20.09.2019 Views

Glimmer'lei september 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor<br />

Glimmen en Omstreken<br />

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen<br />

33e 37e jaargang – nummer 710 –– <strong>september</strong> December 2015 <strong>2019</strong><br />

Waar Na vijftig is Julius jaar vertrekt deze 'meester kerst? Meijberg' uit Glimmen<br />

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar<br />

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er<br />

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert, twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over<br />

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.<br />

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel<br />

Gerrit Meijberg (83) zal wel altijd 'meester Meijberg' blijven. Logisch, weg want waren. hij Vreemd! was schoolmeester aan de Christelijk Nationale<br />

School *Hij woonde in Glimmen al meer van dan 1969 twintig tot aan jaar zijn op pensioen een zolderkamer<br />

in 1999. Vele generaties leerde hij lezen, schrijven, topografie. “Ik had nooit<br />

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was<br />

moeite in Huize met Kooikamp. orde houden Het in bos de klas rondom en ik heb had het voor werk hem tot aan geen de laatste<br />

gebeurd,<br />

dag<br />

maar<br />

met plezier<br />

waar<br />

gedaan.<br />

was Julius<br />

Ik sprak<br />

nu en<br />

met<br />

vooral;<br />

de kinderen<br />

wat voert<br />

regels<br />

hij<br />

af geheimen. en daar hielden Julius ze werd zich in aan. Glimmen En ik heb wel nooit de een ‘bosjesman’ tik hoeven uitdelen, in zijn schild? daar was De ik sporen tegen”, zegt liepen hij verder aan de het vooravond bos in van richting zijn<br />

vertrek genoemd. uit Glimmen. Zijn kop Vertrek was uit markant, het dorp waar als hij een in 1969 schilderij, zo’n beetje de eendenkooi, naartoe was gelokt maar door bogen het daar bestuur plotseling van de af school. richting Dat de is<br />

een doorgroefd. komisch verhaal Maar met op zich. heldere ogen die straalden. Julius<br />

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met<br />

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de<br />

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het<br />

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen<br />

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer<br />

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners<br />

Door Hein Bloemink<br />

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze<br />

Quintusbos om er te leren<br />

Julius kortgeleden nog hadden<br />

over paddenstoelen, rupsen,<br />

Ingepalmd spechten en ijsvogels. Wat<br />

Eh, ja, waarom eigenlijk? Ze gezien. vonden het Maar kennelijk nee, erg de jammer, laatste<br />

keer was al wel een week<br />

“Ik Julius was al vroeger vierenhalf voor jaar werkzaam geweest als onderwijzer in want ze boden mij en mijn vrouw een tour door Glimmen aan.<br />

geleden volgens mevrouw<br />

het had dorp gedaan Oldemarkt was in Steenwijkerland goed en daarna nog drie jaar in Dat hielp wel, we vonden het een leuk dorp. Later kwam meester<br />

Goedhart. Dan maar eens aan<br />

Donkerbroek”, bewaard geheim. zegt Meijberg, Daarover gravend in zijn herinneringen. “Het Hoving met een delegatie van het schoolbestuur persoonlijk naar<br />

de overzijde vragen bij Flora<br />

was zei hij de tijd niets. dat de Waarom meester eigenlijk nog een colbert behoorde te dragen. Die Donkerbroek om de sfeer te & proeven Fauna. in En mijn ja klas.” hoor, Meijberg daar was ziet<br />

had niet? ik tijdens een bloedhete<br />

Julius de humor die dag wel ervoor in van deze aan gang het<br />

zomerdag Het was eens twee uitgetrokken dagen voor<br />

einde van van zaken. de middag Met een lach geweest gaat<br />

en kerst uitgerekend toen het licht die op dag Julius’<br />

om een hij al paar vertellend tuinhandschoenen<br />

op weg naar<br />

kwam kamer de ‘s Inspectie avonds niet langs. werd<br />

te de kopen, ontknoping: aanmaakblokjes,<br />

“Naderhand<br />

Die ontstoken. man vroeg Dat me hij waarmee ‘s ochtends<br />

roggebrood kwamen ze en nog een even voorraad bij ons<br />

ik niet wel verscheen niet bezig was. aan ‘U het bent ontbijt<br />

fruit, thuis minstens om kennis genoeg te maken voor met<br />

in de Kooikamp. Dat kinderen<br />

namelijk niet correct gekleed’,<br />

vijf mijn dagen. vrouw. Het Toen werd vroegen steeds ze of<br />

tevergeefs naar hem vroegen<br />

zei hij.” In 1969 was Gerrit<br />

vreemder…<br />

ik even de kamer wilde verlaten,<br />

om een wandeling te maken<br />

Meijberg<br />

door de<br />

wel<br />

sneeuw.<br />

toe aan<br />

Ongerust<br />

een<br />

*Wat zodat moest ze konden Julius met overleggen. al dat<br />

nieuwe werd er werkomgeving. door huisgenoten Hij op<br />

voedsel Toen en ik weer dekens binnenkwam<br />

hoe<br />

had zijn inmiddels kamerdeur twee geklopt. kinderen Jan<br />

heeft werd hij mij dat meegedeeld meegenomen? dat ik<br />

(later van Splunder, zou een derde eigenaar volgen) van<br />

Steeds was meer aangenomen, vragen maar haha.” geen<br />

en het hij huis, had kwam gehoord aanzetten dat de met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds vreemder. Roos, die in Huize<br />

Christelijk openging Nationale werd duidelijk School dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel Gehecht binnen aan voor Glimmen postzegels<br />

in moest Glimmen zijn. een Op onderwijzer het bed stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten en Zo vroeg; begon wat de is hier dertigjarige aan de<br />

zocht. Oud en Hij roestig. nam contact Leeg. En op van Julius geen spoor....<br />

hand? Jan vertelde het hele verhaal loopbaan aan van Roos. Gerrit Roos Meijberg had<br />

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar<br />

met meester Hoving en<br />

in Glimmen. Hij woonde eerst<br />

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.<br />

had gingen met een hem aantal een huisgenoten prettig met Jan voorop de trap<br />

dertien jaar aan de Lindeweg<br />

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool<br />

gesprek. af op weg Glimmen naar buiten leek hem om te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en Roos<br />

en<br />

het<br />

verhuisde<br />

kereltje ophaalde.<br />

later naar<br />

De<br />

de<br />

wel was. wat. Ook Meijberg: in de “Maar tuin heerste mijn Gerrit echter en Jannie doodse Meijberg stilte, op hun het vertrouwde vrouw stek met aan verschillende Beukenlaan. kerstkleuren Beukenlaan. in haar Hij haar merkte kwam dat<br />

schoolhoofd constante suizen in Donkerbroek van de A28 Binnenkort na, wat verhuizen trouwens ze een naar stuk Zuidlaren. erbij staan en vertelde dat haar man de Adriaan, kinderen die in imker Glimmen is raadde minder het luid me was af. Hij dan vertelde normaal door de flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten welbespraakter heeft staan, waren Julius een en<br />

dat gisteren Glimmen gevallen een sjiek was. dorp Oh was ja, verse waar ik sneeuw, niet zou dat passen. geeft Haha, verse paar minder keer timide had gezien dan in bij Donkerbroek. het huisje aan Waarschijnlijk de Drentse gold Aa dat op ook het<br />

sporen… toen heb En ik inderdaad ja hoor, richting niet gesolliciteerd. het berghok Een liepen week voetsporen<br />

later belde terrein voor hun van ouders. boomkwekerij Meijberg heeft dat de verboden school zien toegang groeien is tot voor 140<br />

meester van één Hoving persoon me op: en waarom daarvandaan ik niet meer richting had de gereageerd. zandweg het kinderen publiek, en vlak krimpen, bij de dat boerderij was hetzelfde van patroon de familie als de Ubels. Openbare Met<br />

