Werken naar vermogen - De Zakenmarkt

dezakenmarkt.nl

Werken naar vermogen - De Zakenmarkt

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Arnhem | De Liemers | Doetinchem e.o.

Oplossingen voor

marketingcommunicatie

Verbaal Visuele Communicatie en Ulrich Agency

Female Business Association: Het netwerkevent voor vrouwelijke ondernemers

Positieve energie dankzij Peeters Trainingen

jaargang 3

mei/juni 2010

03


11

18

20

> 06 Ulrich Agency en Verbaal Visuele Communicatie

Oplossingen voor marketingcommincatie

> 11 Continu Detachering en Werving & Selectie

Arbeidsbemiddelaar bundelt krachten en voert

‘niet-goed-geld-teruggarantie’ in

> 12 ABAB Accountants

Female Business Association: Het netwerkevent voor

vrouwelijke ondernemers

> 16 Marlies van Wijhe

Zakenvrouw van het Jaar 2010

> 18 Peeters Trainingen

Positieve energie dankzij Peeters Trainingen in Duiven

16

In h o u d s o p g av e

Beveiliging 08

FlexBased levert internetoplossingen voor mkb en instellingen 15

Officieel startsein project BuitenkanZ 20

Administratie kantoor Oud in nieuw jasje 21

Vernieuwde Antonio maakt van objecten shining places 25

Netwerken 26

BTW Nederland, Adviseren is best, helpen is beter 27

Kort nieuws 29,30,32,33

Internetwijzer 34

Fotografie:

Verbaal Creatieve Communicatie

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o.

06

12

3


Pijlers nieuwe tijd:

Jaargang 3, nummer 3 2010

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders

in Arnhem | De Liemers | Doetinchem e.o.

De Zakenmarkt is een uitgave van

JEZ MEDIA SERVICES

Pinkslo 10

6923 CH Groessen

T: 0316 344960

F: 0316 340218

E: info@jezmediaservices.nl

I: www.dezakenmarkt.nl

Uitgever

Gerie Jansen

Redactie

Nico Dunnebier

Jan Klomp

Susan Swaters

Hanneke van Bladel

Heleen van der Maas

Evelien Nederhoed

Daan Appels

Liedy Bisselink

Fotografie

Jacques Kok

Vormgeving en opmaak

D-Graphic

www.d-graphic.nl

Druk

VDA-Groep

Frequentie

6x per jaar

Advertentie Exploitatie

JEZ MEDIA SERVICES

T: 0316 344960

Advertentie tarieven op

aanvraag verkrijgbaar of

op www.dezakenmarkt.nl

Abonnementen

Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip

ingaan. Abonnementsprijs € 45,- incl. BTW.

Verspreiding

De zakenmarkt Arnhem | De Liemers | Doetinchem

e.o. wordt verspreid onder bedrijven met

4 medewerkers of meer in de volgende plaatsen:

ARNHEM, BEMMEL, DIDAM, DOETINCHEM,

DOESBURG, DIEREN, DUIVEN, ELST, GROESSEN,

GIESBEEK, HETEREN, HUISSEN, OOSTERBEEK,

VELP, WESTERVOORT en ZEVENAAR.

Copyrights

Het auteursrecht op dit tijdschrift

en de daarin gepubliceerde artikelen wordt

door de uitgever voorbehouden. De uitgever kan

niet verantwoordelijk worden gesteld voor de

inhoud van de advertenties.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,

vermenigvuldigd of gekopieerd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

voorwoord

veilig en innovatief

De conjunctuurknik van afgelopen twee jaar heeft vele ondernemers doen beseffen

dat we op een kruispunt staan. Elke voorspelling berust op giswerk, maar het

staat wel vast dat de markt om lagere kosten vraagt. Het is ook een feit dat de

overheidsfinanciën onder grote druk staan door de hogere overheidsuitgaven om de

economie te ondersteunen. De staatsschuld is ruim gestegen en het duurt nog jaren om

die af te lossen. Daar komt nog bij dat de banken voorzichtig met leningen omgaan

waardoor veel ondernemingen grote moeite hebben om aan kredieten te komen. En

de vergrijzing betekent dat een kleiner aantal van de actieve bevolking een toenemend

aantal gepensioneerden moet ondersteunen.

Met dit gegeven kunnen we niet anders dan kiezen voor een route die leidt tot een

nieuwe manier van ondernemen waarbij innovaties en prestatieverbeteringen sneller

tot stand kunnen komen. Gelukkig leven we in een land waarin brede consensus

bestaat als het gaat om crisismaatregelen die de economie op korte termijn stimuleren

en op de lange termijn bijdragen aan duurzame economische groei. Nederland heeft

daarbij een goede uitgangspositie om zijn rol in de snel veranderende wereld te kunnen

versterken. Een strategische ligging, een goed opleidingsniveau en sterke economische

sleutelgebieden.

Onze regio en omgeving hebben een vooraanstaande plaats in dit geheel. Dit betekent

volop ruimte om tijdens de crisis te kunnen blijven ondernemen en innoveren. Daarom

heeft De ZakenMarkt afgelopen jaren platform gegeven aan creatieve ondernemers die

zich richten op samenwerken en de menselijke maat. Neem bijvoorbeeld Marlies van

Wijhe, zakenvrouw van het jaar 2010. Zij kreeg haar titel onder meer door het toepassen

van duurzaamheid en innovatie. Zie het artikel in dit blad.

Duidelijk is wel, dat het ondernemers-elan op alle gebieden ondersteunt moet

worden. Juist ook op het terrein van veiligheid. Uit onderzoek komt naar voren

dat ondernemers die zich onveilig voelen,

minder investeren en zelfs hun bedrijf

sluiten. Het Ministerie van EZ heeft om

deze reden voor de kleine ondernemers de

subsidieregeling ‘Veiligheid Kleine Bedrijven’

(VKB) ingesteld. Eerdere ervaringen hebben

geleerd dat er vooral bij MKB-bedrijven nog

veel te verbeteren valt. Dit wordt ook door de

betrokken ondernemingen onderkend. Maar

de professionele beveiligingsbedrijven staan

altijd klaar voor adviezen, zoals blijkt uit een

artikel in deze uitgave van De ZakenMarkt.

Veilig en innovatief ondernemen vormen

ongetwijfeld krachtige pijlers in deze nieuwe tijd.

Gerie Jansen

Uitgever De ZakenMarkt

Arnhem | De Liemers | Doetinchem e.o.

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o.

5


6

coverstory marketingcommunicatie

Ulrich Agency en Verbaal Visuele Communicatie

Creativiteit in dienst van

effectieve

marketingcommunicatie

Naamsbekendheid kan essentieel zijn voor de levenskansen van een bedrijf. Iedere ondernemer

weet dat. Maar de budgettaire mogelijkheden om reclame te maken zijn niet onuitputtelijk en

evenmin constant. En toch wil je dat opdrachtgevers je weten te vinden zodra ze (weer) van plan

zijn om te investeren in nieuwe activiteiten. Hoe krijg je voor elkaar dat ze dan in eerste instantie

denken aan jouw producten of diensten? Niek Ulrich en Edwin Verbaal lossen dit vraagstuk op.

Creatief, multidisciplinair en op een manier die vanuit kostenoogpunt zeer interessant is.

Compleet

Ulrich Agency BV en Verbaal Visuele Communicatie BV zijn twee aparte

bedrijven, die samenwerken wanneer de commerciële communicatie

van een opdrachtgever dat vereist. ‘Samen kunnen we bedrijven alles

bieden wat daarvoor nodig is,’ zegt Edwin Verbaal. ‘ Als dat in de

situatie logisch is, leveren we het totale pakket aan tekst, concept en

beeld.’ Niek Ulrich: ‘Door de minimale overhead kunnen we dat ook

waarmaken tegen concurrerende tarieven. Verbaal heeft alles in huis

op de gebieden van grafische vormgeving, fotografie, beeldresearch,

illustratie, het maken van websites en film. Als ik naar mijn eigen

ervaring kijk: sinds de jaren tachtig schrijf ik over bijna elk onderwerp en

voor elke branche.’

Apart of samen

De kracht van Ulrich Agency ligt onder meer in de veelzijdigheid,’ vindt

Edwin Verbaal. ‘Uiteraard heeft Ulrich veel ervaring met reclameteksten

en journalistieke producties. Maar in de afgelopen jaren deden ik en

anderen een breder beroep op zijn creativiteit. We raakten gezamenlijk

betrokken bij conceptontwikkeling voor marketingcommunicatie,

waaronder het bedenken van overkoepelende ideeën voor alle

reclame-uitingen van klanten. Ook werkten we aan scenario’s voor

films, die mijn bedrijf realiseerde met op projectbasis aangetrokken

acteurs, cameralieden en andere professionals.’ ‘Natuurlijk kun je bij

ons terecht voor alleen een tekst of logo,’ zegt Niek Ulrich. ‘Je zit dus

niet per se vast aan de combinatie Ulrich-Verbaal. Soms is alleen een

tekst nodig, of alleen maar beeld. Dus uiteraard nemen we ook apart

v.l.n.r. Edwin Verbaal en Niek Ulrich

Ulrich Agency BV – tekst en concept

Passavantlaan 54

6821 JK Arnhem

T 026-4453743

Ulrich.agency@gmail.com

www.ulrichagency.com

coverstory marketingcommunicatie

klanten voor onze rekening. Het is alleen wel zo, dat onze combinatie in

veel gevallen doeltreffend en budgettair aantrekkelijk blijkt.’

Focus

‘Ulrich en Verbaal kunnen – als de klant dat wil – moeiteloos het hele

circus organiseren, maar de beide bedrijven zelf blijven betrekkelijk

kleinschalig. Ulrich Agency BV zal voorlopig een eenmansbedrijf blijven.

Binnen Verbaal Visuele Communicatie BV werken alleen mensen die

direct op creatief niveau functioneren. Inclusief directeur Verbaal komt

het neer op vijf mensen. ‘Juist met die compacte en directe structuur

bedienen we opdrachtgevers optimaal,’ vindt hij ‘Want om die creativiteit

draait het uiteindelijk’. ‘Dat is nu precies wat opdrachtgevers van ons

verwachten. Zij willen ideeën en oplossingen waarmee zij voor het

voetlicht komen, niet meer en niet minder. Daar ligt dan ook onze focus.’

Verbeeldingskracht

Klanten die met Ulrich en Verbaal in zee gaan, krijgen een full service

reclamebureau zonder de kosten die daar doorgaans mee gemoeid

zijn. Niek Ulrich: ‘De klant betaalt voor wat wij leveren, meer niet. Bij

onze tarieven hoeven we namelijk geen rekening te houden met een

zware overhead. Het belangrijkste bedrijfskapitaal zit in mijn hoofd. Bij

Ulrich Agency kun je terecht voor iedere tekst, voor ieder specialisme.’

‘Dat is de kern van ons verhaal,’ benadrukt Edwin Verbaal. ‘Onze

kracht schuilt in ideeënrijkdom en verbeeldingskracht. Daarmee zorgen

wij ervoor dat je gezien wordt!’

Verbaal – Visuele Communicatie BV

Hoofdstraat 18

6881 TH Velp

T 026-4433387

info@verbaal.nl

www.verbaal.nl

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o. Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o. 7


eveiliging

Steeds meer grip op criminaliteitsbestrijding

Veilig ondernemen noodzaak

Het bedrijfsleven loopt veel schade op als gevolg van criminele activiteiten. Daarbij gaat het om

zaken als vernieling, inbraak, fraude, bedreiging en beroving. En ook de steeds weer opduikende

Internet-criminaliteit voegt zich bij dit rijtje. De enorme schade gaat niet alleen ten koste van de

onderneming, maar heeft daarnaast nadelige invloed op de groei van de economie. We hebben dus

te maken met een groot maatschappelijk probleem. Veilig ondernemen staat daarom volop in de

belangstelling. Prominent hierin staan - naast de overheidsorganisaties - honderden particuliere

beveiligingsbedrijven waarin gezamenlijk meer dan 30.000 beveiligers actief zijn. Bedrijfsbeveiliging

is veelal een kwestie van lange adem. Maar er groeien duidelijk resultaten. Mede dankzij nieuwe

technische mogelijkheden en toenemende samenwerkingsverbanden tussen overheden, ondernemers

en beveiligingsbedrijven komt er steeds meer grip op de criminaliteitsbestrijding.

Criminaliteit tegen ondernemingen kent vele verschijningsvormen.

Sommige vormen zijn duidelijk zichtbaar, zoals verduistering,

roofovervallen of ladingdiefstal. Andere zijn meer verborgen, zoals

financiële fraude of afpersing. De aanpak van criminaliteit tegen

het bedrijfsleven is en blijft dan ook een speerpunt. De afgelopen

jaren zijn door het bedrijfsleven vele miljoenen euro’s besteed aan

allerlei preventieve maatregelen. Ruim driekwart van de bedrijven

en instellingen treft maatregelen ter voorkoming van criminaliteit.

Maar een groot deel laat dus wel verstek gaan. Deze zogenoemde

‘free-riders’ zijn kennelijk niet bereid om zich in te spannen voor het

gezamenlijk deelnemen aan preventieve maatregelen op bijvoorbeeld

bedrijventerreinen. Ondertussen profiteren zij daar wel van. Er valt dus

zeker nog heel extra winst te behalen in de tempering van criminaliteit.

