18.07.2019 Views

Fierljepmagazine 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAGAZINE VOOR POLSSTOKVERSPRINGEN<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 01<br />

MAGAZINE VOOR POLSSTOKVERSPRINGEN<br />

ROC Friese Poort heeft<br />

fierljeppen naar hoger level<br />

gebracht<br />

pag 7<br />

Nard Brandsma richt zijn<br />

pijlen op de 22 meter<br />

pag 8<br />

Ello Sterenborg: Fierljeppen<br />

over de boeg van Friese<br />

cultuursport gooien<br />

pag 18<br />

Helmholt gaat weer voor<br />

Nederlandse titel<br />

pag 26<br />

9<br />

<strong>2019</strong><br />

WWW.FIERLJEPPEN.FRL


MAGAZINE VOOR POLSSTOKVERSPRINGEN<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 03<br />

LICHT | GELUID | VIDEO | RIGGING | STROOM | PODIA<br />

Harm Smidswei 22A 9298RD Kollumerzwaag | T 0511 233 080 | rental@pthrental.nl<br />

Beste lezer,<br />

VOORWOORD Door Teije Dijk<br />

Heel mooi dat u dit fierljepmagazine<br />

<strong>2019</strong> in handen<br />

heeft. Het geeft u een goed<br />

beeld van de fierljepsport<br />

en wat er dit jaar allemaal<br />

gebeurt.<br />

Fierljeppen is een bijzondere<br />

sport. Het is topsport met<br />

cultuurhistorische roots.<br />

Want de sport is voortgekomen<br />

uit de Friese traditie<br />

van slootjespringen met<br />

een polsstok. Het heeft zich<br />

ontwikkeld tot een atletische<br />

topsport die zich blijft vernieuwen.<br />

Zo is er de ontwikkeling<br />

geweest van houten<br />

naar aluminium polsstokken.<br />

Maar er wordt nu alweer<br />

jaren met hoogwaardige carbonstokken<br />

tot wel 14 meter<br />

lengte gesprongen. Ook zijn<br />

steeds betere accommodaties<br />

en schansen gekomen.<br />

Maar het gaat vooral om de<br />

prestaties. Die zijn en worden<br />

nog steeds verbeterd. Er zijn<br />

ljeppers die zelfs verder dan<br />

20 meter springen met een<br />

hoogte waarbij over een huis<br />

gesprongen zou kunnen<br />

worden ! Dat zijn spectaculaire<br />

prestaties maar het<br />

is ook spectaculair om dit<br />

te zien en mee te beleven.<br />

Bezoekers die voor het eerst<br />

Fierljeppen: een indrukwekkende sport !<br />

een wedstrijd bijwonen vinden<br />

het indrukwekkend. Bent<br />

u in Fryslân met vakantie of<br />

bezoekt u deze provincie ?<br />

Wij nodigen u van harte uit<br />

een of meer van onze wedstrijden<br />

te bezoeken. U zult<br />

een paar prachtige uren beleven.<br />

Ook van de sprongen<br />

die niet lukken en eindigen<br />

met een plons in het water.<br />

Fierljeppen hoort bij Fryslân,<br />

evenals de twee andere<br />

Friese zomersporten kaatsen<br />

en skûtsjesilen.<br />

Daarin onderscheidt deze<br />

provincie zich van de rest van<br />

het land. Want daar wordt in<br />

de zomer niet of nauwelijks<br />

gesport na afloop van de<br />

reguliere sportcompetitie.<br />

Maar in Fryslân bruist het<br />

dan door de activiteiten van<br />

de Friese zomersporten.<br />

Fierljeppen hoort ook bij<br />

Fryslân omdat het hoort bij<br />

de Friese en Nederlandse<br />

cultuur. Om die reden is het<br />

fierljeppen vorig jaar ook<br />

genomineerd als Nederlands<br />

Immaterieel Erfgoed.<br />

Maar het gaat toch vooral om<br />

de sport. Honderden fierljeppers<br />

en andere betrokkenen<br />

bij de sport en duizenden<br />

toeschouwers beleven ieder<br />

seizoen veel plezier aan het<br />

fierljeppen. Van mei tot en<br />

met september zal weer<br />

gesprongen worden op de<br />

locaties van de 6 fierlepverenigingen.<br />

De ljeppers<br />

hebben in de afgelopen<br />

winterperiode hun conditie<br />

op peil gehouden om straks<br />

weer optimaal te kunnen<br />

presteren. Ook dit jaar staan<br />

er weer zo’n 60 wedstrijden<br />

op het programma, verdeeld<br />

over 3 klassen, junioren<br />

en senioren, mannen en<br />

vrouwen. In alle klassen<br />

liggen kansen om mooie<br />

afstanden te springen want<br />

veel ljeppers zijn aan elkaar<br />

gewaagd. De meeste wedstrijden<br />

worden gehouden<br />

binnen de ROC Friese Poort<br />

competitie, genoemd naar<br />

onze gewaardeerde hoofdsponsor.<br />

Een hoogtepunt zijn de<br />

Friese Kampioenschappen<br />

op 10 augustus. Ook bijzonder<br />

is een serie wedstrijden<br />

bekend als de ”Gouden Rige”.<br />

Maar alle wedstrijden zijn de<br />

moeite waard om bezocht te<br />

worden. In dit magazine leest<br />

u waar, wanneer, welke wedstrijden<br />

worden gehouden.<br />

U bent dus van harte welkom<br />

bij de wedstrijden op onze<br />

fierljepaccommodaties in<br />

Buitenpost, Burgum, It Heidenskip,<br />

IJlst, Winsum en in<br />

het Groningse Grijpskerk (ja,<br />

ook daar wordt gefierljept!).<br />

Geniet van deze bijzondere<br />

sport en van de sfeer eromheen.<br />

Graach oant sjen !<br />

Teije Dijk<br />

Voorzitter bestuur Frysk<br />

Ljeppers Boun<br />

Inhoudsopgave<br />

05<br />

07<br />

08<br />

10<br />

14<br />

17<br />

18<br />

21<br />

22<br />

25<br />

26<br />

31<br />

33<br />

Werk maken van je passie<br />

ROC Friese poort<br />

ROC Friese Poort heeft<br />

fierljeppen naar hoger level<br />

gebracht<br />

Nard Brandsma richt zijn<br />

pijlen op de 22 meter<br />

Even voorstellen...<br />

Competitie <strong>2019</strong><br />

Wedstrijdschema<br />

Schansrecords<br />

Ello Sterenborg: Fierljeppen<br />

over de boeg van Friese<br />

cultuursport gooien<br />

FLB Jeugdbeleid<br />

Sjoerd Huitema, statisticus<br />

van de FLB, heeft wat met<br />

cijfertjes<br />

Officiële Schansen<br />

Helmholt gaat weer voor<br />

Nederlandse titel<br />

Polstokbond Holland<br />

Freonen fan it fierljeppen!<br />

Colofon<br />

UITGAVE:<br />

Frysk Ljeppers Boun &<br />

Noordned Media<br />

EINDREDACTIE:<br />

Henk Schievink<br />

Tel. 06 - 41 86 02 98<br />

Henk@Fierljeppen.frl<br />

REDACTIONELE BIJDRAGE:<br />

Henk Schievink, Johanna Deinum<br />

Ilse van der Weide, Bianca Beemer,<br />

Bert Kalteren, Chris Bil, Freark Wijma<br />

ACQUISITIE<br />

Ruurd Leegstra<br />

Tel: 06 - 22 35 69 72<br />

Ruurd@Noordnedmedia.nl<br />

FOTO’S:<br />

Martin de Jong<br />

www.fotopersburomartindejong.nl<br />

FOTO COVER:<br />

Martin de Jong<br />

OPMAAK & VORMGEVING:<br />

IDS Internet /SW-Design<br />

Tel. 058-23 02 974/06-523 13 061<br />

www.idsinternet.nl / www.sw-design.nl


Loonbedrijf Oudwoude B.V.<br />

Aanleg bestrang<br />

Tuinaanleg<br />

Levering bestrang<br />

Zand<br />

Teelaarde<br />

Schungen<br />

Drainage<br />

Swartewei 4, 9294 KS Oudwoude<br />

0511-45 17 84<br />

info@loonbedrijfoudwoude.nl<br />

www.loonbedrijfoudwoude.nl<br />

Bedankt!<br />

MAGAZINE VOOR POLSSTOKVERSPRINGEN<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 05<br />

Fierljeppen is één van de unieke sporten in onze regio waaraan we ons met veel plezier 15 jaar hebben verbonden.<br />

Het is nu tijd geworden het stokje over te dragen. Dit seizoen is ons laatste seizoen als hoofdsponsor<br />

van de Frysk Ljeppers Boun. Fierljeppen en ROC Friese Poort is altijd een goede match geweest. Het steeds<br />

verder komen, de uitdaging om het telkens iets hogerop te zoeken. Dat willen we natuurlijk ook voor onze<br />

studenten. De samenwerking met de Frysk Ljeppers Boun vonden we heel waardevol en heeft ons beide veel<br />

gebracht. We hebben genoten van alle sportieve prestaties. Bedankt hiervoor!<br />

Wie worden de klassementswinnaars van <strong>2019</strong>?<br />

In 2018 wonnen Nard Brandsma, Bente Vlas, Sigrid Bokma,<br />

Wisse Broekstra en Freark Kramer. Zij ontvingen tijdens het<br />

traditonele fierljepdiner een geldprijs van € 300 en een prachtige<br />

actiefoto van zichzelf van fotograaf Martin de Jong.<br />

Uit het oog is overigens niet uit het hart. Na zo’n<br />

lange tijd blijven we ons betrokken voelen bij de<br />

fierljepsport. In de afgelopen vijftien jaar hebben<br />

we ons niet alleen financieel aan de FLB verbonden.<br />

Waar mogelijk hebben we de verbinding gezocht met<br />

ons onderwijs. Zo werkten onze studenten mee aan<br />

verschillende technologische innovaties binnen de<br />

fierljepsport. Wat ons betreft blijft die verbinding.<br />

Verbonden met de regio<br />

Als ROC Friese Poort zijn we verbonden met de regio<br />

waarin we vakmensen opleiden. Door samen met<br />

werkgevers in onze regio precies de talentvolle vakmensen<br />

op te leiden die zij nodig hebben. Door onze<br />

studenten te leren hoe zij een betekenisvolle bijdrage<br />

kunnen leveren aan de maatschappij. En door mee<br />

te werken aan initiatieven die de regio op duurzaam,<br />

sociaal en maatschappelijk gebied sterker maken.<br />

Werk maken van je passie<br />

Bij ROC Friese Poort leren studenten hun passie ontdekken. Ze krijgen de ruimte om hun eigen weg te kiezen. We helpen<br />

ze om zich te verbinden. Aan vakkennis, hun talenten en waarden, en de mensen en wereld om zich heen. Elke verbinding<br />

laat onze studenten groeien op hun eigen unieke manier. In hun vak en als mens. Hebben ze hun passie ontdekt,<br />

dan maken we er samen werk van.<br />

Studenten leren bij ROC Friese Poort meer dan een vak. We leiden ze op voor een werkveld dat continu in beweging<br />

is. Bij ons ontdekken ze wat ze waardevol vinden in het leven. Wat ze kunnen betekenen voor een ander en hoe ze hun<br />

talenten kunnen inzetten voor een duurzame en sociale wereld. We helpen ze om zelf de regie te nemen en een eigen<br />

route te kiezen, door school en in de praktijk. Zo worden ze de vakménsen die werkgevers graag willen: wendbaar, betrokken,<br />

kritisch denkend en zelfstandig handelend. En staan ze steviger in hun werk én leven.<br />

