19.11.2018 Views

Glimmer'lei november 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor<br />

Glimmen en Omstreken<br />

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen<br />

33e 36e jaargang – nummer 910 –– <strong>november</strong> December <strong>2018</strong> 2015<br />

Waar is Julius deze kerst?<br />

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,<br />

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.<br />

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar<br />

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er<br />

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over<br />

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel<br />

weg waren. Vreemd!<br />

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer<br />

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was<br />

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen<br />

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij<br />

geheimen. De Africa Julius Classic: werd in Glimmen Op de wel fiets de ‘bosjesman’ rond de Kilimanjaro<br />

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting<br />

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,<br />

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de<br />

doorgroefd. Door Frans Somers Maar met heldere ogen die straalden. Julius<br />

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen<br />

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met<br />

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer<br />

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de<br />

Fietsen doen we allemaal wel eens. Maar slechts weinigen wagen honden zich en aan hun een eigenaren. rondje om Jan de Kilimanjaro, ging samen Afrika’s met bewoners hoogste<br />

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het<br />

berg, gelegen in Tanzania. Deze sponsortocht wordt eens per jaar Jacob georganiseerd en Zwanet om eens het bij werk de familie van AMREF/Flying Goedhart vragen Doctors of ze te<br />

Quintusbos om er te leren<br />

over<br />

ondersteunen.<br />

paddenstoelen,<br />

Hans Keijzer<br />

rupsen,<br />

Inge Bakker uit Glimmen deden dit jaar mee en droegen hiermee Julius ruim kortgeleden 11.000 euro nog bij hadden aan de<br />

spechten 616.000 euro en die ijsvogels. deze editie Wat opbracht. Je moet er maar de moed, de conditie en het doorzettingsvermogen gezien. Maar voor nee, hebben. de laatste Het<br />

keer was al wel een week<br />

Julius werd een vroeger achtbaan voor aan ervaringen’ werk en een ‘bijzondere verrijking’ van hun leven, aldus Hans en Inge.<br />

geleden volgens mevrouw<br />

had gedaan was een goed<br />

Goedhart. Dan maar eens aan<br />

bewaard Het idee geheim. voor een Daarover<br />

worden er verschillende<br />

de overzijde vragen bij Flora<br />

zei fietstocht hij niets. in Afrika Waarom was eigenlijk<br />

& Fauna. projecten En ja hoor, uitgevoerd daar was voor<br />

niet? ontstaan in een gesprek<br />

Julius die schoon dag drinkwater, ervoor aan goede het<br />

Het dat was Inge twee had dagen met voor<br />

einde van sanitaire de middag voorzieningen geweest<br />

kerst een collega toen het van licht haar op Julius’<br />

om een paar en het tuinhandschoenen<br />

tegengaan van het<br />

kamer toenmalige ‘s werk. avonds Inge niet en werd<br />

te kopen, besnijden aanmaakblokjes,<br />

van meisjes.<br />

ontstoken. haar man Hans Dat delen hij ‘s een ochtends<br />

roggebrood en een voorraad<br />

niet liefde verscheen voor sportief aan fietsen. het ontbijt<br />

fruit, minstens Sponsorgeld: genoeg 5000 voor euro<br />

in de Kooikamp. Dat kinderen<br />

Hans heeft bovendien<br />

vijf dagen. per persoon Het werd steeds<br />

tevergeefs naar hem vroegen<br />

met zijn vorige relatie tien<br />

vreemder…<br />

Deelname aan de<br />

om een wandeling te maken<br />

door<br />

jaar in Tanzania<br />

de sneeuw.<br />

gewoond,<br />

Ongerust<br />

*Wat moest Africa Julius Classic met gaat al niet dat<br />

werd waar hij er actief door was huisgenoten in de op<br />

voedsel zomaar: en dekens naast en de reis- hoe<br />

zijn drinkwatervoorziening.<br />

kamerdeur geklopt. Jan<br />

heeft hij en dat verblijfkosten meegenomen? van<br />

van Splunder, de eigenaar van<br />

Steeds meer 2000 vragen euro maar p.p. wordt geen<br />

het Samen huis, hadden kwam Inge aanzetten en met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds vreemder. elke Roos, deelnemer die in geacht Huize<br />

openging Hans al werd verschillende duidelijk dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel een binnen bedrag voor postzegels van 5000<br />

moest fietstochten zijn. Op in het Europa bed stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; euro aan wat is sponsorgelden hier aan de<br />

Oud ondernomen. en roestig. Maar Leeg. eentje En van Julius geen spoor....<br />

hand? Jan vertelde het hele verhaal op aan te Roos. hoesten. Roos Geen had<br />

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar<br />

in Afrika? Dat zou toch wel heel bijzonder zijn. Collega Cees gemakkelijke opgave; Hans en Inge hebben zich een jaar lang<br />

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.<br />

gingen had echter een een aantal artikel huisgenoten gelezen over met een avontuurlijke Jan voorop tocht de trap in behoorlijk uit de naad gewerkt om deze bedragen via diverse<br />

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool<br />

af Tanzania: op weg de naar Africa buiten Classic. om te En kijken jaarlijkse of Julius sponsortocht daar ergens voor<br />

als<br />

acties<br />

de school<br />

bij elkaar<br />

uit<br />

te<br />

ging<br />

sprokkelen.<br />

en Roos<br />

Begonnen<br />

het kereltje<br />

werd<br />

ophaalde.<br />

met bezoekers<br />

De<br />

was. AMREF Ook flying doctors. de tuin heerste echter doodse stilte, op het vrouw aan de met Pubquiz verschillende tegen betaling kerstkleuren te laten raden in haar hoeveel haar snoepjes kwam<br />

constante suizen van de A28 na, wat trouwens een stuk erbij in staan een en pot vertelde zaten en dat later haar op man de Wintermarkt Adriaan, die hoeveel imker is een en<br />

minder AMREF luid is een was Afrikaanse dan normaal organisatie door de die flinke ruim 60 laag jaar sneeuw geleden die verspreid kerstbrood in weegt. Glimmen zijn bijenkasten heeft staan, Julius een<br />

gisteren begon met gevallen het bieden was. Oh van ja, verse medische sneeuw, hulp dat in geeft afgelegen verse paar keer had gezien bij het huisje aan de Drentse Aa op het<br />

sporen… gebieden per En ja vliegtuig. hoor, richting Nu ligt het accent berghok meer liepen op het voetsporen trainen terrein Dat was van echter de boomkwekerij maar klein bier. De dat echte verboden klappers toegang werden gemaakt is voor<br />

van verpleegkundigen, één persoon en verloskundigen daarvandaan en richting artsen. de Daarnaast zandweg het met publiek, de verkoop vlak van bij 1000 de boerderij oliebollen van en vooral de familie met het Ubels. slijten Met van<br />

