23.01.2018 Views

Januari 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Anita Jorritsma uit Glimmen:

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 36e jaargang – nummer 10 –– Januari December 2018 2015

Waar is Julius deze kerst?

In een korjaal door de Surinaamse jungle

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

Door Hein Bloemink

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

We in Huize schrijven Kooikamp. begin november Het bos rondom 2017. Op had de Surinamerivier,

voor hem geen

die geheimen. zich als Julius een lint werd door in de Glimmen jungle meandert, wel ‘bosjesman’

vaart een

korjaal. genoemd. Dat is Zijn een lange, kop was smalle markant, boot, die is als gemaakt een schilderij, van een

boomstam. doorgroefd. Een Maar buitenboordmotor met heldere ogen pruttelt die en straalden. verstoort Julius de

stilte was de van vriend de oppermachtige van velen. Altijd natuur, bereid diep in om het te binnenland helpen met

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

van Suriname. In deze jungle was Ronnie Brunswijk met

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

zijn ‘jungle-commando’ in de jaren 80 oppermachtig in zijn

Quintusbos om er te leren

strijd

over

tegen

paddenstoelen,

Dési Bouterse.

rupsen,

En daar vaart nu die korjaal, met

aan spechten boord twee en ijsvogels. Nederlandse Wat vrouwen. Eén van hen: Anita

Jorritsma Julius vroeger uit Glimmen. voor Waarom? werk

had gedaan was een goed

De bewaard reis die deze geheim. Glimmense Daarover vorig jaar naar Suriname maakte

heeft zei hij een niets. voorgeschiedenis. Waarom eigenlijk Anita werkt bij de GGD en zij zet

zich niet? in voor de jeugdgezondheidszorg. Vooral preventief en waar

nodig Het was is zij schakelpunt twee dagen naar voor medische zorg. “Ik werk in de wijk

Paddepoel, kerst toen waar het licht 96 verschillende op Julius’ nationaliteiten wonen”, zegt ze.

“Die kamer mix ‘s heeft avonds me altijd niet geïntrigeerd. werd Ik had behoefte om meer te

weten ontstoken. over culturen, Dat hij die ‘s ochtends van invloed zijn op het leven in Nederland.

Ook niet verscheen in mijn vakgebied aan het heb ontbijt ik ermee te maken. De ouders uit

in de Kooikamp. Dat kinderen

andere landen beoordelen de gezondheid en leefgewoonte van

tevergeefs naar hem vroegen

hun kinderen soms anders dan wij. Daarom heb ik samen met

om een wandeling te maken

een

door

collega

de sneeuw.

het plan opgevat

Ongerust

om eens een reis te maken naar

één werd van er die door culturen. huisgenoten We kozen op om praktische redenen voor

Suriname. zijn kamerdeur Ik kom in geklopt. mijn werk Jan veel Surinamers tegen en er is

geen van Splunder, taalbarrière, de want eigenaar je kunt van er Nederlands spreken.” Haar

werkgever, het huis, kwam de GGD, aanzetten heeft een met budget een voor sleutel. scholing En toen men de was deur

bereid openging een reis werd ‘in duidelijk den vreemde’ dat te er beschouwen iets vreemds als aan scholing de hand en

kennisverrijking.

moest zijn. Op het bed stond een geopend, ijzeren kistje.

Oud en roestig. Leeg. En van Julius geen spoor....

Plannen maken

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven

“We gingen hebben een onze aantal reis lang huisgenoten voorbereid”, met zegt Anita. Jan voorop “Veel contacten de trap

gelegd af op weg met vergelijkbare naar buiten organisaties om te kijken in Suriname. of Julius We daar hebben ergens

gevraagd was. Ook of in we de kennis tuin mochten heerste delen echter en doodse of we eens stilte, een op paar het

dagen constante konden suizen meelopen. van de Dan A28 leer na, je wat het meest. trouwens De reacties een stuk

waren minder erg luid vriendelijk was dan en normaal positief. Je door moet de trouwens flinke laag wel sneeuw oppassen, die

dat gisteren je je niet gevallen als de was. alwetende Oh ja, blanke verse Nederlander sneeuw, dat presenteert, geeft verse

die sporen… eventjes En komt ja hoor, vertellen richting hoe het goed berghok we het liepen hier voetsporen

doen. Dat

zou van ook één niet persoon terecht zijn, en vind daarvandaan ik. In Suriname richting is veel de verborgen zandweg

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen,

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Julius kortgeleden nog hadden

gezien. Maar nee, de laatste

keer was al wel een week

Anita tijdens de vaartocht

geleden volgens mevrouw

Goedhart. Dan maar eens aan

armoede en materieel moeten ze met minimale middelen werken.

de overzijde vragen bij Flora

De regering maakt daar rare & keuzes, Fauna. waardoor En ja hoor, gebouwen daar soms was

niet eens worden afgebouwd.” Julius Toen die de dag aanbevelingsbrief ervoor van het

de Medische Zending binnen einde was, van konden middag de tickets geweest worden

geboekt. Op 27 oktober 2017 om werden een paar Anita tuinhandschoenen

haar college

op Schiphol uitgezwaaid en te gingen kopen, zij hun aanmaakblokjes,

culturele avontuur

tegemoet. Reis naar het onbekende, roggebrood die twee en weken een zou voorraad duren.

fruit, minstens genoeg voor

Jungle

vijf dagen. Het werd steeds

Het werd een reis van uitersten.

vreemder…

Anita heeft het stadse leven van

Paramaribo leren kennen, maar *Wat reisde moest dus ook Julius met met een korjaal, al dat

via de rivier, diep de jungle in. voedsel “Suriname en kent dekens twee werelden: en hoe

de stad en de jungle, die door heeft de hij Surinamerivier dat meegenomen? met elkaar

zijn verbonden”, zegt ze. “Wie Steeds in de jungle meer vragen opgroeit maar heeft geen twee

antwoorden, mogelijkheden, het je werd blijft er steeds je hele vreemder. leven of je vertrekt Roos, die naar in de Huize stad.

