24.09.2013 Views

juli/augustus 2008: Digitaal - Altrecht

juli/augustus 2008: Digitaal - Altrecht

juli/augustus 2008: Digitaal - Altrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Altrecht</strong> geestelijke gezondheidszorg • Magazine voor cliënten en familie • <strong>juli</strong>/<strong>augustus</strong> <strong>2008</strong> - Nummer 4 - jaargang 9<br />

Alter<br />

NEEM<br />

GRATIS<br />

MEE<br />

<strong>Digitaal</strong><br />

Verslaafd aan internet<br />

Chatten op het<br />

digitale Jeugdplein<br />

Hyves: gevaar of<br />

verrijking?


3<br />

4<br />

6<br />

7<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

12<br />

13<br />

14<br />

16<br />

17<br />

20<br />

Inhoud<br />

Van de redactie<br />

Onder de loep: Hyves<br />

Computerproject Uil<br />

Haal je digitale rijbewijs bij Talent<br />

Column geestelijke verzorging: Roel Vredenbregt<br />

Welke vrouw inspireert jou?<br />

Stoom afblazen op het digitale Jeugdplein<br />

Thuis in beeld<br />

Verslaafd aan internet<br />

Column Ingmar Heytze<br />

Interapy<br />

Nieuws en mededelingen<br />

Adressen<br />

Nieuws van de cliëntenraad<br />

Alter is een uitgave van <strong>Altrecht</strong> geestelijke gezondheidszorg<br />

Redactie<br />

Bert Aben<br />

Tresy Benders (ondersteuner cliëntenraad locatie Zeist)<br />

Karin van Laar (<strong>Altrecht</strong> Talent)<br />

Moniek Leenders (beleidsmedewerker cliëntenparticipatie)<br />

Kimberley Maes<br />

Tanja Mosselman<br />

Herman Snijders<br />

Gerard Ten Holter<br />

Ina Veenstra (communicatiemedewerker divisie Willem Arntsz)<br />

Cynthia Visser<br />

Wouter Langeveld (hoofdredacteur)<br />

Simone Lensink (eindredacteur)<br />

Aan dit nummer werkten verder mee<br />

Ingmar Heytze,<br />

Martine Wijnberg<br />

Redactieadres<br />

Redactie Alter<br />

Dolderseweg 164, 3734 BN Den Dolder<br />

email: alter@altrecht.nl<br />

Telefoon: 030 - 225 62 07<br />

Fax: 030 - 225 69 82<br />

Foto’s<br />

Dick Boes, e.a.<br />

Coverfoto<br />

Peter Oey<br />

Opmaak<br />

Studio Langezaal, Zeist<br />

Druk<br />

Bergdrukkerij, Amersfoort<br />

Deadline<br />

Nummer 5, jaargang 9 verschijnt in september <strong>2008</strong>. Het thema<br />

van dit nummer is ‘Intimiteit’. De deadline voor dit nummer is<br />

27 <strong>augustus</strong> <strong>2008</strong>.<br />

Overname<br />

Zonder toestemming van de redactie mag niets uit dit nummer<br />

worden overgenomen<br />

Kopij<br />

Cliënten en familie die willen reageren op artikelen of<br />

mededelingen willen inzenden, kunnen hun kopij sturen naar<br />

het redactieadres van Alter. De deadline voor het komende<br />

nummer vindt u in het colofon. De redactie behoudt zich het<br />

recht voor reacties te weigeren, in te korten of naar een later<br />

moment te verschuiven. Dit gebeurt altijd in overleg met de<br />

inzender. Ingezonden reacties met een maximale lengte van<br />

350 woorden (=tweederde A4tje in lettergrootte 12) hebben de<br />

absolute voorkeur.


Van de redactie<br />

<strong>Digitaal</strong><br />

Wankel evenwicht tussen lusten en lasten<br />

Voor mij is het nog een scherp<br />

plaatje in mijn geheugen: het<br />

moment dat ik voor de eerste keer<br />

via het ‘worldwide web’ verbinding<br />

kreeg met een website. Weliswaar<br />

verliep dat stuntelig, traag en met<br />

veel lawaai, maar het was me toch<br />

opeens gelukt: verbinding met de<br />

wereld, met een nieuwe wereld, met<br />

eindeloos nieuwe mogelijkheden.<br />

Het voelde als een geweldige<br />

kick, een sprong voorwaarts in de<br />

communicatietechnologie, maar<br />

op dat moment kon ik nog niet<br />

bevroeden waar dit allemaal toe zou<br />

leiden…<br />

De digitalisering van onze<br />

maatschappij kunnen we zonder<br />

overdrijven een revolutie noemen.<br />

Wat is er niet allemaal mogelijk<br />

geworden sinds de komst van<br />

de computer, en zeker sinds de<br />

introductie van internet. We kunnen<br />

eenvoudig en snel communiceren<br />

met mensen over de hele wereld. We<br />

kunnen met een paar muisklikken<br />

informatie krijgen over de meest<br />

uiteenlopende onderwerpen, we<br />

kunnen onze mening geven over<br />

alle denkbare thema’s, we kunnen<br />

digitaal shoppen, en natuurlijk biedt<br />

het digitale tijdperk ook erg veel<br />

mogelijkheden voor fun, zoals het<br />

spelen van games.<br />

Maar zoals altijd: ook hier is er<br />

een keerzijde. Het zijn niet alleen<br />

digitale lusten, maar zeker ook<br />

lasten. Denk maar eens aan die vloed<br />

van de stroom email die iedereen<br />

vrijwel dagelijks als een continu<br />

bombardement krijgt te verwerken.<br />

Of het gemak waarmee je artikelen<br />

of diensten via internet koopt,<br />

waarbij het risico op oplopende<br />

schulden groot is. Of de groeiende<br />

internetcriminaliteit: is de digitale<br />

snelweg nog wel veilig? En dan<br />

hebben we het nog niet over<br />

internetverslaving, een snel groeiend<br />

fenomeen, waardoor mensen<br />

geïsoleerd en eenzaam worden.<br />

Voor iedere internetgebruiker is het<br />

de uitdaging om voortdurend het<br />

wankele evenwicht tussen de lusten<br />

en de lasten zorgvuldig te bewaken.<br />

Ook de zorgsector digitaliseert in een<br />

hoog tempo. Is dat wel een goede<br />

zaak, horen we vaak. Is de zorg niet<br />

juist bij uitstek een sector waar het<br />

persoonlijke element centraal moet<br />

staan, en we zo min mogelijk moeten<br />

wegkruipen achter digitale kastjes?<br />

‘Handen aan het bed’, en ‘face-to-face<br />

contacten’ zijn vertrouwde kreten die<br />

alles zeggen. Dat is absoluut waar.<br />

Maar er zijn tegelijk ook vele kansen<br />

om met behulp van digitalisering<br />

de zorg verder te verbeteren en<br />

toegankelijker te maken. Daarover<br />

leest u in dit nummer van Alter alles.<br />

Het meest in het oog springt toch<br />

wel de digitale hulpverlening.<br />

Wetenschappelijk is aangetoond dat<br />

‘e-mental health’, zoals deze vorm<br />

van zorg wordt genoemd, in bepaalde<br />

situaties een verrassend resultaat<br />

oplevert. Vooral de therapieën die<br />

Interapy al sinds jaren aanbiedt,<br />

zijn erg succesvol. Ook zijn er<br />

veel enthousiaste reacties bij de<br />

gebruikers van videobehandeling<br />

via internet, een nieuw initiatief<br />

van <strong>Altrecht</strong>, waarbij vastgelopen<br />

gezinnen met behulp van video<br />

én internet weer op weg worden<br />

geholpen. Het digitale Jeugdplein<br />

is een ontmoetingsplek op internet<br />

voor jongeren die bij <strong>Altrecht</strong> in<br />

behandeling zijn. U leest er alles<br />

over in deze schriftelijke uitgave van<br />

Alter (overigens ook via internet te<br />

downloaden…). We wensen u weer<br />

veel leesplezier!<br />

Wouter Langeveld, hoofdredacteur


4 Onder de loep<br />

In elk nummer van Alter nemen we een ziektebeeld of een onderwerp onder de loep dat<br />

belangrijk is voor cliënten. Dit keer: Hyves<br />

Hyves: gevaar of<br />

verrijking?<br />

Diverse locaties en afdelingen van<br />

<strong>Altrecht</strong> hebben een eigen Hyve,<br />

waar cliënten of medewerkers<br />

elkaar virtueel ontmoeten. Zo is<br />

er een Hyve-pagina van Interakt<br />

in Woerden, van de Driesprong in<br />

Zeist en van Rintveld Eetstoornissen.<br />

Cliënt Peter: “Ik zoek op Hyves naar<br />

mensen van vroeger en ik hou daar<br />

contact met hen. Af en toe laat ik<br />

berichtjes achter. Ik doe dat gewoon<br />

voor de lol. Hyves komt niet in plaats<br />

van mail, ik gebruik het ernaast. De<br />

belangrijke dingen mail ik.”<br />

Hyves is een website gericht op het<br />

onderhouden en uitbouwen van je<br />

eigen vriendennetwerk.<br />

www.hyves.nl heeft inmiddels<br />

meer dan zes miljoen leden.<br />

Behalve mensen opzoeken, kun<br />

je ook lid worden van een groep<br />

(een hyve), zoals van je (oude)<br />

school, je sportvereniging of werk.<br />

Het fenomeen is niet meer weg<br />

De digitale wereld is niet meer weg te denken uit ons bestaan. Banken willen<br />

dat we via de computer rekeningen betalen, telefoonnummers komen niet<br />

langer uit een papieren telefoonboek en zelfs vriendschappen worden digitaler.<br />

