Views
4 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Fejlfinding >

Fejlfinding > Computerens drift n124 N Hvorfor vises der en lavere CPU-hastighed end den maksimale i vinduet Egenskaber for system? Dette er normalt. Computeren benytter en strømbesparende teknologi, der kontrollerer CPU-hastigheden. Derfor er det muligvis den aktuelle CPU-hastighed, der vises under systemegenskaberne, i stedet for den maksimale. Hvad skal jeg gøre, hvis min computer ikke accepterer min adgangskode og viser meddelelsen Enter Onetime Password? Hvis du angiver en forkert startadgangskode tre gange i træk, vises meddelelsen Enter Onetime Password, og Windows kan ikke starte. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede i mere end fire sekunder for at kontrollere, at strømindikatoren slukkes. Vent i 10-15 sekunder. Genstart derefter computeren, og skriv den korrekte adgangskode. Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden, så kontroller, om der er valgt store eller små bogstaver, inden du skriver adgangskoden. Hvad skal jeg gøre, hvis mit spilprogram ikke fungerer eller hele tiden går ned? ❑ ❑ ❑ Undersøg, om du kan hente opdateringer eller programrettelser til softwaren på spillets websted. Kontroller, om du har installeret den seneste skærmdriversoftware. På nogle VAIO-modeller deles grafikhukommelsen med systemet. I så fald kan systemets afvikling af grafik blive forringet. Hvorfor slukkes skærmen ikke, når tidspunktet for automatisk slukning er overskredet? Nogle programmer eller pauseskærme deaktiverer midlertidigt den funktion i operativsystemet, der slukker computerskærmen eller sætter computeren i slumretilstand efter en periode uden aktivitet. For at løse dette problem skal du afslutte de aktive programmer eller vælge en anden pauseskærm.

Fejlfinding > Computerens drift n125 N Hvordan kan jeg ændre boot-rækkefølgen? Du kan bruge en af BIOS-funktionerne til at ændre boot-rækkefølgen, dvs. den rækkefølge, som enhederne startes i. Benyt følgende fremgangsmåde: 1 Tænd computeren. 2 Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises. Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du genstarte computeren og trykke på tasten F2 flere gange, når VAIO-logoet vises. 3 Tryk på tasten < eller , for at vælge Boot. 4 Tryk på tasten M eller m for at vælge den ønskede rækkefølge under Boot Priority, og tryk på tasten Enter. 5 Tryk på tasten M eller m for at vælge den enhed, der skal have forrang, og tryk på tasten Enter. 6 Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter. Tryk på tasten Enter, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan starte computeren fra det tilsluttede USB-diskettedrev? Hvis du vil starte computeren fra USB-diskettedrevet, skal du ændre boot-rækkefølgen. Tænd computeren, og tryk på tasten F11, når VAIO-logoet vises.