25.03.2021 Views

Glimmer'lei maart 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 39e jaargang – nummer 310 –– maart December 20212015

Jeroen Waar is Hommes: Julius deze kerst?

Door redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

IT-ondernemer uit Glimmen met een missie

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Glimmenaar *Hij woonde Jeroen al meer Hommes dan twintig (45) is jaar samen op een met zolderkamer

compagnon Aschwin Tetelepta eigenaar van IT-bedrijf Enshore. Niet zomaar

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

een in Huize bedrijf, Kooikamp. want deze Het organisatie bos rondom kent had een hoge voor hem mate geen van zelfbestuur.

gebeurd,

Alle

maar

circa

waar

40

was

medewerkers

Julius nu

zijn

en vooral;

eigenlijk

wat

een

voert

beetje

hij

ondernemer geheimen. Julius en beslissen werd zelf in Glimmen hoe ze hun wel werk de doen. ‘bosjesman’ Ze kunnen in – als zijn ze schild? dat willen De sporen – via aandelencertificaten liepen verder het ook bos delen in richting in de

winst genoemd. waardestijging Zijn kop van was de markant, onderneming. als Op een die schilderij, manier probeert de eendenkooi, het bedrijf zijn maar werknemers bogen daar maximaal plotseling te motiveren af richting en ook de

mee doorgroefd. te laten delen Maar als met het heldere goed gaat. ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Door Frans Somers

Jacob nadat en Vertis Zwanet was overgenomen eens bij de familie door Ordina Goedhart hield Jeroen vragen het of wel ze

Quintusbos om er te leren

over paddenstoelen, rupsen,

voor gezien bij dit laatste bedrijf. Julius Het kortgeleden werd voor hem nog te hadden groot Jeroen spechten is geboren en ijsvogels. en getogen Wat in Glimmen. Zijn ouderlijk huis te bureaucratisch en er werd van gezien. je verwacht Maar dat nee, je je de alleen laatste met

keer was al wel een week

stond Julius aan vroeger de Parallelweg voor waar werk hij zijn jeugd doorbracht en ook je eigen specialisatie bezighield.

geleden volgens mevrouw

zijn had studie gedaan voltooide. was Na een het afstuderen goed woonde hij circa 10 jaar in

Goedhart. Dan maar eens aan

Helpman bewaard en geheim. later in Oosterhaar, Daarover maar de ruimte en het groen van Enshore

de overzijde vragen bij Flora

Glimmen zei hij niets. bleven Waarom trekken. eigenlijk Vandaar dat hij in 2013 terugverhuisde Dus rees de gedachte: waarom & Fauna. ga ik niet En voor ja mezelf hoor, beginnen? daar was

naar niet? een ruim vrijstaand huis in de Beukenlaan, waar hij woont En zo werd het bedrijf Enshore Julius geboren, die dag dat ervoor hij samen aan met het

met Het vriendin was twee Geanique dagen zoon voor Stef. Een mooi vertrekpunt voor partner Aschwin Tetelepta in einde 2009 startte. van de De middag naam Enshore geweest is

een kerst coronaproof toen het licht interview op Julius’ middels een flinke wandeling door een knipoog naar offshore outsourcing, om een paar een tuinhandschoenen

strategie waarbij

Glimmen kamer ‘s en avonds omgeving. niet werd

bedrijven bepaalde activiteiten te kopen, uitbesteden aanmaakblokjes,

goedkope

ontstoken. Dat hij ‘s ochtends

buitenlandse uitvoerders. Vooral roggebrood in de IT-wereld en een voorraad een veel

Opleiding niet verscheen aan het ontbijt

voorkomend verschijnsel, bijvoorbeeld fruit, minstens op het genoeg terrein voor van

in de Kooikamp. Dat kinderen

Werken in de IT-sector lag aanvankelijk niet voor de hand, want softwareontwikkeling, applicatiebeheer vijf dagen. en webdesign, Het werd naar steeds met

tevergeefs naar hem vroegen

na de middelbare school ging Jeroen eerst procestechnologie name India. Je kunt daarmee

vreemder…

aanzienlijk op de kosten besparen,

om een wandeling te maken

studeren

door de

aan

sneeuw.

een MTS.

Ongerust

Vervolgens Milieukunde, met als maar er liggen ook aanzienlijke *Wat risico’s moest op Julius de loer. met Met al name dat

specialisatie werd er door Waterzuiveringstechnologie, huisgenoten op aan het Van Hall op de terreinen van cultuur, voedsel communicatie en en dekens taal kunnen hoe zich

instituut. zijn kamerdeur Tijdens deze geklopt. studie, Jan die hij afrondde met een bachelor grote problemen voor doen. Zo heeft groot zelfs hij dat sommige meegenomen? projecten

diploma, van Splunder, liep hij onder eigenaar andere van stage bij zetmeelproducent Avebe compleet mislukken, of uiteindelijk Steeds meer veel vragen duurder maar uitpakken. geen

en het de huis, Milieudienst kwam aanzetten van de gemeente met een Groningen. sleutel. En Maar toen zijn de hart deur antwoorden, Enshore biedt het hiervoor werd een steeds alternatief. vreemder. Er is Roos, een korte die en in directe Huize

lag openging toen eigenlijk werd ook duidelijk al bij consultancy-achtig dat er iets vreemds werk, aan waar de je hand bij Weltevreden lijn tussen opdrachtgever woont kwam en de dienstverlener, winkel binnen want voor Enshore postzegels is een

bedrijven moest zijn. ook Op in de het keuken bed stond kunt kijken. een geopend, Zo kwam ijzeren hij voor kistje. zijn en puur voor Nederlands laatste bedrijf; kerstkaarten het is gevestigd en vroeg; in het wat voormalige is hier aan KPNgebouw

Jan aan vertelde de Laan het Corpus hele den verhaal Hoorn aan in Groningen Roos. Roos Zuid. had

de

eerste Oud en echte roestig. baan Leeg. uiteindelijk En van terecht Julius bij geen Vertis, spoor.... een IT-bedrijf hand?

