22.02.2018 Views

Februari 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor<br />

Glimmen en Omstreken<br />

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen<br />

33e 36e jaargang – nummer 210 –– <strong>Februari</strong> December <strong>2018</strong> 2015<br />

Waar is Julius deze kerst?<br />

Op stap met wandelcoach Wouter Heijne<br />

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,<br />

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.<br />

Door Frans Somers<br />

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer<br />

Heeft in Huize u al Kooikamp. eens de neiging Het bos gehad rondom om de had ochtend voor te hem starten geen<br />

met geheimen. een koude Julius douche? werd Of in op Glimmen een vorstige wel de winterse ‘bosjesman’ dag<br />

een genoemd. wandeling Zijn op kop blote was voeten markant, te maken? als Waarschijnlijk<br />

een schilderij,<br />

niet. doorgroefd. Toch zou Maar dat beslist met heldere geen verkeerd ogen die idee straalden. zijn. Volgens Julius<br />

Wouter was de Heijne, vriend wandelcoach van velen. Altijd en ‘Wim bereid Hof’ instructeur, om te helpen kunt met u<br />

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de<br />

hierdoor fysiek en mentaal aanzienlijk weerbaarder worden.<br />

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het<br />

En daardoor beter in staat om met uitdagende situaties om<br />

Quintusbos om er te leren<br />

te<br />

over<br />

gaan,<br />

paddenstoelen,<br />

zowel op het lichamelijk<br />

rupsen,<br />

als het geestelijke vlak.<br />

spechten en ijsvogels. Wat<br />

Het Julius is een vroeger prachtige winterdag voor werk als uw verslaggever zich meldt bij<br />

het had huis gedaan van Wouter was Heijne een goed aan de Hoge Hereweg in Glimmen.<br />

Het bewaard is weliswaar geheim. stevig onder Daarover nul, maar de zon schijnt uitbundig.<br />

Zoals zei hij afgesproken niets. Waarom zou eigenlijk het interview al wandelend gehouden<br />

worden. niet? Dit om een goed beeld te krijgen van wat wandelcoaching<br />

zoal Het vermag. was twee Wouter dagen kan voor zich sinds kort - naast erkend<br />

wandelcoach kerst toen het - officieel licht op ook Julius’ Wim Hof Instructeur noemen. Wim<br />

Hof kamer verwierf ‘s avonds zowel in binnen- niet werd als buitenland grote bekendheid<br />

als ontstoken. ‘The Iceman’: Dat hij iemand ‘s ochtends die extreme koude kan weerstaan. Hof<br />

zwom niet verscheen onder meer aan onder het 50 ontbijt meter poolijs door en liep boven de<br />

in de Kooikamp. Dat kinderen<br />

poolcirkel bij temperaturen tussen de 20 en 30 graden onder nul<br />

tevergeefs naar hem vroegen<br />

een halve marathon op blote voeten.<br />

om een wandeling te maken<br />

door de sneeuw. Ongerust<br />

En werd warempel: er door zoals huisgenoten een ware op Wim Hof instructeur betaamt,<br />

gaat zijn kamerdeur ook Wouter geklopt. deze vrieskoude Jan morgen dun gekleed en<br />

zonder van Splunder, kousen de en eigenaar schoenen van met mij op pad. Waarom zou je<br />

zoiets het huis, doen kwam en wat aanzetten houdt die met Wim een Hof sleutel. Methode En nu toen precies de in? deur<br />

Wouter: openging “De werd methode duidelijk berust dat op er drie iets principes: vreemds Koudetraining, aan hand<br />

ademhaling moest zijn. en Op focus. het bed Als je stond aan kou een blootgesteld geopend, wordt, ijzeren dwing kistje.<br />

het Oud lichaam en roestig. je om Leeg. daar mee En van om te Julius gaan geen en maak spoor.... je het sterker.<br />

Met ademhalingstechnieken kun je lichaam en geest van stress<br />

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven<br />

naar gingen rust een sturen. aantal En focus huisgenoten heb je nodig met om je Jan volle voorop aandacht de bij trap je<br />

lijf af te op houden, weg naar zodat buiten je daar om beter te mee kijken om of kunt Julius gaan. daar Doe je ergens dat<br />

niet, was. dan Ook krijg in je de het tuin namelijk heerste wel degelijk echter koud”. doodse stilte, op het<br />

constante suizen van de A28 na, wat trouwens een stuk<br />

“Mensen minder luid zijn was van dan nature normaal geneigd door om de hun flinke comfortzone laag sneeuw op te die<br />

zoeken. gisteren Dat gevallen kost namelijk was. Oh het ja, minste verse energie. sneeuw, Aangenaam dat geeft verse en<br />

lekker sporen… veilig. En Maar ja hoor, daarmee richting verleer het berghok je de vaardigheid liepen voetsporen om met<br />

moeilijke van één situaties persoon om en te daarvandaan gaan, die zich in richting ieder mensenleven de zandweg<br />

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen,<br />

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar<br />

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er<br />

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over<br />

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel<br />

weg waren. Vreemd!<br />

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was<br />

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij<br />

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting<br />

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de<br />

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen<br />

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer<br />

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners<br />

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze<br />

Julius kortgeleden nog hadden<br />

gezien. Maar nee, de laatste<br />

keer was al wel een week<br />

geleden volgens mevrouw<br />

Goedhart. Dan maar eens aan<br />

de overzijde vragen bij Flora<br />

& Fauna. En ja hoor, daar was<br />

Julius die dag ervoor aan het<br />

einde van de middag geweest<br />

om een paar tuinhandschoenen<br />

te kopen, aanmaakblokjes,<br />

roggebrood en een voorraad<br />

fruit, minstens genoeg voor<br />

vijf dagen. Het werd steeds<br />

vreemder…<br />

*Wat moest Julius met al dat<br />

voedsel en dekens en hoe<br />

heeft hij dat meegenomen?<br />

Steeds meer vragen maar geen<br />

antwoorden, het werd steeds vreemder. Roos, die in Huize<br />

Weltevreden woont kwam de winkel binnen voor postzegels<br />

en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; wat is hier aan de<br />

