19.12.2017 Views

December 2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor<br />

Glimmen en Omstreken<br />

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen<br />

33e 35e jaargang – nummer 10 – <strong>December</strong> 2015 <strong>2017</strong><br />

Waar is Julius deze kerst?<br />

KERSTVERHAAL<br />

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,<br />

Door Willem, de gehele Andrea, redactie. Marjolein, Hein, Marjolein.<br />

Eindelijk *Hij woonde is het al meer weer zover, dan twintig de leukste jaar op tijd een van zolderkamer<br />

het jaar:<br />

kerst. in Huize De Kooikamp. rendieren Het worden bos rondom onrustig had en voor willen hem graag geen<br />

op geheimen. weg naar Julius Glimmen. werd Ik in kreeg Glimmen net een wel appje de ‘bosjesman’<br />

van mijn<br />

conculega genoemd. Sinterklaas Zijn kop over was de markant, gang van als zaken een in het schilderij, dorp.<br />

Hij doorgroefd. waarschuwde Maar mij met dat heldere traumahelikopter ogen die straalden. nu op Julius het<br />

vliegveld was de vriend Eelde staat. van velen. Oppassen Altijd dus bereid als ik om met te mijn helpen slee met in<br />

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de<br />

de buurt kom, ik kan natuurlijk ook vanaf Kopenhagen met<br />

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het<br />

het vliegtuig maar ja; waar laat ik dan al mijn pakjes... Ik haal<br />

Quintusbos om er te leren<br />

maar<br />

over<br />

weer<br />

paddenstoelen,<br />

mijn vertrouwde<br />

rupsen,<br />

slee van stal en ga ouderwets<br />

naar spechten Glimmen..<br />

ijsvogels. Wat<br />

Julius vroeger voor werk<br />

Ik had wil gedaan als moderne was Kerstman een goed het afgelopen jaar in Glimmen<br />

zorgvuldig bewaard in geheim. kaart brengen Daarover voor mijn ‘Stille Nacht Jaarverslag<br />

<strong>2017</strong>’. zei hij Ik niets. wil de Waarom balans opmaken eigenlijk tussen voor- en tegenspoed.<br />

Tussen niet? positief en negatief en tussen vreugde en verdriet. Daarom<br />

zoek Het ik was een twee manier dagen om een voor snelle helikopterview te verkrijgen<br />

van kerst dit toen levendige het licht dorp. op Maar Julius’ waar vind ik een helikopter? Ik hoef<br />

niet kamer lang ‘s na avonds te denken, niet want werd die traumaheli staat deze nacht<br />

toch ontstoken. werkeloos Dat op hij de ‘s luchthaven. ochtends Ik parkeer daar mijn slee en<br />

vraag niet verscheen de piloot of aan hij bij het hoge ontbijt uitzondering een chartervlucht wil<br />

in de Kooikamp. Dat kinderen<br />

maken. Hij wil eerst ‘nee’ zeggen, maar als hij mijn rode pak,<br />

tevergeefs naar hem vroegen<br />

baard en buik ziet, gaat hij overstag. We stijgen op en vliegen<br />

om een wandeling te maken<br />

naar<br />

door<br />

de<br />

de<br />

voetbalvelden<br />

sneeuw.<br />

van<br />

Ongerust<br />

VV Glimmen. Daar werd onlangs het<br />

50-jarig werd er bestaan door huisgenoten gevierd met een op mooi feest. Er werd gevoetbald<br />

tegen zijn kamerdeur oud-profvoetballers geklopt. van Jan FC Groningen en daarbij hebben<br />

de van Glimmenaren Splunder, de fel eigenaar van zich afgebeten. van Zo fel dat de oud-profs<br />

kreunend het huis, vroegen kwam aanzetten of het niet met wat minder een sleutel. fanatiek En kon. toen Het de werd deur<br />

gelijkspel. openging werd duidelijk dat er iets vreemds aan de hand<br />

moest zijn. Op het bed stond een geopend, ijzeren kistje.<br />

Er Oud was en ook roestig. een reünie Leeg. van En oud-leden van Julius en er geen waren spoor.... jeugdactiviteiten.<br />

Ik noteer: “Wat geweldig dat zo’n club al 50 jaar bestaat dankzij<br />

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven<br />

de gingen inzet een van vrijwilligers aantal huisgenoten die hun taak met serieus Jan nemen. voorop Iets de om trap<br />

trots af op op weg te zijn.” naar We buiten stijgen weer om te op kijken vliegen of Julius verder… daar ergens<br />

was. Ook in de tuin heerste echter doodse stilte, op het<br />

Vol constante belangstelling suizen kijk van ik om de me A28 heen; na, Tenslotte wat trouwens zit je als Kerstman een stuk<br />

niet minder zo vaak luid was in zo’n dan zwaar normaal ronkende door de wentelwiek. flinke laag Ik sneeuw vraag de die<br />

piloot gisteren om gevallen te beginnen was. Oh met ja, een verse klein sneeuw, verkennings- dat geeft rondje. verse<br />

Het sporen… eerste En wat ja ik hoor, zie is richting de Huisartspraktijk het berghok “Glimmen”. liepen voetsporen Iemand<br />

vertelde van één me persoon dat daar en de nodige daarvandaan veranderingen richting op stapel de zandweg staan:<br />

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen,<br />

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar<br />

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er<br />

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over<br />

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel<br />

weg waren. Vreemd!<br />

de naam verandert per 1 januari 2018 in Huisartsenpraktijk<br />

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was<br />

Hondsrug, er komt een nieuwe dokter en er wordt gezocht naar<br />

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij<br />

in een zijn grotere schild? praktijkruimte. De sporen Oh liepen kijk, daar verder is “de het Groenenberg”! bos in richting Het<br />

de Jeugdhonk eendenkooi, ziet er maar verlaten bogen uit maar daar plotseling het dorpshuis af richting zelf is het de<br />

Rijksstraatweg drukte van belang. en waren Het lijkt vervolgens of wel honderd niet meer mensen te aan volgen het<br />

door eten de zijn. vele Zou voetsporen dat het World en Servants hondenpoten diner zijn? van de Wat Glimmer ziet het<br />

honden er trouwens hun gezellig eigenaren. uit met Jan die ging plantenbakken, samen met zithoekjes bewoners en<br />

Jacob nieuwe en gordijnen! Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze<br />

Julius kortgeleden nog hadden<br />

Op de Deen-lokatie wordt hard gezien. gewerkt Maar aan zes nee, nieuwe de laatste huizen.<br />

Ik hoop dat de toekomstige bewoners<br />

keer was<br />

er met<br />

al<br />

veel<br />

wel<br />

plezier<br />

een<br />

zullen<br />

week<br />

geleden volgens mevrouw<br />

wonen. Vanuit de hoogte tel ik aan de Nieuwe Kampsteeg ook<br />

Goedhart. Dan maar eens aan<br />

drie grote bouwprojecten en een veldje met zonnepanelen. En<br />

de overzijde vragen bij Flora<br />

zie ik dat nu goed? Staat daar & in Fauna. de verte, En aan ja hoor, de rand daar van was het<br />

Quintusbos een ouderwetse gele Julius ANWB die praatpaal? dag ervoor Ik dacht aan het dat<br />

die dingen uit het straatbeeld einde waren van verdwenen! de middag Mijn geweest zegsman<br />

vertelde me trouwens dat het om ooievaarsnest een paar tuinhandschoenen<br />

op de ijsbaan het<br />

afgelopen voorjaar voor het te eerst kopen, bewoond aanmaakblokjes,<br />

werd en dat de<br />

omwonenden hebben genoten roggebrood van de jonge en ooievaartjes. een voorraad Ik ben<br />

benieuwd hoeveel baby’s er in fruit, 2018 minstens Glimmen genoeg geboren zullen voor<br />

worden!<br />

vijf dagen. Het werd steeds<br />

vreemder…<br />

Terug op het vliegveld ben ik *Wat toch moest blij weer Julius op mijn met geruisloze al dat<br />

arrenslee te kunnen overstappen. voedsel We gaan en dekens weer op weg en naar hoe<br />

Glimmen. Vanuit mijn arrenslee heeft ziet hij ik een dat verlichte meegenomen? ronde bol.<br />

