Views
6 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Brug af eksterne enheder

Brug af eksterne enheder > Tilslutning af en ekstern skærm n 78 N Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport Du kan slutte et tv med en HDMI-indgangsport til computeren. Sådan slutter du et tv til computeren ! For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Yderligere oplysninger finder du i Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 158). 1 Sæt strømkablet fra tv-apparatet (1) ind i stikkontakten. 2 Sæt den ene ende af et HDMI-kabel (2) ind i HDMI-udgangsporten (3) på computeren, og slut den anden ende til tv-apparatet. 3 Indstil tv'ets indgangskanal til eksternt input. 4 Indstil tv'ets konfigurationssystem. ! Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid Sonys enhedsdriver til opdateringer.

Brug af eksterne enheder > Tilslutning af en ekstern skærm n 79 N ✍ Du kan få oplysninger om tv-apparatets installation og brug i den brugervejledning, der følger med tv'et. HDMI-kablet kan overføre både video- og lydsignaler. Sådan tilsluttes en digital outputenhed til lyd i høj kvalitet mellem computeren og et tv-apparat Du kan tilslutte en hjemmebiografforstærker eller andre enheder, der afkoder surround sound, mellem computeren og tv-apparatet via en HDMI-forbindelse og opnå lyd i høj kvalitet. ! Før du slutter enheden til computeren, skal du kontrollere, at tv-apparatet og hjemmebiografforstærkeren eller surround sound-dekoderen er forbundet via HDMI. For at kunne høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Yderligere oplysninger finder du i Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 158). 1 Tænd tv-apparatet, og indstil dets indgang til HDMI-indgangen. 2 Tænd hjemmebiografforstærkeren eller surround sound-dekoderen, og indstil dens indgang til HDMI-indgangen. 3 Sæt den ene ende af et HDMI-kabel ind i HDMI-indgangsporten på hjemmebiografforstærkeren eller surround sound-dekoderen og den anden ende i HDMI-udgangsporten på computeren. ✍ Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv-apparat med computeren. Se Hvorfor kan skærmen ikke vise en video? (side 149) for at få flere oplysninger. Med en HDMI-forbindelse kan lydstyrken kun justeres fra den tilsluttede lydenhed. Computeren har ingen kontrol over lydstyrken fra nogen af de tilsluttede enheder.