05.05.2018 Views

Fierljepmagazine 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Fierljeppen<br />

magazine voor polsstokverspringen<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 01<br />

WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

Burgum is trots en ambitieus<br />

NK in een nieuw fierljepdecor<br />

[p7]<br />

Sjinkie Knegt, Shorttracktopper<br />

met respect voor fierljeppen<br />

[p10]<br />

De plannen van Scherjon<br />

Fierljepbeleving in optima forma<br />

[p25]<br />

M agazine no: 08 <strong>2018</strong><br />

voor polsstokverspringen


Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 03<br />

VOORWOORD Door teije dijk<br />

Fierljeppen: beleef het mee!<br />

We staan aan het begin van<br />

een nieuw fierljepseizoen. Van<br />

mei tot begin september wordt<br />

er weer gesprongen. De ljeppers<br />

hebben zich in de winterperiode<br />

in conditie gehouden<br />

om straks zo goed mogelijk te<br />

kunnen presteren. Want er<br />

staan weer zo’n 60 wedstrijden<br />

op het programma, verdeeld<br />

over de 1e, 2e en 3e klas. Veel<br />

mogelijkheden dus voor de<br />

ljeppers om mooie afstanden<br />

neer te zetten. In alle klassen<br />

liggen daarvoor kansen, want<br />

veel ljeppers zijn aan elkaar<br />

gewaagd. Dat maakt het voor<br />

de sporters spannend maar ook<br />

voor het publiek is het boeiend.<br />

Wie gaan dit seizoen het best<br />

presteren ? Alleen daarom<br />

al belooft het weer een mooi<br />

fierljepseizoen te worden.<br />

Maar dit jaar speelt er veel<br />

meer waardoor het fierljeppen<br />

extra aantrekkelijk is. Want<br />

het fierljeppen maakt ook deel<br />

uit van het programma van<br />

Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslân.<br />

Het is fantastisch<br />

dat dit grote evenement dit<br />

jaar in Fryslân plaatsvindt.<br />

Het fierljeppen kan daarbij<br />

niet ontbreken. Het hoort ook<br />

nadrukkelijk bij de Fryske<br />

cultuur. Voortgekomen uit de<br />

traditie van het slootjespringen<br />

in Fryslân heeft het zich<br />

ontwikkeld tot een eigentijdse,<br />

hoogstaande atletische sport.<br />

Wanneer u in het kader van<br />

de Culturele Hoofdstad naar<br />

Fryslân komt, moet u ook zeker<br />

een fierljepwedstrijd bezoeken.<br />

Ongetwijfeld zult u onder de<br />

indruk raken van deze spectaculaire<br />

sport, waarbij letterlijk<br />

huizenhoog en tot 20 meter<br />

en soms nog verder wordt<br />

gesprongen. Ook zult u dan de<br />

speciale Fryske sfeer meemaken<br />

die bij de wedstrijden<br />

hoort. In dit magazine kunt u<br />

lezen waar en wanneer welke<br />

wedstrijden worden gehouden.<br />

Ook in het programma van<br />

Culturele Hoofdstad staan de<br />

belangrijkste wedstrijden.<br />

Een hoogtepunt is altijd de<br />

Fryske Kampioenschappen die<br />

jaarlijks in Winsum worden<br />

gehouden, dit jaar op 11 augustus.<br />

Een prachtige locatie met<br />

een speciale sfeer. Je moet het<br />

gewoon meemaken.<br />

Een ander hoogtepunt is het<br />

Nederlands Kampioenschap<br />

dat op 1 september <strong>2018</strong> in<br />

Burgum worden gehouden.<br />

De beste ljeppers uit Fryslân<br />

meten zich met “Hollandse”<br />

springers.<br />

Maar er is dit jaar nog meer<br />

te beleven: Van 3 tot en met 7<br />

augustus worden de European<br />

Sports for All Games (ESFAG)<br />

in Fryslân gehouden. Vanuit<br />

meer dan 20 Europese landen<br />

komen sporters hun landelijke<br />

of regionale sporten demonstreren.<br />

Er zijn spectaculaire<br />

sporten bij. Zo komen er b.v.<br />

sporters uit Schotland met de<br />

Highland Games. Net als fierljeppen<br />

zijn dit specifieke sporten<br />

die alleen in eigen land<br />

voorkomen. Uiteraard doen de<br />

fierljeppers hier ook aan mee.<br />

Zij en de buitenlandse gasten<br />

tonen hun sport o.a. op alle 4<br />

dagen op het starteiland van de<br />

Sneekweek in Sneek. Ook kan<br />

worden meegedaan aan clinics.<br />

Maar de buitenlandse sporten<br />

zijn met demonstraties en<br />

clinics ook present bij het fierljeppen:<br />

op 3 augustus bij de<br />

1e klaswedstrijd in Grijpskerk<br />

en op zondag 4 augustus bij de<br />

fierljepacommodatie in Burgum.<br />

Kortom, veel boeiende<br />

sportactiviteiten die gelijktijdig<br />

worden gehouden. Prachtig om<br />

mee te maken!<br />

Het fierljeppen blijft zich<br />

ontwikkelen. Dit jaar wordt<br />

na afloop van het reguliere<br />

wedstrijdseizoen voor het eerst<br />

een compacte Nationale Competitie<br />

gehouden. Daarbij gaan<br />

goede ljeppers uit Fryslân en<br />

Holland in een paar wedstrijden<br />

de strijd met elkaar aan.<br />

De besten kwalificeren zich<br />

ook voor deelname aan het<br />

N e d e r l a n d s K a m p i o e n s c h a p .<br />

Ontwikkeling is er ook bij de<br />

fierljepaccommodaties. Op<br />

de meeste locaties zijn inmiddels<br />

speciale jeugdschansen<br />

gerealiseerd. Dat is belangrijk<br />

voor training van kinderen en<br />

jongeren. In Burgum wordt dit<br />

jaar zelfs een geheel vernieuwde<br />

accommodatie in gebruik<br />

genomen.<br />

Kortom, met bestaande, nieuwe<br />

en speciale activiteiten op<br />

mooie accommodaties is er dit<br />

jaar wel heel veel te beleven.<br />

Ik nodig u van harte uit daaraan<br />

deel te nemen.<br />

Dat alles is mogelijk door de<br />

inzet van veel vrijwilligers<br />

en financiële en inhoudelijke<br />

steun van onze hoofdsponsor<br />

ROC Friese Poort, de provincie<br />

Fryslân en andere sponsoren.<br />

Hartelijk dank daarvoor.<br />

Ik wens alle sporters, toeschouwers<br />

en andere betrokkenen<br />

een prachtig fierljepseizoen<br />

<strong>2018</strong> toe.<br />

Namens het bestuur van het<br />

Frysk Ljeppers Boun,<br />

Teije Dijk, voorzitter<br />

inhoudsopgave<br />

05<br />

07<br />

10<br />

13<br />

15<br />

Share the future<br />

ROC Friese poort<br />

Burgum is trots en ambitieus<br />

NK in een nieuw fierljepdecor<br />

Sjinkie Knegt, Shorttracktopper<br />

met respect voor fierljeppen<br />

Schansrecords<br />

Uitgelicht<br />

Op wie moet u zoal letten dit seizoen?<br />

18<br />

21<br />

23<br />

25<br />

29<br />

competitie <strong>2018</strong><br />

Wedstrijdschema<br />

FLB Jeugdbeleid<br />

Officiële Schansen<br />

De plannen van Scherjon<br />

Fierljepbeleving in optima forma<br />

Freonen fan<br />

it fierljeppen!<br />

Colofon<br />

UITGAVE:<br />

EINDREDACTIE:<br />

FRYSK LJEPPERS BOUN & NOORDNED MEDIA<br />

HENK SCHIEVINK<br />

TEL. 06 - 41 86 02 98<br />

HENK@FIERLJEPPEN.FRL<br />

REDACTIONELE BIJDRAGE: HENK SCHIEVINK, JOHANNA DEINUM<br />

ILSE VAN DER WEIDE, GERARD BOS<br />

Bianca Beemer<br />

ACQUISITIE<br />

foto’s:<br />

FOTO cover:<br />

Opmaak & vormgeving<br />

RUURD LEEGSTRA<br />

TEL: 06 - 22 35 69 72<br />

RUURD@noordnedmedia.nl<br />

martin de jong<br />

Www.fotopersburomartindejong.nl<br />

Marcel van Kammen<br />

ids Internet / sw-design<br />

Tel. 058 - 820 00 02 / 06 - 523 13 061<br />

Www.idsinternet.nl / www.sw-design.nl


Wie worden de klassementswinnaars van <strong>2018</strong>?<br />

In 2017 wonnen Nard Brandsma, Sigrid Bokma, Marrit van der Wal, Wietse Nauta<br />

en Freark Kramer. Zij ontvingen een geldprijs van € 300 en een prachtige<br />

actiefoto van zichzelf gemaakt door fotograaf Martin de Jong. Overhandigd<br />

door Remco Meijerink voorzitter College van Bestuur ROC Friese Poort.<br />

Share the future<br />

ROC Friese Poort is als<br />

hoofdsponsor van het Frysk<br />

Ljeppers Boun al jaren bij de<br />

fierljepsport betrokken. Hier<br />

zijn we trots op! Fierljeppen en<br />

ROC Friese Poort zijn een goede<br />

match. Het steeds verder komen,<br />

de uitdaging om het telkens<br />

iets hogerop te zoeken.<br />

Dat willen we natuurlijk ook<br />

voor onze studenten. Samenwerking<br />

is daarvoor bij ons<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 05<br />

de basis. Wij geloven dat je<br />

het meest bereikt wanneer je<br />

krachten bundelt en kennis<br />

en ervaring met elkaar deelt.<br />

Wanneer je bereid bent om<br />

te delen en van elkaar wilt<br />

leren, kom je verder dan je<br />

ooit had durven dromen. Dan<br />

spring je nog verder!<br />

Verbonden met<br />

de regio<br />

Als ROC Friese Poort zijn we verbonden met de regio waarin we vakmensen opleiden. Want<br />

alleen samen met die omgeving kunnen wij invulling geven aan toekomstbestendig onderwijs.<br />