We zijn trots op onze solide onderwijskwaliteit en de positieve beoordelingen door studenten, ouders, medewerkers en<br />

partners. Dit jaar staan we in de top vijf van de Keuzegids Mbo <strong>2019</strong> en kregen we een ‘goed’ van de onderwijsinspectie.<br />

Met vestigingen in Emmeloord, Dokkum, Drachten, Leeuwarden, Sneek en Urk is er altijd een vestiging dichtbij. Voor<br />

jongeren én volwassenen, want bij ROC Friese Poort kun je je een leven lang ontwikkelen!<br />

ASP Noard<br />

info@aspnoard.nl<br />

Rietdekkersstraat 1A<br />

0515 - 417 615<br />

8601 VH Sneek www.aspnoard.nl


MAGAZINE VOOR POLSSTOKVERSPRINGEN<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 07<br />

Het enige museum in Nederland met een expositie over de Midden Steentijd, streekgeschiedenis, de eerste<br />

maanlanding 50 jaar geleden en een digitaal planetarium!<br />

ROC Friese Poort heeft fierljeppen<br />

naar hoger level gebracht<br />

Voor vakmanschap<br />

en service...<br />

Haadstrjitte 14<br />

9269 SZ Feanwalden<br />

tel: 0511-472161<br />

Voorstraat 1<br />

9151 HD Holwerd<br />

tel: 0519-561291<br />

technisch installatiebedrijf<br />

Oudbuurt 19<br />

9145 SE Ternaard<br />

tel: 0519-571489<br />

www.branderinstallaties.nl<br />

EDWIN BRUGGE<br />

VOOR AL UW SCHILDERWERKEN<br />

06 510 89 808<br />

info@edwinbrugge.nl<br />

Schilderwerken Edwin Brugge<br />

José Vigevenoweg 23<br />

9262 NL Sumar<br />

www.edwinbrugge.nl<br />

Menno van Coehoornweg 9<br />

9251 LV Burgum<br />

tel: 0511 - 46 55 44<br />

www.observeum.nl<br />

Zevenpelsen 25 Tel. 0515-531253 Fax. 0515-532631 www.bakker-ijlst.nl email: info@bakker-ijlst.nl<br />

ONDERHOUD<br />

RENOVATIE<br />

DE FINNE 6, 8651 CW IJLST<br />

TEL: (0515) 532023<br />

INFO@HUISMANBOUWIJLST.NL<br />

HUISMANBOUWIJLST.NL<br />

NIEUWBOUW<br />

Na dit seizoen stopt ROC<br />

Friese Poort als hoofdsponsor<br />

van de Frysk Ljeppers<br />

Boun (FLB). Daarmee<br />

komt na vijftien jaar een<br />

einde aan een vruchtbare<br />

samenwerking, waarin de<br />

onderwijsinstelling de sport<br />

niet alleen financieel heeft<br />

gesteund, maar ook met<br />

tal van innovatieve ontwikkelingen<br />

heeft geholpen<br />

tot verdere professionalisering<br />

en naar een hoger<br />

level heeft gebracht. En dat<br />

laatste willen beide partijen<br />

in de toekomst niet verloren<br />

laten gaan.<br />

Sinds 2004 is ROC Friese<br />

Poort de hoofdsponsor van<br />

de FLB. Hoewel het op het<br />

eerste gezicht misschien<br />

geen voor de hand liggende<br />

samenwerking lijkt, is<br />

dat het in de praktijk zeker<br />

het geval. Persoonlijke<br />

aandacht, kleinschaligheid<br />

en sterke regionale gebondenheid<br />

zijn belangrijke<br />

kenmerken van de onderwijsinstelling,<br />

met vestigingen<br />

in Emmeloord, Dokkum,<br />

Drachten, Leeuwarden,<br />

Sneek en Urk. Ook de<br />

fierljepsport is kleinschalig<br />

met eveneens een sterke<br />

regionale gebondenheid en<br />

dat zorgt voor een perfecte<br />

match.<br />

Ook de elementen die bij<br />

het fierljeppen een belangrijk<br />

rol spelen, zijn<br />

ROC Friese Poort op het lijf<br />

geschreven. De aanloop, de<br />

insprong, het klimmen naar<br />

de top van de polsstok en<br />

de uitsprong met landing.<br />

Het streven om steeds verder<br />

te komen en grenzen te<br />

verleggen, de uitdaging om<br />

het telkens iets hogerop te<br />

zoeken. Dat is ook precies<br />

wat de onderwijsinstelling<br />

nastreeft met de studenten<br />

om met vertrouwen de toekomst<br />

in te kunnen gaan.<br />

Technologische<br />

innovaties<br />

Naast kledingsponsoring,<br />

een jaarlijkse bijdrage,<br />

het verbinden van de<br />

naam aan de competitie,<br />

klassements prijzen en<br />

relatiemarketingactiviteiten<br />

wordt het sponsorschap<br />

ook aangewend om verbinding<br />

te zoeken met het<br />

onderwijs.<br />

Zo werkten de studenten,<br />

die worden opgeleid tot<br />

vakmensen, in diverse<br />

leerlingenprojecten mee<br />

aan verschillende technologische<br />

innovaties binnen<br />

de fierljepsport en op het<br />

gebied van promotie.<br />

Zo hebben studenten actief<br />

meegedacht bij de overgang<br />

naar de carbonpolsstok<br />

en de veranderingen<br />

die dat met zich meebracht.<br />

Daarnaast is er een nieuwe<br />

polsstokkenwagen ontwikkeld<br />

en gemaakt, een<br />

nieuwe besturingskast voor<br />

de stoplichten bedacht<br />

(2011) en de eerste mobiele<br />

schans van Nederland<br />

(2010) ontworpen en<br />

gefabriceerd. Daarnaast<br />

zijn leerlingen<br />

betrokken geweest bij de<br />

nieuwe meetmethode met<br />

laser, zijn ze ingezet voor<br />

videoregistratie en hebben<br />

een onderzoek gedaan<br />

waarom ljeppers zijn gestopt.<br />

Kortom een win-winsituatie.<br />

Goede dingen<br />

Het is dan ook niet zo dat<br />

beide partijen op elkaar<br />

uitgekeken waren, maar<br />

aan alles komt een einde.<br />

,,Het is een samenwerking<br />

die we als zeer waardevol<br />

hebben ervaren en die voor<br />

ons beide goede dingen<br />

heeft gebracht. Na 15 jaar<br />

hoofdsponsorschap vinden<br />

we het tijd om onze<br />

bakens te verzetten.<br />

Naar activiteiten die<br />

we meer kunnen<br />

verbinden aan ons<br />

onderwijs en onze<br />

studenten”, aldus<br />

Remco Meijerink,<br />

voorzitter van<br />

het College van<br />

Bestuur van ROC<br />

Friese Poort.<br />

Hij benadrukt,<br />

dat de onderwijsinstelling<br />

ook ná <strong>2019</strong> het<br />

FLB en de sport<br />

met raad en daad<br />

bij wil staan. ,,Ook<br />

na het beëindigen<br />

van onze sponsoring,<br />

blijven we het fierljeppen<br />

een warm hart<br />

toedragen.<br />

Mochten er projecten zijn<br />

waarmee onze studenten<br />

de FLB kunnen ondersteunen,<br />

dan doen we dat<br />

natuurlijk heel graag.”<br />

Want een voortgaande<br />

ontwikkeling en verdere<br />

professionalisering van<br />

het fierljeppen, leidt tot<br />

betere sportieve prestaties<br />

en meer publieke belangstelling.<br />

En daar zijn de FLB<br />

en ROC Friese Poort nog<br />

steeds bij gebaat.


08<br />

MAGAZINE VOOR POLSSTOKVERSPRINGEN<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

MAGAZINE VOOR POLSSTOKVERSPRINGEN<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 09<br />

Nard Brandsma richt zijn<br />

pijlen op de 22 meter<br />

Ljepper Nard Brandsma legde vorig seizoen<br />

de focus op de verbouw van zijn woning<br />

en trainde daardoor minimaal. Toch<br />

pakte hij het klassement en sprong een<br />

PR, goed voor de verste seizoensafstand<br />

(21,54). Dit jaar laat de Workumer alles<br />

voor het ljeppen. ,,Ik tink dat ik dêrtroch<br />

fierder springe kin.’’<br />

Wie aan Nard Brandsma en het fierljepseizoen van 2018 denkt,<br />

komt al gauw uit bij twee zaken. Waar Thewis Hobma de meeste<br />

dagzeges noteerde, zette Brandsma het klassement bij de senioren<br />

op zijn naam. Hij verzamelde de zeven beste, voor het klassement<br />

tellende sprongen.<br />

Het tweede dat opvalt -in nauw verband met punt één- is de reuzesprong<br />

die Brandsma afleverde bij het Keningsljeppen in Burgum.<br />

Een driepunter, zo bleek. Hij noteerde een persoonlijk record,<br />

stelde het klassement veilig en sprong de beste Friese afstand<br />

van het seizoen.<br />

De klassementswinst die de ljepper opeiste met die sprong<br />

verbaasde Brandsma niet zozeer. Nog steeds niet, nu tien maanden<br />

later het ljeppen alweer een nieuw seizoen is ingegaan. ,,Jo<br />

kinne je eigen basis. En yn de rin fan in seizoen sjochst watst sels<br />

springst en wat oaren springe. Sa kinst wol in aardige ynskatting<br />

meitsje.’’<br />

afrondde, verruilde hij<br />

zijn studentenkamer in de<br />

hoofdstad voor een huurwoning<br />

in Workum.<br />

Vorig jaar volgde de koop<br />

van een huis in de Elfstedenstad.<br />

Daar moest nog<br />

heel wat aan verspijkerd en<br />

vertimmerd worden. ,,En<br />

as ik ergens oan begjin wol<br />

ik it goed dwaan en dingen<br />

ôfmeitsje.’’<br />

Daarnaast tekent en ontwerpt<br />

Brandsma vaartuigen<br />

bij Damen Shipyards<br />

in Burgum. De focus op<br />

zowel het ljeppen als de<br />

verbouw van het huis, was<br />

geen optie. En dus kreeg<br />

de woning prioriteit vorig<br />

jaar. Het huis is inmiddels<br />

zo goed als af, zo’n beetje<br />

alleen de plinten moeten er<br />

nog in. ,,En de tún is noch<br />

net ôf.’’<br />

Brandsma miste overigens<br />

zelden een wedstrijd en zijn<br />

knappe prestaties zijn bekend.<br />

Maar toch, hij sloeg<br />

wel eens een training over.<br />

Die trainingsarbeid verleden<br />

jaar was minimaal, legt<br />

hij uit. ,,It wie dan wol de<br />

fierste sprong ea fan my,<br />

dochs tink dat ik fierder<br />

en konstanter springe ken<br />

troch mear te trenen.’’<br />

Dat doet hij sinds kort dan<br />

ook volop. Nard Brandsma<br />

liet de voorbereiding<br />

afgelopen winter weliswaar<br />

grotendeels voor wat het<br />

was, tegenwoordig is hij<br />

weer bijna dagelijks op de<br />

schans te vinden.<br />

De 29-jarige ljepper heeft<br />

zich ten doel gesteld zo<br />

dicht mogelijk in de buurt<br />

van de 22 meter te komen,<br />

die tot nog toe alleen Jaco<br />

de Groot bedwong. Winnen<br />

wil hij altijd en overal. Toch<br />

zijn kampioenschappen<br />

geen doel op zich. De magische<br />

22 weegt zwaarder<br />

voor Brandsma.<br />

Hij past zijn trainingen er<br />

tegenwoordig op aan. Speciaal<br />

schoeisel moet hem<br />

dichterbij De Groot brengen.<br />

,,Ik hoopje dy stok der<br />

fierder yn te krijen. Dêrfoar<br />

moatst hurder drave en dêr<br />

falt winst te beheljen. Ik<br />

rin no op spikes om te sjen<br />

hoe’t ik it ferbetterje kin. Ik<br />

gean der alles oan dwaan<br />

dit jier sa ticht mooglik by<br />

dy 22 meter te kommen.<br />

Ik bin der noch net mar<br />

meitsje stapkes.’’<br />

Wat betreft de ereplaatsen<br />

zijn er kapers op de kust.<br />

Brandsma ziet op dit moment<br />

in Ysbrand Galama,<br />

Freark Kramer en Sytse<br />

Bokma de voornaamste<br />

concurrenten in het Friese<br />

ljeppen dit seizoen. ,,Mar<br />

hast Thewis Hobma en Jan<br />

Teade Nauta ek wol sjoen.<br />

Dy kinne ek wol wat.’’<br />

Daarnaast concludeert<br />

Brandsma dat de verschillen<br />

kleiner zijn dan ze zijn<br />

geweest. De top is breder<br />

geworden, niemand steekt<br />

er tegenwoordig nog met<br />

kop en schouders bovenuit.<br />

,,Dat is goed foar myn motivaasje<br />

en foar de sport.<br />

Der binne mear jonges dy’t<br />

fier springe kinne.’’<br />

Wie de Hollandse grootmeester<br />

Jaco de Groot gaat<br />

afstoppen? Brandsma: ,,Ik<br />

tink dat der wol wat Fryske<br />

en Hollânske ljeppers binne<br />

dy’t stappen sette kinne en<br />

sa in kâns meitsje om de<br />

konkurrinsje oan te gean.’’<br />

Dan lachend: ,,Ik sil my sels<br />

net gauw neame.’’<br />

De Workumer is ervan overtuigd<br />

dat er een dag komt<br />

dat De Groot verslagen<br />

wordt. ,,Ik kom sels hieltyd<br />

tichterby, der kinne ferrassings<br />

wêze en der binne<br />

jonge jonges yn de jeugd<br />

dy’t wat kinne. Jaco wurdt<br />

op in dei ferslein.’’<br />

Uitdaging genoeg dus de<br />

komende jaren. Friesland<br />

(en Holland) zijn nog niet<br />

van Nard Brandsma af.<br />

,,Ik fyn it noch altyd leuk.<br />

Simmers eltse wike lekker<br />

springe mei in leuk groepke.<br />

It is in stikje fan it libben.’’<br />

Wel opvallend: Zijn PR -dat heel dicht in de buurt kwam van het<br />

Fries record van Bart Helmholt (21,64)- noteerde hij in een seizoen<br />

waarin de focus elders lag. Dat wil maar zeggen hoe grillig het er<br />

binnen het ljeppen soms aan toe kan gaan, blikt Brandsma terug.<br />

,,It bliuwt ljeppen, moatst eltse kear wer springe en dat is swierrich.<br />

Ik hie al in pear kear myn sinnen der op set en dan lukte it<br />

net. Mar ast mar de fokus op de goeie technyk hâldst, dat komt dy<br />

fiere sprong fansels in kear. Ik fielde my ek fit en it wie de perfekte<br />

sprong op nije skânsen.’’<br />

Toch was het volgens Brandsma niet Brandsma zelf die de grootste<br />

verrassing van het seizoen liet zien. ,,Dat wie dochs wol Oane<br />

Galama dy’t it NK wûn. Iederien tocht dat it Jaco de Groot wurde<br />

soe mar Oane komt werom út Nij-Seelân en pakt ‘m.’’<br />

Terug naar zijn eigen strijd op de schansen. Er speelde namelijk<br />

meer in het leven van Brandsma dan alleen fierljeppen. Nadat hij<br />

vijf jaar geleden de studie scheepsbouwkunde in Leeuwarden


10<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

EVEN VOORSTELLEN ....<br />

Sigrid Bokma, 17 jaar, pr 16.10 m<br />

Sigrid is de regerend Fries kampioene bij de vrouwen.<br />

Ysbrand Galama, 34 jaar, pr 20.77 m<br />

Ysbrand is de regerend Fries kampioen bij de mannen.<br />

1. Hoe ben je met het fierljepvirus in aanraking<br />

gekomen?<br />

Sa as de measten yn it heidenskip, fytstest gewoan in kear<br />

nei jeugdtraining, en sus Nynke siet ek op fierljeppen.<br />

2. Wat trekt je zo aan in de sport en waarom is het zo<br />

verslavend?<br />

It is in sport wert allinne de diehards trochgean, de loozers<br />

falle al gauw of en kinst dysels einleas ferbetterje en untwikkeljen<br />

bliuwe omt it ut safolle fasetten bestiet. It is ek in<br />

gesellige hechte klub minsken.<br />

3. Wie binnen de familie zijn nog meer besmet of zijn<br />

in het verleden besmet geweest en afgekickt?<br />

Heit, Michiel, sus Nynke, broer Oane, en moi. By Nynke is<br />

it ek noch latent oanwezich en ik slut net ut dat se noch<br />

wer es foar de leuk in sprong makket. Se sit ek noch yn de<br />

klimpeal dus. En jaait har bern der ek yn.<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 11<br />

Rutger Haanstra, 15 jaar, 18.23 m.<br />

Rutger wil dit jaar de Friese jongenstitel veroveren.<br />

1. Hoe ben je met het fierljepvirus in aanraking gekomen?<br />

Ik ben met het fierljepvirus in aanraking gekomen<br />

doordat we naast de schansen wonen en doordat mijn<br />

ouders ook fierljepten, toen kwam ik al snel in aanraking<br />

met het fierljeppen.<br />

2. Wat trekt je zo aan in de sport en waarom is het zo<br />

verslavend?<br />

Wat mij vooral aantrekt aan het fierljeppen is dat het<br />

gewoon een leuke sport is maar ook omdat je jezelf steeds<br />

kunt verbeteren, records kunt verbreken en wedstrijden te<br />

winnen, je kunt dus steeds beter en verder komen in het<br />

fierljeppen.’<br />

3. Wie binnen de familie zijn nog meer besmet of zijn<br />

in het verleden besmet geweest en afgekickt?<br />

In de familie zijn er veel die fierljeppen of hebben gefierljept:<br />

Hendrik (Hotse) Haanstra, Hendrik (Bokke) Haanstra,<br />

Hendrik (Murk) Haanstra, Pieter Haanstra, Johannes<br />

Haanstra, Klaas Haanstra, Martina Haanstra, Inger Haanstra,<br />

Berber Haanstra, Reinder Haanstra, Hessel Haanstra,<br />

Hendrik Buma, Cor Buma.<br />

1. Hoe ben je met het fierljepvirus in aanraking<br />

gekomen?<br />

Door mijn oudste broer Sytse ben ik ook op fierljeppen<br />

gegaan. Toen Sytse op fierljeppen ging, was ik zelf nog<br />

maar 2 jaar. Als 8-jarige ben ik zelf ook met fierljeppen<br />

begonnen.<br />

Sytse is erop gegaan, omdat hij meeging met een vriendje<br />

uit Hindeloopen die een neefje had wonen in It Heidenskip.<br />

2. Wat trekt je zo aan in de sport en waarom is het zo<br />

verslavend?<br />

Deze sport is geen teamsport, maar je doet het wel met elkaar,<br />

dat vind ik heel leuk aan deze sport. Verder komen er<br />

allemaal verschillende dingen bij kijken, omdat de sprong<br />

best wel gecompliceerd is, maar daardoor zijn er altijd nog<br />

verbeterpunten. Er is altijd uitdaging om het nog beter te<br />

doen.<br />

3. Wie binnen de familie zijn nog meer besmet of zijn<br />

in het verleden besmet geweest en afgekickt?<br />

Mijn beide broers Sytse en Jetse springen beide ook in de<br />

1e klasse.<br />

Destijds ben ik samen met mijn nichtje Mare begonnen<br />

met fierljeppen, wij springen nu beide ook in de 1e klasse.<br />

4. Wat zijn je doelstellingen voor komend seizoen?<br />

Mijn persoonlijk record van 3 jaar geleden verbeteren.<br />

Bij de belangrijke wedstrijden (FK, NFM, NK) meedoen om<br />

de winst.<br />

4. Wat zijn je doelstellingen voor komend seizoen?<br />

Lekker geniete en hiel fier springe, teminste 1 of 2 x alles<br />

ut de kast en oer 21 meter.<br />

Wietse Nauta, 18 jaar pr 19,02 IJlst<br />

Wietse is regerend Fries kampioen bij de junioren.<br />

1. Hoe ben je met het fierljepvirus in aanraking<br />

gekomen?<br />

Via mijn broer en zus Jan Teade en Klaske. Zo heb ik het<br />

eens geprobeerd en nu al vanaf 8-jarige leeftijd fanatiek<br />

bezig.<br />

2. Wat trekt je zo aan in de sport en waarom is het zo<br />

verslavend?<br />

Het is mooi om wedstrijden te springen en de gezelligheid<br />

met de ljeppers. Ook verslavend om elke keer weer te<br />

springen om jezelf te verbeteren.<br />

3. Wie binnen de familie zijn nog meer besmet of zijn<br />

in het verleden besmet geweest en afgekickt?<br />

Mijn broer Jan Teade en zus Klaske die nu gestopt is met<br />

het fierljeppen.<br />

4. Wat zijn je doelstellingen voor komend seizoen?<br />

Doelstellingen: om een goed klassement neer te zetten en<br />

een nieuw pr te springen. En natuurlijk om zoveel mogelijk<br />

wedstrijden te springen.<br />

4. Wat zijn je doelstellingen voor komend seizoen?<br />

Mijn doelstellingen voor het komende seizoen zijn het<br />

Fries record verbreken, en een titel winnen.


Dagopvang,<br />

peuteropvang<br />

en buitenschoolse<br />

opvang<br />

Kinderopvang Burgum<br />

de leukste plek voor kinderen!<br />

Bobby Zwaagman, 21 jaar, pr 19.99<br />

1. Hoe ben je met het fierljepvirus in aanraking<br />

gekomen?<br />

Ik woon tegenover de schans, en zag als kleine jongen<br />

vaak een wedstrijd vanuit de woonkamer en dacht daar<br />

wil ik ook staan!<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 13<br />

2. Wat trekt je zo aan in de sport en waarom is het zo<br />

verslavend?<br />

De gezelligheid van de sport zelf. De leuke sfeer die er<br />

elke wedstrijd weer is!<br />

Bel gerust<br />

voor meer informatie<br />

06-24884045<br />

06-86606922<br />

Bulthuissingel 16 in Burgum<br />

www.kinderopvangburgum.nl<br />

3. Wie binnen de familie zijn nog meer besmet of zijn<br />

in het verleden besmet geweest en afgekickt?<br />

Mijn oom Alwin Zwaagman die is inmiddels al lang gestopt,<br />

en m’n broertje Renzo Zwaagman die springt bij de<br />

junioren.<br />

4. Wat zijn je doelstellingen voor komend seizoen?<br />

20 meter springen.<br />

Freark Kramer, 21 jaar, pr 20.44 meter<br />

1. Hoe ben je met het fierljepvirus in aanraking<br />

gekomen?<br />

Ik ben vanaf kinds af aan al betrokken bij het fierljeppen,<br />

we gingen regelmatig naar de wedstrijden in It Heidenskip<br />

te kijken. Mijn zussen, Anna en Tessa zaten eerst al op<br />

fierljeppen, ik ben begonnen toen ik negen jaar oud was,<br />

eerder mocht ik niet beginnen bij de jeugdtraining.<br />

2. Wat trekt je zo aan in de sport en waarom is het zo<br />

verslavend?<br />

De uitdaging om elke keer weer verder te springen vind<br />

ik het meest verslavend. Ik ben bijna elk jaar weer verder<br />

gekomen dan het jaar ervoor, en het is nog steeds mogelijk<br />

om mezelf te verbeteren.<br />

3. Wie binnen de familie zijn nog meer besmet of zijn<br />

in het verleden besmet geweest en afgekickt?<br />

Mijn ouders, Cronius en Etty, hebben jaren gefierljept, vervolgens<br />

zijn Anna en Tessa ook begonnen met fierljeppen<br />

en zo ben ik er ook mee besmet.<br />

4. Wat zijn je doelstellingen voor komend seizoen?<br />

Mijn doelstelling voor dit seizoen is om een aantal keer<br />

over de 20 meter te springen en dan richting de 21 meter.<br />

Met zulke afstanden zijn er ook kansen op de grote wedstrijden<br />

om te winnen.


