09.12.2021 Views

Tourette Magazine dec 2021 WEB

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TOURETTE<br />

Nummer 42 - <strong>dec</strong>ember <strong>2021</strong> - 39 e jaargang<br />

Werken met <strong>Tourette</strong><br />

“Wanneer is het een goed<br />

moment op je werk om te<br />

zeggen: ik ben transgender<br />

en ik heb <strong>Tourette</strong>!”<br />

De diagnose van<br />

Hermi Haans<br />

“Met mijn dochter kan ik<br />

goedmaken wat ik zelf<br />

vroeger gemist heb”<br />

De weg van regulier<br />

naar cluster<br />

4-speciaalonderwijs


INHOUD<br />

VAN HET BESTUUR<br />

<strong>Magazine</strong> van<br />

Stichting Gilles de la <strong>Tourette</strong><br />

Nummer 42<br />

December <strong>2021</strong>, 39 e jaargang<br />

Van het bestuur<br />

Pagina 2<br />

<strong>Tourette</strong> Portret met<br />

Lucas Brands<br />

Pagina 3 - 6<br />

Oproep Tackle your Tics<br />

Pagina 6<br />

Column Janine Postmus<br />

Pagina 7<br />

De diagnose<br />

Pagina 8 - 9<br />

Werken met <strong>Tourette</strong><br />

Pagina 10 - 12<br />

Afscheid Bart<br />

Pagina 13<br />

Fair Buitenleven<br />

Pagina 13<br />

Cluster 4-scholen<br />

Pagina 14 - 15<br />

Voor je gelezen<br />

Pagina 16 - 17<br />

Onderzoeksnieuws<br />

Pagina 18 - 20<br />

Proefschrift Thaïra Openneer<br />

Pagina 21 - 23<br />

Fidget toys<br />

Pagina 24 - 25<br />

Nieuw redactielid<br />

Pagina 25<br />

Vrijwilliger aan het woord<br />

Pagina 26 - 27<br />

“Tijd om iets terug<br />

te doen”<br />

Door: Jasper Foolen<br />

In 1984, zes jaar na mijn geboorte, werd<br />

geconstateerd dat ik gewoon wat tics had.<br />

Veel kinderen hadden dat nu eenmaal, dat<br />

zou vanzelf weggaan. Jaren en sessies<br />

later kwam vanuit het Sophia Kinderziekenhuis<br />

de diagnose ‘syndroom van Gilles<br />

de la <strong>Tourette</strong>’. Daarbij lag de nadruk op<br />

het woord syndroom, met andere woorden:<br />

wij weten ook niet precies wat er<br />

met die gozer aan de hand is. De eerste<br />

kind-herinnering, de zogenaamde ijsco<br />

nadat psychologen mij via geblindeerde<br />

ruiten observeerden, denk ik tenminste.<br />

Mijn DNA-foutjes laten me juist niet door<br />

geblindeerde ruiten kijken. Sterker nog, ze<br />

zorgen er vooral voor dat in het bijzonder<br />

mijn omgeving baat heeft bij mijn positieve<br />

eigenschappen. Veel te leren dus nog.<br />

Toch duurde het tot 2020 voordat ik mijn<br />

syndroom als beroepsmatig onderzoeker<br />

ging onderzoeken. De wieltjes in mijn<br />

hoofd draaien zeer waarschijnlijk toch<br />

echt anders dan die van de overige 99%<br />

van de bevolking. Nooit staan ze stil en<br />

nooit draaien ze op normale snelheid.<br />

Geen wonder dat slapen, in tegenstelling<br />

tot in slaap vallen, mijn grootste passie is.<br />

olifant. Niet vreemd misschien? <strong>Tourette</strong><br />

is voornamelijk bekend door bedenkelijke<br />

imitaties van quasi-acteurs die schitteren<br />

in – op z’n best – middelmatigheid. Niet<br />

echt iets om extreem open over te zijn,<br />

toch?<br />

Wat noodzaak dus voor positievere bekendheid.<br />

Bekend ben ik overigens niet,<br />

en ik heb ook niet echt plannen, maar<br />

voor wat het waard is: mijn naam is Jasper<br />

Foolen, ik werk als universitair docent in<br />

Eindhoven en woon in Waalre met mijn<br />

vriendin en dochter van vijf jaar.<br />

Een belangrijke reden voor mij om bij<br />

het bestuur te gaan. Echte mensen met<br />

<strong>Tourette</strong> ontmoeten die er niet de spot<br />

mee drijven. Tijdens mijn eigen zoektocht<br />

heeft Stichting Gilles de la <strong>Tourette</strong> via de<br />

website, de fantastische campagnes en<br />

de boekenlijst die ik heb doorgespit, al<br />

erg veel betekend in mijn zelfontdekking<br />

en zelferkenning. Jullie allemaal, zeker<br />

ook jij als lezer, ben ik dan ook veel dank<br />

verschuldigd. Tijd om iets terug te doen!<br />

Als penningmeester ga ik me uiteraard<br />

druk maken om de centen. Daarnaast zie<br />

ik graag de bekendheid, de kennis en het<br />

contact verder ontwikkelen. Een pakketje<br />

met als inhoud: dit is mijn <strong>Tourette</strong>, hier<br />

heb ik, en jij nu dus ook, mee te dealen,<br />

en wat is jouw pakketje? Ik wens het<br />

iedereen toe dat samen uit te wisselen, als<br />

je dat wilt natuurlijk. Daarbij hoor ik je al<br />

denken, die knakker zit nog wel een tijdje<br />

in het bestuur…<br />

Tot snel!<br />

Nummer 42 - <strong>dec</strong>ember <strong>2021</strong> - 39 e jaargang<br />

TOURETTE<br />

Afscheid Marion<br />

Pagina 27<br />

Column Laura Beljaars<br />

Pagina 28<br />

Maar, even terug naar het feit dat het me<br />

eenenveertig jaar heeft gekost om vragen<br />

te gaan stellen over <strong>Tourette</strong>. Ik wijt het<br />

deels aan gebrekkige bekendheid. Velen<br />

kennen het handjevol bekende mensen<br />

dat er openlijk voor is uitgekomen, maar<br />

<strong>Tourette</strong>rs kunnen hun syndroom vaak<br />

beter verbergen dan Hans Klok een<br />

Werken met <strong>Tourette</strong><br />

“Wanneer is het een goed<br />

moment op je werk om te<br />

zeggen: ik ben transgender<br />

en ik heb <strong>Tourette</strong>!”<br />

De diagnose van<br />

Hermi Haans<br />

“Met mijn dochter kan ik<br />

goedmaken wat ik zelf<br />

vroeger gemist heb”<br />

De weg van regulier<br />

naar cluster<br />

4-speciaalonderwijs<br />

2


TOURETTEPORTRET<br />

<strong>Tourette</strong> Portret met Lucas Brands<br />

“De illusie dat ik van de tics af<br />

moet, heb ik los kunnen laten”<br />

Lucas Brands (34) kreeg zo’n 10 jaar geleden de diagnose <strong>Tourette</strong>. Tijdens zijn lange traject naar de juiste<br />

diagnose liep hij vaak tegen de onwetendheid in de medische wereld aan. Zo werden veel tics in eerste instantie<br />

anders gediagnosticeerd. Door zijn <strong>Tourette</strong> en ADHD is Lucas afgekeurd, maar dat betekent zeker niet dat hij<br />

stilzit. “Door <strong>Tourette</strong> denk ik detailgericht, waardoor ik snel complexe informatie kan verwerken. Zonder deze<br />

manier van denken, zou ik mezelf niet zijn.”<br />

Door: Samira Huibregtse<br />

Hoe oud was je toen je de diagnose <strong>Tourette</strong> kreeg?<br />

“Dat is nu zo’n tien jaar geleden, toen ik vierentwintig<br />

was. Ik was sinds mijn zesde al vaste klant bij<br />

psychologen, psychiaters en artsen. Het duurde dus een<br />

tijdje voordat het duidelijk werd dat ik <strong>Tourette</strong> heb.<br />

Op een gegeven moment vond ik alle klachten en<br />

diagnoses zo’n bij elkaar geraapt zooitje, dat ik zelf via<br />

Google op onderzoek uitging. Waar kom ik terecht als<br />

ik alles intik waar ik last van heb? De eerste hit die naar<br />

voren kwam was die van de <strong>Tourette</strong> Stichting. Ik heb<br />

toen contact opgenomen en ben naar een bijeenkomst<br />

geweest. Daar hoorde ik dat ik bij dr. Kleijer moest zijn.<br />

Tijdens onze afspraak werd al vrij snel duidelijk dat ik<br />

<strong>Tourette</strong> heb. Daarna ben ik voor een second opinion nog<br />

naar dr. Cath gegaan. Volgens haar kon ik de hele berg<br />

aan diagnoses die ik had weggooien. Alleen <strong>Tourette</strong> en<br />

ADHD mochten blijven staan.”<br />

“Mijn <strong>Tourette</strong>-diagnose is enorm<br />

verhelderend geweest”<br />

Waar bestond die berg aan diagnoses uit?<br />

“Ik zou atypisch stotteren, maar dat bleek palilalie te zijn.<br />

Dat houdt in dat je je eigen woorden herhaalt. Het was<br />

dus een tic. Omdat men dacht dat het stotteren was, heb<br />

ik er heel lang logopedie voor gehad. Mijn spierspanningen<br />

zouden wijzen op een pijnstoornis of veel stress. Ook dat<br />

bleken tics te zijn. Daarnaast heb ik een ademhalingstic<br />

die gezien werd als hyperventilatie of astma. Ik heb daar<br />

zelfs zo’n inhaler voor gehad.”<br />

Waarom zagen de artsen niet dat het om <strong>Tourette</strong> ging?<br />

“Enerzijds denk ik dat dat komt door het stigma. In de<br />

media zie je alleen maar mensen met <strong>Tourette</strong> die<br />

schelden of zichzelf niet goed in bedwang kunnen<br />

houden. Aan de andere kant denk ik ook dat het ligt aan<br />

3


TOURETTEPORTRET<br />

Wat voor rol speelt <strong>Tourette</strong> op dit moment in jouw<br />

leven?<br />

“Het beperkt mij in mijn werk. Ik ben dan ook afgekeurd<br />

op de combi van <strong>Tourette</strong> en ADHD. Hoe meer ik doe,<br />

hoe meer overzicht ik namelijk verlies. Daardoor krijg ik<br />

meer tics, waar ik vervolgens fysiek last van heb. Ik krijg<br />

bijvoorbeeld ontstekingen in mijn gewrichten of word duizelig<br />

door mijn ademhalingstics. Het zorgt ervoor dat ik<br />

niet normaal kan werken en het speelt dus best een grote<br />

rol in mijn leven. Aan de andere kant heb ik het wel een<br />

plek kunnen geven. Het is nu eenmaal zo en het hoort<br />

erbij. Dat het mij op bepaalde vlakken beperkt, betekent<br />

niet dat ik het gevoel heb dat ik een aandoening heb. Het<br />

is niet iets vervelends wat weg moet. Het hoort bij mij en<br />

ik haal er ook positieve dingen uit.”<br />

de diagnostische criteria. Die komen bijvoorbeeld niet<br />

naar boven bij een reumatoloog. Psychologen en psychiaters<br />

zien bovendien alleen een rijtje met tics die je voor<br />

een bepaalde tijd moet hebben. Kleine tics, zoals schudden<br />

met je hoofd, worden dan niet altijd goed opgemerkt.<br />

In mijn geval waren er tijdens alle onderzoeken weleens<br />

tics naar boven gekomen, maar die werden bestempeld<br />

als ‘van voorbijgaande aard’. De tic werd namelijk op een<br />

bepaald moment minder of er kwam iets anders voor in<br />

de plaats. Dat hoort juist bij <strong>Tourette</strong>, maar niet iedereen<br />

weet dat. Ook nadat ik de diagnose kreeg bleef ik daartegenaan<br />

lopen. Het is eigenlijk gewoon een gebrek aan<br />

kennis.”<br />

“<strong>Tourette</strong> hoort bij mij en ik haal er ook<br />

positieve dingen uit”<br />

Wat vind je zelf van de diagnose?<br />

“Voor mij was het enorm verhelderend. Het verklaart<br />

waarom de behandelingen vroeger niet werkten. Ik heb<br />

heel lang gedacht dat ik iets fout deed, alsof ik niet hard<br />

genoeg m’n best deed. Dat werd door anderen ook<br />

bevestigd: als ik echt wilde dat het overging, dan had ik<br />

wel beter mijn best gedaan. Daardoor heb ik heel lang<br />

gedacht dat het aan mij lag. Inmiddels weet ik dat het niet<br />

áán mij ligt, maar dat het bíj mij ligt. Daar heb ik nu rust in<br />

gevonden.”<br />

Keek je daar vroeger anders tegenaan?<br />

“Voordat ik de diagnose kreeg waren alle tics eigenlijk<br />

losse klachten waar ik vanaf wilde. Ik nam mijn astmamedicatie,<br />

en was bezig met ontstressen en mindfulness.<br />

Dat moest het allemaal oplossen. Ik dacht dat ik pas een<br />

goed leven kon leiden als het allemaal weg was. Dat ik<br />

dan pas normaal en beter was. Nu heb ik dat niet meer.<br />

De illusie dat ik van de tics af moet, heb ik in de afgelopen<br />

tien jaar los kunnen laten.”<br />

Hoe beïnvloeden <strong>Tourette</strong> en ADHD elkaar?<br />

“Door mijn ADHD val ik met bepaalde onderwerpen in<br />

een hyperfocus. Zodra ik meer te doen heb en het druk<br />

is, raak ik daardoor snel het overzicht kwijt. Als ik onvoldoende<br />

overzicht heb, dan krijg ik stress. Dat zorgt er dan<br />

weer voor dat ik meer tics heb en daar de controle over<br />

verlies. Ik kom dan in een vicieuze cirkel, waarbij ik het<br />

overzicht verlies en meer tics en pijn krijg. Die cirkel ontstaat<br />

bij de ADHD-klachten en niet bij mijn <strong>Tourette</strong>. Doordat<br />

ik nu niet meer werk, heb ik ook meer rust. Daardoor<br />

kan ik de skills die ik vroeger bij ADHD-therapie leerde,<br />

zoals plannen en overzicht houden, nu ook toepassen. Ik<br />

merk dat ik nu minder tics heb en meer rust en ruimte in<br />

mijn hoofd krijg. Daardoor kan ik bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk<br />