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

met circa 250 medewerkers; eigenlijk de automatiseringsclub De klanten van Enshore zijn vooral grote organisaties. Enshore

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

van gingen Avebe een en aantal AKZO. huisgenoten Daar ging hij met zich Jan initieel voorop bezighouden

trap helpt deze instellingen om complexe bedrijfsapplicaties (Finance

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

met af op de weg automatisering naar buiten om van te de kijken waterzuiveringsactiviteiten

of Julius daar ergens als

en

de

ERP)

school

goed

uit

te

ging

gebruiken.

en Roos

Hierbij

het

kun

kereltje denken

ophaalde.

aan

De

de

van was. verschillende Ook in bedrijven. tuin heerste De grote echter vraag doodse daarbij stilte, is hoe op je het vrouw dagelijkse met ondersteuning verschillende van kerstkleuren medewerkers, in haar maar haar ook aan kwam het

bedrijfsprocessen constante suizen kunt van moduleren de A28 in na, automatiseringsoplossingen.

wat trouwens een stuk erbij verbeteren staan en van vertelde doelmatigheid dat haar man van deze Adriaan, applicaties die imker voor is een en

Eigenlijk minder luid kwamen was dan al normaal Jeroen’s door voorgaande flinke studies laag sneeuw en zijn die verspreid bepaald bedrijf in Glimmen aan zijn integratie bijenkasten vraagstukken. heeft staan, Julius een

interesses gisteren gevallen daarin samen was. Oh en ja, de verse brug sneeuw, naar de dat IT-wereld geeft was verse paar De keer dienstverlening had gezien richt bij het zich huisje met name aan de op Drentse de kernactiviteiten Aa op het

geslagen. sporen… Bij En Vertis ja hoor, werd richting hij vervolgens het berghok applicatie liepen consultant, voetsporen terrein (logistiek, van de productie, boomkwekerij financiën) dat verboden van toegang de betreffende is voor

business van één consultant persoon en en uiteindelijk daarvandaan teamleider. richting Maar de enkele zandweg jaren het ondernemingen. publiek, vlak bij Hiervoor de boerderij is veelvuldig van de contact familie en Ubels. een zeer Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - maart 2015 2021 1

1


personeel onder elkaar (“stand-ups”). Maar in navolging van de

praktijken bij Apple en andere Silicon Valley bedrijven mag je

bij vergaderingen in het algemeen rustig weglopen als het niet

interessant voor jou is. Spaart een hoop tijd uit…

De juridische structuur van Enshore is een holding, waar de BV

onder hangt. De certificaten hebben betrekking op de aandelen

en zijn van de holding. Als alternatief is ook wel gedacht aan een

coöperatie. Het nadeel daarvan is echter dat het een vereniging is,

die bestuurd wordt door de leden. Daarmee loop je wel het risico

in een vergadermoeras verzeild te raken; niet echt bevorderlijk

voor de slagvaardigheid van een bedrijf.

Filosofie

Maar als de werknemers allemaal hun eigen zaakjes runnen, wat

doet de bedrijfsleiding dan? Die kan zich dan focussen op de

strategie en het lange termijnbeleid. De IT-wereld is constant in

beweging. Stilzitten is er niet bij en je moet je continue aanpassen

en nieuwe concepten, producten en diensten ontwikkelen. Een

hele uitdaging, maar voor iemand die er niet van houdt om steeds

hetzelfde te doen, zoals Jeroen, is dat nou juist het boeiende van

deze functie.

Enshore is overigens een goed lopend bedrijf. De omzet neemt

gestaag toe (het afgelopen jaar met 14%). Maar omvang en groei

zijn geen doel op zichzelf. Het zelfbesturingsconcept is er vooral

op gericht om een efficiënte organisatie te realiseren, waarin

iedereen die eraan bijgedragen heeft ook eerlijk meedeelt in de

opbrengsten. En mensen moeten het fijn vinden om er te werken

en de mogelijkheid hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Als

dat lukt is de missie van Jeroen Hommes, naar eigen zeggen,

geslaagd.

goede communicatie met de opdrachtgever vereist. Daarin wil

Enshore zich vooral onderscheiden.

Zelfbestuur

Opmerkelijk is echter vooral de manier waarop het bedrijf

gerund wordt. Het is een zelfbesturende organisatie, waarin

de circa 40 medewerkers grotendeels zelf bepalen hoe ze hun

verantwoordelijkheden invullen. In feite zijn zij allemaal een

beetje ondernemer. De bedrijfsleiding bemoeit zich dan ook niet

met wat er op ‘de werkvloer’ gebeurt. De bedoeling is dat “de

medewerkers hierdoor worden uitgedaagd om zoveel mogelijk

uit zichzelf te halen. Op die manier krijg je een goed draaiende,

succesvolle organisatie.” Jeroen vindt het dan ook geen punt om

mensen aan te nemen, “die slimmer zijn dan mijzelf”. “Waarom

zou je dat soort mensen moeten vertellen wat ze moeten doen,

als ze het zelf beter weten?”.

Om de betrokkenheid en de motivatie nog verder te vergroten,

kunnen de medewerkers ook certificaten van de aandelen van

het bedrijf verwerven (tot een derde van het totaal). Die geeft hen

het recht om mee te praten over de koers van het bedrijf. Ook

delen ze daardoor mee in de winst en de waardestijging van de

onderneming.

Meetings, bloody meetings

Maar het is geen verplichting om mee te praten, ook niet als je

certificaathouder bent. Er worden sowieso weinig vergaderingen

gepland, want die houden in veel organisaties de deelnemers

vaak alleen maar van het werk terwijl ze weinig opleveren.

Wel is er regelmatig werkoverleg in het klein van groepjes

Hoofdpijn, nek-, schouder- of rugklachten?

Of liever klachten voorkomen?

Een van de volgende behandelingen kan helpen:

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)

• klassieke massage

• voetreflexzonetherapie

Vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar, vanuit de

aanvullende verzekering voor alternatieve zorg.

Tel: 06 464 855 75

Monique Mulder – Parallelweg 26 – Glimmen

www.praktijkmulder.nl

2

Glimmer’lei - maart 2021


Help de Kastanjehoeve

de crisis door

Het zijn pittige tijden voor de horeca en zo ook voor Brasserie

de Kastanjehoeve in Glimmen. Eigenaar Jeroen heeft een paar

jaar geleden een erg mooie horeca zaak opgezet in Glimmen;

heerlijk eten, fijne ambiance en 100% klantvriendelijkheid. Voor

Glimmen en omgeving is de komst van de Kastanjehoeve meer

dan alleen een restaurant.

