Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Fejlfinding >

Fejlfinding > Computerens drift n120 N Computerens drift Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke starter? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sørg for, at computeren er tændt og sluttet korrekt til strømforsyningen. Strømindikatoren skal lyse. Kontroller, at batteriet er indsat korrekt og opladet. Afbryd forbindelsen til alle eventuelle USB-enheder, og genstart computeren. Fjern eventuelle ekstra hukommelsesmoduler, som du har installeret, efter du købte computeren, og genstart computeren. Hvis computeren er tilsluttet en stikdåse med overspændingsbeskyttelse eller en UPS-enhed, skal du kontrollere, at stikdåsen eller UPS-enheden er sluttet til strømforsyningen og tændt. Hvis du bruger en ekstern skærm, skal du kontrollere, at den er sluttet til strømforsyningen og tændt. Kontroller, at de knapper, der styrer lydstyrken og kontrasten, er indstillet korrekt. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med softwaren. Træk strømledningen ud af vekselstrømsadapteren, og fjern batteriet. Vent tre-fem minutter. Indsæt batteriet igen, tilslut vekselstrømsadapteren, og tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde computeren. Kondensdannelse kan medføre funktionsfejl i computeren. Hvis det sker, skal du undlade at bruge computeren i mindst én time. Kontroller, at du bruger den medfølgende vekselstrømsadapter fra Sony. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du kun bruge det originale genopladeligt Sony-batteri og den vekselstrømsadapter, der leveres af Sony til VAIO-computeren.

Fejlfinding > Computerens drift n121 N Hvad skal jeg gøre, hvis strømindikatoren lyser grønt, men computerskærmen alligevel er sort? ❑ ❑ Tryk på tasterne Alt+F4 flere gange for at lukke programvinduet. Der er muligvis opstået en programfejl. Hvis det ikke løser problemet at trykke på Alt+F4, skal du klikke på Start og på pilen ud for knappen Luk computeren. Klik derefter på Genstart for at genstarte computeren. ❑ Hvis computeren ikke genstartes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på pilen ud for knappen ❑ Luk computeren . Klik derefter på Genstart. Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Genstart. Hvis denne fremgangsmåde ikke virker, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede i mere end fire sekunder for at lukke computeren. Afbryd forbindelsen til vekselstrømsadapteren, og lad computeren være i ca. fem minutter. Tilslut derefter vekselstrømsadapteren, og tænd computeren igen. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt.