Februari 2019

glimmen

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 37e jaargang – nummer 210 –– februari December 2019 2015

Waar is Julius deze kerst?

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

Op reis door het leven van Hans Hellendoorn

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

Vernielingen bij VV Glimmen

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die zie normaal pagina over 5

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

in Door Huize Iekje Kooikamp. Wortelboer Het bos rondom had voor hem geen Na de middelbare school vervulde Hans Hellendoorn zijn

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

geheimen. Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’

in dienstplicht zijn schild? bij De de sporen luchtmacht liepen op verder Soesterberg. het bos In in 1938 richting zou

genoemd. Op 25 december Zijn negentienhonderd kop was markant, en achttien als werd een er schilderij, in Den de hij eendenkooi, net beginnen maar aan de bogen studie daar biochemie plotseling toen af hij richting weer werd de

doorgroefd. Helder een jongetje Maar met geboren: heldere Hans ogen Hellendoorn. die straalden. Zijn vader Julius

Rijksstraatweg opgeroepen n.a.v.de en waren inval in vervolgens Polen; Daarna niet volgde meer de te mobilisatie volgen

was was marineofficier de vriend van en velen. werd in Altijd die hoedanigheid bereid om te uitgezonden helpen met

door en toen de vele dat in voetsporen juli 1940 voorbij en hondenpoten was begon het van studentenleven

Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

naar Indonesië. Hij vond het een land met mogelijkheden en zo honden in Utrecht. en hun Studeren eigenaren. was in die Jan jaren ging nauwelijks samen met mogelijk. bewoners Hans

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

kwam het dat hij de marine verliet en plaatsvervangend hoofd Jacob Hellendoorn en Zwanet kwam eens via zijn bij jaarclub de familie in het Goedhart verzet terecht vragen waar of ze hij

Quintusbos om er te leren

over

van de

paddenstoelen,

zoutwinning in Soerabaja

rupsen,

werd. Het gezin woonde daar volgens eigen zeggen ‘krantjes Julius verspreidde kortgeleden en voedselbonnen

nog hadden

spechten een aantal jaren, ijsvogels. keerde voor Wat groot verlof terug naar Nederland voor onderduikers regelde’. Mocht gezien. u hier Maar iets nee, meer de over laatste willen

keer was al wel een week

Julius waar vader vroeger Hellendoorn voor onverwacht werk overleed aan een infectie. weten dan verwijs ik u graag naar een artikel in de Volkskrant

geleden volgens mevrouw

had Antibiotica gedaan was er was nog een niet in goed die tijd. Hans was toen 7 jaar.

van 3 mei 2018 waar vier verzetsstrijders van toen, waaronder

Goedhart. Dan maar eens aan

bewaard geheim. Daarover

de heer Hellendoorn, vertellen over hun ervaringen van destijds.

de overzijde vragen bij Flora

zei Inmiddels hij niets. zijn Waarom we 100 jaar eigenlijk verder en het Kerstkind van destijds

& Fauna. En ja hoor, daar was

niet? is de hoofdpersoon in dit artikel: de heer Hans Hellendoorn. Na afloop van de oorlog In Julius 1945 kon die het dag echte ervoor studeren aan dan het

Het Misschien was heeft twee u de dagen vorige maand voor iets over hem gelezen in het eindelijk beginnen. Na de einde spannende van de oorlogsjaren middag geweest viel dat

kerst Dagblad toen van het licht Noorden op Julius’ want hij was de laatste

niet mee. In 1951 om haalde een paar Hans tuinhandschoenen

Hellendoorn zijn

kamer Harenaar ‘s die avonds deze respectabele niet werd leeftijd in redelijk

doctoraal en kwam te daarna kopen, terecht aanmaakblokjes,

in het Anthonie

ontstoken. goede gezondheid Dat hij heeft ‘s ochtends bereikt. U leest het goed:

van Leeuwenhoekziekenhuis roggebrood en in Amsterdam een voorraad als

niet ‘Harenaar’; verscheen de heer aan Hellendoorn het ontbijt woont sinds enkele

klinisch chemicus. fruit, Het minstens AvL was in genoeg die jaren voor nog

in de Kooikamp. Dat kinderen

jaren in Huize Maarwold maar daarvoor woonde hij

maar een kleine vijf kliniek dagen. met Het ca 80 werd bedden. steeds In

tevergeefs naar hem vroegen

bijna 50 jaar aan de Oude Steeg in Glimmen. Het is

1961 deed zich

vreemder…

een mooie promotiekans voor

om een wandeling te maken

door

een rustige

de sneeuw.

man, die eerlijk

Ongerust

gezegd geen behoefte

in het RKZ in Groningen *Wat moest waar Julius hij hoofd met van al dat het

werd heeft om er op door de voorpagina huisgenoten van op dit krantje te staan.

ziekenhuislaboratorium voedsel werd. en Het dekens gezin Hellendoorn en hoe

zijn Hij heeft kamerdeur zijn leven geklopt. geleefd zoals Jan zich dat voordeed

verhuisde naar heeft de Ruitersteeg hij dat in meegenomen?

Haren en een

van en dat Splunder, is naar zijn de mening eigenaar niets van bijzonders.

paar jaar later werd Steeds het meer huis aan vragen de Oude maar Steeg geen

het huis, kwam aanzetten met een sleutel. En toen de deur antwoorden, in het Glimmen werd steeds gekocht. vreemder. Een prachtig Roos, familiehuis die in Huize waar

openging Maar als ik werd u vertel duidelijk dat ter dat gelegenheid er iets vreemds van zijn aan de hand Weltevreden woont de heer kwam Hellendoorn de winkel tot binnen op hoge voor leeftijd postzegels is blijven

moest 100e verjaardag zijn. Op het Generaal bed stond Kuijt een (de geopend, hoogste ijzeren kistje. en voor de laatste wonen. kerstkaarten Hij vertelt met en vroeg; veel genoegen wat is hier over aan de

Oud baas en van roestig. de Koninklijke Leeg. En Luchtmacht), van Julius geen Roy spoor.... de

hand? Jan vertelde plezierige het kontakten hele verhaal met boer aan Hooiveld Roos. op Roos de hoek had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

Ruiter (drager van de Militaire Willemsorde), het

van de Oude Steeg/ Rijksstraatweg. Hoe de heren

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

gingen complete een Luchtmacht aantal huisgenoten Mannenkoor, met Generaal-Majoor Jan voorop Verbeek de trap geregeld een “heldertje” dronken en de dames een advocaatje en

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

af (Plaatsvervangend op weg naar buiten Commandant te kijken der Luchtstrijdkrachten) of Julius daar ergens met

als

hoe

de

boer

school

Hooiveld

uit ging

met zijn

en

tractor

Roos

ooit

het

een

kereltje

auto uit

ophaalde.

sloot haalde

De

was. zijn Adjudant Ook in Massop de tuin en heerste mevrouw echter Staal (Kapitein-Adjudant doodse stilte, op van het vrouw die daar met was verschillende ‘geparkeerd’ door kerstkleuren de jongste spruit in haar Hellendoorn haar kwam (die

constante de Generaal) suizen een bezoek van de aan A28 Maarwold na, wat brachten trouwens dan een denkt stuk u erbij op dat staan moment vertelde nog lang dat geen haar 18 man was). Adriaan, Mooie herinneringen!

die imker is en

minder waarschijnlijk luid was net als dan ik normaal dat daar door zeker de een flinke reden laag voor sneeuw is. En die die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten heeft staan, Julius een

gisteren reden er gevallen natuurlijk was. ook. Oh De heer ja, verse Hellendoorn sneeuw, was dat namelijk geeft verse een paar Als keer buitenmens had gezien heeft bij Hans het huisje Hellendoorn aan de altijd Drentse intens Aa genoten op het

sporen… van de “meivliegers” En ja hoor, die richting ons land het in berghok 1940 heeft liepen verdedigd voetsporen tegen terrein van het van leven de boomkwekerij in Glimmen. Hij dat had verboden weinig vrije toegang tijd (tussen is voor de

van de aanval één uit persoon Duitsland. en daarvandaan richting de zandweg het regels publiek, door hoor vlak ik bij dat de hij boerderij achteraf misschien van de familie graag iets Ubels. meer Met tijd

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - december - februari 2015 2019 1


een van de oprichters van de tennisvereniging in Glimmen; een

initiatief waarvan wij nog dagelijks de vruchten plukken!

Eind 1984 stopte de heer Hellendoorn met zijn werk als klinisch

chemicus. Hij was inmiddels gevraagd om lid te worden van

de Groote Sociëteit, een genootschap dat werd opgericht

in 1765 om een gezellig samenzijn van mensen die toen een

leidende burgerlijke of militaire functie hadden, te bevorderen.

Dit lidmaatschap paste hem precies. Hij werd lid van de

directie, organiseerde veel excursies en voelt zich nog steeds

medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van deze club

waarvan hij inmiddels het lid is met het langste lidmaatschap

sinds zijn installatie in 1978. Het zal u niet verbazen dat Hans

Hellendoorn erelid is van deze sociëteit!

Hans Hellendoorn was ook vele jaren voorzitter van het Reünie

comité Oud-Soesterbergers. In die hoedanigheid maakte hij

zich in de negentiger jaren sterk voor het oprichten van het

Monument der Gevallenen in Soesterberg. Dit monument dient

de nagedachtenis aan 76 gesneuvelde collega’s die niet in het

“Gedenkteken voor Luchtvarenden” zijn opgenomen.

aan zijn gezin had willen besteden) en dan was het goed toeven

aan de Oude Steeg. Maar hij reisde ook graag en stimuleerde

zijn kinderen later ook om buiten onze landsgrenzen te kijken

en ervaring op te doen. De gezinsvakanties werden vaak in

Schotland doorgebracht. De liefde voor dit land is overgeslagen

op zijn kinderen en kleinkinderen want tot op de dag van vandaag

bestaan er goede kontakten tussen de familie Hellendoorn en een

schotse familie die elkaar langer dan 50 jaar kennen. Ondanks

of juist dankzij het gebrek aan vrije tijd was Hans Hellendoorn

Het was voor mij een bijzonder genoegen om een uurtje bij de

heer Hellendoorn op bezoek te zijn en te luisteren naar de vele

herinneringen en anekdotes uit de reis door zijn leven. Ik heb

hem moeten beloven er geen opgeklopt verhaal van te maken.

De eerlijkheid gebied mij te vertellen dat ik voor het schetsen

van een zo compleet mogelijk beeld in dit stukje, gebruik heb

gemaakt van twee andere bronnen: een verslag van de Groote

Sociëteit december 2018 en van ‘De Mare van Maarwold’ januari

2019.

Inloopochtend

Voor onze eerste inloopochtend in 2019 hadden wij Frits en Ron

uitgenodigd. Zij samen zijn de eigenaren van Fit 20 in Groningen

en Haren. Fit 20 is een nieuw programma van bewegen,

uitgaande van het trainen van spieren door middel van kracht.

Frits begon met het uitleggen wat het programma inhoudt, waar

het vandaan komt en hoe het ook in ons land steeds meer ingang

vindt. Daarna nam Ron het over. Hij vertelde hoe belangrijk het

is niet alleen te bewegen, maar ook gezond te eten. Veel meer

gebruik te maken van hetgeen de natuur ons te bieden heeft.

Fastfood, hoe gemakkelijk ook, is eigenlijk uit den boze. Onze

darmen moet weer meer te doen krijgen.

Zo ook onze spieren. Hij toonde ons een grafiekje, waarin

duidelijk te zien was, dat onze spiermassa tot aan ons 30ste

levensjaar toeneemt en vervolgens daarna gestadig afneemt,

tenzij wij er zelf iets aan doen. Bewegen is het advies, maar

daarbij de spieren ook op de juiste manier belasten. Fit 20

biedt daartoe een programma aan. Een uitgekiend programma,

bijgehouden op een computer, toont je de vooruitgang die je kunt

boeken. Dat allemaal in 20 minuten per week. Zij hadden ook

een demotoestel meegenomen. Helemaal aan het eind van de

morgen konden onze gasten dat uitproberen. Daar werd heel

enthousiast gebruik van gemaakt. Een nadeel zou kunnen zijn,

dat de prijs wel een beetje hoog is. Maar bedacht moet worden,

dat een personal trainer steeds toekijkt en oplet om verkeerde

bewegingen meteen te corrigeren.

De volgende maand komt Dieteke Timmer ons vertellen over

haar pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Tijdens

de inloopochtend kunt u opnieuw kennis maken met onze

bibliotheek. Er zijn twee nieuwe kasten bijgekomen. Gevuld met

boeken, die allemaal gekregen zijn. Mocht u komen, wilt u dan

ook de Voedselbank niet vergeten. Hoe erg ook, het is nog steeds

hard nodig. U bent allen weer van harte uitgenodigd.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (5 maart 2019)

Hoe laat: vanaf 10.00 tot 12.00 uur (ook inleveren Voedselbank)

Wil Hiensch

2 Glimmer’lei - februari 2019


Pannenkoekfestijn

Op 8 februari jl. was er weer een uitgebreid pannenkoekeetfestijn

georganiseerd door het vrijdagavondcafé. De overheerlijke

pannenkoeken in diverse smaken (appel, spek, kaas en naturel)

werden gebakken en geserveerd door de dames en heren op de

foto’s.

Zij renden en bakten zich uit de naad om zo ongeveer 100

hongerige magen te vullen, wat uitstekend gelukt is… Wij van de

redactie zeggen: zéker voor herhaling vatbaar…

Gert Nienhuis

Stichting Landelijkgebied

Haren i.o.

Per 1 januari is de gemeente Haren opgeheven. Het nieuwe

gemeentebestuur zit op grotere afstand en heeft weinig ervaring

met het landelijk gebied in de voormalige gemeente Haren. We

zullen als inwoners daarom de bijzondere kwaliteiten van ‘ons’

gebied onder de aandacht moeten brengen.

De vrees bestaat dat er meer gebouwd gaat worden. Zal er

voldoende oog zijn voor het landschap, de cultuurhistorie, de

natuur- en milieuwaarden en de belangen van de landbouw? Er

zijn zeker bedreigingen, maar er zijn ook kansen.

De nieuwe gemeente zal nieuw beleid voor ons gebied gaan

maken. Er zal een omgevingsvisie en een omgevingsplan

worden opgesteld waarin het oude bestemmingsplan wordt

geactualiseerd. Het Landschap-ontwikkelingsplan uit 2003

moet worden vernieuwd. Daarnaast zijn er ontwikkelingen te

verwachten in de veehouderij.

Om over deze dingen mee te denken en een vinger aan de pols

te houden, is een aantal inwoners van Onnen in gesprek gegaan

met leden van de ‘Stichting Scharlakenring’ (omwonenden van

het Scharlakenbos en Harendermolen). Daarbij is het plan

opgekomen om gezamenlijk een stichting op te richten met als

doel: ‘de bescherming en bevordering van de landschappelijke,

cultuurhistorische, natuur- en milieuwaarden van het landelijk

gebied van de voormalige gemeente Haren.

We richten ons daarbij niet op de bekende natuurgebieden

die al in goede handen zijn van Het Groninger Landschap,

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. We richten ons op het

overige

landelijke gebied, dat ook bijzondere waarden heeft, maar niet of

minder goed is beschermd. Wij stellen ons voor dat zo’n nieuwe

stichting ‘de oren en ogen’ kan zijn van het landelijk gebied en

dat daarin de zorg om natuur en landschap kan worden

gebundeld. Concreet kan dit betekenen:

- dienen als gesprekspartner van de Gemeente, de Provincie,

het Waterschap, de natuur- en milieuorganisaties en de

verenigingen Dorpsbelangen;

- signaleren en melden van gewenste en ongewenste

ontwikkelingen;

- bewoners, boeren en eigenaren die dat wensen, helpen bij

activiteiten tot behoud, herstel en beheer van natuur- en

landschapselementen;

- bevordering van natuur-inclusieve landbouw en bijdragen aan

het ‘Deltaplan biodiversiteit’;

- intermediair zijn bij plannen voor ingrepen en veranderingen;

- optreden als rechtspersoon in bestuursrechtelijke en

privaatrechtelijke kwesties;

- stimuleren van meer concrete zaken zoals: de aanleg van meer

wandel- en fietspaden en van faunapassages, natuurlijker

bermonderhoud, het herstel van laanbeplantingen, etc.

Er is veel kennis in ons gebied over landbouw, natuur, (cultuur)

historie, e.d. Er is ook veel betrokkenheid, creativiteit en

werkkracht. De stichting wil geen vergaderclub worden, maar

meer een netwerk van mensen die elkaar weten te vinden bij

ideeën, plannen en ontwikkelingen.

De stichting wil graag samenwerken met de verenigingen

dorpsbelangen (Onnen, Glimmen, Noordlaren),

Landschapsbeheer Groningen, Natuur- en Milieufederatie en

Natuurplatform Drentsche Aa, Het Groninger Landschap.

Voel je je betrokken bij het landschap en wil je meedoen en/of op

de hoogte blijven, mail dan naar j-wittenberg@hetnet.nl

Flip van Hasselt, Jan Wittenberg, Sara van Epenhuysen (Onnen)

Stichting Scharlakenring: Anna Meijer-Giezen, Marinus Brijker,

Niek Meijer (Haren), Jan Schuurmans (Glimmen)

Glimmer’lei - februari 2019

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4 Glimmer’lei - februari 2019


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

24 februari 10.00 Trefpuntkerk in Glimmen ds. A.Kosterman

3 maart 10.00 Trefpuntkerk in Glimmen Drs. Kl.Oosterhuis

10 maart 10.00 Bartholomeuskerk in Noordlaren ds. A.Kosterman avondmaal mmv cantorij

17 maart 19.00 Trefpuntkerk in Glimmen ds. R.Fortuin

24 maart 10.00 Trefpuntkerk in Glimmen ds. A.Troost

31 maart 10.00 Trefpuntkerk in Glimmen da. A. van Beijeren zomertijd

Agenda De Groenenberg

februari - maart 2019

Wekelijks:

Maandagavond

Dinsdagavond

Dinsdagavond

Woensdagmiddag

Woensdagavond

de Schuttersvereniging

de biljartclub

mannenkoor ‘Mosterdpit’

de knutselclub

toneelclub Glemmini

Wie zijn de vernielers?

“We verdenken een groepje jongeren, waarvan een deel uit

Glimmen komt”, zegt bestuurslid Reint Nienhuis van VV Glimmen.

Hij laat de kapotte ruit zien en de scheuren in het zeildoek van

de veranda.

21 februari Vrouwen van Nu

22 februari Vrijdagavond café

25 februari Biljartcompetitie

26 februari Fotoclub ‘Beeldspraak’

28 februari Bridge

5 t/m16 maart Biljarttoernooi

14 maart Bridge en quilting bee

19 maart Kledingbeurs

20 maart Kledingbeurs

21 maart Bridge

22 maart Lezing imker Berend Talens

23 maart NLDoet dag

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

Oproep NLDoet

Vrijwilligers gevraagd voor de NLDoet dag in dorpshuis de

Groenenberg op zaterdag 23 maart van 10.00 – 17.00 uur.

Wie wil voor één dag (of een halve dag) de handen uit de mouwen

steken om ons dorpshuis nog gezelliger te maken?

Alle hulp is welkom! Voor koffie en lunch wordt gezorgd.

Voor informatie en opgave kunt u bellen of mailen

06 4700 5266 / activiteiten.groenenberg@gmail.com

“Het is na de zomer begonnen. Toen zijn de netten van een paar

doelen stuk geknipt en een ballenvanger werd kapotgemaakt.

We dachten dat het een incident was, maar in november werden

weer netten en een dug-out beschadigd. En een paar weken

geleden werd zelfs een grote ruit met een tegel bewerkt. Ze

kwamen er niet doorheen, maar er is flinke schade. We hebben

nu aangifte gedaan van alle vernielingen tot nu toe.” Wat Nienhuis

betreft grijpt de politie de vandalen snel in de kraag. “We hebben

wel een groepje op het oog”, zegt hij. “We hebben al een paar

keer jongeren weggestuurd, die hier niets te zoeken hadden. We

hebben ze toen in het gezicht kunnen zien en we denken dat een

paar daarvan uit het dorp komen.” Wellicht is dezelfde groep ook

verantwoordelijk voor de vernielingen aan de Quintusschool.

Nienhuis heeft sporen van dat groepje gevonden in de vorm van

vloeipapier voor joints (’blow-away’) en resten van zelf gedraaide

sigaretten met een filter. “De politie heeft toegezegd vaker te

surveilleren, misschien dat het helpt”. Ouders die dit lezen, zou

uw kind bij dit groepje kunnen horen? Wie tips heeft over de

daders, wordt verzocht de politie te bellen: 0800-6070.

Update: woensdagavond 13 februari jl. is er weer een doelnet

vernield (kunstgrasveld aan kant van clubgebouw) Ook bij de

Koepel zijn er die avond/nacht drie netten vernield.

Glimmer’lei - februari 2019

5


t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

startte in oudejaarsnacht

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

met het Oud en Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

iets vertelde over de

toekomst. Het was

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter de rug....

Verder was er op

14 januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda stonden het

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan

kan ik dus nog niets melden.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten

herneemt het gewone

leven weer zijn gang.

Zo ook voor De

Groenenberg. In de

agenda valt te lezen

dat de gebruikelijke

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Voorlopig gaan we zo

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan PAUL voorlopig WOLDENDORP niet meer voor ons zijn culinaire AUTO’S driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

www.paulwoldendorpautos.nl

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We

Onderhoud

hebben een vervanging

en reparaties

gevonden:

alle merken

op 29 januari

auto’s

zal er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

gehouden worden APK via de keuringsstation

wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

zich daarvoor aanmelden.

Nog Burg. een J.G. kleine Legroweg wijziging: 92, 9761 we TD EELDE hebben - T 050 de 309 ideeënbus 67 06

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover.

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

Auto Eelde.nl

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

UITNODIGING

Otto van Bergen & Robert Schoon

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Burgemeester J.G. Legroweg 108

Aanvang 20.00 uur.

9761 TD Eelde

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

mee te denken en te praten over de toekomst van onze

vereniging.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Tel: 050-3094940 www.autoeelde.nl

Glimmer’lei - januari 2016

Janny Otter

6

uw persoonlijke reisadviseur

Zorgeloos en makkelijk een vakantie boeken!

• Persoonlijk en deskundig advies

• Pakketreizen en reizen op maat

• Service, kwaliteit en gemak

www.thetravelclub.nl/jannyotter

T: 050-3092744 | M: 06-53282599 | janny.otter@thetravelclub.nl

6 Glimmer’lei - februari 2019


Nieuws van De Groenenberg

Woensdag 27 februari houden we onze jaarlijkse gebruikersavond.

Dat is een moment om met elkaar van gedachten te wisselen

over wat er goed gaat en wat er beter kan waar het gaat om

de organisaties die gebruik maken van de Groenenberg. We

beginnen om 20.00 uur en iedereen is van harte uitgenodigd!

In week 8 gaat de aannemer beginnen met de verbouwing van

het jeugdhonk en daar zijn we erg blij mee, eindelijk. We zijn

als bestuur drukdoende om alle financiële middelen bij elkaar te

schrapen voor ons deel van de aanpassingen, we hebben goede

hoop dat dat gaat lukken. Dat betekent dat we binnenkort een

plan zullen maken voor het schilderwerk en de dingen die we zelf

moeten doen.

De Top 2000 avond en de beide uitvoeringsavonden van Glemmini

zijn geweest, we kijken nu weer vooruit naar het biljartoernooi,

dat in de tweede week van maart in de Groenenberg plaatsvindt.

Leuk om even te komen kijken. Eind maart zijn de verkiezingen,

natuurlijk ook weer in ons dorpshuis. Zo gaat het zijn gang met

een nieuwe tentoonstelling en houdt de agenda in de gaten voor

de Groeneberglezingen die er aan komen.

We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden en mensen die

ons willen helpen met zo nu en dan wat klussen. En vrijwilligers

die achter de bar kunnen en willen staan zo nu en dan zijn

welkom, zij krijgen een training en kunnen dan worden ingezet.

Aanmelden kan bij ondergetekende bijvoorbeeld via de mail

j-hommes@home.nl.

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg

Glemmini succesvol als altijd

Op 26 januari en 2 februari jl. speelde Glemmini weer hun

jaarlijkse uitvoeringen. En zoals eigenlijk altijd; met groot succes!

De zaal was de eerste avond lekker vol en de tweede avond

bommetjevol! Jong en oud werden vermaakt met een goed

komisch driedelig stuk, getiteld “Ikke, ikke en de rest kan….”

gespeeld op hoog niveau én met debutante Michelle Bazuin. Dat

zij voor de eerste keer meedeed zou je absoluut niet zeggen. Ze

leek zo weggelopen te zijn uit “De Luizenmoeder”.

Door omstandigheden zoals stoppen, studie en emigratie

vallen er een behoorlijk aantal spelers van Glemmini weg

dus de toneelvereniging is vrij dringend op zoek naar nieuwe

spelers! Dus kom dit gezellige team versterken en lach u op de

woensdagavond (oefenavond) helemaal lamme kaken met elkaar

om vervolgens tijdens de uitvoeringen de rest van Glimmen te

laten bulderen… Aanmelden kan via glimmerlei@gmail.com.

Gert Nienhuis

Groenenberglezing

door Berend Talens, imker

We weten allemaal hoe belangrijk de honingbij is in ons bestaan.

Vaak lezen en horen we verontrustende berichten dat de bij sterk

in aantal afneemt, waardoor we met de neus op de feiten worden

gedrukt. Reden voor ons om de Groenenberglezing dit voorjaar

in het teken van de bijenteelt te houden. We prijzen ons gelukkig

dat Berend Talens, deskundige bij uitstek, bereid is gevonden

de Groenenberglezing over dit onderwerp te verzorgen. Al vanaf

de jaren ’80 is Berend in Eelde begonnen met het houden van

bijen. Hij heeft daarvoor in Eelde aan de tuinbouwschool de

nodige bijencursussen gevolgd. Hij is lang actief geweest in de

Imkersvereniging van Haren - Paterswolde, eerst als bestuurslid en

vervolgens 12 jaar als voorzitter.

