19.11.2018 Views

Glimmer'lei november 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 36e jaargang – nummer 910 –– november December 2018 2015

Waar is Julius deze kerst?

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

geheimen. De Africa Julius Classic: werd in Glimmen Op de wel fiets de ‘bosjesman’ rond de Kilimanjaro

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

doorgroefd. Door Frans Somers Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

Fietsen doen we allemaal wel eens. Maar slechts weinigen wagen honden zich en aan hun een eigenaren. rondje om Jan de Kilimanjaro, ging samen Afrika’s met bewoners hoogste

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

berg, gelegen in Tanzania. Deze sponsortocht wordt eens per jaar Jacob georganiseerd en Zwanet om eens het bij werk de familie van AMREF/Flying Goedhart vragen Doctors of ze te

Quintusbos om er te leren

over

ondersteunen.

paddenstoelen,

Hans Keijzer

rupsen,

Inge Bakker uit Glimmen deden dit jaar mee en droegen hiermee Julius ruim kortgeleden 11.000 euro nog bij hadden aan de

spechten 616.000 euro en die ijsvogels. deze editie Wat opbracht. Je moet er maar de moed, de conditie en het doorzettingsvermogen gezien. Maar voor nee, hebben. de laatste Het

keer was al wel een week

Julius werd een vroeger achtbaan voor aan ervaringen’ werk en een ‘bijzondere verrijking’ van hun leven, aldus Hans en Inge.

geleden volgens mevrouw

had gedaan was een goed

Goedhart. Dan maar eens aan

bewaard Het idee geheim. voor een Daarover

worden er verschillende

de overzijde vragen bij Flora

zei fietstocht hij niets. in Afrika Waarom was eigenlijk

& Fauna. projecten En ja hoor, uitgevoerd daar was voor

niet? ontstaan in een gesprek

Julius die schoon dag drinkwater, ervoor aan goede het

Het dat was Inge twee had dagen met voor

einde van sanitaire de middag voorzieningen geweest

kerst een collega toen het van licht haar op Julius’

om een paar en het tuinhandschoenen

tegengaan van het

kamer toenmalige ‘s werk. avonds Inge niet en werd

te kopen, besnijden aanmaakblokjes,

van meisjes.

ontstoken. haar man Hans Dat delen hij ‘s een ochtends

roggebrood en een voorraad

niet liefde verscheen voor sportief aan fietsen. het ontbijt

fruit, minstens Sponsorgeld: genoeg 5000 voor euro

in de Kooikamp. Dat kinderen

Hans heeft bovendien

vijf dagen. per persoon Het werd steeds

tevergeefs naar hem vroegen

met zijn vorige relatie tien

vreemder…

Deelname aan de

om een wandeling te maken

door

jaar in Tanzania

de sneeuw.

gewoond,

Ongerust

*Wat moest Africa Julius Classic met gaat al niet dat

werd waar hij er actief door was huisgenoten in de op

voedsel zomaar: en dekens naast en de reis- hoe

zijn drinkwatervoorziening.

kamerdeur geklopt. Jan

heeft hij en dat verblijfkosten meegenomen? van

van Splunder, de eigenaar van

Steeds meer 2000 vragen euro maar p.p. wordt geen

het Samen huis, hadden kwam Inge aanzetten en met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds vreemder. elke Roos, deelnemer die in geacht Huize

openging Hans al werd verschillende duidelijk dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel een binnen bedrag voor postzegels van 5000

moest fietstochten zijn. Op in het Europa bed stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; euro aan wat is sponsorgelden hier aan de

Oud ondernomen. en roestig. Maar Leeg. eentje En van Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het hele verhaal op aan te Roos. hoesten. Roos Geen had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

in Afrika? Dat zou toch wel heel bijzonder zijn. Collega Cees gemakkelijke opgave; Hans en Inge hebben zich een jaar lang

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

gingen had echter een een aantal artikel huisgenoten gelezen over met een avontuurlijke Jan voorop tocht de trap in behoorlijk uit de naad gewerkt om deze bedragen via diverse

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

af Tanzania: op weg de naar Africa buiten Classic. om te En kijken jaarlijkse of Julius sponsortocht daar ergens voor

als

acties

de school

bij elkaar

uit

te

ging

sprokkelen.

en Roos

Begonnen

het kereltje

werd

ophaalde.

met bezoekers

De

was. AMREF Ook flying doctors. de tuin heerste echter doodse stilte, op het vrouw aan de met Pubquiz verschillende tegen betaling kerstkleuren te laten raden in haar hoeveel haar snoepjes kwam

constante suizen van de A28 na, wat trouwens een stuk erbij in staan een en pot vertelde zaten en dat later haar op man de Wintermarkt Adriaan, die hoeveel imker is een en

minder AMREF luid is een was Afrikaanse dan normaal organisatie door de die flinke ruim 60 laag jaar sneeuw geleden die verspreid kerstbrood in weegt. Glimmen zijn bijenkasten heeft staan, Julius een

gisteren begon met gevallen het bieden was. Oh van ja, verse medische sneeuw, hulp dat in geeft afgelegen verse paar keer had gezien bij het huisje aan de Drentse Aa op het

sporen… gebieden per En ja vliegtuig. hoor, richting Nu ligt het accent berghok meer liepen op het voetsporen trainen terrein Dat was van echter de boomkwekerij maar klein bier. De dat echte verboden klappers toegang werden gemaakt is voor

van verpleegkundigen, één persoon en verloskundigen daarvandaan en richting artsen. de Daarnaast zandweg het met publiek, de verkoop vlak van bij 1000 de boerderij oliebollen van en vooral de familie met het Ubels. slijten Met van

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - december november 2015 2018 1


180 dozen Zuid-Afrikaanse wijn rond Oud en Nieuw. Dat laatste

bracht bijvoorbeeld 3600 euro op. Hans was niet te beroerd om

met deze handel ook langs de deuren te gaan. Een ander eclatant

succes was de sportmarathon, die dit voorjaar in samenwerking

met Sportcentrum Energy in Haren gehouden werd. Voor 10

euro konden deelnemers zich een uur lang storten op een sport

naar keuze, zoals spinning, jumping-fitness, Afrikaanse dans etc.