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug<br />

1<br />

Glimmer’lei - december <strong>november</strong> 2015 <strong>2018</strong> 1


180 dozen Zuid-Afrikaanse wijn rond Oud en Nieuw. Dat laatste<br />

bracht bijvoorbeeld 3600 euro op. Hans was niet te beroerd om<br />

met deze handel ook langs de deuren te gaan. Een ander eclatant<br />

succes was de sportmarathon, die dit voorjaar in samenwerking<br />

met Sportcentrum Energy in Haren gehouden werd. Voor 10<br />

euro konden deelnemers zich een uur lang storten op een sport<br />

naar keuze, zoals spinning, jumping-fitness, Afrikaanse dans etc.<br />

Het één en ander werd opgeluisterd met opzwepend Afrikaans<br />

getrommel door een Djembé-band uit Gasselternijveen en<br />

voorzien van broodjes, gesponsord door bakkerij Haafs uit<br />

Haren. Meer dan 80 mensen deden mee en het bracht ruim 800<br />

euro op. Het resterende geld werd verkregen middels individuele<br />

bijdragen van personen en bedrijven. Hiervoor kon onder andere<br />

gebruik gemaakt worden van een eigen pagina van de website<br />

van de Africa Classic. In totaal hebben Hans en Inge samen ruim<br />

€ 11.105,- aan sponsorbijdragen binnengehaald.<br />

De tocht<br />

Tochtjes van 100 km per dag op een racefiets in Nederland; daar<br />

draaiden Hans en Inge de hand niet voor om. Maar Afrika zou<br />

toch andere koek worden. Verharde wegen waren er nauwelijks,<br />

rulle zandpaden vol hobbels en kuilen des te meer. De racefiets<br />

werd ingeruild voor een mountainbike. En om te wennen werd<br />

er eerst een mountainbike-clinic op de Veluwe gevolgd en flink<br />

wat rondjes gedraaid in onze eigen ‘steppe’ Appelbergen. Dat<br />

bleek een ideaal oefenparcours! In Afrika moest er een week<br />

lang gemiddeld zo’n 70 km per dag afgelegd worden. Daar<br />

bleek je ook echt wel de hele dag voor nodig te hebben. Voor de<br />

meeste van de 95 deelnemers een hele uitdaging en veelal een<br />

kwestie van overleven. Naast dat de billen het hard te verduren<br />

kregen hadden sommigen ook last van de bijwerkingen van de<br />

malariapillen, hoge hartslag of last van hun maag. Een deelnemer<br />

brak op de laatste dag zijn sleutelbeen. Ook Inge belandde een<br />

keer in een droge greppel, Hans in haar val meesleurend. Op<br />

enkele schaafwonden na viel de schade gelukkig mee. Verder<br />

ging met name Inge volgens Hans als een ‘speer’.<br />

was niet moeilijk, want men werd overal hartelijk welkom geheten,<br />

onder andere bij een aantal projecten van de Amref Flying<br />

Doctors en gewoon ook bij mensen die je onderweg tegenkwam.<br />

Een dansje met een Masai-krijger was zo gemaakt. Eén dag<br />

werd er ook een wildpark doorkruist, waar men onder andere<br />

op een kudde giraffen stootte. Uit veiligheidsoverwegingen mocht<br />

dit alleen in groepjes van minimaal 10 deelnemers; je zou in je<br />

eentje toch maar een leeuw tegenkomen. Bij helder weer had je<br />

zicht op de Kilimanjaro, waarvan de flanken een keer al fietsend<br />

beklommen dienden te worden. En het traject voerde ook een<br />

dag door schilderachtig Kenia. Fietsen door zo’n landschap en<br />

het contact met de kleurrijke inwoners van het land: “het voelde<br />

alsof je in een film reed”.<br />

Het hele project is al met al een zeer verrijkende ervaring<br />

geweest. Je beseft onder meer hoe georganiseerd we in ons<br />

eigen land zijn en ook hoe goed we het hier hebben. Voor Hans<br />

was Afrika uiteraard niet nieuw, maar dit op deze manier samen<br />

met Inge te beleven was wel een zeer bijzondere en nieuwe<br />

ervaring voor hen beiden. Waarbij ze niet alleen veel over Afrika<br />

geleerd hebben maar ook - door de sponsoracties - veel over<br />

Glimmen en haar bewoners.<br />

Sinterklaasintocht<br />

Vrijdag<br />

30.11.<strong>2018</strong><br />

De deelnemers werden intensief ondersteund door een A-Team<br />

van 45 Tanzanianen. Die zetten elke dag de tenten op, maakten<br />

uitstekende maaltijden klaar, zorgden voor medische en<br />

technische begeleiding, en namen en passant ook nog een film<br />

van het gebeuren op.<br />

In principe moest je elke ochtend om ca 6 uur opstaan om rond<br />

8 uur op de fiets te stappen. Tussen 4 uur en half 5 ‘s middags<br />

kwam je doorgaans geheel uitgeteld aan, moe van de fysieke<br />

inspanning, maar vooral ook van alle indrukken.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Als in een film<br />

Het is uitdrukkelijk de bedoeling van de tocht dat je ook contact<br />

legt met de plaatselijke bevolking, vaak van de Masai-stam. Dat<br />

2 Glimmer’lei - <strong>november</strong> <strong>2018</strong>


Plaatselijk Belang bespreekt<br />

dorpsvisie met burgemeester<br />

Peter den Oudsten<br />

Begin oktober heeft het bestuur van Vereniging Plaatselijk<br />

Belang Glimmen een prima kennismakingsgesprek gevoerd met<br />

Burgemeester Peter den Oudsten, Liesbeth van de Wetering en<br />

Richard Geelof namens de gemeente Groningen over het dorp<br />

Glimmen in de nieuwe fusiegemeente Groningen. We hebben de<br />

nieuwe dorpsvisie die wij dankzij de inbreng van de inwoners<br />

van Glimmen afgelopen jaar hebben geschreven aangeboden en<br />

besproken. Er was begrip voor onze zorgen over het behoud van<br />

voorzieningen. Ook hebben we nieuwe kansen en mogelijkheden<br />

voor ons dorp kunnen bespreken. Een van die mogelijkheden is<br />

dat de gemeente Groningen van plan is om wijkcoördinatoren aan<br />

te stellen, zodat wij als dorp Glimmen een vast aanspreekpunt<br />

hebben binnen de nieuwe gemeente Groningen.<br />

In het gesprek kwam ook naar voren dat er geen convenant<br />

tussen de gemeentes gesloten gaat worden zoals destijds met<br />

Hoogkerk, dit omdat de gemeente Haren wordt opgeheven en<br />

niet samengevoegd wordt met de gemeente Groningen. Dit<br />

vinden wij erg jammer. Wij zullen er alles aan blijven doen om<br />

Glimmen op de kaart te zetten binnen de nieuwe gemeente<br />

Groningen.<br />

Voor informatie over Plaatselijk Belang Glimmen en onze<br />

dorpsvisie kunt u terecht op onze website pb-glimmen.nl.<br />

Kerstfeest / Open huis<br />

Net als vorig jaar organiseert de<br />

protestantse gemeente Noordlaren<br />

Glimmen een kerstfeest voor<br />

het dorp Glimmen. Dit jaar ligt<br />

de organisatie in handen van<br />

World Servants. Zij zullen op<br />

zondagmiddag 16 december<br />

ervoor zorgen dat de glühwein en<br />

warme chocolademelk vanaf 16:00<br />

klaar staan bij de Trefpuntkerk.<br />

Bij de verschillende vuurkorven op het grasveld kunt u de warmte<br />

voelen en met uw dorpsgenoten bijpraten. De afgelopen maanden<br />

is de kerk verbouwd en ook de resultaten hiervan kunt u op deze<br />

middag bewonderen. Onder het genot van een hapje en drankje<br />

kunt u genieten van muziek en de dorpse gezelligheid.<br />

Tot 16 december!<br />

Stemmen op 21 <strong>november</strong>!<br />

Net zoals in de gemeenten Groningen en Ten Boer zijn ook in<br />

de gemeente Haren de gemeenteraadsverkiezingen op 21<br />

<strong>november</strong> aanstaande. Ondanks de weerstand die velen zullen<br />