Weltevreden Om werken woont of om kwam te studeren. winkel En als binnen je eenmaal voor een postzegels bestaan

en hebt voor opgebouwd de laatste in kerstkaarten Paramaribo en zijn vroeg; er (globaal wat is gezegd) hier aan weer de

hand? twee mogelijkheden: Jan vertelde je het blijft hele daar verhaal of je emigreert aan Roos. naar Nederland. Roos had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

Voor dat laatste heb je contacten in Nederland nodig, vaak familie.

raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

En geld, want zonder geld begin je niets.” Volgens Anita wordt een

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

als

bestaan

de school

in Nederland

uit ging

nog

en

steeds

Roos

gezien

het kereltje

als het hoogst

ophaalde.

haalbare.

De

vrouw Nederland met wordt verschillende gezien als kerstkleuren paradijs met in goede haar voorzieningen

haar kwam

erbij en staan comfort. en Zij vertelde en haar dat collega haar man kwamen Adriaan, uit dat die ‘paradijs’ imker is om en

verspreid Suriname in te Glimmen leren kennen. zijn bijenkasten Deel één van heeft hun trip staan, voerde Julius hen een via

paar de Surinamerivier keer had gezien (snelweg bij het met huisje water) aan naar de Drentse de jungle. Aa “Aan op het

terrein roer een van stoer de boomkwekerij kijkende Surinamer dat met verboden een legerpet toegang op, vier is voor uur

het lang publiek, varen door vlak de bij wildernis. boerderij We kwamen van de in familie de avond Ubels. pas Met aan

zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - december - januari 2015 2018 1


en dat is het dan. Mij viel ook de hiërarchie op. Ik word in mijn

werk door collega’s gewoon Anita genoemd, maar daar spreken

ze elkaar heel formeel aan met ‘zuster’.” De gezondheidszorg in

Suriname lijkt volgens de Glimmense wel wat op ons vroegere

ziekenfonds (Staatsziekenfonds). Echter, maar liefst 44% van

de Surinamers kan de premie niet betalen en heeft een ‘min- of

onvermogendenkaart’. De groep ‘minder bedeelden’ is in Suriname

zeer groot. Ongeveer 18% van de Surinamers is particulier

verzekerd en 5% van de mensen is helemaal niet verzekerd.

Surinamerivier met korjalen

op de plaats van de overnachting, het dorpje Tio Boto. Een paar

huisjes van stro, er wonen acht mensen. Eén van hen was Nicole,

die ons een hutje verhuurde. Ze voelde zich verantwoordelijk voor

ons en is een paar dagen bij ons gebleven als gids. Dat vonden

we, eerlijk gezegd, wel heel prettig.”

Kakkerlakken

Na de hartelijke ontvangst in de duisternis aten ze pyranha’s,

zuurzak (een plant) en vlees van tapirs, een delicatesse. Toen

zij, bijgeschenen door een lampje op hun hoofd, hun hutten

opzochten voor de nacht, werden zij begroet door kakkerlakken.

“Hier ervaarde ik echt dat ik in een andere wereld was

terechtgekomen”, zegt Anita. “Nederland leek even heel ver weg.”

De volgende ochtend stonden ze om zes uur op, want de korjaal

lag alweer klaar om de kinderen van Tio Boto naar school te varen.

De lessen in een lokaaltje in het oerwoud beginnen om zeven uur.

Anita gaf haar ogen de kost en zag blije en positieve mensen, die

met minimale leermiddelen onderwijs geven aan kinderen, die

misschien hun hele leven in de jungle zullen wonen. “In Suriname

valt me op dat de mensen zo vriendelijk zijn, hoewel ze hun werk

met zo weinig ontwikkelingsmaterialen moeten doen”, zegt Anita.

“Geld is echt een probleem, het wordt aan de verkeerde dingen

besteed.” Het bezoek aan Djuma werd een teleurstelling, waar

Anita overigens de humor ook wel weer van inziet. Omgeven door

jungle is dat een plaatsje waar zelfs een polikliniek is, als baken

van de gezondheidszorg. “Het is opvallend dat zulke gebouwen

er opeens staan, ze zijn prima in orde”, zegt Anita. Helaas kon ze

de polikliniek niet aan de binnenkant verkennen, want de vrouw

die er de baas was ontzegde de Nederlanders de toegang. “Dat

was heel vreemd. We toonden haar de aanbevelingsbrief van de

Medische Zending, maar ze vond dat niet genoeg. Ze had geen

persoonlijke mail ontvangen van de directeur van die organisatie

om onze komst aan te kondigen, dus we kwamen er niet in. Ze

was niet om te praten. We hebben er ook wel om moeten lachen,

want zo werkt het dus in dat land. Dat was leerzaam.”

Communiceren

Eenmaal terug in Paramaribo hebben Anita en haar collega

alsnog kunnen meelopen met medewerkers van de Regionale

Gezondheids Dienst, die wel lijkt op onze GGD. “De RGD is

uitgebreider, dan onze GGD. Ze doen b.v. ook aan verloskunde,

ambulances en bestrijding van HIV.” Verder bezocht zij ‘s Lands

Hospitaal, een huisartsenpraktijk en een kindertehuis. Gevraagd

naar de grote verschillen met de Nederlandse cultuur stipt

Anita een opmerkelijk aspect aan: communicatie. Ze zegt: “In

ons werk wordt er veel gepraat met mensen. Dat zijn dialogen,

waarin je verhalen en ervaringen uitwisselt. In Suriname heb ik

dat nauwelijks gezien, want daar wordt gecommuniceerd met

‘lijstjes’. Patiënten geven netjes antwoord op tientallen vragen

Schooltje in de jungle

Terug om iets te doen...