Kostenpost

Criminaliteit vormt voor ondernemers een groot probleem en een forse

kostenpost. In sommige gevallen bedreigt de criminaliteit zelfs de

continuïteit van de onder neming. Naast de financiële consequenties

mag de emotionele schade niet vergeten worden. Bedreiging of

daadwerkelijk geweld hebben grote impact op medewerkers.

Ziekteverzuim en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid kunnen het

gevolg zijn en nieuw personeel is wellicht lastig te werven. Dit betekent

opnieuw een flinke aderlating voor de ondernemer.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Een hulpmiddel om samenwerking tussen ondernemers, gemeente,

politie en vaak ook de brandweer te faciliteren is de methode van het

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit keurmerk wordt beheerd

door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in

Den Haag. Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor deze

certificeringsregeling in aanmerking als zij een aantal structurele

maatregelen op het gebied van veiligheid treffen.

Simpel en doeltreffend

De KVO-methode is even simpel als doeltreffend. Een voorwaarde

om ermee te kunnen starten is dat er voldoende overeenstemming is

bij ondernemers en andere betrokkenen en dat zij bereid zijn samen

te werken aan het veiliger maken van het ondernemen. Door de

onveiligheid in en rond bedrijven terug te dringen, wordt het voor ondernemers

prettiger om zaken te doen en verbeteren hun bedrijfsresultaten.

Een verbeterd ondernemersklimaat zorgt vervolgens voor een meer

aantrekkelijk woon-, werk- en leefomgeving.

Toenemende veiligheid

Op bedrijventerreinen en winkelgebieden die zijn voorzien van het

keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) neemt de veiligheid toe. Dat blijkt

uit een onderzoek naar ervaringen van ondernemers met het keurmerk.

Het aantal ondernemers dat slachtoffer wordt van criminaliteit neemt

na de invoering – zo’n 10 jaar geleden - van het keurmerk aanzienlijk

af. Ook de veiligheidsgevoelens verbeteren door het keurmerk, zowel

op bedrijventerreinen als in winkelgebieden. Ondernemers ervaren dat

samenwerken aan veiligheid effectiever is dan dat iedere ondernemer

individuele maatregelen neemt. Ook geven zij aan tevreden te zijn

over het keurmerk maar dat er in de samenwerking, communicatie en

afstemming nog winst valt te behalen. Het Verbond van Verzekeraars

adviseert haar leden om 10 procent korting op premies te geven

aan bedrijven die deel uitmaken van een gecertificeerd KVO-project.

In hoeverre dit advies in de praktijk wordt gevolgd is overigens niet

precies te bepalen.

In het bedrijfsplan

Voor een aantal bedrijven is veilig ondernemen nog te veel een ‘extra’

activiteit ten opzichte van de core-business. Gelet op het relatief

jonge bestaan van veilig ondernemen is dit overigens te verklaren.

Het betekent echter wel dat aanvullende inspanningen nodig zijn om

veilig onder nemen breed te kunnen settelen. Ondernemers kunnen er

hun voordeel mee doen als zij het begrip ‘veiligheid’ onderdeel van de

bedrijfsvoering maken. Met andere woorden: veiligheid verdient een

stevige plaats in het bedrijfsplan. Neem bijvoorbeeld de inrichting en

beveiliging van het bedrijfspand en ook de training van personeel.Veilig

ondernemen begint dus bij de ondernemer zelf. Met relatief eenvoudige

en goedkope handelingen kan al snel een meer veilige omgeving

ontstaan waardoor criminelen minder kans krijgen. Veilige panden en

goed gescreend en getraind personeel dragen hieraan bij.

Wat brengt de toekomst?

Hoe zal veilig ondernemen zich gaan ontwik kelen? De huidige sociaalmaatschappelijke

en economische problemen zullen een belangrijke

invloed hebben. Een langdurige periode van economische voorspoed

in combinatie met de vergrijzing (Pensioengolf!) zal er bijvoorbeeld toe

kunnen leiden dat de werkloosheid tot een ongekend laag niveau daalt.

De koopkrachtstijging die hiermee gepaard gaat, leidt vervolgens tot

een spectaculaire afname van de criminaliteit tegen bedrijven. Maar

net zo goed kan de economische ontwik keling tegenvallen en loopt de

werkeloosheid op. In combinatie met een hardere samenleving - waarin

het vooral ‘ieder voor zich’ is - zou dat kunnen leiden tot juist veel

meer criminaliteit. De vraag is dan hoe bedrijven hierop zullen inspelen.

Zetten zij in op slimme technologie, van beveiliging van producten

tot geavanceerde systemen van cameratoezicht? Accepteert de

samenleving dit? Betekent dit het definitieve einde van de kleine

zelfstandigen die al deze investeringen niet kunnen betalen? Of gaan

de bedrijven juist niet het technologische pad op en kiezen zij in een

steeds harder wordende maatschappij voor gewapende bewakers?

De vraag is ook wat toekomstige ontwikkelingen betekenen voor het

beleid en de positie van de steden. Zullen de steden die erin slagen

veilig ondernemen tot kunst te verheffen met kop en schouders gaan

uitsteken boven de achterblijvers en daarvan de economische vruchten

plukken? Zullen bedrijven zich bij voorkeur in die veilige gebieden gaan

vestigen? Of zal de beleidsconcurrentie juist worden gedempt door

landelijk beleid?

Overvallen

Na een langdurige periode van daling, is het aantal overvallen in

2008 en 2009 Weer toegenomen. Om deze ontwikkeling te keren is

samenwerking tussen private en publieke partijen cruciaal. In diverse

politieregio’s zijn in aanvulling op de gangbare opsporingsmethoden

maatregelen genomen om de pakkans aanmerkelijk te vergroten.

Het gaat dan onder meer om het in beeld houden en volgen van

overvallers, de inzet van DNA-spray en GPS-alarmering en de

toepassing van automatische nummerbordherkenning. In oktober 2009

is de Taskforce Overvallen geïnstalleerd. De Taskforce monitort de

ontwikkelingen in de overvalcriminaliteit en formuleert maatregelen voor

beveiliging

een integrale aanpak van overvallen (gericht op preventie, repressie

en nazorg), waarbij gemeenten een regierol hebben. Hiertoe worden

landelijke en regionale bijeenkomsten georganiseerd. De eerste

landelijke bijeenkomst vond begin februari 2010 plaats. De regionale

bijeenkomsten zijn vanaf april van dit jaar gestart. De Taskforce is vorig

jaar een fenomeen-onderzoek gestart naar de overvalproblematiek.

Preventie

Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat goede resultaten

zijn geboekt. Om bedrijven ook in de komende jaren te stimuleren

preventiemaatregelen te treffen, hebben Justitie en met het Ministerie

van Economische Zaken middelen vrijgemaakt om de subsidieregeling

‘Veiligheid Kleine Bedrijven’ tot en met 2011 te continueren. Om de

veelvoorkomende criminaliteit tegen ondernemingen - in het bijzonder

de overvallen -verder terug te dringen, blijft een integrale aanpak van

preventie en repressie nodig. Daarbij werken publieke partijen samen

met brancheorganisaties en particuliere ondernemingen.

Hightech-preventie

De praktijk van Veilig Ondernemen is tegenwoordig geen kwestie

meer van wat extra sloten op de deur en een aantal camera’s. Steeds

vaker wordt technisch vernuft ingezet. Denk aan DNA-douches tegen

overvallen en inbraken, camera’s waarvan de beelden direct op internet

te zien zijn en speciale apparaatjes waarmee gestolen goederen

kunnen worden getraceerd. Het kabinet trekt in de periode 2010-2012

in totaal 50 miljoen euro uit voor subsidies aan ondernemers die

hightech-veiligheidsmethoden ontwikkelen.

Rol beveiligingsbedrijven

Beveiligen is een vak. De professionals van de beveiligingsbedrijven

kunnen terugzien op brede en langdurige praktijkervaring. Zij zijn in

staat om een perfecte analyse te maken van alle risico’s, óók die op het

Internet. Zo krijgt de ondernemer inzicht in specifieke preventie die aan

de strengste eisen kan voldoen. Veilig kunnen ondernemen betekent

ongetwijfeld een beter bedrijfsresultaat. De goed opgeleide specialisten

van de beveiligingsbedrijven vormen een vertrouwde partij die de

bedrijfsvoering de meest actuele zekerheden kan bieden.

8 Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o. Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o. 9

Fotografie: Gerth van Roden


PAKKETDIENSTEN:

Wij vervoeren al uw zendingen, groot of

klein.

Uw pakket wordt bezorgd zoals

u dat wenst.

Wij behandelen uw zending met zorg en

respect.

Wij bezorgen dagelijks in

opdracht van TNT.

Willems Verspreidingen

‘t Holland 10a

6921 GW Duiven

T 0316-262263

info@willemsverspreidingen.nl

www.willemsverspreidingen.nl

7 dagen per

week /

24 uur per dag

Eén aanspreekpunt

bedrijfsreportage

Arbeidsbemiddelaar bundelt krachten en voert ‘niet-goed-geld-teruggarantie’ in

Zakendoen met Continu biedt

driedubbele zekerheid

Kandidaten en bedrijven met elkaar verbinden via detachering of werving en selectie. Daar maakt

Continu dagelijks met hart en ziel werk van. Continu vervult daarmee al vijftien jaar lang een

toonaangevende rol in de bouw, de industrie en in office management. “Hollands ondernemerschap

staat in ons DNA gegrift.”

Continu verkoos niet voor niets de molen tot het nieuwe logo van de

organisatie. Deze molen symboliseert het ‘Hollandse ondernemerschap’,

tekenend voor de mentaliteit van Continu. “We staan voor passie,

gedrevenheid en resultaat, maar we staan voor alles met beide benen op

de grond. Geen fratsen. We doen wat we zeggen en omgekeerd”,

zo vat Ramses Peppinck, vestigingsmanager van de locatie Arnhem,

de oer-Hollandse handelsgeest die het bedrijf kenmerkt kort samen.

Aanleiding voor de invoering van het beeldmerk is de recente

samenvoeging van Continu Engineering, DTI Engineering en Continu Office

onder de naam Continu (zie kader).

Peppinck: “We hebben onze krachten gebundeld om onze

opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn. Het grote voordeel

is dat zij nu één aanspreekpunt hebben voor al onze diensten. We zijn

daarmee klaar voor de toekomst en die van onze opdrachtgevers.”

Continu telt zo’n honderd medewerkers en heeft behalve in Arnhem

vestigingen in Almelo, Amsterdam, Breda, Eindhoven, Maastricht,

Rotterdam en Utrecht.

Drie garanties

Tegelijk met het nieuwe logo introduceert de arbeidsbemiddelaar drie

garanties die baanbrekend genoemd mogen worden in de branche

voor detachering en werving en selectie. Alle kandidaten die Continu

bemiddelt, leggen een erkende profieltest af. “Onze kandidaten voor

de techniek, de bouwsector of een kantoorfunctie zijn uit het juiste

Ramses Peppinck, vestigingsleider Arnhem

hout gesneden. Zorgvuldig geselecteerd. En met een cv dat aansluit

op de behoefte van de opdrachtgever. Vanzelfsprekend kan hij of zij

rekenen op een testprofiel van de kandidaten die op gesprek komen.

Ook vragen we als dat mogelijk is de benodigde referenties op. Is een

opdrachtgever niet overtuigd of tevreden? Dan gelden de voorwaarden

van onze ‘niet-goed-geld-teruggarantie’.”

Altijd de juiste mensen

De naam Continu is nieuw, de bedrijven daarachter bewijzen echter al

sinds 1995 hun bestaansrecht op het gebied van detachering en werving

en selectie. Detachering is daarbij de kernactiviteit van Continu. Peppinck:

“Onze oplossingen voor detachering hebben een gemeenschappelijke

noemer: een gedurfde aanpak, daadkracht en integriteit. Zo maken

we onze belofte ‘altijd de juiste mensen’ waar.”Continu heeft een

uitgebreid netwerk met professionals in de techniek, de bouwsector of op

administratief, commercieel, financieel en secretarieel gebied. “Hoofddoel

is kandidaten en bedrijven met elkaar te verbinden. We streven altijd naar

een vast dienstverband op korte of lange termijn. Voorop staat echter

dat onze kandidaten plezier hebben in hun werk. Daar plukken onze

opdrachtgevers de vruchten van.”

Continu Detachering en Werving & Selectie

Mr. B.M. Teldersstraat 11a

6842 CT Arnhem

026 – 442 30 50

arnhem@continu.nl

www.continu.nl

Continu Engineering, DTI Engineering en Continu Office bieden sinds

mei hun diensten aan onder de naam Continu. Continu Engineering

is al sinds 1995 actief als arbeidsbemiddelaar op midden- en hoger

kaderniveau in de bouwbranche. Kleinschalig en regionaal in Geldrop

gestart, groeide het bedrijf uit tot gerenommeerde, landelijke partij op

de bouwkundige en civieltechnische arbeidsmarkt. DTI Engineering

bemiddelt sinds 2004 MBO-, HBO- en universitair opgeleide

vakspecialisten in de disciplines werktuigbouwkunde, elektrotechniek en

installatietechniek. Vier jaar geleden startte Continu Office als intermediair

voor kantoorpersoneel. Met deze strategisch krachtenbundeling biedt

Continu opdrachtgevers een totaalpakket aan diensten.

