20.12.2021 Views

Sinus 4 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SINUS.<br />

Jaargang 21, winter <strong>2021</strong><br />

Lotgenotencontact<br />

P18<br />

Het adviesrapport<br />

P33<br />

Hartcor


In dit nummer<br />

PAH NIeuws<br />

Van de redactie: Lotgenotencontact 3<br />

Van de bestuurstafel 4<br />

Thema volgende <strong>Sinus</strong>: Sporten & Bewegen 5<br />

Ervaringen en thema<br />

Een hart leven 7<br />

Prikkelpracht 8<br />

Hoe kijkt een partner naar lotgenotencontact? 12<br />

Hoe is ‘t nu met Jordi? 16<br />

Bám. Weg is ‘ie. 28<br />

Rubrieken<br />

Hoe is het nou echt? 10<br />

Lotgenotencontact is belangrijk 15<br />

Deze hartgezonde appelcake is lekker,<br />

goed vullend en je maakt hem in een handomdraai 20<br />

Hartenwijzers helpen (aanstaande) ouders op weg 22<br />

Niet voor watjes: Lotgenotencontact 24<br />

Delen vanuit het hart 26<br />

Heb jij van je lot genoten? 30<br />

Hartcor 33<br />

Verslag online informatiedag 6 november <strong>2021</strong> 34<br />

Thema’s 2022 36<br />

Felicitatie<br />

Nieuwe functie Jolien Roos 35<br />

Adviesrapport<br />

Patiënten met aangeboren hartafwijking<br />

geven visie op zorg en onderzoek 18<br />

Activiteiten<br />

Activiteitenkalender 39<br />

Colofon<br />

<strong>Sinus</strong> is het contactblad voor mensen<br />

met een aangeboren<br />

hart­afwijking en hun familie.<br />

<strong>Sinus</strong> is een uitgave van de Patiëntenvereniging<br />

Aangeboren Hartafwijkingen<br />

(PAH) en verschijnt 4x per jaar.<br />

Correspondentieadres:<br />

PAH Secretariaat, Postbus 418,<br />

2000 AK Haarlem<br />

Telefoon: 088-5054322<br />

info@aangeborenhartafwijking.nl<br />

Deadline volgende editie:<br />

31 oktober <strong>2021</strong><br />

Thema: Lotgenotencontact<br />

Redactie:<br />

Anique van der Hoop, Nanna<br />

de Hullu, Manon van der Giessen,<br />

Saskia van Essen - Barends<br />

sinus@aangeborenhartafwijking.nl<br />

Kidspagina:<br />

Mady Hogenboom<br />

Vormgeving:<br />

MEO<br />

Drukker:<br />

MEO<br />

De redactie stelt zich niet verantwoordelijk<br />

en/of aansprakelijk voor de inhoud<br />

van ­ingezonden brieven/(pers)berichten.<br />

Zij behoudt zich daarnaast het recht voor<br />

ingezonden stukken te bekorten en/of<br />

te redigeren. Overname van artikelen is<br />

alleen toegestaan na toestemming van<br />

de redactie en de auteur. Wijzigingen en<br />

drukfouten voorbehouden.<br />

Pagina 2 | SINUS.


Van de redactie<br />

Foto door Renata Dutrée<br />

Lotgenotencontact<br />

door Anique van der Hoop<br />

Vlak voor de deadline van deze <strong>Sinus</strong>, overleed<br />

Manon. Zij schreef vaak in <strong>Sinus</strong>. Ik herinner me nog<br />

ons eerste contact. Ze wilde graag lid worden van<br />

de redactie, maar wilde eerst eens kennismaken<br />

en meer informatie hebben. Omdat zij toen ook in<br />

Rotterdam woonde ben ik bij haar langsgegaan. Als<br />

een verzopen katje kwam ik bij haar aan. We hadden<br />

een gezellig gesprek, nadat ik me een beetje had<br />

afgedroogd en een heerlijk warm kopje thee van<br />

haar had gekregen. In de daaropvolgende jaren was<br />

ons contact vooral per app en mail en kon ik, net<br />

als jullie, haar leven volgen in de verhalen in <strong>Sinus</strong>.<br />

Ze was open, eerlijk en direct. Ze had heel veel<br />

meegemaakt en was helemaal blij met de nieuwe<br />

liefde die ze in Maikel vond. Ik wil al haar dierbaren<br />

heel veel sterkte wensen.<br />

Dit is alweer het laatste nummer van dit jaar.<br />

Het thema lotgenoten heeft het een en ander<br />

losgemaakt. Sommigen vinden het heel fijn, anderen<br />

leven hun eigen leven. En alles er tussenin. Mooi<br />

vind ik het verhaal van Hilbert, die als partner zijn<br />

kant vertelt. Ik hoop dat hij hiermee de aftrap<br />

heeft gegeven voor meer verhalen van naasten van<br />

mensen met een aangeboren hartafwijking. Want<br />

ook hun leven wordt in grotere of kleinere mate<br />

beïnvloed door bijvoorbeeld verminderde energie.<br />

We hopen het komende jaar dat ook jullie met<br />

verhalen komen, of met vragen.<br />

SINUS. | Pagina 3


Van de redactie<br />

Van de<br />

bestuurstafel<br />

Door Linda Breusers<br />

Als eerste wil ik graag even stil staan bij het<br />

overlijden van Manon van der Giessen eind oktober.<br />

Al jaren een van onze trouwe schrijfsters in de <strong>Sinus</strong><br />

en lid van het redactieteam. We waren dan ook<br />

geschokt dat Manon zo plots opeens weg is. We<br />

willen haar verloofde, familie en vrienden heel veel<br />

sterkte toewensen met dit verlies. Dank voor je inzet<br />

voor de <strong>Sinus</strong>, Manon!<br />

Vorige keer vertelde ik kort over de brief die we<br />

hebben gestuurd naar aanleiding van een rapport<br />

over de concentratie van de zorg voor patiënten<br />

met een aangeboren hartafwijking. De afgelopen<br />

maanden hebben we samen met KPMG, Stichting<br />

Hartekind, Harteraad en de Hartstichting op verzoek<br />

van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en<br />

Sport keihard gewerkt aan een adviesrapport.<br />

Honderden kinderen, ouders en patiënten met<br />

een aangeboren hartafwijking namen deel<br />

aan het vormgeven van het advies. Eén van de<br />

belangrijkste adviezen is het oprichten van één<br />

landelijk overkoepelend centrum voor aangeboren<br />

hartafwijkingen. Het rapport is inmiddels<br />

aangeboden aan de minister. Op onze website<br />

vinden jullie het rapport en een Q&A. Mocht je<br />

naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, laat dit<br />

ons weten dan gaan we graag met jullie hierover in<br />

gesprek.<br />

informatiedag staat gepland voor november.<br />

Wat nieuw is, is dat we tenminste 1x per maand<br />

in de avonduren een workshop met een thema<br />

organiseren. De eerste twee workshops staan al<br />

gepland. Op 19 januari 2022 staat er een workshop<br />

gepland over de Fontan circulatie en op 16 februari<br />

2022 een workshop over Telemonitoring. Meer<br />

informatie volgt via Martine Bruin.<br />

Tenslotte wil ik jullie allemaal hele fijne kerstdagen<br />

toewensen en een fantastisch 2022!<br />

Graag neem ik jullie ook even mee in de planning<br />

voor volgend jaar. Als de situatie het toe laat hopen<br />

we in 2022 in juni een landelijke lotgenotendag<br />

te mogen organiseren waar we elkaar fysiek<br />

ontmoeten. Niet specifiek voor 1 doelgroep<br />

maar voor al onze doelgroepen samen. Onze<br />

Pagina 4 | SINUS.


Thema volgende <strong>Sinus</strong><br />

<strong>Sinus</strong> lente:<br />

Sporten & Bewegen<br />

Door Anique van der Hoop<br />

Bewegen is altijd en voor iedereen belangrijk. Het<br />

afgelopen jaar was in clubverband sporten lastig,<br />

maar buiten bewegen nam steeds een grotere plek<br />

in. Soms werden zelfs natuurgebieden afgesloten<br />

omdat het te vol was.<br />

van jullie wat jullie ervaringen op het gebied van<br />

sporten en bewegen zijn. Misschien doe je wel een<br />

bijzondere sport, of doe je iets wat je eerst niet voor<br />

mogelijk hield. Hoe ben je begonnen, welke stappen<br />

heb je doorlopen? Of waar loop je tegen aan?<br />

Sporten en bewegen zorgt onder andere voor meer<br />

spierkracht, een betere conditie, een gezonde<br />

levensstijl en een betere nachtrust. Daarbij is het<br />

vaak leuker om met anderen te sporten, waardoor<br />

het sociale contacten oplevert. Voor sommige<br />

mensen is het een grote uitdaging om een passende<br />

sport te vinden. Het kan zijn dat aanpassingen in de<br />

uitrusting of uitvoering nodig zijn. We horen graag<br />

En voor de directe omgeving: hoe gaan jullie om<br />

met eventuele verminderde energie. Wat als een<br />

sportieve activiteit in een langzamer tempo of<br />

misschien helemaal niet door kan gaan?<br />

Deadline: 6 februari<br />

SINUS. | Pagina 5


‘‘Prettig te weten<br />

dat je met een<br />

aortaklepstenose<br />

volwassen kan worden’’<br />

Pagina 6 | SINUS.


Lotgenotencontact<br />

Een hart leven<br />

Door Anique van der Hoop<br />

In september 2001 wordt Florentine geboren, onze tweede dochter. Meteen na de geboorte wordt<br />

bij Florentine een vernauwde aortaklep vastgesteld en blijkt een dotterbehandeling op zeer korte<br />

termijn noodzakelijk. Een spannende ingreep die gelukkig slaagt. Een jaar later volgt een tweede<br />

dotteringreep. Sindsdien is het leven van Florentine op cardiologisch vlak beperkt gebleven tot de<br />

jaarlijkse controles. Tot 2009 dan. In 2009 vinden 2 controles plaats waaruit blijkt dat de linkerkamerwand<br />

weer dikker wordt. De uitslag van de inspanningstest en 24 uurs-ecg zijn zodanig dat Florentine<br />

(nog) geen beperkingen krijgt opgelegd, maar de controlefrequentie wordt opgeschroefd naar twee<br />

keer per jaar. Bij het daaropvolgende bezoek wordt het weer 1 keer per jaar. Na een fietsproef wordt<br />

in 2014 besloten er een tweejaarlijks bezoek van te maken. Het eerste bezoek aan de volwassenencardioloog<br />

