24.03.2022 Views

MaculaVisie 1 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

maculaVisie<br />

maart | <strong>2022</strong> | nummer 1 | jaargang 29 | Thema Preventie, behandeling en onderzoek:<br />

nu en in de toekomst Deel 1<br />

Maand van de Macula<br />

Na juni <strong>2022</strong> weet heel Nederland<br />

wat macula-degeneratie is!<br />

Viva la Frida<br />

Een museumbezoek voor slechtzienden<br />

Eten met het oog op<br />

uw genen<br />

Gezonde leefstijlgewoonten als preventie<br />

Algemene inleiding<br />

Gen therapie<br />

(Juveniele MD en LMD)<br />

Hopelijk nieuwe stappen in de behandeling<br />

van JMD en LMD<br />

Algemene inleiding<br />

Stamceltherapie<br />

Op naar een serieuze toekomstige<br />

behandelingsoptie voor JMD en LMD<br />

Het informatieblad over<br />

macula-degeneratie


Colofon<br />

Secretariaat MaculaVereniging<br />

Het secretariaat is op werkdagen<br />

telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00<br />

uur op telefoonnummer 030-298 07 07.<br />

U kunt hier terecht voor vragen over<br />

het lidmaatschap, adreswijzigingen en<br />

opzeggingen.<br />

Per e-mail kan dit ook naar:<br />

ledenadministratie@maculavereniging.nl.<br />

Macula-infolijn<br />

Het telefoonnummer 030-298 07 07 is ook<br />

het eerste contact met de Macula-infolijn.<br />

Vragen die u stelt worden genoteerd. En<br />

voor de antwoorden of het luisterend oor<br />

wordt u door een ervaringsdeskundige<br />

vrijwilliger van de Macula-infolijn zo<br />

spoedig mogelijk teruggebeld.<br />

Vragen per e-mail kan ook naar: maculainfolijn@maculavereniging.nl<br />

of schrijven<br />

naar: MaculaVereniging, Postbus 3071,<br />

1801 GB Alkmaar.<br />

Redactie en medewerkers<br />

Renée Braams, Maarten Copper,<br />

Peter Derks, Frans Strijk, Bram Harder.<br />

Kopiëren, uitzenden of openbaar maken<br />

van tekst is alleen toegestaan met<br />

bronvermelding.<br />

De <strong>MaculaVisie</strong> bevat eigen bijdragen<br />

van de redactie en deskundigen, evenals<br />

selecties uit andere media. De redactie<br />

verklaart de tekst zorgvuldig te hebben<br />

samengesteld, maar staat niet in voor de<br />

volledigheid ervan of eventuele fouten en<br />

aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid<br />

voor schade als gevolg van handelingen<br />

of beslissingen, gebaseerd op de inhoud<br />

van de tekst.<br />

Wilt u reageren op de inhoud van de<br />

<strong>MaculaVisie</strong> of kopij insturen, dan kan<br />

dit naar: Redactie <strong>MaculaVisie</strong>,<br />

Postbus 3071, 1801 GB Alkmaar,<br />

redactiemv@maculavereniging.nl.<br />

MaculaVereniging<br />

Het lidmaatschap van de Macula-<br />

Vereniging bedraagt € 32,50 per jaar,<br />

het wordt aangegaan voor het<br />

kalenderjaar en automatisch verlengd.<br />

Niet-leden die de <strong>MaculaVisie</strong> willen<br />

ontvangen, kunnen voor € 32,50<br />

een jaarabonnement afsluiten. Wilt u<br />

opzeggen dan moet dit schriftelijk of per<br />

e-mail vóór 30 november.<br />

<strong>MaculaVisie</strong><br />

De <strong>MaculaVisie</strong> is het informatieblad<br />

van de vereniging en verschijnt vier keer<br />

per jaar in zwartdruk, op Daisy-cd, via<br />

de Webbox en via e-mail. Eén leesvorm<br />

(zwartdruk of digitale versie) is inbegrepen<br />

bij het lidmaatschap. Een tweede<br />

leesvorm kost € 10 extra per jaar.<br />

MaculaVereniging op Facebook<br />

Er zijn vier Facebook-groepen: de<br />

algemene Facebook-pagina, JMD Plaza,<br />

JMD Ouders en LMD Plein. Lid worden?<br />

Ga naar uw eigen Facebook-account, typ<br />

in het zoekvenster de groep in, kies de<br />

pagina die wordt gevonden en vraag het<br />

lidmaatschap aan.<br />

Bankrek.nr: NL 85 RABO 03 75 92 15 40<br />

(ISSN1570-6877)


Bestuur MaculaVereniging<br />

• Voorzitter a.i.: Heleen Schoots-Wilke,<br />

voorzitter@maculavereniging.nl<br />

• Secretaris a.i.: Karin Terbraak,<br />

secretaris@maculavereniging.nl<br />

• Penningmeester: Monic Jansdam,<br />

penningmeester@maculavereniging.nl<br />

• Informatie & communicatie: Heleen<br />

Schoots-Wilke, communicatie@<br />

maculavereniging.nl<br />

• Voorlichting & contact: Peter Derks,<br />

voorlichting@maculavereniging.nl<br />

• Juveniele macula-degeneratie<br />

(JMD): Karin Terbraak,<br />

jmd@maculavereniging.nl<br />

• Bestuurslid Toegankelijkheid: Roger<br />

Ravelli, project@maculavereniging.nl<br />

Kopijdata <strong>2022</strong><br />

<strong>MaculaVisie</strong> nr. 2<br />

inleveren kopij voor laatste week april,<br />

bij de leden laatste week juni.<br />

Advertentietarieven <strong>2022</strong><br />

achterzijde € 750<br />

1/1 pagina € 675<br />

1/2 pagina € 375<br />

1/4 pagina € 205<br />

1/3 pagina liggend € 235<br />

2/3 pagina liggend € 480<br />

4x dezelfde advertentie in alle nummers<br />

10% korting.<br />

Ja, ik...<br />

word lid van de MaculaVereniging en<br />

ontvang het welkomstpakket en vier<br />

keer per jaar de <strong>MaculaVisie</strong><br />

word donateur wil meer informatie<br />

Deze strook opsturen naar:<br />

MaculaVereniging<br />

Antwoordnummer 237<br />

1800 VB Alkmaar<br />

(een postzegel is niet nodig)<br />

Uw gegevens:<br />

naam:<br />

voorletters:<br />

man/vrouw<br />

straat:<br />

huisnr.:<br />

postcode:<br />

plaats:<br />

tel. nr.:<br />

e-mail:<br />

geb.jaar:<br />

banknr.:<br />

datum:<br />

handtekening:


Inhoudsopgave<br />

Redactioneel<br />

05 Van de redactietafel<br />

Vereniging<br />

07 Bijeenkomsten van lotgenoten<br />

10 Viva la Frida!<br />

14 De Macula-infolijn in 2021<br />

16 “In 2017 werd mijn grote angst<br />

werkelijkheid”<br />

19 Van de bestuurstafel<br />

Column<br />

22 Dancing Queen<br />

Thema Preventie, behandeling en<br />

onderzoek: nu en in de toekomst<br />

24 Overzicht van de artikelen in<br />

<strong>MaculaVisie</strong>, <strong>2022</strong>, nr. 1 en nr. 2<br />

25 Eten met oog op uw genen?<br />

34 Algemene inleiding Gentherapie<br />

(Juveniele MD en LMD)<br />

39 Algemene inleiding Stamceltherapie:<br />

van “wild-west” naar een serieuze<br />

toekomstige behandelingsoptie<br />

Nieuwsbrief Oogfonds/Maculafonds<br />

45 Oogcontact<br />

Advertenties<br />

06 Macula Support & Maxim Eyes<br />

13 Passend Lezen<br />

21 Oogvitaal<br />

33 Iris Huys<br />

44 Vitaminen op Recept<br />

44 Lexima Reinecker Vision<br />

48 Vo-Box<br />

Belteam<br />

Voor informatie en lotgenotencontact kunt u een<br />

gesprek aanvragen met het Belteam. Een verzoek<br />

hiertoe kunt u richten aan het secretariaat in<br />

Alkmaar, tel. 030-298 07 07. Eén van de leden<br />

van het Belteam neemt dan zo spoedig mogelijk<br />

contact met u op.<br />

Macula-infolijn<br />

Voor vragen over hulpmiddelen, maculadegeneratie,<br />

ooginjecties etc. kunt u contact<br />

opnemen met de vrijwilligers van de Maculainfolijn.<br />

U wordt niet rechtstreeks met de<br />

vrijwilliger doorverbonden. Uw vraag wordt<br />

genoteerd en het secretariaat in Alkmaar stuurt<br />

deze met een terugbelverzoek door.<br />

Tel. 030-298 07 07 of e-mail<br />

macula-infolijn@maculavereniging.nl.<br />

Advies van de MaculaVereniging<br />

Laat, voordat u de aankoop van een hulpmiddel<br />

of apparaat doet, eerst duidelijk uitleg geven<br />

over de mogelijkheden van het apparaat, zodat u<br />

krijgt wat u verwacht als u tot aanschaf overgaat.<br />

Met betrekking tot voedingssupplementen<br />

en medicijnen geeft de MaculaVereniging<br />

één duidelijk advies: overleg, voordat u een<br />

voedingssupplement of medicijn aankoopt,<br />

eerst met uw oogarts. In de Richtlijn LMD voor<br />

oogartsen is een passage opgenomen over<br />

voedingssupplementen, zie<br />

www.maculavereniging.nl.<br />

4 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Redactioneel<br />

Van de redactietafel<br />

Geschreven door Bram Harder, hoofdredacteur<br />

<strong>MaculaVisie</strong> <strong>2022</strong>, nr. 1 opent met een<br />

overzicht van de bijeenkomsten van de<br />

MaculaVereniging in het land. We mogen<br />

weer, want het coronavirus trekt over!<br />

Maculacafé Assen trekt er alweer op<br />

uit en Frans Strijk schrijft over een<br />

bezoek aan het Drents Museum met<br />

de tentoonstelling Viva la Frida! Een<br />

speciale rondleiding voor slechtzienden!<br />

De Macula-Infolijn groeit als landelijk<br />

vraagbaken voor informatie en een<br />

luisterend oor. Een team van getrainde<br />

vrijwilligers, onder aanvoering van Peter<br />

Derks, biedt ervaringsdeskundigheid.<br />

Een van die vrijwilligers is Ineke Dekker<br />

en Renée Braams schrijft haar portret.<br />

Heleen Schoots gebruikt ‘Van de<br />

bestuurstafel’ voor de Maand van de<br />

Macula, in juni <strong>2022</strong>. Belangrijke thema’s<br />

worden de impact van toenemende<br />

slechtziendheid op uw leven en preventie<br />

door goede voeding en leefstijl.<br />

Na alle misère, herpakt Marie-José Rijnders<br />

zich in haar column. Ze neemt u mee in dat<br />

proces van verzet, afschuw, berusting en<br />

omgang met haar nieuwe situatie.<br />

Deze <strong>MaculaVisie</strong> en ook het<br />

volgende nummer in juni zijn echte<br />

bewaarnummers! Het thema “Preventie,<br />

Behandeling en Onderzoek: nu en in de<br />

toekomst” wordt in deze <strong>MaculaVisie</strong> en<br />

in de volgende uitgewerkt door een keur<br />

van wetenschappelijke onderzoekers.<br />

In deel 1 schrijft drs. Sheila de Koning-<br />

Backus over voeding en leefstijl<br />

ter preventie. In dit deel ook enige<br />

voorkennis voor deel 2. Drs. Jeroen<br />

Pas neemt u mee in een artikel over<br />

gentherapie. Prof. dr. Arthur Bergen, dr.<br />

Céline Koster, dr. Philip Wagstaff en dr.<br />

Eszter Emri verkennen met u het gebied<br />

van stamceltherapie. In deel 2 komen<br />

alle behandelmethoden voor nu en in de<br />

toekomst aan de orde voor droge, natte<br />

en juveniele MD, net als twee artikelen<br />

over nieuwe onderzoeksmethoden.<br />

Wij danken alle schrijvers hartelijk voor<br />

hun bijdragen en in het bijzonder prof. dr.<br />

Carel Hoyng en dr. Yara Lechanteur voor<br />

de uitwerking van dit thema in artikelen!<br />

Het Oogfonds presenteert zich met<br />

informatie over de nationale database<br />

over MD – MacuNED: een groeiende<br />

informatiebron met antwoorden op talloze<br />

vragen over MD.<br />

Tenslotte heten we een nieuwe<br />

adverteerder welkom: Oogvitaal. Onze<br />

adverteerders maken <strong>MaculaVisie</strong> mede<br />

mogelijk waarvoor veel dank!<br />

Stuurt u suggesties, aanbevelingen<br />

voor thema’s en opmerkingen naar<br />

hoofdredacteur@maculavereniging.nl.<br />

Veel leesplezier!<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 5


Advertentie<br />

6 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong><br />

Ne peut être remis. Document réservé à l’usage exclusif des délégués médicaux Horus Pharma


