01.01.2015 Views

OPENDEURDAG - Hogeschool Gent

OPENDEURDAG - Hogeschool Gent

OPENDEURDAG - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>OPENDEURDAG</strong><br />

zaterdag 21 april 2012<br />

van 10u00 tot 17u00


OPLEIDINGEN MENS EN WELZIJN<br />

Studiegebied sociaal-agogisch werk<br />

• bachelor in de orthopedagogie<br />

• bachelor in de orthopedagogie - afstandsonderwijs<br />

• bachelor in het sociaal werk<br />

Studiegebied gezondheidszorg<br />

• bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie<br />

• bachelor in de ergotherapie<br />

• bachelor in de logopedie en de audiologie<br />

• bachelor in de verpleegkunde<br />

• bachelor in de verpleegkunde - brugopleiding<br />

• bachelor in de voedings- en dieetkunde<br />

• bachelor na bachelor in het zorgmanagement<br />

• bachelor na bachelor in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg<br />

Studiegebied onderwijs<br />

• bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs<br />

• bachelor in het onderwijs: lager onderwijs<br />

• bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs<br />

• bachelor na bachelor onderwijs: buitengewoon onderwijs


Leuk je persoonlijk te ontmoeten.<br />

Binnenkort zet je een grote stap in je leven; je gaat studeren wat jou écht<br />

interesseert.<br />

Aan de Ho<strong>Gent</strong>, faculteit Mens en Welzijn doe je dat samen met zo’n 5200 medestudenten.<br />

Werk je graag met mensen en ben je bereid je te engageren om anderen te<br />

helpen Neem dan een kijkje tussen onze opleidingen uit de studiegebieden<br />

sociaal-agogisch werk, gezondheidszorg of onderwijs. Kiezen voor een sociaal gerichte<br />

opleiding is kiezen voor een uitdagende en interessante weg, met als<br />

eindbestemming een boeiende en uitdagende job.<br />

Succes in een hogere studie begint met een goed voorbereide studiekeuze. In<br />

dit proces bots je op een aantal vragen die je voor jezelf moet beantwoorden.<br />

Je hoeft dat gelukkig niet in je eentje te doen. Een opendeurdag is de ideale<br />

gelegenheid om de sfeer op te snuiven. Overweeg je een studie in de studiegebieden<br />

sociaal-agogisch werk, onderwijs of gezondheidszorg<br />

2<br />

Op zaterdag 21 april zetten alle campussen van de faculteit Mens en Welzijn hun deuren<br />

voor je open. Tijdens de talrijke informatiesessies, informatiestanden en workshops kom<br />

je alles te weten over onze opleidingen. Met al je vragen kan je rechtstreeks terecht bij<br />

lectoren, docenten, studenten, studietrajectbegeleiders en studiebegeleiders. Je kan de<br />

volledige infrastructuur bezichtigen en ook binnenlopen in de klaslokalen, labo’s, didactische<br />

keuken, ateliers en praktijklokalen. Studenten presenteren er eigen werk en er zijn<br />

diverse speciale activiteiten. Zo krijg je een heel concreet idee over wat studeren bij ons<br />

voor jou kan betekenen.<br />

Bekijk het programma en maak er een fijne dag van.<br />

Via de website http://www.hogent.be/fmw blijf je op de hoogte van ons aanbod.<br />

Van harte welkom op de opendeurdag!<br />

Maurice Walgraeve<br />

Decaan faculteit Mens en Welzijn


PROGRAMMA VOOR DE OPLEIDINGEN IN HET<br />

STUDIEGEBIED SOCIAAL-AGOGISCH WERK<br />

Campus Schoonmeersen<br />

Gebouw A<br />

Voskenslaan 362<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 242 42 84<br />

fmw@hogent.be<br />

www.hogent.be/fmw<br />

ONTHAALBALIE STUDIEGEBIED SOCIAAL-AGOGISCH WERK -<br />

ingang gebouw A<br />

• bachelor in het sociaal werk<br />

• bachelor in de orthopedagogie<br />

• bachelor in de orthopedagogie - afstandsonderwijs<br />

4<br />

ERVARINGSRUIMTE OPLEIDING SOCIAAL WERK - lokaal A0.02<br />

Hier krijg en ervaar je een eerste blik op de opleiding bachelor in het sociaal werk met<br />

en door de studenten. De opleiding in actie via projecten, nationale en internationale<br />

activiteiten, stage, …<br />

INFOSTAND BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK - lokaal A0.06<br />

• Studie-informatie met overzicht van de theoretische opleidingsonderdelen en<br />

cursusmateriaal;<br />

• Informatie over de praktijk van het beroep: maatschappelijk assistent in de praktijk<br />

en stageplaatsen in binnen- en buitenland;<br />

• Beroepsprofiel van de 4 afstudeerrichtingen binnen de opleiding bachelor in het<br />

sociaal werk:<br />

- maatschappelijk werk<br />

- sociaal-cultureel werk<br />

- personeelswerk<br />

- maatschappelijke advisering<br />

Contactpersoon opleidingsvoorzitter: griet.verschelden@hogent.be


“ MEETING- SALON OPLEIDING SOCIAAL WERK” - docentenkamer<br />

• Ontmoetingsruimte voor uitgebreide gesprekken en nadere kennismaking met de<br />

opleiding bachelor in het sociaal werk;<br />

• Voorstelling internationalisering in de opleiding en stageplaatsen in het buitenland.<br />

→ Koffiehoek met gratis koffie, thee & water in docentenkamer<br />

STUDIETRAJECTBEGELEIDING - lokaal A0.10 + A0.14<br />

• Infopunt voor alle vragen over je jaarprogramma, je individueel studietraject,<br />

vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) en<br />

Eerder Verworven Competenties (EVC), verkorte leertrajecten of over de<br />

aanvraagprocedure voor individuele onderwijs- en examenmaatregelen<br />

(ten gevolge van functiebeperking, leerstoornis, ...).<br />

• Informatie over verkorte trajecten studiegebied sociaal-agogisch werk.<br />

contactpersoon opleiding orthopedagogie: heidi.mertens@hogent.be<br />

contactpersoon opleiding sociaal werk: annelies.madou@hogent.be<br />

STUDIEBEGELEIDING - lokaal A0.08<br />

Als student sta je voor tal van nieuwe uitdagingen. Leren je tijd en mogelijkheden goed<br />

te benutten is er één van. Motivatie en vaardigheden zoals planning en concentratie<br />

zorgen ervoor dat je meer leerstof kan verwerken in minder tijd en dat je slaagkansen<br />

verhogen!<br />

Via ons studiebegeleidingsaanbod helpen we je om deze vaardigheden aan te<br />

scherpen.<br />

5<br />

Contactpersoon opleiding orthopedagogie: rudy.schellaert@hogent.be<br />

Contactpersoon opleiding sociaal werk: geertrui.vanvlem@hogent.be<br />

SERVICEPUNT VOOR STUDENTEN - lokaal A0.15<br />

Informatie omtrent inschrijvingsmodaliteiten, inschrijvingsgeld en studiefinanciering,<br />

studiewijzers, brochures, informatie over de dienst studentenvoorzieningen (SOVOREG)<br />

en studentenresidenties.<br />

Het is mogelijk om je reeds te registreren als kandidaat-student in lokaal A0.316 via<br />

http://webreg.hogent.be


INFOSTAND SIVIL - gelijkvloers gang<br />

SIVIL is het inspraakorgaan van de studenten binnen de Ho<strong>Gent</strong>, faculteit Mens<br />