is een feit, het blijft bij een tweejaarlijkse controle, behalve als …<br />

Lotgenotencontact. Voor sommigen is het heel helpend<br />

en fijn, anderen zoeken het liever zelf uit. Toen Florentine<br />

net geboren was kwam er een lawine van informatie over<br />

ons heen. We hadden ook veel vragen. De belangrijkste<br />

was: gaat dit goedkomen? Wat is onze toekomst? Maar<br />

eerst stonden we in standje overleven. Dat standje<br />

hebben we best lang volgehouden. Gaandeweg kwam<br />

bij mij in ieder geval ook het besef dat we echt niet<br />

de enige zouden moeten zijn met deze vragen. En<br />

dat klopte. In het begin was het nog de vraag of een<br />

katheterisatie de (voorlopige) oplossing zou kunnen zijn<br />

en blijven, of dat er radicaler ingegrepen moest worden.<br />

Iemand bij ons in de straat hoorde ons verhaal en ging<br />

met mij in gesprek. Inmiddels was het mij duidelijk dat<br />

als de katheterisatie niet genoeg zou zijn, de aortaklep<br />

vervangen moest worden.<br />

Zouden we dan meteen kiezen voor een ‘nep’klep<br />

(fabrieksmatig, maar nepklep bekt wat lekkerder) of was<br />

er nog een andere mogelijkheid? En welke dan? Dat<br />

zou de Ross-procedure kunnen zijn, waarbij de eigen<br />

longaderklep op de aorta gezet zou worden en op de<br />

longader dan een vervangende (dierlijke of nep)klep.<br />

De lichaamseigen klep zou waarschijnlijk sterker zijn.<br />

Met een mechanische klep op de aorta zou Florentine’s<br />

hart altijd hoorbaarder tikken (kan ook een veilig<br />

gevoel zijn), maar dan zou een eventuele zwangerschap<br />

in de toekomst meer hindernissen ondervinden. Als<br />

dat tot überhaupt tot de mogelijkheden zou horen.<br />

Moesten wij dan in haar eerste levensjaar al beslissen<br />

of een eventuele zwangerschap direct al lastiger zou<br />

zijn? Tja, als er geen andere mogelijkheden zijn, dan<br />

kies je hiervoor. Maar de Ross-procedure zou (zoals ik<br />

het begrepen heb) die kans iets groter maken. Onze<br />

straatgenoot vertelde dat ze via familie in Engeland<br />

had gehoord dat er in een London een arts was die<br />

daar ervaring mee had. Ik ga ervan uit dat dat hier in<br />

Nederland uiteraard ook het geval is, maar in het begin<br />

zoog ik als een spons alle informatie op. Gelukkig<br />

hebben we tot nu toe nooit over deze ingreep<br />

hoeven nadenken.<br />

Toen we iets stabieler in ons leven stonden en de<br />

eerste stress wat was weggeëbd ging ik op zoek naar<br />

lotgenoten en kwam uit bij de PAH. Ik werd lid en zag<br />

bij het eerste blad wat bij ons op de deurmat viel een<br />

oproep voor redactieleden. Omdat ik altijd ergens in<br />

een redactie zat, heb ik hierop gereageerd en schrijf<br />

sinds dat moment voor <strong>Sinus</strong>.<br />

Tijdens mijn eerste ALV kregen we bij de uitnodiging<br />

de vraag vanwege welke hartafwijking wij ons bij de<br />

PAH hadden aangesloten. We konden een oproepje<br />

doen. Toevallig was er tijdens die ALV een echtpaar<br />

met een dochter van 21 met een aortaklepstenose. We<br />

hebben elkaar toen kort gesproken, maar voor mij was<br />

het op dat moment al prettig te weten dat je met een<br />

aortaklepstenose volwassen kan worden. Florentine<br />

en haar vader hebben niet zoveel behoefte aan<br />

lotgenotencontact, dus dat heb ik zo gelaten. Mocht<br />

het ooit nodig zijn, kan ik ze in ieder geval de goede<br />

richting uit wijzen.<br />

SINUS. | Pagina 7


Lotgenotencontact<br />

Prikkelpracht<br />

Door Marianne Versaevel<br />

“Oh, wat is dit fijn,” bedenk ik me. Ik schenk nog<br />

wat drinken in. Zowel onze hartenkinderen als hun<br />

broers/zussen spelen met elkaar. Het eten is lekker.<br />

En de gesprekken zijn ontzettend fijn. Ze gaan over<br />

alles en niks.<br />

Toen we jaren geleden te horen kregen dat onze<br />

oudste zoon een hartaandoening had, was dat soms<br />

best eenzaam. Natuurlijk werden we omringd door<br />

mensen die heel lief voor ons waren en nog steeds<br />

zijn. Maar soms heb je naast lieve familie en vrienden<br />

ook een soort van nieuw bloed nodig. Mensen met<br />

wie je eenzelfde ervaring of geschiedenis deelt.<br />

Gelukkig kwamen er in de loop van de eerste<br />

jaren allerlei gezinnen op ons pad met eenzelfde<br />

aandoening. Gezinnen met wie het ook op andere<br />

gebieden klikte.<br />

Een aantal keer konden we met gezinnen mee op<br />

een weekend via een patiëntenvereniging. En hoe<br />

fijn is het dat je elkaar dan ècht leert kennen. Je<br />

bouwt een band op. Voor het leven zou ik bijna<br />

durven zeggen. En omdat onze hartekinderen<br />

ongeveer even oud zijn, lopen we tegen dezelfde<br />

soort vragen aan.<br />

We zijn allemaal verschillend. Daardoor kunnen we<br />

onze problematiek en dilemma’s uit verschillende<br />

invalshoeken bekijken. Want we hebben één<br />

belangrijk ding gemeen: de op de achtergrond<br />

toch altijd aanwezige zorgen en vragen over ons<br />

hartekind. De één is daar meer mee bezig dan de<br />

ander. De ander is nuchterder dan de één. Waar de<br />

één in rustig vaarwater zit, bevindt de ander zich op<br />

woelige baren. En dat maakt de mix zo mooi.<br />

‘‘Want we hebben<br />

één belangrijk ding<br />

gemeen: de op de<br />

achtergrond toch<br />

altijd aanwezige<br />

zorgen en vragen<br />

over ons hartekind. ’’<br />

De hardcoregroep begon een whats app groepje<br />

en dat werd in de loop van de jaren wat uitgebreid<br />

met andere moeders die zich aansloten. De<br />

onderlinge band voelt fijn. We gooien in de groep<br />

waar we tegen aan lopen. Twijfels en onzekerheden.<br />

Mijlpalen. Praktische vragen over elektrische<br />

fietsen of middelbare schoolkeuzes. Maar ook de<br />

“normale” dingen uit het leven, twijfels over jezelf,<br />

het zoeken naar balans, het verlies van familieleden.<br />

We delen lief en leed. Met als bonuspunt dat we<br />

allemaal snappen hoe het is om een kind met een<br />

hartaandoening te hebben.<br />

En dit, dit is goud waard. Ik weet dat ik me bij hen<br />

niet sterker hoef voor te doen. Ik weet dat ik niet<br />

hoef te verbergen hoe ik me voel. Hun adviezen<br />

zijn gestoeld op eigen ervaringen en zijn daarom<br />

makkelijker aan te horen.<br />

En zo spreken we elkaar geregeld via de whats app.<br />

De ene keer vaak (dan open je je telefoon en dan heb<br />

je 78 berichtjes gemist), de andere keer is het een<br />

tijdje stil. We wonen niet bij elkaar in de buurt, dus is<br />

deze vorm van communicatie ontzettend handig.<br />

En zo zitten we samen op een reünie. Kijk dan<br />

toch, 7 Fontankinderen op de glijbaan. Wat<br />

een overwinning voor de wetenschap, dat daar<br />

7 éénkamerhartkinderen op die manier, alive<br />

and kicking in de tuin aanwezig mogen zijn. Een<br />

kippenvel moment. Een moment dat we óók met<br />

elkaar kunnen vieren, omdat we van elkaar weten<br />

hoe diep we soms (hebben) moeten gaan.<br />

Mensen die me begrijpen. Die aan een half woord<br />

genoeg hebben. Soms is dat alleen bij “lotgenoten”<br />

te vinden. Mensen die eenzelfde ervaring hebben<br />

gehad. Natuurlijk kun je mensen om je heen hebben<br />

Pagina 8 | SINUS.


die dit ook kunnen geven zonder zelf die ervaring<br />

te hebben gehad. Maar mensen om je heen die je<br />

werkelijk snappen, die mag je koesteren. Heb je die<br />

niet? Zoek ze op! Niet vanuit een cheesy idee dat je<br />

met elkaar zielig moet doen, dat je moet gaan zitten<br />

klagen met elkaar. Niet omdat het zo slecht met je<br />

gaat, maar juist omdat het best oké gaat maar je wel<br />

dingen wilt kunnen delen. Omdat ondanks dat het<br />

oké gaat, je je soms toch eenzaam voelt in je zorgen<br />

en twijfels. Contacten waarin je kunt delen. Waarin je<br />

ook met elkaar kunt zwijgen en toch weten dat je er<br />

bent voor elkaar.<br />

Lotgenotencontact, het woord blijft soms een<br />

dingetje. Maar de betekenis erachter is van<br />

onschatbare waarde.<br />

Soms komen deze mensen op je pad. Maar ze<br />

zullen meestal niet vanzelf bij je komen aanbellen.<br />

Dus als je deze contacten mist, mag je zelf actie<br />

ondernemen. Door bijvoorbeeld aan activiteiten<br />

deel te nemen via patiëntenorganisaties, door<br />

gegevens uit te wisselen als je tijdens een opname<br />

een leuke klik hebt met iemand. En dit geldt niet<br />

alleen voor jou als ouder, maar ook voor je kind met<br />

een aandoening of je brus kan het waardevol zijn om<br />

contact te hebben met anderen die snappen hoe het<br />

kan zijn.<br />

Want je hòeft het niet alleen te doen. Bovendien is<br />

samen zoveel leuker.<br />

SINUS. | Pagina 9


Rubriek<br />

Hoe is het nou echt?<br />

Door Lynn van de Sluis<br />

Wat informatie betreft is er heel veel bekend over de verschillende hartafwijkingen. We kunnen<br />

dat vinden op internet, lezen in <strong>Sinus</strong> en je cardioloog kan je de nodige medische informatie<br />

geven. Maar hoe is het nou écht om een aangeboren hartafwijking te hebben? Wij van <strong>Sinus</strong><br />

zijn benieuwd! Deze keer is Lynn van de Sluis (23 / Fontancirculatie) aan het woord.<br />

“Lynn kom nou mee! Je moet wel doorrennen anders<br />

verliezen we!!”<br />

Daar ga ik dan puffend en kreunend achter de<br />

groep klasgenootjes aan. We spelen vlaggenroof<br />

en ze hebben me misschien al wel 10 keer moeten<br />

bevrijden uit de “Gevangenis”. Maar nu staan we<br />

eindelijk op het punt van winnen. Ondanks dat ik<br />

niet zo goed kan hardlopen, kan ik ook niet zo goed<br />

tegen mijn verlies! Dus wil ik wel winnen! Nog even<br />

en we hebben de vlag van de tegenpartij, nu maar<br />

hopen dat niemand me tikt!<br />

Ik voel me misselijk en moe, maar iedereen blijft<br />

maar aanmoedigen! Stoppen voelt als opgeven.<br />

Ondertussen merk ik dat mijn benen niet meer<br />

kunnen, en het rode team in mijn nek begint te<br />

hijgen als een stelletje bloeddorstige wolven. Nog<br />

even en ik stop er mee. En dan heeft eindelijk de<br />

snelste jongen van ons team de vlag! Ik ben blij maar<br />

KAPOT! En dat terwijl dit spel misschien niet eens 10<br />

minuutjes heeft geduurd.<br />

De andere potjes sla ik maar even over, en ik merk<br />

dat ik ook steeds later gekozen word in de teams.<br />

Dat snap ik ook wel weer, ik ben zelf heel fanatiek<br />

Pagina 10 | SINUS.