We willen vooroplopen bij ontwikkelingen in het werkveld. Fierljeppen is één van de unieke<br />

sporten in onze regio waaraan we ons ook graag verbinden. Niet alleen financieel maar ook<br />

door de verbinding te zoeken met het onderwijs. Studenten leveren altijd een bijdrage aan<br />

door ons gesponsorde activiteiten. Bijvoorbeeld in de vorm van relevante werkervaring of het<br />

uitvoeren van een project. Zo werkten onze studenten al mee aan verschillende technologische<br />

innovaties binnen de fierljepsport.<br />

Wendbaar<br />

onderwijs,<br />

waardevolle<br />

mensen<br />

We zien het als onze maatschappelijke<br />

opdracht om,<br />

nog meer dan voorheen,<br />

studenten op te leiden tot<br />

wendbare, empathische,<br />

ondernemende mensen die<br />

waardenvast kunnen en durven<br />

handelen.<br />

Want de samenleving<br />

verwacht én vraagt in de toekomst<br />

andere vaardigheden<br />

van (jonge) mensen. Daarom<br />

hebben we de persoonlijke<br />

vorming van onze studenten<br />

hoog in het vaandel staan.<br />

Onze medewerkers en studenten<br />

leveren een actieve,<br />

betekenisvolle bijdrage aan<br />

de samenleving.<br />

We zijn trots op onze solide<br />

onderwijskwaliteit en de<br />

positieve beoordelingen door<br />

studenten, ouders, medewerkers<br />

en partners. We zijn een<br />

inclusieve organisatie waar<br />

iedereen zich welkom voelt.<br />

Studenten voelen zich snel<br />

thuis bij ROC Friese Poort.<br />

Docenten kennen de studenten<br />

en er is persoonlijke<br />

aandacht. We kijken wat een<br />

student nodig heeft om een<br />

opleiding goed te doorlopen.<br />

Want we willen dat onze<br />

studenten bij ons het beste<br />

uit zichzelf kunnen halen. Er<br />

is extra begeleiding voor studenten<br />

die dat nodig hebben.<br />

Studenten die meer kunnen<br />

of willen bieden we extra<br />

uitdaging aan.<br />

Met vestigingen in Emmeloord,<br />

Dokkum, Drachten,<br />

Leeuwarden, Sneek en Urk is<br />

er altijd een vestiging dichtbij.<br />

Voor jongeren én volwassenen,<br />

want bij ROC Friese<br />

Poort kun je je een leven lang<br />

ontwikkelen!<br />

WWW.ROCFRIESEPOORT.NL


Wurde jo útmolken<br />

troch de belestingtsjinst?<br />

Belje mei ús hoe’t it oars kin!<br />

Deskundig, betrouwbaar en betrokken<br />

jaarrekeningen • scale adviezen • loonadministratie • belastingaangiften<br />

• bedrijfseconomische adviezen • bedrijfsoverdrachten<br />

samenwerkingsvormen • subsidies<br />

Wismastate 9<br />

Postbus 52<br />

8900 AB Leeuwarden<br />

T (0888) 18 18 18<br />

F (0888) 18 18 00<br />

E info@deelstrajansen.nl<br />

www.deelstrajansen.nl<br />

Plantinga v.o.f.<br />

Loonbedrijf en kraanverhuur<br />

Kraanverhuur mobiel, rups en midi kraan<br />

Rondebalen persen<br />

Kuilen met opraapwagen en shovel + kuilverdeler<br />

Mesttank 11 m³ met zuigarm<br />

Slootschonen met maaikorf en klepelen<br />

Graslandverbetering<br />

Levering van zand en tuingrond<br />

Rioleringswerk<br />

Doorzaaien<br />

Verkoop van zaden en pvc materialen<br />

Kolonelsdiep 8a, 9873 TJ Gerkesklooster<br />

Tel. 0512-351474, bgg. 06-53634228<br />

Fax. 0512-352921<br />

E-mail: loonbedrijfplantinga@planet.nl


Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 07<br />

Burgum is trots<br />

en ambitieus<br />

NK in een nieuw fierljepdecor<br />

De nationale titelstrijd organiseren<br />

in het jaar waarin de<br />

club veertig jaar bestaat en<br />

waarin Friesland het culturele<br />

middelpunt van Europa is?<br />

Ja, dat leek ze in Burgum wel<br />

wat. De wens kwam uit: in <strong>2018</strong><br />

is de plaatselijke Ljeppersklup<br />

gastheer van het NK fierljeppen.<br />

Een titelstrijd die gevoerd<br />

zal worden in een geheel nieuw<br />

decor.<br />

Ze zijn niet te missen voor<br />

fierljepvolgers op social media;<br />

de foto’s van de letterlijk<br />

en figuurlijk grondige renovatie<br />

die al enige tijd geleden<br />

startte op het fierljepterrein<br />

in Burgum, achter het<br />

gemeentehuis van Tytsjerksteradiel.<br />

Wie goed kijkt, ziet<br />

op de plaatjes de voortdurende<br />

progressie bij het opkalefateren<br />

van de accommodatie,<br />

niet in de laatste plaats<br />

dankzij de vele vrijwilligers<br />

die gedreven en enthousiast<br />

de werkbare handen uit de<br />

mouwen steken.<br />

,,Het wordt hartstikke<br />

mooi.”<br />

Was getekend: Hans Helmholt.<br />

En als de voorzitter dat<br />

zegt, reken maar dat het dan<br />

ook uitkomt. Want hij is niet<br />

een man van loze woorden of<br />

gladde praatjes; wel iemand<br />

die zegt waar het op staat.<br />

,,We gaan er een mooi jaar<br />

van maken op een mooie,<br />

nieuwe accommodatie. Het is<br />

hard werken, maar het komt<br />

goed.”<br />

Wat verandert er precies in<br />

Burgum? Kort gezegd: de<br />

schansen komen verder uit<br />

elkaar te liggen en daardoor<br />

komt de jeugdschans verderop<br />

op het terrein. Ook<br />

zal er meer ruimte zijn voor<br />

publiek. Maar een knusse,<br />

mooie ambiance in combina­


Een klim waard,<br />

BEZOEKERSCENTRUM TERP HEGEBEINTUM<br />

Rondleidingen naar de hoogste terp van Nederland<br />

* Excursie naar kerk met verrassend interieur en unieke rouwborden<br />

* Wisselende exposities<br />

* Archeologisch steunpunt<br />

* Videopresentatie over landschap en cultuurhistorie<br />

* Documentatiecentrum<br />

* Petit-restaurant met terras.<br />

Openingstijden:<br />

april t/m okt. : di-zo 13.00 - 17.00 uur<br />