Het één en ander werd opgeluisterd met opzwepend Afrikaans

getrommel door een Djembé-band uit Gasselternijveen en

voorzien van broodjes, gesponsord door bakkerij Haafs uit

Haren. Meer dan 80 mensen deden mee en het bracht ruim 800

euro op. Het resterende geld werd verkregen middels individuele

bijdragen van personen en bedrijven. Hiervoor kon onder andere

gebruik gemaakt worden van een eigen pagina van de website

van de Africa Classic. In totaal hebben Hans en Inge samen ruim

€ 11.105,- aan sponsorbijdragen binnengehaald.

De tocht

Tochtjes van 100 km per dag op een racefiets in Nederland; daar

draaiden Hans en Inge de hand niet voor om. Maar Afrika zou

toch andere koek worden. Verharde wegen waren er nauwelijks,

rulle zandpaden vol hobbels en kuilen des te meer. De racefiets

werd ingeruild voor een mountainbike. En om te wennen werd

er eerst een mountainbike-clinic op de Veluwe gevolgd en flink

wat rondjes gedraaid in onze eigen ‘steppe’ Appelbergen. Dat

bleek een ideaal oefenparcours! In Afrika moest er een week

lang gemiddeld zo’n 70 km per dag afgelegd worden. Daar

bleek je ook echt wel de hele dag voor nodig te hebben. Voor de

meeste van de 95 deelnemers een hele uitdaging en veelal een

kwestie van overleven. Naast dat de billen het hard te verduren

kregen hadden sommigen ook last van de bijwerkingen van de

malariapillen, hoge hartslag of last van hun maag. Een deelnemer

brak op de laatste dag zijn sleutelbeen. Ook Inge belandde een

keer in een droge greppel, Hans in haar val meesleurend. Op

enkele schaafwonden na viel de schade gelukkig mee. Verder

ging met name Inge volgens Hans als een ‘speer’.

was niet moeilijk, want men werd overal hartelijk welkom geheten,

onder andere bij een aantal projecten van de Amref Flying

Doctors en gewoon ook bij mensen die je onderweg tegenkwam.

Een dansje met een Masai-krijger was zo gemaakt. Eén dag

werd er ook een wildpark doorkruist, waar men onder andere

op een kudde giraffen stootte. Uit veiligheidsoverwegingen mocht

dit alleen in groepjes van minimaal 10 deelnemers; je zou in je

eentje toch maar een leeuw tegenkomen. Bij helder weer had je

zicht op de Kilimanjaro, waarvan de flanken een keer al fietsend

beklommen dienden te worden. En het traject voerde ook een

dag door schilderachtig Kenia. Fietsen door zo’n landschap en

het contact met de kleurrijke inwoners van het land: “het voelde

alsof je in een film reed”.

Het hele project is al met al een zeer verrijkende ervaring

geweest. Je beseft onder meer hoe georganiseerd we in ons

eigen land zijn en ook hoe goed we het hier hebben. Voor Hans

was Afrika uiteraard niet nieuw, maar dit op deze manier samen

met Inge te beleven was wel een zeer bijzondere en nieuwe

ervaring voor hen beiden. Waarbij ze niet alleen veel over Afrika

geleerd hebben maar ook - door de sponsoracties - veel over

Glimmen en haar bewoners.

Sinterklaasintocht

Vrijdag

30.11.2018

De deelnemers werden intensief ondersteund door een A-Team

van 45 Tanzanianen. Die zetten elke dag de tenten op, maakten

uitstekende maaltijden klaar, zorgden voor medische en

technische begeleiding, en namen en passant ook nog een film

van het gebeuren op.

In principe moest je elke ochtend om ca 6 uur opstaan om rond

8 uur op de fiets te stappen. Tussen 4 uur en half 5 ‘s middags

kwam je doorgaans geheel uitgeteld aan, moe van de fysieke

inspanning, maar vooral ook van alle indrukken.Als in een film

Het is uitdrukkelijk de bedoeling van de tocht dat je ook contact

legt met de plaatselijke bevolking, vaak van de Masai-stam. Dat

2 Glimmer’lei - november 2018


Plaatselijk Belang bespreekt

dorpsvisie met burgemeester

Peter den Oudsten

Begin oktober heeft het bestuur van Vereniging Plaatselijk

Belang Glimmen een prima kennismakingsgesprek gevoerd met

Burgemeester Peter den Oudsten, Liesbeth van de Wetering en

Richard Geelof namens de gemeente Groningen over het dorp

Glimmen in de nieuwe fusiegemeente Groningen. We hebben de

nieuwe dorpsvisie die wij dankzij de inbreng van de inwoners

van Glimmen afgelopen jaar hebben geschreven aangeboden en

besproken. Er was begrip voor onze zorgen over het behoud van

voorzieningen. Ook hebben we nieuwe kansen en mogelijkheden

voor ons dorp kunnen bespreken. Een van die mogelijkheden is

dat de gemeente Groningen van plan is om wijkcoördinatoren aan

te stellen, zodat wij als dorp Glimmen een vast aanspreekpunt

hebben binnen de nieuwe gemeente Groningen.