Anita heeft gezien, dat Suriname dus ‘roeit met de riemen die ze

hebben’. Dat is ook af te lezen aan cijfers. De kindersterfte is daar

enorm hoog, er is overgewicht en tandbederf bij kinderen. Slechts

11% van de vrouwen geeft na vier maanden nog borstvoeding

aan hun baby, dat is in Nederland 26%. “Vreemd is dat, want

borstvoeding is gezond en goedkoop. Je zou verwachten dat

ze dat belangrijk vinden”, zegt Anita. Toen zij weer terug was in

Nederland heeft zij haar ervaringen en indrukken laten bezinken,

daarna heeft zij samen met haar collega een verslag gemaakt

voor de GGD. “Ik heb ervan genoten en zal in mijn werk in

Paddepoel nu vast weer anders omgaan met mensen uit andere

culturen. Vooral met Surinaamse mensen. Als ik ooit nog eens

terug zou gaan zou ik vooral de handen uit de mouwen willen

steken en samen met Surinaamse collega’s een bijdrage leveren

aan de zorg, b.v. om borstvoeding te stimuleren. Ja, ik zou graag

nog eens naar Suriname teruggaan en daar iets bereiken voor de

mensen, hoe klein ook.”

ALV IJsvereniging Glimmen

Op maandag 5 februari a.s. om 20.00 uur wordt de jaarlijkse

Algemene Leden Vergadering van de IJsvereniging Glimmen

gehouden in het Dorpshuis de Groenenberg.

Agenda: 1. Opening

2. Notulen ALV 2017

3. Jaarverslag 2017

4. Financieel Jaarverslag 2017

5. Verslag kascommissie

6. Protocol voor het opstarten van de baan bij

naderende vorst

7. Vervroegen datum ALV naar november

8. WVTTK / rondvraag

De vergadering wordt afgesloten met een gratis verloting!

Wij nodigen u van harte uit mee te denken en te praten over de

toekomst van onze prachtige ijsbaan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

2 Glimmer’lei - januari 2018


Agenda

Dorpshuis De Groenenberg - januari - februari 2018

Wekelijks:

maandagavond de Schuttersvereniging

dinsdagavond de biljartclub

woensdagmiddag de knutselclub

woensdagavond toneelclub Glemmini

18 januari Bridge

19 januari Vrijdagavondcafé, opening expositie fotoclub

Beeldspraak

26 januari Vrijdagavondcafé met eten / generale repetitie

glemmini

30 januari Fotoclub Beeldspraak

1 februari Bridge

27 januari Glemmini toneeluitvoering

2 februari Vrijdagavondcafé met lezing Michiel Verbeek

3 februari Glemmini toneeluitvoering

9 februari Vrijdagavondcafé met eten

13 februari Fotoclub Beeldspraak

15 februari Bridge

16 februari Vrijdagavondcafé

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

Boek Hein Bloemink wordt verfilmd Waar of niet waar?

Nauwelijks een jaar geleden verscheen een nu al onverbiddelijke

bestseller: de Verborgen erfenis van klooster Yesse van de onze

‘eigen’ Harense auteur Hein Bloemink. Het boek handelt over de

ondergang van het eens zo roemruchte klooster Yesse dat ooit

gestaan heeft in het gehucht Essen bij Groningen. De enorme

schatten van het klooster blijken in het roerige jaar 1589 ontvreemd

en ergens heimelijk verstopt te zijn door de non Florentia, die er de

vele armen in haar tijd mee wilde helpen. Een soort religieuze Robin

Hood dus. Maar helaas wordt Florentina voortijdig in het bos van de

Kempkensberg bij Groningen vermoord en neemt ze haar geheim

mee in het graf. Dacht men, want in 2019 duiken er plotseling brieven

op in onder andere een oude Statenbijbel, die een tip van de sluier

oplichten. Twee vrienden uit Groningen, van beroep journalist en

rechercheur, geholpen door een nicht die archeologie studeert,

gaan op onderzoek uit. Ze komen de schat op het spoor, maar

de maffia en het Vaticaan krijgen er ook lucht van. Het Vaticaan

eist bovendien de 3000 hectare terug die de Staten van Groningen

inpikte toen het klooster in 1594 door toedoen van de reformatie

opgeheven werd. Een claim waar miljarden mee gemoeid zijn en

model kan staan voor nog veel meer zaken. En zo ontrolt zich een

bloedstollende thriller vol met intriges, een klungelige AIVD, foute

advocaten en moord en doodslag, maar waarvan we u de afloop

niet zullen verklappen.

Het boek was reeds kort na verschijning in de

Nederlandse boekwinkels nauwelijks meer

aan te slepen. En wat nog opmerkelijker is:

Er staan inmiddels vertalingen op stapel in

het Engels, Duits, Italiaans en Roemeens.

Onderhandelingen over onder meer een

vertaling in het Chinees zijn bijna rond. De

contacten voor deze vertalingen zijn gelegd op de jaarlijkse beurs

voor uitgevers, de Frankfurter Buchmesse in oktober 2017.

Inmiddels heeft de filmwereld de unieke kwaliteiten van het

manuscript ook ontdekt. Naar verluid zijn de rechten voor de

verfilming van het boek recentelijk verkocht aan de onlangs

opgerichte productiemaatschappij Yesse b.v. Paul Verhoeven zal

de regie op zich nemen, Carice van Houten speelt de rol van de

archeologe Annemiek Stol, Victor Reinier die van politierechercheur

Leo Stadman en Barry Atsma die van onderzoeksjournalist Bart

Bos. Bram Moscowicz krijgt een gastrol als louche advocaat. En

onze eigen toneelvereniging Glemmini is aangeboden om een

aantal figuranten leveren, onder andere nonnen van het klooster

Yesse, een stel middeleeuwse vagebonden en enkele personen

die voor lijk willen spelen. Wij kijken vol verwachting uit naar het

resultaat!