14<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 15<br />

FOTO: NIELS DE VRIES<br />

Competitie <strong>2019</strong><br />

Wedstrijdschema<br />

1e en 2e KLASSE ROC FRIESE POORT COMPETITIE<br />

1. zaterdag 18 mei Buitenpost 14:30 uur 2e kl<br />

1. zaterdag 18 mei Buitenpost 19:00 uur 1e kl<br />

2. dinsdag 21 mei Grijpskerk 19:00 uur 2e kl<br />

2. woensdag 22 mei Grijpskerk 19:00 uur 1e kl<br />

3. zaterdag 25 mei It Heidenskip 14:30 uur 2e kl<br />

3. zaterdag 25 mei It Heidenskip 19:00 uur 1e kl<br />

4. zaterdag 1 juni IJlst 14:30 uur 2e kl<br />

4. zaterdag 1 juni IJlst 19:00 uur 1e kl<br />

5. dinsdag 4 juni Winsum 19:00 uur 2e kl<br />

5. woensdag 5 juni Winsum 19:00 uur 1e kl<br />

6. zaterdag 8 juni Burgum 14:30 uur 2e kl<br />

6. zaterdag 8 juni Burgum 19:00 uur 1e kl<br />

(Eelke Scherjon Memorial)<br />

PROMOTIE/DEGRADATIE<br />

7. vrijdag 14 juni Grijpskerk 19:00 uur 2e kl<br />

7. zaterdag 15 juni Grijpskerk 1 9:00 uur 1e kl<br />

(Ello Sterenborg Bokaal)<br />

8. donderdag 20 juni Winsum 19:00 uur 2e kl<br />

8. zaterdag 22 juni Winsum 1 9:00 uur 1e kl<br />

9. dinsdag 25 juni Buitenpost 19:00 uur 2e kl<br />

9. woensdag 26 juni Buitenpost 19:00 uur 1e kl<br />

10. zaterdag 29 juni IJlst 14:30 uur 2e kl<br />

10. zaterdag 29 juni IJlst 19:00 uur 1e kl<br />

11. dinsdag 2 juli It Heidenskip 19:00 uur 2e kl<br />

11. woensdag 3 juli It Heidenskip 19:00 uur 1e kl<br />

**. zaterdag 6 juli IJlst 14:00 uur Tweekamp**.<br />

1. woensdag 14 augustus Burgum 18:00 uur<br />

2. zaterdag 17 augustus Jaarsveld 18:00 uur<br />

PROMOTIE/DEGRADATIE<br />

12. dinsdag 9 juli Grijpskerk 19:00 uur 2e kl<br />

12. woensdag 10 juli Grijpskerk 19:00 uur 1e kl<br />

13. donderdag 11 juli Winsum 19:00 uur 2e kl<br />

13. zaterdag 13 juli Winsum 19:00 uur 1e kl<br />

(Waadhoekeljepperij)<br />

14. dinsdag 16 juli It Heidenskip 19:00 uur 2e kl<br />

14 woensdag 17 juli It Heidenskip 19:00 uur 1e kl<br />

15. zaterdag 20 juli Burgum 14:30 uur 2e kl<br />

(Keningsljeppen)<br />

15. zaterdag 20 juli Burgum 19:00 uur 1e kl<br />

(Keningsljeppen)<br />

16. dinsdag 23 juli IJlst 1 9:00 uur 2e kl<br />

16. woensdag 24 juli IJlst 19:00 uur 1e kl<br />

**. zaterdag 27 juli It Heidenskip 09:30 uur NFM<br />

17. dinsdag 30 juli Burgum 18:30 uur 2e kl<br />

17. woensdag 31 juli Burgum 18:30 uur 1e kl<br />

18. donderdag 1 augustus Buitenpost 18:30 uur 2e kl<br />

18. vrijdag 2 augustus Buitenpost 18:30 uur 1e kl<br />

(Feestwike-wedstrijd)<br />

PROMOTIE/DEGRADATIE<br />

**. woensdag 7 augustus IJlst 18:30 uur Fryslân Cup<br />

**. zaterdag 10 augustus Winsum 13:30 uur FK<br />

PROMOTIE/DEGRADATIE<br />

NATIONALE COMPETITIE<br />

(Deelname nationaal: 16 senioren, 8 junioren, 8 jongens, 8 dames en 8 meisjes)<br />

Klassement is bepalend voor deelname aan NK.<br />

3. woensdag 21 augustus Vlist 18:00 uur<br />

4. zaterdag 24 augustus It Heidenskip 18:00 uur<br />

1. dinsdag 13 augustus Grijpskerk 18:30 uur<br />

2. vrijdag 16 augustus IJlst 18:30 uur<br />

3. dinsdag 20 augustus Buitenpost 18:30 uur<br />

EAREKLASSE FLB<br />

(Deelname combinatie resterende ljeppers 1e klasse en volledige 2e klasse)<br />

Klassement is bepalend voor deelname aan NK.<br />

1. zaterdag 18 mei Burgum 10:00 uur 3e kl NO<br />

2. zaterdag 25 mei It Heidenskip 10:00 uur 3e kl ZW<br />

3. woensdag 29 mei Grijpskerk 19:00 uur 3e kl NO<br />

4. zaterdag 1 juni IJlst 10:00 uur 3e kl ZW 5.<br />

donderdag 6 juni Buitenpost 19:00 uur 3e kl NO<br />

6. zaterdag 8 juni Winsum 10:00 uur 3e kl ZW<br />

7. zaterdag 15 juni It Heidenskip 10:00 uur 3e kl ZW<br />

8. woensdag 19 juni Grijpskerk 19:00 uur 3e kl NO<br />

9. zaterdag 22 juni Winsum 10:00 uur 3e kl ZW 10.<br />

zaterdag 29 juni Burgum 10:00 uur 3e kl NO 11.<br />

zaterdag 29 juni IJlst 10:00 uur 3e kl ZW<br />

12. vrijdag 5 juli Grijpskerk 19:00 uur 3e kl NO 13.<br />

zaterdag 13 juli Winsum 10:00 uur 3e kl ZW 14.<br />

donderdag 18 juli Buitenpost 19:00 uur 3e kl NO<br />

1. De goud gearceerde 1e klasse wedstrijden vormen<br />

samen De Gouden Rige.<br />

2. Bij de 3e klasse wedstrijden vindt maandelijks geen<br />

promotie/degradatie plaats tegelijkertijd met 1e en 2e<br />

klasse, zodra C-schansljeppers hun licentie behalen<br />

mogen ze deelnemen in de 2e klasse, mits er ruimte is.<br />

Na afloop van de 3e klasse wedstrijden gemerkt met<br />

een rode bestaat de mogelijkheid voor licentieljeppen.<br />

Ljeppers die hiervoor in aanmerking willen komen<br />

dienen zich een week voor aanvang aan te melden.<br />

3e KLASSE<br />

4. vrijdag 23 augustus Winsum 18:30 uur<br />

**. zaterdag 31 augustus Zegveld 14:00 uur NK<br />

15. zaterdag 20 juli IJlst 10:00 uur 3e kl ZW<br />

**. zaterdag 27 juli It Heidenskip 09:30 uur NFM<br />

**. zaterdag 3 augustus IJlst 10:00 uur FK Jeugd<br />

16. donderdag 8 augustus Buitenpost 18:30 uur 3e kl NO<br />

17. donderdag 8 augustus It Heidenskip 18:30 uur 3e kl ZW<br />

18. zaterdag 17 augustus Burgum 10:00 uur 3e kl NO<br />

**. zaterdag 24 augustus It Heidenskip 13:00 uur NK Jeugd<br />

OPMERKINGEN EN AANDACHTSPUNTEN:<br />

3. Alleen jeugdljeppers C-schans mogen ook deelnemen<br />

aan wedstrijden in andere regio.<br />

4. De aanvangstijd van de avondwedstrijden na NFM in It<br />

Heidenskip is: 18:30 uur.<br />

5. De blauw gearceerde 3e klasse wedstrijden zijn de<br />

kwalificatiewedstrijden voor deelname FK Jeugd en NK<br />

Jeugd. Voor deelname aan FK en NK tellen de beste 2<br />

afstanden van het kwalificatieklassement.