doen.”<br />

Hoe ziet een week er op dit moment voor jou uit?<br />

“Op maandag doe ik vrijwilligerswerk als instructeur op<br />

een hondenschool. De rest van de week bereid ik de lessen<br />

voor. In principe zou dat allemaal op één dag kunnen,<br />

maar dat is voor mij te veel. Door de tics is het lesgeven<br />

op de hondenschool voor mij fysiek zwaar. De dagen<br />

erna heb ik echt rust nodig. Op dit moment kan ik dan<br />

ook niet meer werk aan dan dit, samen met de dingen<br />

als het huishouden is dat voor nu het maximale wat lukt.<br />

Al zou ik het wel graag willen. Vroeger werkte ik zowel<br />

4


TOURETTEPORTRET<br />

fulltime als parttime, maar altijd liep ik vast. Ik werkte 3<br />

maanden en zat dan weer 3 maanden thuis met pijn en<br />

tics. Daar heeft niemand iets aan. Wat dat betreft ben<br />

ik ontzettend trots op die ene dag werk en de paar uur<br />

voorbereidingstijd die daarbij hoort. Meer hóéft van mij<br />

momenteel ook niet.”<br />

Waarom wilde je als hondentrainer aan de slag gaan?<br />

“Het is iets wat ik van kinds af aan al wilde doen, maar<br />

waar nooit eerder ruimte voor was. Een aantal jaar<br />

geleden kwam ik met mijn eigen hond bij een hondenschool.<br />

Er was direct een klik met de eigenaar en ik werd<br />

gevraagd om daar aan de slag te gaan. Helaas had ik<br />

er toen de tijd en ruimte niet voor. Toen eind vorig jaar<br />

die ruimte wel ontstond, ben ik het ook gaan doen. Het<br />

mooie is dat ze ook specifiek vroegen naar hoogopgeleide<br />

mensen. Met mijn ervaring in de gedragswetenschap<br />

is dit echt de perfecte match voor mij. Ik zit daar op mijn<br />

plek. Mijn kennis als gedragstechnicus kan ik gebruiken<br />

tijdens het trainen van honden en hun eigenaren. Ik kan<br />

op een simpele manier uitleggen hoe gedrag omgebogen<br />

of aangeleerd moet worden. Het is eigenlijk hetzelfde<br />

als wat ik vroeger gedaan heb en waar ik voor geleerd<br />

heb, alleen dan met honden in plaats van kinderen. Het is<br />

fijn dat mijn werkervaring dus niet voor niets is geweest.<br />

Het geeft ook een boost. Zij willen mij daar als vrijwilliger<br />

voor mijn kennis en ervaring, en dat voelt goed.”<br />

Wat zijn voor jou de positieve kanten van <strong>Tourette</strong>?<br />

“Voor mij is dat het detailgerichte denken, waardoor ik<br />

snel complexe informatie kan verwerken. Ik denk dat<br />

dat ook iets is wat bij <strong>Tourette</strong> hoort. Ik merk dat meer<br />

mensen met <strong>Tourette</strong> denken op een manier die voor<br />

een ander een omweg zou zijn. Ik hoor vaak dat men mijn<br />

ideeën en oplossingen creatief vindt, terwijl het voor mij<br />

juist heel erg logisch is. Ook tijdens mijn werk als hondentrainer<br />

maak ik gebruik van het snelle verwerken van<br />

complexe informatie en de creatieve ideeën en oplossingen.<br />

Zonder deze manier van denken zou ik mezelf niet<br />

meer zijn.”<br />

“Ik hoor vaak dat men mijn ideeën<br />

en oplossingen creatief vindt, terwijl<br />

het voor mij juist heel erg logisch is”<br />

5


TOURETTEPORTRET<br />

Het moet voor jou goed voelen en niet voor hen. Toen ik<br />

de diagnose kreeg, wilde ik meteen aan de medicatie. Ik<br />

zag dat als een oplossing, zodat ik kon blijven werken,<br />

maar er bleken nogal wat bijwerkingen aan vast te zitten.<br />

Ik voelde mij totaal niet mezelf. De omgeving juicht je<br />

vaak toe wanneer je voor een behandeling kiest, maar bij<br />

die keuze lever je er misschien ook dingen voor in. Als<br />

dat het voor jou waard is, dan is dat super. Maar je moet<br />

het niet doen voor een ander. Het is jouw diagnose en de<br />

beslissing om te kiezen voor een behandeling moet niet<br />

gaan om wat andere mensen willen of vinden. Dat vind ik<br />

belangrijk om mee te geven.”<br />

Wat wil je meegeven aan de mensen die dit lezen?<br />

“Gun jezelf de tijd na een diagnose. Je hoeft niet direct allerlei<br />

behandelingen te ondergaan. Je mag het ook eerst<br />

laten bezinken. Je kunt later altijd nog voor een behandeling<br />

kiezen. Hoe jij met jouw diagnose omgaat, hoeft niet<br />

af te hangen van een ander. Niet van hoe jouw omgeving<br />

erover denkt, niet van het UWV, een werkgever of arts.<br />

Is er nog iets wat je wilt vertellen, maar wat ik nog niet<br />

gevraagd heb?<br />

“Ik noemde net al dat de diagnose voor mij verhelderend<br />

was. Dat is het alleen voor mijzelf, niet voor anderen.<br />

<strong>Tourette</strong> wordt soms gebruikt om elke pijn of elke klacht<br />

op af te schuiven. Ik heb zelfs een keer gehad dat ik<br />

een operatie had en slecht op de narcose reageerde.<br />

In plaats van dat ze onderzochten hoe dat kon, werd er<br />

gezegd dat het aan mijn <strong>Tourette</strong> lag. Ook bij de artsen is<br />

een enorm gebrek aan kennis. De verwachting dat alles<br />

op zijn plek valt nadat je de diagnose gekregen hebt,<br />

geldt alleen voor jezelf. Voor de omgeving, inclusief de<br />

medische wereld, verandert er niets. Ook na jouw diagnose<br />

word je geconfronteerd met gebrek aan kennis en<br />

het stigma wat aan <strong>Tourette</strong> kleeft. Dat is ook waarom ik<br />

meedoe aan dit interview, om bij te dragen aan meer kennis<br />

en begrip. Ik vind het belangrijk wat Stichting Gilles de<br />

la <strong>Tourette</strong> doet en het is tijd voor verandering!”<br />

Laatste groepen Tackle your Tics in 2022<br />

In de eerste helft van 2022 vinden de laatste Tackle your Tics groepen<br />

plaats. Tijdens deze korte, intensieve behandeling krijgen jongeren (9-17<br />

jaar) in kleine groepjes gedragstherapie, workshops positief omgaan met<br />

<strong>Tourette</strong>, ontspanningsoefeningen en uitleg over tics. Ouders worden actief<br />

betrokken. Het programma wordt uitgevoerd door ervaren therapeuten<br />

en ervaringsdeskundigen van Stichting Gilles de la <strong>Tourette</strong>, Levvel,<br />

Accare en Yulius. Omdat we dit programma goed willen onderzoeken,<br />

vragen we ouders en deelnemers op meerdere momenten online-interviews<br />

te doen en vragenlijsten in te vullen. Aanmelden is mogelijk totdat<br />

het maximale deelnemersaantal is bereikt. Neem voor meer informatie<br />

contact op met onderzoeker Annet Heijerman (Amsterdam UMC/Levvel),<br />

via a.p.heijerman@amsterdamumc.nl of 06-36342241.<br />

Foto: Tackle your Tics team 12, met v.l.n.r. Marjolein Bus (Levvel),<br />

Anne de Kwant (Levvel), Sanne Rozendaal (Yulius), Niels Roeleveld<br />

(Stichting Gilles de la <strong>Tourette</strong>), Thijs Knecht (Amsterdam UMC) en<br />

Olav van Groot Battave (Levvel)<br />

6


COLUMN<br />

Terug<br />

in het<br />

normale<br />

ritme<br />

Door: Janine Postmus<br />

Ik zit in de bus naar huis en hoor iedereen om me heen<br />

gapen en zuchten. Mensen zitten onderuit gezakt of slapen<br />

zelfs. Ook ik ben erg moe. Ik merk dat het inmiddels<br />

herfstvakantie is, ook al heb ik die zelf niet vanwege mijn<br />

stage. Sinds dit schooljaar is bijna alles weer normaal, na<br />

een heftige pandemie. Bijna iedereen mag weer fulltime<br />

naar school toe in plaats van thuis online les te krijgen,<br />

kantoren zijn weer geopend en er zijn volgens mij nog<br />

maar weinig mensen die thuiswerken.<br />

Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb genoten van die tijd.<br />

Het verplicht onthaasten, de rust die overal was, van de<br />

supermarkt tot in het openbaar vervoer en op de grote<br />

stations. Voor ruim een jaar waren dat even geen plekken<br />

waar je alleen maar mensen zag. Je kon rustig over het<br />

station lopen en je kon eigenlijk altijd zitten in de bus of<br />

trein. Wat een zaligheid!<br />

Tot het nieuwe schooljaar begon. Ik moest op maandagochtend<br />

om 9.00 uur in Groningen op school zijn. Toen ik<br />

thuis in de bus stapte, benauwde het mij al. Die zat namelijk<br />

stampvol. Eenmaal in Groningen moest ik overstappen<br />

op de stadsbus naar school. Er zijn drie volle bussen weggereden<br />

voordat ik in kon stappen. Zo’n begin van het<br />

schooljaar overdonderde mij. Mijn prikkelfilter had veel te<br />

verduren. Op hetzelfde moment merkte ik al dat mijn tics<br />

zich vermeerderden.<br />

Mijn schooljaar begint met 20 weken stage. Voor de<br />

zomervakantie heb ik 10 weken stage gelopen van 40 uur<br />

per week. Als je de blogs op de website hebt gelezen,<br />

dan weet je misschien al dat dat met een paniekaanval en<br />

voortijdig stoppen met mijn stage niet goed is verlopen.<br />

In overleg met school mag ik daarom nu in plaats van<br />

40 uur per week, 24 uur per week stage lopen, op een<br />

nieuwe plek uiteraard. Ik ben hier heel erg dankbaar voor.<br />

Op moment van schrijven zit ik alweer in mijn zevende<br />

stageweek en ik heb het gigantisch naar mijn zin! Die<br />

24 uur per week zijn voor mij een perfecte match. Mijn<br />

stagebegeleider vroeg in de vierde week aan mij of ik<br />

mijn vrije dagen wel nodig had, want hij merkte niks aan<br />

me. En dat is nu juist de bedoeling. Wat hij niet ziet, is dat<br />

ik mijn twee vrije dagen per week besteed aan uitslapen,<br />

voor de tv liggen en voornamelijk niks doen. Dat zijn mijn<br />

ontprikkelmomenten en ik weet nu dat ik die heel hard<br />

nodig heb.<br />

De boodschap die ik met dit verhaal mee wil geven is eigenlijk<br />

simpel. Het is niet erg als het even niet gaat zoals<br />

jij dat graag wilt. Soms moet je onderuit gaan om er weer<br />

sterker uit te komen. Iedereen bewandelt dat pad, niet alleen<br />

de mensen met een beperking of aandoening. Leer<br />

van de momenten die minder gaan, dan kan het alleen<br />

maar beter worden!<br />

7


DE DIAGNOSE VAN HERMI HAANS<br />

De diagnose van Hermi Haans<br />

“Met mijn dochter kan ik goedmaken<br />

wat ik zelf vroeger gemist heb”<br />

Door: Richard Bosman<br />

Op de dag dat de Nederlandse televisie exact 70 jaar bestond, had ik<br />

een afspraak in Tilburg met Hermi Haans, 49 jaar, getrouwd met<br />

Rob en moeder van drie kinderen: Lou (14), Annabel (13) en Tjeu (11).<br />

Hermi kreeg de diagnose <strong>Tourette</strong> op haar veertiende.<br />

Ze heeft ongeveer alles wat bij <strong>Tourette</strong> hoort: de dwanghandelingen,<br />

het schelden en de hypersensitiviteit.<br />

<strong>Tourette</strong>-diagnose<br />

De <strong>Tourette</strong>-diagnose van Hermi was gelukkig geen<br />

lange weg. “Ik was een kind met veel dwang en tics, en<br />

bovendien schold ik regelmatig. Ik had geen idee wat er<br />

met mij aan de hand was. En ik kende niemand anders<br />

die dit deed. Mijn ouders waren ten einde raad. Op mijn<br />

veertiende kreeg ik zelfs bijna fysiek ruzie met mijn moeder.<br />

Dat was het moment waarop mijn vader mij meenam naar<br />

de huisarts. Ik was ervan overtuigd dat hij zoiets zou zeggen<br />

als: ‘Pak dat kind aan.’ In die tijd hoorde ik vanwege mijn<br />

tics namelijk regelmatig: ‘Ze denkt dat ze leuk is.’<br />

Mijn vader dwong me echter om mee te gaan. Hij deed<br />

het woord bij de huisarts en noemde al mijn tics op. De<br />

huisarts luisterde, liep naar een grote boekenkast – internet<br />

was er in 1986 nog niet – en kwam met een dikke pil<br />

terug. Uit dat boek somde hij een aantal symptomen op,<br />

keek mij tussentijds aan en vroeg of ik het herkende. Hij<br />

noemde ook dingen op die ikzelf niet onder woorden kon<br />

brengen, waar ik me niet bewust van was. Ik vond dat<br />

echt wonderlijk, hoe wist die man dat? Er ging een wereld<br />

voor mij open. Op het eind zei hij: ‘Dan denk ik dat je het<br />

syndroom van Gilles de la <strong>Tourette</strong> hebt.’ Ik was die man<br />

zo dankbaar. Uiteindelijk heeft een psychiater, dokter van<br />

de Wetering, de officiële diagnose gesteld.”<br />

Begin van het acceptatieproces<br />

Hermi vertelt honderduit: “Ik had in het begin twee<br />

gedachten. De eerste was een bevrijdende gedachte:<br />

ik héb iets en ik kan er niets aan doen! Ik heb altijd<br />

gedacht dat ik een rotkind was en niet spoorde.<br />

En ineens was daar iemand die zei: ‘Je kunt er niets aan<br />

doen, je hebt een stoornis.’ De andere gedachte was er<br />

8


DE DIAGNOSE VAN HERMI HAANS<br />

een van schaamte: wat een belachelijke naam heeft deze<br />

ziekte, Gilles de la <strong>Tourette</strong> klinkt als een vrolijk dansje.’<br />