Vereniging<br />

Bijeenkomsten van lotgenoten<br />

Geschreven door Frans Strijk<br />

We mogen weer!<br />

Eind februari <strong>2022</strong> zijn de<br />

coronamaatregelen een stuk versoepeld.<br />

Dat betekent dat Macula-bijeenkomsten<br />

weer georganiseerd kunnen worden!<br />

Eindelijk weer de lotgenoten ontmoeten.<br />

Gezellig bijkletsen en ideeën uitwisselen,<br />

dat zijn toch wel de kernzaken van de<br />

bijeenkomsten. Maar er is nog veel meer<br />

over de bijeenkomsten te vertellen – en<br />

daar gaat dit artikel over.<br />

Soorten bijeenkomsten<br />

De afgelopen zes nummers van de<br />

<strong>MaculaVisie</strong> heeft deze rubriek in het<br />

teken gestaan van Maculacafés (MC’s).<br />

In dit nummer vindt u een algemeen<br />

verhaal over de verschillende soorten<br />

bijeenkomsten die door of namens onze<br />

MaculaVereniging worden georganiseerd.<br />

De afgelopen twee jaar is dat nauwelijks<br />

gebeurd: corona deed ons de das om.<br />

Het zal dan ook wel even wennen zijn om<br />

de draad weer op te pakken. Dat vergt<br />

natuurlijk wel de nodige voorbereiding.<br />

Kunnen we weer de vertrouwde<br />

deelnemers ontmoeten? Van een aantal<br />

‘vaste’ deelnemers van Maculacafé<br />

Assen weet ik wel dat het goed met hen<br />

gaat, maar niet iedereen heeft contact<br />

gehouden. En hebben ze er wel weer<br />

zin in om te komen? Ja, de ‘trouwe’<br />

bezoekers komen heus wel weer.<br />

Maar de anderen zullen we met een<br />

aantrekkelijk aanbod opnieuw moeten<br />

zien binnen te halen.<br />

Veel van de leden van onze<br />

MaculaVereniging zijn nog nooit op een<br />

bijeenkomst geweest. Daarom hieronder<br />

een korte uitleg. Ga gerust eens kijken.<br />

De meeste deelnemers die een keer over<br />

de drempel van een bijeenkomst zijn<br />

gestapt, doen dat daarna vaker.<br />

Maculacafés en<br />

huiskamerbijeenkomsten<br />

Deze worden vooral bezocht door oudere<br />

mensen met een oogaandoening, veelal<br />

macula-degeneratie. Maar dat wil niet<br />

zeggen dat jongeren niet welkom zijn.<br />

Een Maculacafé is meestal overdag in<br />

een zaaltje of in een afgeschermd deel<br />

van een horecagelegenheid, maar ook<br />

wel in een buurthuis of een zaaltje bij een<br />

zorginstelling.<br />

Een huiskamerbijeenkomst spreekt voor<br />

zich: een Maculacafé bij iemand thuis.<br />

Meestal maandelijks, maar enkelen<br />

komen drie tot zes keer per jaar bijeen.<br />

Bij de jongste cafés is de behoefte<br />

aan informatie het grootst – de oudste<br />

Maculacafés hebben over het algemeen<br />

minder vaak een spreker of leverancier<br />

van hulpmiddelen.<br />

Sommige Maculacafés organiseren<br />

naast de bijeenkomsten ook ‘uitjes’.<br />

Hierbij kan je denken aan gezamenlijk<br />

museumbezoek, een wandeling, een<br />

(jaarlijks) etentje of waar dan ook maar<br />

behoefte aan is.<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 7


Vereniging<br />

JMD-netwerkborrels en Ander zicht<br />

Deze bijeenkomsten worden meestal aan<br />

het eind van de middag gestart. Vaak<br />

wordt er, onder het genot van een hapje<br />

of een drankje, informatie uitgewisseld.<br />

Het netwerken is een belangrijk<br />

doel. De gemiddelde leeftijd van de<br />

deelnemers ligt aanzienlijk lager dan bij<br />

de Maculacafés. Maar ook hier geldt:<br />

iedereen is welkom!<br />

Zelf ben ik een aantal malen in Zwolle<br />

bij Ander zicht geweest. Heel gezellig<br />

en lekker eten met elkaar, voor een<br />

schappelijke prijs, maar vooral: ideeën<br />

uitwisselen .<br />

Overzicht<br />

In het overzicht hiernaast is te zien<br />

waar de bijeenkomsten zoal gehouden<br />

worden. Er staan contactpersonen<br />

vermeld en hoe die te bereiken zijn.<br />

Op de website van onze vereniging staat<br />

uitgebreide informatie per bijeenkomst.<br />

Ook kunt u contact opnemen met<br />

Peter Derks of Karin Terbraak. Hun<br />

contactgegevens staan voorin deze<br />

<strong>MaculaVisie</strong>.<br />

Tot slot<br />

Lijkt het u leuk om ook eens aan een<br />

bijeenkomst deel te nemen, schroom<br />

dan niet en ga er eens kijken. We zitten<br />

allemaal in hetzelfde schuitje; we hoeven<br />

elkaar niet uit te leggen hoe het is om<br />

met MD te leven. Maar we kunnen elkaar<br />

wel ‘helpen’ met het uitwisselen van<br />

ervaringen en ideeën. En vooral: het is<br />

altijd beregezellig!<br />

In het volgende nummer zal ik proberen<br />

een JMD- of Ander zicht-bijeenkomst in<br />

de spotlights te zetten.<br />

Nieuw! Maculacafé<br />

Leiden<br />

Dinsdag 5 april <strong>2022</strong>, 14:00 u –<br />

16:00 u. Stadscafé Van der Werff,<br />

Steenstraat, Leiden.<br />

Het Macula-café is een<br />

ontmoetingsplaats voor mensen<br />

met de oogaandoening maculadegeneratie(MD).<br />

In het café kan men<br />

met lotgenoten in een ongedwongen<br />

sfeer praten, informatie opdoen en<br />

doorgeven en ervaringen uitwisselen.<br />

Tijdens de bijeenkomst op 5 april a.s.<br />

zal het contact met lotgenoten centraal<br />

staan. Bram Rutgers van der Loeff,<br />

van 2010 tot 2018 bestuurslid van de<br />

Maculavereniging, zal een praatje<br />

houden met de titel “Blinde fietsers<br />

en andere wetenswaardigheden over<br />

slechtziendheid”. Verder zal aan de<br />

aanwezigen worden gevraagd of<br />

tijdens een volgend café een bepaald<br />

thema aandacht moet krijgen.<br />

Aanmelding vooraf is vereist vanwege<br />

de zaalcapaciteit. De kosten bedragen<br />

€ 5,00 voor leden en € 6,50 voor<br />

niet-leden; in dat bedrag zijn twee<br />

kopjes thee of koffie met wat lekkers<br />

inbegrepen. Aanmelden kan tot 31<br />

maart <strong>2022</strong> via weisse01@xs4all.nl.<br />

8 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Vereniging<br />

Maculacafés en huiskamerbijeenkomsten<br />

plaats contactpersoon mailadres<br />

Amsterdam Peter Derks voorlichting@maculavereniging.nl<br />

Assen Frans Strijk fstrijk@home.nl<br />

Bennekom-Wageningen Sita Stoffer swsstoff@ziggo.nl<br />

Bussum Marijke Vierbergen m.h.vierbergen@kpnmail.nl<br />

Doetinchem Hans Becking oogcafe.achterhoek@gmail.com<br />

Eindhoven Henrike van den Langenberg henrikelangenberg@gmail.com<br />

Enschede Lidy Barelds barelds6@home.nl<br />

Fryslân (Marsum) Joris Groenevelt j.groenevelt2@upcmail.nl<br />

Goeree-Overvlakkee Anneke Mastenbroek annekemastenbroek@gmail.com<br />

Goes Silvio Tichelaar siltich@gmail.com<br />

Groningen Nel Lettinga nellettinga@gmail.com<br />

Haarlem Peter Derks voorlichting@maculavereniging.nl<br />

Heerhugowaard Peter Derks voorlichting@maculavereniging.nl<br />

Hoogeveen Frans Strijk fstrijk@home.nl<br />

Rotterdam Hans van Rijsinge hansvanwijn@gmail.com<br />

Schouwen-Duivenland Jos van IJsseldijk 54ijssel@zeelandnet.nl<br />

Terneuzen Marcelle Huigen oogcafeterneuzen@gmail.com<br />

Utrecht Peter Derks voorlichting@maculavereniging.nl<br />

Walcheren Mirella Simons oogcafewalcheren@gmail.com<br />

regio Zeeland Mies Bezemer mies.bezemer@gmail.com<br />

JMD netwerkbijeenkomsten en Ander Zicht<br />

plaats contactpersoon mailadres<br />

Amsterdam Fieke van der Es jmdamsterdam@gmail.com<br />

Eindhoven<br />

jmd@maculavereniging.nl<br />

Enschede<br />

jmd@maculavereniging.nl<br />

Rotterdam<br />

jmd@maculavereniging.nl<br />

Zwolle Frederike Sleurink freddysleurink@ yahoo.co.uk<br />

Voor telefonische bereikbaarheid van deze bijeenkomsten, zie de betreffende pagina op<br />

www.maculavereniging.nl/agenda<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 9


Vereniging<br />

Viva la Frida!<br />

Een museumbezoek voor slechtzienden<br />

Geschreven door Frans Strijk<br />

In oktober ontmoet ik Albert<br />

Kool van het Drents museum in<br />

Assen. Hij maakt het mogelijk om<br />

speciaal voor slechtzienden een<br />

rondleiding te organiseren! Voor<br />

het museum opengaat, zullen we de<br />

tentoonstelling Viva la Frida! in alle<br />

rust kunnen bekijken.<br />

Een gids vertelt ons dan over het<br />

indrukwekkende leven van de<br />

Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo.<br />

Natuurlijk zal zij ook een aantal van haar<br />

schilderijen op een dusdanig beeldende<br />

wijze beschrijven, dat dit bij mensen<br />

met minder zicht prachtige beelden zal<br />

oproepen.<br />

Het is in januari nog even spannend: zal<br />

de rondleiding wel doorgaan? Gelukkig!<br />

In de laatste week van januari mogen de<br />

musea weer open en kan de rondleiding<br />

doorgaan.<br />

De rondleiding<br />

Albert Kool heet ons op donderdag<br />

27 januari hartelijk welkom. Kirsten<br />

Kampinga gidst ons vervolgens op<br />

voortreffelijke wijze door het leven en<br />

de kunstwerken van Frida Kahlo. Aan<br />

de hand van een aantal schilderijen<br />

wordt ons een duidelijk beeld geschetst<br />

waarom Frida haar schilderijen maakte.<br />

In een vloeiende verteltrant neemt<br />

Kirsten ons steeds dieper mee in haar<br />

leven. Zeker als we bij Frida’s korsetten<br />

aanlanden, wordt ons pijnlijk duidelijk<br />

wat deze beroemde kunstenares heeft<br />

moeten doorstaan en wat een enorm<br />

doorzettingsvermogen ze heeft gehad!<br />

Frida’s jeugd<br />

In 1907 wordt Frida geboren. Ze woont<br />

haar hele jeugd in La Casa Azul (het<br />

‘blauwe huis’) met haar ouders en drie<br />

zusters. Drie jaar na haar geboorte<br />

vindt de Mexicaanse revolutie plaats,<br />

een bloedige opstand tegen dictator<br />

Porfirio Díaz die tot 1920 zal duren.<br />

Frida identificeert zich dusdanig met<br />

de revolutie, dat ze altijd jokt over haar<br />

geboortejaar en 1920 noemt.<br />

10 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Vereniging<br />

Op zesjarige leeftijd wordt bij haar polio<br />

geconstateerd. Dat zorgt voor een zeer<br />

bepalende periode in haar leven. Ze<br />

moet vanwege de besmettelijkheid negen<br />

maanden in quarantaine. In die periode<br />

fantaseert ze veel en heeft ze een<br />

denkbeeldige vriendin. Als ze weer naar<br />

school gaat, wordt ze veel geplaagd om<br />

haar misvormde benen. Deze pesterijen<br />

zorgen er mede voor dat Frida nog<br />

veerkrachtiger wordt en als ze groot is<br />

dokter wil worden.<br />

Het busongeluk<br />

In haar middelbare schooltijd bloeit Frida<br />

op. Ze is vaak ondeugend. Ze wordt nog<br />

wel eens op de vingers getikt en belooft<br />

dan beterschap. Op school ontmoet ze<br />

ook haar eerste liefde, Alejandro Gómez<br />

Arias. Op 17 september 1925 zitten ze<br />

samen in de bus, een rit die zorgt voor<br />

een tweede catastrofale periode in haar<br />

leven. De bus botst met een tram en<br />

Frida raakt zwaargewond; ze heeft meer<br />

dan tien breuken en heeft een stang<br />

door haar onderlichaam gekregen. Haar<br />

baarmoeder is zodanig beschadigd, dat<br />

ze nooit kinderen zal kunnen baren.<br />

De hulpverleners geven haar weinig<br />

levenskans en ze wordt bij de doden<br />

gelegd. Maar op aandringen van<br />

Frida Kahlo (1907-1954), Zelfportret op de grens tussen Mexico en de VS, 1932,<br />

olieverf op metaal, 31 x 35 cm, Modern Art International Foundation (Courtesy Maria<br />

and Manuel Reyero) © 2021 Banco de México Diego Rivera & Frida Kahlo Museums<br />

Trust, Mexico Stad/ reproductie toegestaan door het Instituto Nacional de Bellas Artes y<br />

Literatura, 2021<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 11


Vereniging<br />

Alejandro wordt ze toch naar een<br />

ziekenhuis vervoerd. Daar verblijft ze een<br />

maand en tot ieders verbazing geneest<br />

ze. Het revalidatieproces in La Casa<br />

Azul duurt echter lang. Frida ligt in een<br />

hemelbed met een spiegel in het plafond.<br />

Daardoor zegt ze zelf wel eens: “Ik ken<br />

mezelf het beste.” Een schildersezel<br />

wordt schuin boven haar bed geplaatst.<br />

Hierop maakt ze, als een van de eerste<br />

werken, een tekening van het ongeval.<br />

Diego Rivera<br />

De relatie met Alejandro houdt geen<br />

stand. Op 22-jarige leeftijd trouwt Frida<br />

met de dan 43-jarige Diego Rivera. Hij is<br />

bepalend voor haar verdere leven. Diego<br />

is al drie keer eerder getrouwd geweest<br />

en heeft nog wel eens een ander liefje.<br />

Frida vindt dit niet erg en voelt zich zelf<br />

ook vrij dit te doen. Maar als Diego haar<br />

zus ook erg leuk begint te vinden, leidt<br />

dit tot een slechte verstandhouding met<br />

haar zus. Door Diego kan ze snel naam<br />

maken in de kunstwereld van Mexico<br />

en later ook ver daarbuiten. Frida en<br />

Diego voelen zich genoodzaakt om uit de<br />

communistische partij te stappen als ze<br />

steeds meer werk voor ‘de rijken’ gaan<br />

maken. Een reis naar de VS wordt dan<br />

mogelijk. Na die reis door de VS laat ze<br />

in een van haar schilderijen zien hoe ze<br />

over Amerika denkt (zie foto).<br />

In 1954 overlijdt Frida op 47-jarige<br />

leeftijd.<br />

Museumbezoeken voor slechtzienden<br />

Na afloop van de rondleiding praten we<br />

na in het restaurant van het museum en<br />

blijkt iedereen nog steeds erg onder de<br />

indruk van het leven van Frida Kahlo.<br />

We kijken terug op een voortreffelijk<br />

georganiseerde en boeiende rondleiding.<br />

Een mooie start voor meer bezoeken<br />

van toekomstige tentoonstellingen in het<br />

Drents museum.<br />

U kunt deze tentoonstelling nog<br />

bezoeken tot 18 april <strong>2022</strong><br />

Nickolas Muray (1892-1965), Frida<br />

Kahlo in blauwe blouse, 1939, foto, 32,4<br />

x 24,1 cm, Throckmorton Fine Art, New<br />

York / Photo by Nickolas Muray,<br />

© Nickolas Muray Photo Archives<br />

Meer musea voor slechtzienden<br />

Er zijn mij een aantal musea bekend die<br />

regelmatig een rondleiding organiseren<br />

voor mensen met minder zicht. Kent u<br />

ook dergelijke musea? Mail mij dit dan op<br />

fstrijk@home.nl. We kunnen daar dan in<br />

een latere editie van <strong>MaculaVisie</strong> verdere<br />

aandacht aan besteden.<br />

12 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Advertentie<br />

Zo kun je blijven lezen.<br />

Ook als je ogen minder worden.<br />

Ging je er vroeger ook graag voor zitten? Voor een goed boek, of je favoriete tijdschrift. En gaat<br />

dat nu niet meer omdat je ogen minder worden? Dan is er Passend Lezen; een bibliotheek vol<br />

gesproken boeken, kranten en tijdschriften. Zo kun je blijven lezen. Dus meld je aan als lid voor<br />

slechts € 30 per jaar.<br />

Ga naar passendlezen.nl of bel 070 338 15 00<br />

Passend Lezen is exclusief voor mensen met een visuele, cognitieve of fysieke beperking.<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 13<br />