en Welzijn. In SIVIL zitten klasvertegenwoordigers van alle modeltrajecten uit de<br />

verschillende opleidingen van de studiegebieden sociaal-agogisch werk,<br />

gezondheidszorg en onderwijs samen.<br />

De klasvertegenwoordigers brengen op de vergadermomenten alle vragen en<br />

duidelijkheden, die leven bij de studenten die zij vertegenwoordigen. Binnen SIVIL wordt<br />

gekeken hoe die zaken aangepakt gaan worden, wie wat gaat opvolgen en hoe de<br />

studenten op de hoogte gebracht gaan worden.<br />

INFOSTAND PLAN VZW - gelijkvloers gang<br />

PLAN is een kindgerichte organisatie die structurele projecten steunt in 49 landen<br />

o.m. Afrika, Azië en Latijns- Amerika.<br />

INFOSTAND BACHELOR IN DE ORTHOPEDAGOGIE - lokaal A0.303<br />

6<br />

• Studie-informatie met overzicht van de theoretische opleidingsonderdelen,<br />

vakinhouden, studiefiches en cursusmateriaal;<br />

• Informatie over de beroepspraktijk en het werkveld: praktijk van het<br />

orthopedagogisch handelen en stageplaatsen in binnen- en buitenland;<br />

• Beroepsprofiel van de 2 keuzetrajecten binnen de opleiding orthopedagogie:<br />

- algemene orthopedagogie<br />

- opvoedingsbegeleiding en -coaching bij kinderen<br />

Contactpersoon opleidingsvoorzitter: marierose.pauwels@hogent.be<br />

→ Koffiehoek met gratis koffie, thee & water<br />

INFORMATIE AFSTANDSONDERWIJS ORTHOPEDAGOGIE -<br />

lokaal A0.303<br />

Studeren en werken, bij ons kan dat! Behaal je bachelor in de orthopedagogie via<br />

afstandsonderwijs!<br />

Spreek ons aan, wij geven je graag meer informatie over de inhoud.<br />

Contactpersoon: marierose.pauwels@hogent.be<br />

PROEVEN EN GENIETEN VAN CREA BINNEN DE OPLEIDING<br />

ORTHOPEDAGOGIE – lokaal A0.307<br />

• Projectie met sfeerbeelden, teksten & aangepaste muziek rond CREA.<br />

• Tussen 14u00 – 16u00 doorlopend open crea-atelier met demonstraties van<br />

eenvoudige druktechnieken en het afdrukken van natuurelementen met textielverf<br />

op schorten, jeansbroek of jassen.


OXFAM BAR - ontspanningsruimte studenten<br />

Geniet van een gekoeld wijntje, een lekker glaasje rode wijn of een heerlijk fruitsapje<br />

en dit in aanwezigheid van andere bezoekers, studenten, docenten en lectoren.<br />

Eveneens verkoop van OXFAM producten zoals o.m. witte en rode wijnen, fruitsappen,<br />

chips, nootjes, koekjes en andere zoetigheden.<br />

INTRODUCTIESESSIES SOCIAAL WERK EN ORTHOPEDAGOGIE<br />

lokaal A0.312 > sociaal werk (SW)<br />

lokaal A0.314 > orthopedagogie (ORTHO)<br />

Tijdens een 20 minuten durende introductie kan je kennis maken met de theoretische<br />

kaders zoals die gedoceerd worden in de opleiding van jouw keuze.<br />

Voor de praktijkkaders wordt de structuur van het opleidingsonderdeel geschetst en<br />

gekaderd binnen de opleiding.<br />

Op het einde van een introductiesessie is er de kans om vragen te stellen.<br />

uur lokaal introductie opleiding<br />

11u00 - 11u20<br />

11u00 - 11u20<br />

12u30 - 12u50<br />

12u30 - 12u50<br />

15u00 - 15u20<br />

15u00 - 15u20<br />

15u30 - 15u50<br />

15u30 - 15u50<br />

A0.312<br />

A0.314<br />

A0.312<br />

A0.314<br />

A0.312<br />

A0.314<br />

A0.312<br />

A0.314<br />

sociaal werk<br />

orthopedagogiek<br />

maatschappelijk assistent in de praktijk<br />

praktijk v/h orthopedagogisch handelen<br />

sociaal werk<br />

orthopedagogiek<br />

maatschappelijk assistent in de praktijk<br />

praktijk v/h orthopedagogisch handelen<br />

SW<br />

ORTHO<br />

SW<br />

ORTHO<br />

SW<br />

ORTHO<br />

SW<br />

ORTHO<br />

7<br />

PANELGESPREK SOCIAAL WERK EN ORTHOPEDAGOGIE -<br />

lokaal A0.318<br />

Panelgesprekken met laatstejaarsstudenten en oud-studenten<br />

- moderator sociaal werk: Pascal Roskam<br />

- moderator orthopedagogie: Patrick Pevenage<br />

• Van 11u30 - 12u30: panelgesprek 1 (opleidingen sociaal werk + orthopedagogie).<br />

• Van 14u00 - 15u00: panelgesprek 2 (opleidingen sociaal werk + orthopedagogie).


WEBREGISTRATIE INSCHRIJVING EN INSCHRIJVINGEN OPENLESWEEK -<br />

lokaal A0.316<br />

Inschrijving openlesweek<br />

Wil je een voorsmaakje van wat je te wachten staat als student, dan kan je tijdens<br />

de openlesdagen samen met onze eerstejaarsstudenten de lessen bijwonen.<br />

Periode: van 23 tot en met 27 april 2012.<br />

Iedereen is welkom, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Tijdens de opendeurdag<br />

staan 3 computers ter beschikking van de bezoekers.<br />

Contactpersoon studie-informatie: line.woodall@hogent.be<br />

WEBREGISTRATIE INSCHRIJVING ALS KANDIDAAT-STUDENT -<br />

lokaal A0.15<br />

Het is mogelijk om je reeds te registreren als kandidaat-student via<br />

http://webreg.hogent.be. Hiervoor staan 3 computers met handleiding klaar voor<br />

gebruik.<br />

8<br />

INFOSESSIES POSTGRADUATEN EN NAVORMINGEN - lokaal A1.01<br />

10u00 - 11u00: Postgraduaat omgaan met kinderen en jongeren met een<br />

psychische problematiek - door Chris Van Dam.<br />

11u00 - 12u00: Postgraduaat psychoanalytisch georiënteerd werken met kinderen,<br />

jongeren en volwassenen – door Peter Walleghem.<br />

13u30 - 14u30: Postgraduaat coaching, supervisie en teambegeleiding – door<br />

Chris Van Dam.<br />

14u30 - 15u00: Navorming tools voor coaches, supervisoren en teambegeleiders –<br />

door Chris Van Dam.<br />

Contactpersonen postgraduaten en navormingen: agnes.biltris@hogent.be


RESTAURANT SOVOREG - gelijkvloers<br />

Wil je als bezoeker eens lekker eten aan studententarief, laat je verwennen in één<br />

van de studentenrestaurants. Voor meer informatie, kijk achteraan in de programma<br />

brochure bij de rubriek ‘catering’.<br />

INFOSTAND SOVOREG -<br />

campus schoonmeersen, gebouw C, Voskenslaan 270<br />

Brochures en informatie over de dienst studentenvoorzieningen en<br />

studentenresidenties.<br />

Vandaag kan je een kamer bezichtigen in de studentenresidentie Vesalius &<br />

Mercator, blok C & D, er zijn rondleidingen voorzien vanaf 10u00 tot 16u30<br />

Een kamer aanvragen kan online via<br />

www.hogent.be/studentenvoorzieningen/overzicht, voor meer info: kijk<br />

achteraan in het programmaboekje.<br />

VOLGENDE INFOSESSIES<br />

zaterdagen 30 juni 2012 en 1 september 2012 telkens van 13u30 tot 16u30.<br />

Onthaalpunt: Ho<strong>Gent</strong> - campus Schoonmeersen - gebouw A, Voskenslaan 362, <strong>Gent</strong>.<br />