hand? Jan vertelde het hele verhaal aan Roos. Roos had<br />

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar<br />

raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.<br />

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool<br />

als de school uit ging en Roos het kereltje ophaalde. De<br />

vrouw met verschillende kerstkleuren in haar haar kwam<br />

erbij staan en vertelde dat haar man Adriaan, die imker is en<br />

verspreid in Glimmen zijn bijenkasten heeft staan, Julius een<br />

paar keer had gezien bij het huisje aan de Drentse Aa op het<br />

terrein van de boomkwekerij dat verboden toegang is voor<br />

het publiek, vlak bij de boerderij van de familie Ubels. Met<br />

zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug<br />

1<br />

Glimmer’lei - december - februari 2015 <strong>2018</strong> 1


voordoen.” Wat het lichamelijke betreft: De Wim Hof Methode zou<br />

ervoor kunnen zorgen dat mensen minder snel ziek worden en<br />

dat het immuunsysteem effectiever gaat werken. Maar je kunt de<br />

methode ook doortrekken naar het psychische. In je comfortzone<br />

blijven zitten betekent ook vaak dat mensen moeilijke zaken uit de<br />

weg gaan. Daarbij valt te denken aan problemen op het werk, in<br />

de relatie, met familie, geld enzovoort. Ouderwets gezegd: je kop<br />

in het zand steken. Vaak is het beter om zaken nu aan te pakken,<br />

dan langdurig te blijven zitten in een onbevredigende situatie.<br />

“Maar daar heb je lef en een actieve houding voor nodig”, volgens<br />

Wouter, “want je omgeving neemt het je in eerste instantie vaak<br />

niet in dank af dat je lastige zaken ter sprake brengt of dingen<br />

fundamenteel veranderen wil. Door s ‘morgens onder een koude<br />

douche te gaan staan, train je als het ware jouw mentale spier om<br />

moeilijke zaken niet uit de weg te gaan. Dat vereist een actieve<br />

houding, want het is makkelijker om onder een warme douche te<br />

gaan staan.”<br />

Veranderingen kunnen voor iedereen in je systeem uiteindelijk<br />

positief uitpakken, maar dat is niet altijd zo. “Soms zul je je<br />

omgeving teleurstellen als je andere keuzes maakt in het leven.<br />

“Maar als je niet in evenwicht met jezelf leeft, kun je een ander ook<br />

niet gelukkig maken. En uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk<br />

voor zijn eigen geluk; die verantwoordelijkheid kun je niet bij een<br />

ander leggen”.<br />

Zelf heeft de inmiddels 34 jaar oude Wouter ook voor<br />

de nodige keuzes in zijn leven gestaan en ingrijpende<br />

veranderingen meegemaakt. Na zijn studie Cultuur- en<br />

Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit van Maastricht<br />

vond hij werk bij een consultancybureau. Een ‘goede’ baan, met<br />

een hoog inkomen en een flinke leasebak, dat wel, maar ook<br />

met 60 uur werken in de week, veel reizen en geen tijd voor een<br />

sociaal leven. Echt bevredigend vond hij het werk dat hij deed<br />

bovendien niet. Het keerpunt kwam toen zijn vader ernstig ziek<br />

werd. Om meer bij zijn vader te kunnen zijn, nam hij ontslag<br />

en zocht minder belastend en meer bevredigend werk. Zijn<br />

vader zelf vond het eerst maar niks, maar Wouter heeft nooit<br />

spijt gehad van zijn keuze. Inmiddels werkt hij nog een aantal<br />

dagen als onderwijsadviseur bij de gemeente Smallingerland.<br />

Zijn voornaamste aandachtsgebied is het bestrijden van<br />

taalachterstand. Daarnaast is hij twee jaar geleden begonnen<br />

als wandelcoach, waar hij ook een opleiding voor gevolgd heeft.<br />

En sinds kort is hij dus ook officieel instructeur van de Wim Hof<br />

Methode. Het ligt in de bedoeling om op termijn geheel voor<br />

zichzelf te beginnen. “Ik zou meer kunnen verdienen, maar heb<br />

geleerd te kiezen voor dat wat ik echt belangrijk vind.” Nu heeft hij<br />

veel meer tijd voor zijn gezin: vriendin Ilse en kinderen Minke (4)<br />

en Sera (2). En kan hij zich richten op werk waar hij zijn ziel in kan<br />

leggen. Uiteindelijk is hij vooral geïnteresseerd in de persoonlijke<br />

ontwikkeling van mensen.<br />

Zijn activiteiten zijn ondergebracht in het bedrijf BliqOpener.<br />

Op de Facebook-pagina hiervan kunnen we onder andere het<br />

volgende lezen: “Het is mijn doel jou te inspireren en motiveren<br />

om te kiezen voor wat jij écht belangrijk vindt, omdat ik geloof dat<br />

je alleen dan echt gelukkig kunt worden”.<br />

Een wandeling met Wouter kan inderdaad bijzonder inspirerend<br />

zijn, zoals ik zelf heb mogen ondervinden. Wandelen leidt sowieso<br />

vaak tot diepere gesprekken. En je hoeft je er je stoute schoenen<br />

niet voor uit te trekken. Want als je dat wilt zul je daar eerst flink<br />

voor moeten oefenen. Bijvoorbeeld door s’morgens te beginnen<br />

met een koude douche. Instructies hierover (en andere informatie<br />

over Wouter en zijn activiteiten) zijn te vinden op website www.<br />

bliqopener.nl.<br />

2 Glimmer’lei - februari <strong>2018</strong>


Agenda<br />

Dorpshuis De Groenenberg - februari - maart <strong>2018</strong><br />

Wekelijks:<br />

maandagavond de Schuttersvereniging<br />

dinsdagavond de biljartclub<br />

woensdagmiddag de knutselclub<br />

woensdagavond toneelclub Glemmini<br />

22 februari Vrouwen van nu<br />

23 februari Vrijdagavondcafé met eten<br />

27 februari Fotoclub Beeldspraak<br />

1 maart Bridge<br />

2 maart Vrijdagavondcafé en lezing Hein Bloemink<br />

9 t/m 17 maart Biljarttoernooi<br />

17 maart Finale biljarttoernooi<br />

24 maart NL Doet dag<br />

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.<br />

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,<br />

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.<br />

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,<br />

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl<br />

Huiswerkbegeleiding<br />

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.<br />

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198<br />

Themabijeenkomst<br />

Trefpuntkerk: Voltooid leven?<br />

Op woensdag 21 februari <strong>2018</strong> om 19.30 uur lezen en horen we<br />