Ook vroeg ik me af wie er nou een aandoening heeft<br />

waarbij je moet schelden.<br />

Vanaf dat moment begon ik aan een lang acceptatieproces.<br />

Mijn ouders mochten het van mij in eerste<br />

instantie aan niemand vertellen. Maar al na een jaar<br />

begon ik informatiefoldertjes van Stichting Gilles de la<br />

<strong>Tourette</strong> uit te delen aan vriendinnen en docenten.<br />

Het mooie van die foldertjes was dat er zwart-op-wit<br />

stond dat het een ziekte is. Ik ervaarde het als een soort<br />

bewijs, en het hielp mij omdat ik het lastig vond om er zelf<br />

over te vertellen. Het was wel fijn om te merken dat ik<br />

daar enorm positieve en lieve reacties op kreeg.”<br />

Nare periode<br />

“Ik kwam na mijn diagnose in een nare periode terecht.<br />

Ik was gewend om thuis, als ik een tic had, opmerkingen<br />

te krijgen als: ‘Houd daar nu eens mee op’, en ‘Stop daar<br />

nu eens mee.’ Maar vanaf dat moment gebeurde er iets<br />

heel raars: ik schold aan tafel en het bleef daarna stil. Dat<br />

vond ik ongemakkelijk, want ik voelde bij iedereen de<br />

aanwezige spanning. Dat is later helemaal goed gekomen.<br />

Ik heb superlieve ouders die mij altijd al accepteerden,<br />

maar radeloos waren door mijn afwijkende gedrag. Niemand<br />

wist destijds wat ik had. Op een gegeven moment<br />

hebben zij mijn <strong>Tourette</strong> helemaal geaccepteerd.”<br />

Emotioneel vertelt Hermi verder: “Dit is een traject<br />

geweest van tientallen jaren, waarbij ik geleidelijk aan<br />

tegen mezelf leerde zeggen dat het oké is dat ik <strong>Tourette</strong><br />

heb, dat het gewoon goed is. Eerlijk gezegd ga ik zelfs nu<br />

nog door de laatste restjes van mijn acceptatieproces.”<br />

Annabel<br />

Dochter Annabel (13) heeft ook <strong>Tourette</strong>. Zij heeft, net<br />

als Hermi, last van tics en dwanghandelingen. Daarnaast<br />

heeft Annabel, net als haar vader Rob, misofonie: een<br />

heftige weerstand bij het horen van eetgeluiden. Daarom<br />

eet Annabel bijna altijd alleen op haar kamer. “Het is<br />

geen ideale situatie, maar we roeien met de riemen die<br />

we hebben. Ik ben supertrots op hoe zij het doet. Ik<br />

gun haar de <strong>Tourette</strong> uiteraard niet, maar het is voor mij<br />

helend om een kind met <strong>Tourette</strong> op te voeden op de<br />

manier zoals ik het zelf graag gewild had. Ik kan haar de<br />

aandacht en de erkenning geven die ikzelf tekortkwam<br />

toen ik zo oud was als zij. Met terugwerkende kracht is<br />

het alsof ik mezelf zie, met name ook doordat ze zo op<br />

mij lijkt. Het verschil tussen ons is dat Annabel veel<br />

relaxter en zelfverzekerder is dan ik vroeger. Zij maakt<br />

voor mij goed wat ikzelf heb gemist.”<br />

Radar en levenslessen<br />

Tot slot vertelt Hermi dat zij, ondanks haar zware jeugd,<br />

<strong>Tourette</strong> inmiddels als een kracht ziet. “<strong>Tourette</strong> is mijn<br />

radar, zoals voor iemand met migraine dat ook kan zijn.<br />

Het geeft aan of het goed met me gaat. Het is een ingang<br />

om mezelf beter te leren kennen. Ik haal er levenslessen<br />

uit, zoals dat loslaten beter is dan knokken. In die zin is<br />

mijn <strong>Tourette</strong> een rijkdom en mag het er helemaal zijn.”<br />

“Het is voor mij helend om een kind<br />

met <strong>Tourette</strong> op te voeden op de manier<br />

zoals ik het graag gewild had”<br />

9


WERKEN MET TOURETTE<br />

Werken met <strong>Tourette</strong><br />

“Wanneer is het een<br />

goed moment op je werk om te zeggen:<br />

ik ben transgender en ik heb <strong>Tourette</strong>!”<br />

Door: Hedy Uijting<br />

Voor Werken met <strong>Tourette</strong> ben ik deze keer in Gouda bij Luca Dolstra<br />

(30). Luca werkt als application consultant via Capgemini, een<br />

consultancybedrijf dat zijn werkgebied in de ICT en consultancy heeft.<br />

Sinds de lockdown werkt hij al vanuit huis. Zijn woning ligt aan een<br />

doorgaande weg en als ik aankom wacht hij mij al op in de<br />

deuropening. Ik herken hem meteen van de vele interviews die hij<br />

over zijn <strong>Tourette</strong> op televisie heeft gegeven.<br />

Toen Luca ongeveer zestien jaar oud was, liep hij om<br />

verschillende redenen bij een psychiater. Die gaf hem<br />

zo’n beetje iedere diagnose die er bestond. Maar toen de<br />

psychiater over zijn tics begon en zei dat dit waarschijnlijk<br />

<strong>Tourette</strong> was, reageerde Luca heel verbaasd.<br />

“In de kunst- en cultuurwereld is iedereen<br />

heel creatief en een beetje bewegelijk, dus<br />

daar vielen mijn tics niet echt op”<br />

Zolang Luca zich kan herinneren heeft hij al tics, maar hij<br />

dacht daarbij nooit aan Gilles de la <strong>Tourette</strong>. Zijn tics<br />

waren ook nog niet zo opvallend aanwezig en hij dacht<br />

dat schelden bij <strong>Tourette</strong> hoorde, en dat deed hij niet.<br />

Hij nam het dan ook niet serieus. Nadat hij jaren later<br />

alsnog echte ticaanvallen kreeg en om hulp vroeg, kreeg<br />

hij de diagnose Gilles de la <strong>Tourette</strong>.<br />

Van kunst en cultuur naar IT-sector<br />

Na de middelbare school pakt Luca verschillende studies<br />

op, maar uiteindelijk gaat hij kunst- en cultuurwetenschappen<br />

studeren. “In die wereld is iedereen heel<br />

creatief en een beetje bewegelijk, dus daar vielen mijn<br />

tics niet echt op. Na mijn afstuderen had ik weinig vaste<br />

lasten en leefde daardoor een heel vrij leven. Ik organiseerde<br />

festivals en deed wat modellenwerk, daar kon<br />

ik prima van rondkomen. Maar na een tijdje stond ik<br />

voor mijn gevoel ook een beetje stil. Ik hoefde dan ook<br />

niet lang na te denken toen er een gerichte advertentie<br />

voorbijkwam met de vraag: heb je kunstgeschiedenis<br />

gestudeerd en wil je werken in de IT-sector?<br />

10


WERKEN MET TOURETTE<br />

Behalve dat ik wel eens had geprogrammeerd, wist ik er<br />

eigenlijk nog maar weinig vanaf. Met een master in de<br />

kunst- en cultuurwetenschappen op zak en een kort, zeer<br />

intensief traineeship leerde ik het vak kennen en werd<br />

ik via een detacheringsbureau als programmeur bij ING<br />

geplaatst.”<br />

Diagnose<br />

Toen Luca fulltime op kantoor ging werken werden zijn<br />

tics ineens veel heftiger en vielen ze ook steeds meer op.<br />

“In die periode kwam ik er ook achter dat ik transgender<br />

ben en sindsdien krijg ik testosteron. Dat heeft ook veel<br />

invloed op mijn tics.” Het werk en de lange dagen op<br />

kantoor vielen hem zwaar. Hij ontdekte dat hij bij ING niet<br />

helemaal op zijn plek zat en vertrok. Ook vroeg hij om<br />

hulp voor zijn ticaanvallen. Een bezoek aan de neuroloog<br />

leverde hem uiteindelijk toch de diagnose Gilles de la<br />

<strong>Tourette</strong> op. Hierna kwam hij bij zijn huidige werkgever<br />

Capgemini terecht. “Via Capgemini word ik gedetacheerd<br />

als application consultant. Inmiddels werk ik alweer zo’n<br />

drie jaar met veel plezier voor mijn huidige opdrachtgever.<br />

Daar ben ik echt een onderdeel van het vaste marketingteam,<br />

dat is heel prettig. Ik werk met heel<br />

specifieke platforms, waarvoor ik in een hoog tempo<br />

applicaties bouw. Als je bijvoorbeeld naar de website van<br />

mijn opdrachtgever gaat, dan zie je daar allerlei formulieren<br />

op staan. De rekentools voor deze formulieren heb ik<br />

helemaal zelf handmatig ontwikkeld. Echt superleuk, als<br />

je de website of een tv-commercial ziet, en ik kan zeggen:<br />

‘Kijk, die tools heb ik gemaakt.’”<br />

Reistijd-momentje<br />

Al vanaf de eerste lockdown, in 2020, werkt Luca vanuit<br />

huis. Hij woont en werkt in één ruimte. Aan de ene kant<br />

van de kamer staan zijn bed, bank en keuken, en aan<br />

de andere kant staat zijn bureau. Hoewel het niet heel<br />

groot is, ziet het er gezellig en comfortabel uit, met een<br />

prachtig, door zijn moeder geschilderd, kunstwerk aan<br />

de muur. “Als ik ’s ochtends wakker word, sta ik op, kleed<br />

me aan en drink koffie. Daarna zet ik mijn koptelefoon op<br />

en loop ik naar buiten. Op deze manier probeer ik iedere<br />

dag te beginnen en te eindigen. Dan loop ik dus een<br />

rondje, alsof ik naar mijn werk en weer naar huis loop.<br />

Dat is mijn ‘reistijd-momentje’. Na mijn werk gaat namelijk<br />

de ene laptop dicht en de andere open. Om dan toch een<br />

soort overgang van werk naar privé te hebben, ga ik een<br />

stuk lopen met muziek op. Soms loop ik ook naar de<br />

supermarkt of ga ik thuis even sporten. Dat is mijn<br />

ontspanning en maakt wel echt een verschil.”<br />

“De diagnose zorgde voor wat meer rust<br />

in mijn hoofd en in mijn lijf”<br />

Creatief denken<br />

“Als ik ’s ochtends na het lopen thuiskom ga ik aan het<br />

werk. Iedere ochtend beginnen we met een meeting via<br />

de webcam. De afdeling e-commerce bestaat uit verschillende<br />

teams met ongeveer twintig personen. Ons team<br />

maakt campagnes van een productgroep voor de website<br />

van mijn opdrachtgever. Zo’n meeting gaat altijd ontzettend<br />

snel. Het marketingteam komt met een voorbeeld<br />

en zegt: ‘Dit willen we niet en dat moet ook anders.’ Met<br />

die informatie moet ik dan aan de slag. Zo snel als ik het<br />

zeg, zo snel gaat het ook. En dan ga ik bouwen. Het is<br />

een combinatie van creatief denken en logisch nadenken.<br />

Het moet er tenslotte aan de voorkant mooi uitzien,<br />

maar je wilt ook dat het goed werkt. Dat creatieve maakt<br />

het juist ontzettend leuk. Het is een beetje puzzelen en<br />

coderen met de tools van het platform. Als ik daarmee<br />

bezig ben, krijg ik een soort hyperfocus en kan ik echt<br />

urenlang opgaan in mijn werk. Ik hou ook heel erg van<br />

die abstracte manier van denken. Dan weet ik in mijn<br />

hoofd precies hoe het eruit moet gaan zien. Die snelheid<br />

van werken past ook echt bij mijn ADHD-brein. Zo<br />

werken we in een periode van twee weken soms aan een<br />

aantal kleine opdrachten of aan één grote. Ik zou ook niet<br />

een jaar lang aan één tool willen werken. Ik bouw liever<br />

drie verschillende tools in een week!”<br />

11


WERKEN MET TOURETTE<br />

Thuiswerken<br />

Voor de lockdown werkte Luca vijf dagen per week op<br />

kantoor, nu werkt hij voornamelijk thuis. “Het voordeel<br />

van thuiswerken is dat ik mijn eigen tijd kan indelen. Ik<br />

kon ’s ochtends op kantoor soms wat ongeduldig worden<br />

tijdens het overleg en dan zat ik na tien minuten alweer te<br />

wiebelen op m’n stoel. Voor de webcam kan ik gewoon<br />

meedoen met het overleg en tegelijkertijd ook alvast<br />

ergens aan werken. Ik moest met mijn tics eerst wel even<br />

wennen aan het videobellen. Zo dacht ik een keer tijdens<br />

een overleg met een nieuwe collega dat mijn geluid<br />

uitstond op het moment dat ik een paar flinke scheldtics<br />

kreeg, haha! Totdat ik via de chat een berichtje kreeg van<br />

een collega: Luca, wat doe je nou? Daar let ik inmiddels<br />

wel heel goed op, dus dat gaat wel goed!”<br />

Meer balans<br />

Hoewel het vermoeiend blijft om te werken met <strong>Tourette</strong>,<br />

bevallen het werk en de collega’s Luca erg goed en krijgt<br />

hij enorm veel begrip van zijn collega’s. “In het begin<br />

hield ik mijn tics altijd in. Ik was erg streng voor mezelf,<br />

accepteerde mijn tics zelf ook nog niet en vond dat ik<br />

maar normaal moest doen. Mijn collega’s dachten dat ik<br />

gewoon een druk persoon was. Ik was aan het einde van<br />

de dag ook altijd zo vreselijk moe. De <strong>Tourette</strong>-diagnose<br />

was toch wel een opluchting. Het zorgde voor wat meer<br />

rust in mijn hoofd en in mijn lijf. Ik moest altijd zoveel van<br />

mijzelf. Ik moest én werken én een leuk leven leiden met<br />

veel vrienden én sporten én cursussen volgen om niet stil<br />

te blijven staan. Ik vergde veel van mijzelf en was daarbij<br />

erg perfectionistisch. Na de diagnose vielen de dingen op<br />

z’n plek en zag ik dat dit leven voor mij niet realistisch is.<br />

Nu heb ik meer balans gevonden en sta ik mijzelf toe om<br />

af en toe gewoon moe te zijn. Ik wil mij er niet door laten<br />

beperken, maar ik gun mijzelf nu wel de rust wanneer ik<br />

het nodig heb. Dat blijft wel een uitdaging hoor voor<br />

iemand met ADHD, die altijd op zoek is naar nieuwe<br />

dingen om te doen!”<br />

Teamuitje<br />

“Nadat ik de diagnose kreeg, duurde het uiteindelijk nog<br />

wel even voordat ik het op mijn werk heb verteld. Want,<br />

wanneer is het een goed moment om te zeggen: ik ben<br />

transgender en ik heb <strong>Tourette</strong>! Ik dacht ook niet dat ik er<br />