Het hoogtepunt van Friesland!<br />

Bezoekerscentrum<br />

TERP HEGEBEINTUM<br />

Rondleidingen naar de hoogste terp van Nederland<br />

Excursie naar de kerk met verrassend<br />

interieur en unieke rouwborden<br />

Wisselende exposities<br />

Archeologisch steunpunt<br />

Videopresentatie over landschap en<br />

cultuurhistorie<br />

Toeristisch informatiepunt<br />

Petit-restaurant met terras<br />

Geschikte trouwlocatie<br />

Open:<br />

april t/m oktober:<br />

maandag t/m zaterdag<br />

zon -en feestdagen<br />

November t/m maart:<br />

dinsdag t/m zaterdag<br />

zon- en feestdagen<br />

10.00 - 17.00 uur<br />

12.00 - 17.00 uur<br />

13.00 - 17.00 uur<br />

13.00 - 17.00 uur<br />

Hegebeintum ... een klim waard!<br />

Pypkedykje, 9173 GC Hegebeintum | T 0518 - 41 17 83<br />

rekreaasje@planet.nl | www.hegebeintum.info<br />

Schansrecords<br />

BG<br />

Senioaren Jonges Junioaren Froulju Famkes Jeugd<br />

Nard Brandsma<br />

21.54<br />

14-07-2018<br />

Reinier Overbeek<br />

20.30<br />

01-09-2018<br />

Freark Kramer<br />

20.44<br />

01-09-2018<br />

Marrit v/d Wal<br />

17.58<br />

16-07-2016<br />

Sigrid Bokma<br />

16.10<br />

22-06-2016<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 17<br />

Jasper Henstra<br />

9.52<br />

01-06-2013<br />

BT<br />

Bart Helmholt<br />

21.17 m<br />

01-08-2014<br />

Wietse Nauta<br />

18.47 m<br />

12-07-2017<br />

Age Hulder<br />

20.41 m (fr)<br />

01-08-2014<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.18 m<br />

23-05-2015<br />

Sigrid Bokma<br />

14.97 m<br />

29-07-2016<br />

GR<br />

Oane Galama<br />

21.16 m<br />

16-08-2014<br />

Hans Ulco de<br />

Boer<br />

18.42 m<br />

19-08-2009<br />

Age Hulder<br />

19.81 m<br />

17-08-2013<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.27 m<br />

15-08-2015<br />

Bente Vlas<br />

14.93 m<br />

13-07-2016<br />

HS<br />

Bart Helmholt<br />

21.64<br />

06-07-2016 [13<br />

Reinier Overbeek<br />

19.81 (NR)<br />

30-03-2017<br />

Age Hulder<br />

20.05 m<br />

27-07-2013<br />

Dymphie van<br />

Rooyen<br />

16.65 m<br />

29-07-2017<br />

Sigrid Bokma<br />

15.85 m<br />

30-07-2016<br />

Jelmer Pieter<br />

Groenhof<br />

11.43<br />

28-07-2018<br />

Perfect autowassen zonder krassen!<br />

IJ<br />

Bart Helmholt<br />

21.34 m<br />

02-08-2014<br />

Wietse Nauta<br />

18.92 m<br />

25-07-2017<br />

Age Hulder<br />

19.88 m<br />

21-08-2013<br />

Marrit v/d Wal<br />

17.02 m<br />

20-06-2015<br />

Maureen Poiesz<br />

15.11 m<br />

05-08-2015<br />

Zijlstra Schilderwerken Burgum, Friesland<br />

Ambachtelijk schilderwerk.<br />

Kwalitatief hoogwaardig schilderwerk.<br />

Houtrot reparaties<br />

Beglazing.<br />

AUTOWASCENTRUM DE WASBEER<br />

Beurtvaart 8, 9101 RB Dokkum<br />

WI<br />

Bart Helmholt<br />

21.42 m<br />

09-08-2014<br />

Jarich Wijnstra<br />

18.13 m<br />

12-08-2017<br />

Sytse Bokma<br />

19.91 m<br />

08-08-2015<br />

Hilianne v/d Wal<br />

16.47 m<br />

20-07-2013<br />

Sigrid Bokma<br />

15.55 m<br />

27-05-2017<br />

Maak via onze internetsite kennis met onze producten en diensten.<br />

U kunt natuurlijk ook een afspraak maken. U bent van harte welkom!<br />

Werkplaats<br />

Industrieterrein<br />

Hannelswei 17A<br />

9251MR Burgum<br />

Kantoorpand<br />

Westersingel 72<br />

9251 HK Burgum<br />

Contact<br />

T.: 0511 - 463006<br />

E: info@zijlstra-schilderwerken.nl<br />

DE WASBEER SELF CARWASH FERWERT<br />

Ellingawei 20a, 9172 NH Ferwert<br />

DE WASBEER SELF CARWASH KOLLUM<br />

Mr.Andreaestraat 14, 9291 MA Kollum<br />

DE WASBEER SELF CARWASH LEEUWARDEN<br />

Neptunusweg 4, 8938 AA Leeuwarden<br />

T 0519 – 22 34 99 E info@dewasbeer.nl<br />

OPENINGSTIJDEN<br />

Ma t/m Do 09:00 – 18.00<br />

Vrijdag 09.00 – 18.00<br />

Zaterdag 08:00 – 18.00<br />

Zondag Gesloten<br />

dewasbeer.nl<br />

Wereldkeuken<br />

Voor meer informatie/vragen kunt u gerust bellen of mailen.<br />

0511-47 18 85 | info@lotusplaza.nl<br />

Stationswei 1, Feanwâlden<br />

www.lotusplaza.nl<br />

ook afhalen!<br />

Dag en nacht<br />

voordelig<br />

tanken<br />

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!<br />

www.tankpostma.nl<br />

Tytsjerk<br />

• Suderein 44<br />

Burgum<br />

• Florynwei 5<br />

De Westereen<br />

• Tolweg 21<br />

Dokkum<br />

• Beurtvaart 3<br />

Westergeest<br />

• Simmerwei 3<br />

Kollumerpomp<br />

• Brongersmaweg 2<br />

Surhuisterveen<br />

• Meander 36


18<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 19<br />

Ello Sterenborg: Fierljeppen over de<br />

boeg van Friese cultuursport gooien<br />

Wie fierljepvereniging Grijpskerk zegt, zegt Ello ‘old skool’ Sterenborg. De 91-jarige<br />

preses, die op nog geen honderd meter afstand woont van de accommodatie is<br />

de mede-oprichter en de belichaming van de sport in het Groningse dorp. Hij gaat<br />

elke dag wel even buurten op recreatiepark De Enk, waar de schansen zijn gesitueerd.<br />

Want het fierljeppen is zijn lust en zijn leven.<br />

Stilzitten is er niet bij voor<br />

Sterenborg, die tal van<br />

functies bekleedt. Zo is hij<br />

betrokken bij de wandelvierdaagse,<br />

secretaris van het<br />

recreatiecentrum en bezig<br />

met het 100-jarig bestaan<br />

van de landarbeidersvereniging.<br />

Daarnaast beheert hij<br />

de kantine (Ello’s Place) op<br />

het recreatieterrein. ,,Dat is<br />

wel de grootste klus”, zegt<br />

Sterenborg, die zelf nooit<br />

ljepte. ,,Ik heb over slootjes<br />

gesprongen van 2 meter.<br />

Met een houten polsstok.<br />

Maar ik ben bestuurlijk altijd<br />

heel actief geweest en dat<br />

vind ik mooi werk.”<br />

De eerste kennismaking met<br />

fierljeppen herinnert hij zich<br />

nog helder. ,,In de zestiger<br />

jaren hield de handelsvereniging,<br />

die met Hoekstra een<br />

Friese voorzitter had, een<br />

fierljepwedstrijd over het kanaal,<br />

midden in het dorp. Ze<br />

kwamen bij een burgerwoning<br />

vandaan en dan dwars<br />

de weg over. Het enige dat<br />

ik me nog herinner is een<br />

gesprek tussen twee mensen,<br />

die stonden te kijken:<br />

De één zei op een gegeven<br />

ogenblik tegen de ander: ‘Er<br />

vallen hier straks nog dooien<br />

bij.’ Daar keek ik vreemd van<br />

op, maar het ging goed”,<br />

zegt Sterenborg, die de<br />

onafscheidelijke sigaar op<br />

de onderlip laat meedansen,<br />

terwijl hij honderduit praat.<br />

,,Die gaat mee de winkel in<br />

en er is nooit iemand die er<br />

iets van zegt. Dat heb ik van<br />

mijn vader overgenomen,<br />

want die zat als onderwijzer<br />

altijd met een dikke sigaar<br />

voor de klas.”<br />

Sterenborg is in 1928<br />

geboren in Haaksbergen<br />

en brengt de oorlogsjaren<br />

door in Kommerzijl. ,,Ik zat 5<br />

jaar binnen. Als ik zie hoe de<br />

oorlog in Syrië verloopt, dan<br />

hebben wij niet zoveel meegemaakt.<br />

Toch was je bang,<br />

want je leefde in angst”,<br />

vertelt Sterenborg, die na de<br />

oorlog hyperactief is om de<br />

schade van 5 jaar stilzitten<br />

in te halen. ,,Ik heb meteen<br />

een gymnastiekvereniging<br />

opgericht in Kommerzijl en<br />

later in Burum, waar ik Foekje<br />

Dillema nog les gegeven<br />

heb. Ik was onderwijzer en<br />

gaf in de avonduren les. Na<br />

25 jaar lesgeven heb ik dat<br />

afgebouwd en toen konden<br />

ze me ook snel op bestuurlijk<br />

niveau vinden.”<br />

Vereniging voor<br />

Volksvermaken<br />

Op zijn 49e verjaardag wordt<br />

Sterenborg benoemd tot<br />

voorzitter van de Vereniging<br />

voor Volksvermaken. Daar<br />

komt hij in contact met Anne<br />

Piekstra. ,,Die werkte bij de<br />

Heidemaatschappij en hij<br />

maakte zich sterk voor een<br />

fierljepaccommodatie. Er<br />

zaten in die tijd veel Friezen<br />

in de gemeenteraad van<br />

Zuidhorn en dat voorstel<br />

kwam er vrij gemakkelijk<br />

door”, zegt de Grijpskerker,<br />

die op 13 september 1977<br />

aan de wieg staat van de<br />

geboorte van Fierljepvereniging<br />

Grijpskerk e.o. Eerst<br />

met alleen een grote schans<br />

en sinds 1998 is de accommodatie<br />

uitgebreid met<br />

kleine schansen.<br />

Inmiddels bestaat die al<br />

meer dan veertig jaar, al<br />

heeft de sport het moeilijk.<br />

,,Wat mij verwondert is dat<br />

het zich niet heeft verbreed.<br />

Het blijft altijd hetzelfde<br />

ploegje in Friesland en<br />

Holland. Het is zo’n mooie<br />

sport en er is belangstelling<br />

voor. Misschien is een<br />

accommodatie te duur,<br />

maar ik kan niet inschatten<br />

wat het probleem is”, zegt<br />

Sterenborg, ook één van de<br />

eerste bestuursleden van de<br />

Nederlandse Fierljepbond<br />

(NFB). ,,We hebben van alles<br />

geprobeerd, maar het pakte<br />

niet aan.”<br />

De oplossing heeft hij ook<br />

niet één-twee-drie voor<br />

handen. ,,Ik denk dat de<br />

bond het vooral moet gooien<br />

op de Friese cultuursport.<br />

Dat had oud-voorzitter Jelle<br />

Roorda altijd goed in de pen.<br />

Volgens mij moeten ze die<br />

lijn doorzetten. Dan kun je<br />

het in stand houden”, denkt<br />

de Grijpskerker preses. ,,Na<br />

veertig jaar zie ik niet dat het<br />

nog een echte volkssport<br />

gaat worden. We hebben in<br />

het noorden nog maar zes<br />

verenigingen; in Friesland<br />

zelf nog maar vijf. Het is<br />

jammer dat het terugloopt,<br />

maar wat er is doet het wel<br />

heel erg goed. In de zomermaanden<br />

zijn we een stukje<br />

Friesland.”<br />

In de plus<br />

Bang voor de toekomst is<br />

hij niet. Ook niet als het gaat<br />

om zijn eigen vereniging;<br />

een bescheiden speler in<br />

het fierlep-landschap. ,,We<br />

hebben in 2016 een reusachtig<br />

goed NK gedraaid en<br />

daardoor zitten we financieel<br />

nog steeds in de plus. En het<br />

aantal jeugdleden groeide<br />

tot boven de veertig. Dat<br />

heb je altijd bij bijzondere<br />

evenementen. Inmiddels is<br />

het alweer gehalveerd. Maar<br />

we timmeren niet aan de<br />

weg. We hebben een leuk<br />

ledenbestand en een zeer<br />

kundig kader. En we hebben<br />

al twintig jaar een kantine en<br />

steun van diverse fondsen.”<br />

Ook over de gemeente<br />

Zuidhorn heeft de vereniging<br />

geen klagen. ,,Die hebben<br />

de schansen helemaal<br />

vervangen en vernieuwd.<br />

En veertien dagen voor<br />

de herindeling, eind 2018,<br />

hebben ze nog een betonpad<br />

aangelegd. Vlak voor de<br />

kerstdagen.”<br />

Fierljepvereniging Grijpskerk<br />

organiseert dit seizoen<br />

negen wedstrijden, verdeelt<br />

over de eerste, tweede en<br />

derde klasse. En dan nog<br />

een nationale wedstrijd en<br />

één in de ereklasse. ,,Het<br />

kost niet veel moeite om<br />

dat te organiseren”, zegt<br />

Sterenborg, wiens schouders<br />

nog steeds de meeste<br />

fierljepklusjes dragen. ,,Over<br />

de hele linie is de hulp maar<br />

mondjesmaat. Als je mensen<br />

vraagt, dan zijn ze er wel,<br />

maar ze zien zelf tegenwoordig<br />

niet of er wat moet<br />

gebeuren. Zo was er laatst<br />

bij de storm een reclamebord<br />

van de vereniging bij de<br />

stoplichten omgewaaid. Dan<br />

denk ik wel: moet ik dat duwtje<br />

weer geven en dan doe je<br />

het vaak zelf maar weer.”<br />

Sterenborg rijdt ook nog<br />

auto, maar geen 1100<br />

kilometer meer naar zijn<br />

favoriete vakantiebestemming<br />

in Zwitserland. Dit jaar<br />

gaat hij, tussen de bedrijven<br />

door, voor de 49e keer naar<br />

de camping in Mezzovico bij<br />

Lugano. Met Jan Eeuwema,<br />

die als tiener zijn achillespees<br />

afscheurde bij het fierljeppen<br />

in Burgum, al vijftien<br />

jaar als zijn chauffeur. ,,Ik<br />

word daar met open armen<br />

ontvangen. Als Prins Bernhard.<br />

Het is mooi dat het<br />

allemaal nog lukt op deze<br />

leeftijd, want ik wil graag de<br />

vijftig volmaken.”