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o.

11


fotografie: Louk Heimans

12

netwerken

Female Business Association: Het netwerkevent voor

vrouwelijke ondernemers

‘Samenwerken werkt,

Crista Hendriksen

ABAB Accountants

doe er je voordeel mee’

Sjoukje de Vries

Landgoed Hotel

Restaurant Groot

Warnsborn B.V.

Anouska Geurtsen

ABAB Accountants

Ria Spanbroek

Modevakschool &

Atelier Ria

Veel ondernemers ontdekken de mogelijkheden van netwerken.

De laatste jaren zijn er diverse vrouwennetwerken in het leven

geroepen. Het onlangs opgerichte Female Business Association

is niet zomaar een netwerk voor vrouwen. De kracht van Female

Business Association, kortweg FBA genoemd, is namelijk

relatiemanagement, oftewel het onderhouden en uitbouwen

van bestaande relaties. Mede-oprichtster, en relatiemanager bij

ABAB Accountants BV, Crista Hendriksen ondervond gedurende

haar loopbaan dat er maar weinig vrouwen aanwezig waren bij

de netwerkevents die zij bezocht. Ook haar collega’s, juriste

Gaby Ratering en personeelsmanager Corry Verhoeven, hadden

dezelfde ervaring met netwerken. Gezamenlijk besloten ze een

plan te ontwikkelen voor een geheel nieuw vrouwennetwerk.

Samen met accountsecretaresse en mede-initiatiefneemster

Anouska Geurtsen heeft Crista het plan uitwerking gegeven.

Balans

“Vaak was ik de enige vrouw tijdens netwerkbijeenkomsten. Waarom? Omdat de onderwerpen

meestal toegespitst zijn op mannen en ook de sprekers veelal mannen zijn. Ik vond dat er een

nieuw netwerk moest komen. Een netwerk specifiek gericht op vrouwen. Vrouwen zijn namelijk

veel meer met gedrag bezig; de balans vinden tussen werk en privé. Female Business Association

is echter meer dan een vrouwennetwerk. Het uitgangspunt van FBA is namelijk dat er vier maal per

jaar een bijeenkomst georganiseerd wordt waarbij een inspirerende spreker een specifiek thema

aansnijdt. We wisselen kennis uit, ondernemen interessante activiteiten en er is gelegenheid om

te netwerken. De bijeenkomst wordt vaak gecombineerd met een bedrijfsbezoek aan één van

de deelneemsters.”, legt Crista uit. 19 april vond de eerste bijeenkomst van FBA plaats. Deze

samenkomst werd zeer positief ontvangen. “We hebben een bezoek gebracht aan Landgoed

Hotel Restaurant Groot Warnsborn in Arnhem waarvan deelneemster van FBA, Sjoukje de Vries,

de eigenaresse is. Spreker, Claudy Voskens van Puur Structuur, een bedrijf dat gespecialiseerd

is in zakelijk organiseren, sprak over het structureren van de inhoud van je handtas. Je tas zegt

namelijk iets over je persoonlijkheid. Bovendien kun je het aanbrengen van structuur in je tas ook

doorvoeren naar het dagelijks leven, zowel privé als zakelijk.”, aldus Crista.

Juiste combinatie

De onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten van FBA aan bod komen worden niet zonder

reden gekozen. Crista legt uit: “We vinden het belangrijk om een onderwerp te belichten dat op

dat moment speelt en daarbij het formele met het aangename te combineren. Hoe de volgende

bijeenkomsten eruitzien? Dat blijft nog even een verrassing. FBA streeft bovenal naar een zo

Corry Verhoeven

ABAB Salaris-en

Personeelsdiensten

Ineke Janssen

netwerken

gevarieerd mogelijk programma. Neem nou vermogensbeheer en financiële zaken. We merken

dat bij veel vrouwelijke ondernemers hier maar weinig over bekend is; de thema’s niet echt

leven. Dit zijn dan ook voorbeelden van onderwerpen die we tijdens één van onze volgende

bijeenkomsten zullen belichten. Vervolgens kunnen de deelnemers hun ervaring en kennis op dit

gebied met elkaar delen. De eerstkomende samenkomst zal donderdag 17 juni plaatsvinden.

Het zal zeker de moeite waard zijn om hieraan deel te nemen.”

Spil

De deelneemsters van FBA zijn afkomstig uit diverse branches. Er zijn vrouwen die werken

in de horeca, grondverzet- en aanneming, detailhandel, agrarische sector en de zakelijke

dienstverlening. Maar één ding hebben zij gemeen. “De vrouwen zijn allemaal ambitieus

en daarnaast een belangrijke spil binnen de onderneming waar zij werken. Dit kan een

managersfunctie zijn, maar het kan ook zo zijn dat de deelneemster eigenaresse van het

bedrijf is. Wat het werkgebied van FBA is? In eerste instantie opereert het netwerk regionaal,

maar inmiddels is er ook een vrouwelijke onderneemster uit regio Venlo bij gekomen. In

feite opereert FBA in het gebied waar ook ABAB Accountants BV werkzaam is; Midden- tot

Zuid-Nederland. De groep deelneemsters wordt bewust klein gehouden. Er is plaats voor

circa twintig deelneemsters. Wanneer het gezelschap te groot is, worden mensen namelijk

beperkt in hun communicatie. ‘Laat een ander maar praten’, wordt er al snel gedacht. En dat

is natuurlijk niet de bedoeling. Iedereen moet de ruimte krijgen om te spreken. Dat is de kracht

van FBA.”, aldus Crista.

Succesvol ondernemen

Relatiemanagement is volgens Crista een onmisbare factor binnen netwerken. “Om succesvol

te ondernemen is het belangrijk om de juiste mensen om je heen te hebben. ABAB Accountants

BV werkt bijvoorbeeld met relatiemanagers, oftewel sparringpartners voor ondernemingen.

Relatiemanagers staan iedere ondernemer met raad en daad bij op uiteenlopende gebieden van

bedrijfsvoering. Tussen talrijke bedrijven, klanten van ABAB, bestaan raakvlakken. Raakvlakken

waarvan de ondernemers zelf niet op de hoogte zijn. Wij kunnen het bekende met het

onbekende mixen en ondernemers met elkaar in contact brengen. En dat is niet het enige wat

ABAB Accountants BV voor de deelneemsters van Female Business Association kan betekenen.

Ook zorgt het accountantskantoor voor de nodige promotie.”

Aanmelden

U kunt zich inschrijven op het netwerkevent van donderdag 17 juni aanstaande. Neem contact

op met Anouska Geurtsen, accountsecretaresse ABAB Accountants BV, om de mogelijkheden

te bespreken. Let op: er zíjn slechts een beperkt aantal deelnemersplaatsen. De kosten

voor vier bijeenkomsten bedragen € 150. Per bijeenkomst bedragen de kosten € 50 . De

genoemde tarieven zijn exclusief btw.

anouska.geurtsen@abab.nl - (026) 339 67 32

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o. Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o. 13

Jos Janssen

Zitspecialist

Joke Bentvelzen

JB Matricaria

Linda Kranen

Bouwgroep Kranen B.V.

Gaby Ratering

ABAB

Belastingadviseurs &

Juristen

Willeke Pieters

Apollo Wouters B.V.

Norma Hochstenbach

Saartje Styling

Decorateurs

Anneke Koster

Landbouwloonbedrijf

Dorus Daamen B.V.


www.dakpancoating.nl

Reinigen

Antimosbehandeling

Impregneren

Coaten

Aanvullende

dakwerkzaamheden

Schoorsteenrenovatie

5 jaar fabrieks -

garantie op coating

dakcoating

leverbaar in

16 kleuren

Ronald Gerressen Dienstverlening B.V.

Tel: 0316-265672 • Fax: 0316-285261

Postbus 240 • 6920 AE Duiven

E-mail: info@ronaldgerressen.nl

www.ronaldgerressen.nl

FlexBased BV

Voltastraat 96

7006 RW Doetinchem

(0314) 37 60 69

info@flexbased.nl

www.flexbased.nl

bedrijfsreportage

FlexBased levert internetoplossingen voor mkb en instellingen

‘Gebruik van internet

optimaliseren’

Aan het roer van het jonge internetbedrijf FlexBased B.V. uit Doetinchem staat

René Werkman. Hij wil ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf helpen

bij het gebruik van het internet. FlexBased levert niet alleen maatwerk maar

probeert ook onderscheidend te zijn met nieuwe technieken. ‘We geven een

gedegen en eerlijk advies en komen met een klantgerichte oplossing.’

Producten en diensten van FlexBased

• Websites

• Webshops

• Content Management Systeem (CMS)

• Online work

• Online business

• Maatwerkoplossingen

• Softwareontwikkeling

• Search Engine Optimalisation (SEO)

Directeur/eigenaar René Werkman (37) startte november 2008

internetbedrijf FlexBased in Doetinchem. Daarvoor was hij tien jaar in

dienst bij communicatie productiebedrijf Preduxion, waar hij ICT en

internet beheerde. Om deze afdeling duidelijker te kunnen profileren,

besloot Werkman voor zichzelf te beginnen. Zijn achtergrond is grafisch

vormgever en systeembeheerder. Werkman heeft één medewerker in

dienst en een stagiair.

“We zijn met een klein, professioneel en enthousiast team. Daardoor

zijn we zeer flexibel en kunnen we op een creatieve manier maatwerk

leveren. We brengen de wensen van het bedrijf in kaart en gaan de

informatie inzichtelijk maken. Dit kan via het opzetten van een website

maar ook door bestaande websites te vernieuwen en de ondernemer

te ondersteunen bij het gebruik ervan. De service houden we dan ook

in eigen beheer.”

Efficiënte bedrijfsvoering

FlexBased ontwikkelt producten die de bedrijfsvoering van bedrijven en

instellingen vergemakkelijkt en die een bijdrage leveren aan een grotere

efficiëntie. Werkman geeft als voorbeeld een recent gemaakt online

programma voor prestatiemanagement. De software is bedoeld voor

consultants die bedrijven begeleiden en met behulp hiervan de interne

processen kunnen vastleggen, meten en vervolgens rapporteren. Ook

noemt Werkman de website van de glasverzekering. Hierbij gaat het

om een samenwerkingsverband van glasherstellers in heel Nederland.

FlexBased heeft een rapportage- en factureringssysteem ontwikkeld

waarmee elke glashersteller snel en betrouwbaar zijn opdracht kan

administreren. “Voorheen moest de glashersteller de rapportage van

de schade handmatig invoeren. Nu gaat dat via een geautomatiseerd

systeem en kan hij er bij elk schadegeval gebruik van maken.”

Tevens heeft FlexBased een opmaak- en bestelsysteem voor bus- en

taxireclame ontwikkeld.

Onderscheid

In het enorme aanbod van internetbedrijven weet FlexBased zich

staande te houden door zich te onderscheiden. Werkman: “We

geven een eerlijk en transparant advies. We hanteren geen standaard

procedures, maar leveren maatwerk. Onze passie en knowhow van

nieuwe technieken geven voor de klant de doorslag.” Werkman noemt

als voorbeeld een dynamische website. “Aan een website zou je

bijvoorbeeld een persoonlijke videoassistent kunnen toevoegen, die

de bezoeker naar de verschillende onderdelen brengt. Op deze manier

kun je beter op de doelstelling van de website inspelen en de site krijgt

hierdoor een extra toegevoegde waarde.”

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o.

15


16

zakenvrouw van het jaar

Zakenvrouw van het Jaar 2010:

“Familiebedrijf en maakindustrie

onvoldoende op waarde

geschat in Nederland”

zakenvrouw van het jaar

“Het familiebedrijf is voor de werkgelegenheid en economische waarde veel belangrijker voor

Nederland dan men denkt en verdient meer waardering en ondersteuning op maat. Dit geldt ook

voor de maakindustrie, waar een belangrijk deel van de technologische vernieuwing vandaan komt.”

Dit stelt Marlies van Wijhe (44), Algemeen Directeur van Van Wijhe Verf B.V., producent van de

verfmerken Wijzonol Bouwverven en Ralston. Ze is maandag 29 maart uitgeroepen tot Zakenvrouw

van het Jaar 2010. Van Wijhe grijpt haar titel en bijbehorende extra zichtbaarheid aan om zowel de

kracht van haar eigen bedrijf, als ook die van het familiebedrijf en de maakindustrie op de kaart te

zetten. Dit doet ze in combinatie met de onderwerpen duurzaamheid en innovatie.

Overwinning

De uitreiking vond plaats op kasteel de Wittenburg in Wassenaar, door

mevrouw Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer. Marlies van

Wijhe ziet de prestigieuze Prix Veuve Clicquot, zoals de prijs ook wordt

genoemd, als een regelrechte overwinning voor het familiebedrijf, de

maakindustrie, duurzaamheid en innovatie. Allemaal zaken waar zij zich

al langere tijd hard voor maakt.

Nog te vaak worden het familiebedrijf en de maakindustrie in Nederland

volgens Van Wijhe onvoldoende op hun economische waarde geschat.