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug<br />

1<br />

Glimmer’lei - <strong>september</strong> december 2015 <strong>2019</strong> 1


Lagere School meemaakte. Meijberg: “De scholen bestonden<br />

naast elkaar en ik had nooit problemen met de andere school.”<br />

Toen Jan Bartelds daar directeur werd (1984) voelde Meijberg<br />

wel een beetje meer concurrentie tussen de scholen ontstaan.<br />

Meester Van der Schaaf van de christelijke school wist niet goed<br />

hoe hij zijn school vooruit moest helpen en kreeg van het bestuur<br />

het verzoek om terug te treden. “In die tijd had ik schoolhoofd<br />

kunnen worden, maar die behoefte had ik niet”, zegt Gerrit<br />

Meijberg. “Ik wilde mij puur met het vak bezighouden en niet<br />

met de rompslomp er omheen.” Ja, Gerrit Meijberg voelde zich<br />

thuis voor een klas met kinderen en niet in een kantoor. Hij heeft<br />

in de jaren die volgden nog één keer overwogen te solliciteren<br />

naar een baan in Friesland, maar zijn vrouw was intussen te veel<br />

gehecht aan Glimmen. Dus hij bleef.<br />

Voetbal<br />

Het dorpsleven in Glimmen paste Meijberg als een jas. Hij heeft<br />

drie kinderen en toen zijn zoontje Wim op achtjarige leeftijd<br />

ging voetballen bij VV Glimmen opende zich een nieuwe wereld<br />

voor de schoolmeester. Hij zegt: “Wim speelde bij de E-tjes<br />

en toen kwam Bertus Mulder naar me toe met de vraag of ik<br />

geen jeugdleider wilde worden. Ik vond dat goed. Later vroeg<br />

Bertus of ik niet de cursus jeugdleider wilde volgen en zo werd ik<br />

uiteindelijk ook nog scheidsrechter.” Sport is een bindende factor<br />

in een dorp, dat geldt ook voor Gerrit Meijberg. Hij raakte steeds<br />

meer verankerd in de voetballerij en werd zelfs nog voorzitter van<br />

de jeugdcommissie. Hij heeft gefloten tot zijn 78e, altijd in het<br />

correcte zwarte scheidsrechters uniform.<br />

Gelijkvloers<br />

En dan zijn er nog de tikkende biljartballen op het groene laken<br />

in De Groenenberg. “Mijn grote hobby”, zegt meester Meijberg.<br />

“Destijds was het Willem Hönebecke die me vroeg of ik eens<br />

wilde meedoen met de biljartclub. En ik doe het nog steeds.” En<br />

zo zijn de levens van het echtpaar Meijberg sterk vervlochten met<br />

Glimmen. Al vijftig jaar lang. Waarom gaan ze dan weg? Meijberg:<br />

“We wonen hier nog steeds met heel veel plezier, maar dokter<br />

Cator zei me eens: Mensen wachten vaak te lang met verhuizen,<br />

want op een dag is het geen keuze meer. Tja, dat klopt. Nu we<br />

het nog kunnen maken we dus liever onze eigen keuze. We gaan<br />

naar een leuk appartement in Zuidlaren. Alles gelijkvloers. Ons<br />

huis hebben we verkocht. In oktober gaan we verhuizen.”<br />

Gerrit Meijberg en zijn vrouw verlaten dan wel hun<br />

vertrouwde dorp, maar blijven er vast en zeker vaak komen.<br />

Al was het maar voor het biljarten of om een kijkje te nemen<br />

bij wedstrijden van VV Glimmen. “Want van VV Glimmen blijf<br />

ik supporter!”<br />

Gezeur aan de deur<br />

Wie kent het niet? Net aan het eten, de deurbel gaat (in plaats<br />

van de telefoon) en jawel hoor, iemand aan de deur die je iets<br />

aan wil smeren of strikken voor een goed doel. Bijgaande foto<br />

laat op niet mis te verstane wijze weten hoe iemand erover denkt<br />

op een vriendelijke manier die we u niet wilden onthouden…<br />

Expositie Ellie Baving in de<br />

Groenenberg<br />

Opening op vrijdag 20 <strong>september</strong><br />

om 17.00 uur.<br />

U kunt vanaf 20 <strong>september</strong> weer genieten van mooie kunstwerken<br />

in de Groenenberg. Dit keer worden er werken geëxposeerd van<br />

Ellie Baving.<br />

Het werk van Ellie bestaat uit schilderijen in figuratieve stijl.<br />

Zij laat zich vooral inspireren door foto's of dingen die ze<br />

tegenkomt: mensen, dieren, bomen, landschappen, water.<br />

Zelf zegt ze over de totstandkoming van haar werk: ‘’Ik ga uit van<br />

datgene wat ik zie, maar al schilderend ontstaat steeds meer mijn<br />

eigen interpretatie van de werkelijkheid. Laag over laag komen<br />

mijn schilderijen tot stand met een eigen, soms droomachtige,<br />

sfeer.’’<br />

U wordt van harte uitgenodigd om het glas te heffen tijdens de<br />

opening op vrijdag 20 <strong>september</strong>, 17.00 uur, voorafgaand aan het<br />

vrijdagavondcafé.<br />

Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, Glimmen<br />

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frederiek<br />

Reitsma, 06 14906340<br />

2 Glimmer’lei - <strong>september</strong> <strong>2019</strong>


Gezocht!<br />

Huur/koop bedrijfsruimte/schuur/loods in Glimmen of omgeving<br />

voor verdere verpakking voor export van Nederlandse drop-en<br />

pepermuntprodukten.<br />

Voor verdere informatie: Remmelt S. Smid, Traditionele Waren &<br />

Manufacturen 06-53224842 www.remmeltsmid.nl<br />

Tuinenbezoek<br />

Groei en Bloei Haren/ Eelde organiseert een aantal fietsrondjes<br />

langs tuinen in hun regio. Dit wordt drie keer per jaar gerealiseerd.<br />

Zo werden op 20 augustus <strong>2019</strong> drie tuinen bezocht door onze<br />