Jeroen kijkt altijd positief en denkt in mogelijkheden maar nu

komt voor hem het einde toch steeds meer in zicht....

Tijd voor actie want we willen toch graag, zodra de horeca open

mag, weer bij Brasserie de Kastanjehoeve kunnen eten en

genieten van de gastvrijheid van Jeroen en zijn medewerkers.

Help je mee om dit ook na corona weer mogelijk te maken?

Ga voor de inzamelingsactie naar https://gofund.me/10593774.

Na een pauzejaar (2019) en een Coronajaar (2020) hebben we

als bestuur besloten om dit jaar de 7e editie van het Festival

Appelbergen te organiseren. Zoals vanouds op de zandvlakte

in het bos en weer op de vrijdag in de eerste week na de

zomervakantie, nl. vrijdag 27 augustus 2021.

Het thema van Festival Appelbergen 2021 heeft een Gronings

tintje. Naast het muziekprogramma willen we het festival graag

uitbreiden met andere vormen. We denken dan bijvoorbeeld aan

dans, het voordragen van gedichten of...

Wij zoeken voor de invulling van dit festival dus mensen in Glimmen

e.o. die deze avond willen optreden en op deze manier even

wereldberoemd worden in Glimmen. De afgelopen jaren hebben

al veel Glimmenaren hun talenten op de zandvlakte getoond en

zij weten hoe mooi het is om in zo’n sprookjesachtige omgeving

te mogen optreden. Kijk maar eens op www.festivalappelbergen.

nl en geniet van de foto’s en de filmpjes.

Graag zouden wij dus allerlei reacties vanuit ons mooie dorp

willen ontvangen. Een briefje in de brievenbus, een e-mailtje of

een telefoontje is voor ons al genoeg om contact op te nemen.

Hiernaast gaan wij natuurlijk zelf ook op zoek.

Onze helden

Een rare tijd is dit toch. De boeren protesteerden om de

stikstofregeling en nu tijdens de coronacrisis is de stikstofuitstoot

nog nooit zo laag geweest (de beesten poepen toch echt wel

net zo veel). Jarenlang kregen de hardwerkende laagbetaalde

mensen de ene na de andere bezuiniging om de oren. En nu

zijn dat opeens helden die de samenleving draaiende houden.

Leraren, vakkenvullers, zorgmedewerkers, buschauffeurs,

schoonmakers, postbodes en ga zo maar door, die houden de

economie draaiende. Ze vragen al jaren om meer waardering

en kregen steeds nee te horen en nu moeten ze in de frontlinie

doorwerken. Terwijl de hoge meneren (mevrouwen) thuiswerken

en de kinderen proberen les te geven (toch best wel moeilijk

hé) wagen zij hun leven voor iedereen. Mensen kijken weer

naar anderen en proberen ze een hart onder de riem te steken

met een kaartje, een bloemetje of boodschappen te doen (wel

lokaal anders hoor je er niet bij). Hartstikke goed natuurlijk, maar

waarom niet altijd, laat toch die mentaliteit los van ikke ikke en

de rest kan….. en geef ook eens wat meer om een ander als de

crisis voorbij is. Het is jammer dat er een virus voor nodig is om

iedereen met de neus op de feiten te drukken. En ik hoop dat ook

na de crisis iedereen doorgaat met wat ze nu aan het doen zijn,

meer naar iedereen omkijken en echt de waardering geven aan

de echte helden van nu die de wereld draaiende houden.

Berend

Namens het bestuur van de Stichting Festival Appelbergen,

Christa Harmsen en Jaap Bakker. Briefje in de bus op Eikenweg

4, per mail naar info@festivalappelbergen.nl of bellen/appen

06-23927519.

Proef verrijdbaar jeugdhonk

in Glimmen

Ons dorp heeft na alle commotie een primeur te pakken. Met

trots mag de Glimmer’lei u laten weten dat onze redactie het

voor elkaar heeft gekregen dat we een rijdend jeugdhonk mogen

uitproberen. Het idee is dat een verplaatsend jeugdhonk de

overlast voor de buurtbewoners minimaliseert en we dus met

elkaar de verantwoordelijkheid en de lasten dragen. De proef

zal ongeveer een half jaar duren en het jeugdhonk is iedere

vrijdagavond open. U moet zich een soort bouwkeet voorstellen

met een barretje, een zitje en een muziekinstallatie. Momenteel

kijken wij samen met de bedenkers van dit onderzoek welke

plekken geschikt zijn voor dit experiment. Wij denken hierbij aan

de parkeerplaats bij de tennisbanen, de ijsbaan, de parkeerplaats

bij de Meidoornlaan, de zandvlakte in het bos en het grasveldje

bij het Brempad. Mocht u andere suggesties hebben, horen wij

dit uiteraard graag. Om dit experiment aan te gaan, moet er

wel draagvlak zijn in het dorp. U kunt uw mening tot en met 31

maart laten weten aan de redactie, dan nemen wij dit mee in de

besluitvorming die de dag erna zal plaatsvinden.

Glimmer’lei - maart 2021

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4

Glimmer’lei - maart 2021


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

21 mrt. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen E.M. Hadnagy P.I.O.

28 mrt. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Prof. dr. M. Steehouder zomertijd

1 apr. 19.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Ros. Fortuin witte donderdag met

Avondmaal.

mmv de cantorij

2 apr. 19.00 uur Bartholomeuskerk Ds. Th .van Beijeren goede vrijdag

mmv vrijwilligerskoor

3 apr. 21.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. W. Slob paaswake

mmv vrijwilligerskoor

4 apr. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Ros. Fortuin pasen

mmv de cantorij

11 apr. 10.00 uur Bartholomeuskerk D.a A. van Beijeren

18 apr. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. J. van der Meent

25 apr. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred Karelse mmv de cantorij

alle diensten zijn

via Kerkomroep.nl

en locatie Glimmen

te beluisteren

vanwege corona

zijn in de maanden

t/m maart 2021

geen diensten in

noordlaren

Kerkdiensten met Pasen

De Paasdiensten in de Trefpuntkerk worden met geluid én

beeld uitgezonden via YouTube. Als het even kan, is er ook

een aantal kerkgangers bij aanwezig.