In 2010 heeft hij de opleiding gevolgd als docent A voor beginnende

imkers. Het jaar daarop ging hij door met de opleiding docent B

om ook de vervolgcursus ‘praktisch imkeren’ en ‘koninginnenteelt’

te mogen geven. Kortom, Berend kan ons alles vertellen over de

honingbij. Het nut en de noodzaak van de bij en hoe belangrijk hij is

voor ons als mens. Tevens zal hij ons laten zien welke producten de

honingbij produceert waar wij mensen gebruik van maken.

De lezing wordt gehouden op vrijdag 22 maart a.s. om 20.00 uur in

Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17 te Glimmen. De entree

bedraagt €3,-.

De schat is GEVONDEN!

Ja mensen, op de foto ziet u de gelukkige vinder van de

felbegeerde schat van de Glimmer’lei met zijn vader. De vinder

heeft samen met zijn opa (niet op de foto) de schat ter waarde

van € 50,- gevonden en deze keer lag hij bij de noordoostelijke

regenpijp van dorpshuis De Groenenberg…

Helaas zijn we vergeten te vragen hoe de jongen heet maar

mensen die hem kennen zullen hem wel herkennen… Als we

weer een schat gaan begraven hoort u ervan…

De redactie

Glimmer’lei - februari 2019

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

www.pixxle.nl

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

GRATIS

DINERBON GRATIS

DINERBON

GRATIS

GRATIS

DINERBON

DINERBON

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen

Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen

ontvang een dinerbon t.w.v. 85,-

in Boek samenwerking nu ontvang uw zomervakantie met een dinerbon Bij Cosineros bij Zuidlaren t.w.v. in t Zuidlaren.* 85,- Reizen

in Boek samenwerking nu Kijk ontvang uw op onze zomervakantie met website: een dinerbon Bij Cosineros www.toerkoop.nl/zuidlaren

bij t.w.v. Zuidlaren in tZuidlaren.*

85,- Reizen

Voor vakanties

Kijk op vanaf

onze Eelde:

website: kijk

www.toerkoop.nl/zuidlaren

op onze website in samenwerking www.vanafeelde.nl

Voor vakanties Kijk ontvang op vanaf onze Eelde: website: een met kijk

dinerbon Bij

www.toerkoop.nl/zuidlaren

Cosineros

op onze website

t.w.v. in

www.vanafeelde.nl

tZuidlaren.*

85,-

in Voor samenwerking vakanties vanaf Eelde: met kijk Bij op Cosineros onze website www.vanafeelde.nl

in Zuidlaren.*

Kijk op onze website: www.toerkoop.nl/zuidlaren

Zuidlaren Voor vakanties vanaf Reizen, Eelde: Marktstraat kijk op 9, 9471 AA Zuidlaren

onze website www.vanafeelde.nl

Zuidlaren T: Kijk 050 op - Reizen, onze 409 website: 59 Marktstraat 23 M: www.toerkoop.nl/zuidlaren

zuidlaren@toerkoop.nl

9, 9471 AA Zuidlaren

Voor vakanties vanaf Eelde: kijk op onze website www.vanafeelde.nl

Zuidlaren T: 050 Reizen, - 409 59 Marktstraat 23 M: zuidlaren@toerkoop.nl

9, 9471 AA Zuidlaren

Zuidlaren

T: 050

Reizen,

- 409 59

Marktstraat

23 M: zuidlaren@toerkoop.nl

9, 9471 AA Zuidlaren

* Voorwaarden: T: 050 - Boeken 409 voor 59 23 01-04-2019. M: zuidlaren@toerkoop.nl

Vertrek tussen 01-04-2019 31-12-2019.

WWW.TOERKOOP.NL

WWW.TOERKOOP.NL

WWW.TOERKOOP.NL

* Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-2019. 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-2019 kantoor en in Zuidlaren. 31-12-2019.

* Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-2019. t 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-2019 kantoor in en Zuidlaren. 31-12-2019.

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.

* Voorwaarden: Boeken voor 01-04-2019. Vertrek tussen 01-04-2019 en 31-12-2019.

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.

* Voorwaarden: Boeken voor 01-04-2019. Vertrek tussen 01-04-2019 en 31-12-2019.

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8 Glimmer’lei - februari 2019


De Envelop

Onlangs vroeg Herrick Poelman mij voor deze rubriek. Het leek

hem leuk om iemand uit Glimmen te vragen die “aan de andere

kant van het spoor woont”. Nou, da’s goed zei ik. Ik ben Hein

Alting en woon met Marlies op het voormalige Bungalowpark

Appelbergen (tegenover De Buitenschool). Dat is ook Glimmen

maar op enige afstand van het dorp.

Sinds 2001 wonen we met veel plezier aan de rand van het bos

Appelbergen. Vanuit de badkamer kijken we uit op het bos en

vanuit de woonkamer op onze tuin. De voormalige vakantiehuizen

zijn inmiddels verbouwd en verschillen nogal. We hebben onze

eigen plek gemaakt met privacy want de paden en tuinen zijn

vooral door groen afgescheiden. Er zijn nauwelijks schuttingen

en daarom kan het wildleven vrij passeren. Zo wandelde er laatst

zomaar een ree voor het keukenraam voorbij terwijl ik een kop

koffie dronk. Deze ree is een geregelde gast want ook de buren

zien haar – en andere dieren – in de tuinen voorbij komen.

Door de week is het hier vrij rustig en hoor je weinig verkeer. Ik

kan me hier goed ontspannen naast mijn werk voor de financiële

branche en de zorgboerderij. Ook ben ik actief als vrijwilliger

voor het Groninger Landschap (weidevogels tellen, soms

jeugdexcursie) en sinds kort voor Duurzaam Glimmen. Zo kom

je op een voorlichtingsavond van de gemeente over duurzame

energie en zo zit je opeens in een werkgroep die nadenkt over

duurzame energie en hoe we in Glimmen ook de biodiversiteit

kunnen behouden. Als bewoner probeer ik steeds meer te letten

op alles wat er leeft in en van de natuur. Dat directe contact met de

natuur zijn we denk ik wat kwijt geraakt. Door duurzamer te gaan

leven kunnen we deze aardbol hopelijk wat meer beschermen en

er samen van blijven genieten!

Knoflooksoep

Het leek vandaag wel of de lente begonnen is. Zon en weinig wind.

De planten lijken wakker te worden, krokusjes staan wijd open en er

begint van alles op te komen. De voorjaarsbollen groeien t hardst.

Vanavond hoorde ik de merels voorzichtig beginnen te zingen.

Daar word ik heel blij van. In het voedselbos zijn we heel hard aan

het werk. Professionele lui zijn bezig met graaf en grondverzet

werk voor o.a. de heuvelbedden waar, aardbeien, bessenstruiken,

meerjarige groente en ook wat éénjarig goed geplant gaat worden

deze lente. Bij bomen en planten van de rozenfamilie kan knoflook

geplant worden. De lookfamilie draagt bij aan de gezondheid

voor deze bomen en planten. Maar knoflook is voor ons mensen

ook heel gezond. Bij een beginnende griep of verkoudheid helpt

rauwe knoflook heel goed. Het ontsmet en maakt schoon en

voert afvalstoffen af. Tegen het voorjaar gaat een bol knoflook ook

uitlopen. Gebruik je ze niet om uit te planten, maak er dan soep

van. Gemakkelijk te maken en gezond dus, juist in deze tijd.