Zo, dat wordt mijn slaapplaats Steeds voor vannacht. meer vragen Het maar lijkt op geen<br />

antwoorden, iglo, hij komt het dichterbij werd steeds en wat vreemder. ik zie geloof Roos, ik niet! die Het in is Huize een<br />

Weltevreden zelfgemaakte woont Geodome, kwam en de helemaal winkel binnen hightech!! voor Het postzegels enigste<br />

en wat voor er de nog laatste aan ontbreekt kerstkaarten is een en kachel, vroeg; dat wat wordt is hier een aan koude de<br />

hand? nacht!! Jan Dan vertelde de volgende het dag hele maar verhaal naar aan het paviljoen Roos. Roos om warm had<br />

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar<br />

te worden, die Robert werkt er alweer 35 jaar!! Misschien kan ik<br />

raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.<br />

daar wel een lekker Corviri biertje scoren. Daarna vlieg ik weer<br />

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool<br />

als<br />

door…<br />

de school uit ging en Roos het kereltje ophaalde. De<br />

vrouw met verschillende kerstkleuren in haar haar kwam<br />

erbij …om staan bij een en Pubquiz vertelde in dat - wederom haar man - het Adriaan, dorpshuis die te imker belanden. is en<br />

verspreid Dit evenement in Glimmen blijkt georganiseerd zijn bijenkasten zijn heeft door de staan, redactie Julius van een het<br />

paar lijfblad keer aller had Glimmenaren, gezien bij het de huisje Glimmer’lei. aan de En Drentse warempel, Aa dat op blad het<br />

terrein blijkt ook van al de 35 boomkwekerij jaar te bestaan. Het dat lijkt verboden wel of 35 toegang jaar geleden is voor in<br />

het Glimmen publiek, een vlak oerknal bij de heeft boerderij plaatsgevonden. van familie Hoe dan Ubels. ook, het Met is<br />

zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug<br />

1<br />

Glimmer’lei - december 2015 <strong>2017</strong> 1


een knallend feest, met diverse hersenkrakers, jaloers makende<br />

prijzen en swingende muziek. Met enige tegenzin, maar gesterkt<br />

door enig geestrijk vocht, verlaat ik het toneel. Ver hoef ik deze<br />

keer niet te gaan, want het Dorpshuis herbergt nog een attractie<br />

van formaat: Een Wintermarkt! Was dat even mazzel, want door<br />

alle drukte was ik nog een aantal cadeautjes vergeten. Maar hier<br />

kon ik alsnog mijn slag zijn. Het was wel dringen geblazen, want<br />

een heleboel would-be Kerstmannen waren massaal naar de<br />

Wintermarkt getogen. Het Dorpshuis de Groenenberg lijkt dit jaar<br />

wel haast het middelpunt van het Universum te zijn!<br />

Een paar leuke cadeautjes rijker stijg ik weer op met mijn slee.<br />

De zon komt er zowaar een beetje doorheen wat een mooie<br />

gelegenheid geeft nog even een verkenning boven Glimmen uit<br />

te voeren. Weer over de sportvelden gaat het. Daarna kom ik over<br />

kapsalon Quintus heen die dit jaar ook alweer 25 jaar bestond.<br />

Wat vliegt de tijd toch... Het leek bijna gisteren dat ik op die plek<br />

nog een rollade voor Jan Hommes kocht bij slagerij Warris. Tja,<br />

dingen veranderen. Terug over de Rijksstraatweg gaat het die<br />

inderdaad een stuk minder lawaaiig is geworden door het asfalt<br />

op de drempels. Het is er nu rustig maar doordeweeks is het<br />

een drukte van belang hoorde ik van de Sint. Hij kon nauwelijks<br />

oversteken met zijn schimmel om op tijd bij de intocht te zijn. Oh,<br />

en kijk daar; bouwbedrijf Groeneveld is nu Eesto bouw. Daar had<br />

ik nog niets over gehoord. En ook Profeel Mammacare zit niet<br />

meer aan de Rijksstraatweg maar nu aan de Zuidlaarderweg.<br />

Tjongejonge, wat gebeurt er toch veel in een jaar soms.<br />

Hé, wat zie ik daar? Een groen bergachtig dak aan de Meentweg<br />

wat vroeger de Geerkamp was? Dat is misschien wel een mooie<br />

landingsplek voor de rendieren om even wat verse sedum te<br />

eten. Of zouden de bewoners dat niet op prijs stellen? Dichterbij<br />

gekomen zie ik dat het wellicht toch wat te gevaarlijk is om daar<br />

te landen, dus ik vlieg weer door. Nog even langs de oude school<br />

wat, oh ja... natuurlijk al een<br />

tijd geen school meer is.<br />

Wel zie ik iets nieuws aan<br />

de gevel hangen. Een kastje<br />

die ik ook al bij het dorpshuis<br />

en de Quintusschool<br />

had gezien, verlicht en<br />

verwarmd nog wel. Nader<br />

onderzoek leerde dat dat<br />

AED’s zijn, betaald door<br />

de Glimmer gemeenschap<br />

om te voorkomen dat<br />

het inwonertal te hard<br />

terugloopt als gevolg van<br />

hartproblemen. Een goede<br />

zaak wat mij betreft. Al die<br />

indrukken maken hongerig,<br />

dus maar op weg naar<br />

mijn vertrouwde adres;<br />

de Bourgondiër aan de Zuidlaarderweg. Maar wat zie ik nu? Ik<br />

herken het nauwelijks, en de oude naam Kastanjehoeve is terug,<br />

maar nu met “brasserie” ervoor... Dat belooft veel goeds. Het is er<br />

toevallig even rustig dus ik krijg de slee aan de grond op de ruime<br />

parkeerplaats. Nieuwsgierig ga ik naar binnen waar ik vriendelijk<br />

verwelkomd wordt. Zozo, van binnen is het er ook niet bepaald op<br />

achteruit gegaan. Hier kan ik me wel even vermaken met een stuk<br />

vlees van de Buurderij en een lekkere Glühwein erbij om weer wat<br />

op te warmen. Met een volle buik en een iets lichtere portemonnee<br />

stap ik weer in mijn slee... maar wat is dat… mijn slee stijgt niet<br />

op. Ik kijk nog eens goed en zie dat de rendieren er vandoor<br />

zijn. Potjandoppies alweer…ze zouden toch niet weer samen met<br />

Rudolph de kroeg in gedoken zijn? Ach, ik laat ze maar en ga te<br />

voet verder door mijn geliefde dorp. Her en der zie ik wat hondjes<br />

hun avondwandeling maken voordat iedereen slapen gaat. Een<br />

stofwolk voor mij doet mij grinniken, de geletterde kater komt vol<br />

gas op mij af en stort zich in mijn armen. Hij vertelt mij de laatste<br />

nieuwtjes over een multifunctionele gemoderniseerde manege<br />

de Bongerd, de gezellige avonden van het vrijdagavondcafé waar<br />

hij zelf regelmatig aan deelgenomen heeft, intellectuele avonden<br />

met lezingen en ach…de school mag zich nu als eerste ‘talent<br />

fluisterschool’ noemen. Wat leuk voor al die kindertjes in ons<br />

dorp. De talenten in Glimmen zijn al zo talrijk. Neem nou de eigen<br />

DJ, de bierbrouwer, de vele ondernemers, de reizigers, de koks,<br />

de onderzoekers en nog veel meer. En daar op het randje van<br />

het dorp woont onze eigen Hein die zich nu ook boekenschrijver<br />

mag noemen. Wat zou toch maken dat al dat talent in ons dorp<br />

verschijnt…de bosrijke omgeving…de lieve mensen, of juist de<br />

narrige…de vele leuke avonden…wellicht de vliegtuigen, de<br />

kerosine, of toch de treinen…tja je weet het soms niet..Ik weet<br />

het! Denk ik…De geletterde kater verstoort mijn gedachten en<br />

vraagt mij of ik de Sinterklaas dit jaar zou kunnen helpen bij de<br />

intocht in Glimmen.<br />

Die vraag snap ik niet helemaal, maar ik knik en laat hem een fijn<br />

warm huis binnen waar hij zich meteen opkrult op de bank. Het<br />

is al laat. Ik besluit nog snel wat snoepjes voor mijn rendieren te<br />

halen bij Gert Nienhuis die mij al op staat te wachten. Geduldig<br />

als altijd. Gert heeft een afspraak bij zijn buren de kapper en de<br />

schoonheidsspecialiste voor mij geregeld en een overnachting<br />

bij de Dobbe. Ik loop nog gauw langs het stalletje van Carolien<br />

en Adrie voor wat eieren, honing en jam en krijg nog een<br />

lekkere warme zelfgemaakte muts van Nel Berends erbij. Arie,<br />

Anetta en Fernand hebben<br />

nog een lekker vuurtje<br />

buiten aangezet, waar<br />

ik een heerlijke warme<br />

chocolademelk van het<br />

knutsel Limoteam krijg.<br />

Zij geven mij er nog wat<br />

zelfgemaakte vogeltaarten<br />

bij voor in de zak met<br />

cadeaus. Esther brengt<br />

mij nog de nodige Bach<br />

bloesem voor de stressvolle<br />

dagen die komen gaan,<br />

terwijl Herbert, die toch<br />

middenin de klasmodus zit,<br />

mijn arrenslee nog even<br />

nakijkt. Als ik daarna langs<br />

de school loop, krijg ik<br />

van juf Chantal een kleine<br />

schrijfles omdat mijn briefjes volgens haar echt te wensen<br />

overlaten. Meester Arjen en meester Lennart maken muziek en<br />

ik mag even vrolijk meezingen samen met de juffen en meesters.<br />

Van Wilma krijg ik een door de BSO kinderen gemaakte sjaal met<br />

lichtjes mee als ik weer op pad ga. Aan de Kastanjelaan vertelt<br />

Margriet enthousiast, maar fluisterend vanwege het tijdstip over<br />

haar kleinkinderen en zie ik Andrea de gordijnen sluiten.<br />

Iets verder lopend zie ik een derde kindje op komst bij Tieneke<br />

2 Glimmer’lei - november <strong>2017</strong>


en zijn er daarnaast duidelijk her en der in het dorp weer heel<br />

wat kindjes geboren. Carla geniet nog van een film op de bank<br />

en als ik de hoek om kom hoor ik Fré vrolijk zingen en drummen.<br />

Simon zit nog over een aantal data aangaande de kauw populatie<br />

gebogen terwijl Femke een paar huizen verderop in dromenland<br />

is. Ik besluit richting de Dobbe te gaan lopen en hoop mijn<br />

rendieren ook ergens aan te treffen.<br />

Uit de prachtige volkstuin trek ik nog wat boerenkool en glimlach<br />

als ik Geesje in de Beukenlaan nog handwerkend aantref.<br />

Sander parkeert net zijn auto voor het huis en ik zwaai even<br />

verderop naar de eeuwig wandelende Bert die nog wakker blijkt<br />

te zijn. Verder zijn de huizen donker. Martin zie ik net de deur<br />

dichtrekken nadat hij hun jonge hond uitgelaten heeft. Annetje<br />

en Paul hebben weer heel wat werk verzet in huis zie ik en dan<br />

ben ik bij mijn logeeradres. Ik steek de sleutel in het slot en hoor<br />