In het gesprek kwam ook naar voren dat er geen convenant

tussen de gemeentes gesloten gaat worden zoals destijds met

Hoogkerk, dit omdat de gemeente Haren wordt opgeheven en

niet samengevoegd wordt met de gemeente Groningen. Dit

vinden wij erg jammer. Wij zullen er alles aan blijven doen om

Glimmen op de kaart te zetten binnen de nieuwe gemeente

Groningen.

Voor informatie over Plaatselijk Belang Glimmen en onze

dorpsvisie kunt u terecht op onze website pb-glimmen.nl.

Kerstfeest / Open huis

Net als vorig jaar organiseert de

protestantse gemeente Noordlaren

Glimmen een kerstfeest voor

het dorp Glimmen. Dit jaar ligt

de organisatie in handen van

World Servants. Zij zullen op

zondagmiddag 16 december

ervoor zorgen dat de glühwein en

warme chocolademelk vanaf 16:00

klaar staan bij de Trefpuntkerk.

Bij de verschillende vuurkorven op het grasveld kunt u de warmte

voelen en met uw dorpsgenoten bijpraten. De afgelopen maanden

is de kerk verbouwd en ook de resultaten hiervan kunt u op deze

middag bewonderen. Onder het genot van een hapje en drankje

kunt u genieten van muziek en de dorpse gezelligheid.

Tot 16 december!

Stemmen op 21 november!

Net zoals in de gemeenten Groningen en Ten Boer zijn ook in

de gemeente Haren de gemeenteraadsverkiezingen op 21

november aanstaande. Ondanks de weerstand die velen zullen

voelen om te gaan stemmen nadat Haren “geannexeerd” werd

door Groningen is het, nu de kaarten geschud zijn, tóch belangrijk

om dat juist wél te doen!

Dit om te zorgen dat er personen en

partijen in de nieuwe gemeenteraad

komen die de belangen van Glimmen

e.o. goed weten te behartigen. Mirjam

Wieringa, voorzitter Plaatselijk Belang

Glimmen, heeft meegedaan aan de

campagne ‘Ik stem’ van de nieuwe

“IK STEM

gemeente om te zorgen dat u gaat

21 NOVEMBER”

stemmen en dat Glimmen op de kaart

MIRJAM WIERINGA

staat in de nieuwe gemeente.

PLAATSELIJK BELANG GLIMMEN

Dus verdiep u eens goed in de punten

die de partijen voorstaan en ga

stemmen op woensdag aanstaande!!!

De Groenenberg

De ontwikkeling van het jeugdhonk duurt iets langer dan

we hadden verwacht en gehoopt. Dat ligt vooral aan ons

zelf, omdat ons de tijd ontbreekt om te doen wat gedaan

moet worden. De bar moet er namelijk uit en dan kan een

nieuwe vloer worden gelegd en kunnen de toiletten worden

aangepakt. Daarna moeten wij een nieuwe bar plaatsen en

moet er worden geschilderd. We weten wat we willen, het

gaat ook gebeuren, maar we kunnen niet sneller.

25 november is de wintermarkt en we hopen weer op veel mensen.

In ieder geval is er bij de organisatoren veel enthousiasme en

zijn er weer nieuwe en ludieke deelnemers. We wensen Ria en

Femmy een goede Wintermarkt.

We denken veel na over de toekomst bij de Groenenberg. Graag

zouden we zien dat het dorpshuis een nog meer centrale rol in

het dorp zou kunnen vervullen en meer mensen over de vloer

zou kunnen krijgen. In de nieuwe situatie waarin we onderdeel

van Groningen worden veranderd er niet meteen zo veel, maar

je weet het nooit in de toekomst. Veel buurthuizen hebben een

belangrijke positie waar het gaat om ontmoeting en soms ook met

betrekking tot wat we het sociale domein noemen. Voorkomen

van eenzaamheid door activiteiten, maar ook het aanbieden van

laagdrempelige zorg of misschien wel uitsluitend aandacht wordt

er georganiseerd. Daar is soms een professionele beroepskracht

aanwezig die dat regelt, bij andere buurthuizen doen de

buurtbewoners dat voor een groot gedeelte zelf. Dat zijn zaken

waar we wel over nadenken. Misschien wilt u eens reageren

op de Groenenberg, op ontwikkelingen of mogelijkheden die u

ziet, dan horen we dat graag. Dat kan naar onze secretaris en

die is via de website wel te vinden: www.degroenenberg.nl en

mail: degroenenberg@gmail.com. We gaan graag in gesprek, dat

doen we zo nu en dan ook al.

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg

Glimmer’lei - november 2018

3


- Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting

van uw zakelijke administratie

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie

Verzorgen aangiften omzetbelasting

- Verzorgen aangiften

Maken van loonadministratie omzetbelasting

jaarrekening

- Maken van jaarrekening

Verzorgen loonadministratie

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

UW FYSIOTHERAPEUT

IN GLIMMEN E.O.

