16.11.2018 Views

Makelaardij Thuisnieuws #51, december 2018

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Colofon<br />

<strong>Thuisnieuws</strong> is een initiatief<br />

van <strong>Makelaardij</strong> Thuis en<br />

verschijnt maandelijks digitaal<br />

en op afhaalniveau bij ons<br />

kantoor.<br />

Aan de inhoud van<br />

<strong>Thuisnieuws</strong> kunnen geen<br />

rechten worden ontleend. De<br />

onroerend goed advertenties<br />

zijn uitsluitend bedoeld als<br />

uitnodiging voor een<br />

bezichtiging van<br />

het betreffende object.<br />

Beste lezer,<br />

De gezellige Decembermaand komt er al<br />

weer aan en dan zit <strong>2018</strong> erop. Zonder al<br />

teveel stil te staan bij het afgelopen jaar,<br />

kunnen we wel zeggen dat het een jaar van<br />

contrasten is geweest ten opzichte van de<br />

jaren ervoor. Zo stonden er bijvoorbeeld<br />

begin 2017 nog ca. 1.100 woning te koop in<br />

Vlaardingen en blijven we in november<br />

<strong>2018</strong> onder de 300 woningen te koop/onder<br />

bod of onder optie. Wat een beweging in<br />

onze mooie stad…Ondanks de krapte op de<br />

markt krijgen we wekelijks mooie, nieuwe<br />

woningen te koop. Verkopers én kopers<br />

weten ons te vinden en daar zijn we enorm<br />

trots op!<br />

Productie:<br />

Makelaars.media<br />

T.: 010 - 247 66 63<br />

E.: info@makelaars.media<br />

www.makelaars.media<br />

Op volle toeren…<br />

De woningmarkt draait op volle toeren. De<br />

woningverkopen denderen in het derde<br />

kwartaal door, het kadaster registreerde weer<br />

51.500 woningverkopen in heel Nederland. We<br />

zien wel ook hier een afname ten opzichte van<br />

een jaar eerder: er is simpelweg te weinig nieuw<br />

aanbod (-30%) en wat te koop komt, is<br />

gemiddeld binnen 40 dagen weer van de markt<br />

af!<br />

Op naar 2019…<br />

Zoals ieder jaar brengt ook 2019 weer een<br />

aantal veranderingen op de woningmarkt met<br />

zich mee. Zo wordt de hypotheekrenteaftrek<br />

weer met 0,5% verlaagd tot 49% en kunt u<br />

uitgaan van een hogere belastingdruk in<br />

verband met de gestegen WOZ waarde van uw<br />

woning. De grens voor het kopen van uw<br />

nieuwe woning met Nationale Hypotheek<br />

Garantie(NHG) gaat volgend jaar omhoog naar<br />

de €290.000, wat €25.000 hoger is dan dit<br />

jaar. Een mooie wijziging met alle stijgende<br />

verkoopprijzen.<br />

<strong>Makelaardij</strong> Thuis<br />

Westhavenkade 14<br />

3131 AB VLAARDINGEN<br />

T.: :010 - 474 37 71<br />

E.: info@makelaardij-thuis.nl<br />

thuisinvlaardingen<br />

thuisinwonen<br />

MAKELAARDIJ-THUIS.NL<br />

Kortom, we zijn volop beweging! Bent u ook toe<br />

aan een nieuwe woning? Laat ons u helpen bij<br />

uw zoektocht naar de mogelijkheden in de<br />

lokale woningmarkt. Wie weet wat er nog<br />

mogelijk is, nu de looptijd van verkochte<br />

woningen in deze regio zeer kort is!<br />

Denkt u erover uw woning te verkopen? Wij<br />

komen graag bij u langs voor een gratis<br />

verkoopadvies en wie weet schittert uw woning<br />

in de volgende editie van ons <strong>Thuisnieuws</strong>.<br />

Veel leesplezier!<br />

Met enthousiaste groet,<br />

Bernadette Veltman<br />

<strong>Makelaardij</strong> Thuis

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!