in sport en iemand in je team die om de minuut in<br />

de “gevangenis” zit is ook niet echt garantie om te<br />

winnen.<br />

Soms wilde ik gewoon “normaal” zijn. Meedoen met<br />

spelletjes die mijn klasgenootjes deden en als eerste<br />

gekozen worden in plaats van als laatste. Maar ja, ik<br />

heb andere kwaliteiten.<br />

‘‘Ik had niet meer<br />

het gevoel dat ik iets<br />

miste of “normaal”<br />

wilde zijn’’<br />

Toen ik wat ouder werd, werden er kampen<br />

georganiseerd voor lotgenoten. Hier wilde ik<br />

heel graag naartoe! Het leek me wel leuk om een<br />

weekje door te brengen met mensen die hetzelfde<br />

hebben als ik. Zelf woon ik in Zeeland en kende niet<br />

veel mensen met een vergelijkbare afwijking. Het<br />

leek me wel fijn om te kunnen praten met iemand<br />

die zich hetzelfde voelde als ik. En jawel dit was<br />

een succes. Je denk misschien dat we enorm veel<br />

gepraat hebben over wat er allemaal zo vervelend is<br />

in ons leven, maar het tegenovergestelde was waar.<br />

Eigenlijk werd er NIET gepraat. Want alles wat voor<br />

de buitenwereld misschien abnormaal was, werd in<br />

deze groep ineens gezien als normaal! Je begreep<br />

elkaar in de dingen die je deed, of hoe je ergens<br />

op reageerde. En je was bijna raar als je tijdens een<br />

sportactiviteit niet minstens vijf minuutjes op de<br />

bank was gaan zitten.<br />

teamleden. Toen we eenmaal de tactiek wisten, kon<br />

ons team hierop inspelen. Uiteindelijk stuurden we<br />

de racerolstoel naar de vlag en wonnen we! Op deze<br />

manier kon iedereen meedoen, werd er gebruik<br />

gemaakt van elkaars kwaliteiten en waren we niet<br />

allemaal uitgeput.<br />

Eenmaal terug van kamp werkte deze tactiek nog<br />

steeds. Dit leidde ertoe dat ik vaker werd gekozen<br />

en (al zeg ik het zelf) best een goede “gevangenis<br />

afluister”-Vlaggenroofspeler werd. Ook voelde ik<br />

me niet meer anders dan de andere klasgenootjes.<br />

Ik had niet meer het gevoel dat ik iets miste of<br />

“normaal” wilde zijn. Mijn kwaliteit zat niet bij het<br />

rennen, Maar bij het afluisteren en het bedenken van<br />

een goede tactiek.<br />

Contact met lotgenootjes heeft mij dit geleerd.<br />

Als het bij hen normaal is, waarom is het dan niet<br />

normaal bij mijn klasgenoten. Je moet soms alleen<br />

zoeken naar een kwaliteit in plaats van een afwijking.<br />

Nu nog steeds heb ik wel contact met andere<br />

lotgenoten, Ik vind het fijn om te zien wat zij doen, en<br />

hoe ze dit doen. Dit helpt mij weer om situaties aan<br />

te kunnen pakken, en wat meer vooruit te kunnen<br />

denken. En natuurlijk om de beste tactiek voor<br />

vlaggenroof mee te bekokstoven.<br />

Over sportactiviteit gesproken tijdens dit kamp<br />

gingen we heel toevallig ook vlaggenroof doen.<br />

Ineens werd ik vaker gekozen omdat ik toch blijkbaar<br />

best goed was in het spel. Iedereen deed mee!<br />

Of je nu in een rolstoel zat of niet kon rennen, het<br />

maakte geen moer uit! Uiteindelijk ontwikkelde<br />

ons team een hele slimme tactiek. De mensen die<br />

niet zo snel waren of geen elektrische racerolstoel<br />

hadden, lieten zichzelf expres tikken. Zij konden<br />

posten! Als je namelijk in de gevangenis zat, kon je<br />

de tactiek van het andere team horen. Dus wanneer<br />

je moe was ging je om de beurt posten. De snelle<br />

mensen kwamen je na een tijdje uit de gevangenis<br />

redden en bespraken de tactiek met de rest van de<br />

SINUS. | Pagina 11


Lotgenotencontact<br />

Hoe kijkt een<br />

partner naar<br />

lotgenotencontact?<br />

Door Hilbert Zuijdendorp<br />

Mijn naam is Hilbert Zuijdendorp en inmiddels<br />

ben ik 31 jaar. Ik ben de partner van Thirza en wij<br />

wonen samen in Zwijndrecht in ons pas aangekochte<br />

huis. Ik ben werkzaam voor het Nederlands<br />

Normalisatie Instituut (NEN), die zich focust op het<br />

normalisatieproces. De vraag is natuurlijk, wat doe<br />

je daar dan? Mijn werkzaamheden bestaan uit het<br />

automatiseren testscenario’s voor websites, het<br />

ontwikkelen en beheren daarvan. Tevens houd ik<br />

mij bezig met de vertaling van een norm naar een<br />

bruikbare tool. Maar dat is in een notendop… Een<br />

leek zou zeggen, je werkt in de ICT? Ja, dat klopt!<br />

In mijn vrije tijd ben ik voornamelijk bezig met<br />

modelbouw, series kijken (met Thirza natuurlijk),<br />

klussen in huis en zodra de schuur af is dan pak ik<br />

ook het drummen weer op.<br />

In 2019 heb ik Thirza via het internet leren kennen.<br />

Zij heeft in een vroeg stadium al aangeven dat zij<br />

is geboren met een hartafwijking. Ergens had ik al<br />

wel een vermoeden omdat zij op haar profiel een<br />

foto had staan waarbij haar litteken redelijk goed<br />

zichtbaar was.<br />

In eerste instantie nam mijn nieuwsgierigheid<br />

het over en wilde ik meer weten over hoe Thirza<br />

dit ervaart. Het was voor mij belangrijk om te<br />

weten hoe dit gegeven haar leven bepaalt en of ik<br />

daarmee overweg kon. Na onze eerste date sloeg<br />

het echter om in twijfel nadat ik er met een vriend<br />

over gesproken had. Thirza heeft dit zeer goed om<br />

weten te buigen en sindsdien ben ik er alleen maar<br />

dankbaar voor dat wij nog steeds bij elkaar zijn.<br />

Nee, in eerste instantie ben ik niet op zoek gegaan<br />

naar lotgenoten, want ik was te druk met het leren<br />

(her)kennen van grenzen en de (on)mogelijkheden<br />

die samenhangen met een aangeboren<br />

hartafwijking. Eigenlijk sta ik nog maar pas aan de<br />

vooravond om lotgenoten van Thirza te ontmoeten.<br />

De reden is inmiddels bekend (Corona).<br />

‘‘Hier zie ik een gemiste<br />

kans omdat het niet<br />

alleen gaat om het<br />

beter maken van<br />

mensen, maar ook<br />

om het verbinden van<br />

lotgenoten die elkaar<br />

op mentaal gebied<br />

kunnen ondersteunen’’<br />

Helaas betekent lotgenotencontact daardoor voor mij<br />

(nog) niet zoveel. Ik zie op dit moment meer waarde in<br />

het lotgenotencontact voor mensen die daadwerkelijk<br />

een afwijking hebben en daar steun uit kunnen<br />

putten. Omdat ik als buitenstaander zonder ervaring<br />

of kennis de verschillende vormen van afwijkingen zie,<br />

drukt dit zeker mijn neus op de feiten. Voorlopig sta ik<br />

dus nog langs de zijlijn en kijk de manier aan waarop<br />

Thirza zich inspant voor het één en ander. Ik zie wel<br />

een hechte groep van mensen die stuk voor stuk het<br />

beste maken van hun leven en die het tot de volle<br />

Pagina 12 | SINUS.


potentie benutten. Alleen dit gegeven al maakt dat<br />

het mooie mensen zijn.<br />

Wat mij erg opvalt is dat er op basis van<br />

lotgenotencontact niets wordt gefaciliteerd vanuit<br />

het ziekenhuis, terwijl het ziekenhuis juist een<br />

verbindende factor kan zijn voor zijn/haar patiënten<br />

en daarmee het lotgenotencontact kan aanjagen. De<br />

initiatieven (als die er al zijn…) zijn erg onzichtbaar.<br />

Hier zie ik een gemiste kans omdat het niet alleen<br />

gaat om het beter maken van mensen, maar ook om<br />

het verbinden van lotgenoten die elkaar op mentaal<br />

gebied kunnen ondersteunen. Het mist daarmee<br />

in mijn optiek een maatschappelijk doel en het<br />

geestelijk welzijn van deze patiënten. Dit laatste vind<br />

ik sterk onderbelicht.<br />

Wat betreft de invloed van Thirza’s hartafwijking<br />

op mij is dat je als partner mee zal moeten gaan in<br />

de energiehuishouding op dat moment, simpelweg<br />

omdat deze veel beperkter is dan die van mij. Het<br />

zit hem in de kleine dingen. Denk bijvoorbeeld<br />

aan het aanpassen van ‘t looptempo. Voor langere<br />

stukken moet bijvoorbeeld de rolstoel mee. Maar<br />

bijvoorbeeld ook in het huishouden, de zware taken<br />

liggen bij mij, de lichte taken bij Thirza. Gelukkig<br />

hebben wij hier goede afspraken over gemaakt en<br />

het zijn de kleine verschillen die het anders maken<br />

dan binnen een ‘gezond’ gezin. Wat ook echt anders<br />

is. Ik heb het eigenlijk nooit tot zelden koud. Het was<br />

voor mij ook een gewoonte om nooit de kachel aan<br />

te hebben. Dit kan met iemand die een hartafwijking<br />

heeft echt niet meer en daar heb je als partner<br />

rekening mee te houden.<br />

Over die de dingen die ik wel of niet meer kan doen?<br />

Eigenlijk merk ik hier weinig verandering in. De leuke<br />

dingen die wij samen kunnen doen, doen we dan ook<br />

samen. Als dit om welke reden dan ook niet kan doe ik<br />

dit samen met vrienden. Denk hierbij aan lange stukken<br />

wandelen. Thirza kan ik hiermee niet belasten, dus doe<br />

ik dit met vrienden. Eigen tijd is ook belangrijk!<br />

Gelukkig heb ik ook leuke dingen ontdekt. Thirza<br />

vindt dansen erg leuk om te doen. Alhoewel ik daar<br />

in het begin wat kritisch en afstandelijk over was, zijn<br />

wij wel gestart met een instapcursus. Wat blijkt, ik<br />

vind het nog leuk ook!<br />

SINUS. | Pagina 13


Wat ik vaak zie gebeuren is dat los van een<br />

lichamelijke afwijking het geestelijk ook veel doet.<br />

Dat kan op momenten dan ook een behoorlijke<br />

uitwerking hebben. Ondanks de issues krijg ik er een<br />

hoop voor terug en hebben wij samen stappen gezet<br />

die we anders nooit hadden gezet. Dat maakt deze<br />

relatie anders dan anderen en dat vind ik mooi.<br />

Wat betreft de reactie van mijn omgeving, dat is<br />

per persoon afhankelijk. Mijn ouders bijvoorbeeld<br />

hebben er geen moeite mee. Sterker nog, ook zij<br />

staan klaar voor Thirza. Wat mij wel opvalt is dat met<br />

name organisaties slecht reageren of acteren op de<br />

individuele situatie. Denk aan het zomaar aanpassen<br />

van de polisvoorwaarden van een verzekering, of op<br />

basis van werk. Het wil namelijk niet zeggen dat er<br />

altijd begrip is voor een hartafwijking. Vaak merk ik<br />

dat in het kader van; “dit kan je toch wel?’’, terwijl al<br />

duidelijk een grens is aangegeven.<br />

‘‘Mijn tip voor<br />

met name het<br />

zorgpersoneel is…<br />

RTFM!‘‘<br />

Soms (echt heel zelden) maken wij ook wel eens<br />

goed gebruik van de afwijking van Thirza. Toen wij<br />

onze meubels kochten voor ons nieuwe huis was<br />

er een actie dat boven een bepaald bedrag wij<br />

gratis een tafeltje zouden krijgen. Omdat dit niet<br />

bij ons interieur paste heeft Thirza, omdat ze op dat<br />

moment in de rolstoel zat, het voor elkaar gekregen<br />

om het gratis tafeltje om te zetten voor een korting<br />

op de meubels, terwijl dit eigenlijk niet mogelijk<br />

was. Soms moet je van een nadeel een voordeel<br />

maken, toch?<br />

Mijn tip voor met name het zorgpersoneel is…<br />

RTFM! (zoek zelf de betekenis maar op internet…).<br />

Thirza en ik roepen dit erg vaak tegen elkaar als wij<br />

bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten. Ik laat<br />

graag de interpretatie hiervan aan de lezer zelf…<br />

Ja absoluut heb ik er soms genoeg van, niet zozeer<br />

om de persoon, want ook ‘gezonde’ gezinnen<br />

hebben wel eens schoon genoeg van elkaar. Bij ons<br />

is het te relateren aan de extra zorginspanningen die<br />

nodig zijn. De gedachte en/of uitspraak “Dit kun je<br />

toch prima zelf?” komt regelmatig naar voren, niet<br />

realiserend dat het voor Thirza te veel energie kost<br />

en simpelweg niet meer gaat.<br />

Hier komt dus goede communicatie weer om de hoek<br />

kijken. Wij hebben bijvoorbeeld afgesproken dat<br />

Thirza de dingen die ze zelf kan doen ook zelf doet,<br />

tenzij ze het mij vraagt om te doen. Dit is voor mij het<br />

seintje dat het op dat moment te veel energie kost.<br />

Natuurlijk zijn er ook de minder leuke momenten.<br />

Eén van de ervaringen die ik heb opgedaan is vier<br />

keer in een week ’s nachts op de spoed zitten.<br />

Hoewel je niet echt een keuze hebt, zijn dit wel de<br />

momenten waarop je er goed van kan balen omdat<br />

je ook andere verplichtingen hebt.<br />

Dus ondanks dat ik er soms behoorlijk genoeg<br />

van heb, weet ik en realiseer ik mij op dat moment<br />

ook doelbewust dat het ‘part of the job’ is. Daar<br />

tegenover staat mijn zeer bewuste keuze en neem<br />

ik deze situaties, hoe vervelend ook, voor lief omdat<br />

ik het erg belangrijk vind om Thirza zekerheid en<br />

daarmee een betere toekomst te bieden. Als partner<br />

is dit voor mij een belangrijke drijfveer, omdat<br />

hartpatiënten niet dezelfde kansen krijgen die ze<br />

wel verdienen. Gelukkig krijg ik er een hoop mooie<br />

momenten voor terug.<br />

Voor de partners onder ons is mijn tip, hoe cliché<br />

ook, probeer goed te communiceren met elkaar.<br />

Zelfs Thirza en ik gaan nog regelmatig de mist in<br />

omdat wij elkaar niet begrijpen over hoe we ons op<br />

dat moment voelen. Wat voor mij geen energie kost,<br />

kost voor Thirza erg veel energie. Het is daarom<br />

noodzaak om leuke dingen (bijvoorbeeld uit eten<br />

gaan, of dagje diergaarde) goed te plannen en daar<br />

keuzes in te maken en daarin grenzen te accepteren,<br />

hoe moeilijk deze soms ook zijn.<br />

Pagina 14 | SINUS.


Rubriek<br />

Lotgenotencontact<br />

is belangrijk<br />

Door Anique van der Hoop<br />

Als patiëntenvereniging maken wij gebruik van<br />

de kennis van PGOsupport. Dit is een kennis- en<br />

adviespartner voor partijen die zich inzetten voor<br />

cliëntgerichte zorg en welzijn, zoals ook bij hen op<br />

de site staat. Naast het feit dat zij veel praktisch<br />

advies kunnen bieden, hebben zij ook een groot<br />

cursusaanbod. Zelf heb ik in 2016 een workshop<br />

voor eindredacteuren gevolgd.<br />

Met het oog op het thema van dit nummer hebben<br />

wij hen gevraagd wat hun mening hierover is. Zij<br />

geven aan dat lotgenotencontact meer dan de<br />

moeite waard is. PGOsupport heeft onderzocht<br />

wat de maatschappelijke meerwaarde is van<br />

lotgenotencontact en gebruikte hier de Social<br />

Return On Investment methode voor, een<br />

internationaal erkende manier van onderzoek. De<br />

resultaten hiervan geven aan dat het de moeite<br />

waard is om in lotgenotencontact te investeren.<br />

lotgenotencontact in het algemeen leidt tot:<br />

• Toename van de kwaliteit van leven (voor<br />

patiënten en hun naasten)<br />

• Verbeterde financiële positie (voor patiënten)<br />

• Minder verzuim / hogere productiviteit (voor<br />

werkgevers)<br />

• Snellere diagnose, korter zorgproces<br />

(kostenbesparing voor zorgverzekeraars)<br />

• Minder kosten Wmo en uitkeringen, meer<br />

vrijwilligers (betreft gemeenten)<br />

In mijn ogen klinkt dit alleen maar positief. Wel moet<br />

er meer bekendheid aan gegeven worden, misschien<br />

krachten bundelen, en vooral dat contact zoeken!<br />

Lees het gehele artikel<br />

via deze QR code.<br />

Zoals in het artikel op hun site staat blijkt dat<br />

SINUS. | Pagina 15


‘‘Wij zijn uiteraard<br />

megatrots, en geven<br />

hem de ruimte met wat<br />

hij wil en wat hij kan’’<br />

Pagina 16 | SINUS.