“Duurzaamheid en innovatie spelen een veel grotere rol dan men denkt.

Ook bij ons,” aldus Van Wijhe. “Ik zal dit jaar in eigen persoon zoveel

mogelijk uitdragen en aantonen dat familiebedrijven helemaal geen

teruggetrokken bedrijven zijn en dat we, gezien het nationale belang van

het familiebedrijf en de maakindustrie, deze veel meer moeten koesteren.”

Familiebedrijf

Ruim tweederde van de bedrijven met personeel in ons land is een

familiebedrijf. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de helft van het

Bruto Nationaal Product en voor 44% van de werkgelegenheid.

Maar liefst 4,3 miljoen mensen werken voor een familiebedrijf (bron:

Nyenrode, januari 2010). Marlies van Wijhe: “Wij zijn aangesloten

bij FBNed, een inspirerend netwerk van 100 familiebedrijven. Hier

bedraagt de gemiddelde leeftijd van de aangesloten bedrijven 93

jaar. We kunnen dus gerust stellen dat de Nederlandse industrie en

economie al vele tientallen jaren kunnen terugvallen op de kennis en

het ondernemerschap die in deze bedrijven aanwezig zijn. Tweederde

van de bedrijven wordt al door de derde generatie gerund. Zij zijn dus

een stabiele factor voor de samenleving.”

Maakindustrie

De Zakenvrouw van het Jaar 2010 maakt zich ronduit zorgen over het

behoud van de maakindustrie in Nederland. De overheid moet volgens

haar constructieve signalen afgeven om het ondernemersklimaat voor

de maakindustrie aantrekkelijk te houden. “Er zijn in Nederland heel

veel mooie bedrijven in de maakindustrie. Deze bedrijven zijn continu

bezig met innovatie en investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dit

alles blijft helaas nog teveel onderbelicht en de maakindustrie wordt

door de overheid eerder tegengewerkt dan gestimuleerd. Nieuwe

vestigingslocaties zijn aan ontelbare regels gebonden en bestaande

locaties komen klem te zitten doordat gemeenten de bebouwing veel te

dicht bij bedrijven projecteren. Zij kunnen daarna geen kant meer uit.”

De prijs

De titel “Zakenvrouw van het Jaar” is de prestigieuze jaarlijkse prijs

waarmee een succesvolle vrouw wordt onderscheiden. De prijs

wordt ook wel “de Prix Veuve Clicquot” genoemd en is onder meer

toegekend aan Marlies van Wijhe vanwege de succesvolle focus van

haar bedrijf op duurzaamheid en innovatie. Marlies is een vrouw op een

belangrijke positie in het mannenbolwerk van de verfindustrie en ze

geeft leiding aan een financieel gezond familiebedrijf. Deze feiten zijn in

de verkiezing meegewogen. De Prix Veuve Clicquot wordt in 15 landen

uitgereikt en bestaat in Nederland sinds 1981.

Wijzonol Bouwverven

Van Wijhe Verf B.V. is een familiebedrijf pur sang, opgericht in 1916,

gevestigd te Zwolle. Er werken 215 medewerkers. Vanaf de overname

in 2000 door Marlies van Wijhe, heeft Van Wijhe Verf B.V. een gezonde

groei doorgemaakt. Het ontwikkelt, produceert en levert decoratieve

en beschermende verfproducten voor de professionele schilder- en

timmerbedrijven en de consument en is met het merk Wijzonol

Bouwverven de derde aanbieder op de Nederlandse markt. De

producten worden in geheel Nederland geleverd via een professioneel

netwerk van onafhankelijke en eigen groothandelsbedrijven.

Ralston is het exportmerk met een vergelijkbaar assortiment verven

voor de professionele verwerker in 25 landen in Europa, Amerika

en Azië. Daarnaast ontwikkelt en implementeert Van Wijhe Verf

B.V. wereldwijd tailormade kleurmengsystemen voor industriële en

decoratieve toepassingen onder de naam Ralston Colour & Coatings.

Van Wijhe Verf B.V. loopt al decennia lang voorop qua inzet voor

duurzaamheid. Zo had Van Wijhe Verf B.V. in de jaren '80 al een op

waterbasis gedragen lakverf, is het productieproces zelf duurzaam en

heeft de producent een eigen laboratorium waar continu wordt gewerkt

aan productontwikkeling en –innovatie om het van verf voorziene

vastgoed zo lang mogelijk te beschermen en mee te laten gaan.

In 2000 trad de vierde generatie Van Wijhe aan en volgde drs. Marlies

van Wijhe haar vader op als Algemeen Directeur. Dat is opmerkelijk in

een branche waar overnames en fusies aan de orde van de dag zijn.

Het is echter deze onafhankelijkheid, die Van Wijhe Verf B.V. ambitieus

en wendbaar houdt.

CRM Consultants BV

Wat een fantastische bekroning op hard werken en de juiste visie.

En wat zijn wij trots, als CRM Consultants BV, dat wij de organisatie

Van Wijhe Verf de laatste 5 jaar met de implementatie van de CRM

visie mochten en mogen begeleiden.

De twee speerpunten in het beleid, innovatie en duurzaamheid zijn

zorgvuldig en herkenbaar doorgevoerd binnen de organisatie. Met diep

respect en met een grote glimlach kan ik rustig stellen dat Van Wijhe

Verf (Marlies Van Wijhe) een voorbeeld is voor veel bedrijven, aldus

Hans Koenhen, algemeen directeur.( CRM Consultants, Duiven)

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o. Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o. 17


Foto’s : Gerth van Roden

18

trainingen

Positieve energie dankzij Peeters Trainingen in Duiven

Trainingsbureau neemt

‘nieuwe koers varen’

wel heel letterlijk!

Als je het pand van Peeters Trainingen in Duiven binnenstapt straalt de positieve energie je tegemoet!

Al 14 jaar zit trainer Marc Peeters intussen in het vak. Maar uitgeleerd? Dat is hij nog lang niet!

“Iedere dag weer ga ik met veel plezier naar mijn werk. Ik train mensen op hun gedrag. Bijvoorbeeld

mensen die vastlopen in hun werk of op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen, maar wel net even dat

extra zetje nodig hebben. Het is de missie in mijn leven. Dat klinkt misschien heel idealistisch, maar

ik vind het fijn om mijn kennis met anderen te delen.“, vertelt Marc Peeters enthousiast.

Borging-model

En dat Marc Peeters kennis van zaken heeft kun je wel stellen.

Zo ontwikkelde de ondernemer een speciaal trainingsmodel. Een

managementtool die bij ieder bedrijf weer op een andere wijze ingezet kan

worden. De ondernemer vertelt gepassioneerd: “Wanneer je een mens

een trucje leert zal hij na verloop van tijd weer in oude gedragspatronen

vervallen. Om het juiste effect te behalen zul je dan ook een heuse

mentaliteitsverandering teweeg moeten brengen. Gedrag is namelijk dé

schakel tussen doelen stellen en resultaten verwerven. Je moet dromen

en wensen hebben om daadwerkelijker gelukkiger te worden. Voor

sommige mensen ben ik dan ook een klankbord, anderen help ik wanneer

zij een burn-out dreigen te krijgen, en alles wat daar tussen zit.” Peeters

verdiepte zich gedreven in tal van onderzoeken en in de humanistische

kant van de psychologie. “Zo ontwikkelde ik een compleet nieuw model:

het model van Borging. Uit onderzoek van Hogeschool Saxion bleek het

model een uitermate goede HRM-tool te zijn. Een prachtig compliment!

Het Borging-model omvat onder andere management-, communicatie- en

salestrainingen. Oftewel, het is een concreet stappenplan.”

Kansen benutten

Voorop staat dat Peeters de dynamiek van ieder bedrijf waarmee hij

werkt wil leren kennen. “Het is belangrijk om te weten wat er speelt op

de bedrijfsvloer. Alleen dan kun je vanuit de beleving trainen. Zo heb ik

vroeger weleens meegereden met taxichauffeurs en in werkplaatsen

gestaan. Er ontstaat interactie! Ontzettend leuk om te ervaren! Je

kan je geen beter vooronderzoek bedenken.” Geen enkele training

van Peeters Trainingen is daarnaast hetzelfde. Peeters licht toe: “Alle

trainingen zijn op maat gemaakt. Er is simpelweg geen standaard

procedure. Ieder bedrijf is anders en ieder mens ook. Er zijn bedrijven

die wekelijks met het Borging-model werken. Zij gebruiken het

bijvoorbeeld in het persoonlijk ontwikkelingsplan, ook wel POP-plan

genoemd. Wat niet onderschat mag worden is het belang dat iedereen

op de werkvloer deze trainingen volgt, óók het management. Op

deze wijze kunnen leidinggevenden zich veel beter verplaatsen in de

mensen op de werkvloer. Door hen te ondersteunen ontstaan ook veel

meer kansen. En het is ontzettend belangrijk dat talenten benut én

ontwikkeld worden; doe waar je goed in bent! Ik houd ook altijd contact

met de bedrijven. Bij sommige verzorg ik alweer zes jaar trainingen. Dat

is toch uniek?”

Duiken en varen

Marc Peeters’ ontvangstruimte staat vol met boeken. Boeken over

onder andere gedrag en psychologie. “Ik ben continu bezig met de

ontwikkeling van mijn vak. Ik ben namelijk van mening dat een mens

nooit uitgeleerd is. Ik heb psychologie gestudeerd, een prachtige basis

voor het beroep van trainer. Maar het echte vak leer je pas als je voor

de groep staat.” Marc Peeters zit dus niet stil. En dat blijkt ook uit de

recentelijk gestarte samenwerking met SSI Benelux. Een initiatief dat

de term ‘een nieuwe koers varen’ wel heel letterlijk neemt. Peeters,

naast trainer ook fervent duiker, vertelt: “Onlangs is Nautic Coaching

in het leven geroepen. Een combinatie van trainen, varen en/of duiken.

Nautic Coaching bestaat uit twee pijlers. Enerzijds een duikseminar en

anderzijds heidagen, maar dan op het water! Tijdens de duikseminar

gaan we ’s ochtends onder begeleiding van een instructeur het water

in. Onder water leren we non-verbaal te communiceren. De perfecte

teambuildingssessie. Op deze wijze leer je jezelf te verbeteren, ook op

de werkvloer. Leerzaam, leuk en spannend tegelijk!

Peeters Trainingen

Marketing 10

6921 RE Duiven

T: 06-41227181

I: www.peeterstrainingen.nl

E: info@peeterstrainingen.nl

trainingen

Column

De aankomende maanden zult u Marc Peeters veelvuldig langs

zien komen. De ondernemer verzorgt namelijk een column

in deze en volgende edities van De Zakenmarkt. En wel een

inspirerende, humoristische column met een link

naar ondernemerschap.

’s Middags reflecteren we onze bevindingen. Tijdens de heidagen op

het water varen we een dag met luxe sportcruisers. Tijdens zo’n dag

staan onder andere coaching, visieontwikkeling, persoonlijke relaties

op het programma. Zo leer je duidelijkheid en inzicht te krijgen op een

bijzondere wijze. De wereld vanaf het water ziet er namelijk heel anders

uit. Kortom, alle ingrediënten om een nieuwe koers te varen zijn tijdens

deze trainingsdagen aanwezig!”

Netwerkworkshops

Waar ook dynamiek in zit, dat zijn de netwerkworkshops die Peeters

Trainingen met enige regelmaat verzorgt. “De netwerkworkshops zijn

altijd weer een succes. Leuke avonden waar soms wel honderden

mensen op af komen. Hoe we dit aanpakken? Door een soort van

speeddatingssessies te arrangeren. Individuen of groepjes laten we

met elkaar kennismaken. Na een minuutje moeten zij weer wisselen

met anderen. Het is leuk om te zien dat veel mensen tijdens zo’n avond

met positieve energie naar huis gaan.”

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o. Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o. 19


20

BuitenkanZ

Officieel startsein project BuitenkanZ

Drie leerwerkbedrijven starten pilot

‘werken naar vermogen

Op 20 april 2010 hebben drie leerwerkbedrijven gezamenlijk drie trossen ballonnen opgelaten als officieel

startsein van het project BuitenkanZ. Een project binnen het kader van de pilots ‘werken naar vermogen’.

Met het oplaten van de ballonnen geven de drie

leerwerkbedrijven PAUW Bedrijven (Breukelen),

Permar (Ede) en Presikhaaf Bedrijven (Arnhem)

het officiële startsein van het gezamenlijke

project BuitenkanZ.

Werken naar vermogen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stimuleert

projecten die zich richten op het plaatsen van SW-geïndiceerden

buiten het leerwerkbedrijf. De drie leerwerkbedrijven PAUW Bedrijven

(Breukelen), Permar (Ede) en Presikhaaf Bedrijven (Arnhem) hebben

de handen ineen geslagen met het project BuitenkanZ. De missie van

deze bedrijven is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo

veel mogelijk naar een baan buiten het bedrijf te begeleiden. Een goede

coaching van deze mensen is daarbij essentieel om een duurzame

plaatsing bij een werkgever tot een succes te maken.