een luid gesnurk. Mijn twee rendieren liggen heerlijk te snurken<br />

in het stro onder het afdak. Monsters zijn het, maar wat hou ik<br />

toch van ze. Ik sluit mijn ogen na een lange dag met het besef<br />

dat Glimmen echt een heerlijk dorp is waar ik elk jaar weer graag<br />

terug kom. Samen met de hele Glimmer’lei redactie wens ik alle<br />

lezers daarom zeer gemeend fijne kerstdagen maar bovenal<br />

een gezond en gelukkig 2018. Moge het komend jaar weer veel<br />

samenwerking en talent brengen. Oh ja dat talent…ja zo logisch<br />

dat het daar door komt…ZZZZzzzzz<br />

Agenda<br />

Dorpshuis De Groenenberg - december <strong>2017</strong> - januari 2018<br />

Wekelijks:<br />

maandagavond de Schuttersvereniging<br />

dinsdagavond de biljartclub<br />

woensdagmiddag de knutselclub<br />

woensdagavond toneelclub Glemmini<br />

14 december Quilting Bees 10 uur<br />

15 december Vrijdagavondcafé, met eten<br />

21 december Kerstdrive bridge<br />

22 december Vrijdagavondcafé<br />

23 december Kerstdiner met kokkies Frank Balster en Karel<br />

Verlinden<br />

4 januari Bridge<br />

5 januari Nieuwjaarsreceptie vanaf 20.30 uur<br />

9 januari Fotoclub Beeldspraak<br />

11 januari Quilting bee<br />

12 januari Vrijdagavondcafé, met eten<br />

15 januari Breicafé<br />

18 januari Bridge<br />

19 januari Vrijdagavondcafé, opening expositie fotoclub<br />

Beeldspraak<br />

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.<br />

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,<br />

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.<br />

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,<br />

Tel.: 050 – 406 26 61<br />

Huiswerkbegeleiding<br />

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.<br />

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198<br />

Inloopochtend<br />

Op de laatste inloopochtend van dit jaar hadden we Jan Jakob Mooij<br />

uitgenodigd. We hadden er allemaal zin in. Natuurlijk begonnen<br />

we eerst weer met uitgebreid koffie drinken en de laatste verhalen<br />

uitwisselen.<br />

Toen kreeg Jan Jakob het woord. Heel beeldend vertelde hij het<br />

verhaal van de Moushorn, het huis waar ook Johan Fabricius<br />

heeft gewoond en waar hijzelf en zijn vrouw inmiddels alweer 15<br />

jaar wonen. Hoe een van de vorige bewoners het huis niet mocht<br />

uitbreiden, maar op het idee kwam een geit ten tonele te voeren.<br />

Ja, die moest wel ergens overnachten. Een stal bleek de oplossing.<br />

Zo is de uitbreiding er toch nog gekomen.<br />

Het bijzondere van Jan Jakob is , dat hij na zijn pensionering als<br />

medicus een volwaardige studie aan het conservatorium heeft<br />

voltooid, afgesloten met een examen waar hij glansrijk voor<br />

geslaagd is. Wat een doorzettingsvermogen dat heeft gekost, maar<br />

ook hoeveel plezier en voldoening hem dat heeft gegeven.<br />

Hij bracht ons veel begrip bij van hoe een orkest met de<br />

onderscheiden muziekinstrumenten is ingedeeld. Uitgebreid<br />

vertelde hij over zijn muziekinstrument waar alles deze morgen<br />

om draaide, de hobo. Hij toonde enkele hobo’s en boeken met<br />

afbeeldingen. We kregen ondermeer het verschil te zien tussen een<br />

hobo en een oboe d’ amore. Heel belangrijk is het riet, waarmee<br />

het instrument wordt aangeblazen. We zagen het riet groeien, van<br />

pijpje tot een heel dun gesneden dubbel riet. Heel mooi.<br />

Op het eind verblijdde hij ons met een concert. Het eerste stuk<br />

was van Telemann en het tweede van Bernard van den Sigtenhorst<br />

Meyer “drie landelijke miniaturen voor hobo solo” gecomponeerd<br />

voor Jaap Stotijn, een bekend hoboist uit de vorige eeuw. Jan Jakob<br />

speelde het eerste miniatuur. We waren er eerst allemaal stil van,<br />

toen klonk een warm applaus. Jan Jakob nogmaals hartelijk dank.<br />

Op deze laatste inloopochtend van dit jaar ook woorden van dank<br />

aan Henny, Gre, Corke en Truus die onmisbaar zijn om de morgens<br />

goed te laten verlopen. Rest mij nog u allen goede feestdagen toe<br />

te wensen en u uit te nodigen voor de eerste inloopochtend om<br />

elkaar het allerbeste toe te wensen voor het nieuwe jaar.<br />

Waar: In de grote zaal van het Trefpunt<br />

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (2 januari 2018)<br />

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12<br />

Wil Hiensch<br />

Uitnodiging: Ontmoeting bij<br />

de kerststal<br />

De Trefpuntkerk nodigt iedereen uit om op zondag middag 17<br />

december elkaar te ontmoeten. Er zal weer een Kerststal staan<br />

op het grasveld hoek Beukenlaan/Nieuwe Schoolweg. Bij de<br />

Kerststal zullen weer ezels en schapen zijn. Rondom de Kerststal<br />

zullen kerstliederen worden gezongen. Wij nodigen u van harte<br />

uit om daar samen te komen en onder het genot van Glühwein<br />

en warme Chocolademelk elkaar te ontmoeten om zo samen op<br />

weg te gaan naar de Kerstdagen.<br />

Tot zondag middag 17 <strong>December</strong> van 16:00-18:00 uur.<br />

Jan Eisses, namens de Trefpunt kerk.<br />

Glimmer’lei - december <strong>2017</strong><br />

3


- Aangifte inkomstenbelasting<br />

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting<br />

van uw zakelijke administratie<br />

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting<br />

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie<br />

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie<br />

Verzorgen aangiften omzetbelasting<br />

- Verzorgen aangiften<br />

Maken van loonadministratie omzetbelasting<br />

jaarrekening<br />

- Maken van jaarrekening<br />

Verzorgen loonadministratie<br />

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie<br />

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|<br />

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|<br />

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|<br />

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |<br />

Voor alle voorkomende<br />

huiswerkproblemen<br />

Peer Gynt | Norsk design mode<br />

Verkooppunt van Oleana in Noord Nederland<br />

Remko Aaten<br />

Markeweg 13, 9756 BZ Glimmen<br />

050 40 62 576 | 06 38 00 51 98<br />

remko.aaten@home.nl<br />

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl<br />

Openingstijden<br />

Donderdag 13:00 - 17:00 uur<br />

Vrijdag en zaterdag (en op afspraak) 11.00 - 17.00 uur<br />

Rijksstraatweg 30 | 9756 AG Glimmen | 06 48 05 01 24<br />

www.peergynt.nl<br />

UW FYSIOTHERAPEUT<br />

IN GLIMMEN E.O.<br />

Femmy Holwerda- Hendriks<br />

Rijksstraatweg 124 Glimmen<br />

__________________________________________<br />

*contracten met alle zorgverzekeraars<br />

*behandeling zonder verwijzing mogelijk<br />

*behandeling in de praktijk of aan huis<br />

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen<br />

__________________________________________<br />

www.fysiotherapieglimmen.nl<br />

Speciaalzaak in borstprothesen,<br />

bijbehorende lingerie en badkleding<br />

Zuidlaarderweg 5<br />

9756 CE Glimmen<br />

Tel: 050-4064135<br />

glimmen@profeel-mammacare.nl<br />

www.profeel-mammacare.nl<br />

Miranda Abbring<br />

4 Glimmer’lei - november <strong>2017</strong>


Dorpshuis de Groenenberg<br />

“Jullie moeten de volgende keer zorgen dat er verkeersregelaars<br />

zijn; het verkeer loopt vast”. Bij mijn weten gebeurt dat nooit<br />

in ons dorp, maar wel eind november bij de Wintermarkt.<br />

Veel belangstelling en het was bijzonder gezellig. Het is toch<br />

fantastisch dat twee mensen uit het dorp dat oppakken en ons<br />

dorpshuis daarvoor gebruiken en een groot deel van het dorp<br />

kom je daar tegen. Dank Ria en Femmy. En alle andere helpers.<br />

En begin december voor 100 mensen eten in datzelfde<br />

dorpshuis. Dat kan dus allemaal. En tussendoor de ‘gewone’<br />

dingen, zoals de intocht van Sinterklaas.<br />

We hopen dat iedereen het gevoel heeft dat het dorpshuis<br />

er voor ons allemaal is, om te zijn en ook om dingen te<br />