voelen om te gaan stemmen nadat Haren “geannexeerd” werd<br />

door Groningen is het, nu de kaarten geschud zijn, tóch belangrijk<br />

om dat juist wél te doen!<br />

Dit om te zorgen dat er personen en<br />

partijen in de nieuwe gemeenteraad<br />

komen die de belangen van Glimmen<br />

e.o. goed weten te behartigen. Mirjam<br />

Wieringa, voorzitter Plaatselijk Belang<br />

Glimmen, heeft meegedaan aan de<br />

campagne ‘Ik stem’ van de nieuwe<br />

“IK STEM<br />

gemeente om te zorgen dat u gaat<br />

21 NOVEMBER”<br />

stemmen en dat Glimmen op de kaart<br />

MIRJAM WIERINGA<br />

staat in de nieuwe gemeente.<br />

PLAATSELIJK BELANG GLIMMEN<br />

Dus verdiep u eens goed in de punten<br />

die de partijen voorstaan en ga<br />

stemmen op woensdag aanstaande!!!<br />

De Groenenberg<br />

De ontwikkeling van het jeugdhonk duurt iets langer dan<br />

we hadden verwacht en gehoopt. Dat ligt vooral aan ons<br />

zelf, omdat ons de tijd ontbreekt om te doen wat gedaan<br />

moet worden. De bar moet er namelijk uit en dan kan een<br />

nieuwe vloer worden gelegd en kunnen de toiletten worden<br />

aangepakt. Daarna moeten wij een nieuwe bar plaatsen en<br />

moet er worden geschilderd. We weten wat we willen, het<br />

gaat ook gebeuren, maar we kunnen niet sneller.<br />

25 <strong>november</strong> is de wintermarkt en we hopen weer op veel mensen.<br />

In ieder geval is er bij de organisatoren veel enthousiasme en<br />

zijn er weer nieuwe en ludieke deelnemers. We wensen Ria en<br />

Femmy een goede Wintermarkt.<br />

We denken veel na over de toekomst bij de Groenenberg. Graag<br />

zouden we zien dat het dorpshuis een nog meer centrale rol in<br />

het dorp zou kunnen vervullen en meer mensen over de vloer<br />

zou kunnen krijgen. In de nieuwe situatie waarin we onderdeel<br />

van Groningen worden veranderd er niet meteen zo veel, maar<br />

je weet het nooit in de toekomst. Veel buurthuizen hebben een<br />

belangrijke positie waar het gaat om ontmoeting en soms ook met<br />

betrekking tot wat we het sociale domein noemen. Voorkomen<br />

van eenzaamheid door activiteiten, maar ook het aanbieden van<br />

laagdrempelige zorg of misschien wel uitsluitend aandacht wordt<br />

er georganiseerd. Daar is soms een professionele beroepskracht<br />

aanwezig die dat regelt, bij andere buurthuizen doen de<br />

buurtbewoners dat voor een groot gedeelte zelf. Dat zijn zaken<br />

waar we wel over nadenken. Misschien wilt u eens reageren<br />

op de Groenenberg, op ontwikkelingen of mogelijkheden die u<br />

ziet, dan horen we dat graag. Dat kan naar onze secretaris en<br />

die is via de website wel te vinden: www.degroenenberg.nl en<br />

mail: degroenenberg@gmail.com. We gaan graag in gesprek, dat<br />

doen we zo nu en dan ook al.<br />

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg<br />

Glimmer’lei - <strong>november</strong> <strong>2018</strong><br />

3


- Aangifte inkomstenbelasting<br />

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting<br />

van uw zakelijke administratie<br />

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting<br />

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie<br />

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie<br />

Verzorgen aangiften omzetbelasting<br />

- Verzorgen aangiften<br />

Maken van loonadministratie omzetbelasting<br />

jaarrekening<br />

- Maken van jaarrekening<br />

Verzorgen loonadministratie<br />

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie<br />

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|<br />

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|<br />

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|<br />

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |<br />

HUISWERKBEGELEIDING<br />

Glimmen<br />

Remko Aaten<br />

Dorpshuis De Groenenberg<br />

Markeweg 17<br />

9756 BZ Glimmen<br />

06-38005198<br />

remko.aaten@home.nl<br />

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:<br />

+<br />

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving<br />

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +<br />

regionalia + gezondheid + zingeving<br />

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

UW FYSIOTHERAPEUT<br />

IN GLIMMEN E.O.<br />

Femmy Holwerda- Hendriks<br />

Rijksstraatweg 124 Glimmen<br />

__________________________________________<br />

*contracten met alle zorgverzekeraars<br />

*behandeling zonder verwijzing mogelijk<br />

*behandeling in de praktijk of aan huis<br />

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen<br />

__________________________________________<br />

www.fysiotherapieglimmen.nl<br />

Speciaalzaak in borstprothesen,<br />

bijbehorende lingerie en badkleding<br />

Zuidlaarderweg 5<br />

9756 CE Glimmen<br />

Tel: 050-4064135<br />

glimmen@profeel-mammacare.nl<br />

www.profeel-mammacare.nl<br />

Miranda Abbring<br />

4 Glimmer’lei - <strong>november</strong> <strong>2018</strong>


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen<br />

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden<br />

18 <strong>november</strong> 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. R.Fortuin mmv cantorij<br />

25 <strong>november</strong> 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. A.H.Kosterman laatste zondag kerk.jaar<br />

2 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. A.van Beijeren 1ste advent<br />

9 december 10.00 uur Bartholomeuskerk Noordlaren Ds. A.H.Kosterman 2de advent Avondmaal<br />

16 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. R.Fortuin 3d advent<br />

23 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Prof. dr M.Steehouder 4de advent mmv cantorij<br />

24 december 22.00 uur Bartholomeuskerk Noordlaren Ds. A.H. Kosterman kerstavond<br />

25 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. A.H. Kosterman kerst mmv cantorij<br />

30 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. A.Troost<br />

31 december 19.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred Karelse oudejaarsdag<br />