20<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 21<br />

FLB Jeugdbeleid<br />

Het Frysk Ljeppers Boun (FLB) beschikt<br />

al enkele jaren over een heuse<br />

‘fierljepleskist’,, die gebruikt kan<br />

worden om leerlingen van basisscholen<br />

(groep 7 en 8) op speelse<br />

wijze kennis te laten maken met de<br />

fierljepsport.<br />

De leskist geeft de mogelijkheid<br />

om zelf één of meer fierljeplessen<br />

samen te stellen. Hierbij kan uit verschillende<br />

lesvormen worden gekozen.<br />

De kist bevat zowel een theorieals<br />

een praktijkgericht aanbod.<br />

In de kist zitten diverse lesmaterialen,<br />

zoals een spel, informatiekaarten,<br />

dvd en een CD-rom. Ook is<br />

er een speciale les bewegingsonderwijs<br />

ontwikkeld, waarmee in de<br />

sportzaal of op het sportveld kan<br />

worden geoefend. Er kan ook voor<br />

worden gekozen om met de groep<br />

echt te gaan slootjespringen of op<br />

excursie te gaan naar een fierljepvereniging/accommodatie.<br />

Er<br />

kan dan in het zandbed of vanaf de<br />

jeugdschans worden geoefend. In<br />

het fierljepboekje zitten uitdagende<br />

vragen, een woordzoeker, rebus en<br />

nog veel meer. De vragen en opdrachten<br />

kunnen op verschillende<br />

manieren worden beantwoord, in<br />

spelvorm of interactief via internet.<br />

Op de website van het FLB zijn hiervoor<br />

een aantal kinderpagina’s over<br />

het fierljeppen gemaakt. Voor de<br />

leerkrachten is een docentenhandleiding<br />

geschreven. De leskist wordt,<br />

bij voorkeur in het voorjaar, gratis<br />

door het FLB (inclusief de lesboekjes)<br />

aan basisscholen beschikbaar<br />

gesteld. Sinds 2011 is het FLB in het<br />

bezit van een mobiele jeugdschans.<br />

Deze schans is zo gemaakt dat deze<br />

eenvoudig op bijna elke plek opgebouwd<br />

kan worden. Hiermee komt<br />

het fierljeppen naar jou toe! Jeugd<br />

kan onder professionele begeleiding<br />

zelf kennismaken met het fierljeppen<br />

en daadwerkelijk over water gaan<br />

springen. De schans is met name<br />

bedoeld voor jeugd van 10 tot en met<br />

14 jaar en kan dus ingezet worden<br />

door basisscholen (groep 7 en 8)<br />

en door de eerste 2 klassen van het<br />

voortgezet onderwijs. Ook andere<br />

instanties (zoals bijvoorbeeld een<br />

vereniging van dorpsbelang) kunnen<br />

gebruik maken van de mobiele<br />

jeugdschans. Nadere informatie en<br />

contact kan worden verkregen via de<br />

website van het FLB:<br />

www.fierljeppen.frl


22<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 23<br />

Sjoerd Huitema, statisticus van<br />

de FLB, heeft wat met cijfertjes<br />

Al 44 jaar is Sjoerd Huitema nauw betrokken bij het fierljeppen. Een groot springer<br />

is er in de geboren Heidenskipster nooit verloren gegaan, maar als statisticus van<br />

het Frysk Ljeppers Boun (FLB) brengt hij al jaren de sport in kaart. Dat doet hij vol<br />

overgave en met liefde, want de 64-jarige gepensioneerde Koudumer heeft wat<br />

met cijfertjes. Zijn hele leven al.<br />

Wie Sjoerd Huitema zegt<br />

dient ook in één adem Johanna<br />

Deinum te noemen.<br />

Het tweetal beheert het<br />

wedstrijdsecretariaat van<br />

de FLB, waarbij de eerste<br />

zich met name richt op de<br />

lopende zaken tijdens een<br />

seizoen, zoals promotie<br />

en degradatie. Huitema<br />

is vooral bezig met het<br />

archief, klassementen en<br />

andere statistieken.<br />

Ze regeren al zo’n 33 jaar<br />

vanuit de bus, die bij toerbeurt<br />

op de zes verschillende<br />

locaties in Fryslân<br />

geparkeerd staat naast het<br />

zandbed en van waaruit de<br />

commentator verslag doet<br />

bij de wedstrijden in de<br />

eerste en tweede klasse.<br />

En zij staan hem cijfermatig<br />

bij. ,,Ik denk dat ik zo’n 50%<br />

tot 60% van de wedstrijden<br />

aanwezig ben. Of meer…<br />

En dat doe ik nog altijd met<br />

veel plezier. Zodra ik denk:<br />

er komt alwéér een fierljepseizoen<br />

aan, dan houd ik er<br />

mee op. ”<br />

Het bloed kruipt waar het<br />

niet gaan kan. Een cijferfreak<br />

wil Huitema zichzelf<br />

absoluut niet noemen.<br />

,,Maar ik ben gek van cijfertjes.<br />

Dat ben ik altijd al geweest,<br />

want op school was<br />

ik vroeger al een beta-man.<br />

Het is mooi werk om de<br />

cijfers te combineren,<br />

statistieken bij te houden<br />

en vast te leggen”, vindt de<br />

Koudumer, die zichzelf twee<br />

jaar geleden als ambulancechauffeur<br />

met pensioen<br />

heeft gestuurd. ,,Ik was er<br />

wel klaar mee. Ik doe nu<br />

alleen nog dingen waar ik<br />

aardigheid aan heb.”<br />

Maar het is te vroeg om<br />

achter de geraniums te<br />

gaan zitten, want Huitema<br />

heeft werk genoeg. Naast<br />

het fierljeppen zit hij in het<br />

bestuur van de Nederlandse<br />

Genealogie Vereniging<br />

(NGV), voortgekomen<br />

uit het ontleden van zijn<br />

eigen familiegeschiedenis.<br />

Daarnaast is hij bezig voor<br />

historisch Koudum, staat<br />

kennis Gauke Bootsma van<br />

het Schaatsmuseum af en<br />

toe bij en was de afgelopen<br />

vier jaar betrokken bij het<br />

uitbrengen van het boek It<br />

Heidenskip - 74 pleatsen.<br />

,,En ’s winters doe ik aan<br />

dammen. Niet op een hoog<br />

niveau, maar gewoon voor<br />

de ontspanning.”<br />

Een beetje zoals hij vroeger<br />

ook de fierljepsport heeft<br />

beoefend. ,,Ik ben in ’75<br />

begonnen toen er in It Heidenskip<br />

een oefenschans<br />

kwam achter de boerderij<br />

van Fouke de Vries. Ik heb<br />

negen jaar mee gesprongen<br />

in de B- en C-klasse,<br />

maar was geen talent. Ik<br />

was ook al twintig jaar en<br />

dat is eigenlijk te laat om<br />

nog te beginnen. Ik heb drie<br />

jaar nodig gehad om in de<br />

polsstok te kunnen klimmen”,<br />

zegt Huitema die een<br />

persoonlijk record heeft van<br />

14.44 meter. ,,Er waren ljeppers<br />

die jaloers waren hoe<br />

kalm ik altijd over het water<br />

ging. Ik had tijd zat om te<br />

klimmen, maar dan moet je<br />

er wel wat mee doen.”<br />

Wedstrijdsecretariaat<br />

Na zijn actieve carrière<br />

wordt hij gerekruteerd voor<br />

het hoofdbestuur van de<br />

FLB. ,,Na twee jaar werd ik<br />

gevraagd het secretariaat<br />

over te nemen van Halbe<br />

Hettema. Dat heb ik tien<br />

jaar gedaan.” Na twaalf jaar<br />

stapt hij in 1986 over naar<br />

het wedstrijdsecretariaat<br />

en sindsdien bestiert hij het<br />

zenuwcentrum van de bond<br />

samen met de eveneens uit<br />

It Heidenskip afkomstige<br />

en tegenwoordig in Lemmer<br />

woonachtige Johanna<br />

Deinum.<br />

Er is de afgelopen 33 jaar<br />

een hoop veranderd in de<br />

‘bus’. ,,Het is wel drie of<br />

vier keer veranderd. In het<br />

begin werkten we nog met<br />

een floppy en later heeft<br />

Tsjuk Veenstra (Burgum)<br />

een nieuw programma<br />

ontwikkeld voor windows<br />

niveau. En sinds 2018<br />

hebben we een programma<br />

dat is geïntegreerd in de<br />

Nederlandse Fierljep Bond<br />

(NFB). We werken nu online<br />

en dat geeft een actueel<br />

beeld. Persoonlijke records<br />

en schansrecords zijn<br />

direct zichtbaar en zodra de<br />

wedstrijd is afgesloten, dan<br />

zijn alle resultaten meteen<br />

beschikbaar.”<br />

Daarnaast houdt Huitema<br />

zich bezig met archiveren.<br />

Dat is in ’87 begonnen met<br />

het invoeren van de cijfers<br />

en vanaf 1970 staat alles<br />

op zijn pc. Dat is aangevuld<br />

met de gegevens uit het<br />

jubileumboek van Teake<br />

Bult en de archieven van<br />

oud-Friesch Dagbladre-<br />

dacteur Egge Huistra, met<br />

meer dan tweehonderd<br />

foto’s. ,,Toen de Leeuwarder<br />

courant in 2007 het<br />

archief digitaliseerde, heb<br />

ik zo’n drieduizend pdf’jes<br />

gemaakt van artikeltjes<br />

over het fierljeppen vanaf<br />

1957.”<br />

Alleen bestuurlijk is van de<br />

periode voor 1970 helaas<br />

weinig bewaard gebleven,<br />

omdat het huis van de<br />

secretaris is afgebrand<br />

en daarbij is alles verloren<br />

gegaan. ,,Dat is spijtig.<br />

Daardoor is het niet helemaal<br />

duidelijk hoe de Friese<br />

records bij de mannen en<br />

vrouwen zich in het begin<br />

hebben ontwikkeld”, vertelt<br />

Huitema, die tal van zaken<br />

bijhoudt, zoals pr’s, hoeveel<br />

achttienmetersprongen er<br />

zijn geweest en een lijst van<br />

kampioenen. ,,Met één druk<br />

op de knop rolt alles eruit.”<br />

Volwassen sport<br />

Ook vanuit de FLB wordt<br />

het werk van Huitema, die<br />

in 2017 de ‘Span Award’<br />

heeft gekregen, gewaardeerd.<br />

Een oorkonde, die<br />

jaarlijks wordt uitgereikt<br />

aan een super-vrijwilliger.<br />

,,Het fierljeppen heeft zich<br />

de afgelopen veertig jaar<br />

ontwikkeld. Het was folklore,<br />

maar is een volwassen<br />

sport geworden. En in de<br />

topklasse is het een echte<br />

wedstrijdsport”, vindy<br />

Huitema, die geen persoonlijke<br />

favoriet heeft. ,,De één<br />

heeft wel een grotere gunfactor,<br />

dan de ander. Maar<br />

voor mij zijn ze allemaal<br />

gelijk.”