organiseren. De kerst komt er aan met een kerstmaaltijd en<br />

we gaan er van uit dat er ook in de nacht van oud en nieuw<br />

mensen zijn die er voor zorgen dat we elkaar kunnen ontmoeten<br />

in de Groenenberg. Daar wil ik wel een oproep voor doen: mocht<br />

je belangstelling hebben als vrijwilliger in de Groenenberg zo<br />

nu en dan of regelmatig achter de bar te willen staan, meld je<br />

aan bij ondergetekende of onze beheerder Henk Wildeboer. We<br />

hebben jullie nodig.<br />

Vrijdag 5 januari vanaf half negen (20.30 uur) is de<br />

nieuwjaarsreceptie van de Groenenberg en Plaatselijk Belang, u<br />

allen bent van harte uitgenodigd.<br />

Tijdens de wintermarkt zijn velen van u in de ruimte van het<br />

jeugdhonk geweest. We willen deze ruimte beter benutten, op<br />

dit moment gebeurt daar niets, maar dat kan anders. Mocht<br />

u een idee hebben dan houden we ons aanbevolen. Op dit<br />

moment zijn er plannen, tekeningen en gaan we overleggen om<br />

de ruimte als een zelfstandige ruimte te kunnen gebruiken voor<br />

vergaderingen en andere bijeenkomsten. En misschien ook wel<br />

ooit weer voor een Jeugdhonk.<br />

Namens de Groenenberg goede kerstdagen gewenst en een<br />

rustig en goed oud en nieuw en misschien zien we elkaar in de<br />

nacht van oud en nieuw in het dorpshuis, maar toch zeker bij de<br />

nieuwjaarsbijeenkomst.<br />

Jan Hommes, voorzitter<br />

De geletterde Kater<br />

Door de donkere steegjes van Glimmen komt een kleine donkere<br />

schim in hoge snelheid voorbij. Als we de schim een tijdje volgen<br />

komen we dichterbij en horen een schelle stem vrolijk zingen:<br />

“Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt!!!!<br />

Daaaaaaar wordt aan de deur geklopt…”, terwijl hij voorzichtig bij<br />

huizen naar binnen gluurt. De enige echte Glimmense Geletterde<br />

Kater is duidelijk nog in de feeststemming van de Sint ook al<br />

zijn we al weer ver onderweg naar de kerst. Als ik hem hiernaar<br />

vraag, stopt hij met zingen en kijkt gespannen om zich heen.<br />

“Shhhht….ik ben aan het oefenen…volgend jaar stap ik in de<br />

organisatie van het Sinterklaasfeest van Glimmen!!”, zegt hij<br />

enthousiast. Hij vertelt dat hij bij alle huizen naar binnen gluurt<br />

om nog een paar mensen te vinden die hem kunnen helpen,<br />

want tja, hij is slechts een kater. De kater loopt doelgericht verder<br />

en kijkt door een volgend raam. Hij kan duidelijk niet geloven dat<br />

er echt niemand in Glimmen is die ons Sinterklaasfeest volgend<br />

jaar wil organiseren. Ik eigenlijk ook niet. Arme kater. Hij kijkt mij<br />

na een tijdje in paniek aan en begint zachtjes te huilen. Ik kriebel<br />

de kater in zijn nekje en beloof hem dat er hulp gaat komen.<br />

Lieve lezers, ik schrijf dit voor de kater en alle kinderen van onze<br />

school, wie heeft er een paar uurtjes tijd volgend jaar om ons<br />

Sinterklaasfeest weer door te laten gaan? Voel je aangesproken,<br />

kijk wat je kunt, want als iedereen bij het lezen van dit stukje<br />

denkt dat een ander het maar moet doen, dan hebben we geen<br />

Sint volgend jaar. Dat laat u toch niet gebeuren? Al was het maar<br />

omdat u dan geen oog meer dicht zal doen met een gillende<br />

kater in de nacht…<br />

Nieuwe ANWB praatpaal in Glimmen Waar of niet waar?<br />

Onlangs heeft de ANWB een<br />

praatpaal geplaatst aan de<br />

Meentweg. U weet wel, zo’n<br />

paal voor noodgevallen, als u<br />

met uw auto niet meer verder<br />

kan rijden. Nu zult u denken:<br />

waarom hier (Meentweg) en<br />

waarom nu (in het tijdperk<br />

van de mobiele telefoon)?<br />

Nieuwsgierig als wij als<br />

redactie van nature zijn,<br />

hebben wij het aan de<br />

praatpaal zelf gevraagd.<br />

Een eenvoudige druk op<br />

de knop……en warempel,<br />

we kregen een vriendelijke<br />

dame aan de lijn. Die verbond ons direct door met woordvoerder<br />

Wegenaar van de afdeling Communicatie. Wat is het geval? Het<br />

is de ANWB gebleken dat er niet zelden iemand in de buurt van<br />

de Meentweg gestrand is. Vooral waar de weg overgaat in een<br />

zandweg is er nogal eens een argeloze automobilist in de modder<br />

blijven steken. Ook is het al meerdere malen voorgekomen<br />

iemand zijn auto na een winterse wandeling in het Quintusbos<br />

niet meer wilde starten of dat de wandelaar zijn sleutel verloren<br />

had.<br />

Even een mobieltje gebruiken in zo’n geval? Vergeet het maar,<br />

want in deze uithoek van ons dorp heeft een aantal providers<br />

helaas geen bereik. Vandaar dat de ANWB besloten heeft er een<br />

praatpaal te plaatsen. Een gelukkige bijkomstigheid was dat er<br />

aan de snelwegen een aantal verwijderd zijn, zodat er voldoende<br />

palen beschikbaar waren. Automobilisten hoeven zich geen<br />

zorgen meer te maken dat ze Glimmen nooit meer uitkomen.<br />

Glimmer’lei - december <strong>2017</strong><br />

5


t<br />

SLAGERIJ DE BUURDERIJ<br />

SLAGERIJ DE BUURDERIJ<br />

Vogelzangsteeg 15a<br />

9479 TE Noordlaren<br />

Vogelzangsteeg 15a<br />

9479 TE Noordlaren<br />

Tel: 050-4063812<br />

Tel: 050-4063812<br />

info@slagerijdebuurderij.nl<br />

www.slagerijdebuurderij.nl<br />

info@slagerijdebuurderij.nl<br />

www.slagerijdebuurderij.nl<br />

Sinterklaasintocht <strong>2017</strong><br />

Wat was het weer een feest: De intocht van Sinterklaas op vrijdag<br />

24 november! ‘Vol verwachting klopt ons hart’.. dat was zeker te<br />

zien aan de kindertjes die stonden te wachten op de parkeerplaats<br />

aan de Meidoornlaan. Sint en zijn Pieten kwamen deze keer aan<br />

in een heuse brandweerwagen. Met sirene! Onder begeleiding<br />

van de gezellige muziekband en alle kinderen en ouders ging<br />

het vervolgens in optocht naar Dorphuis De Groenenberg voor<br />

een groots feest. Terwijl de ouders buiten, onder het genot van<br />

glühwein of chocola konden wachten op hun kinderen, maakten<br />

zij er binnen samen met Sinterklaas en de Zwarte Pieten een<br />

vrolijke en gezellig boel van. In de zaal bleken ook nog eens de<br />

‘verdwenen’ tekeningen’ van de kinderen van de Quintusschool te<br />

hangen. Wat een verrassing!<br />

Schoonheidssalon - Pedicure - Manicure<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Schoonheidssalon Glimmen<br />

Rijksstraatweg 26<br />

Schoonheidssalon Glimmen<br />

Rijksstraatweg 26 26<br />

Afspraak maken?<br />

Afspraak maken?<br />

Bij voorkeur via WhatsApp of E-mail (welkom@clarycare.nl).<br />

Kijk voor alle welkom@clarycare.nl<br />

behandelingen op clarycare.nl<br />

Bij voorkeur via WhatsApp www.clarycare.nl of E-mail (welkom@clarycare.nl).<br />

Kijk voor alle behandelingen op clarycare.nl<br />

Behandelingen alleen op afspraak.<br />

Behandelingen alleen op afspraak.<br />

Behandelingen alleen op afspraak.<br />

06 412 66 754<br />

06 412 66 754<br />

06 412 66 754<br />

Er werd gezongen, gedanst, pepernoten uitgedeeld en aan het<br />

eind van het feest werd ieder kind verrast met een cadeautje.<br />

Kortom, Sinterklaasfeest in Glimmen, ook dit jaar weer zeer<br />

geslaagd!<br />

Maar wat gebeurt in 2018? Is het mogelijk om Sinterklaas en<br />

de Zwarte Pieten weer op deze feestelijke wijze te ontvangen in<br />

Glimmen? Zoals het er nu naar uit ziet, gaat dit niet lukken. De<br />

Sinterklaascommissie bestaat in 2018 uit te weinig leden.<br />

Tenzij..... Tenzij nieuwe leden zich aanmelden voor deze<br />

commissie! Wil je dat het Sinterklaasfeest in Glimmen behouden<br />

blijft? Meld je dan nu aan voor de commissie: Geanique<br />

Hazenberg via gmhazenberg@hotmail.com<br />

Pizzeria & Grillroom<br />

Oude Middelhorst 1a<br />

9751 TK Haren<br />

Tel: 050 534 97 78<br />

Uitnodiging<br />

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Glimmen, het<br />

Dorpshuisbestuur en het Vrijdagavondcafé nodigen wij u bij<br />

deze graag uit tot het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie/<br />

