16.11.2018 Views

Makelaardij Thuisnieuws #51, december 2018

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

Thuis in Wonen! Het laatste woonnieuws en aanbod overzichtelijk voor u gepresenteerd! Heeft u vragen? Bel 010 - 474 37 71.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vlaardingen van € 285.000,- t/m € 310.000,-<br />

Vlaardingen<br />

van Schravendijkplein 30<br />

Vlaardingen<br />

Kievitlaan 15<br />

Vlaardingen<br />

Olmendreef 119<br />

Tussenwoning<br />

Woonoppervlakte: 104 m 2<br />

Perceeloppervlakte: 109 m 2<br />

Inhoud: 356 m 3<br />

Kamers: 3<br />

Bouwjaar: 1920<br />

Vraagprijs € 285.000,- k.k.<br />

Tussenwoning<br />

Woonoppervlakte: 102 m 2<br />

Perceeloppervlakte: 182 m 2<br />

Inhoud: 308 m 3<br />

Kamers: 6<br />

Bouwjaar: 1937<br />

Vraagprijs € 289.500,- k.k.<br />

Eengezinswoning<br />

Woonoppervlakte: 186 m 2<br />

Perceeloppervlakte: 220 m 2<br />

Inhoud: 662 m 3<br />

Kamers: 7<br />

Bouwjaar: 1986<br />

Vraagprijs € 299.000,- k.k.<br />

Vlaardingen<br />

Philips Willemstraat 10<br />

Tussenwoning<br />

Woonoppervlakte: 123 m 2<br />

Perceeloppervlakte: 135 m 2<br />

Inhoud: 373 m 3<br />

Kamers: 5<br />

Bouwjaar: 1968<br />

Vraagprijs € 300.000,- k.k.<br />

Vlaardingen<br />

Nachtegaallaan 14<br />

Tussenwoning<br />

Woonoppervlakte: 97 m 2<br />

Perceeloppervlakte: 125 m 2<br />

Inhoud: 342 m 3<br />

Kamers: 5<br />

Bouwjaar: 1935<br />

Vraagprijs € 309.000,- k.k.<br />

Vlaardingen<br />

van Schravendijkplein 77<br />

Tussenwoning<br />

Woonoppervlakte: 170 m 2<br />

Perceeloppervlakte: 111 m 2<br />

Inhoud: 606 m 3<br />

Kamers: 6<br />

Bouwjaar: 1927<br />

Vraagprijs € 309.000,- k.k.<br />

Vlaardingen<br />

Pijnboomdreef 25<br />

Tussenwoning<br />

Woonoppervlakte: 117 m 2<br />

Perceeloppervlakte: 121 m 2<br />

Inhoud: 377 m 3<br />

Kamers: 4<br />

Bouwjaar: 1976<br />

Vraagprijs € 310.000,- k.k.<br />

16 <strong>Thuisnieuws</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!