Jongeren zoeken elkaar niet meer fysiek op, maar communiceren via websites<br />

als Hyves of MSN. Is dat een gevaar of een verrijking? Simone Lensink<br />

te denken uit de Nederlandse<br />

samenleving. Neem onze premier.<br />

Balkenende heeft op z’n Hyvespagina<br />

al meer dan honderdduizend<br />

‘vrienden’.<br />

En dat is meteen één van de<br />

aspecten waar veel kritiek op<br />

is. Hyves zou het begrip ‘vriend’<br />

degraderen. Iemand die je<br />

toestemming geeft om jouw Hyvespagina<br />

te bezoeken, wordt een<br />

vriend genoemd. Natuurlijk zitten<br />

daar échte vrienden bij, maar om<br />

nou te zeggen dat Balkenende<br />

honderdduizend échte vrienden<br />

heeft… Onder jongeren is soms een<br />

ware ‘concurrentieslag’ gaande. Wie<br />

het grootste aantal vrienden heeft,<br />

mag zich immers de populairste van<br />

de klas noemen.<br />

Web 2.0<br />

Hyves is één van die sites die vallen<br />

onder Web 2.0. Deskundigen zien<br />

dit als de tweede levensfase van<br />

internet. Daar gaat het ‘world wide<br />

web’ over van een verzameling losse<br />

websites naar een platform waar<br />

mensen contact met elkaar hebben<br />

en informatie uitwisselen. In die visie<br />

zijn we met z’n allen wereldwijd<br />

eigenaar van sites als Wikipedia (een<br />

digitale encyclopedie), Linkedin (een<br />

zakelijk netwerk), Second Life (bouw


een virtuele wereld) en YouTube (site<br />

waar bezoekers fi lmpjes uitwisselen).<br />

Het zijn digitale sociale netwerken<br />

die de afgelopen paar jaar explosief<br />

zijn gegroeid.<br />

Olaf de Vries, werkte bij SCC de<br />

Wissel in Den Dolder: “In 2006 ben<br />

ik de <strong>Altrecht</strong>-hyve begonnen. Ik heb<br />

er geen problemen mee dat Hyves<br />

openbaar is en ook niet dat cliënten<br />

het kunnen zien. Je kiest zelf of je<br />

je aanmeldt bij de site en je kiest<br />

zelf welke gegevens je in je profi el<br />

opslaat. Bovendien biedt Hyves<br />

de mogelijkheid je profi el alleen<br />

zichtbaar te maken voor je vrienden.<br />

Niet iedereen weet dat, maar het<br />

is eenvoudig in te stellen. Op die<br />

manier heb je controle over wie je<br />

profi el en gegevens kan zien.”<br />

In het licht van rehabilitatie kunnen<br />

sites als Hyves een positieve rol<br />

spelen. Hyves is immers voor<br />

iedereen in de samenleving, dus<br />

ook voor psychiatrische patiënten.<br />

Het netwerk kan voor cliënten<br />

een laagdrempelige, eigentijdse<br />

stap richting maatschappij zijn.<br />

En het kan een mogelijkheid zijn<br />

om ervaringen en informatie uit te<br />

wisselen of elkaar te steunen. En<br />

dat zonder dat je de deur uit hoeft,<br />

veilig achter je eigen computer. Een<br />

voorbeeld van die functie is Drive,<br />

een carrière netwerk voor actieve,<br />

jonge mensen met een handicap of<br />

chronische aandoening. Zij wisselen<br />

Belangstelling<br />

Belangstelling<br />

groeit<br />

groeit<br />

Onderzoeksbureau MarketRespons onderzocht eind vorig jaar de<br />

belangstelling voor sites als Hyves. Daaruit bleek dat ruim de helft<br />

van de jongeren tussen de zestien en twintig zijn lid van dergelijke<br />

communities.<br />

De oudere internetter heeft het wat minder op het digitale<br />

sociale leven. Van de mensen tussen de 21 21 en 35 35 is is 38% lid van<br />

een community, van de groep tussen de 36 en 45 jaar maar 16%.<br />

Vooral jonge, hoogopgeleide, zelfbewuste vrouwen zijn veel op de<br />

communities te te vinden.<br />

We zetten volgens het onderzoek steeds meer persoonlijke<br />

informatie en foto’s op onze internetprofi elen; niemand lijkt<br />

zich druk te te maken over z’n privacy. Wel gaat één vijfde van<br />

de ondervraagden er er vanuit dat ze gegoogled worden door<br />

een toekomstige werkgever als ze solliciteren. Ondanks al al die<br />

openbaringen staat er er veel onzin op internet. Mensen liegen over<br />

hun leeftijd of of adres, bijvoorbeeld om beter in in de smaak te te vallen op<br />

een datingsite.<br />

via Hyves ervaringen uit, stimuleren<br />

elkaar en praten over actuele<br />

onderwerpen.<br />

Politie<br />

Inmiddels heeft ook de overheid<br />

Hyves ontdekt. Zo wil de politie<br />

vriendenwebsites gaan gebruiken<br />

om criminelen op te sporen. De<br />

Amsterdamse politie heeft daarvoor<br />

software ontwikkeld, die nu wordt<br />

getest. De politie wil bekijken met<br />

“Hyves kan voor cliënten een<br />

laagdrempelige, eigentijdse stap<br />

richting maatschappij zijn. ”<br />

wie criminelen contact hebben. Zo<br />

kunnen bijvoorbeeld handlangers<br />

en meelopers worden gevonden.<br />

Er wordt nog onderzocht of het<br />

doorspitten van vriendensites<br />

volgens de privacywetgeving<br />

wel mag. Voor het testen van de<br />

software gebruikt de Amsterdamse<br />

politie daarom voorlopig alleen<br />

profi elen van eigen medewerkers.<br />

5


6<br />

De Utrechtse wethouder Cees van Eijk (tweede van rechts) bracht onlangs een werkbezoek aan computerproject Uil in Utrecht<br />

Computerproject Uil<br />

Al meer dan duizend pc’s<br />

gerenoveerd<br />

Uil heeft in zijn ruim tienjarig<br />

bestaan al meer dan duizend pc’s<br />

gerenoveerd en afgeleverd aan<br />

cliënten en afdelingen van <strong>Altrecht</strong>.<br />

Uil pleegt ook onderhoud en<br />

reparaties en recyclet oud materiaal.<br />

De pc’s worden geschonken door<br />

<strong>Altrecht</strong> en andere bedrijven.<br />

Het project begon een aantal jaren<br />

geleden in Den Dolder en draait<br />

sinds maart van dit jaar ook in<br />

Utrecht. Sinds kort is Uil een offi cieel<br />

Cliënten van <strong>Altrecht</strong> die graag een computer voor privé-gebruik willen maar<br />

geen geld hebben om een nieuwe aan te schaffen, kunnen via computerproject<br />

Uil in aanmerking komen voor een gratis tweedehands gerenoveerde pc.<br />

erkend leerwerkbedrijf van <strong>Altrecht</strong><br />

Talent. Cliënten en stagiaires kunnen<br />

er een praktijkopleiding ICT volgen,<br />

gekoppeld aan een opleiding bij<br />

het ROC. Het is een goed draaiend<br />

project, waar mensen graag komen<br />

werken of een ICT-opleiding volgen.<br />

Aanvraag indienen<br />

Als je in aanmerking wilt komen voor<br />

een pc van Uil, dient je begeleider<br />

daarvoor een aanvraag te doen. Je<br />

kunt ook zelf een verzoek indienen<br />

dat wordt ondersteund door je<br />

begeleider. Cliënten uit Utrecht<br />

of Nieuwegein kunnen terecht bij<br />

Arthur de Kuijer van Uil Utrecht,<br />

tel: 030 - 238 1605. Cliënten uit het<br />

overige werkgebied van <strong>Altrecht</strong><br />

bij Marco van der Giessen of Hans<br />

’t Lam, tel: 030 - 225 6648. Ook als<br />

je belangstelling hebt om bij het<br />

project te komen werken, kun je met<br />

één van hen contact opnemen.