30-4-Ad-O


Vereniging<br />

De Macula-infolijn in 2021<br />

Geschreven door Peter Derks<br />

2021 was het eerste volledige<br />

kalenderjaar waarin het beantwoorden<br />

van de vragen die binnenkomen bij de<br />

Macula-Infolijn, volledig voor rekening<br />

van vrijwilligers kwam.<br />

Weet u nog?<br />

In 2019 namen we afscheid van een<br />

eigen landelijk bureau binnen het kantoor<br />

van de Oogvereniging en gingen over<br />

naar Wij zijn MEO, de organisatie die<br />

vanaf dat moment onze administratie<br />

en ons front-office verzorgde. Met ons<br />

vertrek kwam er ook een einde aan<br />

ons contact met de medewerkers van<br />

de Ooglijn die tot dat moment onze<br />

binnenkomende vragen beantwoorden.<br />

Enige tijd werd dit door Karin Terbraak<br />

en Tijmen Stoof waargenomen, maar dat<br />

was veel te veel voor twee personen.<br />

Daarom werd in de loop van 2020<br />

een groep van dertien vrijwilligers<br />

samengesteld, die bij toerbeurt de<br />

vragen gingen beantwoorden.<br />

Hoe werkt de Macula-Infolijn?<br />

Iedere vrijwilliger neemt een week per<br />

kwartaal voor zijn of haar rekening.<br />

De per mail binnengekomen vragen<br />

worden zo spoedig mogelijk naar de<br />

vrijwilliger van dienst ter beantwoording<br />

doorgestuurd. De telefonische vragen<br />

die bij ons frontoffice binnenkomen,<br />

bereikbaar op werkdagen van negen tot<br />

vijf, worden ook doorgestuurd naar de<br />

vrijwilliger van dienst, met het verzoek de<br />

vraagsteller spoedig terug te bellen.<br />

Doordat de vraagsteller niet wordt<br />

doorverbonden met de vrijwilliger van<br />

dienst, houdt die laatste zijn of haar<br />

handen gedurende de week vrijer en<br />

hoeft die niet de hele week naast de<br />

telefoon te zitten. Ook loopt de vrijwilliger<br />

niet het risico gebeld te worden met<br />

een vraag terwijl hij of zij net in de<br />

supermarkt loopt om boodschappen te<br />

doen. Hoewel het voor de vraagsteller<br />

minder prettig lijkt om meteen te worden<br />

doorverbonden, heeft dit systeem<br />

ook voor de vrager voordelen. Omdat<br />

de vrijwilliger de vraag eerst per mail<br />

ontvangt, kan die zich voorbereiden<br />

op het te geven antwoord: door<br />

ruggenspraak te houden of iets op te<br />

zoeken. Dat komt de kwaliteit van het<br />

antwoord alleen maar ten goede.<br />

Het telefoonnummer van de Maculainfolijn<br />

is hetzelfde als dat van het<br />

secretariaat van de vereniging: 030-298<br />

07 07. Dat is niet bij iedereen bekend. We<br />

werken eraan om dit te verduidelijken:<br />

zowel in de <strong>MaculaVisie</strong> als op de<br />

website zal dit duidelijker worden<br />

gecommuniceerd.<br />

Vragen<br />

In 2021 kwamen er in totaal een kleine<br />

350 vragen binnen bij de Macula-infolijn,<br />

verdeeld over diverse onderwerpen.<br />

Het aantal vragen per onderwerp kan<br />

enerzijds toevallig zijn, maar werd ook<br />

beïnvloed door publicaties in de media<br />

en in ons blad <strong>MaculaVisie</strong>. Als mensen<br />

14 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Vereniging<br />

iets over een onderwerp lezen, hebben<br />

ze er soms behoefte aan om er meer<br />

over te willen weten. Zo ging in 2021<br />

bijna 25% van de vragen over brillen en<br />

andere hulpmiddelen. Logisch, omdat bij<br />

gebrek aan een fysieke ZieZo-beurs en<br />

andere fysieke informatiebijeenkomsten<br />

mensen vooral de hulpmiddelen vaak<br />

alleen online kunnen zien. Er is dan<br />

niemand om direct, van mens tot mens,<br />

uitleg te geven.<br />

Een kleine 20% van de vragen ging<br />

over voeding en voedingssupplementen.<br />

Vooral de hoeveelheid zink in de<br />

voedingssupplementen blijkt vaak<br />

aanleiding voor vragen. Ooginjecties<br />

komen ook aan bod: 5 tot 10% van de<br />

vragen gaat daarover. Een kleine 5<br />

% van de vragen gaat over de risico’s<br />

van een staaroperatie bij maculadegeneratie.<br />

De overige vragen zijn<br />

heel divers en gaan onder andere over<br />

de keuze voor een oogkliniek of de<br />

mogelijkheden voor lotgenotencontact in<br />

de directe omgeving.<br />

Natuurlijk zijn er ook vragen waar de<br />

vrijwilligers geen antwoord op kunnen<br />

of mogen geven. Dat betreft vaak<br />

vragen van medische aard, waarvoor<br />

de vrijwilligers terugverwijzen naar de<br />

behandelend arts, maar waarbij wel wordt<br />

besproken hoe de vraag het beste gesteld<br />

kan worden.<br />

Voor de vrijwilliger is altijd de vuistregel<br />

dat je nooit op de stoel van de oogarts<br />

kunt of mag gaan zitten of een oordeel<br />

geeft over een vraagstuk waarvoor je niet<br />

bent opgeleid – en er dus niet bevoegd<br />

toe bent.<br />

Maar voor zowel vragen van medische<br />

aard als alle andere vragen, geldt bijna<br />

altijd dat mensen ontzettend blij zijn dat<br />

iets waar zij al lang mee worstelen soms<br />

zo snel beantwoord kan worden. Ook<br />

het bieden van een luisterend oor aan de<br />

vraagsteller, zodat die zijn of haar angst,<br />

bezorgdheid of frustratie kwijt kan, lucht<br />

vaak enorm op.<br />

Fijn om dit werk te doen<br />

De dankbaarheid die de vrijwilligers vaak<br />

ervaren als zij een antwoord hebben<br />

gegeven of een luisterend oor hebben<br />

geboden, is de grootste beloning en<br />

maakt dat velen dit vrijwilligerswerk graag<br />

blijven doen. Ook het bestuur is erg blij<br />

met deze groep enthousiaste vrijwilligers<br />

op wie zij altijd kunnen rekenen.<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 15