Rubriek<br />

Hoe is ‘t nu met Jordi?<br />

Door Janneke Gulen<br />

Ongeveer drie jaar geleden heb ik mijn verhaal<br />

gedeeld over onze zoon Jordi. Hij is geboren met een<br />

coarctatio aortae (vernauwing in de aorta) en heeft<br />

daardoor een onderontwikkelde linkerkant van het<br />

hart. Ik heb hier mijn verhaal toen gedaan, over wat<br />

het doet met je als ouders, maar ook toen we toch<br />

voor een broertje of zusje voor Jordi wilden gaan. De<br />

ontwikkeling is en blijft spannend, ondanks dat het<br />

goed is en goed gaat.<br />

Drie jaar geleden heb ik verteld over Jordi, hij wilde<br />

zo graag op voetbal (net als zoveel jongens) nou dat<br />

vonden wij niet een beetje spannend, nee dit vonden<br />

wij mega spannend!! Hij speelde toen bij de JO9-1,<br />

jeetje wat vonden wij dit een ding zeg! Maar goed,<br />

Jordi ging dus echt voetballen, wat betekende veel<br />

rennen, ballen tegen je aan, de zorgen speelden een<br />

grote rol, want wat zou er gebeuren …<br />

Nu zijn we ruim drie jaar verder, en ja, Jordi voetbalt<br />

inmiddels een jaar of vijf en nog steeds met veel plezier<br />

rent hij het inmiddels grote veld rond, want inderdaad,<br />

de mannen in de JO13 spelen op een groot veld, niet<br />

meer op een half veld, rennen moeten ze. Jordi speelt<br />

in de JO13-1 (de Selectie daar is hij gestart en niet<br />

meer uit weg te denken). Fijne vriendjes heeft hij in dit<br />

team, ook zijn broertje Lars van 10 jaar voetbalt hierin,<br />

ook hij kan een aardig balletje trappen. Deze genen<br />

hebben ze niet van hun ouders, want zowel hun vader<br />

als ik (moeder) hebben niks met voetbal, al vinden<br />

we dit natuurlijk superleuk om te zien!! We hadden<br />

alleen maar mogen hopen dat het zo goed met Jordi<br />

gaat, natuurlijk hebben we onze zorgen, dat zal altijd<br />

zo blijven, zeker met wat er nu weer op ons pad is<br />

gekomen. Jordi is namelijk gescout door de KNVB (De<br />

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) , dit was niet<br />

de eerste keer, hij is al eerder opgevallen, maar toen<br />

vond zijn trainer hem nog wat jong om door te groeien<br />

gezien zijn hartafwijking, eerst maar eens zeker weten<br />

of dit goed bleef gaan. En dat deed en doet het.<br />

Jordi mag voorlopig meetrainen met Jong Talent<br />

Nederland, hoe fantastisch is dit!! Het zijn pittige<br />

trainingen, heel anders dan gewoon bij de voetbalclub<br />

waar hij thuis voetbalt, veel conditie en techniekgericht.<br />

Wij zijn uiteraard megatrots, en geven hem de ruimte<br />

met wat hij wil en wat hij kan. Hij traint nu twee keer in<br />

de week bij de thuisvereniging, één keer bij de KNVB<br />

en op zaterdag speelt hij wedstrijden. De artsen in het<br />

ziekenhuis blijven keer op keer versteld staan van de<br />

ontwikkeling van Jordi, zowel op leergebied als op<br />

conditioneel vlak.<br />

‘‘Maar we moeten<br />

op Jordi leren<br />

vertrouwen’’<br />

Zo zie je maar weer, ieder kind ontwikkelt zichzelf<br />

op zijn eigen manier. Wij als ouders hadden bijna 12<br />

jaar geleden alleen maar durven hopen dat we hier<br />

nu zo zouden staan. Tuurlijk hebben we onze zorgen,<br />

maar we moeten op Jordi leren vertrouwen, en Jordi<br />

moet zelf aan gaan geven waar zijn grenzen liggen.<br />

Jordi is een strebertje, zo zie je maar, als het mogelijk<br />

is, laat je kind groeien en ontwikkelen, bouw zelf aan<br />

dat vertrouwen, dat wil niet zeggen dat dat makkelijk<br />

is, absoluut niet!! Want als er iets met Jordi is sta ik<br />

meteen op scherp, maar hij geeft mij, ons vertrouwen<br />

in hoe hij is en hoe hij doet, en dan moeten wij daarop<br />

vertrouwen. Want het volgende spannende komt er<br />

ook weer aan, hij zit in groep 8 dus volgend jaar gaat<br />

hij naar de middelbare school, wat betekent weer een<br />

beetje loslaten …<br />

SINUS. | Pagina 17


Adviesrapport<br />

Patiënten met aangeboren<br />

hartafwijking geven visie<br />

op zorg en onderzoek<br />

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vier patiëntorganisaties en<br />

gezondheidsfondsen gevraagd om advies te geven hoe de zorg voor patiënten met een<br />

aangeboren hartafwijking in te richten. In het vandaag verschenen adviesrapport roepen<br />

patiënten op tot de oprichting van één landelijk overkoepelend centrum voor aangeboren<br />

hartafwijkingen in Nederland.<br />

Al tientallen jaren wordt gesproken hoe de<br />

zorg en het onderzoek voor patiënten met<br />

een aangeboren hartafwijking te verbeteren.<br />

Wetenschappelijke verenigingen omschreven<br />

hun visie in het rapport ‘Zorg voor patiënten met<br />

een aangeboren hartafwijking’ en gaven advies<br />

over het concentreren van interventiezorg.<br />

Het patiëntperspectief ontbrak in het advies.<br />

De vier Nederlandse patiëntenverenigingen<br />

en gezondheidsfondsen schreven op verzoek<br />

van de minister van VWS een advies vanuit het<br />

patiëntperspectief.<br />

De grote Nederlandse patiëntorganisaties en<br />

gezondheidsfondsen zien geen andere optie dan<br />

het verder concentreren van de interventiezorg.<br />

Pagina 18 | SINUS.


Nationale samenwerking is daarbij een absolute<br />

vereiste. Om dit te bereiken zijn deze doelen in het<br />

rapport omschreven:<br />

1. Op korte termijn uitvoeren van een<br />

impactanalyse en nemen van besluiten<br />

2. Binnen twee jaar uitwerken van een bindend<br />

kwaliteitskader<br />

3. Oprichten van het landelijk overkoepelend<br />

Centrum Aangeboren Hartafwijkingen<br />

Nederland<br />

4. Zetten van alle vervolgstappen met<br />

patiëntverenigingen en gezondheidsfondsen<br />

Wij zijn bijzonder trots:<br />

1. Op alle patiënten die hebben deelgenomen aan<br />

het vormgeven van dit advies,<br />

2. Op het feit dat de vier patiëntverenigingen en<br />

gezondheidsfondsen hier samen in optrekken<br />

3. Dat het is gelukt het advies in twee maanden op<br />

te leveren!<br />

Wij hopen dat dit een voorbeeld is hoe de komende<br />

maanden samen met iedereen uit het veld de<br />

nodige vervolgstappen worden gezet!<br />

Patiënten adviseren<br />

één landelijk<br />

overkoepelend<br />

Centrum Aangeboren<br />

Hartafwijkingen<br />

Nederland<br />

Joost Riphagen - Stichting Hartekind<br />

Linda Breusers - Patiëntenvereniging Aangeboren<br />

Hartafwijkingen<br />

Anke Vervoord - Harteraad<br />

Rebecca Abma-Schouten - Hartstichting<br />

De publiekssamenvatting is<br />

te vinden via deze qr-code.<br />

De wensen en behoeftes van patiënten zijn in het<br />

rapport verwerkt in vier visie statements. Dit zijn:<br />

1. Ik kan er altijd op vertrouwen dat ik toegang<br />

krijg tot de beste bewezen behandeling en de<br />

hoogste kwaliteit van zorg<br />

2. In mijn behandeling is naast de focus op<br />

mijn medische context aandacht voor mijn<br />

welbevinden en overige behoeften, ook in de<br />

context van mijn omgeving<br />

3. Mijn zorg is altijd toegankelijk en bereikbaar<br />

4. De zorgprofessionals die mij behandelen zijn<br />

altijd op de hoogte van mijn situatie<br />

Liever het hele rapport<br />

lezen? Scan dan deze<br />

qr-code.<br />

Patiëntenvereniging<br />

Aangeboren<br />

Hartafwijkingen<br />

Patiëntenvereniging<br />

Aangeboren<br />

Hartafwijkingen<br />

Patiëntenvereniging<br />

Aangeboren<br />

Hartafwijkingen<br />

SINUS. | Pagina 19


Rubriek<br />

Deze hartgezonde<br />

appelcake is lekker,<br />

goed vullend en je maakt<br />

hem in een handomdraai<br />

Door Maxine Bosman<br />

Nu de dagen weer korter worden en de<br />

temperaturen buiten dalen is het heerlijk om met<br />

elkaar lekker binnen op te warmen, na bijvoorbeeld<br />

een heerlijke wandeling, met een kop koffie of thee<br />

met wat lekkers erbij.<br />

Rond Sinterklaas en de naderende kerstdagen is er<br />

genoeg lekkers te krijgen in de winkels. Maar wel<br />

lekkers dat meestal niet de meest gezonde keuzes<br />

zijn. (Gevuld) speculaas, banketstaven, pepernoten<br />

en marsepein zijn vaak ontzettend suikerrijk en/ of<br />

bereid met ingrediënten waar veel verzadigde vetten<br />

in zitten. En juist suiker en verzadigde vetten komen<br />

de hartgezondheid niet ten goede.<br />

Deze appelcake is dan een veel gezonder alternatief<br />

als tussendoortje of als snack. De cake is heerlijk, vult<br />

goed en je maakt hem snel en gemakkelijk zelf. Je kan<br />

de cake ook bakken in een muffinvorm en daardoor<br />

ook makkelijk meenemen voor onderweg, naar het<br />

werk of naar school. En het is natuurlijk ook ontzettend<br />

leuk om de cake samen met je kinderen te bakken. De<br />

hele keuken zal heerlijk naar appeltaart ruiken.<br />

Pagina 20 | SINUS.


Hoe maak je de appelcake:<br />

Benodigdheden:<br />

• Keukenmachine of maler<br />

• Cakeblik of muffin blik of vormpjes<br />

Ingrediënten:<br />

• 1 appel in kleine stukjes gesneden<br />

(bijvoorbeeld een goudrenet)<br />

• 2 bananen<br />

• 100 gram havermout<br />

• 1 ei<br />

• 60 gram rozijntjes (een half uurtje<br />

geweekt in warm water)<br />

• 50 gram amandelen<br />

• 120 gram ontpitte dadels<br />

• 2 eetlepels cacao<br />

• Kaneel<br />

• 1 theelepel baking soda<br />

• Boter om het blik in te vetten<br />

• Honing (optioneel)<br />

9. Zet de cake in de voorverwarmde oven<br />

voor ongeveer 30 minuten<br />

10. Door met een satéprikker in het midden<br />

van de cake te prikken kan je controleren<br />

of de cake goed gaar is. Wanneer er nog<br />

resten achterblijven aan de prikker moet<br />

je cake nog een paar minuutjes langer in<br />

de oven.<br />

11. Laat de cake goed afkoelen voor je hem<br />

uit het blik haalt<br />

Tip:<br />

Je kan de cake prima in de vriezer bewaren<br />

dus wanneer het bijvoorbeeld per muffin of<br />

per 2 plakjes in een diepvrieszakje bewaard<br />

in de vriezer, heb je altijd een lekker en<br />

verantwoord tussendoortje bij de hand.<br />

Instructies:<br />

1. Verwarm de oven voor op 180 graden<br />

2. Vet het blik in met de boter<br />

3. Meng in een kom de geweekte rozijntjes,<br />

de stukjes appel, de cacao niks en strooi<br />

er een ruime hoeveelheid kaneel over.<br />

Wanneer je de cake wat zoeter wilt voeg<br />

dan honing naar smaak toe<br />

4. Meng alle ingrediënten goed door<br />

elkaar<br />

5. Mix daarna in de keukenmachine de<br />

havermout, de dadels, de bananen en<br />

de amandelen (evt. schaafsel) tot het een<br />

mooi en glad beslag wordt.<br />

6. Voeg daarna het ei en de baking soda<br />

toe en meng dit nog even kort door het<br />

mengsel heen<br />

7. Voeg het appel/rozijnen mengsel toe en<br />

schep het door elkaar heen zodat het<br />

goed over het geheel verdeeld wordt<br />

8. Schep het beslag in het ingevette<br />

cakeblik of de muffin vormpjes en strijk<br />

de bovenkant met de achterkant van een<br />

lepel af<br />

SINUS. | Pagina 21


Rubriek<br />

Hartenwijzers<br />

helpen (aanstaande)<br />

ouders op weg<br />

Door Marianne Versaevel<br />

Sinds 2015 draait het project ‘Hartenwijzers helpen (aanstaande) ouders op weg’. Een<br />

hartenwijzer is een ouder van een kind met een AHA of een volwassene met een AHA die als<br />

buddy ingezet kan worden voor andere ouders met een kind met een hartaandoening. Deze<br />

hartenwijzers hebben een training gedaan om anderen te kunnen ondersteunen. Vaak zijn zij<br />

zelf al uit de hectische periode met alle ingrepen waardoor er ruimte is om anderen bij te staan<br />

met tips, adviezen en vooral een luisterend oor.<br />

In het contact met andere ouders merkte ik dat we veel<br />

zelf het wiel moesten uitvinden en dat we vaak rond<br />

bleven lopen met allerlei vragen en onzekerheden.<br />

Ik had gelukkig een groepje moeders om me heen<br />

met wie we eigenlijk een soort hartenwijzer onder<br />

elkaar zijn. Maar ik merkte ook in mijn praktijk dat<br />

veel mensen een vast aanspreekpunt misten om<br />

gewoon even te kunnen sparren. Om even je ei kwijt<br />

te kunnen en te vragen hoe een ander iets gedaan<br />

heeft. In een persoonlijk gesprek aan de telefoon of<br />

even face tot face. Dat is toch prettiger dan alleen<br />

via Facebookgroepen (die uiteraard ook waardevol<br />

kunnen zijn als het gaat om vragen naar ervaringen).<br />

Toen onze zoon nog klein was, heb ik een dergelijke<br />

vorm van ondersteuning wel gemist. Al loste het zich<br />

toen vanzelf een beetje op. Via via kreeg ik tijdens mij<br />

zwangerschap contact met een moeder die het jaar<br />

ervoor bevallen was van een kindje dat na de geboorte<br />

een hartaandoening bleek te hebben. We hebben heel<br />

wat heen en weer gemaild voor mijn bevalling. Het was<br />

gewoon heel fijn om mijn hart te kunnen luchten en<br />

mijn angsten en onzekerheden te kunnen bespreken<br />

met iemand waarvan ik wist dat ze het begreep.<br />

Eigenlijk fungeerde zij als een hartenwijzer avant la<br />

lettre. Na de geboorte werd ons contact minder, haar<br />

kind was na een eerste hectische periode eigenlijk<br />

geen hartpatiënt meer en onze zoon ging een heftig<br />

traject in van minimaal drie operaties. Die eerste<br />

jaren heb ik wel een vast iemand gemist om mee te<br />

sparren. Ik heb toen wel veel van het forum van de PAH<br />

gebruikgemaakt. Het was nog in de pre-Facebook fase.<br />

Als ik nu gesprekken voer met ouders, dan kan<br />

je deze vaak op twee niveaus in delen. Eén is het<br />

praktische niveau. Denk aan hoe je je voorbereidt<br />

op een bevalling met een hartenkindje. Of bij een<br />

ouder kindje hoe je je kindje voorbereidt, welke<br />

spullen neem je allemaal mee. Het kan ook gaan<br />

over schoolkeuze of over sporten. Wie vertel je wat<br />

over de hartaandoening, wat vertel je aan school<br />

of de sportclub. Maar het tweede niveau is vaak<br />

nog belangrijker. Dan gaat het over angsten, over<br />

hoe je daar allemaal mee omgaat. Dat je partner er<br />

bijvoorbeeld anders mee omgaat dan jij en hoe dat<br />

soms voor spanningen zorgt. Of over hoe je je druk<br />

maakt en niet je rust kunt pakken. Het is soms ook<br />

een stukje van je afpraten met iemand die daar geen<br />

oordeel over heeft, die het ook heeft meegemaakt. En<br />

door erover te praten schep je soms zelf ook orde in de<br />

chaos die je voelt.<br />

Soms is één keer een gesprek voldoende en heeft<br />

iemand even stoom kunnen afblazen. De trajecten<br />

die ik gedaan heb waren vaak wat langer. Vaak was er<br />

langdurig contact via WhatsApp. Bijvoorbeeld tot ruim<br />

Pagina 22 | SINUS.