Haal een <strong>Digitaal</strong> Rijbewijs<br />

bij Talent<br />

Wie kan zich nog een leven zonder computer<br />

voorstellen? Bij vrijwel iedere baan moet je<br />

over basis computervaardigheden beschikken.<br />

En ook privé wordt het gebruik van een<br />

computer steeds belangrijker, denk maar aan<br />

internet bankieren.<br />

Mensen met een psychiatrische achtergrond<br />

kunnen bij <strong>Altrecht</strong> Talent in hun eigen tempo<br />

de ECDL-opleiding volgen en zo hun Europees<br />

<strong>Digitaal</strong> Rijbewijs halen. De opleiding kan<br />

onderdeel zijn van een reïntegratietraject,<br />

maar je kunt ook zelf het initiatief nemen.<br />

Al 33 deelnemers volgen de opleiding bij<br />

<strong>Altrecht</strong> Talent.<br />

Modules<br />

Het Europees <strong>Digitaal</strong> Rijbewijs bestaat uit<br />

zeven modules, maar met vier modules heb je<br />

al een startdiploma. Het hele traject duurt<br />

1 à 1,5 jaar en je doet per module examen.<br />

De Boog en Interakt zijn inmiddels erkende<br />

testcentra. Je kunt de opleiding ook volgen bij<br />

’t Kluster en over enige tijd ook in Den Dolder.<br />

Het Innovatiefonds heeft <strong>Altrecht</strong> Talent<br />

€ 15.000,- toegekend om de computerleerzalen<br />

‘up to date’ uit te rusten.<br />

Voor meer informatie kun je contact opnemen<br />

met Jan Willem van Nunen (De Boog), tel.<br />

030 - 677 8544, Walter Dreesman (Interakt),<br />

tel. 0348 - 462 000, of Anika Faber (‘t Kluster),<br />

tel 030 - 600 8760, of surf naar www.ecdl.nl<br />

Column geestelijke<br />

verzorging<br />

Twee kruiken<br />

In de vakantietijd zoeken veel mensen de eenvoud van<br />

het leven op, ook al maken ze daar soms lange reizen<br />

voor. Computers worden uitgezet en er wordt gewandeld<br />

en gezwommen. Soms is er een zomers kampvuur om bij<br />

te zitten en om verhalen te vertellen aan elkaar. De blik<br />

niet gericht op beeldbuizen of andere digitale apparaten.<br />

Enkel luisteren en kijken in de gloed van de vlammen.<br />

Een oud verhaal komt boven. Over een waterdrager<br />

in India. Hij legde in zijn tijd iedere dag het juk op zijn<br />

schouders. Aan beide zijden hing een grote waterkruik.<br />

Zo liep hij naar de bron om de kruiken te vullen. Daarna<br />

liep hij terug naar huis, telkens langs hetzelfde pad. De<br />

rechter kruik had een barst, waardoor onderweg water op<br />

de grond sijpelde. Deze kruik voelde zich ongelukkig en<br />

schuldig: thuis gekomen was meer dan de helft van het<br />

water verloren gegaan, weggelekt voor niks.<br />

Hij vertelde zijn ongeluk aan de waterdrager. Die dacht<br />

nog eens goed na en zei toen: heb je wel gezien dat er<br />

langs de rechter kant van het pad, op weg naar huis,<br />

prachtige bloemen bloeien? Aan de linker kant groeien<br />

ze niet, want de grond is er te droog. Maar aan jouw kant<br />

wordt de aarde vochtig door het water uit jouw barst. De<br />

waterdrager plukte een paar bloemen en liet zijn huis er<br />

heerlijk door geuren.<br />

Hierna kwam een ander bij het kampvuur met een<br />

volgend verhaal… Heerlijk éven zo te leven zonder de<br />

invloedssfeer van ‘digitaal’.<br />

Roel Vredenbregt<br />

7


8<br />

Welke vrouw<br />

inspireert jou?<br />

Twaalf juni was een bijzondere middag in het Stiltecentrum op de Dolderse WA Hoeve.<br />

Gelovigen uit de drie grote wereldreligies - jodendom, islam en christendom - deelden die<br />

middag hun gedachten en gevoelens rond de vraag ‘welke vrouw uit jouw geloofstraditie<br />

inspireert je en waarom?’ Tanja Mosselman<br />

De bijeenkomst was omlijst met<br />

kunst van Wilma Mastenbroek.<br />

Zij sneed uit plakken boomstam<br />

stempels in de vorm van gestileerde<br />

vrouwengestalten. Niet alleen de<br />

stempels zelf zijn bijzonder, ook de<br />

papieren afdrukken ervan zijn zeer<br />

de moeite waard. Het papier toont<br />

vrouwen als Maria, Eva, Rachab en<br />

Hagar, gestempeld in warme, aardse<br />

kleuren. Bij de afdrukken hangen<br />

gedichten, liederen en stukken uit<br />

de heilige boeken (Torah, Koran en<br />

Bijbel) die over deze vrouwen gaan.<br />

Myriam bijt het spits af. Zij vertelt<br />

dat haar inspiratiebron een<br />

‘gewone joodse vrouw’ is. “Iemand<br />

die zich ervan bewust is dat wat zij<br />

doet, ertoe doet. Ook al is het maar<br />

zo klein als het glimlachen naar<br />

iemand in de tram.”<br />

Eva vertelt hoe zij is opgegroeid in<br />

een gezin van vrouwen. Haar oma<br />

is een belangrijke inspiratiebron.<br />

Zij leerde haar dat je ook best<br />

eens boos op God mag zijn. De<br />

middeleeuwse non Hildegard<br />

von Bingen is haar tweede<br />

vrouwelijke muze. Zij stichtte - in<br />

de vrouwonvriendelijke middeleeuwen<br />

- een eigen klooster waarin<br />

vrouwelijkheid geen zonde maar<br />

juist een bron van kracht was.<br />

Gelovigen uit de drie wereldreligies delen hun gedachten en gevoelens rond inspirerende<br />

vrouwen uit hun godsdienst<br />

Mualla trekt zich op aan het verhaal<br />

in de Koran dat Maria’s bevalling van<br />

Jezus (Isa heet hij daar) beschrijft. Ze<br />

vertelt ons hoe de wanhopige Maria<br />

zich tot God wendt. Hij helpt haar er<br />

doorheen door voor haar een beekje<br />

en verse dadels te scheppen. Het is<br />

deze overgave aan God die Mualla<br />

telkens weer ontroert.<br />

Slavin<br />

Roos sluit de rij. Zij noemt Hagar,<br />

de slavin van Abraham en Sara, als<br />

bijzondere vrouw. Hagar maakt een<br />

hele ontwikkeling door. Ze is eerst<br />

alleen een slavin, dan de draagster<br />

van Abraham’s kind en belandt tot<br />

slot als verstotene met haar zoon<br />

Ismaël in de woestijn. Het meest<br />

bijzondere vind Roos dat Hagar God<br />

een naam gaf. Ze noemt Hem ‘de<br />

Levende die mij ziet’ omdat ze met<br />

al haar verdriet voor God staat en Hij<br />

haar ziet staan.<br />

Roos Ritmeester, Eva Ouwehand<br />

en Mualla Kaya zijn bij <strong>Altrecht</strong><br />

werkzaam als geestelijk<br />

verzorgers. Myriam Lipovsky is<br />

arts bij de afdeling Eikenboom.<br />

Wilma Mastenbroek is <strong>Altrecht</strong>’s<br />

interculturele coach.


