06.12.2012 Views

deel 3: bijlagen - Hogeschool Gent

deel 3: bijlagen - Hogeschool Gent

deel 3: bijlagen - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DEEL 3: BIJLAGEN


INHOUDSTAFEL<br />

BIJLAGE 1: ORGANISATIE 5<br />

BIJLAGE 2: ONDERWIJS 23<br />

BIJLAGE 3: ONDERZOEK 93<br />

BIJLAGE 4: PERSONEEL 143<br />

BIJLAGE 5: DIENSTVERLENING 161<br />

BIJLAGE 6: KUNSTEN 179<br />

BIJLAGE 7: FINANCIEEL BELEID 231<br />

BIJLAGE 8: INTEGRALE KWALITEITSZORG EN PREVENTIE 241<br />

3


BIJLAGE 1: ORGANISATIE<br />

1.1 SAMENSTELLING VAN DE DEPARTEMENTSRADEN 6<br />

1.2 SAMENSTELLING VAN DE DEPARTEMENTALE ONDERHANDELINGSCOMITÉS (DOC’S) 11<br />

1.3 SAMENSTELLING VAN DE STUDENTENRAAD 14<br />

1.4 SAMENSTELLING VAN HET HOGESCHOOL ONDERHANDELINGSCOMITÉ (HOC) 15<br />

1.5 LIJST VAN PROTOCOLAKKOORDEN 16<br />

1.6 SAMENSTELLING VAN HET OVERLEGCOMITÉ PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK 17<br />

1.7 SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 18<br />

1.8 JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 19<br />

1.8.1 PREVENTIE EN ADVIES 19<br />

1.8.2 BETWISTINGEN VAN STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN 19<br />

1.8.3 INTERNE BEROEPEN EVALUATIE/TUCHT 19<br />

1.8.4 INVORDERINGEN 19<br />

1.8.5 GERECHTELIJKE PROCEDURES 20<br />

1.8.6 BEHEER VAN DE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE 20<br />

1.8.7 ORGANISATIE VAN DE INTERNE VERKIEZINGEN 20<br />

1.9 COMMUNICATIEAMBTENAAR 21<br />

1.10 BEHANDELAAR VAN EXTERNE KLACHTEN 22<br />

5


1.1 SAMENSTELLING VAN DE DEPARTEMENTSRADEN<br />

Conservatorium<br />

Voorzitter: Maarten Weyler<br />

Secretaris: Stijn Segers<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Caroline Duprez<br />

Marc Godfroid<br />

Lucien Posman<br />

Filip Rathé<br />

Wilfried Van Beveren<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Stijn Bettens<br />

Paul Klinck<br />

Tijl Wellens<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

André Berkvens<br />

Bertrand Flamang<br />

Kurt Melens<br />

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - KASK<br />

Voorzitter: Wim De Temmerman<br />

Secretaris: Dirk De Schepper<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Jan De Pauw<br />

Helena De Preester<br />

Roger Roelens<br />

Martien Van Beeck<br />

Henk Vandekerkhove<br />

Erwin Wittevrongel<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Xavier De Clercq<br />

Robbert Goyvaerts<br />

Liesje Van Dyck<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Adinda Van Geystelen<br />

Annie Van Hoorick<br />

Caroline Lanoye<br />

Bedrijfskunde Aalst<br />

Voorzitter: Gerard Van den Abbeele<br />

Secretaris: Annita Verstraeten<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Michel Arents<br />

Henk Damme<br />

Noël De Smet<br />

Luc Solemé<br />

Gerard Van Den Abbeele<br />

Martine Van Der Weeën<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

6


Ken Uyttersprot (tot 30 september 2010)<br />

Michael Vanrossum<br />

Jeroen Vanvaerenbergh<br />

Jeroen Van Driessche (vanaf 1 oktober 2010)<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

David De Ridder<br />

Jeroen D‘Hondt<br />

Bert Van Nieuwenborgh<br />

Bedrijfsinformatie<br />

Voorzitter: Anita Bernard<br />

Secretaris: Hilde Francois<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Margot De Donder<br />

Marc De Smet<br />

Mieke Erauw<br />

Lieven Smits<br />

Colette Van Cuyck<br />

Guido Van Hoey<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Jeroen De Wilde (vanaf 27 september 2010)<br />

Jan Rumes<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Frank Blomme<br />

Marc De Buck<br />

Maarten Van Der Biest<br />

Bedrijfsmanagement Mercator<br />

Voorzitter:<br />

Jan Schelstraete (vanaf 15 januari 2010)<br />

Eddy Van Rompaeye (tot 14 januari 2010)<br />

Secretaris: Christine Goethals<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Els Cattoir<br />

Carine Coppens<br />

Anne De Geeter<br />

Catharina De Roo<br />

Frank Duquet<br />

Peter Wante<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Gertjan Blomme (vanaf 21 oktober 2010)<br />

Ruben Gryson<br />

Stefanie Standaert (tot 20 oktober 2010)<br />

Ben Vander Vennet<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Bart Van Coile<br />

Kristin Van Slycke<br />

Jacques Woestyn<br />

Handelswetenschappen en Bestuurskunde<br />

Voorzitter: Frank Naert<br />

Secretaris: Damien Decorte<br />

7


Notulist: Eddy Storms<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Antoine Doolaege<br />

Len Lemeire<br />

Nathalie Moray<br />

Alex Vanderstraeten<br />

Luc Van Ootegem<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Caroline Delaere<br />

Pauline Everaer<br />

Lien Vandelanotte (tot 27 september 2010)<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Stijn Goossens<br />

Jan Sap<br />

Luc Tuerlinckx<br />

Vertaalkunde<br />

Voorzitter: Rita Godyns<br />

Secretaris: Kristof De Leemans<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Joost Buysschaert<br />

Rita Geens<br />

Guy Rooryck<br />

Lidia Rura<br />

Piet Van Poucke<br />

Anne Verwaeren<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Kaat Ceusters<br />

Els Staes<br />

Stéphanie Verhaegen<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Wim Coessens<br />

Geert Jacobs<br />

Luc Van Haute<br />

Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur<br />

Voorzitter: Paul Van Assche<br />

Secretaris: Geert Baert<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Mia Eeckhout<br />

Geert Haesaert<br />

Joos Latre<br />

Caroline Poullier<br />

Marijke Tembuyzer<br />

Bart Vande Vyvere<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Xavier Ganton<br />

Pieter-Jan Indemans (vanaf 1 oktober 2010)<br />

Michelle Janssens<br />

Sarah Mercier (tot 30 september 2010)<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Patrick Cardinael (tot 30 september 2010)<br />

Jurgen De Waegemaeker (vanaf 1 oktober 2010)<br />

8


Werner Linders<br />

Joris Relaes<br />

Toegepaste Ingenieurswetenschappen<br />

Voorzitter: Marc Vanhaelst<br />

Secretaris: Jan Smet<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Patrick Ampe<br />

Jan Beyens<br />

Antoine De Henau<br />

Jan De Strooper<br />

Veerle Ongenae<br />

Ingeborg Stals<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Roeland Creve<br />

Thijs Walcarius<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Herwig Bruneel<br />

André Gabriël<br />

Joris Van Maldeghem<br />

Technologie<br />

Voorzitter: Patrick Steelandt<br />

Secretaris:<br />

Martine Debaveye (tot 30 september 2010)<br />

Vincent De Loore (vanaf 1 oktober 2010)<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Philippe Beerlandt<br />

Caroline Campens<br />

Alexandra De Raeve<br />

Edilbert Haentjens<br />

Katrien Strubbe<br />

Anne-Marie Van Wezemael<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Inge De Roo<br />

Elsy De Wilde (tot 30 september 2010)<br />

Nele Van de Velde (vanaf 1 oktober 2010)<br />

Stefanie Vermeire<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Wim Heyde<br />

Patrick Vanhauwaert<br />

Juliën Van Paemel<br />

Lerarenopleiding Ledeganck<br />

Voorzitter: Gilbert Van Den Abbeele<br />

Secretaris: Isabelle Joos<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

John Alleman<br />

Lucas De Cocker<br />

Maarten Demeestere<br />

Chantal Ketelers<br />

Jean Philippe Musch<br />

9


Hans Scholliers<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Stanny De Block<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Jan de Maeyer<br />

Elke De Smet<br />

Luc Heyerick<br />

Sociaal-Agogisch Werk<br />

Voorzitter: Maurice Walgraeve<br />

Secretaris: Jean Van Handenhoven<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Ann Brabandt<br />

Jan Fiers<br />

Jean-Claude Goyvaerts<br />

Marie-Rose Pauwels<br />

Stijn Vandevelde<br />

Christian Van Kerkhove<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Rutger Amant<br />

Stefanie Cuypers<br />

Niek De Vos<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Philippe Demeyer<br />

Jackie Rombaut<br />

Peter Willems<br />

Technisch raadgever:<br />

Sandra Heleyn<br />

Gezondheidszorg Vesalius<br />

Voorzitter: Anne Van Winkel<br />

Secretaris: Rita Durant<br />

Vertegenwoordigers personeel:<br />

Paul Corthals<br />

Willem De Keyzer<br />

Stefaan De Smet<br />

Pascale Dooms<br />

Wilfried Van Handenhoven<br />

Patricia Vanleerberghe<br />

Vertegenwoordigers studenten:<br />

Jan Mortier<br />

Marijke Schuurkes<br />

Katrien Vanderheyden<br />

Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus:<br />

Marc De Bodt<br />

Filip Demeyere<br />

Alain Rollé<br />

10


1.2 SAMENSTELLING VAN DE DEPARTEMENTALE ONDERHANDELINGS-<br />

COMITÉS (DOC‟s)<br />

Conservatorium<br />

Maarten Weyler (voorzitter)<br />

Stijn Segers<br />

Carlos Balcaen<br />

Louis Demeyere<br />

Lucien Posman<br />

Veerle Schautteet<br />

Hugo Uvin<br />

Octaaf Van Geert<br />

Hilde Willaert<br />

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - KASK<br />

Wim De Temmerman (voorzitter)<br />

Dirk De Schepper<br />

Bart Brants<br />

Louis Demeyere<br />

Jan De Pauw<br />

Werner Haesaerts<br />

Hugo Uvin<br />

Hilde Willaert<br />

Erwin Wittevrongel<br />

Bedrijfskunde Aalst<br />

Gerard Van den Abbeele (voorzitter)<br />

Annita Verstraeten<br />

Louis Demeyere<br />

Luc Herregodts<br />

Hugo Uvin<br />

Bie Van Vlierden<br />

Hilde Willaerts<br />

Bedrijfsinformatie<br />

Anita Bernard (voorzitter)<br />

Hilde François<br />

Mieke Erauw<br />

Margot De Donder<br />

Werner Haesaerts<br />

Dirk Israël<br />

Hugo Uvin<br />

Caroline Van de Meerssche<br />

Guido Van Hoey<br />

Bert Van Vreckem<br />

Bedrijfsmanagement Mercator<br />

Eddy Van Rompaeye (voorzitter tot 14 januari 2010)<br />

Jan Schelstraete (voorzitter vanaf 15 januari 2010)<br />

Christine Goethals<br />

Luc De Beul<br />

Louis Demeyere<br />

Else Deneys<br />

11


Frank Duquet<br />

Werner Haesaerts<br />

Jean-Michel Maréchal<br />

Hugo Uvin<br />

Handelswetenschappen en Bestuurskunde<br />

Frank Naert<br />

Louis Demeyere<br />

Werner Haesaerts<br />

Len Lemeire<br />

Hugo Uvin<br />

Caroline Van de Meerssche<br />

Alex Vanderstraeten<br />

Vertaalkunde<br />

Rita Godyns (voorzitter)<br />

Kristof De Leemans<br />

Hildegard Vermeiren<br />

Anna Vermeulen<br />

Anne Verwaeren<br />

Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur<br />

Dirk Baele<br />

Roland Brauwers<br />

Louis Demeyere<br />

Mia Eeckhout<br />

Lucas Hannes<br />

Luc Herregodts<br />

Geert Haesaert<br />

Peter Maene<br />

Caroline Poullier<br />

Marijke Tembuyzer<br />

Caroline Van de Meerssche<br />

Bart Vande Vyvere<br />

Toegepaste Ingenieurswetenschappen<br />

Marc Vanhaelst (voorzitter)<br />

Ann De Bodt<br />

Antoine De Henau<br />

Louis Demeyere<br />

Marleen Denert<br />

Ilse Garez<br />

Jan Smet<br />

Ingeborg Stals<br />

Hugo Uvin<br />

Caroline Van de Meerssche<br />

Paul Vanderhaeghen<br />

Technologie<br />

Patrick Steelandt (voorzitter)<br />

Caroline Campens<br />

Edilbert Haentjens<br />

Luc Herregods<br />

Ivo Hillewaert<br />

12


Els Janssens<br />

Caroline Van de Meerssche<br />

Lerarenopleiding Ledeganck<br />

Gilbert Van den Abbeele (voorzitter)<br />

Hilde Eeman<br />

Donald Hendrickx<br />

Chantal Ketelers<br />

Johan Martens<br />

Grietje Moens<br />

Carine Seynaeve<br />

Hilde Van Dooren<br />

Sandra Vanhaute<br />

Mireille Verween<br />

Sociaal-Agogisch Werk<br />

Maurice Walgraeve (voorzitter)<br />

Jean Van Handenhoven<br />

Louis Demeyere<br />

Martine Deneckere<br />

Jean-Claude Goyvaerts<br />

Sandra Heleyn<br />

Hugo Uvin<br />

Hilde Willaert<br />

Gezondheidszorg Vesalius<br />

Anne Van Winkel (voorzitter)<br />

Louis Demeyere<br />

Hugo Uvin<br />

Caroline Van de Meerssche<br />

Frank Van Glabeke<br />

Mia Verschraegen<br />

13


1.3 SAMENSTELLING VAN DE STUDENTENRAAD<br />

Voorzitter<br />

Peter Van de Sijpe<br />

Conservatorium<br />

Nihil<br />

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - KASK<br />

Xavier De Clercq<br />

Bedrijfskunde Aalst<br />

Kenny Buggenhout<br />

Bedrijfsinformatie<br />

Nihil<br />

Bedrijfsmanagement Mercator<br />

Koen Schurgers<br />

Handelswetenschappen en Bestuurskunde<br />

Dominika Juzba<br />

Vertaalkunde<br />

Tine Decuypere<br />

Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur<br />

Cédéric De Clercq<br />

Toegepaste Ingenieurswetenschappen<br />

Nihil<br />

Technologie<br />

Pieterjan Staelens<br />

Lerarenopleiding Ledeganck<br />

Léenore Zijleman<br />

Sociaal-Agogisch Werk<br />

Yasmina Beldjoudi<br />

Gezondheidszorg Vesalius<br />

Ellen Bonte<br />

14


1.4 SAMENSTELLING VAN HET HOGESCHOOL ONDERHANDELINGS-<br />

COMITÉ (HOC)<br />

Voorzitter<br />

Frans Verheeke<br />

Algemeen directeur<br />

Robert Hoogewijs<br />

Secretaris<br />

Marie Claire Lips<br />

Vertegenwoordigers hogeschoolbestuur<br />

Rudy Coddens (vanaf 28 oktober 2010)<br />

Regis Debrulle<br />

Hyacintha De Vlieghe<br />

Jan Landuyt<br />

Marie Claire Lips<br />

Patrick Pype<br />

Jos Terwecoren (tot 3 september 2010)<br />

Vertegenwoordigers vakorganisaties<br />

Luc De Beul<br />

Louis Demeyere<br />

Werner Haesaerts<br />

Luc Herregods<br />

Johan Martens<br />

Jo Poppe<br />

Hugo Uvin<br />

Caroline Van de Meerssche<br />

Hilde Willaert<br />

Technici<br />

Anna De Schutter<br />

Dirk De Vos<br />

Katrien Van den Bosch<br />

Dominique Le Roy<br />

15


1.5 LIJST VAN PROTOCOLAKKOORDEN<br />

Document<br />

Vergaderdatum<br />

16<br />

Beslissingsdatum<br />

Titel<br />

CENT/HOC/2010/B/DPO/0009 30-11-2010 30-11-2010 Reglement verlofstelsels<br />

CENT/HOC/2010/B/DPO/0007 26-10-2010 26-10-2010<br />

CENT/HOC/2010/B/DPO/0008 19/10/2010 19/10/2010<br />

CENT/HOC/2010/B/DPO/0005 15/06/2010 15/06/2010<br />

CENT/HOC/2010/B/DPO/0006 15/06/2010 15/06/2010<br />

CENT/HOC/2010/B/DFIN/0003 20/04/2010 20/04/2010<br />

CENT/HOC/2010/B/DPO/0004 20/04/2010 20/04/2010<br />

CENT/HOC/2010/B/DOW/0001 23/02/2010 23/02/2010<br />

CENT/HOC/2010/B/DPO/0002 23/02/2010 23/02/2010<br />

Personeelsfomatie <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong> kalenderjaar<br />

2011<br />

Vergoeding voor het onderhoud<br />

van werkkleding –<br />

opvolging vraagstelling<br />

binnen het HOC<br />

Benoeming 1 november<br />

2010 – Artikel 8 van het<br />

reglement inzake benoeming<br />

van het onderwijzend<br />

personeel van de Hoge-<br />

school <strong>Gent</strong><br />

Aanwerving van gastprofessoren<br />

– contractueel<br />

onderwijzend personeel<br />

binnen de Ho<strong>Gent</strong><br />

Aanwending van het saldo<br />

punten van het kalenderjaar<br />

2009<br />

Aanwending Vormingsfonds<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>:<br />

begrotingsjaren<br />

2009<br />

2008 –<br />

Academische kalender aca-<br />

demiejaar 2010-2011<br />

Personeelsformatie <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong> kalenderjaar<br />

2010


1.6 SAMENSTELLING VAN HET OVERLEGCOMITÉ PREVENTIE EN BE-<br />

SCHERMING OP HET WERK<br />

De delegatie van het hogeschoolbestuur<br />

Jan Landuyt, lid bestuurscollege<br />

Marie Claire Lips, afgevaardigde voorzitter raad van bestuur<br />

De personeelsafvaardiging<br />

Van de Meerssche Caroline (ACOD)<br />

Le Roy Dominique (ACOD)<br />

Martens Johan (COC)<br />

De Beul Luc (COC)<br />

Herregods Luc (VSOA)<br />

Hillewaert Ivo (COC)<br />

Plaatsvervangers<br />

Jo Poppe (ACOD)<br />

Johan Trypsteen (COC)<br />

Luc Van Acker (COC)<br />

Voorzitter<br />

Robert Hoogewijs<br />

Plaatsvervangend voorzitter<br />

Hyacintha De Vlieghe, waarnemend directeur Personeel en Organisatie<br />

Secretaris (hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op het<br />

werk)<br />

Frank Claeys, diensthoofd Interne Preventie, Milieu en Welzijn<br />

Adjunct van het hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op<br />

het werk<br />

Marc Pieters, preventieadviseur campus Schoonmeersen<br />

Yves Ronsse, stafmedewerker dienst Interne Preventie, Milieu en Welzijn<br />

Vertegenwoordigers van de dienst Interne Preventie, Milieu en Welzijn<br />

Mirjam Vermeulen, stafmedewerker steunpunt personeelszorg<br />

Kunnen met raadgevende stem de vergaderingen bijwonen (de arbeidsgeneesheer)<br />

Geertrui Dumoulin, externe preventiedienst ARISTA<br />

Vast deskundige<br />

Kris Willems, diensthoofd Facilitair Beheer<br />

17


1.7 SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ<br />

Stemgerechtigde leden<br />

Frans Verheeke, voorzitter van de raad van bestuur<br />

Frank Claeys, diensthoofd Interne Preventie, Milieu en Welzijn<br />

Robert Hoogewijs, algemeen directeur<br />

Christophe Peeters, ondervoorzitter raad van bestuur (tot en met 25 mei 2010)<br />

Charis Verlinde, diensthoofd Juridische Dienst (tot en met 30 juni 2010<br />

David Walgraeve, ondervoorzitter raad van bestuur (vanaf 26 mei 2010)<br />

Niet-stemgerechtigde leden<br />

Bart Kimpe, diensthoofd Interne Audit<br />

18


1.8 JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN<br />

Met ingang van 18 september 2010 wordt de Juridische Dienst opgeheven. De<br />

hoofdmedewerker juridische aangelegenheden wordt in haar functie ondergebracht bij<br />

het bestuurssecretariaat en er wordt een externe vacature uitgeschreven voor de<br />

functie van juridisch adviseur die eveneens aan het bestuurssecretariaat zal worden<br />

toegevoegd.<br />

1.8.1 Preventie en advies<br />

� Er werd advies gegeven aan de bestuursorganen over de toepassing van de wetgeving,<br />

over de uitwerking, aanpassing en implementatie van interne reglementen<br />

en procedures en over af te sluiten overeenkomsten of uit te voeren rechtshandelingen.<br />

In 2010 zijn er in totaal 81 adviezen afgeleverd: 39 op vraag van de directies<br />

en diensten en 42 op vraag van de departementen.<br />

1.8.2 Betwistingen van studievoortgangsbeslissingen<br />

� Tijdens het academiejaar 2009-2010 werden door 75 studenten studievoortgangbeslissingen<br />

betwist voor de examencommissies of departementshoofden binnen<br />

de hogeschool (= intern beroep). De betwiste studievoortgangbeslissingen betroffen<br />

8 studievoortgangbewakingen (weigering inschrijving en weigering geïndividualiseerd<br />

traject), 2 examentuchtbeslissingen, 49 examenbeslissingen (inclusief<br />

stagebeoordelingen), 6 leerkredieten, 3 materiële vergissingen en 7 andere. Van<br />

deze interne beroepen werden 5 klachten al dan niet ge<strong>deel</strong>telijk gegrond, 45 al<br />

dan niet ge<strong>deel</strong>telijk ongegrond en 9 al dan niet ge<strong>deel</strong>telijk onontvankelijk verklaard.<br />

Over 5 klachten werd men al dan niet ge<strong>deel</strong>telijk onbevoegd verklaard. 9<br />

klachten werden ingetrokken.<br />

� In 14 gevallen werd het dossier aanhangig gemaakt bij de Raad voor betwistingen<br />

inzake studievoortgangbeslissingen (= extern beroep). Over 3 van deze externe<br />

beroepen werd beslist dat de Raad onbevoegd is, 6 betwistingen waren al dan<br />

niet ge<strong>deel</strong>telijk gegrond, 3 al dan niet ge<strong>deel</strong>telijk ongegrond, 1 onontvankelijk en<br />

2 andere.<br />

1.8.3 Interne beroepen evaluatie/tucht<br />

� In 2010 werden 2 interne beroepen inzake evaluatie ingesteld en in één geval<br />

werd beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de beslissing van het College<br />

van Beroep inzake Evaluatie.<br />

1.8.4 Invorderingen<br />

� De Juridische Dienst verzorgt een aantal invorderingen tegenover bedrijven, studenten<br />

en personeelsleden. Bij bedrijven gaat het om facturen betreffende<br />

dienstverleningsopdrachten die onbetaald gebleven zijn. Wat studenten betreft<br />

handelt het om onbetaald gebleven studiegeld of studiogeld. Invorderingen tegenover<br />

personeelsleden zijn eerder uitzonderlijk: het gaat dan bijvoorbeeld om uitbetaalde<br />

uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid die achteraf een onverschuldigde<br />

betaling blijken omdat het schadegeval niet als arbeidsongeval is erkend.<br />

19


1.8.5 Gerechtelijke procedures<br />

� Op datum van 31 december 2010 waren er slechts 15 dossiers in behandeling bij<br />

de Raad van State, bij de gewone rechtbanken en/of in onderhandeling na een<br />

gerechtelijke uitspraak. De overgrote meerderheid ervan (11 dossiers) zijn personeelsbetwistingen.<br />

Daarnaast zijn er nog 2 oude examenbetwistingen en 2 beroepen<br />

tegen beslissingen tot gunning van overheidsopdrachten die nog hangende<br />

zijn.<br />

1.8.6 Beheer van de verzekeringsportefeuille<br />

� In 2010 werd de polis Student Insurance Program afgesloten die een wereldwijde<br />

uitgebreide reisbijstand verleent voor alle studenten en alle personeelsleden die<br />

zich in het kader van hogeschoolactiviteiten naar het buitenland begeven. De<br />

premie wordt gedragen door de hogeschool in plaats van de bestaande abonnementspolissen<br />

waarop de studenten en de personeelsleden op konden intekenen.<br />

� Ter voorbereiding van het uitschrijven van overheidsopdrachten voor het afsluiten<br />

van verzekeringen werd in 2010 een externe doorlichting gehouden van de bestaande<br />

verzekeringspolissen en de bestaande risico‘s aan de hogeschool.<br />

1.8.7 Organisatie van de interne verkiezingen<br />

� In april 2010 waren er tussentijdse verkiezingen voor een vertegenwoordiger van<br />

het personeel in de departementsraad Conservatorium.<br />

� In oktober 2010 waren er de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de studenten<br />

in de studentenraad en in de algemene vergadering van de VZW Sovoreg<br />

en waren er de tussentijdse verkiezingen van de vertegenwoordigers van de studenten<br />

in sommige departementsraden.<br />

20


1.9 COMMUNICATIEAMBTENAAR<br />

Ingevolge het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur is<br />

de hogeschool verplicht aan ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering ervan<br />

die erom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door er<br />

inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen.<br />

Verder kan in geval een bestuursdocument onjuiste of onvolledige informatie<br />

bevat, de hogeschool deze informatie verbeteren of aanvullen op voorwaarde dat de<br />

aanvrager de nodige bewijsstukken kan voorleggen.<br />

In 2010 werden er 12 aanvragen tot openbaarmaking ontvangen. De meeste aanvragen<br />

betroffen de openbaarmaking van documenten inzake de gunning van overheidsopdrachten<br />

door de hogeschool. Eén enkele aanvraag had betrekking op de openbaarmaking<br />

van documenten uit een studentendossier.<br />

21


1.10 BEHANDELAAR VAN EXTERNE KLACHTEN<br />

In toepassing van het decreet houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien<br />

van bestuursinstellingen (‗klachtendecreet‘), heeft het bestuurscollege van de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong> in 2006 een behandelaar van externe klachten aangesteld. Deze functie<br />

wordt uitgeoefend door het diensthoofd Interne Audit.<br />

In 2010 werden geen externe klachten genoteerd. Conform de bepalingen van het decreet<br />

bracht de klachtenbehandelaar verslag uit aan de Vlaamse Ombudsman.<br />

22


BIJLAGE 2: ONDERWIJS<br />

2.1 AANBOD INITIELE OPLEIDINGEN, SPECIFIEKE LERARENOPLEIDINGEN, BACHELOR-NA-<br />

BACHELOROPLEIDINGEN EN MASTER-NA-MASTEROPLEIDINGEN 2009-2010 PER<br />

DEPARTEMENT, MET OPGAVE VAN VESTIGING EN STUDIEGEBIED 24<br />

2.2 AANBOD POSTGRADUATEN, MASTER NA MASTER (MANAMA’S), BACHELOR NA BACHELOR<br />

(BANABA’S), SPECIFIEKE LERARENOPLEIDINGEN (SLO’S) EN NAVORMINGEN 2009-2010 MET<br />

OPGAVE VAN INSCHRIJVINGSGELD IN EURO 29<br />

2.3 STAGE-INSTELLINGEN 2009-2010 PER DEPARTEMENT 31<br />

2.4 VERANTWOORDING VAN HET GEBRUIK VAN EEN ANDERE ONDERWIJSTAAL DAN HET<br />

NEDERLANDS 48<br />

2.5 EVOLUTIE STUDENTENPOPULATIE, NIEUWE STUDENTEN EN GENERATIESTUDENTEN 61<br />

2.6 EVOLUTIE PROFESSIONEEL EN ACADEMISCHE GERICHTE OPLEIDINGEN 62<br />

2.7 EVOLUTIE STUDENTENPOPULATIE PER STUDIEGEBIED 63<br />

2.8 EVOLUTIE NIEUWE STUDENTEN PER STUDIEGEBIED 64<br />

2.9 EVOLUTIE GENERATIESTUDENTEN PER STUDIEGEBIED 65<br />

2.10 VERHOUDING BELGISCHE STUDENTEN EN STUDENTEN VAN VREEMDE NATIONALITEIT PER<br />

STUDIEGEBIED 66<br />

2.11 VERHOUDING JONGENSSTUDENTEN EN MEISJESSTUDENTEN PER STUDIEGEBIED 67<br />

2.12 PERCENTAGE VERWORVEN EN GEDELIBEREERDE STUDIEPUNTEN PER STUDIEGEBIED 68<br />

2.13 OVERZICHT INTERNATIONALE LIDMAATSCHAPPEN HOGESCHOOL GENT 69<br />

2.14 OVERZICHT DEELNAME AAN CONFERENTIES, WORKSHOPS EN INFOSESSIES 73<br />

2.15 OVERZICHT ONTVANGST DELEGATIES 75<br />

2.16 OVERZICHT VERTEGENWOORDIGING IN INTERNATIONALE ORGANISATIES EN COMITÉS 76<br />

2.17 OVERZICHT NIEUWE BILATERALE AKKOORDEN (BINNEN EN BUITEN ERASMUS) 77<br />

2.18 THEMATISCHE NETWERKEN: VERTEGENWOORDIGING VAN DE HOGESCHOOL GENT 2009-<br />

2010 80<br />

2.19 VERDELING UITGAANDE STUDENTEN (2009-2010) BINNEN EN BUITEN EUROPA, VOOR STUDIE<br />

EN STAGE, PER DEPARTEMENT, VOLGENS FINANCIERINGSPROGRAMMA, VOOR STUDIE PER<br />

LAND (BINNEN EN BUITEN EUROPA), STAGESTUDENTEN PER LAND (BINNEN EUROPA) EN<br />

STAGESTUDENTEN PER LAND (BUITEN EUROPA) 81<br />

2.20 VERDELING INKOMENDE STUDENTEN (2009-2010) BINNEN EN BUITEN EUROPA, VOOR<br />

STUDIE EN STAGE, PER DEPARTEMENT, VOLGENS FINANCIERINGSPROGRAMMA EN VOOR<br />

STUDIE EN STAGE PER LAND (BINNEN EN BUITEN EUROPA) 87<br />

2.21 UITGAANDE DOCENTEN HOGESCHOOL GENT IN HET KADER VAN ERASMUS-<br />

DOCENTENMOBILITEIT: NAMENLIJST MET OPGAVE VAN PARTNERINSTELLING EN VAKGEBIED<br />

91<br />

23


2.1 AANBOD INITIELE OPLEIDINGEN, SPECIFIEKE LERARENOPLEIDIN-<br />

GEN, BACHELOR-NA-BACHELOROPLEIDINGEN EN MASTER-NA-<br />

MASTEROPLEIDINGEN 2009-2010 PER DEPARTEMENT, MET OPGAVE<br />

VAN VESTIGING EN STUDIEGEBIED<br />

Departement: Bedrijfskunde Aalst (BEST) – vestiging Aalst<br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor – studiegebied<br />

handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

Toegepaste informatica<br />

Office management Bedrijfsvertaler-tolk<br />

Management assistant<br />

Bedrijfsmanagement Accountancy-fiscaliteit<br />

Logistiek management<br />

KMO-management<br />

Financie- en verzekeringswezen<br />

Marketing<br />

Departement: Bedrijfsinformatie (BINF) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor – studiegebied<br />

handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

Toegepaste informatica<br />

Office management Bedrijfsvertaler-tolk<br />

Management assistant<br />

Medical management assistant<br />

Departement: Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur (BIOT) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor – studiegebied<br />

architectuur<br />

Landschaps- en tuinarchitectuur<br />

Professioneel gerichte bachelor – studiegebied<br />

biotechniek<br />

Agro- en biotechnologie Dierenzorg<br />

Landbouw<br />

Voedingsmiddelentechnologie<br />

Groenmanagement<br />

Academisch gerichte bachelor – studiegebied<br />

biotechniek<br />

Biowetenschappen<br />

Master – studiegebied Biotechniek<br />

Biowetenschappen: landbouwkunde<br />

Biowetenschappen: tuinbouwkunde<br />

Biowetenschappen: voedingsindustrie<br />

Bachelor –na- Bacheloropleiding – studiegebied<br />

biotechniek<br />

Landschapsontwikkeling<br />

24


Departement: Bedrijfsmanagement Mercator (BMER) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor – studiegebied<br />

handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

Bedrijfsmanagement Accountancy-fiscaliteit<br />

Logistiek management<br />

Financie- en verzekeringswezen<br />

Marketing<br />

Rechtspraktijk<br />

Milieumanagement<br />

KMO-management<br />

Bachelor –na- Bacheloropleiding – studiegebied<br />

handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

Internationaal bedrijfsmanagement<br />

Toegepaste fiscaliteit<br />

Departement: Conservatorium (CONS) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Academisch gerichte bachelor – studiegebied<br />

muziek en podiumkunsten<br />

Muziek Uitvoerende muziek<br />

Scheppende muziek<br />

Muziektheorie<br />

Instrumentenbouw<br />

Drama<br />

Master – studiegebied muziek en podiumkunsten<br />

Muziek Uitvoerende muziek<br />

Scheppende muziek<br />

Muziekpedagogie<br />

Muziektheorie<br />

Instrumentenbouw<br />

Drama<br />

Master-na-Masteropleiding – studiegebied<br />

muziek en podiumkunsten<br />

Orkestdirectie<br />

Compositie<br />

Solist hedendaagse muziek<br />

Specifieke opleiding – studiegebied muziek<br />

en podiumkunsten<br />

Specifieke lerarenopleiding muziek<br />

Specifieke lerarenopleiding drama<br />

25


Departement: Handelswetenschappen en Bestuurskunde (HABE) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Academisch gerichte bachelor – studiegebied<br />

handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

Handelswetenschappen<br />

Bestuurskunde en publiek management<br />

Master – studiegebied handelswetenschappen<br />

en bedrijfskunde<br />

Handelswetenschappen Accountancy-fiscaliteit<br />

Finance and riskmanagement<br />

Management en informatica<br />

Marketing management<br />

Strategisch management<br />

Bestuurskunde en publiek management<br />

Specifieke opleiding – studiegebied handelswetenschappen<br />

en bedrijfskunde<br />

Specifieke lerarenopleiding handelswetenschappen<br />

Specifieke lerarenopleiding bestuurskunde<br />

Departement: Toegepaste Ingenieurswetenschappen (INWE) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Academisch gerichte bachelor – studiegebied<br />

industriële wetenschappen en<br />

technologie<br />

Industriële wetenschappen: textieltechnologie<br />

Industriële wetenschappen: chemie<br />

Industriële wetenschappen: bouwkunde<br />

Industriële wetenschappen: informatica<br />

Industriële wetenschappen: elektromechanica<br />

Industriële wetenschappen: elektronica-ICT<br />

Master – studiegebied industriële wetenschappen<br />

en technologie<br />

Industriële wetenschappen: textieltechnologie<br />

Industriële wetenschappen: chemie<br />

Industriële wetenschappen: biochemie<br />

Industriële wetenschappen: informatica<br />

Industriële wetenschappen: bouwkunde<br />

Industriële wetenschappen: landmeten<br />

Industriële wetenschappen: elektrotechniek Elektrotechniek<br />

Automatisering<br />

Industriële wetenschappen: elektronica-ICT Elektronica<br />

ICT<br />

26


Departement: Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor – studiegebied<br />

architectuur<br />

Interieurvormgeving<br />

Academisch gerichte bachelor – studiegebied<br />

audiovisuele en beeldende kunsten<br />

Audiovisuele kunsten Animatiefilm<br />

Film<br />

Beeldende kunsten Fotografie<br />

Multimediale vormgeving<br />

Grafisch ontwerp<br />

Mode<br />

Textielontwerp<br />

Vrije kunsten<br />

Master – studiegebied audiovisuele en beeldende<br />

kunsten<br />

Audiovisuele kunsten Animatiefilm<br />

Film<br />

Beeldende kunsten Fotografie<br />

Multimediale vormgeving<br />

Grafisch ontwerp<br />

Mode<br />

Textielontwerpen<br />

Vrije kunsten<br />

Specifieke opleiding – studiegebied audiovisuele<br />

en beeldende kunsten<br />

Specifieke lerarenopleiding audiovisuele en<br />

beeldende kunst<br />

Departement: Lerarenopleiding Ledeganck (LERA) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor – studiegebied<br />

onderwijs<br />

Onderwijs: kleuteronderwijs<br />

Onderwijs: lager onderwijs<br />

Onderwijs: secundair onderwijs<br />

Bachelor-na- Bacheloropleiding – studiegebied<br />

onderwijs<br />

Buitengewoon onderwijs<br />

Departement: Sociaal-agogisch werk (SOAG) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor – studiegebied<br />

sociaal-agogisch werk<br />

Orthopedagogie<br />

Sociaal werk Maatschappelijk werk<br />

Sociaal-cultureel werk<br />

Personeelswerk<br />

Maatschappelijke advisering<br />

27


Departement: Technologie (TECH) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor – studiegebied<br />

industriële wetenschappen en<br />

technologie<br />

Vastgoed Landmeten<br />

Makelaardij<br />

Chemie Biochemie<br />

Milieuzorg<br />

Chemie<br />

Elektromechanica Elektromechanica<br />

Klimatisering<br />

Automatisering<br />

Modetechnologie<br />

Houttechnologie<br />

Textieltechnologie<br />

Departement: Gezondheidszorg Vesalius (VESA) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Professioneel gerichte bachelor – studiegebied<br />

gezondheidszorg<br />

Ergotherapie<br />

Logopedie en audiologie Logopedie<br />

Audiologie<br />

Voedings- en dieetkunde<br />

Biomedische laboratoriumtechnologie Medische laboratoriumtechnologie<br />

Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie<br />

Verpleegkunde Sociale verpleegkunde<br />

Psychiatrische verpleegkunde<br />

Geriatrische verpleegkunde<br />

Ziekenhuisverpleegkunde<br />

Kinderverpleegkunde<br />

Bachelor –na- Bacheloropleiding – studiegebied<br />

gezondheidszorg<br />

Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg<br />

zorgmanagement<br />

Departement: Vertaalkunde (VETO) – vestiging <strong>Gent</strong><br />

Opleiding Afstudeerrichting<br />

Academisch gerichte bachelor – studiegebied<br />

toegepaste taalkunde<br />

Toegepaste taalkunde<br />

Master – studiegebied toegepaste taalkunde<br />

Vertalen<br />

Tolken<br />

Meertalige communicatie<br />

28


2.2 AANBOD POSTGRADUATEN, MASTER NA MASTER (MANAMA‟S), BA-<br />

CHELOR NA BACHELOR (BANABA‟S), SPECIFIEKE LERARENOPLEI-<br />

DINGEN (SLO‟S) EN NAVORMINGEN 2009-2010 MET OPGAVE VAN IN-<br />

SCHRIJVINGSGELD IN EURO<br />

Postgraduaten Inschrijvingsgeld<br />

EURO<br />

E-design 567,80<br />

Toegepast IT-management 610,0<br />

Computer Systems Validation 6.250,0<br />

Management & communicatie 1.350,0<br />

Conferentietolken 2.115,0<br />

Dutch & translation 1.080,0<br />

Omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek 864.60<br />

Psychoanalytisch georiënteerd werken met kinderen, jongeren en<br />

715,40<br />

volwassenen<br />

Social profit en publiek management 2.915,0<br />

Training en begeleiding van dieren in de hulpverlening 3.600,0<br />

Tentoonstelling en behoud van actuele kunst 1.000,0<br />

Complementaire internationale studies 567,80<br />

Verpleegkundige gespecialiseerd als operatie-assistent en als instru-<br />

1.277,80<br />

mentist<br />

Verpleegkundige gespecialiseerd in de anesthesie 1.277,80<br />

Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie 1.277,80<br />

Cultuur- en Kunstmanagement 1.965,0<br />

Niet-confessionele zedenleer 567,80<br />

Navormingen Inschrijvingsgeld<br />

EURO<br />

Capita selecta 50,0 per sessie<br />

GIS I 155,0<br />

GIS II 95,0<br />

Proefdierkunde 110,0<br />

Personeel en organisatie 445,0<br />

Financieel management 540,0<br />

Organisatie en werkprocessen 350,0<br />

Kwaliteitsmanagement 445,0<br />

Informatie- en intern communicatiemanagement 350,0<br />

Projectmanagement 350,0<br />

Marketing en externe communicatie 445,0<br />

Facilitair management 350,0<br />

Sociale vaardigheden en besluitvorming 445,0<br />

Leidinggeven en teammanagement 540,0<br />

Begeleiden van veranderingsprocessen 350,0<br />

Een kijk op de culturele organisatie 350,0<br />

Cultuurbeleid 445,0<br />

Marketing en communicatie 445,0<br />

Cultuurproject 350,0<br />

29


Navormingen Inschrijvingsgeld<br />

EURO<br />

Vastgoedrecht voor de vastgoedpraktijk 1.900,0<br />

1.600,0 voor bepaalde<br />

groepen<br />

Financieel recht 2.750,0<br />

2.250,0 voor bepaalde<br />

groepen<br />

3D opleiding AutoCAD2008 300,0<br />

Basisopleiding AutoCAD2008 300,0<br />

VBA-opleiding AutoCAD2008 300,0<br />

Referentieverpleegkundige diabetologie 250,0<br />

Rollenspel als werkvorm voor begeleiders en hun groepen 90,0<br />

Improvisatie als werkvorm voor begeleiders en hun groepen 90,0<br />

Freudiaanse concepten: basiscursus en werkcollege 200,0<br />

Freudiaanse concepten: lezingen en intervisie 200,0<br />

Lacaniaanse concepten: basiscursus en werkcollege 200,0<br />

Lacaniaanse concepten: lezingen en intervisie 200,0<br />

ICT@healthcare 150,0<br />

Participatie en interculturaliteit: van slogan tot praktijk 325,0<br />

Coachend leidinggeven 300,0<br />

Zorgtrajectbegeleider diabetes 400,0<br />

Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie 1.277,80<br />

Verpleegkundige gespecialiseerd in de anesthesie 1.277,80<br />

Verpleegkundige gespecialiseerd als operatie-assistent en als instru-<br />

1.277,80<br />

mentist<br />

Referentieverpleegkundige voor geriatrische zorg 250,0<br />

Evidence based management 250,0<br />

Radioprotectie 325,0<br />

Inspirerend leidinggeven 325,0<br />

Begeleide praktijk intervisie 450,0<br />

Onderwijskunde voor lesgevers hoger onderwijs 40,0 per sessie<br />

MANAMA‟S, BANABA‟S en SLO‟S Inschrijvingsgeld<br />

EURO<br />

Master na Master Solist: hedendaagse muziek 2.000,0<br />

Master na Master Compositie 2.000,0<br />

Master na Master Orkestdirectie 2.000,0<br />

Bachelor na Bachelor in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 567,80<br />