Glimmer’lei - januari 2018

3


- Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting

van uw zakelijke administratie

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie

Verzorgen aangiften omzetbelasting

- Verzorgen aangiften

Maken van loonadministratie omzetbelasting

jaarrekening

- Maken van jaarrekening

Verzorgen loonadministratie

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |

Voor alle voorkomende

huiswerkproblemen

Remko Aaten

Markeweg 13, 9756 BZ Glimmen

050 40 62 576 | 06 38 00 51 98

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

UW FYSIOTHERAPEUT

IN GLIMMEN E.O.

Femmy Holwerda- Hendriks

Rijksstraatweg 124 Glimmen

__________________________________________

*contracten met alle zorgverzekeraars

*behandeling zonder verwijzing mogelijk

*behandeling in de praktijk of aan huis

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen

__________________________________________

www.fysiotherapieglimmen.nl

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

4 Glimmer’lei - januari 2018


De Groenenberg

Allereerst voor iedereen die niet bij de nieuwjaarsreceptie

aanwezig kon of wilde zijn veel geluk en gezondheid voor 2018.

In december en

januari was het druk

in het dorpshuis, er

gebeurde van alles.

Een maaltijd voor de

jongeren die aan het

werk gaan met de

World Servants: in de

grote zaal waren 100

mensen die konden

genieten van een

goede en voedzame

maaltijd. Naast het vrijdagavondcafé dat gewoon doorloopt ook

het kerstdiner, de Sylvesterloop en de opening in de nacht van

oud en nieuw. Het was erg gezellig en er konden nog wel wat

mensen bij. Dat geldt ook voor de nieuwjaarsreceptie die we ieder

jaar gezamenlijk met Plaatselijk Belang houden voor het dorp.

Kennelijk moeten we meer aan publiciteit doen, want er misten

wel wat mensen, maar ook deze avond was zeer geslaagd.

De komende tijd zullen we plannen maken voor de ruimte van het

jeugdhonk en wie weet toch ook weer wat jongeren interesseren

om er samen te komen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn er

verschillende ideeën naar voren gekomen. Natuurlijk is het een

mooie ruimte om zelfstandig een activiteit te houden: van een

familiefeestje tot een lezing of workshop. Maar misschien is een

filmavond of een andere activiteit ook mogelijk. We moeten eerst

de zaak netjes maken. Misschien doen we nog een beroep op

wat mensen uit het dorp om ons daarbij te helpen.

Er komt wat meer activiteit in het dorpshuis en de ruimte is er

wel voor. Zeker overdag en in de periode zo na Pasen is er volop

gelegenheid de zalen te gebruiken. We hebben wel vrijwilligers

nodig om ons te helpen: achter de bar of op een andere manier.

Aanmelden bij ondergetekende of bij Henk Wildeboer, die ook

beschikbaar is om te overleggen over activiteiten. Overigens, van

harte welkom bij de Groenenberglezingen in februari en maart:

wethouder Michiel Verbeek en dorpsgenoot Hein Bloemink.

Lezing over verlies en rouw

Donderdagavond 1 februari 2018 om 20.00 uur – 21. 30 uur

Trefpuntkerk te Glimmen

Verlies en rouw, onlosmakelijk zijn ze met elkaar verbonden.

Ieder mens krijgt op een bepaald moment in het leven daarmee

te maken. En toch hebben veel mensen moeite met deze

onderwerpen, dat blijkt vaak wel uit reacties. Toch is het zinvol

om hier eens bij stil te staan.

Bij verlies noemen we vaak in eerste instantie het overlijden

van een dierbare. Maar er zijn zoveel vormen van verlies. Denk

bijvoorbeeld aan echtscheiding, aan de gevolgen van een

reorganisatie waardoor je je baan verliest, aan verlies van huis

en haard, van je dromen, je fysieke en/of mentale gezondheid,

gemis van kleinkinderen omdat je ze niet meer mag zien. Het zijn

uiteenlopende situaties waarin er sprake is van een ingrijpend

verlies, waarop ieder mens weer anders reageert. En gelukkig

kunnen mensen over het algemeen goed met verlies omgaan.

Want ook al zit je midden in een verliessituatie, een mens blijkt

altijd weer over de nodige veerkracht te beschikken om zelfs de

ernstigste verliezen te boven te komen.

Tijdens deze inleiding wordt nader ingegaan op diverse aspecten

van verlies en rouw. De bijeenkomst is niet bedoeld als rouwgroep

(dat vraagt om een andere werkwijze in een kleine groep) maar

als inleiding op dit veelzijdige thema. Mocht er voldoende

belangstelling zijn, dan volgt er een tweede bijeenkomst rond

een aantal nader te kiezen thema’s. Tijdens de lezing ligt er

literatuur ter inzage.

Aanmelding voor het bijwonen van de lezing vóór maandag 29

januari a.s. bij Hans Peereboom 0592580206 of peerweijd@

telfort.nl

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg

2017

Wat een jaar was 2017, leuke en minder leuke momenten beleefd,

that’s life, ieder huisje heeft zijn kruisje zal ik maar zeggen. Vorig

jaar kon je met oud en nieuw nog gewoon elkaar drie kussen

geven (dat durf ik nu niet meer). En al dat nepnieuws in de lei

over transgenders, praatpalen, flitsbussen aan de Rijksstraatweg

en ga zo maar door, ik word daar toch wel een beetje zat van

(ik trap er steeds weer in). Mijn mislukte campagne om van

Glimmen een vrijstaat te maken was ook een sof en heeft mij

diep geraakt. Ze hebben mij ook benaderd om vlogger te worden.