Plantinga v.o.f.<br />

Loonbedrijf en kraanverhuur<br />

Officiële Schansen<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 25<br />

Kraanverhuur mobiel, rups en midi kraan<br />

Rondebalen persen<br />

Kuilen met opraapwagen en shovel + kuilverdeler<br />

Mesttank 14 m³ met zuigarm en luchtdruk wisselsysteem<br />

Slootschonen met maaikorf en klepelen<br />

Graslandverbetering<br />

Levering van zand en tuingrond<br />

Rioleringswerk<br />

Doorzaaien<br />

Verkoop van zaden en pvc materialen<br />

www.loonbedrijfplantinga.nl<br />

Kolonelsdiep 8a, 9873 TJ Gerkesklooster<br />

Tel. 0512-351474, bgg. 06-53634228 - Fax. 0512-352921<br />

E-mail: loonbedrijfplantinga@planet.nl<br />

A: Burgum<br />

B: Buitenpost<br />

C: It Heidenskip<br />

D: Winsum<br />

F: Grijpskerk<br />

G: IJlst<br />

H: Linschoten<br />

I: Polsbroekerdam<br />

J: Vlist<br />

K: Zegveld<br />

L: Jaarsveld<br />

M: Kameryck<br />

Ook een vestiging in IJsselmuiden!<br />

Voertuigdiagnose - onderhoud<br />

Testen en reviseren van alle brandstofpompen<br />

Testen en reviseren van alle injectoren<br />

Reinigen van roetfilters<br />

Revisie van motoren en onderdelen<br />

CO-SPONSORS VAN<br />

HET FRYSK LJEP-<br />

PERS BOUN DER’T<br />

WY TIGE WIIS MEI<br />

BINNE! OOK BELANG-<br />

STELLING VOOR<br />

SPONSORING, NEEM<br />

CONTACT OP, ER ZIJN<br />

DIVERSE MOGELIJK-<br />

HEDEN.<br />

WWW.FIERLJEPPEN.<br />

FRL<br />

Snel een injector testen of roetfilter reinigen ?<br />

Wij hebbben kennis van uw auto en begrijpen uw wensen.<br />

Dieseltech| Transportwei 15, 8501 ZR Joure<br />

Tel: 0513 677135 | info@dieseltech.nl | www.dieseltech.nl<br />

ONTWERPEN & PRINTEN<br />

J OURE<br />

- EST. 1982


26<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 27<br />

Als fierljepper was Bart Helmholt als<br />

geen ander in staat om zijn grenzen te<br />

verleggen. Jaar in, jaar uit en meestal<br />

was hij zijn eigen uitdager. Na zijn actieve<br />

carrière pakt hij de draad op als<br />

krachtsporter. In die discipline zoekt de<br />

36-jarige Burgumer nu de grens op en<br />

wil later dit jaar de sterkste man van<br />

Nederland worden.<br />

Het is Bart Helmholt ten voeten uit. De olympische<br />

gedachte is absoluut niet aan hem besteed, want als hij<br />

meedoet, dan wil hij winnen. Dat was zo als fierljepper -<br />

hij is nog steeds Fries recordhouder met 21.64 meter - en<br />

dat is anno <strong>2019</strong> nog altijd zo als hij de arena betreedt van<br />

de Sterkste-Man wedstrijden. ,,Het hoofd staat op winnen.<br />

Altijd.”<br />

Niet zo vreemd, want als fierljepper wint Helmholt alles<br />

wat er te winnen is. Zo is hij degene die in 2006 bij de<br />

invoering van de carbon polsstok het (aluminium)record<br />

van Aart de With (19.40) na vijftien jaar uit de boeken<br />

springt. En het Nederlands record (sinds vorig jaar met<br />

22.21 meter in bezit van Jaco de Groot) voor langere tijd<br />

terughaalt naar Fryslân.<br />

Hij is ook de eerste ljepper die in 2006 in Winsum de<br />

twintigmetergrens slecht en drie jaar later wordt op het<br />

NK in Jaarsveld de barrière van 21-meter genomen. Dan<br />

zet hij de jacht in op de 22-metergrens, maar dat zal nooit<br />

lukken. In 2016 neemt hij afscheid met zijn zevende nationale<br />

titel bij de senioren. Helmholt was in die categorie<br />

ook zeven de keer de beste van Fryslân. Hij pakt in totaal<br />

24 titels en legt beslag op 218 dagtitels. Een erelijst die er<br />

niet om liegt.<br />

Helmholt gaat weer voor<br />

Nederlandse titel<br />

Maar daarmee is zijn prestatiehonger nog lang niet<br />

gestild, want dankzij het fierljeppen komt hij in aanraking<br />

met krachtsport. ,,Dat was belangrijk voor mij, want ik<br />

was een zware jongen en moest veel compenseren met<br />

kracht. Bij de junioren bleek al dat ik met kracht verder<br />

kon komen en toen ben ik die weg ingeslagen. Het was<br />

mijn stijl om de polsstok zo ver mogelijk weg te zetten en<br />

er dan vol in te knallen.”<br />

Via het fierljepteam Reset komt Helmholt in contact met<br />

Jitse Kramer, zijn krachttrainer, die bij de beste tien van<br />

de wereld hoort bij de Sterkste-Man wedstrijden. Kramer<br />

ziet potentie bij Helmholt en daagt zijn pupil uit om het<br />

ook te gaan doen, al moeten de plannen noodgedwongen<br />

een jaartje in de ijskast. ,,Ik kreeg last van een bacterie bij


Voor een gezonde toekomst<br />

van uw bedrijf én uw personeel<br />

Gespecialiseerd in praktijktrainingen voor de logistieke sector<br />

U bereikt meer met Agrilog<br />

Heftruck- en/of Reachtruck<br />

CCV-vakbekwaamheid en Veiligheid<br />

Hoogwerker<br />

Hydraulische graafmachine en Shovel<br />

Veilig hijsen / aanslaan van lasten (VVL)<br />

VCA / BHV<br />

ATEX<br />

Code 95<br />

AGRILOG Hoe ver reikt uw talent? Zwettestraat 8<br />

8912 AH Leeuwarden<br />

06 14 25 53 66<br />

www.agrilog.nl<br />

de heup en moest worden geopereerd. Daardoor heb ik er<br />

een jaar uitgelegen en het is nog niet zo als ik gehoopt had<br />

dat het zou zijn.”<br />

Het weerhoudt hem er niet van om anderhalf jaar later in<br />

april 2018 de krachttraining weer op te pakken. ,,En het<br />

ging meteen vliegend”, vertelt Helmholt, die vanaf dat<br />

moment zijn hele ziel en zaligheid in de sport steekt. ,,Ik<br />

heb mijn vrouw Aukje wel moeten overtuigen, want zij had<br />

zoiets van: daar gaan we weer. Maar als ik iets doe, dan wil<br />

ik het goed doen.”<br />

Dat doet hij, want de oud-ljepper plaatst zich in november<br />

vorig jaar voor het NK in de klasse tot 105 kilogram in het<br />

WTC Expo in Leeuwarden. ,,Bij het fierljeppen was het<br />

meer een probleem om onder de 95 kilo te blijven. Ik zit nu<br />

wat in hetzelfde stramien en moest voor het NK wel wat in<br />

gewicht terug. Je moet qua kracht groeien en dan heb je<br />

veel eiwitten nodig. Daar ben ik redelijk fanatiek mee bezig.<br />

Vlak voor het NK moet je dan een beetje minder eten<br />

en dat kost wel wat kracht.”<br />

Voor eigen publiek wint Helmholt drie van de vijf onderdelen<br />

en hij loopt, gooit, trekt en tilt zich naar een verdienstelijke<br />

en onverwachte zilveren plak. Achter Werner<br />

van Althuis (Baarn), maar voor vijfvoudig kampioen Gijs<br />

Boeijen. ,,Dat was zwaar boven verwachting, want ik was<br />

pas in april begonnen. Ik had zelf een plaats in de top-5<br />

in gedachten, maar Jitse (Kramer, red.) had gezegd dat ik<br />

niet raar moest opkijken als ik op het podium zou eindigen.”<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 29<br />

Ek Waadhoeke<br />

giet foar fiere<br />

sprongen!<br />

Drûch oer<br />

tussen Wad<br />

en Stad<br />

Inmiddels zijn de voorbereiding op het nieuwe seizoen<br />

alweer in volle gang. En Bart Helmholt, geheel volgens zijn<br />

eigen filosofie, is er maar druk mee. ,,Ik zit vier keer in de<br />

week anderhalf uur in de sportschool, waarvan drie keer<br />

op het werk. Daarnaast train ik vrijdag en zaterdag op de<br />

specifieke onderdelen. In totaal ongeveer zestien uur per<br />

week. Maar met fierljeppen was het nog drukker.”<br />

Helmholt voelt zich fitter dan ooit. Dat is nodig ook om dit<br />

seizoen het grote doel na te streven. ,,Na de tweede plaats<br />

ga ik dit jaar voor de Nederlandse titel. Dat was ook een<br />

reden om door te gaan. Je kunt niet sporten zonder een<br />

doel en fysiek is het goed te doen. Er zit een stijgende lijn<br />

in en ik word alleen maar sterker. Er zit veel verloop in de<br />

klasse tot 105 kilogram. Je kunt heel snel, heel goed zijn”,<br />

zegt de Burgumer, die daar zelf een mooi voorbeeld van is.<br />

En fierljeppen? Af en toe waagt hij nog wel eens een<br />

sprong, maar dat is eigenlijk een gepasseerd station. ,,Dat<br />

is niet meer te doen, want de klap die je iedere keer krijgt,<br />

kan het lichaam eigenlijk niet meer hebben. Daar heb ik<br />

vier weken last van. Dit is een mooie uitlaatklep voor me.”<br />

adres<br />

Harlingerweg 18<br />

8801 PA Franeker<br />

postadres<br />

Postbus 58<br />

8800 AB Franeker<br />

online<br />

waadhoeke.nl<br />

info@waadhoeke.nl<br />

telefoon<br />

0517 380 380


Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 31<br />

Van der Goot<br />

Kampeer- Water- en Hengelsport<br />

Noard 7 - 8711 AA Workum<br />

0515 - 541 492<br />

www.vandergootworkum.nl<br />

Landelijk gelegen boerencamping<br />

Moderne sanitaire voorzieningen<br />

Kamperen aan het water<br />

Verhuur stacaravan<br />

Voor jong en oud<br />

Gratis Wifi<br />

Boerencamping Ny Herema | Franekerweg 30 | 8804 NA Tzum<br />

0517 - 45 29 15 | www.boerencamping-nyherema.nl<br />

LMB Geertsema, ook uw<br />

totaalleverancier voor<br />

nieuwe en gebruikte machines<br />

Mob. 06 515 77 415<br />

Tel. (0594) 68 83 56<br />

Fax. (0594) 68 84 81<br />

Mail info@lmbgeertsema.nl<br />

Openingstijden winkel<br />

Zo & Ma: gesloten<br />

Di t/m Vr: 09.00 - 18.00<br />

Zaterdag: 09.00 - 18.00<br />

Sybshop | Kleasterdyk 50 | 8831XC Winsum (Frl.) | T: 0517 - 34 11 19 | E: info@sybshop.nl<br />

Olde Borchweg 32<br />

9853 TC Munnekezijl<br />

www.lmbgeertsema.nl<br />

NIET ZO<br />

MAAR EEN<br />

INTERNETBURO!<br />

INTERNET DESIGN SOLUTIONS<br />

Specialisten in<br />

INTERNET<br />

Hofplein 31 Leeuwarden www.idsinternet.nl<br />

datum 1e klasse 2e klasse jeugd plaats wedstrijd<br />

4 mei 13:00 13:00 13:00 Kockengen OPENING Regiobank bokaal<br />

11 mei 14:30 18:30 18:30 Linschoten Installatiebedrijf vd Vaart Bokaal / Zwarte Bokaal<br />