Uiteraard moeten we een slag om de arm houden. Maar graag

gaat de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen ervanuit

dat de kerkdiensten met Pasen weer toegankelijk zullen zijn voor

kerkgangers. Op eenzelfde manier als in het najaar: met maximaal

dertig mensen, met een paar zangers die voor en namens ons

zingen, zonder koffie naderhand, en mét aanmelding vooraf.

De kerkenraad realiseert zich dat het misschien niet voor

iedereen veilig genoeg is om dan te komen. Wellicht is er ook

veel meer belangstelling dan dat er plaatsen zijn. Daarom

worden de bijzondere diensten op de dagen rond Pasen mét

beeld opgenomen en uitgezonden via YouTube. De links zullen

vanaf het begin van de Stille Week te vinden zijn op de website

van de gemeente: www.pkn-ng.nl/pasen2021.

Het gaat om de diensten op Witte Donderdag (19.00 uur –

met avondmaal, da. Rosita Fortuin), Goede Vrijdag (19.00

uur, ds. Theo van Beijeren), de Paaswake op Stille Zaterdag

(aanvangstijd afhankelijk van de avondklok - zie t.z.t. www.pknng.nl

- ds. Wouter Slob) en de dienst op Paaszondag (10.00 uur,

da. Rosita Fortuin).

Al deze diensten worden gehouden en uitgezonden vanuit de

Trefpuntkerk in Glimmen. De Bartholomeuskerk in Noordlaren is

op Paaszondag open van 14.30 tot 17.00 uur voor een persoonlijk

moment van bezinning of het aansteken van een kaarsje.

Check voor de doorgang van de plannen, de precieze

aanvangstijden en de aanmeldingsmogelijkheden de website

van de kerk: www.pkn-ng.nl.

Dick Vos

Goede doelen, oud papier

opbrengst

In Haren en Glimmen kunt u al vele jaren uw oud papier inleveren,

met de opbrengsten hiervan ondersteunen we belangrijke

projecten of stichtingen. De diaconie van de kerk te Noordlaren/

Glimmen is blij u te kunnen vertellen dat wij 3 maatschappelijke

projecten mochten ondersteunen eind 2020. Dankzij alle mensen

die trouw hun oud papier kwamen brengen en de inzet van

veel vrijwilligers in Haren en Glimmen mochten wij een bedrag

van € 4000,- verdelen. Wij hebben voor 3 verschillende doelen

gekomen.

1. De YuvaLok Child foundation heeft € 2000,- gekregen. Deze

stichting zet zich in voor de kinderen in de sloppenwijken van

Bangalore in India.

2. Leger des Heils Groningen afdeling Kostersgang heeft

€ 1000,- ontvangen. Aan de kostersgang worden dak – en

thuislozen opgevangen, ze zijn hier welkom voor een kop

koffie of voor andere faciliteiten. Er wordt getracht de bezoeker

weer een perspectief te geven voor een zelfstandig leven.

3. Eco zorgboerderij de Mikkelhorst in Haren heeft € 1000,-

gekregen. De zorgboerderij neemt een belangrijke plaats in

binnen onze gemeente, er wordt professionele dagbesteding

gegeven aan diverse groepen binnen onze samenleving.

Zoals voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en voor

mensen met een verstandelijke beperking.

Het is fijn dat wij als gezamenlijke kerken iets mochten bijdragen aan

onze medemens die samen met ons onderweg is op de levensweg.

U ziet uw inzet om oud papier te brengen wordt goed besteedt.

Wanneer kunt u oud papier inleveren;

Elke vrijdag van 8:00 - 20:00 uur en zaterdags van 9:00 - 12:00

uur aan de Beatrixlaan in Haren tegenover de Nicolaaskerk.

Elke 2e zaterdag van de maand in Glimmen aan de meidoornlaan

van 9:00 - 12:00 uur.

Namens alle vrijwilligers en stichting oud papier heel erg bedankt.

Glimmer’lei - maart 2021 5


Zand erover

De coöperatie Zonneweide Glimmen

levert stroom aan Greenchoice.

Wilt u de Glimmense stroom gebruiken? Wordt dan

klant van Greenchoice.

Als u zich aanmeldt via de website van de

Zonneweide, krijgt u een speciaal tarief. Dat scheelt

al gauw € 50 per jaar op uw energierekening.

En u steunt daarmee ook nog eens de coöperatie.

Om hier van te profiteren hoeft u geen

lid van de coöperatie te zijn!

Kijk op https://www.greenchoice.nl/zonneweideglimmen/

Een gewone doordeweekse dag. Iemand doet een briefje bij

de bewoners van de Oude Boerenweg en de Hoge Hereweg

in de bus. De normaal gesproken zo rustige en idyllische

zandwegen komen abrupt tot leven.

Door Marjolein Dresden-Hommes

Het begon allemaal op maandag 1 maart met een brief dat

meerdere bewoners van de Hoge Hereweg (deels) verharding

wensten van de zandweg. Men was zat van de slechte

begaanbaarheid, het zand in huis en de stof in de neus op

warme dagen. Overige bewoners werd in de brief gevraagd

hun handtekening te plaatsen om een vuist te maken naar de

gemeente.

Als er iets voor stof in de neus gezorgd heeft, is het wel deze

brief. Er was flink wat figuurlijk stof opgewaaid. Wat vooral in de

app, mail en spontane vergaderingen op straat voorbijkwam, was

de vraag wie dan al die bewoners zijn die voor verharding van de

zandwegen willen gaan en hoe groot deze groep is.

Raadhuisplein 14, Haren

050-5344629

Behandelt ook in Glimmen op afspraak!

Markeweg 17, Glimmen (Dorpshuis)

Sinds kort werken wij samen met Martin

Starkenburg (Personal Trainer)

Zie: www.fysioharen.nl

Wat volgde is boosheid, verontwaardiging en actie. Na inspanning

van velen is de conclusie helder. Onze zandwegen zijn terecht

beschermd gebied. De zandwegen zijn echter slecht van kwaliteit.

Stof, zand, tja dat hoort er gewoonweg bij, evenals regenplassen

en kuilen bij langdurig slecht weer. De oudere bewoners weten

echter tot in detail te vertellen hoe het onderhoud er vroeger aan

toe ging, toen de zandweg prima begaanbaar was en hoe dit nu

niet goed gebeurt. Men zegt dat dit te maken heeft met verschillen

in visie bij de gemeente Groningen. Onder de (zand)streep komt

het erop neer dat de bewoners actie gaan ondernemen richting

gemeente. De boodschap is helder; de zandweg is prachtig en

onlosmakelijk verbonden met onze omgeving. Het moet een

verkeersluwe 30 km zone worden die beter onderhouden wordt.

