20.09.2019 Views

Glimmer'lei september 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 37e jaargang – nummer 710 –– september December 2015 2019

Waar Na vijftig is Julius jaar vertrekt deze 'meester kerst? Meijberg' uit Glimmen

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert, twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

Gerrit Meijberg (83) zal wel altijd 'meester Meijberg' blijven. Logisch, weg want waren. hij Vreemd! was schoolmeester aan de Christelijk Nationale

School *Hij woonde in Glimmen al meer van dan 1969 twintig tot aan jaar zijn op pensioen een zolderkamer

in 1999. Vele generaties leerde hij lezen, schrijven, topografie. “Ik had nooit

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

moeite in Huize met Kooikamp. orde houden Het in bos de klas rondom en ik heb had het voor werk hem tot aan geen de laatste

gebeurd,

dag

maar

met plezier

waar

gedaan.

was Julius

Ik sprak

nu en

met

vooral;

de kinderen

wat voert

regels

hij

af geheimen. en daar hielden Julius ze werd zich in aan. Glimmen En ik heb wel nooit de een ‘bosjesman’ tik hoeven uitdelen, in zijn schild? daar was De ik sporen tegen”, zegt liepen hij verder aan de het vooravond bos in van richting zijn

vertrek genoemd. uit Glimmen. Zijn kop Vertrek was uit markant, het dorp waar als hij een in 1969 schilderij, zo’n beetje de eendenkooi, naartoe was gelokt maar door bogen het daar bestuur plotseling van de af school. richting Dat de is

een doorgroefd. komisch verhaal Maar met op zich. heldere ogen die straalden. Julius

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

Door Hein Bloemink

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Quintusbos om er te leren

Julius kortgeleden nog hadden

over paddenstoelen, rupsen,

Ingepalmd spechten en ijsvogels. Wat

Eh, ja, waarom eigenlijk? Ze gezien. vonden het Maar kennelijk nee, erg de jammer, laatste

keer was al wel een week

“Ik Julius was al vroeger vierenhalf voor jaar werkzaam geweest als onderwijzer in want ze boden mij en mijn vrouw een tour door Glimmen aan.

geleden volgens mevrouw

het had dorp gedaan Oldemarkt was in Steenwijkerland goed en daarna nog drie jaar in Dat hielp wel, we vonden het een leuk dorp. Later kwam meester

Goedhart. Dan maar eens aan

Donkerbroek”, bewaard geheim. zegt Meijberg, Daarover gravend in zijn herinneringen. “Het Hoving met een delegatie van het schoolbestuur persoonlijk naar

de overzijde vragen bij Flora

was zei hij de tijd niets. dat de Waarom meester eigenlijk nog een colbert behoorde te dragen. Die Donkerbroek om de sfeer te & proeven Fauna. in En mijn ja klas.” hoor, Meijberg daar was ziet

had niet? ik tijdens een bloedhete

Julius de humor die dag wel ervoor in van deze aan gang het

zomerdag Het was eens twee uitgetrokken dagen voor

einde van van zaken. de middag Met een lach geweest gaat

en kerst uitgerekend toen het licht die op dag Julius’

om een hij al paar vertellend tuinhandschoenen

op weg naar

kwam kamer de ‘s Inspectie avonds niet langs. werd

te de kopen, ontknoping: aanmaakblokjes,

“Naderhand

Die ontstoken. man vroeg Dat me hij waarmee ‘s ochtends

roggebrood kwamen ze en nog een even voorraad bij ons

ik niet wel verscheen niet bezig was. aan ‘U het bent ontbijt

fruit, thuis minstens om kennis genoeg te maken voor met

in de Kooikamp. Dat kinderen

namelijk niet correct gekleed’,

vijf mijn dagen. vrouw. Het Toen werd vroegen steeds ze of

tevergeefs naar hem vroegen

zei hij.” In 1969 was Gerrit

vreemder…

ik even de kamer wilde verlaten,

om een wandeling te maken

Meijberg

door de

wel

sneeuw.

toe aan

Ongerust

een

*Wat zodat moest ze konden Julius met overleggen. al dat

nieuwe werd er werkomgeving. door huisgenoten Hij op

voedsel Toen en ik weer dekens binnenkwam

hoe

had zijn inmiddels kamerdeur twee geklopt. kinderen Jan

heeft werd hij mij dat meegedeeld meegenomen? dat ik

(later van Splunder, zou een derde eigenaar volgen) van

Steeds was meer aangenomen, vragen maar haha.” geen

en het hij huis, had kwam gehoord aanzetten dat de met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds vreemder. Roos, die in Huize

Christelijk openging Nationale werd duidelijk School dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel Gehecht binnen aan voor Glimmen postzegels

in moest Glimmen zijn. een Op onderwijzer het bed stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten en Zo vroeg; begon wat de is hier dertigjarige aan de

zocht. Oud en Hij roestig. nam contact Leeg. En op van Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het hele verhaal loopbaan aan van Roos. Gerrit Roos Meijberg had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

met meester Hoving en

in Glimmen. Hij woonde eerst

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

had gingen met een hem aantal een huisgenoten prettig met Jan voorop de trap

dertien jaar aan de Lindeweg

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

gesprek. af op weg Glimmen naar buiten leek hem om te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en Roos

en

het

verhuisde

kereltje ophaalde.

