Juni 2017

glimmen

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 35e jaargang – nummer 610 –– Juni December 2017 2015

Waar is Julius deze kerst?

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

Founding Door de redactie van boven father naar beneden: van Hein, Gert, Festival Appèlbergen:

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

“In dit dorp zegt iedereen weg ja!” waren. Vreemd!

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

Door geheimen. Hein Bloemink Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’

in regels zijn schild? en procedures. De sporen Het liepen ging over verder veiligheidsrisico’s het bos in richting en daar

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,

de heb eendenkooi, ik ook best maar begrip bogen voor. Maar daar ik plotseling wilde het allemaal af richting niet de te

Glimmen doorgroefd. beleeft Maar op met 1 september heldere de ogen vijfde die editie straalden. van Festival Julius

Rijksstraatweg groot maken. Kom en waren op jongens, vervolgens het is door niet Glimmenaren meer te volgen voor

Appèlbergen, was de vriend waar van lokaal velen. muziektalent Altijd bereid in om de (zuivere) te helpen open met

door Glimmenaren. de vele voetsporen Zie het maar en als hondenpoten een buurtfeestje van in het de bos. Glimmer Het is

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

lucht van het bos concerteert voor tweehonderdvijftig honden uiteindelijk en hun goed eigenaren. gekomen, maar Jan in ging de jaren samen erna met ben bewoners ik weleens

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

mensen (veelal dorpsgenoten). Eenvoud is de kracht van het Jacob tot wanhoop en Zwanet gedreven eens als bij ik de uitgebreide familie Goedhart vluchtwegen vragen in het of bos ze

Quintusbos om er te leren

concept.

over paddenstoelen,

Bert Haan uit Glimmen

rupsen,

is de man die het bedacht op papier moest zetten en calamiteiten Julius kortgeleden moest inschatten. nog hadden Ben

en spechten daarbij speelde en ijsvogels. toeval een Wat rol.

toen ook erg boos geworden gezien. en overwoog Maar zelfs nee, even de om laatste er een

Julius vroeger voor werk

punt achter te zetten. Dat wilde

keer

de burgemeester

was al wel

nou

een

ook

week

weer

geleden volgens mevrouw

“Ik had wandel gedaan vaak was met de een hond goed in dit bos en heb altijd gedacht: wat niet en sindsdien gaat het een stuk beter.”

Goedhart. Dan maar eens aan

zou bewaard die zandvlakte geheim. zich perfect Daarover lenen voor een cultuurevenement.

de overzijde vragen bij Flora

Maar zei hij ja, niets. het blijft Waarom bij vluchtige eigenlijk gedachten, want ik ben altijd druk De eerste keer

& Fauna. En ja hoor, daar was

met niet? mijn werk”, zegt Bert Haan, terugdenkend aan hoe het begon. Terug naar juni 2013: de boswachter Julius en die gemeente dag ervoor waren aan akkoord. het

Maar Het in was 2013 twee overkwam dagen hem voor iets dat het tij deed keren. Tijdens Daarna moest er een team einde komen van om het de middag te organiseren. geweest “Ik

een kerst toen routinecontrole

het licht op Julius’

om een paar had tuinhandschoenen

geen enkele moeite

merkte kamer de ‘s arts avonds ‘iets’ aan niet werd

te kopen, om mensen aanmaakblokjes, warm te

zijn ontstoken. hartklep Dat en opperde hij ‘s ochtends

roggebrood krijgen. een In voorraad Glimmen

een niet preventieve verscheen operatie aan het ontbijt

fruit, minstens zegt iedereen genoeg ja! voor Echt

in de Kooikamp. Dat kinderen

om het te repareren. Bert:

vijf dagen. waar. Het Al vijf werd jaar lang! steeds En

tevergeefs naar hem vroegen

“Ik kwam na die operatie

vreemder…

ook tijdens het festival

om een wandeling te maken

uit

door

het

de

ziekenhuis

sneeuw.

met

Ongerust

*Wat moest bieden Julius zich met mensen al dat

het werd advies er door om een huisgenoten tijdje op

voedsel spontaan en dekens aan. Dan en staan hoe

volledige zijn kamerdeur rust te houden. geklopt. Jan

heeft hij artsen, dat meegenomen?

ondernemers

Da’s van Splunder, voor mij lastig. de eigenaar Ik zat van

Steeds meer en vragen studenten maar samen geen

in het juni huis, 2013 kwam dus onwennig aanzetten met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds vreemder. stoelen Roos, uit die te in delen Huize of

thuis openging voor me werd uit te duidelijk kijken dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel binnen rommel voor op postzegels te ruimen,

en moest verveelde zijn. Op me het dood. bed stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; dan wat is iedereen is hier aan één. de

Oud en roestig. Leeg. En van

Impressie

Julius geen

van

spoor....

het lokaal wereldberoemde hand? festival Jan vertelde dat op 1 het september

Toen kwam het idee

hele verhaal Dat aan vind Roos. ik Roos zo mooi.” had

zijn eerste lustrum bereikt... Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

in me op voor Festival

Ten slotte moest Bert

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

Appèlbergen:

gingen een aantal concert huisgenoten met Jan voorop de trap

musici vinden die een

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

door af op Glimmenaren weg naar buiten voor Glimmenaren om te kijken in het of bos. Julius Ik had daar nu tijd ergens om

als

connectie

de school

met

uit

Glimmen

ging en

hebben

Roos

en

het

wilden

kereltje

optreden.

ophaalde.

Ook dat

De

de was. daad Ook bij het in de woord tuin te heerste voegen en echter belde doodse met Staatsbosbeheer. stilte, op het vrouw bleek met niet moeilijk. verschillende Er wonen kerstkleuren veel muziektalenten in haar haar in dit kwam dorp

Daar constante reageerde suizen boswachter van de Kees A28 na, van wat Son direct trouwens heel een positief, stuk erbij en kost staan het en geen vertelde moeite dat die haar op de man bühne Adriaan, te krijgen. die imker Wat in is juni en

hij minder vond luid het een was prachtig dan normaal plan en door had de geen flinke bezwaren. laag sneeuw Dat was die verspreid 2013 begon in Glimmen als een ‘wild zijn bijenkasten plan’, ontkiemde heeft razendsnel staan, Julius en reeds een

een gisteren enorme gevallen stimulans was. om Oh verder ja, verse te gaan.” sneeuw, Bert nam dat contact geeft verse op paar twee keer maanden had gezien later was bij het de huisje première. aan De de zandvlakte Drentse Aa was op het (en

met sporen… de gemeente En ja hoor, voor richting vergunningen het berghok en ondervond liepen voetsporen

toen heel terrein is nog van steeds) de boomkwekerij de muziektempel dat en verboden parkeerplaats toegang (voorheen is wat van meer één drempels. persoon “Ik en kwam daarvandaan in het systeem richting van de formulieren, zandweg het het publiek, zwembad) vlak de bij foyer de boerderij waar stoeltjes van de worden familie uitgedeeld Ubels. Met en

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - juni 2015 2017 1


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

glazen voor de drankjes. In optocht gaat het publiek langs een

pad dat door fakkels wordt bijgelicht. “Op de zandvlakte draait

het publiek na ieder optreden om, omdat je podia rondom hebt.