Bewoners willen garantie dat hulpdiensten hen kan bereiken, ook

als het toevallig die dag regent.

Ik kan u vertellen beste lezer, deze brief is ondanks alle commotie

achteraf een zegen geweest. De bewoners van de zandwegen

hebben in tijden niet zoveel contact met elkaar gehad. Iedereen

weet weer hoe het met de buren gaat, we zijn een stap dichterbij

een betere zandweg en nieuwe mensen hebben elkaar ontmoet.

Prachtig.

Wij verzorgen financiële zekerheid voor meer dan

11.000 particulieren en bedrijven in de wijde omtrek

van Glimmen, Haren en de stad Groningen.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over

verzekeringen, hypotheken, financiële adviezen inzake

geld over, geld tekort, zowel particulier als zakelijk.

Kantoren:

Rijksstraatweg 18 Haren | Meentweg 11 Glimmen

Telefoon 050-5348330

6

Glimmer’lei - maart 2021


NIEUWS

van

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering Vereniging

Plaatselijk Belang Glimmen

Aangezien het op dit moment nog niet duidelijk is of we een

fysieke Algemene Ledenvergadering kunnen houden, hebben we

besloten om ook dit jaar de vergadering digitaal te organiseren.

Het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen nodigt

de inwoners van Glimmen en de directe omgeving, waaronder

Harenermolen, van harte uit voor de jaarvergadering op dinsdag

13 april 2021, ‘inloop’ vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur.

De agenda, vergaderstukken en link naar de jaarvergadering

zullen twee weken voorafgaand aan de vergadering worden

geplaatst op www.pb-glimmen.nl.

De stand van zaken rond de discussie kleinschalige

zonneparken in de Groene Parel

Plaatselijk Belang Glimmen is samen met collega-organisaties

in gesprek met de gemeente Groningen over het aanwijzen van

locaties voor (relatief) kleine (< dan 10 hectare) zonneparken in de

buitengebieden van de gemeente. Dus ook in het kleinschalige,

intieme en cultuurhistorisch waardevolle landschap in en rond

Glimmen.

In gesprek met de gemeente Groningen

De gemeente heeft aangegeven hierover in gesprek te willen gaan

met de bewoners. Dit werd door veel organisaties en inwoners

van het gebied niet zo ervaren. De aanpak van de gemeente werd

voornamelijk gezien als een top-down benadering in plaats van

de door de bewoners gewenste bottom-up benadering, waarbij

op dit moment ten onrechte geen aandacht is voor alternatieven

voor zonneparken om de energietransitie vorm te kunnen geven.

Daarnaast gingen de discussies tot nu toe met name over de

inhoud en niet zozeer over het proces. Zo werd er uitvoerig

gediscussieerd over cijfermateriaal zoals opbrengst per

zonnepaneel, de landelijke taakstelling in Megawatts, de

draagkracht van daken (die eerst vol gelegd zouden moeten

worden). Kortom: het gesprek in januari gaf niet het gewenste

resultaat.

De gemeente heeft eind februari de bewoners een nieuwe

handreiking gedaan en er zijn op 2 en 4 maart kleinere

bijeenkomsten georganiseerd voor de verschillende (belangen)

organisaties. Elke organisatie kreeg kort spreektijd om aan te

geven wat voor hen (en hun achterban) van belang was.

Ook Plaatselijk Belang Glimmen heeft dit gedaan. Plaatselijk

Belang Glimmen richt zich zoveel mogelijk op het proces om er

op die manier voor te zorgen dat de wensen en zorgen van onze

bewoners goed worden meegenomen in de belangenafweging.

Hoe nu verder?

Wij blijven de discussie nauwlettend volgen, overleggen en

trekken waar mogelijk gezamenlijk op met onder andere

Duurzaam Glimmen, Stichting Landelijk Gebied Haren en onze

collega-organisaties uit Onnen, Noordlaren, Haren en Essen.

Daarnaast blijven we met de gemeente in gesprek om op die

manier de belangen van alle Glimmenaren te behartigen. Als u

behoefte heeft om naar aanleiding van dit bericht te reageren

en/of u wilt hierover met ons meedenken, mail dan naar info@

pb-glimmen.nl.

Jeugd

Vanuit Plaatselijk Belang Glimmen is de afgelopen periode

met veel mensen gesproken. Er is nog niet uitgebreid met de

jeugd zelf gesproken, maar de eerste contacten zijn gelegd, ook

met ouders. Daarnaast onderhoudt Plaatselijk Belang goede

contacten met jongerenwerk en de gemeente Groningen. De

ondervonden overlast is momenteel lager, vermoedelijk door een

combinatie van goede wil en de avondklok. In het voorjaar wil

Plaatselijk Belang alle behoeften en ideeën samenbrengen.

Suggesties?

Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft tot doel het woonen

leefklimaat in het dorp Glimmen en z’n directe omgeving,

waaronder Harenermolen, in stand te houden en waar nodig te

verbeteren. Meer informatie, waaronder de Dorpsvisie Glimmen

2018-2043, kunt u vinden op www.pb-glimmen.nl.

Heeft u suggesties voor ons? Stuur een bericht naar:

info@pb-glimmen.nl.

Voor jongeren:

Wandelen en praten over

lastige tijden

Annetje Brunner uit Glimmen is bekend door haar praktijk voor

mindfulness. Ze biedt nu ook als wandelcoach wandelingen met

inhoud aan, speciaal aan jongeren die worstelen met de crisis.

Het gaat om een landelijk initiatief onder de naam ‘Samen voor

de jongeren’. Ze loopt graag en belangeloos een stukje met de

jongere mee, letterlijk en figuurlijk. Ze luistert, kijkt nergens van op

en geeft je alleen advies als je er om vraagt. In de maand maart is

een wandeling gratis. Stuur een mail naar info@dewerkschuur.nl

of bel: 06-45085157

Glimmer’lei - maart 2021 7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8

Glimmer’lei - maart 2021


Beeldhouwer Johanna verlaat Glimmen

Johanna Nijlunsing; een kleurrijke beeldhouwer in Glimmen en toevallig ook nog mijn buurvrouw. Vele lezers zullen Johanna

kennen van haar beelden, voornamelijk gemaakt van hout. Johanna is een bezige bij. Ze doet werkelijk van alles. Zo geeft zij

verschillende cursussen houtbewerken en maakt in opdracht houten graftekens. Johanna was ooit actief in de VVV en is zo’n

acht jaar lang redactielid van de Glimmer’lei geweest. De lei heeft jaren geleden een hoofdartikel over Johanna gepubliceerd.