Stoom afblazen op het<br />

Jeugdplein<br />

<strong>Altrecht</strong> heeft sinds vorig jaar een digitaal Jeugdplein, een aparte website voor<br />

de cliënten tot achttien jaar die bij <strong>Altrecht</strong> in behandeling zijn. Het is een plek<br />

waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten op een forum en tijdens een chat, waar<br />

ervaringsverhalen te lezen zijn en waar de (digitale) Jeugdraad zetelt. Martine Wijnberg<br />

Veel jonge cliënten bij <strong>Altrecht</strong><br />

zijn individueel in behandeling en<br />

ontmoeten zo geen andere jongeren<br />

met dezelfde problematiek. Soms<br />

is het voor hen moeilijk om binnen<br />

hun sociale omgeving met anderen<br />

- familie of vrienden - over hun<br />

problemen te praten. Begrip en<br />

steun kunnen daardoor in de naaste<br />

omgeving ontbreken. Een eigen<br />

website, die ook nog eens anoniem<br />

kan worden bezocht, kan dan<br />

uitkomst bieden.<br />

Stoom afblazen<br />

Uit een onderzoek onder de<br />

bezoekers van het Jeugdplein bleek<br />

onlangs het vinden van begrip en<br />

steun één van de belangrijkste<br />

redenen te zijn om zich bij het<br />

Jeugdplein aan te melden: “(..)<br />

even stoom af te kunnen blazen en<br />

dan zeker bij mensen die het ook<br />

echt snappen.” <strong>Altrecht</strong> heeft de<br />

jongeren in dit onderzoek per email<br />

gevraagd wat zij van het Jeugdplein<br />

verwachten en waar ze het met<br />

andere jongeren graag over willen<br />

hebben.<br />

Daaruit kwam naar voren dat<br />

jongeren op het Jeugdplein willen<br />

praten over hoe ze met hun ziekte<br />

en behandeling omgaan en hoe ze<br />

zich weten te redden. Dit willen ze<br />

ook van de andere jongeren horen.<br />

Het is voor hen ook belangrijk om<br />

ervaringen uit te wisselen over het<br />

omgaan met reacties van anderen en<br />

problemen oplossen. Verder willen<br />

ze er hun frustraties kunnen uiten en<br />

stoom afblazen. En daarbij merken<br />

dat ze niet de enigen zijn. De jonge<br />

bezoekers blijken ook ruimhartig,<br />

want ze willen elkaar via de site ook<br />

helpen en steunen.<br />

Gezelligheid<br />

Tot slot zijn ze gewoon nieuwsgierig<br />

naar wie er verder bij <strong>Altrecht</strong> in<br />

behandeling zijn, wat die jongeren<br />

hebben meegemaakt en wat zij<br />

buiten <strong>Altrecht</strong> doen. En zoeken ze<br />

gezelligheid, bijvoorbeeld in de vorm<br />

van spelletjes. Ze vinden het ook<br />

belangrijk om op de site te kunnen<br />

praten over alledaagse dingen en<br />

actuele onderwerpen ter afl eiding.<br />

Het onderzoek toont in ieder geval<br />

aan dat het Jeugdplein in een<br />

behoefte voorziet. Jongeren zoeken<br />

op het Jeugdplein onderwerpen die<br />

aansluiten bij hun problematiek en<br />

de beleving daarvan, in combinatie<br />

met vermaak en afl eiding.<br />

Kijk op: www.altrecht.nl/jeugdplein.<br />

Voor meer informatie:<br />

Martine Wijnberg (Ondersteuner<br />

Jeugdraad/ beheerder Jeugdplein):<br />

m.wijnberg@altrecht.nl<br />

9


10<br />

Thuis in beeld<br />

<strong>Altrecht</strong> Kind Jeugd & Gezin biedt sinds november vorig jaar videobehandeling via het<br />

internet aan. Videobehandeling kan helpen als de communicatie en interactie in een<br />

gezin zijn vastgelopen. Thuis in Beeld, zoals deze online videobehandeling heet, helpt<br />

ouders het contact met hun kinderen te verbeteren. We zochten Femke van Trier op, die<br />

deze methode speciaal voor <strong>Altrecht</strong> ontwikkelde. Kimberley Maes en Tresy Benders<br />

Femke wilde graag meewerken<br />

aan dit artikel. Enthousiast hield ze<br />

haar presentatie, waarbij de passie<br />

voor dit project meer dan duidelijk<br />

werd. Ze had een half uur voor ons<br />

gereserveerd, maar ruim een uur<br />

later verlieten we pas haar kantoor.<br />

Voor wie?<br />

De behandeling Thuis In Beeld is in<br />

eerste instantie bedoeld voor ouders<br />

met problemen in het gezin.<br />

Het gaat daarbij vaak om opvoedingsproblemen,<br />

mogelijk als gevolg van<br />

psychische of psychiatrische klachten<br />

bij ouders of kinderen. Voor veel<br />

mensen blijft de stap naar de ggz<br />

groot. Door de laagdrempeligheid<br />

van Thuis in Beeld, is deze<br />

behandeling juist voor die doelgroep<br />

zeer geschikt. De zorg wordt op deze<br />

manier toegankelijker en de stap<br />

naar andere behandelingen binnen<br />

<strong>Altrecht</strong> kleiner. Verder vertelt Femke<br />

nog dat De Bellenbergh, een afdeling<br />

van <strong>Altrecht</strong> voor gezinsbehandeling,<br />

Thuis in Beeld gaat aanbieden als<br />

vorm van nazorg.<br />

Hoe werkt het?<br />

De behandeling begint bij het<br />

maken van een fi lmpje van vijf tot<br />

tien minuten. Ouders brengen een<br />

opvoedsituatie in beeld waarin zij<br />

problemen ervaren, en die zij willen<br />

verbeteren. Via internet wordt<br />

het fi lmpje naar de therapeut van<br />

<strong>Altrecht</strong> gestuurd. De therapeut<br />

bekijkt de fi lm, monteert deze en<br />

voorziet de beelden van teksten.<br />

Aan het eind van de fi lm geeft de<br />

hulpverlener enkele opdrachten<br />

voor het volgende fi lmpje. Ouders<br />

en therapeut bekijken vervolgens<br />

gelijktijdig de fi lm terwijl ze<br />

telefonisch contact hebben.<br />

Femke: “Je gaat naast de ouders<br />

staan, kijkt samen naar de kinderen.<br />

We benadrukken vooral de positieve<br />

punten in de opvoedsituatie. We<br />

geven inzicht in de communicatie<br />

binnen het gezin en psychoeducatie.<br />

En daar waar het moeilijk<br />

gaat, helpen we.” Ouders leren<br />

de signalen van hun kinderen<br />

op te pikken, waardoor ze beter<br />

kunnen reageren. Sleutelwoorden<br />

bij deze vorm van feedback zijn:<br />

positief, oplossingsgericht en<br />

competentiegericht.<br />

De behandeling vindt plaats in de<br />

eigen vertrouwde omgeving. Ouders<br />

fi lmen zelf en kunnen een tijdstip<br />

uitkiezen waarop ze niet hoeven<br />

te werken of andere activiteiten<br />

hebben. Het is zelfs mogelijk<br />

‘s avonds afspraken te maken met de<br />

therapeut voor de nabespreking van<br />

een fi lmpje. Het voordeel hiervan is<br />

dat de kinderen in bed liggen en er<br />

rustig de tijd genomen kan worden<br />

voor belangrijke problemen in het<br />

gezin.<br />

Communicatie<br />

“De basisprincipes van<br />

communicatie staan centraal in<br />

de behandeling”, vertelt Femke<br />

vastberaden. “Door ouders<br />

communicatiestijlen aan te leren,<br />

leren zij controle te krijgen over<br />

de situatie. Ouder-kind interacties<br />

verbeteren snel door een betere<br />

manier van communiceren. Het is<br />

belangrijk dat ouders sensitief zijn.<br />

Hiermee wordt bedoeld dat zij de<br />

- soms indirecte - boodschappen van<br />

hun kinderen begrijpen en daarop<br />

kunnen aansluiten.”<br />

Door deze behandeling zien ouders<br />

met eigen ogen wat hun opvoeden<br />

communicatiestijl voor effecten<br />

heeft op het kind en het gezin.


Femke van Trier foto: Martijn van Trier<br />

Door er nog eens extra goed naar<br />

te kijken, met de hulp van een<br />

therapeut, krijgen ouders vaak door<br />

wat er kan worden verbeterd en wat<br />

er juist goed gaat. De behandeling<br />

gaat zeer sterk uit van het positieve:<br />

door de positieve dingen in de<br />

opvoedsituatie vaker naar voren<br />

te halen, werkt de behandeling<br />

motiverend.<br />

Effect<br />

Femke legt uit dat, hoewel<br />

videobehandeling al bijna twintig<br />

jaar wordt gebruikt bij <strong>Altrecht</strong>, deze<br />

vorm van e-health (gebruik maken<br />

van internet bij behandeling) nog in<br />

de kinderschoenen staat. Momenteel<br />

zijn er vijf gezinnen bij dit project<br />

betrokken. Het duurt even voordat<br />

ouders zich de nieuw aangeleerde<br />

vaardigheden hebben eigen<br />

gemaakt, waardoor je nu nog weinig<br />

kunt zeggen over het effect van het<br />

werken via internet.<br />

Wetenschappelijk onderzoek heeft<br />

aangetoond dat videobehandeling,<br />

de voorloper dus van Thuis<br />

in Beeld, succesvol is. Ouders<br />

ervaren een groeiend gevoel van<br />

persoonlijke effectiviteit en eigen<br />

verantwoordelijkheid. Hierdoor stijgt<br />

de motivatie om aan hun problemen<br />

te werken. Verder blijkt dat ouders<br />

op de lange termijn hun aangeleerde<br />

vaardigheden blijven gebruiken.<br />

Ben je geïnteresseerd in deze vorm<br />

van behandeling of wil je meer<br />

informatie, neem dan contact op<br />

met Femke van Trier:<br />

f.van.trier@altrecht.nl of kijk op<br />

www.altrecht.nl/thuisinbeeld . Op<br />

deze site kun je zelfs een aantal<br />

voorbeeldfi lmpjes bekijken.<br />

11


12<br />

Best wel een beetje<br />

verslaafd aan internet<br />

Internet is een populair communicatie<br />

middel. Veel mensen kennen<br />

wel iemand in hun omgeving die<br />

er bijna de hele dag mee bezig<br />

is. Is het verslavend en zo ja wat<br />

zijn de gevolgen? In de klinieken<br />

kun je internetten afwisselen met<br />

therapieën, rustprogramma’s en<br />

groepsmomenten. In de thuissituatie<br />

kent bijna iedereen wel een<br />

Bij <strong>Altrecht</strong> verschijnen op alle klinische afdelingen hoekjes waar cliënten<br />