Dat omdraaien is een mooi contactmoment, het zorgt voor een

ontspannen sfeer”, zegt Bert. “En de drankjes gaan rond, mensen

schenken elkaar in zodat je met elkaar in contact komt. Daar

is allemaal over nagedacht, het hoort bij het samenconcept:

ontmoeting in het dorp.” De drankjes worden geleverd door Gall

& Gall, die restanten terugneemt, zodat het inkooprisico klein is.

Traditie

Na het doorslaande succes in 2013 kon het niet anders of Bert

Haan en zijn team gingen door. Nu al vijf jaar achter elkaar. De

kaartverkoop is gelimiteerd tot 250 stuks en kost geen moeite.

Bij Flora & Fauna gaan de kaartjes grif over de toonbank, op

10 juli start de kaartverkoop (www.festivalappelbergen.nl). “Ook

die website is weer tot stand gekomen door een enthousiaste

dorpsbewoner. “Alles rond dit evenement ontstaat bijna als

vanzelf, heel organisch en zonder moeite. Dat vind ik ongelofelijk

mooi en waardevol!”

Lustrumfestival

Anno 2017 bestaat de muziekcommissie uit Jaap Bakker en

Lucy Jonker, die op 1 september weer lokale musici en zangers

heeft geprogrammeerd. Maar omdat het een lustrum is pakt men

extra uit. Bert Haan: “We hadden wat geld op de rekening dankzij

onze vrienden en sponsoren dat we graag besteden aan een

extra verrassing: het jongerenorkest Noordpool Troupe komt, het

jonge zusje van het Noordpool orkest. Musici tot zo’n 23 jaar en

ze spelen nieuwe orkestmuziek. Ze treden op en we gaan de

lokale artiesten vragen om met hen samen op te treden. Heel

spannend, maar het zal een klapstuk worden, dat weten we

zeker.” Het draaiboek is opnieuw aangescherpt. De gemeente is

tevreden over de veiligheidsmaatregelen en als er iemand onwel

wordt zal die direct geholpen worden door artsen uit Glimmen,

die aanwezig zijn en standby. “Zoiets kunnen we in dit dorp ook

heel gemakkelijk regelen, er wonen veel medici”, lacht Bert.

Hij vindt het nog steeds mooi hoe dit jaarlijkse festival is

voortgekomen uit het ‘gedwongen thuiszitten’ na een hartoperatie.

Zo zie je hoe ook uit negatieve ervaringen weer positieve kunnen

opbloeien. We zien de vijfde editie dan ook met vertrouwen

tegemoet, over de kaartverkoop maken we ons geen zorgen. Het

team vrijwilligers zal op vrijdagavond 1 september weer zorgen

dat honderden dorpsgenoten voor één avond heel blij zijn dat

ze in Glimmen wonen. Eén van hen schreef anoniem een brief,

die Bert koestert. Een veelzeggende passage: “Het idee om de

zandverstuiving in Appèlbergen decor te laten zijn voor dit festival

was geniaal. Nergens anders had je - zo verbonden met elkaar

en met de Glimmense natuur - zó kunnen genieten van elkaar en

van elkaars talent. Wat hebben jullie ons een fantastische avond

bezorgd.”

Waar of niet waar?

In de Glimmer’lei verkopen we nog weleens fabels voor feiten.

Het houdt de lezer scherp, hopen we. Hieronder weer zo’n

voorbeeld: Feit of fabel?

Op de foto, gemaakt

aan de Oude

Boerenweg, ziet u

een stapel hout. Dat

zie je in Glimmen wel

vaker, voor b.v. de open

haard. Maar hier staat

met felgekleurde letters

een afschrikwekkende

boodschap: ‘Afblijven,

van mij!’. Heel interessant, want we komen erachter dat dit soort

houtstapels vaak het doelwit zijn van dieven. En onderzoek heeft

uitgewezen dat dieven het hazenpad kiezen als er op het hout

staat geschreven: Afblijven, van mij!’. Het blijkt beter te werken

dan een waakhond of alarminstallatie. Aangezien het hout er nu

al maanden staat, zou het dus waar kunnen zijn. Of niet?

Libris

Libris boekhandel Libris

boekhandel

boekhandel

+

+ Onze Onze

Onze

specialisaties

specialisaties specialisaties zijn: zijn:

zijn:

literatuur

literatuur +

+ reizen reizen + + kinderboeken +

regionalia + gezondheid + zingeving

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg 205 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 4013 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

In mei publiceerden wij een stukje over de geplande verharding

van de Hoge Hereweg de komende zomer. Waarschijnlijk tot

opluchting van velen; het is gelukkig een fabel en dus behoudt

deze weg zijn karakteristiek landelijke uitstraling…

2 Glimmer’lei - juni 2017


Uitkomsten Aftrap Dorpsvisie Glimmen

Op woensdagavond 14 juni heeft een groep van 15 betrokken dorpsbewoners in dorpshuis De Groenenberg gebrainstormd

over de thema’s van Dorpsvisie Van Glimmen. Het was de aftrap binnen een traject waar nog diverse interactiemomenten met

dorpsbewoners op volgen. Voorzitter Mirjam Wieringa, opende deze prachtige zomeravond. Met de ramen en deuren wijd open,

voor nieuwe frisse ideeën voor Glimmen! In dit verslag een korte weergave van de uitkomsten.

Plaatselijk Belang Glimmen, initiatiefnemer voor de dorpsvisie,

had 56 uitnodigingen verstuurd aan voorzitters van verenigingen

en ondernemers. Ongeveer een kwart had daar dus gehoor

aan gegeven. De bijeenkomst werd geleid door Nienke

Vellema van Groninger Dorpen, koepelorganisatie voor

Dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen in de provincie

Groningen.

Glimmen binnen een grote gemeente

De aankomende herindeling is de eerste aanleiding om met een

dorpsvisie aan de slag te gaan. Wat wil het dorp zélf straks binnen die

grote gemeente zijn, doen of worden? Maar ook aan de besteding

van het door de gemeente Haren recent ingesteld dorpsbudget à

5000 euro in 2017 kan met behulp van een Dorpsvisie mooi richting

gegeven worden. Want na de oproep voor suggesties, door Mirjam,

bleef het nu eerst nog wat stil.