Femmy Holwerda- Hendriks

Rijksstraatweg 124 Glimmen

__________________________________________

*contracten met alle zorgverzekeraars

*behandeling zonder verwijzing mogelijk

*behandeling in de praktijk of aan huis

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen

__________________________________________

www.fysiotherapieglimmen.nl

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

4 Glimmer’lei - november 2018


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

18 november 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. R.Fortuin mmv cantorij

25 november 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. A.H.Kosterman laatste zondag kerk.jaar

2 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. A.van Beijeren 1ste advent

9 december 10.00 uur Bartholomeuskerk Noordlaren Ds. A.H.Kosterman 2de advent Avondmaal

16 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. R.Fortuin 3d advent

23 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Prof. dr M.Steehouder 4de advent mmv cantorij

24 december 22.00 uur Bartholomeuskerk Noordlaren Ds. A.H. Kosterman kerstavond

25 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. A.H. Kosterman kerst mmv cantorij

30 december 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. A.Troost

31 december 19.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred Karelse oudejaarsdag

Pubquiz wordt vaste waarde in het dorp

Op 3 november was het weer groot feest in het Dorpshuis de Groenenberg. De pubquiz trok weer een kleine 80 bezoekers, die gratis

een heerlijk avondje uit konden beleven.

De quiz was weer samengesteld door Marjolein Dresden, die

ook een zeer aantrekkelijke presentatie van alle vragen op

het scherm wist te brengen. De vragen deden een beroep op

algemene kennis over heden en verleden. Er waren ook vragen

over muziek. Het werd weer een mooie mix van meezingers,

een lach en een traan. Teams met klinkende namen en (soms)

dorstige deelnemers maakten er het beste van en hadden veel

plezier.

In de pauze was er een optreden van DJ BD (Boris Dresden)

en werden er loten verkocht voor de tombola. Die is altijd een

groot succes, omdat er tientallen leuke prijzen zijn te winnen. De

hoofdprijs was een zeer kostbare smartwatch. Aan het eind van

de avond zorgde Tombola-Spreekstalmeester Wim de Vries weer

voor een hilarische en verhitte verloting, waarbij Titi Hommes

uiteindelijk met de hoofdprijs aan de haal ging. Het winnende

team van de quiz werd uiteindelijk voor een finaleronde op het

podium gehaald. De spelers moesten het tegen elkaar opnemen

in een paar 'inschattingsvragen'. Quizmaster Hein Bloemink (in

roze colbert) liet zelfs zijn gewicht raden, maar er waren ook

minder schokkende vragen. Uiteindelijk won Margreet Wendt de

dinerbon voor twee personen bij restaurant De Kastanjehoeve in

Glimmen.

hartverwarmend mee. Gert Nienhuis, de rust zelve, onderging

het kalm. Maar daags erna heeft hij laten weten van binnen tot

tranen geroerd geweest te zijn. Een ander bijzonder moment was

dat Marjolein Dresden aanwezig kon zijn op haar vertrouwde plek

achter de techniektafel. Marjolein was ruim een week vóór de

pubquiz ernstig ziek geworden en opgenomen in het ziekenhuis.

Daar beleefde zij onzekere en zwarte dagen, maar ze bleef

telkens herhalen dat ze op 3 november weer hersteld zou zijn.

Op de vraag 'waarom' antwoordde ze: 'Want dan is de pubquiz'.

En ze heeft woord gehouden. Met inzet van alle kracht was ze

aanwezig. Ze is gelukkig weer herstellende en gaat de toekomst

met vertrouwen tegemoet.

De pubquiz is nu een vaste waarde geworden in ons dorp.

Daarom kondigen wij reeds nu de pubquiz 2019 aan: zaterdag 2

november, aanvang 20.00 uur.

Speciale momenten

Deze avond waren er twee speciale momenten. Zo was er het

afscheid van de dorpswinkel Flora & Fauna van Gert en Anne

Nienhuis. Ze sluiten de zaak op 30 december en de redactie van

de Glimmer’lei had een afscheidslied voor hen geschreven op

de melodie van 'Het Dorp' van Wim Sonneveld. De zaal zong

Glimmer’lei - november 2018

5


d

e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

Lidnummer: 301798

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

Zuidlaren | Stationsweg 91

www.steenbergenfietsen.nl

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

6 Glimmer’lei - november 2018


Inloopochtend

Deze keer was Remko Aaten bij ons als gastspreker. Hij had

hiervoor een mooie powerpoint presentatie gemaakt. In grote

stappen liep hij door de geschiedenis van het dovenonderwijs

in Groningen. Wat de betekenis van Henry Guyot is geweest

die de eerste stap heeft gezet voor het dovenonderwijs aan

het Guyotplein in Groningen, de verhuizing naar Haren en de

latere omzetting van de naam in Kentalis.

Hoe het dovenonderwijs ook veranderd is in de loop der jaren.

Gebarentaal was uit den boze. Spreken moest iedereen. Dat was

haast ondoenlijk en de leerlingen spraken onderling, als niemand

het zag, toch met gebaren.

Henrieke, onze dochter, wilde ook graag mee om haar vroegere

leraar te horen. Remko kreeg hierdoor een dubbele taak. Niet

alleen was hij verteller, maar tegelijk ook doventolk.

In vroeger tijd leerden de meeste leerlingen na school een ambacht.

De jongens werden doorgaans timmerman, schoenmaker of

kleermaker. De meisjes zochten werk in de huishouding.