na de bevalling als het ging om ouders die een kindje<br />

verwachtten met een hartaandoening. Of ruim na de<br />

operatie als het ging om ouders die zich voorbereidden<br />

op een operatie bij hun kindje. Met sommige ouders<br />

heb ik nog contact, niet per se als hartenwijzer, maar<br />

dan “gewoon” als lotgenoot, via Facebook of WhatsApp.<br />

Hartenwijzers is een hele mooie en waardevolle<br />

dienstverlening. Het is ontzettend fijn om even te<br />

praten met iemand die weet hoe het kan zijn en bij wie<br />

je begrip ontmoet. Vaak kom je als ouder onbegrip<br />

tegen in je omgeving, gewoon omdat mensen niet<br />

snappen wat voor impact het allemaal heeft. Dan is<br />

het fijn om even met iemand te kunnen praten die<br />

gewoon naar je luistert. En eventueel tips en adviezen<br />

heeft. Of kan vertellen hoe het bij hem of haar gegaan<br />

is. Soms een succesverhaal kan delen waardoor je<br />

weer meer vertrouwen hebt. We zijn erin getraind<br />

om geen ongevraagde adviezen te geven, die krijg je<br />

vaak al genoeg als ouder. En als we als hartenwijzer<br />

merken dat er een vraag om hulp áchter de vraag zit,<br />

kunnen we meedenken bij wie je terecht kunt met die<br />

vraag, bijvoorbeeld bij een medisch psycholoog in het<br />

ziekenhuis, bij de specialist, een maatschappelijk werker<br />

of een coach. Het is gewoon fijn om te ervaren dat je<br />

niet de enige bent en dat je het niet allemaal alleen<br />

hoeft te doen. Daarom zet ik mij in als Hartenwijzer.<br />

HARTENWIJZERS<br />

Hartenwijzers is een project van Harteraad,<br />

hét expertisecentrum voor het leven met<br />

hart- en vaataandoeningen. Hartenwijzers zijn<br />

mensen die zelf ouder zijn van een kind met<br />

een aangeboren hartaandoening en die graag<br />

andere ouders op weg helpen. Zij hebben<br />

de meest hectische periode achter de rug en<br />

hun eigen ervaringen een plekje gegeven. Als<br />

ervaringsdeskundigen weten zij tegen welke<br />

zaken jullie aanlopen. Daarom staan zij voor<br />

jullie klaar. Geschoold en wel.<br />

Heb jij, of verwacht jij, een kindje met een<br />

aangeboren hartaandoening? En heb je<br />

behoefte aan (emotionele) ondersteuning? Of<br />

heb je een ‘gids’ nodig om je weg te vinden in<br />

het bestaande (zorg)aanbod? Ook als je steun<br />

nodig hebt als je kind al iets ouder is of als<br />

je kindje overleden is, kan een Hartenwijzer<br />

helpen. Een Hartenwijzer is geen hulpverlener<br />

en neemt geen zorgtaken over, maar denkt<br />

graag met je mee.<br />

Is een Hartenwijzer iets voor jou? Vul het<br />

aanvraagformulier in. Harteraad gaat dan op<br />

zoek naar een geschikte Hartenwijzer en hij<br />

of zij neemt contact met je op. Samen overleg<br />

je hoe vaak en op welke manier jullie contact<br />

hebben. Het aanvraagformulier staat op:<br />

harteraad.nl/maatjes/<br />

Hartenwijzers zijn er voor jou.<br />

SINUS. | Pagina 23


Rubriek<br />

Niet voor watjes:<br />

Lotgenotencontact<br />

Door Karolien Jaspers en Monique van der Burg<br />

In Niet voor watjes bespreken Monique en Karolien hun ervaringen met het leven met een<br />

aangeboren hartafwijking via een mailwisseling.<br />

Karolien: Hoe kunnen wij niet iets schrijven bij<br />

het thema lotgenotencontact? Ik ben inmiddels<br />

een beetje kwijt hoe lang geleden ik je voor het<br />

eerst heb gesproken. Het was op Utrecht Centraal,<br />

voor een redactievergadering van de <strong>Sinus</strong>. Als<br />

hartpatiënt was ik in mijn herinnering echt nog<br />

groen als gras, nog heel erg zoekende naar mezelf.<br />

Zal ik gewoon maar bekennen dat ik het idee van<br />

lotgenoten ontmoeten die dag heel erg spannend<br />

vond? Voor mij waren lotgenoten de mensen<br />

met wie ik het stukje dat ik het meest haatte aan<br />

mijzelf deelde. Dat klinkt nauwelijks als een goed<br />

begin. Toen ik jou ontmoette was jij in mijn ogen<br />

dus een lotgenoten-veteraan. Dus mijn vraag aan<br />

jou, die ik je toen had willen stellen: wat betekent<br />

lotgenotencontact voor jou?<br />

Monique: Grappig dat jij het je zo herinnert. In de<br />

redactieraad zaten met name mensen met een<br />

hartekind, dus qua lotgenotencontact was ik ook nog<br />

aardig bleu. Momenteel blijft mijn lotgenotencontact<br />

beperkt tot 1-op-1-contacten, niet groepsgewijs of<br />

Pagina 24 | SINUS.


op georganiseerde dagen en/of activiteiten. Met<br />

georganiseerde evenementen heb ik niets. Ik ga met<br />

regelmaat wel naar de jaarvergaderingen van de<br />

PAH en ik ben in het verleden ook wel eens bij een<br />

vrijwilligersuitje geweest, maar echte contactdagen?<br />

Nee, daar voel ik weinig voor. Naast het feit dat ik<br />

geen behoefte heb aan het geforceerd vertellen<br />

over mijn eigen hartafwijking en hoe ik met dingen<br />

omga aan mensen die ik niet ken, heb ik ook weinig<br />

behoefte aan verhalen en ervaringen te horen van<br />

voor mij onbekende mensen. Het revalideren in een<br />

groep met hartpatiënten waarbij op diverse fronten<br />

‘concurrentie’ ontstond, was me al meer dan genoeg<br />

een doorn in het oog - ik heb er gewoon niets mee.<br />

‘‘Als ik me herken<br />

in jouw verhalen,<br />

dan herken ik<br />

angsten, emoties<br />

en overwinningen<br />

die voor gezonde<br />

mensen een ver-vanje-bedshow<br />

zijn’’<br />

wisselen over van alles dat in een hartafwijkingleven<br />

voorbijkomt, maar ook andere onderwerpen<br />

passeren uiteraard de revue. Qua hart gerelateerd<br />

moet je dan vooral denken aan medicatie,<br />

interventies, opnames, werk en uitkering. Maar<br />

ook waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt,<br />

hoe daarmee om te gaan en over hoe zorg in de<br />

verschillende centra geregeld is.<br />

Karolien: Ik vind het woord lotgenoten ook een<br />

beetje moeizaam. Het betreft maar een klein<br />

deel van ons leven dat we delen. Lotgenoten zijn<br />

misschien wel de schoolpleinmoeders van de<br />

patiëntenwereld. Ze zijn er, je hebt wat gemeen,<br />

maar dat is geen garantie voor een klik. Voor mij was<br />

Facebook een goede manier om mensen te leren<br />

kennen. Met een ander mens kunnen praten over<br />

de praktische dingen vind ik handig, leerzaam en<br />

soms een feest van herkenning. Maar voor mij begint<br />

het interessant te worden als het dieper gaat, als je<br />

elkaar echt leert kennen. Met een aantal mensen het<br />

ik nu zo’n contact. Dankzij hen, en dankzij jou, weet<br />

ik nu dus wat het ook op kan leveren.<br />

Monique: Het praten met iemand die min of meer<br />

hetzelfde pad volgt vind ik op zijn tijd fijn, maar<br />

die verdieping die jij noemt heb ik daarin ook<br />

echt nodig. Wat, in het kort, contact met jou voor<br />

mij betekent is dat jij écht begrijpt wat ik bedoel<br />

als ik over mijn ervaringen, emoties en gevoelens<br />

vertel en dat mensen zoals jij mij zo goed kennen<br />

dat we elkaar gericht een stukje begeleiding/<br />

ondersteuning/troost/begrip kunnen geven.<br />

Karolien: Haha, ja, lotgenotenconcurrentie is wel<br />

een ding he? Wie heeft de meeste afwijkingen,<br />

de meeste operaties, en de meest verschrikkelijke<br />

verhalen? Als het zo oppervlakkig blijft heb ik twee<br />

soorten reacties: blij zijn en/of balen dat je de<br />

ander niet bent (meestal tegelijkertijd, dus ik vind<br />

het gebruik van en/of hier geschikt), en me nog<br />

steeds volledig alleen voelen. Maar hoe kom je van<br />

oppervlakkig contact naar iets dat toegevoegde<br />

waarde heeft?<br />

Monique: In de loop der jaren heb ik, met name via<br />

de patiëntenvereniging, een aantal medepatiënten<br />

(ik vind lotgenoten altijd een beladen woord)<br />

ontmoet die ik inmiddels tot mijn vrienden reken.<br />

Ik vind het fijn om met hen van gedachten te<br />

Karolien: Die verbinding is voor mij echt zo<br />

belangrijk. Dat ik dat patiëntendeel van mijzelf zo<br />

haatte komt denk ik ook omdat ik er zo alleen in was.<br />

Het is het deel wat medelijden oproept, mensen<br />

bezorgd maakt, of gewoon grensoverschrijdend<br />

nieuwsgierig. En juist op dat kwetsbare deel<br />

zit de basis van onze band. Als ik me herken in<br />

jouw verhalen, dan herken ik angsten, emoties<br />

en overwinningen die voor gezonde mensen een<br />

ver-van-je-bedshow zijn. Dat maakt een vriendschap<br />

als de onze voor mij onbetaalbaar.<br />

SINUS. | Pagina 25


Rubriek<br />

Delen vanuit het hart<br />

Door André Hazekamp, inspirator & (trauma) coach<br />

Aandacht is precies wat we elkaar geven in lotgenotencontact: ervaringen uitwisselen, een<br />

luisterend oor vinden. In dit artikel kijk ik graag met je samen hoe je meer bewust van jezelf kan<br />

zijn in contact met anderen. Soms merk je dat jij en de ander er helemaal bij zijn, soms merk je<br />