Werkwijze

De thema’s werden bepaald aan de hand van wat de deelnemers

zélf ervaren als sterk punt van hun dorp of als een zwak punt dat

juist vraagt om verbetering. En welke toekomstige omstandigheden

bieden Glimmen kansen of zal Glimmen op termijn last van kan

krijgen? De gezamenlijke opbrengst was (op hoofdlijnen):

Thema’s

De dorpsvisie kan een kans voor Glimmen zijn om het dorp een

nieuwe impuls te geven. Laten zien wat je als dorp graag wilt voor

de toekomst, en dat ook uitdragen en handen en voeten geven.

Natuur en groen alom in en rondom Glimmen, dus landelijk wonen

met rust en ruimte, gevoel van veiligheid, dorps karakter, allemaal

heel gewoon voor Glimmenaren. Maar Glimmen heeft zich hier

helaas niet mee op de kaart weten te zetten. Wat zou wél veel

bekendheid kunnen opleveren?

Verkeersoverlast. Ondanks de verbeterde verkeersdrempels

verkeersoverlast van te veel (zwaar) verkeer, op termijn zal dit

vanwege de aanpak van de zuidelijke ringweg alleen nog maar

verergeren, verkeer met gevaarlijke stoffen, vliegverkeer… Punt

van zorg.

Horeca en winkelvoorzieningen is mager/afwezig, vooral jammer

voor ouderen die niet mobiel zijn. Glasvezel ontbreekt.

Beperkte saamhorigheid, grote verdeeldheid van meningen en

veel diversiteit in opleidingsniveau en inkomen. Veel forenzen en

gepensioneerden, maar weinig jeugd en gezinnen met kinderen.

Maar ook is er acceptatie en ruimte voor de verschillen. Dat is

positief.

De noden en zorgen van sommige dorpsbewoners zijn onvoldoende

bekend. Daar kan het dorp daarom weinig in betekenen. Jammer.

Een gemiste kans.

Zoektocht naar nieuwe middelen die ons binden: Duurzaamheid?

Zeer kansrijk en actueel.

Vervolg

Na de zomer zullen bovenstaande uitkomsten worden verwerkt tot

een enquête die Plaatselijk Belang Glimmen breed wil uitzetten,

o.a. met hulp van andere dorpsverenigingen. De opbrengst daarvan

wordt op een grote bijeenkomst teruggekoppeld. Een mooi moment

om de vervolgacties met elkaar uit te zetten…

Dorpshuis, zoeken naar meer klandizie en nieuwe doelgroep. Veel

mogelijkheden. Op dit moment onvoldoende betrokkenheid van het

dorp. Bezoekers van activiteiten, en mensen om de handen uit de

mouwen te steken bij klusjes en activiteiten. Hoe zit het met de

afstemming tussen het huidige aanbod en wellicht de veranderende

wensen en behoeften?

Leeftijdsopbouw. Ontgroening en vergrijzing spelen Glimmen

parten. Betaalbare huur- en koopwoningen zijn er te weinig om bij

te kunnen dragen aan verjonging van de bevolkingsbouw.

Binnen het verenigingsleven neemt het aantal actieve vrijwilligers

en leden af en daardoor neemt de ‘werkdruk’ bij een kleinere groep

toe. Hoe lang houden we het nog vol? Hoe organiseren we het in

de toekomst?

Gemeentelijke herindeling kan zowel een kans zijn als een

bedreiging. Maar verbetering van de samenwerking met de

gemeente zal altijd winst zijn. Dit kan zeker anders/beter.

Gemeentelijk herindeling an sich was dus geen discussiepunt

binnen deze groep.

Glimmer’lei - juni 2017

3


- Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting

van uw zakelijke administratie

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie

Verzorgen aangiften omzetbelasting

- Verzorgen aangiften

Maken van loonadministratie omzetbelasting

jaarrekening

- Maken van jaarrekening

Verzorgen loonadministratie

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |

Voor alle voorkomende

huiswerkproblemen

Peer Gynt | Norsk design mode

Verkooppunt van Oleana in Noord Nederland

Remko Aaten

Markeweg 13, 9756 BZ Glimmen

050 40 62 576 | 06 38 00 51 98

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Openingstijden

Donderdag 13:00 - 17:00 uur

Vrijdag en zaterdag (en op afspraak) 11.00 - 17.00 uur

Rijksstraatweg 30 | 9756 AG Glimmen | 06 48 05 01 24

www.peergynt.nl

UW FYSIOTHERAPEUT

IN GLIMMEN E.O.

Femmy Holwerda- Hendriks

Rijksstraatweg 124 Glimmen

__________________________________________

*contracten met alle zorgverzekeraars

*behandeling zonder verwijzing mogelijk

*behandeling in de praktijk of aan huis

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen

__________________________________________

www.fysiotherapieglimmen.nl

4 Glimmer’lei - juni 2017


De Bourgondiër stopt

Door Frans Somers

Restaurant de Bourgondiër sluit de deuren per 1 juli. Na

precies 21 jaar houdt eigenaresse Anneke Jager (70) het voor

gezien en gaat ze van een welverdiend pensioen genieten.

Maar het is nog niet eenvoudig om “afstand van je kindje te

doen”.

De Bourgondiër bestond ongeveer anderhalf jaar toen Anneke

Jager en haar toenmalige echtgenoot de zaak in 1996 overnamen.

Het restaurant was de opvolger van de wat chiquere eetgelegenheid

genaamd ‘De Kastanjehoeve’.

Anneke en haar man runden oorspronkelijk een slagerij in de

Stoeldraaierstraat in Groningen, die ook leverde aan de Bourgondiër.

Het was echter altijd haar droom om iets in de horeca beginnen. Die

kans kwam er toen de vorige eigenaren – waar ze al contact mee

hadden - besloten om het restaurant van de hand te doen.

Van het begin af aan was het de doelstelling van Anneke om van de

Bourgondiër een laagdrempelig, voor ieder betaalbaar restaurant

te maken. Sfeervol, gezellig en informeel: dat moest het worden.

En daar is men wonderwel in geslaagd, want zowel in 2013 als

2014 is de Bourgondiër verkozen tot het Leukste Restaurant

van de provincie Groningen. De prijsuitreiking vond plaats in het

Kurhaus in Scheveningen en ook met gasten zijn de uitverkiezingen

uitbundig gevierd. “Als je hier binnenkomt, is het net een warme

deken”, zeggen gasten vaak.

Allemaal van een leien dakje ging het echter niet. Kort nadat ze met

de Bourgondiër begonnen waren, gingen Anneke en haar man uit

elkaar. Anneke werd daarna de enige eigenaar van de Bourgondiër.

Naar eigen zeggen heeft ze ‘haar hele ziel en zaligheid’ gestoken

in de ontwikkeling van haar bedrijf. Het voelde aan als haar kindje.