veel over het thema “voltooid leven”. In de politiek gaat het over de<br />

vraag of er een wettelijke regeling moet komen hoe om te gaan met<br />

wensen tot actieve beëindiging van het leven wanneer iemand zijn<br />

leven “voltooid” acht. Ja, zegt de één want het is nu niet duidelijk en<br />

dit leidt tot pijnlijke situaties.<br />

Nee, zegt de ander, hier passeren we een ethische grens want<br />

wie is de mens dat hij beschikt over leven of dood. En wat is dat<br />

eigenlijk: een voltooid leven. Niet alleen de politiek, maar ook de<br />

medische wetenschap is hierover sterk verdeeld.<br />

Ook vanuit levensbeschouwelijk/religieus oogpunt hoor je hierover<br />

heel verschillende geluiden. Wat zit er allemaal aan vast, en<br />

hoe kom je voor je zelf tot een persoonlijk houvast in deze grote<br />

vragen. Daarover willen wij graag aan de hand van een inleiding<br />

van de heer Hans van Dam met elkaar in gesprek. De heer<br />

van Dam is docent en consulent hersenletsel, gespecialiseerd<br />

verpleegkundige (neurologie) en publicist en ook voorzitter van<br />

het Herman Verbeekfonds. De predikant van de protestantse<br />

gemeente Noordlaren Glimmen, mevrouw ds. Anja Kosterman zal<br />

ook vanuit haar ervaring een aantal inzichten met ons delen.<br />

Inloopochtend voor alle<br />

dorpsbewoners en andere<br />

belangstellenden<br />

Voor de tweede inloopochtend van dit jaar hadden wij Guido<br />

Bolding uitgenodigd. Guido is vorig jaar op vredesmissie naar Irak<br />

geweest. Hij begon met het voorstellen van zichzelf en te vertellen<br />

wat het doel van de missie was. Guido was pelotonscommandant<br />

en had 27 man onder zich.<br />

Eerst liet Guido ons zien waar Irak ligt op de wereldkaart en om<br />

welk deel van Irak het ging. We kregen te zien hoe het kampement<br />

was opgebouwd en welke landen nog meer meededen aan die<br />

vredesmissie.<br />

De opdracht was de Koerden te trainen om het hen toegewezen<br />

gebied en de grenzen daarvan te beveiligen. Omdat geen<br />

van beide partijen de taal van de ander sprak gaf dat extra<br />

moeilijkheden met het overbrengen van de lesstof. Zo ook om het<br />

geleerde in de praktijk te brengen. Alle lessen en alle gesprekken<br />

moesten met behulp van tolken gedaan worden. Elke morgen van<br />

6 uur tot een uur of 12 werd lesgegeven en het geleerde zoveel<br />

mogelijk in praktijk gebracht. Daarna werd het zo warm dat de<br />

schaduw, voor zover dat mogelijk was, moest worden opgezocht.<br />

Het regime in Bagdad en de Koerden in het noorden traden<br />

aanvankelijk gezamenlijk op om de IS te verslaan. Nu het land zo<br />

goed als bevrijd is van IS, hoewel de vrees voor aanslagen nog<br />

steeds aanwezig is, zijn de sluimerende onderlinge spanningen<br />

toegenomen. De Koerden willen een veel groter gebied onder<br />

hun invloedssfeer brengen dan het centrale gezag in Bagdad wil<br />

toestaan. Vooral het in bezit hebben van de olierijke stad Kirkuk<br />

ging te ver. Ook hier draait alles om macht en geld.<br />

Gelukkig was er tussendoor ook tijd voor ontspanning. Vooral de<br />

stad Erbil, iets noordelijker, was dan in trek.<br />

Na 4 maanden zat deze missie erop. Voor de cooling down<br />

werd een tussenstop gemaakt op Cyprus. De cultuurschok kon<br />

haast niet groter zijn. Zo vanuit de woestijn en het helemaal<br />

niks belandden Guido en zijn mannen in een heel mondain<br />

ressort. Onvoorstelbaar wat een wereld van verschil op toch zo’n<br />

betrekkelijk korte afstand. Na twee dagen werd de reis hervat<br />

naar Nederland.<br />

Groot was de vreugde bij Guido toen hij op het dak van vliegveld<br />

Eindhoven zijn zusje zag, die daar ter verwelkoming was. Zo<br />

kwam een einde aan de vredesmissie waarbij ook wij een kijkje<br />

achter de schermen konden nemen.<br />

Volgende maand zal de heer Tijsseling ons iets vertellen over<br />

zijn werk als vrijwillig molenaar. U allen weer van harte welkom.<br />

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)<br />

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (di. 6 maart <strong>2018</strong>)<br />