zo lang zou blijven werken. Toen ik na mijn diagnose op<br />

een andere afdeling terechtkwam, had ik op mijn eerste<br />

dag meteen een teamuitje. We gingen met ons team naar<br />

een escaperoom, waar we vervolgens niet uitkwamen.<br />

Iedereen was een beetje uit zijn doen, want dat trekken<br />

analytisch-denkende mensen niet zo goed. Nadat we een<br />

biertje hadden gedronken, gingen we naar de<br />

Amsterdamse beurs. We moesten door toegangspoortjes<br />

om binnen te komen en op dat moment riep ik dus:<br />

‘Ik heb een bom!’ Typisch zo’n <strong>Tourette</strong>-dingetje.<br />

Ik verontschuldigde mij natuurlijk meteen bij mijn<br />

collega’s, maar die vonden het wel grappig. Het was zo<br />

fijn dat zij het toen wisten. Vanaf dat moment hoefde ik<br />

mijn tics ook niet meer in te houden. Wat dat betreft heb<br />

ik echt leuke collega’s en kijk ik ernaar uit om straks af en<br />

toe ook weer op kantoor te kunnen werken.”<br />

“Ik wil mij niet door de<br />

<strong>Tourette</strong>-diagnose laten beperken,<br />

maar ik gun mijzelf nu wel de rust<br />

wanneer ik het nodig heb”<br />

12


AFSCHEID BART - FAIR BUITENLEVEN<br />

seerd. Mensen werden met elkaar verbonden, en kennis<br />

en (ervarings)deskundigheid met elkaar gedeeld.<br />

Nu is het tijd om het stokje als regiocontactpersoon door<br />

te geven. De vrijgekomen plek is nog niet vervuld, dus<br />

mocht je de regiocontactavonden in de toekomst,<br />

maximaal twee keer per jaar, willen organiseren, dan help<br />

ik je natuurlijk graag op gang.<br />

Bedankt voor<br />

de herkenning<br />

en erkenning<br />

Door: Bart van Ruiten<br />

Zes jaar geleden, na tweeëntwintig jaar afwezigheid, introduceerde<br />

ik mijzelf op de Landelijke Contactdag (LCD) tijdens een van de open<br />

discussies als ex-<strong>Tourette</strong>r. Want, dat was ik toch?<br />

Op mijn tiende kreeg ik de diagnose <strong>Tourette</strong>. Na een<br />

intensieve periode verdwenen tics en andere uitingen<br />

steeds meer naar de achtergrond. Vijftien jaar lang was<br />

ik dan ook niet bewust bezig met <strong>Tourette</strong>. Tot ik rond<br />

m’n dertigste nieuwsgierig werd. Wie was ik nu eigenlijk?<br />

Waarom reageer ik snel, ben ik druk, soms emotioneel,<br />

dan weer gestructureerd of chaotisch? Waarom kan ik<br />

niet van mijn neus afblijven of lukt het mij maar niet om<br />

een langdurige relatie aan te gaan? Waarom heb ik de<br />

rust zo hard nodig en neemt mijn hoofd af en toe een<br />

loopje met me? Op dat moment was dat voor mij geen<br />

<strong>Tourette</strong>, maar gewoon ík. Al snapte ik het niet altijd.<br />

Totdat ik in 2015 donateur werd en aanwezig was bij de<br />

LCD. Er waren interessante presentaties en ik sprak met<br />

(ouders van) <strong>Tourette</strong>rs. Het was een dag vol indrukken<br />

en nieuwe inzichten. Ik realiseerde me dat mijn <strong>Tourette</strong><br />

er nog wel degelijk was, alleen in een vorm die ik nog niet<br />

goed kende. Daardoor kon ik bepaalde dingen ineens<br />

een plekje geven.<br />

Tot slot wil ik iedereen die erbij was tijdens de regiocontactavonden<br />

bedanken voor het lef om te komen,<br />

de mooie, intense verhalen en het vertrouwen.<br />

De herkenning en erkenning zijn voor mij altijd zeer<br />

waardevol geweest.<br />

Wellicht zie ik je als bezoeker bij een volgende<br />

regiocontactavond of LCD.<br />

Mooi bedrag opgehaald<br />

bij Fair Buitenleven<br />

Door: Yaïra van Nielen<br />

Ieder jaar wordt in het dorpje De Wijk, in Drenthe, Fair<br />

Buitenleven georganiseerd. De fair bestaat uit allemaal<br />

marktkraampjes met (zelfgemaakte) spullen en lekker<br />

eten en drinken. Op zich al heel leuk natuurlijk, maar<br />

wat dat precies met <strong>Tourette</strong> te maken heeft? Ieder jaar<br />

gaat een deel van de winst naar een goed doel en deze<br />

keer was dat Stichting Gilles de la <strong>Tourette</strong>. Richard en<br />

Yaïra gingen er namens de stichting dan ook naartoe en<br />

stonden er met een kraampje met folders, flyers en Yaïra’s<br />

<strong>Tourette</strong>-merchandise.<br />

Yaïra: “We konden aan veel mensen uitleggen wat<br />

<strong>Tourette</strong> is en hoe wij <strong>Tourette</strong> ervaren. Er kwam zelfs een<br />

meisje langs die superaandachtig luisterde en alle<br />

informatie tot zich nam, zodat ze een spreekbeurt of<br />

werkstuk over <strong>Tourette</strong> kan maken. De dag was erg<br />

geslaagd, én er is een mooi bedrag van € 500,– opgehaald<br />

voor de <strong>Tourette</strong> Stichting.”<br />

Op dat moment werd ik ook gevraagd om contactpersoon<br />

te worden voor de regio Zuid-Holland. Het was een drempel<br />

waar ik overheen moest, maar ik ben nog steeds blij dat<br />

ik dat heb gedaan. De afgelopen jaren heb ik dan ook<br />

met plezier en bewondering de regioavonden georgani-<br />

13


CLUSTER 4-SCHOLEN<br />

De weg van regulier naar<br />

cluster 4-speciaalonderwijs<br />

Door: Brenda Toet-Gemmink<br />

Wet passend onderwijs geldt sinds 2014 voor ieder kind in Nederland.<br />

Toch blijkt dat in de praktijk lang niet zo gemakkelijk te zijn. Ondanks<br />

de roep om inclusief onderwijs loopt een kind met <strong>Tourette</strong> hierdoor<br />