Daarbij werd ze gesteund door een team van trouwe medewerkers.

Het verloop onder het personeel is zeer gering en de sfeer is goed;

de meesten werken er ook al jaren. Eén ervan is inmiddels ook haar

vriend geworden: Eddie Eissing, die regelmatig in de bediening

gesignaleerd kan worden.

Inmiddels heeft Anneke de respectabele leeftijd van 70 jaar bereikt

en Eddie die van 75. Zelfs voor huidige maatstaven ben je dan

onderhand wel aan je pensioen toe. Het stel betrekt binnenkort een

nieuw huis in Zuidlaren. Maar Anneke heeft er wel een beetje een

dubbel gevoel bij, want de Bourgondiër was haar lust en haar leven.

Het pand, waarin de Bourgondiër gevestigd is, blijft overigens

gelukkig wel een horeca-bestemming houden. De nieuwe eigenaren

zullen daar binnenkort waarschijnlijk wel meer over vertellen. Een

doorstart van de Bourgondiër wordt het echter niet. Dat tijdperk zal

tot verdriet van velen binnenkort voorbij zijn.

Boek over bakker Bakker,

bakker te Glimmen

Door Henk Bakker

De jongste zoon van de voormalige

bakker te Glimmen, Henk Bakker,

heeft een boek geschreven over het

bedrijf van zijn vader: Klaas Bakker,

bakker te Glimmen. Hij was van 1940

tot aan 1961 een warme bakker;

eerst bakken, dan bezorgen. En

van 1961 koude bakker; alleen

nog bezorgen. Trouwen, eigen

bakkerij en een gezin; dat werd de

planning eind dertiger jaren. Een

paar weken voor het uitbreken

van de oorlog kocht hij samen

met zijn vrouw Jannie van Bergen

de bakkerij aan de Rijksstraatweg

66, naast installatiebedrijf Smid en tegenover de voormalige

melkfabriek. Samen met concurrent/collega bakker Ebels voorzag

hij, kort gezegd, Glimmen en wijde omstreken de inwoners van

brood, koek en banket. De oorlogstijd was niet makkelijk, na de

oorlog ging het prima, maar het was hard werken als bakker en

dat gold voor velen die tijd. Anders werd er te weinig verdiend.

Ongeveer 80 uur per week was normaal. Met de opkomst van

supermarkten die ook toestemming kregen om brood te verkopen,

ging het slechter met de zelfstandige arme bakkers. Bakker Bakker,

na zoeken naar een baan in loondienst, besloot uiteindelijk van

warme bakker koude bakker te worden.

Toen de middenstand de kans kreeg de zaak te sluiten (saneren) en

een uitkering kon krijgen, is hij gestopt en de bakkerij opgedoekt.

In 1972 is het prachtige woonhuis met bakkerij afgebroken door

J.K. Groeneveld.

Het boek beschrijft in romanvorm de geschiedenis van een

gereformeerd middenstandsgezin in Glimmen. Henk Bakker:

“Het verbaasde tijdens het voorbereiden en schrijven van het

boek me steeds meer hoe de godsdienst een rol speelde. In veel

gevallen werd er alleen brood gekocht bij geloofsgenoten. Ook

ben ik mijn vader nog meer gaan bewonderen. Wat een lef, wat

een avonturier, hij was al op de fiets door half Europa geweest

(dertiger jaren!) en kocht, na een studie op de kweekschool, een

bakkerij in de crisisjaren. Ik weet, omdat ik zelf een bedrijf heb, hoe

het is om te starten en een bedrijf te hebben.” In het boek staat

ook van alles over bakken, krentenschieten, venten, broodprijzen,

bakkersvogeltjes, asbrood, kinderarbeid, enz. “Heel boeiend om

zo’n boek te schrijven. Leuk proces. Ik verdiepte mij in de historie

van Glimmen en het reilen en zeilen van een godsdienstig gezin

in de veertiger, vijftiger, zestiger jaren, haalde herinneringen op,

hoorde verhalen van anderen en kreeg veel hulp van broer en

zussen. Ook heb ik het archief van Klaas Bakker, die gelukkig veel

bewaard had, onderzocht,” aldus Henk Bakker.

Achterin het boek zijn veel interessante kopieën van archiefstukken

en oude historische foto’s terug te vinden.

Het boek is te koop tegen kostprijs van € 19,- telt 120 pagina’s en

heeft een harde kaft. Bestellen kan via hb@henkbakker.nl.

Binnenkort wordt een exemplaar aan Old Go gegeven voor hun

archief.

Glimmer’lei - juni 2017

5


K R A N T

dlaren

l uw onze graafwerkzaamheden inloopochtend, dan bent u hartelijk uitgenodigd. met

e en Waar: mini-

de grote zaal van het Trefpunt

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand

Ook Hoe voor laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12

mobiele en minikraan.

en Ook g zand Wil Hiensch voor

eg 11,

aren

Inloopochtend voor alle

dorpsbewoners en andere

belangstellenden

Voor de laatste keer voor de zomervakantie een stukje over de

inloopochtend. Dit keer hadden wij Inge Bakker uitgenodigd om

ons iets te vertellen over de Buurtbox. Wat is dat eigenlijk? Wat

houdt dit project in? Inge kon ons er alles over vertellen.

Buurtbox bestaat nog maar enkele jaren en functioneert onder

de vlag van Torion. Buurtbox is meer het omzien naar elkaar.

Het zorg Dhebben O R P Svoor K R Aje Nnaaste. T Waar kan ik hulp bieden, als

daarom gevraagd wordt. Waar kan ik zelf hulp vragen, als ik

ergens Noordlaren

meezit. Dan gaat het vooral om kleine klusjes, daar waar

Juli 2015

je geen enkele klusjesman/vrouw voor krijgen kan. Of iets delen

met anderen van jouw talenten. Een boodschapje doen voor

iemand, die dat even niet kan of een eindje wandelen of iemand

gezelschap houden. Wel steeds een vraag en een aanbod. Ik

kan de lijst wel veel langer maken, maar u weet nu zelf in welke

richting u kunt vragen of aanbieden. De belangstelling was groot

binnen de groep. Ideeën werden geopperd. Buurtbox opereert

voornamelijk digitaal. Dat is en blijft voor ouderen een moeilijk

punt. Wij proberen dit op een andere manier te ondervangen.

Dat vereist nog enig denkwerk, maar u hoort hier vast meer over.

Niet alles kan gerealiseerd worden, dat hoeft ook niet. Inge heeft

beloofd in de nazomer nog een keer terug te komen. Eerst schrijft

Inge nog een stukje in de Glimmer’lei. Leest u dat vooral.

De inloopochtend gaat de hele zomer door. Nu geen sprekers.