nieuwjaarsborrel, die gehouden zal worden op:<br />

Vrijdag 5 januari <strong>2017</strong>, vanaf 20.30 uur.<br />

Uiteraard in ons dorpshuis<br />

‘De Groenenberg’. Wij hopen in het<br />

gezelschap van vele Glimmenaren,<br />

met een hapje en een drankje,<br />

het nieuwe jaar kracht bij te zetten.<br />

6 Glimmer’lei - november <strong>2017</strong>


Hoe staat het er mee?<br />

Wat was het gezellig… de winterfair in Glimmen! Mooi dat we<br />

dit in ons dorp hopelijk als traditie gaan omarmen. Voor onze<br />

sponsoractie hadden Hans en ik er flink op ingezet. Hans had<br />

grote panelen getimmerd voor onze stand. En we hadden ook<br />

zitten broeden op acties voor in onze stand. Dat lukte goed, er<br />

was veel te doen. Mensen konden het het gewicht raden van een<br />

krentenwegge van een halve meter lang, een snee krentenwegge<br />

kopen, zich opgeven voor een workshop kerststuk maken of een<br />

kerststukje kopen. De eerste acties liepen best leuk, de verkoop<br />

van de stukjes niet zo. Zo lang de Sint nog in het land is, is men<br />

in Glimmen nog niet met Kerst bezig. Eigenlijk begrijpen we dat<br />

ook wel, hoewel we graag wat meer hadden verkocht. Waar we<br />

plezier over hadden was hoe verschillend mensen dachten over<br />

het gewicht van de krentenwegge. De lichtste bieding was 1,7 kilo<br />

en de zwaarste maar liefst 12 kilo. 35 mensen waagden een gokje.<br />

De krentenwegge woog 3,48 kilo en werd bijna goed geraden door<br />

de heer van Sluis. Hij zat er 200 gram naast. Deze man had het<br />

hele brood niet gezien maar geboden via de site van Africa Classic.<br />

Ondanks de gezellige winterfair viel de opbrengst dus wat tegen.<br />

Alles bij elkaar leverde het ons bijna € 140,- op. Zo leren we van<br />

elke actie en zijn we blij met elke bijdrage. Gemotiveerd gaan we<br />

door met onze volgende acties. Wat staat er op het programma<br />

voor de komende tijd?<br />

Wintermarkt Glimmen <strong>2017</strong><br />

Door de redactie<br />

De Wintermarkt in Glimmen: wat<br />

een feest! In en om het dorpshuis<br />

boden talloze kraampjes voor<br />

elk wat wils. Het voormalige<br />

Jeugdhonk was omgetoverd tot<br />

een sfeervolle skihut met heerlijke<br />

snert, glühwein en warme<br />

chocolademelk; Het plein, de<br />

grote zaal en de sporthal waren<br />

feestelijk verlicht en stonden vol<br />

met koopwaar variërend van<br />

kerstversieringen en boeken tot<br />

lekkernijen en kleding. In de bar<br />

met Glimmense livemuziek, was<br />

het een drukte van belang en<br />

stond iedereen te watertanden<br />

bij de zoete en hartige resultaten<br />

van ’Heel Glimmen bakt’. Op het<br />

podium konden kinderen worden geschminkt en ondertussen<br />

maakte een vrolijk ballonnenvrouwtje met haar prachtige creaties<br />

heel veel jonge bezoekers blij.<br />

INGE EN HANS<br />

ROND DE KILIMANJARO<br />

Oliebollen met liefde<br />

De laatste dagen van het jaar gaan we oliebollen bakken voor<br />

familie, vrienden en dorpsgenoten. In deze lei treft u een bestellijst<br />

aan en we hopen dat u daar gebruik van maakt. Van een bevriend<br />

bedrijf krijgen we de beschikking over een groot bakblik waarmee<br />

we in één keer 36 bollen kunnen bakken. We hopen dat u ons uw<br />

oliebollen laat bakken, we bakken ze met liefde!<br />

Top 2000-café<br />

Onze oliebollen-bak-actie kunt u live volgen. Want op onze oprit<br />

aan de Boerhoorn 35 zijn we bezig en u bent van harte welkom om<br />

een kijkje te komen nemen. Niet via social media maar gewoon in<br />

levende lijve. We hebben op de oprit wat zitjes, glühwein of warme<br />

chocolademelk, vuurkorf én … de TOP-2000 aan. Meezingen mag!<br />

We zien u graag!<br />

En voor 2018 staan nieuwe acties gepland, verkoop van wijn, een<br />

spinningmarathon en een talentenveiling… Als u tips voor ons heeft<br />

houden we ons aanbevolen.<br />

U kunt onze actie ook volgen op:<br />

www.africaclassic.nl/inge-bakker of www.africaclassic.nl/hans-keijzer<br />

Alle lof aan de standhouders, de talloze vrijwilligers, de vele<br />

honderden bezoekers en de beide initiatiefnemers Ria Caspers<br />

en Femmy Holwerda.<br />

Libris<br />

Libris boekhandel Libris<br />

boekhandel<br />

boekhandel<br />

+<br />

+ Onze Onze<br />

Onze<br />

specialisaties<br />

specialisaties specialisaties zijn: zijn:<br />

zijn:<br />

literatuur<br />

literatuur +<br />

+ reizen reizen + + kinderboeken +<br />

regionalia + gezondheid + zingeving<br />

regionalia + gezondheid + zingeving<br />

Rijksstraatweg 205 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 4013 13 + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Glimmer’lei - december <strong>2017</strong><br />

7


d<br />

e<br />

r<br />

t<br />

s<br />

n<br />

s<br />

s<br />

k<br />

r<br />

f<br />

n<br />

n<br />

e<br />

r<br />

e<br />

.<br />

t<br />

r<br />

n<br />

n<br />

d<br />

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!<br />

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als<br />

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,<br />

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl<br />

Henny Moorman<br />

Pedicure<br />

Ambulant pedicure<br />

Telefoon nummer: 06 11517148<br />

Lidnummer: 301798<br />

Auto Eelde.nl<br />

Otto van Bergen & Robert Schoon<br />

Burgemeester J.G. Legroweg 108<br />

9761 TD Eelde<br />

Tel: 050-3094940<br />

www.autoeelde.nl<br />

Zuidlaren | Stationsweg 91<br />

Groningen | Overwinningsplein 119<br />

www.steenbergenfietsen.nl<br />

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126<br />

9493 9493 TB DE PUNT<br />

GRONINGERSTRAAT<br />

TB DE PUNT<br />

126<br />

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT<br />

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur<br />

TEL: 050-4061500<br />

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:<br />

8.00<br />

6.30 – 20.00 –<br />

- 22.00<br />

20.00 uur uur<br />

uur<br />

Zondag:<br />

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zondag: 9.00 – 20.00 uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

8 Glimmer’lei - november <strong>2017</strong>


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49<br />

Pannenkoekenfeest<br />

Dorpshuis de Groenenberg<br />

vrijdag 12 januari a.s.<br />

aanvang: 18.00 uur<br />

De Glimmense opa’s,<br />

Bonne Holwerda, Frans Muller<br />

en Bert Romkes gaan voor wie<br />

maar wil pannenkoeken bakken!<br />

Opa’s, oma’s, vaders, moeders<br />

en kinderen kunnen smullen van<br />

allerlei pannenkoeken:<br />

naturel, spek, kaas of appel.<br />

Voor 3 euro mag iedereen<br />

tussen 18.00 – 21.00 uur<br />

zoveel eten als hij of zij wil.<br />

Wel graag van tevoren opgeven<br />

vóór woensdag 10 januari a.s.<br />

bij: vrijdagavondcafeglimmen@gmail.com<br />

Zaalsporten SV Glimmen<br />

Wilt u/wil jij 2018 sportief beginnen?<br />

Dat kan o.a. bij de zaalsporten van SV Glimmen.<br />

Waar kun je aan meedoen:<br />

- op dinsdag 20.30 uur tot 22.00 uur: badminton<br />

- op woensdag: 13.15 uur tot 14.00 uur: jeugdgymnastiek voor<br />

kinderen van 2,5 tot 4 jaar (peuters en groep 1 en 2 van de<br />

basisschool)<br />

- op woensdag: 14.00 uur tot 14.45 uur: jeugdgymnastiek voor<br />

kinderen van 5 tot 12 jaar (groep 3 t/m 8 van de basisschool)<br />

- op donderdag 20.30 uur tot 22.00 uur: volleybal<br />

Nieuwe leden zijn welkom en mogen om kennis te maken<br />

sowieso 2 lessen of trainingen gratis meedoen!<br />

De sporten worden gegeven in de gymzaal bij de Groenenberg.<br />

Voor meer informatie: info@svglimmen.nl.<br />

3 in 1 foto-expositie<br />

Fotoclub Beeldspraak<br />

exposeert van 19<br />

januari t/m 13 april<br />

2018 in dorpshuis de<br />

Groenenberg in Glimmen.<br />

Op 22 februari en op 18<br />

maart worden alle foto’s<br />

vervangen door nieuwe<br />

foto’s. Kom elke maand<br />

kijken om alle foto’s te<br />

zien!<br />

Kerstmis in de Protestantse<br />

gemeente Noordlaren Glimmen<br />

• Zondag 24 december, 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen<br />