toch nog soms vast in het reguliere onderwijs. De weg van regulier<br />

naar cluster 4-speciaalonderwijs.<br />

Nederland telde in het schooljaar 2020/<strong>2021</strong> een kleine<br />

6700 basisscholen. Het grootste gedeelte daarvan is een<br />

reguliere basisschool. Ruim 260 scholen vallen onder het<br />

speciaal basisonderwijs (SBO) en nog eens ruim 260 zijn<br />

een speciaal onderwijs school (SO). Het SBO is er voor<br />

kinderen die zich in het regulier onderwijs niet optimaal<br />

ontwikkelen. Leerlingen met lichtere problematiek, waar<br />

wel dezelfde kerndoelen als in het regulier onderwijs<br />

gelden. SO is er voor leerlingen met een zintuiglijke<br />

(cluster 1 en 2), lichamelijke of verstandelijke beperking<br />

(cluster 3), of psychische- of gedragsproblemen hebben<br />

(cluster 4).<br />

Vrije schoolkeuze<br />

Als ouder in Nederland mag je zelf kiezen bij welke<br />

reguliere basisschool je je kind aanmeldt. Vaak wordt<br />

gekozen voor een openbare school of voor een<br />

bijzondere school op basis van godsdienst, levensovertuiging<br />

of onderwijsvisie. Beide soorten scholen<br />

krijgen per leerling evenveel geld van de overheid.<br />

Daarnaast zijn er ouders die na het lezen van de schoolgids<br />

of het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de<br />

website van de scholen een keuze maken. Daar staat<br />

bijvoorbeeld de uitstroomrichting van groep 8-leerlingen<br />

in beschreven, en de basis- en extra ondersteuning die<br />

de school biedt. Zo heeft de ene school plusklassen, de<br />

andere een hoogbegaafdheidsprofiel. Richt de school<br />

zich op dyslexie en dyscalculie of het versterken van de<br />

executieve functies.<br />

Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen<br />

die nodig zijn voor het realiseren van doelgericht en<br />

aangepast gedrag, zoals onder andere werkgeheugen,<br />

emotieregulatie, volgehouden aandacht, flexibiliteit en<br />

planning. Functies die bij cluster 4-problematiek vaak in<br />

meer of mindere mate ontwikkeld kunnen zijn en leerproblemen<br />

kunnen geven. De rol die de executieve functies<br />

spelen bij <strong>Tourette</strong> verschilt per kind en is vermoedelijk<br />

ook afhankelijk van comorbiditeit, het hebben van meerdere<br />

diagnoses.<br />

Passend onderwijs<br />

De scholen binnen één samenwerkingsverband (SWV)<br />

samen moeten ervoor zorgen dat de extra ondersteuning<br />

zo verdeeld is dat er voor ieder kind een passende<br />

onderwijsplek is binnen het SWV. Dan spreek je van een<br />

dekkend netwerk en kunnen scholen aan de zorgplicht<br />

voldoen. Na vijf jaar passend onderwijs bleek uit de<br />

evaluatie dat dit in de praktijk helaas niet altijd zo is.<br />

Met schoolwisselingen, wachtlijsten, thuiszitten of (extra)<br />

zorg als gevolg.<br />

Minister Slob schreef daarom op 4 november 2020 een<br />

kamerbrief met 25 voorstellen voor een verbeteraanpak<br />

voor passend en inclusiever onderwijs. Daarop werden<br />

meerdere moties ingediend. Een jaar later zijn de meeste<br />

voorstellen nog niet gerealiseerd, zoals de wettelijke<br />

kaders voor de verplichte basisondersteuning per school.<br />

Toch lijken er langzaamaan veranderingen ingezet.<br />

Bijvoorbeeld de sterkere verankering van het leerrecht<br />

en hoorrecht van kinderen. Het inrichten van een steun-<br />

14


CLUSTER 4-SCHOLEN<br />

punt voor ouders binnen elk SWV, het aanhouden van<br />

onderwijs(zorg)consulenten als school en ouders er<br />

samen niet uitkomen welke ondersteuning nodig is en<br />

een hele belangrijke, geen Veilig Thuis (VT) melding<br />

wanneer er een geschil is over passend onderwijs.<br />

Ook het aanpakken van de onnodige grote reserves,<br />

waar alle SWV’s een plan voor hebben moeten indienen<br />

om binnen 3 jaar deze reserves te besteden, kan voor<br />

jou als ouder een belangrijke maatregel zijn om je in te<br />

verdiepen als je kind met <strong>Tourette</strong> tegen zaken aan loopt<br />

binnen het reguliere onderwijs. Waar worden de reserves<br />

aan besteed? Misschien kan dit potje geld, waar scholen<br />

binnen het SWV aanspraak op kunnen maken, er net voor<br />

zorgen dat jouw kind de juiste ondersteuning kan krijgen.<br />

Om zo in regulier te blijven in plaats van uitstromen naar<br />

een SBO of SO. Waar echter de reserves aan besteed<br />

zullen gaan worden zal voor elk SWV anders zijn. Dit kun<br />

je terugvinden in de begroting van het ondersteuningsplan<br />

van het SWV op de website.<br />

Trapsgewijs proces<br />

Zodra je kind binnen het regulier onderwijs ergens<br />

tegenaan loopt, wordt er een trapsgewijs proces ingezet.<br />

Dat betekent wanneer stap 1 onvoldoende effect heeft,<br />

stap 2 wordt ingezet en zo verder. Het SWV waar mijn<br />

dochter onder valt noemt dat Integraal Handelingsgericht<br />

Indiceren (IHI). Dat begint bij overleg met de leerkracht en<br />

de inzet van een Onderwijs Ondersteunings Arrangement<br />

(OOA) gericht op de problematiek van je kind.<br />

Denk daarbij aan het versterken van de executieve<br />

functies door een Remedial Teacher (RT-er). Daarna volgt<br />

de inzet van de Intern Begeleider (IB-er), School Maatschappelijk<br />

Werk (SMW), ambulant begeleider (AB-er) uit<br />

het SBO of SO, Coördinator Passend Onderwijs (CPO)<br />

en/of de directeur.<br />

Multi-problematiek<br />

Bij multi-problematiek wordt door de SMW-er toegewerkt<br />

naar 1 gezin, 1 plan. Daarbij wordt een domeincheck<br />

uitgevoerd. Waarbij een melding, na het informeren van<br />

ouders hierover, in de verwijsindex een onderdeel kan<br />

zijn. Zo wordt digitaal zichtbaar welke professionals zorg<br />

bieden of betrokken zijn bij het kind en samenwerking<br />

plaats kan vinden. Daarnaast wordt bij verzuim de leerplichtambtenaar<br />

ingeschakeld of jeugdgezinshulp (JGH)<br />

als deze vanuit de gemeente noodzakelijk is.<br />

Regie<br />

Hoe meer partijen betrokken zijn bij jouw kind, hoe<br />

belangrijker het is dat iemand de regie neemt!<br />

De onderlinge communicatie, zeker die tussen zorg en<br />

onderwijs moet namelijk in stand blijven. Van ontschotten<br />

zorg en onderwijs is vaak nog geen sprake en is vaak<br />

onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.<br />

Hier gaat het vaak mis in het proces, wijzen betrokken<br />

professionals naar elkaar en kabbelt het proces door tot<br />

de school zich handelingsverlegen verklaart.<br />

TLV<br />

Het bevoegd gezag, de directeur, zal dan een verzoek<br />

indienen bij het SWV voor afgifte toelaatbaarheidsverklaring<br />

(TLV) voor het SO. Als ouder kun je dat overigens niet<br />

zelf doen, je kunt wel bezwaar indienen als je het er niet<br />

mee eens bent.<br />

Voordat de TLV wordt afgegeven, moeten twee onafhankelijke,<br />

deskundige professionals het kind observeren.<br />

Daarnaast bestuderen zij het door de school opgestelde<br />

groeidocument samen met het ontwikkelingsperspectief<br />

(OPP). Het OPP wordt opgesteld vanaf het moment extra<br />

ondersteuning is ingezet. Voor akkoord van het OPP<br />

moet je tekenen als ouder en kan worden geëvalueerd of<br />

de ondersteuning werkt voor je kind. Als de twee professionals<br />

ook tot de conclusie komen dat de school handelingsverlegen<br />

is en er geen andere reguliere school<br />

binnen het SWV passend onderwijs kan bieden, kan SO<br />

worden aangewezen.<br />

Het proces van het eerste gesprek met de leerkracht tot<br />

de afgifte van de TLV kan enkele maanden tot jaren duren.<br />

Dat komt aan de ene kant doordat extra ondersteuning<br />

soms in eerste instantie voldoende lijkt te helpen.<br />

Aan de andere kant is een kind op een SO nu eenmaal<br />

duurder voor de overheid, waardoor de afgifte TLV aan<br />

een zorgvuldige procedure moet voldoen. Daarbij wordt<br />

de roep om inclusief onderwijs steeds groter.<br />

Aanmelden SO<br />

Zodra je als ouder de TLV binnen hebt, begint de aanmeldprocedure<br />

voor het SO. Hoe dat precies werkt, vind<br />

je op de website van de school. Officieel is een TLV SO<br />

landelijk geldig. In de praktijk is aanmelden echter een<br />

stuk minder makkelijk. Een TLV cluster 4 zegt namelijk<br />

niets over de diagnose, de problematiek en welke begeleiding<br />

het kind daarbij nodig heeft of dat er sprake is<br />

van internaliserend of externaliserend gedrag. Niet elke<br />

SO-school kan alle cluster 4 problematiek aannemen en<br />

de plekken per school zijn beperkt. In de praktijk lopen<br />

daarom de procedures van afgifte TLV en aanmelden<br />

SO regelmatig gelijktijdig op. Het gebeurt helaas ook<br />

weleens dat er na afgifte TLV nog geen plek is op de<br />

gewenste school. Je kind wordt dan noodgedwongen op<br />

een minder passende SO geplaatst of er wordt door de<br />

huidige school een overbruggingsarrangement, wel TLV,<br />

nog geen plek op SO of frictiebudget, ter voorkoming van<br />

thuiszitten of uitstroom naar een zorginstelling vanuit het<br />

SWV aangevraagd. Soms kan doorbraakaanpak vanuit<br />

het SWV uitkomst bieden, zodat je kind zo snel mogelijk<br />

op de beste plek terechtkomt.<br />

15


VOOR JE GELEZEN<br />

Voor je gelezen<br />

Door: Bianca Brummelhuis<br />

Boek: Gek van mezelf<br />

Auteur: Alwin Ritstier<br />

EAN: 9789400511835<br />

Pagina’s: 220 pagina’s<br />

Waar gaat het boek over?<br />

Dit is het verhaal van iemand die al bijna zijn hele leven<br />

een angststoornis heeft. Tussen de hoofdlijnen ontdek<br />

je een rode draad die zijn leven met een angststoornis<br />

weergeeft. Tussendoor slaat de schrijver zijpaden in,<br />

waarbij hij dieper op bepaalde thema’s ingaat. Ook laat hij<br />

je zien hoe het hem is gelukt om de angst op zo’n manier<br />

te controleren dat het zijn leven niet meer beheerst.<br />

Waarom heb ik dit boek voor jullie gelezen?<br />

Mensen met <strong>Tourette</strong> hebben vaak ook last van angsten.<br />

Ik vermoed dat zij veel baat kunnen hebben bij dit<br />

verhaal. Het biedt herkenning en handvatten om met<br />

angsten om te gaan. Daarnaast legt de schrijver duidelijk<br />

uit hoe angst eigenlijk werkt. Dat is fijn, want het kan rust<br />

geven als je weet waardoor je angst ontstaat en wat de<br />

typische reacties van je lichaam en je brein daarop zijn.<br />

Wat vond ikzelf als <strong>Tourette</strong>r van dit boek?<br />

Als je zelf last hebt van angsten, ontdek je dat je niet de<br />

enige bent. Het boek laat ook zien hoe een angststoornis<br />

kan ontstaan en welke mechanismen er achter angst<br />

schuilgaan. De auteur legt heel goed uit wat er in zijn<br />

hoofd gebeurt als hij extreem angstig is.<br />

De schrijver belicht ook de invloed van angst op zijn<br />

relaties met anderen. Dat vond ik best confronterend.<br />

Ik had er zelf nog niet bij stilgestaan dat mijn angsten<br />

ook veel invloed kunnen hebben op anderen.<br />

Hoewel de auteur andere angsten heeft dan ikzelf, stak<br />

ik er toch het een en ander van op doordat hij er zo<br />

beeldend over schrijft. Daarnaast vertelt hij wat hij zelf<br />

heeft gedaan om met de angst te leven en de invloed van<br />

de angst op zijn leven te verminderen. Daardoor biedt<br />

dit boek ook perspectief voor mensen die helemaal zijn<br />

vastgelopen in de angst.<br />

Dit boek zorgt ervoor dat je gaat begrijpen waar bepaald<br />

gedrag vandaan komt. Het is dus niet alleen interessant<br />

wanneer je zelf last hebt van angsten, maar ook wanneer<br />

je iemand in je omgeving hebt die extreme angsten<br />

16


VOOR JE GELEZEN<br />

ervaart. Er staan zelfs tips in het boek, zodat je leert hoe<br />

je het beste kunt reageren op een angstig persoon.<br />

Mijn waardering<br />

Ik vond dit een uitermate indrukwekkend en verhelderend<br />

boek. Het beantwoordt veel vragen die je over angst kunt<br />

hebben. De schrijver durft ook zeer persoonlijke ervaringen<br />

te delen, waardoor het verhaal heel dichtbij kwam en ik<br />

veel dingen nog beter ging begrijpen. Hoewel dit boek<br />

soms confronterend was, heb ik er veel aan gehad.<br />

Voor dit boek mocht ik de schrijver Alwin Ritstier ook<br />

interviewen. We hadden een open gesprek over zijn<br />

angsten en zijn persoonlijke verhaal.<br />

Ben je wel eens bang voor negatieve reacties? Als je<br />

bijvoorbeeld een angstaanval in het openbaar hebt of<br />

een persoonlijk verhaal op YouTube zet?<br />

“De angst voor negatieve reacties is er zeker wel. Maar,<br />

het mooie van YouTube is dat je reacties ook kunt filteren<br />

of muten, zodat je niet alles ziet. Negatieve reacties zijn<br />

natuurlijk wel heel vervelend. Bij een paniekaanval in het<br />

openbaar ben je eigenlijk niet meer bezig met wat anderen<br />

denken, maar met wat er in je lichaam gebeurt en of<br />

er iets ergs aan de hand is.”<br />

Heeft je angst invloed op je zelfvertrouwen? En hoe ga<br />

je om met de behoefte aan controle, terwijl je die aan<br />

de andere kant niet durft te nemen?<br />

“Doordat ik vaak het gevoel had dat ik niet op mijn<br />

lichaam kon vertrouwen, werd mijn zelfvertrouwen wel<br />

lager. Nu, twee jaar nadat het verhaal in het boek speelde,<br />

is mijn zelfvertrouwen grotendeels terug.<br />

Aangezien ik voor mezelf werk, kan ik ook minder klussen<br />

aannemen als het even wat minder gaat. Toch zou ik<br />

mezelf soms qua werk wat meer willen uitdagen.”<br />

In je boek schrijf je dat gezond eten en sporten je helpen<br />

om je angst onder controle te houden.<br />

Hoe ontdekte je dat dat helpt?<br />

“Tijdens de cursus die ik deed, vertelden ze dat bewegen<br />

kan helpen bij angstgedachten. Als je, zoals ik, bijvoorbeeld<br />

bang bent dat je hart sneller gaat kloppen, dan ga<br />

je bewegen vermijden. Maar, zodra je meer beweegt,<br />

krijg je een betere conditie en heb je minder snel last<br />

van hartkloppingen. Daarnaast zorgen de adrenaline en<br />

andere stoffen die je tijdens bewegen aanmaakt voor een<br />

positiever gevoel. Ook ontdekte ik dat het voor mij een<br />

verschil maakte om dingen als suiker en kunstmatige<br />

stoffen te vermijden. Voor sommige stoffen ben ik<br />

misschien wat gevoeliger, waardoor ik lichamelijke<br />

symptomen krijg waar ik bang voor ben of die lijken op<br />

de angstsymptomen zelf.”<br />

Wil je verder nog iets kwijt aan de lezers van het<br />

magazine?<br />

“Ik vind het heel fijn om via mijn Instagram en YouTubekanaal<br />

te horen dat mensen echt iets aan mijn boek<br />

hebben gehad, en dat ze zelf stappen zetten, zodat ze<br />

beter met hun angsten kunnen omgaan. Mensen vinden<br />

het ook fijn dat ik een ervaringsdeskundige ben en echt<br />

begrijp wat er in ze omgaat. Ik hoop dat dit boek de<br />

komende jaren bij veel mensen terechtkomt, zodat zij<br />

echt geholpen worden en weer iets gaan doen wat ze<br />

eerder niet durfden.”<br />

Wat betreft je vraag over de behoefte aan controle, dat<br />

heb ik bijvoorbeeld bij autorijden. Dat doe ik nog steeds<br />

niet graag. Als ik zelf autoreed, was ik vooral bang voor<br />

de angstgevoelens zelf, dat ze me zouden afleiden<br />

tijdens het rijden. Inmiddels ben ik niet meer bang om<br />

tijdens het autorijden de controle aan de ander te geven,<br />

dus heb ik liever dat de ander rijdt. Of het feit dat ik vroeger<br />

bang was als een ander reed ook echt met controledwang<br />

te maken had, weet ik ook niet. Op dit moment<br />

heb ik niet meer de behoefte alles zelf te doen.”<br />

Heeft je angst je wel eens in de weg gezeten tijdens je<br />

werk?<br />

“Ik heb klussen niet aangenomen die me te groot en te<br />

eng leken. Nooit zo erg dat het problemen veroorzaakte.<br />

17


ONDERZOEKSNIEUWS<br />

Onderzoeksnieuws<br />

Door: Annet Heijerman<br />

Toename van ‘ticachtige verschijnselen’ in coronatijd?<br />

Sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie zien<br />

sommige hulpverleners en wetenschappers een toename<br />

van zogenaamde ‘functionele, ticachtige verschijnselen’.<br />

Zij vermoeden dat dat te maken heeft met de toegenomen<br />

spanningen door de coronamaatregelen en de<br />

invloed van social media. Zij zien daarbij een aantal<br />

overeenkomsten. Zo gaat het vooral om tienermeisjes in<br />

de leeftijd van 13-15 jaar. Ook gaat het vaak om complexe,<br />

niet-typische tics, zoals het gooien van dingen of het<br />

duwen van mensen. Het is opmerkelijk dat deze<br />

verschijnselen lijken op tics die je ziet op social media<br />

als TikTok.<br />

Functionele tics zijn niet nieuw en vallen onder een functionele<br />

stoornis. Er is geen sprake van een neurologische<br />

oorzaak, zoals bij <strong>Tourette</strong>, maar een verstoring van de<br />

motorische functies – vandaar ook de naam ‘functioneel’.<br />

Sommige mensen kunnen het begin van hun functionele<br />

tics heel precies aangeven, doordat ze vaak een abrupte,<br />

explosieve start hebben. Daarnaast voelt iemand de tics<br />

niet goed aankomen en kun je ze moeilijk onderdrukken.<br />

Het lijkt er wel op dat je functionele tics kunt beïnvloeden<br />

door afleiding of suggestie. Zo lijken hypnose of katalepsietechnieken<br />

positieve resultaten te geven bij deze<br />

verschijnselen. Overigens kan het zo zijn dat iemand<br />

zowel <strong>Tourette</strong> als functionele tics heeft.<br />

Kritiek<br />

Andere wetenschappers zijn juist kritisch op de bewering<br />

dat er een toename is van ticachtige verschijnselen<br />

door een cultuurgebonden stressreactie. De uitspraken<br />

zijn gebaseerd op een kleine hoeveelheid observaties<br />

zonder ze goed te onderzoeken. Bovendien blijkt het<br />

helemaal niet zo makkelijk te zijn om een onderscheid te<br />

maken tussen beide soorten tics. Ook bij <strong>Tourette</strong> kunnen<br />

de tics in meer of mindere mate complex zijn, aangevoeld<br />

worden en beïnvloed worden door de omgeving.<br />

Daarnaast is de beschrijving van <strong>Tourette</strong> – net zoals bij<br />

autisme – vooral gebaseerd op onderzoek waarbij het<br />

grootste deel van de deelnemers jongens of mannen zijn.<br />

Daardoor kan de constatering dat dit niet-typische beeld<br />

vaker bij meisjes voorkomt zijn ontstaan. Terwijl het klassieke<br />

beeld dus vooral is gebaseerd op de wijze waarop<br />

<strong>Tourette</strong> zich bij mannen uit, blijkt uit recent onderzoek<br />

dat <strong>Tourette</strong> bij meisjes en vrouwen vaker samengaat met<br />

complexe tics. Ook is er vaker sprake van een latere start,<br />

verergering van de tics, stemmingswisselingen en angstklachten.<br />

Mogelijk zijn eerdere tics bij meisjes<br />

onopgemerkt gebleven.<br />

De oorzaak van een mogelijke toename ligt waarschijnlijk<br />

complexer dan de invloed van coronamaatregelen of<br />

social media. Miljoenen mensen ervaren immers stress<br />

door de maatregelen en hebben dezelfde onlinefilmpjes<br />

Afbeelding via neurosymptoms.org/<br />

bron: (Ganos C, Martino D, Espay AJ, Lang AE, Bhatia KP,<br />

Edwards MJ. Tics and functional tic-like movements: Can<br />

we tell them apart? Neurology. 2019; 93: 750–8.)<br />

18


ONDERZOEKSNIEUWS<br />

gezien, zonder deze ticachtige verschijnselen te<br />

ontwikkelen. Door het uitzetten van social media<br />

zullen de verschijnselen dan ook niet verdwijnen.<br />

Daarbij heeft social media als online-community een<br />

belangrijke functie voor jongeren met <strong>Tourette</strong>: zij vinden<br />

herkenning, verbinding en steun van lotgenoten,<br />

waardoor zij hun klachten makkelijker kunnen accepteren<br />

en zich minder alleen voelen staan.<br />

Er is dan ook meer onderzoek nodig om de verschillen<br />

en een mogelijke toename van tics of ticachtige<br />

verschijnselen beter te leren begrijpen. Om meer kennis<br />

hierover te verzamelen, zetten wetenschappers nu een<br />

internationale database op.<br />

Bronnen: 13th European Conference on <strong>Tourette</strong><br />

Syndrome & Tic Disorders, www.essts.org/meetings/<br />

virtual-meeting-ii<br />

Müller-Vahl KR, Pisarenko A, Jakubovski E, Fremer C.<br />

Stop that! It’s not <strong>Tourette</strong>’s but a new type of mass<br />

sociogenic illness. Brain. Published online August 23,<br />

<strong>2021</strong>. Conelea, C., Bervoets, J., Davies, B., Varner,<br />

K., Malli, M., Jones, D., … Capriotti, M. (<strong>2021</strong>, October 14).<br />

It’s Time to Stop Telling Patients to “Stop It”: Response<br />

to Müller-Vahl et al.’s “Stop That! It’s not <strong>Tourette</strong>’s but a<br />