Je hebt nodig voor 6 personen:

• 1 bol knoflook, de teentjes ontveld en in stukjes gesneden

• Hou 2 teentjes achter

• Scheut olijfolie of zonnebloemolie

• 3 blaadjes laurier (van eigen struik, gedroogd)

• ½ theelepel zout

• 1 a 2 cm gember, rasp het op een fijne rasp op een bordje, het sap

laat makkelijk los (op een houten snijplank trekt het in het hout.)

• 3 grote aardappels, geschild en in blokjes of 4 sneetjes brood

• Bouillonpoeder naar smaak

Bereiding: Zet de knoflook zachtjes aan in de olie, het brandt snel

aan, opgepast! Doe de aardappelblokjes erbij en strooi een klein

beetje zout erover, ook om aanbakken te voorkomen. Bak even

mee. Nu mag er 1 ½ l water bij, de laurierblaadjes en de rest van het

zout en de gember. Laat 20 minuten koken. Haal de laurierblaadjes

eruit en pureer met een staafmixer. Haal de twee overgehouden

teentjes knoflook door de pers en roer door de soep. Proef en maak

op smaak met bouillonpoeder. Het is leuk de soep te garneren met

frisgroen speenkruid. Het is al flink aan het opkomen overal. Nu

het nog niet bloeit kan je de blaadjes oogsten. Strooi royaal op elke

soepkom. De smaak van dit vroege speenkruid is neutraal, het is

vooral de groene lentekleur die de soep kleur geeft.

Team voedselbos

36ste halve Marathon van Haren 9 maart 2019

Beste inwoners van Glimmen en Noordlaren,

Graag willen wij uw aandacht vragen voor het volgende. Op

zaterdag 9 maart wordt voor de 36ste keer de halve marathon

van Haren georganiseerd. De hardloopwedstrijd start aan Felland

Noord in Haren en loopt voor een gedeelte door Onnen over

Dorpsweg, Zuidveld, Vogelzangsteeg / Zuidlaarderweg, via het

fietspad naar het Noordlaarderbos en weer terug naar de kruising

van de Zuidlaarderweg /Vogelzangsteeg /Hoge Hereweg.

In overleg met de gemeente en de politie is besloten om een aantal

wegen voor de veiligheid van de lopers, enige tijd af te sluiten. Het

betreft:

- Felland, Zuidveld tot aan de Lageweg van 10.50 tot 11.50 uur.

- Vogelzangsteeg van 11 tot 13 uur.

- Kruising Vogelzangsteeg / Zuidlaarderweg / Hoge Hereweg blijft

gesloten tot 13 uur.

- Vogelzangsteeg is vanaf Lageweg weer bereikbaar als de meeste

lopers voorbij zijn.

Voor de inwoners van Glimmen en Noordlaren kan dit

enige verkeersoverlast geven. Het verkeer op de kruising

Vogelzangsteeg, Zuidlaarderweg zal worden begeleid door politie

en verkeersregelaars.

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met, Ben Scholte

evenementen coördinator van de halve marathon van Haren.

Met vriendelijke groet, Ben Scholte - 06 10629002

Glimmer’lei - februari 2019

9


De Eerste Glimmense

Top 2000 avond ooit!

Begin november begon het als een ideetje. Zullen we een avond

organiseren die we van de TV kennen in de vorm van de Top

2000 a gogo? Een paar keer zaten Klaas en ik bij elkaar om

wat te brainstormen, ideetjes uitwerken, wat muziek en clips

luisteren, wat conceptjes over het programma, de uitnodiging,

de taken wat verdelen. Dat soort dingen. Voor een uitnodiging

in de Glimmer’lei waren we al te laat. Dan maar via de mail, de

app, mond op mond. Later nog wat postertjes opgehangen in de

school, het dorpshuis, bij de voetbalclub. En toen, in de week van

de 18e januari, wat uitproberen in het dorpshuis zelf. Want we

wilden goed geluid, microfoons, het beamer-scherm gebruiken,

een gezellige indeling van het bargedeelte. Met wat technische

hulp en (met dank!) de geluidinstallatie van Plaatselijk Belang,

nog een snoertje erbij kopen, was ook dat klaar. Een paar

geweldige vrijwilligers voor achter de bar waren snel gevonden.

Ieder in een passend shirtje, toen nog wat LP en single hoezen

uitprinten en alle randvoorwaarden waren geregeld.

In de aankondiging hadden we gevraagd om aanmeldingen. Wie

iets ten gehore wilde brengen, iets wilde laten zien, iets wilde

vertellen. En kijk, zo maar spontaan kregen we een mooi aantal

verschillende bijdragen voor de avond aangereikt.

En toen was het 18 januari 20 uur. Zo'n 60 tot 70 mensen besloten

deze avond te bezoeken. En wat hadden we een leuke avond

met elkaar!

Glimmense Mannenkoor "de Mosterdpitten", die het aandurfden

om "You'll never walk alone" te vertolken. En dat na pas twee

avonden oefenen…

We waren ook getuige van een soort van levenslange

liefdesverklaring aan Ramses Shaffy, die zo'n 45 jaar geleden

een door hem gemaakt schilderij van Liesbeth List gaf aan één

van onze dorpsgenotes, toen ze hem vertelde dat zijn concert

haar verjaardagscadeau was.

En we werden door een dorpsgenoot met gitaar opgezweept om

verscheidene Top 2000 hits mee te zingen, terwijl hij op de gitaar

de muzikale basis legde. Het was echt ongekend spontaan,

onderhoudend, meeslepend, afwisselend en sfeervol!

Tussen de bedrijven waren er nog een paar rondjes met muzikale

vragen die allemaal weer een link hadden met de Top 2000. Kon

ieder zijn of haar kennis nog eens testen of bijwerken. En voor

we het doorhadden was het 24 uur en werd het programma

afgesloten met de bijna eeuwige nummer 1 uit de Top 2000:

"Bohemian Rhapsody" van Queen.

Ik wil ieder die er was, en speciaal ieder die een bijdrage aan

deze zeer geslaagde avond heeft geleverd, erg bedanken. Ik heb

genoten. Volgend jaar? Wie weet!

Ko

Muziek en clips uit de Top 2000 werden afgewisseld met de

bijdragen van (bijna) dorpsgenoten in een supergezellige sfeer.