“In 2017 werd mijn grote angst<br />

werkelijkheid”<br />

Een portret van vrijwilliger Ineke Dekker<br />

Geschreven door Renée Braams<br />

Vereniging<br />

allemaal aan te danken heb. Onzinnige<br />

vraag natuurlijk, maar dan ben ik echt<br />

opstandig. Mijn man krijgt het dan flink<br />

te verduren.”<br />

De dag waarop ze haar Avastininjectie<br />

krijgt, is voor Ineke Dekker<br />

(70) altijd een dieptepunt. Maar<br />

verder heeft de gepensioneerde<br />

scheikundedocent energie over<br />

om zich in te zetten voor de<br />

MaculaVereniging. Met een actief<br />

lid als Ineke – ze helpt bellers bij de<br />

Macula-Infolijn – prijst de vereniging<br />

zich zeer gelukkig!<br />

Waarom vind je de injecties zo akelig?<br />

“De prikdag is altijd een enorme<br />

baaldag. Dan ben ik chagrijnig en<br />

boos en vraag ik me af waar ik dit<br />

Hoe is het begonnen?<br />

“Mijn moeder had macula-degeneratie,<br />

maar die ging niet naar de dokter.<br />

Zij was van de generatie van ‘het is<br />

vanzelf gekomen, dus het gaat ook<br />

vanzelf wel weer over’. Zelf ben ik<br />

meer van ‘wie meet die weet’. Toen<br />

ik tijdens de Amslertest ‘kippengaas’<br />

zag, ging ik naar een oogarts die<br />

bevestigde dat het MD was in het<br />

linkeroog, maar die het verder op z’n<br />

beloop wilde laten. Die oogartsen daar<br />

bleken heibel onder elkaar te hebben.<br />

Later, in een beter ziekenhuis, kreeg<br />

ik drie injecties met Avastin, maar het<br />

was te laat: van de visus links was<br />

maar weinig over.”<br />

Toen werkte je nog als<br />

scheikundedocent in de bovenbouw<br />

van de havo. Ging dat?<br />

“Ja. Mijn leerlingen wisten dat ik slecht<br />

zag, maar mijn collega’s niet. Ik was<br />

ook afdelingsleider en gaf leiding aan<br />

25 mensen – geen probleem! Maar<br />

de lettertjes in een scheikundeboek<br />

zijn wel heel klein, dus dan vroeg ik<br />

een leerling om even een stukje voor<br />

te lezen. En ja, als scheikundedocent<br />

moet je ook proefjes doen. Dan hield<br />

16 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Vereniging<br />

ik de lucifer boven de brander wel<br />

eens tien centimeter van de plek waar<br />

hij moest zijn, tot een leerling me<br />

daarop wees. We hebben daar erg om<br />

gelachen. Het waren lieve kinderen.<br />

Niet allemaal natuurlijk, maar je hebt<br />

maar een paar lieve nodig.”<br />

“In dat grote scheikundelokaal werd<br />

het wel lastig om gezichtsuitdrukkingen<br />

goed te zien, maar dan liep ik even<br />

naar die persoon toe.”<br />

Je bent met 64 jaar iets vervroegd<br />

met pensioen gegaan. Was dat<br />

vanwege je ogen?<br />

“Nee, ik heb een nieuwe knie gekregen.<br />

Dat kost je een half jaar. Ik zat veel<br />

te breien – en aan te komen, want je<br />

doet niets! Maar ik viel niet in een gat,<br />

omdat ik een doel had: die nieuwe<br />

knie.”<br />

“In 2017 werd mijn grote angst<br />

werkelijkheid: mijn rechteroog. Ik speel<br />

Wordfeud met mensen, dat is een<br />

onlineversie van Scrabble. De lijntjes<br />

op het Scrabblebord kruisten elkaar<br />

ineens niet meer netjes recht, ik zag<br />

alles door een zeepbel. Twee dagen<br />

later kreeg ik mijn eerste injectie met<br />

Avastin. In dit oog werkt het heel goed:<br />

de zeepbel is weg. Ik zie weer 80% en<br />

rijd in de buurt nog auto!”<br />

Je bent actief in de kerk. Vanmiddag<br />

ga je voor de derde keer iemand<br />

naar de boosterprik-locatie rijden.<br />

Toch wilde je ook nog de infolijn<br />

gaan doen. Waarom?<br />

“We zijn er voor elkaar – dat is mijn geloof.<br />

Mijn man en ik doen veel binnen de<br />

PKN in Almere, maar ik wilde ook<br />

nog iets buiten de kring van de kerk.<br />

Ik kwam op een MD-bijeenkomst in<br />

contact met Peter Derks. Nou, die weet<br />

je wel enthousiast te maken! Ik heb nu<br />

eens per kwartaal – we zijn met z’n<br />

dertienen –een week dienst om vragen<br />

van bellers te beantwoorden. Ja, het is<br />

interessant werk.”<br />

“Niets doe je natuurlijk puur uit<br />

altruïsme. De dingen waar mensen<br />

mee komen zijn een spiegel voor<br />

mezelf. Laatst belde een mevrouw die<br />

het gênant vond om met een taststok<br />

te gaan lopen. Dat kan ik me levendig<br />

voorstellen, dus die vraag heb ik aan<br />

een collega doorgegeven.”<br />

“Ik heb zelf nog geen ervaring met<br />

een taststok. Ik heb met mijn knie<br />

wel in een rolstoel gezeten: op een<br />

bloemententoonstelling, tussen<br />

vele andere rolstoelers. Nou, dat<br />

voelde alsof ik niet meer helemaal<br />

toerekeningsvatbaar was – ineens<br />

begreep ik waarom rolstoelers zich<br />

vaak zo behandeld voelen, terwijl er<br />

verstandelijk werkelijk niets aan de<br />

hand is.”<br />

En als de Avastin niet meer werkt,<br />

wat ga je dan doen?<br />

“Tja, ik heb m’n dwarsfluit al ingeruild<br />

voor zangles. Ik speelde dwarsfluit met<br />

enorm groot gedrukte noten. Dan is<br />

het blaadje snel vol en moet je steeds<br />

omslaan – en daar heb je geen handen<br />

voor vrij, want die zitten op de kleppen<br />

van de fluit.”<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 17


Vereniging<br />

“Zingen is mijn passie. Luister maar eens<br />

naar de Brockes Passion van Händel.<br />

Daar zing ik aria’s uit. Ik gebruik de<br />

Carus-app en een grote iPad. Deze app<br />

helpt me om mijn deel van een oratorium<br />

in te studeren met ondersteuning. In de<br />

kerk zing ik ook, als voorzanger. De lieve<br />

technici achterin de kerk projecteren dan<br />

de liturgie en sturen mij deze ook vooraf,<br />

zodat ik die op mijn telefoon heb. Zo fijn!”<br />

“Wandelen doe ik met nordicwalkingstokken,<br />

dat ziet er heel sportief<br />

uit. Maar ik ben wel bang om op<br />

ongelijke graspaden te lopen. Ik heb al<br />

vaak iets gebroken …”<br />

Nog even over de toekomst: jij loopt<br />

dus, zoals we in de kerk zingen, met<br />

gesloten ogen ‘naar het onbekende<br />

land’?<br />

“Ja, we zijn in de nieuwe wijk Oosterwold<br />

in Almere-Buiten gaan wonen. Dat wilde<br />

mijn man graag – we hebben ons hart<br />

gevolgd. Maar de bus rijdt hier maar<br />

één keer per uur en in het weekend<br />

en ’s avonds niet. Dus hoe dat voor<br />

mij zal uitpakken als mijn rechteroog<br />

verslechtert? Ik weet het niet.”<br />

Uitnodiging Algemene<br />

LedenVergadering (ALV)<br />

op maandag 23 mei <strong>2022</strong><br />

Beste leden, hierbij nodigt het bestuur u<br />

uit voor het bijwonen van de Algemene<br />

LedenVergadering op 23 mei <strong>2022</strong> in<br />

The Greenhouse, Croeselaan16, Utrecht<br />

(nabij Utrecht Centraal) van 16.00 uur tot<br />

17.00 uur. We sluiten af met een hapje en<br />

een drankje.<br />

Agenda:<br />

Opening door de voorzitter<br />

Vaststellen agenda<br />

Notulen ALV oktober 2021<br />

Gele katern; jaarverslag<br />

Vaststelling jaarrekening<br />

Voorstellen nieuwe bestuursleden<br />

Maand van de Macula<br />

Rondvraag<br />

Afsluiting<br />

Vanaf medio april zullen het gele katern<br />

en de notulen van de vorige ALV te vinden<br />

zijn op onze website onder link…(nog in te<br />

vullen)…. Mocht u een gedrukt exemplaar<br />

willen ontvangen belt u dan naar<br />

tel. 030 – 2980707<br />

Graag aanmelden voor de ALV via info@<br />

maculavereniging.nl of bel 030 – 2980707<br />

Graag zien wij u op 23 mei <strong>2022</strong><br />

Bestuur MaculaVereniging<br />

18 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Vereniging<br />

Van de bestuurstafel<br />

Geschreven door Heleen Schoots, voorzitter a.i.<br />

Maand van de Macula<br />

Het is bijna zover: juni <strong>2022</strong>, de Maand<br />

van de Macula. Ons allerbelangrijkste doel<br />

is de bekendheid van maculadegeneratie<br />

(MD) te vergroten en de impact van deze<br />

oogaandoening onder de aandacht te<br />

brengen: ook al kunnen velen van ons<br />

nog redelijk uit de voeten, je weet nooit tot<br />

hoe lang het zicht nog voldoende zal zijn.<br />

Deze onzekerheid blijft op de achtergrond<br />

aanwezig.<br />

Gedurende deze maand zal er op allerlei<br />

manieren extra aandacht zijn voor<br />

MD. Om deze maand vorm te geven,<br />

hebben we met alle partijen binnen<br />

de oogwereld contact gezocht en is er<br />

een mooie samenwerking ontstaan.<br />

Ook de kaderleden zijn zeer actief in<br />

het meedenken, zodat er ook regionaal<br />

aandacht voor MD zal zijn.<br />

Er verschijnen in de Maand van de<br />

Macula twee publicaties:<br />

1. Impact: Weet u wat er op mijn<br />

broodje zit?<br />

In een van onze nieuwsbrieven vroegen<br />

wij lezers naar hun ervaringen met<br />

toenemend gezichtsverlies. Het leverde<br />

een kleine honderd reacties op. Er is een<br />

selectie gemaakt door de interviewer<br />

onder de leden die aangaven liever<br />

mondeling te reageren. De overige leden<br />

hebben een vragenlijst ontvangen. De<br />

bundel bestaat uit twaalf interviews en<br />

een samenvatting van de antwoorden<br />

op de vragen. Het zijn zeer verschillende<br />

mooie verhalen over hoe mensen<br />

omgaan met het verlies van zicht.<br />

2. Preventie: een boekje over leefstijl<br />

gebaseerd op het onderzoek van het<br />

ErasmusMC.<br />

Eerder heeft u in dit tijdschrift kunnen<br />

lezen wat gunstige voedingsmiddelen<br />

zijn en wat het belang van bewegen is.<br />

In dit boekje staan op basis van deze<br />

gegevens tips en recepten gebaseerd op<br />

die gunstige voedingsmiddelen.<br />

Wij hopen met deze twee publicaties<br />

voldoende media-aandacht te krijgen.<br />

We laten u nog weten waar deze straks<br />

verkrijgbaar zijn.<br />

In het kader van de Maand van de<br />

Macula, hebben we ook contact gelegd<br />

met de maculavereniging in Australië. Zij<br />

organiseren al elf jaar lang jaarlijks een<br />

Maand van de Macula met een specifiek<br />

thema. Uit deze gesprekken is gebleken<br />

dat na elf jaar 80% van de bevolking<br />

weet wat MD is. Daarin hebben wij dus<br />

nog een lange weg te gaan. Ik weet niet<br />

hoe het u vergaat, maar ik moet het toch<br />

nog wel heel vaak uitleggen – daarom<br />

was ik zeer verrast toen mijn kleinkind in<br />

de brugklas leerde wat MD is.<br />

Mocht u gedurende deze maand mee<br />

willen werken aan extra aandacht voor<br />

MD, kunt u op de website een poster<br />

downloaden met de slogan ‘In het hart,<br />

uit het zicht’. Ook voor de allerlaatste<br />

informatie verwijs ik u naar onze website.<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 19


Vereniging<br />

Website<br />

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de<br />

website een totale vernieuwing heeft<br />

ondergaan. Een van de reden om dit<br />

aan te pakken was het verbeteren van<br />

de toegankelijkheid, vooral voor onze<br />

leden en andere mensen met een<br />

oogaandoening. Daarnaast is er hard<br />

gewerkt aan de update van de teksten.<br />

Een klankbordgroep heeft meegedacht<br />

en de toegankelijkheid getest. Dank<br />

daarvoor, het is fijn als onze leden<br />

daarbij betrokken zijn. We zijn trots op<br />

onze vernieuwde website, die te vinden<br />

is op www.maculavereniging.nl.<br />

Betrokkenheid van de leden is voor ons<br />

een belangrijk thema. Daarom hebben<br />

we een oproep gedaan om zitting te<br />

nemen in een panel, zodat wij zicht<br />

krijgen op uw wensen en ideeën over<br />

activiteiten van de MaculaVereniging.<br />

Het Zorginstituut Nederland heeft<br />

een verbetersignalement voor<br />

MD geschreven. Hierin worden<br />

verbeterpunten genoemd zoals goede<br />

informatie. De MaculaVereniging is de<br />

regievoerder van het geven van goede<br />

informatie; met de vernieuwde website<br />

hebben we daarin een mooie slag<br />

gemaakt.<br />

Er zijn veel handen en denkers nodig om<br />

ons beleid van de komende jaren vorm<br />

te geven. Zo zijn we nog steeds dringend<br />

op zoek naar nieuwe bestuursleden.<br />

Heeft u belangstelling? Dan kunt u<br />

contact opnemen met<br />

voorzitter@maculavereniging.nl.<br />

Omdat er wat vervelende dingen zijn<br />

gebeurd met de telefoonnummers van<br />

de bestuursleden, zijn we bereikbaar<br />

via onze e-mailadressen of onder het<br />

algemene nummer van ons secretariaat.<br />

Dit telefoonnummer is 030-298 07 07<br />

en is bereikbaar op werkdagen van half<br />

negen tot vijf uur.<br />

20 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Advertentie<br />

Areds | Omega<br />

Ondersteunt de<br />

conditie van het oog<br />

HOGE<br />

KWALITEIT<br />

1 CAPSULE<br />

PER DAG<br />

2-IN-1<br />

FORMULE<br />

Kwaliteit is onze signatuur. We zoeken voor u dan ook naar<br />

de beste ingrediënten en meest ideale samenstelling van<br />

onze voedingssupplementen. Zo bent u altijd gegarandeerd<br />

van een optimaal product ter ondersteuning van uw ogen.<br />

www.oogvitaal.nl<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 21


Column<br />

Dancing Queen<br />

Geschreven door Marie-José Rijnders<br />

meer worden. Maar misschien zou<br />

rolstoeldansen nog een alternatief<br />

kunnen bieden. Daar moest ik weer bijna<br />

van huilen, en ter plekke besloot ik eens<br />

stevig aan de gewichten te gaan hangen,<br />

op het ritme van de dancing queen.<br />

Bonk, bonk, bonk, bonk. Steeds harder<br />

ketsten de gewichten op hun ondergrond.<br />

De fysiotherapeut werd er wat nerveus<br />

van en besloot me te waarschuwen<br />

dat ik, vanwege mijn schouders, niet te<br />

veel kracht moest zetten. Ik werd nog<br />

fanatieker – en bonk klets, bonk klets wat<br />

een heerlijk geluid, wat een perfect ritme!<br />

Foto: Marie-José Rijnders.<br />

Het is nu zes maanden geleden dat<br />

plotseling mijn been afgezet moest worden<br />

en ik in een heel rare wereld terecht kwam.<br />

In het begin besteedde ik veel tijd aan het<br />

denken aan allerlei dingen die ik voortaan<br />

niet meer zou kunnen. Daar werd ik op een<br />

gegeven moment tamelijk depressief van<br />

en dat begon weer mijn leven van alledag<br />

te vullen.<br />

Op een ochtend kwam ik de<br />

fysiotherapie-ruimte van het ziekenhuis<br />

binnen om weer aan al die vervelende<br />

oefeningen te beginnen, toen mij de<br />

muziek van ABBA tegemoet rolde:<br />

‘Dancing Queen’. Potverdorie, een<br />

dancing queen, dat zou ik ook nooit<br />

Ik bedacht dat meppen tegen een<br />

boksbal ook wel bevredigend zou<br />

werken, maar jammer genoeg was er niet<br />

zo’n bal in de buurt.<br />

Die dag is er echter iets veranderd. Ik<br />

besloot alle uitdagingen die op mijn pad<br />

zouden komen meteen agressief aan<br />

te pakken. Bonk, bonk klets dus – eens<br />

zien hoe ver we daarmee zouden komen.<br />

Dat was niet niks: er waren soms meer<br />

momenten dat ik liever onder mijn bed<br />

wilde gaan liggen dan erin.<br />

‘s Nachts vergoot ik stiekeme tranen en<br />

vroeg ik me wanhopig af hoe het nou<br />

verder moest in mijn leven. Behalve<br />

macula-degeneratie en een ontbrekende<br />

knieband nu ook nog eens een<br />

ontbrekend been – potverdorie, hoe kon<br />

ik het zó gecombineerd krijgen!?<br />

22 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Column<br />

Al het gepieker leidde nergens toe,<br />

behalve dat bezorgde familieleden<br />

steeds bezorgder werden en eigenlijk wel<br />

eens wilden weten “hoe dat nou verder<br />

moest” met mij. Ik kon immers niet terug<br />

naar mijn huis? En ik kon in m’n eentje<br />

niet mezelf douchen, naar het toilet gaan,<br />

me aankleden of boodschappen doen.<br />

Kortom, goede raad was weer eens<br />

nergens te vinden.<br />

En toen ging ik naar de revalidatieinstelling<br />

waar mij allerlei handigheidjes<br />

geleerd werden. Wat me vooral reuze<br />

vooruit hielp, was de aanwezigheid van<br />

lotgenoten die hun lot in uiteenlopende<br />

fases accepteerden en die zich ook al<br />

actief met hun toekomst bezighielden.<br />

Ook al die ervaringen waarmee ik uit<br />

de voeten kon hielpen me enorm. Het<br />

belangrijkste was nog wel dat we allerlei<br />

spottende opmerkingen konden maken<br />

over onze gebreken. Iets wat we onder<br />

‘gezonde’ mensen wel uit ons hoofd<br />

zouden laten, omdat die het toch niet<br />

echt zouden begrijpen. Ondertussen<br />

piekerde ik over mijn toekomst.<br />

Toen zich ineens de mogelijkheid<br />

voordeed om een studio te betrekken in<br />

het gebouw van het revalidatiecentrum,<br />

aarzelde ik geen moment. Ik heb weer<br />

een eigen leven, maar volledig verzorgd<br />

en in mijn eigen kleine huis. Met mijn<br />

computer, televisie, luisterboeken, cd’s en<br />

andere persoonlijke spullen, probeer ik<br />

hier weer perspectieven te vinden.<br />

Ik krijg binnenkort een elektrische rolstoel<br />

met een joystick om hem te besturen<br />

– ben ik benieuwd hoe lang het duurt<br />

voordat ik de televisie van de sokken rijd.<br />

Nog even voor de nieuwsgierigen onder<br />

u: mij wordt regelmatig gevraagd hoe<br />

dat nou is, die fantoompijn waar je last<br />

van kunt hebben – pijn aan een been<br />

dat er niet meer is dus. Dat weet ik niet,<br />

ik had helemaal geen pijn. Wel ken ik<br />

het verschijnsel ‘fantoom-ervaringen’.<br />

Dan heb ik jeuk aan de kuit die er niet<br />

meer is, of heb ik het gevoel van koude<br />

tenen, terwijl ik geen voet meer heb.<br />

Dat is op zich al erg merkwaardig.<br />

Maar opvallender vind ik het dat mijn<br />

linkerbeen nog steeds probeert om de<br />

typische functies die het vroeger had,<br />

nog steeds uit te voeren. Zo was ik<br />

gewend om met de ene voet de schoen<br />

van de andere voet te schuiven. Dat<br />

overkomt me elke avond weer; het<br />

linkerbeen doet pogingen om de schoen<br />

van mijn rechtervoet te duwen. En op de<br />

een of andere manier vind ik dat steeds<br />

weer ontroerend.<br />

Ik denk dat we het wel redden, mijn<br />

anderhalve been en ik!<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 23


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

Overzicht van de artikelen in<br />

<strong>MaculaVisie</strong>, <strong>2022</strong>, nr. 1 en nr. 2<br />

<strong>MaculaVisie</strong>, <strong>2022</strong>, nr. 1, deel 1<br />

Preventie<br />

1. Eten met oog op uw genen. Drs.<br />

Sheila de Koning-Backus, Erasmus MC,<br />

Rotterdam, afdeling Oogheelkunde en<br />

afdeling Epidemiologie<br />

Algemene inleidingen<br />

2. Algemene inleiding Gentherapie<br />

(Juveniele MD en LMD). Drs. Jeroen<br />

Pas, promovendus Radboudumc,<br />

Nijmegen, afdeling Oogheelkunde<br />

3. Algemene inleiding Stamceltherapie:<br />

van “wild-west” naar een serieuze<br />

toekomstige behandelingsoptie<br />

(Juveniele MD en LMD). Prof. dr.<br />

Arthur Bergen, dr. Céline Koster, dr.<br />

Philip Wagstaff en dr. Eszter Emri,<br />

AmsterdamUMC, Amsterdam<br />

<strong>MaculaVisie</strong>, <strong>2022</strong>, nr. 2, deel 2<br />

Behandelingen, nu en in de toekomst<br />

4. Droge leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie: achtergrond en<br />

toekomstperspectief. Drs. Francesco<br />

Cinque, promovendus en dr. Yara<br />

Lechanteur, Radboudumc, Nijmegen,<br />

afdeling Oogheelkunde<br />

5. Natte leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie: huidige<br />

behandelingen (met nadruk op<br />

brolucizumab (Beovu®)). Dr. Elon<br />

van Dijk, oogarts in opleiding, Leids<br />

Universitair Medisch Centrum, Leiden,<br />

afdeling Oogheelkunde<br />

6. Natte leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie: de toekomst. Dr.<br />

Elon van Dijk, oogarts in opleiding,<br />

Leids Universitair Medisch Centrum,<br />

Leiden, afdeling Oogheelkunde<br />

7. Rol van vitamine A bij<br />

netvliesaandoeningen. Drs. Catherina<br />

Li, arts-onderzoeker Radboudumc,<br />

Nijmegen, afdeling Oogheelkunde<br />

Nieuwe onderzoeksmethoden<br />

8. Kunstmatige intelligentie voor<br />

leeftijdsgebonden maculadegeneratie.<br />

Drs. Eric Thee, promovendus<br />

ErasmusMC, Rotterdam, afdeling<br />

Oogheelkunde<br />

9. Netvlies-op-een-Chip: Nieuwe<br />

technologie om netvliesaandoeningen<br />

te simuleren en te behandelen. Drs.<br />

Edwin van Oosten, promovendus, dr.<br />

Alex Garanto, Radboudumc, Nijmegen,<br />

afdeling Kindergeneeskunde en<br />

Genetica, en prof. dr. Andries van der<br />

Meer, Universiteit Twente, Enschede<br />

24 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

Eten met oog op uw genen?<br />

Gezonde leefstijlgewoonten als preventie tegen<br />

Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie<br />

Geschreven door drs. Sheila de Koning-Backus, afdeling Oogheelkunde en afdeling<br />