9


PROGRAMMA VOOR DE OPLEIDINGEN IN HET<br />

STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG<br />

Campus Vesalius<br />

Keramiekstraat 80<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 321 21 23<br />

fmw@hogent.be<br />

www.hogent.be/fmw<br />

ONTHAALBALIE STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG -<br />

ingang gebouw Vesalius<br />

• bachelor in de ergotherapie<br />

• bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie<br />

• bachelor in de logopedie en de audiologie<br />

• bachelor in de verpleegkunde<br />

• bachelor in de voedings- en dieetkunde<br />

• bachelor in het zorgmanagement (Opgelet dit gaat door op de campus Ledeganck!)<br />

• bachelor in de verpleegkunde - brugopleiding<br />

• bachelor in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg<br />

11<br />

INFOSTAND STUDENTENVOORZIENINGEN EN HUISVESTING -<br />

ingang gebouw Vesalius<br />

Brochures en informatie over de dienst studentenvoorzieningen en studentenresidenties.<br />

Ontdek de knalgele fiets die je als student Sovoreg kan ontlenen!<br />

Vandaag kan je een kamer bezichtigen in de studentenresidentie Vesalius, er<br />

zijn rondleidingen in Vesalius voorzien vanaf 10u00 tot 16u30.<br />

Een kamer aanvragen kan online via<br />

www.hogent.be/studentenvoorzieningen/overzicht, gebruik hiervoor één van<br />

de ter beschikking gestelde laptops met internetverbinding.


INFOSTAND SIVIL EN STUDENTENCLUB<br />

SIVIL is het inspraakorgaan van de studenten binnen de Ho<strong>Gent</strong>, Faculteit Mens<br />

en Welzijn. In SIVIL zitten klasvertegenwoordigers van alle modeltrajecten uit de<br />

verschillende opleidingen van de studiegebieden sociaal-agogisch werk,<br />

gezondheidszorg en onderwijs samen.<br />

De klasvertegenwoordigers brengen op de vergadermomenten alle vragen en<br />

duidelijkheden, die leven bij de studenten die zij vertegenwoordigen. Binnen SIVIL<br />

wordt gekeken hoe die zaken aangepakt gaan worden, wie wat gaat opvolgen en hoe de<br />

studenten op de hoogte gebracht gaan worden.<br />

INFORMATIE BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE - gelijkvloers<br />

Lokaal 0.141 (coördinatielokaal ergotherapie)<br />

Vertoning film rond de opleiding ergotherapie.<br />

12<br />

Lokaal 0.141B<br />

• Studie-informatie met overzicht van de theoretische opleidingsonderdelen<br />

en cursusmateriaal rond 4 doelgroepen: fysieke revalidatie, kinderrevalidatie<br />

ontwikkelingsstoornissen, geestelijke gezondheidszorg & ouderenzorg;<br />

• Informatie rond vrijstellingen en verkorte trajecten.<br />

Lokaal 0.142<br />

• Informele gespreksmogelijkheid met studenten;<br />

• Algemene informatie beroep en opleiding;<br />

• Demonstratie van digitools en therapeutische software.<br />

Lokaal 0.143<br />

• Informatie internationalisering met overzicht van de stageplaatsen in het buitenland;<br />

• Algemene informatie over beroep ergotherapeut en opleiding.<br />

Lokaal 0.144 + 0.145<br />

Therapeutisch materiaal, aangepast speelgoed, algemene informatie over beroep en<br />

opleiding.<br />

Lokaal 0.148<br />

Therapeutisch materiaal en rolstoelen, algemene informatie over opleiding en beroep.<br />

Lokaal 0.149<br />

“Het Ergohuis”, oefenkeuken en hulpmiddelen, algemene informatie over beroep en<br />

opleiding.<br />

Contactpersoon opleidingsvoorzitter: wivina.dekeyser@hogent.be


INFORMATIE BACHELOR IN DE BIOMEDISCHE<br />

LABORATORIUMTECHNOLOGIE - gelijkvloers/1e verdieping<br />

Gelijkvloers/lokaal 0.134<br />

Hematologisch onderzoek en portfolio’s van studenten uit het tweede modeltraject.<br />

Gelijkvloers/lokaal 0.133 + gang ter hoogte van lokaal<br />

• Microscopisch onderzoek en portfolio’s van studenten uit het tweede modeltraject.<br />

• Sfeerbeelden van het werk van studenten, begeleiding, bezoekers en babbelbox.<br />

Gelijkvloers/lokaal 0.128<br />

Portfolio’s van studenten uit het eerste modeltraject eigen proef.<br />

Gelijkvloers/gang biomedische laboratoriumtechnologie<br />

Info, advies, inzage cursussen en informele gespreksmogelijkheid<br />

Gelijkvloers/lokaal 0.124<br />

Organische chemie en ‘mini-apotheek’.<br />

Gelijkvloers/lokaal 0.138<br />

Bloedgroep-, cholesterol- en glucosebepaling<br />

Contactpersoon opleidingsvoorzitter: stefan.vermeulen@hogent.be<br />

13<br />

Gelijkvloers/lokaal 0104 → Koffiehoek met gratis koffie, thee& water.


INFORMATIESTAND “Ik ga ervoor.be” -<br />

gelijkvloers/gang ter hoogte lokaal 0.117<br />

14<br />

Op de website ‘ikgaervoor.be’ komen als knelpuntberoepen BIOCHEMISCHE<br />

LABORATORIUMTECHNIEKEN, ERGOTHERAPIE & ORTHOPEDAGOGIE voor.<br />

Het project ‘ik ga ervoor’ wordt op Vlaams niveau en het Provinciaal Platform voor<br />

Promotie Zorgberoepen georganiseerd.<br />

Overtuigd<br />

Bezoek de facebookpagina ‘een zorgjob ik ga ervoor’ en klik op ‘vind ik leuk’.<br />