dat je zelf afwezig bent of dat de ander afwezig is.<br />

Je kunt je bij iemand meteen op je gemak voelen,<br />

en bij een ander twijfel je of je gaat diegene uit de<br />

weg. Intuïtie is hierin een fantastische raadgever.<br />

De ene keer durf je erop te vertrouwen, de andere<br />

keer word je overspoeld door je ratio. Eigenlijk je<br />

onderbewuste met ingesleten gedachtenpatronen<br />

die de boventoon voeren. Vanuit je intuïtie contact<br />

leggen met anderen is altijd aan te moedigen.<br />

Maar mogelijk vind je het een uitdaging om dit te<br />

vertrouwen, zeker als het leven uitdagend is.<br />

Dankbaarheid<br />

In de 90-er jaren werd mijn moeder ernstig ziek,<br />

en uit onze gesprekken ervoer ik hoe positief ze<br />

bleef door haar geloof. Ze voelde zich niet alleen.<br />

Zelfs in haar donkerste dagen was ze zich hiervan<br />

bewust. Een grote inspiratie voor mij persoonlijk.<br />

In zulke perioden merk je dan wat anderen voor je<br />

betekenen. Dat kan in de vorm van een onverwacht<br />

berichtje of een kaartje zijn. Een hartegroet.<br />

Of word je zomaar uit het niets voor een koffie<br />

uitgenodigd. Misschien biedt iemand je spontaan<br />

je naar je bestemming toe te brengen. Omarm deze<br />

geschenken. In dankbaarheid. Ook hierin vind je<br />

lotgenotencontact.<br />

„Ik luister niet naar je woorden, ik luister<br />

naar je gebruik van woorden, je toon, je<br />

lichaamsbewegingen, je ogen, je subtiele<br />

gezichtsuitdrukkingen. Ik interpreteer je stiltes -<br />

ik kan alles horen wat je niet zegt. “<br />

Deze zin zegt alles. Wat gebeurt er wanneer je deelt<br />

met een ander. Waar ben je je van bewust. Lees<br />

verder voor praktische tips om dieper in contact te<br />

komen met een lotgenoot.<br />

Op adem komen<br />

Voel je je bij iemand gehoord en gezien, dan merk<br />

je dat je even op adem kan komen. Je ontspant, je<br />

merkt dat je makkelijker dieper ademhaalt. Probeer<br />

dit maar eens heel bewust. Je observeert jezelf, wat<br />

er gebeurt, hoe je je daaronder voelt. Je vergroot<br />

je mogelijkheden om daarmee in het nu, met jezelf<br />

én in contact met anderen te zijn. Je vindt innerlijke<br />

rust. En stilte. En juist in die ruimte ga je elkaar echt<br />

ontmoeten. Daar vind je elkaar. Dit stijgt uit boven<br />

welk gesproken woord dan ook.<br />

Vertrouwen & verbinden<br />

In het creëren van deze ruimte en innerlijke stilte,<br />

ga je jezelf dieper vertrouwen. En merk je dat in het<br />

contact met een lotgenoot dat je aan een half woord<br />

genoeg hebt. Het geeft herkenning en erkenning.<br />

Vanuit het hart, maar ook vanuit het hoofd ga je je<br />

verbinden. En juist in die verbinding tussen hoofd en<br />

hart vind je je stem - je spreekt je uit.<br />

Aanraking<br />

Voor de één is dit makkelijker dan voor de ander.<br />

Ik ontdekte dat een “simpele” aanraking van de<br />

schouder al zoveel opluchting kan veroorzaken.<br />

Of dat iemand een arm om je schouder slaat. Een<br />

dergelijk gebaar kan ervoor zorgen, dat je ontspant<br />

omdat je je gezien voelt. Mogelijk ontsnapt een traan<br />

je oog - een teken dat spanning het lijf verlaat. Ook<br />

dit is lotgenotencontact.<br />

Ogen<br />

Een blik zegt vaker meer dan woorden. Oogcontact<br />

kan een diepgaande impact op je hebben. Vanuit<br />

de trauma healing zijn ogen een belangrijke ingang.<br />

Beleef je zware tijden, dan ga je anders kijken.<br />

Pagina 26 | SINUS.


Je bent veel alerter. In contact met een ander<br />

merk je mogelijk dat je ogen verzachten. Ik zie dit<br />

regelmatig gebeuren bij cliënten. Voorbij een traan<br />

of een beweging kom je in verbinding met een<br />

diepere laag. In beeldspraak heb ik het dan vaak<br />

over perioden, waarin je je voelt alsof je midden in<br />

een storm op zee zit, te midden van hoge golven<br />

en striemende neerslag. En zodra je daardoor heen<br />

gaat (in sessies met klanten zijn dit overigens korte<br />

momenten), kom je terecht in de rustige diepten<br />

van de zee. Dat is ook bij ons als mens zo. Een<br />

innerlijke kalmte en rust daalt op je neer. Je bent<br />

dan veel dieper in je lijf aanwezig, de ademhaling is<br />

dieper. De ogen die mogelijk paniek uitstraalden,<br />

verzachten. Je krijgt een andere uitstraling.<br />

Soms voelt het fijn wanneer een ander je diep in de<br />

ogen kijkt. Je kent dit wellicht: via de ogen in de ziel<br />

van een ander kijken. En (!) het kan ook te veel zijn,<br />

dat er diepere lagen worden geraakt waarvoor je<br />

je even niet de wereld in kunt kijken, of in de ogen<br />

van een ander. In familieopstellingen maken we daar<br />

soms gebruik van: de deelnemer met de vraag de<br />

kring laten rondkijken waarbij alle anderen diegene<br />

juist niet aankijken. Heel bewust. Dan ontstaat<br />

er ruimte. Dezelfde ruimte die je terugvindt in<br />

lotgenotencontact. Je mag er gewoon zijn en je kunt<br />

even landen.<br />

Je merkt misschien wel dat je zo maar de ogen<br />

neerslaat. De buitenwereld kan daar een mening<br />

over hebben. Maar jouw lijf houdt het veilig voor<br />

Het kostbaarste<br />

geschenk dat we<br />

iemand kunnen geven,<br />

is onze aandacht.<br />

- Thich Nhat Hanh<br />

je en zorgt ervoor dat de prikkels van buiten echt<br />

even buiten blijven. Dat is gezond. En na een diepe<br />

ademhaling kun je weer opkijken. Het is goed. Het<br />

is gezond. Ons lichaam weet wanneer we even uit<br />

oogcontact mogen gaan. Om dan weer in contact<br />

te komen.<br />

Wat je verbergt in je hart, komt tevoorschijn in je ogen.<br />

- Imam Ali.<br />

Kwetsbaar zijn<br />

Contact is ook je kwetsbaar durven opstellen. Je<br />

openen. Je hart verbinden met de ander. Dat je je<br />

veilig mag voelen en je emoties kunt en durft te<br />

delen. Gewoon even zijn. In het laatste weekend van<br />

oktober, op het moment dat ik juist dit artikel wilde<br />

schrijven, had ik op dit terrein een transformatie.<br />

Het gaf ruimte om een levensoud patroon aan<br />

het daglicht bloot te stellen. Met vrienden.<br />

Lotgenotencontact. In een andere vorm. En energie<br />

begon weer te stromen.<br />

Zo zie je maar weer hoe diep je kunt gaan,<br />

en energie dat weer in beweging komt.<br />

Lotgenotencontact is in mijn ogen hierbij een<br />

belangrijke. Tegenwoordig zijn we (gelukkig ook)<br />

veel makkelijker geworden om elkaar online te<br />

vinden. Hoewel ik persoonlijk wel merk dat anderen<br />

in het echt ontmoeten een grotere impact heeft.<br />

Maar dat kan mogelijk ook met de leeftijd te maken<br />

hebben, schrijf ik hier nu met een lach.<br />

Ver voorbij het pad van goed en fout, meningen en<br />

oordelen, bevindt zich een open plek: daar ontmoet ik<br />

je graag.<br />

- Rumi.<br />

Voel je behoefte aan contact voor je vragen of<br />

even je hart luchten, check dan mijn website voor<br />

contactgegevens: https://andrehazekamp.nl<br />

SINUS. | Pagina 27


Lotgenoten<br />

Bám. Weg is ‘ie.<br />

Door Carin de Vogel<br />

Niet poef, weg is ‘ie. In dat geval hadden we nog<br />

kunnen denken dat ‘ie wel weer terug getoverd zou<br />

worden. Door een lieve toverfee met een roze jurk<br />

en gouden haren. Niet dus. Nou ja, uiteindelijk wel,<br />

maar het duurde jaren. En een fee kwam er niet aan<br />

te pas.<br />

Kortom, het bleek gewoon een Bám te zijn. Weg<br />

was de grond onder onze voeten. In één keer<br />

verdwenen en wij vielen in het gat dat plotseling<br />

was ontstaan.<br />

Een onzichtbare parachute bracht ons terug op<br />

aarde. Of een onzichtbare touwladder, want we<br />

kwamen immers uit een gat. We moesten dus terug<br />

omhoog. Maar voor ons gevoel moesten we landen.<br />

Het gat was nergens meer te bekennen.<br />

Ik was toen 20 weken zwanger van Lukas. Ons<br />

tweede kind. Lukas kreeg een heel klein kansje<br />

toebedeeld. Nadat op de pretecho “iets vreemds”<br />

aan zijn hart was gezien, gingen we via de<br />

verloskundige linea recta naar de gynaecoloog<br />

Pagina 28 | SINUS.


en de kindercardioloog. Zo begon de bekende<br />

rollercoaster en er was nergens een halte waar<br />

we mochten uitstappen. Hij ging juist alleen maar<br />

harder tot we dachten dat het niet harder kon. En<br />

toen, toen ging die nog een beetje harder.<br />

Lukas bleek “minstens één” hartafwijking te<br />

hebben. Die eerste was heel duidelijk zichtbaar op<br />

de echo’s. Er was geen enkele communicatie binnen<br />

het hart. Dat betekent dat hij een 3e graads AV-blok<br />

heeft, waarvoor hij een pacemaker nodig heeft.<br />

We wisten dus voor zijn geboorte al dat hij vrij snel<br />

geopereerd zou moeten worden. Ze wilden hem na<br />

zijn geboorte graag een paar dagen met medicatie<br />

stabiel houden om hem vervolgens te opereren.<br />

Maar het bleek al héél snel tijd voor plan B. Lukas<br />

was twee uur oud toen hij voor het eerst naar de OK<br />

werd gereden.<br />

Naarmate de zwangerschap vorderde bleef Lukas<br />

tegen de verwachting in dapper doorgaan met niet<br />

opgeven. En dat was best verbazingwekkend want<br />

inmiddels was een tweede hartafwijking zichtbaar<br />

geworden; non compaction cardiomyopathie.<br />

Dat was nog slechter nieuws dan het vorige, want<br />

hieraan is niets te doen. We hoopten dat “het mee<br />

zou vallen” en dat er ook verder niets meer bij zou<br />

komen. Niets was minder waar… maar daarover een<br />

andere keer meer.<br />

We leefden ons leven. Met nieuwe mensen, nieuwe<br />

normen, nieuwe waarden en een nieuw motto. Als<br />

het niet kan zoals het moet, dan moet het maar<br />

zoals het kan.<br />

Te midden van deze georganiseerde chaos in<br />

hoofd en huis, werd Lukas groter en ouder. We<br />

leerden nieuwe mensen kennen. Die we “anders”<br />

nooit hadden gekend. Sommigen vluchtig, anderen<br />

waardevol. Met enkelen hebben we nog steeds<br />

contact. Met velen is inmiddels geen contact meer.<br />

Vergeten zijn we er geen een. Het kan soms zó<br />

verhelderend zijn om een praatje of praat te maken<br />

met mensen die weten waarover je het hebt. In onze<br />

omgeving leefden en leven ook veel mensen mee<br />

hoor, en allemaal bedoelen ze het even goed. Maar<br />

oh, wat gaan mijn haren soms overeind staan bij “ik<br />

begrijp wat je bedoelt”. Nee, je begrijpt er helemaal<br />

niks van. En ik hoop met heel mijn hart dat je het<br />

nóóit zal begrijpen…<br />

Toen Lukas 8 jaar was, kwam er een nieuwe<br />

lotgenoot in zijn en ons leven. Eentje die we al 6<br />

jaar kenden. Hij kwam met een Bám en verdween<br />

niet. Gelukkig maar dat hij niet verdween, want we<br />

zijn dol op hem! Een lotgenoot dichterbij dan we<br />

ooit hadden kunnen denken. Eén van Lukas’ eigen<br />

broertjes.<br />

Onze tweede Bám ging toch wel heel anders dan<br />

de eerste, moet ik zeggen. Of dat “ervaring” is weet<br />

ik niet. We waren natuurlijk een paar jaar ouder<br />

inmiddels. Misschien ook een paar jaar wijzer?<br />

Wijsheid komt met de jaren, zeggen ze. Hoe ouder,<br />

hoe gekker, dát dan weer wel.<br />

Een aantal van jullie zal ons vast herkennen.<br />

Misschien van héél vroeger, misschien van iets<br />

minder vroeger, of gewoon van nu. Ik denk<br />

weleens met weemoed terug aan bijvoorbeeld de<br />

forumcamping. Wat is dat lang geleden. En wat<br />

was dat altijd geweldig! Over lotgenotencontact<br />

gesproken!<br />

Maar ja, dingen komen en dingen gaan. Zo gaat<br />

het ook met mensen, mensen komen en mensen<br />

verdwijnen uit je leven.<br />

Wellicht zijn er wel lezers die we heel<br />

ergens anders van kennen, dus niet van een<br />

hartenaangelegenheid, en die nu denken “verhip ik<br />

ken jou”. Vooral in dat geval; laat het me weten, dat<br />

vind ik echt superleuk!<br />

Enfin, wat jaren, nog 3 hartafwijkingen, een paar<br />

operaties, en 4 pacemakers later, denken en vinden<br />

we dat we wel genoeg gehad hebben. Geef ons portie<br />

nu maar eens aan Fikkie. Hoewel je natuurlijk niemand<br />

zulke porties gunt. Misschien was het daarom dat we<br />

het volgende portie gewoon weer zelf kregen.<br />

Carin (49) woont met<br />

man Edwin (53), kinderen<br />

Isabel (19), Lukas (16), Jorik<br />

(14), Wessel (12) en hond<br />

Youckel (10) in het Zuid-<br />

Hollandse Oegstgeest.<br />

SINUS. | Pagina 29


Rubriek<br />

Heb jij van je<br />

lot genoten?<br />

Door Nanna de Hullu<br />

Pagina 30 | SINUS.