Epidemiologie, Erasmus MC<br />

In deze <strong>MaculaVisie</strong> worden<br />

diverse maatregelen besproken die<br />

maculadegeneratie af kunnen remmen.<br />

Op de grote vraag wat patiënten zelf<br />

kunnen bijdragen aan het voorkomen<br />

of verergeren van leeftijdsgebonden<br />

maculadegeneratie (LMD) of aan het<br />

uitstellen van LMD aan het tweede oog<br />

proberen wij een antwoord te geven. Ook<br />

geven we een update over het lopende<br />

AMD-Life onderzoek van het Erasmus<br />

Medisch Centrum.<br />

In dit onderzoek proberen we met leefstijl<br />

het effect van genen te verminderen. De<br />

genetica van LMD, de Genetische Risico<br />

Score (GRS) en de rol van de GRS bij de<br />

ontwikkeling van LMD zijn beschreven<br />

in <strong>MaculaVisie</strong>, oktober 2020, nr. 3. In<br />

<strong>MaculaVisie</strong>, april 2021, nr. 1, verscheen<br />

het artikel ‘Genetische risicoscore voor<br />

LMD: Motivatie voor leefstijlverandering?’,<br />

geschreven door drs. Anita de Breuk,<br />

dr. Lonneke Haer-Wigman en prof. dr.<br />

Anneke den Hollander.<br />

PREVENTIE:<br />

Wat kan ik zelf doen tegen LMD?<br />

Iedereen weet eigenlijk wel dat<br />

gezonde leefstijlgewoonten invloed<br />

hebben op onze gezondheid en onze<br />

levensverwachting. Wetenschappelijk<br />

onderzoek uit 2018, onder leiding van<br />

de Harvard T.H. Chan School of Public<br />

Health,(1) heeft aangetoond in hoeverre,<br />

vijf leefstijlgewoonten op volwassen<br />

leeftijd invloed hebben op onze<br />

algemene levensverwachting:<br />

1. een gezond voedingspatroon;<br />

2. regelmatig fysieke activiteit (minstens<br />

30 minuten per dag matige tot<br />

krachtige inspanning);<br />

3. een gezond lichaamsgewicht (BMI<br />

18.5-24.9 kg/m2);<br />

4. een lage alcoholconsumptie;<br />

5. niet roken.<br />

Dit uitgebreide onderzoek - onder 78.865<br />

vrouwen en 44.354 mannen - analyseerde<br />

de impact van leefstijlgewoonten op<br />

de levensverwachting. Volgens de<br />

onderzoekers voegen mensen met de<br />

gezondste levensstijl 10 jaar toe aan<br />

hun algemene levensverwachting. En ze<br />

worden ook gezonder ouder! Zij hebben<br />

82% minder kans op overlijden aan harten<br />

vaatziekten en 65% minder kans om<br />

te sterven aan kanker, in vergelijking met<br />

degenen met de minst gezonde levensstijl.<br />

Deze percentages zijn berekend over een<br />

onderzoeksperiode van ongeveer 30 jaar.<br />

De vijf leefstijlgewoonten komen<br />

overeen met de aanbevelingen uit<br />

de Richtlijn voor Leeftijdsgebonden<br />

Maculadegeneratie (2014) die gebaseerd<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 25


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

is op veelvuldig onderzoek naar<br />

LMD. De richtlijn adviseert ook om<br />

voedingssupplementen volgens de<br />

AREDS2-formule in te nemen.<br />

Het eerste artikel hierover verscheen in<br />

<strong>MaculaVisie</strong>, oktober 2020, nr. 3, met<br />

de titel “Boerenkool voor je ogen?”.<br />

<strong>MaculaVisie</strong>, april 2021, nr.1, vervolgde<br />

hierop met “De invloed van voeding en<br />

leefstijl op maculadegeneratie”, waarin<br />

werd nagepraat met prof. dr. Caroline<br />

Klaver en drs. Sheila de Koning-Backus.<br />

De belangrijkste aandachtspunten uit<br />

deze artikelen staan in Tekstbox 1.<br />

In het themanummer “Vrije Tijd en<br />

Bewegen”, <strong>MaculaVisie</strong>, juli 2021, nr. 2,<br />

verscheen een artikel van Bram Harder,<br />

hoofdredacteur van <strong>MaculaVisie</strong> met als<br />

titel ‘Niet bewegen is het nieuwe roken’.<br />

Zie Tekstbox 2.<br />

TEKSTBOX 1<br />

Boerenkool voor je ogen en de invloed van voeding en leefstijl op LMD<br />

Dit artikel (<strong>MaculaVisie</strong>, oktober 2020, nr. 3) gaat uitgebreid in op wat LMD is,<br />

hoe vaak het voorkomt en ook wordt ingegaan op het samenspel van erfelijke en<br />

leefstijlfactoren. Het artikel geeft inzicht in voedingsmiddelen met voor de ogen<br />

belangrijke nutriënten. Ook wordt uitleg gegeven waarom voedingssupplementen<br />

zo belangrijk zijn voor LMD en er is een rekenvoorbeeld van werkzame doseringen<br />

gegeven. De belangrijkste punten om te onthouden zijn:<br />

• Roken is een heel belangrijke risicofactor<br />

• Vette vis beschermt tegen LMD<br />

Advies: Eet tweemaal vette vis per week (zalm, makreel en haring)<br />

• Toevoeging van groene bladgroenten en fruit bieden extra bescherming<br />

Advies: Eet minimaal 250 gram groente per dag (bij voorkeur groene<br />

bladgroenten zoals spinazie, boerenkool, andijvie, veldsla, oranje paprika)<br />

Advies: Eet minimaal twee stuks fruit per dag (bijvoorbeeld kaki, blauwe<br />

bessen, bramen, avocado)<br />

• De bovenstaande ingrediënten geven de beste bescherming bij een veelzijdig<br />

voedingspatroon<br />

• Voedingssupplementen met beschermende antioxidanten kunnen de progressie<br />

naar een eindstadium met 25% vertragen bij mensen met een vroege vorm van<br />

LMD<br />

Advies: Neem AREDS2 supplementen. Supplementen (voor 50-plussers)<br />

met een dagdosering van 25 mg tot maximaal 40 mg zink.<br />

• Sporten of regelmatig intensieve lichaamsactiviteit werkt beschermend<br />

Advies: Beweeg regelmatig en elke dag (minimaal 8.000 stappen per dag)<br />

26 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

TEKSTBOX 2<br />

Niet Bewegen is het nieuwe roken<br />

In dit artikel (<strong>MaculaVisie</strong>, juli 2021, nr. 2) geeft Bram Harder een weergave van<br />

zijn gesprek met prof. dr. Maria Hopman en prof. dr. Carel Hoyng. De onderwerpen<br />

die aan bod komen zijn: de beweegrichtlijnen; use it or lose it; bewegen is gedrag;<br />

bewegen en LMD; bewegingsgedrag inslijpen en praktische tips, zoals:<br />

■ Wandel elke dag een ommetje van een half uur<br />

■ Een uurtje op de fiets<br />

■ Een ochtendje zwemmen in de week<br />

■ Sta elk half uur van uw stoel op en loop een rondje rond de tafel, een gangetje<br />

naar de keuken, naar de bovenverdieping van uw huis of in het trappenhuis van<br />

uw appartement.<br />

■ Neem bij voorkeur de trap in plaats van de lift<br />

■ Kies bewust voor de benenwagen of fiets waar maar mogelijk<br />

■ Schaf een stoelfiets aan om thuis de benen en de armen te trainen.<br />

■ Schaf een set enkel- en polsgewichten aan en begin met de lichte variant van 2x2<br />

kilogram<br />

■ Houdt bij het traplopen de trapleuning vast maar wel losjes en probeer tijdens het<br />

traplopen uw balans te bewaren bij elke stap naar de volgende traptrede<br />

■ Poets uw tanden balancerend van het ene been op het andere<br />

AMD-LIFE<br />

‘Bevorderende strategieën voor<br />

veranderingen in leefstijl en voeding’<br />

Therapietrouw van de Leeftijdsgebonden<br />

Macula-degeneratie-aanbevelingen<br />

AMD-Life: Wat motiveert iemand om<br />

zijn/haar gedrag te veranderen?<br />

Gewoontepatronen zijn gewoonte(s)<br />

of keuze(s) die wij dagelijks doen of<br />

maken en steeds herhalen. Deze zijn<br />

te veranderen door kennis, want meer<br />

kennis geeft meer controle:<br />

1. Informatie:<br />

a) Wat is het effect van bepaalde<br />

leefstijlgewoonten, zoals<br />

bijvoorbeeld voeding?<br />

b) Wat zit er in voeding precies<br />

(welke nutriënten en de<br />

dosering)?<br />

2. Inzicht:<br />

a) Wat eet ik dagelijks?<br />

b) Wanneer, hoeveel en hoe vaak?<br />

c) De (dieper liggende) motivatie<br />

hierachter: waarom eet ik iets<br />

wel en iets anders niet?<br />

Met deze kennis kunt u bewust stap<br />

voor stap nieuwe gewoonten aanleren<br />

en de balans verleggen van ongunstige<br />

naar gunstige leefstijlgewoonten.<br />

En door dit steeds weer te herhalen<br />

hoeft u er uiteindelijk niet meer over<br />

na te denken. Het moet namelijk<br />

ook als plezierig worden ervaren.<br />

Maar verandering is niet makkelijk.<br />

Vanuit de gedragswetenschap(2-5)<br />

is daarom een veel gegeven<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 27


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

advies om gewoontepatronen<br />

(gedragsveranderingen) in het dagelijks<br />

leven met kleine stappen aan te passen.<br />

Door kleine successen blijft u gemotiveerd<br />

om het uiteindelijke doel te bereiken. Het<br />

wordt daarna geen kwestie van volhouden<br />

meer want de oorspronkelijke gewoonte is<br />

veranderd in een nieuwe gewoonte.<br />

Tot op heden is nog niet<br />

wetenschappelijk onderzocht hoe LMDpatiënten<br />

het best gemotiveerd<br />

kunnen worden om de LMDaanbevelingen<br />

op te volgen en hoe zij<br />

die leefstijlverandering ervaren.<br />

Daarom zijn wij het AMD-Life onderzoek<br />

gestart (<strong>MaculaVisie</strong>, oktober 2020,<br />

nr.3, en een korte update in Maculavisie,<br />

oktober 2021, nr.3).<br />

Met AMD-Life onderzoeken wij welke<br />

ondersteuning mensen nodig hebben<br />

om hun voedingsgewoonten en leefstijl<br />

blijvend te veranderen. Het onderzoek<br />

is augustus 2021 van start gegaan. De<br />

studie loopt inmiddels 6 maanden en 66<br />

van de beoogde 150 deelnemers zijn al<br />

geworven. De deelnemers waarderen<br />

het uitgebreide onderzoek aan hun ogen<br />

en de uitgebreide informatie die zijn<br />

krijgen over LMD. Wij nodigen patiënten<br />

uit die ouder zijn dan 55 jaar en die de<br />

diagnose vroege/intermediaire LMD of<br />

late LMD aan één oog hebben - om deel<br />

te nemen. Voor elke deelnemer duurt<br />

het onderzoek twee jaar. Gedurende<br />

de eerste twaalf maanden verstrekken<br />

wij aan alle deelnemers gratis de<br />

voedingssupplementen (AREDS2 en<br />

omega-3 capsules) en geven we uitleg<br />

over de aanbevelingen. Er zijn 3 groepen<br />

en deelnemers worden via loting aan<br />

een groep toegevoegd. Afhankelijk van<br />

de groep waarin de deelnemer zit, krijgt<br />

iemand coaching of extra informatie<br />

over zijn of haar persoonlijke risico<br />

(leefstijl en genetica) op het verergeren<br />

van LMD. Alle deelnemers komen<br />

gedurende de eerste twaalf maanden<br />

twee keer naar ons onderzoekscentrum<br />

in Rotterdam voor onder andere<br />

uitgebreid oog- en bloedonderzoek. In<br />

maand 24 wordt het onderzoek afgerond<br />

en bekijken we nogmaals hoe het met<br />

de deelnemer gaat.<br />

Deelnemen aan AMD-Life?<br />

Meer informatie vindt u op de<br />

website www.maculadegeneratie.<br />

nl. Via de website kunt u zich ook<br />

aanmelden of meer informatie<br />

aanvragen. U kunt ook mailen met<br />

amd.life@erasmusmc.nl. Twijfelt<br />

u of u mee kan doen? Dan kunt<br />

u dit overleggen met uw oogarts<br />

of u bij ons aanmelden. Wij zullen<br />

met uw goedkeuren de medische<br />

gegevens opvragen of op ons<br />

onderzoekscentrum bepalen of u in<br />

aanmerking komt voor deelname.<br />

In het AMD-Life onderzoek bekijken wij<br />

ook uw voedingspatronen en helpen<br />

wij u om deze gezonder te maken.<br />

U kunt ook zelf een eenvoudige test<br />

doen om inzicht te krijgen in uw eigen<br />

voedingspatroon. Op bladzijden 30 en 31<br />

ziet u een afbeelding met drie groepen<br />

voedingsmiddelen in groene, rode en<br />

zwarte cirkels (Afbeelding 1).<br />

28 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

Deze afbeelding is afgeleid van een<br />

wetenschappelijk onderzoek en de<br />

Visualisatie van de relatie tussen<br />

voedingscategorie en hun associaties<br />

met late AMD (Chiu et el. 2017(6). De<br />

groen-omcirkelde voedingsmiddelen<br />

hebben een gunstige relatie met<br />

LMD (preventie!), de rode cirkels een<br />

ongunstige relatie, en de zwarte, een<br />

neutrale of onbekende relatie. De grootte<br />

van elke cirkel staat voor de mate waarin<br />

deze voedingsmiddelen van invloed zijn<br />

op late LMD. Hoe groter de cirkel, hoe<br />

groter het effect.<br />

Voorbeeld van een ‘gezond voor je ogen gerecht’: Zalm en avocado salade met verse<br />

spinazie, brocoli, blauwe bessen en olijfolie.<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 29