We gebruiken deze zomermaanden om te evalueren en om

nieuwe ideeën op te doen. Veel is al ingevuld voor het komende

jaar, maar nog niet alles. Het voedselbank project gaat ook de

hele zomer door. U weet het, tijdens de inloopochtend en op de

zondag voorafgaande aan de inloopochtend kunt u uw goed te

bewaren spullen bij ons brengen. Telkens tussen 10 en 12 uur in

het Trefpunt.

Mocht u zin hebben om uw buurtgenoten te ontmoeten tijdens

-4095580 /

Voor al uw graafwerkzaamheden met

levering zand en

grind.

Komend schooljaar slagen voor de rekentoets??

Meld Lageweg je nu aan voor de SUMMER 11, SCHOOL rekenen!!

Noordlaren

Wanneer:

- Week 30: maandag t/m woensdag van 09.00-12.00

- Week 31: maandag t/m woensdag van 09.00-12.00

- Week 32: maandag t/m woensdag van 09.00-12.00

Tel. 050-4095580 /

Belangrijke informatie:

Naam docent: Marlous Bronsema

E-mail: mjbronsema@hotmail.com

Kosten: € 150 voor 3 dagen

Inschrijven/ vragen? Graag via de mail

Locatie: Haren

Eerst een vrijblijvend gesprek is altijd mogelijk!

Wat ga je leren?

- Domein getallen: ( negatieve )getallen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en breuken.

- Domein verhoudingen: procenten en rekenen met verhoudingen.

- Domein meten en meetkunde: metriek stelsel, inhoud, oppervlakte, omtrek, tijd en afstand.

- Basis wiskundige bewerkingen: oppervlakte, inhoud, omtrek van ruimtelijke figuren.

Ingezonden:

Geachte Plaatselijk Belang Glimmen,

In het tweede deel van de Eikenweg ontstaan door wortelopdruk

van de bomen veel oneffenheden in het wegdek. Ik kan mij

voorstellen dat als je een mandje met eieren voorop de fiets hebt

en je bent door deze straat gegaan dat er geen ei meer heel is.

Helaas kunnen we hier niets aan doen. Een nieuw asfaltdek

aanbrengen is geen optie. Na ongeveer drie jaar zal het wegdek

weer op gedrukt zijn. Alle bomen weghalen zou het probleem wel

oplossen maar is niet wenselijk.

Wat gaan we doen: we blijven het wegdek monitoren. Mochten

de scheuren echt open gaan staan waardoor er gevaarlijke

situaties ontstaan dan gaan we die plekken bijwerken. Helaas

6

heb ik geen andere opties.

Met vriendelijke groet.

Jan Louwes

Coördinator Team Woonomgeving

Gemeente Haren

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

SLAGERIJ DE BUURD

SLAGERIJ DE BUURDERIJ

Vogelzangsteeg 15a

9479 TE Noordlaren

Vogelzangsteeg 15a

9479 TE Noordlaren

Tel: 050-4063812

Tel: 050-4063812

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

6 Glimmer’lei - juni 2017


Mededeling Kerkhof Haren en

oproep Kerkhof Noordlaren

Haren - Met dit berichtje wil ik iedereen in Glimmen opmerkzaam

maken op veranderingen m.b.t. begraafplaats De Eshof aan de

Rijksstraatweg in Haren. Voor alle graven waarvan de rechten

verlopen zijn, staat een klein bordje waarop geadviseerd wordt

contact op te nemen met de Gemeente Haren. Daar krijg je te

horen, dat het mogelijk is de rechten te verlengen of het graf te

laten ruimen.

Ik kan mij voorstellen, dat er mensen zijn, die dit niet weten, maar

dit wel belangrijk vinden.

Is de reageertermijn verstreken dan wordt aangenomen dat er

geen belanghebbenden meer zijn en wordt het graf weggehaald.

Deze maatregel geldt voor een “gewoon” graf maar ook voor een

urnengraf met maar tien jaar rechten.

Noordlaren - Voor

de restauratie van

de begraafplaats in

Noordlaren zijn veel

vrijwilligers nodig. De

stenen moeten worden

schoongemaakt,

vele hekken moeten

worden ontroest,

soms worden gerepareerd en opnieuw geverfd. Electriciteit

heeft de begraafplaats niet en de waterdruk is onvoldoende.

Nodig zijn dan ook allereerst een generator, een watertank en

een hogedrukreiniger waarmee op lagedruk voorzichtig de

oude grafstenen kunnen worden schoongespoten. Pas dan

kunnen de beletteraars aan ‘t werk. In Beilen en Assen stelden

bedrijven de apparatuur belangeloos ter beschikking. Zal dat

ook zo zijn in Noordlaren en omgeving? Als u ons wilt helpen

samen de begraafplaats weer mooi te maken, meldt u zich dan

aan bij: Andrea Horneman, andreahorneman@hotmail.com

telefoon 0504092872 of 0681185604 of Corke van der Weijden,

corkevanderweijden@gmail.com telefoon 0614257566 of Theo

Sieling, tsieling@outlook.com , telefoon 0657123505.

Zomercursus Tai Chi & Qi Gong

bij Aan `t Zandpad in de tuin

Het cursus blok omvat dit jaar 4 lessen van 90 minuten. Na afloop

van de les kunt u samen met de andere cursisten een kopje koffie

of thee drinken.

De cursus wordt op zaterdag ochtend tussen 09:00 – 10:30 of

vrijdag middag tussen 14:00 en 15;30 verzorgd al naar gelang

wat de cursisten het beste uitkomt en afhankelijk van het aantal

aanmeldingen voor de desbetreffende dag.

De cursus biedt de ideale instap naar de nieuwe beginnerscursus

Yang stijl 43 vorm die na de zomervakantie begin september weer

van start gaat bij onze Tai Chi school Bai Long in de gymzaal de

Groenenberg

Meer informatie: http://www.f1t.nl/ of mail naar trainmij@f1t.nl of

bel 050 56 90 543

Schuttersvereniging Glimmen

Een precisie sport en erg leuk om te doen

De Schuttersvereniging Glimmen is op 14 november 1967

opgericht en bestaat momenteel uit 12 leden van jong tot ‘oud’. Er

mogen nog wel een aantal leden bij vinden wij. Schuttersvereniging

Glimmen is een erg leuke club waar prestaties worden geleverd

maar waar ook gezelligheid en ontspanning hoog in het vaandel

staan. Bovenaan staat uiteraard de competitie. Er wordt geschoten

met luchtdrukgeweer en pistool. Wekelijks worden er 5 kaarten

geschoten, 2x staand 1x opgelegd (geweer) en 2x pistool. De

standen worden bijgehouden op de tellijsten. Na de zomerstop

start de Schuttersvereniging met de Algemene ledenvergadering

met aansluitend de uitslag van het afgelopen seizoen, waarbij de

prijzen uitgereikt worden en de bekendmaking wie schutterskoning

is geworden. Het seizoen van de Schuttersvereniging loopt van

september tot en met april. Zoals gezegd hoort ontspanning

er ook bij. Wekelijks schieten wij op een bijzondere kaart met

daarbij een vaste prijs nl. een worst. Dit onderdeel wordt dan ook

‘worst van de week’ genoemd. Door ons lid Wim Sluiter wordt

elke week een actueel onderwerp uit het nieuws vertaald naar

een bijzonder kunstig in elkaar gezette kaart. Hilariteit alom. Hier

mag op geschoten worden en de schutter die de meeste punten

haalt wint de

worst van

de week. Bij

de start van

het nieuwe

seizoen

wordt dan

ook bekend

gemaakt

wie de

worstenkoning is geworden.