Pubquiz wordt vaste waarde in het dorp<br />

Op 3 <strong>november</strong> was het weer groot feest in het Dorpshuis de Groenenberg. De pubquiz trok weer een kleine 80 bezoekers, die gratis<br />

een heerlijk avondje uit konden beleven.<br />

De quiz was weer samengesteld door Marjolein Dresden, die<br />

ook een zeer aantrekkelijke presentatie van alle vragen op<br />

het scherm wist te brengen. De vragen deden een beroep op<br />

algemene kennis over heden en verleden. Er waren ook vragen<br />

over muziek. Het werd weer een mooie mix van meezingers,<br />

een lach en een traan. Teams met klinkende namen en (soms)<br />

dorstige deelnemers maakten er het beste van en hadden veel<br />

plezier.<br />

In de pauze was er een optreden van DJ BD (Boris Dresden)<br />

en werden er loten verkocht voor de tombola. Die is altijd een<br />

groot succes, omdat er tientallen leuke prijzen zijn te winnen. De<br />

hoofdprijs was een zeer kostbare smartwatch. Aan het eind van<br />

de avond zorgde Tombola-Spreekstalmeester Wim de Vries weer<br />

voor een hilarische en verhitte verloting, waarbij Titi Hommes<br />

uiteindelijk met de hoofdprijs aan de haal ging. Het winnende<br />

team van de quiz werd uiteindelijk voor een finaleronde op het<br />

podium gehaald. De spelers moesten het tegen elkaar opnemen<br />

in een paar 'inschattingsvragen'. Quizmaster Hein Bloemink (in<br />

roze colbert) liet zelfs zijn gewicht raden, maar er waren ook<br />

minder schokkende vragen. Uiteindelijk won Margreet Wendt de<br />

dinerbon voor twee personen bij restaurant De Kastanjehoeve in<br />

Glimmen.<br />

hartverwarmend mee. Gert Nienhuis, de rust zelve, onderging<br />

het kalm. Maar daags erna heeft hij laten weten van binnen tot<br />

tranen geroerd geweest te zijn. Een ander bijzonder moment was<br />

dat Marjolein Dresden aanwezig kon zijn op haar vertrouwde plek<br />

achter de techniektafel. Marjolein was ruim een week vóór de<br />

pubquiz ernstig ziek geworden en opgenomen in het ziekenhuis.<br />

Daar beleefde zij onzekere en zwarte dagen, maar ze bleef<br />

telkens herhalen dat ze op 3 <strong>november</strong> weer hersteld zou zijn.<br />

Op de vraag 'waarom' antwoordde ze: 'Want dan is de pubquiz'.<br />

En ze heeft woord gehouden. Met inzet van alle kracht was ze<br />

aanwezig. Ze is gelukkig weer herstellende en gaat de toekomst<br />

met vertrouwen tegemoet.<br />

De pubquiz is nu een vaste waarde geworden in ons dorp.<br />

Daarom kondigen wij reeds nu de pubquiz 2019 aan: zaterdag 2<br />

<strong>november</strong>, aanvang 20.00 uur.<br />

Speciale momenten<br />

Deze avond waren er twee speciale momenten. Zo was er het<br />

afscheid van de dorpswinkel Flora & Fauna van Gert en Anne<br />

Nienhuis. Ze sluiten de zaak op 30 december en de redactie van<br />

de Glimmer’lei had een afscheidslied voor hen geschreven op<br />

de melodie van 'Het Dorp' van Wim Sonneveld. De zaal zong<br />

Glimmer’lei - <strong>november</strong> <strong>2018</strong><br />

5


d<br />

e<br />

r<br />

t<br />

s<br />

n<br />

s<br />

s<br />

k<br />

r<br />

f<br />

n<br />

n<br />

e<br />

r<br />

e<br />

.<br />

t<br />

r<br />

n<br />

n<br />

d<br />

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!<br />

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als<br />

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,<br />

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl<br />

Henny Moorman<br />

Pedicure<br />

Ambulant pedicure<br />

Telefoon nummer: 06 11517148<br />

Lidnummer: 301798<br />

Auto Eelde.nl<br />

Otto van Bergen & Robert Schoon<br />

Burgemeester J.G. Legroweg 108<br />

9761 TD Eelde<br />

Tel: 050-3094940<br />

www.autoeelde.nl<br />

Zuidlaren | Stationsweg 91<br />

www.steenbergenfietsen.nl<br />

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126<br />

9493 9493 TB DE PUNT<br />

GRONINGERSTRAAT<br />

TB DE PUNT<br />

126<br />

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT<br />

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur<br />

TEL: 050-4061500<br />

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:<br />

8.00<br />

6.30 – 20.00 –<br />

- 22.00<br />

20.00 uur uur<br />

uur<br />

Zondag:<br />

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zondag: 9.00 – 20.00 uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