INFORMATIE BACHELOR IN DE VOEDINGS- EN DIEETKUNDE -<br />

gelijkvloers/1e verdieping<br />

Gelijkvloers/gang ter hoogte didactische keuken - lokaal 0.115<br />

• Informele gespreksmogelijkheid met studenten, inzage cursussen;<br />

• Informatie over de opleiding en het beroep van diëtist en overzicht van de<br />

stageplaatsen in binnen- en buitenland.<br />

Gelijkvloers/Skills consultatieruimte - lokaal 0.114<br />

Meting lichaamsvet, Hoe gezond eet ik Laat je testen.<br />

Gelijkvloers/glazen gang ter hoogte van de binnentuin<br />

→ COCKTAILBAR met heerlijke drankjes gemaakt door de studenten.<br />

Gelijkvloers – didactische keuken/ lokaal 0.115 A + B<br />

→ Rondleiding in de keuken & bereiding van mini-broodjes met duurzaam beleg<br />

door studenten.<br />

Contactpersoon opleidingsvoorzitter: mia.verschraegen@hogent.be


BIBLIOTHEEK - gelijkvloers/lokaal 0.127<br />

De bibliotheek stelt zijn deuren open tijdens de opendeurdag. Naast de gewone collectie<br />

in open rek die voor elke bezoeker toegankelijk is, tref je in de leeszaal een boekentafel<br />

aan in samenwerking met boekhandel Story.<br />

Iedereen is van harte welkom!<br />

RESTAURANT SOVOREG - gelijkvloers/lokaal 0.008<br />

Wil je als bezoeker eens lekker eten aan studententarief, laat je verwennen in één<br />

van de studentenrestaurants. Voor meer informatie, kijk achteraan in de programma<br />

brochure bij de rubriek ‘catering’.<br />

INFORMATIE BACHELOR IN DE LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE -<br />

1e verdieping<br />

Lokaal 1.152/coördinatielokaal LOGO & AUDIO<br />

Algemene toelichting bij het curriculum van de opleidingen logopedie en audiologie.<br />

Vertoning film rond de opleidingen logopedie en audiologie.<br />

Lokaal 1.132<br />

“ tlap” competentielabo voor studenten logopedie en audiologie.<br />

Gehoortest voor bezoekers tijdens de opendeurdag.<br />

15<br />

Lokaal 1.156<br />

Informatie aan kandidaat-studenten + overzicht boeken, cursussen en materiaal.<br />

Lokaal 1.138 + lokaal 1.139<br />

Kinderopvang - informatie rond de lessen observatie.<br />

Opgelet: gesloten van 12u00 – 13u00!<br />

Lokaal 1.147 + lokaal 1.148<br />

Screenen van stem en spraak.<br />

Gang ter hoogte van lokaal 1.154<br />

Doorlopende PowerPoint - projectie over de opleiding.<br />

Contactpersoon opleidingsvoorzitter: catherine.devos@hogent.be<br />

INFORMATIE BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE -<br />

1e verdieping/lokaal 1.126<br />

• Studie-informatie met overzicht van de theoretische opleidingsonderdelen;<br />

• Informatie over de praktijk van het beroep verpleger/verpleegster en overzicht van<br />

de stageplaatsen in binnen- en buitenland.


INFORMATIE POSTGRADUATEN EN NAVORMINGEN<br />

• verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie<br />

Contactpersoon opleidingsvoorzitter: marc.dhaeze@hogent.be<br />

• verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie<br />

contactpersoon: leen.vanlandschoot@hogent.be<br />

• verpleegkundige gespecialiseerd in de palliatieve zorg<br />

contactpersoon: leen.vanlandschoot@hogent.be<br />

Lokaal 1.130<br />

Inzage cursussen<br />

Info door studenten<br />

PP teamwork/opleiding<br />

Lokaal 1.135<br />

Demonstratie verpleegkundige vaardigheden door studenten<br />

16<br />

Contactpersoon opleidingsvoorzitter: liesbeth.vanheck@hogent.be<br />

INFORMATIE BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE -<br />

1e verdieping/lokaal 1.106 + lokaal 1.107<br />

Voor gediplomeerden met 0 tot 5 jaar effectieve beroepservaring omvat de opleiding 120<br />

studiepunten of het equivalent van 2 studiejaren hoger onderwijs.<br />

Voor gediplomeerden met tenminste 5 jaar effectieve en relevante beroepservaring<br />

omvat de opleiding eveneens 120 studiepunten of het equivalent van 2 studiejaren<br />

hoger onderwijs. Deze studenten kunnen echter, door middel van een EVC-procedure,<br />

een bijkomende studieomvangsvermindering van 60 studiepunten aanvragen, op basis<br />

van hun werkervaring. Hiervoor moeten zij een portfolio opstellen. Een portfolio is een<br />

verzamelmap waarin iemand z’n kwaliteiten aantoont als beroepsbeoefenaar.<br />

Voor gediplomeerden met ten minste 10 jaar effectieve en relevante beroepservaring<br />

omvat de opleiding 60 studiepunten of het equivalent van 1 studiejaar hoger onderwijs.<br />

Doelgroep: gediplomeerde of gebrevetteerde verpleegkundigen.<br />

Contactpersoon opleidingsvoorzitter: toon.debock@hogent.be


INFORMATIE BACHELOR NA BACHELOR INTENSIEVE ZORGEN EN<br />

SPOEDGEVALLENZORG - 1e verdieping/lokaal 1.107<br />

De opleiding richt zich tot bachelors (gegradueerden) in de verpleegkunde die naast de<br />

basisopleiding een bijkomende gespecialiseerde opleiding in de intensieve zorgen en<br />

spoedgevallenzorg wensen te volgen.<br />

Het programma heeft de bedoeling een doorgedreven gespecialiseerde<br />

opleiding aan te bieden die voldoet aan het opleidingsprofiel voor intensieve zorgen en<br />

spoedgevallenzorg. De opleiding omvat zowel theorie, klinische oefeningen en stage<br />

met het oog te voldoen aan de voorwaarden van de beroepstitel. De lesgevers in deze<br />

opleiding komen uit het werkveld en zijn specialisten in hun domein.<br />

Studieduur- en omvang<br />

De opleiding omvat 60 studiepunten, met de mogelijkheid om het traject af te ronden na<br />

1 of 2 jaar, met flexibele invulling.<br />

Contactpersoon opleidingsvoorzitter: inge.tavernier@hogent.be<br />

1e verdieping/lokaal 1.126 → koffiehoek met gratis koffie, thee & water<br />

INFORMATIE BACHELOR NA BACHELOR ZORGMANAGEMENTgelijkvloers/gang<br />

rechts/infostand Verder studeren<br />

Opgelet dit gaat door op de campus Ledeganck! Zie pagina 24.<br />

17<br />

De bachelor na bacheloropleiding zorgmanagement is een managementopleiding<br />

bedoeld voor professionele bachelors in de gezondheidszorg en welzijnszorg die willen<br />

leren hoe ze mensen en processen kunnen aansturen en hoe ze zorg (in de brede zin)<br />

moeten coördineren.<br />

Contactpersoon opleidingsvoorzitter: marc.dhaeze@hogent.be


SERVICEPUNT VOOR STUDENTEN - 1e verdieping/lokaal 1.131<br />

Informatie omtrent inschrijvingsmodaliteiten, inschrijvingsgeld en studiefinanciering,<br />

studiekosten, cursusgelden, studiewijzers en brochures<br />

REGISTRATIE INSCHRIJVING ALS KANDIDAAT-STUDENT -<br />

1e verdieping/lokaal 1.133<br />

Het is mogelijk om je reeds te registreren als kandidaat-student via<br />

http://webreg.hogent.be. Hiervoor staan 3 computers met handleiding klaar voor<br />

gebruik.<br />

STUDIETRAJECTBEGELEIDING - 1e verdieping/lokaal 1.119<br />

• Infopunt voor alle vragen over je jaarprogramma, je individueel studietraject,<br />

vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) en Eerder<br />

Verworven Competenties (EVC), verkorte leertrajecten of over de aanvraagprocedure<br />

voor individuele studie- en examenmaatregelen (ten gevolge van functiebeperking,<br />

leerstoornis, ...).<br />

• Informatie over verkorte leertrajecten studiegebied gezondheidszorg.<br />

18<br />

Contactpersoon: katrien.terwecoren@hogent.be<br />

STUDIEBEGELEIDING - 1e verdieping/lokaal 1.119<br />

Als student sta je voor tal van nieuwe uitdagingen. Leren je tijd en mogelijkheden goed<br />

te benutten is er één van. Motivatie en vaardigheden zoals planning en concentratie<br />

zorgen ervoor dat je meer leerstof kan verwerken in minder tijd en dat je slaagkansen<br />

verhogen!<br />

Via ons studiebegeleidingsaanbod helpen we je om deze vaardigheden aan te scherpen.<br />

Contactpersoon: vincent.willemyns@hogent.be<br />

VOLGENDE INFOSESSIES<br />

zaterdagen 30 juni 2012 en 1 september 2012 telkens van 13u30 tot 16u30.<br />

Onthaalpunt: Ho<strong>Gent</strong> - campus Vesalius, Keramiekstraat 80, <strong>Gent</strong>.