Daarnaast houden wij aan het eind van het jaar een kersttoernooi.

Dit toernooi heeft meestal een speciaal item. De afgelopen keer

(19-12-16) werd het toernooi verzorgt door de leden Jan en

Michelle. Wildwest was het thema. Getooid met cowboyhoeden

gaven Michelle en Jan acte de préséance en werd uitgelegd

hoe het spel gespeeld moest worden. Tactiek speelt hierbij een

grote rol. Jan had ook nog drie uur film in elkaar gezet zodat we

de hele avond onderdeel waren van diverse wildwestfilms, wat

gepresenteerd werd op een groot scherm. Uiteraard waren er na

afloop weer diverse prijzen te verdelen na deze zeer geslaagde

avond. En traditiegetrouw zorgden Daphne en Wim weer voor

een heerlijk buffet.

De laatste competitieavond zit er al weer op en gaat de

schuttersvereniging op zomerreces.

Bent u benieuwd hoe het is om op zo’n klein kaartje te schieten,

kom dan gerust een keer langs om het eens uit te proberen. U

bent van harte welkom.

Er wordt geschoten met luchtdrukgeweer en –pistool op

maandagen in de Groenenberg vanaf 20.00 uur. Mail naar

schuttersverenigingglimmen@gmail.com of bel 0592-344629.

U kunt altijd eerst een keer vrijblijvend een avond meedoen.

Glimmer’lei - juni 2017

7


d

e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

Lidnummer: 301798

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

Zuidlaren | Stationsweg 91

Groningen | Overwinningsplein 119

www.steenbergenfietsen.nl

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

8 Glimmer’lei - juni 2017


Quintusschool stevig op de kaart als Talentschool!

De Quintusschool heeft een aantal jaren geleden de omslag gemaakt van ‘medisch model’ naar ‘talentmodel’. Waar wij ons

eerder voornamelijk richten op de ‘tekorten’ van leerlingen, zijn wij ons de laatste jaren steeds meer gaan richten op de ‘talenten’

van leerlingen.

Het doel van deze kentering is o.a. het tegemoet komen aan het

gevoel van competentie van onze leerlingen. In het hedendaagse

onderwijs worden leerlingen steeds vaker tegen het licht gehouden

en vergeleken met gemiddeldes in verschillende vormen. Het

gevolg hiervan is dat leerlingen die cognitief niet aan het landelijk

gemiddelde (onderkant HAVO) ‘voldoen’, onbedoeld, zullen voelen

dat ze ‘niet goed genoeg zijn’. We hebben het hier over ruim 50%

van de leerlingen.

Met welk gevoel van eigenwaarde sturen we deze kinderen naar

het V.O.?

Door ook tijd te investeren in de talenten van onze leerlingen, in

de breedste zin van het woord (waar word ik blij en krijg ik energie

van?), geloven wij dat ze een vergroot gevoel van competentie

(ik kan wat) en relatie (ik mag er zijn) krijgen. Daarnaast kunnen

ze de energie die ze uit de talentactiviteiten halen, inzetten in de

‘schoolse’ onderdelen waarin ze niet zo goed zijn.

De Quintusschool staat niet alleen in dit gedachtegoed. Het is

afkomstig uit de Positive Psychology en is naar het onderwijs

vertaald door o.a. Luk Dewulf en Els Pronk. Van hen is het boek

en de toolbox ‘Ik kies voor mijn talent’ die een voorname plaats

inneemt in ons onderwijs.

In het begin van dit schooljaar hebben wij als team al een

studieweek genoten, waarin dhr. Dewulf bij ons op school is

geweest. Hij complimenteerde ons met de gemaakte vorderingen.

Deze dag hebben wij met hem kunnen filosoferen over de nog te

nemen stappen en verdere ontwikkelingen.

Als team hebben we aangegeven dat we graag extra training

zouden willen hebben in het voeren van ‘talentgesprekken met

leerlingen’. Hoe kunnen wij, samen met de leerling, nog beter op

zoek gaan naar de talenten van die leerling. Hiervoor is woensdag

14 juni mevrouw Els Pronk bij ons op school geweest. Het team

is deze middag en avond verder geschoold op het gebied van

talentonderwijs en talentgesprekken.

Aan het eind van deze studiedag hebben wij als eerste

school in Nederland de eervolle vermelding gekregen van

‘Talentfluisteraarschool’. Een keurmerk waar wij als team

4 November, 5e Pubquiz

Glimmer’lei

Jawel Glimmenaren, de veelbesproken Pubquiz gaat

alweer zijn vijfde jaar in. Bedoeld als éénmalige actie

om destijds het 30-jarig jubileum van de Glimmer’lei te

vieren, maar wegens enorm succes en vele verzoeken een

jaarlijks terugkerend hoogtepunt van het jaar geworden,

dus mis deze speciale 5e editie niet en noteer het alvast op

de kalender, in uw agenda én in uw smartphone…

buitengewoon trots op zijn. Dit keurmerk zal in het begin van

volgend schooljaar op een speciale manier ‘officieel’ aan ons

worden uitgereikt.

Door op deze manier tegemoet te komen aan twee van de drie

belangrijkste psychologische basisbehoeften: relatie, competentie

en autonomie, hopen wij uiteraard een excellente school te zijn

voor onze leerlingen….

Arjen van Walsum

Quintusschool Glimmen

Aanpak Ringweg Zuid en

verkeer Glimmen

Van de redactie

Na de zomer start de grootschalige ombouw van de Ringweg

Zuid in Groningen. En deze zomer vindt er groot onderhoud

plaats aan de A28 tussen Groningen en Haren/de Witte Molen.