Even een korte opsomming wat er zoal voorbijkwam:

We werden een stuk wijzer met elkaar over wat bepaalde

artiesten ons met een bepaald nummer en een bepaalde clip

willen vertellen; We werden getuige van de laatste door Freddy

Mercury gezongen zinnen (luister het nummer "Mother love").

We kregen een indrukwekkend beeld van wat David Bowie voor

iemand's leven (de Hero en dat van zijn Queen) betekend heeft.

We hoorden en zagen via een soort van vlog dat Herman Brood

een stempel (hunting and fishing, eating and pissing) heeft

achtergelaten in het leven van één van onze dorpsgenoten.

We zagen en hoorden een super trotse vader, die ons vertelde

en liet zien hoe zijn zoon en kleinkind muzikaal en inhoudelijk

goed zijn opgevoed en opgevoed worden.

We luisterden naar een drietal mooie Top 2000 liedjes, die een

dorpsgenoot met een vriendin ons heel mooi met zang en gitaar

ten gehore bracht.

We waren getuige van de première van de mannen van het

Waar of niet waar?

Geld maakt wél gelukkig

Geld maakt maakt niet gelukkig, behalve als je heel hard nodig

hebt. Dat was ongeveer de strekking van het artikel in deze rubriek

van ons januari-nummer. We hebben het niet zelf verzonnen,

want het was tot voor kort inderdaad de gangbare opvatting in

de wetenschap. De genoemde bronnen en publicaties bestaan

dan ook echt. Maar recent onderzoek uit 2018 onder een grote

groep Zweedse loterijwinnaars laat echter een totaal ander beeld

zien. De loterijwinnaars gaven aan dat ze beduidend tevredener

met hun leven waren dan de loterijverliezers. En de geluksvogels

onder hen die heel veel gewonnen hadden waren nog veel

tevredener dan de winnaars van kleinere prijzen. Twintig jaar later

was dat nog steeds zo. Het lijkt er dus veel op dat (Zweedse)

winnaars van grote prijzen nog lang en gelukkig leefden. Dus

prijswinnende Glimmenaren: Er is nog hoop voor u! Al maakt een

zwaluw ook in de wetenschap nog geen zomer…..

10 Glimmer’lei - februari 2019


Huishoudelijke mededelingen

Met het sluiten van Flora & Fauna

zijn er een aantal praktische zaken

verdwenen uit Glimmen, zoals het

postkantoor, de uitdeelpost en het

punt voor extra Glimmer’lei’s…

Om met het eerste te beginnen;

het postkantoor is verhuisd naar

het Westerveen (dus eigenlijk Haren). U kunt daar terecht voor

pakketten versturen en retourneren, en uw pakket afhalen

als u niet thuis was tijdens het bezorgen. Ook kunt een brief

aangetekend versturen en kunt u er terecht voor losse postzegels

(grote hoeveelheden op bestelling).

Wat betreft de uitdeelpost; voor klanten van Apotheek Oosterhaar

is er een afhaalautomaat bij de apotheek voor afhalen buiten de

openingstijden (voor die tijd aangeven). Voor Benu (centrum

Haren) is er een uitdeelpunt gekomen in de Jumbo aan de

Kroonkampweg. Ook kunt u uw medicijnen bij de afhaalautomaat

afhalen bij Benu zelf. Voor beide apotheken kunt u op verzoek

ook terecht bij de afhaalautomaat bij Medisch Centrum Haren

aan de Kromme Elleboog als u dat voor die tijd aangeeft…

Tot slot onze eigen Glimmer’lei; extra exemplaren liggen in het

voorportaaltje van Steenhuis Piano’s aan de Rijksstraatweg en

mag u zo meepakken…

Gert Nienhuis

Glimmen zocht mee...

Harense vermiste man gevonden

De 72-jarige Rob Huter uit Haren is overleden. Op 12 februari

werd hij rond 15.00 uur aangetroffen in het water bij de

Winschoterkade in Groningen. De kans is groot dat hij reeds de

dag van zijn vermissing (29 december) in het water is gevallen,

waarschijnlijk terwijl hij fietste.

Glimmen speelde vooral in de eerste weken na zijn vermissing

een belangrijke rol in deze mysterieuze zaak. Speurhonden van

Signi hebben namelijk op 5 januari zijn spoor opgepikt tijdens

een grillige route via het rangeerterrein Onnen naar Glimmen

(Appèlbergen). Hoewel het spoor vervolgde naar De Punt bleef

Glimmen het ideale zoekgebied, want er meldden zich twee

getuigen die meenden Huter een dag na zijn verdwijning op

zondag 30 december nog te hebben herkend aan de Osdijk in

de Onnerpolder. Zelfs was er een melding dat hij iets later nog

over het Gieselgeer zou hebben gefietst. Het is interessant om

te zien wat er dan met een onderzoek gebeurt: de focus van

grote zoekacties (zelfs met drone en zoekhonden) kwam te

liggen op de Onnerpolder. Iedere sloot en iedere bossage werd

doorzocht, maar zonder resultaat. De politie deed een oproep

aan Glimmenaren om in schuurtjes en stallen te zoeken, want

de vermiste zou (verward) een plek gezocht kunnen hebben om

te overnachten. Een aantal mensen in Glimmen en Onnen ging

actief op zoek: zonder resultaat.

Weeralarm

Zegt de ene sneeuwvlok tegen de andere sneeuwvlok: waar

ga jij heen? De ene zegt; in Oostenrijk feest vieren! En jij? Ik

ga naar Nederland paniek zaaien! Een grapje natuurlijk, maar

het is wel waar. Er hoeft maar een vlokje te vallen en heel

Nederland is in paniek. Er wordt een code af gegeven en dan

begint het echt. Vliegtuigen hebben vertragingen, de treinen

rijden met aangepaste diensten en ga zo maar door. Paniek in

ons kleine landje. De automobilisten met winterbanden scheuren

je voorbij, die denken; ik heb winter banden dus mij overkomt

niets. Anderen rijden zo voorzichtig en langzaam dat anderen

zich gaan ergeren en toch proberen in te halen. Stoepen worden

niet schoon gemaakt. Denk ook eens aan de postbodes en

krantenbezorgers die glibberend en glijdend hun werk proberen

te doen. Een beetje vorst en het gevecht breekt los om de eerste

marathon op natuurijs. Het is nu een rare tijd, de winter. Vroeger

(ja, weer gaat het over vroeger) was het heel normaal, een witte

kerst en schaatsen, je wist niet beter. Het was tenslotte winter.

Geen paniek want je wist dat het er aan kwam en je paste je

aan. Veertig jaar geleden zelfs een keer ingesneeuwd geweest,

dat waren nog eens echte winters en geen gekwakkel zoals nu.

