Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af computeren n110 N ❑ Pas på, at du ikke kommer til at trykke hårdt på LCD-skærmen eller dens kanter, når du åbner LCD-skærmen eller løfter computeren. LCD-skærmen kan være følsom over for tryk og ekstra belastning. Hvis du trykker for hårdt på skærmen, kan skærmen blive beskadiget eller få funktionsfejl. Når du skal åbne computeren, skal du holde med den ene hånd på den nederste del og løfte LCD-skærmen med den anden hånd. Sørg for at holde computeren med begge hænder, når du bærer den, mens LCD-skærmen er slået op. ❑ Brug en taske, der er specielt designet til at transportere computeren.

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af LCD-skærmen n111 N Håndtering af LCD-skærmen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ LCD-skærmen må ikke vende direkte mod sollyset, da den i så fald kan blive beskadiget. Sørg for at blokere for direkte sollys, hvis du anvender computeren i nærheden af et vindue. Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen. Dette kan beskadige skærmen. Hvis du bruger computeren under lave temperaturer kan der komme et skyggebillede på LCD-skærmen. Dette er ikke en funktionsfejl. Når computeren igen anvendes under normale temperaturforhold, gendannes det normale skærmbillede. Der kan opstå et skyggebillede på LCD-skærmen, hvis det samme billede vises i længere tid på skærmen. Dette skyggebillede forsvinder efter et stykke tid. Du kan bruge en pauseskærm for at undgå skyggebilleder. LCD-skærmen bliver varm under drift. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Der kan imidlertid forekomme små sorte punkter og/eller lyse punkter (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Dette er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og ikke et tegn på en funktionsfejl. Du må ikke ændre indstillingerne for skærmretningen i vinduet Indstillinger for Tablet PC, selvom det er muligt at vælge nye indstillinger. Computeren kan blive ustabil, hvis skærmretningen ændres. Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle funktionsfejl, der opstår som følge af, at disse indstillinger ændres. Pas på, at du ikke trykker hårdt oven på computeren, når låget er lukket, da det kan ridse eller tilsmudse LCD-skærmen.