Zullen de wegen in de gemeente Haren, waaronder met name de

Rijksstraatweg (RSW) in Glimmen als sluiproute gebruikt gaan

worden, met name als er zich opstoppingen voordoen? Veel

Glimmenaren houden hun hart vast. Volgens de projectgroep

Aanpak Ringweg Zuid (ARZ) hoeven we ons echter geen

zorgen te maken. De toename van het verkeer over de RSW

in Glimmen zou volgens berekeningen van ARZ niet meer dan

0,5% per etmaal bedragen. Ook komen er geen omleidingen

door Haren. De gemeente gaat de situatie echter wel monitoren.

Op vijf hoofdwegen in Haren, waaronder de Rijksstraatweg

richting Glimmen, wordt het verkeer vanaf juni permanent door

verkeerstellers gemeten. Mocht er aanleiding toe zijn, dan zal er

bijgestuurd moeten worden.

In het najaar hopen we u uitgebreid in de Glimmer’lei te

informeren over de verkeerssituatie in Glimmen, waarbij ook het

beleid ten aanzien van het doorgaande vrachtverkeer de revue

zal passeren.

Glimmer’lei - juni 2017

9


Berichten van De Groenenberg

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

Woonflair adviseert en inspireert

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

inmiddels begonnen. Het

startte in oudejaarsnacht

met het Oud en Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl

De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

iets vertelde over de

toekomst. Het was

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter de rug....

Verder was er op

14 januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda stonden het

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment Nog dat geen ik dit voorjaar???

schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan

kan ik dus nog niets melden.

Na alle feestelijkheden en extra om bijzondere verder mosvorming activiteiten

te voorkomen.

En denkt u nog om de vogels buiten?

herneemt het gewone

leven weer zijn gang.

Zo ook voor De

Groenenberg. In de

agenda Tot valt ziens bij: te lezen

dat de gebruikelijke

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Rijksstraatweg 32

Voorlopig 9756 AG gaan GLIMMEN we zo

Nog niet helemaal, maar in elk geval kunt

u nu alvast uw gazon voorzien van KALK,

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

verbeteren van alles wat

De Groenenberg betreft.

In mijn vorige bericht

meldde ik al dat we

bezig zijn de akoestiek te

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

verbeteren en met name

het www.paulwoldendorpautos.nl

bargedeelte gezelliger

te maken. De benodigde

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis

advies van een deskundige APK keuringsstation

en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

Westerveen 17

Turks gekookt (en gegeten) worden! 9751 HT Mocht Haren u op de hoogte

gehouden worden via de wekelijkse T: 050-4061820 nieuwsbrief, dan kunt u

zich daarvoor aanmelden. F: 050-4063962

E: albertselektro@harenonline.nl

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover.

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

UITNODIGING

GROTE OPRUIMING!!!

Want natuurlijk hebben we ook nog steeds allerlei

soorten WINTERVOER, maar ook STROOIZOUT

en natuurlijk vele soorten kwaliteitsvoer voor uw

hond, kat, konijn, kip, geit, paard, schaap enz.

Alberts

elektrotechniek

www.pixxle.nl

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Aanvang 20.00 uur.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

mee te denken en te praten over de toekomst van onze

vereniging.

Rijksstraatweg 32 | 9756 AG GLIMMEN

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Nu bij alle éénjarige losse tuinplanten; Tweede voor de halve prijs!!!

050-4061490

Website: www.floraenfauna.nl

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met

Tel. 050-4061490 | www.floraenfauna.nl

6 Glimmer’lei - januari 2016

10 Glimmer’lei - juni 2017


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

25-jun 10.00 uur Trefpunt Glimmen ds. R.Kleijer

2-jul 10.00 uur Trefpunt glimmen drs. K.Oosterhuis

9-jul 10.00 uur bartholomeus noordlaren ds. A.H.Kosterman

16-jul 10.00 uur Trefpunt glimmen da. A.van Beijeren

23-jul 10.00 uur Bartholomeus noordlaren da. Rosita Fortuin

30-jul 10.00 uur Trefpunt glimmen ds. A.H.Kosterman

6-aug 10.00 uur Bartholomeus Noordlaren da. Fred. Karelse

13-aug 10.00 uur Trefpunt Glimmen ds. J. van der Meent

20-aug 10.00 uur Bartholomeus Noordlaren ds. R.Fortuin

27-aug 10.00 uur Trefpunt Glimmen Ds. K.Dijk

3-sep 10.00 uur Bartholomeus Noordlaren ds. J.Hommes

10-sep 10.00 uur Trefpunt Glimmen Ds. A.H.Kosterman startzondag Avondmaal

17-sep 10.00 uur Trefpunt Glimmen Ds. R.Fortuin

24-sep 10.00 uur Trefpunt Glimmen Ds. W.Wierenga medewerking cantorij

Nieuws van de Groenenberg

Het is volop zomer en dan is de Groenenberg voor het overgrote

deel gesloten. Eind augustus komen we weer tot leven. Onze

website is vernieuwd en aangepast en voor het grootste gedeelte

op orde. Ik wil met name de aandacht vestigen op de agenda,

zodat je kunt zien wanneer er wat te doen is in ons dorpshuis en

mocht je iets willen ondernemen meteen kunt zien of dat kan;

daarvoor kun je natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze

beheerder, Henk Wildeboer.

In mei hadden we het gehele dorp uitgenodigd om met ons mee

te denken welke kant het op moet met het dorpshuis. Er zijn veel

ideeën geopperd voor activiteiten in de Groenenberg en daar

gaan we mee aan de slag: om ze te plannen en de mensen die

dat kunnen organiseren de ruimte te geven. Dat is hoe we het

zien. Er is nog steeds ruimte, overdag en in de weekenden; er

kan veel, er moet ook veel kunnen, zeker voor dorpsbewoners;

we moeten samen zorgen dat het in stand blijft, daar hebben we

allemaal belang bij. De Groenenberg als de ‘huiskamer’ van ons

dorp moeten we met z’n allen gezellig maken.

Eerst zomer, voor velen vakantie, namens het bestuur van de

Groenenberg iedereen een goede zomertijd gewenst.

Jan Hommes

Harrie in de Warrie

Berend is nog steeds helemaal Harrie in de warrie en van het

padje af. Hij is nog steeds vaak aan het chillen met vrienden

(ja, als je wat hebt weg te geven dan heb je veel vrienden).

Hoe dit afloopt; we zullen het zien. De nieuwe schrijvers die

zich bij ons hebben aangemeld willen zich hieronder aan

graag aan de lezers van de Lei voorstellen.

geboren), het is gewoon een hobby van mij. Ik kan het iedereen

aanraden; een uurtje per dag en je bent heerlijk ontspannen en je

dagelijkse beweging heb je dan ook gehad. Een stukje schrijven

is niet zo moeilijk, vergelijk het met vegen; soms linksom en de

andere keer rechtsom en dan een keer van voren naar achteren

en dan een keer van achteren naar voren.

Mvg Jan.

Gouidag eem ik ben Kloas uut Glimm.