leden van Groei en Bloei Haren/Eelde. De eerste twee tuinen<br />

waren in Glimmen zelf en de derde tuin was in Harendermolen.<br />

Door enthousiaste gastvrouwen, dit keer, kregen wij uitleg over<br />

het wel en wee van hun tuin.<br />

Dorpshuis De Groenenberg<br />

Het dorpshuis wordt binnenkort uitgebreid met een vernieuwde<br />

ruimte die we altijd het jeugdhonk hebben genoemd en dat ook<br />

was. We hopen dat de jeugd daar weer een plekje kan vinden,<br />

maar de ruimte komt ook beschikbaar voor andere activiteiten:<br />

vergaderingen, een feestje voor een wat kleiner gezelschap,<br />

dat soort dingen. Onze beheerder Henk Wildeboer kan worden<br />

benaderd voor informatie.<br />

We zoeken naar nieuwe activiteiten in ons dorpshuis en vragen<br />

u als dorpsgenoten met ons mee te denken; misschien is er<br />

iemand die iets leuks wil en kan organiseren, het dorpshuis is<br />

regelmatig beschikbaar, zeker in het weekeinde.<br />

Het seizoen is weer begonnen. Onder andere de schietvereniging,<br />

biljartclub, bridge, toneel, breiclub en ons mannenkoor, alles gaat<br />

weer bezig.<br />

Als bestuur beraden we ons op de toekomst van ons dorpshuis.<br />

Er zijn allerlei ontwikkelingen die dat nodig maken, zoals de<br />

veranderde situatie waar het gaat om de gemeente, maar ook hoe<br />

het in ons dorp gaat. Onze indruk is dat ouderen wel iets langer in<br />

Glimmen blijven wonen, maar ook dat het aantal jonge gezinnen<br />

weer wat toeneemt. Daar willen we rekening mee houden en het<br />

is de vraag hoe we dat moeten doen. Kortom, er is voldoende<br />

uitdaging. Mocht u als bestuurslid van de Groenenberg mee<br />

willen denken dan wordt u van harte uitgenodigd contact op te<br />

nemen: j-hommes@home.nl of 0651999711.<br />

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg<br />

Het uitwisselen van kennis kan stimuleren tot creatieve<br />

uitdagingen: Tuinsuggesties, kweekgegevens, plantennamen,<br />

enz. De interactie van de leden van Groei en Bloei en de<br />

gastvrouwen stemde tot tevredenheid.<br />

Echter het vinden van bewoners, die hun tuin voor een half uurtje<br />

willen openstellen, is voor het bestuur van Groei en Bloei een<br />

zoektocht.<br />

Mocht u bij het lezen van dit artikel uw tuin willen openstellen,<br />

richt u zich dan tot Janneke Kruijer, voorzitter a.i. van Groei en<br />

Bloei Haren/Eelde.<br />

Uit ervaring blijkt dat degene, die hun tuin opengesteld hebben,<br />

erg enthousiast zijn.<br />

Tevens blijkt uit reacties, dat ze hun tuin eigenlijk niet goed<br />

genoeg vinden voor een bezoekje. Vaak is het tegendeel waar.<br />

Het weer moet ook wel een beetje meewerken. Bij regen wordt<br />

er geen tuin bezocht.<br />

Zo'n fietsrondje langs tuinen brengt veel genoegen met zich mee<br />

en wordt zeer gewaardeerd.<br />

Janneke Kruijer,<br />

voorzitter a.i. Groei en Bloei Haren/Eelde.<br />

Glimmer’lei - <strong>september</strong> <strong>2019</strong><br />

3


Henny Moorman<br />

Pedicure<br />

Ambulant pedicure<br />

Telefoon nummer: 06 11517148<br />

www.ouwerkerkoptiek.nl<br />

www.ouwerkerkoptiek.nl<br />

Lidnummer: 301798<br />

HUISWERKBEGELEIDING<br />

Glimmen<br />

Remko Aaten<br />

Dorpshuis De Groenenberg<br />

Markeweg 17<br />

9756 BZ Glimmen<br />

06-38005198<br />

remko.aaten@home.nl<br />

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:<br />

+<br />

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving<br />

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +<br />

regionalia + gezondheid + zingeving<br />

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Woonflair adviseert en inspireert<br />

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen<br />

Wollen tapijten en vloerkleden<br />

Laminaat en natuurlijk hout<br />

Novilon en linoleum<br />

Grote collectie sierkussens en woondecoratie<br />

Pizzeria & Grillroom<br />

Oude Middelhorst 1a<br />

9751 TK Haren<br />

Tel: 050 534 97 78<br />

Raadhuisplein 18<br />

9751 AP HAREN<br />

tel. 050-5344819<br />

www.scholmawoonflair.nl<br />

mail@scholmawoonflair.nl<br />

4 Glimmer’lei - <strong>september</strong> <strong>2019</strong>


Inloopochtend<br />

De inloopochtend is de hele zomer doorgegaan. In juli kwam<br />

Ymetje Cluysenaer ons vertellen over haar kleinschalige<br />

roggeteelt achter op hun huis De Groninger Punt. Na een korte<br />

inleiding deed Ymetje denkbeeldig haar voorschoot voor om<br />

daaruit met gulle hand de roggekorrels de zaal in te strooien. Vol<br />

overgave stond zij daar. Een gelukzaliger mens als Ymetje was<br />

op dat moment niet te vinden. Haar verhaal werd afgesloten met<br />

een filmpje over de roggeoogst, ondersteund door een prachtig<br />

sereen muziekje.<br />

In augustus hadden wij geen spreker, maar konden wij luisteren<br />

naar elkaars vakantieverhalen. Ook maakten we plannen voor<br />

het komende seizoen.<br />

In <strong>september</strong> kwam Madeleine Duran praten over het Voedselbos.<br />

Madeleine en haar zus Marlies vormen samen een tweeling.<br />

Maar zo verschillend. Madeleine de meer avontuurlijke. Zij is de<br />

organisator en doet de p.r., Marlies, de talentvolle tuinvrouw en<br />

ontwerper, heeft het ontwerp gemaakt voor het Voedselbos.<br />

Moeilijk was het om een goed stuk grond te bemachtigen om<br />

zo’n bos te starten. Zij hadden hun oog laten vallen op het enige,<br />

laatste perceel dat Klaas Poppinga nog te koop had.<br />

Zijn lieveling aan de Drentse Aa. Na enig overleg besloot Klaas<br />

toch dit stuk aan de beide dames te verkopen. Veel wordt<br />

teruggebracht in de oude staat. Zo is de oude oeverwal weer<br />

gerealiseerd. Plannen om een steilwand waar vogels kunnen<br />

nestelen en overwinteren is in aanbouw.<br />

De ijsvogel, de groene specht en de houtsnip zijn gesignaleerd.<br />

Marlies en Madeleine tuinieren volgens het permacultuurprincipe.<br />

Kort gezegd: Wat de aarde geeft, moet het ook weer<br />

terugontvangen. Geen mest, geen water, buiten de regen<br />

natuurlijk. Dit jaar was een moeilijk jaar met zoveel hittegolven<br />

achter elkaar. De jonge aanplant had het heel zwaar. Gelukkig<br />

waren zij wel zo wijs, dat zij even van dat principe afstapten.<br />

Water uit de Drentse Aa, nou ja, dat kon nog net.<br />

Vol vuur sprak Madeleine ook over de eetbare planten. Er is<br />

veel meer eetbaars in de natuur dan wij wel willen geloven.<br />

Van zevenblad kun je heerlijk pesto maken. De Japanse<br />

Duizendknoop: niet uitroeien. Daar kun je een verrukkelijk sapje<br />

van maken.<br />

Een lichte huivering ging door de zaal. Sapje van een zo verguisde<br />

plant als de Japanse Duizendknoop???<br />

Maar Madeleine vertelde zo enthousiast, dat wij haar wel<br />

moesten geloven.<br />

Wij hebben de uitnodiging ontvangen om volgend jaar met de<br />

hele inloop een bezoek te brengen aan het Voedselbos, zodat<br />

wij alles met eigen ogen kunnen bekijken. Dat gaan we vast ook<br />

doen.<br />

Moet ik nog wel zeggen dat op vrijdagmiddag 20 <strong>september</strong> de<br />