Bachelor na Bachelor in het zorgmanagement 567,80<br />

Bachelor na Bachelor in de landschapsontwikkeling 750,0<br />

Bachelor na Bachelor in de toegepaste fiscaliteit 1.040,0<br />

Bachelor na Bachelor internationaal bedrijfsmanagement 1.040,0<br />

Bachelor na Bachelor in het buitengewoon onderwijs 313,80<br />

Specifieke lerarenopleiding handelswetenschappen 567,80<br />

Specifieke lerarenopleiding bestuurskunde 567,80<br />

Specifieke lerarenopleiding audiovisuele kunsten 567,80<br />

Specifieke lerarenopleiding beeldende kunsten 567,80<br />

Specifieke lerarenopleiding drama 567,80<br />

Specifieke lerarenopleiding muziek 567,80<br />

30


2.3 STAGE-INSTELLINGEN 2009-2010 PER DEPARTEMENT<br />

Bedrijfskunde Aalst<br />

3s<br />

A en b partners unizo<br />

Ab consult bvba<br />

Abbeloos schinkels<br />

Accent industry services<br />

Accofiska nv<br />

Accofiss waas bvba<br />

Accountantskantoor freddy de<br />

schrijver<br />

Accountantskantoor herrebosch<br />

en co<br />

Acos berk<br />

Adecco<br />

Aidalink<br />

Aprio<br />

Armonea<br />

Assuma bvba<br />

Autobedrijf caudron<br />

Axa belgium<br />

Axis kerksken<br />

Barry callebaut<br />

Basisschool park<br />

Bd<br />

Bedrijvencentrum vlaamse ardennen<br />

Bnp paribas fortis<br />

Boekhoudkantoor paul fonck<br />

Bolton<br />

Bvba de plecker<br />

Cameleon business training bvba<br />

Certipost<br />

Coca cola<br />

Colruyt<br />

Cosmetica neolabo cvba<br />

De dijcker nv<br />

De meester consult<br />

De saedeleer en partners<br />

Dienstencentrum cooreman en<br />

partners<br />

Dooms vander eecken accountancy<br />

Dressuurstal van balen<br />

Dsv solutions<br />

Dvv lamberts<br />

Bedrijfsinformatie<br />

3sign<br />

Admb<br />

Agfahealthcare nv<br />

Algistbruggeman<br />

Arcelormittal gent it<br />

Ateljee vzw<br />

Az sint-lucas<br />

Bedrijvencentrum regio waregem<br />

nv<br />

Bedrijvencentrum vlaamse ardennen<br />

Bekaert aalter<br />

Bnp paribas fortis<br />

Ef<br />

Europasur<br />

Fcv dender<br />

Fiduca a & b bvba<br />

Fimico<br />

Fintro<br />

Fiskaal consult<br />

Fortis bank hofstade<br />

Gates power transmission<br />

Gema boekhoudkantoor<br />

Gemeente herzele<br />

Gemeente zaventem<br />

Gilasur<br />

Gj en partners<br />

Global fiscal services boekhoudkantoor<br />

Globis nv<br />

Hamburg mannheimer<br />

Hilti benelux<br />

<strong>Hogeschool</strong> gent<br />

I-force<br />

Indio bvba<br />

Ing aalst<br />

Intrion n.v.<br />

It1<br />

Jan de nul dredging nv<br />

Jartazi<br />

Johnson en johnson dilbeek<br />

Jurgen van der stockt<br />

Kbc aalst ter linden<br />

Kbc erpe mere<br />

Kbc groep nv<br />

King darling communication<br />

Kmo accounting<br />

La lorraine bakery group<br />

Langbeen vanhoesen en co<br />

Media saturn<br />

Miba<br />

Mise en place gent<br />

N.v. garage valckenier<br />

New line company<br />

Nmbs<br />

Nmbs mobility<br />

Nv agentschap guenter<br />

Cámara oficial de comercio e<br />

industria de salamanca<br />

Centexbel<br />

Centric belgium<br />

Centrum ronde van vlaanderen<br />

Centrum voor ondernemen<br />

Cevi<br />

Colruyt group services<br />

Couvoir de l'etoile<br />

Creative conspiracy nv<br />

Cretel<br />

Delaware consulting<br />

Directie ict universiteit gent<br />

Drie-elf<br />

31<br />

Nv gro diependaele<br />

Nv valckenier<br />

Ocmw herzele<br />

Ontex<br />

Onze lieve vrouwziekenhuis<br />

Realdolmen<br />

Reizen de lathauwer<br />

Reizen muylaert<br />

Schloss kapfenburg<br />

Scholengroep 19 dender<br />

Sem on business<br />

Socialistische mutualiteiten<br />

Somacor<br />

Somati<br />

Sts center<br />

Svmb<br />

T interim<br />

Taxistop<br />

Tech data<br />

Tech data aalst<br />

Tech data ternat<br />

Technisch instituut sint-maarten<br />

Thomas cook belgium<br />

Three star jeans<br />

Tmab business events<br />

Tv oost<br />

Universall express<br />

Universitat de valencia<br />

Unizo a en b partners<br />

Van belle<br />

Vdwacc bvba<br />

Verheyden en co<br />

Vias dfk<br />

Voka<br />

Vpk<br />

Vub<br />

Vypco consult<br />

Vzw vpw gewest asse afdeling<br />

opwijk<br />

W en p bvba<br />

Willux nv<br />

Wouters en volon<br />

Xpedys nv<br />

Zakenkantoor roelant<br />

Econocom managed services nv<br />

E-deo<br />

Effat<br />

Effix group bvba<br />

Ernst & young tsrs<br />

Esc<br />

Etf<br />

European festivals association<br />

Focus reizen<br />

Frans documentatiecentrum voor<br />

vlaanderen<br />

Galloo n.v.<br />

Ge industrial<br />

<strong>Gent</strong>se floraliën


Grafffiti jeugddienst vzw<br />

Guido nv<br />

Hdp - arista<br />

Hmc international nv<br />

<strong>Hogeschool</strong> gent<br />

Honda europe nv<br />

Hotel de flandre<br />

Hotel ghent river<br />

Hotel gravensteen<br />

Hudson belgium nv<br />

Ibis management associates inc.<br />

In4matic nv<br />

Internationaal festival van vlaanderen<br />

gent<br />

Internationaal straattheaterfestival<br />

vzw<br />

Inverto<br />

Jan yperman ziekenhuis<br />

Jellycoe bvba<br />

Jetaircenter lokeren<br />

Kamer van koophandel<br />

Labo medische analyse c.r.i.<br />

bvba<br />

Meucci solutions nv<br />

Mips<br />

Musicarena<br />

Netlog<br />

New line company<br />

Nmbs<br />

Nmbs-holding ict<br />

Pearle<br />

Promex<br />

Provinciebestuur oost-vl<br />

Samsonite<br />

Santander consumer finance<br />

benelux b.v.<br />

Secretary plus aalst<br />

Secretary plus gent<br />

Secretary plus lille<br />

Secretary plus parijs<br />

Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur<br />

Afd. R-O West-Vlaanderen<br />

Abu Dhabi Equestrian Club<br />

Adifo NV<br />

Aeternitas<br />

African Dream Horse Safari:<br />

Wildlife Equestrian Centre<br />

Africhtingsstal Kobe Coenaert<br />

BVBA<br />

Agentschap Voor Bos en Natuur<br />

Agentschap voor Natuur en Bos<br />

Agentschap voor Natuur en Bos -<br />

Beheerregio Groenendaal<br />

agro-bedrijfshulp<br />

Alexander De Witte<br />

All seasons dog care<br />

An Boone<br />

ANB Oost Vlaanderen<br />

ANB West Vlaanderen<br />

Andy Malengier BVBA<br />

animal care<br />

Animal trust<br />

Antwerpse zoo (K.M.D.A.)<br />

Aquatopia Antwerpen<br />

Arboretum Wespelaar<br />

Archelon<br />

Atelier Villes & Paysages<br />

Atlantic Whale Foundation<br />

Australia Zoo Wildlife Warriors<br />

Worldwide Ltd<br />

Australian Wildlife Hospital<br />

Barry Callebaut<br />

Barry Callebaut Belgium<br />

Bellewaerde park<br />

Bernard Malbrancke<br />

BGSV Bureau voor stedenbouw<br />

Bie Van Wiele<br />

Boelens Kurt<br />

Boerenbond<br />

Bogaert Koen<br />

Boomkwekerijen Paul Weymeersch<br />

BRO<br />

Buro Groen bvba<br />

Buro voor Vrije Ruimte<br />

bvba Baanpraktijk De Morette<br />

BVBA Van Der Cruyssen - Van<br />

De Sompel<br />

Cavalier<br />

Centre Magone<br />

Chantal Lafort<br />

Claeys Daniël en Geert<br />

Clarrys Food Ingredient Belgium<br />

Clovis Matton<br />

Coca Cola Enterprises Belgium<br />

Coca-cola<br />

Constant Saerens<br />

Dacor<br />

DAP Clos Fleuri<br />

DAP De Hoeve<br />

DAP De Lare<br />

DAP De Molenhoek<br />

DAP 't Perlinck<br />

DAP Yves Scheirlynck<br />

De Barelhoek<br />

De Bosdreef<br />

De Brabander Katrien<br />

De Clercq Lode<br />

De Geyter Frank<br />

De Geyter Frank & Pieter<br />

De Poedertoren<br />

De tuinen van Willem Burssens<br />

Debarre-Duplantier Associés<br />

Decoene Chris<br />

Dekens Luc<br />

Dekens Luc<br />

Dewicke Geert<br />

Dezeure construction<br />

DICA Tuinen BVBA<br />

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke<br />

Planning<br />

Dierenambulance en Opvangcentrum<br />

Vetas VZW<br />

Dierenarts Annik Van De Mierop<br />

Dierenarts Grootveld<br />

Dierenarts Konings<br />

Dierenarts Rombouts-<br />

Vercammen<br />

Dierenarts Termont<br />

32<br />

Sig vzw<br />

Sinpro bvba<br />

Sofico<br />

Spiromatic<br />

Stad brugge - dienst pers en<br />

publicaties<br />

Stadsbestuur gent dienst toerisme<br />

Startpeople<br />

Taminco<br />

Thomas cook belgium<br />

Threon nv<br />

Tidi solutions<br />

Toerisme oostende<br />

Uitgeverij lannoo nv<br />

Vanbreda international<br />

Vdk spaarbank<br />

Victaulic<br />

Dierenarts Theelen Geert<br />

Dierenarts Van den Eynde Eric<br />

Dierenarts Veerle Lauwers<br />

Dierenartsencentrum De Brug<br />

Dierenartsenpraktijk Aan de<br />

Watergang<br />

Dierenartsenpraktijk Boskema<br />

Dierenartsenpraktijk Clos Fleuri<br />

dierenartsenpraktijk CLOS<br />

FLEURI<br />

Dierenartsenpraktijk De molenhoek<br />

te ninove<br />

Dierenartsenpraktijk Koen Devreeze<br />

Dierenartsenpraktijk Quadrant<br />

Dierenartsenpraktijk Quadrant<br />

Dierenartstenpraktijk BVBA<br />

Kastoto<br />

Dierenasiel 'De helpende pootjes'<br />

Dierenasiel Meetjesland<br />

dierenbescherming Curacao<br />

Dierenbescherming Meetjesland<br />

Dierenkliniek Brouwhuis<br />

Dierenkliniek De Bosdreef<br />

Dierenkliniek De Molenhoek<br />

Dierenkliniek De Morette<br />

Diergeneeskundige Dienst Federale<br />

Politie<br />

Diggie vzw<br />

Dirk De geeter<br />

DLV Belgie CVBA<br />

Dr morimont<br />

Dr. Termont<br />

Dr. Vanvooren Nick<br />

Duizendblad<br />

Ecosnoei BVBA<br />

Elke Cloots<br />

Eventingstal Simoens<br />

Fabien Charlot paysagiste DPLG<br />

Fac. Bioingenieurs<br />

Faculteit Dierengeneeskunde<br />

Faculteit diergeneeskunde<br />

Faculteit Diergeneeskunde Vakgroep<br />

Medische beeldvorming


FAVORIT NV<br />

FAVV - Labo <strong>Gent</strong>brugge<br />

FAVV Brussel<br />

Federaal Agentschap voor de<br />

veiligheid van de voedselketen<br />

Federale politie-veeartsenijdienst<br />

Fundacion Jatun Sacha<br />

Geeroms Björn<br />

Geitenboerderij De Polle<br />

Geitenboerderij De Volle Maan<br />

Gemeentebestuur Merelbeke<br />

Groendienst<br />

Goeman Guido<br />

Green Canopy Design<br />

Groendienst Aalst<br />

Groendienst Liedekerke<br />

Groendienst Stad Brugge<br />

H+G BVBA<br />

Hans Vanquickelberghe<br />

Haustraete Stefan<br />

Herbots Patrick<br />

Het Blauwe Kruis van de Kust<br />

Highland Wildlife Park<br />

Hof Ten Henne<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> - PWO-project<br />

rond zoutreductie in kaas<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> Laboratorium<br />

Plantenbiotechnologie<br />

Hondenbrigade lokale politie<br />

Brussel HOO<br />

Hot Cuisine<br />

ILVO<br />

ILVO afdeling azalea veredeling<br />

ILVO agrotechniek<br />

ILVO Visserij<br />

INBO<br />

Inbo Geraardsbergen<br />

INBO, onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit<br />

Inex NV<br />

Institute for Nature and Forest<br />

Research<br />

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek<br />

Interscène<br />

INVE Aquaculture nv<br />

Isabelle De Cock<br />

ISS-Espaces Verts<br />

Jean-François Bialade<br />

Joefarm/Euro Joe<br />

Johan Voeten Tuinonderhoud en<br />

aanleg<br />

Joost Kogge<br />

Joy Horses<br />

K.M.D.B. Veeweyde vzw<br />

Kinderboerderij Bokkeslot vzw<br />

KMDA Dierenpark Plackendael<br />

KMDA vzw<br />

Koninklijke Mij. voor Dierkunde<br />

Van Antwerpen<br />

kobe camaert<br />

Koen Devreese<br />

Koninklijke Maatschappij voor<br />

Dierkunde van Antwerpen vzw<br />

(ZOO Antwerpen)<br />

Kwasa Kwasa vzw<br />

Labo graantechnologie CTL<br />

Laboratorium ECCA NV<br />

Laboratorium voor graantechnologie<br />

Lafort Chantal<br />

Landbouwbedrijf Deckers<br />

Landschap- en tuinarchitectuur<br />

Erik De Waele<br />

Landschap- en tuinarchitectuur<br />

Geert Bossaert<br />

Landschap- en tuinarchitectuur<br />

Maenhout Jan<br />

Landschap- en tuinarchitectuur<br />

Piet Blanckaert<br />

Les Plaisirs du jardin<br />

Lilongwe Wildlife Centre<br />

Linea Hortus<br />

Lodewijk Baljon landschapsarchitecten<br />

Lory Park Animal and Owl Sanctuary<br />

Lotus Bakeries NV<br />

Maatschap Dressuurstal Werner/Gal<br />

Manege De Hoefslag<br />

Manege Green Corner<br />

Manege Kerselare<br />

Marine harvest pieters<br />

Martens Dirk<br />

Michel Desvigne-Paysagiste<br />

Mieke Vandenborre<br />

MIK<br />

Milcobel Kallo<br />

Moholoholo Wildlife Rehab Center,Tuli<br />

Conservation Project ,<br />

Ranger guide course<br />

Molens Dobbeleer nv<br />

Nairobi National Park<br />

Natuur- en milieucentrum De<br />

Bourgoyen<br />

Natuurhulpcentrum VZW<br />

Natuurpunt Eeklo vzw<br />

Natuurpunt en partners Meetjesland<br />

Natuurpunt <strong>Gent</strong><br />

Natuurpunt vzw<br />

Natuurpunt West Vlaanderen<br />

Neals Farm<br />

Nieuwland Advies bv<br />

NV Huyghe<br />

NV Jochri s.a.<br />

NV. Versele laga (Quartes)<br />

Olmense zoo<br />

Omgeving cvba<br />

Ontwerpbureau Pauwels NV<br />

Oxfam<br />

paardenmelkerij Nortier-Buyze<br />

Paardenmelkerij 't Kattenheye<br />

Penninck Kurt<br />

Peter Anné<br />

Piet De Laender<br />

Pieters Christoph<br />

PinguinLutosa NV<br />

Planburo infra groen bv<br />

Planckendael<br />

Plancompagnons landschapsarchitecten<br />

33<br />

Planungsbüro Schwarze und<br />

Partner<br />

Pomona bvba<br />

Poppe Sophie<br />

POVLT<br />

Praktijk " de rosdamhoeve"<br />

Proefcentrum voor Sierteelt vzw<br />

Proefstation voor de Groenteteelt<br />

vzw<br />

Provinciaal domein Puyenbroeck<br />

Provinciaal Proefcentrum Groenteteelt<br />

( PCG )<br />

Puratos nv<br />

RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten<br />

Rudi Smolders<br />

s.a. Walraevens n.v.<br />

S.R.P.A Veeweyde K.M.D.B<br />

SARL Atelier Paysages G. Barsacq<br />

Scheirlinckx Nel<br />

SeaLife marine Park Blankenberge<br />

Sealife Marine Park Blankenberge<br />

Seamarco<br />

Serpentarium<br />

SIyafunda Volunteers<br />

Skogsstyrelsen - Kronobergs<br />

Distrikt<br />

Soresma NV<br />

Springbank Farm Ltd.<br />

Stad Deinze<br />

Stad Kortrijk-Leefmilieuprojecten<br />

Stal d'Hoore<br />

Stichting dierenbescherming<br />

Suriname<br />

Stichting Geldersch Landschap<br />

Stijlgroep-landschap en stedelijke<br />

ruimte<br />

Stoeterij De Breemeersen<br />

Stoeterij Van De Heffinck<br />

Studie- en landmeetbureau Quadrant<br />

BVBA<br />

Studiebureau BVP<br />

Sylva B.V.B.A. Boomkwekerijen<br />

't Hof van Ename<br />

Termont Philip<br />

The Mayhew Animal Home<br />

The Old Horses Lodge<br />

Thijs Gunst<br />

Tuinarchitecten Reynders NV<br />

Tuinarchitectenburo Arend jan<br />

van der Horst<br />

Tuincentrum Brambroek<br />

Tuindesign Kristof Vanderheyden<br />

Tuinen Tim BVBA<br />

Turenscape-Bejing Turen Design<br />

Institute<br />

Umbraflor<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Universiteit <strong>Gent</strong>, Faculteit Diergeneeskunde,<br />

vakgroep DI05<br />

UZ <strong>Gent</strong> - Dienst Longziekten<br />

Van Caenegem Waldy<br />

Van den Haute Hendrik<br />

Verbeken David


Vereniging voor Bos in Vlaanderen<br />

vzw<br />

Vermeire Carlo<br />

VETAS VZW<br />

VHP-stedebouwkundigen + architecten<br />

+ landschapsarchitecten<br />

Vl Overheid-Afd RO-onroerend<br />

erfgoed-OVL<br />

VLM Antwerpen<br />

VLM <strong>Gent</strong><br />

VLM West Vlaanderen<br />

Bedrijfsmanagement Mercator<br />

Algemene Vervoeronderneming<br />

Lokeren<br />

A.A & T Group<br />

AB Partners Oudenaarde<br />

AbInBev<br />

ABVV Oost Vlaanderen<br />

ACA PHARMA<br />

Accountancy Service<br />

Accountancy Tanghe<br />

Accountancykantoor Bernard<br />

Van Neste<br />

Accountantskantoor Björn Vancoellie<br />

Accountantskantoor D. Peck<br />

Accountantskantoor De Baets<br />

Accountantskantoor Lammertyn<br />

& Co<br />

Accountantskantoor Ludo Van<br />

den Bossche<br />

Accountantskantoor Van Petegem<br />

Rudy<br />

Adfibodem<br />

Adfiscon<br />

Adhese/Enchanté<br />

Advocatenkantoor Interius<br />

Advocatenkantoor Jan Van Der<br />

Straeten<br />

ADW<br />

AEM - Titeca H. Accountancy<br />

AG Insurance<br />

Agence Rosseel<br />

Agora Marketing<br />

Ahlers Belgium NV<br />

Alaska Antwerpen-Waasland<br />

Algist Bruggeman NV<br />

ALTEREXPO<br />

AMAZING X-PERIENCE<br />

American Clothing Associates<br />

Distribution<br />

Amnesty International<br />

Amoda<br />

APM Terminals Zeebrugge NV<br />

Arbeidsrechtbank Kortrijk<br />

Arcadis Belgium<br />

ARTEXIS EXHIBITIONS NV<br />

Ateljee<br />

Attentia<br />

AVS/ORR<br />

Axa Belgium - <strong>Gent</strong><br />

Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren<br />

Barry Callebaut Belgium<br />

Baxter Deutschland<br />

Voc Brasschaat<br />

VOC Geraardsbergen-Lierde<br />

VOC Malderen<br />

VOC Oostende<br />

Vogelasiel Merelbeke<br />

Vrienden der blinden Koksijde<br />

Vrienden der blinden vzw<br />

VRV<br />

VvD Dierenkliniek<br />

vzw durme<br />

VZW Natuurpunt <strong>Gent</strong><br />

BDMA<br />

Beaulieu Technical Textiles<br />

Bebotax<br />

Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen<br />

Belgacom<br />

Belgische Kamer van Chemiehandel<br />

BFO Family Office<br />

Billiet - Vanlaere<br />

BNP Paribas Fortis<br />

BNP Paribas Fortis<br />

Boekhoudkantoor Crombez<br />

Boekhoudkantoor De Bie & Anthonissen<br />

Bofidi Revac<br />

Bombardier Transportation<br />

Boss Paints<br />

Bouwunie Oost-Vlaanderen<br />

Brantano<br />

Business Bridge International<br />

Buurtslagers Vleeshal<br />

BV ovv CVBA 'Laga'<br />

BVBA Base Recordings Events<br />

C.B.F<br />

Calidat<br />

Callens Verzekeringen<br />

Camfisc<br />

Campus Media<br />

Cannie-Hoste<br />

Cenafisk<br />

Centrum voor Beheerbijstand<br />

aan KMO<br />

Certus<br />

CIB Vlaanderen vzw (Confederatie<br />

voor Immobiliënberoepen van<br />

België<br />

CIB Vlaanderen vzw (Confederatie<br />

voor Immobiliënberoepen van<br />

België<br />

Cityzine<br />

CM MIDDENVLAANDEREN<br />

CMA CGM<br />

CNH Belgium<br />

Cobelguard<br />

Cobofisk bvba<br />

Coca Cola Services NV<br />

Coca-Cola Enterprises<br />

Coeur d'Artichaut Catering &<br />

Events<br />

34<br />

vzw Opvangcentrum voor vogels<br />

en wilde dieren Merelbeke<br />

Waerebrug Hoeve<br />

Westpool - Hydronics NV<br />

wild life help/ vogelopvang centrum<br />

beernem<br />

Wildlife Rescue Center Thailand<br />

wildlife Warriors<br />

Yves Scheirlynck<br />

Zoo Antwerpen<br />

Commissie tot Bescherming van<br />

de Maatschappij (gevangenis<br />

<strong>Gent</strong>)<br />

Compo Benelux<br />

Conba<br />

Concordia<br />

CORMA - Vleeswaren<br />

Cougar Consulting Accountantsmaatschappij<br />

Covalence<br />

Daikin Europe<br />

Danone Waters & Beverages<br />

BeNeLux<br />

DB accountancy<br />

DB SERV<br />

DDTrans<br />

De Decker & Co<br />

De Kegel, Vervliet & Partners<br />

De Luyker Services<br />

De Meyer & Co<br />

De Middenstand<br />

De Neef en partners belastingconsulenten<br />

De Pianofabriek<br />

De Post<br />

De Punt<br />

De Souter Consulting<br />

De Souter Consulting<br />

De Tandt-De Roover<br />

De Vlijt NV<br />

De Vos Verwarmingssystemen<br />

De Witte nv<br />

Debomat nv<br />

Decafisk en partners<br />

Decathlon Benelux<br />

Decoodt verzekeringsmakelaars<br />

Delhaize NV<br />

Deloitte Accountancy<br />

Deloitte Fiduciaire<br />

Deme Environmental Contractors<br />

Denis Van Hauwermeiren<br />

Dexia Bank<br />

Dexia Bank België<br />

Dexia Insurance Belgium<br />

Dexia Regio Aalst<br />

D'Ieteren NV<br />

DKF Fiduciaire<br />

Dossche Mills<br />

DR Accountants & belastingconsulenten<br />

DSM Keukens<br />

DSV


DSV Road<br />

Durable Belgium<br />

Durabrik Bouwbedrijven<br />

Dutry & Co<br />

Duval Guillaume<br />

Eaton Filtration<br />

Ecostream Belgium<br />

ECS European Containers<br />

Eden chocolate China<br />

Eden Chocolates<br />

Eggermont - Boekhouding - Fiskaliteit<br />

Enforex<br />

Enviro+<br />

Ernst & Young Accountants<br />

Ernst & Young Fiduciaire<br />

Ernst & Young Tax Consultants<br />

EskoGraphics<br />

Esselte - dymo<br />

Etn. P. Bruggeman<br />

Eurasca<br />

Europort Road Transport<br />

Eurotuin Groep<br />

EV Latem<br />

Fagron NV<br />

Famous<br />

Fast Forward Events<br />

Federale Politie Directie juridische<br />

dienst<br />

Ferderaal Parlement<br />

Fidesa bvba<br />

Fidev<br />

Fiduciaire AccFisc-Consult<br />

Fiduciaire J.D. Cvba<br />

Fiduciaire VDH<br />

Fimico accountancy<br />

Fiscovan<br />

Fiskaal Kantoor Van Hootegem<br />

Floreac<br />

FOD Sociale zekerheid Sociale<br />

inspectie<br />

France Galop<br />

Frierich W. Schneider GMBH &<br />

CO. KG<br />

G. Snel<br />

Gemeentebestuur Destelbergen<br />

Gemeentebestuur Laarne<br />

Gerechtsdeurwaarder Luc Verschueren<br />

Gerechtsdeurwaarderskantoor<br />

Snoeck<br />

Gheeraert Brugge<br />

GJ & Partners<br />

GM Belgium NV<br />

Groep H<br />

Groep Sleuyter<br />

Halléns nv<br />

Hamann International Logistics<br />

NV<br />

Hamilton Bright<br />

HDP vzw<br />

HDP vzw<br />

Hessennatie Logistics NV<br />

Hof van Beroep <strong>Gent</strong><br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

Holeki<br />

Honda Europe NV<br />

Hot Cuisine<br />

IBBT vzw<br />

ID&T bvba<br />

Impakt<br />

ING België<br />

ING Non-Life Belgium<br />

Initial Textiles<br />

Innovative Support Solutions<br />

Intermezzo<br />

Internationaal Filmfestival van<br />

Vlaanderen<br />

INTERNATIONAL STREET<br />

THEATRE FESTIVAL<br />

ISOKONSEPT - POLYSTO<br />

Janssens Wegsignalisatie<br />

Jet Import<br />

Jetair<br />

Jolipa<br />

Kantoor beernaert<br />

Katoen Natie Bulkterminals<br />

KBC Bank - Heusden<br />

KBC Bank en Verzekeringen<br />

Keymusic NV<br />

Kinepolis Group<br />

Kinepolis Multi<br />

Kliek Creatie<br />

Komono bvba<br />

Kone Belgium<br />

Koninklijke gidsenbond van <strong>Gent</strong><br />

& Oost-Vlaanderen<br />

L-Door DDS<br />

LDV United<br />

Le Bonheur - French Property<br />

Leading lodges of Africa<br />

Lecot<br />

LIJNCOM<br />

Linea Trovata Suntec<br />

Madou Vandromme Accountancy<br />

bvba<br />

Maene piano's<br />

Maertens Management & Co<br />

Magnetrol International<br />

MAKING WAVES<br />

Marnix & Paul Standaert bvba<br />

Mattex Dubai LLC<br />

Mazars Accountants<br />

Mazars Tax Consultants<br />

Mercator Verzekeringen<br />

Mercedes-Benz <strong>Gent</strong><br />

MICAWBER & CO<br />

Miliken<br />

Milliken Europe<br />

Mise en place<br />

Monikids<br />

Moore Stephens Verschelden<br />

MOSOLF-Benelux<br />

MP Accountants & Belastingconsulenten<br />

MSC BELGIUM nv<br />

My Quiet Boat<br />

Nagel Belgium<br />

Netlog<br />

No Limits Fitness<br />

Noordzee Helikopters Vlaanderen<br />

Notaris Van Duffel Giselinde<br />

NT<strong>Gent</strong><br />

35<br />

NYK Logistics<br />

OCE Belgium<br />

OCMW <strong>Gent</strong><br />

Omega Pharma<br />

O'Neill Belgium<br />

Ontex<br />

Packo Inox<br />

PANAMA<br />

Panama<br />

Parket bij het Hof van Beroep te<br />

<strong>Gent</strong><br />

Parket procureur des Konings<br />

<strong>Gent</strong><br />

Pendragon Presentation Packaging<br />

Ltd<br />

Philips Belgium<br />

PINGUINLUTOSA FOODS<br />

Plopsaland<br />

Plusvalue bvba - Edubit Vzw<br />

Politiezone <strong>Gent</strong> Recherchedienst<br />

Porter Novelli<br />

PPG Belux<br />

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren<br />

Provincialaat der Broeders van<br />

Liefde<br />

Provincie West-Vlaanderen<br />

Provinciebestuur Oost-<br />

Vlaanderen(Dienst Milieuhygiëne)<br />

PSE Belgium NV<br />

Psychiatrisch Centrum Dr Guislain<br />

Q&A<br />

Rechtbank eerste aanleg <strong>Gent</strong><br />

Rechtbank van eerste aanleg<br />

Ieper<br />

Rechtbank van eerste aanleg<br />

Brugge<br />

Rechtbank van eerste aanleg<br />

Kortrijk<br />

Rechtbank van eerste aanleg<br />

<strong>Gent</strong><br />

Rechtbank van eerste aanleg<br />

Oudenaarde<br />

Rechtbank van Koophandel <strong>Gent</strong><br />

Record Bank<br />

Recticel<br />

Reebok Sports Club Espana<br />

Refibo<br />

Refibo<br />

Ri.Pa.<br />

Roelandt<br />

Rogers bvba<br />

Samsonite Europe<br />

Sanders Accountancy & Consulting<br />

Saneco<br />

Santens<br />

SBB Bedrijfsdiensten<br />

SBL<br />

Schenker<br />

Sebeco<br />

SG Private Banking<br />

Shangai Flower Port - Deroose<br />

Plants Co., Ltd.


Sinelco International<br />

Sociaal secretariaat SECUREX<br />

Somnis Bedding<br />

Sotheby's<br />

SOVOREG<br />

Sporting Lokeren Oost-<br />

Vlaanderen<br />

Stad GENT<br />

Stad Zottegem<br />

Stadsbestuur Blankenberge<br />

Stadsbrouwerij Gruut<br />

Stagehuis V.O.F.<br />

Stevens-April Vervoer<br />

Stichting Ecosystem 2000 /<br />

Stuurgroep Para Force<br />

Stichting Ecosystem 2000 /<br />

Stuurgroep Para Force<br />

Structura Business Property<br />

Studio 10<br />

Tate & Lyle<br />

TBWA<br />

Tech Data<br />

Terlaenen (Circuit Zolder )<br />

TESSILFORM BELGIQUE<br />

The Outsider - Sports Events<br />

Organizer<br />

The parking lot<br />

Théo Machtelynck & Fils NV<br />

Think Media<br />

Conservatorium<br />

Aanloophuis Poco Loco‘<br />

Alex Callier<br />

Don Bosco College<br />

Erwin Libbrecht - Alea Studio<br />

GAMW<br />

Het Perspectief<br />

Home Thaleia vzw‘<br />

Instituut Berkenboom Humaniora<br />

Instituut Mater Amabilis<br />

Jürgen Pleyer - instrumentenbouwer<br />

contrabassen Nederland<br />

Thomas Cook Belgium<br />

Transics International<br />

Transport Maenhout<br />

Transportsolutions.be<br />

Tree Trunk Topiary<br />

Trendwolves, European Youth<br />

Trends<br />

TROFISK<br />

TVH Group Thermote & Vanhalst<br />

Tyco Electronics Belgium EC<br />

UNIT 7<br />

Unizo Noord West Vlaanderen<br />

UNIZO Waas & Dender<br />

UZ - Universitair Ziekenhuis <strong>Gent</strong><br />

Vadecas<br />

Van Coile & Partners<br />

Van Der Bauwhede<br />

Van Gansewinkel<br />

Van Herreweghe & Co<br />

Van Hulle Bouwservice<br />

Van Opdorp Transportgroep<br />

Vandekerckhove & Devos<br />

Vandelanotte Accountancy<br />

Vandelanotte vestiging Deinze<br />

Vandenberghe boekhouders en<br />

fiscalisten<br />

Veldeman<br />

Vercruysse & partners<br />

Versele-Laga<br />

Lyceum O.L.V. Ter Nieuwe Plant<br />

MAGO<br />

MIM: Muziekinstrumentenmuseum<br />

Brussel<br />

Mozaiek, centrum voor personen<br />

met beperking<br />

MUDA<br />

Patrick Hamilton - Globe Recording<br />

Studio's<br />

Reynaertcollege<br />

SAMW<br />

Handelswetenschappen en Bestuurskunde<br />

Agentschap voor onderwijsdiensten<br />

– Afdeling Scholen Basisonderwijs<br />

&<br />

A&B Partners Waregem CVBA<br />

Accountancy Flamée Bvba<br />

Accountants- en belastingconsulentenkantoor<br />

Jo Vermeulen<br />

BVBA<br />

Accountantskantoor D & M Melis<br />

bvba<br />

Acos Berk Accountants & Belastingconsulenten<br />

ACROSS Technology<br />

ADIFO NV<br />

Algist Bruggeman NV<br />

Allia Insurance brokers<br />

Allia Insurance Brokers NV<br />

Amazone<br />

Ambassade van Polen in Brussel<br />

ArcelorMittal FCE Belgium NV<br />

ArcelorMittal Flat Carbon Europe<br />

Arnaud De Smet Verzekeringen<br />

GCV<br />

Aserver NV<br />

Astena<br />

AXA Belgium nv<br />

AZ Alma<br />

B.AD (Belgian Advertising)<br />

Bank Delen<br />

Bart Staes Europarlementslid<br />

BDO Atrio Fiscale Adviseurs<br />

Burg. CVBA<br />

be.Fiscaliteit – De Buyst bvba<br />

(Boekhouding – Fiscaliteit – Bedrijfsadvies)<br />

Bebotax BV ovv BVBA<br />

BFO Family Office<br />

Blondeau & Partners cvba<br />

36<br />

Verzekeringskantoor Goens<br />

VF Europe<br />

VGD Accountants en belastingconsulenten<br />

VGD Accountants- en Belastingconsulenten<br />

Vlaamse Liga Paardensport<br />

VLEVY<br />

VOKA<br />

Voka west-Vlaanderen<br />

Volvo Cars <strong>Gent</strong><br />

VOLVO GROUP NV<br />

Volvo IT Belgium<br />

Volvo Logistics Corporation -<br />

Volvo Trucks<br />

Volvo Parts, Logistics <strong>Gent</strong><br />

Vredegerecht vijfde kanton <strong>Gent</strong><br />

VZW Securex Integrity (Vrij Sociaal<br />

Verzekeringsfonds)<br />

WDV accountantskantoor<br />

Willaert & Beuselinck<br />

Willemot<br />

Wisma<br />

WLM<br />

Wondercom<br />

WWF Belgium<br />

Wyckaert - Comarit NV<br />

Zakenkantoor Geert Dehaese<br />

Zakenkantoor Maebe<br />

SAMWD<br />

Sint Aloyisius College<br />

Stedelijk Conservatorium<br />

Stijn Kolacny<br />

Studio Noise Gate<br />

VMS Roeselare<br />

VTI<br />

BMW Group Belux<br />

BNP Pariba<br />

BNP Paribas Fortis<br />

BOASvzw – Eurowaves Belgium<br />

vzw<br />

Bodyprotect BVBA<br />

Bofidi-Revac BVBA<br />

Brouwerij Dilewyns<br />

BV verzekeringen NV<br />

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor<br />

Dujardin<br />

BVBA Donald Claeys<br />

Bvba Franky Van Hee<br />

Callant Verzekeringskantoor<br />

bvba<br />

Cayman (Advertising & PR)<br />

Centra voor Leerlingenbegeleiding


Centrum voor Accountancy Unizo<br />

vzw<br />

Centrum voor ondernemen<br />

Centrum voor Ondernemen -<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

Citibank Belgium NV<br />

Citymesh NV<br />

CleanLease Fortex België<br />

Cleppe, Keunen en Partners<br />

BVBA<br />

CNH Belgium NV<br />

CNH Financial Services<br />

Coca-Cola Enterprises Belgium<br />

COLAS BELGIUM NV<br />

Colruyt Group Services nv<br />

Conba NV<br />

CPM NV<br />

CVBA BDO Atrio Bedrijfsrevisoren<br />

CVBA Dexia Eeklo-<strong>Gent</strong>-Oost<br />

CVBA Dexia <strong>Gent</strong> Ledeberg<br />

CVBA Dexia <strong>Gent</strong> Ledeberg<br />

CVBA VGD Bedrijfsrevisoren<br />

D‘Hoker, Lemmens & Co BVBA<br />

D‘M&S<br />

De Blauwe Peer<br />

De Cocon VZW<br />

De Kortrijkse Fiduciaire NV<br />

De Leenheer & Co Accountancy<br />

De sleutel<br />

Dedecker Accountants BVBA<br />

Deloitte<br />

Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA<br />

Deloitte Fiduciaire CVBA<br />

Delta Lloyd Bank<br />

Delta Lloyd bank - Cardon Financial<br />

Planning & Partners bvba<br />

Departement Bestuurszaken –<br />

Coördinatiecel E-Government<br />

Departement Werk en Sociale<br />

Economie - Afdeling Werkgelegenheidsbeleid<br />

Departement Werk en Sociale<br />

Economie - Afdeling Werkgelegenheidsbeleid<br />

Deschacht Plastics Belgium NV<br />

Deutsche Bank<br />

Develop-it.be<br />

Dexia Bank<br />

Dexia Regio Aalst CVBA<br />

D'hondt - Blondeau & partners<br />

Dokters van de Wereld<br />

Dossche Mills<br />

Duval Guillaume Antwerp<br />

Ernst & Young Fiduciaire<br />

EthiCom bvba<br />

Euroclear NV<br />

Exquises<br />

Fagron NV<br />

Federale Gerechtelijke Politie –<br />

CGL - Directie van de Relaties<br />

met de Lokale Politie<br />

Federale Politie – Directie Internationale<br />

Politiesamenwerking<br />

Federale Verzekering<br />

FIAT SERVICES BELGIUM NV<br />

Fiduciaire Lescroart & Partners<br />

BVBA<br />

Fimico<br />

Flanders Investment & Trade in<br />

Sydney<br />

Focus Finance<br />

FOD Binnenlandse zaken - Federaal<br />

crisiscentrum<br />

FOD Justitie – Directoraat-<br />

Generaal Penitentiaire inrichtingen<br />

– Gevangenis <strong>Gent</strong><br />

FOD Justitie – Directoraat-<br />

Generaal Penitentiaire inrichtingen<br />

– Gevangenis <strong>Gent</strong><br />

Fortis Investment Management<br />

Belgium<br />

G. Degrande & Co bedrijfsrevisoren<br />

Generali Group<br />

Gidee<br />

GIS Europe SE<br />

Grandeco Wallfashion Group –<br />

Belgium NV<br />

Grant Thornton Tax Consultants<br />

BVBA<br />

Grant Thornton Tax Consultants<br />

BVBA<br />

Grid BVBA<br />

Groep Hesters<br />

Hict NV<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> - HABE<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>/Vlaams Centrum<br />