Nu zij de stap zet om ons dorp, na bijna 30 jaar te verlaten, kunnen we dit niet stilletjes voorbij laten gaan.

Door Marjolein Dresden-Hommes

Als ik, zoals altijd na een hartelijke ontvangst, bij Johanna

binnenkom, zie ik overal waar ik kijk haar creaties. Niet alleen

in de vorm van grote en kleine beeldjes, vormen of andere

kunstwerken, maar vooral ook geïntegreerd in het interieur. Je

moet echt goed rondkijken om alles te ontdekken. Zelf zit ze

aan tafel met voor zich

een dikke plak van

een boomstam die ze

als schrijfplank lijkt te

gebruiken. Kortom, je

kunt wel stellen dat

hout en kunst een

belangrijke plek in haar

leven hebben.

Johanna vertelt dat

ze in de week van dit

gesprek alweer 35

jaar beeldhouwer is

en 30 jaar geleden de

diagnose Bechterew

kreeg. Het plan was dit

groots te vieren maar

daar heeft de corona

tijd een (houten) stokje

voor gestoken. Ze viert

het toch, maar dan met

een vriendin. U leest

het goed, Johanna

viert niet alleen haar jubileum van haar vak, maar ook die van

haar ziekte. “Deze ziekte heeft mij gewoon ook ontzettend veel

gebracht, het is niet alleen maar moeilijk en naar”, vertelt ze. De

ziekte zorgt er onder andere voor dat zij de kleine dingen van het

leven echt waardeert, niets als vanzelfsprekend ziet en als geen

ander weet dat knokken erbij hoort. Iedereen weet dit, maar niet

iedereen voelt dit.

Veertig jaar geleden ging Johanna naar de biodynamische landen

tuinbouwschool. Motivatie was haar zorg om onze natuurlijke

omgeving, onze aarde. “Ik lag er ’s nachts van wakker, veertig jaar

geleden en moet je nu zien, we beginnen het gelukkig allemaal te

zien. Destijds werd ik erom uitgelachen”.

Nu gaat ze verhuizen naar Peize. Johanna haar ogen glinsteren

als ze over de nieuwe plek vertelt. Er zijn o.a. kikkerpoelen, een

zwemvijver en een sauna (hetgeen met haar ziekte onmisbaar

is), een heidetuin voor de zandbijen, een boomgaard, een

bos. Kortom één groot paradijs. De vorige bewoners hebben

het weiland rond het huis met veel liefde omgetoverd tot deze

natuurtuin. Een taak die Johanna en haar vriendin Dienke met

groot plezier voortzetten. Haar opleiding komt hierbij weer goed

van pas. Hout bewerken blijft haar grote passie maar daarnaast

gaat ze workshops geven in landschapskunst. “Het idee is eigenlijk

heel eenvoudig, je maakt gebruik van natuurlijke materialen die

ter plekke voorhanden zijn, maakt er een vorm mee die mag

blijven of verdwijnen”. Kleine of grote cirkels, spiralen, rechte

lijnen, kegels, bollen, piramides van steen, takken, bladeren,

zand, klei, veen of turf, gebruik makend van water, vuur en wind.

Haar grote voorbeeld is Andy Goldsworthy.

Als ik Johanna vraag

wat zij gaat missen

zegt zij vrijwel meteen:

“De mensen en de

bomen”. Ze vertelt dat

ze de oude eiken in

onze straat (Oude

Boerenweg) stuk voor

stuk gefotografeerd

heeft toen ze in een

winter wit ‘berijpt'

waren vlak voordat

de ijskristallen als

‘sneeuw’ voor de zon

zouden verdwijnen.

Dat is voor mij typisch

Johanna. Zij geeft

uiting aan emoties die

we allemaal kennen en

weet deze manier van

‘met gevoel om gaan’

meteen op je over te

brengen. Als afscheid

van haar huidige stek, heeft ze houten potten gemaakt die ze

gevuld heeft met materiaal van eigen erf (zie foto). Deze potten

krijgen een plek in haar nieuwe tuin en mogen daar met de jaren

langzaam vergaan. De cirkel is rond.

Glimmer’lei - maart 2021 9


Ook in Glimmen bevingsschade?

Aardbevingen in Glimmen? Je zou denken dat Glimmen buiten het schadegebied ligt en dat maakt inwoners wellicht minder

alert op bevingsschade aan hun woning. Het is echter de moeite waard om toch even kritisch te (laten) kijken naar scheurtjes in

muren. Glimmer'lei helpt u een beetje op weg.

Door Hein Bloemink

Bevingen?

Het is aannemelijk dat de aarde in Glimmen ook heeft getrild,

ook al zijn we ons er nauwelijks van bewust. Laten we het eens

vergelijken met Haren, waar vrijwel niemand wakker wordt van

bevingen. Toch zijn er ondergronds bevingen geregistreerd.

Epicentrum Haren (schaal van Rigter)

5 juni 2011 – 1.5

17 mei 2001 – 1.4

10 augustus 2012 – 1.5

20 september 2017 – 1.4

6 juli 2014 – 0.9

Epicentrum Onnen (schaal van Rigter)

28 mei 2011 – 1.7

8 mei 2015 – 1.1

Gegevens van Glimmen hebben we niet voorhanden, maar

je mag aannemen dat ons dorp ook gevolgen ondervindt van

bovenstaande en andere bevingen. Om die reden is het goed

om schades aan uw huis voor de zekerheid te melden bij de

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Dat gaat heel

eenvoudig.

Stap 1: Melding doen. U meldt uw schade via de website

www.schadedoormijnbouw.nl of telefonisch via

0800-4444111. U levert zo veel mogelijk informatie

aan. Bijvoorbeeld wat u weet over het eigendom, het

gebruik van het pand, de oorzaak en een omschrijving

van de schade.