Je kreeg geen weeralarm of code geel, nee, je luisterde naar

Jan Pelleboer uit Paterswolde, de weerman op de radio, en die

zat er in de meeste gevallen niet zo ver naast. Piet Paulusma

is ontslagen (die zat er vaak toch wel naast en ik word toch wel

aardig nerveus als ik hem zie met zijn rare gezwabber met zijn

handen) dus geen “oant moarn” meer en maart kan nog altijd zijn

staart roeren. Ik ben geen weerman, maar ik zeg jullie één ding;

it giet oan, de zomer komt er aan...

Berend.

Tijdens het zoeken werd zelfs nog een verstopt hutje aangetroffen

in Appèlbergen (foto), waar zelfs de directe omwonenden geen

weet van hadden. Een inwoner van Glimmen heeft geprobeerd

bij ProRail camerabeelden van de spoorwegovergang Hoge

Hereweg te achterhalen: zonder resultaat. Zelfs de boten

en loodsen bij scheepswerf De Punt werden doorzocht. Na

25 januari viel Glimmen geleidelijk af als zoekgebied, want

inmiddels waren er 100%-zekere meldingen dat Huter twee

fietsenwinkels in de stad had bezocht. De zoektocht naar hem en

zijn Batavus-damesfiets verlegde zich daarom naar de stad en

de daar aanwezige kanalen. Totdat op 12 februari bouwvakkers

de man zagen in het water bij de Winschoterkade. Dezelfde

avond werd de overledene geïdentificeerd als Rob Huter. Voor de

achterblijvers is het leed niet te overzien. Maar er is ook nog de

onzekerheid over de vraag wat er nou zo vreselijk kon misgaan

op de fietstocht van de stad naar Haren. Zolang de donkerrode

Batavus-damesfiets met geblokte fietstassen niet is gevonden,

zal het antwoord daarop nooit gegeven kunnen worden.

Hein Bloemink

Glimmer’lei - februari 2019

11


Vereniging in de spotlights

HEERENSOCIËTEIT

IN ‘T SCHILDERHUYS

Opgericht: 16 april 1986

| Contact: Frans van Beukering (secretaris)

Door Frans Somers - Orde! Orde! Het lijkt wel of de speaker van het Engelse Lagerhuis in Glimmen

is neergestreken. De Glimmer’lei is deze keer aanwezig bij een bijeenkomst van Heerensociëteit

In ’t Schilderhuys. Plaats van handeling: De bijzaal van brasserie De Kastanjehoeve. Aanwezig: 17

leden, merendeels iets oudere heren. Het gaat er levendig aan toe. Er is een spreker uitgenodigd –

de buurman van de secretaris – die een bevlogen betoog houdt over de komst van de elektrische

auto. De batterijen hiervan worden snel beter en goedkoper. Daarmee zal de actieradius van deze

auto’s spoedig toenemen volgens de inleider. Het land zal binnen een paar jaar overdekt worden

met elektrische laadpalen. Wij rijden binnenkort allemaal in zo’n elektrische vehikel. Gewone auto’s

worden snel net zo fossiel als de brandstoffen waar ze nu nog op rijden. De spreker verkeert echter

in het hol van de leeuw, want verschillende leden van het gezelschap hebben een achtergrond in

de meer traditionele autosector en die zien hun business nog niet zo gauw verdwijnen of radicaal

veranderen. Er ontstaat dus een verhitte discussie. Met de roep om orde tot gevolg. Voorzitter Johan

de Haan in zijn dankwoord na afloop van de anderhalf uur durende voordracht: “Er wordt wel eens

tegen ondernemers gezegd: ik wens u veel personeel, maar ik wens jou een Tesla!” Een wens die

er bij de spreker zo te zien in gaat als Gods woord in een ouderling.

In ons nagesprek verzoekt de voorzitter mij om vooral niet te wervend te berichten over de

Heerensociëteit. ‘Want wij zijn een exclusieve club en dat willen we graag zo houden. Je aanmelden

heeft geen zin, want je kunt alleen bij het gezelschap komen als je – misschien zelfs zonder dat je

het zelf wist - voorgedragen bent door een lid èn geaccepteerd door de andere leden.” De meeste

leden zijn ondernemer geweest of hebben een leidinggevende positie in het bedrijfsleven gehad.

Dat garandeert volgens de voorzitter dat ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen en over een

onafhankelijke geest beschikken. Het moeten autonome denkers zijn. Veruit de meeste heren

hebben overigens inmiddels de pensioenleeftijd bereikt.

Er is elke woensdagavond een bijeenkomst. Sommige met een formele lezing door een externe

spreker, maar er wordt ook regelmatig een informele ‘stamtafellezing’ gehouden door één van de

leden. Voorbeelden: De organisatie van het bloemencorso van Eelde, ervaringen met werken in

Japan, of de relativiteitstheorie van Einstein. Maar het kan ook gaan over een hobby of iets anders

dat een lid bezighoudt en hij aan de orde wil stellen. Normaal gesproken duurt het zeker geen

anderhalf uur, zoals deze keer, “want dat is toch wel erg lang voor de spanningsboog van de

meeste mensen.”

Men komt ook gewoon voor de gezelligheid bij elkaar. Het is eigenlijk “een heel informele club,

zonder principes of verplichtingen. Eigenlijk een soort vriendenclub.” Die ook andere activiteiten

onderneemt: Zo gaan een aantal heren dit voorjaar in een gehuurd zeiljacht met elkaar op pad in

de Middellandse zee.

De sociëteit is oorspronkelijk ontstaan uit een initiatief van de in november 2017 overleden Kor

Buist, oprichter van het gelijknamige schildersbedrijf. Die organiseerde elke vrijdagavond in de

speciaal aangelegde bar in kelder van zijn bedrijf een borrel voor het personeel. Dat bracht hem op

het idee om dezelfde locatie ook te gebruiken om collega-ondernemers daar met elkaar in contact

te brengen. Op het hoogtepunt in de jaren ’90 kwamen daar wel 150 mensen over de vloer. De

naam van Heerensociëteit werd aangevuld met ‘In ’t Schilderhuys’ om het doel, het schilderen van

levendige verhalen, te benadrukken, met een knipoog naar de oprichter. Tegenwoordig heeft de

club een behapbaar aantal van circa 25 leden dat regelmatig wordt aangevuld. Circa een derde

daarvan komt uit Glimmen en een aantal anderen heeft er gewoond of anderszins een binding

mee. En wie weet, beste Glimmenaar, wordt u ooit nog eens – al of niet tot uw grote verassing -

uitgenodigd om ook tot dit selecte gezelschap toe te treden.

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Nieuwe Kampsteeg 22,

Markeweg 9756 TE Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Jesse van Oomkens (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

17 maart

om

2019vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

13

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12 Glimmer’lei - februari 2019

8

Glimmer’lei - januari 2016

More magazines by this user
Similar magazines