PROGRAMMA VOOR DE OPLEIDINGEN IN HET<br />

STUDIEGEBIED ONDERWIJS<br />

Campus Ledeganck<br />

K.L. Ledeganckstraat 8<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

09 243 93 52<br />

fmw@hogent.be<br />

www.hogent.be/fmw<br />

ONTHAALBALIE STUDIEGEBIED ONDERWIJS -<br />

ingang gebouw Ledeganck<br />

• bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs<br />

• bachelor in het onderwijs: lager onderwijs<br />

• bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs<br />

• bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs<br />

20<br />

INFORMATIE BACHELOR IN HET ONDERWIJS:<br />

SECUNDAIR ONDERWIJS- gelijkvloers/gang links<br />

• Informatie onderwijsvakken;<br />

• Overzicht van de theoretische opleidingsonderdelen, curriculum, studiefiches en<br />

cursusmateriaal;<br />

• Voor combinatiemogelijkheden van 2 onderwijsvakken: zie studiewijzer pagina 12<br />

• Tentoonstelling materiaal & inkijken van handboeken & cursussen; PowerPointvoorstelling<br />

opleiding.<br />

ONDERWIJSVAKKEN VRIJ TE KIEZEN BINNEN DE COMBINATIE-<br />

MOGELIJKHEDEN - LICHAMELIJKE OPVOEDING – lokaal 2<br />

ONTHAALBALIE + RONDLEIDING BEZOEKERS SPORTHAL<br />

- campus Schoonmeersen/St. Denijslaan 251 – <strong>Gent</strong><br />

Lokaal 3<br />

Biologie<br />

Lokaal 4<br />

Fysica<br />

Lokaal 5<br />

Voeding - verzorging, project algemene vakken, wiskunde, technologische opvoeding


PROJECT KLIMAX- polyvalente zaal 6<br />

Sneakpreview: aan de slag rond duurzame ontwikkeling op KLIMAX! 2012<br />

Studenten van het tweede jaar lerarenopleiding organiseren workshops op maat voor<br />

leerlingen van het secundair onderwijs. KLIMAX wordt dit jaar voor de derde maal<br />

georganiseerd. Voorgaande edities kenden zowel bij de deelnemers als bij de<br />

organisatoren een groot succes.<br />

Deze workshops tonen aan dat het antwoord op vele actuele problematieken ligt bij<br />

duurzame ontwikkeling. Dit jaar worden 2 workshops aangeboden: “Hoeveel is genoeg”<br />

en “Ons voedsel”.<br />

Tijdens de opendeurdag stellen de studenten aardrijkskunde, biologie, economie, fysica<br />

en PAV hun workshop voor aan medestudenten en andere geïnteresseerden.<br />

Secundaire scholen zijn, na inschrijving, welkom op donderdag 26 april 2012.<br />

WORKSHOPS VOORSTELLING PROJECT<br />

Voormiddag → van 10u00 - 13u00<br />

Namiddag → van 13u30 - 16u30<br />

Lokaal 7<br />

Aardrijkskunde<br />

Lokaal 12<br />

Plastische opvoeding: boetseren<br />

21<br />

Lokaal 18a<br />

Muzikale opvoeding<br />

van 14u00 – 15u00 optreden koor studenten<br />

INFORMATIESTANDEN - gelijkvloers/gang links<br />

Economie<br />

Geschiedenis<br />

Pedagogiek<br />

Muzikale opvoeding + Project Kunstvakken<br />

Niet-confessionele zedenleer


INFORMATIE POSTGRADUAAT NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER<br />

- gelijkvloers/gang links<br />

De opleiding is bedoeld om mensen die al een diploma hebben behaald in een<br />

geïntegreerde, initiële of specifieke lerarenopleiding te vormen tot leraar nietconfessionele<br />

zedenleer (NCZ) voor het lager onderwijs.<br />

Ook wanneer je minimaal een professionele bachelor hebt behaald en daarbij een<br />

getuigschrift van pedagogische bekwaamheid, kan je inschrijven voor dit postgraduaat.<br />

Studenten uit de professionele bachelor in het onderwijs (kleuteronderwijs, lager<br />

onderwijs of secundair onderwijs) kunnen eveneens inschrijven indien ze minstens 120<br />

credits van de opleiding verworven hebben. Studieduur en –omvang: 20 studiepunten<br />

gespreid over één academiejaar. Begin van de lessen: de opleiding start in het eerste<br />

semester van het academiejaar en loopt over 2 semesters. De lessen vinden plaats op<br />

woensdagnamiddag.<br />

Contactpersoon: steven.mortier@hogent.be<br />

Gelijkvloers/gang rechts/lokaal scopie<br />

Engels, Frans & Nederlands<br />

22<br />

1e verdieping – lokaal 103<br />

Informatica:<br />

Wie zich wil verdiepen in het vak informatica en dat ook wil aanbrengen aan<br />

leerlingen uit het secundair onderwijs, moet vandaag beslist eens langskomen in onze<br />

vernieuwde computerlokalen. We geven je graag meer uitleg over onze sessies<br />

vakdidactiek die je moeten klaarstomen tot leerkracht en de verschillende vakken die je<br />

doorheen je opleiding krijgt. Tijdens de lessen “ontwerp en implementatie” leer je met<br />

verschillende programmeertalen werken die erop gericht zijn om het redeneertalent van<br />

leerlingen uit het secundair onderwijs maximaal te ontwikkelen. Kom gerust een kijkje<br />

nemen hoe LEGO Mindstorms robots worden geprogrammeerd zodat ze objecten kunnen<br />

detecteren, een traject volgen en zich vrij doorheen een ruimte bewegen zonder<br />

botsingen te veroorzaken.<br />

1e verdieping – lokaal 103<br />

Handel-Burotica<br />

Contactpersoon opleidingsvoorzitter secundair onderwijs:<br />

carine.seynaeve@hogent.be


INFORMATIESTANDEN<br />

STUDIETRAJECTBEGELEIDING - gelijkvloers/gang rechts/lokaal 036<br />

Infopunt voor alle vragen over je jaarprogramma, je individueel studietraject,<br />

vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) en Eerder<br />

Verworven Competenties (EVC), verkorte leertrajecten of over de aanvraagprocedure<br />

voor individuele onderwijs- en examenmaatregelen (ten gevolge van functiebeperking,<br />

leerstoornis, ...).<br />

Contactpersoon: Thierry.Tytgat@hogent.be<br />

INFOSTAND STUDIEBEGELEIDING - gelijkvloers/gang rechts<br />

Als student sta je voor tal van nieuwe uitdagingen. Leren je tijd en mogelijkheden goed<br />

te benutten is er één van. Motivatie en vaardigheden zoals planning en concentratie<br />

zorgen ervoor dat je meer leerstof kan verwerken in minder tijd en dat je slaagkansen<br />

verhogen!<br />

Via ons studiebegeleidingaanbod helpen we je om deze vaardigheden aan te scherpen.<br />