Stap 2:

U ontvangt binnen een week een bevestiging van uw

schademelding. Ondertussen gaat men alvast aan de

slag met het voorbereiden van de vervolgstappen in

de procedure.

Stap 3: Er worden een onafhankelijke deskundige en een

zaakbegeleider aan u toegewezen.

Stap 4: Er komt een afspraak voor een schade-opname.

De zaakbegeleider is daarbij aanwezig, als u dat

wilt. De schade-opname wordt uitgevoerd door een

aannemer, een schade-opnemer of een onafhankelijke

deskundige, al naar gelang uw wensen.

Subsidie op de koop toe

Bij toegekende mijnbouwschade boven de € 1000,- kunt u

subsidie aanvragen. Dit is een subsidie tot max. €4.000,- voor

energiebesparende maatregelen. Zie www.snn.nl (zoek op

subsidie waardevermeerdering).

Het wordt snel afgewerkt

Mensen met bevingsschade (ook in Glimmen) zijn over het

algemeen zeer tevreden over de afwikkeling, met name over

de snelheid van het proces. Wie dus verdachte schade aan zijn

woning ontdekt, kan het er gerust op wagen.

Bomenkap ‘desastreus en

onnodig’?

Inwoners van Glimmen hebben onlangs met schrik

geconstateerd dat er nabij de Drentse Aa een omvangrijke

bomenkap plaatsvindt. Thouraya Dil, voorzitter van de

Stichting Landelijk Gebied Haren trok aan de bel.

Dil: “Deze kap vindt plaats op de kade van de Drentse Aa ter

hoogte van de Oosterbroekweg bij de brug over de Aa in

Glimmen en langs de Punterweg richting de Punt. Hier vindt

een kaalslag plaats die zijn weerga niet kent. De mannen die

ermee bezig waren antwoordden op mijn waarom vraag, dat

de kade opgehoogd moet worden in verband met hoogwater.”

Volgens Dil komt zo’n hoogwaterstand eens in de honderd jaar

voor en ze vindt de maatregel daarom discutabel. Ze zegt: “Het

achterland bestaat uit weiden van Staatsbosbeheer en die zijn

juist bedoeld als overstromingsgebied in geval van extreem hoge

waterstanden. Wij zijn totaal verrast door deze onzinnige en voor

de natuur en biodiversiteit desastreuze actie.”

Cora Kuiper van Hunze en Aa’s reageert:

“De bomenkap is nodig om de kade langs de Drentsche Aa

te kunnen stabiliseren. We starten hier in de zomer met het

versterken van deze kade. Deze versterking is nodig voor de

waterveiligheid van de Drentse Aa. De bomen in het talud van

de kade maken de kade zwakker."

Stap 5:

Stap 6:

U ontvangt een adviesrapport, waarin staat of de

schade door bevingen komt en wat de kosten voor het

herstel zullen zijn. U kunt daar binnen twee weken op

reageren.

Als u akkoord gaat met het rapport, wordt het geld aan

u overgemaakt en kunt u het herstel gaan regelen met

een aannemer.

10

Glimmer’lei - maart 2021


150 jaar begraven op de ‘nieuwe’ begraafplaats te Noordlaren

Door Theo Sieling

De begraafplaats in Noordlaren bestaat 150 jaar. Het is een bijzondere plek tussen dorp en bos en een plek met veel geschiedenis.

Veel inwoners van Noordlaren en Glimmen zijn er op de één of andere manier bij betrokken.

Voor het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse

Gemeente Noordlaren-Glimmen – de eigenaar en beheerder van

de begraafplaats – is de grote betrokkenheid aanleiding om ruim

aandacht te besteden aan het jubileum. Hoe precies en wanneer

is om de u bekende reden nog niet goed aan te geven. Maar één

ding is wel zeker: er wordt dit jaar een boek over de begraafplaats

gepresenteerd. Een bijzonder boek!

e-mailadres. Voorinschrijving kan tot 1 juni.

We hopen dat veel inwoners van Noordlaren en Glimmen veel

plezier gaan beleven aan het lezen van dit boek.

Onder de klokslag van Noordlaren

De ‘nieuwe’ begraafplaats 1871-2021

Een begraafplaats zonder verhalen is maar een dooie boel! Het

150-jarige bestaan is verbonden met talloze verhalen – van en

over overledenen, van nabestaanden, van mensen die zorg

hebben voor de begraafplaats en van alle inwoners uit het gebied

die zich betrokken voelen.

Een aantal van deze verhalen heeft een plek gekregen in

het boek: informatief, interessant, aangrijpend, tragisch en

persoonlijk. Voor de totstandkoming zijn gesprekken gevoerd met

(oud-)inwoners en nabestaanden. Naast verhalen bevat het boek

veel foto’s en is er aandacht voor rituelen, teksten en tekens op

de begraafplaats.

Voorinschrijving

Er worden 400 exemplaren gedrukt. Er komen geen nieuwe als

ze op zijn. Het boekje komt uit in de Harener Historische Reeks

en Friso Bavinck uit Haren is de schrijver. De prijs is € 13,50 en

het is nu mogelijk het boek bij voorinschrijving te bestellen.

U kunt uw exemplaar online reserveren bij de secretaris van

het College van Kerkrentmeesters: cvk@pkn-ng.nl. Een briefje

door de bus bij Dick Vos (de kosterij, Lageweg 45) volstaat

ook. Vermeld bij uw bestelling duidelijk uw naam en adres, het

aantal exemplaren dat u ontvangen wilt, en als u dat hebt uw

Update Energie Cooperatie

Zonneweide Glimmen

De technische installatie van de Zonneweide nadert inmiddels

haar voltooiing! Dat dit nu al kan is mogelijk dankzij de vele

mensen die zich hebben aangemeld als lid. De zonneweide

gaat vanaf begin april stroom leveren voor de 329 leden van de

coöperatie, waaronder 67 uit Glimmen met o.a. de Quintusschool

en dorpshuis de Groenenberg. In de loop van april kan worden

begonnen met het ecologische deel: inzaaien en in het najaar

met het aanplanten van inheemse bomen en struiken.