BuitenkanZ, collegiale coaching op

de werkvloer

Onder het motto “een BuitenkanZ die u niet kunt missen!”, worden

werkgevers benaderd om ervaring op te doen met een nieuwe vorm

van coaching. Daarbij staat collegiale coaching, door het bedrijf waar

de medewerker werkzaam is, centraal. In dit project zal niet een

jobcoach van het leerwerkbedrijf de medewerker begeleiden, maar een

mentor van het bedrijf waar de medewerker is geplaatst.

Mentor als sleutelpersoon

De mentor is werkzaam in het bedrijf waar de medewerker is geplaatst.

De mentor is de sleutelpersoon voor de begeleiding en ontwikkeling

van de medewerker op de werkvloer. Het gaat hierbij vooral om

vakinhoudelijke, bedrijfsmatige en sociale begeleiding van de nieuwe

collega. De mentor volgt een trainingsprogramma dat speciaal voor dit

project is ontwikkeld. Daarnaast krijgt de mentor ook ondersteuning

van een BuitenkanZ-consulent.

Win-win-win-situatie

Door deze gezamenlijke aanpak verwachten de drie initiatiefnemers dat

dit leidt tot een duurzame plaatsing van de medewerker in een reguliere

arbeidsomgeving. De directe meerwaarde voor de werkgever is dat hij

er een goed gemotiveerde en betrokken arbeids-kracht bij heeft en een

medewerker die zijn of haar coachingsvaardigheden vergroot. Kortom,

deze pilot biedt een ‘BuitenkanZ’ voor een succesvolle ontwikkeling

van het bedrijf, het leerwerkbedrijf én de medewerker.

Resultaat

Het project BuitenkanZ is een vervolg op een try-out waarbij inmiddels

al 20 SW-medewerkers zijn geplaatst. De ervaringen van de try-out

zijn positief en geven aanleiding om dit coachings-instrument verder

te ontwikkelen. Daarmee leveren de drie bedrijven een nieuw uitgetest

instrument om meer SW-geïndiceerden buiten het leerwerkbedrijf

duurzaam te plaatsen.

Administratiekantoor oud

in nieuw jasje

Administratie- en Belastingadviesburo

Oud heeft het bedrijf in een nieuw jasje

gestoken. Het honderd jaar oude pand aan

de Parkstraat in Velp is gerenoveerd, de

inrichting gemoderniseerd en ook het nieuwe

logo getuigt van een eigentijdse aanpak. De

dienstverlening was al op orde, maar is nog

sneller en efficiënter geworden.

Directeur Sander Oud maakte twee jaar geleden de verbouwingsplannen

wereldkundig in een van de eerste uitgaven van De ZakenMarkt. Hij is er

nu trots op de verbeteringen te laten zien.

“Het pand, dat stamt uit begin 1900, was niet meer van deze tijd en hard

toe aan een opknapbeurt. Het dak bijvoorbeeld bleek bij nadere inspectie

los te zitten en is helemaal vernieuwd. Dat geldt ook voor de inrichting.”

Het kantoor breidde uit met een extra ontvangstruimte voor klanten die

het kantoor bezoeken. “We zijn daardoor flexibeler en kunnen meerdere

klanten tegelijk ontvangen.”

De vier medewerkers van Administratie- en Belastingadviesburo Oud

zitten nu bij elkaar op de benedenverdieping. Voorheen deed ook de

tweede verdieping dienst als kantoorruimte. “Alle dossiers liggen nu bij

elkaar. De communicatielijnen zijn korter en sneller geworden. Dat is

voor ons, maar ook voor de klant efficiënter, want nu kunnen we nog

sneller voor hem klaarstaan.”

Administratie- en Belastingadviesburo Oud is een gerenommeerd

bedrijf, in de jaren tachtig opgericht door Simon Oud. Sander

Oud nam het bedrijf in 2007 van zijn vader over. Oud en zijn

medewerkers verzorgen tal van administratieve diensten, onder

meer voor horecagelegenheden, adviesbureaus, klussenbedrijven,

assurantietussenpersonen, winkeliers, taxibedrijven en zzp-ers.

bedrijfsreportage

Strenge kwaliteitsnormen

Oud hecht sterk aan kwaliteit. Hij heeft zich daarom aangesloten bij de

Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB)

en bij het College Belastingadviseurs (CB). NOAB hanteert strenge

kwaliteitsnormen en controleert de aangesloten leden regelmatig op

naleving daarvan. CB stelt permanente scholing en opleiding verplicht.

Oud en zijn medewerkers zijn daarmee altijd op de hoogte van de

laatste ontwikkelingen op belastinggebied.

Behalve kwaliteit staat ook persoonlijke aandacht hoog in het

vaandel. Als een opdrachtgever speciale wensen heeft ten aanzien

van zijn administratie zal Oud die altijd respecteren, mits de wet dat

toelaat. De adviseur denkt daarnaast graag met zijn klanten mee. Zo

wilde een van zijn cliënten, een horecabedrijf, het aandeel fair trade

ingrediënten verhogen tot een bepaald percentage. Aan de hand van

de inkoopgegevens kon hij het restaurant daarbij van dienst zijn. “We

zijn een relatief klein kantoor en voelen ons nauw bij de bedrijfsvoering

van onze klanten betrokken. We voeren niet alleen de cijfers in, maar

signaleren ook veranderingen daarin. Op die manier kunnen we onze

opdrachtgevers met raad en daad ter zijde staan.”

Administratie- en Belastingadviesburo Oud

Parkstraat 11

6881 JB Velp

026-3611789

info@oud.nl

www.oud.nl

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o. Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o. 21


extra accountmanager

Access 4it heeft haar team uitgebreid met een extra accountmanager

tweede vestiging

team Arnhem-Zuid

Strijbosch Thunnissen Makelaars

opent tweede vestiging in Arnhem

Onze nieuwste versterking , Christiaan Weurding,

gaat zich richten op de advisering en verkoop

van automatiseringsdiensten voor het Midden- en

kleinbedrijf. Zijn focus richt zich vooral op het afsluiten

van nieuwe onderhoudscontracten. Access4it heeft

zich in de afgelopen 15 jaar gespecialiseerd in het

dagelijkse onderhoud van computersystemen.

Proactief beheer, snelle responsetijden,

goed opgeleide technische medewerkers en

concurrerende tarieven zijn sleutelwoorden welke op

Access4it van toepassing zijn.

Veel bedrijven en organisaties onderstrepen

het belang van een goed onderhouden

netwerkomgeving. Computerstoringen dienen tot

een absoluut minimum gereduceerd te worden,

zodat deze geen schade aan de organisatie en haar

kantoorautomatisering kan toebrengen.

Wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin

wij onze dienstverlening aan uw organisatie mogen

presenteren, neem dan contact met ons op!

Marketing 43 6921 RE Duiven

I www.access4it.nl

E info@access4it.nl

T (026) 321 48 01

Strijbosch Thunnissen Makelaars is vanaf 9 juni a.s.

ook vertegenwoordigd in Arnhem-Zuid. Ruim vijf

jaar na de start van het succesvolle kantoor in

Arnhem-Noord hebben de vennoten van Strijbosch

Thunnissen Makelaars, Maarten Muller, Erwin

Broersma en Jacco Vogelaar, besloten de sprong

naar Arnhem-Zuid te maken, door een kantoor aan

de Metamorfosenallee te openen.

De opening van de vestiging in Arnhem-Zuid is een

direct gevolg van de vraag van zowel particuliere

klanten als professionele opdrachtgevers naar

dienstverlening in de directe nabijheid van de klant.

De afgelopen jaren is gebleken dat de behoefte aan

de pro-actieve en succesvolle verkoopmethode van

Strijbosch Thunnissen ook in Arnhem-Zuid groot is.

Met de nieuwe vestiging, direct naast het

informatiecentrum Schuytgraaf en aan de doorgaande

en nieuwe route naar de A50, zijn de eigenaren van

Strijbosch Thunnissen ervan overtuigd haar klanten

in Arnhem-Zuid, maar daarnaast ook in Driel, Elst en

Heteren beter te kunnen bedienen.

In de showroom in Arnhem-Zuid kan iedere

geïnteresseerde zich volledig laten informeren

over de mogelijkheden in zowel de nieuwbouw

als bestaande bouw in Arnhem en directe

omgeving.

22 Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o. Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o. 23

Foto’s : Gerth van Roden

column

Volhouden!

We maken als ondernemer en als mens plannen en hebben veel goede

voornemens om deze plannen uit te laten komen. Echter in de praktijk

wil dat nog wel eens misgaan. Uit onderzoek blijkt dat 80% procent

van de doelen die we stellen niet gehaald worden. Dit geldt voor onze

persoonlijke doelstellingen maar ook voor veranderingen in bedrijven.

Organisaties bestaan tenslotte uit mensen. Het is dus blijkbaar een

menselijke eigenschap om op te geven al voor het doel is behaald.

Er zijn meerdere redenen aan te geven waarom dat zo is. Doelen zijn

te hoog gesteld (stretcht goals) of ze passen niet bij de competenties

en talenten die we hebben. We geven op onderweg naar “wat eerst

zo mooi leek”. Jammer want dit zorgt voor een rotgevoel. Je hebt

tenslotte gefaald en de afspraak met jezelf weer verbroken.

Als je doelen wilt bereiken zit het succes in het “doen”. Uitvoeren van

gedrag dus… Dromen, wensen, en doelstellen kunnen we allemaal

wel. De bottleneck zit hem in de uitvoering. En het lef en de motivatie

om vol te houden. Nieuw of ander gedrag is nodig om ook andere of

betere resultaten te boeken. Want gedrag vraagt om gedrag bij de

ander en hiermee hebben we het stuur in handen navigerend naar

onze doelstellingen.

Wat nodig is om vol te houden is plezier! Gewoon lol in de uitvoering

en beloning voor je inspanningen. Volhouden kan alleen maar als je

er iets voor terug krijgt. Dat kan geld zijn, waardering of gewoon het

plezier om het te doen. Dat laatste is een sterke stimulans om door

te gaan! Volhouden is blijven geloven dat jij ’t kan. Door je doelstelling

dichtbij jouw talenten te formuleren gaat het makkelijker en is de kans

dat je opgeeft aanzienlijk terug gelopen. En vergeet niet te vieren als

je succes hebt. Valse bescheidenheid past immers niet bij succesvolle

mensen! Maak een feestje van elk succesje wat je boekt. Klop jezelf

op de borst en proost op “weer een stap dichter bij geluk, financiële

vrijheid of jouw missie”.

Blijf geloven en blijf vooral genieten van het DOEN!

Succes,

Marc

www.peeterstrainingen.nl

Marc Peeters


kort nieuws

Oprichting BNI

“Mendelssohn”

chapter Doetinchem

Op 29 april j.l. heeft de

oprichtingsvergadering van

BNI “Mendelssohn” chapter te

Doetinchem plaatsgevonden in het

DRU complex te Ulft.

In aanwezigheid van ruim twee

honderd bezoekers waaronder

burgemeester Aalders van de

gemeente Oude IJsselstreek.

unieke volvo

Fokko Bonsma (r) reikt sleutel uit aan Remco Doeve

Veiling voor KWF groot succes

Ondernemend Arnhem was gul tijdens de benefietveiling voor het KWF. In totaal

werd voor ruim 10.000 euro geboden op de diverse kavels. De Arnhemse organisatie

Human Health Foundation had de Arnhemse ondernemers bereid gevonden een

grote hoeveelheid producten en diensten geheel belangeloos beschikbaar te stellen.

Van een business lunch tot aan design meubelstukken. Gelegenheidsveilingmeester

Remco Doeve van Creaforti daagde de aanwezigen op ludieke wijze uit te bieden.

Luxor Live stelde de kleine zaal beschikbaar. Vanaf half acht stroomde de zaal vol. Herbert Monteban

opende de avond namens de organisatie, waarna de wethouder van Financiën Martijn Leisink de

bezoekers toesprak. Debrah Jade en haar band omlijste de avond met prima muziek. Creaforti was

tezamen met Vodafone hoofdsponsor en verzorgde de veiling. “zo was er een groot scherm waarop

biedingen die per SMS binnenkwamen te volgen”, aldus Doeve. Tijdens de twee veilingrondes werd

enthousiast geboden. Monteban: “Als organisatie zijn we dik tevreden. Prima resultaat voor het KWF.

Kortom, een fantastische avond en voor herhaling vatbaar.”

Achtergrond

Verschillende bestuursleden van de Human Health Foundation hebben zelf recentelijk afscheid moeten nemen

van familieleden met kanker. Gemiddeld een op de drie Nederlanders krijgt zelf of in hun naaste omgeving met

kanker te maken. De nagedachtenis aan deze mensen is de motivatie om het benefietconcert te organiseren.

Er is meer onderzoek noodzakelijk voor kankerbestrijding. Hier is veel geld voor nodig. Met de inzamelingsactie

van het benefietconcert wil HHF daar graag aan bijdragen.

Henk Scholten Volvo en Creaforti Business Center presenteren zich gezamenlijk op een

unieke Volvo C30. Deze speciale editie van de Volvo C30 is opvallend uitgevoerd in zwart/

witte lak. De belettering accentueert de sportieve, verjongende en vernieuwende uitstraling.

advertentie

Reden voor de gezamenlijke presentatie ligt

in het feit dat beide ondernemingen buren

worden. Henk Scholten Volvo betrekt binnenkort

de nieuwe vestiging aan bedrijventerrein De

Bakenhof, nabij de Pleyroute. Fokko Bonsma,

accountmanager zakelijke markt van Henk

Scholten Volvo, stond aan de wieg van de

samenwerking: “De uitstraling en het opvallende

karakter van Creaforti past bij de Volvo C30.