nov. t/m maart.: ma-za 10.00 - 17.00 uur.<br />

zon en feestdagen : 12.00 - 17.00 uur.<br />

Pypkedyk 4, 9173GC Hegebeintum. Tel. 0518 411783<br />

www.hegebeintum.info / rekreaasje@planet.nl<br />

Het hoogtepunt van Fryslân.<br />

Voor vakmanschap<br />

en service...<br />

Perfect autowassen zonder krassen!<br />

Haadstrjitte 14<br />

9269 SZ Feanwalden<br />

tel: 0511-472161<br />

Voorstraat 1<br />

9151 HD Holwerd<br />

tel: 0519-561291<br />

technisch installatiebedrijf<br />

Oudbuurt 19<br />

9145 SE Ternaard<br />

tel: 0519-571489<br />

www.branderinstallaties.nl<br />

AUTOWASCENTRUM DE WASBEER<br />

Beurtvaart 8, 9101 RB Dokkum<br />

DE WASBEER SELF CARWASH FERWERT<br />

Ellingawei 20a, 9172 NH Ferwert<br />

DE WASBEER SELF CARWASH KOLLUM<br />

Mr.Andreaestraat 14, 9291 MA Kollum.<br />

T 0519 – 22 34 99<br />

E info@dewasbeer.nl<br />

OPENINGSTIJDEN<br />

Ma t/m Do 09:00 – 18.00<br />

Vrijdag 09.00 – 18.00<br />

Zaterdag 08:00 – 18.00<br />

Zondag Gesloten<br />

dewasbeer.nl<br />

Voor al uw feesten en partijen.<br />

Warme en koude bufetten.<br />

Voor een verjaardag of<br />

feestje koude hapjes<br />

of bittergarnituur.<br />

Café-Snackbar<br />

de Trijesprong<br />

Skans 1<br />

8831 XS Winsum<br />

Verhuur tafels, stoelen,<br />

koeling, statafels en<br />

servies e.d.<br />

Voor meer info, bel met<br />

Jaap & Ida<br />

0517 - 23 48 61


Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 09<br />

tie met spectaculair uitzicht<br />

op de wedstrijd zal er blijven.<br />

Een ideaal nieuw fierljepdecor<br />

dus voor de hoofdrolspelers<br />

die tijdens het NK in<br />

<strong>2018</strong> acte de présence zullen<br />

geven? Helmholt knikt. ,,En<br />

niet alleen tijdens die wedstrijd,<br />

ook tijdens de andere<br />

wedstrijden in Burgum. Onze<br />

eerste wedstrijd hebben we<br />

overigens geruild met IJlst,<br />

want al in het pinksterweekeinde<br />

(19 mei, red.) eentje<br />

organiseren zagen we nog<br />

niet zitten. Dus dat wordt nu<br />

2 juni.”<br />

Het zal dan voor het grote<br />

publiek ook duidelijk zijn<br />

hoe het terrein is veranderd,<br />

een mooi voorproefje voor<br />

alle andere ljepperijen in<br />

Burgum. Met dus dat NK<br />

als hoogtepunt, op zaterdag<br />

1 september. ,,Prachtig dat<br />

we de nationale titelstrijd dit<br />

seizoen mogen organiseren”,<br />

vindt Helmholt.<br />

LF<strong>2018</strong><br />

Toeval is het echter niet.<br />

Want toen bekend werd dat<br />

Leeuwarden en Friesland<br />

samen de titel ‘Culturele<br />

Hoofdstad van Europa <strong>2018</strong>’<br />

mochten gaan voeren, waren<br />

ze er bij Ljeppersklup Burgum<br />

snel uit. Het zou mooi<br />

zijn om uitgerekend dit jaar<br />

het NK te mogen organiseren,<br />

in wat ook nog eens een<br />

jubileumjaar is. Helmholt:<br />

,,We bestaan veertig jaar.”<br />

Burgum kan bovendien<br />

zomaar eens profiteren van<br />

alle aandacht voor ‘Culturele<br />

Hoofdstad’ - en daarmee ook<br />

de extra aandacht voor een<br />

typische Friese sport zoals<br />

fierljeppen. Maar van een zak<br />

geld om de organisatie mogelijk<br />

te maken, is geen sprake.<br />

,,De financiering regelen we<br />

zelf ”, laat Helmholt weten.<br />

,,Maar het is natuurlijk wel<br />

zo dat het voor de gemeente<br />

Tytsjerksteradiel, en dus voor<br />

ons, gemakkelijker is qua<br />

support dat we het in dit jaar<br />

doen. De gemeente is enthousiast<br />

in het ondersteunen van<br />

projecten voor LF<strong>2018</strong>.”<br />

Ljeppersklup Burgum is druk<br />

bezig met een sponsorcommissie<br />

en fondsenwerving<br />

en ondertussen vordert de<br />

renovatie van de accommodatie.<br />

Helmholt is dus een blij<br />

mens. En een voorzitter die<br />

er misschien na dit jaar wel<br />

mee ophoudt?<br />

,,Nou, ik zoek al wel een tijdje<br />

een opvolger voor de voorzittershamer<br />

van onze vereniging.<br />

Maar de mensen staan<br />

nog niet in de rij, hoewel het<br />

heel erg leuk is. Ik zal niet<br />

Alleen nog NK-organisator<br />

zeggen dat ik sowieso stop na<br />

het NK, al zou dat wel een<br />

mooi hoogtepunt zijn. Misschien<br />

is er tegen die tijd wel<br />

Organisator van wedstrijden,<br />

dat was Hans Helmholt nooit<br />

alleen. Want hij was ook<br />

altijd vader van deelnemers<br />

en daardoor een supporterende<br />

ouder. Van Thomas,<br />

van Bart. Nadat eerst de<br />

een en later de ander het<br />

topfierljeppen voor gezien<br />

hield, hoeft Helmholt senior<br />

niet meer allerlei rollen te<br />

combineren. Dus ook niet bij<br />

het NK van dit jaar in zijn<br />

eigen achtertuin. Dat was bij<br />

andere grote wedstrijden in<br />

Burgum in het verleden wel<br />

het geval.<br />

,,Maar dit bevalt me prima”,<br />

zegt hij. ,,Grote wedstrijden<br />

organiseren is moeilijk<br />

genoeg, je bent daar als voorzitter<br />

erg bij betrokken. En<br />

als je dan tijdens die wedstrijden<br />

ook nog supporter en<br />

vader tegelijk bent, maakt<br />

dat het wel eens ingewikkeld.<br />

Sinds Bart gestopt is,<br />

ben ik alleen nog voorzitter<br />

en niet meer ook nog de vader<br />

van een deelnemer. Als<br />

supporterende vader ging<br />

ik altijd wel graag naar een<br />

NK, maar als je zelf een NK<br />

organiseert is dat anders.<br />

Vader, dat ben ik gelukkig<br />

sowieso. Los van fierljeppen<br />

en of ze wel of niet meedoen.”<br />

een opvolger, maar dat zien<br />

we dan wel. Eerst de accommodatie<br />

klaar en op naar een<br />

mooi fierljepseizoen.”