kunnen internetten. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Internet biedt<br />

immers een mogelijkheid om op virtuele wijze even afstand te nemen van het<br />

klinisch milieu én contact te houden met de buitenwereld. Bert Aben<br />

‘verslaafde’ die de hele dag naar z’n<br />

scherm staart.<br />

De hele dag internetten kan<br />

ongezond zijn. Te denken valt aan:<br />

jezelf niet meer verzorgen. De hele<br />

dag cola en chips om dat je dan niet<br />

hoeft te koken en misschien wel het<br />

meest schadelijk: te weinig slaap.<br />

Zeker wanneer je aanleg hebt voor<br />

stemmingsstoornissen of psychoses<br />

kan slaapgebrek leiden tot medische<br />

problemen. Het aanbod van internet<br />

aan cliënten bij <strong>Altrecht</strong> krijgt in<br />

<strong>2008</strong> volop zijn beslag, want het<br />

heeft zeker ook goede kanten. Een<br />

belangrijk voordeel is dat het de<br />

vermaatschappelijking stimuleert.<br />

Door het gebruik van internet blijven<br />

de lijnen met de buitenwereld


Tips om verslaving<br />

tegen te gaan<br />

Wat te doen als je al verslaafd bent of<br />

denkt die richting op te gaan?<br />

• Spreek met jezelf een bepaalde tijd af<br />

waarna je niet meer zal internetten.<br />

Bijvoorbeeld: als je altijd het Journaal van<br />

tien uur kijkt, zet je de computer daarna<br />

gewoon niet meer aan<br />

• Zorg ervoor dat internet niet je ‘primaire<br />

levensdoel’ is. Werk of school moeten<br />

eerst af, voordat de chatbox weer wordt<br />

geopend wordt<br />

• Zoek een andere hobby, zodat je ook wat<br />

te doen hebt als je niet op internet zit.<br />

Zorg er in ieder geval voor dat je ook iets<br />

anders te doen hebt<br />

• Internet een gedeelte van de dag, niet<br />

de hele dag door. Zit je bijvoorbeeld<br />

twee uur lang te computeren, dan is<br />

dat niet zo erg. Vervelender wordt het<br />

wanneer die twee uur over de hele dag<br />

verspreid wordt door om de vijf minuten<br />

steeds even een minuutje iets op<br />

internet te bekijken. In dat geval neemt<br />

het internetten namelijk je hele dag in<br />

beslag<br />

openstaan. Maar het gebruik van<br />

internet zal verantwoord moeten<br />

zijn.<br />

Ik ga dit artikel afronden. Ik wil<br />

straks nog even mijn Hyves bezoeken<br />

om te zien of er nog interessante<br />

teksten zijn toegevoegd. Daarna<br />

ga ik boodschappen doen. Het is<br />

vandaag mijn beurt om te koken.<br />

Ik heb een leuk recept van internet<br />

afgehaald. Ik ben best wel een beetje<br />

verslaafd aan het internet.<br />

Column<br />

Ingmar Heytze<br />

Wachtwoord<br />

Zacharias Ommezijde heeft een computer. Die<br />

staat op zijn grote gietijzeren bureau. In de<br />

computer zit alle informatie die hij de moeite<br />

van het bewaren waard vind, maar toch niet op<br />

papier in huis wil hebben. Het zit in de computer.<br />

Daardoor is het er wel, maar tegelijkertijd ook<br />

niet. Zacharias Ommezijde is daar een beetje bang<br />

voor. Zonder wachtwoord kun je de computer<br />

niet gebruiken. Dat is misschien een veilig idee,<br />

maar wat als Zacharias zijn wachtwoord een<br />

keer vergeet? Dat zit alleen in zijn hoofd, en<br />

dus bestaat het nog minder dan alle informatie<br />

in de computer. Natuurlijk durft Zacharias het<br />

wachtwoord niet ergens op te schrijven; als<br />

iemand anders het weet, kan hij immers zomaar<br />

in zijn computer. Wie weet wat hij daar allemaal<br />

vindt! Eh... Zacharias denkt een tijdje na, maar<br />

kan niets verzinnen. Dagboeken houdt hij niet bij,<br />

liefdesbrieven schrijft hij met de hand, foto’s van<br />

vroeger slapen in oude schoenendozen. Alles wat<br />

in de computer zit, zit daar alleen maar omdat hij<br />

het niet in zijn hoofd wil. Wat in je hoofd zit, kan<br />

niemand eruit halen, denkt Zacharias, dat is het<br />

enige wat telt. Ik heb een wachtwoord met de<br />

wereld te delen!<br />

13


14<br />

Interapy: snel en intensief<br />

behandelen via internet<br />

Waarom heb je gekozen voor een<br />

behandeling via internet?<br />

“Ik was in behandeling bij een<br />

psycholoog. Daar had ik één keer<br />

in de twee weken een afspraak.<br />

In een tijdschrift las ik over de<br />

mogelijkheden van Interapy. Het<br />

sprak me erg aan dat je twee á drie<br />

keer per week digitaal contact hebt<br />

met je therapeut. Een behandeling<br />

bij Interapy is intensief, maar het<br />

gaat ook snel. Ik ben ook iemand die<br />

graag met de computer werkt. Ik hou<br />

Een aantal psychische klachten kan tegenwoordig ook via internet worden<br />

behandeld. <strong>Altrecht</strong> is mede-eigenaar van Interapy, een organisatie die via<br />

internet psychologische hulp biedt aan mensen met posttraumatische stress,<br />

rouwklachten, werkgerelateerde stress, depressie en paniekklachten. Jesse is in<br />

behandeling geweest bij Interapy voor een angststoornis. Ze vertelt over haar<br />

