Svētais Meinards - Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra

ikskile.lv

Svētais Meinards - Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra

iedvesmot ikvienu no mums, kas dzīvojam 21. gadsimtā,un stiprināt šajā ceļā.Sv. Meinards, uzsākot savu kalpojumu, bija viens,taču mēs šodien esam vienoti draudzēs un ticībā, kā arīspēcīgi Kristū, kuru mums pirms 9 gadsimtiem pasludinājasv. Meinards.Baznīca visos laikos ir aicinājusi cilvēku uz savas dzīvessakārtošanu un morālo vērtību īstenošanu dzīvē. Tāaicina uz garīgo brīvību. Baznīca nav tikai celtne, baznīcaaizsākas pašu cilvēku sirdīs, pašos cilvēkos. Nav vieglisakārtot savu dzīvi, tas ir grūts darbs un reizē arī katrapienākums.Pateicoties sv. Meinardam, Latvijas dievnamu durvisik dienas ir atvērtas un tikšanās ar Dievu ir pieejamamums katram. Smelsimies šajā žēlastībā, kuru Kristusmums tik bagātīgi dāvā!Lai svētā Meinarda aizbildniecība iedrošina ikvienuno mums doties pasaulē – pasaulē, kura gaida to stiprinājumuun mīlestību, kas ir tikaiun vienīgi pie mūsu KungaJēzus Kristus!Pāvesta Jāņa Pāvila II uzrunaRīgas Svētā Jēkaba katedrālē1993. gada 8. septembrīPāvests Jānis Pāvils II LatvijāDesmitā gadadiena kopšSvētā tēva vizītes Baltijasvalstīs 1993. gadāDārgie brāļi un māsas!Es ļoti priecājos šodienbūt jūsu vidū. Sirsnīgi sveicuvisus klātesošos un pateicosjūsu mīļotajam arhibīskapamJānim Pujatampar man pirms brīža arījūsu vārdā teikto uzrunu.1986. gadā jūs, šīsvietējās Baznīcas ticīgie, svinējāt savas zemes kristianizācijas800 gadu jubileju. Svētā bīskapa Meinardaiesvētīšana vēstīja Livonijas – Latvijas Baznīcas sākumuun vienlaicīgi ievadīja arī tautas veidošanos.Zinātnieku pētījumi un Kongregācijas Svēto lietāsdziļās studijas atklāja, cik nozīmīga bija Meinarda izvērstādarbība Latvijas evaņģelizācijā, kuru viņš pārstaigāja„simpliciter pro Christo et praedicandi causa” (tulk. nolatīņu val.: vienkārši Kristus dēļ un sludināšanas dēļ.Henrici Chronicon Livoniae, 1,2)Tātad mēs, pildīdami bīskapijas brāļu un daudzu Kristumticīgo gribu, ar savu Apustulisko Autoritāti esam nolēmušiatjaunot Ikšķiles bīskapa svētā Meinarda kultu,īpaši šajā vietējā Baznīcā, kuras apustulis un dibinātājsviņš bija. Bez tam, mēs dodam iespēju, lai katru gadulikumā noteiktā vietā un kārtībā četrpadsmitajā augustāvarētu atzīmēt viņa svētku dienu.(tulk. no latīņu val.)Lai svētā Meinarda, kas bija šīs vietējās Baznīcasgudrais gans laikā, kad kristītie bija pilnīgi vienoti, aiz-10 11

More magazines by this user
Similar magazines