laatste bomen van de oude kwekerij verkocht zullen worden. U<br />

zult heel hartelijk worden ontvangen door Marlies en Madeleine.<br />

Volgende maand zal Eppo van Koldam bij ons komen als<br />

gastspreker.<br />

Hij laat vooral mensen van voorbij aan het woord. Mensen die toen<br />

in Glimmen woonden en wat zij allemaal hebben meegemaakt.<br />

Dat beloofd een heel interessante morgen te worden.<br />

U weer heel hartelijk welkom. Denkt u dan ook aan de<br />

Voedselbank?<br />

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)<br />

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag 1 oktober)<br />

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12 (tevens inleveren<br />

producten voor de Voedselbank)<br />

Wil Hiensch<br />

Oud papieracties in Glimmen<br />

Op de tweede zaterdagmorgen van iedere maand staat aan de<br />

Meidoornlaan in Glimmen een container van Virol met twee<br />

vrijwilligers die uw oud papier in ontvangst nemen. Met de opbrengst<br />

van het ingezamelde oud papier worden projecten, meestal in<br />

ontwikkelingslanden, ondersteund die door de verschillende kerken<br />

in Haren en Glimmen worden voorgesteld. De organisatie berust bij<br />

de Stichting Oud Papier Haren.<br />

De coördinatie van de oud papieracties in Glimmen komt voor mijn<br />

rekening. Ik zorg dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn, stel<br />

