30.04.2014 Views

Programma Lustrum NVKC

Programma Lustrum NVKC

Programma Lustrum NVKC

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Programma</strong> <strong>Lustrum</strong>congres<br />

19 & 20 september, Krasnapolsky Amsterdam<br />

Woensdag 19 september<br />

15.00 - 16.30 uur Algemene Ledenvergadering <strong>NVKC</strong>, uitreiking Gorter en De Graaff<br />

prijs<br />

16.30 - 17.30 uur Borrel op de bedrijvenmarkt<br />

17.30 - 19.00 uur Dinerbuffet<br />

19.30 - 21.30 uur Wetenschappelijk avondprogramma<br />

19.30 – 20.00 uur De drie prinsen van Serendip, Daan Alkemade, Albert van Andel.<br />

20.00 – 21.30 uur Master class: Serendipiteit, de ongezochte vondst<br />

Dr. Pek van Andel, Medische faculteit, Rijksuniversiteit Groningen<br />

21.30 uur Borrel<br />

Donderdag 20 september<br />

09.00 – 09.05 uur Opening door de voorzitter van de Wetenschapscommissie<br />

Dr. Ron van Schaik<br />

09.05 – 09.40 uur Screening prostaatkanker: de man of de massa?<br />

Prof. Chris Bangma, afd. Urologie Erasmus MC Rotterdam<br />

09.40 – 10.15 uur Trained Immunity: a memory for the innate immune system<br />

Prof. Mihai Netea, afd. Interne Geneeskunde, UMC St. Radboud Nijmegen<br />

10.15 – 10.35 uur Pauze<br />

10.35 – 11.10 uur Klinische toepassingen van Next Generation Sequencing<br />

Prof. Joris Veltman, afd. Antropogenetica, UMC St. Radboud Nijmegen<br />

11.10 – 11.45 uur Nieuwe anticoagulantia in de klinische praktijk: voors en tegens<br />

Prof. Hugo ten Cate, afd Interne Geneeskunde en Cardiovasculair Research<br />

Institute, MUMC Maastricht<br />

11.45 – 12.00 uur Uitreiking Wetenschapsprijs 2011 en voordracht door de prijswinnaar<br />

12.00 – 13.30 uur Lunch<br />

13.30 – 16.00 uur <strong>Lustrum</strong>symposium “Verbinding tussen de lijnen”, zie apart programma<br />

hieronder.<br />

16.00 – 16.15 uur Uitreiking Publieksprijs Klinische Chemie 2012<br />

16.15 – 17.30 uur Verjaardagsreceptie<br />

Vanaf 19.00 uur<br />

<strong>Lustrum</strong>feest in de Beurs van Berlage


Inschrijving<br />

Aanmelden en betalen voor dit congres uitsluitend via www.nvkc.nl. Kosten voor deelname<br />

aan het gehele congres bedragen € 180. Dit is inclusief borrel, diner, lunch en receptie.<br />

Overnachtingen en deelname aan het feest voor u en uw partner dient u separaat op te geven.<br />

Er geldt een vroegboekkorting: bij aanmelding na 15 juli worden de totale deelnamekosten<br />

met € 50 verhoogd en is er geen garantie op beschikbaarheid van hotelkamers meer! Wees er<br />

dus op tijd bij. De inschrijving sluit op 1 september. Bij annulering na deze datum<br />

worden geen kosten meer gerestitueerd.<br />

<strong>Programma</strong> <strong>Lustrum</strong>symposium “Verbinding tussen de lijnen”<br />

20 september 13.30 – 16.15 uur<br />

De klinische chemie heeft in de afgelopen 65 jaar een enorme ontwikkeling gekend,<br />

en is thans een belangrijke verbindende schakel in de gezondheidszorg. Tijdens het<br />

symposium zal met historisch filmmateriaal terug gekeken worden naar die ontwikkelingen.<br />

We kijken ook vooruit met sprekers, die vanuit hun functie een aansprekende visie hebben<br />

over de noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende lijnen in de zorg, ten behoeve<br />

van optimale zorg voor de patiënt. De klinische chemie verbindt dankzij haar centrale rol in<br />

het diagnostisch proces alle lijnen in de zorg en kan in de toekomst een belangrijke rol spelen<br />

bij het verder versterken van integrale patiëntenzorg. De middag wordt begeleid door<br />

dagvoorzitter Joep Stassen, stand-up comedian én bedrijfskundige. We verwachten u een<br />

aansprekende en inspirerende middag te kunnen bieden.<br />

13.30 – 13.40 uur Welkomstwoord door dr. Hans Janssen, <strong>NVKC</strong><br />

13.40 - 13.50 uur Introductie dagvoorzitter Joep Stassen<br />

13.50 - 16.00 uur Gesprekronden onder leiding van Joep Stassen afgewisseld door<br />

historisch beeldmateriaal.<br />

Gespreksronde 1: Prof. dr. A.C. Nieuwenhuijsen Kruseman,voorzitter KNMG; M. Ploeg,<br />

directeur DVN; drs. J.A. Smits, voorzitter KNMP en dr. A.E. Timmermans, voorzitter NHG<br />

over het verstrekken van informatie en consulten van klinisch chemici.<br />

Gespreksronde 2: M. van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank; M. Verdaasdonk,<br />

voorzitter Diagned en een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars over de bijdrage die<br />

diagnostiek kan leveren aan doelmatigheid.<br />

Gespreksronde 3: Vertegenwoordigers uit de toezicht en de ziekenhuiszorg over het belang<br />

van richtlijnen en systematische kwaliteitsverbetering.<br />

16.00 uur -16.15 Afronding en uitreiking Publieksprijs Klinische Chemie door mw.<br />

Pia Dijkstra, lid Tweede Kamer D’66.<br />

Vanaf 16.15 uur<br />

Verjaardagsreceptie.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!