRI (petak), SAT (subota) ili DAILY (svaki dan). LIST : Prikazuje se lista brojeva poruka, datuma ili dana u nede lj i za koje je već podešen alarm. EDIT : Možete promeniti odabrani datum ili dan u nede lj i. CANCEL : Možete poništiti alarm za odabrani datum ili dan u nede lj i. 73 67 87