Ik woont mijn hele leven al in Glimmen en het bevald mij heel

goet om hier te woonen. Ik heb een vrauw en veif kinderen. Ik

ken het dorp van gerst tot gort en weed wel wad er hier afspeeld

en daar gaat ik dan over schreiven, dat worden leuke verhaaldjes

over dachelijkse dingen en iedereen in mijn buurd zegt dat ik goet

kan schreiven. Eerst op vacantie en zullen Julie nog veel van mei

horen. Tod de volgende keer dus.

Kloas.

Voedselbank

Op zondag 2 juli en op dinsdag 4 juli tussen 10.00 en 12.00 uur

kunt u weer spullen afgeven voor de voedselbank. Dit kan in de

hal van het Trefpunt, ingang Kastanjelaan.

Met het voedsel dat gedoneerd wordt, helpen de voedselbanken

momenteel zo’n 5% van huishoudens die in armoede leven. Zij

helpen alleen de allerarmsten. Er leven in Nederland meer dan

1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken

zouden graag meer mensen helpen. Om dit te bereiken hebben

zij structureel meer voedsel nodig. Zij streven ernaar om

wekelijks een gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer

25 producten, afgestemd op de grootte van het gezin.

U kunt helpen b.v. door mee te werken aan dit project.

Hoi, ik ben Jan met de veger, die bijnaam kreeg ik omdat ik vaak

met de veger veeg (ik ben dus niet met de veger in mijn hand

Glimmer’lei - juni 2017

11


Adverteerder in de spotlights Bartelds Hoveniersbedrijf

Door Iekje Wortelboer - Iedere maand kunt

u op deze plaats nader kennis maken met

één van onze adverteerders. Deze maand

richten we de spotlights op Bartelds

Hoveniersbedrijf uit Onnen.

Als inwoner van Glimmen kent u dit bedrijf

ongetwijfeld van naam want de groene

busjes met het gestileerde bomen-logo en

de bedrijfsnaam Bartelds Hoveniersbedrijf

rijden sinds jaar en dag veelvuldig door

onze omgeving of misschien kent u

het bedrijf omdat zij uw tuin hebben

aangelegd of onderhouden. Even een

klein stukje historie; Herman Bartelds

begon het bedrijf in 1939. Zoon Joost

nam het in 1975 van hem over en gaf het

stokje in 2005 door aan Ewoud Zwarts en Jan Ubels. Sinds 1 januari jl. zijn Jan en Anita Ubels de

trotse eigenaren van dit bloeiende bedrijf. Ewoud is nog nauw betrokken bij de firma. Bij Bartelds

werken ca. 35 mensen en met elkaar voorzien ze in alle takken van het hoveniersvak; U kunt er

uw tuin laten ontwerpen en/of laten aanleggen, ze verzorgen het onderhoud, hebben een eigen

vaste plantenkwekerij , doen aan boomverzorging, hebben eigen vakmensen voor het grondwerk

(drainage, frezen etc.) en bouwwerk (terrassen, vijvers), maar weten ook alles van groene daken.

Persoonlijk was ik enorm verrast door de prachtige, uitgebreide en verhelderende website (die

binnenkort wordt vervangen door een nóg betere). Werkelijk alles wordt toegelicht en uitgelegd en

er staan ook tips op voor de doe-het-zelvers onder ons.

Bij het ontwerp van een tuin staan uw wensen natuurlijk centraal maar met het vakmanschap van

de firma Bartelds wordt uw tuin waarschijnlijk heel veel mooier dan u nu kunt vermoeden. Er wordt

rekening gehouden met de goede verhouding tussen bestrating en groen; Bij de beplanting is de

verhouding tussen hoog en laag erg belangrijk en zorgt tegelijkertijd voor het tegenhouden van

ongewenst geluid of voor gewenste privacy. Bij het ontwerp wordt ook rekening gehouden met de

energiebalans: hoeveel tijd heeft u beschikbaar en wilt u besteden aan het onderhoud van uw tuin?

Ook voor het bijhouden van uw tuin kunt u natuurlijk bij Bartelds Hoveniersbedrijf terecht of het nu

om het regelmatig maaien van uw grasveld, het onkruidvrij houden van uw borders of om jaarlijks

snoei- en knotwerk gaat.

Dan de groene daken. Je ziet ze steeds meer en dat is in deze tijd van duurzaamheid niet verwonderlijk.

Groene daken isoleren (verschil van +/- 2 graden met binnen), bufferen regenwater (we krijgen

steeds vaker te maken met hoosbuien), binden fijnstof en zorgen voor een langere levensduur van

de onderliggende dakbedekking. Het voert te ver om hier de verschillende mogelijkheden toe te

lichten maar de mensen van Bartelds kunnen u er alles over vertellen.

Bartelds Hoveniersbedrijf is actief op de

particuliere en zakelijk markt (bedrijven,

ziekenhuizen, woningbouwverenigingen).

Dat ze het milieu hoog in het vaandel

hebben staan, spreekt vanzelf. Zo streven

ze er o.a. naar om in iedere tuin een hoekje

aantrekkelijke natuur te creëren voor de

broodnodige en nuttige vlinders en insecten!

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging gaat Plaatselijk dat voor Belang mij. Mijn naa

met uitzondering van juli en

kat. Glimmen Mijn identiteit een onafhankelijke zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening

met uitzondering

over verschillende

van juli en

zaken zek

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende administratie mijn en postadres: wandelingen in G

huizen Postadres: Rijksstraatweg en mensen 32, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756

waar

AG

ik

Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Lisanne van (050) Oomkens dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Andrea veranderingen Steensma, gebeuren soms

Bezorging:

Willem Bakker,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Gert Nienhuis,

door Frans vrouwen, Somers en dat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: Iekje Wortelboer vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Bloemink,

maar Jitske bij aan te passen. Het is som

Fotograaf: Bruinenberg,

staan Marjolein

Carolien te financieren. Dresden-Hommes,

de Klein De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Steensma of per en feestdag. De en

Toscane, Gert Aanleveren Nienhuis daar

kopij:

waar ik de volgende

bij voorkeur per mail

moet

Kopij

liggen,

inleveren vóór:

om vervolgens tus

Fotograaf:

en de zondag nep 10 september sneeuwballen 2017 te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien de Klein vermoed ik, maar he

Verspreidingsweek:

te volgen.

38

Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Glimmer‘lei bezig, downloaden: kosten nog moeite

www.glimmen.net en

dat Kopij gekibbel onderling over wat wa

www.pb-glimmen.nl

inleveren vóór:

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Voor contact en met leven of info afgeraden over word

Plaatselijk Belang kunt u contact

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12 Glimmer’lei - juni 2017

8

Glimmer’lei - januari 2016

More magazines by this user
Similar magazines