In de loop der tijd veranderde het inzicht. De schoolopleidingen

werden uitgebreid. Leerlingen kunnen nu ook lessen volgen in

het regulier onderwijs mavo, havo en vwo. Dit kan doordat veel

doventolken meegaan om de gesproken taal om te zetten in

gebarentaal als ondersteuning van het gesprokene. Tegenwoordig

is er de Totale Communicatie. Gebruik alles wat je hebt om de

boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen. Dus gesproken

taal, spraakafzien, gebarentaal, het handalfabet, de mimiek en niet

te vergeten de smartphones, het internet, facebook, enz.

Na de middelbare school staat de weg open voor vervolgopleidingen.

Nieuw is de cochleaire implantatie (C.I.). Een operatie in de

hersenen waarbij een instrumentje wordt geplaatst dat het geluid

om het gehoor heenleidt. Het beste resultaat wordt bereikt als

kinderen ooit iets gehoord hebben.

Remko had voor ons allemaal een A4-tje met daarop het

handalfabet waarmee wij moesten proberen een zin te ontrafelen

en daarna onze eigen naam in het handalfabet te spellen. Dat viel

nog helemaal niet mee. Voor Henrieke was dat wel kinderspel.

De vraag kwam wat Dovencultuur was. Remko nodigde Henrieke

uit daarover iets te vertellen. Doven hebben een eigen cultuur

en daar zijn ze heel trots op. Hoe zij omgaan met elkaar, de taal

beleven, de onmisbare gebaren en de mimiek. Maar ook de dans,

de poëzie en het toneel.

Na een korte omzwerving is Remko weer terug bij Kentalis. Nu

als jobcoach waarbij hij als bemiddelaar optreedt om leerlingen

aan werk te helpen. Heel frustrerend is het, dat de maatschappij

niet haar verantwoordelijkheid neemt. Van de overheid zou je

meer medewerking mogen verwachten. Tenslotte vertelde Remko

nog iets over zijn laatste gestarte werk: het oprichten van het

Huiswerkinstituut. Het was al ver na 12 uur toen zijn verhaal uit was,

maar wij er eigenlijk nog geen genoeg van hadden. Zo boeiend

was het. Ook omdat zijn verhaal direct aan de praktijk getoetst kon

worden door de aanwezigheid van Henrieke.

Volgende maand komt Dali Todria onze morgen muzikaal verzorgen.

We nodigen u van harte uit deze morgen bij te wonen. U kunt dan

tegelijkertijd uw spullen voor de Voedselbank inleveren.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (di.4 december 2018)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12

Wil Hiensch

‘Vervlogen jaren in Haren’

Het door Henk Werners geschreven boek over de geschiedenis

van de gemeente Haren is op 31 oktober jl.. gepresenteerd en ligt

thans in de boekwinkels van Boomker en Bruna in Haren.

De prachtige uitgave omvat 152 pagina’s met maar liefst 385

foto’s, die samen een compleet beeld geven over het verleden

van de gemeente, namelijk van Helpman tot Noordlaren en van

Eelderwolde tot Waterhuizen met alles wat ertussen ligt.

veranderingen in woord en beeld, op een perfect moment tot stand

is gekomen. Het huidige tijdstip biedt daarbij ongetwijfeld ook

soulaas als geschenk voor allerlei doeleinden. U kunt de auteur

eventueel bereiken op telefoonnummer 050-5346529.

Het agrarische verleden met bijna alle boeren van toen, alsmede

alle zakelijke panden van weleer, passeren in het boek de revue.

Anders gezegd, de verandering naar een forensengemeente

neemt in het boek een ruime plaats in.

Het boek heeft een A-4 formaat, is in kleur en met een stevige

omslag en kost € 19,50.

Als bijzondere noot kan opgemerkt worden dat de fraaie en

uitgebreide uitgave met geschiedenis- kronieken vrijwel samenvalt

met het opdoeken van de gemeente. Aldus kan geconcludeerd

worden dat dit unieke boek over Harens verleden, inclusief de

Glimmer’lei - november 2018

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

Berichten van De Groenenberg

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

Woonflair adviseert en inspireert

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

inmiddels begonnen. Het

startte in oudejaarsnacht

met het Oud en Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl

De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Voor Miriam al uw en graafwerkzaamheden Malko spraken kort namens met hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe voorzitter, mobiele Jan en Hommes, minikraan.

over Ook de voor

voorstelde die vervolgens

iets vertelde

toekomst. Het was

gezellig

levering

druk (zie foto’s).

zand en

Gelukkig grind. was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter Lageweg de rug.... 11,

Verder was er op

14 Noordlaren

januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda Tel. stonden 050-4095580 het /

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer Nog kunnen geen laten voorjaar???

participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze Nog uitbreiding! niet helemaal, Hopelijk maar in volgen elk geval nog kunt

een paar mensen dit www.pixxle.nl

goede u nu alvast voorbeeld uw gazon om voorzien ons bestuur van KALK, te

komen versterken. Op het moment verder mosvorming dat ik dit schrijf, te voorkomen. moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. En denkt u Over nog om het de verloop vogels buiten? ervan

kan ik dus nog niets melden.

Want natuurlijk hebben we ook nog steeds allerlei

Na alle feestelijkheden soorten en WINTERVOER, extra bijzondere maar ook activiteiten

STROOIZOUT

en natuurlijk vele soorten kwaliteitsvoer voor uw

hond, kat, konijn,

herneemt

kip, geit,

het

paard,

gewone

schaap enz.

leven weer zijn gang.

l uw graafwerkzaamheden met

e en mini-

Ook voor

g zand en

eg 11,

aren

-4095580 /

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Aanvang 20.00 uur.