Klein kerstoratorium van Huub Oosterhuis/Antoine Oomen<br />

Voorganger: ds. Ari Troost<br />

• Zondag 24 december, 22.00 uur, Bartholomeuskerk, Noordlaren<br />

Kerstavond<br />

Voorganger ds. Anja Kosterman<br />

• Zondag 25 december, 10.00 uur Trefpuntkerk, Glimmen<br />

Kerstmis<br />

Voorganger ds. Anja Kosterman<br />

Toelichting bij de diensten<br />

Klein kerstoratorium Huub Oosterhuis/Antoine Oomen<br />

In de dienst van 24 december 10 uur zal in de kerk van<br />

Glimmen tijdens de dienst het klein kerstoratorium geschreven<br />

door Huub Oosterhuis en gecomponeerd door Antoine Oomen<br />

worden uitgevoerd.In dit kerstoratorium zal behalve kooren<br />

solozang ook een rol zijn weggelegd voor de zingende<br />

gemeente. De cantorij van de kerk van Noordlaren/Glimmen zal<br />

met eigen solisten het kerstoratorium uitvoeren. Cantor is Chris<br />

van Bruggen Voorganger in deze dienst is ds. Ari Troost.<br />

Kerstavonddienst in de Bartholomeuskerk in Noordlaren<br />

Op 24 december om 22.00 uur zal in de Bartholomeuskerk in<br />

Noordlaren een feestelijke kerstavonddienst gehouden worden.<br />

We zingen bekende kerstliederen en horen het verhaal van de<br />

geboorte van het Christuskind in de nacht. Voorganger is de<br />

eigen predikant ds. Anja Kosterman. Het orgel wordt bespeeld<br />

door Jan-Arjen Mondria.<br />

Kerstmorgendienst in de kerk van Glimmen<br />

Op kerstmorgen 25 december 10 uur zal in de kerk van<br />

Glimmen een feestelijke kerstmorgendienst worden gehouden.<br />

Voorganger in deze dienst is de eigen predikant ds. Anja<br />

Kosterman.In deze dienst zal de cantorij haar medewerking<br />

verleden die voor deze gelegenheid onder leiding staat van<br />

Anneke van der Heide. Pianist is Chris van Bruggen.<br />

Er is een kans aanwezig dat het orgel ook weer te horen zal<br />

zijn. De orgelbouwer probeert in ieder geval de restauratie van<br />

een gedeelte van het orgel gereed te hebben. In deze dienst<br />

worden zowel oude als nieuwe kerstliederen gezongen.<br />

Iedereen is van harte welkom in deze diensten.<br />

Na afloop van de diensten is er gelegenheid om bij een kop<br />

koffie of thee met elkaar kennis te maken en na te praten.<br />

De expositie zal geopend worden op vrijdagavond 19 januari<br />

om 18.00 uur. Wees welkom!<br />

Glimmer’lei - december <strong>2017</strong><br />

9


Berichten van De Groenenberg<br />

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.<br />

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar<br />

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,<br />

Woonflair adviseert en inspireert<br />

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse<br />

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).<br />

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie<br />

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer<br />

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:<br />

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en<br />

kinderen!<br />

Het nieuwe jaar is<br />

inmiddels begonnen. Het<br />

startte in oudejaarsnacht<br />

met het Oud en Nieuw<br />

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar<br />

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,<br />

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een<br />

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen<br />

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl<br />

De Groenenberg, in<br />

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van<br />

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers<br />

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis<br />

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun<br />

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze<br />

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens<br />

iets vertelde over de<br />

toekomst. Het was<br />

gezellig druk (zie foto’s).<br />

Gelukkig was de periode<br />

van ijzelgladde wegen<br />

net achter de rug....<br />

Verder was er op<br />

14 januari een<br />

gebruikersoverleg. Op<br />

de agenda stonden het<br />

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken<br />

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en<br />

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als<br />

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog<br />

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te<br />

door. En ondertussen<br />

blijven we werken aan het<br />

verbeteren van alles wat<br />

De Groenenberg betreft.<br />

In mijn vorige bericht<br />

meldde ik al dat we<br />

bezig zijn de akoestiek te<br />

PAUL WOLDENDORP AUTO’S<br />

verbeteren en met name<br />

het www.paulwoldendorpautos.nl<br />

bargedeelte gezelliger<br />

te maken. De benodigde<br />

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis<br />

advies van een deskundige APK keuringsstation<br />

en een subsidieaanvraag is in<br />

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en<br />

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06<br />

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee<br />

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor<br />

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal<br />

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het<br />

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch<br />

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg<br />

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu<br />

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig<br />

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.<br />

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er<br />

Westerveen 17<br />

Turks gekookt (en gegeten) worden! 9751 HT Mocht Haren u op de hoogte<br />

gehouden worden via de wekelijkse T: 050-4061820 nieuwsbrief, dan kunt u<br />

zich daarvoor aanmelden. F: 050-4063962<br />

E: albertselektro@harenonline.nl<br />

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus<br />

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is<br />

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen<br />

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.<br />

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen<br />

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,<br />

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten<br />

we u hierover.<br />

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:<br />

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons<br />

emailadres: degroenenberg@gmail.com!<br />

Namens het bestuur,<br />

Cilly Kramer-Clobus<br />

Alberts<br />

elektrotechniek<br />

komen versterken. Op het moment Nog dat geen ik dit voorjaar???<br />

schrijf, moet<br />

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING<br />

Nog niet helemaal, maar in elk geval kunt<br />

www.pixxle.nl<br />

kan ik dus nog niets melden. u nu alvast uw gazon voorzien van KALK,<br />

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.<br />

Na alle feestelijkheden en extra om bijzondere verder mosvorming activiteiten<br />

te voorkomen.<br />

En denkt u nog om de vogels buiten?<br />

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.<br />

Want natuurlijk herneemt hebben we het ook gewone nog steeds allerlei Aanvang 20.00 uur.<br />

WINTER leven weer & KERST zijn gang. IN GLIMMEN!<br />

soorten WINTERVOER, maar ook STROOIZOUT<br />

en natuurlijk vele soorten kwaliteitsvoer voor uw In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de<br />

Zo ook voor De<br />

hond, kat, konijn, kip, geit, paard, schaap enz.<br />

Voor kerstbomen prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor<br />

Groenenberg. decemberzegels In de moet u zijn bij ons! En natuurlijk ook voor<br />

wintervoer, kalk voor<br />

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om<br />

agenda de tuin Tot valt ziens strooizout, bij: te lezen sneeuwschuivers en degelijke… Tot ziens bij:<br />

mee te denken en te praten over de toekomst van onze<br />

dat de gebruikelijke vereniging.<br />

bijeenkomsten weer Rijksstraatweg 32 | 9756 AG GLIMMEN<br />

ingepland staan.<br />

Het bestuur Tel. 050-4061490 van de | www.floraenfauna.nl<br />

IJsvereniging Glimmen<br />

Rijksstraatweg 32<br />

Voorlopig 9756 AG gaan GLIMMEN we zo<br />

050-4061490<br />

Website: www.floraenfauna.nl<br />

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met<br />

6 Glimmer’lei - januari 2016<br />

10 Glimmer’lei - november <strong>2017</strong>


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen<br />

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden<br />

7-jan 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. Fred Karelse<br />

14-jan 10.00 Bartholomeuskerk Noordlaren ds. A.H.Kosterman<br />

21-jan 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. Th van Beijeren<br />

28-jan 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. A.H.Kosterman Cantorij / avondmaal<br />