in overleg met de vrijwilligers een jaarlijks rooster op, en zorg in<br />

het algemeen dat alles goed draait. Daarnaast heb ik zitting in het<br />

bestuur van de Stichting. Dit werk doe ik inmiddels al meer dan<br />

twintig jaar. Het is geen zware functie, maar vereist wel wat zorg.<br />

Zo zullen er voor volgend jaar een aantal nieuwe vrijwilligers (m/v)<br />

geworven moeten worden.<br />

Gezien mijn leeftijd en huiselijke omstandigheden vind ik dat nu<br />

de tijd gekomen is om als coördinator terug te treden. Het is mij<br />

echter tot dusverre niet gelukt om een opvolger te vinden die deze<br />

taken wil overnemen. Dat zou kunnen betekenen dat er een einde<br />

moet komen aan de maandelijkse inzameling van oud papier in<br />

Glimmen. Onze dorpsgenoten zouden dan hun oud papier naar<br />

Haren moeten brengen, waar ze overigens iedere zaterdagmorgen<br />

terecht kunnen. Daarom deze oproep in Glimmer’lei.<br />

Als u het ook jammer zou vinden als de oud papieracties uit<br />

Glimmen zouden verdwijnen, en denkt dat deze vrijwilligersfunctie<br />

wel iets voor u is, neem dan eens contact met mij op. Ook als u<br />

wel eens een zaterdagmorgen bij de containerdienst wil doen,<br />

hieronder staan mijn adresgegevens.<br />

Gerrit Bunt<br />

Hulstweg 13<br />

9756 BT Glimmen<br />

gerrit.bunt@planet.nl<br />

050 4061895 of 06 5383 5495<br />

Glimmer’lei - <strong>september</strong> <strong>2019</strong><br />

5


e<br />

r<br />

t<br />

s<br />

n<br />

s<br />

s<br />

k<br />

r<br />

f<br />

n<br />

n<br />

e<br />

r<br />

e<br />

.<br />

t<br />

r<br />

n<br />

n<br />

d<br />

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!<br />

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als<br />

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,<br />

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl<br />

PAUL WOLDENDORP AUTO’S<br />

www.paulwoldendorpautos.nl<br />

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s<br />

APK keuringsstation<br />

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06<br />

Auto Eelde.nl<br />

Otto van Bergen & Robert Schoon<br />

Burgemeester J.G. Legroweg 108<br />

9761 TD Eelde<br />

Tel: 050-3094940<br />

www.autoeelde.nl<br />

Ontspanning<br />

Bezinning<br />

Creativiteit<br />

www.aanhetzandpad.nl<br />

info@aanhetzandpad.nl<br />

Najaarscursussen: Zenmeditatie en Mindfulness, Yoga<br />

en Taichi, Iconen of stillevens schilderen, Yangstijl taichi<br />

en chikung vormen, F1tbal en Boksf1t, Muziekensembles,<br />

Omgaan met hooggevoeligheid.<br />

De sfeervolle cursusruimte is te huur voor workshops en<br />

trainingen in kleine groepen.<br />

Voor informatie: Gea Fictoor<br />

Hoge Hereweg 27, 9756 TG Glimmen, Tel.: 050 4061358.<br />

6 Glimmer’lei - <strong>september</strong> <strong>2019</strong>


O P R O E P<br />

Wie wil komen helpen om Glimmen duurzamer te maken?<br />

Met 'Buurkracht' streeft 'Duurzaam Glimmen' naar isolatie en<br />

plaatsing van zonnepanelen voor alle woningen in een project<br />

van 3 maanden! Samen inkopen scheelt een flinke slok op een<br />

borrel!<br />

Mail ons: YesDuurzaamGlimmen@gmail.com<br />

Tip van de redactie:<br />

noteer zaterdag 2 november vast in uw agenda.<br />

Dan organiseren we weer de jaarlijkse Pubquiz en<br />

na afloop de verloting van tientallen leuke prijzen.<br />

Aanvang 20.00 uur in de Dorpshuis. Geef het ook<br />

door aan buren, vrienden of kennissen!<br />

Opgewekt in Glimmen!<br />

Bij deze <strong>Glimmer'lei</strong> vindt u een folder van de Coöperatie<br />

Zonneweide Glimmen. Deze coöperatie is een initiatief van<br />

Duurzaam Glimmen en Duurzaam Haren.<br />

Duurzaam Glimmen geeft een hoge prioriteit aan het vrij maken<br />

van ons dorp van fossiele brandstoffen.<br />

Volgens NOS-weerman en klimatoloog Peter Kuipers Munneke<br />

“zijn de volgende vijftien jaar bepalend voor het klimaat van de<br />

komende tienduizend jaar.” Laten we, ook hier in Glimmen, die<br />

vijftien jaar goed gaan gebruiken!<br />

Dus: hoe maken we met elkaar een CO2-neutrale<br />

dorpsgemeenschap?<br />

Eén van de antwoorden op deze vraag is: met eigen, groene,<br />

lokaal opgewekte stroom. Een zonneweide voor huiseigenaren<br />

en huurders.<br />

Want niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor<br />

zonnepanelen of voldoende ruimte om de eigen stroomvraag te<br />

dekken.<br />

Bovendien wordt in de toekomst de vraag naar stroom<br />

waarschijnlijk groter door toepassingen als inductie koken,<br />

elektrisch rijden, infraroodpanelen of hybride warmtepompen.<br />

Ook hiervoor zou dan zonnestroom beschikbaar moeten zijn.<br />

We hopen daarom, dat zoveel mogelijk inwoners zich gaan<br />

aansluiten bij de Coöperatie Zonneweide Glimmen om eigen<br />

stroom op te gaan wekken. En met ieder aangeschaft zonnepaneel<br />

wordt per jaar 100 kg koolzuurgas bespaard. Uiteindelijk gaat het<br />

natuurlijk daarom!<br />

In de folder staat hoe u zich kunt aanmelden als belangstellende.<br />

Meer informatie is ook te vinden op zonneweideglimmen.nl en<br />

duurzaamglimmen.nl.<br />

Leve de boer!<br />

Opa was een boertje met paarden, koeien, een varken en wat<br />

kippen. Op het paard na aten wij alles. Zonder de boer geen eten<br />

zei hij altijd en hij was trots op zijn bedrijf. Tegenwoordig is bijna<br />

iedereen tegen de boer. Te veel dieren op een te kleine plek en<br />

ze schijten te veel. Dierenmishandeling noemen ze het! Ik kan je<br />

zeggen dat ze heel goed voor hun veestapel zorgen. Ze zullen<br />

toch niet hun eigen glazen ingooien, het is hun broodwinning<br />

en daar zorg je goed voor. Tegenwoordig zijn veel mensen<br />

vegetarisch omdat ze het zielig vinden voor die arme diertjes.<br />

Maar planten hebben ook gevoel, hoe denk je dat een wortel zich<br />

voelt als die uit de grond wordt gerukt, de appel van de boom en<br />

zo kan ik nog wel even doorgaan. Je zorgt goed voor je gazon<br />

met mest en water en als het grasje happy is en goed groeit dan<br />

moet de kop er af met een grasmaaier. Ik was (lees: wás) ook een<br />

voorstander van “redt de zeehond” en heb ook geld gedoneerd.<br />

Het gaat nu zo goed met die beesten dat er te veel zijn, net zoals<br />

op de Oostvaardersplassen en nu moeten ze voor veel geld<br />

worden verplaatst. Een bodemloze put eigenlijk. Eigenlijk begrijp<br />

ik het niet zo goed, de dieren moeten beschermd worden, maar<br />

waarom vermoorden jullie dan wel hele volken. De wesp wordt<br />

massaal vermoord omdat ze steken, als een colonne mieren in je<br />

keuken marcheert, vermoorden die hap. Slakken in je tuin, zout<br />

erop, dat zal ze leren om van onze planten af te blijven. Muizen<br />

pak je met klemmen net zoals de mol. Ja, de mens zit raar in<br />

elkaar. Steun de boer en heb respect voor hen, want is echt waar:<br />

ZONDER DE BOER geen eten.<br />

Berend.<br />

Glimmer’lei - <strong>september</strong> <strong>2019</strong><br />

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49<br />

www.pixxle.nl<br />

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage<br />

Huidverbetering Permanente make up Massage<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Schoonheidssalon<br />

GLIMMEN<br />

by<br />

by<br />

by<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

06<br />

06<br />

3030<br />

3030<br />

1172<br />

1172<br />

06 3030 1172<br />

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen<br />

T 050 4061281<br />

info@brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

is een sfeervolle brasserie<br />

die gunstig gelegen is in het<br />

bosrijke dorp Glimmen. In<br />

het nationaal park Drentsche<br />

Aa is onze zaak gevestigd<br />

op een historische locatie.<br />

In onze brasserie kunt u<br />

heerlijk lunchen, vergaderen,<br />

dineren en gezellig borrelen.<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

staat voor kwaliteit, gastvrijheid<br />

en heerlijk eten<br />

bereid met verse en lokale<br />

producten.<br />

7 DAGEN PER WEEK OPEN<br />

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR<br />

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR<br />

Voor al uw vakanties met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde.<br />

Deze winter zijn er op maandag en vrijdag vluchten<br />

naar Gran Canaria en dagelijks naar Londen.<br />

Ga naar www.vanafeelde.nl en boek uw vakantie of<br />

stedentrip gemakkelijk online.<br />

Geen boekingskosten Goedkoper dan TUI.nl en Nekkermann.nl Ruim 20 jaar ervaring Aanspreekpunt dichtbij<br />

Toerkoop Reisburo Zuidlaren<br />

Marktstraat 9 | 9471 AA Zuidlaren<br />

Tel.: 050 409 59 23 | Mail: info@vanafeelde.nl<br />

Speciaalzaak in borstprothesen,<br />

bijbehorende lingerie en badkleding<br />

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126<br />

9493 9493 TB DE PUNT<br />

GRONINGERSTRAAT<br />

TB DE PUNT<br />

126<br />

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT<br />

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur<br />

TEL: 050-4061500<br />

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:<br />

8.00<br />

6.30 – 20.00 –<br />

- 22.00<br />

20.00 uur uur<br />

uur<br />

Zondag:<br />

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zondag: 9.00 – 20.00 uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zuidlaarderweg 5<br />

9756 CE Glimmen<br />

Tel: 050-4064135<br />

glimmen@profeel-mammacare.nl<br />

www.profeel-mammacare.nl<br />

Miranda Abbring<br />

8 Glimmer’lei - <strong>september</strong> <strong>2019</strong>


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen<br />

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden<br />

15 <strong>september</strong> 10.00 Trefpuntkerk ds. A.Kosterman startzondag avondmaal mmv cantorij<br />

22 <strong>september</strong> 10.00 Trefpuntkerk Da.Fred.Karelse<br />

29 <strong>september</strong> 10.00 Trefpuntkerk Ds. A.Troost mmv cantorij<br />

6 oktober 10.00 Trefpuntkerk ds. A.Kosterman<br />

13 oktober 10.00 Bartholomeuskerk ds. J.Hommes<br />

20 oktober 10.00 Trefpuntkerk ds. A.Kosterman<br />

27 oktober 10.00 Trefpuntkerk ds. R.Fortuin wintertijd<br />

De kerkdiensten in de Trefpuntkerk zijn te beluisteren - gelijktijdig, maar ook naderhand - via www.kerkomroep.nl.<br />