Contactpersoon: els.ockerman@hogent.be<br />

INFOSTAND SOVOREG- gelijkvloers/gang rechts<br />

Brochures en informatie over de dienst studentenvoorzieningen en studentenresidenties.<br />

Ontdek de knalgele fiets die je als student Sovoreg kan ontlenen!<br />

23<br />

Vandaag kan je een kamer bezichtigen in de studentenresidentie Vesalius &<br />

Mercator, blok C & D, er zijn rondleidingen voorzien vanaf 10u00 tot 16u30<br />

Een kamer aanvragen kan online via<br />

www.hogent.be/studentenvoorzieningen/overzicht, voor meer info: kijk<br />

achteraan in het programmaboekje of vraag meer uitleg aan een medewerker<br />

van de infostand.<br />

INFOSTAND VERDER STUDEREN - gelijkvloers/gang rechts<br />

Hier vind je een overzicht van alle bijscholingen. ‘Levenslang leren’ wordt steeds<br />

belangrijker in onze snel evoluerende samenleving. De faculteit Mens en Welzijn biedt<br />

een breed gamma aan praktijkgerichte en gespecialiseerde bijscholingen, studiedagen<br />

en vervolgopleidingen aan. Ze zijn erop gericht om je vaardigheden en attitudes te<br />

maximaliseren en om up-to-date te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. Zo optimaliseer<br />

je jouw competenties op de werkplek en verhogen je kansen op de arbeidsmarkt.


INFORMATIE BACHELOR NA BACHELOR ZORGMANAGEMENT -<br />

gelijkvloers/gang rechts<br />

De bachelor na bacheloropleiding zorgmanagement is een managementopleiding<br />

bedoeld voor professionele bachelors in de gezondheidszorg en welzijnszorg die willen<br />

leren hoe ze mensen en processen kunnen aansturen en hoe ze zorg (in de brede zin)<br />

moeten coördineren. De opleiding omvat 60 studiepunten.<br />

Contactpersoon verder studeren: marc.dhaeze@hogent.be<br />

INFOSTAND INTERNATIONALISERING - gelijkvloers/gang rechts<br />

Als student aan de Ho<strong>Gent</strong> hoef je niet altijd in ons basiskamp te blijven. De <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong> biedt je op diverse manieren de kans om in het buitenland te studeren, stage te<br />

lopen, een scriptie voor te bereiden of je te vervolmaken. Maandenlang of een paar<br />

weken. In Europa of een ander werelddeel.<br />

Contactpersoon: ann.bens@hogent.be<br />

SERVICEPUNT VOOR STUDENTEN - gelijkvloers/gang rechts/lokaal 033<br />

24<br />

Informatie omtrent inschrijvingsmodaliteiten, inschrijvingsgeld en studiefinanciering.<br />

Studiewijzers, brochures, informatie over de dienst studentenvoorzieningen<br />

(SOVOREG) en studentenresidenties.’<br />

REGISTRATIE INSCHRIJVING ALS KANDIDAAT-STUDENT -<br />

gelijkvloers/gang rechts<br />

Het is mogelijk om je reeds te registreren als kandidaat- student via<br />

http://webreg.hogent.be. Hiervoor staan 3 computers met handleiding klaar voor gebruik.<br />

→ koffiehoek met gratis koffie, thee & water<br />

RESTAURANT SOVOREG – gelijkvloers/lokaal 018<br />

Wil je als bezoeker eens lekker eten aan studententarief, laat je verwennen in één<br />

van de studentenrestaurants. Voor meer informatie, kijk achteraan in de programma<br />

brochure bij de rubriek ‘catering’.


INFORMATIE BACHELOR NA BACHELOR BUITENGEWOON<br />

ONDERWIJS- 1e verdieping/lokaal 135<br />

Gastspreker: Jan Decuyper<br />

De bachelor na bacheloropleiding buitengewoon onderwijs richt zich tot allen die<br />

professioneel begaan zijn met de opvoeding en vorming van leerlingen en de<br />

ondersteuning van ouders en begeleiders.<br />

De opleiding is opgebouwd uit zes opleidingsonderdelen en is gespreid over twee<br />

academiejaren. De studieomvang bedraagt 60 studiepunten, verdeeld over<br />

6 opleidingsonderdelen. Deze opleiding vindt plaats op woensdagnamiddag<br />

(14u00 - 17u00) en zaterdag- voormiddag (9u00 -12u00).<br />

Contactpersoon opleidingsvoorzitter buitengewoon onderwijs:<br />

helena.sienaert@hogent.be<br />

INFORMATIE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: KLEUTERONDERWIJS<br />

- 1e verdieping/ lokaal A<br />

• Groepsgesprekken en studie-informatie over de opleidingen kleuteronderwijs;<br />

• Overzicht van de theoretische opleidingsonderdelen, curriculum, studiefiches,<br />

trajecten en cursusmateriaal.<br />

• Basisvaardigheden;<br />

• Didactiek.<br />

25<br />

1e verdieping/lokaal B<br />

• Informatie muzische vorming & lichamelijke opvoeding.<br />

2e verdieping/lokaal 207<br />

• Informatie muzische vorming & beeld;<br />

• Didactisch materiaal & beeldend werk.<br />

Contactpersoon opleidingsvoorzitter kleuteronderwijs: bert.dejonghe@hogent.be<br />

INFORMATIE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS<br />

• Groepsgesprekken en studie-informatie over de opleidingen lager onderwijs;<br />

• Overzicht van de theoretische opleidingsonderdelen en cursusmateriaal.


1e verdieping/lokaal B<br />

• Informatie muzische vorming, lichamelijke opvoeding & media.<br />

1e verdieping/lokaal C<br />

• Informatie van de opleiding door de pedagogen Roos David &<br />

Karina Van den Broeck.<br />

1e verdieping/lokaal D<br />

• Informatie wiskunde, Nederlands & Frans.<br />

1e verdieping/lokaal E<br />

• Informatie wereldoriëntatie.<br />

2e verdieping/lokaal 207<br />

• Informatie muzische vorming & beeld.<br />

Contactpersoon opleidingsvoorzitter lager onderwijs: hilde.vandooren@hogent.be<br />

ATELIERS PLASTISCHE OPVOEDING + PROJECT KUNSTVAKKEN BEELD<br />

- 2e verdieping/lokalen 203, 204, 205, 206<br />

26<br />

• Atelierbezoek met tentoonstelling van ruimtelijke en vlakke werken gemaakt door<br />

studenten binnen het kader van de vakken Project Kunstvakken/beeldeducatie.<br />

• Animatiefilm;<br />

• Toonmomenten ( schilderen, tekenen,…) door studenten.<br />

OPEN LEERCENTRUM - 2e verdieping<br />

Het open leercentrum is de grootste onderwijsbibliotheek van Vlaanderen. Hier vind je<br />

een ruim aanbod aan cursusmateriaal uit het kleuter-, basis- en secundair onderwijs.<br />