U zoekt dierenvoeding? Meststoffen of potgrond? Kalk? Najaarsmest? Bestrijdingsmiddelen? Tuingereedschap?

Altijd onder de adviesprijs? Bij ons In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo

vindt

ook

u het allemaal!

voor

Oók

De

voor voordelig onderhoud of reparatie van uw grasmachine!

Tot ziens bij:

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging. Rijksstraatweg 32 | 9756 AG GLIMMEN

bijeenkomsten weer

ingepland

Rijksstraatweg 32 staan.

9756 AG GLIMMEN

Voorlopig gaan we zo

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

verbeteren van alles wat

De Groenenberg betreft.

In mijn vorige bericht

meldde ik al dat we

bezig zijn de akoestiek te

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

verbeteren en met name

het www.paulwoldendorpautos.nl

bargedeelte gezelliger

te maken. De benodigde

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis

advies van een deskundige APK keuringsstation

en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

zich daarvoor aanmelden.

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

Vogelzangsteeg 15a

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

9479 TE Noordlaren

NL Doet. 9479 Net als TE vorig Noordlaren

jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover. Tel: 050-4063812

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

Tel: 050-4063812

U kunt info@slagerijdebuurderij.nl

zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: www.slagerijdebuurderij.nl

degroenenberg@gmail.com!

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

UITNODIGING

ALLEMAAL NOG TE KOOP IN GLIMMEN!

050-4061490

Website: www.floraenfauna.nl

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met

SLAGERIJ DE BUURD

SLAGERIJ DE BUURDERIJ

Vogelzangsteeg 15a

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

Tel. 050-4061490 | www.floraenfauna.nl

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

6 Glimmer’lei - januari 2016

8 Glimmer’lei - november 2018


Maxi Waxi

Wij zijn Max Haveman en Majbritt Zeevalkink, ervaren

wintersporters en ski-, snowboardleraar. Afgelopen jaren hebben

wij ons gespecialiseerd in het skiën/snowboarden, de theorie en

het onderhoud. We hebben verschillende opleidingen gevolgd

waar we onder andere dit vak hebben geleerd. Wij bieden u een

kwalitatief goede onderhoudsbeurt voor uw ski’s of snowboard.

Doordat wij met de hand waxen en slijpen wordt uw materiaal

met zorgvuldigheid behandeld voor het beste resultaat. Hierdoor

kunt u nog jaren langer genieten van uw ski’s of snowboard.

Ski’s/snowboard (Waxen & slijpen) € 22,50

Kinderski’s tot 130 cm (Waxen & slijpen) € 17,50

Waxen € 12,50

Slijpen € 12,50

Kolker Daleman & de Jong

nieuwe hoofdsponsor

V.V. Glimmen

10 december vertrekken wij weer naar Oostenrijk, zorg ervoor dat

u er op tijd bij bent. Mail voor een afspraak maxiwaxiglimmen@

hotmail.com of bel/Whatsapp 06-13490818. Wij zijn gevestigd in

Glimmen.

Biß dann, Max & Majbritt

Vol trots mogen we jullie mededelen dat Kolker Daleman &

de Jong, Makelaars en Adviseurs uit Groningen, de nieuwe

hoofdsponsor is van V.V. Glimmen.

Professionaliteit en een persoonlijke aanpak staan bij Kolker

Daleman & de Jong hoog in het vaandel. Door hun verschillende

specialisaties voelen zij zich als een vis in het water in de

vastgoedmarkt. Zo helpen ze u graag bij de aan- of verkoop van

uw woning, bedrijfsobject of belegging. Ook voor de financiering

van uw woning en overig onroerend goed bent u bij Kolker

Daleman & de Jong aan het juiste adres.

V.V. Glimmen is trots dat we Kolker Daleman & de Jong kunnen

verwelkomen bij onze vereniging en we kijken uit naar de

samenwerking voor de komende jaren!

Lekke fietsband (vervolg)

Aansluitend op de aangekondigde sluiting vanaf 1 januari

even een update.

Daar sta je dan bij de Action met een lekke band. Er zit maar een

ding op en dat is lopen naar Glimmen. Wat een pokke eind is dat

terwijl als je het fietsend doet je er zo bent. Plots hoor ik achter

mij hard gezang. Een wat oudere dame passeert mij met van die

oorwarmers op waar muziek uit komt. Vroeger dacht je dat erbij

zo iemand een steekje los zat, of je moest Jan Roos heten die

vaak in Groningen zong in de Herestraat. Hard blèrend en vals

snelde ze mij voorbij op haar elektrische fiets – levensgevaarlijk:

zij zit zo in haar eigen wereldje dat ze niets hoort of ziet. Even

later hoor ik iemand aan komen die naast mij stopt. Het bleek

mijn buurman te zijn en hij vroeg: ”een lekke band Berend?” (ik

denk wat een domme vraag is dat je kunt toch wel zien dat mijn

band leeg is). Monter zeg ik: ja, meer lucht aan de buitenkant dan

aan de binnenkant. Hij biedt aan om zijn auto op te halen met een

fietsendrager. Ik dank hem vriendelijk voor zijn aanbod, maar ik

ben al bijna halverwege en voordat hij hier is met de auto ben ik

al bijna in Glimmen. Hij fietst door en ik sjok door. En dan eindelijk

het bord Glimmen en ik denk ”Berend, tijd voor een traktatie en

stop bij Flora & Fauna voor een lekkere Magnum (het kan nu

nog). Op een bankje tegen over hun winkel ga ik zitten en geniet

van mijn ijsje. Na een tijdje denk ik: vooruit met de geit en loop

verder. De lucht begint te betrekken en ik denk: sneller anders

word je ook nog nat. De eerste druppels beginnen te vallen als ik

bij het zebrapad kom om over te steken. Geen hond stopt om mij

te laten over steken en ik begin nu toch wel aardig nat te worden.