18 mei 18:30 14:30 14:30 Vlist Rabobank Krimpenerwaard Bokaal<br />

21 mei 19:00 Jaarsveld<br />

22 mei 19:00 Jaarsveld Kampioenschap van Jaarsveld<br />

25 mei 14:30 18:30 14:30/18:30* Jaarsveld Nowa Computers Bokaal<br />

28 mei 19:00 Linschoten<br />

29 mei 19:00 Linschoten Kampioenschap van Linschoten<br />

1 juni 18:30 14:30 14:30 Linschoten VKP Beveiligingstechniek Trofee<br />

4 juni 19:00 Zegveld Ons pakken ze niet Bokaal<br />

5 juni 19:00 Zegveld Grando Keukens en Bad Cup<br />

8 juni 18:30 14:30 14:30 Zegveld Verburg Kaas Bokaal<br />

11 juni 19:00 Polsbroekerdam<br />

12 juni 19:00 Polsbroekerdam Uw Groene Vakwinkel Bokaal<br />

15 juni 14:30 11:00 11:00 Polsbroekerdam POLSSTOKDAG Jeva Bokaal<br />

18 juni 19:00 Vlist<br />

19 juni 19:00 Vlist Hoffman Bokaal<br />

22 juni 18:30 14:30 14:30 Vlist De Samenwerking Bokaal<br />

25 juni 19:00 Jaarsveld<br />

26 juni 19:00 Jaarsveld Eikelenboom Bokaal<br />

29 juni 14:30 18:30 14:30/18:30* Jaarsveld Sjors Overbeek Interieurs Bokaal<br />

2 juli 19:00 19:00 Polsbroekerdam<br />

3 juli 19:00 Polsbroekerdam Kampioenschap van de Lopikerwaard<br />

6 juli 14:00 IJlst Tweekamp Holland-Friesland<br />

9 juli 19:00 19:00 Zegveld Zegvelds Kampioenschap<br />

10 juli 19:00 Zegveld Zegvelds Kampioenschap<br />

13 juli 18:30 14:30 14:30 Zegveld Boer Bert Bokaal/ Coop Bremmer Trofee<br />

16 juli 19:00 19:00 Linschoten<br />

17 juli 19:00 Linschoten Lange Willem Trofee<br />

20 juli 18:30 14:30 14:30 Linschoten van Vliet Caravans Cup<br />

27 juli 9:30 9:30 9:30 It Heidenskip NFM<br />

30 juli 19:00 19:00 Vlist Recycle Cup Vlist<br />

31 juli 19:00 Vlist Recycle Cup Vlist<br />

3 aug 18:30 14:30 14:30 Vlist Vlisterbokaal<br />

6 aug 19:00 19:00 Polsbroekerdam<br />

7 aug 19:00 Polsbroekerdam Klever Montage Bokaal<br />

9 aug 18:30 Vlist Hollands Kampioenschap Jeugd<br />

10 aug 14:00 Polsbroekerdam Hollands Kampioenschap<br />

12 aug 19:00 19:00 Zegveld<br />

13 aug 19:00 Zegveld<br />

14 aug 18:00 Burgum Nationale Competitie<br />

16 aug 19:00 19:00* Jaarsveld<br />

17 aug 14:00 14:00* Jaarsveld RB traprenovatie Bokaal<br />

17 aug 18:00 Jaarsveld Nationale Competitie<br />

19 aug 19:00 19:00 Vlist<br />

20 aug 19:00 Vlist<br />

21 aug 18:00 Vlist Kaasboerderij van Eijk / Nationale Competitie<br />

22 aug 19:00 19:00 Linschoten<br />

23 aug 19:00 Linschoten<br />

24 aug 13:00 It Heidenskip Nederlandse Kampioenschappen Jeugd<br />

24 aug 18:00 It Heidenskip Nationale Competitie<br />

27 aug 18:00 Jaarsveld Jeugd + Ouders<br />

31 aug 14:00 Zegveld Nederlands Kampioenschap<br />

7 sept 13:00 13:00 13:00 Jaarsveld Spel Verhuur CentraleKoppelcup<br />

14 sept 13:00 13:00 13:00 Kockengen Afsluitingswedstrijd


Wurde jo útmolken<br />

troch de belestingtsjinst?<br />

Belje mei ús hoe’t it oars kin!<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL 33<br />

Bij ons draait het om nog meer service. Wij zijn werkzaam voor<br />

zowel bedrijven als particulieren. Door gebruik te maken van<br />

ons brede netwerk kunnen wij elke klus voor u tot volle<br />

tevredenheid uitvoeren. Hieronder een greep uit onze werkzaamheden.<br />

Maaiwerk bedrijfsterreinen, sportvelden, kerkhoven,<br />

particuliere gazons, etc.<br />

Grondverzet, aanleg en onderhoud van tuinen of gazonnen.<br />

Paardenbakken renoveren (cultivateren, frezen enegaliseren)<br />

Groenwerk, snoeiwerkzaamheden en boomkap. Aanleggen van<br />

heggen of planten van bomen.<br />

Gladheidsbestrijding, ijs en sneeuwvrij maken van<br />

bedrijfsterreinen en parkeerterreinen.<br />

voor Nog Meer Service<br />

O. Noordmans<br />

Kromwal 12, 8636 VD Britswert<br />

Mobiel: 06 - 23 18 90 69<br />

E-mail: info@noordmansmaaiservice.nl<br />

www.noordmansmaaiservice.nl<br />

HIELKE VEENSTRA<br />

06 479 290 63<br />

hielke@hjveenstra.com<br />

Grondig werk, vertrouwde service!<br />

Panhuyslaan 131<br />

9251 KS Burgum<br />

Deskundig, betrouwbaar en betrokken<br />

jaarrekeningen • scale adviezen • loonadministratie • belastingaangiften<br />

• bedrijfseconomische adviezen • bedrijfsoverdrachten<br />

samenwerkingsvormen • subsidies<br />

Wismastate 9<br />

Postbus 52<br />

8900 AB Leeuwarden<br />

Cascobouw<br />

Tanken bouw<br />

Constructies<br />

Laswerkzaamheden<br />

Het bezoekadres :<br />

Damsingel 6, 9262 NC Sumar<br />

T (0888) 18 18 18<br />

F (0888) 18 18 00<br />

E info@deelstrajansen.nl<br />

www.deelstrajansen.nl<br />

www.ibisconstructie.nl<br />

info@ibisconstructie.nl<br />

Freonen fan<br />

it fierljeppen!<br />

We mogen terugzien op een zeer<br />

geslaagd seizoen met vele hoogtepunten!<br />

Dit in een prima sfeer, als<br />

één grote fierljepfamilie.<br />

Tussen de ljeppers, bestuurders,<br />

vrijwilligers en het publiek bestaat<br />

een speciale sportband die eeuwig<br />

moet blijven bestaan, zo vindt<br />

het FLB. Dit heeft geresulteerd tot<br />

het initiatief om een bestand van<br />

fierljepfreonen te gaan opbouwen.<br />

Tot onze grote vreugde mochten wij<br />

inmiddels al een groot aantal fierljepfreonen<br />

verwelkomen.<br />

Altijd al freon oftewel donateur van<br />

het Frysk Ljeppers Boun willen worden?<br />

Dit kan, voor slechts € 10,00<br />

per jaar kunt u ons steunen!<br />

Aanmeldingsformulier:<br />

Als tegenprestatie<br />

ontvangt u dan in<br />

ieder geval:<br />

Jaarlijks ons ledenblad “Op ‘e Skâns”<br />

met allerlei informatie en wetenswaardigheden;<br />

Korting op alle FLB uitgaven; boek,<br />

video, cd, kalender, fryske wurdlist,<br />

spelboekje, etc.<br />

U bent van harte welkom als belangstellende<br />

op de jaarlijkse Algemene<br />

Ledenvergadering (ALV).<br />

Daarnaast zullen wij u -in samenwerking<br />

met de Ljeppers Vereniginguitnodigen<br />

voor gezellige activiteiten<br />

rond het ljeppen zoals; bowlen of<br />

volleyballen.<br />

Verder een eervolle vermelding van<br />

uw naam in de eregalerij van “freonen<br />

fan it ljeppen”.<br />

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen,<br />

zal worden bekeken of dit<br />

aanbod/de tegenprestatie nog kan<br />

worden uitgebreid. Wij hopen dat u<br />

ook enthousiast bent geworden en<br />

het fierljeppen wilt steunen.<br />

Vul hieronder uw gegevens in en<br />

stuur het formulier op of breng het<br />

even langs bij de commentaarbus<br />

tijdens een wedstrijd.<br />

Alvast bedankt!<br />

Ledenadministratie FLB<br />

t.a.v. Johanna Deinum<br />

Sluisweg 33 te Lemmer (8531 DJ)<br />

Ja, ik wil freon/freondinne worden van “it fierljeppen” en machtig het Frysk Ljeppers Boun om jaarlijks* (in de<br />

maand januari) € 10,00 af te boeken van mijn<br />

IBAN:<br />

________________________________________________________________________________<br />

Voornaam: ________________________Achternaam:________________________________________m/v **<br />

Adres:<br />

Postcode:<br />

Geboortedatum:<br />

Telefoonnummer:<br />

E-mailadres:<br />

Handtekening:<br />

________________________________________________________________________________<br />

___________________________Woonplaats: __________________________________________<br />

_______________________________________________________________(dd/mm/jjjj)<br />

_________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________<br />

___________________________Plaats en datum: _______________________________<br />

* donateurschap per jaar, steeds van 01/05 t/m 30/04, opzeggen<br />

voor 01/05<br />

** doorhalen wat niet van toepassing is


34<br />

Magazine voor polsstokverspringen<br />

BEKIJK OOK WWW.FIERLJEPPEN.FRL<br />

Innovatie<br />

in beleving<br />

Fierljeppen / polsstokverspringen staat<br />

synoniem voor progressie en innoveren.<br />

We staan nooit stil en willen altijd<br />

verder komen door zaken anders aan<br />

te pakken, te veranderen en uiteindelijk<br />

beter en efficiënter te doen. Niet alleen<br />

bij de atleten, maar op alle gebieden<br />

met betrekking tot de sport streven we<br />

hiernaar.<br />

De wereld om ons heen verandert en wij<br />

veranderen mee. Zo ook op het gebied<br />

van sportbeleving. Daarom introduceren<br />

we hierin een nieuwe dimensie, de<br />

FIERLJAPP.<br />

Hoger. Verder.<br />

Het verschil zit ‘m in centimeters<br />

of soms zelfs millimeters en dat<br />

begrijpen wij maar al te goed.<br />

Geomaat is trots sponsor van<br />

Fierljep Feriening Winsum.<br />

Met de<br />

FIERLJAPP<br />

kun je...<br />

• de agenda bekijken<br />

• het laatste nieuws controleren<br />

• klassementen bekijken<br />

• je favoriete ljepper/springer<br />

volgen<br />

• realtime data bekijken tijdens<br />

de wedstrijden<br />

• en nog veel meer<br />

Voor de diehard FierljepFan<br />

is dit een must om te hebben.<br />

Dus als je op de hoogte wil<br />

blijven van ’s werelds oudste<br />

extreme sport? Download dan<br />

nu de FIERLJAPP!<br />

www.geomaat.nl<br />

Landmeten | Bouwmeten | Mobile-mapping | 3D-laserscanning | Drone inspectie


Verbonden aan de regio<br />

Wij hebben hart voor onze regio. Daarom werken wij trots mee aan de<br />

maatschappelijke versterking hiervan. Door samen met werkgevers in onze<br />

regio precies de talentvolle vakmensen op te leiden die zij nodig hebben.<br />

Door onze studenten te leren hoe zij een betekenisvolle bijdrage kunnen<br />

leveren aan de maatschappij. En door mee te werken aan initiatieven die de<br />

regio op duurzaam, sociaal en maatschappelijk gebied sterker maken.<br />

Werk<br />

maken<br />

van je<br />

passie<br />

www.rocfriesepoort.nl<br />

Leeuwarden Dokkum Drachten Sneek Emmeloord Urk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!