New Type of Mass Sociogenic Illness”.<br />

Veelgestelde vraag aan experts:<br />

Kan een COVID-19-vaccinatie tics verergeren?<br />

Antwoord: Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen, en<br />

ervaringen van clinici, dat tics toenemen als gevolg<br />

van vaccinaties.<br />

Tip van expert dr. Tara Murphy: probeer stress te<br />

verminderen via de Guided Relaxation for Tics,<br />

speciaal ontwikkeld voor mensen met <strong>Tourette</strong>,<br />

zie www.tourettes-action.org.uk/news-276-guidedrelaxation-for-tics.html<br />

(Engels)<br />

De stem van de patiënt in de nieuwe richtlijnen<br />

In de nieuwe Europese richtlijnen voor de behandeling<br />

van <strong>Tourette</strong> en ticstoornissen is een deel opgenomen<br />

waarbij patiënten hun visie geven over behandeling en<br />

onderzoek. Uit een eerdere enquête onder 2269 deelnemers<br />

bleek dat 71% een voorkeur heeft voor onderzoek<br />

naar de behandeling van <strong>Tourette</strong> en/of het verbeteren<br />

van symptomen. Daarbij is vooral behoefte aan kennis<br />

over het omgaan met dagelijkse problemen op het werk,<br />

school en thuis. Verder valt op dat een groot deel van de<br />

deelnemers aangeeft dat medicatie werd aangeboden,<br />

terwijl in Europa gedragstherapie als eerstekeuzebehandeling<br />

geldt. Dat komt waarschijnlijk door een beperkte<br />

beschikbaarheid van gespecialiseerde therapeuten. Tot<br />

slot bleek ook dat veel deelnemers wel op de hoogte<br />

waren van andere behandelingen als botox, cannabis<br />

en deep brain stimulation (DBS), maar dat dat niet was<br />

aangeboden.<br />

Patient research priorities<br />

Patient treatment priorities<br />

Choice category<br />

Daily living issues<br />

Medication<br />

Brain<br />

Genetics/hereditary<br />

Other symptoms/co-occuring<br />

Behavioural therapy<br />

Alternative treatments<br />

Cannabis<br />

DBS<br />

Botox<br />

778<br />

660<br />

623<br />

459<br />

391<br />

337<br />

238<br />

169<br />

43<br />

4<br />

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900<br />

N<br />

Treatment<br />

Botox<br />

DBS<br />

Cannabis<br />

Behavioural therapy<br />

Medication<br />

103<br />

85<br />

110<br />

417<br />

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600<br />

Offered treatment<br />

N<br />

546<br />

694<br />

681<br />

1193<br />

1137<br />

Knowledge of treatment<br />

1397<br />

Bron: Anderson, S. M., & Tics and <strong>Tourette</strong> Around the Globe (TTAG) representing Tic and <strong>Tourette</strong> Syndrome (TS) patient<br />

associations around the world (<strong>2021</strong>). European clinical guidelines for <strong>Tourette</strong> Syndrome and other tic disorders: patients’<br />

perspectives on research and treatment. European child & adolescent psychiatry. Advance online publication.<br />

19


ONDERZOEKSNIEUWS<br />

Nieuws uit Europa<br />

Op 1 en 2 oktober vond weer het digitale Europese congres<br />

over <strong>Tourette</strong> en ticstoornissen plaats. Wetenschappers,<br />

artsen, therapeuten en patiëntvertegenwoordigers wisselden<br />

de nieuwste inzichten met elkaar uit. Wij selecteerden een<br />

aantal interessante uitkomsten.<br />

• Er zijn eerste positieve aanwijzingen voor de werking van<br />

een ‘cognitieve psychofysiologische benadering’. Dit model is<br />

gebaseerd op het idee dat mensen met <strong>Tourette</strong> perfectionistische<br />

overtuigingen hebben bij het plannen van actie. Daardoor<br />

zouden zij een impulsieve, overactieve stijl van handelen<br />

hebben die frustratie, spanning en tics versterkt. Als voorbeeld<br />

beschrijven de onderzoekers een man met schoudertics tijdens<br />

het autorijden. In de therapie werkte hij aan het vergroten van<br />

de flexibiliteit in de spieren die door zijn tic zijn aangetast.<br />

Hij leerde zichzelf een normale spierspanning aan die geschikt<br />

is voor het vasthouden van een stuur. Ook paste hij zijn perfectionistische<br />

overtuigingen over intens staren in het verkeer aan.<br />

Daarnaast leerde hij zijn agenda anders in te delen, waardoor<br />

er meer tijd en minder haast ontstond tussen zijn reisafspraken.<br />

Aangezien deze nieuwe behandeling nog niet goed onderzocht<br />

is, wordt het nog niet aangeboden of aangeraden.<br />

• Bij <strong>Tourette</strong> zien we vaak bijkomende kenmerken van dwang<br />

(OCD) en aandachtstekort met hyperactiviteit (ADHD). Maar niet<br />

alle symptomen komen even vaak voor. Zo bestaan dwangverschijnselen<br />

bij mensen met <strong>Tourette</strong> vaker uit aanraken, tellen,<br />

symmetriegedrag, ordenen en mentale spelletjes, en minder<br />

uit andere dwangverschijnselen zoals smetvrees. Er is minder<br />

sprake van angstgedachten en doelgerichte handelingen, het<br />

gaat vaker om de ervaring dat iets ‘precies goed’ voelt. ADHDsymptomen<br />

bestaan bij mensen met <strong>Tourette</strong> vaker uit impulsiviteit,<br />

woede, storend gedrag en slaapproblemen. Moeite om<br />

gedrag te onderdrukken of af te remmen is bij de combinatie<br />

van ADHD en <strong>Tourette</strong> groter dan bij alleen <strong>Tourette</strong> en verbetert<br />

vaak met het ouder worden.<br />

• Mensen met <strong>Tourette</strong> werken regelmatig mee aan mediaprojecten<br />

om de algemene kennis en het begrip over <strong>Tourette</strong> te<br />

verbeteren. Er zijn richtlijnen opgesteld van en voor mensen<br />

met <strong>Tourette</strong> over het omgaan met de media, zodat dit veilig en<br />

met een goed gevoel verloopt. Daarin staan belangrijke tips en<br />

informatie over de overwegingen en voorbereiding vooraf, het<br />

proces van publicatie en het omgaan met eventuele reacties<br />

achteraf. Kijk op www.neuro-diverse.org<br />

• In de eerste grote studie naar de effectiviteit van medicinale<br />

cannabis op het verminderen van tics zijn wel verbeteringen gezien,<br />

maar deze waren niet duidelijk genoeg om te concluderen<br />

dat dit algemeen werkzaam is. Er zijn aanwijzingen dat mannen<br />

en mensen met ADHD er meer baat bij hebben dan anderen.<br />

Een belangrijke bevinding is dat de rijvaardigheid van de deelnemers<br />

niet werd aangetast bij (juist) gebruik van medicinale<br />

cannabis. Er zijn nog steeds geen aanwijzingen voor de werking<br />

van alleen het bestanddeel CBD, zoals in CBD-olie.<br />

• Binnen de Europese EMTICS-studie is door het Nederlandse<br />

team bij Accare gezocht naar vroege voorspellers van het<br />

ontstaan van tics bij kinderen. Daaruit bleek dat jongens vaker<br />

tics ontwikkelen dan meisjes. Daarnaast hadden kinderen die<br />

tics ontwikkelen meer gedragsproblemen en kenmerken van<br />

autisme (vooral bij jongens), dwanghandelingen en emotionele<br />

problemen (vooral bij meisjes), vergeleken met kinderen die op<br />

latere leeftijd geen tics ontwikkelen. Deze kennis kan helpen<br />

bij het eerder opsporen van tics, vooral bij meisjes. De onderzoekers<br />

ontdekten bovendien dat tics meestal een jaar na het<br />

begin van de tic aanhielden, in tegenstelling tot de algemene<br />

overtuiging dat tics meestal van voorbijgaande aard zijn.<br />

Lees meer op pagina 21 e.v.<br />

• Slaapproblemen komen vaker voor bij mensen met <strong>Tourette</strong>.<br />

Het gaat vaak om inslaapproblemen door een toename van tics<br />

rond bedtijd of motorische onrust tijdens de slaap. Sommige<br />

mensen geven aan wakker te worden van tics of pijnklachten.<br />

Een slechte slaapkwaliteit en de daarop volgende vermoeidheid<br />

verergert vervolgens de tics overdag en het vermogen om<br />

deze te onderdrukken.<br />

• Diepe hersenstimulatie (DBS) is een neurochirurgische behandeling<br />

waarbij diep in de hersenen elektroden worden geplaatst<br />

die zijn aangesloten op een inwendige stimulator, een soort<br />

pacemaker. Bij volwassenen met ernstige <strong>Tourette</strong>-symptomen<br />

kan deze operatie een kans bieden op een draaglijk leven.<br />

Nieuw onderzoek is tegenstrijdig en onder experts is er nog<br />

steeds discussie over de werking en verdraagbaarheid van<br />

DBS bij <strong>Tourette</strong>. Het advies blijft dan ook om deze behandeling<br />

alleen in te zetten bij zorgvuldig geselecteerde personen met<br />

ernstige klachten, waarbij andere behandelingen niet hebben<br />

gewerkt.<br />

• Zelfbeschadigend gedrag bij mensen met <strong>Tourette</strong> bestaat vaak<br />

uit zichzelf slaan, hoofdbonken, knijpen, bijten of likken. Het<br />

lijkt eerder om specifieke complexe tics te gaan dan om een<br />

dwangverschijnsel. Net als bij andere tics kan het gedrag dus<br />

meerdere keren per dag voorkomen. Vaak is er weinig controle<br />

over en gaat het samen met een lagere kwaliteit van leven en<br />

meer risico op depressie. In een onderzoek onder 123 deelnemers<br />

werd geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen,<br />

leeftijdsgroepen of mensen met verschillende andere klachten.<br />

Bron: 13th European Conference on <strong>Tourette</strong> Syndrome & Tic<br />

Disorders, www.essts.org/meetings/virtual-meeting-ii<br />

20


PROEFSCHRIFT THAïRA OPENNEER<br />

Proefschrift Thaïra Openneer<br />

Door: Brenda Toet-Gemmink<br />

Op 6 juli <strong>2021</strong> promoveerde Thaïra J.C. Openneer aan de Rijksuniversiteit<br />

van Groningen met haar proefschrift: De klinische presentatie,<br />

neurocognitie en neurale correlaten van kinderen met tics.<br />

Vanuit Stichting Gilles de la <strong>Tourette</strong> juichen we elk wetenschappelijk<br />

onderzoek toe, zodat we de ontstaanswijze (etiologie) van tic stoornissen<br />

beter gaan begrijpen, met Gilles de la <strong>Tourette</strong> in het bijzonder.<br />