Ik als digibeet vlogger… hoe bedenken ze het (ik wist niet eens

wat dat was). Sinds kort zit ik op facebook op aandringen van

mijn kinderen. Wat een onzin staat daar op. Berichten over wat

ze eten (dat interesseert mij echt niet) vakantiekiekjes en plaatjes

van perfecte mensen. Of het in de avond is of in de morgen,

altijd zien ze er perfect op. Hoe dat kan, geen idee, maar volgens

mij kan dat niet. De wintermarkt, pubquiz, intocht Sinterklaas en

al die andere dingen die door vrijwilligers waren georganiseerd

waren leuke dingen om naar toe te gaan. Waar een klein dorpje

groot in kan zijn. Wat de meeste mensen niet weten is dat het

veel (leuk) werk is om dat voor elkaar te krijgen. Mijn goede

voornemen is dat ik mij ga aanmelden als vrijwilliger. Zo leer je

ook andere mensen kennen op een leuke manier. En voor het

kussen met oud en nieuw heb ik de juiste oplossing gevonden,

zeg onmiddellijk dat je een koortslip hebt en je bent overal van af.

Berend

Glimmer’lei - januari 2018

5


t

SLAGERIJ DE BUURDERIJ

SLAGERIJ DE BUURDERIJ

Inloopochtend

We zijn het nieuwe jaar goed begonnen. Hoewel het jaar nog

heel jong en pril was en wij dachten dat het wel eens heel stil zou

worden, was de zaal goed bezet.

Vogelzangsteeg 15a

9479 TE Noordlaren

Vogelzangsteeg 15a

9479 TE Noordlaren

Tel: 050-4063812

Tel: 050-4063812

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

Schoonheidssalon - Pedicure - Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon Glimmen

Rijksstraatweg 26

Schoonheidssalon Glimmen

26

Afspraak Rijksstraatweg maken? 26

Afspraak maken?

Bij voorkeur via WhatsApp of E-mail (welkom@clarycare.nl).

Kijk voor alle welkom@clarycare.nl

behandelingen op clarycare.nl

Bij voorkeur via WhatsApp www.clarycare.nl of E-mail (welkom@clarycare.nl).

Kijk voor alle behandelingen op clarycare.nl

Behandelingen alleen op afspraak.

Behandelingen alleen op afspraak.

Behandelingen alleen op afspraak.

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

06 412 66 754

06 412 66 754

06 412 66 754

De goede voornemens en hartelijke wensen waren dan ook

niet van de lucht. Ook nu kwamen de gesprekken goed op

gang. Wat hebben we zoal besproken. Allereerst natuurlijk de

decembermaand die zo succesvol was verlopen. Wat hebben we

genoten van alles wat ons ten deel is gevallen. Natuurlijk doen

we er zelf ook veel aan om de ochtenden zo goed mogelijk te

laten verlopen en als je dan merkt dat het aanslaat, ja dan kun

je er alleen maar heel gelukkig van worden. We gaan dus ook dit

jaar gewoon door. Het zou mooi zijn als nog meer mensen de

weg naar het Trefpunt weten te vinden.

We zijn druk bezig het programma voor dit jaar klaar te maken.

Gelukkig hebben we voldoende sprekers om er een interessant

jaar van te maken. In februari komt Guido Bolding ons vertellen

over zijn uitzending naar Irak. Guido is beroepsmilitair en

het afgelopen jaar was het zijn beurt om op vredesmissie te

gaan. Heel spannend. Wij zijn benieuwd naar zijn verhaal en

alle belevenissen. Mocht dit onderwerp u ook zo interesseren,

schroom dan niet en kom naar het Trefpunt. Wij zullen u hartelijk

begroeten. Wellicht tot ziens.

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand

(dinsdag 6 februari 2018)

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt

(ingang Kastanjelaan)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12

Wil Hiensch

Groenenberglezing

Herindeling Haren-Groningen

Op vrijdag 2 februari houdt Michiel Verbeek, wethouder in

Haren voor D66, onze volgende Groenenberglezing. Hij zal over

de laatste ontwikkelingen op het herindelingsdossier spreken

waarin o.a. de volgende aspecten aan de orde komen:

1. Het werkbezoek en de hoorzitting van 19 januari

2. Herindeling polariseert

3. Moeizame discussie over inhoud. Iedereen houdt z’n eigen

verhaal.

4. Wat doet het met persoonlijke verhoudingen?

5. De noodzaak van nieuwe wet- en regelgeving op dit terrein

6. De geldverspilling

7. Het houdt enorm af van de dingen die je wilt doen voor de

Gemeente Haren

8. Persoonlijke ervaringen met alle spelers in het

herindelingsdossier

De entree bedraagt €3,- en de lezing start om 20.00 uur in

Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17 te Glimmen. We

willen graag om 20 uur beginnen en vragen u daarom op tijd

aanwezig te zijn.

Van harte welkom!

6 Glimmer’lei - januari 2018


Zo… dat was me wat….

Wat was het buffelen en wat was het leuk, en wat hebben we

een mooie opbrengst! Dat is samengevat ons oordeel van de

oliebollenbakactie. Na de kerststukjes waren we wat terughoudend

met onze verwachtingen voor deze actie. Pas na de kerst

stroomden de opdrachten voor oliebollen en appelflappen binnen.

Werk aan de winkel! Eerlijk gezegd had ik zelf nog nooit oliebollen

gebakken, Hans gelukkig wel. Ik had ook wat romantische ideeën

eerlijk gezegd: beetje gezellig beslag maken, appels schillen….

Nou, het is hard werken als je bijna 1000 oliebollen hebt te bakken!!

Goede hulp

Goede hulp kwam van vriendin Bernice en haar zoon Sten en onze

zoon Ruben. En, natuurlijk ook van de enorme bak waar we bijna

40 bollen tegelijk in konden bakken. Vele handen maken licht werk

en dat bleek nodig. Want beslag maken is ook fysiek best zwaar en

al die appels schillen is ook hard werken! Geen goede hulp hadden

we van het weer. Al die regen… en die windstoten… We waren op

30 december drukker met de partytent bezig dan met bakken.

We hadden namelijk een grote partytent geleend die op onze

oprit stond. Het plan was om in dit tent zowel te bakken, als om de

mensen te ontvangen die de oliebollen zouden komen halen. Wat

stoeltjes erbij, gluhweintje of chocolademelk, TOP2000 aan… Het

leek ons reuze gezellig. Het ging alleen niet door. Op een gegeven

moment kwam iemand oliebollen halen. Ik kon zijn bestelling alleen

maar halen als hij de partytent in mijn plaats vasthield. Anders

vloog die de lucht in. Direct daarna besloten we de tent helemaal

neer te halen.

