Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af det optiske diskdrev n 44 N Om regionskoder ❑ Diske og emballager er forsynet med etiketter med en regionskode, der angiver, i hvilken region og på hvilke afspillere disken kan afspilles. Du kan kun afspille disken på computeren, hvis der står "2" (Europa tilhører region "2"), "5" (Rusland tilhører region "5") eller "all" (det betyder, at dvd'en kan afspilles i de fleste regioner i verden) på etiketten. ❑ ! Hvis du ændrer regionskoden, mens programmet WinDVD eller WinDVD BD kører, skal du genstarte programmet eller skubbe disken ud og ind igen, for at den nye indstilling kan træde i kraft. Forsøg ikke at ændre regionskodeindstillingerne for drevet. Garantien dækker ikke i forbindelse med problemer, der opstår, fordi brugeren forsøger at ændre drevets regionskodeindstillinger.

Brug af VAIO-computeren > Brug af det optiske diskdrev n 45 N Afspilning af diske Sådan afspiller du en disk 1 Indsæt en disk i det optiske diskdrev. ! Slut vekselstrømsadapteren til computeren, og luk alle åbne programmer, inden du afspiller en disk. 2 Hvis der ikke åbnes en dialogboks eller et vindue på skrivebordet, skal du klikke på Start, Alle programmer og derefter på det program, der skal bruges til at afspille disken. Du kan få hjælp til at bruge softwaren i Hjælp-filen til programmet. Kopiering af filer til diske Sådan kopierer du filer til en disk 1 Indsæt en skrivbar disk i det optiske diskdrev. ! Slut vekselstrømsadapteren til computeren, og luk alle åbne programmer, inden du kopierer filer til en disk. 2 Hvis der ikke åbnes en dialogboks eller et vindue på skrivebordet, skal du klikke på Start, Alle programmer og derefter på det diskbrænderprogram, der skal bruges til at kopiere filer til disken. Du kan få hjælp til at bruge softwaren i Hjælp-filen til programmet.