Tenslotte leidt een beter begrip mogelijk tot nieuwe of effectievere<br />

behandelvormen en een betere kwaliteit van leven.<br />

Vanuit de stichting zijn we dan ook dankbaar dat we van Thaïra de<br />

introductie van de Nederlandse samenvatting van haar proefschrift en<br />

de eerder geschreven samenvatting van de methoden en conclusie<br />

mogen plaatsen in dit magazine.<br />

Onderaan het artikel vind je de link naar de volledige Nederlandse<br />

samenvatting en het volledige proefschrift in het Engels.<br />

De klinische<br />

presentatie,<br />

neurocognitie en<br />

neurale correlaten<br />

van kinderen met tics<br />

Openneer, Thaïra<br />

Introductie<br />

Ticstoornissen, waarvan Gilles de la <strong>Tourette</strong> het meest<br />

bekend is, zijn ontwikkelingsstoornissen die vaak in de<br />

kindertijd ontstaan. Kenmerkend voor ticstoornissen zijn<br />

de motorische en/of vocale tics. Tics zijn onvrijwillige, abrupte,<br />

snelle, herhaalde, niet-ritmische bewegingen (motorische<br />

tics) of geluiden (vocale tics). We spreken van Gilles<br />

de la <strong>Tourette</strong> als er verschillende motorische tics en<br />

minimaal één vocale tic aanwezig zijn voor meer dan een<br />

jaar; bij een chronische ticstoornis zijn alleen motorische<br />

of vocale tics aanwezig voor meer dan een jaar. De tics<br />

starten gewoonlijk rond het zesde levensjaar en kunnen<br />

in hoge mate verschillen wat betreft ernst en type tics.<br />

Een ticstoornis wordt vaak verkeerd of laat gediagnosticeerd,<br />

wat consequenties kan hebben voor de behandeling,<br />

alsook voor hulp en begrip van de autoriteiten en<br />

omgeving. De meeste kinderen met TS hebben weinig of<br />

geen last van gedrags- of emotionele problemen en functioneren<br />

in sociaal opzicht goed. Bij ongeveer de helft<br />

van de kinderen is er sprake van comorbiditeit, meestal<br />

aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD, 55%)<br />

en/of obsessief-compulsieve stoornis (dwang/OCS, 50%),<br />

maar ook disruptieve gedragsstoornissen, emotionele<br />

stoornissen (angst, depressie) of een autisme spectrum<br />

stoornis (ASS) kunnen voorkomen. Deze bijkomende<br />

problemen vormen vaak een grotere belemmering in het<br />

dagelijks leven dan de tics.<br />

De meeste personen met tics voelen een onrustig gevoel<br />

of een vervelende gewaarwording voorafgaand aan een<br />

tic, genaamd premonitore sensaties. Vaak verdwijnt dit<br />

gevoel als de tic is uitgevoerd. Verschillende succesvolle<br />

therapieën bij TS richten zich op dit gevoel om tics tegen<br />

te gaan, zoals Habit Reversal Training (HRT), de Comprehensive<br />

Behavioral Intervention for Tics (CBIT), en<br />

Exposure with Response Prevention (ERP). Ondanks het<br />

succes van deze therapieën, weten we nog weinig over<br />

de premonitore sensaties waar deze therapieën zich op<br />

richten.<br />

De precieze oorzaak van TS is nog grotendeels onbekend,<br />

hoewel er wordt verondersteld dat de cortico-striatale-thalamo-corticale<br />

(CSTC)-systemen, die lopen tussen<br />

de frontale cortex en subcorticale hersengebieden, een<br />

rol spelen. Het disfunctioneren van CSTC-systemen wordt<br />

in verband gebracht met meerdere stoornissen, zoals<br />

TS, ADHD en OCS. Interacties tussen de CSTC-systemen<br />

zouden kunnen leiden tot de hoge comorbiditeit tussen<br />

deze stoornissen. Ondanks verschillende aanwijzingen<br />

is er nog geen doorslaggevend bewijs geleverd dat de<br />

structuur en functionaliteit van CSTC-systemen afwijken<br />

bij TS.<br />

Disfunctie van CSTC-systemen wordt geassocieerd met<br />

een verminderd executief functioneren. Een van de meest<br />

belangrijke executieve functies is het afremmen van<br />

gedrag. Aangezien tics lijken op plotselinge gedragingen<br />

die moeilijk tegengehouden kunnen worden, wordt er algemeen<br />

aangenomen dat personen met tics ook moeite<br />

hebben met het afremmen van gedrag. Toch is de literatuur<br />

niet eenduidig: sommige studies laten inderdaad<br />

zien dat personen met tics gedrag kunnen afremmen,<br />

maar andere studies weer niet. Meerdere oorzaken kunnen<br />

de inconsistente resultaten van voorgaande studies<br />

21


PROEFSCHRIFT THAïRA OPENNEER<br />

verklaren, zoals het gebruik van meerdere leeftijdscategorieën,<br />

verschillen in het aantal deelnemers aan de<br />

onderzoeken of medicatiegebruik en het in-of excluderen<br />

van bijkomende stoornissen of symptomen. Vooral ADHD<br />

kan een grote rol spelen in de inconsistente resultaten,<br />

aangezien ADHD zelf ook bekend staat om problemen<br />

met executief functioneren, en met name moeilijkheden<br />

in het afremmen van gedrag. Tot nu toe is het niet<br />

duidelijk of problemen met executief functioneren door<br />

tics komen, of dat problemen met executief functioneren<br />

bij kinderen met TS te wijten is aan de vaak voorkomende<br />

ADHD(-symptomen).<br />

Hersenscans kunnen worden gebruikt om te onderzoeken<br />

wat de oorzaak is van een verminderd executief<br />

functioneren bij TS. Hierbij kan men kijken naar de<br />

activiteit van de hersenen tijdens het uitvoeren van een<br />

taak (functionele hersenscans), of men kijkt naar de<br />

activiteit van de hersenen wanneer de participant rust in<br />

de scanner (resting-state hersenscans). In eerdere studies<br />

met personen met TS waarbij men gebruikmaakte van<br />

functionele hersenscans zijn vooral de prefrontale- en<br />

motorregio’s gelinkt aan tics. In bestaande resting-statestudies<br />

naar TS zijn voornamelijk abnormaliteiten in het<br />

frontaal-striatale-netwerk (geïmpliceerd in het executief<br />

functioneren) en default-netwerk (geïmpliceerd in<br />

introspectie of dagdromen) gevonden.<br />

Deze thesis heeft als doel ons begrip over ticstoornissen<br />

(TS) te vergroten door te kijken naar de klinische presentatie,<br />

neurocognitie en neurale processen van kinderen<br />

met tics. Meer kennis over deze onderwerpen zou<br />

mogelijk kunnen leiden tot een beter begrip omtrent de<br />

etiologie van deze stoornis en mogelijk kunnen bijdragen<br />

aan de ontwikkeling van effectieve behandelingen in de<br />

toekomst.<br />

22


PROEFSCHRIFT THAïRA OPENNEER<br />

Methoden en conclusie<br />

Voor het promotieonderzoek is de data gebruikt van twee<br />

grote internationale onderzoeken naar tics, namelijk van<br />

het European Multicenter Tics in Children Study (EMTICS)<br />

en het TS-EUROTRAIN-onderzoek. EMTICS was het eerste<br />

grootschalige en langlopende onderzoek gericht op<br />

het samenspel tussen genetische aanleg, auto-immuniteit<br />

en andere omgevingsfactoren als mogelijke oorzaak voor<br />

(1) het ontstaan en (2) het beloop van tics, en bijkomende<br />

problemen zoals ADHD en OCS. Het TS-EUROTRAINonderzoek<br />

was een Europese samenwerking van twaalf<br />

verschillende onderzoeksprojecten uit zes Europese<br />

landen die zich richtten op genetica, neuro-imaging en<br />

diermodellen. In Groningen stond binnen TS-EUROTRAIN<br />

neuro-imaging centraal, gericht op de neurale correlaten<br />

en neurocognitieve kenmerken die specifiek zijn voor<br />

ticstoornissen, waarbij ook werd gekeken naar de invloed<br />

van ADHD-comorbiditeit.<br />

Voor het eerste deel van het promotieonderzoek is data<br />

gebruikt van het eerste bezoek van het EMTICS-onderzoek<br />

om (1) te onderzoeken of kinderen bepaalde klinische<br />

karakteristieken vertonen voordat ze tics krijgen en<br />

(2) te onderzoeken of de vervelende gevoelens die vaak<br />

voorkomen voor het uitvoeren van een tic (premonitore<br />

sensaties) ook bij jonge kinderen voorkomen. De resultaten<br />

laten zien dat kinderen meer norm-overschrijdend en<br />

autisme-gerelateerd gedrag vertonen voordat ze tics krijgen<br />

ten opzichte van kinderen die geen tics ontwikkelen.<br />

Dit was vooral het geval bij jongens, terwijl meisjes meer<br />

dwanghandelingen en emotionele problemen vertonen<br />

voorafgaand aan het ontstaan van tics. Bijna alle kinderen,<br />

ook hele jonge kinderen onder de 8 jaar, hebben last<br />

van premonitore sensaties. Dit is in tegenstelling tot wat<br />

er voorafgaand aan het onderzoek verondersteld werd.<br />

Voor het tweede gedeelte van het promotieonderzoek<br />

is data gebruikt van het TS-EUROTRAIN-onderzoek en<br />

is onderzocht of de neurocognitie en neurale correlaten<br />

van kinderen met tics (met en zonder ADHD) verschillen<br />

van kinderen met ADHD (zonder tics) en kinderen zonder<br />

tics en ADHD. De resultaten laten verbanden zien tussen<br />

ADHD-symptomen en problemen met cognitief functioneren,<br />

zoals problemen met het afremmen van gedrag<br />

en het geheugen bij de kinderen met tics. Ook laten<br />

kinderen met tics en ADHD meer activiteit in de hersenen<br />

zien tijdens het afremmen van gedrag in vergelijking met<br />

kinderen die geen tics of ADHD hebben. Daarnaast blijkt<br />

de functionele organisatie van netwerken in de hersenen<br />

van kinderen met tics zonder ADHD anders dan die van<br />

de kinderen met tics en ADHD of kinderen zonder tics en<br />

ADHD.<br />

De conclusie van het promotieonderzoek is dat het<br />

hebben van additionele stoornissen, zoals ADHD, een<br />

belangrijke rol speelt in de klinische presentatie, neurocognitie<br />

en neurale correlaten van kinderen met tics.<br />

Het volledige proefschrift vind je hier: https://research.<br />

rug.nl/nl/publications/the-clinical-presentation-neur-<br />

cognition-and-neural-correlates-of-<br />

Verklarende woordenlijst<br />

Klinische presentatie: het beeld van de stoornis,<br />

aandoening of ziektebeeld dat je als medisch professional<br />

of onderzoeker ziet in de praktijk.<br />

Neurocognitie: functioneren van de hersenen bij het<br />

opnemen en verwerken van informatie.<br />

Neurale correlaten: hersengebieden/-structuren/-<br />

stofjes die samenhangen met bepaalde aandoeningen,<br />

gedrag, gevoelens of gedachten.<br />

Habit Reversal Training (HRT): behandeling waarbij de<br />

tics één voor één bewust worden waargenomen en een<br />

tegenbeweging wordt aangeleerd.<br />

Comprehensive Behavioral Intervention for Tics<br />

(CBIT): gedragstherapie op basis van protocollen,<br />

gericht op het beïnvloeden van omgevingsfactoren,<br />

situaties of gebeurtenissen die tot een verergering van<br />

de tics leiden.<br />

Exposure with Response Prevention (ERP): behandeling<br />

van alle tics tegelijkertijd door blootstelling aan het<br />

tic-alarm en de tics zo lang mogelijk tegenhouden.<br />

Executieve functies: de regelfuncties van de hersenen<br />

die noodzakelijk zijn voor het realiseren van doelgericht<br />

en aangepast gedrag.<br />

In-of excluderen: meedoen of uitsluiten van deelnemers<br />

aan het onderzoek.<br />

23


FIDGET TOYS<br />

Fidgettoys onderzocht<br />

Fidgettoys als de pop-it, de tangle, de fidgetcube en de fidgetspinner<br />

zijn al enkele jaren erg populair. Volgens de makers brengt dit<br />

speelgoed rust, doordat het afleidt van de vele prikkels waarmee<br />

je in de moderne wereld te maken hebt. Aangezien je je minder op<br />

externe prikkels focust en meer op de fidgettoy zelf, helpt het ook om<br />

de concentratie te verhogen. Maar, zijn die claims terecht? Ik ging op<br />

onderzoek uit!<br />

Door: Bianca Brummelhuis<br />

Verschillende onderzoeksresultaten<br />

Sommige onderzoeken wijzen er inderdaad op dat de<br />

fidgettoys effect hebben. Zo is er een onderzoek dat<br />

aantoont dat spelen en bewegen zorgen voor een betere<br />

werking van het werkgeheugen. Een ander artikel beweert<br />

dat het de hoeveelheid dopamine in de hersenen<br />

verhoogt, waardoor het de hersengebieden stimuleert<br />

die de concentratie en het geheugen verbeteren.<br />

Toch zijn er ook onderzoeken waaruit geen enkel effect<br />

naar voren komt. Extra lastig is het feit dat onderzoekers<br />

meestal niet dezelfde fidgettoys gebruiken, maar zeer uiteenlopende.<br />

Daardoor is het resultaat ook telkens anders<br />

en is het moeilijk vast te stellen of de positieve invloed er<br />

wel of niet is.<br />

Mijn ervaringen<br />

De grote lijnen wijzen wel op een positieve werking en<br />

dus wilde ik het zelf eens ondervinden. Ik testte dan ook<br />

de tangle, de fidgetcube en de pop-it, en deel graag mijn<br />

bevindingen met je.<br />

De tangle<br />

Dat is een soort ketting van plastic met flexibele scharnieren<br />

tussen de ‘kralen’. De tangle vond ikzelf het minst<br />

prettig. Je kunt ’m namelijk op verschillende manieren<br />

gebruiken. Zo kun je ’m door je handen laten glijden<br />

als een ketting, maar je kunt ’m ook buigen, in elkaar<br />

drukken en weer uit elkaar trekken. Daardoor dacht ik<br />

tijdens het spelen steeds na over wat ik er nu eens mee<br />

zou doen. Dat werkte niet zo goed voor mij. Ook had ik<br />

de neiging om er te obsessief mee te spelen, waardoor<br />

ik juist onrustig werd. Voordeel van de tangle is dat-ie<br />

weinig geluid maakt.<br />

De fidgetcube<br />

Dat is een soort dobbelsteen, met aan elke zijde iets<br />

waarmee je kunt friemelen. Denk daarbij aan een soort<br />

lichtknopje, een balletje waar je met je duim overheen<br />

kunt gaan, een mini-joystick, een draaischijfje dat je rond<br />

kunt draaien en een rij knopjes die je in kunt drukken met<br />

je duimen. Er bestaan varianten die veel geluid maken,<br />

maar ook stillere varianten.<br />

De fidgetcube die ik uittestte maakte veel geluid, wat ik<br />

een groot nadeel vond. Het leidde af en zorgde ervoor<br />

dat ik ’m in gezelschap niet durfde te gebruiken, terwijl<br />

24


NIEUW REDACTIELID<br />

ik dan juist moeite heb met concentreren. Verder vond ik<br />

het een zeer fijn ding. Vooral het lichtknopje werkte voor<br />

mij heel goed. Het knopje heen en weer drukken was<br />

zeer rustgevend. Ook is-ie vrij klein, waardoor je ’m makkelijk<br />

mee kunt nemen.<br />

De pop-it<br />

Dat is een plastic vierkant vol balletjes. Als je de balletjes<br />

indrukt, geeft het hetzelfde geluid als wanneer je bij bubbeltjesplastic<br />

de bolletjes kapotdrukt. De pop-it is mijn<br />

grote favoriet. Ik moest wel even opletten in welk tempo<br />

ik de balletjes indrukte. Als ik ze razendsnel indrukte,<br />

werd ik daar niet rustig van. Maar, als ik mezelf dwong om<br />

ze in een rustig tempo in te drukken, werkte het perfect<br />

voor mij.<br />

Ik vond het wel een nadeel dat alle balletjes maar één<br />

kant op goed popten. Je moet dus eerst alle balletjes<br />

de goede kant op drukken, voordat je echt lekker kunt<br />

‘poppen’. De pop-it is overigens in verschillende maten<br />

verkrijgbaar, dus het loont wel om een grote te kopen,<br />

dan heb je er extra lang plezier van. Het geluid vond ik<br />

wel een probleem, ook deze zou ik daardoor niet graag<br />

in gezelschap gebruiken.<br />

Conclusie<br />

Wat ik bij alle drie de fidgettoys jammer vind, is dat je ze<br />

moeilijk met één hand kunt gebruiken. Het lijkt me handig<br />

als ik iets heb waarmee ik met één hand kan spelen,<br />

terwijl ik met de andere hand nog iets kan opschrijven of<br />

typen.<br />

Voor mij werkten de fidgettoys prima. Ik werd er daadwerkelijk<br />

rustiger van, had minder last van allerlei over<br />

elkaar buitelende gedachten en kon me beter concentreren.<br />

Dat zal waarschijnlijk niet voor iedereen hetzelfde<br />

zijn, maar ik denk dat voor sommigen dit speelgoed wel<br />

degelijk nuttig is om te gebruiken.<br />

Nieuw redactielid<br />

Door: Brenda Toet-Gemmink<br />

Als nieuw redactielid van het <strong>Tourette</strong> <strong>Magazine</strong> stel ik<br />

mijzelf graag aan je voor. Ik ben Brenda Toet, 40 jaar en<br />

woon in Zoetermeer. De stad van de veelgeprezen gespecialiseerde<br />

neurologen op het gebied van <strong>Tourette</strong>:<br />

dr. Kleijer en dr. Rath.<br />

Ik ben afgestudeerd als fysiotherapeute en ben dan ook<br />

geïnteresseerd in de gezondheidszorg, welzijn en de<br />

kennis daaromtrent. Daarbij heb ik een haat-liefdeverhouding<br />

met de medische wetenschap. Mijn interesse voor<br />

beleidsmatige vraagstukken op het gebied van onderwijs<br />

en zorg groeien ondertussen ook steeds meer. Al dan<br />

niet noodgedwongen.<br />

Sommigen van jullie kennen mij namelijk wellicht van de<br />

blogs die ik al ruim twee jaar schrijf voor Stichting Gilles<br />

de la <strong>Tourette</strong>. In die blogs deel ik mijn ervaringen als ouder<br />