ervaringen. Moniek Leenders<br />

bijvoorbeeld al enige tijd een blog<br />

bij waarop mijn vrienden over mijn<br />

leven kunnen lezen.”<br />

Hoe gaat een behandeling in z’n<br />

werk?<br />

“Je begint met een uitgebreide<br />

screening waarin je vragenlijsten<br />

moet invullen. Er wordt ook<br />

zorgvuldig bekeken of behandeling<br />

via internet geschikt voor jou is. Je<br />

hoort dan of je wel of niet wordt<br />

aangenomen. Je krijgt vervolgens<br />

een programma waarin heel<br />

overzichtelijk staat waaruit de<br />

behandeling bestaat. Je begint met<br />

uitgebreid over je problemen te<br />

schrijven. Je krijgt hiervoor precieze<br />

schrijfi nstructies. Ik vind het prettig<br />

om rustig achter de computer mijn<br />

verhaal op te schrijven, er nog eens<br />

over na te denken, het verhaal te<br />

ordenen en dan pas te versturen naar<br />

mijn therapeut. Je krijgt ook andere<br />

opdrachten. Ik heb bijvoorbeeld veel<br />

baat gehad bij de ontspannings-


Interapy<br />

Interapy richt zich op psychische problemen die goed aan te pakken zijn<br />

met een kortdurende behandeling. Tijdens de behandeling werken cliënt<br />

en behandelaar nauw samen. Zij wisselen informatie uit via internet.<br />

De cliënt werkt een persoonlijk programma af waarin problemen actief<br />

worden opgelost. De ervaring leert dat deze vorm van contact met een<br />

behandelaar vaak als zeer persoonlijk wordt ervaren.<br />

Interapy is niet geschikt voor iedereen. Een behandeling begint daarom<br />

met een onderzoek naar de aard en de ernst van de problematiek. Aan de<br />

orde komt dan ook of er risico’s kleven aan een behandeling via internet.<br />

Interapy is de meest effectieve behandelvorm via internet voor<br />

psychische klachten. Tweederde van de cliënten komt ermee van z’n<br />

klachten af. Na verwijzing door een huis- of bedrijfsarts wordt een<br />

behandeling via Interapy via uw zorgverzekering vergoed.<br />

Meer informatie en aanmelden: www.interapy.nl<br />

oefeningen. Van mijn therapeut<br />

kreeg ik een spierontspanningsoefening<br />

toegestuurd op MP-3.<br />

Dat heeft mij goed geholpen om<br />

mijn klachten zelf onder controle<br />

te krijgen. Daar is het laatste deel<br />

van de behandeling ook helemaal<br />

op gericht. De laatste weken maak<br />

je een zelfi nstructiekaart en een<br />

toekomstplan.”<br />

Heb je persoonlijk contact met de<br />

behandelaar gemist?<br />

“Je hebt alleen contact via de<br />

computer, maar ik vond dat contact<br />

juist heel persoonlijk. Je hebt altijd<br />

contact met dezelfde therapeut. In<br />

het begin kon ik me niet voorstellen<br />

dat alle verhalen die ik schreef ook<br />

écht door iemand worden gelezen.<br />

Ik dacht dat ik gecomputeriseerde<br />

antwoorden terug zou krijgen. Maar<br />

de reacties van de therapeut waren<br />

juist heel persoonlijk. Ze ging in op<br />

dingen die ik had opgeschreven.<br />

Ook heb ik een keer door omstandigheden<br />

twee weken niets van me<br />

laten horen. Ik kreeg meteen een<br />

mail met de vraag hoe het met me<br />

ging. Ze liet me ook altijd weten<br />

wanneer ze tijd zou hebben om weer<br />

te reageren op mijn verhaal. Het faceto-face<br />

contact met mijn therapeut<br />

heb ik niet gemist. Al werd ik na<br />

verloop van tijd wel nieuwsgierig hoe<br />

ze er uit zou zien.”<br />

Wat vind je de voordelen van<br />

Interapy?<br />

“Zoals ik al zei, vind ik het een<br />

groot voordeel dat je meerdere<br />

keren per week contact hebt met<br />

je behandelaar. De behandeling<br />

is intensief en gaat ook snel. Het<br />

dwingt je om regelmatig bezig<br />

te zijn met het oplossen van je<br />

problemen. Dat werkt goed voor mij.<br />

Een afspraak één keer in de twee<br />

weken met een reguliere therapeut<br />

was niet bevredigend. Je kunt op elk<br />

moment van de dag, al is het midden<br />

in de nacht, achter de computer gaan<br />

zitten om op te schrijven waar je mee<br />

zit. Het maakt voor mij dan niet uit<br />

wanneer het wordt gelezen. Maar ik<br />

was het in ieder geval kwijt.”<br />

Zie je ook nadelen?<br />

“Eigenlijk zie ik geen nadelen. Maar je<br />

moet natuurlijk wel goed bedenken<br />

of deze manier van therapie geschikt<br />

voor je is. Ik vond het tempo van<br />

de behandeling wel hoog liggen.<br />

Maar toen ik dat aangaf, kon het<br />

ook langzamer. In totaal ben ik een<br />

halfjaar in behandeling geweest.”<br />

Je bent zelf ook therapeut. Zou je<br />

zelf ook therapie willen geven via<br />

internet?<br />

Daar moet Jesse even over na<br />

denken. “Nee, momenteel zou ik dat<br />

niet willen. Je bent dan als therapeut<br />

wel erg veel bezig met lezen en<br />

typen. Nu gebruik ik in mijn werk ook<br />

vaak lichaamsgerichte methodieken,<br />

zoals voetzoolrefl exmassage.<br />

Maar misschien denk ik daar in de<br />

toekomst anders over.”<br />

Jesse heeft om privacyredenen een<br />

andere voornaam gekozen.<br />

15


16<br />

Nieuws & Mededelingen<br />

Nieuwe consulent crisiskaart<br />

Het Steunpunt GGZ Utrecht heeft een nieuwe consulent<br />

crisiskaart: Anneloes van de Watering (26). Zij volgt<br />

Jonneke Ravenhorst op. Anneloes is erg enthousiast is<br />

over het concept crisiskaart. “Zelf heb ik in het verleden<br />

ook te maken gehad met crisis(opvang) en weet hoe<br />

belangrijk het kan zijn om van tevoren afspraken te<br />

maken over wat wel en niet te doen”, aldus Anneloes.<br />

De crisiskaart is een kaart van bankpasformaat. De<br />

cliënt beslist zelf hoeveel en welke informatie op de<br />

kaart komt te staan en wie over welke informatie kan<br />

beschikken. Het kan gaan om persoonlijke gegevens,<br />

medicijngebruik of afspraken met de huisarts. Maar<br />

ook om praktische zaken als: wie verzorgt mijn kat als ik<br />

moet worden opgenomen.<br />

Door dit op de crisiskaart vast te leggen, voorkom je als<br />

cliënt dat er beslissingen over je worden genomen als je<br />

zelf niet in staat bent<br />

aan te geven wat er<br />

moet gebeuren. Met<br />

een crisiskaart hou<br />

je de regie over wat<br />

er met je gebeurt in<br />

dergelijke situaties<br />

Hoe kom je aan een<br />

crisiskaart?<br />

Het initiatief voor<br />

het maken van een<br />

crisiskaart ligt altijd bij de cliënt. Als je een crisiskaart<br />

wilt maken, kun je terecht bij je behandelaar of case<br />

Activiteiten Klikt ‘t<br />

manager. Mocht<br />

je er met je<br />

behandelaar niet<br />

uitkomen, dan<br />

kun je je wenden<br />

tot Anneloes van<br />

de Watering bij<br />

het Steun- en<br />

Informatiepunt<br />

GGZ Utrecht.<br />

Samen met je<br />

behandelaar of<br />

de consulent<br />

inventariseer<br />

je wat voor jou<br />

belangrijk is als<br />

je in crisis raakt.<br />

Anneloes van de Watering<br />

En je formuleert<br />

afspraken over<br />

hoe te handelen, of wat juist niet te doen. Vervolgens<br />

worden afspraken gemaakt met de personen en<br />

instellingen die voor jou belangrijk zijn. Vanzelfsprekend<br />

is je privacy gewaarborgd. Als je dat wilt, kun je de<br />

informatie op de crisiskaart - samen met je behandelaar<br />

of de consulent - altijd aanpassen.<br />

Anneloes werkt op maandag en dinsdag en om de week<br />

op donderdag.<br />

Tel: 030 - 233 38 84<br />

email: a.van.de.watering@ggzutrecht.nl<br />

14 september: Aanvang winterseizoen met High Tea<br />

12 oktober: Toneelmiddag met Klikt’t en Uitgesproken<br />

15 november: Klikt ’t kandidaten zijn welkom op Disco/bingoavond in ’t Kluster<br />

Kijk voor locatie, tijdstippen en activiteiten die later in het jaar plaatsvinden op www.klikt-t.nl of neem<br />

telefonisch contact op. Openingstijden en telefoonnummers:<br />

030 - 604 43 59 (dinsdag van 12.00 tot 19.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur) of 06 - 182 92 96<br />

(vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur).<br />

Email: kliktt@wish.net.<br />

Bij Klikt ’t werken Ad Janssen, Els Lagerweij en Yvon van Ballen als bemiddelaar. Klikt ’t is gevestigd in<br />

’t Kluster, Vredebestlaan 23, 3431 CG Nieuwegein.