Zoek op ‘Glimmen’, klik op ‘Luisteren’.<br />

Agenda De Groenenberg<br />

<strong>september</strong> / oktober <strong>2019</strong><br />

Wekelijks:<br />

Maandagavond: de Schuttersvereniging<br />

Dinsdagavond: de Biljartclub<br />

Woensdagmiddag: de knutselclub met het ‘Limoteam’<br />

Woensdagavond: toneelclub Glemmini<br />

Tweewekelijks:<br />

Dinsdagavond:<br />

Woensdag<br />

(even weken):<br />

mannenkoor ‘Mosterdpit’<br />

Duurzaam Glimmen<br />

17 <strong>september</strong> Kledingbeurs<br />

18 <strong>september</strong> Kledingbeurs<br />

18 <strong>september</strong> Duurzaam Glimmen<br />

19 <strong>september</strong> Bridgeclub<br />

20 <strong>september</strong> Opening expositie Ellie Baving<br />

20 <strong>september</strong> Vrijdagavondcafé<br />

24 <strong>september</strong> Fotoclub Beeldspraak<br />

26 <strong>september</strong> Vrouwen Van Nu -<br />

Geert Kruize lezing over bloembollen<br />

1 oktober Kledingbeurs<br />

2 oktober Kledingbeurs<br />

3 oktober Bridgeclub<br />

4 oktober Vrijdagavondcafé<br />

7 oktober Breicafé ‘Steekje los’<br />

8 oktober Fotoclub Beeldspraak<br />

10 oktober Quilting bee<br />

11 oktober Lezing Titus van Os, Forensisch psychiater<br />

12 oktober Bingoavond<br />

17 oktober Bridgeclub<br />

18 oktober Vrijdagavondcafé<br />

Groenenberglezing<br />

door Titus van Os, forensisch psychiater en psychoanalyticus, op<br />

vrijdag 11 oktober a.s. om 20.00 uur.<br />

Titel:<br />

Forensisch Psychiatrisch Onderzoek en Behandeling<br />

De eerste lezing van komend seizoen zal dit keer gehouden<br />

worden door Titus van Os. Hij onderzoekt voor alle rechtbanken<br />

in Nederland personen die verdacht worden van een ernstig<br />

delict en adviseert de rechter over de toerekeningsvatbaarheid<br />

en een eventuele maatregel zoals TBS. Hij is o.a. verbonden aan<br />

het Pieter Baan Centrum.<br />

De Forensische Psychiatrie is het grensgebied van de Psychiatrie<br />

en het Strafrecht. Binnen dit domein worden niet alleen verdachten<br />

onderzocht maar ook veroordeelden behandeld die vanuit<br />

complexe psychiatrische problematiek grensoverschrijdend<br />

gedrag of delictgedrag hebben vertoond. Ook worden personen<br />

behandeld die in aanraking dreigen te komen met het strafrecht. Er<br />

ligt een expliciet focus op het terugdringen van het recidiverisico.<br />

We hebben Titus van Os bereid gevonden om iets te vertellen over<br />

zijn werkzaamheden in dit gebied vol voetangels en klemmen.<br />

U bent van harte welkom!<br />

Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, Glimmen<br />

Vrijdag 11 oktober, 20.00 uur<br />

Entree 3 euro<br />

U kunt zich aanmelden via lezingendegroenenberg@gmail.com<br />

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.<br />

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,<br />

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.<br />

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,<br />

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl<br />

Huiswerkbegeleiding<br />

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.<br />

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198<br />

Glimmer’lei - <strong>september</strong> <strong>2019</strong><br />

9


Voor pijnlijke spieren of voor ontspanning:<br />

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)<br />

• klassieke massage<br />

• voetreflexzonetherapie<br />

• ontspanningsmassage<br />

Vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar, vanuit<br />

de aanvullende verzekering.<br />

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, en RBCZ.<br />

Tel: 06 464 855 75<br />

Monique Mulder – Parallelweg 26 – Glimmen<br />

www.praktijkmulder.nl<br />

IER W<br />

DVERTNIE?<br />

NEM CNACT P<br />

MET DE RACIE OR<br />

MER NOAIE!<br />

In Nederland was het deze zomer net zo heet als vroeger in Zuid<br />

Spanje. De verdroogde bermen en weilanden en denken aan de<br />

subtropen. De natuur laat ons zien hoe snel het klimaat verandert.<br />

Wat betekent dat voor onze kinderen en kleinkinderen? Kunnen<br />

wij daar nu wat aan doen? In Glimmen denken veel mensen<br />

hierover na en wat betekent dat dan voor het kleine snippertje van<br />

de wereld waar wij leven? Wat kan ik doen om mijn 'voetafdruk'<br />

te verkleinen?<br />

Wij hebben de indruk dat er dorpsgenoten zijn die al aan de slag<br />

zijn gegaan. Wat kunnen we van hen leren wat betreft de zorg voor<br />

de natuur? Hoe gaan we zuinig om met water en grondstoffen?<br />

Hoe maak je je huis energieneutraal?<br />

Hun zoektocht en de antwoorden die zij vonden, kunnen<br />

inspireren bij het streven naar een duurzaam Glimmen.<br />

Groeten uit Glimmen is een portrettenserie van dorpsgenoten die<br />

op hun eigen wijze een bijdrage aan deze grote vragen proberen<br />

te leveren. Hieronder de eerst aflevering.<br />

Frits Sibers & Karel Post Uiterweer<br />

Gebruik regenwater voor<br />

de tuin<br />

De heer E.T. Vrieling, gepensioneerd hovenier, is 79 jaar oud. Hij<br />

woont met zijn vrouw in een fraai gerestaureerde boerderij met<br />

een grote achtertuin, Rijksstraatweg 60.<br />

Overal staan bloemen, drukbezocht door vlinders en hommels.<br />

Hij volgde vanaf 1951 de land- en tuinbouwschool in Eelde en<br />

deed praktijkervaring op bij kwekerij 'De Bonte Hoek'. Op school<br />

leerde hij al dat monocultuur slecht is voor de natuur. Na zijn<br />

opleiding trad hij in dienst bij 'De Bonte Hoek' waar hij uiteindelijk<br />

bedrijfsleider werd. Echter, hij had ook zo zijn bedenkingen<br />

over de bedrijfsvoering en het gebruik van chemische<br />

bestrijdingsmiddelen. Na twintig jaar begon hij een eigen<br />

hoveniersbedrijf en werkte onder meer in Duitsland en Ierland.<br />

Zijn motto is: “Blijf goed kijken naar de planten, durf te twijfelen<br />

over je aanpak; de natuur laat het je altijd zien. ”Na zijn<br />

pensionering stak hij zijn tijd in zijn huis en tuin. Hij bedacht<br />

o.a. een ingenieus bevloeiingssysteem voor de tuin ook in deze<br />

kurkdroge zomer staat alles er mooi bij in zijn bonte tuin met de<br />

meest uiteenlopende soorten waaronder een bananenboom en<br />

een 'Redwood' uit Noord-Amerika en exoten uit Azië.<br />

Kom gerust eens kijken naar de oplossing voor het gebruik van<br />