Daarnaast bezit het leercentrum een uitgebreide verzameling aan pedagogische boeken<br />

en werken van meer algemene aard. Je vindt er bovendien cd’s, dvd’s, prentmateriaal<br />

en jeugdliteratuur en kan je er meer dan 60 vaktijdschriften raadplegen. De volledige<br />

collectie omvat ongeveer 40.000 items. De catalogus is doorzoekbaar via bib.hogent.be<br />

Het leercentrum is ook een werk- en studieplek voor studenten. Daarvoor zijn er<br />

circa 100 zitplaatsen en 23 computers beschikbaar. Er is ook toegang mogelijk tot het<br />

beveiligde draadloos netwerk van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>. Als student van de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong> kan je in het leercentrum kopiëren, printen en gratis scannen.<br />

Het leercentrum is elke weekdag doorlopend open van 8u15 tot 18u00.<br />

Contact: biblera@hogent.be - 09 243 93 65<br />

VOLGENDE INFOSESSIES<br />

Zaterdagen 30 juni 2012 en 1 september 2012 telkens van 13u30 tot 16u30.<br />

Onthaalpunt: Ho<strong>Gent</strong>- campus Ledeganck, K.L. Ledeganckstraat 8, <strong>Gent</strong>.


ALGEMENE INFORMATIE<br />

Byb<br />

Het auditorium van gebouw D telt 350 plaatsen en is te bereiken via de eerste<br />

verdieping. Verder vind je in gebouw D de lokalen van de studentenclubs en studentenraad,<br />

een polyvalente tentoonstellingsruimte en lokalen voor onderzoekers.<br />

In gebouw D bevindt zich het splinternieuwe en uiterst moderne BYTES & BOOKS<br />

(BYB). Het is een centrale plaats waar studenten zelfstandig, op eigen tempo en op<br />

eigen niveau, kunnen werken, studeren en oefenen.<br />

Je vindt in Bytes & Books de klassieke papieren bibliotheekcollectie zoals boeken,<br />

tijdschriften en eindwerken. Bytes & Books biedt ook toegang tot en hulp bij het zoeken<br />

in de uitgebreide digitale bibliotheekcollectie (databanken, elektronische tijdschriften,<br />

e-Books, digitale scripties …).<br />

De eerste verdieping van Bytes & Books huisvest de technisch-wetenschappelijke<br />

collectie. Je vindt er een aangename werkruimte met pc’s met internetaansluiting,<br />

fotokopieerapparaten, scanners en printers.<br />

Overal is er draadloos internet. Je kan er met je eigen laptop werken of ter plaatse<br />

een laptop lenen. Docenten die hun studenten willen begeleiden bij projecten,<br />

zoekopdrachten of scripties kunnen gebruik maken van de docentenbalies. Aan de<br />

infobalie op deze verdieping kan je terecht met al je vragen over de collectie en diensten<br />

van Bytes & Books. Boeken ontlenen of terugbrengen kan via de zelfuitleenbalie.<br />

27<br />

Op de tweede verdieping van Bytes & Books bevindt zich de sociale, economische<br />

en juridische collectie. Ook hier kan je (samen)werken, kopiëren, scannen, printen,<br />

pc’s gebruiken en laptops ontlenen. Deze verdieping beschikt daarenboven ook over<br />

een tijdschriftenzaal en een grote stille ruimte. Via een onlinetool kan je op deze<br />

verdieping verschillende types werk- en overlegruimtes reserveren: multimediacellen,<br />

vergaderlokaaltjes van verschillende grootte en afzonderlijke studiecellen. In een<br />

instructielokaal kan het efficiënt opzoeken van informatieve en het gebruik van<br />

databanken in groep onderwezen worden. Ook deze verdieping beschikt over een<br />

zelfuitleenbalie en een infobalie met personeel dat voor je klaarstaat.


SOVOREG<br />

ZORG<br />

Onze afdeling zorg geeft info en advies omtrent studentenstatuut en studiefinanciering:<br />

voorschot op de studietoelage van de Vlaamse gemeenschap, renteloze studielening,<br />

steun, vermindering op het inschrijvingsgeld, huurondersteuning voor residentiestudenten<br />

met een (bijna-)beurs, financiële tussenkomst voor psychologische begeleiding en<br />

begeleiding van studenten met een functiebeperking.<br />

Info: zorg@hogent.be<br />

CATERING<br />

Resto’s en cafetaria’s bieden een gevarieerd aanbod aan dagmenu’s, vegetarische<br />

schotels, pasta’s, salades, belegde broodjes, koffiekoeken en desserts: gereduceerde<br />

prijs op vertoon van studentenkaart. Open van 8u00 tot 15u45.<br />

Volgende resto’s en de cafetaria’s zijn op de opendeurdag geopend tussen 10u00 en<br />

16u00; warme maaltijden worden tussen 11u30 en 13u45 geserveerd.<br />

28<br />

• campus Schoonmeersen: Voskenslaan 270 – gebouwen D en B<br />

• campus Schoonmeersen: Voskenslaan 362 – gebouw A<br />

• campus Vesalius: Keramiekstraat 80<br />

• campus Ledeganck: K.L. Ledeganckstraat 8<br />

Info: catering@hogent.be<br />

MOBILITEIT<br />

Een fiets huren kan online op www.studentenmobiliteit.be: afhaalpunt in de<br />

Kattenberg 2, tel. 09 269 18 98. Eigen fietsenherstelplaats in gebouw P op de campus<br />

Schoonmeersen. Op de infostand van Sovoreg/campus Ledeganck kan je de knalgele<br />

Sovoreg-fiets ontdekken.<br />

Info: mobiliteit@hogent.be<br />

HUISVESTING<br />

Sovoreg beschikt over studentenresidenties in eigen beheer: 306 éénpersoonskamers<br />

in residentie Vesalius (omgeving UZ) en 222 éénpersoonskamers in Mercator (omgeving<br />

Sint-Pietersstation). We subsidiëren ook 43 kamers op de private markt in residentie<br />

van Hulthem (in studentenbuurt). Prijzen per academiejaar van €1.800 tot €2500, allin.<br />

Een kamer reserveren kan online. Kamers worden toegewezen vanaf eind juni 2012.<br />

Op de opendeurdag zijn er rondleidingen in Vesalius en Mercator vanaf 10u00 tot 16u30.<br />

Info: huisvesting@hogent.be<br />

Een adressenbestand van beschikbare kamers bij particulieren en een modelhuurovereenkomst<br />

vind je op www.kotgent.be.