Verwachte Jaarproductie ongeveer 1500 Mwh; elektriciteit voor

gemiddeld 550 huishoudens; besparing Co2> 970.000 kg per

jaar.

www.zonneweideglimmen.nl

Glimmer’lei - maart 2021 11


Oude liefde roest niet

Triumph Bonneville uit 1968

Berichten van De Groenenberg

door. En ondertussen

De bezorger van de Glimmerlei had het blijven we werken aan het

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

natuurlijk al lang gezien: er staat ergens een verbeteren van alles wat

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar De Groenenberg betreft.

vrijwilligers motor in sfeervol een huis…Vreemd, versierd dorpshuis. waarom Kerstlunches, staat

In mijn vorige bericht

kerstborrels, die motor kerstdrive, daar, wat jaarafsluitingen is het verhaal en erachter?

de jaarlijkse meldde ik al dat we

Sylvesterloop (zie foto).

Hoe hard kan ie? De Glimmer’lei trok er op bezig zijn de akoestiek te

Volgens de organisatie verbeteren en met name

uit om het verhaal op te halen. deden dit jaar meer het bargedeelte gezelliger

mensen mee dan ooit: te maken. De benodigde

487 mannen, vrouwen en

De motor, een Bonnie zoals de afkorting liefdevol maatregelen luidt, is een zijn Engelse ons inmiddels motor bekend van 650cc dankzij met het zo’n gratis

kinderen!

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

50PK. In de sixties de supersport Het nieuwe motor waarvan jaar is iedere motorrijder droomde. De naam Bonneville

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

komt van de zoutvlaktes in inmiddels de US waar begonnen. in de Het jaren vooral 50 door bijhouden Triumph – van wereldsnelheidsrecords onze website.

werd

gevestigd.

startte in oudejaarsnacht Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

met het Oud en Nieuw keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

vrijwilligers. Richard Geelof Het moet is een al gezellige meer dan happening 35 jaar zijn eigenaar geweest, van deze motor. “Gekocht toen ik studeerde. Ik

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

die had doorging indertijd tot ook een al uur een of 5! andere Op 8 Triumph januari is motor, er een maar moment dit dat model u dit leest vond heeft ik echt Olga Vos het al mooist. weer een In Indisch mijn

gezamenlijke studentenhuis Nieuwjaarsreceptie - vertelt Richard- geweest stond van de deze besturen motor buffet ook verzorgd. al in de Een kamer. kleine Ik wijziging: had geen Wouter stalling Zunneberg in de

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in

samenwerking

binnenstad en

met

sleutelen

het Vrijdagavondcafé.

tussen het

Vrijwilligers

studeren

van

door, kan maakte voorlopig het niet wel meer zo makkelijk voor ons zijn om culinaire de motor driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

in de

het kamer Café hadden te hebben heerlijke staan. hapjes En gemaakt eigenlijk en alle is er bezoekers niets veranderd:

heeft. Maar

ruimtegebrek,

vanaf april mogen

ditmaal

we hem

in de

weer

schuur,

inroosteren.

leidt

werden ertoe dat door de beide motor besturen ’s winters getrakteerd binnen op in huis twee staat. gratis De We schuur hebben staat een vervanging namelijk gevonden: vol met andere op 29 januari motoren”. zal er

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

nieuwe Wordt voorzitter, er ook op Jan gereden? Hommes, voorstelde “Jazeker! die En vervolgens hard ook, tenminste dat gevoel krijg je als je er op rijdt, en

zich daarvoor aanmelden.

iets als je vertelde motor over met de de kickstarter tot leven hebt gewekt. Nog een Het kleine geluid wijziging: is fenomenaal, we hebben het trilt de allemaal ideeënbus

toekomst. behoorlijk, Het en het was gevoel van snelheid is niet recht weggedaan. evenredig Die met werd de snelheidsmeter. niet gebruikt. Wat wel Officieel goed loopt, is dit is

gezellig het type druk T120, (zie foto’s). waar 120 staat voor de topsnelheid de van ruilbibliotheek. ‘120 miles Regelmatig per hour’, worden zo’n 200km/u. boeken meegenomen Maar ik

Gelukkig was de periode

en andere ervoor in plaats gezet. Dat houden we dus zo.

van adviseer ijzelgladde om anticiperend wegen te rijden. En niet de topsnelheid aan te houden als kruissnelheid”.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

net achter de rug....

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

Verder Nou stonden was er de op oude Engelse motorfietsen meer NL Doet. bekend Net als vorig om jaar. hun Zodra ‘karakter’ we meer dan weten, om berichten hun

14 betrouwbaarheid. januari een Daarom is het rijden één ding, we maar u hierover. het sleutelen en onderhoud is de andere

gebruikersoverleg. Op

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

de kant. agenda “Je moet stonden weten het wat je doet zeg ik altijd. Met Claire, toen nog vriendin, zijn we op een Triumph

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren Trident uit over 1974 de stand vele en vakanties gang van door zaken, Europa bespreken gereden. emailadres: Kwamen degroenenberg@gmail.com!

we aan op een camping in de

hoe Peloponnesos, we de gebruikers schreeuwt meer kunnen een laten Duitse participeren collega motorrijder en tegen zijn vrienden ‘Guck mal! Er ist ganz

het unten voorstellen am alten van Triumph. onze nieuwe Er voorzitter. ist ganz verrückt’. We zijn als Nou Namens dat viel het bestuur, wel mee hoor. Gewoon 5 weken op

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus

een vakantie, paar mensen dan kom dit goede je nog voorbeeld eens ergens”. om ons Ook bestuur de Trident te wordt vandaag de dag ook nog veel gebruikt.

komen Onder versterken. meer voor Op tripjes het moment naar dat Engeland. ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

kan ik dus nog niets melden.

Nog even wat details voor de liefhebber: de 650 Bonneville Algemene is Leden een staande Vergadering tweecilinder IJsvereniging met dubbele Glimmen.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

carburateurs, onderliggende herneemt nokkenassen het gewone met klepstoters. De motor in Glimmen is beter dan dat

Aanvang 20.00 uur.

hij ooit uit de fabriek kwam omdat leven weer er nu zijn o.m. gang. elektronische ontsteking, verbeterde lagers, oliefilter

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

en andere modificaties zijn gedaan. Zo ook voor De

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen

Dus kijk niet verbaasd als je binnenkort mee te denken en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke op de Rijksstraatweg een oude Triumph voorbij ziet schieten

vereniging.

Hij is van een mede-dorpsgenoot. bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren vóór: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 11 april of per 2021 en feestdag. De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 16

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - maart 2021

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!