6 Glimmer’lei - <strong>november</strong> <strong>2018</strong>


Inloopochtend<br />

Deze keer was Remko Aaten bij ons als gastspreker. Hij had<br />

hiervoor een mooie powerpoint presentatie gemaakt. In grote<br />

stappen liep hij door de geschiedenis van het dovenonderwijs<br />

in Groningen. Wat de betekenis van Henry Guyot is geweest<br />

die de eerste stap heeft gezet voor het dovenonderwijs aan<br />

het Guyotplein in Groningen, de verhuizing naar Haren en de<br />

latere omzetting van de naam in Kentalis.<br />

Hoe het dovenonderwijs ook veranderd is in de loop der jaren.<br />

Gebarentaal was uit den boze. Spreken moest iedereen. Dat was<br />

haast ondoenlijk en de leerlingen spraken onderling, als niemand<br />

het zag, toch met gebaren.<br />

Henrieke, onze dochter, wilde ook graag mee om haar vroegere<br />

leraar te horen. Remko kreeg hierdoor een dubbele taak. Niet<br />

alleen was hij verteller, maar tegelijk ook doventolk.<br />

In vroeger tijd leerden de meeste leerlingen na school een ambacht.<br />

De jongens werden doorgaans timmerman, schoenmaker of<br />

kleermaker. De meisjes zochten werk in de huishouding.<br />

In de loop der tijd veranderde het inzicht. De schoolopleidingen<br />

werden uitgebreid. Leerlingen kunnen nu ook lessen volgen in<br />

het regulier onderwijs mavo, havo en vwo. Dit kan doordat veel<br />

doventolken meegaan om de gesproken taal om te zetten in<br />

gebarentaal als ondersteuning van het gesprokene. Tegenwoordig<br />

is er de Totale Communicatie. Gebruik alles wat je hebt om de<br />

boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen. Dus gesproken<br />

taal, spraakafzien, gebarentaal, het handalfabet, de mimiek en niet<br />

te vergeten de smartphones, het internet, facebook, enz.<br />

Na de middelbare school staat de weg open voor vervolgopleidingen.<br />

Nieuw is de cochleaire implantatie (C.I.). Een operatie in de<br />

hersenen waarbij een instrumentje wordt geplaatst dat het geluid<br />

om het gehoor heenleidt. Het beste resultaat wordt bereikt als<br />

kinderen ooit iets gehoord hebben.<br />

Remko had voor ons allemaal een A4-tje met daarop het<br />

handalfabet waarmee wij moesten proberen een zin te ontrafelen<br />

en daarna onze eigen naam in het handalfabet te spellen. Dat viel<br />

nog helemaal niet mee. Voor Henrieke was dat wel kinderspel.<br />

De vraag kwam wat Dovencultuur was. Remko nodigde Henrieke<br />

uit daarover iets te vertellen. Doven hebben een eigen cultuur<br />

en daar zijn ze heel trots op. Hoe zij omgaan met elkaar, de taal<br />

beleven, de onmisbare gebaren en de mimiek. Maar ook de dans,<br />

de poëzie en het toneel.<br />

Na een korte omzwerving is Remko weer terug bij Kentalis. Nu<br />

als jobcoach waarbij hij als bemiddelaar optreedt om leerlingen<br />

aan werk te helpen. Heel frustrerend is het, dat de maatschappij<br />

niet haar verantwoordelijkheid neemt. Van de overheid zou je<br />

meer medewerking mogen verwachten. Tenslotte vertelde Remko<br />

nog iets over zijn laatste gestarte werk: het oprichten van het<br />

Huiswerkinstituut. Het was al ver na 12 uur toen zijn verhaal uit was,<br />

maar wij er eigenlijk nog geen genoeg van hadden. Zo boeiend<br />

was het. Ook omdat zijn verhaal direct aan de praktijk getoetst kon<br />

worden door de aanwezigheid van Henrieke.<br />

Volgende maand komt Dali Todria onze morgen muzikaal verzorgen.<br />

We nodigen u van harte uit deze morgen bij te wonen. U kunt dan<br />

tegelijkertijd uw spullen voor de Voedselbank inleveren.<br />

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt<br />

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (di.4 december <strong>2018</strong>)<br />

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12<br />

Wil Hiensch<br />

‘Vervlogen jaren in Haren’<br />

Het door Henk Werners geschreven boek over de geschiedenis<br />

van de gemeente Haren is op 31 oktober jl.. gepresenteerd en ligt<br />

thans in de boekwinkels van Boomker en Bruna in Haren.<br />

De prachtige uitgave omvat 152 pagina’s met maar liefst 385<br />

foto’s, die samen een compleet beeld geven over het verleden<br />

van de gemeente, namelijk van Helpman tot Noordlaren en van<br />

Eelderwolde tot Waterhuizen met alles wat ertussen ligt.<br />

veranderingen in woord en beeld, op een perfect moment tot stand<br />

is gekomen. Het huidige tijdstip biedt daarbij ongetwijfeld ook<br />

soulaas als geschenk voor allerlei doeleinden. U kunt de auteur<br />

eventueel bereiken op telefoonnummer 050-5346529.<br />

Het agrarische verleden met bijna alle boeren van toen, alsmede<br />

alle zakelijke panden van weleer, passeren in het boek de revue.<br />

Anders gezegd, de verandering naar een forensengemeente<br />

neemt in het boek een ruime plaats in.<br />

Het boek heeft een A-4 formaat, is in kleur en met een stevige<br />

omslag en kost € 19,50.<br />

Als bijzondere noot kan opgemerkt worden dat de fraaie en<br />

uitgebreide uitgave met geschiedenis- kronieken vrijwel samenvalt<br />

met het opdoeken van de gemeente. Aldus kan geconcludeerd<br />

worden dat dit unieke boek over Harens verleden, inclusief de<br />

Glimmer’lei - <strong>november</strong> <strong>2018</strong><br />

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49<br />

Berichten van De Groenenberg<br />

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.<br />

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar<br />

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,<br />

Woonflair adviseert en inspireert<br />

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse<br />

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).<br />

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie<br />

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer<br />

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:<br />

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en<br />

kinderen!<br />

Het nieuwe jaar is<br />

inmiddels begonnen. Het<br />

startte in oudejaarsnacht<br />

met het Oud en Nieuw<br />

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar<br />

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,<br />

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een<br />

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen<br />

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl<br />

De Groenenberg, in<br />

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van<br />

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers<br />

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis<br />

consumpties. Voor Miriam al uw en graafwerkzaamheden Malko spraken kort namens met hun<br />

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze<br />

nieuwe voorzitter, mobiele Jan en Hommes, minikraan.<br />

over Ook de voor<br />

voorstelde die vervolgens<br />

iets vertelde<br />

toekomst. Het was<br />

gezellig<br />

levering<br />

druk (zie foto’s).<br />

zand en<br />

Gelukkig grind. was de periode<br />

van ijzelgladde wegen<br />

net achter Lageweg de rug.... 11,<br />

Verder was er op<br />

14 Noordlaren<br />

januari een<br />

gebruikersoverleg. Op<br />

de agenda Tel. stonden 050-4095580 het /<br />

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken<br />

hoe we de gebruikers meer Nog kunnen geen laten voorjaar???<br />

participeren en<br />

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als<br />

bestuur erg blij met deze Nog uitbreiding! niet helemaal, Hopelijk maar in volgen elk geval nog kunt<br />

een paar mensen dit www.pixxle.nl<br />

goede u nu alvast voorbeeld uw gazon om voorzien ons bestuur van KALK, te<br />

komen versterken. Op het moment verder mosvorming dat ik dit schrijf, te voorkomen. moet<br />

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. En denkt u Over nog om het de verloop vogels buiten? ervan<br />

kan ik dus nog niets melden.<br />

Want natuurlijk hebben we ook nog steeds allerlei<br />

Na alle feestelijkheden soorten en WINTERVOER, extra bijzondere maar ook activiteiten<br />

STROOIZOUT<br />

en natuurlijk vele soorten kwaliteitsvoer voor uw<br />

hond, kat, konijn,<br />

herneemt<br />

kip, geit,<br />

het<br />

paard,<br />

gewone<br />

schaap enz.<br />

leven weer zijn gang.<br />

l uw graafwerkzaamheden met<br />

e en mini-<br />

Ook voor<br />

g zand en<br />

eg 11,<br />

aren<br />

-4095580 /<br />

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.<br />

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.<br />

Aanvang 20.00 uur.<br />

U zoekt dierenvoeding? Meststoffen of potgrond? Kalk? Najaarsmest? Bestrijdingsmiddelen? Tuingereedschap?<br />

Altijd onder de adviesprijs? Bij ons In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de<br />