INFO<br />

• Op de informatiestand in de inkomhal, gebouw C, campus Schoonmeersen -<br />

Voskenslaan 270 bij Studentenvoorzieningen Sovoreg.<br />

• Op de informatiestand Sovoreg in de inkomhal, campus Vesalius –<br />

Keramiekstraat 80.<br />

www.hogent.be/sovoreg<br />

HGSR<br />

HGSR… Misschien moet ik toch een klinker kopen!<br />

HGSR is de afkorting voor <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> Studentenraad. Deze raad is eigenlijk<br />

een kleurrijk allegaartje van alle studentenvertegenwoordigers binnen de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong>, met haar 18.000 studenten de grootste hogeschool van Vlaanderen. HGSR<br />

biedt naast haar eigen werking ook onderdak aan alle studenten die zetelen in de<br />

departementsraad en de opleidingscommissies, de participatiecommissie, de Algemene<br />

Vergadering van Sovoreg, de leden van de Raad van Bestuur van de hogeschool…<br />

Daarnaast rekruteren we eigenlijk iedereen die zich met zin en enthousiasme wil inzetten<br />

om van zijn/haar studententijd de meest onvergetelijke periode uit zijn/haar leven te<br />

maken! We zijn en blijven studenten en daarom houden we het natuurlijk gezellig! Weg<br />

met het saaie imago, hier zijn de guerrillo’s van de studentenraad!<br />

HGSR: Student in actie!<br />

29<br />

Computernerds zijn cool!<br />

Deze componisten van de digitale klavieren zijn een noodzakelijke schakel in onze<br />

organisatie. Van creatievelingen over techneuten: iemand die zich ook maar eventjes wil<br />

uitleven ten behoeve van de studenten is bij ons aan het goede adres! Wij voorzien in de<br />

nodige voorzieningen en een aangename werksfeer.<br />

Iedereen journalist Wordt Boxer!<br />

Zit je te wachten op een volgend journalistiek hoogtepunt Geen nood, Box kan je<br />

honger stillen! We zoeken namelijk hippe fotografen, handige harry’s, snelle pennen<br />

en mondige reporters voor ons studentenblad BOX. Je bent bereid om samen met<br />

andere creatieve volgelingen een redactie te vormen Ideaal! Kom binnen, maak het u<br />

comfortabel en wees welgekomen.


Breng het verre Brussel dichterbij…<br />

Je bent een serieuze mens met een brede kijk op de wereld en een diepe interesse<br />

in politiek en actualiteit. Zin om te zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat bij<br />

het nemen van beslissingen voor studenten op Vlaams niveau Kom dan gerust met<br />

ons mee naar de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) te Brussel. In deze koepel<br />

die alle studentenraden van Vlaanderen verenigt, zetel je als vertegenwoordiger van<br />

de Ho<strong>Gent</strong>-studenten. Je voert het woord waar nodig, neemt deel aan stemmingen,<br />

congressen, … Je zal het je niet beklagen;<br />

je bestuurskennis schiet de hoogte in en je netwerk deint zienderogen uit!<br />

Voor vervoer en eten zorgen wij…maar geef ons jouw talent! Neem contact met<br />

ons op!<br />

Je kan ook altijd terecht bij onze studentenmedewerker per e-mail of kom gerust eens<br />

langs (campus Schoonmeersen, gebouw D, lokaal D0.09).<br />

Bezoek ook onze nieuwste realisatie, een ontspanningsruimte voor de studenten op<br />

campus Schoonmeersen. Volg de pijltjes!<br />

www.hgsr.be - studentenraad@hogent.be<br />

30<br />

VOOR ONZE ONDERSTAANDE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDIN-<br />

GEN OP DE CAMPUS SCHOONMEERSEN VERWIJZEN WIJ U GRAAG<br />

NAAR ONZE ALGEMENE ONTHAALBROCHURE VOOR DE CAMPUS<br />

SCHOONMEERSEN:<br />

Bachelor in het Office Management<br />

Management Assistant<br />

Bedrijfsvertaler-Tolk<br />

Medical Management Assistant<br />

Bachelor in de Toegepaste Informatica<br />

Bachelor in het Retailmanagement<br />

Bachelor in het Bedrijfsmanagement<br />

Accountancy - fiscaliteit<br />

Financie- en verzekeringswezen<br />

Logistiek management<br />

Marketing<br />

KMO-management<br />

Milieumanagement<br />

Rechtspraktijk<br />

Bachelor in de Chemie<br />

Biochemie<br />

Chemie<br />

Milieuzorg


Bachelor in de Elektromechanica<br />

Automatisering<br />

Elektromechanica<br />

Klimatisering<br />

Bachelor in de Houttechnologie<br />

Bachelor in het Vastgoed<br />

Landmeten<br />

Makelaardij<br />

Bachelor in de Modetechnologie<br />

Bachelor in de Textieltechnologie<br />

Bachelor of Science in de Bestuurskunde en het Publiek Management<br />

Master of Science in de Bestuurskunde en het Publiek Management<br />

Bachelor of Science in de Handelswetenschappen<br />

Master of Science in de Handelswetenschappen<br />

Accountancy en Fiscaliteit<br />

Finance and Risk Management<br />

Management en Informatica<br />

Marketingmanagement<br />

Strategisch Management<br />

Bachelor of Science in de Biowetenschappen<br />

31<br />

Master of Science in de Biowetenschappen<br />

Land- en tuinbouwkunde<br />

Voedingsindustrie<br />

Master of Science in de Industriële Wetenschappen<br />

Biochemie<br />

Bachelor of Science in de Industriële Wetenschappen<br />

Bouwkunde<br />

Chemie<br />

Elektromechanica<br />

Elektronica- ICT<br />

Informatica<br />

Master of Science in de Industriële Wetenschappen<br />

Bouwkunde<br />

Landmeten<br />

Chemie<br />

Elektromechanica<br />

Elektrotechniek<br />

Elektronica-ICT<br />

Informatica


HOE VIND JE ONS<br />

32<br />

Ho<strong>Gent</strong> Mens en Welzijn<br />

Campus Vesalius - Keramiekstraat 80 - 9000 <strong>Gent</strong>:<br />

Openbaar vervoer: Sint-Pietersstation tram 4 richting Zwijnaarde(brug) tot aan de<br />

eindhalte. Aan de lichten, sla rechts de Haardstedestraat in.<br />

Vanaf <strong>Gent</strong>-Zuid: neem bus 5 richting Zwijnaarde Hekers en stap af aan halte Roelandtplein.<br />

Campus Ledeganck - K.L. Ledeganckstraat 8 - 9000 <strong>Gent</strong>:<br />

Openbaar vervoer: Vanaf het Sint-Pietersstation: buslijnen 48, 49, 70-74, 76-78 (perron<br />

22-23), 34-36 (perron 7), 55 (perron 5) - halte Ledeganckstraat.<br />

Vanaf <strong>Gent</strong>-Zuid: buslijn 5 richting UZ - Zwijnaarde Hekers. (halte Ottergemsesteenweg).<br />

Met de wagen: campus Ledeganck bevindt zich vlakbij het Museum voor Schone<br />

Kunsten, het SMAK en ligt op zo’n 500 meter van de op- en afrit van de E17 ‘<strong>Gent</strong><br />

Centrum/Ledeberg’.<br />

Campus Schoonmeersen - Voskenslaan 362- 9000 <strong>Gent</strong>:<br />

Openbaar vervoer: Neem aan het Sint-Pietersstation tram 1 richting Flanders Expo en<br />

stap af aan de halte ‘Textielinstituut’.<br />

Te voet/met de fiets: verlaat het Sint-Pietersstation langs de achterzijde. Op ongeveer<br />

800 meter bevindt zicht gebouw A van campus Schoonmeersen (Voskenslaan 362).


Wij danken je voor de belangstelling in onze opleidingen en hopen<br />

jou in september als student te mogen verwelkomen.<br />

Aanvang academiejaar 2012-2013: 24 september 2012.<br />

Indien nog vragen aarzel niet om ons te contacteren: fmw@hogent.be.<br />

© 2012, Ho<strong>Gent</strong>, faculteit Mens en Welzijn, Kelly Ott - ed 2012.04<br />

Ho<strong>Gent</strong><br />

FACULTEIT MENS EN WELZIJN<br />

Voskenslaan 362<br />

9000 <strong>Gent</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!