Het feit dat we binnenkort buren zijn, maakte

het besluit eigenlijk heel eenvoudig”. Remco

Doeve, directeur marketing en communicatie

van Creaforti vult aan: “Door het opmerkelijke

kleurgebruik is de auto een opvallende

verschijning in Arnhem en trekt aandacht. Dat

past bij ons. Daarom zijn we trots op het resultaat

en op de samenwerking met Henk Scholten

Volvo.”

Henk Scholten Volvo en Creaforti zijn ook

zakelijke relatie van elkaar. De directie van

Creaforti rijdt een Volvo en Creaforti onderhoudt

de telefonie van Henk Scholten Volvo.

facilitair

VERNIEUWDE ANTONIO

MAAKT VAN OBJECTEN

SHINING PLACES

Al bijna 35 jaar zorgt antonio voor facilitaire diensten bij ruim 200

bedrijven en instellingen ten behoeve van ruim 300 objecten in Arnhem

en omgeving. Antonio Gebouwenhygiëne Arnhem werd in 1976

opgericht door de ouders van huidig eigenaar Toni Iñiguez Najdanovski.

Ze bouwden een solide bedrijf op, met langdurige relaties zowel

met opdrachtgevers als werknemers. Een bedrijf dat opvalt door de

expertise en de oprechte, menselijke benadering. Onder Toni’s leiding

vanaf 1999 groeit antonio gestaag door. Vaste klanten blijven, nieuwe

komen. Zelfs in de turbulente tijd van de afgelopen jaren. Dankzij

de loyale inzet van de 250 betrokken en ervaren medewerkers is dit

mogelijk. Toni is er trots op dat ook alle mensen in het management zijn

doorgegroeid binnen het bedrijf. Dat is bijzonder, tekent de uitstekende

bedrijfscultuur en werksfeer.

Tegenwoordig doet antonio veel meer dan schoonmaken. Schoonmaak

en specialistische reiniging zijn de belangrijkste activiteiten, maar

glasbewassing, technische diensten, bedrijfscatering en tal van andere

facilitaire diensten verruimen het dienstenpakket. Met full-service

maatwerk maakt antonio van objecten (werk)plekken waar het

onbezorgd en prettig vertoeven is. Anders gezegd: antonio zorgt voor

shining places. Hoog tijd om dat op een duidelijke en eigentijdse wijze

te positioneren. Niet alleen de externe profilering, maar de hele interne/

externe identiteit, huisstijl en communicatie wordt vernieuwd. De oude

Toni Iñiguez / Directeur

naam Antonio Gebouwenhygiëne Arnhem, dekte de lading niet meer

en veranderd nu in antonio. De handels-/merknaam antonio voldoet

prima en ook de internetnaam www.antonio.nl kon overgenomen

worden. Antonio kan zich nu sterker profileren en positioneren tussen

de middelgrote regionale en de grote landelijke spelers. Dit sluit perfect

aan bij de visie en ambitie van het bedrijf.

JTP Branding & Marketing

Omdat dit een belangrijke volgende stap is, koos antonio bewust

voor JTP Branding & Marketing. Een professioneel bureau met een

onderscheidende visie. Er zijn ook veel ontwerpers en reclamestudio’s,

maar dit gaat een stuk verder. Een doordachte identiteit, profilering,

positionering vertaald naar alle design én communicatie-activiteiten; van

huisstijl tot website. Eén strakke, frisse uitstraling met een herkenbare

vormgeving en kleurencombinatie van frisgroen en grijs. Een investering

die betaalbaar bleek te zijn en zeker nog veel gaat opleveren.

Tijdens Outdoor Gelderland, het NK Dressuur in De Steeg dat

plaats vindt van 9 tot 13 juni, wordt antonio ‘shining places’ in de

markt geïntroduceerd. Antonio is sponsor van dit event.

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o.

25


26

netwerken

MKB Zevenaar heeft de smaak te pakken

Ruim 250 ondernemers zaten donderdag 22 april

tijdens de eerste bijeenkomst van MKB Zevenaar in

de zaal. Veel meer dan verwacht. Maar het nieuwe

warme nest voor élke Zevenaarse ondernemer pakte

dan ook meteen goed uit: niemand minder dan

historicus Maarten van Rossem sprak ruim twee uur

lang het aanwezige publiek toe. “Dit smaakt naar

meer”, reageert het MKB-bestuur na afloop. Op de

agenda staan alweer nieuwe activiteiten.

“We bestonden nog niet eens officieel of Maarten

van Rossem was al geboekt”, geven de voorzitters

van MKB Zevenaar, Jos Engelsman en Richard

Zweers, toe. Een risico. “Dat was het zondermeer.

Noem het naïef, maar wij zagen het vooral als

vertrouwen. Vertrouwen in ons eigen enthousiasme:

dat we dit zouden redden. Maar ook vertrouwen in

de ondernemers in Zevenaar: dat zij zouden komen.

En zoals je ziet: het was gewoon volle bak!”

Ruim 250 ondernemers luisterden ’t Centrum

van Babberich geboeid naar de ‘special guest’,

Frans Bauer in gesprek met

Rob Oostrom

Female Business Association: Het netwerkevent voor vrouwelijke ondernemers

‘Samenwerken werkt, doe er je voordeel mee’

Ontspannen Netwerken tijdens het 1e event

van 19 april j.l..

Dennis Bergkamp, Jan Pater en

Marco van Basten

Ede, 19 mei 2010 - Met een geslaagd benefietvoetbaltoernooi

eindigden gisteravond de acties rondom ex-politieagent Rob

Oostrom. De totaalopbrengst van alle acties is ruim 300.000

euro. Tijdens het voetbaltoernooi in Lienden waren veel bekende

Nederlanders op de been: Dennis Bergkamp, Marco van Basten en

Frans Bauer.

Het stadion van FC Lienden was het decor voor de afsluiting

van alle acties. Tijdens het voetbaltoernooi speelden FC Utrecht,

het Nederlands Politie Elftal en FC Lienden tegen elkaar in een

minicompetitie. Zo'n 2.500 toeschouwers bekeken de wedstrijden,

met invalbeurten van Michael Mols en Dennis Bergkamp. Marco

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o.

Maarten van Rossem. Maar ook burgemeester

Jan de Ruiter was van de partij, om de nieuwe

ondernemersvereniging succes toe te wensen.

“MKB Zevenaar zal het ondernemerschap in

Zevenaar versterken”, liet hij het publiek weten.

De bestuursleden van de kersverse vereniging

presenteerden zichzelf en ook na afloop bleef

het lang druk. Precies zoals het hoort, aldus

voorzitter Engelsman: “Wij zijn een vereniging waar

ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en ruimte

krijgen om kennis en ervaringen te delen. Uiteraard

gaat het ook om het zaken doen, maar dan in

luchtige omstandigheden.”

Inmiddels zijn bijna honderd mkb’ers lid geworden

van MKB Zevenaar. Nieuwe activiteiten staan

alweer op stapel. Zoals een avond speeddaten

(professioneel kennismaken) op donderdag 20 mei

en ‘Zevenaarse wodka en haring’ op donderdag 17

juni. Daarnaast is er iedere eerste donderdag van

de maand een MKB Zevenaar Borrel in een van de

horecagelegenheden van Zevenaar.

U kunt zich inschrijven op het netwerkevent van donderdag 17 juni aanstaande.

Neem contact op met Anouska Geurtsen, accountsecretaresse ABAB Accountants

BV, om de mogelijkheden te bespreken. Let op: er zíjn slechts een beperkt aantal

deelnemersplaatsen. De kosten voor vier bijeenkomsten bedragen €150,-. Per

bijeenkomst bedragen de kosten € 50,- . De genoemde tarieven zijn exclusief btw.

anouska.geurtsen@abab.nl

(026) 339 67 32

Acties Rob Oostrom

leveren drie ton op

Meer info is te vinden op

www.mkbzevenaar.nl. Via deze

website kunnen ondernemers

die werken of wonen in de

gemeente Zevenaar, zich ook

aanmelden voor lidmaatschap.

Dit lidmaatschap kost 195 euro

per jaar (excl. BTW).

van Basten verzorgde de aftrap van de laatste wedstrijd. In de pauzes

tussen de wedstrijden zorgde Frans Bauer voor een vrolijke noot.

Opgehaalde bedrag

Het toernooi bracht zo´n 40.000 euro op. Tijdens het VIP-diner later

op de avond is de totaalopbrengst van alle acties voor Rob Oostrom

bekend gemaakt, ruim 300.000 euro. Jan Pater, de man achter de

acties van het afgelopen jaar, hierover: "Hier word ik echt stil van. Veel

Nederlanders hebben kleine en grote bedragen gedoneerd, het geld

bleef maar komen. Als je dan gisteravond die voetballers bezig ziet,

ben ik trots. Op Rob, op iedereen die belangeloos mee heeft gedaan,

geweldig. Heel erg bedankt allemaal!"

bedrijfsprofiel

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o.

27


Uw bedrijf presenteren aan 13.000 ondernemers !!!

GA SNEL NAAR

WWW.DEZAKENMARKT.NL

Voor media advies:

Voor editie Arnhem| De Liemers| Doetinchem T 0316-344960 E info@jezmediaservices.nl

Voor editie Midden-Nederland en Rivierenland T 0317-356358 E info@dezakenmarkt.nl

Gunstige weersverwachting

ondernemersklimaat Nijmegen

Werkgeversorganisatie VNO-NCW regio

Arnhem-Nijmegen reageert positief op het

Nijmeegs coalitieakkoord van GroenLinks,

PvdA en D66. De nieuwe progressieve

coalitie staat een duurzaam, sociaal en

economisch sterk Nijmegen voor ogen.

Nijmegen heeft de ambitie om koploper te

worden op het gebied van klimaat en energie

en zo de aantrekkelijkheid verder te vergroten

voor duurzame bedrijvigheid. “Het neerzetten

van Nijmegen als duurzame en innovatieve

stad is ambitieus en biedt veel kansen”, aldus

vice-voorzitter Eric van Gaalen. “Echter, om

deze ambities te kunnen verwezenlijken is het

werken aan een goede bereikbaarheid van de

stad met de nodige investeringen in mobiliteit

en terug op de agenda plaatsen van de A73

een belangrijke randvoorwaarde. Voordat

we vol in gaan zetten op de A73 moeten we

eerst wel 100% zekerheid hebben dat de A15

doorgetrokken wordt! Het verlagen van de

lokale lasten voor bedrijven, het aanpakken

van de regeldruk en het verkorten van

procedures draagt verder bij aan een beter

‘ondernemersimago’ van de stad.”

Van Gaalen is verheugd dat het Nijmeegs

college is verrijkt, onder andere met (oud)ondernemer

Bert Jeene als wethouder

Economische Zaken. “Vol verwachting kijken

wij uit naar de beloften (voor ondernemers)

van deze coalitie. Als dit coalitieakkoord ook

daadwerkelijk wordt uitgevoerd, dan behoort

het voor Nijmegen zo kenmerkende imago

‘Havana aan de Waal’ voortaan misschien

wel tot de geschiedenis.”

Basisnotarissen.nl Verhuisd

naar nieuwe locatie

Op 26 maart jl. is Basisnotarissen.

nl verhuisd naar een nieuwe locatie, te

weten Hanzestraat 2 (parallel aan de

Liemersweg) te Doetinchem. In juni 2008

is Basisnotarissen.nl gestart aan de

Expeditieweg 6g te Doetinchem. Het motto

bij Basisnotarissen.nl is “degelijk, digitaal en

goedkoop”. Speciaal voor basisakten is een

uniek online systeem ontwikkeld. Omdat

het dossier digitaal wordt afgewikkeld, levert

dit tijdswinst op en kunnen lage tarieven

gehanteerd worden. Na bijna 2 jaar aan

de Expeditieweg te hebben gezeten, is het

kantoor dusdanig gegroeid dat een groter

en representatiever kantoor nodig was.

kort nieuws

Alleen het donkere natuurhaar wordt ontkleurd

‘New blond uitgroeiservice’ maakt écht natuurlijk blond

haar mogelijk

DOETINCHEM - Blond was, is en zal altijd

haarkleur nummer één zijn. Het blijft ook

de grootste uitdaging voor de kapper en

de haarproducten. Elke vrouw die wel eens

een highligtservice heeft gehad kent het

probleem van het verven. Al na korte tijd is

de haaraanzet te zien en dit is pas het begin.

Hoe blijft dit blond na verloop van tijd blond?

Dit blijft de hamvraag.

GOLDWELL, producent van shampoos biedt voor dit probleem nu een oplossing. Met

GOLDWELL New Blonde wordt alleen het donkere natuurhaar ontkleurd. Het product werkt

met het innovatieve 5 Lifting System, een interactieve kleurstofcombinatie voor neutralisatie

van warme pigmenten zonder geel-effect. Het is een behandeling tussen twee highlights

behandelingen in, op de scheiding van het haar, en het kleurverschil is nauwelijks te zien. De

behandeling duurt maar vijf minuten!