het regenwater.<br />

10 Glimmer’lei - <strong>september</strong> <strong>2019</strong>


Nieuws van het voedselbos<br />

De zomer is voorbij en wat voor zomer!!! Extreem heet en héél<br />

weinig regen. De tweede en de laatste flinke bui in de zomer is<br />

helaas ook nog aan dit stukje Glimmen voorbijgegaan. Voor een<br />

beginnend voedselbos dus een uitdaging om te overleven. In een<br />

voedselbos geef je in principe geen water maar… in de bonte<br />

hoek groeit er hoofdzakelijke onkruid en dat was niet genoeg<br />

om de kleine bessenplantjes te beschermen tegen de hitte en<br />

droogte. De geplante en overgeplante bomen hebben het zwaar.<br />

Er moeten nog veel meer snelgroeiende struiken komen. Toch is<br />

er heel wat overeind gebleven al is het zoeken tussen het hoge<br />

en verdorde onkruid. De kruidentuin staat er wel goed bij. Evenals<br />

de pompoenen die we in een open veldje hebben geplant.<br />

Er is een prachtige takkenril aangelegd als windkering op de<br />

grens van de natuurzone. Daarachter zijn de aangeplante<br />

struiken en bessensoorten wel aangeslagen. De aardperen op de<br />

heuvelbedden gedijen als de beste. De aardappels, als experiment<br />

gelegd, zijn nauwelijks terug te vinden. Aardbeienstekken hebben<br />

warempel grote aardbeien gegeven. Zo is er nog natuurlijk meer<br />

te vertellen. De ijsvogel wordt soms gesignaleerd tot onze grote<br />

vreugde, misschien wordt er in de aangelegde steile wand ooit<br />

genesteld.. Wil je meer weten, kom gerust eens lang als het hek<br />

openstaat om zelf te aanschouwen wat er allemaal gebeurt.<br />

Nu nog een recept. Dit keer met pompoen, appel en tomaat, alle<br />

van de waardevolle nazomer oogst.<br />

Recept pompoenchutney<br />

• 1 kg hokkaido pompoen (oranje of groen), niet geschild, in<br />

blokjes<br />

• 4 zure appels, in blokjes<br />

• 6 tomaten, in vieren<br />

• 3 uien, grof gesnipperd<br />

• Flinke hand rozijnen<br />

• 5 cm gemberwortel in heel kleine stukjes<br />

• 1 dl wijn of appelazijn<br />

• 1 kopje geleisuiker of moutstroop als je geen suiker wilt<br />

gebruiken<br />

• 1tl mosterd<br />

• 1 tl zeezout<br />

Bereiding: doe alles tegelijk in een gietijzeren pan of pan met<br />

dikke bodem. Breng aan de kook terwijl je rustig roert. Dan mag<br />

de massa een klein uur zachtjes pruttelen. Let op dat het niet<br />

aanbrandt anders een scheutje water toevoegen. Om de chutney<br />

te bewaren in schone met kokend water afgespoelde potten<br />

scheppen, zo vol mogelijk en de deksel stevig dicht draaien.<br />

Even 5 minuten op de kop zetten en verder laten afkoelen. Het is<br />

dan een paar maanden te bewaren.<br />

Het smaakt erg lekker bij gekookte bietjes en een linzencurry.<br />

Maar ook bij een simpel andijvie of rucola stamppotje.<br />

Oude liefde roest niet<br />

Een nieuwe rubriek in de Glimmer’lei. Bent u of kent u toevallig<br />

ook de trotse bezitter van zo’n juweeltje op wielen? Laat het ons<br />

weten of stuur een foto met de bijzonderheden naar: glilmmerlei@<br />

gmail.com. Hieronder deel 2…<br />

AUTOPASPOORT<br />

Merk: Volkswagen<br />

Type: Kever 1200 Deluxe<br />

Productiejaar: 1964<br />

Kilometerstand: 965 (uiteraard één<br />

keer of vaker “rond” geweest)<br />

Eigenaar: Gert Nienhuis (sinds 2012)<br />

Taxatiewaarde: € 11.500,-<br />

Bijzonderheden: vrijwel geheel<br />

origineel qua uiterlijk binnen en<br />

buitenkant, wél gerestaureerd<br />

(carrosserie) eind vorige eeuw.<br />

Elektronische computergestuurde<br />

ontsteking maar alles nog steeds<br />

6 volt.<br />

Glimmer’lei - <strong>september</strong> <strong>2019</strong><br />

11


Vereniging in de spotlights<br />

VOETBALVERENIGING GLIMMEN<br />

Opgericht: 1967 | Oplage: 420 | Voorzitter: Gerrit Marsman<br />

Website: vvglimmen.com | Contact: info@vvglimmen.com<br />

Door Iekje Wortelboer - Iedere maand kunt u op deze plaats nader kennis<br />

maken met een van de verenigingen in ons dorp. Deze maand nemen we<br />

een kijkje bij de Voetbal Vereniging Glimmen.<br />

VV Glimmen is niet weg te denken in ons dorp; Sinds jaar en dag vormt<br />

de club op het sportpark de Groenenberg een sportieve en gezellige<br />

ontmoetingsplaats voor jong en oud. Iedereen is er welkom. Ik vertel u<br />

natuurlijk niets nieuws als ik zeg dat voetballen gezond is en u weet natuurlijk<br />

Berichten ook dat het beoefenen van De van Groenenberg<br />

door. En ondertussen<br />

een teamsport zeker voor kinderen belangrijk is. Maar in een dorp als het<br />

blijven we werken aan het<br />

We onze kunnen levert terugkijken de voetbalclub op een geslaagde ook een decembermaand.<br />

belangrijke bijdrage verbeteren aan van het alles leefklimaat! wat Er is geen plek waar<br />

Veel je gemakkelijker feestelijke kerstbijeenkomsten andere mensen in een van door alle een leeftijden, paar De Groenenberg andere gezindtes, betreft. andere werkvelden leert<br />

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,<br />

kennen dan op de velden of in de kantine van onze In voetbalclub. mijn vorige Kenmerkend bericht voor VV Glimmen is<br />

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we<br />

dan ook de gemoedelijke sfeer Sylvesterloop en de belangeloze (zie foto). bezig inzet zijn van de alle akoestiek spelende te én niet-spelende leden.<br />

Natuurlijk wil iedereen graag Volgens winnen de maar organisatie het geen verbeteren must. en met name<br />

deden dit jaar meer het bargedeelte gezelliger<br />

mensen mee dan ooit:<br />

maken. De benodigde<br />

Bij VV Glimmen wordt de competitiewedstrijden 487 mannen, vrouwen en op zaterdag gespeeld. De jeugd speelt in de ochtend,<br />

maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis<br />

de senioren ’s middags. Maar kinderen! ook op maandagavond advies van en een vrijdagavond deskundige en worden een subsidieaanvraag er wedstrijden is in<br />

gespeeld. Op maandag is de Het beurt nieuwe aan de jaar heren is 35+ de maak. en op Ook vrijdag werken zijn we het aan de het dames opnieuw 18+. opstarten In beide – en<br />

inmiddels begonnen. Het<br />

gevallen betreft het teams van startte voetballers in oudejaarsnacht die om vooral diverse bijhouden redenen – van niet onze iedere website. zaterdag kunnen of<br />