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

Afbeelding 1: Visualisatie van de relatie<br />

tussen voedingscategorieën en hun<br />

associaties met late AMD. Groen geeft<br />

gezond aan. Rood geeft ongezond aan<br />

en zwart staat voor neutraal/onbekend.<br />

De grootte van elke cirkel is evenredig<br />

met de sterkte van de associatie tussen<br />

de overeenkomstig voedingscategorieën<br />

en late AMD - Afgeleid van Chiu et al.<br />

2017.(6)<br />

TEST UZELF: uw dagelijkse maaltijd in<br />

groene, rode en zwarte cirkels<br />

Test uzelf<br />

Breng uw dagelijkse eetgewoonten<br />

van de afgelopen week eens in kaart<br />

door kruisjes bij de cirkels te zetten.<br />

Heeft u bijvoorbeeld de afgelopen<br />

week tweemaal vis gegeten dan zet u<br />

30 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

twee kruisjes naast de groene cirkels.<br />

Driemaal rood vlees dan drie kruisjes<br />

naast de rode cirkels. Door de kruisjes<br />

ziet u snel voor welke groep u een<br />

voorkeur heeft. U kunt deze balans<br />

verschuiven door bewust eens een<br />

ander voedingsmiddel te kiezen. Hoe<br />

meer de balans naar de groene cirkels<br />

gaat, hoe gunstiger dat is voor uw ogen!<br />

Zet u aan het eind van elke maand eens<br />

de kruisjes opnieuw naast de groene,<br />

rode en zwarte cirkels en ontdek zelf<br />

of uw voedingsgewoonten aan het<br />

verschuiven zijn.<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 31


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

“De AMD-Life Kookwedstrijd voor je<br />

ogen”<br />

De MaculaVereniging roept de maand<br />

juni <strong>2022</strong> uit tot “Maand van de Macula”.<br />

Zij gaat tijdens de Maand van de Macula<br />

een nieuw receptenboek lanceren. Een<br />

bundel van recepten die goed zijn voor<br />

de ogen. Recepten, geschreven door<br />

koks, en die zijn samengesteld op basis<br />

van wat wij nu weten over gunstige<br />

voedingsmiddelen voor de ogen.<br />

In het kader van de Maand van de<br />

Macula en AMD-Life vragen wij u om<br />

ook mee te doen aan onze gezamenlijke<br />

kookuitdaging. Naast dat het leuk is,<br />

helpt het u ook bij uw bewustwording<br />

over gezonde voeding. En u kunt<br />

anderen stimuleren met leuke en<br />

heerlijke oog-recepten.<br />

Wij vragen u om een heerlijk gerecht<br />

(alles mag: ontbijt; lunch; voorgerecht;<br />

hoofdgerecht en/of nagerecht) te<br />

bedenken met beschermende nutriënten<br />

in zo hoog mogelijke concentraties.<br />

Zowel simpele gerechten als “ik-heb-detijd”<br />

gerechten zijn welkom. Inmiddels<br />

weet u dat hoge concentraties van de<br />

beschermende nutriënten voorkomen in<br />

onder andere:<br />

■ Groene bladgroenten<br />

■ Rood, blauw of oranje gekleurd fruit<br />

■ Vette vis<br />

AMD-Life website van ErasmusMC over<br />

LMD plaatsen: www.maculadegeneratie.nl<br />

Geeft u in uw email aan of wij ook uw<br />

naam erbij mogen zetten of dat u liever<br />

anoniem wilt blijven?<br />

Alle ingestuurde recepten zullen<br />

door ons en alle leden van de<br />

Maculavereniging worden beoordeeld.<br />

Na publicatie op de website kan<br />

iedereen een recept namaken en een<br />

beoordeling (1 tot 5 sterren) achterlaten<br />

op de website. De prijzen zijn:<br />

Vakjuryprijs:<br />

■ Winnaar LMD-beste recept (met<br />

de hoogste concentratie met de<br />

beschermende nutriënten)<br />

Publieksprijs:<br />

■ Winnaar LMD-favoriet recept met<br />

de meeste sterren (de lekkerste<br />

waarschijnlijk)<br />

De winnaar krijgt Het Inspiratieboek:<br />

JE ZIET HET NIET<br />

U kunt dus bijdragen aan de ‘LMDreceptendatabase’<br />

en aan de motivatie<br />

van allen! Bent u geïnteresseerd kijk<br />

dan op hier bovengenoemde websites,<br />

daar vindt u alle informatie.<br />

Als u mee wilt doen kunt u uw recept<br />

met foto van het gerecht naar de<br />

MaculaVereniging mailen<br />

recept@maculavereniging.nl.<br />

De recepten willen wij graag op de<br />

website van de MaculaVereniging,<br />

www.maculavereniging.nl en op de<br />

32 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

Referenties:<br />

De referenties waarna we verwijzen in dit<br />

artikel vindt u hieronder:<br />

1. Yanping Li, et al. Science daily.<br />

Impact of Healthy Lifestyle Factors on<br />

Life Expectancies in the US Population.<br />

Circulation. 2018;138:345–355. DOI:<br />

10.1161/CIRCULATIONAHA.117.032047.<br />

Yanping Li, MD, PhD* An Pan, PhD*<br />

Dong D. Wang, MD, ScD Xiaoran Liu,<br />

PhD Klodian Dhana, MD, PhD Oscar<br />

H. Franco, MD, PhD Stephen Kaptoge,<br />

PhD Emanuele Di Angelantonio, MD,<br />

PhD Meir Stampfer, MD, DrPH Walter C.<br />

Willett, MD, DrPH Frank B. Hu, MD, PhD<br />

2. Miller, W.R. and Rollnick, S.<br />

Motivational Interviewing, Third<br />

Edition: Helping People Change, The<br />

Guilford Press. ISBN #: 978-<br />

1609182274. (Gebasseert op<br />

meer dan 30 jaar onderzoek)<br />

3. Dominika Kwasnicka SUD,<br />

Martin White, Falko Sniehotta.<br />

Theoretical explanations for<br />

maintenance of behaviour<br />

change: a systematic review of<br />

behaviour theories. HEALTH<br />

PSYCHOLOGY REVIEW.<br />

2016;10(3):277–96.<br />

4. Samdal GB, Eide GE, Barth T,<br />

Williams G, Meland E. Effective<br />

behaviour change techniques<br />

for physical activity and healthy<br />

eating in overweight and obese<br />

adults; systematic review and<br />

metaregression analyses.<br />

The international journal of<br />

behavioral nutrition and physical<br />

activity. 2017;14(1):42.<br />

5. G.C. RRMPHDELW.<br />

Facilitating health behaviour<br />

change and its maintenance:<br />

Interventions based on Self-<br />

Determination Theory. Eur Health<br />

Psychol. 2008;10(1):2- 5.<br />

6. Chiu CJ, Chang ML, Li T, Gensler<br />

G, Taylor A. Visualization of dietary<br />

patterns and their associations with agerelated<br />

macular degeneration. Invest<br />

Ophthalmol Vis Sci. 2017;58(3):1404–<br />

1410. Shah SU, Pilli S, Telander DG,<br />

Morse LS, Park SS. Reprint of: Survey<br />

of patients with agerelated macular<br />

degeneration: knowledge and adherence<br />

to recommendations. Can J Ophthalmol.<br />

2015;50 Suppl 1:S23-8.<br />

Advertentie<br />

low vision & braille center b.v.<br />

Verbeter HANDIGE uw verlichting! HULPMIDDELEN<br />

Iris Huys. Voor al uw daglichtlampe<br />

Portable Taak LED-lamp<br />

IN 3 KLEUREN LICHT<br />

Met deze draagbare, stijlvolle Foldi van Daylight<br />

kunt u lang genieten van aangenaam licht.<br />

• 30 LED’s voor gelijkmatig en comfortabel licht<br />

• Werkt tot8uur op 3 AA-batterijen<br />

Verlichting<br />

Art. : 45000-45010-45020<br />

• USB-kabel voor sluiting op aan computer<br />

NU<br />

€89,-<br />

Vloerlamp Flexi Vision<br />

van € 182,-<br />

PERFECTE LEESLAMP<br />

Energiesparende lamp, verbetert het contrast, zodat<br />

u comfortabel kunt lezen zonder vermoeide ogen.<br />

• Gebruiknaastbank, stoel of tafel<br />

Spraak en braille<br />

• Lampenkap en arm volledig verstelbaar<br />

NU<br />

€175-<br />

Art.:31067<br />

• Warmtewerende lampenkap, 20 Watt Daylight<br />

Burolamp Slimline<br />

van € 127,-<br />

SCHADUWVRIJE VERLICHTING<br />

Groot, helder bereik met stijlvolle, mat chrome Daylight<br />

tafellamp voor comfortabel lezen en werken.<br />

• Vermindert vermoeidheid van de ogen<br />

• 11 Watt TL-buis van 60cm<br />

• Lengte van armatuur: 95 cm<br />

NU<br />

€119,-<br />

Art. : 32107<br />

Bezoek onze website voor een compleet overzicht van onze producten<br />

of maak een afspraak voor een bezoek aan onze showroom.<br />

Iris Huys • Gouda • 0182 - 525 889 • www.irishuys.nl<br />

Bestel via www.irishuys.nl of bezoek de showroom op afspraak.<br />

Bezoek volgens RIVM richtlijnen en parkeren voor de deur.<br />

Iris Huys • Meridiaan 40, 2801 DA Gouda • 0182 - 525 889<br />

www.irishuys.nl<br />

Vergroting<br />

Sport, spel en ADL<br />

Schilderslamp<br />

voor hobby<br />

van € 81,35<br />

VOL KLEURENSPECTRUM<br />

De perfecte Daylight-lamp voor kunstenaa<br />

behoefte hebben aan 20 Watt daglicht.<br />

• Biedt ideale werkomstandigheden<br />

€<br />

• Uniek Clamp-lock systeem aan de sc<br />

• Brede lampenkap met reflecterende co<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 33


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

Algemene inleiding Gentherapie<br />

(Juveniele MD en LMD)<br />

Geschreven door drs. Jeroen Pas, promovendus RadboudUMC, Nijmegen, afdeling<br />

Oogheelkunde<br />

Juveniele Maculadegeneratie<br />

(JMD) is de benaming van<br />

een groep zeldzame erfelijke<br />

netvliesaandoeningen die al op<br />

jonge leeftijd tot uiting komen.<br />

De meest bekende aandoeningen<br />

in deze groep zijn de ziekte<br />

van Stargardt, ziekte van Best<br />

en juveniele retinoschisis. Op<br />

dit moment is er nog geen<br />

effectieve behandeling voor deze<br />

aandoeningen. De laatste jaren wordt<br />

er in de geneeskunde steeds meer<br />

onderzoek gedaan naar gentherapie.<br />

Zo ook bij JMD en leeftijdsgebonden<br />

Maculadegeneratie (LMD). In<br />

dit artikel zal de werking van<br />

gentherapie worden uitgelegd.<br />

Daarnaast zal er worden ingegaan<br />

op de meest recente ontwikkelingen.<br />

Wat zijn DNA en genen?<br />

Om te begrijpen hoe gentherapie werkt,<br />

is begrip van het DNA en genen nodig.<br />

In bijna iedere cel in het lichaam van<br />

de mens bevindt zich een celkern met<br />

daarin 23 chromosoomparen. Ieder<br />

chromosoom is opgebouwd uit een<br />

lange opgerolde streng ‘bouwstenen’.<br />

Deze streng noemen we het DNA.<br />

Het DNA kan beschouwd worden<br />

als een code, de blauwdruk van het<br />

menselijk lichaam. Het totaal van al het<br />

genetische materiaal in een cel wordt<br />

het genoom genoemd. Het DNA bestaat<br />

uit ongeveer 20.000 genen. Een gen<br />

is een stukje DNA uit de reeks dat de<br />

bouwtekening bevat voor één specifiek<br />

eiwit (Afbeelding 1). Eiwitten hebben<br />

verschillende belangrijke functies in<br />

het lichaam. Sommige eiwitten zijn<br />

bijvoorbeeld betrokken bij het omzetten<br />

of het vervoer van stofjes in het lichaam,<br />

andere bij communicatie tussen cellen.<br />

Hoe leidt een DNA-mutatie tot een<br />

oogaandoening?<br />

Bij patiënten met erfelijke ziekten, zoals<br />

JMD, zit er een mutatie in het DNA. Zie<br />

Afbeelding 3b. Een mutatie is een foutje<br />

in het DNA. Afhankelijk van in welk<br />

gen de mutatie zit, werkt ergens in het<br />

lichaam een eiwit niet optimaal en kan er<br />

een ziekte ontstaan.<br />

In het Radboudumc doen we momenteel<br />

veel onderzoek naar de ziekte van<br />

Stargardt. Doordat er bij patiënten met<br />

de ziekte van Stargardt een mutatie<br />

zit in het ABCA4 gen, functioneert het<br />

ABCA4 eiwit niet goed. Het ABCA4 eiwit<br />

is nodig om afvalstoffen af te voeren uit<br />

34 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

Afbeelding 1. Een gen in de kern van een cel is een stukje DNA uit de reeks dat de<br />

bouwtekening bevat voor een specifiek eiwit<br />

de kegeltjes en staafjes in het netvlies.<br />

Wanneer het ABCA4 eiwit niet goed<br />

werkt, stapelen er afvalstoffen, genaamd<br />

lipofuscines, op in het netvlies. Hierdoor<br />

gaan de staafjes en kegeltjes verloren en<br />

gaat het gezichtsvermogen achteruit.<br />

Bij LMD is er niet één specifieke<br />

genetische mutatie die leidt tot het<br />

ziektebeeld. De precieze onderliggende<br />

oorzaak van LMD is nog niet duidelijk.<br />

Er wordt verondersteld dat LMD een<br />

multifactoriële oorzaak kent, waarbij er<br />

zowel genetische als externe factoren<br />

(zoals roken) een rol spelen.<br />

Hoe werkt gentherapie?<br />

Gentherapie is het corrigeren van<br />

mutaties in het DNA door genetisch<br />

materiaal in te brengen in de cellen. Zie<br />

Afbeelding 3c en 3d. Al sinds de jaren<br />

90 wordt er onderzoek gedaan naar de<br />

toepassing van gentherapie bij erfelijke<br />

netvliesaandoeningen. In december<br />

2017 is voor het eerst een geneesmiddel<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 35