Schuldbemiddeling<br />

Hudson Belgium<br />

HUDSON Belgium NV<br />

Icorda<br />

ID-Fisc<br />

Impakt NV<br />

Imtech Infra N.V.<br />

Infrabel<br />

Innerlink<br />

Innovatiecentrum West-<br />

Vlaanderen vzw<br />

Instituut voor gelijkheid van mannen<br />

en vrouwen<br />

IPA SOFTWARE<br />

Jarefin<br />

Kabinet Joke Schauvliege<br />

Kantoor Colpaert<br />

Kayros Venture Partners<br />

KBC Asset management NV<br />

KBC Bank & Verzekeringen<br />

KBC Groep NV<br />

KBC Verzekeringsagentschap De<br />

Clercq<br />

Kind & Gezin – Algemene Diensten<br />

Kruispuntbank Sociale Zekerheid<br />

Kursaal Oostende (EKO nv)<br />

KWINK, Marketing & Communication<br />

Lannoo NV<br />

MAN Truck & Bus<br />

Manpower Permanent Placement<br />

Mazars Tax Consultants BVBA<br />

Netlog nv<br />

NV Bekaert SA<br />

37<br />

NV EKO<br />

NV VAMIX - VANDEMOORTELE<br />

NV WKB<br />

OCMW Oostende<br />

Ogilvy & Mather<br />

Optima Financial Planners<br />

ORPSY<br />

Oxfam Fairtrade cvba<br />

Pedagogische Begeleidingsdienst<br />

- Departement Onderwijs<br />

en Opvoeding<br />

Petersime nv<br />

Plopsaland nv<br />

Porter Novelli<br />

Poseco vzw<br />

Provincie West-Vlaanderen –<br />

Gebiedsgerichte werking<br />

Provinciebestuur Oost-<br />

Vlaanderen<br />

Randstad Financial Services nv<br />

Record Bank<br />

Rombaut & Elewaut BVBA (KBC<br />

Verzekeringskantoor)<br />

Santaks bvba<br />

SDE, Software Developments NV<br />

Senaat<br />

SG Private Banking<br />

Shared Service Center B-Bridge<br />

(Randstad & Tempo Team)<br />

Stad Aalst<br />

Stad <strong>Gent</strong><br />

Stad <strong>Gent</strong> - Departement stafdiensten<br />

Stad <strong>Gent</strong> – Dienst Kunsten<br />

Stad <strong>Gent</strong> – Kabinet van Schepen<br />

Christophe Peeters<br />

Stad <strong>Gent</strong> – Sportdienst<br />

Stadsbestuur Oostende<br />

Stadsbestuur Oudenaarde<br />

Stadsbestuur van <strong>Gent</strong><br />

Stremersch<br />

Stremersch Accountancy<br />

Synovate NV<br />

Syntigo NV<br />

Tagger.fm<br />

Tech Data<br />

Televic<br />

Thomas Cook Belgium<br />

Threon<br />

Titeca Henri Accountancy cvba<br />

Unilever Benelux Brussels<br />

Unique SA<br />

Universitair Ziekenhuis <strong>Gent</strong><br />

Upstream<br />

USG Financial Forces Oost-<br />

Vlaanderen<br />

UZ GENT - Dienst Radiologie<br />

Value Square<br />

Vamix NV (Groep Vandemoortele)<br />

Van Coile & Partners<br />

Van Impe, Mertens & Associates<br />

Vandelanotte Accountancy BVBA<br />

Vandelanotte Kortrijk<br />

Vanhalst Trading<br />

VDAB<br />

VDAB-


VDK Spaarbank nv<br />

Vertegenwoordiging van stadsstaat<br />

bremen bij de Bundesrat<br />

VGD Accountants & Belastingconsulenten<br />

CVBA<br />

ViasDFK<br />

Victoria Deluxe<br />

VION<br />

Vlaams Minderheden Centrum<br />

Vlaams Ministerie Financiën en<br />

Begroting<br />

Toegepaste Ingenieurswetenschappen<br />

Abicon Nv<br />

Aclagro<br />

ADMB Information Services<br />

ADMB Information Services<br />

Alcatel-Lucent<br />

Alcatel-Lucent<br />

Algemene Bouwonderneming<br />

Elbo<br />

Alheembouw Nv<br />

Arcelor Mittal <strong>Gent</strong><br />

Arch & Teco Engineering<br />

Architectenbureau Merckaert<br />

ASCO Industries N.V.<br />

Asset Nv<br />

Audoofin Bvba<br />

AZ Sint-Lucas<br />

AZ-Brugge<br />

Barco N.V.<br />

BASF Antwerpen N.V.<br />

Beeuwsaert Construct<br />

BEEUWSAERT CONSTRUCT<br />

Bvba<br />

Bekaert<br />

Bekaert nv<br />

Betonac Nv<br />

Betoncentrale Van Den Braembussche<br />

Nv<br />

Bouwonderneming Christiaens<br />

Bouwwereken Monsecour Bvba<br />

Bouwwerken R.Notte & Zonen<br />

Braet Nv<br />

Brouwerij Huyghe<br />

Buro Eyckmans<br />

Bvba De Meyer Behaegel Architecten<br />

Bvba Gerdy Pauwels<br />

Bvba Studiebureau Vangheluwe<br />

CALLEWAERT-CREUPELANT<br />

Bvba<br />

Colas Belgium Nv<br />

Cor<strong>deel</strong> Nv<br />

C-Power Nv<br />

CropDesign N.V.<br />

CropDesign N.V.<br />

Daeninck - Audenaert<br />

Damman Bouwonderneming<br />

De Mandel Cvba<br />

De oorgroep<br />

DEC-NV-Dredging<br />

Dedeyne Construct<br />

Vlaams Ministerie Financiën en<br />

begroting - Departement Financiën<br />

en begroting<br />

Vlaams Welzijnsverbond<br />

Vlaamse Overheid - Studiedienst<br />

Vlaamse Regering - DAR<br />

VLAM vzw (Vlaams Centrum<br />

voor Agro- en visserijmarketing)<br />

VLD-Fractie Vlaams Parlement<br />

Vlerick Leuven <strong>Gent</strong> Management<br />

School<br />

Vlerick Leuven <strong>Gent</strong> Management<br />

School<br />

Denys NV<br />

Depret Nv<br />

Depret Nv<br />

Devagro Nv<br />

Dewulf N.V.<br />

Dienst Ruimtelijke Ordening<br />

Oostrozebeke<br />

Dillen Bvba<br />

Docbyte<br />

DSV Solutions (Automotive) nv<br />

Durabrik Bouwbedrijven<br />

Durabrik Nv<br />

E. Dillen Nv<br />

Electrabel centrale Rodenhuize<br />

Esselte NV<br />

Evert De Rammelaere<br />

EyeDPro Ltd<br />

faculteit Wetenschappen<br />

faculteit Bioingenieurswetenschappen<br />

faculteit Bioingenieurswetenschappen<br />

Federale Overheidsdienst Mobiliteit<br />

en Vervoer<br />

Fonteyn & C° Bvba<br />

Frans Verhelst<br />

Gemeente Heusden-Zolder<br />

Gemeentebestuur Oosterzele<br />

Gia Systems<br />

Goudezeune Industriebouw<br />

Hevi<br />

Hota<br />

Howest<br />

Hugelier Henri Bvba<br />

IBBT / Universiteit <strong>Gent</strong> – INTEC<br />

IBBT / Universiteit <strong>Gent</strong> – INTEC<br />

- IBCN<br />

IBBT / Universiteit <strong>Gent</strong> – INTEC<br />

- IBCN<br />

IBBT / Universiteit <strong>Gent</strong> – INTEC<br />

- WiCa<br />

IBBT / Universiteit <strong>Gent</strong> – INTEC<br />

- WiCa<br />

IDC-MATCO Metalgroup<br />

IG Watteeuw International N.V.<br />

ILVO<br />

In4Matic NV<br />

Infrabel<br />

Infrabel(Directie Infrastructuur;<br />

Zone Noordwest(<strong>Gent</strong>))<br />

38<br />

Volvo Cars <strong>Gent</strong><br />

Volvo Parts <strong>Gent</strong><br />

VVSG<br />

Waalse Kaai Financial Services<br />

BVBA<br />

Waregemse Fiduciaire<br />

West-Vlaamse politie-academie<br />

WIVO<br />

Woonzorgcentrum Huize Zonnelied<br />

vzw<br />

Y‘Abal Handicraft/ Centrum voor<br />

Ondernemen (Hogent)<br />

Ingenieursbureau Norbert Provoost<br />

Bvba<br />

Intec, Ugent<br />

Intec,NETLOG<br />

Invent Design<br />

Io-Architects<br />

Jan De Nul N.V.<br />

Kruisbeton De Sloovere Nv<br />

LMS International<br />

Lrd Landmeting Bvba<br />

M² (Vierkante Meter)<br />

MAC Allaeys Bvba<br />

Mathieu-Metaalbouw<br />

Morti Nv<br />

Mt Projects Bvba<br />

Nv Beckaert Sa<br />

Nv R. Van Maercke<br />

Nv Strabag Belguim Sa<br />

Nv Tybo<br />

Nv VAN ROEY Sa<br />

Nv Willy Naessens<br />

Nv Willy Naessens Industriebouw<br />

Omniconstruct Bvba<br />

Ondernemingen Lievens Bvba<br />

OnixSystem<br />

Organic Waste Systems<br />

Outerthought bvba<br />

P&G Eurocor<br />

Picanol Group<br />

Pipesurvey International (NL)<br />

Provincie West-Vlaanderen<br />

Dienst Waterlopen District Zuid<br />

Proviron<br />

Romel Bouwbedrijf Nv<br />

Saint Gobin Performance Plastics<br />

Sbe Nv<br />

SIBBEX Bvba<br />

Snoeck En Partners<br />

Solva<br />

Solvay-Solvin NV<br />

Spiessens N.V.<br />

Stad Oudenaarde<br />

Stadsbader Flamand Nv<br />

Stageco Belgium Nv<br />

Strego Ingenieursbureau<br />

Structo Nv<br />

Studiebureau Ir. Jonckheere<br />

Bvba


STUDIEBUREAU Snoeck en<br />

Partners<br />

Superhuis Bvba<br />

Technum<br />

Technum-Tractebel Engineering<br />

Topco<br />

TOPCO Bvovv Bvba<br />

Tupperware<br />

Ugent<br />

Ugent Biochemie en Microbiologie<br />

U<strong>Gent</strong> Aquatische Ecologie,<br />

Ugent LabMET<br />

Lerarenopleiding Ledeganck<br />

Academie voor podiumkunsten<br />

Academie en Vaktekenschool<br />

Academie voor Beeldende Kunst<br />

Academie voor Podiumkunsten<br />

Atheneum Campus Groendreef<br />

Atheneum Herzele<br />

Atheneum Klein-Brabant<br />

Atheneum Merelbeke<br />

Atheneum Wispelberg<br />

BS Abraham Hans<br />

BS Ath. Aalst<br />

BS Ath. Dendermonde<br />

BS Bevegem<br />

BS Bloemenhof<br />

BS Bollekenskindertuin<br />

BS Bollekensschool<br />

BS Centrum<br />

BS De Beuk<br />

BS De Bijenkorf<br />

BS De Bosrank<br />

BS De Brug<br />

BS De Buurt<br />

BS De Groene Vijver<br />

BS De Harp<br />

BS De Kleine Icarus<br />

BS De Kleine Prins<br />

BS De Letterdoos<br />

BS De Mandala<br />

BS De Muze<br />

BS De Panda<br />

BS De Piramide<br />

BS De Regenboog<br />

BS De Regenboog<br />

BS De Reigers<br />

BS De Rijdtmeersen<br />

BS De Speurneus<br />

BS De Spiegel<br />

BS De Sportschool<br />

BS De Tandem<br />

BS De Toekomst<br />

BS De Toverberg<br />

BS De Toverstaf<br />

BS De Tovertuin<br />

BS De Vlieger<br />

BS De Vogelzang<br />

BS De Watertoren<br />

BS De Wijze Boom<br />

BS De Wijze Eik<br />

BS De Zandloper<br />

Ugent, faculteit Geneeskunde en<br />

Gezondheidswetenschappen,<br />

dienst Pathologische Anatomie<br />

U<strong>Gent</strong>-VIB<br />

Union N.V.<br />

Valcke NV<br />

Van de Velde nv<br />

Van Den Broeck Emiel<br />

Van Severen Nv<br />

VAN TORNHAUT Bvba<br />

Vanhaerents Nv<br />

Vanhulle NV<br />

Vepabo Bvba<br />

VIB<br />

BS De Zonnewijzer<br />

BS Drie Hofsteden<br />

BS Erasmus<br />

BS Faluintjes<br />

BS Francois Laurentinst.<br />

BS Gaverbeek<br />

BS <strong>Gent</strong>brugge<br />

BS Henri D'Haese<br />

BS Het Molenschip<br />

BS Het Open Groene<br />

BS Instituut van <strong>Gent</strong><br />

BS KA Denderleeuw<br />

BS Klavertje 4<br />

BS KlimOp<br />

BS Kompas<br />

BS Lochristi<br />

BS Melle<br />

BS Merelbeke De Linde<br />

BS Merelbeke Flora<br />

BS Mijlpaal<br />

BS Ovide Decroly<br />

BS Park<br />

BS 't Vlasbloempje<br />

BS Ter Leie<br />

BS Van Monckhovenstraat 34<br />

BS Victor Carpentier<br />

BS Vogelzang<br />

BS Voskenslaan<br />

BS Westerhem<br />

BSKA<br />

BuO Bert Carlier<br />

BuO De Zonnepoort<br />

BuO Ten Dries<br />

Campus Kompas Middenschool<br />

Da Vinci Atheneum<br />

Freinet Atheneum De Wingerd<br />

Gemeentelijke Academie Beeldende<br />

Kunst<br />

Gemeentelijke Academie voor<br />

Beeldende Kunst<br />

Gemeentelijke Academie voor<br />

Beeldende Kunsten<br />

Gemeentelijke Academie voor<br />

Muziek en Woord<br />

Gemeentelijke Kunstacademie<br />

Hotel- & Bakkerijschool <strong>Gent</strong><br />

Instituut van <strong>Gent</strong><br />

Jenaplanschool De Feniks<br />

Jenaplanschool De Kleurdoos<br />

39<br />

VIB – DMBR<br />

Vlaamse Overheid<br />

Vlaamse Overheid - Agentschap<br />

Wegen en Verkeer West-<br />

Vlaanderen<br />

V-Software<br />

VUB<br />

Wegebo<br />

Westconstruct NV<br />

Wyckaert Bouwonderneming<br />

Wyckaert NV<br />

YBH Design Build Team<br />

Young Budget Homes<br />

KA - IPB Ronse<br />

KA Maerlant Blankenberge<br />

KA Ninove<br />

KA Oudenaarde<br />

KA Asse<br />

KA Beveren-Waas<br />

KA Deinze<br />

KA Denderleeuw<br />

KA Dendermonde<br />

KA Eeklo<br />

KA Erasmus De Pinte<br />

KA Geraardsbergen<br />

KA Halle<br />

KA I Aalst<br />

KA I <strong>Gent</strong>brugge<br />

KA II Brugge<br />

KA II <strong>Gent</strong><br />

KA III Assebroek<br />

KA Knokke-Heist<br />

KA Kortrijk<br />

KA Maldegem<br />

KA Mariakerke<br />

KA Oudenaarde<br />

KA Sint-Niklaas<br />

KA Temse<br />

KA Tielt<br />

KA Waregem<br />

KA Wetteren<br />

KA Zelzate<br />

KA Zottegem<br />

Koninklijk Lyceum Aalst<br />

Koninklijke Academie voor<br />

Schone Kunsten<br />

Koninklijke Academie voor Beeldende<br />

Kunst<br />

Koninklijke Academie voor Schone<br />

Kunsten<br />

KTA Brugge<br />

KTA Brakel<br />

KTA De Panne<br />

KTA Dendermonde<br />

KTA Halle Pro Technica<br />

KTA HS Aalst<br />

KTA I Kortrijk<br />

KTA II Aalst<br />

KTA II Ensorinstituut<br />

KTA Liedekerke<br />

KTA MoBi <strong>Gent</strong><br />

KTA Torhout


KTA Tuinbouwschool Melle<br />

KTA Vesaliusinstituut Oostende<br />

KTA-GITO Groenkouter<br />

Kunstacademie Geraardsbergen<br />

Middenschool Campus Tant<br />

Middenschool en KA "Grensland"<br />

Middenschool Ledebaan Welvaart<br />

Middenschool Liedekerke<br />

Middenschool Zwijveke Dendermonde<br />

MPI Blijdorp<br />

MPI De Horizon<br />

MPI De Kindervriend<br />

MPI De Oase<br />

MPI De Wikke Maaseik<br />

MPI 't Craenevelt<br />

MPI 't Vurstjen<br />

MSGO Aalter<br />

MSGO Asse<br />

MSGO Avelgem<br />

MSGO Brugge Centrum<br />

MSGO Denderleeuw<br />

MSGO Diksmuide<br />

MSGO Erasmus<br />

MSGO Evergem<br />

MSGO Geraardsbergen<br />

MSGO Halle<br />

MSGO Hamme<br />

Sociaal-Agogisch Werk<br />

Aanloophuis Poco Loco<br />

ABVV - Metaal - <strong>Gent</strong> -<br />

ACERTA <strong>Gent</strong> - Sociaal Secretariaat<br />

- Sociaal Secretariaat<br />

ACLCB - Bijblijfwerking<br />

activiteitencentrum De Bolster<br />

vzw<br />

ADMB Sociaal Bureau<br />

afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie<br />

UZ Leuven<br />

Ago interim<br />

Ago Interim Bedienden - <strong>Gent</strong><br />

Al Paso<br />

Algemeen Ziekenhuis Sint-<br />

Blasius - personeelsdienst<br />

Arbeidszorgcentrum<br />

Arkgemeenschap Moerkerke<br />

Asco<br />

Ateljee vzw<br />

Avalon vzw<br />

Ave Regina<br />

az alma<br />

AZ Brussel - Dageenheid pediatrie<br />

- Afdeling oncologie<br />

AZ Maria Middelares - Personeelsdienst<br />

AZ Oudenaarde - Sociale dienst<br />

AZ Sint Blasius personeelsdienst<br />

AZ Sint_jan AV Brugge<br />

AZ Sint-Lucas Dienst Pediatrie<br />

AZ St Lucas - Campus Volkskliniek<br />

- Geriatrie<br />

Barco nv<br />

BC Capelderij<br />

MSGO I Aalst<br />

MSGO I Dendermonde<br />

MSGO I Kortrijk<br />

MSGO I Oostende<br />

MSGO II <strong>Gent</strong><br />

MSGO II Kortrijk<br />

MSGO Knokke-Heist<br />

MSGO Maldegem<br />

MSGO Menen<br />

MSGO Moerbeke<br />

MSGO Nieuwpoort<br />

MSGO Ninove<br />

MSGO V Assebroek<br />

MSGO Veurne<br />

MSGO Waregem<br />

MSGO Zelzate<br />

Muziekacademie van het Gemeenschapsonderwijs<br />

Oefenschool Wispelberg<br />

Pegasus-KA Campus Stene<br />

PHTI <strong>Gent</strong><br />

PIHS <strong>Gent</strong><br />

PIVA Oudenaarde<br />

PM <strong>Gent</strong><br />

PTI Eeklo<br />

PTI Hamme<br />

PTI Kortrijk (Campus KDG)<br />

PTI Ninove<br />

PTI Zottegem<br />

Begeleid Wonen TWEB<br />

Begeleidingscentrum voor personen<br />

met autisme - Huis 3<br />

Begeleidingstehuis Cruushove<br />

Begeleidingstehuis Groot Hertsberge<br />

Leefgroep<br />

Begeleidingstehuis Liaan - Eke<br />

Nazareth<br />

Begeleidingstehuis Martens-<br />

Sotteau<br />

Begeleidingstehuis Sint-Jan<br />

Baptist<br />

Begeleidingstehuis Ter Muren<br />

Begeleidingstehuis Ti-Ki<br />

Begeleidingstehuis Weid' en<br />

Wilgen (Arcade vzw)<br />

Begeleidingstehuis Zonnewende<br />

Beroepenhuis vzw<br />

Beschermde Werkplaats Zottegem<br />

- Personeelsdienst<br />

Beschut wonen PRO MENTE<br />

vzw -<br />

Beschutte Werkplaats - OptimaT<br />

Binnenstad vzw - Afdeling dagcentrum<br />

De Belsepit<br />

Binnenstad vzw - Afdeling Ter<br />

reie<br />

Binnenstad vzw, Begeleidingscentrum<br />

Maria Goretti<br />

Bizon vzw<br />

Blij Leven<br />

Blijdorp Sint-Rochus<br />

Blijdorp Vrij ges. school voor<br />

BKLO<br />

40<br />

Secundair Kunstinstituut<br />

Stedelijke Ac. Muziek-Woord-<br />

Dans E. Hullebroeck<br />

Stedelijke Academie voor Schone<br />

Kunsten<br />

Stedelijke Academie voor Beeldende<br />

Kunsten<br />

Stedelijke Academie voor Schone<br />

Kunsten<br />

Stedelijke Academie voor Beeldende<br />

Kunsten<br />

Stedelijke Academie voor Muziek<br />

& Woord<br />

Stedelijke Academie voor Muziek<br />

en Woord<br />

Stedelijke Academie voor Muziek,<br />

Woord & Dans<br />

Stedelijke Academie voor Schone<br />

Kunsten<br />

Stedelijke Academie voor Schone<br />

Kunsten<br />

Stedelijke Academie voor Schone<br />

Kunsten DKO<br />

Stedelijke Kunstacademie<br />

Techn. Atheneum Campus<br />

Brouwerijstraat<br />

UZ-school<br />

VIP - school<br />

Wijkschool 'Keur'<br />

Blijdorp vzw - Baleunis<br />

Bond Moyson Oost-Vlaanderen<br />

CAW<br />

Bond Moyson Oost-Vlaanderen<br />

CAW - Regio Aalst - Oudenaarde<br />

Bond Moyson West-Vlaanderen -<br />

CAW<br />

Buitengewoon Basis Onderwijs<br />

Sassepoort<br />

BuSO Sint-Gregorius<br />

BuSO Sint-Jozef Time-out project<br />

Campina Aalter<br />

CAW Artevelde - Bijstandsteam -<br />

Kortdurende ambulante en mobiele<br />

hulp<br />

CAW Artevelde - Crisisopvangcentrum<br />

De Schelp<br />

CAW Artevelde - Klemenswerk -<br />

Mannenopvang -<br />

CAW Artevelde - Klemenswerk -<br />

Vrouwen en gezinnen<br />

CAW De Viersprong - Crisisopvang<br />

-<br />

CAW Piramide - Oikonde - Residentiële<br />

opvang mannen<br />

CAW Visserij - Afdeling Eeklo -<br />

CAW Visserij - Emmaüs <strong>Gent</strong><br />

CAW Waasland - Doorgangshuis<br />

- Residentiële opvang van mannen<br />

en vrouwen<br />

CAW Zuid-Oost Vlaanderen -<br />

Huis 13<br />

Centrum Integrale begeleiding<br />

Centrum leren en werken <strong>Gent</strong>


Centrum OBRA - Dagcentrum<br />

Evergem<br />

Centrum ter preventie van zelfdoding-<br />

Brussel<br />

Centrum voor Ambulante Begeleiding<br />

Centrum voor Illegalen in Brugge<br />

(CIB)<br />

Centrum voor Integrale Begeleiding<br />

(CIB) - Afdeling 't Klinket<br />

Centrum voor Morele Dienstverlening<br />

- Brugge<br />

cgg noord-west-vlaanderen<br />

Christelijke Mutualiteit Waas en<br />

Dender CAW<br />

Christelijke Mutualiteit Waas en<br />

Dender CAW - Dienst Maatschappelijk<br />

werk<br />

Christoforusgemeenschap vzw<br />

CKG Den Boomgaard - Afdeling<br />

Het Boompje<br />

CKG Kapoentje vzw<br />

CKG Kinderkasteeltje (hoofdzetel<br />

Nazareth)<br />

CKG Kinderland<br />

CKG Koningin Fabiola (Werken<br />

Glorieux)<br />

CKG Sint-Clara<br />

CKG Sloeberhof<br />

CKG 't Kinderkasteeltje (hoofdzetel<br />

Nazareth)<br />

CKG Zonneheuvel<br />

CM Midden-Vlaanderen<br />

Cobelguard security<br />

Comac<br />

Comité Bijzondere Jeugdzorg -<br />

Mechelen<br />

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg<br />

Brugge<br />

Compagnie De Sporen<br />

Curacao<br />

CV Health<br />

Dagcentrum De Teerling<br />

Dagcentrum De Twijg<br />

Dagcentrum Den Akker<br />

Dagcentrum Jan Rap<br />

Dagcentrum met Bezigheidshome<br />

Wondelgem (Stad <strong>Gent</strong>)<br />

Dagcentrum Omega<br />

Dagcentrum Sint-Niklaas VZW<br />

De Aanzet<br />

De Berkjes<br />

De Branding'<br />

De Cocon<br />

De cocon vzw<br />

De Hoop vzw<br />

De Kantel vzw<br />

De Karrekol<br />

De Katrol<br />

De kiem<br />

De Loods SWP vzw - Sociale<br />

Werkplaats en Arbeidszorg<br />

De Lovie vzw<br />

de Meander PCCaritas<br />

De Oever vzw - Leefgroep 'De<br />

Souw'<br />

De Pedaal<br />

De Sleutel - Crisisinterventiecentrum<br />

De Sleutel - Sociale werkplaats<br />

De Sperwer vzw, <strong>deel</strong>werking<br />

Dagcentrum<br />

De Steiger vzw<br />

De valier vzw<br />

De vierklaver - Adegem<br />

De Waaiburg - Afd. Dagcentrum<br />

Kameleon<br />

De waaiburg - De Leeuwerik<br />

Deltawonen beschut wonen<br />

Den Dries vzw<br />

Dienst Jeugd - Gemeente Merelbeke<br />

Dienst preventie - Straathoekwerk<br />

- Stad Aalst<br />

Dienstencentrum Mozaïek<br />

Dienstenthuis<br />

Djapo - mondiale vorming<br />

Dominiek Savio Instituut vzw<br />

Domo<br />

Domo Oudenaarde nv - Human<br />

Resources<br />

DSV Solutions nv<br />

Duinhelm - Bezigheidstehuis<br />

DVC De Triangel<br />

DVC Heilig Hart<br />

DVC Heuvelheem vzw<br />

Easypay Group - sociaal bureau<br />

Handel en Ambacht<br />

Ecologisch centrum en Schoolhoeve<br />

De Campagne<br />

Elegast - Jacob Jordaens<br />

EMILIANI vzw<br />

Emiliani vzw<br />

EskoArtwork NV<br />

Fedasil - Opvangcentrum voor<br />

asielzoekers Arendonk<br />

FOD Sociale Zekerheid - Sociale<br />

Inspectie - Regio Oost-<br />

Vlaanderen<br />

Gandae vzw - Beschutte werkplaats<br />

- sociaal beleid<br />

GBJ - afdeling meisjes<br />

GBJ De Zande - Afdeling Jongens<br />

Geestelijke Gezondheidszorg<br />

Waas en Dender - Dendermonde<br />

(OASE)<br />

Gemeenschapsinstelling De<br />

Kempen, gesloten campus "De<br />

Hutten".<br />

Gemeenschapsinstelling 'De<br />

Markt'<br />

Gemeentebestuur Wetteren -<br />

personeel en organisatie<br />

Gevangenis <strong>Gent</strong><br />

Gezondheidszorg H. Familie<br />

VZW<br />

Globe Aroma<br />

GRAFFITI JEUGDDIENST vzw -<br />

<strong>Gent</strong> -<br />

Grafitti vzw - <strong>Gent</strong> -<br />

Groep Intro vzw project I-POT<br />

Guatemala<br />

GVT Gandae vzw<br />

41<br />

Hakatoo<br />

Hand in Hand - Beschut wonen<br />

Hand in Hand - De Moester<br />

Hand in Hand - De wipplank<br />

Het Anker MPI, doelgroep kinderen<br />

met autisme<br />

Het Anker vzw<br />

Het Anker vzw, doelgroep kinderen<br />

met gedrags- en emotionele<br />

problemen<br />

Het Veer - Therapeutisch Kinderdagverblijf<br />

Het Vlot<br />

Home De Kever - Begeleid- en<br />

opvanglogement aan (ex-<br />

)psychiatrische patiënten<br />

HOME DE KEVER - Begeleid- en<br />

opvanglogement aan (ex-<br />

)psychiatrische patiënten (bewoners)<br />

Home Emmaüs vzw<br />

Home magnolia<br />

Home St. Elisabeth<br />

Homes Frieda Hussein van Zonnehoeve<br />

HR dienstengroep HDP-AristA<br />

Hudson Belgium NV<br />

Huis van het Kind, Kleintjesoord<br />

Huis van het Kind, Steenakker<br />

Huisvestingsmaatschappij Scheldevallei<br />

Huize Godtschalck VZW - Begeleidingstehuis<br />

BJB<br />

Huize kattebeek<br />

Huize Rozenwingerd vzw<br />

Huize Ten Berg<br />

HUJO vzw<br />

Humival<br />

Huurdersbond West-Vlaanderen<br />

India Bangalore<br />

India Kerala Sisp<br />

India Weeshuis Vayanakan<br />

Indigo<br />

Integratiedienst stad <strong>Gent</strong> - Team<br />

Vorming<br />

Intergemeentelijke Drugpreventiedienst<br />

Evergem-Lochristi-<br />

Zelzate<br />

Intergemeentelijke Drugpreventiedienst<br />

Evergem-Lochristi-<br />

Zelzate-Assenede -<br />

InterWest beschutte werkplaats<br />

vzw - Sociale dienst<br />

Itelco Belgium - <strong>Gent</strong> -<br />

JAC - CAW Middenkust - Jongeren<br />

Advies Centrum -<br />

jeugddienst Bornem - Jeugddienst<br />

Jeugddienst De Panne -<br />

Jeugddienst Evergem<br />

Jeugddienst Oudenaarde<br />

Jeugddorp 'De passant'<br />

Jeugdhuis De Takel<br />

Jeugdtheaterhuis Larf!<br />

Jeugdzorg De Brug - Huize Ten<br />

Berg


Jeugdzorg De Brug VZW - Home<br />

Maria Goretti<br />

Jeugdzorg Sint-Vincentius<br />

Juna vzw<br />

Justitiehuis - Kortrijk<br />

Justitiehuis <strong>Gent</strong> - Bemiddeling in<br />

Strafzaken<br />

Kinderrechtswinkel <strong>Gent</strong> -<br />

Kindertehuis Dageraad<br />

Kindervreugd vzw<br />

KJW 't Leebeekje -<br />

Kliniek Sint Jozef - Afd. jeugdkliniek<br />

kmpi spermalie<br />

Koepel van Ouderverenigingen<br />

van het Officieel Gesubsidieerd<br />

Onderwijs<br />

Komimo vzw<br />

Kompas vzw - afd. Tehuis kortverblijf<br />

Deinze<br />

KOPA Scheldeland -<br />

KSJ - KSA - VKSJ Oost-<br />

Vlaanderen<br />

Kwasa kwasa<br />

Leefschool De oogappel, Project<br />

leerzorg<br />

Lejo - afd. Centrum Persoonlijke<br />

OntwikkelingsTrajecten<br />

LEJO vzw - vrijetijdswerking<br />

Levedale - Tehuis werkenden<br />

Levensvreugde<br />

Liga voor mensenrechten -<br />

Loca Labora<br />

Lokaal Werkgelegenheidsbureau<br />

- Stad <strong>Gent</strong><br />

Lokaal Werkgelegenheidsbureau<br />

- Stad <strong>Gent</strong> - Opleidingscentrum<br />

Lokale Politie Ninove - Dienst<br />

Jeugd en Gezin<br />

Makro nv - Personeelsdienst<br />

Matthijs vzw<br />

Meetjeslandse Leerwerkbedrijven<br />

MEETJESLANDSE LEER-<br />

WERKBEDRIJVEN -<br />

Meetjeslandse Leerwerkenbedrijven<br />

Meetjeslanse Leerwerkenbedrijven<br />

Minor-Ndako - afdeling Benjamin<br />

Mivalti<br />

Mo'trace<br />

MPC Sint Franciscus<br />

MPC Ter Bank<br />

MPI Bemok<br />

MPI De Bevertjes<br />

Mpi De Vloedlijn<br />

MPI Sint-Gregorius (KOC Sint<br />

Gregorius )<br />

MPI Sint-Lievenspoort<br />

MPI Sint-Lodewijk<br />

MPI Sint-Vincentius<br />

MPI 't Craeneveld<br />

MPI Ten Dries<br />

MPI Westhoek<br />

MPI Zonneken<br />

Mumbay<br />

Nederland<br />

NT<strong>Gent</strong> - Dienst Publiekswerking<br />

O.C. Broeder Ebergiste<br />

O.C. Broeder Ebergiste - Borgwal<br />

O.C. Broeder Ebergiste - De<br />

Rank<br />

O.C. Broeder Ebergiste - Het<br />

Veer<br />

O.C. Broeder Ebergiste - Huize<br />

Vander Schueren<br />

O.C. Broeder Ebergiste - Sint<br />

Juliaan<br />

O.C. Broeder Ebergiste - Ter<br />

Linde<br />

O.C. Broeder Ebergiste - Zevenhuizen<br />

1 en 2<br />

O.C. De Beweging<br />

O.C. Sint-Idesbald<br />

O.C. Sint-Jozef<br />

O.C. Sint-Jozef, campus De<br />

Deynestraat<br />

O.C. Sint-Jozef, campus stropkaai<br />

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis<br />

Waregem<br />

OBC De Waai<br />

OBC Espero - Leefgroep lagere<br />

school<br />

OCMW - Aalter - Sociale dienst<br />

OCMW - Blankenberge - Bejaardenzorg<br />

OCMW - <strong>Gent</strong> - Campus Zonnebloem<br />

- Woon- en zorgcentrum<br />

OCMW - <strong>Gent</strong> - Dienst Thuislozen<br />

OCMW - <strong>Gent</strong> - Wijkbureau St.<br />

Amandsberg<br />

OCMW - Knokke-Heist<br />

OCMW - Maldegem<br />

OCMW - Menen Dienst Rechtshulp<br />

OCMW - Sint-Niklaas -<br />

OCMW - Wetteren - dienst<br />

woonbegeleiding<br />

OCMW Aalst - Thuiszorg<br />

OCMW Beernem<br />

OCMW <strong>Gent</strong> - Opleidings- en<br />

tewerkstellingscentrum (OTC)<br />

OCMW Oudenaarde - WLZ De<br />

Meerspoort<br />

OCMW Stekene - personeelsdienst<br />

OCMW Zottegem - personeelsdienst<br />

ODICE vzw -<br />

Ombudsdienst Stad <strong>Gent</strong><br />

Ons Huis Sint Anna Bezigheidstehuis<br />

Ons Tehuis<br />

Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis<br />

Aalst - ombudsdienst<br />

OOBC 'Nieuwe Vaart'<br />

OOOC De Morgenster<br />

OOOC De Waai<br />

OOOC Luein<br />

OOOC Zonnelied<br />

Oranje vzw - afd. DC Het Bilkske<br />

Oranje vzw - afd. DC Sijsele<br />

42<br />

Oranje vzw - afd. Wonen Binnenstad<br />

PAika UZ Brussel<br />

Palm Breweries NV<br />

Panalpina<br />

Paraguay<br />

Partena Dienst voor Gezinszorg<br />

vzw<br />

Partena kinderopvang<br />

PC Caritas - Afd. De Meander<br />

PC Dr Guislain - afdeling Fioretti<br />

PC dr Guislain campus St-Alfons<br />

(De Steiger)<br />

PC Sint Jan Baptist, afd. De Vlier<br />

PC Sint Jan Baptist, afd. PVT<br />

Krekelmuyter<br />

PC Sint-Amandus<br />

PC Sint-Amedeus<br />

PC Sint-Jan de Deo, De Steiger<br />

PC Sint-Jan-Baptist - afd. PVT<br />

Krekelmuyter<br />

PC Wagenschot<br />

Pccaritas/ De wadi<br />

Peru<br />

Plastal nv - personeelsdienst<br />

Politiezone <strong>Gent</strong> - Maatschappelijke<br />

cel - Slachtofferbejegening -<br />

Jeugd<br />

Politiezone Kruibeke - Temse -<br />

Politiezone Rhode-Schelde -<br />

Sociaal Team en Algemene Preventie<br />

Politiezone Sint-Niklaas - Maatschappelijke<br />

Cel Politie<br />

Politiezone Spoorkin - Dienst<br />

Slachtofferbejegening<br />

Politizone Berlaar-Nijlen<br />

Poppunt vzw - Poppunt vzw<br />

Portugal<br />

Pro mente - Beschut Wonen in<br />

de Geestelijke Gezondheidszorg<br />

Protos vzw<br />

PROTOS vzw -<br />

Provinciaal Instituut Heynsdaele -<br />

Tehuis<br />

Provinciaal Zorgcentrum Lemberge<br />

PSS Belgium nv D&M Premium<br />

Sound Solutions - HRM-afdeling<br />

Psychiatrisch centrum<br />

Dr.Guislain - Campus Sint-Alfons<br />

Psychiatrisch Centrum Sleidinge<br />

Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige<br />

Familie - De Korbeel<br />

Psychiatrisch Ziekenhuis Onze<br />

Lieve Vrouw - afd. PVT Sint-<br />

Augustinus<br />

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-<br />

Jan<br />

Psychiatrische Centra Sleidinge<br />

PVT Casa Neri<br />

PVT Hortus Sint Jan De Deo<br />

Randstad - Lokeren -<br />

Randstad Sint-Niklaas<br />

Raveling<br />

Rf-Technologies - HR


Rode Kruis Vlaanderen - Opvangcentrum<br />

voor Asielzoekers<br />

Rode Kruis-Vlaanderen Opvangcentrum<br />

Eeklo<br />

rozengaard<br />

RVA<br />

RVT Scheldevelde<br />

Samsonite Europe nv - Personeelsdienst<br />

Schoonderhage<br />

Securex - HR<br />

Securex personeelsdienst<br />

Senegal Yoff<br />

SOC De Hagewinde<br />

Sociaal Economische Raad van<br />

de Regio <strong>Gent</strong><br />

Sociaal Economische Raad van<br />

de Regio <strong>Gent</strong> - <strong>Gent</strong> en<br />

Rondom <strong>Gent</strong><br />

Sociaal Huis Oostende - Buurtwerk<br />

Oud Hospitaal<br />

Sociaal Huis Oostende - De<br />

Brem<br />

Sociale Dienst voor Gerechtelijke<br />

Jeugdbijstand - Oudenaarde<br />

Sociale Huisvestingsmaatschappij<br />

‗De Volkshaard‘<br />

Sociale Werkplaats De Sleutel -<br />

Module arbeidszorg<br />

Stad <strong>Gent</strong> - Integratiedienst<br />

Stad <strong>Gent</strong> - PWA - coördinatie<br />

Stad <strong>Gent</strong> - Sociale voorzieningen<br />

en gehandicapten - Cel gehandicaptenbeleid<br />

Stad <strong>Gent</strong> Sodiganda VZW<br />

Stad Oudenaarde Sociale Dienst<br />

Start People <strong>Gent</strong><br />

Stedelijk onderwijs <strong>Gent</strong> - Cedo -<br />

Centrum voor leren en werken<br />

Steevliet vzw<br />

Synergie Interim - Deinze -<br />

t Kruispunt<br />

t Roborstje - Kind- en Gezinsgerichte<br />

Begeleiding<br />

Tech Data - Aalst -<br />

Tehuis Sint Carolus vzw, afdeling<br />

De Populier<br />

Tehuis Sint Carolus, adolescentenwerking<br />

Tempo Team Brugge<br />

Tempo Team <strong>Gent</strong><br />

Tempo Team Office Antwerpen<br />

Ten Anker<br />

Ter Muiden<br />

Technologie<br />

VHA<br />

2StepzAhead. B.V.<br />

A ce Soir-Aravinda Rodenburg<br />

Tailors<br />

A.W. Vastgoed<br />

Afinco nv<br />

AG SOB <strong>Gent</strong><br />

Agence Rosseel nv<br />

Therapeutisch Dagcentrum Eindelijk<br />

Thomas Cook Belgium<br />

Thuisbegeleiding Meetjesland<br />

T-Interim - Oost-Vlaanderen<br />

Toezicht Sociale Wetten<br />

Tordale vzw, <strong>deel</strong>werking Dagbestedingscentrum<br />

Tordale vzw, <strong>deel</strong>werking 'Wonen'<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

UZ <strong>Gent</strong> - Algemene pediatrie<br />

UZ <strong>Gent</strong> - Kinderoncologie<br />

UZ GENT-Centrum voor evaluatie<br />

en revalidatie van hartlijders -<br />

UZ Leuven - Afdeling kinder- en<br />

jeugdpsychiatrie<br />

V.Z.W. Gehandikaptenzorg Maria<br />

Ter Engelen<br />

VDAB Aalst - Trajectbegeleiding -<br />

VDAB <strong>Gent</strong> - Jobclub<br />

VDAB Jobclub - coördinatie<br />

VDAB Oudenaarde - Jobclub<br />

Vedior Interim<br />

Vereniging Ons Tehuis voor<br />

Zuid-West-Vlaanderen<br />

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling<br />

- Brussel -<br />

Vesta<br />

VF Europe BVBA - Fountain<br />

Business Park<br />

VFG-Jong<br />

Visserstehuis De Bolle vzw<br />

VL.O.S.vzw , Vluchtelingen Ondersteuning<br />

Sint-Niklaas<br />

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk<br />

VDS vzw<br />

Volvo Cars <strong>Gent</strong> - Ontwikkeling<br />

Menselijk Potentieel<br />

Volvo Parts <strong>Gent</strong><br />

Vooruit Kunstencentrum - Personeelszorg<br />

VPK Packaging Group<br />

Vrij CLB Tielt<br />

Vrij CLB Waas en Dender - vestiging<br />

Dendermonde<br />

Vrij Orthopedagogisch Centrum<br />

De Rozenkrans<br />

VZW De Ark te Laken<br />

VZW De Heide<br />

vzw De Okkernoot<br />

vzw De Totem<br />

VZW den Achtkanter<br />

vzw <strong>Gent</strong>, stad in werking: Jobkanaal/jobcoaching<br />

Agiv<br />

Alides<br />

Allagro<br />

Alphatronics<br />

Altachem<br />

Amcor flexibles<br />

Andres<br />

Appelmans Immobiliën<br />

43<br />

Vzw Habbekrats (<strong>Gent</strong>, Wetteren,<br />

Hamme)<br />

VZW Habbekrats Antwerpen<br />

Vzw Habbekrats, Kortrijk<br />

vzw Jeugdzorg Dagcentrum De<br />

Vlier<br />

Vzw Jong - Brugse Poort - Kinderwerking<br />

( Kinderplaneet)<br />

Vzw Jong - El Paso / Dracuna<br />

Vzw Jong - JOC<br />

Vzw Jong - Muide/Dampoort -<br />

Kinderwerking & Tienerwerking<br />

Vzw Jong - Rabot/Bloemekeswijk<br />

- Kinder- & tienerwerking (El<br />

Paso & Dracuna)<br />

VZW Jongerenhuis<br />

VZW Nieuwland Afdeling TCK<br />

VZW Pit-Stop Opvang en begeleiding<br />

volwassenen<br />

VZW Samenwerkingsverband<br />

GGZ 'De Vlaamse Ardennen' -<br />

Beschut wonen<br />

vzw Volwassenenwerking-<br />

Lokeren<br />

vzw Willekom<br />

Wel Jong Niet Hetero vzw<br />

Werkwinkel Kortrijk<br />

West - Vlaamse Jeugdzorg vzw<br />

Begeleidingstehuis<br />

West - Vlaamse Jeugdzorg vzw<br />

Begeleidingstehuis "Stella Maris"<br />

Willemsfonds vzw<br />

Wisper -<br />

Woon- en Zorgcentrum H. Hart<br />

vzw<br />

WZC De Boarebreker<br />

WZC De Vijvers<br />

WZC Sint-Elisabeth<br />

WZC Sint-Elisabeth - Afd. De<br />

Branding<br />

Zeepreventorium vzw<br />

ZNA - Universitaire Kinder- en<br />

jeugdpsychiatrie Middelheim<br />

Zonnebloem vzw<br />

Zonnehart, Vrije Basisschool<br />

voor Buitengewoon Onderwijs<br />

Zonnehoeve I Living+ -<br />

Afd.Wonen in Zonnestraat 13<br />

(Z13)<br />

Zorgcentrum Sint-Jozef Zonnebeke<br />

- Sociale dienst<br />

Zuid-Afrika Craddock<br />

Zuid-afrika Craddock Adult<br />

Zzmogh<br />

Arco nv<br />

Arkana bvba<br />

Atlas Copco Compressor Technique<br />

ATS groep<br />

ATS NV<br />

Aurora Interiors<br />

Avercon


Axel Lenaerts Vastgoedmakelaars<br />

BenG bvba<br />

Benteler Automotive Belgium NV<br />

Bonar Technical Fabrics Zele<br />

Bouwbedrijf Beneens en Zonen<br />

bvba<br />

Bricx vastgoed<br />

Bureau G. Ströker<br />

bvba Immo Vander Cruyssen (<br />

ERA)<br />

bvba Immo Vander Cruyssen<br />

(ERA)<br />

BVBA Metex<br />

bvba MEUBELMAKERIJ STIJN<br />

VERDONCK<br />

bvba Popelier<br />

bvba Robby Smekens<br />

bvba Trappenmakerij Lauwers<br />

Eric<br />

Cargill R&D Vilvoorde<br />

CdF Vastgoed<br />

Celcio bvba<br />

Centrum Medische Genetica<br />

<strong>Gent</strong><br />

Century 21 De Woondienst<br />

CGS nv<br />

Chocolaterie Guylian NV/SA<br />

Belgium<br />

Cibo nv<br />

Claessens-Makelaars Turnhout<br />

BVBA<br />

ClimaWorld<br />

CNH Belgium nv<br />

Confiserie Van Damme nv.<br />

cvba dewaele vastgoed <strong>Gent</strong><br />

D&M PSS Belgium NV<br />

D.T. INTERIEUR bvba<br />

Daeninck - Audenaert<br />

De Saedeleer Guido<br />

De Scheldegalm bvba<br />

De Smet & Poupeye<br />

De Tender bvba<br />

de woninggalerij<br />

Decobel<br />

Deco-Lust nv<br />

Deconinck / WANSON<br />

Degramec<br />

Delta Engeneering<br />

Delta Engineering<br />

Delvano N.V.<br />

Demakelaar.be BVBA<br />

Departement BIOT HOGENT<br />

Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen<br />

- onderzoeksgroep<br />

Biochemie<br />

Derby sport<br />

Devos NV<br />

Dewaele vastgoed en advies<br />

Docolab - ugent<br />

Domo Oudenaarde NV<br />

Domo/Xentrys<br />

Dredging International nv<br />

Dubois - Stockmans<br />

DW Immo Wellens-Schmitt &<br />

Partners<br />

ebvba l'amateur<br />

Electrabel GDF SUEZ<br />

Electrical Installationworks Verstraete<br />

Engel & Volkers<br />

Engels Factory nv<br />

EOC Belgium<br />

Era Becue<br />

Era Driegelinck<br />

Era Renomar<br />

Era Voltimmo<br />

Firma Beel<br />

Fortis Real Estate<br />

friesland campina<br />

Frigro<br />

G&W Solutions bvba<br />

Genisol nv<br />

Geo.XYZ bvba<br />

GeoNed B.V.<br />

Goen Studiebureau bvba<br />

Govi nv<br />

Grontmij Industry<br />

Group De Keyzer<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> Departement<br />

INWE<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> laboratorium<br />

voor plantenbiotechnologie<br />

Home-Estate<br />

Hyboma nv<br />

Ilvo-plant-teelt en omgeving<br />

immo @t home bvba<br />

Immo Bis NV<br />

Immo Casa BVBA<br />

Immo Cova<br />

IMMO DEN ABEEL BVBA<br />

Immo Francis De Meester<br />

Immo groep cauwe nv<br />

Immo KWP (kantoor Walter Peeters)<br />

Immo La Terrasse nv<br />

Immo Mobil<br />

Immo Plus<br />

Immo Thijs<br />

Immo Van De Woestijne<br />

Immo Vlaemynck<br />

Immo Woestyn bvba<br />

Immobiliën Crevits<br />

Immoganda NV<br />

Imperial Meat Products<br />

industrimmo dejaegher<br />

Inex NV<br />

Infrabel<br />

Inkonox N.V.<br />

Jan De Nul Pacific<br />

Janssen en Janssen Immobiliën<br />

Johan Inghelbrecht<br />

Karel Mintjes nv<br />

Katrien Warnez<br />

Kempa<br />

Kensington<br />

Lano Carpets<br />

Layburi property<br />

Lofting Group/Urbis Group (NV<br />

Projectmakelaar)<br />

Maes Jonker<br />

Maison Marie Mees Cathérine<br />

Biasino<br />

Matisco<br />

44<br />

Metae bvba<br />

Meubar nv<br />

MI - Casa bvba<br />

MicroBioTests Inc.<br />

Milleken Europe N.V.<br />

Miniflat nv<br />

Monks International nv<br />

N.V. Confiserie Van Damme -<br />

Marshmallows<br />

New Born Merlina bvba<br />

newtec alvey nv<br />

Nucomat<br />

nv Daniel Seru en Zonen<br />

nv Home-Styling<br />

NV Immo-Consult<br />

nv Jos Heylen<br />

nv Laramen Lanssens<br />

NV. Aswebo<br />

O.J. Van Maele N.V.<br />

P.Bonehill BVBA<br />

Pelterijen Van den Weghe<br />

Pouleyn nv<br />

Procter & Gamble - eurocor N.V.<br />

Provinciebestuur Oost-<br />

Vlaanderen<br />

PT. Epos Modern Indonesia<br />

Quadrant EPP Belgium NV<br />

Qugar bvba<br />

Ravel Textiles<br />

Realations<br />

RECON BOUW<br />

RENSON nv<br />

Residentie Vastgoed<br />

River Woods, American Clothing<br />

Associates NV<br />

Rosseel temse<br />

Rousselot NV<br />

Samsonite Europe NV<br />

SAX Sanitair & Verwarming<br />

SBS Belgium<br />

Schrijwerkerij Martens bvba<br />

Schrijwerkerij RDK<br />

Sewa Furniture<br />

SHIPYARD LOWYCK nv<br />

Sioen Industries NV<br />

SMO<br />

SMO bvba<br />

Sofimo Roeselare BVBA<br />

Stevelinck NV - Little Giant Europa<br />

NV<br />

Studiebureau Borghart<br />

Studiebureau Verhaeghe & Partners<br />

Sublimmo<br />

Teccon bvba<br />

Techcad, new technologies for<br />

interior design<br />

Three ladies<br />

Trevi nv<br />

Tyco Electronics EC N.V.<br />

UG - Vakgroep Biochemische en<br />

Microbiële Technologie<br />

U<strong>Gent</strong> - Fac. Diergeneeskunde<br />

U<strong>Gent</strong> faculteit Bioscience engineering<br />

departement Moleculaire<br />

Biotechnologie


Universiteit <strong>Gent</strong> - Vakgroep<br />

Anorganische & Fysische Chemie<br />

Universiteit <strong>Gent</strong> faculteit ingenieurswetenschappen<br />

Universiteit <strong>Gent</strong> Faculteit Ingenieurswetenschappen<br />

Vakgroep<br />

Textielkunde<br />

Valcke bvba<br />

Van de Velde N.V.<br />

Van de Walle Bouwgroep NV<br />

Van Hassels nv<br />

Vanden Bussche Christoffel<br />

Gezondheidszorg Vesalius<br />

AC De Passant - Oostende<br />

Activiteitencentrum Compagnie<br />

De Sporen - <strong>Gent</strong><br />

Activiteitencentrum De Keiberg -<br />

Merelbeke<br />

Activiteitencentrum De Witte<br />

Hoeve Sint-Niklaas<br />

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis<br />

Campus Aalst<br />

Algemeen Ziekenhuis St.- Elisabeth<br />

APZ St. Hiëronymus – Centrum<br />

voor Ouderenpsychiatrie (CVO) –<br />

Sint-Niklaas<br />

APZ St. Hiëronymus – Sint-<br />

Niklaas<br />

Ave Regina – Bierbeek-Lovenjoel<br />

AZ Alma – REVA - Sijsele<br />

AZ Alma – RUG - Sijsele<br />

AZ Alma, campus Eeklo & Campus<br />

Sijsele<br />

AZ Damiaan – Campus H. Hart -<br />

Oostende<br />

AZ Damiaan – Campus St. Jozef<br />

- Oostende<br />

AZ Damiaan – PAAZ - Oostende<br />

AZ Damiaan – Psychogeriatrie -<br />

Oostende<br />

AZ Damiaan Oostende VZW<br />

AZ Gezondheidszorg Oostkust –<br />

geriatrie - Campus AZ Koningin<br />

Fabiola - Blankenberge<br />

AZ Gezondheidszorg Oostkust –<br />

geriatrie - Campus AZ OLV Ter<br />

Linden - Knokke<br />

AZ Gezondheidszorg Oostkust –<br />

PAAZ - Campus OLV Ter Linden<br />

- Knokke<br />

AZ Gezondheidszorg Oostkust –<br />

Revalidatie - Campus AZ OLV<br />

Ter Linden - Knokke<br />

AZ Gezondheidszorg Oostkust –<br />

SP-dienst - Campus AZ Koningin<br />

Fabiola - Blankenberge<br />

AZ Groeninge Campus Reepkaai<br />

AZ Groeninge campus St-<br />

Niklaas, dieetafdeling<br />

AZ Groeninge Campus Vercruysselaan<br />

AZ Jan Palfijn – PAAZ - <strong>Gent</strong><br />

Vanhout & Zonen nv<br />

Vansteelandt BVBA<br />

Vastgoed De Vos<br />

Vastgoed Debaenst<br />

Vastgoed Speybroeck<br />

Vastgoedavies Lauwers bvba<br />

Vastgoedkantoor De Fooz<br />

Vastgoedmakelaar Lambrecht<br />

Verschave Construct Trappen<br />

VHA Automation<br />

VIB<br />

VIRTUS SHOP IN SHAPE NV<br />

AZ Jan Palfijn Site 1 – <strong>Gent</strong><br />

AZ Jan Palfijn Site 1<br />

AZ Klina<br />

AZ Maria Middelares<br />

AZ Maria Middelares Campus<br />

Sint-Jozef<br />

AZ Nikolaas – Campus Moerland<br />

AZ Nikolaas– Campus Beveren-<br />

Waas<br />

AZ Sint Jan – Brugge Oostende<br />

av – Dagkliniek psychiatrie<br />

AZ Sint-Lucas Brugge<br />

AZ St.- Elisabeth<br />

AZ St. Elisabeth – acute geriatrie<br />

(2E) - Zottegem<br />

AZ St. Elisabeth – PAAZ - Zottegem<br />

AZ St. Elisabeth – Revalidatie<br />

(3F) - Zottegem<br />

AZ St. Jan Brugge-Oostende –<br />

Revalidatiecentrum – Oostende<br />

AZ St. Lucas – PAAZ - <strong>Gent</strong><br />

AZ St. Lucas –Locomotoriek –<br />

<strong>Gent</strong><br />

AZ St.-Blasius Campus Dendermonde<br />

AZ St.-Lucas campus St.-Lucas<br />

AZ St.-Lucas campus Volkskliniek<br />

AZ St-Jan AV<br />

AZ St-Jan AV<br />

AZ Zusters van Barmhartigheid<br />

Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie<br />

- Oostende<br />

Bubao Levensblij - Oudenaarde<br />

Bubao Windekind - Lokeren<br />

Centrum Obra – Afdeling dagcentrum<br />

- Evergem<br />

Centrum voor Metabole Ziekten<br />

Leuven UZ Gasthuisberg –<br />

Dienst Pediatrie<br />

DC Ter Kouter - Deinze<br />

DC Ter Kouter – NOACH - Deinze<br />

De Oesterbank- Oostende<br />

De Zeeparel - Middelkerke<br />

Diet Centers Group "Double You<br />

Center"<br />

Domein Castelmolen – Rusthuis<br />

OLV met de Rozen - Meerbeke<br />

45<br />

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening<br />

Vlaamse Overheid Wegen en<br />

Verkeer West Vlaanderen<br />

VLADO nv<br />

Vlato bvba project management<br />

VMM<br />

Volvo Cars GENT<br />

Volvo Engine Center <strong>Gent</strong><br />

Volvo Europa Truck<br />

VR Vanderstraeten NV<br />

Vrt<br />

VVM DE LIJN<br />

DVC H. Hart - Deinze<br />

DVC Heilig Hart<br />

FAVV Oost-Vlaanderen<br />

FAVV Vlaams-Brabant<br />

FAVV West-Vlaanderen<br />

Home Sint-Petrus - Kruishoutem<br />

Home St. Franciscus - Kluisbergen<br />

Huize Eyckerheyde – Bornem-<br />

Wintam<br />

ILVO Oost-Vlaanderen, afdeling<br />

Technologie en Voeding<br />

InfraLigne, Fit en Gezondheidscentrum<br />

Studio Zottegem<br />

Kinder en jeugdpsychiatrisch<br />

centrum Fioretti – Campus De<br />

Deyne - <strong>Gent</strong><br />

Koningin Elisabeth Instituut (KEI)<br />

- Oostduinkerke<br />

Landsbond van Liberale Mutualiteiten<br />

Logo Gezond + Lokaal Gezondheidsoverleg<br />

<strong>Gent</strong><br />

Lokaal Dienstencentrum De<br />

Muide – OCMW <strong>Gent</strong><br />

Maria Middelares – PAAZ - <strong>Gent</strong><br />

Mariaheem - Zwalm<br />

MPI Sint-Gregorius Koninklijk<br />

Orthopedagogisch Centrum<br />

MPI St. Lodewijk - Wetteren<br />

MPI Ten Dries – Landegem-<br />

Nevele<br />

MPIG Pottelberg - Kortrijk<br />

MPIGO ‘t Craeneveld – Oudenaarde<br />

Eine<br />

MPIGO ‘t Zonneken – Sint-<br />

Niklaas<br />

MPIGO De Bevertjes - Oedelem<br />

Nestlé Belgilux<br />

O. L. Vrouw Ziekenhuis<br />

OC Br. Ebergiste – Centrum voor<br />

dagbesteding - Vurste<br />

OC Broeder Ebergiste – ‘t Veer -<br />

<strong>Gent</strong><br />

OC Clara Fey – Brecht – Sint-<br />

Lenaerts<br />

OCMW <strong>Gent</strong> Lokaal Dienstencentrum<br />

De Regenboog<br />

OCMW <strong>Gent</strong> Lokaal dienstencentrum<br />

Wibier


OCMW <strong>Gent</strong> Woon- en Zorgcentrum<br />

Campus Het Heiveld<br />

OCMW Zottegem Woon- en<br />

Zorgcentrum Ter Deinsbeke<br />

Orthopedagogisch Centrum St.<br />

Jozef – Campus ―stropkaai‖-<br />

<strong>Gent</strong><br />

PC Caritas - Melle<br />

PC Dr. Guislain – De Kedron –<br />

Campus Guislain - <strong>Gent</strong><br />

PC Dr. Guislain – De Saron -<br />

<strong>Gent</strong><br />

PC Dr. Guislain – Opname 2 -<br />

<strong>Gent</strong><br />

PC Dr. Guislain – PVT - <strong>Gent</strong><br />

PC OLV van Vrede - Menen<br />

PC St. Amandus - Beernem<br />

PC St. Lucia – Sint-Niklaas<br />

Provinciaal Zorgcentrum Lemberge<br />

– SP dienst - Merelbeke<br />

Psychiatrisch centrum dr. Guislain<br />

Broeders van Liefde<br />

PZ Zoete nood Gods - Lede<br />

RC Ter Eecken - Oudenaarde<br />

RC Zottegem ‗wegwijs‘- Zottegem<br />

Regenboog vzw Dienstencentrum<br />

voor personen met een<br />

beperking<br />

Revalidatiecentrum Buggenhout<br />

Revalidatiecentrum Overleie<br />

V.Z.W. - Kortrijk<br />

Revalidatiecentrum V.Z.W. -<br />

Baarle<br />

Revogan nv<br />

Rusthuis De Linde - Ronse<br />

Rusthuis OLV Ter Rozen - Aalst<br />

RVT De Samaritaan - Maarkedal<br />

RVT Home ‘t Hoge - Kortrijk<br />

RVT Lichtendal - Kortrijk<br />

RVT Ons Zomerheem - Zomergem<br />

RVT St. Jozef - Hamme<br />

Sint-Andriesziekenhuis<br />

Sint-Jozef vzw, Rustoord en RVT<br />

Sint-Jozefkliniek Campus Bornem<br />

Sociaal Huis Oostende<br />

Sociale werkplaats De Sleutel -<br />

<strong>Gent</strong><br />

Sodexho<br />

Solidariteit voor het gezin vzw<br />

Dienst warme maaltijden<br />

St. Franciscus Ziekenhuis - Zottegem<br />

St. Franciscustehuis - Brakel<br />

St. Jozefskliniek – Ontwenningskliniek<br />

- Pittem<br />

St. Jozefskliniek – REVA - Pittem<br />

Vertaalkunde<br />

Autogids<br />

ACV<br />

Argenta Bank- en verzekeringsgroep<br />

St. Vincentiusziekenhuis - Gdienst<br />

- Deinze<br />

Stedelijk Ziekenhuis Roeselare<br />

St-Vincentiusziekenhuis vzw<br />

ThembaCare<br />

U<strong>Gent</strong> Fac. BioingenieurswetenschappenVakgroep<br />

Voedselveiligheid en<br />

voedselkwaliteit<br />

U<strong>Gent</strong> Fac. BioingenieurswetenschappenVakgroep<br />

Landbouweconomie<br />

U<strong>Gent</strong> Fac. Geneeskunde en<br />

Gezondheidswetenschappen<br />

Vakgroep MGK UZ Blok A, 2<br />

U<strong>Gent</strong> Studentenvoorzieningen<br />

maaltijden, restaurants<br />

Universitair Ziekenhuis – CLNR –<br />

<strong>Gent</strong><br />

Universitair Ziekenhuis - <strong>Gent</strong><br />

Universiteit <strong>Gent</strong>, Studentenvoorzieningen,<br />

afdeling maaltijdvoorzieningen<br />

UZ Brussel Dienst pediatrie -<br />

Centrum voor Metabole Ziekten<br />

UZ Centrum voor voedings- en<br />

dieetadvies<br />

UZ <strong>Gent</strong> K6 kinderkliniek<br />

Vesta VZW - Belsele<br />

Viblo Leieland - Deinze<br />

VZW psychiatrische centra sleidinge<br />

– centrum voor psychotherapie<br />

- Sleidinge<br />

VZW Werken Glorieux – G-dienst<br />

- Ronse<br />

VZW Werken Glorieux – N.O.K.centrum<br />

- Ronse<br />

VZW Werken Glorieux – PAAZ -<br />

Ronse<br />

VZW Werken Glorieux - Revalidatiecentrum<br />

Wit-Gele Kruis van Oost-<br />

Vlaanderen Afdeling <strong>Gent</strong><br />

Woon- en zorgcentrum<br />

Avondrust - Varsenare<br />

Woon- en Zorgcentrum Campus<br />

Het Heiveld OCMW <strong>Gent</strong><br />

Woon- en Zorgcentrum Domino –<br />

ROB/RVT Tempelhof - <strong>Gent</strong><br />

Woon- en Zorgcentrum Domino –<br />

RVT E. Anseele - <strong>Gent</strong><br />

Woon- en zorgcentrum H. Hart -<br />

Oudenaarde<br />

Woon- en Zorgcentrum Herdershove<br />

– Dagverzorgingscentrum -<br />

Brugge<br />

Woon en Zorgcentrum Herdershove<br />

– RVT - Brugge<br />

AVS<br />

Belgacom<br />

BLCC<br />

Blesi bvba<br />

46<br />

Woon- en zorgcentrum Leiehome<br />

- Drongen<br />

Woon- en Zorgcentrum O. L.<br />

Vrouw RVT vzw<br />

Woon- en Zorgcentrum Sint Antonius<br />

Woon- en Zorgcentrum Sint Elisabeth<br />

- Eeeklo<br />

Woon- en Zorgcentrum St. Jozef<br />

- Oostkamp<br />

Woon- en Zorgcentrum St.-<br />

Rafaël<br />

Woon- en zorgcentrum Ter Hovingen<br />

Vzw<br />

Woon- en Zorgcentrum VZW<br />

Vincenthof<br />

"Woonzorgcentrum Herfstvreugde<br />

OCMW Londerzeel"<br />

Woonzorgcentrum Veilige have<br />

vzw<br />

WZC Wieltjesgracht - Ieper<br />

WZC ‘t Pandje - Izegem<br />

WZC De Meander - Zele<br />

WZC De Plataan en DVC De<br />

Sprankel – Sint-Niklaas<br />

WZC Deken Daras - Tielt<br />

WZC Herfstvreugde - Berlare<br />

WZC Het Lindeken - Merelbeke<br />

WZC Moervaartheem – VZW<br />

Zorgsaam Zusters Kindsheid<br />

Jesu - Wachtebeke<br />

WZC Molenheide - Schilde<br />

WZC St. Anna - Veurne<br />

WZC St. Bernardus – De Panne<br />

WZC Ter Deinsbeke - Zottegem<br />

WZC Ter Moere – Moerbeke-<br />

Waas<br />

WZC Veilige Have vzw – SP<br />

dienst - Aalter<br />

Zeecentrum De Branding - Hersteloord<br />

- Wenduine<br />

Zeecentrum De Branding -<br />

ROB/RVT - Wenduine<br />

Zeepreventorium vzw<br />

Ziekenhuis Oost Limburg<br />

ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis<br />

ZNA Middelheim Centrum voor<br />

Erfelijke Metabole Aandoeningen<br />

Koningin Paola Kinderziekenhuis<br />

Zonnehoeve Living + - Tehuis<br />

voor niet werkenden - Eke<br />

Zonnehoeve Living + - Tehuis<br />

voor werkenden - Nazareth<br />

Zorggroep H Hart Kortrijk<br />

Zorghotel Solidariteit voor het<br />

gezin - <strong>Gent</strong><br />

Zorgresidentie O. L. Vr. Ter Rive<br />

Blue Lines Translations bvba<br />

Christeyns<br />

CIBE communicatie<br />

Communicationwise


Conba nv<br />

Data Translations<br />

De Avondschool cvo<br />

De-Office bvba<br />

Dienst Voorlichting<br />

Eandis<br />

European Commission<br />

Fluxys nv<br />

Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking<br />

Gdf Suez cc<br />

Gemeentebestuur Meulebeke<br />

Ghent International Film Festival<br />

Greet Training<br />

Grupo Exit Loditrans<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> Vertaalkunde<br />