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12<br />

Wil Hiensch<br />

Van harte welkom.<br />

Glimmer’lei - februari <strong>2018</strong><br />

3


- Aangifte inkomstenbelasting<br />

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting<br />

van uw zakelijke administratie<br />

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting<br />

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie<br />

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie<br />

Verzorgen aangiften omzetbelasting<br />

- Verzorgen aangiften<br />

Maken van loonadministratie omzetbelasting<br />

jaarrekening<br />

- Maken van jaarrekening<br />

Verzorgen loonadministratie<br />

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie<br />

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|<br />

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|<br />

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|<br />

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |<br />

HUISWERKBEGELEIDING<br />

Glimmen<br />

EINDExamENtRaINING?<br />

30 apRIL t/m 4 mEI <strong>2018</strong><br />

Geïnteresseerd? Wees er op tijd bij!<br />

Neem contact op met:<br />

Remko Aaten<br />

06-38005198<br />

remko.aaten@home.nl<br />

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:<br />

+<br />

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving<br />

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +<br />

regionalia + gezondheid + zingeving<br />

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

UW FYSIOTHERAPEUT<br />

IN GLIMMEN E.O.<br />

Femmy Holwerda- Hendriks<br />

Rijksstraatweg 124 Glimmen<br />

__________________________________________<br />

*contracten met alle zorgverzekeraars<br />

*behandeling zonder verwijzing mogelijk<br />

*behandeling in de praktijk of aan huis<br />

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen<br />

__________________________________________<br />

www.fysiotherapieglimmen.nl<br />

Speciaalzaak in borstprothesen,<br />

bijbehorende lingerie en badkleding<br />

Zuidlaarderweg 5<br />

9756 CE Glimmen<br />

Tel: 050-4064135<br />

glimmen@profeel-mammacare.nl<br />

www.profeel-mammacare.nl<br />

Miranda Abbring<br />

4 Glimmer’lei - februari <strong>2018</strong>


Nieuws van de Groenenberg<br />

Ook al waren er niet zo heel veel mensen, de Groenenberglezing<br />

van onze wethouder Michiel Verbeek heeft wel de regionale pers<br />

gehaald en was wel spraakmakend. De toneelvoorstellingen van<br />

Glemmini waren goed bezet en de toneelspelers waren tevreden,<br />

mooi dat het dit jaar wel door kon gaan. Nu kijken we vooruit<br />

naar het jaarlijkse biljarttoernooi, met dit jaar als extra een<br />

driebandentoernooi in het weekeinde. En we kijken terug op een<br />

geweldig Pannenkoekenfestijn.<br />

We zijn in gesprek met de gemeente over het onderhoud<br />

van ons gebouw, dat is best lastig, maar we hopen op goede<br />

ontwikkelingen waar het gaat om de ruimte van het jeugdhonk<br />

en de duurzaamheid. Wat dat betreft constateren we een groot<br />

probleem voor de Groenenberg, omdat de energienota veel te<br />

hoog wordt. Dit jaar hebben we daar voor het eerst zelf inzicht in,<br />

omdat het eerder via de gemeente liep.<br />

Glimmen raakt op termijn<br />

huisarts kwijt<br />

De Huisartsenpraktijk in Glimmen heeft een nieuwe naam:<br />

"De Hondsrug". Deze verandering luidt een nieuw tijdperk<br />

in, want het zal niet meer zo lang duren dat de praktijk naar<br />

Haren gaat verhuizen. Verder is er een nieuwe huisarts<br />

toegetreden, die de praktijk op termijn gaat overnemen:<br />

Peter Rosier. In 2016 rondde Peter Rosier (31) zijn opleiding<br />

tot huisarts af. Tijdens zijn opleiding deed hij werkervaring<br />

op in huisartsenpraktijk Glimmen.<br />

Op dit moment hangen in de Groenenberg foto’s van de fotoclub,<br />

die na enige tijd zullen wisselen. Zo kunt u zien wat deze club<br />

zoal doet, ik vond ze erg mooi, zowel de zwart-wit als ook de<br />

kleur.<br />

Het wordt gezelliger, mensen zijn tevreden over hoe het gaat in de<br />

Groenenberg, we hebben alleen dringend behoefte aan mensen<br />

die als vrijwilliger mee willen helpen achter de bar bij wat er ’s<br />

avonds aan activiteiten is en bij evenementen. Het is leuk werk,<br />

je leert het dorp wat kennen en je levert een bijdrage aan onze<br />

leefbaarheid. Voor informatie kun je terecht bij ondergetekende of<br />

bij onze beheerder Henk Wildeboer.<br />

Jan Hommes, voorzitter<br />

Groenenberglezing Hein<br />

Bloemink over zijn eerste<br />

roman over Klooster Yesse<br />

Haren<br />

Auteur Hein Bloemink heeft in zijn eerste roman "De verborgen<br />

erfenis van klooster Yesse" een fictief verhaal verweven met de<br />

werkelijke geschiedenis van het klooster Yesse, dat van 1215<br />

tot 1600 heeft gestaan in Haren. Deze mix blijkt een explosief<br />

mengsel, want in het verhaal komen misdaad, liefde en een<br />

keiharde juridische strijd samen. Het Vaticaan claimt grond in<br />

Haren, dat tijdens de reformatie is 'afgepakt' door de provincie.<br />

Tijdens de lezing zal Hein Bloemink vertellen over het schrijfproces<br />

(fantasie en research), maar ook ingaan op de geschiedenis van<br />

het klooster. Hij zal bovendien aantonen dat het in theorie echt<br />

mogelijk is dat Rome ooit nog eens met een schadeclaim aan de<br />

Nederlandse staat op de proppen komt.<br />

De lezing wordt gehouden op vrijdag 2 maart a.s. om 20 uur in<br />

Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17 te Glimmen. De entree<br />

bedraagt 3 euro.<br />

Van harte welkom!<br />

Voorlopig blijft Jan Winters nog één dag per week als huisarts<br />

werken, de overige dagen is hij docent en adjunct-hoofd van de<br />

Huisartsenopleiding UMC Groningen. Peter Rosier wordt het<br />

nieuwe gezicht van de praktijk. Het overnemen van de praktijk<br />

is een bewuste keuze. Peter: “Als huisarts ben je toch een<br />

soort ondernemer met personeel. Niet alle huisartsen vinden<br />

dat prettig en die kiezen dan vaak voor andere werkvormen. Ik<br />

heb er goed over nagedacht en vind het fijn dat ik vanuit een<br />

vaste plek kan gaan werken. Wat ik erg belangrijk vind zijn de<br />

langdurige relaties met de patiënten.”<br />

Jan Winters heeft zijn werk altijd al gecombineerd met<br />

docentschap voor de huisartsenopleiding en ook de wetenschap<br />

bleef hem al die jaren boeien. “Ik wil altijd erg graag weten waarom<br />

de dingen zijn zoals ze zijn”, zegt hij. Hij is blij dat hij in Peter<br />

Rosier een opvolger vindt. Hij zegt: “Er zijn weliswaar genoeg<br />

jonge huisartsen, maar in onze regio is er toch schaarste aan<br />

artsen die een eigen praktijk willen. Je wordt dan toch een soort<br />

ondernemer met 365 dagen per jaar eindverantwoordelijkheid.<br />

Mooi dat Peter die stap wél durft te zetten.”<br />

Verhuizen<br />

In de huisartsenpraktijk werken naast de twee huisartsen ook<br />

Wendellien Winters als praktijkmanager, een praktijkondersteuner-somatiek<br />

een praktijkondersteuner-GGZ en twee assistentes<br />

in deeltijd. In Glimmen begon de praktijk al in de eerste helft van<br />

de vorige eeuw (huisarts Blonk) die rond 1955 werd opgevolgd<br />

door L. Smid. In de jaren 80 kwam Jan Winters hem bijstaan<br />

en nam later de gehele praktijk over. “Ik heb grote veranderingen<br />

meegemaakt”, zegt Winters. “Daardoor heb je als huisarts<br />

nu steeds meer ruimte nodig, die we hier achter mijn huis niet<br />

hebben. We zitten op 68 m2 en de nieuwe norm is 140 m2.”<br />

Glimmer’lei - februari <strong>2018</strong><br />

5


t<br />

SLAGERIJ DE BUURDERIJ<br />

SLAGERIJ DE BUURDERIJ<br />

Vogelzangsteeg 15a<br />

9479 TE Noordlaren<br />

Vogelzangsteeg 15a<br />

9479 TE Noordlaren<br />

Tel: 050-4063812<br />

Tel: 050-4063812<br />

info@slagerijdebuurderij.nl<br />

www.slagerijdebuurderij.nl<br />

info@slagerijdebuurderij.nl<br />

www.slagerijdebuurderij.nl<br />

Schoonheidssalon - Pedicure - Manicure<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