later naar

De

de

wel was. wat. Ook Meijberg: in de “Maar tuin heerste mijn Gerrit echter en Jannie doodse Meijberg stilte, op hun het vertrouwde vrouw stek met aan verschillende Beukenlaan. kerstkleuren Beukenlaan. in haar Hij haar merkte kwam dat

schoolhoofd constante suizen in Donkerbroek van de A28 Binnenkort na, wat verhuizen trouwens ze een naar stuk Zuidlaren. erbij staan en vertelde dat haar man de Adriaan, kinderen die in imker Glimmen is raadde minder het luid me was af. Hij dan vertelde normaal door de flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten welbespraakter heeft staan, waren Julius een en

dat gisteren Glimmen gevallen een sjiek was. dorp Oh was ja, verse waar ik sneeuw, niet zou dat passen. geeft Haha, verse paar minder keer timide had gezien dan in bij Donkerbroek. het huisje aan Waarschijnlijk de Drentse gold Aa dat op ook het

sporen… toen heb En ik inderdaad ja hoor, richting niet gesolliciteerd. het berghok Een liepen week voetsporen

later belde terrein voor hun van ouders. boomkwekerij Meijberg heeft dat de verboden school zien toegang groeien is tot voor 140

meester van één Hoving persoon me op: en waarom daarvandaan ik niet meer richting had de gereageerd. zandweg het kinderen publiek, en vlak krimpen, bij de dat boerderij was hetzelfde van patroon de familie als de Ubels. Openbare Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - september december 2015 2019 1


Lagere School meemaakte. Meijberg: “De scholen bestonden

naast elkaar en ik had nooit problemen met de andere school.”

Toen Jan Bartelds daar directeur werd (1984) voelde Meijberg

wel een beetje meer concurrentie tussen de scholen ontstaan.

Meester Van der Schaaf van de christelijke school wist niet goed

hoe hij zijn school vooruit moest helpen en kreeg van het bestuur

het verzoek om terug te treden. “In die tijd had ik schoolhoofd

kunnen worden, maar die behoefte had ik niet”, zegt Gerrit

Meijberg. “Ik wilde mij puur met het vak bezighouden en niet

met de rompslomp er omheen.” Ja, Gerrit Meijberg voelde zich

thuis voor een klas met kinderen en niet in een kantoor. Hij heeft

in de jaren die volgden nog één keer overwogen te solliciteren

naar een baan in Friesland, maar zijn vrouw was intussen te veel

gehecht aan Glimmen. Dus hij bleef.

Voetbal

Het dorpsleven in Glimmen paste Meijberg als een jas. Hij heeft

drie kinderen en toen zijn zoontje Wim op achtjarige leeftijd

ging voetballen bij VV Glimmen opende zich een nieuwe wereld

voor de schoolmeester. Hij zegt: “Wim speelde bij de E-tjes

en toen kwam Bertus Mulder naar me toe met de vraag of ik

geen jeugdleider wilde worden. Ik vond dat goed. Later vroeg

Bertus of ik niet de cursus jeugdleider wilde volgen en zo werd ik

uiteindelijk ook nog scheidsrechter.” Sport is een bindende factor

in een dorp, dat geldt ook voor Gerrit Meijberg. Hij raakte steeds

meer verankerd in de voetballerij en werd zelfs nog voorzitter van

de jeugdcommissie. Hij heeft gefloten tot zijn 78e, altijd in het

correcte zwarte scheidsrechters uniform.

Gelijkvloers

En dan zijn er nog de tikkende biljartballen op het groene laken

in De Groenenberg. “Mijn grote hobby”, zegt meester Meijberg.

“Destijds was het Willem Hönebecke die me vroeg of ik eens

wilde meedoen met de biljartclub. En ik doe het nog steeds.” En

zo zijn de levens van het echtpaar Meijberg sterk vervlochten met

Glimmen. Al vijftig jaar lang. Waarom gaan ze dan weg? Meijberg:

“We wonen hier nog steeds met heel veel plezier, maar dokter

Cator zei me eens: Mensen wachten vaak te lang met verhuizen,

want op een dag is het geen keuze meer. Tja, dat klopt. Nu we

het nog kunnen maken we dus liever onze eigen keuze. We gaan

naar een leuk appartement in Zuidlaren. Alles gelijkvloers. Ons

huis hebben we verkocht. In oktober gaan we verhuizen.”

Gerrit Meijberg en zijn vrouw verlaten dan wel hun

vertrouwde dorp, maar blijven er vast en zeker vaak komen.

Al was het maar voor het biljarten of om een kijkje te nemen

bij wedstrijden van VV Glimmen. “Want van VV Glimmen blijf

ik supporter!”

Gezeur aan de deur

Wie kent het niet? Net aan het eten, de deurbel gaat (in plaats

van de telefoon) en jawel hoor, iemand aan de deur die je iets

aan wil smeren of strikken voor een goed doel. Bijgaande foto

laat op niet mis te verstane wijze weten hoe iemand erover denkt

op een vriendelijke manier die we u niet wilden onthouden…

Expositie Ellie Baving in de

Groenenberg

Opening op vrijdag 20 september

om 17.00 uur.

U kunt vanaf 20 september weer genieten van mooie kunstwerken

in de Groenenberg. Dit keer worden er werken geëxposeerd van

Ellie Baving.

Het werk van Ellie bestaat uit schilderijen in figuratieve stijl.

Zij laat zich vooral inspireren door foto's of dingen die ze

tegenkomt: mensen, dieren, bomen, landschappen, water.

