30.04.2014 Views

Prenatale Diagnostiek X - NVKC

Prenatale Diagnostiek X - NVKC

Prenatale Diagnostiek X - NVKC

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Prenatale</strong> <strong>Diagnostiek</strong> X<br />

Dinsdag 24 mei 2011<br />

Congrescentrum ReeHorst, Ede


“Technieken krijgen prominentere rol”<br />

Dit symposium is het tiende in een reeks waarin belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de<br />

prenatale diagnostiek en prenatale screening worden behandeld. De ontwikkelingen gaan<br />

zo snel dat we ruim keus hadden bij de selectie van boeiende en leerzame onderwerpen.<br />

Na iedere voordracht zal voldoende tijd zijn voor discussie.<br />

Bij het laatste tweejaarlijkse internationale congres van de ISPD (International Society for<br />

Prenatal Diagnosis, Amsterdam, juli 2010) waar pioniers en onderzoekers op het gebied van<br />

prenatale diagnostiek en prenatale screening uit de hele wereld elkaar ontmoeten, viel op dat<br />

(laboratorium)technieken een steeds prominentere rol in de nieuwe ontwikkelingen innemen.<br />

Diagnostisch chromosoomonderzoek vindt sinds het begin van de jaren zeventig plaats door<br />

middel van karyotypering, de ‘gouden standaard’ voor het vaststellen van afwijkingen van<br />

de foetale chromosomen. Karyotypering heeft echter ook nadelen, te weten hoge kosten,<br />

arbeidsintensief, lange wachttijd en een beperkte gevoeligheid voor het opsporen van kleine<br />

afwijkingen in de structuur van de chromosomen. Nieuwe technieken op basis van DNAonderzoek<br />

van de chromosomen zijn sneller, goedkoper, gevoeliger maar soms beperkt doordat<br />

niet alle chromosomen onderzocht kunnen worden.<br />

Tijdens dit symposium zullen, in maar liefst 4 voordrachten, nieuwe laboratoriumtechnieken<br />

aan bod komen, en niet alleen de technieken zelf maar ook de ethische kant van het<br />

testaanbod en de rol van de individuele keuze van de vrouw en haar partner.<br />

Vele verloskundigen zullen bekwaam zijn in het uitvoeren van een eerste trimester echo voor<br />

het bepalen van zwangerschapsduur of NT. Veel meer echomarkers dan NT of neusbotje zijn<br />

echter te meten in het eerste trimester, en het is belangrijk dat verloskundigen daarvan op<br />

de hoogte zijn. De trend naar (afronding van) prenataal onderzoek in het eerste trimester is<br />

nadrukkelijk in het belang van de zwangere. De fascinerende mogelijkheid downsyndroom bij<br />

de foetus vast te stellen in maternaal bloed komt steeds dichterbij. U zult bijgepraat worden<br />

over de ontwikkelingen op dit gebied.<br />

Ook bij de screening op downsyndroom zijn nieuwe ontwikkelingen. In 2010 heeft onderzoek<br />

daarnaar tot twee promoties geleid. Resultaten van dit onderzoek zullen met u besproken<br />

worden. Verder krijgt u een overzicht van de huidige praktijk van de foetale behandeling uit<br />

het Nederlandse centrum op dit gebied, en u krijgt een terugblik op de aantallen prenatale<br />

verrichtingen in Nederland. Door trends vast te stellen uit het verleden kunnen we in de<br />

toekomst beter op de wensen van onze cliënten inspelen.<br />

Was prof.dr. J. Nijhuis als vanouds de organisator van dit symposium prenatale diagnostiek<br />

voor de eerste lijn, in 2011 wordt zijn rol overgenomen door mw. dr. C. Willekes, ook uit het<br />

maastrichtse. Het congres zal niet meer plaatsvinden in Maastricht maar meer centraal in het<br />

land in Ede. De traditie van de hartelijke ontvangst met limburgse vlaai houden we in ere.<br />

We hopen u in groten getale te mogen verwelkomen op dinsdag 24 mei 2011 in de ReeHorst<br />

te Ede.<br />

Mw.dr. A.C.C. van Oppen<br />

Mw.dr. C. Willekes


Programma<br />

09.00 uur Registratie en ontvangst met koffie, thee en limburgse vlaai<br />

09.55 uur Welkomstwoord en opening<br />

• Mw.dr. A.C.C. van Oppen<br />

Dagvoorzitter: mw. M.M. Beentjes<br />

10.00 uur De eerste trimester scan. Wat kun je opsporen? Welke markers zijn er?<br />

• Mw.prof.dr. C.M. Bilardo<br />

10.30 uur Vernieuwing bij de screening op downsyndroom<br />

• Dr. P.C.J.I. Schielen<br />

11.00 uur Koffiepauze<br />

11.30 uur <strong>Prenatale</strong> diagnostiek en prenatale screening in Nederland. Enkele cijfers<br />