HRM<br />

Internationaal filmfestival <strong>Gent</strong><br />

International association of<br />

Peace Foundations<br />

La Mosca<br />

Linguïstische Staatsuniversiteit<br />

Minsk<br />

LOD<br />

NMBS<br />

"NMBS Holding<br />

Vertaaldienst"<br />

OCMW <strong>Gent</strong><br />

Oostenrijkse dienst Toerisme<br />

Passport Expopedia nv<br />

"Paul Janssens nv<br />

Vertaalbureau"<br />

"Pedagogische Begeleidingsdienst<br />

Stad <strong>Gent</strong><br />

cel project thuistaal"<br />

Primus bvba<br />

Reo Veiling<br />

Roeland Jeugddienst ter bevordering<br />

van de taalvaardigheid<br />

Roomates Sevilla<br />

Sadef<br />

47<br />

Sanoma magazines - Flair<br />

Sitra nv<br />

stad Brugge<br />

SYLVA<br />

taalstages W. Depauw<br />

Thermote en Vanhalst<br />

Thomas Cook<br />

Thomas Cook Belgium<br />

Toerisme Kortrijk<br />

Top Vakantie<br />

uitgeverij Evolution<br />

University of Surrey<br />

Van Laere<br />

Vloot<br />

WTV Focus<br />

X-L-Ent nv<br />

ZuidDAg


2.4 VERANTWOORDING VAN HET GEBRUIK VAN EEN ANDERE ONDER-<br />

WIJSTAAL DAN HET NEDERLANDS<br />

1 Doelstellingen en resultaten<br />

Tot op heden biedt de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> in diverse studiegebieden een ruim aanbod<br />

aan van anderstalige opleidingsonderdelen die een andere taal tot onderwerp hebben<br />

en tevens een beperkter aanbod van internationale programma‘s en anderstalige opleidingsonderdelen<br />

en keuzeopleidingsonderdelen. Het gebruik van een andere taal<br />

dan het Nederlands is heden zeer beperkt in de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>. Zoals gesteld in<br />

artikel 91 §1 van het Structuurdecreet van 4 april 2003, overschrijdt geen enkele bacheloropleiding<br />

de beperking van het gebruik van een andere taal dan het Nederlands<br />

(vastgelegd op maximaal 10% van de omvang van het opleidingsprogramma).<br />

De <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> wenst in de toekomst haar anderstalig opleidingsaanbod uit te<br />

breiden. Tegen het academiejaar 2012-2013 wil de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> een internationale<br />

component in de opleiding van elke student aan te bieden. Tevens wil ze een internationaal<br />

aanbod in elke opleiding voor inkomende studenten organiseren om de<br />

Europese en internationale profilering van de instelling te versterken.<br />

De <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> wenst een ―Internationalisation@Home‖ visie en aanbod uit te<br />

bouwen via het aanbieden van internationaliseringservaringen voor studenten en personeel<br />

waaraan geen internationaal mobiliteitsaspect verbonden is en via de ontwikkeling<br />

van de internationaliseringsdimensie in de opleidingen. Volgende activiteiten<br />

kunnen tot deze beide componenten leiden: internationale modules, opleidingsonderdelen<br />

en (vervolg)opleidingen, virtuele mobiliteit en e-learning, buitenlandse lesgevers<br />

en de integratie van buitenlandse studenten met eigen studenten.<br />

Men zal internationale modules, opleidingsonderdelen en (vervolg)opleidingen uitbouwen<br />

door Engelstalige cursussen aan te bieden als vast onder<strong>deel</strong> in elke opleiding,<br />

door een internationaal uitwisselingsprogramma van minimum 30 ECTS aan te<br />

bieden in elk studiegebied of door een projectmatig internationaal aanbod uit te werken<br />

in de vorm van seminaries, workshops, internationale weken en intensieve programma‘s.<br />

Men zal pogen om actief buitenlandse lesgevers aan te trekken.<br />

2 Anderstalige opleidingsonderdelen – INITIELE OPLEIDINGEN<br />

2.1 Opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot onderwerp hebben en die in die<br />

taal worden gedoceerd<br />

De rapportering van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> betreffende de verantwoording van het gebruik<br />

van een andere onderwijstaal dan het Nederlands zoals de voorbije jaren werd<br />

voorgelegd aan de Vlaamse regering en het Vlaamse parlement, omvat reeds een<br />

duidelijk overzicht van de hier gevraagde gegevens. Er werden geen essentiële wijzigingen<br />

doorgevoerd ten opzichte van vorig academiejaar.<br />

Een samenvattend overzicht per studiegebied:<br />

Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

In de curricula van volgende opleidingen zijn (keuze)opleidingsonderdelen opgenomen<br />

die een vreemde taal tot onderwerp hebben:<br />

� bachelor in het office management, afstudeerrichtingen management assistant, bedrijfsvertaler-tolk<br />

en medical management assistant<br />

� bachelor in de toegepaste informatica<br />

48


� bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichtingen, accountancy-fiscaliteit, financie-<br />

en verzekeringswezen, KMO-management, logistiek management, marketing,<br />

milieumanagement, rechtspraktijk<br />

� bachelor in de bestuurskunde en het publiek management<br />

� bachelor in de handelswetenschappen<br />

Het betreft opleidingsonderdelen die volgende talen tot onderwerp hebben: Frans,<br />

Engels, Spaans, Duits, Turks, Italiaans.<br />

Het aantal studiepunten varieert tussen 3 en 8 per opleidingsonder<strong>deel</strong>.<br />

Studiegebied toegepaste taalkunde<br />

In de curricula van volgende opleidingen zijn opleidingsonderdelen opgenomen die<br />

een vreemde taal tot onderwerp hebben:<br />

� bachelor in de toegepaste taalkunde<br />

� master in het vertalen<br />

� master in het tolken<br />

� master in de meertalige communicatie<br />

Het betreft opleidingsonderdelen die volgende vreemde talen tot onderwerp hebben:<br />

Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks<br />

Het aantal studiepunten varieert tussen 3 en 6 per opleidingsonder<strong>deel</strong>.<br />

Studiegebied Onderwijs<br />

In de curricula van de bachelor in het onderwijs, lager onderwijs en van de bachelor in<br />

het onderwijs, secundair onderwijs zijn opleidingsonderdelen ―taal‖ opgenomen. De<br />

onderwijstaal van deze opleidingsonderdelen is het Frans of het Engels. Het aantal<br />

studiepunten van deze opleidingsonderdelen varieert tussen 4 en 10 per opleidingsonder<strong>deel</strong>.<br />

Studiegebied muziek en dramatische kunst<br />

In de keuzelijst van de bachelor in de muziek, afstudeerrichtingen instrumentenbouw,<br />

scheppende muziek, muziektheorie en uitvoerende muziek zijn de opleidingsonderdelen<br />

‗Duits voor zangers‘ en ‗Italiaans voor zangers‘ opgenomen. De studieomvang van<br />

beide opleidingsonderdelen bedraagt 3 studiepunten.<br />

Studiegebied industriële wetenschappen en technologie<br />

In de curricula van volgende opleidingen zijn (keuze)opleidingsonderdelen opgenomen<br />

die een vreemde taal tot onderwerp hebben:<br />

� bachelor in de chemie<br />

� bachelor in de elektromechanica<br />

� bachelor in het vastgoed<br />

� bachelor in de houttechnologie<br />

� bachelor in de modetechnologie<br />

� bachelor in de textieltechnologie<br />

Het betreft opleidingsonderdelen die het Frans, Engels, Duits of Spaans tot onderwerp<br />

hebben. De studieomvang van deze opleidingsonderdelen bedraagt 3 studiepunten.<br />

49


2.2 Anderstalige opleidingsonderdelen in Nederlandstalige opleidingen die gedoceerd<br />

worden door anderstalige gasthoogleraren of gastprofessoren<br />

De <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> biedt geen anderstalige opleidingsonderdelen in Nederlandstalige<br />

opleidingen aan die gedoceerd worden door anderstalige gasthoogleraren of gastprofessoren.<br />

Studiegebied muziek en dramatische kunst<br />

In de master in de beeldende kunsten en master in de audiovisuele kunsten heeft<br />

men twee Engelstalige opleidingsonderdelen die gedoceerd worden door anderstalige<br />

gasthoogleraren of gastprofessoren<br />

� 'Going for a walk with a line' Paul Klee (CH), 1879-1940, 3 studiepunten, onderwijstaal:<br />

Engels<br />

� Madness and contemporary culture, 3 studiepunten, onderwijstaal: Engels<br />

2.3 Aantal anderstalige (gast)docenten die opleidingsonderdelen of delen van<br />

opleidingsonderdelen in een andere taal doceren<br />

In het studiegebied van de toegepaste taalkunde zijn er 17 anderstalige<br />

(gast)docenten die opleidingsonderdelen of delen van opleidingsonderdelen in een<br />

andere taal doceren. Het gaat steeds om opleidingsonderdelen die een vreemde taal<br />

tot onderwerp hebben.<br />

In het studiegebied van de muziek en dramatische kunst zijn er 2 anderstalige gastdocenten<br />

die een opleidingsonder<strong>deel</strong> in een andere taal doceren.<br />

2.4 Aantal Nederlandstalige (gast)docenten die opleidingonderdelen of delen van<br />

opleidingsonderdelen in een andere taal doceren<br />

In volgende studiegebieden doceren Nederlandstalige (gast)docenten opleidingsonderdelen<br />

of delen van opleidingsonderdelen, die al dan niet een vreemde taal tot onderwerp<br />

hebben, in een andere taal.<br />

In het studiegebied muziek en dramatische kunst<br />

� in de bachelor in de muziek: 2 (gast)docenten<br />

� in de master audiovisuele en beeldende kunst: 3 (gast)docenten<br />

In het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde, meer bepaald in de bachelor<br />

in het office management, bachelor in de toegepaste informatica en de bachelor<br />

in het bedrijfsmanagement: 91 (gast)docenten<br />

In het studiegebied toegepaste taalkunde, meer bepaald in de bachelor in de toegepaste<br />

taalkunde, master in het vertalen, master in het tolken en master in de meertalige<br />

communicatie: 57 (gast)docenten<br />

2.5 Anderstalige opleidingsonderdelen waarvoor de instelling kan aantonen dat de<br />

andere taal een meerwaarde voor de student en de functionaliteit van de opleiding<br />

meebrengt<br />

Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

In het studiegebied van de handelswetenschappen en bedrijfskunde is Nederlands de<br />

onderwijstaal. Een uitzondering hierop zijn vier Engelstalige opleidingsonderdelen die<br />

als keuzeopleidingsonder<strong>deel</strong> kunnen opgenomen worden in de opleidingen bachelor<br />

in de bestuurskunde en het publiek management, master in de bestuurskunde en het<br />

publiek management en bachelor in de handelswetenschappen. Deze Engelstalige<br />

50


keuzeopleidingsonderdelen betekenen een meerwaarde voor de student en voor de<br />

functionaliteit van de opleiding.<br />

Het Engels is een belangrijke taal in de internationale bedrijfskundige en bestuurskundige<br />

wetenschappelijke en professionele velden.<br />

Het gebruik van het Engels in deze anderstalige opleidingsonderdelen verdiept en<br />

geeft een praktische toepassing aan de kennis van de Engelse taal die de studenten<br />

reeds verworven hebben binnen hun bacheloropleiding in de bestuurskunde en in de<br />

handelswetenschappen.<br />

De studenten die deze Engelstalige keuzevakken opnemen, volgen deze opleidingsonderdelen<br />

samen met de buitenlandse studenten. Dit geeft de studenten die niet<br />

<strong>deel</strong>nemen aan internationale studentenmobiliteit toch de mogelijkheid van de internationale<br />

studiesfeer te proeven (―internationalisation at home‖).<br />

Volgende organisatorische aspecten faciliteren voor de studenten het volgen van anderstalige<br />

opleidingsonderdelen:<br />

� Het Engels maakt <strong>deel</strong> uit van het curriculum van de bacheloropleidingen in de bestuurskunde<br />

en in de handelswetenschappen.<br />

� Het volgen van anderstalige opleidingsonderdelen wordt de studenten niet opgedrongen.<br />

Het zijn keuzevakken. De studenten die geen anderstalige opleidingsonderdelen<br />

wensen, kunnen Nederlandstalige keuzevakken kiezen. De studenten die Engelstalige<br />

opleidingsonderdelen volgen, doen dit als gevolg van een weloverwogen keuze.<br />

� Bij de Engelstalige opleidingsonderdelen kunnen de studenten bij de titularis beroep<br />

doen op bijkomende toelichtingen in het Nederlands.<br />

� Bij de Engelstalige opleidingsonderdelen hebben de studenten het recht examen in<br />

het Nederlands af te leggen.<br />

Wat volgt is een overzicht van de Engelstalige opleidingsonderdelen per opleiding:<br />

Bachelors:<br />

� Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management: in deze bacheloropleiding<br />

nemen de studenten 15 studiepunten keuzeopleidingsonderdelen op, te kiezen uit<br />

een lijst met Nederlandstalige opleidingsonderdelen en 4 Engelstalige opleidingsonderdelen:<br />

Enterprise Resource Planning (3 studiepunten)<br />

European Eterprise Policy (3 studiepunten)<br />

Human Resource Management (3 studiepunten)<br />

Erasmus Intensive Programme (6 studiepunten)<br />

� Bachelor in de handelswetenschappen<br />

In deze bacheloropleiding nemen de studenten 6 studiepunten keuzeopleidingsonderdelen<br />

op, te kiezen uit een lijst met Nederlandstalige opleidingsonderdelen en 1<br />

Engelstalig opleidingsonder<strong>deel</strong>: Erasmus Intensive Programme (6 studiepunten)<br />

Master:<br />

� Master in de bestuurskunde en het publiek management<br />

In deze masteropleiding nemen de studenten 12 studiepunten keuzeopleidingsonderdelen<br />

op, te kiezen uit een lijst met Nederlandstalige opleidingsonderdelen en 4<br />

Engelstalige opleidingsonderdelen:<br />

Enterprise Resource Planning (3 studiepunten)<br />

51


European Eterprise Policy (3 studiepunten)<br />

Human Resource Management (3 studiepunten)<br />

Erasmus Intensive Programme (6 studiepunten)<br />

Deze vier Engelstalige opleidingsonderdelen worden ingericht in het kader van internationale<br />

studentenmobiliteit.<br />

Enterprise Resource Planning, European Enterprise Policy en Human Resource Management<br />

worden aangeboden in het kader van een International Course Programma<br />

opleiding die toegankelijk is voor inkomende internationale uitwisselingsstudenten.<br />

Door Engelstalige opleidingsonderdelen aan te bieden kunnen we meer inkomende<br />

uitwisselingsstudenten aantrekken en op die manier meer bilaterale contracten behouden<br />

die ons toelaten uitgaande uitwisselingsstudenten uit te sturen.<br />

Erasmus Intensive Programme wordt georganiseerd in het kader van internationale<br />

programma‘s die door de Europese Commissie in het kader van het LLP/ERASMUSprogramma<br />

worden gefinancierd. Studenten verblijven daarvoor gedurende korte tijd<br />

in het buitenland om in samenwerking met studenten uit partnerinstellingen een project<br />

uit te werken.<br />

2.6 De instellingen geven aan hoe zij aan de beperkingen opgenomen in artikel 91<br />

§1 tegemoetkomen<br />

In artikel 91§1 van het Structuurdecreet van 4 april 2003 wordt gesteld dat voor bacheloropleidingen<br />

het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands wordt<br />

beperkt tot 10% van de omvang van het opleidingsprogramma. Voor het bepalen van<br />

die grens worden opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot voorwerp hebben,<br />

niet meegenomen evenmin de anderstalige opleidingsonderdelen die studenten aan<br />

een andere instelling van hoger onderwijs volgen.<br />

Gezien heden het aantal anderstalige opleidingsonderdelen die geen vreemde taal tot<br />

voorwerp hebben zeer beperkt in aantal zijn (cf. supra 2.5), heeft de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

geen maatregelen moeten treffen om de beperking van anderstalige opleidingsonderdelen<br />

tot maximum 10 % van het opleidingsprogramma te respecteren. De anderstalige<br />

opleidingsonderdelen, zoals weergegeven in 2.5, zijn bovendien keuzeopleidingsonderdelen.<br />

Verhouding anderstalige opleidingsonderdelen tot het gehele opleidingsprogramma<br />

van de bachelor:<br />

bachelor in de bestuurskunde en het publiek management<br />

In de bacheloropleiding in de bestuurskunde en het publiek management nemen de<br />

studenten 15 studiepunten keuzevakken op die ze kiezen uit een lijst met 19 Nederlandstalige<br />

opleidingsonderdelen (samen 60 studiepunten) en 4 Engelstalige opleidingsonderdelen<br />

(samen 15 studiepunten). Naast de keuzelijst kunnen de studenten<br />

ook Nederlandstalige opleidingsonderdelen uit andere opleidingen aan de Associatie<br />

Universiteit <strong>Gent</strong> als keuzevak opnemen.<br />

De Engelstalige opleidingsonderdelen in de keuzelijst zijn de volgende:<br />

� Enterprise Resource Planning (3 studiepunten)<br />

� European Enterprise Policy (3 studiepunten)<br />

� Human Resource Management (3 studiepunten)<br />

� Erasmus Intensive Programme (6 studiepunten)<br />

52


In de bacheloropleiding in de bestuurskunde en het publiek management kunnen de<br />

studenten dus zelf bepalen of ze anderstalige opleidingsonderdelen opnemen, en dit<br />

met een maximum van 15 studiepunten.<br />

In de bacheloropleiding in de bestuurskunde en het publiek management kunnen de<br />

studenten zelf bepalen of ze anderstalige opleidingsonderdelen opnemen, met een<br />

percentage anderstalige opleidingsonderdelen ten aanzien van de omvang van het<br />

volledige opleidingsprogramma van de opleiding variërend van 0 % (0 studiepunten<br />

van 180) tot 8.33 % (15 studiepunten van 180).<br />

bachelor in de handelswetenschappen<br />

In de bacheloropleiding in de handelswetenschappen nemen de studenten 12 studiepunten<br />

keuzevakken op die ze kiezen uit een lijst met 21 Nederlandstalige opleidingsonderdelen<br />

(samen 63 studiepunten) en 1 Engelstalig opleidingsonder<strong>deel</strong> (6 studiepunten).<br />

Naast de keuzelijst kunnen de studenten ook Nederlandstalige opleidingsonderdelen<br />

uit andere opleidingen aan de Associatie Universiteit <strong>Gent</strong> als keuzevak opnemen.<br />

Het Engelstalige opleidingsonder<strong>deel</strong> in de keuzelijst is het volgende: Erasmus Intensive<br />

Programme (6 studiepunten)<br />

In de bacheloropleiding in de handelswetenschappen kunnen de studenten dus zelf<br />

bepalen of ze anderstalige opleidingsonderdelen opnemen, en dit met een maximum<br />

van 6 studiepunten.<br />

In de bacheloropleiding in de handelswetenschappen kunnen de studenten zelf bepalen<br />

of ze anderstalige opleidingsonderdelen opnemen, met een percentage anderstalige<br />

opleidingsonderdelen ten aanzien van de omvang van het volledige opleidingsprogramma<br />

van de opleiding variërend van 0 % (0 studiepunten van 180) tot 3.33 %<br />

(6 studiepunten van 180).<br />

master in de bestuurskunde en het publiek management<br />

In de masteropleiding in de bestuurskunde en het publiek management nemen de<br />

studenten 12 studiepunten keuzevakken op die ze kiezen uit een lijst met 22 Nederlandstalige<br />

opleidingsonderdelen (samen 69 studiepunten) en 4 Engelstalige opleidingsonderdelen<br />

(samen 15 studiepunten). Naast de keuzelijst kunnen de studenten<br />

ook Nederlandstalige opleidingsonderdelen uit andere opleidingen aan de Associatie<br />

Universiteit <strong>Gent</strong> als keuzevak opnemen.<br />

De Engelstalige opleidingsonderdelen in de keuzelijst zijn de volgende:<br />

� Enterprise Resource Planning (3 studiepunten)<br />

� European Enterprise Policy (3 studiepunten)<br />

� Human Resource Management (3 studiepunten)<br />

� Erasmus Intensive Programme (6 studiepunten)<br />

In de masteropleiding in de bestuurskunde en het publiek management kunnen de<br />

studenten dus zelf bepalen of ze anderstalige opleidingsonderdelen opnemen, en dit<br />

met een maximum van 12 studiepunten.<br />

In de masteropleiding in de bestuurskunde en het publiek management kunnen de<br />

studenten zelf bepalen of ze anderstalige opleidingsonderdelen opnemen, met een<br />

percentage anderstalige opleidingsonderdelen ten aanzien van de omvang van het<br />

53


volledige opleidingsprogramma van de opleiding variërend van 0 % (0 studiepunten<br />

van 60) tot 20 % (12 studiepunten van 60).<br />

2.7 Voor bachelor- en masteropleidingen: studenten hebben het recht om een<br />

examen in het Nederlands af te leggen (uitgezonderd art. 91§1-1° en 3°)<br />

Vermits het om anderstalige keuzeopleidingsonderdelen in Nederlandstalige opleidingen<br />

gaat (cf. 2.5 en 2.6 supra), hebben studenten de individuele keuze om de examens<br />

in het Nederlands af te leggen.<br />

2.8 Informatie over de toetsing van de adequate taalbeheersing door de Nederlandstalige<br />

docenten van de andere taal van hun vakgebied.<br />

Bij docenten die opleidingsonderdelen doceren die een vreemde taal tot onderwerp<br />

hebben, liggen de diplomavereisten vast bij aanwerving. Ze worden bij hun aanstelling<br />

of aanwerving uitvoerig gescreend op hun mondelinge en schriftelijke taalbeheersing<br />

in het Nederlands en de betrokken vreemde taal. Bij anderstalige opleidingsonderdelen<br />

zoals opgenomen in punt 2.5, handelt het over opleidingsonderdelen uit de academische<br />

bachelors en masters. Omdat het Engels de gangbare taal is in de betreffende<br />

onderzoekswereld gaat men er van uit dat docenten deze taal ook courant gebruiken<br />

en ten gronde beheersen waardoor de adequate taalbeheersing van de docenten<br />

aanwijsbaar is. In dit geval is het Engels bovendien onontbeerlijk in de meertalige<br />

bedrijfsomgeving en internationale context. Men gaat er van uit dat docenten<br />

hierdoor over een voldoende kennis en beheersing van het Engels beschikken.<br />

3 Anderstalige opleidingsonderdelen – VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN<br />

De rapportering van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> betreffende de verantwoording van het gebruik<br />

van een andere onderwijstaal dan het Nederlands zoals de voorbije jaren werd<br />

voorgelegd aan de Vlaamse regering en het Vlaamse parlement, omvat reeds een<br />

duidelijk overzicht van de hier gevraagde gegevens. Er werden geen essentiële wijzigingen<br />

doorgevoerd ten opzichte van vorig academiejaar.<br />

In de volgende voortgezette opleidingen worden opleidingsonderdelen aangeboden in<br />

een andere taal dan het Nederlands:<br />

Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

� Bachelor na bachelor internationaal bedrijfsmanagement<br />

� Bachelor na bachelor Toegepaste fiscaliteit<br />

Het betreffen opleidingsonderdelen die al dan niet een vreemde taal tot onderwerp<br />

hebben: communicatiestrategieën, Business Spaans, Business Frans (niveau 1 en 2),<br />

Business Engels, business Duits, stage, Strategy and Entrepeneurship en scriptie. De<br />

studieomvang van deze opleidingsonderdelen bedraagt 3 tot 15 studiepunten.<br />

Studiegebied toegepaste taalkunde<br />

� Postgraduaat conferentietolken<br />

Het betreffen opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot onderwerp hebben: consecutief<br />

tolken Duits/Engels/Frans/Spaans – Nederlands, consecutief tolken Nederlands<br />

– Duits/Engels/Frans/Spaans, simultaan tolken Duits/Engels/Frans/Spaans –<br />

Nederlands en simultaan tolken Nederlands– Duits/Engels/Frans/Spaans. De studieomvang<br />

van deze opleidingsonderdelen bedraagt 4 tot 8 studiepunten.<br />

4. Anderstalige opleidingen<br />

54


4.1 Overzicht van de anderstalige opleidingen aangeboden in een andere taal van<br />

de initiële opleidingen:<br />

(uitgezonderd ICP-opleidingen en masters Erasmus Mundus – cfr. punt 5)<br />

De rapportering van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> betreffende de verantwoording van het gebruik<br />

van een andere onderwijstaal dan het Nederlands zoals de voorbije jaren werd<br />

voorgelegd aan de Vlaamse regering en het Vlaamse parlement, omvat reeds een<br />

duidelijk overzicht van de hier gevraagde gegevens. Er werden geen essentiële wijzigingen<br />

doorgevoerd ten opzichte van vorig academiejaar.<br />

Studiegebied muziek en dramatische kunst<br />

1. Master of Music<br />

Performing Music<br />

Classical Music<br />

Jazz/Pop<br />

Composing Music<br />

Composition<br />

Music Production<br />

Onderwijstaal: Engels<br />

Aantal anderstalige studenten: 16 (geen Nederlandstalige studenten)<br />

Land van herkomst van de anderstalige studenten: Argentinië, Colombia, Duitsland,<br />

Italië, Oekraïne, Rusland, Verenigde staten van Amerika, Zuid-Afrika<br />

Aantal anderstalige (gast)docenten: geen<br />

Aantal Nederlandstalige docenten: 30<br />

Naam van de equivalente Nederlandstalige opleiding en afstudeerrichtingen: Master<br />

in de muziek<br />

Uitvoerende muziek<br />

Klassieke muziek:<br />

Jazz/pop<br />

Scheppende muziek<br />

Compositie<br />

Muziekproductie<br />

aantal studenten in de equivalente Nederlandstalige opleiding master in de muziek:<br />

Uitvoerende muziek<br />

Klassieke muziek: 96 studenten<br />

Jazz/pop: 39 studenten<br />

Scheppende muziek<br />

Compositie: 8 studenten<br />

Muziekproductie: 15 studenten<br />

TOTAAL: 158 studenten<br />

2. Master of visual arts<br />

Onderwijstaal: Engels<br />

55


Geen Nederlandstalige studenten, 6 anderstalige studenten (i.e. 100% anderstalige<br />

studenten)<br />

Land van herkomst van de anderstalige studenten: Turkije, Taiwan, Canada, China,<br />

Polen (2 studenten)<br />

3 anderstalige (gast)docenten<br />

18 Nederlandstalige docenten<br />

Equivalente Nederlandstalige opleiding: master in de beeldende kunsten (87 studenten)<br />

3. Master of audiovisual arts<br />

Onderwijstaal: Engels<br />

Tijdens het academiejaar 2009-2010 waren geen studenten ingeschreven in deze opleiding.<br />

Equivalente Nederlandstalige opleiding: master in de audiovisuele kunsten (6 studenten)<br />

4.2 Overzicht van de anderstalige opleidingen aangeboden in een andere taal van<br />

de voortgezette opleidingen:<br />

Er worden geen anderstalige opleidingen aangeboden in een andere taal van de<br />

voortgezette opleiding.<br />

5. Opleidingen met internationaal karakter<br />

Overzicht van de International Course Programme-opleidingen en de masteropleidingen<br />

Erasmus Mundus<br />

Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

� Business Languages and IT Services<br />

Tijdens het academiejaar 2009-2010 waren 120 Nederlandstalige studenten en 42<br />

anderstalige studenten ingeschreven in de opleiding Business Languages and IT<br />

Services. 35 % van de studenten in deze opleiding waren dus anderstalig. De 20 docenten<br />

zijn allen Nederlandstalig.<br />

� International Management Programme<br />

Tijdens het academiejaar 2009-2010 was 1 Nederlandstalige studente en waren 4<br />

anderstalige studenten ingeschreven in de opleiding International Management Programme.<br />

80 % van de studenten in deze opleiding waren dus anderstalig. De 11 docenten<br />

zijn allen Nederlandstalig.<br />

� International Programme for Business Studies<br />

Tijdens het academiejaar 2009-2010 bood de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> de buitenlandse uitwisselingsstudenten<br />

een aantal opleidingsonderdelen aan in het Engels. Dit internationaal<br />

curriculum is een troef om te kunnen <strong>deel</strong>nemen aan internationale uitwisselingsprojecten.<br />

Het programma is een gestructureerd aanbod van Engelstalige opleidingsonderdelen,<br />

maar is geen anderstalige opleiding en werd niet aangeboden aan<br />

de eigen studenten.<br />

Tijdens het academiejaar 2009-2010 volgden 104 buitenlandse studenten één of<br />

meerdere opleidingsonderdelen van dit internationaal curriculum. De 14 docenten zijn<br />

allen Nederlandstalig.<br />

Studiegebied sociaal-agogisch werk<br />

� Programme Visiting and Exchange Students<br />

56


Tijdens het academiejaar 2009-2010 bood de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> de buitenlandse uitwisselingsstudenten<br />

een aantal opleidingsonderdelen met betrekking tot sociaalagogisch<br />

werk aan in het Engels. Dit internationaal curriculum is een troef om te kunnen<br />

<strong>deel</strong>nemen aan internationale uitwisselingsprojecten. Het programma is een<br />

aanbod van Engelstalige opleidingsonderdelen, maar is geen anderstalige opleiding<br />

en werd niet aangeboden aan de eigen studenten. Tijdens het academiejaar 2009-<br />

2010 volgden 10 buitenlandse studenten één of meerdere opleidingsonderdelen van<br />

dit internationaal curriculum.<br />

6. Andere onderdelen van het verslag<br />

6.1. Informatie over de communicatie<br />

De communicatie met de studenten in het kader van de anderstalige opleidingsonderdelen<br />

in alle diverse studiegebieden gebeurt via de algemene website van de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong> en haar departementen, via de studiegids en via brochures.<br />

6.2. Overzicht van de kennistoetsen<br />

In artikel 22 van de onderwijs- en examenregeling van het academiejaar 2009-2010<br />

van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> staat:<br />

― §2. Taalvoorwaarden<br />

1° Bij de inschrijving voor een Nederlandstalige opleiding dient de kandidaatstudent<br />

te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Nederlandse taal:<br />

- of door het afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid<br />

leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs;<br />

- of door het afleveren van een bewijs van slagen voor een opleiding of één of<br />

meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten<br />

in het Nederlandstalig hoger onderwijs;<br />

- of door het afleveren van taalattest.<br />

Het taalattest moet het bewijs leveren dat de student een niveau B2 (‗Vantage‘ in<br />

het Europees Referentiekader) bezit.<br />

B2 komt overeen met:<br />

een attest van slagen in niveau 5 aan het Universitair Centrum voor<br />

Talenonderwijs <strong>Gent</strong>; of<br />

een attest van slagen in richtgraad 3 niveau 7 aan het Instituut voor<br />

Volwassenenonderwijs; of<br />

een certificaat ‗Nederlands als vreemde taal‘, profiel van ‗professionele<br />

taalvaardigheid‘ van de Nederlandse Taalunie.<br />

In uitzondering met het bovenvermelde geldt het volgende:<br />

- voor een inschrijving in de Bachelor in de toegepaste taalkunde, de Master in het<br />

vertalen, de Master in het tolken en de Master in de meertalige communicatie is<br />

een taalattest van niveau C1 (‗Effectiveness‘ in het Europees Referentiekader) vereist.<br />

C1 komt overeen met:<br />

een attest van slagen in niveau 6 aan het Universitair Centrum voor<br />

Talenonderwijs <strong>Gent</strong>; of<br />

een attest van slagen in richtgraad 4 niveau 8 aan het Instituut voor<br />

Volwassenenonderwijs; of<br />

een certificaat ‗Nederlands als vreemde taal‘, profiel ‗academische<br />

taalvaardigheid‘ van de Nederlandse Taalunie.<br />

Opleidingen waarvoor een artistieke toelatingsproef georganiseerd wordt, kunnen<br />

het taalniveau van de kandidaat-student beoordelen als onder<strong>deel</strong> van de toelatingsproef.<br />

Een eventuele specifieke regeling kan uitgewerkt worden in de departementale<br />

aanvullingen.<br />

57


Studenten die bij hun dossier voor toelating van inschrijving of bij de toelatingsproef<br />

niet kunnen bewijzen de Nederlandse taal voldoende te beheersen, worden niet<br />

toegelaten.<br />

2° Het hogeschoolbestuur kan de toelating tot de eerste inschrijving voor een in<br />

een andere taal dan het Nederlands aangeboden opleiding afhankelijk stellen van<br />

een toets over de voldoende kennis van de gebruikte onderwijstaal.<br />

Voor de inschrijving van reguliere buitenlandse studenten in Engelstalige opleidingen<br />

dienen de kandidaat-studenten een van de volgende bewijsstukken voor te leggen:<br />

Een attest dat de student al één jaar met een voltijds studieprogramma<br />

van een Engelstalige opleiding met succes gevolgd heeft; hetzij aan<br />

een andere instelling voor hoger onderwijs, hetzij aan een secundaire<br />

school;<br />

Een TOEFL Certificaat, niet ouder dan twee jaar, met een minimum<br />

score 550 punten (papier), 213 punten (computer) of 79 (internet). De<br />

<strong>deel</strong>nemers aan de test vermelden daarbij ―institution code 4370‖, zodat<br />

de resultaten rechtstreeks bij de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> zouden worden<br />

meege<strong>deel</strong>d;<br />

Een originele ‗test report form‘ (TRF) van IELTS, niet ouder dan twee<br />

jaar, met een minimum score 5.5;<br />

Een certificaat van de ―Test Engels‖ afgeleverd door het Universitair<br />

Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit <strong>Gent</strong>.<br />

3° Voor postgraduaatopleidingen en bij- en nascholingen kunnen in de departementale<br />

aanvullingen afwijkende taalvereisten opgenomen worden.‖<br />

6.3 Gedragscode<br />

De gedragscode met betrekking tot een onderwijstaal anders dan het Nederlands, is<br />

opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>:<br />

Artikel 8. Bestuurstaal en onderwijstaal<br />

De onderwijstaal in de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> is het Nederlands met uitzondering van het<br />

bepaalde in artikel 9.<br />

Artikel 9. Gedragscode onderwijstaal anders dan het Nederlands<br />

§1. Anderstalige opleidingen<br />

Een opleiding kan in een andere taal dan het Nederlands worden gegeven<br />

in de volgende gevallen:<br />

1. indien het een bachelor-na-bachelor of een master-na-master betreft;<br />

2. indien het een postgraduaat betreft;<br />

3. indien het permanente vorming/bij- en nascholing betreft;<br />

4. indien het een master betreft in het kader van een International Course Programme<br />

(ICP) of in het kader van Erasmus Mundus;<br />

5. indien het een bachelor of een master betreft die specifiek ten behoeve van<br />

buitenlandse studenten is ontworpen op voorwaarde dat er in dezelfde instelling<br />

een equivalente opleiding in het Nederlands wordt aangeboden.<br />

Desgevallend kan het aanbod van een anderstalige opleiding en van de equivalente<br />

opleiding in het Nederlands worden verwezenlijkt door samenwerking<br />

en taakverdeling tussen de voor de betrokken opleiding bevoegde instellingen<br />

binnen dezelfde provincie.<br />

De onderwijstaal van een opleiding wordt vermeld in de opleidingsfiche in de studiegids.<br />

De onderwijstaal van de opleiding wordt samen met het opleidingsprogramma voorgesteld<br />

door de departementsraad en beslist door het bestuurscollege.<br />

58


Examens in anderstalige opleidingen, zoals hierboven beschreven, worden afgelegd<br />

in de onderwijstaal van de opleiding. Examens over opleidingsonderdelen die een<br />

taal tot voorwerp hebben binnen een anderstalige opleiding, worden afgelegd in de<br />

onderwijstaal van het opleidingsonder<strong>deel</strong>.<br />

§2. Anderstalige opleidingsonderdelen in bachelor- en masteropleidingen<br />

Een opleidingsonder<strong>deel</strong> kan in een andere taal dan het Nederlands worden<br />

aangeboden in de bachelor, de master, de bachelor-na-bachelor en de master-na-master,<br />

indien:<br />

1. het die taal tot voorwerp heeft;<br />

2. het, met goedkeuring van de departementsraad, wordt gevolgd aan een andere<br />

instelling voor hoger onderwijs;<br />

3. het wordt gedoceerd door een anderstalige gastprofessor;<br />

4. het gebruik van de andere taal een meerwaarde voor de student betekent en<br />

functioneel is voor de opleiding.<br />

Gevallen 1 en 2 zijn toegelaten zonder restricties.<br />

Gevallen 3 en 4 mogen samen niet meer dan 10% (18 studiepunten) van de betrokken<br />

opleiding uitmaken indien het om een bacheloropleiding (180 studiepunten) gaat.<br />

In geval 4 mag het opleidingsonder<strong>deel</strong> niet volledig in de andere taal worden gegeven.<br />

Dit betekent dat, met het oog op het vermijden van een zwaardere studielast, er<br />

moet worden voorzien in bijvoorbeeld nadere toelichtingen in het Nederlands, woordenlijsten<br />

met termen uit het anderstalig vakjargon, gebruik van vertaalwoordenboek<br />

op het examen …<br />

Het opleidingsonder<strong>deel</strong> kan slechts in de andere taal worden gegeven indien het betrokken<br />

onderwijzend personeelslid de andere taal op adequate wijze beheerst. De<br />

onderwijstaal van het opleidingsonder<strong>deel</strong> wordt op voorstel van de opleidingscommissie,<br />

mits expliciete en omstandige motivering, vastgelegd door de departementsraad.<br />

Met inachtneming van het voorgaande gelden volgende regels in verband met examens<br />

over anderstalige opleidingsonderdelen:<br />

- in de gevallen 1 en 2: de examens worden afgelegd in de onderwijstaal van het<br />

opleidingsonder<strong>deel</strong>;<br />

- in de gevallen 3 en 4: de student heeft steeds het recht om zijn examen in het<br />

Nederlands af te leggen. De betrokken student <strong>deel</strong>t dit schriftelijk mee aan het<br />

departementshoofd:<br />

vóór de eerste evaluatie en ten laatste vóór 1 december voor examens<br />

van de eerste examenperiode van de eerste examenzittijd;<br />

vóór de eerste evaluatie en ten laatste vóór 1 mei voor examens van<br />

de tweede examenperiode van de eerste examenzittijd en voor examens<br />

van de tweede zittijd.<br />

In een professioneel gerichte bacheloropleiding geldt bovendien de beperking dat<br />

over de leerstof die in een andere taal aangeboden wordt, nooit een examen kan<br />

worden afgenomen, tenzij dezelfde leerstof ook in het Nederlands werd aangebracht<br />

of gedoceerd.<br />

De onderwijstaal wordt vermeld in de studiefiche van het betrokken opleidingsonder<strong>deel</strong>.<br />

§3. Faciliteiten voor studenten<br />

Voor anderstalige opleidingsonderdelen, zoals beschreven in §2 geval 3 en 4 moeten<br />

de studenten de mogelijkheid krijgen om taallessen te volgen in en over de taal waarin<br />

de betrokken opleidingsonderdelen worden gegeven, tenzij de betreffende taal in<br />

het curriculum van de opleiding zelf of in het curriculum van de vooropleiding opgenomen<br />

is.<br />

59


§4. Toezicht over de taalbeheersing van gastprofessoren en onderwijzende personeelsleden<br />

in geval van een anderstalige opleiding (§1) of een anderstalig<br />

opleidingsonder<strong>deel</strong> (§2, gevallen 3 en 4)<br />

Het onderwijzend personeelslid of de gastprofessor dient te slagen voor een speciaal<br />

daartoe ontworpen taaltest tenzij de taalbeheersing kan bewezen worden door andere<br />

middelen te beoordelen door het departement.<br />

§5. Studentenmobiliteit<br />

De departementsraad kan jaarlijks beslissen om in het kader van internationale studentenmobiliteit<br />

afzonderlijke opleidingsonderdelen in een andere taal te doceren en<br />

te examineren.<br />

§6. Rapportering<br />

De departementsraad rapporteert jaarlijks in de maand oktober die volgt op het afsluiten<br />

van het betrokken academiejaar over de toepassing van onderhavige gedragscode<br />

aan het bestuurscollege.‖<br />

De studentenraad brengt advies uit betreffende de onderwijs- en examenregeling<br />

waarin deze artikels zijn opgenomen, voor deze ter beslissing wordt voorgelegd aan<br />

de raad van bestuur. Tevens zetelen studenten in de raad van bestuur die de onderwijs-<br />

en examenregeling goedkeurt. In de departementsraad waarin het voorstel van<br />

de departementale aanvullingen bij de onderwijs- en examenregeling wordt uitgewerkt,<br />

zetelen eveneens studenten.<br />

60


2.5 EVOLUTIE STUDENTENPOPULATIE, NIEUWE STUDENTEN EN GENERATIESTUDENTEN<br />

Totale studentenpopulatie<br />

15.720<br />

5.074<br />

2009-2010<br />

Nieuwe studenten<br />

3.560<br />

Generatiestudenten<br />

15.260<br />

5.482<br />

2008-2009<br />

3.912<br />

14.231<br />

61<br />

5.198<br />

2007-2008<br />

3.929<br />

13.488<br />

4.751<br />

2006-2007<br />

3.624<br />

0 4000 8000 12000 16000


2.6 EVOLUTIE PROFESSIONEEL EN ACADEMISCHE GERICHTE OPLEIDINGEN<br />

Professioneel gerichte opleidingen<br />

10.661<br />

Academisch gerichte opleidingen<br />

2009-2010<br />

5.059<br />

10.310<br />

2008-2009<br />

4.950<br />

9.550<br />

62<br />

2007-2008<br />

4.681<br />

9.079<br />

2006-2007<br />

4.409<br />

0 4000 8000 12000 16000


2.7 EVOLUTIE STUDENTENPOPULATIE PER STUDIEGEBIED<br />

2009-2010<br />

5.404<br />

5.248<br />

2008-2009<br />

4.751<br />

Handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

4.335<br />

2007-2008<br />

2006-2007<br />

2.366<br />

2.205<br />

2.011<br />

1.981<br />

Industriële wetenschappen en technologie<br />

1.936<br />

2.071<br />

1.914<br />

1.812<br />

Sociaal-Agogisch werk<br />

1.209<br />

1.161<br />

1.050<br />

999<br />

Gezondheidszorg<br />

1.192<br />

1.095<br />

1.091<br />

1.070<br />

Onderwijs<br />

1.014<br />

955<br />

921<br />

920<br />

Toegepaste taalkunde<br />

63<br />

834<br />

777<br />

756<br />

669<br />

Audiovisuele en beeldende kunsten<br />

796<br />

730<br />

690<br />

664<br />

Biotechniek<br />

543<br />

563<br />

591<br />

585<br />

Architectuur<br />

426<br />

455<br />

455<br />

434<br />

Muziek en podiumkunsten<br />

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000


2.8 EVOLUTIE NIEUWE STUDENTEN PER STUDIEGEBIED<br />

2009-2010<br />

2008-2009<br />

2007-2008<br />

2006-2007<br />

1.922<br />

1.635<br />

1.722<br />

Handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

1.476<br />

806<br />

778<br />

690<br />

637<br />

Industriële wetenschappen en technologie<br />

712<br />

691<br />

714<br />

587<br />

Sociaal-Agogisch werk<br />

460<br />

430<br />

441<br />

394<br />

Onderwijs<br />

450<br />

479<br />

451<br />

402<br />

Gezondheidszorg<br />

368<br />

356<br />

319<br />

321<br />

Toegepaste taalkunde<br />

64<br />

249<br />

234<br />

296<br />

262<br />

Audiovisuele en beeldende kunsten<br />

236<br />

267<br />

248<br />

210<br />

Biotechniek<br />

188<br />

218<br />

230<br />

216<br />

Architectuur<br />

95<br />

86<br />

110<br />

Muziek en podiumkunsten<br />

119<br />

0 500 1000 1500 2000


2.9 EVOLUTIE GENERATIESTUDENTEN PER STUDIEGEBIED<br />

2009-2010<br />

2008-2009<br />

1.443<br />

1.388<br />

1.173<br />

Handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

2007-2008<br />

2006-2007<br />

1.232<br />

605<br />

582<br />

564<br />

506<br />

Industriële wetenschappen en technologie<br />

450<br />

523<br />

529<br />

572<br />

Sociaal-Agogisch werk<br />

338<br />

303<br />

327<br />

266<br />

Onderwijs<br />

265<br />

247<br />

229<br />

279<br />

Toegepaste taalkunde<br />

228<br />

245<br />

242<br />

190<br />

Gezondheidszorg<br />

65<br />

154<br />

170<br />

203<br />

175<br />

Architectuur<br />

154<br />

156<br />

216<br />

184<br />

Audiovisuele en beeldende kunsten<br />

142<br />

192<br />

173<br />

149<br />

Biotechniek<br />

51<br />

51<br />

58<br />

Muziek en podiumkunsten<br />

71<br />

0 500 1000 1500 2000


2.10 VERHOUDING BELGISCHE STUDENTEN EN STUDENTEN VAN VREEMDE NATIONALITEIT PER STUDIEGEBIED<br />

Onderwijs 99,6%<br />

0,4% 0,0% Belgisch<br />

EU<br />

0,8%<br />

0,4%<br />

98,8%<br />

Handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

Andere<br />

0,5%<br />

0,7%<br />

98,8%<br />

Sociaal-Agogisch werk<br />

0,7%<br />

0,8%<br />

98,5%<br />

Industriële wetenschappen en technologie<br />

1,0% 0,7%<br />

98,3%<br />

Gezondheidszorg<br />

2,0% 0,0%<br />

98,0%<br />

Biotechniek<br />

66<br />

1,2% 1,0%<br />

97,8%<br />

Toegepaste taalkunde<br />

1,7%<br />

1,8%<br />

96,5%<br />

Architectuur<br />

1,9%<br />

4,7%<br />

93,4%<br />

Audiovisuele en beeldende kunsten<br />

4,5% 4,9%<br />

90,6%<br />

Muziek en podiumkunsten<br />

0% 25% 50% 75% 100%


2.11 VERHOUDING JONGENSSTUDENTEN EN MEISJESSTUDENTEN PER STUDIEGEBIED<br />

Industriële wetenschappen en technologie 82,0%<br />

0,180473373 Man<br />

Vrouw<br />

Handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

61,7%<br />

0,383419689<br />

0,392018779<br />

60,8%<br />

Muziek en podiumkunsten<br />

0,507537688<br />

49,2%<br />

Biotechniek<br />

0,55801105<br />

44,2%<br />

Architectuur<br />

0,594724221<br />

40,5%<br />

Audiovisuele en beeldende kunst<br />

67<br />

0,61409396<br />

38,6%<br />

Onderwijs<br />

0,75443787<br />

24,6%<br />

Toegepaste taalkunde<br />

0,780991736<br />

21,9%<br />

Sociaal-agogisch werk<br />

0,82464847<br />

17,5%<br />

Gezondheidszorg<br />

0% 25% 50% 75% 100%


2.12 PERCENTAGE VERWORVEN EN GEDELIBEREERDE STUDIEPUNTEN PER STUDIEGEBIED<br />

0,825855544<br />

Biotechniek<br />

0,818573977<br />

Muziek en podiumkunsten<br />

0,79422596<br />

Gezondheidszorg<br />

0,79201674<br />

Architectuur<br />

0,747334576<br />

Industriële wetenschappen en technologie<br />

0,74321397<br />

Handelswetenschappen en bedrijfskunde<br />

68<br />

0,738784511<br />

Audiovisuele en beeldende kunsten<br />

0,733361786<br />

Sociaal-agogisch werk<br />

0,715418692<br />

Onderwijs<br />

0,694683404<br />

Toegepaste taalkunde<br />

0% 25% 50% 75% 100%


2.13 OVERZICHT INTERNATIONALE LIDMAATSCHAPPEN HOGESCHOOL GENT<br />

ACRONIEM ORGANISATIE WEBSITE DPT NAAM INGANG LID-<br />

MAATSCHAP<br />

AACC American Association of cereal http://www.aaccnet.org/ BIOT Ingrid De Leyn en Filip Van I.De Leyn sinds juli<br />