Zelf zegt ze over de totstandkoming van haar werk: ‘’Ik ga uit van

datgene wat ik zie, maar al schilderend ontstaat steeds meer mijn

eigen interpretatie van de werkelijkheid. Laag over laag komen

mijn schilderijen tot stand met een eigen, soms droomachtige,

sfeer.’’

U wordt van harte uitgenodigd om het glas te heffen tijdens de

opening op vrijdag 20 september, 17.00 uur, voorafgaand aan het

vrijdagavondcafé.

Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, Glimmen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frederiek

Reitsma, 06 14906340

2 Glimmer’lei - september 2019


Gezocht!

Huur/koop bedrijfsruimte/schuur/loods in Glimmen of omgeving

voor verdere verpakking voor export van Nederlandse drop-en

pepermuntprodukten.

Voor verdere informatie: Remmelt S. Smid, Traditionele Waren &

Manufacturen 06-53224842 www.remmeltsmid.nl

Tuinenbezoek

Groei en Bloei Haren/ Eelde organiseert een aantal fietsrondjes

langs tuinen in hun regio. Dit wordt drie keer per jaar gerealiseerd.

Zo werden op 20 augustus 2019 drie tuinen bezocht door onze

leden van Groei en Bloei Haren/Eelde. De eerste twee tuinen

waren in Glimmen zelf en de derde tuin was in Harendermolen.

Door enthousiaste gastvrouwen, dit keer, kregen wij uitleg over

het wel en wee van hun tuin.

Dorpshuis De Groenenberg

Het dorpshuis wordt binnenkort uitgebreid met een vernieuwde

ruimte die we altijd het jeugdhonk hebben genoemd en dat ook

was. We hopen dat de jeugd daar weer een plekje kan vinden,

maar de ruimte komt ook beschikbaar voor andere activiteiten:

vergaderingen, een feestje voor een wat kleiner gezelschap,

dat soort dingen. Onze beheerder Henk Wildeboer kan worden

benaderd voor informatie.

We zoeken naar nieuwe activiteiten in ons dorpshuis en vragen

u als dorpsgenoten met ons mee te denken; misschien is er

iemand die iets leuks wil en kan organiseren, het dorpshuis is

regelmatig beschikbaar, zeker in het weekeinde.

Het seizoen is weer begonnen. Onder andere de schietvereniging,

biljartclub, bridge, toneel, breiclub en ons mannenkoor, alles gaat

weer bezig.

Als bestuur beraden we ons op de toekomst van ons dorpshuis.

Er zijn allerlei ontwikkelingen die dat nodig maken, zoals de

veranderde situatie waar het gaat om de gemeente, maar ook hoe

het in ons dorp gaat. Onze indruk is dat ouderen wel iets langer in

Glimmen blijven wonen, maar ook dat het aantal jonge gezinnen

weer wat toeneemt. Daar willen we rekening mee houden en het

is de vraag hoe we dat moeten doen. Kortom, er is voldoende

uitdaging. Mocht u als bestuurslid van de Groenenberg mee

willen denken dan wordt u van harte uitgenodigd contact op te

nemen: j-hommes@home.nl of 0651999711.

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg

Het uitwisselen van kennis kan stimuleren tot creatieve

uitdagingen: Tuinsuggesties, kweekgegevens, plantennamen,

enz. De interactie van de leden van Groei en Bloei en de

gastvrouwen stemde tot tevredenheid.

Echter het vinden van bewoners, die hun tuin voor een half uurtje

willen openstellen, is voor het bestuur van Groei en Bloei een

zoektocht.

Mocht u bij het lezen van dit artikel uw tuin willen openstellen,

richt u zich dan tot Janneke Kruijer, voorzitter a.i. van Groei en

Bloei Haren/Eelde.

Uit ervaring blijkt dat degene, die hun tuin opengesteld hebben,

erg enthousiast zijn.

Tevens blijkt uit reacties, dat ze hun tuin eigenlijk niet goed

genoeg vinden voor een bezoekje. Vaak is het tegendeel waar.

Het weer moet ook wel een beetje meewerken. Bij regen wordt

er geen tuin bezocht.

Zo'n fietsrondje langs tuinen brengt veel genoegen met zich mee

en wordt zeer gewaardeerd.

Janneke Kruijer,

voorzitter a.i. Groei en Bloei Haren/Eelde.

Glimmer’lei - september 2019

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4 Glimmer’lei - september 2019


Inloopochtend

De inloopochtend is de hele zomer doorgegaan. In juli kwam

Ymetje Cluysenaer ons vertellen over haar kleinschalige

roggeteelt achter op hun huis De Groninger Punt. Na een korte

inleiding deed Ymetje denkbeeldig haar voorschoot voor om

daaruit met gulle hand de roggekorrels de zaal in te strooien. Vol

overgave stond zij daar. Een gelukzaliger mens als Ymetje was

op dat moment niet te vinden. Haar verhaal werd afgesloten met

een filmpje over de roggeoogst, ondersteund door een prachtig

sereen muziekje.

In augustus hadden wij geen spreker, maar konden wij luisteren

naar elkaars vakantieverhalen. Ook maakten we plannen voor

het komende seizoen.

In september kwam Madeleine Duran praten over het Voedselbos.

Madeleine en haar zus Marlies vormen samen een tweeling.