World Servants Diner<br />

geweldig succes!<br />

Vrijdag 1 december<br />

was het eindelijk zover;<br />

World Servants Haren<br />

kwam op bezoek bij<br />

het VrijdagAvond<br />

Café! Al vanaf elf uur<br />

’s ochtends stonden<br />

de jongeren van<br />

de actiegroep in de<br />

keuken om al het<br />

eten te bereiden.<br />

Tafels werden gedekt,<br />

kaarsjes werden<br />

aangestoken en heel<br />

veel pasta werd gekookt. Toen de eerste gasten om half zes<br />

kwamen, was het moment van de waarheid eindelijk daar. De<br />

gesprekken, het gelach en de enthousiaste kreten vulden al<br />

snel de grote zaal van het Dorpshuis. Niet lang daarna klonk het<br />

geschraap op borden en was de avond alweer bijna ten einde.<br />

Met honderd gulle gevers was de opbrengst van deze avond<br />

beter dan we ooit hadden mogen dromen en we willen daarom<br />

alle gasten hartelijk bedanken voor hun komst en hun giften.<br />

Dankzij jullie hongerige magen en gevulde portemonnees is onze<br />

actiegroep weer een heel stuk dichterbij het einddoel gekomen<br />

en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Er is nog een lange<br />

weg te gaan, maar de eerste bakstenen kunnen al ingekocht<br />

worden! Onze eerstvolgende actie zal plaatsvinden op 20 januari<br />

in Sassenhein en u bent natuurlijk van harte uitgenodigd om hier<br />

te komen genieten van een winters stamppotbuffet. Voor meer<br />

informatie over deze actie en voor opgave kunt u terecht op onze<br />

website www.wsharen.nl.<br />

Groeten,<br />

Ruben, Stijn, Michiel en Nanke<br />

Ook voor ons als organisatoren van het Vrijdagavond Café was<br />

1 december een spannende dag. Van tevoren vroegen we ons af<br />

of we 100! Glimmenaren op de been zouden krijgen, hoe deze 4<br />

jonge koks het ervan af zouden brengen en of de avond ‘voor het<br />

goede doel’ financieel een succes zou worden. Al onze zorgen<br />

waren niet nodig: de avond was in één woord GEWELDIG. Hulde<br />

aan Nanke, Stijn, Ruben en Michiel! Geen moeite was ze te<br />

veel, aan alle details was gedacht, het eten was overheerlijk en<br />

de sfeer opperbest! Dat de opbrengst alle verwachtingen heeft<br />

overtroffen is fantastisch. Namens alle gasten wensen we deze 4<br />

ambitieuze jongeren heel veel succes in 2018!<br />

De VAC-groep<br />

#MeToo<br />

Kerstinkopen doen in Haren, Sinterklaas is weer achter de rug<br />

maar ze willen ook nog wat voor onder de kerstboom. Ik mag<br />

graag winkelen, dat is het niet, alleen Sint en kerst zo snel<br />

achter elkaar... Wat moet ik nu weer kopen. Ik zou het niet weten.<br />

Gewoon rondstruinen in Haren en ik kom het vanzelf tegen<br />

(hoop ik). Eerst naar die winkel voor in Haren die zo volstaat<br />

met artikelen dat je elkaar moeilijk kan passeren. Ik wurm mij<br />

naar binnen en stoot per ongeluk tegen een man aan die direct<br />

agressief reageert en zegt blijf met je poten van mij af. Snel de<br />

winkel uitgelopen en naar de volgende goedkope winkel, die is<br />

tenminste iets ruimer, lekker rondstruinend zag ik een paar mooie<br />

dingen. Vlak voor mij viel een mevrouw tegen een stelling aan.<br />

Galant als ik ben pak ik haar vast om te helpen, kreeg ik mij daar<br />

een klap van haar handtas met de woorden “jij zit ongewenst aan<br />

mij viezerik” en liep door. Totaal uit het veld geslagen verliet ik de<br />

winkel en ging naar huis. Wat mag je nog doen? Ik weet het niet<br />

meer. Jarenlang overblijfvader geweest en menig kind getroost<br />

die was gevallen, kan dat nog in deze tijd? Ik denk het niet, wat<br />

zullen de mensen daarover denken; een man die een arm om<br />

een kind slaat is vast een viezerik die meer wil. En met angst zie<br />

ik oud en nieuw tegemoet. Gelukkig nieuwjaar wensen met drie<br />

zoenen (Nederlands) één zoen (Amerikaans) of een knal voor<br />

mijn kop (MeToo)...<br />

Berend<br />

Begin het nieuwe jaar<br />

(weer)<br />

in ’t Dorpshuis!<br />

Beste dorpsgenoten,<br />

Ook dit jaar gaat het dorpshuis open zodra het<br />

nieuwe jaar begint! Dankzij de vrijwillige<br />

inzet van een aantal dorpsgenoten is dit weer<br />

mogelijk!!<br />

Dus kom met uw buren, vrienden en familie naar<br />

de Groenenberg om elkaar een goed nieuw jaar te<br />

wensen en het glas te heffen.<br />

Tussen<br />

01.00 en 03.00 uur<br />

bent u welkom.<br />

Graag zien we u dan!!<br />

Glimmer’lei - december <strong>2017</strong><br />

11


Adverteerder in de spotlights<br />

Henny Moorman - Pedicure<br />

Door Iekje Wortelboer - Iedere maand kunt u nader kennismaken met één van onze adverteerders.<br />

Bijna altijd betreft het een bedrijf dat al jaren bestaat maar deze keer richten we de spotlights op een<br />

startende onderneming in Glimmen: Henny Moorman, Ambulant pedicure.<br />

Wist u dat we per dag 8000 tot 10.000 stappen<br />

zetten en dat voeten in een gemiddeld leven 4x de<br />

aarde rondlopen? Alleen daarom al zouden we onze<br />

voeten wel wat meer positieve aandacht mogen<br />

geven! In de praktijk komt het daar natuurlijk niet<br />

altijd van en de statistieken wijzen uit dat bijna 60%<br />

van de bevolking wel eens voetproblemen heeft.<br />

Een pedicure is specialist in het verzorgen van<br />

de voeten van mensen. Zo kan Henny Moorman<br />

pijnklachten verhelpen en door persoonlijk advies<br />

ook helpen voorkomen. En als gediplomeerde<br />

vakvrouw kan ze u natuurlijk ook doorverwijzen<br />

naar de podotherapeut, podoloog of arts.<br />

Henny (1970) is geboren en getogen in Glimmen.<br />

Zij werkte al vele jaren fulltime in de thuiszorg<br />

toen zij besloot om in de avonduren de opleiding<br />

tot pedicure te gaan volgen. Met het vakdiploma<br />

op zak, startte zij in 2016 haar eigen bedrijf als<br />

ambulant pedicure. Henny Moorman is een vrouw<br />

zonder fratsen. Natuurlijk leerde ze in de opleiding<br />

ook hoe je nagels mooi kunt lakken, maar in haar<br />

praktijk richt ze zich het liefst op het functioneel<br />

verzorgen van voeten. Je kunt om diverse redenen<br />

je voeten aan een pedicure toevertrouwen. Voor<br />

ingegroeide of scheurende teennagels, likdoorns,<br />

eelt of voetschimmel zijn voor iedereen lastig en<br />

pijnlijk. Een bezoekje van Henny kan dan een<br />

enorme verademing zijn!<br />

De keuze voor een ambulante praktijk is een welbewuste keuze geweest. De ervaring in de thuiszorg<br />

leerde Henny hoe belangrijk het is om de tijd voor mensen te kunnen nemen. Het merendeel<br />

van de cliënten die een beroep op de pedicure is doen, is de pensioengerechtigde leeftijd ruim<br />

gepasseerd en/of minder goed ter been. Dan is het natuurlijk heerlijk om niet de deur uit te hoeven<br />

om je voeten te laten behandelen en verzorgen. En Henny ervaart het als prettig om werk en<br />

privé gescheiden te houden; Bovendien valt het pedicurewerk op deze manier goed te combineren<br />

met haar parttimebaan in de thuiszorg. Vanzelfsprekend heeft ze het benodigde instrumentarium<br />

afgestemd op het aan huis bezoeken van haar cliënten.<br />

De praktijk van Henny is aangesloten bij ProVoet, een landelijke organisatie voor voetverzorgers/<br />

pedicures. Ook al hebben we het hier over een jong bedrijf, toch volgde ze het afgelopen jaar al<br />

verschillende workshops om nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen. Dus heeft u voetproblemen<br />

van welke aard dan ook, aarzelt u niet om contact met Henny Moorman (06 11517148) op te nemen!<br />

De geletterde kat<br />

Colofon<br />

Als kat beleef ik vele dingen in on<br />

perspectieven. Sommige lezers de<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

makkelijk dorpskrant. De krant verschijnt<br />

Vereniging gaat Plaatselijk dat voor Belang mij. Mijn naa<br />

met uitzondering van juli en<br />

kat. Glimmen Mijn identiteit een onafhankelijke zal voor u altijd<br />

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt<br />

mening<br />

met uitzondering<br />

over verschillende<br />

van juli en<br />

zaken zek<br />

augustus Advertenties, iedere maand.<br />

Gedurende administratie mijn en postadres: wandelingen in G<br />

huizen Postadres: Rijksstraatweg en mensen 32, tegen. Voor mij i<br />

plek Markeweg 9756<br />

waar<br />

AG<br />

ik<br />

Glimmen 17a, mij, als het even kan, v<br />

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90<br />

opkrul en knorrend zonder gedach<br />

kijk.<br />

Advertenties<br />

E-mail: In sommige<br />

en<br />

huizen ligt er een l<br />

of administratie:<br />

een glimmerlei@gmail.com<br />

kussentje. Dat is natuurlijk h<br />

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku<br />

9756 Bezorging: AG Glimmen<br />

kleur Telefoon: Lisanne van (050) Oomkens dat 406 kussentje 14 90 of de struc<br />

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech<br />

Redactie:<br />

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde<br />

Hein Bloemink,<br />

huizen<br />

glimmerlei@gmail.com<br />

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so<br />

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms<br />

Bezorging:<br />

Gert Nienhuis,<br />

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho<br />

Frans Nienhuis Somers en<br />

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W<br />

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma<br />

Hein Fotograaf: Bloemink,<br />

maar Jitske bij aan te passen. Het is som<br />

Carolien Bruinenberg, de Klein<br />

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz<br />

Kirsten Pebesma<br />

per Andrea seizoen Aanleveren<br />

Steensma of kopij: per en feestdag. De en<br />

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur<br />

daar<br />

per<br />

waar<br />

mail<br />

ik de volgende<br />

Kopij inleveren vóór:<br />

moet<br />

zondag<br />

liggen,<br />

14 januari<br />

om<br />

2018vervolgens tus<br />

Fotograaf:<br />

en de nep sneeuwballen te kroel<br />

Willem Bakker en<br />

vrouwendingen Verspreidingsweek:<br />

Carolien de Klein vermoed ik, maar he<br />

4<br />

te volgen. Ik vind het wel grappig,<br />

Aanleveren kopij:<br />

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.<br />

bij voorkeur per mail<br />

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite<br />

www.pb-glimmen.nl<br />

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa<br />

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w<br />

bewegen Verspreidingsweek:<br />

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in<br />

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een<br />

www.glimmen.net en<br />

je het www.pb-glimmen.nl<br />

vooral blijven doen, maar stress<br />

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee<br />

verdriet<br />

Voor contact<br />

om mij<br />

met<br />

heen.<br />

of info<br />

Ook<br />

over<br />

in ons do<br />

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

Autoservice<br />

Schipper<br />

Quality & Service<br />

J.S. Schipper<br />

Felland Nrd 4<br />

9753 TB Haren<br />

(050) 535 02 81<br />

info@autoserviceschipper.nl<br />

www.autoserviceschipper.nl<br />

12 Glimmer’lei - november <strong>2017</strong><br />

8<br />

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!