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

gebaseerd op gentherapie goedgekeurd<br />

door de Food and Drug Administration,<br />

het Amerikaanse geneesmiddelen<br />

agentschap. Het goedgekeurde middel<br />

is Luxturna®. Dit medicijn is ontworpen<br />

als behandeling voor RPE65 gen<br />

geassocieerde Leber Congenitale<br />

Amaurosis.<br />

Om gentherapie te kunnen ontwikkelen<br />

voor aandoeningen veroorzaakt door<br />

mutaties in één gen moet er aan een<br />

aantal eisen worden voldaan. Allereerst<br />

moet het ziekte-veroorzakende gen<br />

bekend zijn, zodat het in te brengen<br />

gen kan worden ontworpen. Daarnaast<br />

moet het zo zijn dat het nieuwe eiwit,<br />

dat gemaakt wordt aan de hand van het<br />

ingebrachte genetisch materiaal, leidt<br />

tot verbetering van het ziektebeeld. Als<br />

laatste moet het genetisch materiaal ook<br />

in de relevante cellen kunnen worden<br />

afgeleverd.<br />

Om het nieuwe genetische materiaal<br />

op de juiste plaats in het lichaam af te<br />

leveren wordt vaak een virus gebruikt.<br />

Een middel dat gebruikt wordt om<br />

genetische materiaal af te leveren in een<br />

cel heet een vector. In dit geval is het<br />

virus dus de vector, een virale vector. In<br />

dit virus wordt een stukje DNA ingebracht<br />

dat bijvoorbeeld het aangedane gen kan<br />

vervangen. Een aantal virussen kan heel<br />

goed DNA inbrengen in de cellen. Dit<br />

DNA wordt dan vervolgens opgenomen<br />

in het genoom, waardoor de cellen de<br />

goede eiwitten kunnen gaan maken. De<br />

virale vectoren zijn zo aangepast dat de<br />

ontvanger niet ziek wordt van het virus.<br />

Het adeno-associated virus (AAV)<br />

is de meest gebruikte virale vector<br />

in behandelstudies voor erfelijke<br />

netvliesaandoeningen. Meerdere soorten<br />

van het AAV zijn in staat de staafjes en<br />

kegeltjes in het netvlies te bereiken en<br />

daar het DNA in te brengen. Omdat AAV<br />

ongevaarlijk is voor het netvlies en de<br />

rest van het lichaam en het niet te snel<br />

door het lichaam wordt afgebroken, is het<br />

een goede keuze voor gentherapie. Een<br />

nadeel van AAV is dat het maar relatief<br />

kleine stukken DNA in kan brengen, tot<br />

4,5 à 5 kB aan genetisch materiaal. De<br />

meeste gentherapieën worden met een<br />

injectie onder het netvlies ingebracht. Zie<br />

Afbeelding 2.<br />

Huidige stand van zaken<br />

Zowel voor JMD als LMD lopen er<br />

momenteel onderzoeken naar gentherapie.<br />

Voor juveniele retinoschisis worden er<br />

op dit moment twee geneesmiddelen<br />

op basis van gentherapie onderzocht.<br />

AAV8-RS1 heeft als doel om de functie<br />

van het eiwit te herstellen dat juveniele<br />

retinoschisis veroorzaakt. Tussentijdse<br />

resultaten uit 2018 laten geen schadelijke<br />

effecten zien. Tussentijdse resultaten uit<br />

2021 laten activatie van het afweersysteem<br />

zien. Activatie van het afweersysteem kan<br />

ertoe leiden dat het virus wordt afgebroken<br />

voordat het nieuwe DNA door het virus in<br />

de cellen wordt ingebracht. De gentherapie<br />

is dan mogelijk minder tot niet effectief.<br />

GT005 is een gentherapie ontworpen<br />

voor droge LMD. Zie Afbeelding 3c.<br />

Er zijn aanwijzingen dat een overactief<br />

complementsysteem een rol speelt<br />

in de ontwikkeling van LMD. Het<br />

complementsysteem is een deel van het<br />

afweersysteem. Uit een eerdere studie<br />

36 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

Afbeelding 2. Gentherapie injectie onder het netvlies<br />

waarin een groep LMD-patiënten werd<br />

vergeleken met een groep patiënten<br />

zonder LMD bleek dat in de groep<br />

LMD-patiënten onder andere mutaties<br />

in het complement factor I gen vaker<br />

voorkomen dan in de niet-LMD-populatie.<br />

Een verlaagde werkzaamheid van<br />

complement factor I leidt tot verhoging<br />

van de complementactiviteit. Hiertoe is<br />

GT005 ontworpen, een gentherapie die<br />

de werkzaamheid van complement factor<br />

I verhoogt. Hiermee wordt geprobeerd<br />

om de totale complementactiviteit af<br />

te zwakken en daarmee droge LMD te<br />

remmen.<br />

Voor natte LMD worden er ook<br />

gentherapieën onderzocht. Zie Afbeelding<br />

3c. Natte LMD wordt nu behandeld met<br />

injecties in het oog die de groei van<br />

zwakke bloedvaatjes tegen gaat. RGX-<br />

314 brengt een gen in dat de code bevat<br />

van het medicijn dat nu met injecties in<br />

het oog wordt ingebracht. Na behandeling<br />

met RGX-314 kunnen de netvliescellen<br />

zelf het medicijn dat nu nog wordt<br />

geïnjecteerd aanmaken. Dit middel is<br />

inmiddels al op muizen uitgetest, waarbij<br />

het goede resultaten liet zien. Er zijn<br />

nog geen tussentijdse resultaten van de<br />

studies op mensen bekend.<br />

Antisense oligonucleotiden<br />

Voor de ziekte van Stargardt is er een<br />

behandeling in ontwikkeling die gebruikt<br />

maakt van antisense oligonucleotiden<br />

(AONs). Zie Afbeelding 3d. Een AON<br />

grijpt niet in op het DNA, maar op<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 37


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

het RNA, een kopie van het DNA<br />

op basis waarvan een eiwit wordt<br />

opgebouwd. Een AON is zo ontworpen<br />

dat het bepaalde mutaties afplakt. Het<br />

afgeplakte stukje op het RNA wordt<br />

vervolgens overgeslagen wanneer het<br />

eiwit wordt gemaakt. Hierdoor wordt er<br />

weer werkzaam eiwit geproduceerd.<br />

Het Radboudumc richt zich op het<br />

ontwikkelen van AONs voor drie<br />

veelvoorkomende ABCA4 mutaties die<br />

de ziekte van Stargardt veroorzaken,<br />

namelijk c.768G>T, c.4539+2001G>A<br />

en c.5196+1137G>A. De eerste<br />

laboratoriumstudies laten veelbelovende<br />

resultaten zien. Wanneer de toekomstige<br />

behandelstudies goede resultaten laten<br />

zien, dan is het plan om de AON therapie<br />

uit te rollen naar meer ABCA4 mutaties.<br />

Concluderend zijn er op dit moment<br />

verschillende onderzoeken onderweg<br />

die gebruik maken van gentherapie.<br />

Zie Afbeelding 3c en 3d. Hopelijk kan<br />

er met de resultaten van deze studies<br />

een nieuwe stap gezet worden in het<br />

behandelen van JMD en LMD.<br />

Bronnen:<br />

Afbeelding 1: National Human Genome<br />

Research Institute<br />

a. b.<br />

Cel<br />

Celkern<br />

Cel<br />

Mutatie<br />

Celkern<br />

DNA RNA Eiwitten DNA RNA<br />

Eiwitten<br />

c. d.<br />

Virus met gentherapie<br />

AON therapie<br />

Cel<br />

Mutatie<br />

Celkern<br />

Cel<br />

Mutatie<br />

Celkern<br />

DNA RNA Eiwitten<br />

DNA RNA Eiwitten<br />

Afbeelding 3: schematisch overzicht van eiwitproductieketen in de cel en mogelijke<br />

therapieën. a: normale eiwitproductie, DNA in de celkern wordt omgezet in RNA, wat<br />

weer wordt omgezet in eiwitten. b: Mutatie in DNA, er worden niet werkzame eiwitten<br />

geproduceerd. c: Gentherapie: met een virus wordt er nieuw DNA ingebracht in de<br />

celkern, wat leidt tot productie van niet gemuteerd RNA en werkzaam eiwit. d: AONtherapie:<br />

AON’s worden ingebracht, waardoor de mutatie in het RNA niet tot uiting komt,<br />

er wordt werkzaam eiwit geproduceerd.<br />

38 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

Algemene inleiding Stamceltherapie:<br />

van “wild-west” naar<br />

een serieuze toekomstige behandelingsoptie<br />

Geschreven door prof. dr. Arthur Bergen, dr. Céline Koster, dr. Philip Wagstaff, en dr. Eszter Emri<br />

Figuur 1. De Bergen/Boon onderzoeksgroep in het AmsterdamUMC<br />

Inleiding<br />

Bij therapie van netvliesziekten is het<br />

goed om onderscheid te maken tussen<br />

voorkómen van (verdere) ziekte of<br />

het daadwerkelijk behandelen ervan.<br />

Het eerste duiden we hier aan met<br />

“preventie”, het tweede als “behandeling”.<br />

Bijvoorbeeld: de kans op het krijgen van<br />

leeftijdsgebonden maculadegeneratie<br />

(LMD) kan waarschijnlijk worden<br />

verkleind door een gezonde leefstijl<br />

(niet roken, genoeg beweging, eten van<br />

vette vis één tot twee keer per week,<br />

het gebruik van Zink-supplementen). Dit<br />

zijn voorbeelden van preventie. Er zijn<br />

daarnaast een aantal wat langer bekende<br />

potentiële (LMD-)therapieën op de markt,<br />

zoals laserbehandeling (preventie van<br />

verdere schade), ooginjecties met anti-<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 39


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

VEGF medicijn tegen de natte vorm<br />

van maculadegeneratie (preventie),<br />

en netvlieschirurgie (behandeling).<br />

Daarnaast zijn er nog een aantal<br />

nieuwe therapieën in ontwikkeling<br />

zoals gentherapie (preventie),<br />

nieuwe medicijnen (preventie), en<br />

stamceltherapie (behandeling). Hieruit<br />

blijkt dat, als er eenmaal schade<br />

aan het netvlies is, en er dus al<br />

netvliescellen dood zijn, vaak alleen<br />

zeer gecompliceerde chirurgie of<br />

toekomstige stamcel-therapie de enige<br />

behandelopties zijn. Omdat er veel<br />

verschillen zijn in de manier waarop<br />

LMD en de ziekte van Stargardt (vorm<br />

van juveniele maculadegeneratie (JMD)<br />

zich bij elk individu voordoet, wordt de<br />

keuze van therapie altijd beoordeeld<br />

door de behandelend arts en wordt het<br />

behandelplan afgesproken tussen patiënt<br />

en arts.<br />

Hieronder wordt toekomstige<br />

stamceltherapie voor de ziekte van<br />

Stargardt (JMD) en LMD beschreven.<br />

Wat is een stamcel?<br />

Het menselijk lichaam bestaat uit 30-<br />

40 biljoen cellen. Deze zijn vaak heel<br />

verschillend: huidcel, hartcel, netvliescel.<br />

Toch ontstaan al die cellen slechts uit<br />

één enkele eicel en één zaadcel. Dat<br />

betekent dat een paar cellen van een<br />

net bevrucht embryo nog heel veel<br />

verschillende soorten cellen (kunnen)<br />

gaan vormen. Die paar cellen noemen<br />

we stamcellen. Een stamcel is dus<br />

een cel die in staat is om in een ander<br />

celtype in het lichaam te veranderen.<br />

Een paar jaar geleden dacht men nog<br />

dat stamcellen alleen bij een embryo<br />

voorkwamen. Inmiddels is het duidelijk<br />

er heel veel soorten stamcellen bestaan<br />

die ook nog eens in een heleboel<br />

weefsels, organen, bloed en zelfs in de<br />

urine voorkomen. Wat voor een typen<br />

stamcellen er allemaal zijn en wat die<br />

allemaal precies doen op de plaatsen<br />

waar ze voorkomen, is nog lang niet<br />

duidelijk.<br />

Ook in het netvlies van elk volwassen<br />

mens zitten op een aantal plaatsen<br />

stamcellen. Wat die stamcellen daar doen,<br />

hoe ze eventueel betrokken zijn bij schade<br />

en natuurlijk herstel, en hoe lang ze in<br />

een verouderend netvlies blijven leven<br />

is niet duidelijk. Deze netvliesstamcellen<br />

kunnen natuurlijk niet zomaar, bij een<br />

levend persoon, worden weggehaald voor<br />

een eventuele behandeling. Isolatie van<br />

stamcellen (als deze er nog zouden zijn)<br />

uit het netvlies van overleden personen<br />

zou natuurlijk, met toestemming van de<br />

overledene, kunnen worden overwogen.<br />

Helaas, zijn dergelijke netvliezen zeer<br />

schaars, en kunnen die donor cellen<br />

niet zomaar van de een naar een ander<br />

persoon worden overgeplaatst in verband<br />

met het risico op afstoting van die cellen<br />

door een reactie van het immuunsysteem.<br />

Ook is het niet duidelijk of een dergelijke<br />

transplantatie technisch kan en of deze<br />

überhaupt werkt.<br />

Hoe wordt een stamcel<br />

een netvlies cel?<br />

Na de bevruchting van de eicel door<br />

een zaadcel omstaat er een embryo. De<br />

(stam-)cellen van dit embryo ontwikkelen<br />

zich volgens een vaststaand genetisch<br />

bepaald DNA programma tot een klein<br />

mens met allemaal verschillende cellen<br />

en organen, waaronder het netvlies.<br />

Sinds enige jaren is het mogelijk dit<br />

40 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

programma in het laboratorium enigszins<br />

na te bootsen: Er wordt van een patiënt<br />

een paar huidcellen afgenomen, en die<br />

huidcellen worden in het laboratorium<br />

terug-geprogrammeerd, van huid- naar<br />

algemene stamcellen. Vervolgens<br />

worden deze algemene stamcellen weer<br />

geprogrammeerd naar netvliescellen: het<br />

zogeheten netvlies-in-een-kweekbakje.<br />

Omdat het DNA van het netvlies-in-eenkweekbakje<br />

gelijk is aan het DNA van<br />

de patiënt waarvan het huidbiopt werd<br />

afgegeven, ontstaat er een persoonsspecifiek<br />

netvlies-in-een-kweekbakje<br />

(Figuur 2). Als er bijvoorbeeld van een<br />

specifiek persoon met de ziekte van<br />

Stargardt met een DNA mutatie in het<br />

ABCR gen een klein huidstukje wordt<br />

afgenomen, en daar wordt een netvliesin-een-kweekbakje<br />

van gemaakt, dan<br />

heeft dat netvlies-in-een-kweekbakje ook<br />

een ABCR mutatie en dus (waarschijnlijk)<br />

een aantal verschijnselen van de ziekte<br />

van Stargardt: de ziekte van Stargardtin-een-kweekbakje.<br />

Tegelijkertijd moet<br />

meteen worden gezegd dat dit onderzoek<br />

verschrikkelijk duur is en dus ook niet<br />

direct op heel grote schaal kan worden<br />

uitgevoerd.<br />

Kunnen alle typen netvlies cellen in<br />

het laboratorium worden gemaakt?<br />

Het antwoord is kort en krachtig: Ja.<br />

Er zijn verschillende ingewikkelde<br />

recepten om van algemene stamcellen<br />

specifieke netvliescellen, of netvliescel<br />

lagen. Er zijn weer andere recepten om<br />

hele netvliezen te kweken. In die hele<br />

netvliezen-in-een kweekbakje blijken<br />

alle typen netvliescellen voor te komen,<br />

hoewel niet altijd in de juiste organisatie<br />

van het netvlies. Deze netvliezen-in-eenkweekbakje-cellen<br />

zijn ook functioneel:<br />

als wij ze met licht bestralen worden de<br />

zenuwen actief en geven signalen door.<br />

Een andere nieuwe ontwikkeling, die<br />

Figuur 2: Levende menselijke netvliezen in een kweekbakje. (Links:) Een, in<br />

het laboratorium gekleurd, heel jong en gezond netvlies-in-een-kweekbakje. De<br />

verschillende cellen zijn gekleurd en zijn georganiseerd in netvlies cellagen. (Midden:)<br />

Een gezond, en volledig ontwikkeld menselijk netvlies-in-een kweekbakje: aan de<br />

buitenkant de fotoreceptoren (de lichtgevoelige cellen), met daaronder de diverse<br />

retinale cellagen. (Rechts:) Levend netvlies-in-een-kweekbakje waaruit menselijke<br />