Maar zo verschillend. Madeleine de meer avontuurlijke. Zij is de

organisator en doet de p.r., Marlies, de talentvolle tuinvrouw en

ontwerper, heeft het ontwerp gemaakt voor het Voedselbos.

Moeilijk was het om een goed stuk grond te bemachtigen om

zo’n bos te starten. Zij hadden hun oog laten vallen op het enige,

laatste perceel dat Klaas Poppinga nog te koop had.

Zijn lieveling aan de Drentse Aa. Na enig overleg besloot Klaas

toch dit stuk aan de beide dames te verkopen. Veel wordt

teruggebracht in de oude staat. Zo is de oude oeverwal weer

gerealiseerd. Plannen om een steilwand waar vogels kunnen

nestelen en overwinteren is in aanbouw.

De ijsvogel, de groene specht en de houtsnip zijn gesignaleerd.

Marlies en Madeleine tuinieren volgens het permacultuurprincipe.

Kort gezegd: Wat de aarde geeft, moet het ook weer

terugontvangen. Geen mest, geen water, buiten de regen

natuurlijk. Dit jaar was een moeilijk jaar met zoveel hittegolven

achter elkaar. De jonge aanplant had het heel zwaar. Gelukkig

waren zij wel zo wijs, dat zij even van dat principe afstapten.

Water uit de Drentse Aa, nou ja, dat kon nog net.

Vol vuur sprak Madeleine ook over de eetbare planten. Er is

veel meer eetbaars in de natuur dan wij wel willen geloven.

Van zevenblad kun je heerlijk pesto maken. De Japanse

Duizendknoop: niet uitroeien. Daar kun je een verrukkelijk sapje

van maken.

Een lichte huivering ging door de zaal. Sapje van een zo verguisde

plant als de Japanse Duizendknoop???

Maar Madeleine vertelde zo enthousiast, dat wij haar wel

moesten geloven.

Wij hebben de uitnodiging ontvangen om volgend jaar met de

hele inloop een bezoek te brengen aan het Voedselbos, zodat

wij alles met eigen ogen kunnen bekijken. Dat gaan we vast ook

doen.

Moet ik nog wel zeggen dat op vrijdagmiddag 20 september de

laatste bomen van de oude kwekerij verkocht zullen worden. U

zult heel hartelijk worden ontvangen door Marlies en Madeleine.

Volgende maand zal Eppo van Koldam bij ons komen als

gastspreker.

Hij laat vooral mensen van voorbij aan het woord. Mensen die toen

in Glimmen woonden en wat zij allemaal hebben meegemaakt.

Dat beloofd een heel interessante morgen te worden.

U weer heel hartelijk welkom. Denkt u dan ook aan de

Voedselbank?

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag 1 oktober)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12 (tevens inleveren

producten voor de Voedselbank)

Wil Hiensch

Oud papieracties in Glimmen

Op de tweede zaterdagmorgen van iedere maand staat aan de

Meidoornlaan in Glimmen een container van Virol met twee

vrijwilligers die uw oud papier in ontvangst nemen. Met de opbrengst

van het ingezamelde oud papier worden projecten, meestal in

ontwikkelingslanden, ondersteund die door de verschillende kerken

in Haren en Glimmen worden voorgesteld. De organisatie berust bij

de Stichting Oud Papier Haren.

De coördinatie van de oud papieracties in Glimmen komt voor mijn

rekening. Ik zorg dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn, stel

in overleg met de vrijwilligers een jaarlijks rooster op, en zorg in

het algemeen dat alles goed draait. Daarnaast heb ik zitting in het

bestuur van de Stichting. Dit werk doe ik inmiddels al meer dan

twintig jaar. Het is geen zware functie, maar vereist wel wat zorg.

Zo zullen er voor volgend jaar een aantal nieuwe vrijwilligers (m/v)

geworven moeten worden.

Gezien mijn leeftijd en huiselijke omstandigheden vind ik dat nu

de tijd gekomen is om als coördinator terug te treden. Het is mij

echter tot dusverre niet gelukt om een opvolger te vinden die deze

taken wil overnemen. Dat zou kunnen betekenen dat er een einde

moet komen aan de maandelijkse inzameling van oud papier in

Glimmen. Onze dorpsgenoten zouden dan hun oud papier naar

Haren moeten brengen, waar ze overigens iedere zaterdagmorgen

terecht kunnen. Daarom deze oproep in Glimmer’lei.

Als u het ook jammer zou vinden als de oud papieracties uit

Glimmen zouden verdwijnen, en denkt dat deze vrijwilligersfunctie

wel iets voor u is, neem dan eens contact met mij op. Ook als u

wel eens een zaterdagmorgen bij de containerdienst wil doen,

hieronder staan mijn adresgegevens.

Gerrit Bunt

Hulstweg 13

9756 BT Glimmen

gerrit.bunt@planet.nl

050 4061895 of 06 5383 5495

Glimmer’lei - september 2019

5


e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

Ontspanning

Bezinning

Creativiteit

www.aanhetzandpad.nl

info@aanhetzandpad.nl

Najaarscursussen: Zenmeditatie en Mindfulness, Yoga

en Taichi, Iconen of stillevens schilderen, Yangstijl taichi

en chikung vormen, F1tbal en Boksf1t, Muziekensembles,

Omgaan met hooggevoeligheid.

De sfeervolle cursusruimte is te huur voor workshops en

trainingen in kleine groepen.

Voor informatie: Gea Fictoor

Hoge Hereweg 27, 9756 TG Glimmen, Tel.: 050 4061358.