van een dochter met <strong>Tourette</strong> en haar comorbiditeit,<br />

en lees je over alles wat daar thuis, qua onderwijs en zorg<br />

bij komt kijken.<br />

Inmiddels zijn wij na de diagnose al vier jaar onderweg<br />

en wil ik mijn kennis en ervaringen graag met jullie delen.<br />

De weg van kind naar pubertijd en volwassenheid is best<br />

een zoektocht. Ik hoop dan ook dat ik die zoektocht door<br />

het schrijven voor het magazine voor anderen kan vergemakkelijken.<br />

Daarnaast vind ik het schrijven overigens<br />

ook gewoon leuk om te doen en is het een fijne uitlaatklep<br />

om mijn brein te kalmeren.<br />

Meer lezen?<br />

Er is al ontzettend veel geschreven over fidgettoys. Wil je<br />

je er meer in verdiepen? Dan zijn deze artikelen wellicht<br />

ook interessant voor jou:<br />

https://www.scientificamerican.com/article/fidget-toysarent-just-hype/<br />

https://therapyshoppe.com/therapists-corner/117-thebenefits-of-fidget-tools<br />

https://nos.nl/op3/artikel/2133273-waarom-wil-iedereen-een-friemelkubus<br />

https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/factcheck-fidget-spinners-helpen-adhd-te-controleren<br />

https://mamasliefste.nl/speelgoed/fidget-toys-wat-zijndat-eigenlijk/<br />

25


VRIJWILLIGER AAN HET WOORD<br />

“Het is mooi om dingen voor anderen<br />

te organiseren”<br />

Door: Richard Bosman<br />

Op een lichtzonnige zomerdag in augustus reed ik naar Gouda.<br />

Ik had er een ontmoeting met de 35-jarige Isolene Zadelaar-Verheijen.<br />

Zij werkt in de kinderopvang en daarnaast maakt zij graag kaartjes.<br />

Zij vertelt meer over haar vrijwilligerswerk voor Stichting Gilles de la<br />

<strong>Tourette</strong>.<br />

Hoe ben je bij de <strong>Tourette</strong> Stichting betrokken geraakt?<br />

Isolene vertelt: “Ik heb <strong>Tourette</strong> van dichtbij gezien en<br />

weet hoe dat voor iemand kan zijn. Daarom wilde ik er<br />

graag iets meer in betekenen. Ik weet hoe belangrijk het<br />

is dat je contacten hebt met mensen die weten hoe het<br />

is om <strong>Tourette</strong> te hebben, dat je jezelf kunt zijn. Ik draag<br />

daarom graag bij aan het fijne contact dat <strong>Tourette</strong>rs met<br />

elkaar kunnen hebben.”<br />

Wat doe je binnen de stichting?<br />

“Samen met Ruben organiseer ik de <strong>Tourette</strong>-cafés.<br />

Drie keer per jaar huren we een kleine ruimte van een<br />

restaurant af. Met een aantal <strong>Tourette</strong>rs kunnen we er dan<br />

lekker vertoeven en samen kletsen, zodat iedereen even<br />

echt zichzelf kan zijn. Eén keer per jaar organiseren we<br />

“Ik kan bijdragen aan bijzondere<br />

herinneringen”<br />

een grotere activiteit. Dan gaan we met z’n allen bijvoorbeeld<br />

bowlen of uit eten, of doen we een workshop.”<br />

Hoeveel animo is er voor de bijeenkomsten?<br />

“Voorheen werden de <strong>Tourette</strong>-cafés eigenlijk alleen bezocht<br />

door <strong>Tourette</strong>rs van 25 jaar of ouder. Gelukkig hebben<br />

we de laatste bijeenkomsten gezien dat ook jongere<br />

<strong>Tourette</strong>rs inmiddels de weg weten te vinden naar onze<br />

<strong>Tourette</strong>-cafés. Dat is erg fijn.”<br />

Wat heb je tot nu toe geleerd van het vrijwilligerswerk?<br />

“Het is heel dankbaar werk en daarom vind ik het zo<br />

mooi om te doen. Ik zie het ook aan de reacties. Wel heb<br />

ik geleerd dat <strong>Tourette</strong>rs zich niet altijd aan de afspraken<br />

kunnen houden. Daar is altijd een goede reden voor: ze<br />

zijn te moe of te overprikkeld doordat ze de dag ervoor<br />

toch te veel gedaan hebben, waardoor ze het uiteindelijk<br />

niet redden. Vooraf hebben we altijd een idee van het<br />

aantal personen dat we verwachten, maar op de dag zelf<br />

verschuift dat aantal wel eens. Sommigen melden zich<br />

af en anderen, die op de dag zelf hun gevoel wilden afwachten,<br />

melden zich dan toch aan en zijn alsnog van de<br />

partij. Zij zijn dan altijd dankbaar dat ze toch nog kunnen<br />

komen.<br />

26


AFSCHEID MARION<br />

Als ik dan zie hoeveel lol ze beleven op de afgehuurde<br />

locatie en even alles kunnen laten gaan, dan is dat fantastisch.<br />

Tijdens die dagen vraag ik ook altijd wat ze zo fijn<br />

vinden aan een <strong>Tourette</strong>-café. Ik krijg dan vaak als reactie<br />

dat ze ‘even zichzelf kunnen zijn’ en ‘dat niemand raar<br />

opkijkt als je tict’. Het is bijzonder dat ik daar iets in kan<br />

betekenen.”<br />

Wat maakt het vrijwilligerswerk zo interessant?<br />

“In de eerste plaats dat ik kan bijdragen aan mooie herinneringen.<br />

Daarnaast moet ik zeggen dat het bestuur van<br />

de <strong>Tourette</strong> Stichting ook wel heel lief is voor haar vrijwilligers.<br />

Als je iets wilt organiseren, kun je altijd iemand van<br />

het bestuur benaderen. Ze staan overal voor open. Ook<br />

de waardering die naar de vrijwilligers geuit wordt, vind ik<br />

erg prettig.”<br />

Hoe is het contact onderling?<br />

“Het leuke van onze uitjes is de gezelligheid en het feit<br />

dat ik daar bij mag zijn. Ik zie dat ze genieten en onderling<br />

mengen. Er zijn geen groepjes en iedereen kan met<br />

elkaar overweg. Dat zijn mooie herinneringen voor mij.<br />

Ook mag je bij een van de drie <strong>Tourette</strong>-cafés altijd een<br />

partner of familielid meenemen. Het goede daarvan vind<br />

ik, is dat zij dan deel kunnen uitmaken van wat <strong>Tourette</strong> is<br />

en kunnen ervaren wat zo’n <strong>Tourette</strong>-café betekent voor<br />

een <strong>Tourette</strong>r. Ik kan mij goed voorstellen dat zij zich daar<br />

normaal gesproken niet altijd een goed beeld bij kunnen<br />

vormen.”<br />

Waarom zou je ook vrijwilliger worden?<br />

“Ik hoop ontzettend dat anderen zich ook aanmelden als<br />

vrijwilliger. Het is enorm dankbaar werk, zoals eerder al<br />

gezegd. Het is mooi om dingen te mogen organiseren<br />

voor anderen die ze zelf misschien niet kunnen organiseren.<br />

En als je nog twijfelt: loop gewoon eens mee<br />

met iemand of neem eens telefonisch contact op met<br />

een vrijwilliger en vraag wat het vrijwilligerswerk inhoudt<br />

en wat je kunt doen. Ik denk dat de drempel nu is dat<br />

iemand niet weet wat het vrijwilligerswerk inhoudt en wat<br />

er van je wordt verwacht. Dus pak gewoon die telefoon<br />

of stuur een e-mail, je bent meer dan welkom in het team<br />

van vrijwilligers.”<br />

Afscheid Marion<br />

Nadat ik vijf jaar als vrijwilliger bij de stichting heb<br />

gewerkt, is het tijd voor mij om afscheid te nemen. Tijd<br />

om mijn horizon te verbreden en op zoek te gaan naar<br />

andere ervaringen en uitdagingen. Met plezier heb ik als<br />

redacteur meegewerkt aan vijftien <strong>Tourette</strong> <strong>Magazine</strong>s,<br />

waarvan aan de laatste dertien ook als eindredacteur. Ik<br />

ontmoette en interviewde de meest kleurrijke en fascinerende<br />

mensen, werkte deze interviews en die van andere<br />

redactieleden uit, schreef artikelen en blogs, en corrigeerde<br />

zo’n beetje alle teksten die de laatste vijf jaar via<br />

de magazines het netvlies van onze lezers bereikten.<br />

Ik bedacht, schaafde, verfijnde, overpeinsde, corrigeerde,<br />

wiste, herstelde, creëerde, tikte en ticte – want <strong>Tourette</strong>.<br />

En hoewel het soms een behoorlijke taak was, heb ik het<br />

met veel plezier gedaan. Bij ieder magazine dat door de<br />

brievenbus rolde, ervaarde ik namelijk het trotse gevoel<br />

dat ik mee mocht werken aan een stukje inzicht, informatie<br />

en steun voor onze donateurs en wellicht ook aan<br />

een stukje bewustwording buiten de grenzen van onze<br />

stichting.<br />

Daarom wil ik een dankwoord richten aan jou, de persoon<br />

die dit nu leest. Zonder jou als donateur was de stichting<br />

niet wat het nu is en bestond er geen <strong>Tourette</strong> <strong>Magazine</strong>.<br />

Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle andere<br />

vrijwilligers, zowel binnen de redactie als daarbuiten, voor<br />

de fijne tijd die ik als vrijwilliger bij de stichting samen met<br />

jullie mocht ervaren. Keep up the good work en hopelijk<br />

zien we elkaar weer op een volgende contactdag.<br />

Warme groeten,<br />

Marion<br />

27


COLUMN:<br />

Laura Beljaars<br />

Hard<br />

werken<br />

of hard<br />

werken?<br />

Fotograaf: Dirk-Jan van Dijk<br />

Regelmatig hoor ik van mensen dat ik altijd zo druk ben: “Jij doet ook zoveel!<br />

Rust je ook wel eens uit?!” Des te schuldiger voel ik me wanneer ik weer eens de<br />

hele dag zit te Netflixen, TikTokken en YouTuben. Ik heb daar voor het gemak maar<br />

even werkwoorden van gemaakt, maar ik denk ook dat de meeste mensen die<br />

activiteiten niet scharen onder werken… Op dit moment ben ik volgens de<br />

traditionele definitie dan ook alles behalve productief. Het is maar goed dat ik mijn<br />

eigen baas ben, anders was ik allang ontslagen. Ik voelde me daar megaschuldig<br />

over, totdat ik vorige week ineens een andere definitie hoorde.<br />

Er is op dit moment namelijk veel gaande in mijn persoonlijke leven. Tegelijkertijd zit<br />

ik midden in het proces van schematherapie, wat betekent dat ik veel aan het bij- én<br />

afleren ben. Met al mijn nieuwe skills, maar ook mijn oude gedachten, onzekerheden<br />

en copingstrategieën, moet ik me zien te redden in een periode die genoeg<br />

inspiratie geeft voor een boek. En dat is heel hard werken.<br />

Daarnaast ontdekte ik dat een leerproces uit vier fases bestaat: onbewust<br />

onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam en onbewust bekwaam.<br />

Dat geldt ook voor het proces dat je in therapie doorloopt. Afhankelijk van het<br />

moment, de situatie en hoe ik me voel, bevind ik me momenteel vrijwel altijd in de<br />

fase van ‘bewust onbekwaam’ of ‘bewust bekwaam’. Daarbij is het woord ‘bewust’<br />

heel belangrijk. Alles wat je bewust doet kost namelijk energie en moeite.<br />

Dat betekent dus dat alles wat ik op dit moment doe, energie en moeite kost.<br />

Mijn persoonlijke leven is op dit moment een fulltime baan. Misschien zelfs wel twee.<br />

Uit alle macht probeer ik datgene te doen wat ik goed acht, wat mensen van mij<br />

verwachten, en vooral ook wat ikzelf belangrijk vind. Voor mijzelf. Dat vind ik moeilijk<br />

en zwaar, het is hard werken.<br />

Via deze column wil ik dan ook vooral zeggen dat we het allemaal verdienen om<br />

eens wat liever te zijn voor onszelf. Die barmhartigheid waar we het in de<br />

kerstperiode zoveel over hebben, geef die ook eens aan jezelf. Misschien ben je<br />

niet zo productief als je zou willen, maar kijk eens naar al het andere dat je doet.<br />

Kijk eens naar wat er in je hoofd gaande is. Wees in deze donkere periode ook lief<br />

voor jezelf. Voldoe eens niet aan al die hoge verwachtingen. Beantwoord je mails<br />

eens een dag later. Kijk eens verder dan de traditionele definitie van productiviteit.<br />

Gun jezelf barmhartigheid. Je bent heel hard aan het werk.<br />

COLOFON<br />

<strong>Tourette</strong> <strong>Magazine</strong><br />

Een uitgave van Stichting Gilles de la<br />

<strong>Tourette</strong>. Verschijnt drie keer per jaar.<br />

Stichtingsbestuur<br />

Ed Carper, coach lotgenoten-activiteiten en<br />

interim-penningmeester<br />

Rebecca Carper, coach lotgenoten-activiteiten<br />

en coördinator lotgenotencontact<br />

Laura Beljaars, coördinator voorlichting<br />

Hedy Uijting, mediacoördinator<br />

Arwin Steendijk, coördinator Onderzoek<br />

& Ontwikkeling en coördinator landelijke<br />

contactdag<br />

Jasper Foolen, penningmeester<br />

Adviesraad<br />

De stichting wordt ondersteund door een<br />

adviesraad van 12 specialisten op het gebied<br />

van het syndroom van Gilles de la <strong>Tourette</strong>.<br />

Stichtingsgegevens<br />

Stichting Gilles de la <strong>Tourette</strong><br />

(opgericht in 1982)<br />

Postbus 418, 2000 AK HAARLEM<br />

Tel: 0900-7766554 (lotgenotencontact<br />

(€ 0,15 p/m))<br />

Tel. 088-5054317 (administratieve vragen)<br />

E-mail: administratie@tourette.nl<br />

KvK.nr.: 41127771 te ROTTERDAM<br />

IBAN: NL38INGB0000099925<br />

Website: www.tourette.nl<br />

E-mail: webredactie@tourette.nl<br />

Donateurschap: € 25,- per jaar<br />

Aanmelding via de website<br />

www.tourette.nl<br />

Adreswijziging en opzegging:<br />

administratie@tourette.nl of postadres<br />

Opzeggingen: vóór 1 <strong>dec</strong>ember<br />

Redactie<br />

Richard Bosman, hoofdredactie<br />

Schrijf Correct, eindredactie<br />

Bianca Brummelhuis, redactie<br />

Annet Heijerman, wetenschapsredactie<br />

Samira Huibregtse, redactie<br />

Brenda Toet-Gemmink, redactie<br />

Hedy Uijting, redactie<br />

Grafische vormgeving<br />

Wouter van der Velde, www.schermendoek.nl<br />

Fotografie<br />

Richard Bosman<br />

Drukwerk<br />

Stichting MEO, Alkmaar<br />

Kopij zenden: redactie@tourette.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!