Dans<br />

Naar aanleiding van het artikel “Een andere psychiatrie” van Mary-Ann<br />

in Alter nr. 3, kwam ik tot onderstaand gedicht. Petje af... het was een zeer<br />

inspirerend nummer! Anita Geurts<br />

Dans<br />

Ik dans de dans van ’t leven<br />

op pure regelmaat<br />

geen wervelende acties<br />

het gaat zoals het gaat.<br />

Bang ben ik om te vallen<br />

of uit de maat te gaan<br />

zodat ik wel moet struikelen<br />

en niet meer op kan staan.<br />

Soms laat ik me verleiden<br />

door ’t ritme van de dans<br />

ik voel het leven bruisen:<br />

dit is een grote kans.<br />

Dan zinkt de grond rondom mij<br />

stort mijn wereld in elkaar<br />

door iets waar ik geen vat op heb<br />

ik voel alleen: gevaar<br />

de kans is dan vergleden<br />

‘k ben weer een marionet<br />

die in een simpel ritme<br />

een been voor ’t andere zet.<br />

Ik dans de dans van ’t leven<br />

elke dag een nieuw begin<br />

maar vanwege angst te vallen<br />

houd ik me steeds weer in<br />

Belangrijke adressen/<br />

telefoonnummers<br />

Cliëntenraden <strong>Altrecht</strong><br />

Ambulant, 06 - 51 760 789<br />

Den Dolder, 030 - 225 62 30<br />

Nieuwegein, 06 - 518 587 63<br />

Willem Arntsz Huis, 030 - 230 86 35<br />

Woerden, 06 - 518 587 63<br />

Zeist, 030 - 696 52 15<br />

Centrale Cliëntenraad <strong>Altrecht</strong><br />

Dolderseweg 164, 3734 BN Den Dolder<br />

030 - 225 63 98<br />

Informatiecentrum<br />

Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht.<br />

Tel: 030 - 230 85 85.<br />

Mail: iinformatiecentrum@altrecht.nl<br />

De Wegwijswinkel<br />

Adriaanstraat 26 AA, 3581 SG Utrecht<br />

Telefoon: 030 - 275 96 32<br />

Steunpunt GGZ<br />

Mgr. v.d. Weteringstraat 132a, 3581 EN Utrecht.<br />

Tel: 030-23 69 320, email: steunpunt@ggzutrecht.nl,<br />

website: www.ggzutrecht.nl<br />

Geestelijke verzorging<br />

Den Dolder, 030 - 225 64 17 / 6517<br />

Roos Ritmeester, Eva Ouwehand<br />

Nieuwegein, 030 - 602 09 87<br />

Karien van Roermund<br />

Zeist, 030 - 696 54 49 / 5463<br />

Roel Vredenbregt, Eva Ouwehand<br />

Utrecht, 030 - 230 86 28 / 8629<br />

Karien van Roermund, Roel Vredenbregt<br />

Alle locaties<br />

Imam Hafi d Mahla, 030 - 230 88 81<br />

Utrecht, Zeist, Nieuwegein<br />

Moslim geestelijk verzorger mw. Mualla Kaya<br />

06 - 519 845 06<br />

Secretariaat geestelijke verzorging<br />

Telefoon 030 - 696 54 76<br />

Klachtencommissies<br />

Commissie klachtenbehandeling<br />

Cliënten/Patiënten <strong>Altrecht</strong>: Deltahuis,<br />

Dolderseweg 164, Den Dolder, tel: 030 - 225 61 58<br />

Patiëntenvertrouwenspersonen (PVP)<br />

Voor cliënten die opgenomen zijn:<br />

Den Dolder: Windehof: Henriëtte van der Laan,<br />

telefoon: 06 - 559 12 054<br />

Nieuwegein en Woerden: Theo van Veldhuizen,<br />

telefoon: 06 - 559 12 366<br />

Utrecht: Ingrid Peters, telefoon: 06 - 219 47 170<br />

Zeist: Ronald de Koster,<br />

telefoon: intern: 5462 of 06 - 274 02 685<br />

Voor ambulante cliënten:<br />

Helpdesk PVP: 0900 - 444 88 88<br />

Familievertrouwenspersoon<br />

Jacqueline Rodenburg, ma, di, do en vr van<br />

9.00 tot 14.00 u. Telefoon 06 - 53 34 85 55 of<br />

familievertrouwenspersoon@ggzutrecht.nl<br />

Familieraad<br />

Telefoon: 030 - 225 64 68 of email:<br />

familieraad@altrecht.nl<br />

Recepties locaties <strong>Altrecht</strong><br />

Den Dolder: 030 - 225 66 66<br />

Nieuwegein: 030 - 602 09 87<br />

Utrecht: 030 - 230 88 88<br />

Woerden: 0348 - 427 111<br />

Zeist: 030 - 696 54 32<br />

17


18<br />

Tap trakteert de Windehof<br />

Tap uit Bilthoven is een uitvaartonderneming<br />

die maatschappelijk betrokken onderneemt.<br />

Vrijwilligerscoördinator Carina van Welzenis kwam met het<br />

bedrijf overeen dat zij iets leuk zouden organiseren voor<br />

de bewoners van de Windehof, een woonvoorziening voor<br />

ouderen van <strong>Altrecht</strong>.<br />

Onlangs kwamen de chauffeurs van Tap en eigenaresse<br />

mevrouw Temming met deftige auto’s voorrijden. De<br />

bewoners werden meegenomen voor een mooie lenterit. De<br />

route voerde langs onder andere Zeist, Langbroek, Wijk bij<br />

duurstede, Ingen, en Lienden. Onderweg werd er getrakteerd<br />

op drankjes, een fl inke kom soep en broodjes.<br />

Eén van de bewoners vertelde dat ze vroeger in één van<br />

de dorpjes heeft gewoond en er al twintig jaar niet meer<br />

is geweest. Anderen genoten van de lammetjes, veulens,<br />

bloesem, kastelen en molens. Het was - ook door het mooie<br />

weer - bijna een mini vakantie. De bewoners van de Windehof<br />

hebben het erg gewaardeerd en zeer naar hun zin gehad.<br />

Iedereen van Tap, heel erg bedankt!<br />

Boekbespreking<br />

Tap trakteerde onderweg<br />

op een fl inke kom soep<br />

VRIJE VAL tot in het hart van de psychose<br />

Roman van Bianca Fransen. Het boek geeft een uitgebreide beschrijving van de gevoelens van iemand met een psychische<br />

handicap. De hoofdpersoon Angela, belast met bipolaire aanleg, wordt met stemmen in het hoofd en angst opgenomen in<br />

een psychiatrische kliniek. Het boek is geen autobiografi e maar de romanschrijver, die zelf ook met psychotische klachten<br />

werd opgenomen, kan zich geheel verplaatsen in de persoon van Angela.<br />

Het boek is verrassend. Behalve het religieuze gevoel, waarbij de gebiedende stem van God belangrijk is, is er ook plaats<br />

voor de erotische gevoelens van Angela. Die gevoelens vormen overigens een sterk contrast met de aanhoudende<br />

kwellingen veroorzaakt door een verkrachting. Een andere wig is haar boosaardigheid ten opzichte van haar broer versus<br />

diepe spijt. En hoewel ik fan ben van ‘happy-ends’ heeft de schrijver ook hier een verrassing in petto.<br />

Ten aanzien van de vermelde diagnose wil ik opmerken dat het boek zich beperkt tot de depressieve kant van de bipolaire<br />

stoornis. De manische, of eufore zijde van de ziekte wordt hier niet expliciet onder de aandacht gebracht. De beschrijving<br />

van de psychose heeft betrekking op de hevige angsten en wanen.<br />

ISBN 987-90-8575-010-9 nur 777, info@garant-uitgevers.nl<br />

Zomerfeest en ‘Sjieke Tea’<br />

in ’t Kluster<br />

Laat de zon maar komen! En mocht dat niet lukken,<br />

dan zal de muziek daar zeker voor zorgen op het<br />

Zomerfeest, 16 <strong>augustus</strong> in ‘t Kluster. DJ Mario<br />

draait namelijk de beste en leukste zomerhits.<br />

Je kunt dansen op liedjes van Shakira tot Nick &<br />

Simon.<br />

En verzoekjes zijn van harte welkom. DJ Mario heeft<br />

zowel tropische dansclassics als de huidige top 40<br />

hits. Laat je die avond ook eens lekker gaan! Voor<br />

een hapje en drankje wordt gezorgd. Tijd: 19.00 tot<br />

23.00 uur. Plaats: de kantine van ’t Kluster.<br />

Toegang: € 1,-. Meer informatie:<br />

Jos van den Brink: 030 - 600 87 60<br />

Sjieke Tea<br />

Zondag 14 september gaan we in ’t Kluster gezellig<br />

met elkaar Engelse thee drinken met muziek,<br />

bonbons en ander lekkers. Op deze High Tea-middag<br />

bieden ’t Kluster en Klikt ‘t tevens informatie over<br />

alle activiteiten voor het aankomende seizoen.<br />

Tijd: 14.00 - 16.30 uur. Toegang: € 3,-. Introducés<br />

zijn welkom. Opgeven (voor 12 september) en meer<br />

informatie: Anika Faber 030 - 600 87 60.<br />

<strong>Altrecht</strong> Talent locatie ‘t Kluster:<br />

Vredebestlaan 23, Nieuwegein.