6 Glimmer’lei - september 2019


O P R O E P

Wie wil komen helpen om Glimmen duurzamer te maken?

Met 'Buurkracht' streeft 'Duurzaam Glimmen' naar isolatie en

plaatsing van zonnepanelen voor alle woningen in een project

van 3 maanden! Samen inkopen scheelt een flinke slok op een

borrel!

Mail ons: YesDuurzaamGlimmen@gmail.com

Tip van de redactie:

noteer zaterdag 2 november vast in uw agenda.

Dan organiseren we weer de jaarlijkse Pubquiz en

na afloop de verloting van tientallen leuke prijzen.

Aanvang 20.00 uur in de Dorpshuis. Geef het ook

door aan buren, vrienden of kennissen!

Opgewekt in Glimmen!

Bij deze Glimmer'lei vindt u een folder van de Coöperatie

Zonneweide Glimmen. Deze coöperatie is een initiatief van

Duurzaam Glimmen en Duurzaam Haren.

Duurzaam Glimmen geeft een hoge prioriteit aan het vrij maken

van ons dorp van fossiele brandstoffen.

Volgens NOS-weerman en klimatoloog Peter Kuipers Munneke

“zijn de volgende vijftien jaar bepalend voor het klimaat van de

komende tienduizend jaar.” Laten we, ook hier in Glimmen, die

vijftien jaar goed gaan gebruiken!

Dus: hoe maken we met elkaar een CO2-neutrale

dorpsgemeenschap?

Eén van de antwoorden op deze vraag is: met eigen, groene,

lokaal opgewekte stroom. Een zonneweide voor huiseigenaren

en huurders.

Want niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor

zonnepanelen of voldoende ruimte om de eigen stroomvraag te

dekken.

Bovendien wordt in de toekomst de vraag naar stroom

waarschijnlijk groter door toepassingen als inductie koken,

elektrisch rijden, infraroodpanelen of hybride warmtepompen.

Ook hiervoor zou dan zonnestroom beschikbaar moeten zijn.

We hopen daarom, dat zoveel mogelijk inwoners zich gaan

aansluiten bij de Coöperatie Zonneweide Glimmen om eigen

stroom op te gaan wekken. En met ieder aangeschaft zonnepaneel

wordt per jaar 100 kg koolzuurgas bespaard. Uiteindelijk gaat het

natuurlijk daarom!

In de folder staat hoe u zich kunt aanmelden als belangstellende.

Meer informatie is ook te vinden op zonneweideglimmen.nl en

duurzaamglimmen.nl.

Leve de boer!

Opa was een boertje met paarden, koeien, een varken en wat

kippen. Op het paard na aten wij alles. Zonder de boer geen eten

zei hij altijd en hij was trots op zijn bedrijf. Tegenwoordig is bijna

iedereen tegen de boer. Te veel dieren op een te kleine plek en

ze schijten te veel. Dierenmishandeling noemen ze het! Ik kan je

zeggen dat ze heel goed voor hun veestapel zorgen. Ze zullen

toch niet hun eigen glazen ingooien, het is hun broodwinning

en daar zorg je goed voor. Tegenwoordig zijn veel mensen

vegetarisch omdat ze het zielig vinden voor die arme diertjes.

Maar planten hebben ook gevoel, hoe denk je dat een wortel zich

voelt als die uit de grond wordt gerukt, de appel van de boom en

zo kan ik nog wel even doorgaan. Je zorgt goed voor je gazon

met mest en water en als het grasje happy is en goed groeit dan

moet de kop er af met een grasmaaier. Ik was (lees: wás) ook een

voorstander van “redt de zeehond” en heb ook geld gedoneerd.

Het gaat nu zo goed met die beesten dat er te veel zijn, net zoals

op de Oostvaardersplassen en nu moeten ze voor veel geld

worden verplaatst. Een bodemloze put eigenlijk. Eigenlijk begrijp

ik het niet zo goed, de dieren moeten beschermd worden, maar

waarom vermoorden jullie dan wel hele volken. De wesp wordt

massaal vermoord omdat ze steken, als een colonne mieren in je

keuken marcheert, vermoorden die hap. Slakken in je tuin, zout

erop, dat zal ze leren om van onze planten af te blijven. Muizen

pak je met klemmen net zoals de mol. Ja, de mens zit raar in

elkaar. Steun de boer en heb respect voor hen, want is echt waar:

ZONDER DE BOER geen eten.

Berend.

Glimmer’lei - september 2019

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Voor al uw vakanties met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde.

Deze winter zijn er op maandag en vrijdag vluchten

naar Gran Canaria en dagelijks naar Londen.

Ga naar www.vanafeelde.nl en boek uw vakantie of

stedentrip gemakkelijk online.

Geen boekingskosten Goedkoper dan TUI.nl en Nekkermann.nl Ruim 20 jaar ervaring Aanspreekpunt dichtbij

Toerkoop Reisburo Zuidlaren

Marktstraat 9 | 9471 AA Zuidlaren

Tel.: 050 409 59 23 | Mail: info@vanafeelde.nl

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8 Glimmer’lei - september 2019


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

15 september 10.00 Trefpuntkerk ds. A.Kosterman startzondag avondmaal mmv cantorij

22 september 10.00 Trefpuntkerk Da.Fred.Karelse

29 september 10.00 Trefpuntkerk Ds. A.Troost mmv cantorij

6 oktober 10.00 Trefpuntkerk ds. A.Kosterman

13 oktober 10.00 Bartholomeuskerk ds. J.Hommes

20 oktober 10.00 Trefpuntkerk ds. A.Kosterman

27 oktober 10.00 Trefpuntkerk ds. R.Fortuin wintertijd

De kerkdiensten in de Trefpuntkerk zijn te beluisteren - gelijktijdig, maar ook naderhand - via www.kerkomroep.nl.