zenuwen groeien.<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 41


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

vorig jaar in het AmsterdamUMC gestart<br />

is, is het 3D-bioprinten van netvlies cel<br />

lagen (Figuur 3).<br />

Zijn alle typen netvlies cellen geschikt<br />

om te transplanteren?<br />

Nee; niet alle netvlies-cellen-in-eenkweekbakje<br />

zijn direct geschikt om<br />

te transplanteren. Dat komt omdat<br />

“losse” cellen vaak snel dood gaan.<br />

De cellen hebben elkaar nodig om in<br />

leven te blijven. Een uitzondering hierop<br />

is de cellaag die het retina pigment<br />

epitheel (RPE) heet. Deze cellaag kan<br />

wel langdurig als een enkele cellaag<br />

worden gekweekt. Voor experimentele<br />

transplantatie in het laboratorium zijn<br />

er dus nu twee mogelijkheden: Óf het<br />

transplanteren van een enkele RPE<br />

laag, óf de transplantatie van een heel<br />

Figuur 3: De 3D-bioprinter in het<br />

AmsterdamUMC. Deze printer kan<br />

levende cellen van het netvlies “printen”.<br />

netvlies-in-een-kweekbakje. Daarmee<br />

zijn de getransplanteerde netvliezen<br />

echter nog niet aan de hersenen<br />

“vastgeknoopt”. Dit laatste is nu een<br />

belangrijke onderzoeksvraag in het<br />

AmsterdamUMC.<br />

Wanneer komt de eerste<br />

stamcelbehandeling voor de ziekte<br />

van Stargardt en LMD voor patiënten<br />

beschikbaar?<br />

Er is de afgelopen jaren een “stamcel<br />

wild-west” periode geweest waarin<br />

injecties met losse (RPE-) stamcellen<br />

bij patiënten werden verricht zonder<br />

goede protocollen en zonder goed<br />

overheidstoezicht. Deze behandelingen<br />

waren extreem duur en hebben geleid<br />

tot een aantal schijnbaar geweldige<br />

resultaten en publicaties. Als men deze<br />

publicaties echter kritisch leest dan<br />

vallen de resultaten nog tegen. Twee jaar<br />

geleden hebben de overheidsinstanties<br />

(de FDA in de Verenigde Staten en de<br />

EMA in Europa) die klinische trials en<br />

medicijnen goedkeuren, protocollen<br />

opgezet om klinische trials met<br />

stamcellen goed en veilig uit te kunnen<br />

voeren. Daarbij is vorig jaar ook het<br />

eerste therapeutische protocol door de<br />

FDA goedgekeurd om een enkele RPE<br />

cellaag in (LMD-) patiënten te plaatsten.<br />

Een volledig effectieve<br />

stamcelbehandeling voor heel veel<br />

patiënten zal nog wel even op zich laten<br />

wachten. De eerste klinische trials van<br />

de meest simpele behandeling zijn<br />

dus nu in de Verenigde Staten gestart.<br />

Dan duurt het nog wel 5 á 10 jaar extra<br />

voordat deze grootschaliger in de kliniek<br />

beschikbaar komt. Er moeten daarnaast,<br />

in het laboratorium, eerst nog veel<br />

42 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong>


Thema Preventie, behandeling en onderzoek: nu en in de toekomst<br />

technische en biologische problemen<br />

worden opgelost. Tevens moeten er<br />

nieuwe experimentele behandelingen<br />

worden getest, voordat deze in een<br />

klinische trial met patiënten kunnen of<br />

mogen worden toegepast.<br />

De ziekte van Stargardt<br />

De ziekte van Stargardt wordt<br />

voornamelijk veroorzaakt door DNA<br />

mutaties in het zogeheten ABCR gen.<br />

Omdat de ziekte van Stargardt maar<br />

door één gen wordt veroorzaakt, is<br />

(toekomstige) gentherapie een goede<br />

optie, mits er nog levende cellen in<br />

het zieke netvlies aanwezig zijn. Een<br />

aantal klinische trials waarin gentherapie<br />

gebruikt wordt, zijn, wereldwijd,<br />

inmiddels gestart. De stamcel-RPEtherapie<br />

klinische trial, die de FDA<br />

recent goedkeurde, wordt nog nauwelijks<br />

gebruikt. Wellicht de beste optie is,<br />

op termijn, een combinatietherapie:<br />

Gentherapie om nog levende<br />

netvliescellen te beschermen, samen met<br />

een stamceltherapie om de beschadigde<br />

of dode cellen te vervangen. Ook hierbij<br />

is een effectieve behandeling nog<br />

toekomstmuziek<br />

invloed op het wel of niet (eerder) krijgen<br />

van LMD. Er is inmiddels heel veel<br />

geïnvesteerd in klinische-gentherapietrials<br />

van dit immuun systeem. Deze<br />

verlopen, vanwege verschillende<br />

oorzaken, vooralsnog teleurstellend.<br />

Tegelijkertijd is er ook de recente eerste<br />

toestemming van de FDA om stamcel-<br />

RPE-therapie te gaan testen in patiënten<br />

met LMD. Net zoals bij de ziekte van<br />

Stargardt is, op termijn, wellicht een<br />

combinatie therapie (gentherapie en<br />

stamceltherapie samen) de meest<br />

effectieve optie.<br />

LMD<br />

Gentherapie bij LMD is veel moeilijker. Dit<br />

komt omdat LMD een heel ingewikkelde<br />

ziekte is, die veroorzaakt wordt door<br />

een combinatie van heel veel kleine<br />

oorzaken. Die oorzaken zijn een nietgezonde<br />

levensstijl (roken, etc.) en<br />

lijken ook deels vast in het DNA: kleine<br />

verschillen in DNA tussen patiënten<br />

sturen de activiteit van het immuun<br />

(complement) systeem verschillend<br />

aan. Die verschillen in activiteit hebben<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 43


Medische zaken<br />

Advertentie<br />

GROOT SCHERM EN<br />

TOCH NIET OPVALLEND!<br />

Neem contact met ons op via 033-494 37 87 voor een demonstratie of showroombezoek<br />

Wij leveren onder andere de<br />

volgende producten:<br />

Kastanjelaan 6, 3833 AN Leusden | 033-494 37 87<br />

44 | <strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong><br />

info@lexima-reinecker.nl | www.lexima-reinecker.nl<br />

beeldschermloepen / digitale handloepen<br />

vergrotings- en spraaksoftware<br />

brailleleesregels<br />

loeplampen


OOGCONTACT<br />

Dankzij donateurs kan het Oogfonds wetenschappelijk maculaonderzoek stimuleren<br />

en financieren. Dit biedt steeds opnieuw inzichten die bijdragen aan betere behandelingen<br />

en – in de toekomst – een oplossing bij de diagnose maculadegeneratie.<br />

Dé nationale macula-database: MacuNED<br />

Hoeveel mensen leven er met een<br />

aangetaste macula? Hoeveel mensen<br />

worden er behandeld voor een<br />

aandoening aan de macula? Hoe<br />

vaak komen bepaalde genetische<br />

afwijkingen voor en bij hoeveel<br />

mensen speelt levensstijl de grootste<br />

rol? Allemaal vragen waar (nog) geen<br />

antwoord op is.<br />

Om tot betere behandelingen te komen,<br />

is het goed om zoveel mogelijk data<br />

te verzamelen van maculapatiënten.<br />

Hoe meer gegevens, hoe beter de<br />

analyse en hoopgevender de uitkomst.<br />

MacuNED is de nieuwe database van het<br />

Radboudumc, waarin al deze gegevens<br />

worden verzameld. Het Oogfonds ziet de<br />

toegevoegde waarde van deze database<br />

en ondersteunt dit project. Het helpt<br />

onderzoekers sneller relevante informatie<br />

te vinden van de onderzoeksgroep. Door<br />

dit centraal op te slaan scheelt dit veel tijd<br />

en kunnen ze direct aan de slag met het<br />

onderzoek zelf. Zoals het vergelijken van<br />

gegevens, DNA-mutaties bekijken, leefstijl<br />

en meer.<br />

Inrichting database<br />

Om zoveel mogelijk te kunnen leren over<br />

het aantal patiënten in Nederland en het<br />

verloop van macula-gerelateerde ziektes,<br />

is een breed scala aan gegevens nodig.<br />

Denk hierbij aan: klinische gegevens, bloedmonsters<br />

en beelden. Klinische gegevens<br />

worden verzameld door middel van vragenlijsten.<br />

Deze kunnen tijdens of na een<br />

bezoek aan een specialist ingevuld worden.<br />

Beeldmateriaal wordt verkregen door ‘standaard’<br />

controles of door speciale afspraken<br />

waarbij heel specifiek een bepaald deel van<br />

het oog in beeld wordt gebracht. Deze twee<br />

elementen worden opgeslagen in een goed<br />

beveiligde digitale omgeving. Dit is een<br />

digitale omgeving, specifiek ontworpen voor<br />

het opslaan van medische onderzoek data.<br />

Het is een veilige en betrouwbare manier!<br />

Bloed dat wordt afgenomen voor DNAonderzoek<br />

en voor analyses in plasma en<br />

serum worden opgeslagen in de Biobank<br />

van het Radboudumc. Vooral de informatie<br />

die uit de bloedmonsters gehaald kan<br />

worden is cruciaal voor toekomstig<br />

onderzoek en behandelingen. Dit maakt<br />

MacuNED uniek in Nederland. >><br />

Oogfonds<br />

<strong>MaculaVisie</strong> maart <strong>2022</strong> | 45


OOGCONTACT<br />

MACULAONDERZOEK<br />

Wie kan er bij al die gegevens<br />

Hoe zit het met de veiligheid van de<br />

3D-Bioprinting<br />

persoonsgegevens? MacuNED is natuurlijk<br />

Om niet bovenstaand zomaar toegankelijk proces tegen voor te iedereen. kunnen<br />

gaan Hiervoor is meer gelden inzicht strenge nodig in regels die vorming en alleen van<br />

drusen. onderzoekers Er bestaat met in het specifieke laboratorium toestemming nog<br />

geen mogen enkel hier model gegevens dat het uit proces halen. van Daarnaast afzetten<br />

van wordt drusen alle in data het netvlies anoniem goed opgeslagen. na kan bootsen.<br />

Hierdoor wordt onderzoek naar LMD<br />

ernstig belemmerd. Het doel van dit onderzoeksproject<br />

is om een volledig gecontroleerd<br />

model EEN NIEUW te 3D-bioprinten GEZICHT en VOOR te testen. HET OOGFONDS Hierbij<br />

wordt Het Oogfonds de expertise heeft van een onderzoekers nieuw jasje. uit We de<br />

biologie bestaan gecombineerd dit jaar al 75 met jaar de, en blijven recent met in de<br />

Amsterdam tijd meegaan. UMC Met verkregen, een frisse nieuwste kijk gaan we<br />

3D-bioprint samen met technologie. onze donateurs grote stappen<br />

nemen. Om ervoor te zorgen dat u kunt<br />

Dit blijven model zien zal waar om te u beginnen van houdt. bestaan En dat uit kan,<br />

een want enkele we staan laag RPE aan cellen de vooravond (een laag van cellen grote<br />

tussen doorbraken het netvlies als het en gaat het vaatvlies) om diagnose, die vanuit<br />

stamcellen behandeling worden techniek. gemaakt, Investeren op een kunstmatig<br />

oogonderzoek Bruchse membraan. maakt zichtbaar Daartussen verschil.<br />

in<br />

worden kunstmatige drusen geprint. Deze<br />

drusen bevatten volledig gecontroleerde<br />

hoeveelheden vetten, calcium en eiwitten,<br />

zoals die ook in het oog voorkomen. Vervolgens<br />

wordt de ontwikkeling van deze drusen<br />

Zelf meedoen?<br />

De voorbereidingen voor een kwalitatieve<br />

database zijn in volle gang. Zodra de<br />

onderzocht volgende stap en geanalyseerd gezet wordt met en relevante de databank<br />

testen gevuld die kan in het worden, Amsterdam verschijnt UMC er beschikbaar<br />

oproep zijn. op Hiermee oogfonds.nl. wordt het mogelijk om het<br />

een<br />

ziekteproces na te bootsen in een kweekbakje<br />

☎en de verschillende therapeutische<br />

mogelijkheden ✉ op een goed model te testen.<br />

Voor alle netvliesaandoeningen<br />

Het Ons team oude van ogo dr. Emri ontwikkelt een innovatief<br />

LMD-model op kweek, dat gebruikt<br />

kan worden om de oogziekte te begrijpen<br />

en nieuwe therapieën te testen. De ontwikkeling<br />

van 3D-bioprint technologie om<br />

weefsels te maken is ook relevant voor vele<br />

andere netvliesaandoeningen waarbij het<br />

netvlies Hieronder schade ziet u oploopt. ons nieuwe Kortom logo. met De deze nieuwe<br />

innovatieve huisstijl is gebaseerd technieken op komt de de vorm oplossing van een iris<br />

van en meerdere kegeltjes oogaandoeningen de staafjes. Omringd weer een door<br />

stapje alle mooie dichterbij. dingen die u graag wilt blijven zien.<br />

Op de hoogte blijven van dit onderzoek?<br />

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van het<br />

Oogfonds. Ga naar oogfonds.nl/nieuwsbrief<br />

Hallo,<br />

ik ben Iris<br />

van het<br />

Oogfonds<br />

Neem ook eens een kijkje<br />

op € de 80.000 vernieuwde naar website! maculaonderzoek dr. Yara Lechanteur<br />

www.oogfonds.nl<br />

Dankzij de steun van haar donateurs heeft het Oogfonds een substantiële<br />

bijdrage van 80.000 euro kunnen leveren aan het belangrijke onderzoek van<br />

dr. Yara Lechanteur van het RadboudUMC. Samen met haar team gaat zij<br />

nader onderzoeken óf en wanneer het tweede oog aangedaan wordt bij natte<br />

leeftijdgebonden maculadegeneratie.<br />

Wilt u ook bijdragen aan baanbrekend onderzoek als dit? Aan het Oogfonds<br />

kunt u geoormerkt geven, dan wordt uw donatie gebruikt voor maculaonderzoek.<br />

Meer informatie hierover vind u op maculaonderzoek.nl<br />

Blijf zien waar je<br />

van houdt


OOGCONTACT<br />

OOGCONTACT<br />

MACULAONDERZOEK<br />

DONATIEBON<br />

JA, ik maak wetenschappelijk onderzoek naar maculadegeneratie mogelijk.<br />

DONATIEBON<br />

Mijn donatie komt 100% ten goede aan maculaonderzoek. U krijgt een bevestiging<br />

Daarom machtig ik het Oogfonds om:<br />

per e-mail (of per post<br />

als geen e-mailadres<br />

JA, ik maak wetenschappelijk onderzoek naar maculadegeneratie mogelijk.<br />

éénmalig maandelijks per kwartaal jaarlijks heeft ingevuld).<br />

Daarom machtig ik het Oogfonds om:<br />

€ ............... af te schrijven van mijn bankrekening met IBAN-nr.:<br />

éénmalig maandelijks per kwartaal jaarlijks<br />

€ .................. af te schrijven van mijn bankrekening met IBAN-nr.:<br />

Dit zijn mijn gegevens:<br />

Dit Voornaam zijn mijn gegevens: .......................................................... M V<br />

Achternaam ............................................................................<br />

Straat Lid MaculaVereniging ............................................................................<br />

Voornaam Huisnummer ............................................................................<br />

Achternaam M V<br />

Straat Postcode ............................................................................<br />

Huisnummer Plaats ............................................................................<br />

Postcode<br />

E-mailadres ............................................................................<br />

..........................................................................<br />

Datum ............................................................................<br />

Plaats ..........................................................................<br />

E-mailadres ..........................................................................<br />

Handtekening ...........................................................................<br />

Datum ..........................................................................<br />

Handtekening ..........................................................................<br />

MaculaFonds maakt onderdeel uit<br />

van het Oogfonds<br />

De machtiging<br />

opzeggen U krijgt een kanbevestiging per<br />

eenvoudig e-mail (of via per post als geen<br />

donateur@oogfonds.nl<br />

e-mail adres ingevuld).<br />

030 - 29 66 999<br />

De machtiging opzeggen<br />

kan eenvoudig via<br />

Of scan de QR-code.<br />

donateur@oogfonds.nl<br />

Dank u wel!<br />

030 - 29 66 999.<br />

Stuur Of scan deze de bon iDeal-QR-code.<br />

in een<br />

envelop<br />

Dank u<br />

zonder<br />

wel!<br />

postzegel<br />

naar Oogfonds,<br />

Antwoordnummer 900,<br />

3500<br />

Stuur<br />

VB<br />

deze<br />

Utrecht<br />

bon in een<br />

envelop zonder postzegel<br />

naar Oogfonds,<br />

Antwoordnummer 900,<br />

3500 VB Utrecht


Advertentie<br />

Eerste Hulp Bij Ondertitels<br />

Ga naar<br />

vo-box.nl<br />

of bel<br />

015 262 59 55<br />

tv-ondertiteling<br />

met Vo-box<br />

tv-ondertiteling<br />

standaard<br />

Tot 2x grotere<br />

ondertitels op tv<br />

Super leesbaar<br />

met hoog contrast<br />

Vergoeding<br />

verzekeraar<br />

mogelijk<br />

Ook in combinatie<br />

met Go-box<br />

Liever de tv-ondertiteling<br />

laten voorlezen?<br />

Kies dan voor de Webbox,<br />

Go-box of Go-app.<br />

Solutions Radio. Specialist in gesproken informatie en tv-ondertiteling voor visueel beperkten

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!