10<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

Sjinkie Knegt<br />

Shorttracktopper<br />

met respect voor<br />

fierljeppen


Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 11<br />

Met veel kracht en snelheid<br />

over water vliegen; Sjinkie<br />

Knegt weet als Europees en<br />

wereldkampioen shorttrack<br />

wel hoe dat moet. Maar waar<br />

de 28-jarige Fries dat doet op<br />

bevroren water, doen fierljeppers<br />

dat over bewegend water.<br />

,,En daar heb ik veel bewondering<br />

voor.”<br />

De Olympische Spelen van<br />

Pyeongchang zitten erop.<br />

Voor Knegt werd het een<br />

toernooi met vooral diskwalificaties,<br />

al dan niet terecht.<br />

En er was reden tot juichen:<br />

de man uit Bantega won<br />

een zilveren medaille in de<br />

Zuid­Koreaanse stad. De zo<br />

vurig door hem gewenste en<br />

gehoopte gouden plak bleef<br />

uit, maar toch is het knap<br />

dat de shorttracker voor de<br />

tweede opeenvolgende keer<br />

een olympische medaille wist<br />

te behalen.<br />

Nauwe marges<br />

Bij shorttrack gaat het nu<br />

eenmaal om een strijd die<br />

soms op de vierkante centimeter<br />

wordt beslist. Nauwe<br />

marges scheiden de toppers,<br />

soms val je dan eens buiten<br />

de prijzen. Een wetenschap<br />

die ook geldt voor fierljeppen.<br />

En er zijn meer overeenkomsten,<br />

want net als in het<br />

shorttrack gaat het in de<br />

typisch Friese sport ook om<br />

kracht, snelheid, timing en<br />

souplesse.<br />

,,En toch denk ik niet dat het<br />

iets voor mij is”, klinkt het<br />

bescheiden uit de mond van<br />

Knegt als hij gevraagd wordt<br />

naar de mogelijkheid om misschien<br />

wel na zijn loopbaan<br />

eens in de pols te klimmen.<br />

,,Als shorttrackers hebben we<br />

natuurlijk vooral kracht in<br />

de benen. Maar bij fierljeppen<br />

heb je ook echt je armen<br />

nodig. En dat is voor ons als<br />

schaatsers een probleem.”<br />

Die montere conclusie, typerend<br />

voor de nuchtere Fries<br />

die Knegt is, is niet alleen<br />

een hele logische maar ook<br />

eentje die is gebaseerd op<br />

eigen ervaring. ,,We hebben<br />

namelijk eens wat fierljepsprongen<br />

mogen maken<br />

tijdens een clinic”, vertelt de<br />

topshorttracker. ,,En ik kan<br />

je zeggen: dat viel vies tegen.<br />

Ik heb veel bewondering voor<br />

fierljeppers, want het was een<br />

stuk lastiger dan ik dacht.”<br />

Dat Knegt niet tijdens zijn<br />

internationale shorttrackcarrière<br />

al eens in een pols zal<br />

klimmen, valt te begrijpen.<br />

Maar gezien de ervaring en<br />

het als lastig hebben ervaren<br />

van de sport, zit het er na zijn<br />

actieve loopbaan dus ook niet<br />

in. Of toch wel? ,,Mwoah”,<br />

klinkt het. ,,Nee, ik denk niet<br />

dat ik de juiste persoon ben<br />

voor fierljeppen.”<br />

Wedstrijd bezoeken<br />

Wie niet actief is, kan allicht<br />

passief de sport volgen.<br />

Door het drukke schema dat<br />

iemand als Knegt heeft, blijft<br />

dat erbij. Het is immers niet<br />

alleen het shorttrack dat<br />

veel van zijn tijd opslokt. De<br />

schaatser uit Bantega heeft<br />

ook nog een gezinnetje en de<br />

passie voor auto’s. Niet voor<br />

niets gaat hij bijvoorbeeld<br />

aan autocross doen.<br />

,,Toch lijkt het me wel mooi<br />

om eens in het echt een fierljepwedstrijd<br />

te bekijken. Dat<br />

is er nog nooit van gekomen<br />

en het is ook altijd maar de<br />

vraag of zoiets in mijn trainingsschema<br />

past. Maar als<br />

ik er eens naar toe zou kunnen,<br />

lijkt me dat wel wat.”<br />

Friese sporten<br />

Doen, dat dus niet. ,,Ook<br />

omdat je er nooit echt mee<br />

bent opgegroeid”, voegt Knegt<br />

nog toe. In zijn jeugd deed hij<br />

niet aan fierljeppen, want dat<br />

is er ook bijna niet. ,,Het was<br />

voetbal waarmee ik als kleine<br />

jongen begon. Dat werd<br />

echter bepaald geen succes.<br />

Later ben ik gaan skeeleren<br />

en uiteindelijk belandde ik in<br />

het shorttrack.”<br />

Van de Friese sporten is fierljeppen<br />

in Bantega (bij Lemmer,<br />

red.) ook niet de grootste<br />

of meest bekende van de<br />

Friese sporten. ,,In deze regio<br />

is het toch meer skûtsjesilen<br />

dat van de Friese sporten de<br />

meest gevolgde of bekendste<br />

is. Kaatsen? Nee, ik ben wel<br />

eens naar de PC geweest in<br />

Franeker. Maar balsporten,<br />

dat is niet zo mijn ding.”<br />

Knegt is van het water, zoveel<br />

is wel duidelijk.<br />

Bevroren water welteverstaan.


EDWIN BRUGGE<br />

VOOR AL UW SCHILDERWERKEN<br />

06 510 89 808<br />

info@edwinbrugge.nl<br />

Schilderwerken Edwin Brugge<br />

José Vigevenoweg 23<br />

9262 NL Sumar<br />

www.edwinbrugge.nl<br />

Zevenpelsen 25 Tel. 0515-531253 Fax. 0515-532631 www.bakker-ijlst.nl email: info@bakker-ijlst.nl<br />

Snel een injector testen of roetfilter reinigen ?<br />

Wij hebbben kennis van uw auto en begrijpen uw wensen.<br />

ONDERHOUD<br />

RENOVATIE<br />

DE FINNE 6, 8651 CW IJLST<br />

TEL: (0515) 532023<br />

INFO@HUISMANBOUWIJLST.NL<br />

HUISMANBOUWIJLST.NL<br />

NIEUWBOUW<br />

Voertuigdiagnose - onderhoud<br />

Testen en reviseren van alle brandstofpompen<br />

Testen en reviseren van alle injectoren<br />

Reinigen van roetfilters<br />

Revisie van motoren en onderdelen<br />

Diesel tech| Appelhof 6 | 8465 RX Oudehaske<br />

Dieseltech |Transportwei 15 |8501 ZR Joure<br />

Tel: 0513 677135 | info@dieseltech.nl | www.dieseltech.nl<br />

Fourage | Kunstmest | Transport<br />

Heidenskipsterdijk 41 + 43 | 8724 HS It Heidenskip | 0514-521 335 | gebr.vanderwal@forfarmers.eu<br />

Voor alle soorten vee<br />

Frans Zeinstra Veehandel<br />

Tel. 06-40 15 49 84


Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 13<br />

Schansrecords<br />

Senioaren Jonges Junioaren Froulju Famkes<br />

BG<br />

Bart Helmholt<br />

21.27 m<br />

28­06­2014<br />

Age Hulder<br />

18.96 m<br />

17­07­2010<br />

Bobby Zwaagman<br />

19.99 m<br />

05­08­2017<br />

Marrit v/d Wal<br />

17.58 m<br />

16­07­2016<br />

Sigrid Bokma<br />

16.10 m<br />

22­06­2016<br />

BT<br />

Bart Helmholt<br />

21.17 m<br />

01­08­2014<br />

Wietse Nauta<br />

18.47 m<br />

12­07­2017<br />

Age Hulder<br />

20.41 m (fr)<br />

01­08­2014<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.18 m<br />

23­05­2015<br />

Sigrid Bokma<br />

14.97 m<br />

29­07­2016<br />

GR<br />

Oane Galama<br />

21.16 m<br />

16­08­2014<br />

Hans Ulco de Boer<br />

18.42 m<br />

19­08­2009<br />

Age Hulder<br />

19.81 m<br />

17­08­2013<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.27 m<br />

15­08­2015<br />

Bente Vlas<br />

14.93 m<br />

13­07­2016<br />

HS<br />

Bart Helmholt<br />

21.64 m (fr)<br />

06­07­2016<br />

Reinier Overbeek<br />

19.81 (NR)<br />

30­03­2017<br />

Age Hulder<br />

20.05 m<br />

27­07­2013<br />

Dymphie van Rooyen<br />

16.65 m<br />

29­07­2017<br />

Sigrid Bokma<br />

15.85 m<br />

30­07­2016<br />

IJ<br />

Bart Helmholt<br />

21.34 m<br />

02­08­2014<br />

Wietse Nauta<br />

18.92 m<br />

25­07­2017<br />

Age Hulder<br />

19.88 m<br />

21­08­2013<br />

Marrit v/d Wal<br />

17.02 m<br />

20­06­2015<br />

Maureen Poiesz<br />

15.11 m<br />

05­08­2015<br />

WI<br />

Bart Helmholt<br />

21.42 m<br />

09­08­2014<br />

Jarich Wijnstra<br />

18.13 m<br />

12­08­2017<br />

Sytse Bokma<br />

19.91 m<br />

08­08­2015<br />

Hilianne v/d Wal<br />

16.47 m<br />

20­07­2013<br />

Sigrid Bokma<br />

15.55 m<br />

27­05­2017


De insprong, klimmen naar<br />

top, zweven over het water,<br />

om vervolgens op het juiste<br />

moment de uitsprong in te<br />

zetten.<br />

ONZE NIEUWE AANWINST<br />

Wij zijn gespecialiseerd in het verwerken van kippen-, varkensen<br />

koeienmest tot een kwalitatief exportproduct met een tweetal<br />

hoogwaardige toepassingen:<br />

Als organische meststof voor akkerbouw die een uitstekende<br />

vervanger is voor kunstmest. Onze compost zorgt voor een<br />

goede bodemverrijking waar gewassen uitstekend op groeien.’<br />

Als biomassa voor biogasinstallaties met een hoge<br />

economische gasopbrengst<br />

Mestverwerking Fryslan BV<br />

Broeklaan 21<br />

9113 AV Wouterswoude<br />

(Walterswald)<br />

Nederland<br />

E info@mestverwerkingfriesland.nl<br />

W www.mestverwerkingfriesland.com<br />

Tel: (0031) 0511 402201<br />

Fax: (0031) 0842 105861<br />

O. Noordmans<br />

Kromwal 12, 8636 VD Britswert<br />

Mobiel: 06 - 23 18 90 69<br />

E-mail: info@noordmansmaaiservice.nl<br />

voor Nog Meer Service<br />

De nieuwste aanwinst bij<br />

Noordmans MaaiService … een<br />

Antonio Carraro Tony 9800 SR<br />

met Seppi M. SMO 225 en<br />

hydraulische aangedreven<br />

taludbak.<br />

Een nieuwe manier van maaien …<br />

De eerste in Nederland van dit<br />

type.


Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 15<br />

Uitgelicht<br />

Op wie moet u zoal letten dit seizoen?<br />

Wie winnen dit seizoen in de<br />

verschillende categorieën<br />

het klassement van het Frysk<br />

Ljeppersboun? Wie gaan er met<br />

de winst vandoor in de Friese<br />

en misschien wel Nederlandse<br />

titelstrijd? Hoe worden de<br />

zeges in de andere ‘grote’<br />

wedstrijden verdeeld? Vragen,<br />

vragen en nog eens vragen. De<br />

antwoorden zullen vanzelf<br />

blijken. Maar op wie moeten<br />

we letten? Een kleine greep uit<br />

vele blikvangers.<br />

Sigrid Bokma<br />

Nard Brandsma<br />

Dat het een mooi fierljepseizoen<br />

wordt, is op voorhand al<br />

zonneklaar. En zoals gebruikelijk<br />

heeft iedereen van<br />

de deelnemers, jong of oud<br />

en getalenteerd of minder<br />

getalenteerd, zo zijn eigen<br />

verhaal of eigenaardigheden<br />

en plafond en ambities. Maar<br />

zowel binnen het Friese als<br />

het Hollandse fierljeppen<br />

springen er een paar namen<br />

uit die de moeite van het<br />

noemen extra waard zijn.<br />

FRYSK LJEPPERSBOUN (FLB)<br />

Toen Bart Helmholt en Oane<br />

Galama om uiteenlopende<br />

redenen afscheid namen als<br />

vaandeldragers van de sport<br />

was de grote vraag wie de<br />

vrijgekomen plaatsen in de<br />

hiërarchie van het topljeppen<br />

in Friesland op zouden gaan<br />

vullen. NARD BRANDSMA<br />

is ontegenzeggelijk een van<br />

de ljeppers geweest die in het<br />

gat is gesprongen dat beide<br />

gestopte toppers hebben<br />

achtergelaten. In Friesland<br />

is hij op voorhand de favoriet<br />

voor het seizoen. Wie gaat<br />

hem kloppen? En kan hij, net<br />

als de Hollandse troef Jaco<br />

de Groot, de 22-metergrens<br />

slechten?<br />

FREARK KRAMER<br />

Over gestopte toppers gesproken:<br />

bij de Friese vrouwen<br />

zullen dit seizoen twee grote<br />

namen ontbreken. Stoppen<br />

is in dit kader misschien niet<br />

het juiste woord, afwezigheid<br />

wel. Zowel Marrit van<br />

der Wal (knieproblemen) als<br />

Klaske Nauta (Azië) springt<br />

dit jaar vooralsnog niet. Wie<br />

wordt de ‘Nard Brandsma’<br />

bij de dames? Misschien kan<br />

SIGRID BOKMA de leemte<br />

opvullen. Zij was al op jonge<br />

leeftijd een natuurtalent,<br />

maakte in de meisjescategorie<br />

vervolgens indruk en<br />

zou ook bij de vrouwen in dit<br />

seizoen zomaar eens de macht<br />

over kunnen nemen.<br />

In de overige categorieën is<br />

het bijvoorbeeld bij de junioren<br />

altijd spannend. Of zou<br />

FREARK KRAMER dit seizoen<br />

een alleenheerser worden?<br />

Hij is de man die vorig<br />

seizoen al grote wedstrijden<br />

op zijn naam wist te schrijven<br />

en dat succes smaakt onmiskenbaar<br />

naar meer.


Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 17<br />

POLSSTOKBOND HOLLAND (PBH)<br />

Wat Bart Helmholt was<br />

voor de Friezen is JACO DE<br />

GROOT voor de ‘Hollanders’.<br />

De ljepper uit Kamerik is het<br />

uithangbord, een icoon van<br />

de moderne tijd en iemand<br />

die records breekt. Want dat<br />

deed hij vorig jaar, grensverleggend<br />

ook nog. Letterlijk<br />

en figuurlijk. Want het was<br />

De Groot die met een nieuw<br />

Nederlands record de eerste<br />

en vooralsnog enige fierljepper<br />

ter wereld werd die de<br />

22-metergrens wist te slechten.<br />

Reken maar dat hem dat<br />

inspiratie heeft gegeven voor<br />

dit seizoen.<br />

Talenten hebben ze in<br />

Holland volop; de Friezen<br />

zijn gewaarschuwd. Dat<br />

bleek al tijdens het NK vorig<br />

seizoen. Maar interessant<br />

om te volgen, is onder meer<br />

de ontwikkeling van DEMI<br />

GROOTHEDDE. Zij werd<br />

verkozen tot ‘Talent van het<br />

Jaar’ na een seizoen waarin<br />

ze Nederlands kampioene bij<br />

de meisjes werd.<br />

Een eervolle vermelding op<br />

deze plek is ook op z’n plaats<br />

voor TOM LEUSINK. Hij liet<br />

tijdens de wedstrijden van de<br />

Polsstokbond Holland de ene<br />

na de andere verbetering zien<br />

van zijn persoonlijke record.<br />

Hij scherpte die in 2017 maar<br />

liefst tien keer aan. Daarmee<br />

is hij iemand binnen het ensemble<br />

van de PBH die heeft<br />

bewezen over veel potentie te<br />

beschikken.<br />

Tom Leusink<br />

jACO DE GROOT<br />

DEMI GROOTHEDDE


18<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

FOTO: NIELS DE VRIES<br />

competitie <strong>2018</strong><br />

Wedstrijdschema<br />

1e en 2e KLASSE ROC FRIESE POORT COMPETITIE<br />

1 zaterdag 12 mei Buitenpost 14:30 uur 2e kl<br />

1 zaterdag 12 mei Buitenpost 19:00 uur 1e kl<br />

2 dinsdag 15 mei Winsum 19:00 uur 2e kl<br />

2 woensdag 16 mei Winsum 19:00 uur 1e kl<br />

3 zaterdag 19 mei IJlst 14:30 uur 2e kl<br />

3 zaterdag 19 mei IJlst 19:00 uur 1e kl<br />

4 zaterdag 26 mei It Heidenskip 14:30 uur 2e kl<br />

4 zaterdag 26 mei It Heidenskip 19:00 uur 1e kl<br />

5 zaterdag 2 juni Burgum 14:30 uur 2e kl<br />

5 zaterdag 2 juni Burgum 19:00 uur 1e kl<br />

(Eelke Scherjon Memorial)<br />

6 dinsdag 5 juni Grijpskerk 19:00 uur 2e kl<br />

6 woensdag 6 juni Grijpskerk 19:00 uur 1e kl<br />

7 zaterdag 9 juni Buitenpost 14:30 uur 2e kl<br />

7 zaterdag 9 juni Buitenpost 19:00 uur 1e kl<br />

promotie/degradatie<br />

8 donderdag 14 juni Winsum 19:00 uur 2e kl<br />

8 zaterdag 16 juni Winsum 19:00 uur 1e kl<br />

9 dinsdag 19 juni Burgum 19:00 uur 2e kl<br />

9 woensdag 20 juni Burgum 19:00 uur 1e kl<br />

10 zaterdag 23 juni IJlst 14:30 uur 2e kl<br />

10 zaterdag 23 juni IJlst 19:00 uur 1e kl<br />

11 zaterdag 30 juni It Heidenskip 14:30 uur 2e kl<br />

11 zaterdag 30 juni It Heidenskip 19:00 uur 1e kl<br />

12 dinsdag 3 juli Grijpskerk 19:00 uur 2e kl<br />

12 woensdag 4 juli Grijpskerk 19:00 uur 1e kl<br />

** zaterdag 7 juli Linschoten 14:00 uur Tweekamp<br />

promotie/degradatie<br />

13 dinsdag 10 juli It Heidenskip 19:00 uur 2e kl<br />

13 woensdag 11 juli It Heidenskip 19:00 uur 1e kl<br />

14 zaterdag 14 juli Burgum 14:30 uur 2e kl<br />

(Keningsljeppen)<br />

14 zaterdag 14 juli Burgum 19:00 uur 1e kl<br />

(Keningsljeppen)<br />

15 dinsdag 17 juli IJlst 19:00 uur 2e kl<br />

15 woensdag 18 juli IJlst 19:00 uur 1e kl<br />

16 donderdag 19 juli Winsum 19:00 uur 2e kl<br />

16 zaterdag 21 juli Winsum 19:00 uur 1e kl<br />

17 donderdag 26 juli Buitenpost 19:00 uur 2e kl<br />

17 vrijdag 27 juli Buitenpost 19:00 uur 1e kl<br />

(Feestwike-wedstrijd)<br />

** zaterdag 28 juli It Heidenskip 09:30 uur NFM<br />

18 vrijdag 3 augustus Grijpskerk 18:30 uur 2e kl<br />

18 zaterdag 4 augustus Grijpskerk 15:30 uur 1e kl<br />

(Ello Sterenborg Bokaal)<br />

** woensdag 8 augustus IJlst 18:30 uur Fryslân Cup<br />

** zaterdag 11 augustus Winsum 13:30 uur FK<br />

promotie/degradatie<br />

EAREKLASSE FLB<br />

(Deelname combinatie resterende ljeppers 1e klasse en volledige 2e klasse)<br />

Klassement is bepalend voor deelname aan NK.<br />

1 dinsdag 14 augustus Buitenpost 18:30 uur<br />

2 zaterdag 18 augustus It Heidenskip 14:00 uur<br />

3 dinsdag 21 augustus IJlst 18:30 uur<br />

4 dinsdag 28 augustus Winsum 18:30 uur


Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 19<br />

NATIONALE COMPETITIE<br />

(Deelname nationaal: 16 senioren, 8 junioren, 8 jongens, 8 dames en 8 meisjes)<br />