Anders

Ook bleef de olie in de grote bak, buiten, niet aldoor goed op

temperatuur. Daardoor duurde het die 1e dag allemaal wat langer.

Dus, ’s avonds om de tafel en de plannen omgegooid. De volgende

dag eerder begonnen, we gingen oliebollen bakken in het schuurtje

en om 12 uur wilden we al een hele voorraad hebben. Zoon Ruben

bleek een goede hand te hebben om de bollen mooi glad te bakken.

Ze zagen er bijna net zo uit als van een oliebollenkraam! Sten redde

zich goed met de appelflappen. Af en toe ging de radio wat harder,

de beiden jongens hadden ongeveer dezelfde muzieksmaak. En

zo lukte het om begin van de middag alles gebakken te hebben.

Daardoor ging het uitdelen ook een stuk gesmeerder. En het was

heel gezellig allerlei mensen aan de deur te krijgen, blij te maken

met nog warme en lekkere oliebollen.

€ 700,-

En zo konden we bijna 700 euro op onze teller bijtikken. Wat kun je

daar dan blij mee zijn! Ook met alle andere donaties die we kregen

in de afgelopen tijd. Mensen die ons het wisselgeld gunden van

de oliebollen, mensen die geen oliebollen wilden en ons gewoon

willen steunen. Inmiddels staat de teller op € 4500,- euro. Dat

betekent dat we bijna op de helft zijn!

Vlak voor kerst startten we met een nieuwe actie: rode en witte

wijn Voorspoed, uit Zuid-Afrika. Alle mensen die oliebollen kwamen

halen kregen een folder mee. Ook promootten we de actie via

Facebook en collega’s. De wijn smaakt prima en is een mooie deal:

een doos van 6 flessen kost € 35,00 waarbij je ook kunt kiezen voor

3 flessen rood/3 flessen wit. Voor bestellen of meer informatie over

de druiven mail naar: africaclassic2018ingehans@gmail.com

En verder?

Zijn we bezig met het voorbereiden van onze spinningmarathon:

zaterdag 24 maart van 9 tot 21 uur, bij sportschool Energy aan de

Hortuslaan in Haren. Dan kun je voor 10 euro een uurtje spinnen

voor het goede doel, onder professionele begeleiding. Je hoeft

geen spin-ervaring te hebben, gewoon lekker meedoen. Hans en

ik zorgen dat deze hele dag in Afrikaanse sferen verloopt. Ook is

er een verloting met leuke prijzen. Je kunt ook gewoon even een

kijkje komen nemen.

En we denken na over een talentenveiling, vrijdagavondmaaltijd

in de Groenenberg, mountainbikeclinic-puzzeltocht en/of iets rond

Koningsdag. Dat werken we nog uit. Mocht je ideeën hebben, of

tip, of als je ons met iets wilt helpen, dan horen we dat graag! Want

we blijven naast de sponsoracties ook bezig met alle publiciteit,

sponsors zoeken voor op onze fietskleding, nadenken en ontwerpen

van fietskleding en werken aan onze conditie. Begin dit jaar zijn we

nog serieuzer aan de slag om onze conditie op pijl te krijgen. Het

duurt nog wel even maar… het gaat dit jaar wel gebeuren!

Onze teamnaam is gewijzigd van Haute Equipe naar Team Pamajo.

Ik werk vanaf 1 januari voor een andere werkgever en Hans en ik

zijn team Pamoja, dat is “samen” in het swahili. Volg ons op www.

africaclassic.nl/teampamoja.

Inge Bakker

Voedselbank

INGE EN HANS

ROND DE KILIMANJARO

Op zondag 4 februari en op dinsdag 6 februari heeft u weer de

mogelijkheid om tussen half 10 en 12 uur uw spullen voor de

Voedselbank af te geven. Op zondag kan dat voor of tijdens de

kerkdienst of het koffiedrinken en op dinsdag is dat tijdens de

inloopochtend. In beide gevallen: van harte welkom.

Plaats: het Trefpunt, Nieuwe Schoolweg 5, ingang Kastanjelaan.

Wij brengen de opgehaalde spullen naar de voedselbank van

Zuidlaren.

Hartelijk dank, Corke van der Weijden

Enquête!

Vul nog in en praat mee voor het te laat is!

Wilt u dat ons dorp zo blijft zoals het momenteel is? Of beter?

Vul dan de enquête met betrekking tot de Dorpsvisie in!!!

Allerlaatste kans

Het kan nog tot 1 februari!!!

Ga naar www.glimmen.net of

naar pb-glimmen.nl

Glimmer’lei - januari 2018

7


d

e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

Lidnummer: 301798

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

Zuidlaren | Stationsweg 91

www.steenbergenfietsen.nl

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

8 Glimmer’lei - januari 2018


Recept

voor een heerlijk pannenkoekenfeest

in de groenenberg

Vorige week vrijdag (12 januari) was het groot feest in het Dorpshuis. Jong en oud hadden een fantastische

avond. Het recept is eenvoudig; De hoofdingrediënten zijn vier opa’s en veel pannenkoeken.

(Boodschappenlijstje)

30 liter melk, 14 kilo bloem, 80 eieren, 5 flessen zonnebloemolie, 6 kilo kaas (geraspt), 1 kilo spek in dunne

plakjes, 6 kilo appels (grof geraspt, kleine stukjes of schijven), 16 bussen poedersuiker, 12 flessen stroop, 4

potten chocopasta en 1 klein busje zout.