Deze zin zag ik op een papier aan de muur in een atelier op de kunstacademie. Het was een<br />

groot en open gebouw waarbij je vanaf de gangen van de eerste of tweede verdieping, de<br />

tentoonstellingsruimtes op de begane grond in kon kijken. De ruimtes achterin het gebouw<br />

waren met losse muurtjes in meerdere werkhokjes ingedeeld. In één daarvan hing dus dat<br />

zinnetje, op deze manier geschreven: ‘heb jij van je lot genoten?’<br />

In die tijd had ik nog niet zo veel lotgenotencontact.<br />

Waar ik na het lezen van die zin over na ging denken,<br />

was of ik van mijn lot genoten had tot dusver. Of mijn<br />

hartafwijking toch iets goeds bracht en ik was van<br />

mening van wel.<br />

Eigenlijk had ik ook nog niet zo veel behoefte gehad<br />

aan contact met mensen die hetzelfde hadden. In<br />

de laatste klas op de basisschool was ik bevriend<br />

geweest met een meisje dat ook een hartafwijking<br />

had, maar dat contact verwaterde toen zij verhuisde<br />

en we beiden naar de middelbare school gingen. Mijn<br />

middelbare school viel onder het speciaal onderwijs<br />

en ik had daar vriendinnen van allerlei pluimage, maar<br />

niet met dezelfde beperking.<br />

Zo rond 2007/2008, ben ik naar een contactdag in het<br />

UMCG geweest. Daar vertelde een lotgenote over<br />

hoe haar leven tot dan toe was verlopen en ik vond<br />

daarin veel herkenning. Toen ik na afloop met haar<br />

sprak, klikte het. Een korte mailwisseling liep helaas<br />

vast, misschien omdat ik haar overviel met een veel te<br />

lange e-mail en tig foto’s van mijn tekeningen.<br />

Tijdens de contactdag was ik lid geworden van de PAH<br />

en ontving ik de <strong>Sinus</strong>, die toen nog in het zwart-wit<br />

werd afgedrukt. Het viel me op dat er veel ouders in<br />

schreven en afgezien van sommige verhalen, vond ik<br />

de inhoud van het blad een beetje saai.<br />

Een omwenteling kwam in 2011. Ik herstelde van een<br />

operatie waarbij er een shunt was geplaatst tussen<br />

mijn linker arm- en longslagader en ik besloot, met<br />

terugwerkende kracht, voor de <strong>Sinus</strong> te schrijven<br />

over het avontuur dat ik had beleefd voordat ik op<br />

mijzelf kon gaan wonen. Dat ging niet zonder slag of<br />

stoot en ik was benieuwd of er meer mensen waren<br />

die iets soortgelijks hadden ervaren. Daarnaast<br />

schreef ik in <strong>Sinus</strong> om met lotgenoten in contact te<br />

komen. Ik had onderaan het emailadres vermeld,<br />

zodat mensen contact met me konden zoeken. Er<br />

kwamen twee reacties. De eerste was van Marjolijne<br />

Hoeksma, die wel het een en ander herkende. Ook<br />

later heb ik met haar nog veel contact en zelfs een<br />

leuke online samenwerking gehad, met reiki van haar<br />

en yoga van mij.<br />

De tweede mail kwam van Scott de Jager, die<br />

schreef: ‘Ken je de Hartenstakkers?”.<br />

Het grappige was dat juist Marjolijne de kartrekker<br />

bleek te zijn van die groep, terwijl ze daar zelf niets<br />

over had verteld in haar mail. Maar deze groep<br />

organiseerde een weekend aan het begin van 2012<br />

en ik besloot me op te geven.<br />

“Zijn dit<br />

hartpatiënten?<br />

Het lijken wel<br />

ADHD-ers”, was<br />

mijn eerste reactie.<br />

Ik moest er dus nog<br />

even aan wennen’’<br />

Het weekend vond relatief kort na mijn operatie<br />

plaats en daarom viel het me op dat de meeste<br />

groepsleden veel meer energie hadden dan ik<br />

op dat moment. “Zijn dit hartpatiënten? Het lijken<br />

wel ADHD-ers”, was mijn eerste reactie. Ik moest<br />

er dus nog even aan wennen. Wat ik me natuurlijk<br />

ook realiseerde was dat ik een hele groep vol<br />

met spiegels had ontdekt, of misschien zelfs wel<br />

vergrootglazen. Om eerlijk te zijn was dat in het<br />

begin wel confronterend en het weerhield me er<br />

in die tijd van om met vakantiereizen van stichting<br />

Hart op Weg mee te gaan. Later, toen de stichting<br />

ophield te bestaan, had ik daar toch wel wat spijt<br />

van. Wel sloot ik me aan bij HartCor, de opvolger<br />

van de Hartestakkers. Ik nam een keer deel aan een<br />

spelletjesmiddag en hield er leuke contacten aan<br />

over die ik onderhield via Facebook of WhatsApp.<br />

Ook volgde ik via de PAH een workshop van Irma<br />

Hoen en daar leerde ik eveneens nieuwe mensen<br />

kennen met wie ik contact bleef houden.<br />

SINUS. | Pagina 31


Een artikel waarin ik mijn hart vergeleek met een<br />

Canta-auto, leverde me een plek in de redactie<br />

van de <strong>Sinus</strong> op. Vanaf toen wist ik dat ik met de<br />

kwaliteiten die ik te bieden had, iets wilde betekenen<br />

voor lotgenoten. Zo ben ik naast redacteur voor de<br />

<strong>Sinus</strong> ook moderator geworden voor het platform<br />

Hartvrienden van de Harteraad.<br />

Maar het liefst nog deel ik mijn schilderkwaliteiten.<br />

Mijn handen jeuken om de oersaaie illustraties van<br />

de Harteraad te vervangen, maar vooralsnog zijn ze<br />

daar erg tevreden met poppetjes zonder gezicht en<br />

klinische plaatjes van medicijnen.<br />

In mijn schilderijen komt het hart geregeld als<br />

thema terug. Al schilderend zoek ik naar een nieuwe<br />

beeldvorming van ‘de hartpatiënt’. Met het beeld<br />

van kinderen in het ziekenhuis, liggend aan duizend<br />

slangetjes, kan ik me, als jonge vrouw die haar leven<br />

zelf wil vormgeven, namelijk niet identificeren.<br />

Los van het feit dat onderzoek naar aangeboren<br />

hartafwijkingen nodig is, wil ik persoonlijk meer zijn<br />

dan een goed doel waarvoor geld dient te worden<br />

ingezameld. Ik wil niet langer maar de zorgvrager<br />

zijn, maar juist iets geven. Mijn hart schilderen,<br />

misschien wel tot ik erbij neerval. In de hoop dat ik<br />

dat licht, dat ik al schilderend in mijn hart probeer te<br />

vinden, kan overbrengen op de toeschouwer.<br />

Het lijkt erop dat ik daar dichtbij ben gekomen<br />

tijdens de tentoonstelling die ik eind oktober in mijn<br />

eigen huis heb gehouden. Eén dag had ik mijn huis<br />

opengesteld tijdens de Week van de Amateurkunst,<br />

en ik ontdekte ik dat verschillende mensen door<br />

andere schilderijen werden geraakt. Er zijn zelfs wat<br />

schilderijen verkocht!<br />

Voordat het zover was, had ik wel een duw nodig<br />

van mijn zen-lerares die me stimuleerde klein te<br />

beginnen en een open huis te houden. Ik kwam wel<br />

de nodige weerstand en angst tegen om mijzelf en<br />

mijn kwaliteiten aan anderen te laten zien en gilde<br />

eerst: ‘DAT KAN IK NU NIET!”. Mijn energie liet op<br />

dat moment weer eens te wensen over. Waarop zij<br />

zei: ‘WANNEER DAN WEL??!!” Dat zette me aan het<br />

denken en toen de stress gezakt was, kon ik het<br />

binnen een week omzetten in een ‘IK KAN HET WEL’,<br />

en lukte het om in een korte tijd de voorbereidingen<br />

gedaan te krijgen.<br />

Vanaf toen was er iets veranderd en voelde ik dat<br />

ik eindelijk mijn ruimte mag gaan innemen op een<br />

positieve manier: door middel van mijn kwaliteiten<br />

in plaats van met mijn fysieke beperkingen. Al<br />

hoewel mijn hartafwijking een deel van mij is, dat<br />

vaak bepaalt hoe mijn leven eruitziet, is dat niet het<br />

enige waaruit ik besta. Dat is wat mijn open atelier<br />

veroorzaakt heeft: ik voel me totaal, meer mens.<br />

Daardoor ga ik meer nadenken over hoe ik mijn<br />

leven wil leven en wat ik nog wel en wat niet meer in<br />

mijn lichaam gestopt wil krijgen. Ik ben meer gaan<br />

voelen. Zo voel ik dat yoga, wandelen en meer fruit<br />

eten goed voor me zijn. Een rustig ingericht huis<br />

en spullen opruimen houdt mijn hoofd rustiger en<br />

maakt dat ik meer de tijd voor dingen neem. Dus<br />

langzamerhand ontdek ik dat ik ertoe doe, dat mijn<br />

kwaliteiten gedeeld mogen worden en dat ik het<br />

waard ben om mezelf te helpen een zo volwaardig<br />

en leuk mogelijk leven te hebben. De maatschappij<br />

mag het dan wel niet willen dat mensen met een<br />

fysieke handicap een volwaardig leven krijgen, maar<br />

ik wil het wel, en het zal gebeuren ook! Want aan het<br />

eind van mijn leven wil ik bovenstaande vraag met<br />

een volmondig JA kunnen beantwoorden.<br />

Bij dit artikel wil ik graag mijn dankbaarheid<br />

uiten voor de samenwerking met twee<br />

leeftijds- en lotgenoten die dit jaar beiden<br />

zijn overleden. De eerste is Sudhira Marjolijne<br />

Hoeksma, bij wie ik online Reiki workshops<br />

volgde. Zij richtte de Facebookgroep de<br />

Warme Bron op, waar ik lid van werd. Op mijn<br />

beurt heb ik haar en leden van deze groep een<br />

online yoga- workshop gegeven. Marjolijne<br />

was van plan een reiki-training te gaan geven<br />

en ik overwoog serieus deze bij haar te gaan<br />

volgen. Helaas overleed zij in augustus van dit<br />

jaar. Ik had graag nog langer samengewerkt,<br />

maar ik ben haar ook erg dankbaar voor wat<br />

ze mij heeft geleerd. De volgende persoon is<br />

Manon van der Giesen. Haar stukjes voor de<br />

<strong>Sinus</strong> heb ik altijd met veel plezier en soms<br />

ontroering gelezen. Als mede-moderator<br />

voor het platform van de Harteraad heb ik<br />

regelmatig online met haar vergaderd en<br />

hadden we app-contact. Helaas heb ik haar<br />

nooit live ontmoet. Ook de samenwerking met<br />

Manon zal ik erg gaan missen.<br />

Pagina 32 | SINUS.