Klassement is bepalend voor deelname aan NK.<br />

1 woensdag 15 augustus Winschoten 18:30 uur<br />

2 zaterdag 18 augustus It Heidenskip 18:30 uur<br />

3. woensdag 22 augustus Grijpskerk 18:30 uur<br />

4. zaterdag 25 augustus Polsbroekerdam 18:30 uur<br />

Overige wedstrijden<br />

** zaterdag 1 september Burgum 14:00 uur NK<br />

** maandag 3 september Burgum 21:00 uur Blue Jump<br />

3e KLASSE<br />

1 zaterdag 26 mei IJlst 10:00 uur 3e kl ZW<br />

2 vrijdag 1 juni Grijpskerk 19:00 uur 3e kl NO<br />

3 zaterdag 2 juni IJlst 19:00 uur 3e kl ZW<br />

4 zaterdag 9 juni It Heidenskip 10:00 uur 3e kl ZW<br />

5 donderdag 14 juni Buitenpost 19:00 uur 3e kl NO<br />

6 zaterdag 16 juni Winsum 10:00 uur 3e kl ZW<br />

7 vrijdag 22 juni Burgum 19:00 uur 3e kl NO<br />

8 zaterdag 23 juni IJlst 10:00 uur 3e kl ZW<br />

9 vrijdag 29 juni Grijpskerk 19:00 uur 3e kl NO<br />

10 donderdag 12 juli Buitenpost 19:00 uur 3e kl NO<br />

11 vrijdag 20 juli Grijpskerk 19:00 uur 3e kl NO<br />

12 zaterdag 21 juli Winsum 10:00 uur 3e kl ZW<br />

13 woensdag 25 juli It Heidenskip 13:00 uur Jeugd NFM<br />

** zaterdag 28 juli It Heidenskip 09:30 uur NFM<br />

14 woensdag 1 augustus Burgum 18:30 uur 3e kl NO<br />

15 donderdag 2 augustus It Heidenskip 18:30 uur 3e kl ZW<br />

** zaterdag 4 augustus IJlst 10:00 uur FK Jeugd<br />

16 donderdag 9 augustus Buitenpost 18:30 uur 3e kl NO<br />

17 vrijdag 17 augustus Burgum 18:30 uur 3e kl NO<br />

18 zaterdag 18 augustus Winsum 10:00 uur 3e kl ZW<br />

** zaterdag 25 augustus Polsbroekerdam 13:00 uur NK Jeugd<br />

Opmerkingen en aandachtspunten:<br />

1. Bij de 3e klasse­wedstrijden vindt maandelijks geen promotie/degradatie<br />

plaats tegelijkertijd met 1e en 2e klasse,<br />

zodra C­schans ljeppers hun licentie behalen mogen ze<br />

deelnemen in de 2e klasse, mits er ruimte is.<br />

2. Alleen jeugdljeppers C­schans mogen ook deelnemen aan<br />

wedstrijden in andere regio’s.<br />

3. De aanvangstijd van de avondwedstrijden na NFM in It<br />

Heidenskip is: 18:30 uur.<br />

4. De blauw gearceerde 3e klasse­wedstrijden zijn de kwalificatiewedstrijden<br />

voor deelname Jeugd FK en NK. Voor<br />

deelname aan FK en NK tellen de beste 2 afstanden van<br />

het kwalificatieklassement.


Zijlstra Schilderwerken Burgum, Friesland<br />

Ambachtelijk schilderwerk.<br />

Kwalitatief hoogwaardig schilderwerk.<br />

Houtrot reparaties<br />

Beglazing.<br />

Maak via onze internetsite kennis met onze producten en diensten.<br />

U kunt natuurlijk ook een afspraak maken. U bent van harte welkom!<br />

Werkplaats<br />

Industrieterrein<br />

Hannelswei 17A<br />

9251MR Burgum<br />

Kantoorpand<br />

Westersingel 72<br />

9251 HK Burgum<br />

Contact<br />

T.: 0511 - 463006<br />

E: info@zijlstra-schilderwerken.nl<br />

Scheepswerf ten Woude<br />

voor al uw o.a.<br />

scheepsrenovaties,<br />

nieuwbouw,<br />

motoreninbouw<br />

onder 1 dak ...<br />

Fierleppen in gemeente Zuidhorn<br />

Kom naar Grijpskerk!<br />

• Bouwadvies en bouwbegeleiding<br />

• Nieuwbouw, verbouw en renovatie van woningen<br />

• Verkoop en montage van kozijnen uit eigen fabriek<br />

• Leverancier bouwmaterialen<br />

Grondig werk, vertrouwde service!<br />

Noordermeer 31 9251 LT Burgum 06 52 44 12 82<br />

info@bouwbemiddelingdespriet.nl www.bouwbemiddelingdespriet.nl<br />

VERKOOP - TAXATIE - AANKOOP<br />

gecertificeerd makelaar-taxateur<br />

Telefoon: 06 - 13 06 36 05<br />

info@moniekbremermakelaardij.nl<br />

Voltastraat 2A, 9285 XZ Buitenpost<br />

www.moniekbremermakelaardij.nl


Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 21<br />

FLB Jeugdbeleid<br />

Het Frysk Ljeppers Boun (FLB) beschikt<br />

al enkele jaren over een heuse<br />

‘fierljepleskist’,, die gebruikt kan<br />

worden om leerlingen van basisscholen<br />

(groep 7 en 8) op speelse wijze kennis<br />

te laten maken met de fierljepsport.<br />

De leskist geeft de mogelijkheid om<br />

zelf één of meer fierljeplessen samen te<br />

stellen. Hierbij kan uit verschillende<br />

lesvormen worden gekozen. De kist<br />

bevat zowel een theorie­ als een praktijkgericht<br />

aanbod.<br />

In de kist zitten diverse lesmaterialen,<br />

zoals een spel, informatiekaarten, dvd<br />

en een CD­rom. Ook is er een speciale<br />

les bewegingsonderwijs ontwikkeld,<br />

waarmee in de sportzaal of op het<br />

sportveld kan worden geoefend. Er kan<br />

ook voor worden gekozen om met de<br />

groep echt te gaan slootjespringen of<br />

op excursie te gaan naar een fierljepvereniging/accommodatie.<br />

Er kan dan<br />

in het zandbed of vanaf de jeugdschans<br />

worden geoefend. In het fierljepboekje<br />

zitten uitdagende vragen, een<br />

woordzoeker, rebus en nog veel meer.<br />

De vragen en opdrachten kunnen op<br />

verschillende manieren worden beantwoord,<br />

in spelvorm of interactief via<br />

internet. Op de website van het FLB<br />

zijn hiervoor een aantal kinderpagina’s<br />

over het fierljeppen gemaakt. Voor de<br />

leerkrachten is een docentenhandleiding<br />

geschreven. De leskist wordt, bij<br />

voorkeur in het voorjaar, gratis door<br />

het FLB (inclusief de lesboekjes) aan<br />

basisscholen beschikbaar gesteld.<br />

Sinds 2011 is het FLB in het bezit van<br />

een mobiele jeugdschans. Deze schans<br />

is zo gemaakt dat deze eenvoudig op<br />

bijna elke plek opgebouwd kan worden.<br />

Hiermee komt het fierljeppen naar<br />

jou toe! Jeugd kan onder professionele<br />

begeleiding zelf kennismaken met<br />

het fierljeppen en daadwerkelijk over<br />

water gaan springen. De schans is met<br />

name bedoeld voor jeugd van 10 tot en<br />

met 14 jaar en kan dus ingezet worden<br />

door basisscholen (groep 7 en 8) en<br />

door de eerste 2 klassen van het voortgezet<br />

onderwijs. Ook andere instanties<br />

(zoals bijvoorbeeld een vereniging van<br />

dorpsbelang) kunnen gebruik maken<br />

van de mobiele jeugdschans. Nadere<br />

informatie en contact kan worden verkregen<br />

via de website van het FLB:<br />

www.fierljeppen.frl


Dag en nacht<br />

voordelig<br />

tanken<br />

Tytsjerk<br />

• Suderein 44<br />

Burgum<br />

• Florynwei 5<br />

De Westereen<br />

• Tolweg 21<br />

Dokkum<br />

• Beurtvaart 3<br />

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!<br />

www.tankpostma.nl<br />

Westergeest<br />

• Simmerwei 3<br />

Kollumerpomp<br />

• Brongersmaweg 2<br />

Surhuisterveen<br />

• Meander 36<br />

Voor een steiger op maat!<br />

www.fokkematechniek.nl<br />

Fokkema Techniek, Zwarteweg 9,Munnekezijl,<br />

Tel: (+31)612965821<br />

Email: info@fokkematechniek.nl<br />

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN<br />

WAT WIJ DOEN? BEKIJK EN<br />

LIKE DAN ONZE FACEBOOK-PAGINA<br />

Timmerbedriuw B. Strikwerda<br />

P. en S. Strikwerda<br />

Spannumerdyk 8<br />

8831 XX Winsum<br />

T: 0517 - 34 14 29<br />

06 - 10 73 02 46<br />

06 - 10 67 35 64<br />

E: timmerbedriuw.strikwerda@gmail.com<br />

VCA en ISO gecertificeerd


Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 23<br />

Officiële Schansen<br />

A: Burgum<br />

B: Buitenpost<br />

C: It Heidenskip<br />

D: Winsum<br />

F: Grijpskerk<br />

G: IJlst<br />

H: Linschoten<br />

I: Polsbroekerdam<br />

J: Vlist<br />

K: Zegveld<br />

L: Jaarsveld<br />

M: Kameryck<br />

CO-SPONSORS VAN HET FRYSK<br />

LJEPPERS BOUN DER’T WY TIGE<br />

WIIS MEI BINNE! OOK BELANGSTEL-<br />

LING VOOR SPONSORING, NEEM<br />

CONTACT OP, ER ZIJN DIVERSE<br />

MOGELIJKHEDEN.<br />

WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

ONTWERPEN & PRINTEN<br />

J OURE<br />

- EST. 1982


Handelsonderneming Schaafsma Bouwmaterialen<br />

Koaileane 12 | 9113 AM Wâlterswâld<br />

Tel: 0511 42 29 42 | www.handelsondernemingschaafsma.nl<br />

Al vele jaren worden hout en plaatmaterialen, uit alle delen van de wereld,<br />