Chemists<br />

Bockstaele<br />

1993<br />

AEC European Association of Con- www.aecinfo.org CONS 2001<br />

servatoires<br />

AHSA American Speech- http://www.asha.org/ VESA Paul Corthals 1985<br />

Language-Hearing Association<br />

ALF Anna Lindh Foundation http://www.euromedalex.org/ Ho<strong>Gent</strong> Contactpersoon: Inez 2009<br />

Adriaensen<br />

BFE British Forum for Ethnomusico- http://www.bfe.org.uk/index.html CONS Liselotte Sels 2009<br />

logy<br />

BIVEC - Benelux Interuniversitaire Vere- http://www.bivec-gibet.org/ BMER Christa Sys 2007<br />

GIBET niging van transport EConomisten<br />

CDIO Conceive-Design-Implement- http://www.cdio.org INWE Paul Raes INWE:<br />

Operate<br />

TECH<br />

TECH: 2006<br />

CELA The Council of Educators in http://www.thecela.org/ BIOT<br />

Landscape Architecture<br />

CIUTI Conférence Internationale des www.ciuti.org VETO<br />

Instituts Universitaires de Traducteurs<br />

et Interprètes<br />

DEAN Deans and European Academ- http://www.esmu.be/2009conferen VETO<br />

ics Network<br />

ce.html<br />

DIETS Erasmus Thematic Network : http://www.thematicnetworkdieteti VESA Willem De Keyzer<br />

Dietitians improving education cs.eu/everyone<br />

training standards in higher education<br />

DOKEOS Dokeos Development Consor- http://www.dokeos.com/consortiu Ho<strong>Gent</strong> Contactpersoon: Jean- 2004<br />

tium<br />

m.php<br />

Marie Maes<br />

69


http://www.eaa-online.org BMER Carine Coppens<br />

Isabelle verleye<br />

Annelies Roggeman<br />

www.eaie.org DOW DOW: Kathleen Van Heule,<br />

Sofie Truwant en Inez<br />

EAA European Accounting Association<br />

K. Van Heule:<br />

2000<br />

S. Truwant: 2005<br />

I. Adriaensen:<br />

2009<br />

EAIE European Association of International<br />

Educators<br />

Adriaensen<br />

BINF: Geert Baekelandt<br />

BMER: Fabienne Mornie<br />

LERA: Isabelle Joos<br />

VESA: Luc Simoens<br />

BEST<br />

BINF<br />

BMER<br />

LERA<br />

VESA<br />

VETO<br />

ECLAS European Council of Landscape http://www.le-<br />

BIOT Harlind Libbrecht<br />

Architecture Schools<br />

notre.org/public/content/eclas.php<br />

Sylvie Van Damme<br />

Via Le:Notre Thematisch Netwerk<br />

ECPR European Consortium for Politi- http://www.ecprnet.eu/ HABE<br />

cal Research<br />

EFLA European Foundation for Land- http://europe.iflaonline.org/ BIOT<br />

scape Architecture<br />

EFLE European forum of Logistics http://www.efle.jypoly.fi/ BMER Fabienne Mornie<br />

1995<br />

education<br />

Christa Sys<br />

EFQM European Foundation for Quality http://www.efqm.org Ho<strong>Gent</strong> Contactpersoon: Kathleen 1998<br />

Management<br />

Vandevelde<br />

ELIA European League of Institutes of www.elia-artschools.org KASK en<br />

2002<br />

the Arts<br />

CONS<br />

ELC European Language Council http://web.fu-<br />

VETO 1997<br />

berlin.de/elc/en/index.html<br />

EMT European Master‘s Translation http://ec.europa.eu/dgs/translation VETO 2009<br />

Network<br />

/programmes/emt/network/index_<br />

en.htm<br />

EST European Society of Translation http://www.est-<br />

VETO Veerle Duflou, Willy Van-<br />

Studies<br />

translationstudies.org/deweghe<br />

en Sonia Vandepitte<br />

EUFETEC European Feed Technology http://www.eufetec.eu/ BIOT Mia Eeckhout 2008<br />

70


Ho<strong>Gent</strong> 1994<br />

http://www.eurashe.eu<br />

2005<br />

http://www.euratex.org/ TECH Alexandra De Raeve als<br />

expert in ‗new product design<br />

and mass customisation‘<br />

Centre<br />

EURASHE European Association of Institutions<br />

in Higher Education<br />

EURATEX European Apparel and Textile<br />

Organisation<br />

http://www.europea.org/ BIOT<br />

http://www.europel.org/ BIOT<br />

EUROPEA Association of Agricultural Education<br />

in Europe<br />

EUROPEL European Alliance of Dairy<br />

Teachers<br />

FIABCI The International Real Estate<br />

Federation<br />

http://www.fiabci.be TECH Bart D‘Herde, voorzitter<br />

opleidingscommissie vastgoed<br />

http://www.fit-ift.org/ VETO Via Belgische Kamer van<br />

Vertalers, Tolken en Filologen<br />

CONS Roos Van Driessche 2006<br />

/galpin/<br />

FIT Fédération Internationale des<br />

Traducteurs<br />

The Galpin Society http://www.music.ed.ac.uk/euchmi<br />

GSE Guide Share Europe http://www.gse.org/ BINF Opleiding TI<br />

IAML International Association of Mu- http://www.iaml.info/<br />

CONS Roos Van Driessche 1973 of vroeger<br />

sic Libraries<br />

IASIA International Association of http://www.iias-<br />

HABE<br />

Schools and Institutes of Adiisa.org/iasia/e/Pages/default.aspxministration IAU International Association of Uni- http://www.iau-aiu.net/ Ho<strong>Gent</strong> Robert Hoogewijs 2008<br />

versities<br />

ICA Association for European Life http://www.ica-europe.info/ BIOT<br />

Science Universities<br />

IFIP<br />

International Federation for Informa- http://www.ifip.or.at/index.php?opti BINF Jean-Jacques De Clercq<br />

tion Processing<br />

on=com_content&task=view&id=1<br />

(lid werkgroep Higher Edu-<br />

&Itemid=66<br />

cation & Vocational Education)<br />

IFLA International Federation of Land- http://www.iflaonline.org/ BIOT<br />

scape Architects<br />

71


IFLA International Federation of Library http://www.ifla.org/<br />

CONS Roos Van Driessche 1979 of vroeger<br />

Associations<br />

IMHE Institutional Management in http://www.oecd.org/about/0,3347, Ho<strong>Gent</strong> Robert Hoogewijs 2007<br />

Higher Education<br />

en_2649_35961291_1_1_1_1_1,0<br />

0.html<br />

ISHS International Society for Horticul- http://www.ishs.org/ BIOT Stefaan Werbrouck<br />

tural Research<br />

ISME International Society for Music http://www.isme.org/ CONS Lucien Posman 2004<br />

Education<br />

ITA International Triticale Associa-<br />

BIOT Geert Hasaert<br />

tion<br />

ITI Institute for Translation & Inter- http://www.iti.org.uk/indexMain.ht VETO<br />

preting<br />

ml<br />

IMS International Musicological Soci- http://www.ims-online.ch/ CONS 1972 of vroeger<br />

ety<br />

KVNM Koninklijke Vereniging voor Neder- http://www.kvnm.nl/ CONS Roos Van Driessche 1979 of vroeger<br />

landse Muziekgeschiedenis<br />

MLA Music Library Association http://www.musiclibraryassoc.org/ CONS Roos Van Driessche 1979 of vroeger<br />

NAFSA Association of International www.nafsa.org DOW Sofie Truwant 2007<br />

Educators<br />

NECTAR Network on European communi- http://www.fucam.ac.be/S%C3%A BMER Christa Sys 2008<br />

cations and transport activities 9minaires,%20conf%C3%A9rence<br />

research<br />

s%20et%20colloques/Nectar/inde<br />

x.php?option=com_content&task=<br />

view&id=15&Itemid=29<br />

OBUG Oracle Benelux User Group http://www.obug.nl/<br />

BINF BINF: Jean-Jacques De<br />

Clercq, Tom Van Liefde<br />

HABE: Kevin McHale<br />

SPACE European Network for Language www.space-eu.info BEST BEST: Peter Raemdonck 2001<br />

and Business Studies<br />

BINF BINF: Geert Baekelandt<br />

BMER BMER: Fabienne Mornie<br />

SPE Society of Plastic Engineers www.4spe.org INWE Ludwig Cardon 2004<br />

VVM Vereniging voor Muziektheorie http://www.vvm.ahk.nl/ CONS Dirk Cornelis 2001<br />

72


2.14 OVERZICHT DEELNAME AAN CONFERENTIES, WORKSHOPS EN IN-<br />

FOSESSIES<br />

� 22 september ‗09: JINT Wereldcafé Beleidsplan 2011-2013 (<strong>Gent</strong>)<br />

� 1 oktober ‗09: VLIR-UOS overlegvergadering ter opvolging rectorenbezoek<br />

aan Palestina (Brussel)<br />

� 15 oktober ‗09: Go Strange JINT vzw (Kortrijk)<br />

� 16-18 oktober ‗09: Tempus Sextant partnermeeting (Krakau, Polen)<br />

� 20 oktober ‗09: Frans/Vlaamse Ontmoetingsdagen (Kortrijk)<br />

� 26 oktober ‗09: Infosessie uitgaande studenten Ho<strong>Gent</strong> (eigen organisatie)<br />

� 10 november ‗09: Noord-Zuid Reisbeurzenforum AU<strong>Gent</strong> (gemeenschappelijke<br />

organisatie)<br />

� 13 november ‗09: EAIE Steering Committee Meeting (Amsterdam, Nederland)<br />

� 17-20 november ‗09: EAIE-MOPILE Board meeting (Milaan, Italië)<br />

� 30 november ‗09: VLIR-UOS planningsdag 2010 (Brussel)<br />

� 4 december ‗09: ACA Seminar ―Better taught in English‖ (Brussel)<br />

� 7 december ‗09: Infodays Education & Culture Executive Agency (EA-<br />

CEA) (Brussel)<br />

� 10 december ‗09: NVAO/ENQA seminar (Den Haag, Nederland)<br />

� 16 december ‗09: EPOS vzw Studiedag (Brussel)<br />

� 12 januari ‗10: VLIR-UOS Reisbeurzen brainstorm en nieuwjaarsreceptie<br />

(Brussel)<br />

� 25 januari ‗10: VLIR-UOS focusgesprek integratie hogescholen in<br />

VLIR-UOS (Brussel)<br />

� 3 februari ‗10: Tempus infodag EPOS Vlaanderen (Brussel)<br />

� 5 februari ‗10: Ontmoetingsdag ontwikkelingssamenwerking aan de<br />

AU<strong>Gent</strong> (<strong>Gent</strong>)<br />

� 8 maart ‗10: VLIR-UOS speeddating hogescholen & NGO‘s (Brussel)<br />

� 24 maart ‗10: VLIR-IUS Matchmaking RD Congo & Burundi (U<strong>Gent</strong>)<br />

� 29 maart ‗10: VLOR Colloquium Bologna ‗Uitdagingen voor Vlaanderen?‘<br />

(Brussel)<br />

� 3 mei ‗10: VLIR-UOS Sensibiliseringsinitiatief ‗Gezondheidszorg in<br />

Afrika – departement Gezondheidszorg Vesalius (<strong>Gent</strong>)<br />

73


� 4 mei ‗10: Dag van het Onderwijs: een hoger onderwijs met internationaal<br />

label? – Associatie Universiteit-Hogescholen<br />

Limburg (Hasselt)<br />

� 10 mei ‗10: Studiedag Bologna Experten ―Indicatoren Internationalisering<br />

en Mobiliteit ‖ – Departement Onderwijs en Vorming<br />

(Brussel)<br />

� 16-18 mei ‗10: ACA Conference ―Brains on the move. Gains and losses<br />

from student mobility and academic migration‖ (Cordoba,<br />

Spanje)<br />

� 28 mei ‗10: VLHORA studiedag: Een onderzoek naar de maatschappelijke<br />

bijdrage van het Vlaamse hoger onderwijs<br />

(Genk)<br />

� 1 juni ‗10: Conferentie Prins Filipfonds ―Intercommunautaire samenwerking‖<br />

(Brussel)<br />

� 10-11 juni ‗10: ECA Conferentie ―Joint Programmes‖ (Graz, Oostenrijk)<br />

� 17 juni ‗10: Terugkoppelingsmoment integratie hogescholen binnen<br />

VLIR- UOS (Brussel)<br />

� 30 juni – 2 juli ‗10: Moveon conferentie – Berlijn<br />

� 15-19 september ‗10: EAIE conferentie (Nantes, Frankrijk)<br />

� 22 september ‗10: AFS studienamiddag ‗De impact van interculturele uitwisselingen‘<br />

(Brussel)<br />

74


2.15 OVERZICHT ONTVANGST DELEGATIES<br />

� 21 april 2010: VVOB delegatie Zuidpartners<br />

� 12 mei 2010: Junsei Educational Institution (Japan) bij KASK<br />

� 20 mei 2010: University of Alabama (VS)<br />

� 6-7 september 2010: Mikkeli University (SF)<br />

75


2.16 OVERZICHT VERTEGENWOORDIGING IN INTERNATIONALE ORGANI-<br />

SATIES EN COMITÉS<br />

De stafmedewerkers van de cel Internationalisering waren in 2009-2010 vertegenwoordigd<br />

in volgende organisaties en comités en leverden hierdoor inhoudelijke en<br />

beleidsmatige bijdragen aan internationale thema‘s:<br />

� Adviesgroep Internationale Samenwerking (ADINSA), VLHORA<br />

� Flanders Agency for Mobility and Cooperation in Higher Education (FLAMEN-<br />

CO)<br />

� Vlaams Erasmuscomité<br />

� Technische Expertencommissie Internationalisering (TEC Int), Associatie Universiteit<br />

<strong>Gent</strong>.<br />

� Commissie Ontwikkelingssamenwerking U<strong>Gent</strong> (waarnemende rol)<br />

� Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Kom-Pas vzw, Onthaalbureau<br />

anderstalige nieuwkomers Stad <strong>Gent</strong><br />

� Management of Programmes in Lifelong Education (MOPILE), professional<br />

section van de European Association for International Education (EAIE)<br />

� General Council, European Association of International Education (EAIE)<br />

� Task Force for Members Based Outside the US (MBOUS) van de Association<br />

for International Educators (NAFSA)<br />

� Raad van bestuur en algemene vergadering SOVOREG vzw<br />

76


2.17 OVERZICHT NIEUWE BILATERALE AKKOORDEN (BINNEN EN BUITEN ERASMUS)<br />

ERASMUSAKKOORDEN<br />

Land Stad Naam instelling Erasmus Code Departement<br />

Austria Linz Anton Bruckner Privatuniversität A LINZ17 CONS<br />

Austria Wien Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien A WIEN08 CONS<br />

Austria Wien Fachhochschule des bfi Wien A WIEN38 HABE<br />

Croatia Zagreb Sveučilište u Zagrebu HR ZAGREB01 SOAG<br />

Cyprus Limassol Texnologiko Panepistimio Kyprou CY LIMASSO02 BMER<br />

Czech Republic Ostrava Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava CZ OSTRAVA01 INWE<br />

Denmark Soroe Professionshøjskolen Sjælland University College DK SORO02 SOAG<br />

Denmark Vejle Professionshøjskolen Lillebælt University College DK VEJLE06 VESA<br />

Finland Helsinki Helsingin Yliopisto SF HELSINK01 VETO<br />

Finland Helsinki Metropolia Ammattikorkeakoulu SF HELSINK41 CONS<br />

Finland Turku Turun Ammmattikorkeakoulu-Ãbo Yrkeshögskola SF TURKU05 KASK<br />

Finland Vaasa Yrkeshögskolan Novia SF VAASA13 BMER<br />

77<br />

F DIJON08 BIOT<br />

AgroSup Dijon, Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques<br />

de l'Alimentation et de l'Envir<br />

France Dijon<br />

France Marseille Université de Provence - Aix-Marseille I F MARSEIL01 VETO<br />

Germany Berlin Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin D BERLIN06 HABE<br />

Germany Krefeld Hochschule Niederrhein D KREFELD01 TECH<br />

Germany Reutlingen Hochschule Reutlingen D REUTLIN02 TECH<br />

Villingen-<br />

Germany<br />

Berufsakademie Villingen-Schwenningen D VILLING02 BMER<br />

Schwenningen<br />

Greece Thessalonikis Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis G THESSAL01 INWE<br />

Hungary Budapest Eötvös Loránd Tudományegyetem HU BUDAPES01 SOAG<br />

Ireland Athlone Athlone Institute of Technology IRLATHLONE01 BMER<br />

Ireland Limmerick University of Limerick IRLLIMERIC01 VETO<br />

Italy Bologna Università degli Studi di Bologna 'Alma Mater Studiorum' I BOLOGNA01 VETO


Italy Campobasso Università degli Studi del Molise I CAMPOBA01 LERA<br />

Italy Ferrara Università degli Studi di Ferrara I FERRARA01 VETO<br />

Italy Milano Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano I MILANO03 VETO<br />

Italy Milano Conservatorio di Musica 'G. Verdi' di Milano I MILANO09 CONS<br />

Italy Milano Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - Scuole Civiche di Milano I MILANO14 VETO<br />

Italy Pesaro Conservatorio di Musica 'G. Rossini' di Pesaro I PESARO01 CONS<br />

Italy Torino Conservatorio di Musica 'G. Verdi' di Torino I TORINO05 CONS<br />

Italy Alessandria Conservatorio di Musica Antonio Vivaldi I ALESSAN01 CONS<br />

Lithuania Klaipeda Klaipedos Universitetas LT KLAIPED01 CONS<br />

Lithuania Vilnius Mykolo Romerio Universitetas LT VILNIUS06 HABE<br />

Netherlands Breda Avans <strong>Hogeschool</strong> NL BREDA01 BMER<br />

Netherlands Eindhoven Fontys Hogescholen NL EINDHOV03 SOAG<br />

Netherlands Arnhem ArtEZ <strong>Hogeschool</strong> voor de Kunsten NL ENSCHED04 KASK<br />

Norway Kongsberg Høgskolen i Buskerud N KONGSBE01 TECH<br />

Portugal Leiria Instituto Politécnico de Leiria P LEIRIA01 INWE<br />

Spain Cordoba Universidad de Córdoba E CORDOBA01 VETO<br />

Spain Cordoba Universidad de Córdoba E CORDOBA01 INWE<br />

78<br />

Spain Cordoba Conservatorio Superior de Música "Rafael Orozco" de Córdoba E CORDOBA04 CONS<br />

Spain Lleida Universitat de Lleida E LLEIDA01 BIOT<br />

Spain Murcia Universidad Católica San Antonio de Murcia E MURCIA05 VESA<br />

Santa Cruz de<br />

Spain<br />

Conservatorio Superior de Musica de Canarias ETENERIFE05 CONS<br />

Tenerife<br />

Sweden Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet S UPPSALA02 INWE<br />

Switzerland Zürich Zürcher Hochschule der Künste CH ZURICH20 CONS<br />

Turkey Eskisehir Anadolu Universitesi TR ESKISEH01 TECH<br />

Turkey Istanbul Bogaziçi Üniversitesi TR ISTANBU01 BMER<br />

Turkey Istanbul T.C. Dogus Üniversitesi Istanbul TR ISTANBU12 HABE<br />

Turkey Izmir Dokuz Eylul University TR IZMIR01 VESA<br />

Turkey Izmir Izmir Ekonomi Universitesi TR IZMIR04 VETO


United Kingdom Glasgow Royal Scottish Academy of Music and Drama UK GLASGOW05 CONS<br />

OVERIGE AKKOORDEN<br />

Land Stad Naam instelling Erasmus Code Departement<br />

China Tangshan Tangshan Industrial Vocational Technical College BEST, BMER, INWE, TECH<br />

Rusland Makhachkala Daghestan State Pedagogical University BINF<br />

Rusland Moskou Moscow State Pedagogical University BINF<br />

Rusland Saratov P.A. Stolypin Volga Region Academy of Public Administration HABE<br />

Verenigde Staten Chicago University of Illinois HABE<br />

United Kingdom Nottingham University of Nottingham VESA<br />

79


2.18 THEMATISCHE NETWERKEN: VERTEGENWOORDIGING VAN DE HO-<br />

GESCHOOL GENT 2009-2010<br />

Departement Thematisch Netwerk Coördinator<br />

KASK<br />

CONS<br />

BIOT<br />

VESA<br />

Thematisch Netwerk voor de Kunsten: Artes-<br />

Net<br />

Polifonia<br />

Netwerk ―LE:NOTRE TWO+‖, Thematic Network<br />

Project in Landscape Architecture<br />

ENOTHE: European Network of Occupational<br />

Therapy in Higher Education<br />

VESA DIETS: Dietitians improving training standards<br />

in higher education<br />

VESA<br />

NetQuEST: Network Tuning Standards &<br />

Quality of educational programs of speechlanguage<br />

therapy in Europe<br />

VETO OPTIMALE: Optimising Professional Translator<br />

Training in a Multilingual Europe<br />

80<br />

ELIA (Nederland)<br />

Kungliga Musikhögskolan (Zweden)<br />

Technische Universität Wien (Oostenrijk)<br />

<strong>Hogeschool</strong> van Amsterdam (Nederland)<br />

University of Plymouth (United<br />

Kingdom)<br />

Comité Permanent de Liaison des<br />

Orthophonistes-logopèdes de<br />

l‘union européenne (CPLOL)<br />

Université de Rennes 2 (Frankrijk)


2.19 VERDELING UITGAANDE STUDENTEN (2009-2010) BINNEN EN BUITEN EUROPA, VOOR STUDIE EN STAGE, PER<br />

DEPARTEMENT, VOLGENS FINANCIERINGSPROGRAMMA, VOOR STUDIE PER LAND (BINNEN EN BUITEN EU-<br />

ROPA), STAGESTUDENTEN PER LAND (BINNEN EUROPA) EN STAGESTUDENTEN PER LAND (BUITEN EUROPA)<br />

81<br />

studenten;<br />

23%<br />

Aantal uitgaande studenten (stage en studie)<br />

Europese en niet-Europese bestemmingen<br />

273<br />

studenten;<br />

77%<br />

binnen Europa<br />

Buiten Europa<br />

81<br />

145<br />

studenten;<br />

41%<br />

Aantal uitgaande studenten, onderver<strong>deel</strong>d<br />

volgens stage en studie<br />

209<br />

studenten;<br />

59%<br />

stage studie<br />

n = 354


Aantal uitgaande studenten per departement (studie en stage)<br />

80<br />

79<br />

70<br />

65<br />

60<br />

50<br />

40<br />

42<br />

37<br />

30<br />

25<br />

20<br />

82<br />

19<br />

21<br />

16<br />

14<br />

10<br />

11<br />

11<br />

9<br />

5<br />

0<br />

CONS KASK BEST BINF BMER HABE VETO BIOT INWE TECH LERA SOAG VESA<br />

n = 354


Aantal uitgaande studenten per mobiliteitsprogramma (stage en studie)<br />

200<br />

195<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

79<br />

60<br />

40<br />

83<br />

42<br />

33<br />

3<br />

2<br />

20<br />

0<br />

VLIR - UOS<br />

Erasmus<br />

Placement<br />

Geen beurs Erasmus Belgica Erasmus Studie Erasmus Studie<br />

Zwitserland<br />

n = 354


Uitgaande studenten per land in het kader van studie<br />

66<br />

70<br />

60<br />

50<br />

36<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

12<br />

84<br />

8<br />

9<br />

6 6 7<br />

7<br />

7<br />

7<br />

5<br />

10<br />

3<br />

4 4<br />

2<br />

2<br />

2<br />

3<br />

1<br />

2<br />

0<br />

Portugal<br />

Spanje<br />

Turkije<br />

Frankrijk<br />

Slovenië<br />

Italië<br />

Polen<br />

Duitsland<br />

Hongarije<br />

Fr. Gem. BE<br />

Roemenië<br />

Finland<br />

Ierland<br />

Rusland<br />

Tsjechië<br />

Nederland<br />

Japan<br />

Verenigd Koninkrijk<br />

Denemarken<br />

Zweden<br />

Noorwegen<br />

Zwitserland<br />

n = 209


Aantal uitgaande stagestudenten per land binnen Europa<br />

25<br />

21<br />

20<br />

16<br />

15<br />

10<br />

9<br />

9<br />

85<br />

5<br />

5<br />

4<br />

2<br />

2 1<br />

1<br />

1 1 1<br />

0<br />

n = 73


Aantal uitgaande stagestudenten per land buiten Europa<br />

9<br />

9<br />

8<br />

7<br />

7<br />

6<br />

6<br />

5<br />

5<br />

5<br />

4<br />

4 4<br />

4<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

3<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

1<br />

1 1 1 1 1 1<br />

1<br />

1<br />

86<br />

0<br />

Indonesië<br />

India<br />

Australië<br />

Brazillië<br />

Malawi<br />

Maleisië<br />

Ecuador<br />

Rwanda<br />

Rusland<br />

Thailand<br />

Mexico<br />

Togo<br />

Zuid-Afrika<br />

China<br />

Suriname<br />

Senegal<br />

Peru<br />

Kenia<br />

Congo<br />

Vietnam<br />

Parguay<br />

Nieuw Zeeland<br />

Verenigde Staten<br />

Verenigde Arabische Emiraten<br />

n = 72


2.20 VERDELING INKOMENDE STUDENTEN (2009-2010) BINNEN EN BUITEN EUROPA, VOOR STUDIE EN STAGE, PER<br />

DEPARTEMENT, VOLGENS FINANCIERINGSPROGRAMMA EN VOOR STUDIE EN STAGE PER LAND (BINNEN EN<br />

BUITEN EUROPA)<br />

12 studenten;<br />

6%<br />

Aantal inkomende studenten (stage en studie)<br />

EU en niet-EU<br />

193<br />

studenten;<br />

94%<br />

EU<br />

Niet-EU<br />

7 studenten;<br />

3%<br />

87<br />

Aantal inkomende studenten, onderver<strong>deel</strong>d in<br />

stage en en studie<br />

198<br />

studenten;<br />

97%<br />

stage studie<br />

n = 205


Aantal inkomende studenten (stage en studie) per departement<br />

60<br />

54<br />

50<br />

40<br />

36<br />

30<br />

27<br />

20<br />

19<br />

20<br />

88<br />

10<br />

11<br />

13<br />

7<br />

7<br />

5<br />

6<br />

0<br />

CONS KASK BINF BMER HABE VETO INWE TECH LERA SOAG VESA<br />

n = 205


Aantal inkomende studenten per mobiliteitsprogramma<br />

180<br />

178<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

89<br />

40<br />

12<br />

7<br />

8<br />

20<br />

0<br />

Bilateraal Erasmus Belgica Erasmus Studie Stage<br />

n = 205


Aantal inkomende studenten (studie en stage) per land<br />

60<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

24<br />

18<br />

16<br />

20<br />

14<br />

11<br />

12<br />

9<br />

10<br />

90<br />

5<br />

5 5<br />

4 4<br />

3 3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2 2 2<br />

2<br />

0<br />

Spanje<br />

Turkije<br />

Letland<br />

Frankrijk<br />

Italië<br />

Roemenië<br />

Polen<br />

Duitsland<br />

Hongarije<br />

Fr. Gem. BE<br />

Portugal<br />

Finland<br />

Slovakije<br />

Griekenland<br />

Rusland<br />

Tsjechië<br />

Nederland<br />

Denemarken<br />

Japan<br />

Verenigd Koninkrijk<br />

Verenigde Staten<br />

Zwitserland<br />

n = 205


2.21 UITGAANDE DOCENTEN HOGESCHOOL GENT IN HET KADER VAN ERASMUS-DOCENTENMOBILITEIT: NAMEN-<br />

LIJST MET OPGAVE VAN PARTNERINSTELLING EN VAKGEBIED<br />

Departement Vakgebied Gastinstelling<br />

Naam Voornaam Nationaliteit<br />

KASK Fine Art (Painting, Sculpture, Printmaking) TR ISTANBU14<br />

BOSSCHEM Johan BE<br />

BRUYNINCKX Wibrich BE SOAG Social Sciences N KRISTIA01<br />

BUEKENS Wim BE BMER Business Studies, Management Science F PARIS104<br />

CASALE Vincenzo IT CONS Music and Musicology I MILANO09<br />

CASALE Vincenzo IT CONS Music and Musicology I ALESSAN01<br />

DE BRAUWERE Greet BE SOAG Social Work E GIRONA02<br />

DE BRUYN Wim BE BINF Informatics, Computer Science NL ENSCHED03<br />

DE CLERCQ Jean-Jacques BE BINF Business Studies with languages SF JOENSUU09<br />

DE CLERCQ Jean-Jacques BE BINF Business Studies, Management Science TR IZMIR01<br />

DE GROOTE Bertel BE HABE Business Studies, Management Science NL LEEUWAR01<br />

DE GROOTE Bertel BE HABE Business Studies, Management Science D FRANKFU04<br />

DE PRAETERE Katrien BE LERA Teacher Training TR TURK01<br />

DE SMET Marc BE BINF Business Studies with languages P PORTO05<br />

DEBOOSERE Christine BE KASK Fine Art (Painting, Sculpture, Printmaking) TR ISTANBU14<br />

DEFLOOR Bart BE HABE Business Studies, Management Science P LISBOA15<br />

DEHULLU Catharina BE HABE Business Studies, Management Science D LUDWIGB03<br />

DEWILDE Ann BE SOAG Social Sciences E HUELVA01<br />

D'HAVELOOSE Johan BE BMER Business Studies, Management Science F PARIS104<br />

HEIREWEGH Guido BE BMER Business Studies, Management Science F AMIENS05<br />

KERKHOF Marc BE CONS Music and Musicology I ALESSAN01<br />

KERKHOF Marc BE CONS Music and Musicology I MILANO09<br />

KINDT Barbele BE LERA Teacher Training SF TURKU01<br />

LAGAE Martine BE LERA Special Education DK SORO02<br />

LHOEST Leon BE CONS Music and Musicology NL AMSTERD07<br />

91


MCHALE Kevin BE HABE Business Studies, Management Science SF JOENSUU09<br />

MCHALE Kevin BE HABE Business Studies, Management Science NL LEEUWAR01<br />

MCHALE Kevin BE HABE Business Studies, Management Science TR IZMIR01<br />

MEIRLAEN Jurgen BE BMER Business Studies, Management Science NL BREDA01<br />

MORNIE Fabienne BE BMER Business Studies, Management Science NL ENSCHED03<br />

PAUWELS Christina BE LERA Special Education DK SORO02<br />

SCHEPENS Danny BE BMER Business Studies, Management Science NL BREDA01<br />

VAN DEN HEURCK Antonie BE SOAG Social Sciences E HUELVA01<br />

VAN KERCKHOVE Christian BE SOAG Social Work N KRISTIA01<br />

VAN KERCKHOVE Christian BE SOAG Social Work DK VEJLE06<br />

VAN KERCKHOVE Christian BE SOAG Social Work E GIRONA02<br />

VAN OOSTHUYSE Eddy BE CONS Music and Musicology I MILANO09<br />

VAN OOSTHUYSE Eddy BE CONS Music and Musicology I ALESSAN01<br />

VAN RYSSEN Stefaan BE BMER Business Studies, Management Science NL ENSCHED03<br />

VAN RYSSEN Stefaan BE BMER Business Studies, Management Science F PARIS104<br />

VAN RYSSEN Stefaan BE BMER Business Studies, Management Science NL ENSCHED03<br />

VAN RYSSEN Stefaan BE BMER Business Studies, Management Science CZ OSTRAVA01<br />

VAN WASSENHOVE Tom BE BMER Business Studies, Management Science NL ENSCHED03<br />

VANHOUCKE Nicole BE SOAG Social Sciences E HUELVA01<br />

VERMEULEN Anna BE VETO Translation, Interpretation E SALAMAN02<br />

WANTE Peter BE BMER Business Studies, Management Science F AMIENS05<br />

92


BIJLAGE 3: ONDERZOEK<br />

3.1 SAMENSTELLING ONDERZOEKSRAAD HOGESCHOOL GENT OP 31.12.10 94<br />

3.2 REGLEMENT VOOR DE BESTEDING VAN DE GELDEN VAN HET ONDERZOEKSFONDS<br />

HOGESCHOOL GENT 95<br />

3.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ONDERZOEKSRAAD HOGESCHOOL GENT 103<br />

3.4 OVERZICHT VAN DE LOPENDE ONDERZOEKSPROJECTEN IN 2010 105<br />

3.5 OVERZICHT VAN HET LOPENDE ONDERZOEK VAN DOCTOR-ASSISTENTEN IN 2010 125<br />

3.6 OVERZICHT VAN DE LOPENDE DOCTORAATSPROJECTEN 2010 128<br />

3.7 OVERZICHT VAN DE AFGERONDE DOCTORAATSPROJECTEN IN 2010 142<br />

93


3.1 SAMENSTELLING ONDERZOEKSRAAD HOGESCHOOL GENT OP<br />

31.12.10<br />

Groep 1 (Vertegenwoordiging van de centrale diensten):<br />

Bert Hoogewijs - algemeen directeur<br />

Kathleen Poma - directeur Onderwijs<br />

Els Stuyven - directeur Onderzoek<br />

Secretaris (zonder stemrecht): Els Palmans – stafmedewerker directie Onderzoek<br />

Groep 2 (Vertegenwoordiging van de departementen):<br />

Geert Dhondt - departement Conservatorium<br />

Wim De Temmerman - departement KASK<br />

Ruth DeVreese - departement Bedrijfskunde Aalst<br />

Tijdelijke vervanging van Petra Couck wegens bevallingsverlof<br />

Wim De Bruyn - departement Bedrijfsinformatie<br />

Carine Coppens - departement Bedrijfsmanagement Mercator<br />

Carine Smolders - departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde<br />

Bart Defrancq - departement Vertaalkunde<br />

Geert Haesaert - departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur<br />

Alexandra De Raeve - departement Technologie<br />

Peter Veelaert - departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen<br />

Reine De Rudder - departement Lerarenopleiding Ledeganck<br />

Greet Debrauwere - departement Sociaal-Agogisch Werk<br />

Els Van Mechelen - departement Gezondheidszorg Vesalius<br />

Groep 3 (Vertegenwoordiging van de Universiteit <strong>Gent</strong>):<br />

α-vertegenwoordiger: Martin Valcke, vakgroep Onderwijskunde (Faculteit Psychologische<br />

en Pedagogische Wetenschappen)<br />

β-vertegenwoordiger: Ignace Lemahieu, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen<br />

(Faculteit Ingenieurswetenschappen)<br />

γ-vertegenwoordiger: Luc Leybaert, vakgroep Medische Basiswetenschappen (Faculteit<br />

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)<br />

94


3.2 REGLEMENT VOOR DE BESTEDING VAN DE GELDEN VAN HET ON-<br />

DERZOEKSFONDS HOGESCHOOL GENT<br />

INLEIDING<br />

Dit reglement is van toepassing op de onderzoeksinitiatieven die door de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong> worden gefinancierd via het Onderzoeksfonds <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>, hierna genoemd<br />

het ―Onderzoeksfonds‖, opgericht door het bestuurscollege op 6 juni 2005<br />

(B/BC/2005/OND/0130).<br />

Volgende types van onderzoeksinitiatieven komen in aanmerking voor financiering<br />

door het Onderzoeksfonds:<br />

- Onderzoeksassistenten:<br />

o Assistenten<br />

o Doctor-assistenten<br />

- Onderzoeksprojecten met een looptijd van twee tot vier jaar<br />

- Andere onderzoeksinitiatieven:<br />

o Doctoreren van OP van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

o Vervanging/uitbreiding uitrusting<br />

o Bijkomende onderzoeksinitiatieven.<br />

Art.1 Onderzoek en onderzoeksproject<br />

§1 In onderhavig reglement wordt met ―onderzoek‖ bedoeld ―wetenschappelijk onderzoek of<br />

onderzoek dat kadert in de ontwikkeling van de kunsten‖. Naar analogie hiermee wordt<br />

in het reglement met ―een onderzoeksproject‖ bedoeld ―een wetenschappelijk onderzoeksproject<br />

of een onderzoeksproject dat kadert in de ontwikkeling van de kunsten‖.<br />

HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSINITIATIEVEN<br />

Art.2 Onderzoeksassistenten<br />

§1 Het Onderzoeksfonds ondersteunt de financiering van onderzoeksassistenten die meewerken<br />

aan de uitbouw van een onderzoeksgroep. Ze hebben als opdracht de uitvoering<br />

van een onderzoeksproject. Deze onderzoeksprojecten worden geleid door een promotor<br />

van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>. Minimaal 70% van hun taakbelasting besteden ze aan de<br />

uitvoering van het betreffende onderzoeksproject. Voor het overige <strong>deel</strong> (maximaal 30%<br />

in hun taakbelasting) heeft de onderzoeksassistent een ondersteunende onderwijsopdracht.<br />

Volgende types van onderzoeksassistenten komen voor financiering in aanmerking:<br />

- Assistenten<br />

- Doctor-assistenten<br />

§2 Assistenten<br />

Een assistent wordt aangesteld voor de uitvoering van een onderzoeksproject dat zal<br />

leiden tot het behalen van een diploma van doctor op proefschrift. De assistent wordt<br />

aangesteld voor een initiële periode van twee jaar. Na een tussentijdse evaluatie, waarbij<br />

de Onderzoeksraad zal nagaan in hoever er voldoende indicaties zijn dat het onderzoek<br />

daadwerkelijk zal uitmonden in het vooropgestelde doctoraat, kan tot twee maal<br />

een verlenging van twee jaar worden toegekend.<br />

§3 Doctor-assistenten<br />

Een doctor-assistent wordt aangesteld voor de ondersteuning van een onderzoeksgroep.<br />

Een doctor-assistent is in het bezit van het diploma van doctor op proefschrift.<br />

Een doctor-assistent wordt aangesteld voor een initiële periode van drie jaar. Na een<br />

tussentijdse evaluatie kan er eenmalig een verlenging van drie jaar worden toegekend.<br />

95


§4 De totale omvang van de financiering voor onderzoeksassistenten bedraagt de loonkost<br />

voor de aanstelling van de onderzoeksassistent jaarlijks aangevuld met een vast bedrag<br />

van 4.000 euro voor werkingskosten en/of uitrusting (indien de aanstelling niet een volledig<br />

kalenderjaar betreft, wordt dit bedrag berekend a rato van de maanden van aanstelling<br />

in dat kalenderjaar).<br />

Art.3 Onderzoeksprojecten met een looptijd van twee tot vier jaar<br />

§1 Het Onderzoeksfonds ondersteunt de financiering van onderzoeksprojecten met een<br />

looptijd van twee tot vier jaar. De toelagen voor deze onderzoeksprojecten zijn bedoeld<br />

als start- en groeikredieten om onderzoekers of onderzoeksgroepen de kans te geven<br />

een onderzoeksproject uit te bouwen.<br />

§2 De totale omvang van het gevraagde budget voor een onderzoeksproject bedraagt ten<br />

minste het equivalent van de financiering van één voltijds wetenschappelijk personeelslid<br />

per jaar looptijd van het project, vermeerderd met werkingskosten en/of uitrusting.<br />

Art.4 Andere onderzoeksinitiatieven<br />

§1 Doctoreren van OP van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

Binnen het Onderzoeksfonds wordt de mogelijkheid voorzien om personeelsleden van<br />

de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> zonder doctoraat toe te laten zich via de uitvoering van een onderzoeksproject<br />

voor te bereiden op het behalen van het diploma van doctor op proefschrift.<br />

Het Onderzoeksfonds ondersteunt in voorkomend geval de financiering van het <strong>deel</strong> van<br />

de opdracht van het OP-lid (uitgedrukt in loonkost) dat voorzien wordt voor de uitvoering<br />

van het onderzoeksproject. Dit wordt aangevuld met het vast bedrag van 4.000 euro<br />

voor werkingskosten en/of uitrusting (indien de vrijstelling niet een volledig kalenderjaar<br />

betreft, wordt dit bedrag berekend a rato van de maanden van vrijstelling in dat kalenderjaar).<br />

§2 Vervanging/uitbreiding van uitrusting<br />

Het Onderzoeksfonds kan onder bepaalde voorwaarden de vervanging of de uitbreiding<br />

van uitrusting financieren. Deze uitrusting zal gebruikt worden voor reeds lopende onderzoekprojecten<br />

binnen één of meerdere onderzoekslijnen. De nood aan de infrastructuur<br />

moet geargumenteerd worden en er moet aangetoond worden dat gelijkaardige infrastructuur<br />

niet of onvoldoende ter beschikking is via de associatiepartners.<br />

§3 Bijkomende initiatieven<br />

Door de Onderzoeksraad kunnen andere initiatieven voor financiering van onderzoek of<br />

de ondersteuning ervan worden voorzien.<br />

HOOFDSTUK 2 OPROEPPROCEDURES<br />

Art.5 Oproepprocedure onderzoeksprojecten<br />

§1 De Onderzoeksraad schrijft de uitnodiging voor het indienen van onderzoeksprojecten<br />

met een looptijd van twee tot vier jaar uit via een open oproep. De onderzoeksvoorstellen<br />

worden ingediend door een promotor die behoort tot het onderwijzend personeel van<br />

de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>. De vereiste indienmodaliteiten (invulformulieren, aantal exemplaren<br />

e.a.) en de uiterste datum van indienen worden voor deze onderzoeksvoorstellen<br />

per oproep vastgelegd.<br />

Elk dossier wordt opgesteld in het Nederlands of Engels en dient opgemaakt te worden<br />

conform een vastgelegd invulformulier. Het dossier dient de volgende gegevens te bevatten:<br />

het projectvoorstel met situering van het onderzoek en beschrijving van het uit te<br />

voeren project, de link met de prioritaire onderzoeksdomeinen en –lijnen van de betreffende<br />

vakgroep(en)/onderzoeksgroep(en) en departement(en), de competenties van de<br />

96


vakgroep(en)/onderzoeksgroep(en), de expertise van de promotor en eventuele copromotoren,<br />

en de projectbegroting.<br />

Alle projectvoorstellen dienen door de promotor(en) en eventuele copromotor(en) ondertekend<br />

te worden. Elk dossier bevat een advies van de departementsraad over het<br />

voorgestelde onderzoeksproject.<br />

§2 Voorstellen worden ingediend ter attentie van de voorzitter van de Onderzoeksraad, p.a.<br />

directie Onderzoek. Laattijdige, onvolledige of foutief opgestelde aanvragen worden niet<br />

behandeld.<br />

Art.6 Oproepprocedure onderzoeksassistenten<br />

§1 Op voorstel van de Onderzoeksraad beslist de algemeen directeur tot het extern vacant<br />

verklaren van de betrekkingen voor onderzoeksassistenten (eerste termijn) d.m.v. publicatie<br />

via minstens twee openbare kanalen. Kandidaten solliciteren volgens de gangbare<br />

sollicitatieprocedure van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>. Naast het standaard sollicitatieformulier<br />

dient het dossier van assistenten vergezeld te zijn van een onderzoeksvoorstel met een<br />

advies van minstens één promotor aan de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> en van minstens één promotor<br />

aan een universiteit. Het dossier van doctor-assistenten dient vergezeld te worden<br />

van een onderzoeksvoorstel met een advies van een vakgroep binnen de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong>. Het onderzoeksvoorstel voor assistenten en doctor-assistenten dient opgemaakt<br />

te worden conform een vastgelegd invulformulier. Het dossier wordt opgesteld in het<br />

Nederlands voor assistenten en in het Nederlands of Engels voor doctor-assistenten en<br />

dient door de promotoren te worden ondertekend.<br />

De directie Onderzoek ontvangt de ingediende dossiers van de directie Personeel en<br />

Organisatie en controleert de ontvankelijkheid. De directie Onderzoek maakt de ontvankelijke<br />

dossiers over aan de betrokken departementen. De departementsraad formuleert<br />

een advies m.b.t. de expertise van de kandidaat, de expertise van de promotoren en de<br />

link met de prioritaire onderzoeksdomeinen en -lijnen van de betreffende vakgroep(en)/onderzoeksgroep(en)<br />

en het departement binnen de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>.<br />

De dossiers met alle bijgevoegde adviezen worden voorgelegd aan de Onderzoeksraad.<br />