De Geletterde kat<br />

Feestjes, ze moeten vooral ‘gezellig’ zijn. Tante Ans komt zo op<br />

bezoek. Zij komt niet alleen, het hele huis is over een half uurtje<br />

gevuld. Vermakelijke taferelen voor een kater zoals ik. De hele<br />

week heb ik er al plezier van. Het begon met de lijst genodigden,<br />

waarbij het hoofdstuk ‘Tante Ans wel of niet uitnodigen’ toch wel<br />

favoriet van mij was. Zij vond dat tante toch echt wel moest worden<br />

gevraagd. Hij zei dat tante Ans een kreng is, die altijd anderen<br />

belachelijk maakt, de taart vies vindt als deze niet zelfgebakken<br />

is en lelijk doet over het huis. Waarop zij begon te huilen dat tante<br />

zo belangrijk is voor moeder en dus wel moet komen. Hij rolde zijn<br />

ogen, waardoor ik wist dat zij gewonnen had. Tranen zijn sterk en<br />

mannen zijn zwak.<br />

Twee dagen geleden hebben ze drie keer boodschappen gedaan.<br />

Verkeerde merken voor tante Ans, toch te veel, toch te weinig. Zij<br />

gisteren de halve dag in de keuken om een verse taart te bakken.<br />

Drie keer mislukt, hij weer nieuwe ingrediënten halen, taart<br />

geslaagd. Vanmorgen was de slagroom ingezakt en de decoratie<br />

uitgelopen. Tranen. Hij weer naar de winkel voor een mooie nieuwe<br />

winkeltaart.<br />

Vanmorgen is het hele huis gepoetst en zijn alle spullen in de kast<br />

gepropt. De kastdeur staat op spanning. Algehele gespannen sfeer,<br />

perfect huis. Dan gaat de deurbel; Tante Ans met moeder, vader<br />

en de nieuwe buren. Ik strijk mijn bil extra hard langs de kastdeur<br />

als tante binnenkomt, met resultaat. Lang leve feestjes, lang leve<br />

perfectie.<br />

Schoonheidssalon Glimmen<br />

Rijksstraatweg 26<br />

Schoonheidssalon Glimmen<br />

Rijksstraatweg 26 26<br />

Afspraak maken?<br />

Afspraak maken?<br />

Bij voorkeur via WhatsApp of E-mail (welkom@clarycare.nl).<br />

Kijk voor alle welkom@clarycare.nl<br />

behandelingen op clarycare.nl<br />

Bij voorkeur via WhatsApp www.clarycare.nl of E-mail (welkom@clarycare.nl).<br />