verwerkt bij Handelsonderneming Schaafsma. Met meer dan 30 verschillende<br />

houtsoorten op voorraad biedt H.O. Schaafsma de klant vele mogelijkheden.<br />

06-30145653<br />

www.facebook.com/Loonbedrijf-maurice-land-noordbergum<br />

Loonwerk<br />

Grondverzet<br />

Bestratingen<br />

Wok<br />

Voor meer informatie/vragen kunt u gerust bellen of mailen.<br />

0511-47 18 85 | info@lotusplaza.nl<br />

Stationswei 1, Feanwâlden<br />

www.lotusplaza.nl<br />

ook afhalen!<br />

Zwaagman Bestratingen<br />

SNEEK<br />

Tel: 06-15005201<br />

Voor al uw bestratingen


Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 25<br />

De plannen van<br />

Scherjon<br />

Fierljepbeleving in optima forma<br />

Schansen bouwen, een fierljepmuseum<br />

met expositie over<br />

verleden, heden én toekomst<br />

en dan ook nog werken in de<br />

klompenmakerij waarmee zijn<br />

familie beroemd is geworden.<br />

Voor Hannes Scherjon zijn het<br />

drukke tijden. En zelf fierljeppen?<br />

Dat blijft hij doen. ,,Ik ga<br />

een Fries record springen.”<br />

Ze werden vorig jaar met luid<br />

gejuich begroet, de plannen<br />

van de familie Scherjon om<br />

een compleet fierljepterrein<br />

op te tuigen. Er moest ruimte<br />

komen om het verhaal van<br />

de fierljepsport letterlijk en<br />

figuurlijk te vertellen, te<br />

tonen. En er moest uiteraard<br />

gesprongen kunnen worden.<br />

Over slootjes, maar ook over<br />

echte schansen. Prima aanvulling<br />

op de toch al populaire<br />

en cultureel interessante<br />

klompenmakerij die de familie<br />

beroemd maakte. Wijlen<br />

Eelke Scherjon zou trots zijn;<br />

reken maar.<br />

In de zomer van <strong>2018</strong> moet<br />

het gereed zijn en op het moment<br />

dat we Hannes spreken,<br />

is er sprake van een glimlach<br />

op zijn gezicht. ,,We kunnen<br />

namelijk zo langzamerhand<br />

gaan beginnen met de grondwerkzaamheden.<br />

Daarvoor<br />

was het afgelopen winter<br />

geen geschikt weer, de ondergrond<br />

was te nat. Nu we daar<br />

ook mee aan de slag kunnen,<br />

hoop ik dat het snel gaat en<br />

we deze zomer open kunnen<br />

gaan voor iedereen.”<br />

Polder en museum<br />

Hannes noemt het zelf een<br />

fierljeppolder. Een terrein<br />

waarop mensen actief de<br />

sport, of op z’n minst slootjespringen,<br />

kunnen beoefenen.<br />

Met een waterlabyrint, een


Wedstrijdkalender Polsstokbond Holland<br />

Datum 1e klasse 2e klasse Jeugd Plaats Naam<br />

12 mei 14:30 18:30 14:30/18.30* Jaarsveld Kampioenschap van Jaarsveld<br />

19 mei 18:30 14:30 14:30 Zegveld Verburg Kaas Bokaal<br />

22 mei 19:00 Linschoten<br />

23 mei 19:00 Linschoten Kampioenschap van Linschoten<br />

26 mei 18:30 18:30 Linschoten Zwarte Bokaal<br />

26 mei 14:30 Linschoten Installatiebedrijf van der Vaart Bokaal<br />

29 mei 19:00 Vlist<br />

30 mei 19:00 Vlist Hoffman Bokaal<br />

2 jun 18:30 14:30 14:30 Vlist De Samenwerking Bokaal<br />

5 jun 19:00 Polsbroekerdam<br />

6 jun 19:00 Polsbroekerdam Uw Groene Vakwinkel Bokaal<br />

9 jun 14:30 18:30 18:30 Polsbroekerdam Jeva Bokaal<br />

12 jun 19:00 Zegveld<br />

13 jun 19:00 Zegveld<br />

15 jun 19:00 Haarzuylens Oefenwedstrijd Jeugd (op uitnodiging)<br />

16 jun 18:30 14:30 14:30 Zegveld Zegvelds Kampioenschap<br />

19 jun 19:00 Jaarsveld<br />

20 jun 19:00 Jaarsveld Sjors Overbeek Interieurs Bokaal<br />

23 jun 14:30 18:30 14:30/18.30* Jaarsveld RB Traprenovatie Bokaal<br />

26 jun 19:00 Vlist<br />

27 jun 19:00 Vlist Rabobank Krimpenerwaard Bokaal<br />

30 jun 18:30 14:30 14:30 Vlist Vlisterbokaal<br />

3 jul 19:00 Linschoten<br />

4 jul 19:00 Linschoten VKP Beveiligingestechniek Trofee<br />

6 jul 19:00 Haarzuylens<br />

7 jul 14:00 Linschoten TWEEKAMP<br />

10 jul 19:00 Zegveld Coop Bremmer Trofee<br />

11 jul 19:00 Zegveld<br />

14 jul 18:30 14:30 14:30 Zegveld Boer Bert Bokaal<br />

17 jul 19:00 19:00 Polsbroekerdam<br />

18 jul 19:00 Polsbroekerdam Kampioenschap van de Lopikerwaard<br />

20 jul 19:00 Polsbroekerdam Oefenwedstrijd Jeugd (op uitnodiging)<br />

21 jul 14:30 11:00 11:00 Polsbroekerdam Klever Montage Bokaal POLSSTOKDAG<br />

25 jul 13:00 It Heidenskip NFM Jeugd<br />

28 jul 09:30 09:30 It Heidenskip NFM<br />

31 jul 19:00 19:00 Linschoten<br />

1 aug 19:00 Linschoten De Lange Willem Trofee<br />

3 aug 19:00 Linschoten Oefenwedstrijd Jeugd (op uitnodiging)<br />

4 aug 18:30 14:30 14:30 Linschoten Van Vliet Caravans Cup<br />

7 aug 19:00 19:00 Vlist<br />

8 aug 19:00 Vlist Recycle Cup Vlist<br />

10 aug 18:30 Polsbroekerdam Hollands Kampioenschap Jeugd<br />

11 aug 14:00 Vlist HOLLANDS KAMPIOENSCHAP<br />

13 aug 19:00 19:00* Jaarsveld<br />

14 aug 19:00** 19:00* Jaarsveld Nowa Computers Bokaal<br />

15 aug 18:30 Linschoten Nationale Competitie (op uitnodiging)<br />

17 aug 19:00** 19:00* Jaarsveld Eikelenboom Bokaal<br />

18 aug 14:30 14:30* Jaarsveld<br />

18 aug 18:30 It Heidenskip Nationale Competitie (op uitnodiging)<br />

20 aug 19:00 19:00 Zegveld Recycle Cup Zegveld<br />

21 aug 19:00** Zegveld<br />

22 aug 18:30 Grijpskerk Nationale Competitie (op uitnodiging)<br />

23 aug 19:00 19:00 Vlist<br />

24 aug 19:00** Vlist<br />

25 aug 13:00 Polsbroekerdam Nederlands Kampioenschap Jeugd<br />

25 aug 18:00 Polsbroekerdam NC (op uitnodiging) Nico Sluis Vleeswaren Bokaal<br />

28 aug 18:00 Jaarsveld Jeugd + Ouders<br />

1 sept 14:00 Burgum NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP<br />