Na een tijdje toch nog iemand die verkeersregels kent zodat ik

mijn weg kan vervolgen. Als een verzopen kat kom ik thuis. Mijn

vrouw zegt: “was dat die band die je moest vervangen?” en ik

zeg: nee dat was die andere. “Dus je hebt twee binnenbanden

gekocht?” En ik moest bekennen dat ik daar niet aan gedacht

had (vrouwen zijn toch praktischer ingesteld dan mannen). “Nou”

zegt ze “dan rij ik wel even naar de Action in de auto en haal een

band op voor je”. Ik denk: jaja, een band en heel veel prullaria

want dat hebben ze daar ook in overvloed.

Berend.

Glimmer’lei - november 2018

9


Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

VV Glimmen

Oliebollenactie

DECEMBER 2018

TEN GUNSTE VAN ONZE JEUGDAFDELING

MET MEDEWERKING VAN BAKKERIJ HAAFS

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

BESTEL VOOR 20 DECEMBER OP

WWW.VVGLIMMEN.COM/OLIEBOLLENACTIE

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

Voor ontspanning en ter behandeling van klachten:

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)

• klassieke massage

• voetreflexzonetherapie

• ontspanningsmassage

Wellicht vergoeding mogelijk door uw zorgverzekeraar.

Aangesloten bij de beroepsverenigingen NVST en RBCZ.

Tel: 06 46485575 | Parallelweg 26 – Glimmen

www.praktijkmulder.nl

10 Glimmer’lei - november 2018


De envelop

In september ontvingen wij een envelop van onze

enthousiaste overbuurvrouw. Of wij mee wilden doen aan

een rubriek in de Glimmer’lei; een soort voorstelronde.

Natuurlijk! Nu kregen wij kort daarna onze derde dochter en

de reuring en nieuwe dynamiek die dat met zich meebracht

zorgde ervoor dat de envelop van de Glimmer’lei wat aan

onze aandacht ontsnapte. Gelukkig vonden we haar tijdig

terug tussen de luiers en geboortekaartjes.

Wij zijn Wouter en Ilse en inmiddels hebben we dus drie dochters;

Minke (5), Sera (3) en Eva (0). We wonen aan de Hoge Hereweg

20. In oktober woonden we er alweer 5 jaar! Terugkijkend is

deze tijd voorbijgevlogen. Dat geeft denk ik ook aan dat we met

heel veel plezier in Glimmen wonen; dichtbij het groen en op

fietsafstand van de stad en andere voorzieningen.

We genieten dagelijks van onze schitterende woonomgeving en

het bos voelt bijna als onze eigen achtertuin. Ik (Wouter) loop er

graag (op m’n blote voeten) met de hond en de kinderen leerden

fietsen op het zandpad. Ze spelen graag op de zandvlakte, het

liefst eindigend met een pannenkoek bij de ‘Roze Olifant’.

Ik werk als beleidsadviseur bij de gemeente Smallingerland

(Drachten), waar ik mij bezighoud met de voorkoming en

bestrijding van laaggeletterdheid. Ik vind het mooi en zinvol om

me in te zetten voor mensen die niet zo makkelijk zelfstandig

mee kunnen komen in onze samenleving. Daarnaast heb ik mijn

eigen bedrijf (BliqOpener) waar vanuit ik diverse dingen doe;

gespreksleiding, coaching en Wim Hof-workshops.

Ilse is professioneel musicus en treedt op met verschillende

orkesten in binnen-en buitenland. Ze stond al op vele grote

podia met diverse bekende (internationale) artiesten. Ze werkt

regelmatig mee aan studio- en televisieopnamen. Daarnaast

geeft ze muziekles (viool en altviool) in haar eigen lespraktijk en

bij het Leerorkest Groningen.

We hebben nog maar 1 foto van onze ‘nieuwe’ gezin; deze heb ik

dus maar bijgevoegd :-).

Tot ziens!

Wouter Heijne

Herdenking overledenen

Op zondag 25 november, ook wel eeuwigheidszondag

genoemd, worden de mensen herdacht, die het afgelopen

jaar zijn overleden. Tijdens de dienst worden hun namen

genoemd. Bij het noemen van elke naam wordt een kleine

kaars aangestoken aan de grote Paaskaars: het licht van

onze God zal immers het laatste woord hebben.

In onze gemeente is het de gewoonte, dat de familie van degene

die is overleden, persoonlijk wordt uitgenodigd om deze dienst bij

te wonen. Maar daarnaast kunnen ook andere gemeenteleden

de naam noemen van iemand die men deze dag wil gedenken.

Ook niet gemeenteleden mogen hieraan deelnemen en de naam

van een overledene, die men wil gedenken, doorgeven. Omdat er

in de dienst meerdere namen genoemd gaan worden, worden de

namen van deze mensen gebundeld en wordt daarna een kaas

opgestoken en bloemen geplaatst.