Kijk voor alle behandelingen op clarycare.nl<br />

Behandelingen alleen op afspraak.<br />

Behandelingen alleen op afspraak.<br />

Behandelingen alleen op afspraak.<br />

06 412 66 754<br />

06 412 66 754<br />

06 412 66 754<br />

Pizzeria & Grillroom<br />

Oude Middelhorst 1a<br />

9751 TK Haren<br />

Tel: 050 534 97 78<br />

De website die informeert over hulp in Haren<br />

HarenHelpt.nl<br />

Zoekt u hulp in Haren? Dan is HarenHelpt.nl<br />

de eerste plek waar u kunt zoeken. Deze<br />

website helpt u bij het zoeken en het<br />

vinden van passende oplossingen<br />

en mogelijkheden voor zorg,<br />

jeugdhulp, werk, inkomen,<br />

wonen en welzijn.<br />

De website voor al uw sociale vragen<br />

Meer weten? Kijk op: www.harenhelpt.nl<br />

6 Glimmer’lei - februari <strong>2018</strong>


NLdoet<br />

Het Oranje Fonds organiseert in maart <strong>2018</strong> samen met<br />

duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste<br />

vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in<br />

de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit<br />

de mouwen te steken.<br />

Meedoen<br />

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven.<br />

Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk<br />

actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger?<br />

Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan<br />

zijn.<br />

Ook het Dorpshuis De Groenenberg in Glimmen doet mee. U<br />

bent van harte uitgenodigd om mee te helpen tijdens de NLDoet<br />

dag op 24 maart a.s. vanaf 10 uur (dus niet op 10 maart zoals<br />

eerder gemeld) in het dorpshuis. Er zijn dan een aantal klussen<br />

gepland die gedaan moeten worden om het dorpshuis nog<br />

gezelliger te maken.<br />

Voor informatie en opgave kunt u mailen naar activiteiten.<br />

groenenberg@gmail.com.<br />

Zanguur in Glimmen 25 maart<br />

16.30 uur<br />

Op zondagmiddag 25 maart om 16.30 uur is er in de Trefpuntkerk<br />

van Glimmen een zanguur waarin verschillende nieuwe liederen<br />

worden gezongen. Ook zullen ter afwisseling een aantal bekende<br />

liederen op het programma staan.<br />

Het doel van dit zanguur is de rijkdom ontdekken die de nieuwe<br />

liederen uit het Nieuwe Liedboek en andere bundels in zich<br />

bergen. Het zijn liederen die in maar ook buiten de zondagse<br />

liturgie een functie kunnen hebben.<br />

We worden bij het zingen geholpen door het zangkwartet<br />

‘Mozayk’ uit Heerenveen, bestaande uit Froukje Rispens,<br />

Willemien Lolkema, Atse Numan en Andries Visser.<br />

De solopartijen worden gezongen door Anneke van der Heide.<br />

Piano en orgel worden bespeeld door Chris van Bruggen die<br />

tevens uw gastheer is.<br />

Toegang is vrij. Collecte bij de uitgang.<br />

Van harte welkom!<br />

Kortetermijngeheugen<br />

Naar Groningen om iets op te halen met de auto. Wat een drama,<br />

het begint al in Haren met het shared space, ze vliegen je aan alle<br />

kanten voorbij. En dan Groningen met al zijn éénrichtingswegen<br />

(waar niet iedereen zich aan houdt). Je moet ogen voor en achter<br />

hebben, anders heb je zo een ongeluk of je rijdt een fietser plat.<br />

Je wordt bedankt met een opgestoken hand als je stopt voor een<br />

zebrapad (dat moet toch?). Er zijn mensen die voorrang nemen<br />

en zo doorrammen, het ging menigmaal net goed. Fietsers kun je<br />

niet meer inschatten, die (elektrische) fietsen zijn er eerder dan je<br />

denkt. Op school kreeg je een verkeersexamen en daar leerde je<br />

hoe en wat de regels zijn in het verkeer. Goed uitkijken, je hand<br />

uitsteken als je afslaat en goed op de borden letten. Je slaagt en<br />

je bent trots op jezelf en dan komt het kortetermijngeheugen in<br />

beeld. Wat je hebt geleerd ben je heel snel weer vergeten. Maar<br />

ik begrijp het wel. Het is ook zeer moeilijk om een hand uit te<br />

steken als je wilt afslaan, je fietst in het donker zonder licht, met<br />

drie fietsers naast elkaar en dan ook nog een telefoon in je hand.<br />

En dan achttien (eindelijk volwassen), je mag stemmen en rijden<br />

(een mijlpaal in je leven). Je leert hoe je je moet gedragen in het<br />

verkeer achter het stuur van een auto. Je slaagt voor je examen<br />

en daar is weer je kortetermijngeheugen. Je slingert over de weg<br />

(weer die rottige telefoon) en weer geen richting aangeven, op<br />

rotondes zéker niet. Je voelt je oppermachtig achter het stuur.<br />

En daarom een tip van mij. Er zit een stokje links aan ieder<br />

stuur, van iedere auto. Die kun je naar boven en naar beneden<br />

bewegen. Zet hem naar beneden en stap uit. Dan zie je dat er<br />

een lampje gaat flikkeren (aan uit aan uit) aan de zijkant van je<br />

auto en dat is de richting die je op wilt. Gemakkelijker kan niet.<br />

Niet eerst remmen en dan je stokje bewegen, eerst het stokje,<br />

dan afremmen en afslaan. Dat scheelt een hoop ergernis voor je<br />

medeweggebruiker (en voor jezelf)…<br />

Oud papier container<br />

Quintusschool<br />

Zoals u misschien weet staat er iedere maand op de parkeerplaats<br />

bij het dorpshuis een container voor oud papier, waarvan de<br />

opbrengst ten goede komt aan de Quintusschool. De container<br />

komt altijd op een donderdag rond 12.00 uur en wordt altijd weer<br />

gehaald op vrijdag rond dezelfde tijd.<br />

Tot de grote vakantie zal de container er staan op de volgende<br />

data:<br />

22 en 23 februari<br />

29 en 30 maart<br />

26 en 27 april<br />

31 mei en 1 juni<br />

28 en 29 juni<br />

19 en 20 juli<br />

Brengt allen uw gelezen kranten, folders, bladen en eventueel de<br />

Glimmer’lei (al hebben we dat laatste liever niet…)<br />

Berend<br />

Glimmer’lei - februari <strong>2018</strong><br />

7


d<br />

e<br />

r<br />

t<br />

s<br />

n<br />

s<br />

s<br />

k<br />

r<br />

f<br />

n<br />

n<br />

e<br />

r<br />

e<br />

.<br />

t<br />

r<br />

n<br />

n<br />

d<br />

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!<br />

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als<br />

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,<br />

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl<br />

Henny Moorman<br />

Pedicure<br />

Ambulant pedicure<br />

Telefoon nummer: 06 11517148<br />

Lidnummer: 301798<br />

Auto Eelde.nl<br />

Otto van Bergen & Robert Schoon<br />

Burgemeester J.G. Legroweg 108<br />

9761 TD Eelde<br />

Tel: 050-3094940<br />

www.autoeelde.nl<br />

Zuidlaren | Stationsweg 91<br />

www.steenbergenfietsen.nl<br />

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126<br />

9493 9493 TB DE PUNT<br />

GRONINGERSTRAAT<br />

TB DE PUNT<br />

126<br />

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT<br />

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur<br />

TEL: 050-4061500<br />

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:<br />

8.00<br />

6.30 – 20.00 –<br />

- 22.00<br />

20.00 uur uur<br />

uur<br />

Zondag:<br />

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zondag: 9.00 – 20.00 uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

8 Glimmer’lei - februari <strong>2018</strong>


Glemmini trok volle zalen<br />

Door Carolien de Klein<br />

Onder het genot van een kop Chinese thee zit ik terug te kijken<br />

naar de foto’s van de uitvoering van het toneelstuk "Extra hulp<br />

op de eerste hulp" (opgedragen aan Fina Tent). Het stuk werd<br />

uitgevoerd door Toneelvereniging Glemmini op 27 januari en<br />

3 februari <strong>2018</strong>. Een hilarische klucht en wat weer een werk<br />