8 sept 13:00 13:00 Jaarsveld Spel verhuur Centrale Koppelcup<br />

* Jeugd verdeeld over 1e & 2e klasse<br />

** niet voor 1e klasse NC deelnamers<br />

meer info: www.pbholland.com<br />

<strong>2018</strong>


Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 27<br />

tweetal jeugdschansen en<br />

zelfs een seniorenschans.<br />

Niet geschikt voor wedstrijden,<br />

maar wel te gebruiken<br />

om bijvoorbeeld op te trainen.<br />

,,Of om op te experimenteren.<br />

Want het zijn net even<br />

andere schansen dan op<br />

wedstrijdaccommodaties. Interessant<br />

voor kinderen, die<br />

misschien daarna wel kunnen<br />

doorstromen naar fierljepverenigingen<br />

zoals Buitenpost of<br />

Burgum.”<br />

En ach, als de kids dan actief<br />

bezig zijn, kan de familie<br />

mooi in het museum kijken.<br />

Want de plannen voor wat<br />

een totale fierljepbeleving<br />

kan worden genoemd, geven<br />

ook een inkijk in de wereld<br />

van de sport zoals die ooit<br />

ontstond en hoe die zich heeft<br />

ontwikkeld (en zal ontwikkelen).<br />

Het museum is de ideale<br />

‘passieve’ bezigheid naast al<br />

het ‘actieve’. Zoals gezegd:<br />

voor elk wat wils.<br />

Naam gezocht<br />

Scherjon: ,,Het moet voor<br />

mensen zijn die willen genieten<br />

van de natuur, maar ook<br />

voor jeugd of volwassenen<br />

die een activiteit zoeken en<br />

zelf eens willen springen<br />

of er simpelweg meer over<br />

willen leren. Zo kan iedereen<br />

zich vermaken; buiten op de<br />

schansen of in de fierljeppolder,<br />

zoals ik het noem. En<br />

binnen in het museum. Al<br />

is dat laatste misschien dan<br />

weer géén goede benaming.”<br />

Het zorgt voor een lach, maar<br />

wel een die gepaard gaat<br />

met een vragende blik. Want<br />

de Noarburgumer twijfelt<br />

oprecht over wat nu een goede<br />

term is waarmee hij alle<br />

mooie plannen in één keer<br />

juist weet te omschrijven.<br />

Hij neemt ons mee in zijn gedachtengang.<br />

,,Kijk, als je het<br />

hebt over een museum…dan<br />

is toch snel de associatie dat<br />

het over het verleden gaat.<br />

Dat is ook zo, want je kunt<br />

straks alles te weten komen<br />

over de sport, de historie<br />

ervan. Maar we laten ook het<br />

heden zien, hoe het vandaag<br />

de dag gaat. En we willen ook<br />

de toekomst belichten: waar<br />

gaat het heen met fierljeppen?”<br />

Dus, zo betoogt Scherjon,<br />

misschien moet het maar ‘expositie’<br />

heten en niet ‘museum’.<br />

Maar ook dat is hem nog<br />

niet helemaal naar de zin, zo<br />

blijkt. Met een knipoog: ,,Misschien<br />

zijn er nog mensen<br />

met goede suggesties voor een<br />

naam, een omschrijving voor<br />

deze totale fierljepbeleving.”<br />

Actief ljepper<br />

Ondanks al deze ‘nieuwe’<br />

drukte ­ ,,We hebben de<br />

klompenmakerij natuurlijk<br />

ook nog, haha” – zal Hannes<br />

ook dit seizoen weer als actief<br />

fierljepper om de prijzen mee<br />

gaan doen. ,,Stoppen? Nee.<br />

Nog niet. Want ik vind het<br />

nog steeds veel te leuk. En<br />

zolang het leuk is, moet je<br />

gewoon doorgaan. Misschien<br />

dat het wel mijn laatste jaar<br />

wordt, zou kunnen. Maar we<br />

hebben inmiddels een mooi<br />

trainingsgroepje gevormd,<br />

met veel topklassers er ook<br />

bij, in de voorbereiding op het<br />

seizoen. En ik heb er zin in.<br />

Ik ga een Fries record springen.<br />

Dat is het doel. Schrijf<br />

maar op.”<br />

Ambassadeur LF<strong>2018</strong><br />

In het kader van Leeuwarden­Fryslân<br />

<strong>2018</strong>, in de<br />

volksmond beter bekend als<br />

‘Culturele Hoofdstad’, stond<br />

Hannes Scherjon eind vorig<br />

jaar ineens op het Gouverneursplein<br />

in Leeuwarden<br />

om tijdens de presentatie<br />

voor duizenden aanwezigen<br />

te vertellen over fierljeppen.<br />

,,Dat was een bijzonder<br />

moment”, kijkt hij terug. ,,Ik<br />

werd ervoor gevraagd en dat<br />

is een mooi compliment.” De<br />

Noardburgumer zal, mits<br />

alles af is, op 6 augustus op<br />

zijn nieuwe fierljepterrein<br />

in Noardburgum, zelf een<br />

clinic geven in het kader<br />

van LF<strong>2018</strong> en de European<br />

Sports for All Games in<br />

die week. Ook is er vanuit<br />

dit zogeheten ESFAG in<br />

Friesland dan aandacht voor<br />

bijvoorbeeld zeilen (Sneekweek),<br />

kaatsen (Keatswike),<br />

Fries dammen (WK in<br />

Leeuwarden) en nog veel<br />

meer. Scherjon: ,,Een mooi<br />

initiatief waarin fierljeppen<br />

als Friese sport terecht een<br />

plek heeft gekregen.”


Abiant is een van de grootste<br />

uitzendorganisaties van het<br />

Noorden. Dagelijks zijn ruim<br />

2.000 uitzendmedewerkers<br />

namens ons aan de slag.<br />

Abiant Joure<br />

Midstraat 26<br />

t 0513 22 70 00<br />

Abiant Surhuisterveen<br />

De Dellen 15<br />

t 0512 22 04 40<br />

Fierljeppers: veel<br />

succes dit seizoen!<br />

Abiant Veenwouden<br />

Haadstrjitte 32a<br />

t 0511 72 60 00<br />

Abiant.<br />

Dat komt goed.<br />

www.abiant.nl


Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 29<br />

Freonen fan<br />

it fierljeppen!<br />

We mogen terugzien op een zeer geslaagd<br />

seizoen met vele hoogtepunten!<br />

Dit in een prima sfeer, als één grote<br />

fierljepfamilie.<br />

Tussen de ljeppers, bestuurders, vrijwilligers<br />

en het publiek bestaat een<br />

speciale sportband die eeuwig moet<br />

blijven bestaan, zo vindt het FLB. Dit<br />

heeft geresulteerd tot het initiatief om<br />

een bestand van fierljepfreonen te gaan<br />

opbouwen. Tot onze grote vreugde mochten<br />

wij inmiddels al een groot aantal<br />

fierljepfreonen verwelkomen.<br />

Altijd al freon oftewel donateur van het<br />

Frysk Ljeppers Boun willen worden? Dit<br />

kan, voor slechts € 10,00 per jaar kunt u<br />

ons steunen!<br />

Als tegenprestatie<br />

ontvangt u dan in ieder<br />

geval:<br />

Jaarlijks ons ledenblad “Op ‘e Skâns”<br />

met allerlei informatie en wetenswaardigheden;<br />

Korting op alle FLB uitgaven; boek, video,<br />

cd, kalender, fryske wurdlist, spelboekje,<br />

etc. U bent van harte welkom als<br />

belangstellende op de jaarlijkse Algemene<br />

Ledenvergadering (ALV). Daarnaast<br />

zullen wij u -in samenwerking met de<br />

Ljeppers Vereniging- uitnodigen voor<br />

gezellige activiteiten rond het ljeppen<br />

zoals; bowlen of volleyballen. Verder een<br />

eervolle vermelding van uw naam in de<br />

eregalerij van “freonen fan it ljeppen”.<br />

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen,<br />

zal worden bekeken of dit aanbod/de<br />

tegenprestatie nog kan worden uitgebreid.<br />

Wij hopen dat u ook enthousiast<br />

bent geworden en het fierljeppen wilt<br />

steunen.<br />

Vul hieronder uw gegevens in en stuur<br />

het formulier op of breng het even langs<br />

bij de commentaarbus tijdens een wedstrijd.<br />

Alvast bedankt!<br />

Aanmeldingsformulier:<br />

Ledenadministratie FLB<br />

t.a.v. Johanna Deinum<br />

Sluisweg 33 te Lemmer (8531 DJ)<br />

Ja, ik wil freon/freondinne worden van “it fierljeppen” en machtig het Frysk Ljeppers Boun om jaarlijks* (in de maand januari) € 10,00 af te boeken van mijn<br />

IBAN:<br />

________________________________________________________________________________<br />

Voornaam: ___________________________Achternaam:________________________________________m/v **<br />

Adres:<br />

________________________________________________________________________________<br />

Postcode:<br />

___________________________Woonplaats:_____________________________________________<br />

Geboortedatum: ________________________________________________________________________ (dd/mm/jjjj)<br />

Telefoonnummer: ________________________________________________________________________________<br />

E-mailadres:<br />

________________________________________________________________________________<br />

Handtekening:<br />

___________________________Plaats en datum:__________________________________________<br />

* donateurschap per jaar, steeds van 01/05 t/m 30/04, opzeggen voor 01/05<br />

** doorhalen wat niet van toepassing is


30<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

Innovatie<br />

in beleving<br />

Fierljeppen / polsstokverspringen staat<br />

synoniem voor progressie en innoveren.<br />

We staan nooit stil en willen altijd verder<br />

komen door zaken anders aan te pakken,<br />

te veranderen en uiteindelijk beter en<br />

efficiënter te doen. Niet alleen bij de atleten,<br />

maar op alle gebieden met betrekking tot de<br />

sport streven we hiernaar.<br />

De wereld om ons heen verandert en wij<br />

veranderen mee. Zo ook op het gebied van<br />

sportbeleving. Daarom introduceren we<br />

hierin een nieuwe dimensie, de FIERLJAPP.<br />

Met de<br />

FIERLJAPP<br />

kun je...<br />

• de agenda bekijken<br />

• het laatste nieuws controleren<br />

• klassementen bekijken<br />

• je favoriete ljepper/springer<br />

volgen<br />

• realtime data bekijken tijdens<br />

• de wedstrijden<br />

• en nog veel meer<br />

Voor de diehard FierljepFan is<br />

dit een must om te hebben. Dus<br />

als je op de hoogte wil blijven van<br />

’s werelds oudste extreme sport?<br />

Download dan nu de<br />

FIERLJAPP!


Hoger. Verder.<br />

Het verschil zit ‘m in centimeters<br />

of soms zelfs millimeters en dat<br />

begrijpen wij maar al te goed.<br />

Geomaat is trots sponsor van<br />

Fierljep Feriening Winsum.<br />

www.geomaat.nl<br />

Landmeten | Bouwmeten | Mobile-mapping | 3D-laserscanning | Drone inspectie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!