Zo<br />

vindt<br />

ook<br />

u het allemaal!<br />

voor<br />

Oók<br />

De<br />

voor voordelig onderhoud of reparatie van uw grasmachine!<br />

Tot ziens bij:<br />

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor<br />

Groenenberg. In de<br />

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om<br />

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze<br />

dat de gebruikelijke vereniging. Rijksstraatweg 32 | 9756 AG GLIMMEN<br />

bijeenkomsten weer<br />

ingepland<br />

Rijksstraatweg 32 staan.<br />

9756 AG GLIMMEN<br />

Voorlopig gaan we zo<br />

door. En ondertussen<br />

blijven we werken aan het<br />

verbeteren van alles wat<br />

De Groenenberg betreft.<br />

In mijn vorige bericht<br />

meldde ik al dat we<br />

bezig zijn de akoestiek te<br />

PAUL WOLDENDORP AUTO’S<br />

verbeteren en met name<br />

het www.paulwoldendorpautos.nl<br />

bargedeelte gezelliger<br />

te maken. De benodigde<br />

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis<br />

advies van een deskundige APK keuringsstation<br />

en een subsidieaanvraag is in<br />

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en<br />

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06<br />

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee<br />

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor<br />

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal<br />

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het<br />

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch<br />

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg<br />

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu<br />

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig<br />

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.<br />

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er<br />

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte<br />

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u<br />

zich daarvoor aanmelden.<br />

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus<br />

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is<br />

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen<br />

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.<br />

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen<br />

Vogelzangsteeg 15a<br />

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,<br />

9479 TE Noordlaren<br />

NL Doet. 9479 Net als TE vorig Noordlaren<br />

jaar. Zodra we meer weten, berichten<br />

we u hierover. Tel: 050-4063812<br />

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:<br />

Tel: 050-4063812<br />

U kunt info@slagerijdebuurderij.nl<br />

zich hiervoor aanmelden via ons<br />

emailadres: www.slagerijdebuurderij.nl<br />

degroenenberg@gmail.com!<br />

Namens het bestuur,<br />

Cilly Kramer-Clobus<br />

UITNODIGING<br />

ALLEMAAL NOG TE KOOP IN GLIMMEN!<br />

050-4061490<br />

Website: www.floraenfauna.nl<br />

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met<br />

SLAGERIJ DE BUURD<br />

SLAGERIJ DE BUURDERIJ<br />

Vogelzangsteeg 15a<br />

info@slagerijdebuurderij.nl<br />

www.slagerijdebuurderij.nl<br />

Tel. 050-4061490 | www.floraenfauna.nl<br />

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen<br />

6 Glimmer’lei - januari 2016<br />

8 Glimmer’lei - <strong>november</strong> <strong>2018</strong>


Maxi Waxi<br />

Wij zijn Max Haveman en Majbritt Zeevalkink, ervaren<br />

wintersporters en ski-, snowboardleraar. Afgelopen jaren hebben<br />

wij ons gespecialiseerd in het skiën/snowboarden, de theorie en<br />

het onderhoud. We hebben verschillende opleidingen gevolgd<br />

waar we onder andere dit vak hebben geleerd. Wij bieden u een<br />

kwalitatief goede onderhoudsbeurt voor uw ski’s of snowboard.<br />

Doordat wij met de hand waxen en slijpen wordt uw materiaal<br />

met zorgvuldigheid behandeld voor het beste resultaat. Hierdoor<br />

kunt u nog jaren langer genieten van uw ski’s of snowboard.<br />

Ski’s/snowboard (Waxen & slijpen) € 22,50<br />

Kinderski’s tot 130 cm (Waxen & slijpen) € 17,50<br />

Waxen € 12,50<br />

Slijpen € 12,50<br />

Kolker Daleman & de Jong<br />

nieuwe hoofdsponsor<br />

V.V. Glimmen<br />

10 december vertrekken wij weer naar Oostenrijk, zorg ervoor dat<br />

u er op tijd bij bent. Mail voor een afspraak maxiwaxiglimmen@<br />

hotmail.com of bel/Whatsapp 06-13490818. Wij zijn gevestigd in<br />

Glimmen.<br />

Biß dann, Max & Majbritt<br />

Vol trots mogen we jullie mededelen dat Kolker Daleman &<br />

de Jong, Makelaars en Adviseurs uit Groningen, de nieuwe<br />

hoofdsponsor is van V.V. Glimmen.<br />

Professionaliteit en een persoonlijke aanpak staan bij Kolker<br />

Daleman & de Jong hoog in het vaandel. Door hun verschillende<br />

specialisaties voelen zij zich als een vis in het water in de<br />

vastgoedmarkt. Zo helpen ze u graag bij de aan- of verkoop van<br />

uw woning, bedrijfsobject of belegging. Ook voor de financiering<br />

van uw woning en overig onroerend goed bent u bij Kolker<br />

Daleman & de Jong aan het juiste adres.<br />

V.V. Glimmen is trots dat we Kolker Daleman & de Jong kunnen<br />

verwelkomen bij onze vereniging en we kijken uit naar de<br />

samenwerking voor de komende jaren!<br />

Lekke fietsband (vervolg)<br />

Aansluitend op de aangekondigde sluiting vanaf 1 januari<br />

even een update.<br />

Daar sta je dan bij de Action met een lekke band. Er zit maar een<br />

ding op en dat is lopen naar Glimmen. Wat een pokke eind is dat<br />

terwijl als je het fietsend doet je er zo bent. Plots hoor ik achter<br />

mij hard gezang. Een wat oudere dame passeert mij met van die<br />

oorwarmers op waar muziek uit komt. Vroeger dacht je dat erbij<br />

zo iemand een steekje los zat, of je moest Jan Roos heten die<br />

vaak in Groningen zong in de Herestraat. Hard blèrend en vals<br />

snelde ze mij voorbij op haar elektrische fiets – levensgevaarlijk:<br />

zij zit zo in haar eigen wereldje dat ze niets hoort of ziet. Even<br />

later hoor ik iemand aan komen die naast mij stopt. Het bleek<br />

mijn buurman te zijn en hij vroeg: ”een lekke band Berend?” (ik<br />

denk wat een domme vraag is dat je kunt toch wel zien dat mijn<br />

band leeg is). Monter zeg ik: ja, meer lucht aan de buitenkant dan<br />

aan de binnenkant. Hij biedt aan om zijn auto op te halen met een<br />

fietsendrager. Ik dank hem vriendelijk voor zijn aanbod, maar ik<br />

ben al bijna halverwege en voordat hij hier is met de auto ben ik<br />

al bijna in Glimmen. Hij fietst door en ik sjok door. En dan eindelijk<br />

het bord Glimmen en ik denk ”Berend, tijd voor een traktatie en<br />

stop bij Flora & Fauna voor een lekkere Magnum (het kan nu<br />

nog). Op een bankje tegen over hun winkel ga ik zitten en geniet<br />

van mijn ijsje. Na een tijdje denk ik: vooruit met de geit en loop<br />

verder. De lucht begint te betrekken en ik denk: sneller anders<br />

word je ook nog nat. De eerste druppels beginnen te vallen als ik<br />

bij het zebrapad kom om over te steken. Geen hond stopt om mij<br />

te laten over steken en ik begin nu toch wel aardig nat te worden.<br />

Na een tijdje toch nog iemand die verkeersregels kent zodat ik<br />

mijn weg kan vervolgen. Als een verzopen kat kom ik thuis. Mijn<br />

vrouw zegt: “was dat die band die je moest vervangen?” en ik<br />

zeg: nee dat was die andere. “Dus je hebt twee binnenbanden<br />

gekocht?” En ik moest bekennen dat ik daar niet aan gedacht<br />

had (vrouwen zijn toch praktischer ingesteld dan mannen). “Nou”<br />

zegt ze “dan rij ik wel even naar de Action in de auto en haal een<br />

band op voor je”. Ik denk: jaja, een band en heel veel prullaria<br />

want dat hebben ze daar ook in overvloed.<br />

Berend.<br />

Glimmer’lei - <strong>november</strong> <strong>2018</strong><br />

9


Pizzeria & Grillroom<br />

Oude Middelhorst 1a<br />

9751 TK Haren<br />

Tel: 050 534 97 78<br />

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

is een sfeervolle brasserie<br />

die gunstig gelegen is in het<br />

bosrijke dorp Glimmen. In<br />

het nationaal park Drentsche<br />

Aa is onze zaak gevestigd<br />

op een historische locatie.<br />

In onze brasserie kunt u<br />

heerlijk lunchen, vergaderen,<br />

dineren en gezellig borrelen.<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

staat voor kwaliteit, gastvrijheid<br />

en heerlijk eten<br />

bereid met verse en lokale<br />

producten.<br />

VV Glimmen<br />

Oliebollenactie<br />

DECEMBER <strong>2018</strong><br />

TEN GUNSTE VAN ONZE JEUGDAFDELING<br />

MET MEDEWERKING VAN BAKKERIJ HAAFS<br />

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen<br />

T 050 4061281<br />

info@brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

7 DAGEN PER WEEK OPEN<br />

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR<br />

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR<br />

BESTEL VOOR 20 DECEMBER OP<br />

WWW.VVGLIMMEN.COM/OLIEBOLLENACTIE<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage<br />