Zoek op ‘Glimmen’, klik op ‘Luisteren’.

Agenda De Groenenberg

september / oktober 2019

Wekelijks:

Maandagavond: de Schuttersvereniging

Dinsdagavond: de Biljartclub

Woensdagmiddag: de knutselclub met het ‘Limoteam’

Woensdagavond: toneelclub Glemmini

Tweewekelijks:

Dinsdagavond:

Woensdag

(even weken):

mannenkoor ‘Mosterdpit’

Duurzaam Glimmen

17 september Kledingbeurs

18 september Kledingbeurs

18 september Duurzaam Glimmen

19 september Bridgeclub

20 september Opening expositie Ellie Baving

20 september Vrijdagavondcafé

24 september Fotoclub Beeldspraak

26 september Vrouwen Van Nu -

Geert Kruize lezing over bloembollen

1 oktober Kledingbeurs

2 oktober Kledingbeurs

3 oktober Bridgeclub

4 oktober Vrijdagavondcafé

7 oktober Breicafé ‘Steekje los’

8 oktober Fotoclub Beeldspraak

10 oktober Quilting bee

11 oktober Lezing Titus van Os, Forensisch psychiater

12 oktober Bingoavond

17 oktober Bridgeclub

18 oktober Vrijdagavondcafé

Groenenberglezing

door Titus van Os, forensisch psychiater en psychoanalyticus, op

vrijdag 11 oktober a.s. om 20.00 uur.

Titel:

Forensisch Psychiatrisch Onderzoek en Behandeling

De eerste lezing van komend seizoen zal dit keer gehouden

worden door Titus van Os. Hij onderzoekt voor alle rechtbanken

in Nederland personen die verdacht worden van een ernstig

delict en adviseert de rechter over de toerekeningsvatbaarheid

en een eventuele maatregel zoals TBS. Hij is o.a. verbonden aan

het Pieter Baan Centrum.

De Forensische Psychiatrie is het grensgebied van de Psychiatrie

en het Strafrecht. Binnen dit domein worden niet alleen verdachten

onderzocht maar ook veroordeelden behandeld die vanuit

complexe psychiatrische problematiek grensoverschrijdend

gedrag of delictgedrag hebben vertoond. Ook worden personen

behandeld die in aanraking dreigen te komen met het strafrecht. Er

ligt een expliciet focus op het terugdringen van het recidiverisico.

We hebben Titus van Os bereid gevonden om iets te vertellen over

zijn werkzaamheden in dit gebied vol voetangels en klemmen.

U bent van harte welkom!

Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, Glimmen

Vrijdag 11 oktober, 20.00 uur

Entree 3 euro

U kunt zich aanmelden via lezingendegroenenberg@gmail.com

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

Glimmer’lei - september 2019

9


Voor pijnlijke spieren of voor ontspanning:

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)

• klassieke massage

• voetreflexzonetherapie

• ontspanningsmassage

Vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar, vanuit

de aanvullende verzekering.

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, en RBCZ.

Tel: 06 464 855 75

Monique Mulder – Parallelweg 26 – Glimmen

www.praktijkmulder.nl

IER W

DVERTNIE?

NEM CNACT P

MET DE RACIE OR

MER NOAIE!

In Nederland was het deze zomer net zo heet als vroeger in Zuid

Spanje. De verdroogde bermen en weilanden en denken aan de

subtropen. De natuur laat ons zien hoe snel het klimaat verandert.

Wat betekent dat voor onze kinderen en kleinkinderen? Kunnen

wij daar nu wat aan doen? In Glimmen denken veel mensen

hierover na en wat betekent dat dan voor het kleine snippertje van

de wereld waar wij leven? Wat kan ik doen om mijn 'voetafdruk'

te verkleinen?

Wij hebben de indruk dat er dorpsgenoten zijn die al aan de slag

zijn gegaan. Wat kunnen we van hen leren wat betreft de zorg voor

de natuur? Hoe gaan we zuinig om met water en grondstoffen?

Hoe maak je je huis energieneutraal?

Hun zoektocht en de antwoorden die zij vonden, kunnen

inspireren bij het streven naar een duurzaam Glimmen.

Groeten uit Glimmen is een portrettenserie van dorpsgenoten die

op hun eigen wijze een bijdrage aan deze grote vragen proberen

te leveren. Hieronder de eerst aflevering.

Frits Sibers & Karel Post Uiterweer

Gebruik regenwater voor

de tuin

De heer E.T. Vrieling, gepensioneerd hovenier, is 79 jaar oud. Hij

woont met zijn vrouw in een fraai gerestaureerde boerderij met

een grote achtertuin, Rijksstraatweg 60.

Overal staan bloemen, drukbezocht door vlinders en hommels.

