30.04.2014 Views

Regionalisering! - NVKC

Regionalisering! - NVKC

Regionalisering! - NVKC

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

uitnodiging middagsymposium<br />

<strong>Regionalisering</strong>!<br />

donderdag 27 september<br />

Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan<br />

van Medlon en het afscheid van Frank van<br />

den Bergh als klinisch chemicus organiseert<br />

Medlon op donderdag 27 september een<br />

middagsymposium dat zal plaatsvinden in de<br />

Spectrumzaal van Medisch Spectrum Twente,<br />

Haaksbergerstraat te Enschede.<br />

Sneller > Beter > Dichterbij


Waarom dit thema?<br />

Regionale samenwerking in de zorg is<br />

hot! Iedereen spreekt met elkaar over<br />

samenwerking, maar initiatieven op het<br />

gebied van medische diagnostiek komen<br />

maar mondjesmaat van de grond. Naar<br />

aanleiding van het eenjarige bestaan van<br />

het regionale samenwerkingsverband van<br />

de klinische chemie in Twente, Medlon,<br />

wordt dit symposium georganiseerd.<br />

Daarin is aandacht voor regionalisering<br />

van de opleiding tot klinisch chemicus,<br />

een voorbeeld van samenwerking uit een<br />

andere regio en een ander vakgebied, het<br />

Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen,<br />

en een beschouwing over marktwerking<br />

en wat dat voor de laboratoria kan<br />

betekenen. Tot slot zal Frank van den<br />

Bergh het symposium afsluiten met een<br />

voordracht over samenwerken tussen<br />

laboratoriumprofessionals in Oost-<br />

Nederland. Hoe plannen worden gemaakt<br />

en nooit uitgevoerd. Een symposium<br />

waarvan de organisatoren hopen dat u<br />

inspiratie zult opdoen voor initiatieven in<br />

uw eigen regio.<br />

Na afloop van dit symposium is er een<br />

receptie ter gelegenheid van het afscheid<br />

van Frank van den Bergh als klinisch<br />

chemicus van Medlon.<br />

Frank van den Bergh is zijn carrière<br />

gestart bij het toenmalige Stadsmaten<br />

in Enschede. Na de fusie met Ziekenzorg<br />

en Heil der Kranken te Oldenzaal werkte<br />

Frank bij Medisch Spectrum Twente<br />

(MST). Met het ontstaan van Medlon,<br />

een fusieorganisatie van MST en de<br />

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), werkte<br />

Frank tenslotte het laatste jaar van zijn<br />

loopbaan in Hengelo en Enschede.<br />

Frank was betrokken bij een groot aantal<br />

initiatieven tot samenwerking, die de<br />

af gelopen jaren wel zijn uitgewerkt, maar<br />

zelden uitgevoerd. U zult versteld staan<br />

van alle pogingen tot samenwerking.<br />

Tenslotte zal hij aangeven wat de<br />

kritische succesfactoren zijn voor een<br />

regionale samenwerking.<br />

Wij nodigen u uit dit symposium bij<br />

te wonen. U kunt zich aanmelden via<br />

e-mailadres: info@medlon.nl o.v.v.<br />

symposium 27 september.<br />

Aan dit symposium zijn geen kosten<br />

verbonden. Accreditatie is aangevraagd<br />

bij de <strong>NVKC</strong>.<br />

Namens Medlon BV<br />

Cees Doelman, klinisch chemicus<br />

Voorzitter Directie


Programma<br />

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee<br />

13.30 uur Opening door middagvoorzitter Cees Doelman<br />

13.35 uur De opleidingsregio<br />

Ido Kema, hoogleraar Klinische Chemie, UMCG<br />

14.00 uur Samenwerken, hoe doe je dat?<br />

Han Brunner, hoogleraar Klinische Genetica,<br />

UMC Radboud<br />

14.30 uur Pauze<br />

15.00 uur Marktwerking, een uitdagend perspectief<br />

Herman Hazewinkel, commissaris bij<br />

ondernemingen en instellingen<br />

15.30 uur Geschiedenis van regionaliseren in de<br />

klinische chemie<br />

Frank van den Bergh, klinisch chemicus, Medlon<br />

Vanaf 16.30 uur receptie ter gelegenheid van het afscheid<br />

van Frank van den Bergh.<br />

<strong>Regionalisering</strong>!


huisartsenlaboratoria<br />

trombosediensten<br />

ziekenhuislaboratoria

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!