Huidverbetering Permanente make up Massage<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Schoonheidssalon<br />

GLIMMEN<br />

by<br />

by<br />

by<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

06<br />

06<br />

3030<br />

3030<br />

1172<br />

1172<br />

06 3030 1172<br />

Voor ontspanning en ter behandeling van klachten:<br />

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)<br />

• klassieke massage<br />

• voetreflexzonetherapie<br />

• ontspanningsmassage<br />

Wellicht vergoeding mogelijk door uw zorgverzekeraar.<br />

Aangesloten bij de beroepsverenigingen NVST en RBCZ.<br />

Tel: 06 46485575 | Parallelweg 26 – Glimmen<br />

www.praktijkmulder.nl<br />

10 Glimmer’lei - <strong>november</strong> <strong>2018</strong>


De envelop<br />

In september ontvingen wij een envelop van onze<br />

enthousiaste overbuurvrouw. Of wij mee wilden doen aan<br />

een rubriek in de Glimmer’lei; een soort voorstelronde.<br />

Natuurlijk! Nu kregen wij kort daarna onze derde dochter en<br />

de reuring en nieuwe dynamiek die dat met zich meebracht<br />

zorgde ervoor dat de envelop van de Glimmer’lei wat aan<br />

onze aandacht ontsnapte. Gelukkig vonden we haar tijdig<br />

terug tussen de luiers en geboortekaartjes.<br />

Wij zijn Wouter en Ilse en inmiddels hebben we dus drie dochters;<br />

Minke (5), Sera (3) en Eva (0). We wonen aan de Hoge Hereweg<br />

20. In oktober woonden we er alweer 5 jaar! Terugkijkend is<br />

deze tijd voorbijgevlogen. Dat geeft denk ik ook aan dat we met<br />

heel veel plezier in Glimmen wonen; dichtbij het groen en op<br />

fietsafstand van de stad en andere voorzieningen.<br />

We genieten dagelijks van onze schitterende woonomgeving en<br />

het bos voelt bijna als onze eigen achtertuin. Ik (Wouter) loop er<br />

graag (op m’n blote voeten) met de hond en de kinderen leerden<br />

fietsen op het zandpad. Ze spelen graag op de zandvlakte, het<br />

liefst eindigend met een pannenkoek bij de ‘Roze Olifant’.<br />

Ik werk als beleidsadviseur bij de gemeente Smallingerland<br />

(Drachten), waar ik mij bezighoud met de voorkoming en<br />

bestrijding van laaggeletterdheid. Ik vind het mooi en zinvol om<br />

me in te zetten voor mensen die niet zo makkelijk zelfstandig<br />

mee kunnen komen in onze samenleving. Daarnaast heb ik mijn<br />

eigen bedrijf (BliqOpener) waar vanuit ik diverse dingen doe;<br />

gespreksleiding, coaching en Wim Hof-workshops.<br />

Ilse is professioneel musicus en treedt op met verschillende<br />

orkesten in binnen-en buitenland. Ze stond al op vele grote<br />

podia met diverse bekende (internationale) artiesten. Ze werkt<br />

regelmatig mee aan studio- en televisieopnamen. Daarnaast<br />

geeft ze muziekles (viool en altviool) in haar eigen lespraktijk en<br />

bij het Leerorkest Groningen.<br />

We hebben nog maar 1 foto van onze ‘nieuwe’ gezin; deze heb ik<br />

dus maar bijgevoegd :-).<br />

Tot ziens!<br />

Wouter Heijne<br />

Herdenking overledenen<br />

Op zondag 25 <strong>november</strong>, ook wel eeuwigheidszondag<br />

genoemd, worden de mensen herdacht, die het afgelopen<br />

jaar zijn overleden. Tijdens de dienst worden hun namen<br />

genoemd. Bij het noemen van elke naam wordt een kleine<br />

kaars aangestoken aan de grote Paaskaars: het licht van<br />

onze God zal immers het laatste woord hebben.<br />

In onze gemeente is het de gewoonte, dat de familie van degene<br />

die is overleden, persoonlijk wordt uitgenodigd om deze dienst bij<br />

te wonen. Maar daarnaast kunnen ook andere gemeenteleden<br />

de naam noemen van iemand die men deze dag wil gedenken.<br />

Ook niet gemeenteleden mogen hieraan deelnemen en de naam<br />

van een overledene, die men wil gedenken, doorgeven. Omdat er<br />

in de dienst meerdere namen genoemd gaan worden, worden de<br />

namen van deze mensen gebundeld en wordt daarna een kaas<br />

opgestoken en bloemen geplaatst.<br />

De dienst vindt plaats op zondag 25 <strong>november</strong> a.s. om 10.00 uur<br />