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee<br />

willen voetballen. Zij spelen met daarom het Oud in toernooivorm en Nieuw keer (7 per tegen maand 7) een zal een beperkt kok voor aantal ons wedstrijden.<br />

koken. Daarvoor<br />

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal<br />

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest, emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het<br />

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch<br />

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg<br />

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu<br />

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig<br />

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van<br />

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.<br />

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er<br />

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte<br />

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u<br />

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens zich daarvoor aanmelden.<br />

iets vertelde over de<br />

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus<br />

toekomst. Het was<br />

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is<br />

gezellig Heren druk 1 is (zie in foto’s). bepaald opzicht natuurlijk het belangrijkste de ruilbibliotheek. team Regelmatig van de club. worden Op boeken grond meegenomen van hun<br />

Gelukkig sportieve was prestaties de periode wordt er nl. een hoofdsponsor en gevonden andere ervoor waarvan in de plaats de gezet. hele Dat vereniging houden we dus zoete zo.<br />

van ijzelgladde wegen<br />

vruchten plukt. Heren 1 speelt in de 3e klasse Noord En tenslotte de kunt thuiswedstrijden u alvast noteren: Op trekken 11 en/of 12 altijd maart veel doen<br />

net achter de rug....<br />

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,<br />

Verder belangstelling. was er Wilt op u ze ook eens zien spelen? NL Op Doet. de Net hoek als vorig van jaar. de Zodra Rijksstraatweg/Nieuwe<br />

meer weten, berichten<br />

14 Schoolweg januari staat een<br />

groot bord waarop de thuiswedstrijden u hierover. worden aangekondigd. Maar op de<br />

gebruikersoverleg. Op<br />

keeper beschouwd zijn alle teams en alle leden of Maar ze nu mocht 4 jaar u nu of al 70 weten jaar dat oud u mee zijn, wilt even doen: belangrijk<br />

de agenda stonden het<br />

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons<br />

informeren want een over club de valt stand en en staat gang natuurlijk van zaken, bij bespreken de inzet en de uitstraling van haar leden. VV Glimmen is<br />

emailadres: degroenenberg@gmail.com!<br />

hoe wat we dat de betreft gebruikers één meer grote kunnen gastvrije laten familie. participeren en<br />

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als Namens het bestuur,<br />

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus<br />

een De paar contributie mensen is dit gekoppeld goede voorbeeld aan de om leeftijd ons bestuur en ondanks te enkele verhogingen in de afgelopen jaren nog<br />

komen steeds versterken. de laagste Op in het de moment regio (€ dat 75 ik - dit € 165). schrijf, Nu moet Glimmen tot de gemeente Groningen is gaan behoren<br />

deze zal (waarschijnlijk bijeenkomst nog met plaatsvinden. ingang Over van het verloop volgende ervan seizoen) UITNODIGING<br />

de Stadjerspas hier zijn intrede doen.<br />

kan ik dus nog niets melden.<br />

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.<br />

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.<br />

De club beschikt over 3 grasvelden herneemt en het 1 gewone kunstgrasveld. Aanvang Op 20.00 dit uur. moment worden alle wedstrijden<br />

en trainingen op het kunstgras leven gehouden weer zijn omdat gang. de andere velden i.v.m. de droogte niet gebruikt<br />

mogen worden.<br />

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de<br />

Zo ook voor De<br />

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor<br />

Groenenberg. In de<br />

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om<br />

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze<br />

Wat toch zeker niet onvermeld dat mag de blijven gebruikelijke in dit stukje vereniging. is het Autiteam van VV Glimmen, waar jeugd<br />

met een aan autisme verwante bijeenkomsten stoornis onder weer speciale condities, heel veel plezier beleeft aan het<br />

ingepland staan.<br />

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen<br />

voetballen.<br />

Voorlopig gaan we zo<br />

De geletterde kat<br />

Colofon<br />

Als kat beleef ik vele dingen in on<br />

perspectieven. Sommige lezers de<br />

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z<br />

gevonden hebt, ben ik alweer van g<br />

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa<br />

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd<br />

mening over verschillende zaken zek<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

Colofon<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen een onafhankelijke<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

dorpskrant. De krant verschijnt<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen<br />

met uitzondering<br />

een onafhankelijke<br />

van juli en<br />

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt<br />

met uitzondering van juli en<br />

augustus Advertenties, iedere maand.<br />

administratie en postadres:<br />

Postadres: Nieuwe Kampsteeg 22,<br />

Markeweg 9756 TE Glimmen 17a,<br />

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03<br />

Gedurende mijn wandelingen in G<br />

huizen en mensen tegen. Voor mij i<br />

plek waar ik mij, als het even kan, v<br />

opkrul en knorrend zonder gedach<br />

kijk.<br />

Advertenties<br />

E-mail: In sommige<br />

en<br />

huizen ligt er een l<br />

of administratie:<br />

een glimmerlei@gmail.com<br />

kussentje. Dat is natuurlijk h<br />

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku<br />

9756 Bezorging: AG Glimmen<br />

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc<br />

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech<br />

Redactie:<br />

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde<br />

Hein Bloemink,<br />

huizen<br />

glimmerlei@gmail.com<br />

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so<br />

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms<br />

Bezorging:<br />

Gert Nienhuis,<br />

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho<br />

Somers en<br />

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W<br />

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma<br />

Hein Fotograaf: Bloemink,<br />

maar Jitske bij<br />

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som<br />

de Klein<br />

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz<br />

Kirsten Pebesma<br />

per Andrea seizoen Aanleveren<br />

Steensma of kopij: per en feestdag. De en<br />

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur<br />

daar<br />

per<br />

waar<br />

mail<br />

ik de volgende<br />

Kopij inleveren vóór:<br />

moet<br />

zondag<br />

liggen,<br />

13 oktober<br />

om<br />

<strong>2019</strong><br />

vervolgens tus<br />

Fotograaf:<br />

en de nep sneeuwballen te kroel<br />

Willem Bakker en<br />

vrouwendingen Verspreidingsweek:<br />

Carolien de Klein vermoed ik, maar he<br />

43<br />

te volgen. Ik vind het wel grappig,<br />

Aanleveren kopij:<br />

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.<br />

bij voorkeur per mail<br />

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite<br />

www.pb-glimmen.nl<br />

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa<br />

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w<br />

bewegen Verspreidingsweek:<br />

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in<br />

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een<br />

www.glimmen.net en<br />

je het www.pb-glimmen.nl<br />

vooral blijven doen, maar stress<br />

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee<br />

verdriet<br />

Voor contact<br />

om mij<br />

metheen. of info<br />

Ook<br />

over<br />

in ons do<br />

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

Autoservice<br />

Schipper<br />

Quality & Service<br />

J.S. Schipper<br />

Felland Nrd 4<br />

9753 TB Haren<br />

(050) 535 02 81<br />

6 Glimmer’lei - januari 2016<br />

12 Glimmer’lei - <strong>september</strong> <strong>2019</strong><br />

8<br />

info@autoserviceschipper.nl<br />

www.autoserviceschipper.nl<br />

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!