• Dr. H.I.J. Wildschut<br />

12.00 uur Downsyndroom uit het moederlijke bloed<br />

• Prof.dr. J.M.G. van Vugt<br />

12.30 uur Lunchpauze<br />

13.30 uur Moleculaire diagnostiek van bekende aneuploïdieën: een patiëntvriendelijk,<br />

zorgvernieuwend en kostenbesparend beleid<br />

• Dr. A.P.T. Smits<br />

13.50 uur Array-CGH in zwangerschappen met echo-afwijkingen<br />

• Mw.drs. K.D. Lichtenbelt<br />

14.10 uur De voorkeur van de zwangere vrouw: welke testeigenschappen<br />

bepalen de voorkeur voor karyotypering of snelle aneuploïdie detectie?<br />

• Mw.dr. E.M.A. Boormans<br />

14.30 uur Theepauze<br />

15.00 uur Intra-uteriene chirurgie/foetale therapie. Hoe is de stand van zaken?<br />

• Dr. D. Oepkes<br />

15.30 uur <strong>Prenatale</strong> screening en diagnostiek: smal, breder of breedst?<br />

Ethische vragen bij nieuw testaanbod<br />

• Mw.mr.drs. A. de Jong<br />

16.00 uur Afsluiting door mw.dr. C. Willekes<br />

Aansluitend uitreiking certificaten


Inschrijven<br />

U kunt zich voor deze bijeenkomst inschrijven via<br />

de agenda op www.scem.nl.<br />

Hier vindt u tevens alle informatie over betaling<br />

en inschrijfvoorwaarden.<br />

Het inschrijfgeld bedraagt:<br />

€ 169,- bij inschrijving én betaling t/m 3 mei<br />

€ 189,- bij inschrijving én betaling na 3 mei<br />

Sprekers en voorzitter<br />

Mw. M.M. Beentjes MSc • verloskundige, beleidsmedewerker<br />

KNOV, Utrecht<br />

Mw.prof.dr. C.M. Bilardo • hoofd <strong>Prenatale</strong><br />

<strong>Diagnostiek</strong> UMCG, Groningen<br />

Mw.dr. E.M.A. Boormans MD • arts-assistent in<br />

opleiding tot gynaecoloog, AMC, Amsterdam<br />

Mw.mr.drs. A. de Jong • ethicus / jurist,<br />

afdeling Metamedica, Faculteit Geneeskunde<br />

en Gezondheidswetenschappen, Universiteit<br />

Maastricht; Centre for Society and Genomics,<br />

Nijmegen<br />

Mw.drs. K.D. Lichtenbelt • klinisch geneticus, UMCU,<br />

Utrecht<br />

Dr. D. Oepkes • gynaecoloog-perinatoloog,<br />

afdeling Verloskunde, LUMC, Leiden<br />

Mw.dr. A.C.C. van Oppen • gynaecoloogperinatoloog,<br />

locatie WKZ, UMCU, Utrecht<br />

Dr. P.C.J.I. Schielen • hoofd Referentielaboratorium<br />

downsyndroom screening, Laboratorium voor<br />

infectieziekten en screening, RIVM, Bilthoven<br />

Dr. A.P.T. Smits • klinisch cytogeneticus, afdeling<br />

Antropogenetica, UMC St Radboud, Nijmegen<br />

Prof.dr. J.M.G. van Vugt • gynaecoloog-perinatoloog,<br />

afdeling Verloskunde & Gynaecologie, UMC<br />

St Radboud, Nijmegen<br />

Dr. H.I.J. Wildschut • directeur, St. <strong>Prenatale</strong><br />

Screening Zuidwest Nederland, Rotterdam<br />

Mw.dr. C. Willekes • perinatoloog, hoofd prenatale<br />

diagnostiek en foetale therapie, MUMC, Maastricht<br />

Doelgroep<br />

Verloskundigen, kraamverpleegkundigen,<br />

verpleegkundigen O&G,<br />

echoscopisten, medewerkers<br />

eerstelijns echobureaus, genetisch<br />

consulenten, maatschappelijk werkers<br />

werkzaam in de prenatale diagnostiek<br />

en analisten werkzaam in de prenatale<br />

diagnostiek<br />

Accreditatie<br />

Toegekend door de accreditatiecommissie<br />

Kwaliteitsregister V&V, BEN<br />

en KNOV (4 punten)<br />

Aangevraagd bij BAMw<br />

Datum en locatie<br />

Dinsdag 24 mei 2011<br />

Congrescentrum ReeHorst<br />

Bennekomseweg 24<br />

6717 LM Ede<br />

Informatie<br />

SCEM Conference Services<br />

Postbus 21, 4196 ZG Tricht<br />

telefoon 0345 - 57 66 42<br />

fax 0345 - 57 17 81<br />

e-mail scem@scem.nl<br />

Voor meer bijeenkomsten:<br />

www.scem.nl<br />

03rr46

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!