Eenvoud staat centraal. De kapper heeft maar één product nodig en de uitvoer staat gelijk aan

een wasbeurt. Klanten die het al hebben geprobeerd zijn 100% tevreden.

“Als hairstylist ben ik erg enthousiast over dit product. Aanbrengen, 5 minuten laten inwerken,

uitspoelen en klaar! Het resultaat is geweldig. Ik kan het iedere blondine aanraden”, aldus

Esther Jansen van kapsalon Esther Hairfashion in Doetinchem. “Wij zijn zo enthousiast dat we

deze ‘5 minuten revolutie’ als standaard in ons pakket hebben opgenomen in onze salons in

Hummelo en Doetinchem”.

Arnhem telt nu meer dan 100.000 arbeidsplaatsen

Grens is in 2009 gepasseerd, blijkt uit ‘Feiten en cijfers’

De werkgelegenheid in Arnhem is gegroeid. Het aantal arbeidsplaatsen is in 2009 boven de

100.000 gekomen. Dit blijkt uit de ‘Feiten en cijfers werkgelegenheid en bedrijvigheid’ die

burgemeester en wethouders hebben uitgebracht. Het aantal arbeidsplaatsen is het sterkst

toegenomen bij de nutsbedrijven, in de zakelijke dienstverlening en de gezondheids- en

welzijnszorg; in de detail- en autohandel, de bouw en de industrie is de werkgelegenheid

gedaald. De toename met 1.400 arbeidsplaatsen (+ 1,4%) ligt boven het Nederlands gemiddelde

(+ 0,3%) en dat van de 36 grote steden (+0,7%). In Gelderland en de Stadsregio Arnhem

Nijmegen als geheel was er vorig jaar sprake van een krimp.

Sinds 2006 ontwikkelt de werkgelegenheid in Arnhem zich gunstiger dan de landelijke cijfers. In

de vijf jaar daarvóór was de situatie omgekeerd en deed Arnhem het slechter dan het landelijk

gemiddelde. Bedrijven die al in Arnhem gevestigd waren, zorgen voor het grootste deel van de

extra arbeidsplaatsen: 1.200. In bedrijven die meer dan vijf arbeidsplaatsen tellen, kwamen er de

meeste banen bij. Ook kleinere bedrijven dragen met 350 nieuwe arbeidsplaatsen flink bij aan de

groei. In Arnhem gingen er ruim 300 bedrijven meer van start dan er werden opgeheven. Van de

100.620 arbeidsplaatsen die de stad op 1 april 2009 telde, zijn er 13.000 van minder dan twaalf

uur per week.

De werkgelegenheidscijfers worden steeds per 1 april verzameld en daarna gecontroleerd en

verwerkt. De jongste, complete getallen geven de situatie weer per 1 april 2009.

Bij de cijfers wordt aangetekend, dat geregistreerde Arnhemse arbeidsplaatsen van bedrijven

die hier zijn gevestigd, niet allemaal in Arnhem vervuld worden. Bij Arnhemse nutsbedrijven

bijvoorbeeld komt het voor, dat mensen die in de regio of elders werken als Arnhems werknemer

te boek staan. Wethouder van Economische Zaken Cees Jansen: “Van 2006 tot 2009 zijn er in

Arnhem 8.000 banen bijgekomen. Dat is een mooi resultaat van de aflopende bestuursperiode.

Wat de groei van de werkgelegenheid betreft staat onze stad landelijk op de tiende plaats.”

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o.

29


30

kort nieuws

Vastgoed transacties:

Bikeshop huurt in Steenstraat

Lunova Bike, een dochter van de landelijke keten van fietsenwinkels ADO BIKE, heeft de winkel ter grootte van

ca. 350 m² aan de Steenstraat 2c te Arnhem gehuurd. Lunova Bike voert een breed assortiment van fietsen en

accessoires. Daarnaast kan men bij Lunovabike terecht voor fietsreparaties. Strijbosch Thunnissen Winkelmakelaars

heeft deze overeenkomst namens de eigenaar tot stand gebracht.

Dormio koopt Velperweg 13 te Arnhem

De neo-classistische kantoorvilla aan de Velperweg 13 daterend van 1872 is namens de eigenaar Rijnstad verkocht.

De kantoorvilla is ruim 70 jaar in gebruik geweest als verenigingsgebouw van een arbeidersbeweging en droeg

destijds de naam “De opbouw”. De kantoorvilla met een oppervlakte van circa 800 m² en 12 eigen parkeerplaatsen

is gekocht door Dormio, projectontwikkelaar en verkoop-organisatie van (tweede) woningen in binnen- en buitenland.

De koopsom bedroeg € 875.000,- kosten koper. Verkoper Stichting Rijnstad werd geadviseerd door Strijbosch

Thunnissen Bedrijfsmakelaars.

SAAB dealer huurt circa 1.000 m² aan A12 bij Duiven

Een SAAB dealer heeft een showroom gehuurd van ruim 1.000 m² direct aan de A12 bij Duiven, te weten Geograaf

36. Onderdeel van het huurcontract is tevens de circa 20 meter hoge glazen toren ten behoeve van circa 28 auto’s.

De huurprijs is marktconform. De verhuur namens verhuurder werd tot stand gebracht door Strijbosch Thunnissen

Bedrijfsmakelaars collegiaal met Statement.

4 nieuwe bedrijven in De Enk

De afgelopen weken zijn er 4 nieuwe bedrijven welkom geheten in het kantoorgebouw De Enk aan de Tivolilaan 205

te Arnhem. Het gaat om Ekwadraat, Thuiszorg Het Centrum, ABC Consultancy en Bast. Daarnaast heeft één van

de huurders van het eerste uur, Lamark, haar overeenkomst verlengd. In 2 jaar hebben meer dan 20 bedrijven zich

gevestigd in De Enk en is er meer dan 4.000 m² verhuurd. “Het concept waarbij bedrijven een op maat gemaakte

en kant en klare kantoorruimte aangeboden krijgen tegen concurrerende prijzen werpt zichtbaar haar vruchten

af. Een bedrijf kiest haar ideale indeling, materialen en kleurstelling en na 2 maanden is hun ruimte gereed. Als de ruimte te klein wordt kunnen

bedrijven vrijwel altijd binnen het gebouw doorgroeien. Daarnaast beschikt het gebouw over een receptioniste, lunchgelegenheid en worden

diensten als telefonie en internet aangeboden. Dit complete pakket blijkt een succesformule”, aldus Peter van Yren, bedrijfsmakelaar bij Strijbosch

Thunnissen Bedrijfsmakelaars. Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars bracht de transacties tot stand collegiaal met DTZ Zadelhoff.

Golden Tulip Arnhem Velp ontvangt Gouden Green Key.

De burgermeester van de gemeente Rheden

heeft de Gouden Green Key overhandigd

aan Golden Tulip Arnhem Velp. Golden Tulip

Arnhem Velp is daarmee één van de voorlopers

onder hotels en vergadercentra. Green Key

is hét internationale keurmerk voor hotels en

conferentiecentra. Het geeft de gasten de

garantie dat het hotel bewust omgaat met het milieu. De Gouden Green

Key is het hoogst haalbare niveau. Mevrouw Gerrie Gerrits, directeur van

Golden Tulip Arnhem Velp is erg verheugd met de toekenning van de Gouden

classificatie: “Het is de erkenning van het feit dat we meer doen aan het

milieu dan de wetgever verlangt. Het was uiteindelijk een lange weg om aan

alle verplichte voorwaarden van de Green Key te voldoen. Je moet hierbij

niet alleen denken aan het vervangen van stroomvretende lampen maar ook

maatregelen als het isoleren van ruimtes, het toepassen van waterbesparende

wastafelkranen en douches en het aanleggen van sensorlampen. In een hotel

doe je dat niet 1 keer maar meteen in 100-voud. We werken nu uitsluitend

met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, met microvezeldoekjes voor de

huishouding, ECF/TCF papier en minder milieubelastende of meer sociaal

verantwoorde producten voor de keuken en het restaurant.” “Het keurmerk

garandeert onze gasten een comfortabel verblijf met veel aandacht voor

mens en milieu.”

“Het blijkt dat milieuvriendelijk en verantwoord ondernemen goed samengaan

met hoge kwaliteit en service.”

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o.

Oranje Select is (nu al) verhuisd!

Oranje Select: Specialist in recruitment

en executive search voor commerciële en

managementfuncties, is al na een klein jaar

verhuisd naar een nieuwe en passende locatie.

Werden eerst de salestoppers geworven en

geselecteerd vanuit het ondernemerscentrum

Achterhoek, is het nu de mooie representatieve

locatie in het centrum van Doetinchem, een

logisch vervolg. De dienstverlening blijft hetzelfde:

Bemiddeling van commerciële toppers in zowel binnendienst

als buitendienstfuncties op HBO denk- en werkniveau. Want

het motto geldt nog steeds: vacatures als accountmanager,

salesmanager, commercieel binnendienstmedewerker of

commercieel directeur zijn gemakkelijk invulbaar, je moet alleen

wel de kandidaten persoonlijk kennen. Oranje Select heeft haar

oorsprong in de regio Oost Gelderland en kent deze lokale markt

zeer goed. Een actieve en persoonlijke aanpak en de stelregel

“afspraak = afspraak” staan aan de basis van datgene wat

Oranje Select wil.

De beste match!

Oranje Select is sinds 1 maart gevestigd op de Plantsoenstraat

87 te Doetinchem. Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met Frank Smit (06-22022884) of het kantoor (0314-

200120). Of mail naar info@oranjeselect.nl. www.oranjeselect.nl

Twents Carmel College kiest voor

Switch

OLDENZAAL – Scholengemeenschap het Twents Carmel College

gaat in zee met Switch Automatisering als vaste ICT-partner voor

de levering van computers voor alle zes de schoollocaties. Dat

is het resultaat van een Europese aanbesteding waaraan zeven

landelijke aanbieders meededen, maar een van oorsprong Twentse

ICT-partner als beste uit de bus is gekomen.

De scholengemeenschap is hard bezig het ICT-beleid verder te

professionaliseren en schaft de komende vier jaar onder andere 1250

nieuwe computers, 740 TFT-schermen en bijna 400 laptops aan voor

leerlingen en medewerkers. Door de grote omvang was hiervoor een

Europese aanbesteding nodig, waarbij Switch als beste scoorde op

zowel prijs als kwaliteit.

Het bedrijf dat in Oldenzaal is ontstaan – het hoofdkantoor is hier

gevestigd – is al meer dan twintig jaar een ICT-partner voor bedrijven,

zorg- en onderwijsinstellingen, met onderwijs als apart specialisme.

Het Twents Carmel College is ontstaan door samenvoeging van

zes schoollocaties in Oldenzaal, Denekamp en Losser. Hierdoor is

in Noordoost-Twente meer dan ooit een veelzijdige en complete

schakel ontstaan tussen het basisonderwijs en het middelbaar en

hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.

Twents Carmel College

Bob Vos (links) directeur Switch en Harry

Claessen (recht) Rector Twents Carmel College


32

kort nieuws kort nieuws

Bedrijfsleven in Centraal Gelderland

vraagt vaak octrooi aan

De octrooidichtheid – het aantal octrooiaanvragende bedrijven

gedeeld door het totaal aantal bedrijven – is in Centraal

Gelderland na Brabant het hoogst. Daarnaast presteert de

regio met 1548 octrooiaanvragen en 357 octrooiaanvragende

bedrijven gemiddeld ten opzichte van andere regio’s. Dit blijkt

uit het onderzoek ´Octrooien in Nederland´ dat EIM heeft

uitgevoerd, in samenwerking met NL Octrooicentrum en in

opdracht van de Kamer van Koophandel.

Een octrooi of patent is een exclusief (uitsluitend) recht tot het

industrieel maken of verkopen van een product of anderszins

het exploiteren van een uitvinding. Een octrooi kan door de

rechthebbende worden gebruikt als een monopolie op een

bepaald stuk techniek en geeft hiermee bescherming aan

de uitvinder. Onderzoekers van EIM en NL Octrooicentrum

hebben octrooidata gekoppeld aan gegevens uit het

Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Door deze

gegevens te koppelen is er nu inzicht in de herkomst van

octrooien naar sector, bedrijfsgrootte, technologiegebieden

en regio over de periode 2003-2007. Het is voor het eerst dat

een dergelijk onderzoek voor heel Nederland is uitgevoerd.

Het onderzoek geeft beter inzicht in de mate van innovatie

binnen bepaalde gebieden. De samenwerking met EIM en NL

Octrooicentrum is van strategisch belang bij het versterken

van de regionale economie.

Toppers in octrooiaanvragen

Absolute topper in octrooiaanvragen is Philips. Met ruim

11.000 octrooiaanvragen in de periode 2003-2007 neemt

dit bedrijf maar liefst 30% van het totaal aan Nederlandse

octrooiaanvragen voor zijn rekening. Kanttekening hierbij is dat

de octrooiaanvragen van de Philips/NXP vestiging in Nijmegen

ten goede komen aan Brabant aangezien hun hoofdkantoor

– waar de octrooien geregistreerd worden – in Eindhoven

zit. In werkelijkheid is een deel van deze vindingen te danken

aan de vestigingen in Nijmegen. Daarnaast zijn in Centraal

Gelderland AKZO Nobel te Arnhem (432 octrooiaanvragen),

Nedap te Oost Gelre (62 octrooiaanvragen) en Synthon te

Nijmegen (61 octrooiaanvragen) de bedrijven met de meeste

octrooiaanvragen. De niet-commerciële organisaties met

de meeste octrooiaanvragen in Centraal Gelderland zijn de

Wageningen Universiteit (27) en de Universiteit Nijmegen

Medical Centre (27).