[Daarnaast heeft u nodig]

4 enthousiaste, stressbestendige en flexibele opa’s die de beginselen van het pannenkoeken bakken onder

de knie hebben en bovendien gezamenlijk onderstaande functies kunnen bekleden:

Hoofd inkoop / coördinator (Bert Romkes) Twee geroutineerde pannenkoekenbakkers met specialiteit

spek of kaas of appel (Bonne Holwerda en Frans Muller) Hoofd logistiek (Jan Schuurmans) En niet te

vergeten: pakweg 100 hongerige kinderen en ouder(s)!

Begin tijdig met de voorbereidingen; tel de

beschikbare tafels, stoelen, borden en bestek

in het dorpshuis. Voeg eventueel 100 plastic

bordjes toe aan het boodschappenlijstje. Deel

enkele dagen van tevoren flyertjes met relevante

informatie over begintijd, kosten, aanmeldadres

etc. uit, op het schoolplein van de Quintusschool.

Denk eraan dat er altijd meer mensen komen dan

zich hebben opgegeven. Zorg voor (voldoende)

ranja.

de bestellingen, het bedienen van de gasten, het

afruimen van de tafels, het doen van de afwas etc.

etc. Gastvrije barkeepers zijn uiteraard een ‘must’.

Vergeet na afloop niet om iedereen hartelijk te

bedanken!

Volgt u dit beproefde recept, dan garandeer ik

u een spetterend pannenkoekenfeest in ons

Glimmense Dorpshuis!

Het is aan te bevelen om op de dag van het

feest de aardlekschakelaars in de Groenenberg

even te controleren zodat de grote zaal sfeervol

verlicht kan worden. Tenslotte zorgt u voor

voldoende hulptroepen voor het opnemen van

Nb

Mocht de organisatie van een dergelijk feest

voor u teveel zijn: de opa’s Bert Romkes, Bonne

Holwerda, Frans Muller en Jan Schuurmans

hebben beloofd om volgend jaar weer een

pannenkoekenfeest te organiseren.

[Door Iekje Wortelboer]

Glimmer’lei - januari 2018

9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

Berichten van De Groenenberg

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

Woonflair adviseert en inspireert

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

inmiddels begonnen. Het

startte in oudejaarsnacht

met het Oud en Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl

De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

iets vertelde over de

toekomst. Het was

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter de rug....

Verder was er op

14 januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda stonden het

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

verbeteren van alles wat

De Groenenberg betreft.

In mijn vorige bericht

meldde ik al dat we

bezig zijn de akoestiek te

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

verbeteren en met name

het www.paulwoldendorpautos.nl

bargedeelte gezelliger

te maken. De benodigde

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis

advies van een deskundige APK keuringsstation

en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

zich daarvoor aanmelden.

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover.

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

komen versterken. Op het moment Nog dat geen ik dit voorjaar???

schrijf, moet

www.pixxle.nl

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

Nog niet helemaal, maar in elk geval kunt

kan ik dus nog niets melden. u nu alvast uw gazon voorzien van KALK,

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na alle feestelijkheden en extra om bijzondere verder mosvorming activiteiten

te voorkomen.

En denkt u nog om de vogels buiten?

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Want natuurlijk herneemt hebben we het ook gewone nog steeds allerlei Aanvang 20.00 uur.

soorten WINTERVOER, leven weer maar zijn ook gang. STROOIZOUT IN GLIMMEN!

en natuurlijk vele soorten kwaliteitsvoer voor uw In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo ook voor De

hond, kat, konijn, kip, geit, paard, schaap enz.

Denkt u ook om de buitenvogels? prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. Wij hebben diverse In de soorten buitenvoer en meerdere smaken vogelpindakaas.

En als het nodig is natuurlijk

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda Tot ook valt ziens strooizout, bij: te lezen sneeuwschuivers en dergelijke… Tot ziens bij:

mee te denken en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

bijeenkomsten weer Rijksstraatweg 32 | 9756 AG GLIMMEN

ingepland staan.

Het bestuur Tel. 050-4061490 van de | www.floraenfauna.nl

IJsvereniging Glimmen

Rijksstraatweg 32

Voorlopig 9756 AG gaan GLIMMEN we zo

050-4061490

Website: www.floraenfauna.nl

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met

6 Glimmer’lei - januari 2016

10 Glimmer’lei - januari 2018


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

21-jan 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds.Th van Beijeren

28-jan 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. A.H. Kosterman cantorij Avondmaal

4-feb 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. J.Hommes

11-feb 10.00 Bartholomeuskerk Noordlaren ds. J.Hekman

18-feb 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. A.H.Kosterman cantorij

25-feb 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. A.Troost

Glemmini

Evenals voorgaande jaren voert toneelvereniging “Glemmini” te

Glimmen weer een toneelvoorstelling op. Dit jaar wordt de klucht

van Henk Roede: Extra hulp op de eerste hulp opgevoerd.

In de wachtruimte van het regionale ziekenhuis is het een drukte

van belang. De oude, enigszins vergeetachtige Dr. Hogenbaum,

gaat binnenkort met pensioen maar moet nog eerst zijn opvolger

inwerken. Dan komt Joop, langs gestuurd door het uitzendbureau

voor schoonmaakwerkzaamheden. Dr. Hogenbaum ziet hem als

zijn opvolger wat uiteraard tot bijzondere situaties leidt.

Als u deze voorstelling wilt bekijken dan kan dat op 27 januari

of 3 februari in Dorpshuis de Groenenberg te Glimmen.

Aanvangstijdstip van beide voorstellingen is om 20.00 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal voorafgaand aan de

voorstelling. In de voorverkoop zijn de kaarten te verkrijgen bij

Flora & Fauna, dier en tuinshop, Rijkstraatweg 32 te Glimmen.

Maar waar is de echte opvolger van Dr. Hogenbaum en wie

komen er allemaal langs op de eerste hulp? Nella met haar

verschrikkelijke kwalen is een oude bekende, Rebecca is dol op

geld en doet daar alles voor en dan is er ook nog Roel die zijn

aandoening combineert met zijn werk. En mevrouw Molenwiek?