Rubriek<br />

Hartcor<br />

Door Thirza en Michella<br />

Beste PAH-leden,<br />

Deze editie is het thema lotgenotencontact. Dat<br />

betekent voor iedereen iets anders. Gelukkig wordt<br />

er al veel gedaan voor het lotgenotencontact, maar<br />

wij willen jullie kennis laten maken met een ‘nieuwe’<br />

groep, Hartcor.<br />

Hartcor is er voor iedereen met een aangeboren<br />

hartafwijking (AHA) vanaf 21 jaar en ouder.<br />

Hartcor is in 2016 opgericht door mensen met<br />

een aangeboren hartafwijking voor mensen met<br />

een AHA en sindsdien zijn we erg succesvol met<br />

het organiseren van activiteiten, denk daarbij aan<br />

een High tea, pub quiz, spelletjes middag, bowlen<br />

enz. We streven ernaar om drie keer per jaar iets<br />

te organiseren. Dit houdt in dat we twee keer per<br />

jaar fysiek elkaar ontmoeten en dan een leuke en<br />

gezellige middag met elkaar hebben. En één keer<br />

per jaar houden we een online evenement.<br />

De aanspreekpunten van Hartcor zijn Thirza de<br />

Kok (27) en Michella Ligterink (34), wij zijn allebei<br />

geboren met een AHA. Wij zijn te vinden op<br />

Facebook, maar begin volgend jaar streven we<br />

ernaar om onze eigen website te hebben, zodat we<br />

voor iedereen toegankelijk zullen zijn.<br />

Hartcor staat voor:<br />

• Een ongedwongen sfeer, een knus en fijn<br />

samenkomen.<br />

• De activiteiten zijn voor de fun en ontspanning,<br />

er zijn geen verplichte praatjes.<br />

• Het is een plek waar iedereen zich veilig<br />

kan voelen.<br />

• Introducés zijn welkom (geen ouders en kinderen).<br />

• De bijeenkomsten zijn afwisselend fysiek en online.<br />

• Wij organiseren geen vakanties.<br />

• Er is geen lidmaatschap nodig om lid te worden van<br />

Hartcor.<br />

• Per evenement betaal je een bijdrage voor de kosten<br />

die gemaakt worden. We proberen hierbij de kosten<br />

zo laag mogelijk te houden. Dit is wel exclusief<br />

reiskosten en andere bijkomende kosten.<br />

SINUS. | Pagina 33


Rubriek<br />

Verslag online informatiedag<br />

6 november <strong>2021</strong><br />

Door Linda Breusers<br />

Gezien de huidige ontwikkelingen met de COVID<br />

pandemie en de drukte in de academische<br />

hartcentra vond deze informatiedag online plaats.<br />

Totaal waren er zes informatie sessies en per sessie<br />

namen er gemiddeld zo’n 40 patiënten deel.<br />

aangeboren hartafwijking sport en hoe gezond het<br />

is om dat ook vooral regelmatig te doen. Harald<br />

Jorstad deelde een stappenplan dat kan helpen bij<br />

het sporten. De boodschap is: kies vooral een sport<br />

waar je plezier in hebt.<br />

De dag werd gestart door onze voorzitter<br />

Linda Breusers die een toelichting gaf op het<br />

adviesrapport “Patiëntenperspectief op zorg en<br />

onderzoek voor patiënten met een aangeboren<br />

hartafwijking” Wij als PAH hebben in samenwerking<br />

met Stichting Hartekind, de Hartstichting en<br />

Harteraad het patiënten perspectief opgehaald en<br />

daarover een adviesrapport laten opstellen door<br />

KPMG. Na de toelichting werd een aantal vragen<br />

beantwoord.<br />

Congenitaal cardiologe Philippine Kiès vertelde<br />

over seksualiteit en relaties. Blijkbaar is dat nog<br />

een taboe in de spreekkamer. Dit bleek ook uit de<br />

korte enquête die we tijdens de presentatie van Dr.<br />

Kiès hielden. De deelnemers hadden achteraf veel<br />

vragen en gaven ook aan dat zeker nog niet alles<br />

waar ze tegen aan lopen op gebied van seksualiteit<br />

en relaties aan bod is gekomen tijdens de<br />

presentatie. Als PAH zullen we dit zeker meenemen<br />

in de planning voor volgend jaar!<br />

Congenitaal cardio-thoracaal chirurg Dr. Sara<br />

Arrigoni gaf aansluitend een presentatie over<br />

late problemen na hartoperaties en littekens op<br />

het hart. In haar presentatie ging ze in op hoe<br />

vaak dit voorkomt en dat dat afhankelijk is van de<br />

ernst van de hartafwijking en de complexiteit van<br />

de hartoperatie. Maar ook dat er behandelingen<br />

en re-operaties zijn om die late problemen aan<br />

te pakken. Na afloop waren er vragen van de<br />

deelnemers.<br />

Vervolgens vertelden Professor Robbert de Winter<br />

en Dr. Bart Straver over de ontwikkelingen op<br />

gebied van interventie cardiologie. Dr. Bart Straver<br />

legde uit hoe een interventie in zijn werk gaat en<br />

voor welke hartaandoeningen die geschikt is. En<br />

hoe het aantal operatieve ingrepen bij patiënten<br />

met een aangeboren hartafwijking beperkt<br />

kan worden.<br />

Na de lunch was het de beurt aan congenitaal<br />

cardioloog Martijn Kauling en sportcardioloog<br />

Harald Jorstad. Zij vertelden dat tegenwoordig<br />

gelukkig het merendeel van de patiënten met een<br />

De laatste spreker van de dag was Claudia Cavé,<br />

Jobcoach en re-integratie specialist bij Partner in<br />

Werk. Claudia heeft zelf een arbeidsbeperking – ze<br />

is slechtziend – en kan dus vanuit eigen ervaring<br />

spreken maar weet daarnaast ook veel over de<br />

wet- en regelgeving. Wat we wel opmerkten is dat<br />

het een groot verschil is of je wel werkt maar tegen<br />

beperkingen aan loopt of tegen onbegrip bij je<br />

werkgever of dat je bijvoorbeeld volledig thuis<br />

zit in de ziektewet, met een Wajong- of met een<br />

WIA- uitkering. Ook hier zullen we volgend jaar<br />

meer aandacht aan gaan besteden in de vorm van<br />

praktische workshops met gelijkgestemden.<br />

We kunnen terugkijken op een geslaagde<br />

informatiedag met een gevarieerd programma.<br />

We hopen dat we in 2022 de informatiedag weer<br />

fysiek kunnen organiseren. Zet alvast zaterdag<br />

24 september ((jong)volwassenen) of zaterdag 5<br />

november (jongeren en ouders) in je agenda.<br />

Dank aan de sprekers en de deelnemers voor hun<br />

aandacht en input!<br />

Pagina 34 | SINUS.


Felicitatie<br />

Nieuwe functie<br />

Jolien Roos<br />

Door Martine Bruin<br />

Prof. dr. Jolien Roos-Hesselink, cardioloog in het<br />

Erasmus MC, wordt per 1 januari 2022 de nieuwe<br />

directeur-bestuurder van de Dutch CardioVascular<br />

Alliance (DCVA). Ze zal nog 1 dag per week als<br />

hoogleraar verbonden blijven aan het Erasmus MC.<br />

De Dutch CardioVascular Alliance is een<br />

krachtenbundeling van inmiddels twintig publiekprivate<br />

partijen, die samenwerken en geld bij elkaar<br />

brengen om oplossingen voor hart- en vaatziekten<br />

te versnellen. Doel van DCVA is in 2030 de ziektelast<br />

van hart- en vaatziekten in Nederland met 25%<br />

verminderen.<br />

We wensen prof.dr. Jolien Roos-Hesselink veel succes<br />

met haar nieuwe functie.<br />

SINUS. | Pagina 35


Rubriek<br />

Thema’s 2022<br />

Door Anique van der Hoop<br />

Voor het komende jaar is er weer een viertal thema’s bedacht. Wat we de afgelopen tijd nog<br />

een beetje misten is hoe het voor de directe omgeving van de persoon met een aangeboren<br />

hartafwijking is. Ongetwijfeld zal je moeilijke momenten meemaken, activiteiten moeten<br />

aanpassen, meer rekening moeten houden met een lager energiepeil. In dit nummer geeft<br />

Hilbert Zuijdendorp hiervoor de aftrap. Hopelijk volgen er meer.<br />

<strong>Sinus</strong> lente: Sporten & Bewegen<br />

Bewegen is altijd en voor iedereen belangrijk. Het<br />

afgelopen jaar was in clubverband sporten lastig,<br />

maar buiten bewegen nam steeds een grotere plek in.<br />

Soms werden zelfs natuurgebieden afgesloten omdat<br />

het te vol was.<br />

Sporten en bewegen zorgt onder andere voor meer<br />

spierkracht, een betere conditie, een gezonde<br />

levensstijl en een betere nachtrust. Daarbij is het vaak<br />

leuker om met anderen te sporten, waardoor het<br />

sociale contacten oplevert. Voor sommige mensen<br />

is het een grote uitdaging om een passende sport te<br />

vinden. Het kan zijn dat aanpassingen in de uitrusting<br />

of uitvoering nodig zijn. We horen graag van jullie<br />

wat jullie ervaringen op het gebied van sporten en<br />

bewegen zijn. Misschien doe je wel een bijzondere<br />

sport, of doe je iets wat je eerst niet voor mogelijk<br />

hield. Hoe ben je begonnen, welke stappen heb je<br />

doorlopen? Of waar loop je tegen aan?<br />

En voor de directe omgeving: hoe gaan jullie om met<br />

eventuele verminderde energie. Wat als een sportieve<br />

activiteit in een langzamer tempo of misschien<br />

helemaal niet door kan gaan?<br />

Deadline: 6 februari<br />

<strong>Sinus</strong> zomer: Vakantie<br />

Vakantie, daar kan je zo aan toe zijn. Het ene jaar wat<br />

meer dan het andere. De ene persoon kan spontaan<br />

besluiten om spullen te pakken en te vertrekken, een<br />

ander zal meer voorbereidingen moeten treffen. Wij<br />

zijn benieuwd naar je vakantieplannen! Wat was je<br />

meest bijzondere reis? Wat moet je allemaal regelen<br />

voor je kan vertrekken, zowel thuis (informatie van een<br />

arts) als op je bestemming? Ga je ’t liefst in de zomer<br />

of in de winter?<br />

En een vraag voor gezinsleden: heeft de aangeboren<br />

hartafwijking veel invloed op vakanties, op activiteiten<br />

die jullie willen ondernemen tijdens de vakantie?<br />

Misschien heeft het ook invloed op de keuze voor een<br />

bestemming?<br />

Deadline: 8 mei<br />

<strong>Sinus</strong> herfst: Voeding<br />

Eten is belangrijk. Het levert energie, ondersteunt je<br />

lichaam. Maar het moet ook lekker zijn. Steeds meer<br />

wordt voor ons besloten wat je wel niet kan eten. Was<br />

er eerst in de supermarkt volop keuze in yoghurt (vet,<br />

halfvol, mager, 0% vet). Nu is het zoeken naar een<br />

speld in een hooiberg als je yoghurt met een beetje<br />

vet wilt. Gezien het feit dat steeds meer mensen te<br />

zwaar zijn, is het begrijpelijk dat daar aandacht aan<br />

wordt besteed. Wat vind jij hiervan? Soms is het juist<br />

nodig om met mate vet tot je te nemen. Anders is het<br />

met zout. Als je een zoutloos of zoutbeperkt dieet<br />

moet volgen voor je gezondheid is het best lastig om<br />

lekker eten te bereiden. Hebben jullie ervaring, tips of<br />

vragen? We horen het graag.<br />

Welke rol speelt voeding bij jou? Je kan ook denken<br />

aan gezonde voeding in het ziekenhuis. Zijn er<br />

ervaringen van mensen die hun voeding hebben<br />

aangepast en hier positief resultaat van ervaren?<br />

Een vraag voor gezinsleden: heeft de aangeboren<br />

hartafwijking ook invloed op jullie eetgedrag? Gaan<br />

jullie bewuster met eten om?<br />

Deadline: 7 augustus<br />

Pagina 36 | SINUS.


<strong>Sinus</strong> winter: Heart & mind<br />

Voeding is belangrijk voor je lichaam, maar een<br />

gezonde geest ook. Met je hart kan fysiek van alles<br />

niet kloppen, maar je hart klopt ook voor je dierbaren.<br />

Heb jij hier een bijzonder verhaal over? Wil je iemand<br />

in het zonnetje zetten? Steeds meer verdiepen we ons<br />

in mindfulness, omdat men merkt dat het werkt als<br />

hart & mind in evenwicht zijn.<br />

Voor gezinsleden / directe omgeving: bij heart & mind<br />

gaat het ook om jullie! Een aangeboren hartafwijking<br />

kan veel stress opleveren, bijvoorbeeld bij opnames<br />

of operaties, maar ook in het dagelijks leven, omdat je<br />

toch altijd rekening houdt met verminderde energie.<br />

Ook de toekomstverwachting kan spannend zijn. Wij<br />

zijn benieuwd naar jullie verhalen hierover. Misschien<br />

hebben jullie ook wel tips, of kunnen jullie vertellen<br />

hoe jullie hiermee omgaan.<br />

Deadline: 30 oktober<br />

Oproep<br />

Wandelen met<br />

lotgenoten in Haarlem<br />

Beste leden en partners,<br />

Wandelen zorgt voor vermindering van stress en<br />

is goed voor de gezondheid. Al lopend geniet je<br />

van de natuur, bouw je je conditie op en voer je<br />

diverse gesprekken.<br />

Binnenkort wil ik in Haarlem een wandelgroep<br />

oprichten voor mensen tussen de 40 en de 60 jaar<br />

oud die in de omgeving wonen. Er wordt ongeveer<br />

5-10 km gewandeld en startpunt is de Molenplas<br />

in Haarlem. Het wandeltempo is rustig en geschikt<br />

voor beginners.<br />

De locatie is goed bereikbaar met openbaar<br />

vervoer en er is genoeg parkeergelegenheid.<br />

We houden ons aan de geldende maatregelen van<br />

de overheid.<br />

Het zou fijn zijn als er iemand mee kan wandelen<br />

die een EHBO-diploma heeft. Honden zijn welkom<br />

mits aangelijnd gedurende de hele wandeling.<br />

De groepsgrootte is maximaal 10 personen.<br />

Als er voldoende deelnemers zijn die in het bezit<br />

zijn van een auto kan er een carpoolsysteem<br />

opgezet worden. Deelname is op eigen medisch<br />

risico.<br />

Vind u het fijn om met lotgenoten in contact te<br />

komen en wilt u meer bewegen in een mooie<br />

omgeving? Meld u dan aan om mee te wandelen.<br />

Hopelijk zie ik je bij de wandelgroep!<br />

Hartelijke groet van Hananja (53) uit Haarlem<br />

Aanmelden?<br />

Scan deze QR code:<br />

SINUS. | Pagina 37


Pagina 38 | SINUS.


Van de redactie<br />

Activiteitenoverzicht 2022<br />

Door Martine Bruin<br />

DATUM ACTIVITEIT WIE LOCATIE TIJD DOELGROEP<br />

Woendag<br />

Wekelijkse<br />

wandeling<br />

- Haarlem 10.00-11.30 Volwassenen<br />

Wo. 19-01-2022<br />

Workshop:<br />

Fontancirulatie<br />

T. Duijnhouwer<br />

(cardioloog)<br />

F. Udink ten Cate<br />

(kindercardioloog)<br />

Online 19.30-20.30<br />

Mensen met<br />

fontancirculatie<br />

Za. 29-01-2022<br />

Workshop:<br />

Ringtoon van<br />

jouw hart<br />

Irma Hoen<br />

Locatie<br />

nader te<br />

bepalen<br />

13.15-17.00<br />

7-12 jaar<br />

met AHA<br />

Za. 12-02-2022<br />

Workshop:<br />

Ringtoon van<br />

jouw hart<br />

Irma Hoen<br />

Locatie<br />

nader te<br />

bepalen<br />

13.15-17.00 4-8 jaar<br />

Wo. 16-02-2022<br />

Workshop:<br />

Telemonitoring<br />

H. van der Zwaan<br />

(cardioloog)<br />

D. Robbers<br />

(cardioloog)<br />

Online 19.30-20.30<br />

(jong)<br />

volwassenen<br />

Do. 24-02-2022<br />

en 10-03-2022<br />

Balans voor<br />

hartenmama’s<br />

Marianne<br />

Versaevel<br />

Online 19.30-21.30<br />

Moeders van<br />

hartekinderen<br />

Zo. 03-04-2022 Wandelen - Doorn 10.30-12.30 Ouders,<br />

Za. 25-06-2022<br />

Lotgenotencontactdag<br />

-<br />

Locatie<br />

nader te<br />

bepalen<br />

-<br />

Alle leden,<br />

met gezinnen<br />

Za. 24-09-2022 Informatiedag -<br />

Locatie<br />

nader te<br />

bepalen<br />

- Volwassenen<br />

Za. 05-11-2022 Informatiedag -<br />

Locatie<br />

nader te<br />

bepalen<br />

-<br />

Jongeren &<br />

ouders van<br />

hartekinderen<br />

Scan deze QR code om<br />

de activiteiten agenda<br />

online te bekijken.<br />

SINUS. | Pagina 39


SINUS.<br />

ISSN 2210-2205

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!