in de Trefpuntkerk, Nieuwe Schoolweg 5 te Glimmen. Voorganger<br />

zal zijn ds. Anja Kosterman. U wordt van harte uitgenodigd aan<br />

deze herdenking deel te nemen.<br />

U kunt de naam van degene, die u wilt herdenken sturen aan:<br />

scriba@pkn-ng.nl of u kunt een briefje invullen aan het begin van<br />

de dienst.<br />

Voedselbos-Pluk-Recept<br />

November<br />

November, wat is het zacht voor de tijd van het jaar, en wat<br />

genieten we van de zonnige stukje Voedselbos te Glimmen! En<br />

als het dan eens regent, pak dan de sappan maar uit de schuur of<br />

de kelder. Veel mensen die een kweeperenboom hebben vragen<br />

zich af wat ze met die harde vruchten moeten. Het is een echte<br />

voedselbosvrucht, die je goed kunt bewaren en je kunt er heel veel<br />

mee doen, zoals: appel-kweeperen sap maken:<br />

Ingrediënten: 2 kilo appels, 2 kilo kweeperen (afhankelijk van de<br />

grootte van de sappan, de sappan helemaal opvullen) 4 stokjes<br />

kaneel, 4 flessen gesteriliseerd.<br />

1. Was het fluwelige laagje van de kweeperen met warmwater of<br />

met een doek;<br />

2. Was de appels, en snijd de appels met schil en klokhuis in<br />

vieren en doe ze in de pan;<br />

3. Doe dit ook met de kweeperen en leg de kaneelstokjes ertussen;<br />

4. Doe genoeg water in de pan om het geheel een uur te laten<br />

koken, en tap dan het sap af in de gesteriliseerde flessen.<br />

Een recept van Voedselbos te Glimmen,<br />

Marlies en Madeleine Duran<br />

Glimmer’lei - <strong>november</strong> <strong>2018</strong><br />

11


Vereniging in de spotlights<br />

Vrouwen van nu (afd. Glimmen)<br />

Opgericht in: 1966 | Aantal Leden: 50 | Contributie: € 51,50 per jaar<br />

Contact: Riet Valk 050 4062570 /vrvnuglimmen@xs4all.nl ( Aafje Zevenberg)<br />

Door Iekje Wortelboer - In onze serie over de verenigingen in Glimmen kunt<br />

u deze maand kennis maken met ”Vrouwen van Nu” – afdeling Glimmen.<br />

Op 14 oktober 1930 werd de ‘Nederlandse Bond van Boerinnen en andere<br />

Plattelandsvrouwen’ opgericht. De doelstelling ten tijde van de oprichting<br />

was: ‘de bevordering van de belangen in den ruimste zin, van boerinnen<br />

en andere plattelandsvrouwen’. Bijna 90 jaar later is de naam veranderd<br />

in “Vrouwen van Nu” en is de aandacht verlegd naar maatschappelijke,<br />

culturele en sportieve activiteiten op lokaal, provinciaal en landelijk niveau<br />

en wordt er een actieve bijdrage geleverd aan vrouwenrechten wereldwijd.<br />

Vrouwen van Nu is een landelijke organisatie met 11 provinciale afdelingen. In de provincie<br />

Groningen zijn 39 lokale verenigingen, waar Glimmen er dus één van is. De afdeling Glimmen<br />

bestaat al ruim 50 jaar en telt anno <strong>2018</strong> ongeveer 50 leden uit Glimmen en Haren (waarvan een<br />

derde al vanaf het begin lid is).<br />

De dames treffen elkaar zeven keer per jaar in ons Dorpshuis De Groenenberg en een keer per<br />

jaar in het Trefpunt. De bijeenkomsten worden gevuld met een gevarieerd aanbod van sprekers.<br />

Zo stond er In oktober een inleiding over parfum op het programma, in <strong>november</strong> komt er iemand<br />

vertellen over zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella en in december wordt de jaarlijkse<br />

feestelijke Kerstbijeenkomst in het Trefpunt, gehouden.<br />

Naast de maandelijkse bijeenkomsten zijn er sub-clubjes: een bloemenclub, een tuinclub,<br />

cultuurclub, een handwerk/hobbyclub en een zwemclub. Deze clubjes komen tussentijds bij elkaar.<br />

De zwemclub gaat iedere week zwemmen in Beatrixoord, de handwerk/hobbyclub treft elkaar om<br />

de 14 dagen en de cultuurclub en de tuinclub organiseren af en toe een uitstapje of excursie.<br />

Op de website www.vrouwenvannu.nl vindt u alle informatie over provinciale en landelijke activiteiten<br />

waaronder bijvoorbeeld internationale reizen.<br />

De afdeling Glimmen is naarstig op zoek naar nieuwe (bestuurs)leden. Ook al is de gemiddelde<br />

leeftijd van deze afdeling wat aan de hoge kant, de landelijke visie maakt duidelijk dat Vrouwen van<br />

Nu jong van geest is en de toekomst vol vertrouwen tegemoet ziet.<br />

Oproep bezoekers<br />

wintermarkt Glimmen<br />

Gunt u uw dakloze medemens warme handen en voeten<br />

in deze koude tijden? Dan nodig ik u graag uit om warme,<br />

schone, sokken en handschoenen te doneren in een<br />

daarvoor bestemde doos, die vlakbij de ingang staat<br />

van de Wintermarkt op zondag 25 <strong>november</strong> <strong>2018</strong> in de<br />

Groenenberg in Glimmen. Mocht u op een andere wijze<br />

willen doneren, dan kunt u contact opnemen met de<br />

Open Hof, contactgegevens vindt u op www.openhof.org<br />

De geletterde kat<br />

Colofon<br />

Als kat beleef ik vele dingen in on<br />

perspectieven. Sommige lezers de<br />

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z<br />

gevonden hebt, ben ik alweer van g<br />

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa<br />

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd<br />

mening over verschillende zaken zek<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

Colofon<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen een onafhankelijke<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

dorpskrant. De krant verschijnt<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen<br />

met uitzondering<br />

een onafhankelijke<br />

van juli en<br />

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt<br />

met uitzondering van juli en<br />

augustus Advertenties, iedere maand.<br />

administratie en postadres:<br />

Postadres: Rijksstraatweg 32,<br />

Markeweg 9756 AG Glimmen 17a,<br />

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90<br />

Gedurende mijn wandelingen in G<br />

huizen en mensen tegen. Voor mij i<br />

plek waar ik mij, als het even kan, v<br />

opkrul en knorrend zonder gedach<br />

kijk.<br />

Advertenties<br />

E-mail: In sommige<br />

en<br />

huizen ligt er een l<br />

of administratie:<br />

een glimmerlei@gmail.com<br />

kussentje. Dat is natuurlijk h<br />

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku<br />

9756 Bezorging: AG Glimmen<br />

kleur Telefoon: Jesse van Oomkens (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc<br />

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech<br />

Redactie:<br />

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde<br />

Hein Bloemink,<br />

huizen<br />

glimmerlei@gmail.com<br />

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so<br />

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms<br />

Bezorging:<br />

Gert Nienhuis,<br />

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho<br />

Somers en<br />

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W<br />

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma<br />

Hein Fotograaf: Bloemink,<br />

maar Jitske bij<br />

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som<br />

de Klein<br />

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz<br />

Kirsten Pebesma<br />

per Andrea seizoen Aanleveren<br />

Steensma of kopij: per en feestdag. De en<br />

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur<br />

daar<br />

per<br />

waar<br />

mail<br />

ik de volgende<br />

Kopij inleveren vóór:<br />

moet<br />

zondag<br />

liggen,<br />

9 december<br />

om<br />

<strong>2018</strong><br />

vervolgens tus<br />

Fotograaf:<br />

en de nep sneeuwballen te kroel<br />

Willem Bakker en<br />

vrouwendingen Verspreidingsweek:<br />

Carolien de Klein vermoed ik, maar he<br />

51<br />

te volgen. Ik vind het wel grappig,<br />

Aanleveren kopij:<br />

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.<br />

bij voorkeur per mail<br />

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite<br />

www.pb-glimmen.nl<br />

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa<br />

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w<br />

bewegen Verspreidingsweek:<br />

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in<br />

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een<br />

www.glimmen.net en<br />

je het www.pb-glimmen.nl<br />

vooral blijven doen, maar stress<br />

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee<br />

verdriet<br />

Voor contact<br />

om mij<br />

met<br />

heen.<br />

of info<br />

Ook<br />

over<br />

in ons do<br />

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

Autoservice<br />

Schipper<br />

Quality & Service<br />

J.S. Schipper<br />

Felland Nrd 4<br />

9753 TB Haren<br />

(050) 535 02 81<br />

info@autoserviceschipper.nl<br />

www.autoserviceschipper.nl<br />

12 Glimmer’lei - <strong>november</strong> <strong>2018</strong><br />

8<br />

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!