Zij heeft het allemaal door. Gelukkig zijn de verpleegkundigen

kordaat en doortastend en spreken de directeur aan maar of zij

de boel nog kunnen redden?

Extra hulp op de eerste hulp is een klucht van Henk Roede die

van de ene dolle situatie overgaat in de andere. Hoe één en

ander zich ontwikkelt kunt u zien in de voorstelling:

Uit de oude doos

“Schippersvrouw van schrik in het water gesprongen”

– Weekblad Schuttevaer 1938

Op 27 oktober 1938 hangt er een dichte mist. Het weekblad

‘Schuttevaer’ bericht: ‘…Schippersvrouw van schrik in het

water gesprongen. Donderdag in de vroege ochtend is een

grote truck (opm: trekker C) met trailer van de Mij. de Hunzebooten

te Groningen door het gesloten hek van de brug over

het Noordwillemskanaal gereden, doordat de chauffeur J.W. uit

Nunspeet, door de dikke mist te laat zag, dat de afsluitbomen

van het genoemde kanaal gesloten waren. De cabine van de

truck kwam hierdoor boven het kanaal te hangen. De chauffeur

kon nog tijdig uit de auto springen. Juist passeerde de tjalk

AALTJE uit Groningen, schipper J. Nieman, door de brug.

De AALTJE was geladen met suikerbieten, bestemd voor de

Friesch-Groningsche suikerfabriek. De vrouw van Nieman,

die aan het roer stond en de zware vrachtauto op zich af zag

komen, sprong in haar angst overboord in het ijskoude water.

Zij kon echter door tegenwoordigheid van geest van haar man,

die op het voorschip juist de boom hanteerde en brugwachter

Warners worden gered. De vrouw, die uiteraard zeer overstuur

was, werd door de onmiddellijk gewaarschuwde dr. Eerelman uit

Glimmen behandeld en zal waarschijnlijk van het onaangename

en gevaarlijke avontuur geen nadelige gevolgen ondervinden.

Truck en afsluitbomen werden ernstig beschadigd. Het verkeer

over deze brug was geruime tijd gestagneerd...’

Glimmer’lei - januari 2018

11


Het Markefonds

De vereniging Christelijk basisonderwijs (VCBG) opent per 1-1-2018 een subsidieregeling, genaamd

Het Markefonds, voor projecten en activiteiten die de aantrekkingskracht van Glimmen verder

vergroten.

De VCBG is momenteel een kleiner wordende vereniging en na raadpleging van de huidige leden is

besloten een fonds op te richten. Hierbij een kleine terugblik over het ontstaan van het Markefonds.

De Vereniging Christelijk Basisonderwijs Glimmen (hierna VCBG) kent een lange historie. Voor

de Quintusschool was op deze locatie de Christelijke Basisschool De Marke gevestigd. De VCBG

heeft altijd een financiële buffer gehad die in het verleden is opgebouwd en werd aangewend ten

behoeve van de school. Bij de oprichting van de Quintusschool zijn deze gelden buiten de fusie

van de scholen gebleven om niet in Stichting Baasis te verdwijnen maar voor de Quintusschool en

Glimmen ter beschikking te blijven. De vereniging wordt echter kleiner en het bestuur en haar leden

zijn van mening dat dit geld een bestemming moet krijgen in het dorp. Zo is o.a. al het sportveld

achter de Quintusschool hieruit deels gefinancierd. Sinds de fusie van de basisscholen De Marke

en de Meent enkele jaren geleden is de functie van de vereniging veranderd van bestuur naar

ondersteuning. De vereniging ondersteunt de samenwerkingsschool Quintusschool te Glimmen en

ziet toe op de (christelijke) identiteit. De vereniging zoekt onder andere samenwerking in alles wat

tot de plaatselijke en algemene belangen van het christelijk onderwijs hoort. Jaarlijks wordt overleg

gevoerd met de Quintusschool en wordt gesproken over ondersteuning op diverse gebieden zoals

talentonderwijs, identiteitslessen, kinderopvang, sportfaciliteiten, kleuterlessen en andere. Om de

verbinding te zoeken met ook andere verenigingen en instellingen en om de aantrekkelijkheid van

de Quintusschool en het dorp Glimmen voor (jonge) kinderen, jeugd en ouderen te vergroten opent

de VCBG een subsidieregeling per 1 januari 2018.

Het bestuur heeft een commissie samengesteld waarin naast de leden van het bestuur ook Bert

Haan en Vivienne Verlinden-Masson gaan deelnemen. Deze beoordelingscommissie komt twee

keer per jaar bijeen om aanvragen aan Het Markefonds te beoordelen. De indieningstermijn voor de

eerste ronde sluit op 1 april 2018. Wilt u meer weten wat de speerpunten zijn waaraan een aanvraag

moet voldoen en hoe u een aanvraag in kunt dienen dan kunt u een mail richten aan de secretaris

Annette Offringa (2offringa2@home.nl).

Namens het bestuur,

Edward Wielens, voorzitter - Reinier Antonides, penningmeester - Annette Offringa, secretaris.

Winnaar verloting

laat het zich goed

smaken

De Glimmer’lei pubquiz heeft in november

een zeer gelukkig winnaar van de verloting

opgeleverd. Mies is samen met drie vrienden

heerlijk uit eten geweest in de Kastanjehoeve.

De foto zegt genoeg!

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging gaat Plaatselijk dat voor Belang mij. Mijn naa

met uitzondering van juli en

kat. Glimmen Mijn identiteit een onafhankelijke zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening

met uitzondering

over verschillende

van juli en

zaken zek

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende administratie mijn en postadres: wandelingen in G

huizen Postadres: Rijksstraatweg en mensen 32, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756

waar

AG

ik

Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Lisanne van (050) Oomkens dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij aan te passen. Het is som

Carolien Bruinenberg, de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

11 februari

om

2018

vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

8

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12 Glimmer’lei - januari 2018

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!