Na advies van de Onderzoeksraad zal het bestuurscollege beslissen over de aanstelling<br />

van de onderzoeksassistenten.<br />

§2 Onderzoeksassistenten kunnen een verlenging van aanstelling aanvragen door het indienen<br />

van een tussentijds verslag van de onderzoekswerkzaamheden met een advies<br />

van promotoren of vakgroep. De departementsraad evalueert de onderzoeksassistent<br />

en formuleert een advies voor heraanstelling. De beslissing van de departementsraad<br />

bevat eveneens het tussentijds verslag van de onderzoekswerkzaamheden met het advies<br />

van promotoren (assistenten) of vakgroep (doctor-assistenten). De datum van indienen<br />

voor het aanvragen van een verlenging van aanstelling van een onderzoeksassistent<br />

valt ten laatste zes maanden vóór de ingangsdatum van de betreffende verlenging<br />

en wordt meege<strong>deel</strong>d door de directie Personeel en Organisatie aan het betrokken<br />

departement.<br />

Art.7 Promotor onderzoeksassistenten en onderzoeksprojecten<br />

§1 De promotor draagt de verantwoordelijkheid over de goede uitvoering van en de rapportering<br />

over het project.<br />

Indien de pensionering van de promotor start tijdens de uitvoering van het onderzoeksproject,<br />

wordt naast de promotor ook de naam vermeld van een promotor die bij de pensionering<br />

van de eerste de verantwoordelijkheid over het onderzoeksproject overneemt.<br />

97


§2 Specifiek voor onderzoeksvoorstellen met betrekking op assistenten wordt naast de<br />

promotor van het onderzoeksproject binnen de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> eveneens een promotor<br />

verbonden aan een universiteit opgegeven (bij voorkeur uit de partnerinstelling Universiteit<br />

<strong>Gent</strong>).<br />

§3 Een onderzoeksproject met een looptijd van twee tot vier jaar kan naast de promo-<br />

tor eveneens één of meer copromotor(en) hebben. Copromotoren kunnen perso-<br />

neelsleden zijn van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> of kunnen externen zijn. De copromoto-<br />

ren hebben wel, zoals moet blijken uit de projectbeschrijving en de werkplanning,<br />

een actieve en reële inbreng.<br />

§4 Het promotor- of copromotorschap is niet verzoenbaar met een aanstelling of aanwerving<br />

ten laste van het project.<br />

Art.8 Oproepprocedure andere onderzoeksinitiatieven<br />

§1 Voor de andere onderzoeksinitiatieven beschreven in artikel 4, namelijk doctoreren van<br />

OP van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>, vervanging/uitbreiding van uitrusting en de bijkomende initiatieven,<br />

wordt de vorm van de initiatieven en de oproepprocedure voor het indienen<br />

van voorstellen door de Onderzoeksraad bepaald.<br />

HOOFDSTUK 3 EVALUATIE EN TOEKENNING<br />

Art.9 Selectie, evaluatie en advies van de Onderzoeksraad<br />

§1 De Onderzoeksraad maakt een selectie van de voorstellen en formuleert hierover een<br />

gemotiveerd advies voor toekenning van financiering. De Onderzoeksraad baseert haar<br />

advies op de wetenschappelijke waarde of op de waarde voor de ontwikkeling van de<br />

kunsten van het projectvoorstel rekening houdend met de uitbouw van het onderzoekspotentieel<br />

van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>. Specifiek voor de onderzoeksassistenten organiseert<br />

de Onderzoeksraad de sollicitaties.<br />

§2 Bij de verlenging van de aanstelling van onderzoeksassistenten formuleert de Onderzoeksraad,<br />

bij de evaluatie door de departementsraad, een aanvullend advies specifiek<br />

betreffende de vorderingen van het onderzoek.<br />

§3 De Onderzoeksraad kan een beroep doen op werkgroepen ter voorbereiding van de<br />

evaluatie van de voorstellen.<br />

Art.10 Beslissing door het bestuurscollege<br />

§1 Op gemotiveerd advies van de Onderzoeksraad beslist het bevoegde bestuursorgaan<br />

over de eventuele toekenning van financiering, de verlenging van financiering of de verlenging<br />

van aanstelling van onderzoeksassistenten.<br />

Art.11 Kennisgeving aan de promotoren<br />

§1 Alle promotoren van onderzoeksvoorstellen worden ingelicht over het advies van de Onderzoeksraad<br />

en de beslissing van het bestuurscollege.<br />

§2 Bij de kennisgeving aan de promotoren van onderzoeksprojecten met een looptijd van<br />

twee tot vier jaar wordt melding gemaakt van de toegekende inzet van onderzoekspersoneel<br />

(volume, looptijd en personeelscategorie). De toegekende middelen voor werkingskosten<br />

en/of uitrusting worden meege<strong>deel</strong>d.<br />

98


HOOFDSTUK 4 UITVOERINGSMODALITEITEN<br />

Art.12 Financieringsmodaliteiten<br />

§1 De budgethouder van het onderzoeksproject wordt aangeduid conform de geldende<br />

financiële reglementering of procedures binnen de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>.<br />

§2 Voor de financiering van een onderzoeksassistent wordt de noodzakelijke loonkost<br />

voorzien voor de aanstelling van een assistent of een doctor-assistent. Deze wordt jaar-<br />

lijks aangevuld met een vast bedrag van 4.000 euro voor werkingskosten en/of uitrus-<br />

ting. Indien de aanstelling niet een volledig kalenderjaar betreft, wordt dit bedrag bere-<br />

kend a rato van de maanden van aanstelling in dat kalenderjaar. Bij langdurige afwezig-<br />

heid wordt dit bedrag verminderd a rato van de periode van afwezigheid.<br />

Bij vroegtijdige beëindiging van de aanstelling als onderzoeksassistent vloeit het resterende<br />

<strong>deel</strong> van de werkingsmiddelen terug naar het Onderzoeksfonds. Voor personeelsleden<br />

die aan de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> blijven en verder onderzoeksactief zijn, blijven<br />

de saldi van de werkingsmiddelen nog drie maanden beschikbaar.<br />

§3 Voor doctoreren OP kan de financiering ten vroegste starten wanneer het OP-lid docto-<br />

rabel is, d.i. als het OP-lid aan alle voorwaarden voldoet om zich in te schrijven in een<br />

doctoraatsprogramma aan een universiteit. De termijn waarbinnen moet voldaan zijn aan<br />

deze voorwaarden wordt vastgelegd in de beslissing betreffende de toekenning van fi-<br />

nanciering.<br />

§4 Voor onderzoeksprojecten met een looptijd van twee tot vier jaar wordt financiering toe-<br />

gekend voor het inzetten van onderzoekspersoneel (zonder een specifieke loonkost<br />

voorop te stellen) en voor werkingskosten en/of uitrusting.<br />

§5 Bij het afsluiten van een boekjaar gebeurt een automatische overdracht naar de kostendrager<br />

van de volgende werkingsjaren. Na het verstrijken van de einddatum van het project<br />

vloeit het resterende <strong>deel</strong> van de werkingsmiddelen terug naar het Onderzoeksfonds.<br />

Uitzonderlijk geldt hier eveneens artikel 12 §2.<br />

Art.13 Wijzigingen in de toekenningsmodaliteiten<br />

§1 Gemotiveerde aanvragen voor verschuiving van de aanwending van de middelen tussen<br />

personeel en werking of uitrusting moeten door de promotor aan de algemeen directeur,<br />

p.a. directie Onderzoek, voorgelegd worden. De algemeen directeur beslist hierover.<br />

§2 Gemotiveerde aanvragen tot afwijkingen op de opgelegde uiterste begin- en einddatum<br />

99


van het onderzoeksproject moeten door de promotor aan de algemeen directeur, p.a. directie<br />

Onderzoek, voorgelegd worden. De algemeen directeur beslist hierover.<br />

§3 Voorstellen tot de vervanging van een promotor of copromotor of de aanduiding van een<br />

bijkomende promotor of copromotor tijdens de looptijd van een project moeten voorgelegd<br />

worden aan de algemeen directeur, p.a. directie Onderzoek. De algemeen directeur<br />

beslist hierover.<br />

Art.14 Vervanging en uitzonderlijke verlenging van aanstelling van onderzoeksassistenten<br />

en doctoreren OP<br />

§1 Vervanging bij afwezigheid van assistenten en doctor-assistenten is enkel mogelijk voor<br />

het onderwijsge<strong>deel</strong>te van de opdracht en is ten laste van het departement onafhankelijk<br />

van het feit of de titularis al dan niet gefinancierd wordt door het Onderzoeksfonds gedurende<br />

de afwezigheidsperiode.<br />

§2 In afwijking van artikel 2 §2 en 3 is na afloop van de maximaal voorziene termijn een<br />

extra verlenging van de aanstelling van onderzoeksassistenten mogelijk in geval van<br />

onbezoldigde afwezigheid gedurende de maximale aanstellingsperiode van zes jaar van<br />

het voorziene mandaat.<br />

§3 De extra verlenging is mogelijk onafhankelijk van het feit of de betrokken onderzoeksassistent<br />

vervangen is in zijn onderwijsopdracht. De verlenging is mogelijk a rato van het<br />

volume en de termijn van de onbezoldigde afwezigheid. Bij assistenten is een extra verlenging<br />

enkel mogelijk indien uit het advies van de promotoren blijkt dat een verlenging<br />

nuttig is voor het behalen van het doctoraat en de termijn van die aard is dat het doctoraat<br />

behaald kan worden. De verlenging mag nooit de maximaal voorziene personeelskost<br />

ten laste van de middelen van het onderzoeksfonds overschrijden.<br />

§4 Voor OP-leden waarvan de opdracht wordt gefinancierd door het Onderzoeksfonds via<br />

het onderzoeksinitiatief ―Doctoreren OP van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>‖ kunnen periodes van<br />

onbezoldigde afwezigheden aanleiding geven tot het verlengen van de financiering door<br />

het Onderzoeksfonds conform de voorwaarden en modaliteiten die gelden voor de onderzoeksassistenten.<br />

§5 Bij verlenging van de aanstelling van onderzoeksassistenten of het verlengen van de<br />

financiering doctoreren OP kan de maximale voorziene financiering voor werking en uitrusting<br />

voor de volledige duur van het mandaat, niet overschreden worden.<br />

§6 De extra aanstelling zoals bepaald in onderhavig artikel, gebeuren door middel van een<br />

beslissing van de algemeen directeur voorbereid door de directie Personeel en Organisatie<br />

in functie van de verlenging van de aanstelling. Elke verlenging heeft een positief<br />

advies nodig van de Onderzoeksraad die de opportuniteit hiervan bekijkt.<br />

Art.15 Verlenging onderzoeksprojecten<br />

§1 Verlenging onderzoeksprojecten met een looptijd van twee tot vier jaar kan in de volgende<br />

gevallen:<br />

1° Langdurige afwezigheid van het contractueel wetenschappelijk personeel<br />

Wanneer het wetenschappelijk personeel aangeworven voor de uitvoering van onderzoeksproject<br />

langdurig onbezoldigd afwezig is, kan op vraag van de promotor bij<br />

de directie Onderzoek, na onderzoek van de begroting van het project, een verlenging<br />

van het project aangevraagd worden a rato van de duur en het volume van de<br />

onbezoldigde periode.<br />

2° Bij ontslag van het contractueel wetenschappelijk personeel waarbij tijd verloren<br />

wordt voor de aanwerving van een opvolger kan de periode tussen het ontslag en<br />

100


de nieuwe aanwerving waarbij geen personeelskosten gemaakt worden, mits gemotiveerde<br />

aanvraag en na onderzoek door de directie Onderzoek, toegevoegd worden<br />

aan de duurtijd van het project.<br />

3° Mits grondige motivatie kan een verlenging van het onderzoeksproject aangevraagd<br />

worden op basis van de overheveling van werkingsmiddelen naar personele<br />

middelen. Personele middelen kunnen niet omgezet worden in werkingsmiddelen. De<br />

directie Onderzoek onderzoekt de opportuniteit van de aanvraag op basis van de<br />

stand van het onderzoek en het budget van het project.<br />

§2 De verlenging zoals bepaald in onderhavig artikel, gebeurt door middel van een beslissing<br />

van de algemeen directeur door de directie Onderzoek die hierover communiceert<br />

aan de directie Personeel en Organisatie in functie van de verlenging van de arbeidsovereenkomst.<br />

Art.16 Tijdelijke verblijfsperiode in het buitenland vanaf twee weken<br />

Dit artikel betreft een verblijf in het buitenland voor een periode vanaf twee weken.<br />

Het is niet van toepassing op korte buitenlandse verblijven (zoals congressen, vergaderingen,<br />

…) van minder dan twee weken.<br />

§1 Personeelsleden ten laste van het Onderzoeksfonds kunnen in de loop van het onderzoeksproject<br />

in het buitenland verblijven indien dit verblijf kadert in hun onderzoeksactiviteiten.<br />

Voor de internationale mobiliteit zijn er twee mogelijkheden:<br />

1° De onderzoeker verblijft in het kader van zijn onderzoek en binnen de opdracht<br />

aan de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> in het buitenland en het loon wordt verder betaald door<br />

de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>. Dit kan maximaal voor een periode van zes maanden over<br />

de volledige duur van het maximale mandaat.<br />

2° De onderzoeker verblijft in het kader van zijn onderzoek in het buitenland en<br />

vraagt hiervoor een verlofstelsel aan bij de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> omdat de modaliteiten<br />

van het buitenlands onderzoek hiertoe dwingen en krijgt op een andere wijze<br />

een loon of vergoeding in het buitenlands instituut. Dit kan maximaal voor een<br />

periode van een jaar over de volledige duur van het maximale mandaat. De<br />

aanstelling wordt onderbroken voor die periode door een verlofstelsel aan de <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong>.<br />

§2 Een aanvraag voor een tijdelijke verblijfsperiode in het buitenland moet door de onderzoeker<br />

aan de algemeen directeur, p.a. directie Onderzoek, voorgelegd worden. De<br />

aanvraag moet aangevuld worden met een gemotiveerd gunstig advies van de vakgroep<br />

en de departementsraad met daarbij een toelichting betreffende de onderzoeksactiviteiten<br />

in het buitenland en op welke wijze de vervanging van de onderwijsopdracht zal gebeuren.<br />

De algemeen directeur beslist hierover. In voorkomend geval wordt in overleg<br />

tussen de directie Onderzoek, de directie Personeel en Organisatie en het personeelslid<br />

het verlofstelsel geregeld conform de gangbare procedure.<br />

§3 Voor personeelsleden van wie het onderzoek expliciet in het buitenland dient te gebeuren<br />

en waarbij dit reeds vastgelegd is in het onderzoeksdossier vervallen deze bepalingen.<br />

Art.17 Verslaggeving<br />

§1 De Onderzoeksraad bepaalt de modaliteiten voor verslaggeving voor de verschillende<br />

101


initiatieven en <strong>deel</strong>t deze bij de toekenning mee aan de promotoren.<br />

§2 De verslagen worden altijd door de promotoren ondertekend.<br />

§3 De verslagen worden gericht aan de voorzitter van de Onderzoeksraad, p.a. directie<br />

Onderzoek.<br />

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN<br />

Art.18 Slotbepalingen<br />

§1 Dit reglement vervangt het ―Reglement voor de besteding van de gelden van het Onderzoeksfonds<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>‖ goedgekeurd door het bestuurscollege op 29 juni 2007 en<br />

gaat in vanaf 1 juli 2010.<br />

102


3.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ONDERZOEKSRAAD HOGE-<br />

SCHOOL GENT<br />

Samenroepen van de vergadering en agenda<br />

Art. 1<br />

De Onderzoeksraad <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>, hierna genoemd de ‗Onderzoeksraad‘, wordt samengeroepen<br />

door de voorzitter.<br />

De uitnodiging vermeldt de agenda, het uur en de plaats van de vergadering. Voorbereidende<br />

teksten worden tijdig bezorgd, bij voorkeur drie werkdagen voor de vergadering.<br />

Art. 2<br />

In principe stelt de Onderzoeksraad bij de aanvang van ieder academiejaar de vergaderkalender<br />

vast. Indien de dringende behandeling van bepaalde punten dit vereist, kan de voorzitter<br />

de Onderzoeksraad samenroepen op een andere datum dan voorzien.<br />

Art. 3<br />

De voorzitter stelt de agenda op. Elk lid van de Onderzoeksraad kan bijkomende punten op de<br />

agenda van de eerstvolgende vergadering plaatsen, door dit schriftelijk aan de voorzitter te<br />

melden.<br />

Ter zitting kunnen bijkomende punten op de agenda geplaatst worden indien daartoe beslist<br />

wordt door de meerderheid van de aanwezige leden.<br />

Wijze van beraadslagen en beslissen<br />

Art. 4<br />

De vergadering van de Onderzoeksraad wordt voor geopend en gesloten verklaard door de<br />

voorzitter. Wanneer de voorzitter in de onmogelijkheid verkeert de vergadering voor te zitten,<br />

zit de directeur Onderzoek de vergadering voor.<br />

Art. 5<br />

De Onderzoeksraad kan slechts geldig advies uitbrengen indien minstens de helft van de<br />

stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan de voorzitter ten<br />

vroegste de volgende werkdag een nieuwe vergadering bijeen roepen. Deze vergadering kan<br />

geldig beraadslagen zonder dat het quorum bereikt is.<br />

Art. 6<br />

De agendapunten worden besproken in de volgorde waarin ze voorkomen op de uitnodiging.<br />

De volgorde van de punten kan bij consensus worden gewijzigd.<br />

Art. 7<br />

Adviezen worden bij voorkeur bij consensus gegeven. Ingeval stemming nodig is, geschiedt dit<br />

bij handopsteking behalve indien een lid een geheime stemming vraagt. De adviezen worden<br />

genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist<br />

de stem van de voorzitter.<br />

Art. 8<br />

Gedurende de bespreking van een dossier waarbij een van de leden van de Onderzoeksraad<br />

zelf betrokken is als promotor, copromotor, uitvoerder of projectpartner, of een familieverwant<br />

is met de aanvrager, verlaat het desbetreffende lid de vergadering. In dit geval wordt het quorum<br />

voor een geldige vergadering berekend op basis van het aantal leden, exclusief de betrokkenen.<br />

Art. 9<br />

Indien gewenst kan de Onderzoeksraad experts uitnodigen om de werkzaamheden te volgen.<br />

Zij hebben echter geen stemrecht.<br />

Art. 10<br />

103


De Onderzoeksraad kan voor de voorbereiding van specifieke agendapunten of de uitvoering<br />

van specifieke opdrachten een ad hoc werkgroep samenstellen. De Onderzoeksraad duidt telkens<br />

een voorzitter en secretaris-verslaggever aan per werkgroep.<br />

Notulen<br />

Art. 11<br />

De voorzitter wordt bijgestaan door de secretaris, die instaat voor de notulen. De directie Onderzoek<br />

staat in voor het secretariaat.<br />

Art. 12<br />

De notulen vermelden:<br />

- datum van de vergadering;<br />

- namen van de aanwezigen, verontschuldigden en afwezigen;<br />

- bondig overzicht van de discussie en de genomen beslissingen;<br />

- indien een lid hierom verzoekt, kan zijn tussenkomst in de vergadering expliciet genotuleerd<br />

worden.<br />

Art. 13<br />

De notulen van de vergadering van de Onderzoeksraad worden als eerste agendapunt van de<br />

volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.<br />

Indien het noodzakelijk is dat uittreksels uit de notulen gebruikt worden voor beslissingen van<br />

het hogeschoolbestuur, zal het verslag na de vergadering ter goedkeuring elektronisch worden<br />

doorgestuurd. De leden van de Onderzoeksraad kunnen dan opmerkingen op de notulen binnen<br />

drie werkdagen, de dag van het versturen niet inbegrepen, kenbaar maken.<br />

Mandaat vertegenwoordiging van departementen en Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Art. 14<br />

Vertegenwoordigers van de departementen en van de Universiteit <strong>Gent</strong> worden aangesteld<br />

voor een periode van 4 academiejaren, met ingang vanaf academiejaar 2005-2006.<br />

Indien een vertegenwoordiger binnen deze periode uitvalt, zal door respectievelijk departementsraad<br />

of rector een nieuwe vertegenwoordiger worden voorgesteld aan het bestuurscollege<br />

en dit voor de duur van het resterende mandaat.<br />

Indien een vertegenwoordiger binnen deze periode langdurig afwezig is (bevallingsverlof, ziekte,<br />

enz.), stelt de departementsraad of rector een vervanger voor aan het bestuurscollege en<br />

dit voor de duur van de afwezigheid.<br />

104


3.4 OVERZICHT VAN DE LOPENDE ONDERZOEKSPROJECTEN IN 2010<br />

Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Een onderzoek naar gefailleerde BEST Toegepaste<br />

S180-economie S190-bedrijfsbeleid 11/05/2009 10/05/2011 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

herstarters in Vlaanderen<br />

Economie<br />

S180-economie S190-bedrijfsbeleid S191-marktstudie 1/10/2008 30/09/2011 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

BEST Toegepaste<br />

Economie<br />

Trendanalyse als meerwaarde bij<br />

innovatie?<br />

BINF Informatica/Wiskunde P175-informatica 1/09/2008 31/03/2011 EU- 7KP<br />

Competitive Advantage for Processintensive<br />

industries by SCheduling<br />

with Heuristic-EnhanceD simulation<br />

& optimisation<br />

BINF Informatica/Wiskunde T125-automatisatie T125-regeltechniek T125-robotica 1/10/2007 30/03/2011 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

Productie-scheduling van batchprocessen:<br />

in elke situatie van<br />

strategie naar actie<br />

1/12/2008 31/12/2010 Vlaamse Overheid-<br />

Ministerie Onderwijs-<br />

Aanmoedigingsfonds<br />

BINF Informatica/Wiskunde S216gehandicaptenvoorzieningen<br />

Studeren met een functiebeperking<br />

in het hoger onderwijs, verhogen<br />

van de aansluiting tussen opleiding<br />

en arbeidsmarkt<br />

105<br />

B390-tuinbouw 15/06/2010 14/06/2012 IWT-KMO-innovatie<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Alternatief voor het drogen van<br />

Taxus<br />

B225-plantengenetica B390-veredeling 1/10/2010 30/09/2012 IWT<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

An integrated prediction system for<br />

genomic selection<br />

B420-voeding 1/10/2008 30/09/2011 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

BIOT Levensmiddelen- en<br />

Agrotechnologie<br />

De betrouwbaarheid van alternatieve<br />

melkproducten: een pilootstudie<br />

15/09/2009 14/09/2012 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

P516-topografie S230-regionaleaardrijkskunde <br />

T250landschapsarchitectuur<br />

BIOT Ontwerpen en<br />

landschapsplanning<br />

De Ieperboog: van herinnering naar<br />

visie<br />

B420-voeding 1/02/2009 31/01/2013 IWT- VIS-TIS<br />

T430levensmiddelentechno<br />

Diervoeder voor de 21ste eeuw BIOT Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

logie<br />

Technologie<br />

T260-planologie 1/12/2009 EU- INTERREG<br />

T250landschapsarchitectuur <br />

S240-ruimtelijkeordening<br />

BIOT Ontwerpen en<br />

landschapsplanning<br />

Een actiekader voor een gebiedsgerichte<br />

aanpak met landschap als<br />

integrerend principe


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Evaluatie en implementatie van BIOT Plantaardige<br />

B390-<br />

B390-fytopathologie B390-plantenteelt 1/11/2009 31/12/2012 IWT- TETRA<br />

biologische fungiciden bij de pre-<br />

Productie<br />

gewasbeschermingventie<br />

en bestrijding van ziekten in<br />

vollegrondsgroenten<br />

1/01/2010 31/12/2013 U<strong>Gent</strong>- BOF-AO<br />

B390gewasbescherming<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Exploratie, karakterisatie en belang<br />

van tritrofe interactie tussen bladluizen<br />

en Fusarium spp. op de epidemiologie<br />

van aarfusarium bij wintertarwe<br />

1/10/2010 30/09/2014 VLIR-UOS<br />

BIOT Dierlijke Productie B400-veeteelt B431-tropischelandbouw<br />

Farming systems research - UN-<br />

ALM Peru<br />

1/04/2010 31/03/2013 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

B400-zoötechniek B400-veeteelt B230microbiologie<br />

BIOT Levensmiddelen- en<br />

Agrotechnologie<br />

Ferulaatesterase-producerende L.<br />

buchneri stammen: een nieuw<br />

revolutionair concept bij het inkuilen<br />

van ruwvoeders<br />

B390-tuinbouw 1/05/2010 31/03/2011 Ho<strong>Gent</strong>- DO<br />

BIOT Groenmanagement B390-plantenteelt B390gewasbescherming<br />

Functionele biodiversiteit als basis<br />

voor de geïntegreerde bestrijding in<br />

de laanbomenteelt - vooronderzoek<br />

106<br />

1/11/2009 31/10/2012 VLIR-UOS<br />

B410-bodembeheer B390-fytopathologie B431-tropischelandbouw<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Gestion de la matière organique<br />

pour l‘amélioration de la production<br />

agricole des terroirs dégradés dans<br />

la région de Kisangani<br />

B434-agrochemie 1/10/2009 30/09/2011 Vlaamse Overheid<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Humuszuren als hulpmiddel voor de<br />

optimalisatie van opbrengst en<br />

kwaliteit van graangewassen<br />

B410-bodembeheer 1/01/2010 31/12/2015 Vlaamse Overheid- FWO<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Impact of termites on the mineral,<br />

textural and molecular organic<br />

composition of tropical soils<br />

1/01/2008 31/12/2010 VLIR-UOS<br />

P510geomorfologie<br />

P422-geochemie P510-fysischeaardrijkskunde<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Improvement of the fertility of<br />

strongly weathered soils of the<br />

hinterland plateaus in the mining<br />

area of Katanga<br />

BIOT Dierlijke Productie B400-veeteelt B420-voeding 1/04/2010 31/03/2012 Flanders' Food<br />

Innovatieve voederadditieven voor<br />

reductie van Salmonella contaminatie<br />

van varkensvlees - II


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Integratie van nieuwe LED- BIOT Plantaardige<br />

P200-optica B432-sierplantenteelt B390-plantenteelt 1/10/2008 30/09/2010 IWT- TETRA<br />

technologie in de commerciële<br />

Productie<br />

plantenweefselteelt<br />

B410-bodembeheer 1/01/2010 30/12/2011 Vlaamse Overheid<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Invloed van vruchtwisseling en Nbemesting<br />

op de wortelontwikkeling<br />

van maïs en het effect op de nutriëntenopname-efficiëntie<br />

B410-bodembeheer 1/04/2003 31/03/2012 VLIR-UOS<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

IUC with Mekelle University Ethiopia,<br />

subproject ‗Land degradation<br />

and rehabilitation at the scale of the<br />

Geba catchment‘<br />

B410-bodembeheer B390-plantenteelt 1/04/2007 31/03/2012 VLIR-UOS<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

IUC with Moi University Kenya,<br />

subproject ‗Agriculture and Biotechnology‘<br />

1/10/2010 31/10/2011 IWT-KMO-haalbaarheid<br />

T430levensmiddelentechno<br />

BIOT Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Karakterisatie en opwerking van<br />

nefaste (enzym)activiteit<br />

logie<br />

B390-plantenteelt B432-sierplantenteelt 1/05/2008 30/04/2012 IWT- VIS-TD<br />

Technologie<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Kennisoverdracht van toegepaste<br />

plantenbiotechnologie naar de<br />

sierteeltsector - vervolg<br />

107<br />

1/01/2009 31/12/2012 IWT- SBO<br />

T260-planologie T250landschapsarchitec<br />

BIOT Ontwerpen en<br />

landschapsplanning<br />

Klimaatverandering en veranderingen<br />

in ruimtelijke structuren in<br />

tuur<br />

Vlaanderen<br />

1/03/2009 29/02/2012 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

B390fytopathologie<br />

B390-plantenteelt B390gewasbescherming<br />

BIOT Levensmiddelen- en<br />

Agrotechnologie<br />

Lupinen: sleutel tot duurzame eiwitproductie<br />

B420-voeding 1/10/2010 30/09/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

T430levensmiddelentechnologie<br />

BIOT Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Meat it! Fraudedetectie in verwerkte<br />

vleesproducten<br />

Technologie<br />

B390-plantenteelt 1/01/2010 31/12/2013 IWT- Landbouwonderzoek <br />

B390gewasbescherming<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Moleculaire merkers als tool voor<br />

een duurzame bestrijding van bladseptoria<br />

bij wintertarwe<br />

1/09/2010 31/08/2013 EU- 7KP<br />

T430levensmiddelentechnologie<br />

BIOT Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Technologie<br />

MycoHunt - Rapid Biosensor for the<br />

Detection of Mycotoxin in Wheat


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

MYCOMASK - Beoordeling van de BIOT Plantaardige<br />

T430-<br />

B420-voeding 1/02/2010 31/01/2012 Federale Overheid<br />

chemische risico‘s van voedings-<br />

Productie<br />

levensmiddelentechnomiddelen<br />

die gemaskeerde Fusarilogieum<br />

toxines bevatten<br />

BIOT Dierlijke Productie B420-voeding 1/02/2009 31/01/2010 IWT-KMO-innovatie<br />

Onderzoek naar de valorisatiemogelijkheden<br />

voor nevenstromen uit<br />

de eiverwerkende industrie<br />

B390-plantenteelt 1/05/2010 30/04/2014 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

B390gewasbescherming<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Onderzoek naar Fusarium poae:<br />

mycotoxinenpatroon, chemotypes<br />

en invloed van oxidatieve stress<br />

factoren<br />

1/08/2009 31/07/2013 U<strong>Gent</strong>- BOF-AO<br />

T430levensmiddelentechnologie<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Onderzoek naar nieuwe analytische<br />

uitdagingen voor de bepaling van<br />

mycotoxinen: "gemaskeerde mycotoxinen"<br />

P516-cartografie 1/09/2010 31/08/2012 Privé<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Ontwikkelen en toepassen van een<br />

methodiek voor het omzetten van<br />

de Belgische bodemkaart volgens<br />

het Belgisch bodemclassificatiesysteem<br />

naar een bodemkaart volgens<br />

het internationale World Reference<br />

Base systeem<br />

108<br />

P516-cartografie 1/02/2009 31/01/2011 Vlaamse Overheid<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Ontwikkelen en uittesten van een<br />

methodiek voor het actualiseren<br />

van de drainageklasse van de<br />

bodemkaart van Vlaanderen<br />

1/01/2009 31/12/2011 IWT- TETRA<br />

T390polymeertechnologie<br />

BIOT Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Technologie<br />

Ontwikkeling en toepassing van<br />

molecularly imprinted polymers<br />

(MIPs) in mycotoxinediagnostica<br />

1/09/2009 31/08/2010 IWT-KMO-innovatie<br />

T430levensmiddelentechnologieT430levensmiddelentechnologie<br />

BIOT Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Ontwikkeling van bloemverbeteraars<br />

Technologie<br />

1/09/2009 31/08/2010 IWT- KMOinnovatiestudies<br />

BIOT Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Technologie<br />

Ontwikkeling van kost efficiënte<br />

bloemverbeteraars als alternatief<br />

voor duurdere Europese preparaten<br />

voor de export markt


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Oogstoptimalisatie en kwaliteitsbe- BIOT Plantaardige<br />

B390-tuinbouw B390-plantenteelt 1/12/2009 30/11/2010 Provincie Oostoordeling<br />

van duurzaam geteelde<br />

Productie<br />

Vlaanderen<br />

kiwibessen<br />

B390-fytopathologie 1/10/2009 30/09/2011 Vlaamse Overheid<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Oriënterende studie naar de aanwezigheid<br />

van aarfusarium en<br />

mycotoxinen bij gerst<br />

1/10/2008 30/09/2012 IWT- Landbouwonderzoek<br />

B390-plantenteelt B390gewasbescherming<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Predictie van DON-concentraties en<br />

Fusarium spp. in graan met regressie-gebaseerde<br />

leeralgoritmen<br />

15/09/2009 14/09/2012 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

B420-voeding B230-microbiologie B230bacteriologie<br />

BIOT Levensmiddelen- en<br />

Agrotechnologie<br />

Productie en kwaliteitsbeheersing<br />

van natrium gereduceerde kaas<br />

B390-plantenteelt 1/01/2005 31/12/2010 VLIR-UOS<br />

B431-tropischelandbouw<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Production de semences pour<br />

remédier la production alimentaire<br />

au Katanga<br />

15/02/2010 14/02/2013 Flanders' Food<br />

T430levensmiddelentechnologie<br />

BIOT Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Technologie<br />

Risico-evaluatie van allergenen in<br />

functie van proces-, product- en<br />

installatie-eigenschappen tijdens<br />

verdringing en na reiniging<br />

109<br />

16/11/2009 15/11/2013 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

B390-plantenteelt B310-fysiologie-vanvasculaire-planten<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Studie van de fenologie en de<br />

koude-adaptatie bij kiwibes (Actinidia<br />

arguta Planch.) ter ondersteuning<br />

van cultivarselectie voor<br />

Vlaanderen<br />

1/11/2008 31/10/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

B390-plantenteelt B390-veredeling B390gewasbescherming<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Studie van pathotype- en formae<br />

specialis diversiteit in Blumeria<br />

graminis: aanzet tot een duurzame<br />

resistentie veredeling in triticale<br />

1/03/2009 28/02/2011 IWT<br />

T430levensmiddelentechnologie<br />

BIOT Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Technologie<br />

Toepasbaarheid van geëlektrolyseerde<br />

zoutoplossing bij de microbiële<br />

decontaminatie van landbouwgrondstoffen<br />

1/11/2008 31/10/2010 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

B430-bosbouw B390-plantenteelt B431-tropischelandbouw<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Verjonging en vermeerdering van<br />

elitebomen met in vitro technieken


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Verminderen van de CO2-emissie BIOT Dierlijke Productie B400-veeteelt 1/10/2009 30/09/2011 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

door middel van een gewijzigde<br />

voedersamenstelling in de intensieve<br />

veehouderij in Vlaanderen<br />

1/11/2010 31/10/2012 Privé<br />

T490biotechnologie<br />

B390-plantenteelt B390gewasbescherming<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

1/03/2010 28/02/2013 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

BMER Recht S130-burgerlijk-rechtpersonen<br />

Vlaamse veldproef met genetisch<br />

gewijzigde Pi-resistente aardappelen<br />

Alimentatierekenen en -normeren<br />

door de jeugdrechter. Naar de<br />

ontwikkeling van een eenvormige<br />

methode van kinderalimentatierekenen<br />

BMER Marketing S191-marktstudie S190-bedrijfsbeleid P175-informatica 15/10/2009 14/10/2012 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

Consumer insights in het gebruik<br />

van sociale media door Belgische<br />

jongeren<br />

1/12/2008 30/11/2011 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

S190-bedrijfsbeleid S196-socialeeconomie<br />

BMER KMO S189organisatiewetenschappen<br />

Het creëren van sociale meerwaarde<br />

door KMO's: Onderzoek naar de<br />

sociale doelstellingen, business<br />

modellen en sociale performantie bij<br />

MVO actieve KMO's<br />

110<br />

S144-handelsrecht 1/10/2008 30/09/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

BMER/HABE Accountancy en<br />

Fiscaliteit<br />

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting<br />

in Europa. Effect<br />

van een gemeenschappelijke geconsolideerde<br />

heffingsgrondslag<br />

(CCCTB) op de financiële rapportering<br />

en belastingdruk in België<br />

CONS Theorie H841-muziek-analyse 1/11/2008 31/10/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

Applicatie van recente digitale<br />

audio- en video klankanalyses<br />

binnen het domein van de stempe-<br />

dagogiek<br />

Artistic Experimentation CONS Scheppende Muziek H841-muziek-analyse 15/09/2010 14/09/2011 Privé<br />

CONS Instrument H841-muziek-analyse 15/02/2010 14/02/2014 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

Onderzoek naar methoden en<br />

constructie van de Noord-Alpijnse<br />

vioolbouwtraditie aan de hand van<br />

de reconstructie van een Alemannisch<br />

strijkersensemble


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Toepassing van Music Information CONS Scheppende Muziek H841-muziek-analyse 16/11/2009 15/11/2013 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

Retrieval technieken op hedendaags<br />

klassieke en etnische muziek<br />

1/09/2009 31/08/2019 Ho<strong>Gent</strong>- DO<br />

HABE Bestuur en beleid S189 - Organisatiewetenschappen<br />

A longitudinal and Comparative<br />

European Study of Recruitment,<br />

Education and Careers in the Po-<br />

lice'<br />

1/10/2010 31/12/2011 Vlaamse Overheid<br />

HABE Algemene Economie S181-financiëlewetenschappen<br />

B4: Studie van het concept en de<br />

budgettaire effecten van de huiskorting<br />

1/07/2010 31/12/2011 Vlaamse Overheid<br />

HABE Algemene Economie S181-financiëlewetenschappen<br />

B5: Alternatieve scenario's inzake<br />

de fiscale regeling van de successierechten<br />

voor familiebedrijven<br />

1/05/2010 30/04/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

HABE Bestuur en beleid S215-socialeproblemen-en-welzijn<br />

De discretionaire ruimte bij uitvoerende<br />

politieambtenaren. Gevalstudie<br />

van het beslissingsproces over<br />

vrijheidsberoving<br />

HABE Bestuur en beleid S120-milieurecht 2/11/2009 31/10/2013 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

De effectiviteit van de handhavingspiramide<br />

bij milieuinbreuken:<br />

toetsing van een governancevisie<br />

op handhaving van de milieunorme-<br />

111<br />

ring<br />

1/01/2008 31/12/2011 U<strong>Gent</strong>- BOF-AO<br />

HABE Algemene Economie S189organisatiewetenschappen<br />

De gemeenteraad: hoeksteen of<br />

brokstuk van de stedelijke democratie?<br />

Belgische raadsleden in comparatief<br />

perspectief<br />

HABE Bestuur en beleid S212-bedrijfsociologie 27/10/2010 26/10/2011 Federale Overheid-<br />

Federale Politie<br />

De integrale veiligheidsbenadering<br />

in de haven van Antwerpen<br />

12/10/2009 11/10/2013 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

HABE Marketing S189organisatieweten<br />

De invloed van onzekerheid op preen<br />

post-beslissingsprocessen<br />

schappen<br />

11/10/2010 31/01/2011 Privé<br />

HABE Bestuur en beleid S213-socialestructuren<br />

De wijk achter de botsing - Een<br />

onderzoek naar wijken in Nederland<br />

en Vlaanderen met rellen en conflicten<br />

met de politie


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Doel- en waardencongruentie tus- HABE Management en S180-economie 1/10/2010 30/09/2013 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

sen organisatie en hun formele<br />

Organisatie<br />

netwerken en de implicaties voor<br />

"unieke middelen en competenties"<br />

en "performantie" binnen sociale<br />

tewerkingsinitiatieven in Vlaanderen<br />

16/12/2010 15/09/2011 Vlaamse Overheid<br />

HABE Bestuur en beleid S181-financiëlewetenschappen<br />

Een stedelijk fiscaal instrumentarium<br />

S180-economie 1/12/2008 29/11/2010 EU- EFRO<br />

HABE Management en<br />

Organisatie<br />

EFRO 256: Centrum voor ondernemen<br />

(startende ondernemers)<br />

S180-economie 1/11/2008 31/10/2010 EU- EFRO<br />

HABE Management en<br />

Organisatie<br />

EFRO 287: De <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

Bedenkers<br />

S180-economie 1/12/2010 30/11/2012 EU- EFRO<br />

HABE Management en<br />

Organisatie<br />

EFRO 581: Interregionale disseminatie<br />

van het businessmodel van<br />

het Centrum voor Ondernemen<br />

S180-economie 1/12/10 31/1/2013 EU- EFRO<br />

HABE Management en<br />

Organisatie<br />

EFRO 664 ‗Centrum voor Ondernemen<br />

– <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

112<br />

1/07/2010 31/12/2010 Vlaamse Overheid-<br />

Onderwijs en vorming<br />

E-government-II HABE Bestuur en beleid S189organisatieweten-<br />

schappen<br />

1/01/2010 30/04/2010 Vlaamse Overheid<br />

HABE Bestuur en beleid S215-socialeproblemen-en-welzijn<br />

Genderscreening Vlaamse Strategie<br />

voor Duurzame Ontwikkeling<br />

1/12/2009 30/04/2010 Federale Overheid-<br />

Federale Politie<br />

HABE Bestuur en beleid S189organisatiewetenschappen<br />

Het creëren van winsituaties voor<br />

de beveiliging van Belgische havens,<br />

een praktische benadering,<br />

vanuit de nodale oriëntatie voor de<br />

bestuurlijke politie'<br />

1/03/2009 31/01/2011 Federaal Wetenschapsbeleid<br />

- BELSPO<br />

HABE Bestuur en beleid S213-socialestructuren<br />

Hindernis of hefboom: De invloed<br />

van het Europese sociale beleid op<br />

het Belgische gelijkekansebeleid<br />

1/01/2010 30/06/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

HABE Bestuur en beleid S181-financiëlewetenschappen<br />

Maatstaven en determinanten van<br />

het objectief belastingvermogen *<br />

HABE Bestuur en beleid S190-bedrijfsbeleid 1/07/2009 31/01/2010 Privé<br />

Maken van een I-scan: de relatie<br />

tussen ICT en organisatie


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Mappingsonderzoek architectuur- HABE Bestuur en beleid S240-ruimtelijke-<br />

1/03/2010 30/09/2010 Vlaamse Overheid<br />

cultuurbeleidordening<br />

1/11/2009 31/10/2013 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

HABE Beleidsinformatie S181-financiëlewetenschappen<br />

Netwerkmodellen voor krediet risico<br />

analyse<br />

1/07/2009 31/01/2010 Privé<br />

HABE Bestuur en beleid S189organisatieweten<br />

Onderzoek betreffende eGovernment<br />

op lokaal niveau<br />

schappen<br />

1/05/2010 30/11/2010 Privé<br />

HABE Bestuur en beleid S189organisatieweten<br />

Onderzoek naar de beheersmatige<br />

samenwerking tussen stad en<br />

schappen<br />

OCMW<br />

1/08/2010 30/11/2010 Privé<br />

HABE Algemene Economie S181-financiëlewetenschappen<br />

1/01/2010 15/06/2010 Privé<br />

HABE Bestuur en beleid S189organisatiewetenschappen<br />

Onderzoek naar de vergroening van<br />

de fiscaliteit in Vlaanderen en België<br />

Onderzoek naar schaalveranderingen<br />

en scenario's voor optimalisering<br />

15/09/2010 15/02/2011 Privé<br />

HABE Bestuur en beleid S189organisatiewetenschappen<br />

Ontwikkeling van een werkkader<br />

m.b.t. de systematische samenwerking<br />

van een stad en het OCMW<br />

113<br />

1/10/2009 30/09/2013 U<strong>Gent</strong>- BOF-AO<br />

HABE Bestuur en beleid S189organisatiewetenschappen<br />

Politieke vertegenwoordiging van<br />

allochtonen. Een nationaal en<br />

internationaal vergelijkende analyse<br />

van allochtone vertegenwoordiging<br />

op lokaal vlak in Engeland, België<br />

en Frankrijk<br />

HABE Bestuur en beleid S180-economie 1/01/2010 31/01/2010 Vlaamse Overheid<br />

Screening Vlaamse beleidsnota‘s<br />

2009-2014<br />

15/12/2009 31/01/2010 Vlaamse Overheid<br />

HABE Bestuur en beleid S215-socialeproblemen-en-welzijn<br />

Screening Vlaamse beleidsnota's<br />

2009-2010 met het oog op de aanwezigheid<br />

van een gelijkeknasenperspectief<br />

en op de mogelijkheden<br />

tot het implementeren van een<br />

dergelijk perspectief


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Social profit organisaties in Vlaan- HABE/SOAG Bestuur en beleid S196-sociale-economie 1/12/2008 31/05/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

deren : inschakeling in het publieke<br />

domein, aansturing door de overheid,<br />

en gevolgen voor het intern<br />

beheer<br />

1/01/2010 31/12/2011 Vlaamse Overheid<br />

HABE Algemene Economie S181-financiëlewetenschappen<br />

Spoor A1: Optimalisatie van de<br />

voorspellingsmethodes voor de<br />

opbrengsten van Vlaamse belastingen<br />

1/01/2008 31/12/2011 Vlaamse Overheid<br />

HABE Algemene Economie S181-financiëlewetenschappen<br />

Spoor A3, project 2: Impact van de<br />

gewestelijke overdrachtsbelastingen<br />

op de economische groei. De<br />

relatie tussen registratierechten,<br />

eigenaarschap en de arbeidsmarkt<br />

1/01/2007 31/12/2011 Vlaamse Overheid<br />

HABE Bestuur en beleid S189organisatieweten<br />

Steunpunt Bestuurlijke Organisatie<br />

Vlaanderen 2007-2011<br />

schappen<br />

1/01/2007 31/12/2011 Vlaamse Overheid<br />

HABE Algemene Economie S181-financiëlewetenschappen<br />

Steunpunt Fiscaliteit en Begroting<br />

2007-2011<br />

114<br />

1/10/2010 30/09/2013 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

S189organisatiewetenschappen<br />

HABE Management en<br />

Organisatie<br />

The effectiveness of employee<br />

performance management systems<br />

in Flemisch and Belgian Federal<br />

Government Agencies: an analysis<br />

of the relationship between system<br />

characteristics and performance<br />

outcomes<br />

15/01/2010 31/12/2010 Privé<br />

HABE Bestuur en beleid S189organisatiewetenschappen<br />

Uitvoering luik 'Participatie' samenwerkingsprotocol<br />

Vlaamse<br />

overheid<br />

HABE Bestuur en beleid S160-criminologie 1/10/2010 1/01/2012 Privé<br />

Vergelijkend onderzoek naar (interetnische)<br />

spanningen in probleembuurten<br />

in Nederlandse en Belgische<br />

steden<br />

1/06/2010 30/12/2010 Privé<br />

HABE HABE S215-socialeproblemen-en-welzijn<br />

Verwerking en analyse van primaire<br />

data inzake welzijn en mogelijkheden<br />

in Vlaanderen


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Wanneer beïnvloeden attitudes HABE Marketing S263-sociale-<br />

1/10/2008 30/09/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

gedrag? studies over de relatie<br />

psychologie<br />

tussen attitudes en gedrag<br />

INWE Mechanica B115-biomechanica 6/10/2008 5/10/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

Biomechanisch gedrag van pathologische<br />

knieën verkregen via<br />

Rapid Prototyping<br />

1/06/2010 31/05/2011 AU<strong>Gent</strong>- IOFonds<br />

INWE Mechanica T390polymeertechnologie<br />

Continuous modular extrusion for<br />

thermoplastics<br />

1/11/2010 31/10/2014 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

INWE Mechanica T150materiaaltechnologie<br />

De invloed van nanovulstoffen op<br />

de verwerking en eigenschappen<br />

van polyolefine matrices<br />

1/11/2010 31/10/2011 IWT- TETRA<br />

INWE Mechanica T150materiaaltechnologie<br />

De ontwikkeling van preventiemateriaal<br />

voor het voorkomen van drukletsels<br />

op het achterhoofd: een<br />

voorstudie<br />

INWE Textieltechnologie T470-textieltechnologie 1/09/2009 28/02/2011 IWT-KMO-innovatie<br />

De ontwikkeling van superhydrofoob<br />

textiel voor actieve sportkledij<br />

115<br />

INWE Bouwkunde S250-demografie 1/03/2008 30/11/2010 EU- 7KP<br />

Demographic change and household<br />

wealth<br />

INWE Textieltechnologie T470-textieltechnologie 1/10/2009 20/09/2011 EU-ERANET<br />

Digital printingconcept for elastic<br />

narrow fabrics using customized<br />

UV-curable inks (Digifab)<br />

INWE Textieltechnologie T470-textieltechnologie 1/05/2006 30/04/2010 EU- 6KP<br />

Digital programmed jetting of fluids<br />

for multifunctional protective textiles<br />

1/04/2008 31/03/2012 IWT- SBO<br />

T153-keramischematerialen-enpoeders<br />

INWE Mechanica T150materiaaltechnologie<br />

Direct rapid manufacturing of metallic<br />

and ceramic (customised) parts<br />

for industrial and medical applica-<br />

tions<br />

INWE Elektriciteit T170-elektronica 1/09/2010 31/08/2014 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