Aanvulling<br />

In het vorige nummer<br />

van Alter publiceerden<br />

we een boekbespreking<br />

over ‘Anorexia te lijf’.<br />

We vergaten daarbij<br />

te vermelden waar het<br />

te verkrijgen is. Wil je<br />

het boek lezen? Bestel<br />

het dan op www.kirja.<br />

nl of via de boekhandel.<br />

ISBN-nummer:<br />

978 90 77764 89 3.<br />

Iedere gek kan koken<br />

Kun je alleen een ei bakken, maar wil je eens wat<br />

meer op tafel zetten? Dan is dit hét kookboek dat<br />

je nodig hebt. Psychiater Marcel van Kooten schreef<br />

samen met Joyce Huisman het kookboek ‘Iedere<br />

gek kan koken’. Hij wil - zowel met dit boekje als in<br />

zijn behandelingen - psychiatrische patiënten uit<br />

hun saaie routine trekken en leren te genieten van<br />

de dingen die ze wel kunnen.<br />

Behalve recepten, bevat het boekje daarom ook<br />

leeftips zoals lucht je huis of begin de dag met<br />

een stevig ontbijt. Van Kooten: “Het zijn simpele<br />

adviezen, maar veel patiënten denken er niet<br />

aan. Zij leven in een saaie routine van koffi e en<br />

sigaretten. Ik wijs ze erop dat ook zij van het leven<br />

kunnen genieten. Door de nadruk te leggen op<br />

de dingen die ze nog wel kunnen, zoals in de tuin<br />

zitten, vrienden bezoeken of koken. Ik laat hun<br />

gezonde kant boven komen. Daardoor is er steeds<br />

minder ruimte voor de zieke kant en krijgen ze<br />

meer zelfrespect.”<br />

Het kookboek is handig ingedeeld in ontbijt, lunch,<br />

diner en tussendoor. Ieder recept is in maximaal<br />

vijf stappen te maken en telt gemiddeld vijf<br />

ingrediënten. Alle ingrediënten zijn bovendien bij<br />

de gewone supermarkt verkrijgbaar. Het boekje<br />

(ISBN: 9789 0661 1743 3) kost € 12,95. Het is te<br />

verkrijgen bij de boekhandel, of kan online worden<br />

besteld bij uitgever Inmerc. Psychiaters kunnen het<br />

boek gratis voor hun patiënten opvragen via<br />

079 - 363 21 42.<br />

Nieuwe consulent bij Steunpunt GGZ<br />

Het Steunpunt GGZ Utrecht heeft sinds mei een nieuwe consulent sociaal juridisch<br />

dienstverlening. Irene van Santen is 29 jaar, derde jaars student HBO SJD.<br />

Irene: “Het werk van het Steunpunt spreekt mij erg aan. Ik vind het van belang dat<br />

mensen ergens terecht kunnen voor advies, ondersteuning en indien nodig een goede<br />

doorverwijzing. Mijn ervaring op privé- en werkgebied met mensen met psychische<br />

problemen zie ik hier als een pluspunt om de mensen beter te begrijpen en te helpen.”<br />

Irene biedt ondersteuning op het gebied van: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindertoeslag,<br />

belastingaangifte, het aanvragen van uitkeringen en toeslagen en kwijtschelding van<br />

gemeentelijk belastingen. Voor inlichtingen en afspraken kunt u contact opnemen met:<br />

via tel: 030 - 233 38 84 of mail: i.van.santen@ggzutrecht.nl.<br />

Per half juni <strong>2008</strong> heeft stagiaire Ikram Asfad afscheid genomen van het Steunpunt<br />

GGZ. Dit betekent dat Marokkaanse cliënten die de Nederlandse taal niet spreken<br />

in de zomermaanden geen ondersteuning in hun eigen taal kunnen krijgen. Vanaf<br />

september is er een nieuwe stagiaire die de Marokkaanse cliënten in hun eigen taal<br />

kan ondersteunen<br />

Het lievelingsgerecht van psychiater<br />

Marcel van Kooten: Perentaartje met karamel<br />

Voor 4 personen:<br />

150 gram suiker<br />

1 eetlepel suiker<br />

40 gram boter<br />

4 plakken bladerdeeg (diepvries)<br />

3 kleine rijpe peren (geschild, gehalveerd en klokhuis eruit)<br />

1. Verwarm de oven op 200° C. Doe de suiker en het water in een<br />

pannetje met dikke bodem. Roer als de suiker goudbruin is de<br />

boter erdoor tot een gladde massa. Haal de pan meteen van het<br />

vuur en pas op: suiker spat en is heel heet!<br />

2. Schenk de karamel meteen in een taartvorm of ovenschaal<br />

met een doorsnee van 24 cm. Gebruik hiervoor geen springvorm<br />

want dan loopt de karamel tussen de naden door weg.<br />

3. Leg de peren met de platte kant naar onder in de karamel.<br />

4. Maak een vierkant van de plakken bladerdeeg. Zet de naden<br />

aan elkaar met een beetje water en druk goed aan. Dek de peren<br />

af met het bladerdeeg. Stop de punten tussen de peren in de<br />

karamel.<br />

5. Bak het taartje<br />

in ca. 20 minuten<br />

goudbruin tot het<br />

deeg knapperig is.<br />

Keer de taart op een<br />

plat bord en serveer<br />

warm (bijvoorbeeld<br />

met een schep ijs)<br />

of koud.<br />

19


Nieuws van de cliëntenraad<br />

Feestelijke opening<br />

expositie cliëntenkunst Zeist<br />

De vierde expositie van cliëntenkunst in het<br />

vergadercentrum in Zeist is op 19 juni feestelijk geopend.<br />

Onder het genot van een hapje en een drankje konden de<br />

exposanten hun werken laten zien aan de genodigden.<br />

Aan deze expositie werken meer dan tien cliënten mee.<br />

Cliënten van het SPB in Zeist hebben hun krachten<br />

gebundeld tijdens activiteitentherapie en tonen werken<br />

variërend van beelden tot collages. Elle Barth, cliënte bij<br />

Den Eik, schildert al jaren en geeft ook les. Zij exposeert<br />

aquarellen en schilderijen gemaakt met acrylverf. Haar<br />

werken zijn te koop.<br />

In het restaurant zijn de werken van de verschillende<br />

exposanten mooi gecombineerd met als eyecatcher twee<br />

olifanten naast elkaar. De expositie, georganiseerd door<br />

de cliëntenraad, is nog te bezichtigen tot half <strong>augustus</strong>.<br />

Iedereen wordt van harte uitgenodigd een kijkje te gaan<br />

nemen. Het is beslist de moeite waard!<br />

Op de expositie in Zeist is onder meer werk te zien van Elle Barth.<br />

Meldpunt ongewenste<br />

omgangsvormen<br />

Heeft u last van ongewenst gedrag van uw<br />

medecliënten:<br />

bijvoorbeeld verbale of fysieke agressie, intimidatie,<br />

diefstal, pesten en treiteren? Lukt het u niet om die persoon<br />

aan te spreken op dit ongewenste gedrag en duidelijk<br />

maken dat u hiervan niet gediend bent? Dan kunt u voor<br />

ondersteuning en advies aankloppen bij het Meldpunt<br />

Ongewenste Omgangsvormen. Een vertrouwenspersoon van<br />

het meldpunt ongewenste omgangsvormen kan wellicht<br />

uitkomst bieden.<br />

Hoe werkt het meldpunt?<br />

Het Meldpunt is op werkdagen tijdens kantooruren<br />

telefonisch bereikbaar. Buiten kantooruren kunt u een<br />

bericht inspreken. U wordt dan de volgende werkdag<br />

teruggebeld. De vertrouwenspersoon biedt u in de eerste<br />

plaats een luisterend oor en de gelegenheid tot het voeren<br />

van een persoonlijk gesprek. Wanneer u dit wenst, kan de<br />

vertrouwenspersoon adviseren en bemiddelen bij het vinden<br />

van een oplossing. Ook is het mogelijk om praktische hulp te<br />

vragen, bijvoorbeeld bij het doen van aangifte.<br />

Alle meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld.<br />

Om het Meldpunt onder de aandacht van cliënten<br />

te brengen, gaan de medewerkers van het Meldpunt<br />

regelmatig op bezoek bij de verblijfsafdelingen van<br />

<strong>Altrecht</strong>. Wilhelmien Giessen is de coördinator Meldpunt<br />

Ongewenste Omgangsvormen.<br />

Het Meldpunt is te bereiken onder het<br />

telefoonnummer: 06 - 301 230 66 of via het mailadres:<br />

ongewensteomgangsvormen@altrecht.nl.<br />

U kunt ook bellen naar de beveiliging 030 - 225 62 22,<br />

uw boodschap wordt dan doorgegeven aan het<br />

Meldpunt.<br />

Wil je meer weten over de<br />

cliëntenraden?<br />

Neem dan contact op met Pieter Stapels, ondersteuner<br />

Centrale Cliëntenraad: p.stapels@altrecht.nl of<br />

06 - 518 58 759. De Cliëntenraad staat ook op de site van<br />

<strong>Altrecht</strong>: www.altrecht.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!