Hij volgde vanaf 1951 de land- en tuinbouwschool in Eelde en

deed praktijkervaring op bij kwekerij 'De Bonte Hoek'. Op school

leerde hij al dat monocultuur slecht is voor de natuur. Na zijn

opleiding trad hij in dienst bij 'De Bonte Hoek' waar hij uiteindelijk

bedrijfsleider werd. Echter, hij had ook zo zijn bedenkingen

over de bedrijfsvoering en het gebruik van chemische

bestrijdingsmiddelen. Na twintig jaar begon hij een eigen

hoveniersbedrijf en werkte onder meer in Duitsland en Ierland.

Zijn motto is: “Blijf goed kijken naar de planten, durf te twijfelen

over je aanpak; de natuur laat het je altijd zien. ”Na zijn

pensionering stak hij zijn tijd in zijn huis en tuin. Hij bedacht

o.a. een ingenieus bevloeiingssysteem voor de tuin ook in deze

kurkdroge zomer staat alles er mooi bij in zijn bonte tuin met de

meest uiteenlopende soorten waaronder een bananenboom en

een 'Redwood' uit Noord-Amerika en exoten uit Azië.

Kom gerust eens kijken naar de oplossing voor het gebruik van

het regenwater.

10 Glimmer’lei - september 2019


Nieuws van het voedselbos

De zomer is voorbij en wat voor zomer!!! Extreem heet en héél

weinig regen. De tweede en de laatste flinke bui in de zomer is

helaas ook nog aan dit stukje Glimmen voorbijgegaan. Voor een

beginnend voedselbos dus een uitdaging om te overleven. In een

voedselbos geef je in principe geen water maar… in de bonte

hoek groeit er hoofdzakelijke onkruid en dat was niet genoeg

om de kleine bessenplantjes te beschermen tegen de hitte en

droogte. De geplante en overgeplante bomen hebben het zwaar.

Er moeten nog veel meer snelgroeiende struiken komen. Toch is

er heel wat overeind gebleven al is het zoeken tussen het hoge

en verdorde onkruid. De kruidentuin staat er wel goed bij. Evenals

de pompoenen die we in een open veldje hebben geplant.

Er is een prachtige takkenril aangelegd als windkering op de

grens van de natuurzone. Daarachter zijn de aangeplante

struiken en bessensoorten wel aangeslagen. De aardperen op de

heuvelbedden gedijen als de beste. De aardappels, als experiment

gelegd, zijn nauwelijks terug te vinden. Aardbeienstekken hebben

warempel grote aardbeien gegeven. Zo is er nog natuurlijk meer

te vertellen. De ijsvogel wordt soms gesignaleerd tot onze grote

vreugde, misschien wordt er in de aangelegde steile wand ooit

genesteld.. Wil je meer weten, kom gerust eens lang als het hek

openstaat om zelf te aanschouwen wat er allemaal gebeurt.

Nu nog een recept. Dit keer met pompoen, appel en tomaat, alle

van de waardevolle nazomer oogst.

Recept pompoenchutney

• 1 kg hokkaido pompoen (oranje of groen), niet geschild, in

blokjes

• 4 zure appels, in blokjes

• 6 tomaten, in vieren

• 3 uien, grof gesnipperd

• Flinke hand rozijnen

• 5 cm gemberwortel in heel kleine stukjes

• 1 dl wijn of appelazijn

• 1 kopje geleisuiker of moutstroop als je geen suiker wilt

gebruiken

• 1tl mosterd

• 1 tl zeezout

Bereiding: doe alles tegelijk in een gietijzeren pan of pan met

dikke bodem. Breng aan de kook terwijl je rustig roert. Dan mag

de massa een klein uur zachtjes pruttelen. Let op dat het niet

aanbrandt anders een scheutje water toevoegen. Om de chutney

te bewaren in schone met kokend water afgespoelde potten

scheppen, zo vol mogelijk en de deksel stevig dicht draaien.

Even 5 minuten op de kop zetten en verder laten afkoelen. Het is

dan een paar maanden te bewaren.

Het smaakt erg lekker bij gekookte bietjes en een linzencurry.

Maar ook bij een simpel andijvie of rucola stamppotje.

Oude liefde roest niet

Een nieuwe rubriek in de Glimmer’lei. Bent u of kent u toevallig

ook de trotse bezitter van zo’n juweeltje op wielen? Laat het ons

weten of stuur een foto met de bijzonderheden naar: glilmmerlei@

gmail.com. Hieronder deel 2…

AUTOPASPOORT

Merk: Volkswagen

Type: Kever 1200 Deluxe

Productiejaar: 1964

Kilometerstand: 965 (uiteraard één

keer of vaker “rond” geweest)

Eigenaar: Gert Nienhuis (sinds 2012)

Taxatiewaarde: € 11.500,-

Bijzonderheden: vrijwel geheel

origineel qua uiterlijk binnen en

buitenkant, wél gerestaureerd

(carrosserie) eind vorige eeuw.

Elektronische computergestuurde

ontsteking maar alles nog steeds

6 volt.

Glimmer’lei - september 2019

11


Vereniging in de spotlights

VOETBALVERENIGING GLIMMEN

Opgericht: 1967 | Oplage: 420 | Voorzitter: Gerrit Marsman

Website: vvglimmen.com | Contact: info@vvglimmen.com

Door Iekje Wortelboer - Iedere maand kunt u op deze plaats nader kennis

maken met een van de verenigingen in ons dorp. Deze maand nemen we

een kijkje bij de Voetbal Vereniging Glimmen.