Subregio’s

De drie subregio’s die worden onderscheiden in Centraal

Gelderland kennen allen een grotere octrooidichtheid dan

het landelijk gemiddelde van 0,42%; zowel de Vallei (0,56%),

de Achterhoek (0,52%) als de Stadsregio Arnhem Nijmegen

(0,49%). Op deze indicator scoren het zuiden en oosten van

Nederland het best zoals ook in figuur 1 is te zien.

Waar landelijk en in de Stadsregio en de Achterhoek veruit

de meeste octrooien worden aangevraagd in de industrie,

is in de Vallei ook een grote rol weggelegd voor de sectoren

‘verhuur en zakelijke dienstverlening’, ‘onderwijs’ en

‘reparatie en handel’. De laatstgenoemde sector speelt ook

in de Achterhoek een bovengemiddelde rol.

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o.

Arnhemse creatieve ondernemers naar

World Expo Shanghai

Vijf creatieve Arnhemse ondernemers gaan mee met een landelijke missie van

60 ondernemers naar de World Expo 2010 in Shanghai. Van 17 tot en met

22 mei 2010 staat Shanghai mede in het teken van Nederlandse creativiteit.

Het programma wordt verzorgd door Creative Amsterdam (www.ccaa.nl) in

opdracht van de gemeente Amsterdam en in samenwerking met de creatieve

steden Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Arnhem.

Via Ontwerp Platform Arnhem (O.P.A.) is het aanbod om aanwezig te zijn

in Shanghai een aantal weken geleden onder de aandacht gebracht van

Arnhemse creatieve ondernemers. Vijf ondernemers reizen daadwerkelijk

af naar Shanghai. In Shanghai kunnen zij ontdekken of de Chinese markt

interessant voor hen is of reeds bestaande Chinese relaties ontmoeten.

Innovatienetwerk Syntens zorgt voor de begeleiding van de ondernemers.

Kansen

Voor de gemeente Arnhem is het van belang dat er een goede

ondernemersdelegatie aan de Nederlandse missie deelneemt. Wethouder

Economische Zaken Van Wessem: “Creativiteit is één de pijlers van onze

citymarketing. Deelname aan deze creatieve missie naar de World Expo in

Shanghai biedt kansen voor Arnhemse ondernemers om interessante contacten

op te doen. Bovendien zet het Arnhem op de kaart als stad die barst van het

creatieve talent.”

Made in Arnhem

Om de Arnhemse deelnemers

goed zichtbaar te laten zijn binnen

de Nederlandse delegatie worden

de ondernemers voorzien van speciale Made in Arnhem-visitekaartjes en

een Made in Arnhem-speldje. Dit heeft, zo blijkt uit een eerdere reis naar

Hong Kong een positief effect: de ondernemers zijn zichtbaarder en worden

makkelijker aangesproken. Dat is goed voor hun netwerk én voor Arnhem.

Nieuwe printers bij de VDA-groep in Arnhem

Bij de VDA-groep in Arnhem is de

nieuwste generatie Xerox printers in

gebruik genomen. Daarbij is vooral

gekeken naar de afdrukkwaliteit.

Deze is met de nieuwe machines nog

beter geworden.

De kleuren zijn scherper, de

kleurconsistentie is beter, we printen

met de hoogst mogelijke resolutie

(2400 x 2400 dpi) en de nieuwe

machines kunnen een gramsgewicht van maximaal 300 grams papier verwerken.

Hierdoor benaderen deze digitale machines steeds meer de traditionele

offsetdrukpers. De VDA-groep vindt het belangrijk om haar opdrachtgevers

zowel print- als drukwerk aan te kunnen bieden. De keuze is afhankelijk van de

toepassing die de klant voor ogen heeft, de oplage en de doorlooptijd.

Sinds enkele jaren is de VDA-groep Premier Partner van Xerox. Dit houdt in dat

Xerox de VDA-groep heeft aangewezen als één van de meest geavanceerde,

toonaangevende digitale drukkerijen in Nederland. Tevens beschikken de premier

partners over de nieuwste technieken en mogelijkheden op het gebied van print.

Park Sonsbeek wint Award

beste Openbare Ruimte 2010

Zowel Vakjuryprijs als Publieksprijs

gaan naar Arnhem

Het Arnhemse monumentale Park Sonsbeek

heeft de prijs voor ‘Beste openbare ruimte

2010’ in de wacht gesleept. Sonsbeek

ging de strijd aan met park Valkenberg in

Breda en het Kralingse Bos in Rotterdam.

De vakjury wees park Sonsbeek als winnaar

aan, omdat sprake is van een goede

visie op het park: “Een visie die tot op het

niveau van het kleinste grassprietje wordt

doorgevoerd”. Verder roemde de jury de

grote betrokkenheid van veel participanten.

Ook de publieksprijs ging naar Sonsbeek.

De prijs voor beste openbare ruimte is een

initiatief van het vakblad Stedelijk Interieur. De

uitreiking vond vanmiddag plaats tijdens de

Urban Design Beurs, die van 13 tot 15 april

wordt gehouden in de Amsterdamse RAI.

Verantwoordelijk wethouder Cees Jansen:

“We kunnen als Arnhemmers weer supertrots

zijn. Sonsbeek ligt er prachtig bij, het

lentegroen straalt je tegemoet. Ik nodig

iedereen dan ook van harte uit om te komen

kijken en te concluderen dat dit park deze

prijs echt verdient!”.

Prijs Beste openbare ruimte

Het vakblad Stedelijk Interieur organiseerde

voor de derde keer de verkiezing Beste

Openbare Ruimte. De beste openbare

ruimte werd gekozen door een 12-koppige

vakjury van stedebouwkundigen tot

leveranciers van straatmeubilair. Op basis

van criteria als gebruikerswaarde, uniciteit,

voorbeeldfunctie, ontwerp, samenhang,

duurzaamheid en beheer, wees de vakjury

park Sonsbeek aan als winnaar.

Themaplein ‘Groen in de stad’

De Urban Design Beurs is een

ontmoetingsplaats voor alle professionals

die betrokken zijn bij het inrichten en

beheren van de openbare ruimte. Omdat

de groensector volop in beweging is, heeft

Urban Design een uitgebreid programma

ontwikkeld om het belang van ‘groen’ onder

de aandacht te brengen van gemeentes,

provincies, overheid, woningcorporaties,

architecten, ontwerpers en beheerders.

Arnhem is in 2008 de Groenste Stad van

Nederland geworden en won in 2009 als

enige goud in de competitie ‘Groenste Stad

van Europa’. Daarom staat Arnhem op het

kennisplein ‘Groen in de stad’ op uitnodiging

van het ministerie van LNV.

Startersprijs toeristische sector naar duurzame Paardenstoeterij

Uitreiking tijdens feestelijke slotavond startersproject ´Mijn idee, een goed idee?!´

In de gemeenten Beuningen, Lingewaard en Overbetuwe draaide de afgelopen maanden

het startersproject ´Mijn idee, een goed idee?!´. Dit project bood starters en aspirant-starters

in de toeristisch-recreatieve sector ondersteuning bij het omzetten van hun idee naar een

ondernemingsplan. Op 17 mei vond de feestelijke slotavond plaats. Tijdens de slotavond werd de

startersprijs uitgereikt aan de ondernemer met het beste idee. Winnares is Marja de Bruijn met het

initiatief voor een duurzame paardenstoeterij met overnachtingsmogelijkheden. De naam van haar

bedrijf is Schwarzwälder Fuchs Stoeterij Nederland.

Mijn idee, een goed idee?!

Circa 25 (aspirant-)ondernemers uit de drie gemeenten namen deel aan het

project. Zij kregen workshops voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Daarnaast worden nog kennisbijeenkomsten aangeboden op het gebied

van bijvoorbeeld marketing en promotie, regelgeving, financiën of veiligheid.

Tijdens de slotavond presenteerden de deelnemers hun plan door

middel van een ´elevator pitch´. Drie genomineerden voor de startersprijs

presenteerden hun plan meer uitgebreid.

Genomineerden

De genomineerden voor de startersprijs waren: Funworlds, twee

ondernemers met plannen voor een weersbestendige (indoor en outdoor) locatie voor sportieve

en adventure activiteiten; Schwarzwälder Fuchs Stoeterij, een duurzame paardenhouderij met

uitspanning en overnachtingsmogelijkheden en Citymates, een bedrijf dat activiteiten / bedrijfsuitjes

gaat organiseren voor zelfstandige ondernemers.

Jury

Een driekoppige jury, bestaande uit Etienne Vermeulen van de Rabobank Oost Betuwe, Alex

Kwakernaak van Recreatiemaatschappij Uiterwaarde en Anton Kersten van Golfbaan Welderen,

koos vervolgens het beste idee. De gelukkige winnaar was Marja de Bruijn van Schwarzwälder

Fuchs Stoeterij Nederland. ´Ik ben hier erg blij mee. Vooral het duurzame aspect bij de realisatie van

mijn bedrijf werd door de jury geroemd. Ik vind het anno 2010 bij nieuwbouw erg belangrijk, om

technieken van 2010 te gebruiken en duurzaam met je onderneming om te gaan. Bijvoorbeeld door

gebruik te maken van zonne- en windenergie en hergebruik van regenwater. In mijn geval betekent

dit ook respect hebben voor het paard als kuddedier. We moeten rekening houden met wat hier

groeit, bloeit en leeft!´ aldus een blij verraste Marja. Zij kreeg een cheque uitgereikt van € 500,-, die is

te besteden bij het Regionaal Bureau voor Toerisme KAN.

Strijbosch Thunnissen Makelaars overhandigt nieuwe fiets aan

winnares Woonmanifestatie.

Op woensdag 12 mei ontving mevrouw Makkink uit handen van Maarten Muller van Strijbosch

Thunnissen Makelaars in Arnhem een nieuwe fiets.

Deze fiets was te winnen op de Woonmanifestatie van 11 april jl. in

de Eusebiuskerk in Arnhem door inschrijving voor één van de vele

nieuwbouwprojecten die Strijbosch Thunnissen Makelaars in de verkoop

heeft. De opkomst tijdens deze nieuwbouwbeurs was enorm. Maar

liefst 2.500 mensen hebben belangstelling getoond voor de diverse

nieuwbouwprojecten in de regio Arnhem.

Maarten Muller blikt tevreden terug op de Woonmanifestatie. “In deze tijden merken we dat er

bij mensen die willen verhuizen meer dan voorheen behoefte bestaat aan goede en zorgvuldige

informatie. Dat geldt helemaal als het gaat om het financiële plaatje” vervolgt hij. “Ik denk dat

we daarin geslaagd zijn. Dit blijkt wel uit het feit dat we naar aanleiding van contact tijdens de

manifestatie klanten hebben kunnen helpen aan hun droomhuis met een passende hypotheek. Een

betere beloning kan ik mij niet wensen…”

Met name voor de nieuwbouwprojecten “het Singelkwartier” in de Schuytgraaf en “het

Zwaluwpark” was veel belangstelling.

Thijs Bisschops van het RBT

KAN overhandigt de cheque

t.w.v. € 500,- aan winnares

Marja de Bruijn.

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o.

Fotograaf: Bob Walker

33


34

Accountants, Belastingadviseurs en Juristen

c

Administratiekantoor

c

Automatisering

c

Bedrijfsmakelaar

c

Beveiliging

c

www. access4it.nl

www.stmakelaars.nl

Bouw en Ontwikkeling

c

www.oud.nl

Aluminium en Kunstof Ramen

c

internetwijzer

BTW Advies

c

www.abab.nl

www.arjolux.nl

www.abcobeveiliging.nl

www.zegersbouw.nl

www.btwnederland.nl

Arnhem| De Liemers| Doetinchem e.o.

Calamiteitendienst en Hoogwerkerverhuur

c

Cash Flow Management

c

Internetoplossingen

c

www.credit2cash.nl

Graveren en Beletteren

c

ICT Beheer en Consultancy

c

www.flexbased.nl

Keuren van Arbeidsmiddelen

c

www.rodaval.nl

Marketing Communicatie- en Internet

c

www.ronaldgerressen.nl

Financieel Administratieve Dienstverlening

c

www.vitrofinance.nl

www.gelresign.nl

www.qotd.nl

www.mediasolutions.nl

Relatiebeheer

c

Telecommunicatie

c

Training en Coaching

c

Tekst en Concept

c

www.creaforti.nl

www.peeterstrainingen.nl

Tuinaanleg en Ontwerp

c

www.kadomiep.nl

Service en Verspreidingsbureau

c

www.ulrichagency.com

www.bernstuin.nl

Vormgeving, Illustratie, Beeldconcept en Beeldresearch

c

Zakenmagazine

c

www.willemsverspreidingen.nl

www.verbaal.nl

www.zakenmarkt.nl

More magazines by this user
Similar magazines