Ecologisch laag budget voertuig<br />

met elektrische aandrijving met<br />

hoog rendement<br />

20/12/2007 30/09/2010 Vlaamse Overheid<br />

INWE Mechanica B530-cardiovasculairsysteem<br />

Eigen hart en bloedvaten: onderzoek<br />

en ontwikkeling


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Energie-efficiënte elektrische ma- INWE Elektriciteit T140P200T190-<br />

31/08/2009 30/08/2013 U<strong>Gent</strong>- BOF<br />

chinesenergieonderzoekelektromagnetismeelektrotechniek<br />

INWE Mechanica B115-biomechanica 1/01/2009 31/12/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

Experimentele modellering van de<br />

stroming door patiëntspecifieke<br />

luchtwegen<br />

INWE Textieltechnologie T470-textieltechnologie 1/09/2009 31/08/2011 IWT-KMO-innovatie<br />

FR-print: Duurzame ontwikkelingen<br />

van pigmentbedrukt FR-textiel<br />

1/10/2009 31/03/2011 IWT- TBM<br />

INWE Mechanica B140-medischeinstrumentatie<br />

Functional imaging using computer<br />

methods to predict the effect of<br />

thoracic surgery and endoscopic<br />

volume reduction on post-<br />

intervention<br />

INWE Textieltechnologie T470-textieltechnologie 1/11/2009 31/10/2010 IWT- VIS-CO<br />

Functionaliseren van UV-coatings<br />

voor textieltoepassingen<br />

16/03/2007 15/03/2011 IWT- VIS-TIS<br />

INWE Mechanica T480-technologie-vanandere-produkten<br />

Hybride matrijzen en bijhorende<br />

geavanceerde tools voor het uitbouwen<br />

van een strategische technische<br />

voorsprong in de Vlaamse<br />

kunststofsector<br />

116<br />

INWE Textieltechnologie T470-textieltechnologie 1/01/2009 31/12/2010 IWT- TETRA<br />

Inbouw van sensorische functionaliteiten<br />

voor de ontwikkeling van<br />

Thinking Textiel<br />

INWE Elektronica T111-beeldverwerking 1/09/2008 31/08/2011 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

Inhoudsanalyse van videobeelden<br />

voor de kartering van de rijomge-<br />

ving<br />

INWE Textieltechnologie T470-textieltechnologie 1/01/2009 31/12/2010 EU-ERANET<br />

New advanced antimicrobial concept<br />

based on atmospheric pressure<br />

plasma technology and new<br />

formulated QAC's for high durable<br />

textile applications (AM-PLASMA)<br />

INWE Mechanica B115-biomechanica 1/09/2008 31/08/2012 U<strong>Gent</strong>- BOF-AO<br />

Numerieke en experimentele studie<br />

van de vloeistofdynamica van artificiële<br />

hartkleppen in hartondersteunende<br />

pompen


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Ontwikkeling en toepassing van INWE Chemie P390-organische-<br />

1/09/2009 31/08/2013 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

MALDI-TOF massaspectrometrie<br />

chemie<br />

voor snelle identificatie van bierbedervers<br />

en brouwerijcontaminanten<br />

INWE Textieltechnologie T470-textieltechnologie 1/11/2009 30/06/2010 IWT-O&O-haalbaarheid<br />

Ontwikkeling van beschermtextiel<br />

tegen naaldverwondingen<br />

INWE Textieltechnologie T470-textieltechnologie 1/09/2008 31/01/2010 IWT- KMOinnovatiestudies<br />

Ontwikkeling van buisvormige<br />

textielsubstraten als dragers voor<br />

membranen, inzetbaar voor diverse<br />

filtreerdoeleinden<br />

Ontwikkeling van textielsubstraten INWE Textieltechnologie T470-textieltechnologie 1/09/2008 31/01/2010 IWT-KMO-innovatie<br />

INWE Textieltechnologie T470-textieltechnologie 1/10/2009 31/01/2012 EU- ERA-SME<br />

Opportuniteiten en hindernissen bij<br />

het innovatief gebruik van de meergrijperweeftechnologie<br />

1/07/2010 30/06/2012 IWT- TETRA<br />

INWE Bouwkunde T220-burgerlijkebouwkunde<br />

Plaatsingtijdstip van afwerklagen op<br />

cementgebonden dekvloeren: van<br />

model naar plaatsingsprotocol<br />

117<br />

INWE Elektronica T111-beeldverwerking 1/01/2010 31/12/2013 IWT- SBO<br />

Platform for advanced 3D-stacked<br />

image sensors<br />

INWE Bouwkunde T165-lasertechnologie 1/10/2010 30/09/2011 IWT- TETRA<br />

Project laserscanning: technologische<br />

kennisoverdracht<br />

1/01/2009 31/12/2010 IWT- TETRA<br />

INWE Mechanica T150materiaaltechnologie<br />

Realisatie van microspuitgietproducten<br />

door optimalisatie<br />

van ontwerp, matrijs en proces<br />

S240-stedebouw 1/01/2007 31/12/2011 Vlaamse Overheid<br />

Steunpunt ruimte en wonen INWE Bouwkunde S240-ruimtelijkeordening<br />

15/09/2009 14/09/2013 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

T230-constructie-vangebouwen<br />

INWE Bouwkunde T220-burgerlijkebouwkunde<br />

Studie van een isotroop lichtgewicht<br />

staal-beton brugdekconcept geschikt<br />

voor nieuwe bruggen en<br />

renovatie van bruggen<br />

INWE Textieltechnologie T470-textieltechnologie 1/11/2009 30/06/2010 IWT-KMO-innovatie<br />

Studie van hotmeltcoatingsystemen<br />

voor de ontwikkeling van geavanceerde<br />

textielcoatings


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Sustainable measures for industrial INWE Textieltechnologie T470-textieltechnologie 1/09/2008 31/08/2011 EU- 7KP<br />

laundry expansion strategies: smart<br />

laundry - 2015<br />

INWE Elektronica T190-elektrotechniek 1/09/2009 31/10/2013 IWT- VIS-TIS<br />

TechnologieWacht en Roadmap<br />

voor de elektro-installatiesector<br />

INWE Chemie P310-enzymologie P340-membranen 1/10/2010 30/09/2011 IWT- TETRA<br />

Toegevoegde waarde van lignocellulose<br />

cracking voor biogebaseerde<br />

materialen<br />

1/09/2010 31/08/2014 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

INWE Bouwkunde T150materiaaltechnologie<br />

Toepasbaarheid van zelfverdichtend<br />

beton in dynamisch belaste<br />

constructies<br />

1/01/2010 31/12/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

INWE Textieltechnologie T470-textieltechnologie T155-deklagen-enoppervlaktebehandeling<br />

Topochemisch functionaliseren van<br />

textielmaterialen m.b.v. atmosferische<br />

plasmatechnologie<br />

1/01/2009 31/12/2010 IWT- TETRA<br />

INWE Chemie T360-biochemischetechnologie<br />

Valorisatie van (ligno-)cellulose<br />

reststromen<br />

INWE Elektronica T111-beeldverwerking 8/11/2007 7/11/2017 EU- EUREKA<br />

Video content analysis for automated<br />

traffic surveillance<br />

118<br />

1/09/2008 30/09/2010 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

INWE Chemie T360-biochemischetechnologie<br />

Voorbehandeling en fractionatie van<br />

lignocellulose biomassa in hoogwaarde<br />

co-producten<br />

INWE Elektronica T180-telecommunicatie 20/05/2010 19/05/2014 EU- COST<br />

Wireless Networking for Moving<br />

Objects - COST IC0906<br />

INWE/BIOT Chemie P310-enzymologie 1/09/2008 31/08/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

Geselecteerde hoge gist en biofenolen<br />

voor de ontwikkeling van<br />

een uniek bier<br />

INWE/TECH Textieltechnologie T470-textieltechnologie 9/10/2008 13/02/2011 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

Lenotapijt: het perfecte huwelijk<br />

tussen effectgarens en vlakke<br />

tapijten?<br />

1/12/2008 30/11/2011 Hercules-fonds<br />

H720-beeldendekunst-2D-fotografie <br />

H700-audiovisuelekunst-film<br />

KASK Theoretische<br />

omkadering van de<br />

AILab Audiovisueel en Interactief<br />

Onderzoekslab<br />

kunstpraktijk<br />

18/01/2010 17/01/2014 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

H700-audiovisuelekunst-film<br />

KASK Theoretische<br />

omkadering van de<br />

kunstpraktijk<br />

Cinematografische visualiseringen<br />

van beeldende kunst


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

De fotograaf in de stad. Fotohisto- KASK Theoretische H720-beeldende-kunst-<br />

1/09/2008 1/09/2010 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

risch en fotografisch onderzoek<br />

omkadering van de 2D-fotografie<br />

naar de beeldvorming van de stad,<br />

kunstpraktijk<br />

vanuit het oeuvre en de praktijk van<br />

stadsfotograaf Edmond Sacré<br />

(1851-1921)<br />

16/10/2009 15/10/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

KASK Audiovisuele kunsten H701-audiovisuelekunst-animatie<br />

Een hedendaagse technologie voor<br />

directe animatietechnieken<br />

5/10/2009 4/10/2011 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

H700-audiovisuelekunst-film<br />

KASK Theoretische<br />

omkadering van de<br />

kunstpraktijk<br />

Expanded Documentary: Een studie<br />

naar de mediale mogelijkheden van<br />

documentaires<br />

1/09/2009 30/08/2010 Ho<strong>Gent</strong>-OZFonds<br />

KASK Fotografie H720-beeldende-kunst-<br />

2D-fotografie<br />

Fotografisch document: de mens in<br />

de stad<br />

1/01/2009 31/05/2012 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

B660-pediatrie B650-klinischepsychologie<br />

KASK Interieurvormgeving T240binnenhuisarchitectuur<br />

Kindvriendelijk ziekenhuis: het<br />

belang van interieurvormgeving en<br />

kunst op de ziekenhuisbeleving van<br />

kinderen<br />

1/04/2009 31/03/2012 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

KASK Vormgeving H713-beeldende-kunst-<br />

4D-mixed-media<br />

Meubelwijzer: een ontwerptool voor<br />

flexibele meegroeimeubelen<br />

119<br />

10/11/2009 9/10/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

KASK Fotografie H720-beeldende-kunst-<br />

2D-fotografie<br />

Moments before the flood: Carl de<br />

Keyzer<br />

1/09/2008 31/08/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

H700-audiovisuelekunst-film<br />

H720-beeldende-kunst-<br />

2D-fotografie<br />

KASK Theoretische<br />

omkadering van de<br />

1/09/2008 31/08/2011 Ho<strong>Gent</strong>- DO/Vlaamse<br />

Overheid- Onderwijs en<br />

vorming<br />

S272-lerarenvorming S286orthopedagogiek<br />

kunstpraktijk<br />

LERA Talen en Onderwijs S270-pedagogiek-endidaktiek<br />

Stopping the Show. Fotografische<br />

aspecten van stille slapstick comedy<br />

Bruggen bouwen voor gelijke onderwijskansen<br />

1/09/2010 31/08/2011 ENW AU<strong>Gent</strong><br />

S271-vakdidaktiek S272lerarenvorming <br />

S270-pedagogiek-endidaktiek<br />

LERA Wiskunde<br />

/Wereldoriëntatie<br />

De ontwikkeling van een professionaliseringstraject<br />

voor leraren lager<br />

onderwijs om onderzoeksgericht<br />

onderwijs binnen wereldoriëntatie<br />

en wiskunde toe te passen


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Een nieuw literatuuronderwijs voor LERA Talen en Onderwijs S270-pedagogiek-en-<br />

1/09/2010 30/08/2011 ENW AU<strong>Gent</strong><br />

een nieuwe leescultuur. Onderzoek<br />

didaktiek<br />

naar een ontwikkeling van handelingsoriëntaties<br />

ter verbetering van<br />

de lerarenopleiding en het literatuuronderwijs<br />

S286-orthopedagogiek 1/09/2009 17/01/2010 Privé<br />

LERA Pedagogiek en<br />

Agogiek<br />

Evaluatie van de hulpmiddelen in<br />

hoger onderwijs<br />

S286-orthopedagogiek 1/09/2009 17/02/2010 Privé<br />

LERA Pedagogiek en<br />

Agogiek<br />

Evaluatie van GON in hoger onderwijs<br />

S271-vakdidaktiek 1/02/2009 30/04/2011 ENW AU<strong>Gent</strong><br />

LERA Mens en Maatschappij<br />

- Educatie<br />

Film en/als geletterdheid: een praktijkgericht<br />

ontwikkelingsonderzoek<br />

voor de vakdomeinen Geschiedenis<br />

en Nederlands<br />

LERA Talen en Onderwijs H350-linguïstiek 1/09/2010 31/08/2011 ENW AU<strong>Gent</strong><br />

1/12/2009 30/06/2011 EU- ESF<br />

S213-socialestructuren <br />

S214-socialeveranderingen<br />

LERA Pedagogiek en<br />

Agogiek<br />

Naar een taalgerichte lerarenopleiding<br />

Ontwikkelen methode voor interculturele<br />

gevoeligheden<br />

120<br />

15/09/2008 14/09/2011 ENW AU<strong>Gent</strong><br />

S281computergesteundonderwijs<br />

LERA ICT - Educatie S270-pedagogiek-endidaktiek<br />

Ontwikkelen, implementeren en<br />

evalueren van een professionaliseringspakket<br />

voor het gebruik van<br />

elektronische leeromgevingen in het<br />

Secundair Onderwijs<br />

1/09/2010 31/08/2011 ENW AU<strong>Gent</strong><br />

S270-pedagogiek-endidaktiek<br />

LERA Pedagogiek en<br />

Agogiek<br />

Ontwikkeling van een digitale<br />

beeldbank met didactische handleiding<br />

voor gebruik in de opleidingen<br />

―Bachelor in het onderwijs: kleuter<br />

onderwijs‖ en ―Bachelor in het<br />

onderwijs: lager onderwijs‖<br />

LERA Talen en Onderwijs H350-linguïstiek 15/10/2008 31/12/2010 Vlaamse Overheid-<br />

Ministerie Onderwijs-<br />

Aanmoedigingsfonds<br />

Taal als springplank tot het hoger<br />

onderwijs


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Werken in klassen met leerlingen LERA Pedagogiek en S270-pedagogiek-enS286- 1/10/2007 30/09/2010 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

met specifieke onderwijsbehoeften.<br />

Agogiek<br />

didaktiekorthopedagogiek<br />

Methodieken ter ondersteuning van<br />

leraren / Klassewerk. Het gericht<br />

ondersteunen van leraren in het<br />

leren omgaan met diversiteit in de<br />

klas. Het GOL(L)D-concept<br />

1/01/2009 31/12/2011 EU<br />

S215-socialeproblemen-en-welzijn<br />

SOAG Psychologie en<br />

pedagogische weten-<br />

Club Health, Healthy and Safer<br />

Nightlife of Youth<br />

1/01/2008 31/12/2011 Ho<strong>Gent</strong>- DO<br />

schappen<br />

SOAG Sociaal werk S270-pedagogiek-endidaktiek<br />

De pedagogische taakverdeling<br />

tussen ouders en begeleiders in de<br />

kinderopvang<br />

1/10/2010 30/09/2011 IWT- SBO<br />

1/01/2009 31/12/2011 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

SOAG Sociaal werk S285-socialepedagogiek<br />

SOAG Sociaal werk S214-socialeveranderingen<br />

Diversiteit en gemeenschapsvorming<br />

Gemeenschapsvorming in een<br />

veranderende stad. Een analyse<br />

van praktijken en vertogen in de<br />

publieke ruimte<br />

SOAG Orthopedagogiek S286-orthopedagogiek 4/01/2010 17/12/2014 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

121<br />

Middelengebruik bij personen met<br />

verstandelijke beperkingen. De<br />

ontwikkeling van een doelgroepspecifiek<br />

instrumentarium<br />

voor screening en assessment<br />

15/02/2010 30/10/2010 Privé<br />

SOAG Sociaal werk S285-socialepedagogiek<br />

Onderzoek naar behoeften aan<br />

ondersteuning bij vrijwilligers in de<br />

basiswerking<br />

S196-sociale-economie 1/06/2010 30/09/2010 Privé<br />

SOAG Sociale<br />

wetenschappen<br />

Onderzoek naar de werking en de<br />

organisatie van erkende instellingen<br />

voor schuldbemiddeling met het<br />

oog op een mogelijke subsidiëring<br />

en stimulering van kwaliteit<br />

SOAG Orthopedagogiek S286-orthopedagogiek 1/09/2010 30/04/2011 Privé<br />

Onderzoek naar Kwaliteit van Bestaan<br />

en onafhankelijke cliëntondersteuning<br />

S216-hulpmiddelen 1/11/2007 28/02/2011 Privé<br />

SOAG Sociale<br />

wetenschappen<br />

Onderzoeksproject 'Hoe gelijk is het<br />

andere'


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Politie en Sociaal Werk: een moei- SOAG Sociaal werk S215-sociale-<br />

S121-jeugdrecht 1/06/2010 31/05/2013 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

lijke ontmoeting? Onderzoek naar<br />

problemen-en-welzijn<br />

de werking van de sociale politie<br />

ten aanzien van minderjarigen<br />

vanuit het hulp - recht debat<br />

1/10/2009 13/02/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

SOAG/KASK Sociaal werk S213-socialestructuren<br />

Community arts in <strong>Gent</strong>. Onderzoek<br />

naar praktijken in stedelijke tussenruimtes<br />

vanuit artistiek en sociaal<br />

perspectief<br />

4/01/2010 31/12/2012 Vlaamse Overheid<br />

15/11/2008 28/09/2012 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

S285-socialepedagogiek<br />

SOAG/TECH Sociale<br />

S285-sociale-<br />

wetenschappen pedagogiek<br />

SOAG/VESA Orthopedagogiek S160-criminologie S215-socialeproblemen-en-welzijn<br />

Passages ‗Managers van Diversiteit‘<br />

De behandeling van geïnterneerden<br />

in forensisch psychiatrische contexten.<br />

Een exploratief multimethod<br />

onderzoek naar effectieve behandelingsmodellen<br />

en voorwaarden ter<br />

implementatie in een forensisch<br />

psychiatrisch centrum, met aandacht<br />

voor specifieke doelgroepen<br />

TECH Landmeten T260-planologie S240-stedebouw 1/09/2009 30/08/2012 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

122<br />

Best practises bij de exclusieve<br />

taken van de landmeter-expert<br />

19/11/2007 18/11/2010 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

TECH Mode/textiel T130produktietechnologie<br />

Digitale confectietechnologieën<br />

voor rapid prototyping en confectie<br />

van hightech textielmaterialen<br />

TECH Chemie P310-enzymologie 1/12/2009 30/11/2012 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

Enzymatische voorbehandeling van<br />

agro-industriële reststromen voor<br />

bio-energieproducten<br />

TECH Mode/textiel T470-textieltechnologie 1/09/2010 31/08/2014 IWT- VIS-TD<br />

Massacustomisatie - een business<br />

model voor de toekomst<br />

TECH Mode/textiel T470-textieltechnologie 1/12/2009 30/11/2011 IWT- TETRA<br />

Thermofysiologisch modelleren van<br />

actieve kledij<br />

1/09/2010 31/08/2012 Ho<strong>Gent</strong>- DO<br />

VESA Nursing B720-medischeopleiding<br />

Evaluatie instrument voor stageplaatsen<br />

verpleegkunde CLES+NL


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

Ontwikkeling van een methodiek VESA Ergotherapeutische S216-hulpmiddelen 1/01/2010 31/12/2012 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

voor ergotherapeutische onder-<br />

wetenschappen<br />

steuning van de mantelzorger bij<br />

ouderen met een chronische aandoening<br />

Study of microbiological applica- VESA Biomedische - en B230-microbiologie B230-bacteriologie B230-virologie 1/09/2009 31/08/2012 Ho<strong>Gent</strong>- PWO<br />

tions for real-time PCR<br />

exacte wetenschappen<br />

1/02/2010 30/11/2010 AU<strong>Gent</strong>- IOFonds<br />

VETO Taaltechnologie H365vertaalwetenschappen<br />

A readability Optimizer for Patient<br />

Information Leaflets<br />

VETO Taaltechnologie H353-lexicologie 1/10/2010 30/09/2011 IWT- SBO<br />

Automatic Monitoring for Cyberspace<br />

Applications<br />

1/03/2010 14/04/2014 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

VETO Nederlands H365vertaalwetenschappen<br />

Corpusgebaseerd, multivariaat<br />

onderzoek naar registerverschillen<br />

tussen vertaald en niet-vertaald<br />

Belgisch Nederlands<br />

1/10/2010 30/09/2014 U<strong>Gent</strong>- BOF-AO<br />

VETO Engels H365vertaalwetenschappen<br />

Een contrastieve (ver)taalstudie van<br />

het niet-prototypische agens in<br />

subjectpositie<br />

123<br />

VETO Taaltechnologie H353-lexicologie 1/01/2010 30/09/2012 Vlaamse Overheid<br />

Een web service voor stylometrieen<br />

leesbaarheidsonderzoek voor<br />

het Nederlands<br />

VETO Engels H353-lexicologie 1/10/1991 10/08/2015 Ho<strong>Gent</strong>- DO<br />

Electronic dictionary of communication<br />

terminoloy<br />

1/01/2009 31/10/2012 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

VETO Taaltechnologie H365vertaalwetenschappen<br />

Hendi, een automatische helderheidstool<br />

voor Engels en Nederlands<br />

discours in parallelle en vergelijkbare<br />

teksten<br />

JuriGenT VETO Spaans H353-lexicologie 1/01/2006 15/11/2014 Ho<strong>Gent</strong>- DO<br />

MeSH Termbase Project VETO Engels H353-lexicologie 1/10/1987 4/04/2015 Ho<strong>Gent</strong>- DO<br />

VETO Taaltechnologie H352-semantiek 1/09/2008 31/08/2011 EU- STEVIN<br />

Stevin Nederlandstalig Referentiecorpus<br />

VETO Taaltechnologie H353-lexicologie 1/10/2010 30/09/2014 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

SuBTLe: Subjectivity Tagging and<br />

Learning


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code IWETO-code BeginEind- Financiële code<br />

ment(en)datumdatum<br />

TST Tools voor het Nederlands als VETO Taaltechnologie H353-lexicologie 1/01/2010 30/09/2012 Vlaamse Overheid<br />

Webservices in een Workflow<br />

1/11/2003 31/10/2011 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds<br />

Vlaanderen in de buitenlandse pers VETO Engels H365vertaalwetenschappen<br />

* project gepauzeerd<br />

Toelichting bij de financiële codes<br />

AU<strong>Gent</strong>- IOFonds Associatieonderzoeksprojecten Associatie Universiteit <strong>Gent</strong><br />

ENW AU<strong>Gent</strong> Expertisenetwerk lerarenopleidingen Associatie Universiteit <strong>Gent</strong><br />

EU- 6KP Europese Unie - 6de Kader<br />

EU- 7KP Europese Unie - 7de Kader<br />

EU- COST Europese Unie - European Cooperation in Science and Technology<br />

EU- EFRO Europese Unie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling<br />

EU- ERA-SME EU- ERA-SME programma<br />

EU- ESF Europees Sociaal Fonds<br />

EU- INTERREG EU- INTERREG programma<br />

EU- STEVIN EU - Spraak en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen In het Nederlands<br />

EU-ERANET EU-ERANET<br />

Hercules Hercules-fonds voor infrastructuur<br />

Ho<strong>Gent</strong> - DO <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong>- Departementale-onderzoeksmiddelen<br />

Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Onderzoeksfonds <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

Ho<strong>Gent</strong> - PWO Onderzoeksfonds <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> - Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek<br />

IWT Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen<br />

IWT - KMO-haalbaarheid IWT-KMO-haalbaarheid<br />

IWT - KMO-innovatie IWT-KMO-innovatie<br />

IWT - O&O-haalbaarheid IWT-O&O-haalbaarheid<br />

IWT- KMO-innovatiestudies IWT- KMO-innovatiestudies<br />

IWT- Landbouwonderzoek IWT- Landbouwonderzoek<br />

IWT- SBO IWT- Strategisch Basisonderzoek<br />

IWT- TBM IWT- Toegepast Biomedisch Onderzoek<br />

IWT- TETRA IWT- TEchnologie TRAnsfer<br />

IWT- VIS-CO IWT- Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden-Collectief Onderzoek<br />

IWT- VIS-TD IWT- Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden-Technologische dienstverlening<br />

IWT- VIS-TIS IWT- Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden-Thematische InnovatieStimulering<br />

U<strong>Gent</strong> - BOF Universiteit <strong>Gent</strong>- Bijzonder Onderzoeksfonds<br />

U<strong>Gent</strong> - BOF-AO Universtiteit <strong>Gent</strong>- Bijzonder Onderzoeksfonds - AssociatieOnderzoeksprojecten<br />

VLIR-UOS Vlaamse Interuniversitaire Raad - universitaire ontwikkelingssamenwerking<br />

124


3.5 OVERZICHT VAN HET LOPENDE ONDERZOEK VAN DOCTOR-ASSISTENTEN IN 2010<br />

Studiegebied IWETO-code IWETO-code startdatum Financiële code Doctor-assistent<br />

Titel Departement(en)<br />

B400-zoötechniek 1/01/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Joris Michiels<br />

BIOT Dierlijke Productie T380-technologie-vannatuuroliën<br />

Encapsulatie van antimicrobiële essentiële oliën ter<br />

verbetering van de darmgezondheid bij biggen:<br />

thymol als case<br />

BIOT Dierlijke Productie B400-veeteelt 1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Marijke Meul<br />

Integrale duurzaamheidsbeoordeling van bedrijfssystemen<br />

in de melkveehouderij: beweiden versus<br />

niet beweiden<br />

B390-plantenteelt B230-microbiologie 1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Danny Vereecke<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Lessen uit plant-bacterie interacties: inzichten in<br />

regeneratie recalcitrantie en toepassing van bacteriële<br />

morfogenen bij in vitro propagatie van recalci-<br />

trante planten<br />

Onderzoek naar de rol van humuszuren in een BIOT Plantaardige B390-plantenteelt B410-bodembeheer 15/02/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Greet Verlinden<br />

efficiëntere nutriëntenbenutting en door gewassen<br />

Productie<br />

Onderzoeksdomein applicatie levensmiddelenindu- BIOT Fysica T430-<br />

1/05/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie Bert Nouwen<br />

strielevensmiddelentechnologie<br />

Onderzoeksdomein gewasbescherming BIOT Plantaardige B390-gewasbescherming B390-fytopathologie 1/05/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie Betty Heremans<br />

Productie<br />

Studie van de fysiologie rond mycotoxine-productie BIOT Plantaardige B390-gewasbescherming B390-plantenteelt 1/02/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Kris Audenaert<br />

tijdens de infectie en kolonisatie van tarwe (Triticum<br />

Productie<br />

aestivum) door het Fusarium ziektecomplex: een<br />

eerste stap naar een preventief beleid<br />

Advertising effectiveness in the non-profit sector: HABE Marketing S191-marktstudie 1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Tineke Faseur<br />

the moderating impact of characteristics of consumer<br />

Challenges for direct capabilities measurement HABE Algemene Economie S189-<br />

1/02/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie Elsy Verhofstadt<br />

organisatiewetenschappen<br />

De ambtelijke beleidsvormingsrol in de maatschap- HABE Bestuur en beleid S189-<br />

1/04/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Diederik<br />

pelijke arena nader verkend<br />

organisatiewetenschappen<br />

Vancoppenolle<br />

De effectiviteit van integriteitbewaking voor de HABE Bestuur en beleid S160-criminologie 1/02/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Gudrun<br />

preventie van corruptie: een ge<strong>deel</strong>de verantwoor-<br />

Vande Walle<br />

125<br />

HABE Bestuur en beleid S213-sociale-structuren 1/09/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Bram Wauters<br />

1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie Bram Verschuere<br />

HABE Bestuur en beleid S170-politieke en administratieve<br />

wetenschappen<br />

delijkheid van publieke en private sector<br />

Formele, descriptieve en substantiële vertegenwoordiging<br />

van sociale klassen<br />

Management publieke en social profit organisaties;<br />

Organisatie van de publieke sector; Verzelfstandi-<br />

ging<br />

1/01/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie Koen Inghelbrecht<br />

HABE Financiën S181-financiëlewetenschappen<br />

Oorzaken en gevolgen van tijdsvariërende correlaties<br />

tussen internationale financiële markten


Titel Departe- Studiegebied IWETO-code IWETO-code startdatum Financiële code Doctor-assistent<br />

ment(en)<br />

Politieke determinanten van het investeringsniveau HABE Algemene Economie S181-financiële-<br />

1/10/2009 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie Stijn Goeminne<br />

van Vlaamse gemeenten<br />

wetenschappen<br />

Strategie-implementatie en in hoofdzaak vertikaal- HABE Management en S190-bedrijfsbeleid 1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Sebastian Desmidt<br />

alignement in publieke organisaties<br />

Organisatie<br />

Biomechanica van het patello-femoraal gewricht INWE Mechanica B115-biomechanica 1/11/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie Jan Quintelier<br />

Cliffordanalyse: functies van meerdere vectorvaria- INWE Wiskunde/Algemene P120-algebraïsche-<br />

1/10/2009 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie Peter Van Lancker<br />

belen en (Dirac)operatoren van hogere spin<br />

Vakken<br />

meetkunde<br />

Design and implementation of an energy manage- INWE Elektronica T170-elektronica 1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Ben Minnaert<br />

ment system in an indoor wireless smartcam network<br />

powered by second generation solar cells<br />

Draadloze communicatie INWE Elektronica T180-telecommunicatie 1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie Jo Verhaevert<br />

Enzymatische en microbiële technologie voor indu- INWE Chemie T360-biochemische- P310-proteïnen 1/01/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Ingeborg Stals<br />

striële processen<br />

technologie<br />

Nieuwe tools voor het ontrafelen van het belang van INWE Chemie T360-biochemische-<br />

1/01/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Koenraad Van<br />

darm microbiotica<br />

technologie<br />

Hoorde<br />

Ontwikkeling van fingerprints als barcode voor INWE Chemie T360-biochemische-<br />

21/01/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Elisabeth<br />

industriële microbiële populaties<br />

technologie<br />

Vercammen<br />

Operationeel onderzoek met probleemstellingen INWE Wiskunde/Algemene P160-statistiek 1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie Tanja Van Hecke<br />

vanuit de toegepaste ingenieurswetenschappen en<br />

Vakken<br />

126<br />

de didactische aspecten hiervan<br />

INWE Mechanica T115-medische-technologie B115-biomechanica 1/01/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Tom Claessens<br />

Preklinisch testen van procedures voor diagnose en<br />

therapie voor hart- en vaatziekten met behulp van<br />

ultrageluid<br />

1/11/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie An Verberckmoes<br />

INWE Chemie P352-oppervlakte-engrenslaagchemie<br />

Synthese, karakterisatie en opschaling van heterogene<br />

katalysatoren en hun toepassing in hetero-<br />

geen gekatalyseerde processen<br />

H120-wijsgerige-esthetica 15/09/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Robrecht<br />

Vanderbeeken<br />

KASK Theoretische omkadering<br />

van de kunst-<br />

Kan kunst de mens van de technologie redden?<br />

Een kunstfilosofische analyse van mediakunst<br />

praktijk<br />

H135-fenomenologie 1/03/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Helena De Preester<br />

KASK Theoretische omkadering<br />

van de kunst-<br />

Verbeelding. Tussen rede en passies, tussen lichaam<br />

en geest<br />

praktijk<br />

KASK Audiovisuele kunsten H700-audiovisuele-kunst-<br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds An van Dienderen<br />

film<br />

KASK H870-toneel-geschiedenis H330-dramaturgie 1/01/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Katrien Vuylsteke<br />

Vanfleteren<br />

VETO Taaltechnologie H352-semantiek 28/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Marianna<br />

Apidianaki<br />

You turn me: similarities and differences in art and<br />

anthropology<br />

Acteer de cesuur! Onderzoek naar de bruikbaarheid<br />

van de klassieke acteermodellen binnen de postdramatische<br />

theateresthetiek<br />

Automatic sense induction and unsupervised crosslingual<br />

Word Sense Disambiguation for Machine<br />

Translation and Multilingual Information Retrieval


Studiegebied IWETO-code IWETO-code startdatum Financiële code Doctor-assistent<br />

Titel Departement(en)<br />

VETO Nederlands H362-psycholinguïstiek 21/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Evy Ceuleers<br />

VETO Engels H355-taalgeschiedenis 1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Michael Boyden<br />

1/09/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Liselotte<br />

Vandenbussche<br />

VETO Nederlands H365vertaalwetenschappen<br />

1/03/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Liesbeth De Bleeker<br />

VETO Frans H365vertaalwetenschappen<br />

Hybride identiteiten: cross-contextueel en multimethodologisch<br />

onderzoek naar de relatie tussen<br />

tweedetaalverwerving, identiteit en gemeenschapsideologieën<br />

Linguistische autobiografieën van Europese migranten<br />

in de VS.<br />

Literatuur en cultuur in beweging: literaire vertalers<br />

(m/v) in Vlaanderen, 1830-1914. Een analyse van<br />

hun bemiddeling bij de receptie van literatuur, hun<br />

vertaalopvattingen en de culturele beeldvorming via<br />

tekstinterne vertaalstrategieën en -procedés.<br />

Meertaligheid en culturele identiteit in de hedendaagse<br />

Franstalige Caribische literatuur : een discoursanalytisch<br />

en vertaalwetenschappelijk onder-<br />

zoek<br />

VETO Frans H352-semantiek 1/02/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Bart Defrancq<br />

Onderschikking in Frans, Engels en Nederlands.<br />

Een onderzoek naar informatie structuur in com-<br />

plexe zinnen<br />

VETO Engels H350-linguïstiek H352-grammatica 1/01/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Bert Cappelle<br />

Uitdrukkelijk: een corpusvertaalkundig onderzoek<br />

naar de rol van het vertaalproces vs. het taalsysteem<br />

bij ex-/implicitering in vertaalde teksten, aan<br />

127<br />

de hand van de semantische categorie ‗wijze‘<br />

Cursief: project gestopt in de loop van 2010


3.6 OVERZICHT VAN DE LOPENDE DOCTORAATSPROJECTEN 2010<br />

Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Financiële<br />

code<br />

Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Titel Departement(en)<br />

Nick Deschuyffeleer Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

B420-voeding T430levensmiddelentechnologie<br />

BIOT Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Technologie<br />

Alternatieve technieken ter preventie van<br />

bederf van industriële bakwaren door<br />

schimmels op basis van predictieve mycologie<br />

Sylvie Van Damme Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/02/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

T250landschapsarchitectuur <br />

S240-ruimtelijkeordening<br />

BIOT Ontwerpen en<br />

landschapsplanning<br />

Een onderzoek naar de integratie van<br />

landschap in ruimtelijk ontwerp in Vlaanderen<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

B420-voeding 1/10/2009 U<strong>Gent</strong>- BOF Katrien Van der<br />

Hoeven<br />

BIOT Levensmiddelenen<br />

Agrotechnologie<br />

Gezonde paardemelk: wetenschap of fictie?<br />

Een onderzoek naar atherosclerotische<br />

eigenschappen van paardenmelkvet<br />

Filip Van Bockstaele Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2004 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

B420-voeding T430levensmiddelentechnologie<br />

BIOT Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Technologie<br />

Interacties tussen functionele componenten<br />

tijdens de processing van bakkerijproducten<br />

Nicolas Wullepit Universiteit <strong>Gent</strong><br />

128<br />

1/10/2006 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

BIOT Dierlijke Productie B420-voeding B400zoötechniek<br />

Invloedsfactoren op de oxidatieve status bij<br />

rundvee<br />

Steven Maenhout Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2004 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

B006landboukunde<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Marker-based prediction of hybrid maize<br />

performance using genetic evaluation data<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Sarah De<br />

Laethauwer<br />

1/10/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

T490biotechnologie <br />

P320nucleïnezuren<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Moleculaire benadering van schottolerantie<br />

in triticale<br />

Kevin Dewitte Universiteit <strong>Gent</strong><br />

B390-plantenteelt 1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

B390gewasbescherming<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Monitoring en karakterisering van Pleiochaeta<br />

setosa met het oog op een duurzame<br />

beheersing<br />

Hans Motte Universiteit <strong>Gent</strong><br />

B390-plantenteelt 1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Ontwikkeling en studie van op gemerkte<br />

stamcellen gebaseerde modelsystemen<br />

voor de inductie van scheutmeristemen<br />

Natacha Thienpont Universiteit <strong>Gent</strong><br />

B420-voeding 24/09/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

T430levensmiddelentechnologie<br />

BIOT Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Technologie<br />

Ontwikkeling van functionele gefermenteerde<br />

zuivelproducten verrijkt met sfingolipiden


Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Financiële<br />

code<br />

Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Titel Departement(en)<br />

Eva Wambacq Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

B390fytopathologie<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Penicillium roqueforti s.l. in kuilvoeders -<br />

karakterisering en onderzoek naar schimmelgroei<br />

en mycotoxinenproductie beïnvloedende<br />

factoren<br />

Sofie Landschoot Universiteit <strong>Gent</strong><br />

B390-plantenteelt 1/10/2008 IWT- Landbouwonderzoek<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Predictie van DON-concentraties en Fusarium<br />

spp. in graan met regressie-gebaseerde<br />

leeralgoritmen<br />

Tony Ruyssen Universiteit <strong>Gent</strong><br />

B420-voeding 1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

T430levensmiddelentechnologie<br />

BIOT Levensmiddelenwetenschappen<br />

en<br />

Technologie<br />

Proces- en kwaliteitsbeheersing van gefermenteerde<br />

zuivelproducten via toepassing<br />

van flowcytometri en de DGGE techniek<br />

Elly Vaes Universiteit <strong>Gent</strong><br />

B390-plantenteelt 16/11/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Studie van de fenologie en de koudeadaptatie<br />

bij kiwibes (Actinidia arguta<br />

Planch.) ter ondersteuning van cultivarselectie<br />

voor Vlaanderen<br />

Veronique Troch Universiteit <strong>Gent</strong><br />

B390-plantenteelt 1/11/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

BIOT Plantaardige<br />

Productie<br />

Studie van pathotype- en formae specialis<br />

diversiteit in Blumeria graminis: aanzet tot<br />

een duurzame resistentie veredeling in<br />

129<br />

triticale<br />

Christa Sys Universiteit <strong>Gent</strong><br />

en<br />

Universiteit<br />

Antwerpen<br />

26/09/2004 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

BMER Logistiek S170-Politieke en<br />

Administratieve<br />

wetenschappen<br />

Inside the box: assessing competitive conditions,<br />

concentration and the market structure<br />

of the container liner shipping industry<br />

1/10/2008 Annelies Roggeman Universiteit <strong>Gent</strong><br />

S144handelsrecht<br />

Accountancy en<br />

Fiscaliteit<br />

BMER<br />

HABE<br />

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting<br />

in Europa. Effect van een gemeenschappelijke<br />

geconsolideerde heffingsgrondslag<br />

(CCCTB) op de financiële rapportering<br />

en belastingdruk in België<br />

1/10/2008 Isabelle Verleyen Universiteit <strong>Gent</strong><br />

S144handelsrecht<br />

Accountancy en<br />

Fiscaliteit<br />

BMER<br />

HABE<br />

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting<br />

in Europa. Effect van een gemeenschappelijke<br />

geconsolideerde heffingsgrondslag<br />

(CCCTB) op de financiële rapportering<br />

en belastingdruk in België<br />

Florian Heyerick Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

CONS Instrument H841-muziekanalyse<br />

De muziek van Christoph Graupner: ontsluiting<br />

en verspreiding


Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Financiële<br />

code<br />

Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Titel Departement(en)<br />

Jan Boon Universiteit <strong>Gent</strong><br />

16/04/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

CONS Instrumentenbouw T110instrumentatie<br />

Het concipiëren en realiseren van een<br />

‗organo di legno‘<br />

Hans Roels Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/11/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H800-muziekcompositie<br />

Het ontwikkelen van hyperpolyfone muziek CONS Scheppende<br />

Muziek<br />

Dirk Steenbrugge Universiteit <strong>Gent</strong><br />

P200-akoestiek 16/08/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

CONS Instrumentenbouw H845-muziekinstrumenten<br />

Intonatie van pijporgels met behulp van<br />

fysische modellering.<br />

bouw<br />

Daan Janssens Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H800-muziekcompositie<br />

Klank – Kleur – (… in stilte) CONS Scheppende<br />

Muziek<br />

Michael Schmid Universiteit <strong>Gent</strong><br />

CONS Instrument 1/03/2010 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

Naar een vlot toepasbare methode voor het<br />

vinden van multiphonics en alternatieve<br />

vingerzettingen op de fluit<br />

Ruth Rondas Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H820-muziekinstrument<br />

CONS Muziekagogiek H840-muziektheorie<br />

Onderzoek naar de één-op-éénrelatie in het<br />

instrumentaal onderricht in het hoger muziekonderwijs<br />

Laura Maes Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H713-beeldendekunst-4D-mixedmedia <br />

H840-muziektheorie<br />

CONS Scheppende<br />

Muziek<br />

Sounding sound art. Onderzoek naar bestaande<br />

en nieuwe uitdrukkingsvormen in<br />

de geluidsinstallatiekunst en de toepasbaarheid<br />

ervan<br />

130<br />

Olmo Cornelis Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/02/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H841-muziekanalyse<br />

CONS Scheppende<br />

Muziek<br />

Theoretisch en artistiek onderzoek naar de<br />

symbiose van Westerse en niet-Westerse<br />

muzikale idiomen<br />

Liselotte Sels Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H805-muziekimprovisatie <br />

H800-muziekcompositie<br />

CONS Scheppende<br />

Muziek<br />

Turkse volksmuziek in <strong>Gent</strong>: muziektheoretisch,<br />

-sociologisch en artistiek onderzoek<br />

Stefanie Longueville Universiteit <strong>Gent</strong><br />

3/12/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie <br />

S181-financiëlewetenschappen<br />

Accounting and taxation HABE Fiscaliteit en<br />

Accountancy<br />

Stefaan Pauwels Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/03/2009 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

HABE Financiën S181-financiëlewetenschappen<br />

Analysis of mutual fund behaviour based on<br />

transaction data<br />

Amy Van Looy Universiteit <strong>Gent</strong><br />

HABE Beleidsinformatie 1/10/2009 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

Business process maturity in multi-level<br />

governance<br />

Neal Van Loock Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Complexiteit van reclameboodschappen HABE Marketing S191-marktstudie 15/06/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie


Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Financiële<br />

code<br />

Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Titel Departement(en)<br />

Arne Dormaels Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/11/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

HABE Bestuur en Beleid S160criminologie<br />

Corruptie bij lokale Vlaamse besturen in<br />

kaart gebracht. Een onderzoek naar corruptie<br />

bij lokale politiediensten en gemeentelijke<br />

administraties<br />

Fien Gilleir Universiteit <strong>Gent</strong><br />

30/04/2010 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

HABE Bestuur en Beleid S215-socialeproblemen-enwelzijn<br />

De discretionaire ruimte bij uitvoerende<br />

politieambtenaren. Gevalstudie van het<br />

beslissingsproces over vrijheidsberoving<br />

Lieselot Bisschop Universiteit <strong>Gent</strong><br />

HABE Bestuur en Beleid S120-milieurecht 2/11/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

De effectiviteit van de handhavingspiramide<br />

bij milieuinbreuken: toetsing van een governancevisie<br />

op handhaving van de milieunormering<br />

Katrien Van Boxstael Universiteit <strong>Gent</strong><br />

4/09/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

S141-fiscaalrecht <br />

S114rechtsvergelijking<br />

HABE Fiscaliteit en<br />

Accountancy<br />

De overgang van familiale ondernemingen<br />

(rechtsvergelijkend)<br />

Saskia Crucke Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

S189organisatiewetenschappen<br />

HABE Management en<br />

Organisatie<br />

Dominante organisatiedoelstellingen en<br />

institutionele factoren als determinanten<br />

voor de juridische vorm van sociale ondernemingen<br />

in Vlaanderen.<br />

131<br />

1/10/2006 Daniël Coninckx Universiteit <strong>Gent</strong><br />

HABE Algemene<br />

Economie<br />

Een longitudinale multilevelstudie van<br />

politieke elites, Case: Belgisch-Limburg<br />

1946-1976<br />

Junior Burssens Vrije Universiteit<br />

Brussel<br />

15/12/2010 Vlaamse Overheid<br />

Een stedelijk fiscaal instrumentarium HABE Bestuur en Beleid S181-financiëlewetenschappen<br />

Kevin Mc Hale Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie <br />

S189organisatiewetenschappen<br />

HABE Fiscaliteit en<br />

Accountancy<br />

ERP as a service, acceptance, effectiveness<br />

and satisfaction<br />

An-Sofie Cottyn Universiteit <strong>Gent</strong><br />

S180-economie 15/02/2006 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

Europees concurrentiebeleid HABE Algemene<br />

Economie<br />

Steven Baeyens Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

HABE Financiën S181-financiëlewetenschappen<br />

Firm-specific determinants of credit spreads<br />

and credit default swap spreads<br />

Annelies De Vuyst<br />

1/02/2010 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie <br />

S189organisatiewetenschappen<br />

HABE Management en<br />

Organisatie<br />

Helping employees understand the organization:<br />

the integrative function and effectiveness<br />

of employee strategic awareness.


Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Financiële<br />

code<br />

Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Titel Departement(en)<br />

1/03/2007 Karolien Dezeure Universiteit <strong>Gent</strong><br />

HABE Bestuur en Beleid S170-Politieke en<br />

administratieve<br />

Wetenschappen<br />

Lokaal burgerschap binnen het Steunpunt<br />

Bestuurlijke Organisatie<br />

Junior Burssens<br />

1/01/2010 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

HABE Bestuur en Beleid S181-financiëlewetenschappen<br />

Maatstaven en determinanten van het<br />

objectief belastingvermogen<br />

Garo Garabedian Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

HABE Financiën S181-financiëlewetenschappen<br />

Monetary and financial integration in Central<br />

and Eastern European Countries<br />

Gavin Wims<br />

31/10/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

Netwerkmodellen voor krediet risico analyse HABE Beleidsinformatie S181-financiëlewetenschappen<br />

Bart Minnaert Universiteit <strong>Gent</strong><br />

HABE Beleidsinformatie P175-informatica Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

Nieuwe regressietechnieken op basis van<br />

zwerm intelligentie<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Anneleen Van<br />

Boxstael<br />

16/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie <br />

S196-socialeeconomie<br />

HABE Management en<br />

Organisatie<br />

Ondernemers met een sociaalmaatschappelijk<br />

doel als duidelijke achterliggende<br />

bestaanreden voor hun organisatie<br />

Mieke Audenaert Universiteit <strong>Gent</strong><br />

12/11/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie <br />

S189organisatiewetenschappen<br />

HABE Management en<br />

Organisatie<br />

Onderzoek in het domein van personeelsen<br />

organisatiemanagement meer bepaald<br />

individueel en organisationeel performancemanagement<br />

132<br />

Adelien Decramer Universiteit <strong>Gent</strong><br />

9/02/2004 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

S189organisatiewetenschappen<br />

HABE Management en<br />

Organisatie<br />

Performance measurement in universities<br />

and colleges<br />

Bart Defloor Universiteit <strong>Gent</strong><br />

S180-economie 1/01/2005 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

HABE Algemene<br />

Economie<br />

Policy evaluation in a non-welfarist framework<br />

Deborah Branswijck Universiteit <strong>Gent</strong><br />

15/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie <br />

S141-fiscaalrecht<br />

Purchasing social responsibility HABE Fiscaliteit en<br />

Accountancy<br />

Mustafa Disli Universiteit <strong>Gent</strong><br />

15/01/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

HABE Financiën S181-financiëlewetenschappen<br />

Relationship Between Bank Risk and capitalization<br />

in Turkey<br />

Robin Stevens Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2005 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie <br />

S196-socialeeconomie<br />

Social entrepreneurship HABE Management en<br />

Organisatie<br />

Joris De Corte<br />

30/11/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

HABE Bestuur en Beleid S196-socialeeconomie<br />

Social profit organisaties in Vlaanderen :<br />

inschakeling in het publieke domein, aansturing<br />

door de overheid, en gevolgen voor<br />

het intern beheer


Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Financiële<br />

code<br />

Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Titel Departement(en)<br />

Sabine Rotthier Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

HABE Bestuur en Beleid S189organisatiewetenschappen<br />

Succesvolle implementatie van egovernment.<br />

De afstemming tussen organisatie<br />

en informatievoorziening bij Vlaamse<br />

gemeenten voor de ontwikkeling van egovernment<br />

Gert Loterman Universiteit <strong>Gent</strong><br />

22/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

HABE Beleidsinformatie T120computertechnologie<br />

Swarm intelligence for data mining: algorithm<br />

development and applications in credit<br />

scoring<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Yves Van<br />

Vaerenbergh<br />

HABE Marketing S191-marktstudie 1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

The impact of process recovery on consumer<br />

behavior<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Dieneke Van de<br />

Sompel<br />

15/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

HABE Marketing S266bedrijfspsychologie<br />

The relationship between materialism,<br />

creativity, well-being and consumer behaviour<br />

Nico Heuvinck<br />

1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

HABE Marketing S263-socialepsychologie<br />

Wanneer beïnvloeden attitudes gedrag?<br />

studies over de relatie tussen attitudes en<br />

gedrag<br />

Lieve Spincemaille Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

INWE Bouwkunde T220-burgerlijkebouwkunde<br />

Bepaling van de relatie tussen geplande en<br />

werkelijke geometrie bij grote staalstructuren<br />

door opmeting met laserscanning en de<br />

invloed van deze relatie op mogelijke instabiliteit<br />

133<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

German Hurtado<br />

Martin<br />

INWE Informatica P175-informatica 13/02/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

Computationele intelligentie voor informatieontsluiting<br />

in current research information<br />

systems<br />

Kristof Teelen Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2004 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

INWE Elektronica T111beeldverwerking<br />

Correspondentieproblemen in digitale<br />

beeldverwerking<br />

Pieter Vermeir Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

P360anorganischechemie<br />

INWE Chemie T150materiaaltechnologie<br />

Deklagen van hogetemperatuursupergeleiders<br />

via economisch<br />

verantwoorde en duurzame chemie en<br />

technologie<br />

Tim De Pauw Universiteit <strong>Gent</strong><br />

INWE Informatica P175-informatica 1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

Dynamische optimalisatie van componentontplooiing<br />

voor autonome gedistribueerde<br />

systemen


Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Financiële<br />

code<br />

Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Titel Departement(en)<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Evelien Van de<br />

Steene<br />

1/11/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

INWE Chemie P390-organischechemie<br />

Een fundamentele aanpak voor de modellering<br />

van de (trans)esterificatie in de productie<br />

van biodiesel<br />

1/10/2009 IWT- TBM Cedric Van Holsbeke Universiteit <strong>Gent</strong><br />

INWE Mechanica B140-medischeinstrumentatie<br />

Geautomatiseerde numerieke modellering<br />

van de luchtwegen voor de ontwikkeling van<br />

nieuwe diagnose technieken<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Dimitri Van<br />

Cauwelaert<br />

1/02/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

INWE Elektronica T111beeldverwerking<br />

Generic models for adaptive robust feature<br />

extraction in video<br />

Jonas Coppens Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2008 Vlaamse Overheid-<br />

FWO<br />

INWE Elektronica T111beeldverwerking<br />

Hardware acceleratie van beeldverwerkingsalgoritmen<br />

op field programmable gate<br />

arrays (FPGA's)<br />

Pieter Verhagen Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

INWE Chemie T360biochemische<br />

Implementatie van bioaugmentatie voor de<br />

behandeling van pesticide-afvalstromen.<br />

technologie<br />

1/01/2008 U<strong>Gent</strong>- BOF Francis Deboeverie Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Multi-camera video analysis INWE Elektronica T111beeldverwerking<br />

Frédéric Maes Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/02/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

INWE Mechanica B115biomechanica<br />

Onderzoek naar stromingspatronen in een<br />

embryonaal hart en hun invloed op de<br />

cardiale<br />

134<br />

INWE Informatica P175-informatica 17/08/2009 Jeroen Biebuyck<br />

Ontwerp van fout-tolerantie permanentmagneet<br />

synchrone machines<br />

Frank Vanheel Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

INWE Elektronica T180telecommunicatie<br />

Ontwerp van prioriteitsprotocollen en QoS<br />

in de ZigBee standaard<br />

An Coorevits Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/12/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

INWE Chemie B230microbiologie<br />

Ontwikkelen van een snelle kwantificeringsmethode<br />

voor schadelijke sporenvormers<br />

in melk.<br />

Anneleen Wieme Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

INWE Chemie P390-organischechemie<br />

Ontwikkeling en toepassing van MALDI-<br />

TOF massaspectrometrie voor snelle identificatie<br />

van bierbedervers en brouwerijcontaminanten<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Benjamin Van Der<br />

Smissen<br />

1/06/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

B530cardiovasculairsysteem<br />

INWE Mechanica B115biomechanica<br />

Ontwikkeling van een cardiovasculaire<br />

simulator voor de begroting van lekkende<br />

hartkleppen met driedimensioneel ultrageluid.


Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Financiële<br />

code<br />

Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Titel Departement(en)<br />

Arne Jansseune Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

INWE Bouwkunde T220-burgerlijkebouwkunde<br />

Optimalisatie van de lokale verstijving van<br />

cilinderschalen op discrete steunpunten<br />

Kim Ragaert Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2006 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie <br />

T390biopolymeren<br />

INWE Mechanica B115biomechanica<br />

Process optimization for 3D plotting of<br />

scaffolds for vascular tissue engineering<br />

Patrick Van Torre Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

INWE Elektronica T180telecommunicatie<br />

Realisatie van een realtime adaptief MIMO<br />

antennesysteem<br />

Caroline Newton KULeuven<br />

INWE Bouwkunde S210-Sociologie 1/10/2004 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

Sociale Huisvesting, ruimtelijk beleid en<br />

sociaal kapitaal: ruimtelijke interrelaties in<br />

een derde wereldcontext<br />

Peter Helincks Universiteit <strong>Gent</strong><br />

15/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

INWE Bouwkunde T220-burgerlijkebouwkunde<br />

Studie van een isotroop lichtgewicht staalbeton<br />

brugdekconcept geschikt voor nieuwe<br />

bruggen en renovatie van bruggen<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Vera De<br />

Vleeschauwer<br />

1/09/2004 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

INWE Elektriciteit T190elektrotechniek<br />

Sturing van een driefasige invertor voor<br />

netkoppeling van een microcentrale<br />

Nathalie Bouly Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

INWE Chemie P310enzymologie<br />

Systeembiologische benadering van de<br />

hydrolyse van de plantencelwand door het<br />

enzymsysteem van Trichoderma reesei<br />

135<br />

Petra De Feyter Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2004 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

INWE Bouwkunde P516-topografie T280technologie-vanhet-wegvervoer<br />

Traffic calming. Analyse van veiligheidsverhogende<br />

voorzieningen m.b.t. snelheid op<br />

de secundaire wegen en de omgeving<br />

Peter Dedecker Universiteit <strong>Gent</strong><br />

INWE Informatica P175-informatica 15/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

Verbeterde virtuele private ad-hoc netwerken<br />

Johan Opstaele Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H710-beeldendekunst-2Dschilderkunst<br />

KASK Audiovisuele kunsten<br />

A la recherche du moment. Framing the<br />

moment.<br />

Paul Demets Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H390-algemeneen-vergelijkendeliteratuurstudie<br />

KASK Theoretische omkadering<br />

van de<br />

kunstpraktijk<br />

Als ik geen rood meer heb: een poëticaonderzoek<br />

naar de poëzie en de beeldende<br />

kunst van Paul Snoek (1933-1981).<br />

Mekhitar Garabedian Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

De eeuwige wederkeer van de revenant KASK Fotografie H713-beeldendekunst-4D-mixedmedia


Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Financiële<br />

code<br />

Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Titel Departement(en)<br />

Edwin Carels Universiteit <strong>Gent</strong><br />

15/02/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H701audiovisuelekunst-animatie<br />

KASK Audiovisuele kunsten<br />

De levende lijn - Animatie, beeldende kunst<br />

en performativiteit, een mediaarcheologisch<br />

onderzoek<br />

Piet Vanrobaeys Vrije Universiteit<br />

Brussel<br />

20/10/2004 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H313-kunstkritiek S220-cultureleantropologie<br />

KASK Theoretische omkadering<br />

van de<br />

kunstpraktijk<br />

De perceptie-beïnvloedende omgeving<br />

(context) als creatief principe in de Belgische<br />

beeldende kunst sinds Marcel Broodt-<br />

haers<br />

Elias Grootaers Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H713-beeldendekunst-4D-mixedmedia <br />

H700audiovisuelekunst-film<br />

KASK Audiovisuele kunsten<br />

Documentaire tijd als bespookte tijd en de<br />

wezenlijke rol van de klankband bij het<br />

overbrengen van deze tijdservaring<br />

Renzo Martens Universiteit <strong>Gent</strong><br />

18/01/2010 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

Episode II KASK Autonome kunsten H700audiovisuele-<br />

kunst-film<br />

Martine Huvenne Universiteit<br />

Amsterdam/<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

5/11/2003 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H700audiovisuelekunst-film<br />

Film als audiovisuele compositie? KASK Audiovisuele kunsten<br />

Catherine Willems Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H125-wijsgerigeantropologie<br />

Future Footwear KASK Vormgeving H745-beeldendekunst-3Dmodeontwerp<br />

136<br />

Jan Kempenaers Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

Het ‗neopittoreske‘ landschapsbeeld. KASK Fotografie H720-beeldendekunst-2D-<br />

fotografie<br />

Frank Vande Veire Nijmegen<br />

Universiteit<br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H120-wijsgerigeesthetica<br />

KASK Theoretische<br />

omkadering van de<br />

kunstpraktijk<br />

Het kritische gewicht van de psychoanalyse.<br />

Een balans van een halve eeuw psychoanalytisch<br />

geïnspireerde kritiek op de<br />

burgerlijke cultuur.<br />

Kristof Van Gestel Universiteit <strong>Gent</strong><br />

15/09/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

Ironie en Ruimte KASK Autonome kunsten H711-beeldendekunst-3Dbeeldhouwkunst<br />

Guy Bovyn Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/11/2003 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H313-kunstkritiek H310kunstgeschiedenis<br />

KASK Theoretische<br />

omkadering van de<br />

kunstpraktijk<br />

Kritische tentoonstellingsanalyse: een<br />

onderzoek naar het gebruik van retorische<br />

middelen bij tentoonstellingsmodellen ont-<br />

wikkeld na 1945<br />

Jan Steen Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

L‘être et le jouant. Het zijn in het spelen KASK Drama H850-toneelacteren


Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Financiële<br />

code<br />

Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Titel Departement(en)<br />

Ludwig Vandevelde Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

KASK Autonome kunsten H711-beeldendekunst-3Dbeeldhouwkunst<br />

Piëta. Naar een fenomenologie van het<br />

creatieproces<br />

Jerry Galle Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/06/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

KASK Autonome kunsten H713-beeldendekunst-4D-mixedmedia<br />

Poëtische machine. Een onderzoek in het<br />

poëtiseren van elektronica.<br />

Julie Gilman Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H313-kunstkritiek H314conservatie-enrestauratie-vankunstwerken<br />

KASK Theoretische<br />

omkadering van de<br />

kunstpraktijk<br />

Presentatie en conservatie van kunstwerken<br />

met organische componenten. Een<br />

onderzoek gestuurd door kunsttheoretische,<br />

praktische en deontologische vraagstellingen<br />

m.b.t. conservatie van bederfelijke<br />

materialen.<br />

Silvia Defrance Universiteit <strong>Gent</strong><br />

19/11/2003 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H701audiovisuelekunst-animatie<br />

KASK Audiovisuele<br />

kunsten<br />

Spymovie. Een onderzoek binnen het audiovisuele<br />

veld naar het ‗verborgen‘ potentieel<br />

van nieuwe media en animatie in zowel<br />

narratieve als non-narratieve structuren<br />

1/09/2008 Hilde D'Haeyere Universiteit <strong>Gent</strong><br />

137<br />

H700audiovisuelekunst-film <br />

H720-beeldendekunst-2Dfotografie<br />

KASK Theoretische<br />

omkadering van de<br />

kunstpraktijk<br />

Stopping the Show. Fotografische aspecten<br />

van stille slapstick comedy<br />

Joris Vermassen Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/12/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

Tekst versus tekening in de literaire roman KASK Vormgeving H714-beeldendekunst-2d-tekenen<br />

Jasper Rigole Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H700audiovisuelekunst-film<br />

KASK Autonome kunsten H713-beeldendekunst-4D-mixedmedia<br />

The International Institute for the Conservation,<br />

Archiving & Distribution of Other<br />

People's memories<br />

Philip Huyghe Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/01/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

KASK Autonome kunsten H713-beeldendekunst-4D-mixedmedia<br />

Villanadine: een artistiek onderzoek naar<br />

een beeldende transpositie van stilte en<br />

herhaling<br />

Chokri Ben Chikha Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

KASK Drama H855-toneelregie<br />

Wat is de kritische waarde van stereotypen<br />

als theatertekens?<br />

Stefaan Hertmans Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie <br />

H120-wijsgerigeesthetica<br />

KASK Theoretische<br />

omkadering van de<br />

kunstpraktijk<br />

Zäsur, Differentie, Ursprung, Ironie: Hölderlin<br />

en de goden van onze tijd


Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Financiële<br />

code<br />

Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Titel Departement(en)<br />

Cindy De Smet Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

T120computertechnologie<br />

LERA ICT - Educatie S270pedagogiek-endidaktiek<br />

De impact van structureringsmiddelen op<br />

kennisconstructie binnen een CSCLomgeving<br />

bij leerkrachten secundair onderwijs<br />

Dieter Gryp Universiteit<br />

Antwerpen<br />

1/11/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

SOAG Sociale wetenschappen<br />

Burgerschap in de immigratiesamenleving.<br />

Een wijsgerige analyse van inburgeringspraktijken.<br />

Claudia Claes Universiteit <strong>Gent</strong><br />

15/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

SOAG Orthopedagogiek S286orthopedagogiek<br />

Inclusieve inbedding van vraaggestuurde<br />

ondersteuning; een onderzoek naar kritische<br />

succesfactoren<br />

Didier Reynaert Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

SOAG Sociaal werk S270pedagogiek-en<br />

Kinderrechteneducatie als sociaalpedagogische<br />

praktijk<br />

didaktiek<br />

19/11/2009 Privé Tina Van Havere<br />

SOAG Orthopedagogiek S286orthopedagogiek<br />

Prevalentie en preventie van middelengebruik<br />

in het uitgangsleven<br />

Nico De Witte Vrije Universiteit<br />

Brussel<br />

1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

S215-socialeproblemen-enwelzijn<br />

VESA Nursing B670gerontologie<br />

Determinanten van zorgtekorten bij zelfstandig<br />

thuiswonende ouderen<br />

138<br />

Stefaan De Smet Vrije Universiteit<br />

Brussel<br />

1/10/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

VESA Nursing B670gerontologie<br />

Een quasi-experimenteel onderzoek naar<br />

de invloed van zorgtrajecten op de kwaliteit<br />

van leven van oudere geïnterneerden<br />

Willem De Keyzer Universiteit <strong>Gent</strong><br />

B420-voeding 1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

B680volksgezondheid<br />

VESA Voeding en Diëtetiek<br />

European standardisation of dietary assessment<br />

methods for a public health purpose<br />

Sonia Labeau Universiteit <strong>Gent</strong><br />

B510-infecties 1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

VESA Nursing B590-intensievezorgen<br />

EVIDENCE: Optimalisatie van de kennis<br />

van intensievezorgenverpleegkundigen<br />

omtrent evidence-based infectiepreventie<br />

David De Wandel Universiteit <strong>Gent</strong><br />

B510-infecties 1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

VESA Nursing B680volksgezondheid<br />

Promotie van handhygiëne in Vlaamse<br />

Woon- en Zorgcentra. Onderzoek naar de<br />

invloed van handhygiëne op de infectieuze<br />

morbiditeit binnen rust- en verzorgingstehuizen:<br />

een interventiestu-die gericht op<br />

rusthuispersoneel en -bewoners


Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Financiële<br />

code<br />

Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Titel Departement(en)<br />

Lidia Rura Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H365vertaalwetenschappen<br />

VETO Russisch-<br />

Tsjechisch<br />

Aleksandr Galic: biografisch-thematisch<br />

onderzoek<br />

Lieve Macken Universiteit<br />

Antwerpen<br />

1/11/2004 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

VETO Taaltechnologie P175-informatica H365vertaalwetenschappen<br />

Automatische alignatie van vertaaleenheden<br />

onder het zinsniveau<br />

Carola Strobl Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

S281computergesteund-onderwijs<br />

VETO Duits H360-vreemdetalenonderwijs<br />

Autonomie en retentie in de computergesteunde<br />

vreemdetaalverwerving: De impact<br />

van het onderliggende pedagogische principe<br />

(cognitief-constructivistisch vs. sociaalconstructivistisch)<br />

van een onlineleermodule<br />

op het verwerven van schrijfstrategieën<br />

en cohesiemiddelen.<br />

Annelore Willems Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/11/2009 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

VETO Nederlands H365vertaalwetenschappen<br />

Binnen of buiten de tang? Een corpusgebaseerd<br />

onderzoek naar de positie van voorzetselconstituenten<br />

in vertaald en nietvertaald<br />

Nederlands<br />

139<br />

Isabelle Delaere Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/03/2010 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

VETO Nederlands H365vertaalwetenschappen<br />

Corpusgebaseerd, multivariaat onderzoek<br />

naar registerverschillen tussen vertaald en<br />

niet-vertaald Belgisch Nederlands<br />

Kathelijne Denturck Universiteit <strong>Gent</strong><br />

VETO Taaltechnologie H350-linguïstiek 1/11/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

Corpusonderzoek naar de vertaling van<br />

contingente connectoren (Frans-<br />

Nederlands, Nederlands-Frans) en vergelijking<br />

van connectoren in origineel Frans en<br />

vertaald Frans<br />

Johan Vandewalle Universiteit <strong>Gent</strong><br />

H350-linguïstiek 1/06/2006 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

VETO Turks H365vertaalwetenschappen<br />

De weergave in het Turks en Oezbeeks van<br />

de semantiek van Russische werkwoorden<br />

met prefixen.<br />

Steven Doms Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/10/2010 AU<strong>Gent</strong>- AOGprojecten<br />

VETO Engels H365vertaalwetenschappen<br />

Een contrastieve (ver)taalstudie van het<br />

niet-prototypische agens in subjectpositie<br />

VETO Taaltechnologie 1/01/2006 FWO Sofie Niemegeers Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Een corpusgebaseerde studie van Nederlandse<br />

modale partikels in Engelse vertaling.


Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Financiële<br />

code<br />

Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Titel Departement(en)<br />

Stepánka Kotrla Universiteit <strong>Gent</strong><br />

H350-linguïstiek 1/10/2007 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

VETO Russisch-<br />

Tsjechisch<br />

Gender, culturele identeit en globalisatie:<br />

het discours van Vlaamse en Tsjechische<br />

vrouwenbladen in dynamisch perspectief<br />

Philip Van Oosten Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/01/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

VETO Taaltechnologie H365vertaalwetenschappen<br />

Hendi, een automatische helderheidstool<br />

voor Engels en Nederlands discours in<br />

parallelle en vergelijkbare teksten<br />

Els Snick Universiteit<br />

Utrecht<br />

1/01/2006 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

VETO Duits H365vertaalwetenschappen<br />

Het belang van de vertaling en de vertaler<br />

bij de Vlaamse en Nederlandse receptie<br />

van het werk van de Oostenrijkse auteur<br />

Joseph Roth (1894-1939)<br />

Mieke Rosselle KULeuven<br />

15/11/2004 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

VETO Engels H360-vreemdetalenonderwijs<br />

Impact of computer-based feedback on<br />

ESL-learning<br />

July De Wilde Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/01/2005 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

VETO Spaans H490-spaansetaal-enletterkunde<br />

La traducción de la ironía en un corpus<br />

literario. Análisis basado en fragmentos de<br />

novelas hispano-americanas (siglo XX) y<br />

sus traducciones al francés, inglés y neer-<br />

landés.<br />

Roosje Dejonghe Universiteit <strong>Gent</strong><br />

14/09/2009 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

VETO Frans H365vertaalwetenschappen<br />

L'Etranger van Albert Camus: culturele<br />

transfers en descriptief-interpretatieve<br />

analyse van de vertalingen in het Engels,<br />

Nederlands, Portugees en Spaans<br />

140<br />

Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Jasper<br />

Vandenberghe<br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

VETO Spaans H365vertaalwetenschappen<br />

Nieuwe Spaanse conquistadores? Persberichten<br />

en verslaggeving over de expansie<br />

van Spaanse bedrijven in Latijns-Amerika<br />

Manuela Caniato Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/09/2008 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

VETO Italiaans H365vertaalwetenschappen<br />

Ondertiteling van Italiaanse film in het<br />

Nederlands van 2000-2006<br />

Klaar Vanopstal Universiteit <strong>Gent</strong><br />

H105-bibliografie 1/01/2006 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

VETO Taaltechnologie B110-medischeinformatica<br />

Onderzoek naar de performantie van een<br />

Nederlandstalig zoeksysteem dat gebruik<br />

maakt van de vertaalde MeSH-termen<br />

Els Lefever Universiteit <strong>Gent</strong><br />

VETO Taaltechnologie H350-linguïstiek 1/01/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

Parallel corpora for Dutch word sense<br />

disambiguation - Het gebruik van parallelle<br />

corpora voor automatische desambiguering<br />

van woordbetekenissen in het Nederlands


Doctoraatsstudent Universiteit<br />

Financiële<br />

code<br />

Studiegebied IWETO-code IWETO-code Startdatum<br />

Titel Departement(en)<br />

Veerle Duflou KULeuven<br />

2/02/2004 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

H365vertaalwetenschappen<br />

VETO Russisch-<br />

Tsjechisch<br />

Professional socialization of conference<br />

interpreters - an ethnographic case study<br />

Dimitra Krystallidou Universiteit <strong>Gent</strong><br />

17/09/2007 Ho<strong>Gent</strong> - OZ-<br />

Fonds<br />

VETO Engels H365vertaalwetenschappen<br />

Taalbijstand in 3 <strong>Gent</strong>se ziekenhuizen:<br />

Percepties van de rollen door gebruikers en<br />

verleners van taalbijstand.<br />

Paul Robberecht Universiteit <strong>Gent</strong><br />

1/01/1996 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

VETO Engels H352-grammatica H360-vreemdetalenonderwijs<br />

The Use of the progressive in Dutch learner<br />

English<br />

Muzaffer Demirtas Universiteit <strong>Gent</strong><br />

VETO Turks 15/03/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

Tweetaligheid Turks-Nederlands bij lagere<br />

schoolkinderen in <strong>Gent</strong>: een interactionele<br />

sociolinguïstische studie<br />

Anneleen Spiessens Universiteit <strong>Gent</strong><br />

11/02/2008 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie<br />

VETO Frans H365vertaalwetenschappen<br />

Violence de masse et fiction littéraire:<br />

transposer et traduire<br />

Cursief: doctorandi die in de loop van 2010 hun doctoraat behaalden of die voortijdig de doctorale onderzoekswerkzaamheden beëindigden<br />

141<br />

Toelichting bij de financiële codes<br />

AU<strong>Gent</strong>- AOG-projecten Associatieonderzoeksprojecten Associatie Universiteit <strong>Gent</strong><br />

FWO Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek<br />

Ho<strong>Gent</strong> - Formatie <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> - Formatie - Doctoraatsproject<br />

Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Onderzoeksfonds <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> - Doctoraatsproject<br />

IWT- TBM IWT- Toegepast Biomedisch Onderzoek<br />

U<strong>Gent</strong>- BOF Universiteit <strong>Gent</strong>- Bijzonder Onderzoeksfonds


3.7 OVERZICHT VAN DE AFGERONDE DOCTORAATSPROJECTEN IN 2010<br />

Titel Departement Studiegebied IWETO-code Datum Financiële code Doctoraatsstudent Universiteit<br />

verdediging<br />

Zäsur, Differentie, Ursprung, Ironie: KASK Theoretische omkadering H120-wijsgerige- 17/02/2010 Ho<strong>Gent</strong> - Formatie Stefaan Hertmans Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Hölderlin en de goden van onze tijd<br />

van de kunstpraktijk esthetica<br />

2/04/2010 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Steven Maenhout Universiteit <strong>Gent</strong><br />

BIOT Plantaardige productie B006landboukunde<br />

Marker-based prediction of hybrid<br />

maize performance using genetic<br />

evaluation data<br />

VETO Taaltechnologie P175-informatica 28/05/2010 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Lieve Macken Universiteit<br />

Antwerpen<br />

Automatische alignatie van vertaaleenheden<br />

onder het zinsniveau<br />

VETO Taaltechnologie 23/06/2010 FWO Sofie Niemegeers Universiteit <strong>Gent</strong><br />

Een corpusgebaseerde studie van<br />

Nederlandse modale partikels in<br />

Engelse vertaling.<br />

9/11/2010 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Kristof Teelen Universiteit <strong>Gent</strong><br />

INWE Elektronica T111beeldverwerking<br />

Correspondentieproblemen in digitale<br />

beeldverwerking<br />

10/12/2010 Ho<strong>Gent</strong> - OZFonds Christa Sys Universiteit <strong>Gent</strong><br />

BMER Logistiek S170-Politieke en<br />

Administratieve<br />

wetenschappen<br />

Inside the box: assessing competitive<br />

conditions, concentration and the<br />

market structure of the container liner<br />

shipping industry<br />

142


BIJLAGE 4: PERSONEEL<br />

4.1 HOC-PROTOCOLLEN 144<br />

4.2 OPDRACHTEN DEPARTEMENTAAL ONDERWIJZEND PERSONEEL OPGESPLITST NAAR<br />

DEPARTEMENT EN STUDIEGEBIED (INCLUSIEF GASTPROFESSOREN) 145<br />

4.3 FINANCIERINGSBRON 146<br />

4.4 VOLTIJDSE EQUIVALENTEN TITULARIS BINNEN EN BUITEN DE FORMATIE 147<br />

4.5 AANTAL PERSONEELSLEDEN DAT IN 2010 VERBONDEN WAS AAN DE HOGESCHOOL GENT<br />

OPGESPLITST NAAR CATEGORIE EN GESLACHT 148<br />

4.5B OPSPLITSING ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR AMBT EN GESLACHT 149<br />

4.6 VOLTIJDSE EQUIVALENTEN TITULARIS BINNEN DE FORMATIE 150<br />

4.7 ONDERWIJZEND PERSONEEL OPGESPLITST PER AMBT EN NAAR BENOEMD, IMMUUN<br />

TIJDELIJK EN TIJDELIJK 151<br />

4.8 ONDERWIJZEND PERSONEEL OPGESPLITST PER DEPARTEMENT EN NAAR BENOEMD,<br />

IMMUUN TIJDELIJK EN TIJDELIJK 152<br />

4.10 GEMIDDELD AANTAL PERSONEELSLEDEN VERBONDEN AAN DE HOGESCHOOL GENT 154<br />

4.11 LEEFTIJDSSTRUCTUUR VAN HET PERSONEEL VERBONDEN AAN DE HOGESCHOOL 155<br />

4.12 RATIO'S MET BETREKKING TOT DE PERSONEELSFORMATIE 156<br />

4.13 PERSONEELSFORMATIE EX POST ONDERWIJZEND PERSONEEL 157<br />

4.14 PERSONEELSFORMATIE EX POST ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL 158<br />

4.15 PERSONEELSFORMATIE EX POST, PERSONEEL BUITEN FORMATIE 159<br />

4.16 EVOLUTIE CIJFERS OP GELIJKE BEREKENINGSBASIS 160<br />

143


4.1 HOC-PROTOCOLLEN<br />

Document Beslissingsdatum Titel<br />

P/HOC/2010/B/DOW/0001 23/02/2010 Academische kalender academiejaar 2010-2011<br />

P/HOC/2010/B/DPO/0002 23/02/210 Personeelsformatie <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> kalenderjaar 2010<br />

P/HOC/2010/B/DFIN/0003 20/04/2011 Aanwending van het saldo punten van het kalenderjaar 2009<br />

P/HOC/2010/B/DPO/0004 20/04/2010 Aanwending Vormingsfonds <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> begrotingsjaren 2008 en 2009<br />

Benoeming 1 november 2010 - Artikel 8 van het reglement inzake benoeming van het oderwijzend<br />

P/HOC/2010/B/DPO/0005 15/06/2010 personeel van de Ho<strong>Gent</strong><br />

P/HOC/2010/B/DPO/0006 15/06/2010 Aanwerving van gastprofessoren - contractueel onderwijzend personeel binnen de Ho<strong>Gent</strong><br />

P/HOC/2010/B/DPO/0007 26/10/2010 Personeelsformatie <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> kalenderjaar 2011 - verderzetting onderhandelingen<br />

P/HOC/2010/B/DPO/0008 19/10/2010 Vergoeding voor het onderhoud van werkkledij - opvolging vraagstelling binnen het HOC<br />

P/HOC/2010/B/DPO/0009 30/11/2010 Reglement verlofstelsels<br />

144


4.2 OPDRACHTEN DEPARTEMENTAAL ONDERWIJZEND PERSONEEL<br />

OPGESPLITST NAAR DEPARTEMENT EN STUDIEGEBIED (INCLUSIEF<br />

GASTPROFESSOREN)<br />

(berekend op basis van voltijdse equivalenten opdracht)<br />

Totaal<br />

Architectuur<br />

Audiovisuele<br />

en beeldende<br />

kunst<br />

Biotechniek<br />

GezondheidszorgHandelswetenschappen<br />

en bedrijfskunde<br />

Industriële<br />

wetenschappen<br />

en technologie<br />

Muziek en<br />

dramatische<br />

kunst<br />

145<br />

Onderwijs<br />

Sociaalagogisch<br />

werk<br />

Departement 1051,05 70,25 108,72 44,90 74,89 260,73 169,31 78,65 81,76 89,31 72,53<br />

BEST 41,09 39,86 1,23<br />

BINF 52,96 52,96<br />

BIOT 68,55 23,65 44,90<br />

BMER 93,25 93,25<br />

CONS 78,65 78,65<br />

HABE 74,66 74,66<br />

INWE 93,23 93,23<br />

KASK 155,32 46,60 108,72<br />

LERA 80,53 80,53<br />

SOAG 89,31 89,31<br />

TECH 76,08 76,08<br />

VESA 74,89 74,89<br />

VETO 72,53 72,53<br />

Opsplitsing per departement<br />

3,909% 5,039%<br />

8,872%<br />

7,483%<br />

8,870%<br />

6,522%<br />

7,103%<br />

14,778%<br />

7,662%8,497%7,238%7,125% 6,901%<br />

BEST BINF BIOT BMERCONSHABE INWE KASK LERA SOAGTECH VESA VETO<br />

6,683%<br />

Architectuur<br />

10,344%<br />

Audiovisuele<br />

en<br />

beeldende<br />

kunst<br />

7,125%<br />

4,272%<br />

Biotechniek<br />

Opsplitsing per studiegebied<br />

Gezondheids<br />

zorg<br />

Handelswete<br />

n- schappen<br />

en<br />

bedrijfskun…<br />

24,806%<br />

16,109%<br />

Industriële<br />

wetenschapp<br />

en en<br />

technologie<br />

7,483% 7,779% 8,497% 6,901%<br />

Muziek en<br />

dramatische<br />

kunst<br />

Onderwijs<br />

Sociaalagogisch<br />

werk<br />

Toegepaste<br />

taalkunde<br />

Toegepaste<br />

taalkunde


4.3 FINANCIERINGSBRON<br />

(voltijdse equivalenten betaling)<br />

Totaal<br />

Departement onderwijs<br />

146<br />

Centraal betaalde<br />

personeelsleden<br />

Totaal 1.736,64 1.335,98 10,42 383,99 6,25<br />

OP (incl. gastprofessoren) 1.068,86 1.048,72 2,93 16,76 0,45<br />

ATP 286,93 282,93 4,00<br />

CBED 367,23 367,23<br />

MVD 5,52 5,52<br />

OHP 8,10 4,33 1,97 1,80<br />

61,548%<br />

16,522%<br />

OP ATP CBED MVD OHP<br />

77,5%<br />

Totaal Departement<br />

onderwijs<br />

Financieringsbron per categorie<br />

21,146%<br />

Categorie per financieringsbron<br />

0,7%<br />

Centraal betaalde<br />

personeelsleden<br />

Werkingsmiddelen<br />

,318% ,466%<br />

21,5%<br />

Werkingsmiddelen Stad <strong>Gent</strong><br />

Stad <strong>Gent</strong><br />

0,3%<br />

OHP<br />

MVD<br />

CBED<br />

ATP<br />

OP


4.4 VOLTIJDSE EQUIVALENTEN TITULARIS BINNEN EN BUITEN DE FOR-<br />

MATIE<br />

OP<br />

60,592%<br />

Binnen de formatie<br />

OP<br />

77%<br />

Binnen de formatie<br />

Totaal 1.257,17 484,34 1.741,51<br />

ATP 294,57 294,57<br />

CBED 375,24 375,24<br />

MVD 9,48 9,48<br />

OHP 7,00 7,00<br />

OP 962,60 92,62 1.055,22<br />

ATP<br />

23%<br />

Totaal<br />

MVD<br />

1,957<br />

%<br />

147<br />

OP<br />

19,123<br />

OHP<br />

1,445<br />

%<br />

%<br />

Buiten de formatie<br />

Totaal<br />

ATP<br />

16,915%<br />

OHP<br />

,402%<br />

CBED<br />

21,547%<br />

MVD<br />

,544%<br />

Buiten de formatie<br />

CBED<br />

77,475<br />

%


4.5 AANTAL PERSONEELSLEDEN DAT IN 2010 VERBONDEN WAS AAN DE<br />

HOGESCHOOL GENT OPGESPLITST NAAR CATEGORIE EN GE-<br />

SLACHT<br />

54%<br />

46%<br />

68%<br />

32%<br />

Mannen<br />

Totaal 1185 1375 2560<br />

ATP 119 248 367<br />

CBED 175 324 499<br />

MVD 0 2 2<br />

OHP 2 7 9<br />

OP 889 794 1683<br />

65%<br />

35%<br />

Totaal ATP CBED MVD OHP OP<br />

148<br />

100%<br />

Vrouwen<br />

22%<br />

Totaal<br />

78% 47%<br />

53%<br />

Vrouwen<br />

Mannen


4.5B OPSPLITSING ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR AMBT EN GE-<br />

SLACHT<br />

(sommige personeelsleden hebben meer dan één ambt waardoor het algemeen totaal<br />

hoger is dan het totaal in bijlage 4.5)<br />

Ambt M V Totaal<br />

Groep 1 = 301 37,9% 494 62,1% 795<br />

Groep 2 = 180 56,3% 140 43,8% 320<br />

Groep 3 = 159 72,6% 60 27,4% 219<br />

Groep 4 = 3 100,0% 3<br />

Gastprofessoren = 288 69,4% 127 30,6% 415<br />

Algemeen totaal = 931 53,1% 821 46,9% 1752<br />

62,1%<br />

37,9%<br />

43,8%<br />

56,3%<br />

27,4%<br />

72,6%<br />

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Gastprofessoren Totaal<br />

149<br />

100,0%<br />

30,6%<br />

69,4%<br />

46,9%<br />

Vrouwen<br />

Mannen<br />

53,1%


4.6 VOLTIJDSE EQUIVALENTEN TITULARIS BINNEN DE FORMATIE<br />

Ambten OP 961,78<br />

praktijklector 123,50<br />

hoofdpraktijklector 10,00<br />

lector 343,23<br />

hoofdlector 68,03<br />

assistent 115,10<br />

doctor-assistent 36,99<br />

art.assistent 22,17<br />

praktijkassistent 25,40<br />

art.praktijkassistent 19,63<br />

werkleider 14,94<br />

docent 66,29<br />

werkleider<br />

(overgangsstelsel) 9,70<br />

art.docent 60,77<br />

hoofddocent 12,33<br />

art.hoofddocent 7,65<br />

hoogleraar 25,17<br />

lesgever 0,88<br />

Niveau en<br />

graad ATP 294,57<br />

A41 9,67<br />

A34 2,00<br />

A33 1,00<br />

A32 8,09<br />

A31 15,24<br />

A22 18,90<br />

A21 32,03<br />

A12 2,39<br />

A11 27,88<br />

B32 0,00<br />

B31 0,00<br />

B22 12,58<br />

B21 16,11<br />

B12 37,35<br />

B11 30,05<br />

C22 14,42<br />

C21 8,42<br />

C12 37,82<br />

C11 7,80<br />

D22 0,00<br />

D21 3,00<br />

D12 7,28<br />

D11 2,54<br />

praktijklector<br />

12,841%<br />

hoofdpraktijklector<br />

1,040%<br />

lector<br />

35,687%<br />

7,073%<br />

hoofdlector<br />

Niveau en graad administratief en technisch personeel<br />

39,9%<br />

A B C D<br />

150<br />

assistent<br />

Ambten onderwijzend personeel<br />

11,967%<br />

doctor-assistent<br />

art.assistent<br />

praktijkassistent<br />

art.praktijkassistent<br />

31,5%<br />

werkleider<br />

docent<br />

6,892%<br />

3,846%<br />

2,305% 2,641%<br />

2,041%1,553%<br />

werkleider …<br />

art.docent<br />

6,318%<br />

2,617%<br />

1,009% 1,282%<br />

,795% ,091%<br />

hoofddocent<br />

24,1%<br />

art.hoofddocent<br />

hoogleraar<br />

lesgever<br />

4,4%


4.7 ONDERWIJZEND PERSONEEL OPGESPLITST PER AMBT EN NAAR<br />

BENOEMD, IMMUUN TIJDELIJK EN TIJDELIJK<br />

(voltijdse equivalenten titularis binnen formatie)<br />

% Vast-<br />

Tijdelijk<br />

Tijdelijk<br />

niet im-<br />

Ambten Totaal benoemd Vast immuun muun<br />

Totaal 961,78 60% 579,35 2,72 379,71<br />

praktijklector 123,50 54% 66,17 57,33<br />

lector 343,23 66% 225,64 117,59<br />

hoofdpraktijklector 10,00 100% 10,00<br />

hoofdlector 68,03 100% 68,03<br />

assistent 115,10 16% 18,59 96,51<br />

doctor-assistent 36,99 36,99<br />

art.assistent 22,17 100% 22,17<br />

praktijkassistent 25,40 27% 6,75 18,65<br />

art.praktijkassistent 19,63 10% 1,90 17,73<br />

werkleider 14,94 100% 14,94<br />

docent 66,29 68% 44,83 2,42 19,04<br />

werkleider (overgangsstelsel) 9,70 100% 9,70<br />

art.docent 60,77 75% 45,48 0,30 14,99<br />

hoofddocent 12,33 100% 12,33<br />

art.hoofddocent 7,65 100% 7,65<br />

hoogleraar 25,17 100% 25,17<br />

lesgever 0,88 0,88<br />

39,5%<br />

0,3%<br />

60,2%<br />

Opgesplitst per ambt<br />

Totaal<br />

praktijklector<br />

hoofdpraktijklector<br />

lector<br />

hoofdlector<br />

assistent<br />

doctor-assistent<br />

art.assistent<br />

praktijkassistent<br />

art.praktijkassist…<br />

werkleider<br />

docent<br />

werkleider …<br />

art.docent<br />

hoofddocent<br />

art.hoofddocent<br />

hoogleraar<br />

lesgever<br />

151<br />

Tijdelijk niet immuun<br />

Tijdelijk immuun<br />

Vast


4.8 ONDERWIJZEND PERSONEEL OPGESPLITST PER DEPARTEMENT EN<br />

NAAR BENOEMD, IMMUUN TIJDELIJK EN TIJDELIJK<br />

(voltijdse equivalenten titularis binnen formatie)<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

Totaal percentagevastbenoemd<br />

Totaal departementen<br />

Vast<br />

152<br />

Tijdelijk<br />

immuunn<br />

Tijdelijk<br />

niet<br />

immuun<br />

60% Totaal 579,35 2,72 380,53 962,60<br />

80% BEST 33,15 8,04 41,19<br />

87% BINF 45,20 6,49 51,69<br />

48% BIOT 32,17 35,55 67,72<br />

84% BMER 75,44 14,01 89,45<br />

53% CONS 34,04 0,30 29,35 63,69<br />

44% HABE 29,00 0,07 37,45 66,52<br />

52% INWE 44,17 40,13 84,30<br />

60% KASK 66,21 43,87 110,08<br />

61% LERA 47,66 29,85 77,51<br />

50% SOAG 43,51 44,34 87,85<br />

72% TECH 54,13 21,34 75,47<br />

58% VESA 41,92 29,91 71,83<br />

42% VETO 30,25 2,35 40,20 72,80<br />

Niet-departementaal onderwijzend personeel<br />

100% BIBLIO 2,50 2,50<br />

80%<br />

87%<br />

48%<br />

Percentage vastbenoemd per departement<br />

84%<br />

53%<br />

44%<br />

52%<br />

60% 61%<br />

50%<br />

72%<br />

58%<br />

BEST BINF BIOT BMERCONSHABE INWE KASK LERASOAGTECHVESAVETO<br />

42%


4.9 AANTAL PERSONEELSLEDEN IN VOLTIJDSE EN DEELTIJDSE OP-<br />

DRACHT 1<br />

Totaal Voltijds 2 Deeltijds 3 Geen 4<br />

HG 2560 1459 1062 39<br />

ATP 367 263 88 16<br />

CBED 499 377 121 1<br />

MVD 2 1 1 0<br />

OHP 9 5 4 0<br />

OP 1683 813 848 22<br />

41% 24%<br />

57% 72% 76%<br />

HG ATP CBED MVD OHP OP<br />

1: Alle personeelsleden die in 2010 voor een volledig of een ge<strong>deel</strong>te van een jaar titularis waren binnen<br />

of buiten de formatie of in een niet-vacante betrekking<br />

2: Aantal personeelsleden met een voltijdse opdracht<br />

3: Aantal personeelsleden met een <strong>deel</strong>tijdse opdracht<br />

Opgesplitst per categorie<br />

2% 4% 1%<br />

24%<br />

4: Aantal personeelsleden verbonden aan de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> in 2010, maar die geen opdracht uitoefenden<br />

153<br />

50%<br />

50%<br />

44%<br />

50%<br />

56% 48%<br />

Geen<br />

Deeltijds<br />

Voltijds


4.10 GEMIDDELD AANTAL PERSONEELSLEDEN VERBONDEN AAN DE HO-<br />

GESCHOOL GENT<br />

(TBS 55+ en TBS75 niet inbegrepen)<br />

2300<br />

2250<br />

2200<br />

2150<br />

2100<br />

2050<br />

2264<br />

Gemiddelde op jaarbasis = 2182<br />

Minimum = 2048 = op 31-08-2010<br />

Maximum = 2281 = op 02-03-2010<br />

2271 2274<br />

Gemiddelden per maand<br />

januari 2264<br />

februari 2271<br />

maart 2274<br />

april 2250<br />

mei 2225<br />

juni 2187<br />

juli 2078<br />

augustus 2060<br />

september 2108<br />

oktober 2147<br />

november 2166<br />

december 2163<br />

2250<br />

Gemiddelden per maand<br />

2225<br />

154<br />

2187<br />

2078<br />

2060<br />

2108<br />

2147<br />

2166<br />

2163


4.11 LEEFTIJDSSTRUCTUUR VAN HET PERSONEEL VERBONDEN AAN DE<br />

HOGESCHOOL<br />

OP<br />

-20<br />

ATP<br />

6%<br />

OP ATP OHP MVD CBED Totaal<br />

60+ 32 1 2 60+ 35 1%<br />

56-60 122 14 1 1 16 56-60 154 6%<br />

51-55 227 39 4 1 34 51-55 305 12%<br />

46-50 258 38 4 51 46-50 351 14%<br />

41-45 232 67 55 41-45 354 14%<br />

36-40 234 56 66 36-40 356 14%<br />

31-35 230 57 55 31-35 342 13%<br />

26-30 237 53 77 26-30 367 14%<br />

20-25 108 39 128 20-25 275 11%<br />

-20 3 3 15 -20 21 1%<br />

2560 1683 367 9 2 499 2560<br />

14%<br />

14%<br />

14%<br />

14%<br />

15%<br />

13%<br />

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60<br />

11%<br />

-20 20-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-60<br />

OHP<br />

18%<br />

16% 15%<br />

14%<br />

44%<br />

10%<br />

11%<br />

4%<br />

44%<br />

11%<br />

60+<br />

-20 20-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-60<br />

60+<br />

7%<br />

2%<br />

60+<br />

155<br />

MVD<br />

20-25<br />

26-30<br />

CBED<br />

26%<br />

3%<br />

31-35<br />

15%<br />

36-40<br />

11%<br />

13%<br />

41-45<br />

11%<br />

46-50<br />

10%<br />

50%<br />

51-55<br />

7%<br />

-20 20-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-60<br />

56-60<br />

3%<br />

0%<br />

60+<br />

50%<br />

60+


4.12 RATIO'S MET BETREKKING TOT DE PERSONEELSFORMATIE<br />

(voltijdse equivalenten titularis)<br />

(incl. personeelsleden buiten formatie)<br />

1.741,51 A = totaal personeelsbestand<br />

55,23% = B/A 961,78 B = totaal OP-bestand (excl. centraal betaalde OP'ers, excl. Gastprofs)<br />

55,40% = C/A 964,81 C = totaal OP-bestand (incl. centraal betaalde OP'ers, excl. Gastprofs)<br />

60,48% = D/A 1.053,27 D = totaal OP-bestand (incl. centraal betaalde OP'ers, incl. Gastprofs)<br />

16,91% = E/A 294,57 E = totaal ATP-bestand (excl. centraal betaalde ATP-, OHP- en MVDP'ers, excl. contractuelen)<br />

39,41% = F/A 686,29 F = totaal ATP-bestand (incl. centraal betaalde ATP-, OHP- en MVDP'ers, incl. contractuelen)<br />

21,55% = G/A 375,24 G = contractuele personeelsleden (excl.gastprofs)<br />

156


4.13 PERSONEELSFORMATIE EX POST ONDERWIJZEND PERSONEEL<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> Kalenderjaar 2010<br />

Personeelsformatie ex post<br />

TEWERKSTELLING<br />

(VTE betaling)<br />

131,62<br />

358,10<br />

10,65<br />

62,66<br />

563,03<br />

157<br />

133,57<br />

47,96<br />

36,49<br />

24,96<br />

242,98<br />

118,75<br />

19,48<br />

21,02<br />

Personeel op werkingsuitkeringen in VTE<br />

ONDERWIJZEND PERSONEEL<br />

EFFECTIEVE BEZETTING<br />

AMBT<br />

(VTE Titularis binnen de formatie) TOTALEN TITULARIS CONTROLE OPMERKINGEN<br />

vast tijd. art. 318 tijdelijk<br />

GROEP 1<br />

1. praktijklector 66,17 57,33 123,50<br />

2. lector 225,64 117,59 343,23<br />

3. hoofdpraktijklector 10,00 10,00 3 + 4 =<br />

4. hoofdlector 68,03 68,03 78,03 14% max 20% groep 1<br />

Totaal 369,84 174,92 Groep 1 = 544,76<br />

GROEP 2<br />

5. assistent 40,76 96,51 137,27 30% max. 25% benoemden<br />

6. praktijkassistent 8,65 36,38 45,03 19%<br />

7. doctor-assistent 36,99 36,99<br />

8. werkleider 24,64 24,64<br />

Totaal 74,05 169,88 Groep 2 = 243,93 59% min. 36% groep 2 + 3<br />

GROEP 3<br />

9. docent 90,31 2,72 34,03 127,06<br />

10. hoofddocent 19,98 19,98 9 + 10 =<br />

11. hoogleraar 25,17 25,17 45,15 11% max. 25% groep 2 + 3<br />

159,25<br />

0,88<br />

966,14<br />

12. gewoon hoogleraar<br />

Totaal 135,46 2,72 34,03 Groep 3 = 172,21<br />

Groep 2+3 = 416,14<br />

GROEP 4<br />

13. lesgevers (art. 326bis) 0,88 Groep 4 = 0,88<br />

TOTALEN 579,35 3,60 378,83 Totaal OP = 961,78 60% max. 72% benoemden


4.14 PERSONEELSFORMATIE EX POST ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> Kalenderjaar 2010<br />

Personeelsformatie ex post<br />

Personeel op werkingsuitkeringen in VTE<br />

ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL<br />

AMBT EFFECTIEVE BEZETTING (VTE Titularis) TOTALEN<br />

Effectieve<br />

tewerkstelling (VTE Betaling)<br />

vast tijdelijk effectieve bezetting<br />