voordat alles er staat en aangekleed is! Door veel hulp (van vele<br />

vrijwilligers, dank daarvoor!) van buitenaf en vanuit het dorp zelf.<br />

Iedereen die geweest is heeft gezien wat een prachtig decor<br />

ze hadden, zelfs een lift (deze wordt straks weer gebruikt bij<br />

een andere toneelvereniging) en een draaideur. Er waren ook<br />

twee dames van een andere toneelvereniging (de Toveroos uit<br />

Zuidbroek), die hadden dit toneelstuk vorig jaar uitgevoerd. Ze<br />

hebben genoten en vonden het erg leuk om te zien hoe een<br />

andere toneelvereniging het uitvoert.<br />

De eerste uitvoering is altijd spannend, en het ging heel goed!<br />

Het stuk bestond uit drie bedrijven, na bedrijf 1 hing er een vieze<br />

geur op het toneel. De spelers moesten iets opdrinken (zgn.<br />

urine) maar iemand had in plaats van appelsap, appelazijn erin<br />

gedaan! Nou, dat hebben ze geweten. En wat een lol na die tijd!<br />

En na de uitvoering was er natuurlijk een Tombola met prachtige<br />

prijzen! Al met al een prachtig toneelstuk en applaus voor de<br />

toneelvereniging Glemmini. Op naar volgend jaar!<br />

En ondertussen….<br />

Zijn we alweer opgeschoten in het nieuwe jaar. De oliebollen zijn<br />

inmiddels goed verteerd en het is tijd voor nieuwe acties. Dat zijn<br />

er twee. Als eerste onze wijnactie, die al verrassend goed loopt.<br />

Heel plezierig enthousiaste reacties te ontvangen.<br />

Onze tweede actie is een sportieve. Op zaterdag 24 maart van<br />

9:00 tot 17:00 uur kan iedereen voor tien euro een uurtje sporten<br />

voor het goede doel. In Afrikaanse sferen en onder deskundige<br />

leiding een uurtje spinnen, jumpen of body totaal: leuk voor u en<br />

leuk voor ons goede doel. Leuk om eens uit te proberen, ervaring<br />

is niet nodig. Neem gerust een buurvrouw, oom, kind of collega<br />

mee. Sportschool Energy sponsort ons doordat we gebruik<br />

mogen maken van de sportschool. Samen met de enthousiaste<br />

instructeurs brengt Energy in praktijk waar ze voor staan: sporten<br />

met plezier. Ook Glimmenaren zijn van harte welkom aan de<br />

Hortuslaan 3a in Haren.<br />

Door een mooie donatie van Hans zijn werkgever gaat het goed<br />

met ons sponsorgeld. De teller staat op dit moment op € 7.319,90.<br />

Dat gaat zeker de goede kant op en we zijn er heel blij mee! Dat<br />

betekent dat Hans en ik serieuzer moeten gaan nadenken over –<br />

en aan de slag met- onze conditie. De kans dat de tocht doorgaat<br />

wordt steeds groter!<br />

Volg ons op: www.africaclassic.nl/team-pamoja. Pamoja betekent<br />

in het Swahil “samen”.<br />

Inge Bakker en Hans Keijzer<br />

INGE EN HANS<br />

ROND DE KILIMANJARO<br />

Glimmer’lei - februari <strong>2018</strong><br />

9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49<br />

Berichten van De Groenenberg<br />

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.<br />

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar<br />

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,<br />

Woonflair adviseert en inspireert<br />

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse<br />

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).<br />

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie<br />

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer<br />

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:<br />

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en<br />

kinderen!<br />

Het nieuwe jaar is<br />

inmiddels begonnen. Het<br />

startte in oudejaarsnacht<br />

met het Oud en Nieuw<br />

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar<br />

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,<br />

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een<br />

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen<br />

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl<br />

De Groenenberg, in<br />

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van<br />

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers<br />

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis<br />

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun<br />

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze<br />

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens<br />

iets vertelde over de<br />

toekomst. Het was<br />

gezellig druk (zie foto’s).<br />

Gelukkig was de periode<br />

van ijzelgladde wegen<br />

net achter de rug....<br />

Verder was er op<br />

14 januari een<br />

gebruikersoverleg. Op<br />

de agenda stonden het<br />

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken<br />

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en<br />

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als<br />

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog<br />

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te<br />

door. En ondertussen<br />

blijven we werken aan het<br />

verbeteren van alles wat<br />

De Groenenberg betreft.<br />

In mijn vorige bericht<br />

meldde ik al dat we<br />

bezig zijn de akoestiek te<br />

PAUL WOLDENDORP AUTO’S<br />

verbeteren en met name<br />

het www.paulwoldendorpautos.nl<br />

bargedeelte gezelliger<br />

te maken. De benodigde<br />

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis<br />

advies van een deskundige APK keuringsstation<br />

en een subsidieaanvraag is in<br />

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en<br />

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06<br />

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee<br />

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor<br />

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal<br />

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het<br />

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch<br />

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg<br />

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu<br />

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig<br />

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.<br />

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er<br />

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte<br />

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u<br />

zich daarvoor aanmelden.<br />

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus<br />

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is<br />

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen<br />

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.<br />

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen<br />

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,<br />

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten<br />

we u hierover.<br />

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:<br />

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons<br />

emailadres: degroenenberg@gmail.com!<br />

Namens het bestuur,<br />

Cilly Kramer-Clobus<br />

komen versterken. Op www.pixxle.nl<br />

het moment Nog dat geen ik dit voorjaar???<br />

schrijf, moet<br />

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING<br />

Nog niet helemaal, maar in elk geval kunt<br />

kan ik dus nog niets melden. u nu alvast uw gazon voorzien van KALK,<br />

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.<br />

Na alle feestelijkheden en extra om bijzondere verder mosvorming activiteiten<br />

te voorkomen.<br />

En denkt u nog om de vogels buiten?<br />

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.<br />

Want natuurlijk herneemt hebben we het ook gewone nog steeds allerlei Aanvang 20.00 uur.<br />

soorten WINTERVOER, leven weer maar zijn ook gang. STROOIZOUT IN GLIMMEN!<br />

en natuurlijk vele soorten kwaliteitsvoer voor uw In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de<br />

Zo ook voor De<br />

hond, kat, konijn, kip, geit, paard, schaap enz.<br />

Denkt u ook om de buitenvogels? prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor<br />

Groenenberg. Wij hebben diverse In de soorten buitenvoer en meerdere smaken vogelpindakaas.<br />

En als het nodig is natuurlijk<br />

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om<br />

agenda Tot ook valt ziens strooizout, bij: te lezen sneeuwschuivers en dergelijke… Tot ziens bij:<br />

mee te denken en te praten over de toekomst van onze<br />

dat de gebruikelijke vereniging.<br />

bijeenkomsten weer Rijksstraatweg 32 | 9756 AG GLIMMEN<br />

ingepland staan.<br />

Het bestuur Tel. 050-4061490 van de | www.floraenfauna.nl<br />

IJsvereniging Glimmen<br />

Rijksstraatweg 32<br />

Voorlopig 9756 AG gaan GLIMMEN we zo<br />

050-4061490<br />

Website: www.floraenfauna.nl<br />

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met<br />

6 Glimmer’lei - januari 2016<br />

10 Glimmer’lei - februari <strong>2018</strong>


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen<br />

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden<br />

18-feb 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. A. H. Kosterman cantorij<br />

25-feb 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. A. H. Kosterman<br />

4-mrt 10.00 Trefpuntkerk Glimmen da. A. van Beijeren<br />

11-mrt 10.00 Bartholomeuskerk Noordlaren ds. A. H. Kosterman<br />

18-mrt 19.00 Trefpuntkerk Glimmen prof.dr. M.Steehouder cantorij<br />

25-mrt 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. R. Fortuin palmzondag<br />

29-mrt 19.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. A. H. Kosterman witte donderdag Avondmaal mmv cantorij<br />

30-mrt 19.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. A. H. Kosterman goede vrijdag<br />

31-mrt 21.00 Bartholomeuskerk Noordlaren ds. A. Troost paasnacht<br />

Bustijden Nieuwe Schoolweg Glimmen per 01 januari <strong>2018</strong><br />

LIJN 50 NAAR GRONINGEN:<br />

UUR: 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00<br />

00<br />

Ma t/m Vrij: 22 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20<br />

30 33<br />

40<br />

49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50<br />

Zaterdag: 20 20 20 20 20 20<br />

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50<br />

Zon- feestd. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50<br />

Ma t/m Vrij in 22 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20<br />

schoolvakanties: 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50<br />

LIJN 50 NAAR DE PUNT en/of ASSEN:<br />

UUR: 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00<br />

Ma t/m Vrij: 00 00 00<br />

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 08<br />

24 30 30 30<br />

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 37 37 37 37 37 37 52<br />

Zaterdag: 12 12 12 12 12 12 12<br />

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 37 37 37 37 37 37 52<br />

Zon- feestd. 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 52<br />

Ma t/m Vrij in 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10<br />

schoolvakanties: 24 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 37 37 37 37 37 37 52<br />

Copyright GPN Productions.<br />

NACHTBUS LIJN 418 NAAR GIETEN:<br />

Zaterdag op zondag: 03:18 uur en 05:28 uur.<br />

Collecte Hartstichting<br />

Collectanten gevraagd voor de Hartstichting voor<br />

het dorp Glimmen.<br />

Periode: 8 april <strong>2018</strong> t/m 14 april <strong>2018</strong><br />

Graag opgeven bij:<br />

Sandra Jager | Tel. 5343633 | E-mail: Robjager@dds.nl<br />

Glimmer’lei - februari <strong>2018</strong><br />

11


Koud douchen; heilzaam of onzin?<br />

Door Gert Nienhuis<br />

Naar aanleiding van ons hoofdartikel wat nadere resultaten van een onderzoek over het koud<br />

