16.11.2018 Views

Makelaardij Thuisnieuws #51, december 2018

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vlaardingen van € 239.000,- t/m € 268.500,-<br />

Vlaardingen<br />

Wilhelminastraat 37<br />

Vlaardingen<br />

Borneostraat 24<br />

Tussenwoning<br />

Woonoppervlakte: 94 m 2<br />

Perceeloppervlakte: 119 m 2<br />

Inhoud: 323 m 3<br />

Kamers: 5<br />

Bouwjaar: 1939<br />

Vraagprijs € 239.000,- k.k.<br />

Tussenwoning<br />

Woonoppervlakte: 105 m 2<br />

Perceeloppervlakte: 123 m 2<br />

Inhoud: 324 m 3<br />

Kamers: 4<br />

Bouwjaar: 1900<br />

Vraagprijs € 239.000,- k.k.<br />

Vlaardingen<br />

Sneeuwbalstraat 37<br />

Vlaardingen<br />

Bingelkruid 29<br />

Appartement<br />

Woonoppervlakte: 92 m 2<br />

Woonlaag: 2<br />

Inhoud: 302 m 3<br />

Kamers: 4<br />

Bouwjaar: 2013<br />

Vraagprijs € 239.500,- k.k.<br />

Tussenwoning<br />

Woonoppervlakte: 100 m 2<br />

Perceeloppervlakte: 113 m 2<br />

Inhoud: 316 m 3<br />

Kamers: 4<br />

Bouwjaar: 1984<br />

Vraagprijs € 259.000,- k.k.<br />

Vlaardingen<br />

Richard Holstraat 70<br />

Vlaardingen<br />

Glidkruid 31<br />

Tussenwoning<br />

Woonoppervlakte: 139 m 2<br />

Perceeloppervlakte: 160 m 2<br />

Inhoud: 459 m 3<br />

Kamers: 6<br />

Bouwjaar: 1938<br />

Vraagprijs € 259.500,- k.k.<br />

Tussenwoning<br />

Woonoppervlakte: 100 m 2<br />

Perceeloppervlakte: 106 m 2<br />

Inhoud: 401 m 3<br />

Kamers: 5<br />

Bouwjaar: 1985<br />

Vraagprijs € 268.500,- k.k.<br />

14 <strong>Thuisnieuws</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!