VV Glimmen is niet weg te denken in ons dorp; Sinds jaar en dag vormt

de club op het sportpark de Groenenberg een sportieve en gezellige

ontmoetingsplaats voor jong en oud. Iedereen is er welkom. Ik vertel u

natuurlijk niets nieuws als ik zeg dat voetballen gezond is en u weet natuurlijk

Berichten ook dat het beoefenen van De van Groenenberg

door. En ondertussen

een teamsport zeker voor kinderen belangrijk is. Maar in een dorp als het

blijven we werken aan het

We onze kunnen levert terugkijken de voetbalclub op een geslaagde ook een decembermaand.

belangrijke bijdrage verbeteren aan van het alles leefklimaat! wat Er is geen plek waar

Veel je gemakkelijker feestelijke kerstbijeenkomsten andere mensen in een van door alle een leeftijden, paar De Groenenberg andere gezindtes, betreft. andere werkvelden leert

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

kennen dan op de velden of in de kantine van onze In voetbalclub. mijn vorige Kenmerkend bericht voor VV Glimmen is

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we

dan ook de gemoedelijke sfeer Sylvesterloop en de belangeloze (zie foto). bezig inzet zijn van de alle akoestiek spelende te én niet-spelende leden.

Natuurlijk wil iedereen graag Volgens winnen de maar organisatie het geen verbeteren must. en met name

deden dit jaar meer het bargedeelte gezelliger

mensen mee dan ooit:

maken. De benodigde

Bij VV Glimmen wordt de competitiewedstrijden 487 mannen, vrouwen en op zaterdag gespeeld. De jeugd speelt in de ochtend,

maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

de senioren ’s middags. Maar kinderen! ook op maandagavond advies van en een vrijdagavond deskundige en worden een subsidieaanvraag er wedstrijden is in

gespeeld. Op maandag is de Het beurt nieuwe aan de jaar heren is 35+ de maak. en op Ook vrijdag werken zijn we het aan de het dames opnieuw 18+. opstarten In beide – en

inmiddels begonnen. Het

gevallen betreft het teams van startte voetballers in oudejaarsnacht die om vooral diverse bijhouden redenen – van niet onze iedere website. zaterdag kunnen of

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

willen voetballen. Zij spelen met daarom het Oud in toernooivorm en Nieuw keer (7 per tegen maand 7) een zal een beperkt kok voor aantal ons wedstrijden.

koken. Daarvoor

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest, emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens zich daarvoor aanmelden.

iets vertelde over de

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

toekomst. Het was

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

gezellig Heren druk 1 is (zie in foto’s). bepaald opzicht natuurlijk het belangrijkste de ruilbibliotheek. team Regelmatig van de club. worden Op boeken grond meegenomen van hun

Gelukkig sportieve was prestaties de periode wordt er nl. een hoofdsponsor en gevonden andere ervoor waarvan in de plaats de gezet. hele Dat vereniging houden we dus zoete zo.

van ijzelgladde wegen

vruchten plukt. Heren 1 speelt in de 3e klasse Noord En tenslotte de kunt thuiswedstrijden u alvast noteren: Op trekken 11 en/of 12 altijd maart veel doen

net achter de rug....

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

Verder belangstelling. was er Wilt op u ze ook eens zien spelen? NL Op Doet. de Net hoek als vorig van jaar. de Zodra Rijksstraatweg/Nieuwe

meer weten, berichten

14 Schoolweg januari staat een

groot bord waarop de thuiswedstrijden u hierover. worden aangekondigd. Maar op de

gebruikersoverleg. Op

keeper beschouwd zijn alle teams en alle leden of Maar ze nu mocht 4 jaar u nu of al 70 weten jaar dat oud u mee zijn, wilt even doen: belangrijk

de agenda stonden het

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren want een over club de valt stand en en staat gang natuurlijk van zaken, bij bespreken de inzet en de uitstraling van haar leden. VV Glimmen is

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe wat we dat de betreft gebruikers één meer grote kunnen gastvrije laten familie. participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als Namens het bestuur,

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus

een De paar contributie mensen is dit gekoppeld goede voorbeeld aan de om leeftijd ons bestuur en ondanks te enkele verhogingen in de afgelopen jaren nog

komen steeds versterken. de laagste Op in het de moment regio (€ dat 75 ik - dit € 165). schrijf, Nu moet Glimmen tot de gemeente Groningen is gaan behoren

deze zal (waarschijnlijk bijeenkomst nog met plaatsvinden. ingang Over van het verloop volgende ervan seizoen) UITNODIGING

de Stadjerspas hier zijn intrede doen.

kan ik dus nog niets melden.

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

De club beschikt over 3 grasvelden herneemt en het 1 gewone kunstgrasveld. Aanvang Op 20.00 dit uur. moment worden alle wedstrijden

en trainingen op het kunstgras leven gehouden weer zijn omdat gang. de andere velden i.v.m. de droogte niet gebruikt

mogen worden.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo ook voor De

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze

Wat toch zeker niet onvermeld dat mag de blijven gebruikelijke in dit stukje vereniging. is het Autiteam van VV Glimmen, waar jeugd

met een aan autisme verwante bijeenkomsten stoornis onder weer speciale condities, heel veel plezier beleeft aan het

ingepland staan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

voetballen.

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Nieuwe Kampsteeg 22,

Markeweg 9756 TE Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

13 oktober

om

2019

vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

43

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

6 Glimmer’lei - januari 2016

12 Glimmer’lei - september 2019

8

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!