De dienst vindt plaats op zondag 25 november a.s. om 10.00 uur

in de Trefpuntkerk, Nieuwe Schoolweg 5 te Glimmen. Voorganger

zal zijn ds. Anja Kosterman. U wordt van harte uitgenodigd aan

deze herdenking deel te nemen.

U kunt de naam van degene, die u wilt herdenken sturen aan:

scriba@pkn-ng.nl of u kunt een briefje invullen aan het begin van

de dienst.

Voedselbos-Pluk-Recept

November

November, wat is het zacht voor de tijd van het jaar, en wat

genieten we van de zonnige stukje Voedselbos te Glimmen! En

als het dan eens regent, pak dan de sappan maar uit de schuur of

de kelder. Veel mensen die een kweeperenboom hebben vragen

zich af wat ze met die harde vruchten moeten. Het is een echte

voedselbosvrucht, die je goed kunt bewaren en je kunt er heel veel

mee doen, zoals: appel-kweeperen sap maken:

Ingrediënten: 2 kilo appels, 2 kilo kweeperen (afhankelijk van de

grootte van de sappan, de sappan helemaal opvullen) 4 stokjes

kaneel, 4 flessen gesteriliseerd.

1. Was het fluwelige laagje van de kweeperen met warmwater of

met een doek;

2. Was de appels, en snijd de appels met schil en klokhuis in

vieren en doe ze in de pan;

3. Doe dit ook met de kweeperen en leg de kaneelstokjes ertussen;

4. Doe genoeg water in de pan om het geheel een uur te laten

koken, en tap dan het sap af in de gesteriliseerde flessen.

Een recept van Voedselbos te Glimmen,

Marlies en Madeleine Duran

Glimmer’lei - november 2018

11


Vereniging in de spotlights

Vrouwen van nu (afd. Glimmen)

Opgericht in: 1966 | Aantal Leden: 50 | Contributie: € 51,50 per jaar

Contact: Riet Valk 050 4062570 /vrvnuglimmen@xs4all.nl ( Aafje Zevenberg)

Door Iekje Wortelboer - In onze serie over de verenigingen in Glimmen kunt

u deze maand kennis maken met ”Vrouwen van Nu” – afdeling Glimmen.

Op 14 oktober 1930 werd de ‘Nederlandse Bond van Boerinnen en andere

Plattelandsvrouwen’ opgericht. De doelstelling ten tijde van de oprichting

was: ‘de bevordering van de belangen in den ruimste zin, van boerinnen

en andere plattelandsvrouwen’. Bijna 90 jaar later is de naam veranderd

in “Vrouwen van Nu” en is de aandacht verlegd naar maatschappelijke,

culturele en sportieve activiteiten op lokaal, provinciaal en landelijk niveau

en wordt er een actieve bijdrage geleverd aan vrouwenrechten wereldwijd.

Vrouwen van Nu is een landelijke organisatie met 11 provinciale afdelingen. In de provincie

Groningen zijn 39 lokale verenigingen, waar Glimmen er dus één van is. De afdeling Glimmen

bestaat al ruim 50 jaar en telt anno 2018 ongeveer 50 leden uit Glimmen en Haren (waarvan een

derde al vanaf het begin lid is).

De dames treffen elkaar zeven keer per jaar in ons Dorpshuis De Groenenberg en een keer per

jaar in het Trefpunt. De bijeenkomsten worden gevuld met een gevarieerd aanbod van sprekers.

Zo stond er In oktober een inleiding over parfum op het programma, in november komt er iemand

vertellen over zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella en in december wordt de jaarlijkse

feestelijke Kerstbijeenkomst in het Trefpunt, gehouden.

Naast de maandelijkse bijeenkomsten zijn er sub-clubjes: een bloemenclub, een tuinclub,

cultuurclub, een handwerk/hobbyclub en een zwemclub. Deze clubjes komen tussentijds bij elkaar.

De zwemclub gaat iedere week zwemmen in Beatrixoord, de handwerk/hobbyclub treft elkaar om

de 14 dagen en de cultuurclub en de tuinclub organiseren af en toe een uitstapje of excursie.

Op de website www.vrouwenvannu.nl vindt u alle informatie over provinciale en landelijke activiteiten

waaronder bijvoorbeeld internationale reizen.

De afdeling Glimmen is naarstig op zoek naar nieuwe (bestuurs)leden. Ook al is de gemiddelde

leeftijd van deze afdeling wat aan de hoge kant, de landelijke visie maakt duidelijk dat Vrouwen van

Nu jong van geest is en de toekomst vol vertrouwen tegemoet ziet.

Oproep bezoekers

wintermarkt Glimmen

Gunt u uw dakloze medemens warme handen en voeten

in deze koude tijden? Dan nodig ik u graag uit om warme,

schone, sokken en handschoenen te doneren in een

daarvoor bestemde doos, die vlakbij de ingang staat

van de Wintermarkt op zondag 25 november 2018 in de

Groenenberg in Glimmen. Mocht u op een andere wijze

willen doneren, dan kunt u contact opnemen met de

Open Hof, contactgegevens vindt u op www.openhof.org

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Rijksstraatweg 32,

Markeweg 9756 AG Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Jesse van Oomkens (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

9 december

om

2018

vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

51

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12 Glimmer’lei - november 2018

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!