(na)douchen aangezien ondergetekende dat ook al bijna 2,5 jaar doet, en mét resultaat mag<br />

ik wel zeggen.<br />

Door wat publicaties en een buurman die al jaren koud bleek<br />

na te douchen besloot ik in augustus 2015 dat ook eens te<br />

proberen. Volgens de buurman had hij het nu nooit meer koud<br />

en was ook nooit meer verkouden of had hij last van soortgelijk<br />

ongemak. Augustus was natuurlijk ook niet de moeilijkste<br />

maand om zo’n experiment te beginnen dus vooruit met de<br />

geit. Het viel me niet tegen en was best wel verkwikkend<br />

bovendien. Maar het was (en is nog steeds) altijd even slikken<br />

als je ’s ochtends na een kleine 10 minuutjes heerlijk warm<br />

water opeens een slinger aan de thermostaatkraan moet<br />

geven en de temperatuur van een graadje of 39 opeens<br />

naar 8 daalt (op dit moment dan, zomers is het ongeveer 15<br />

graden). Maar het went uiteindelijk wel en momenteel is ruim<br />

90 seconden geen enkel probleem meer….. En het resultaat?<br />

Terwijl ik tot die augustusdag best af en toe licht verkouden<br />

was, hoesterig, beetje keelpijn of erger heb ik eerlijk waar…<br />

sindsdien nog geen noemenswaardig iets opgelopen, niet<br />

meer dan een loopneus na een koude fietstocht in de wind<br />

of een héél lichte keelpijn die binnen een dag weer vanzelf verdwenen is… Na bijna 2,5 jaar durf<br />

ik wel te stellen dat dat geen toeval meer is. Hieronder de beschrijving van het onderzoek die mijn<br />

vermoeden bevestigd… (bron: https://www.sportrusten.nl/koud-douchen-minder-ziekteverzuim/)<br />

Met een team artsen is arts G.A. Buijze van het AMC aan de slag gegaan. Samen met Inger N.<br />

Sierevelt, Bas C. J. M. Van der Heijden, Marcel G. Dijkgraaf en Monique H. W. Frings –Dresen heeft<br />

hij een online-vragenlijst samengesteld die deelnemers moesten invullen. Na goedkeuring van de<br />

medisch ethische commissie van het AMC vond Buijze meer dan 3000 proefpersonen.<br />

Op 1 januari 2015 deden 3018 mensen mee aan het onderzoek met de naam Cool Challenge. De<br />

deelnemers wordt gevraagd om één maand, iedere dag, koud te douchen.<br />

Ze werden verdeeld in 4 groepen:<br />

Groep 1 douchte 30 seconden koud (na een warme douche)<br />

Groep 2 douchte 60 seconden koud (na een warme douche)<br />

Groep 3 douchte 90 seconden koud (na een warme douche)<br />

Groep 4 douchte warm, net als anders<br />

De uitkomsten zijn opvallend:<br />

• 29% minder ziekteverzuim<br />

• Het maakt niet uit of je 30, 60 of 90 seconden koud doucht<br />

• Meer dan 90% neemt zich voor koud te blijven douchen<br />

• Meer dan 60% doucht ook 3 maanden na de start van het onderzoek nog koud af<br />

• Deelnemers melden een hoger energielevel<br />

Dus dorpsgenoten; uit solidariteit met de Groningers in het gasgebied én voor je eigen gezondheid;<br />

weg met het warme douchen…<br />

De geletterde kat<br />

Colofon<br />

Als kat beleef ik vele dingen in on<br />

perspectieven. Sommige lezers de<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

makkelijk dorpskrant. De krant verschijnt<br />

Vereniging gaat Plaatselijk dat voor Belang mij. Mijn naa<br />

met uitzondering van juli en<br />

kat. Glimmen Mijn identiteit een onafhankelijke zal voor u altijd<br />

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt<br />

mening<br />

met uitzondering<br />

over verschillende<br />

van juli en<br />

zaken zek<br />

augustus Advertenties, iedere maand.<br />

Gedurende administratie mijn en postadres: wandelingen in G<br />

huizen Postadres: Rijksstraatweg en mensen 32, tegen. Voor mij i<br />

plek Markeweg 9756<br />

waar<br />

AG<br />

ik<br />

Glimmen 17a, mij, als het even kan, v<br />

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90<br />

opkrul en knorrend zonder gedach<br />

kijk.<br />

Advertenties<br />

E-mail: In sommige<br />

en<br />

huizen ligt er een l<br />

of administratie:<br />

een glimmerlei@gmail.com<br />

kussentje. Dat is natuurlijk h<br />

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku<br />

9756 Bezorging: AG Glimmen<br />

kleur Telefoon: Lisanne van (050) Oomkens dat 406 kussentje 14 90 of de struc<br />

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech<br />

Redactie:<br />

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde<br />

Hein Bloemink,<br />

huizen<br />

glimmerlei@gmail.com<br />

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so<br />

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms<br />

Bezorging:<br />

Gert Nienhuis,<br />

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho<br />

Frans Nienhuis Somers en<br />

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W<br />

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma<br />

Hein Fotograaf: Bloemink,<br />

maar Jitske bij aan te passen. Het is som<br />

Carolien Bruinenberg, de Klein<br />

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz<br />

Kirsten Pebesma<br />

per Andrea seizoen Aanleveren<br />

Steensma of kopij: per en feestdag. De en<br />

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur<br />

daar<br />

per<br />

waar<br />

mail<br />

ik de volgende<br />

Kopij inleveren vóór:<br />

moet<br />

zondag<br />

liggen,<br />

11 maart<br />

om<br />

<strong>2018</strong><br />

vervolgens tus<br />

Fotograaf:<br />

en de nep sneeuwballen te kroel<br />

Willem Bakker en<br />

vrouwendingen Verspreidingsweek:<br />

Carolien de Klein vermoed ik, maar he<br />

12<br />

te volgen. Ik vind het wel grappig,<br />

Aanleveren kopij:<br />

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.<br />

bij voorkeur per mail<br />

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite<br />

www.pb-glimmen.nl<br />

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa<br />

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w<br />

bewegen Verspreidingsweek:<br />

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in<br />

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een<br />

www.glimmen.net en<br />

je het www.pb-glimmen.nl<br />

vooral blijven doen, maar stress<br />

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee<br />

verdriet<br />

Voor contact<br />

om mij<br />

met<br />

heen.<br />

of info<br />

Ook<br />

over<br />

in ons do<br />

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

Autoservice<br />

Schipper<br />

Quality & Service<br />

J.S. Schipper<br />

Felland Nrd 4<br />

9753 TB Haren<br />

(050) 535 02 81<br />

info@autoserviceschipper.nl<br />

www.autoserviceschipper.nl<br />

12 Glimmer’lei - februari <strong>2018</strong><br />

8<br />

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!