27.02.2024 Views

rotary-contact-470-NL-online-def

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Maandelijks<br />

P006567<br />

Afgiftekantoor<br />

3000 Leuven<br />

www.<strong>rotary</strong>belux.org<br />

<strong>470</strong> 03 | 2024<br />

Handleiding voor een<br />

WASH-project in scholen<br />

40 jaar biotech in Vlaanderen<br />

Geotracking wordt nieuw wapen<br />

in poliobestrijding<br />

© Valeriia / Adobe Stock


Come for the learning<br />

opportunities and global<br />

perspectives. Leave with<br />

enduring friendships and<br />

an inspired outlook.<br />

2024 ROTARY<br />

INTERNATIONAL<br />

CONVENTION<br />

SINGAPORE | 25-29 MAY 2024<br />

Register today at<br />

convention.<strong>rotary</strong>.org


INHOUD<br />

© VIB-Ine Dehandschutter<br />

12<br />

IN<br />

De voorbije 40 jaar is Vlaanderen uitgegroeid tot een wereldspeler<br />

in de life sciences, en in het bijzonder de biotechnologie. Dirk Reyn<br />

(Rc Turnhout) kent de sector door en door, als voormalig topmanager<br />

bij Janssen Pharmaceutica, medeoprichter van o.a. Movetis en<br />

eTheRNA, investeerder in startups en voorzitter van flanders.bio,<br />

de koepelorganisatie van de Vlaamse biotechbedrijven.<br />

ROTARY INTERNATIONAL<br />

4 Boodschap van de RI-voorzitter<br />

5 Boodschap van de DG 2140<br />

6 Geotracking wordt nieuw wapen in poliobestrijding<br />

8 ‘Duurzaam engagement voor de prijs van een kopje koffie’<br />

9 Foundation & RI Convention<br />

10 De Rotarywereld in actie<br />

DE FRANSTALIGE SECTIE…<br />

onder meer een interview met de<br />

directeur van Worldskills Belgium<br />

(dat beroepsvaardigheden stimuleert)<br />

en alles over een Rotary-natuurreservaat<br />

in Luxemburg.<br />

MAGAZINE<br />

15 Terugblik / Rotary op COP 28<br />

16 Handleiding voor een WASH-project in scholen<br />

18 Assembly D 2140 / cartoon / Rotary in één minuut<br />

19 Boeken<br />

20 Cityhoppen langs de Aare<br />

CLUBS<br />

26 ‘Reanimatie is vooral een kwestie van durven’ (Rc Ieper)<br />

28 Gratis laptops voor kansarme studenten UHasselt<br />

(Rc Genk) – Kunstproject met mensen uit de vierde wereld<br />

(Rc Aalst-Noord)<br />

29 AGENDA<br />

ALSO ON TABLET<br />

"Rotary Belux"<br />

Niet-ondertekende artikels komen van de redactie.<br />

3


PRESIDENT’S MESSAGE<br />

In 2011 richtte ze de organisatie ‘NES Naturaleza’ op<br />

om boeren in Colombia en elders in Latijns-Amerika<br />

toegang te bieden tot kennis en training over duurzame<br />

landbouwtechnieken. Die steun heeft het leven<br />

van bijna 4.500 boeren ingrijpend verbeterd en velen<br />

van hen geïnspireerd om ondernemer te worden.<br />

Het initiatief is zowel de natuurlijke als de sociale<br />

duurzaamheid in heel Latijns-Amerika ten goede gekomen…<br />

Racisme bestrijden<br />

Bursalen Geoffrey Diesel en Kathy Doherty zijn medeoprichters<br />

van het ‘Racial Equity Project’, een subcommissie<br />

van de Rotary Positive Peace Activators<br />

in Noord-Amerika die manieren bestudeert om een<br />

vreedzamere samenleving te creëren door het op te<br />

nemen tegen racisme.<br />

Het Racial Equity Project onderzoekt hoe de acht pijlers<br />

van positieve vrede inspanningen om racisme aan<br />

te pakken kunnen ondersteunen. Het zet zich in om<br />

zijn boodschap in heel Noord-Amerika te verspreiden.<br />

De organisatie is ontstaan uit een strategisch partnerschap<br />

van Rotary met het Institute for Economics and<br />

Peace, een wereldwijde denktank die zich inzet voor<br />

het bevorderen van positieve vrede.<br />

Gordon McInally<br />

RI-voorzitter<br />

Denken als<br />

een Rotary<br />

Peace Fellow<br />

Er bestaan vele wegen naar vrede. Bij Rotary hebben<br />

we het geluk Rotary Peace Fellows te hebben<br />

die dit keer op keer aantonen.<br />

Elk jaar kent Rotary tot 130 beurzen toe aan internationale<br />

studenten om zich te buigen over vredes- en<br />

ontwikkelingsvraagstukken. Zo bereiden ze zich voor<br />

op een loopbaan in het teken van conflictpreventie en<br />

-beheersing en het aanmoedigen van ‘positieve vrede’.<br />

Ik geef graag enkele voorbeelden van de creatieve<br />

manieren waarop zij zich inzetten voor de vrede:<br />

Duurzaamheid bevorderen<br />

Alejandra Rueda-Zarate combineerde haar Rotary<br />

Peace Fellowship met een masterdiploma in energie<br />

en natuurlijke hulpbronnen om haar droom te verwezenlijken:<br />

het Colombiaanse platteland beschermen.<br />

Rampen beheersen met behulp<br />

van onderzoeksdata<br />

Via een Rotary Peace Fellowship behaalde Jamie<br />

LeSueur een master in de sociale wetenschappen op<br />

het gebied van vredes- en conflictonderzoek. Hij leidt<br />

nu noodoperaties voor de Internationale Federatie van<br />

het Rode Kruis en de Rode Halve Maan.<br />

Jamie heeft ontdekt dat onderzoeksdata een krachtig<br />

hulpmiddel kunnen zijn om rust te brengen in<br />

de complexe wereld van rampenbestrijding. Wat de<br />

protocollen van een hulporganisatie ook inhouden,<br />

wetenschappelijke gegevens gebruiken voor de besluitvorming<br />

helpt zelfs de meest ingewikkelde noodsituaties<br />

te verduidelijken.<br />

Deze verhalen - en honderden soortgelijke - laten zien<br />

hoe Rotary een generatie leiders creëert die in staat<br />

is om wereldwijd aan vrede te bouwen. Bijna 1.800<br />

Peace Fellows zijn afgestudeerd aan de Rotary Peace<br />

Centers en zij passen hun vaardigheden toe in meer<br />

dan 140 landen.<br />

Ik hoop dat de voortdurende inzet van deze vredeswerkers<br />

(en de Rotariërs die hen steunen) u inspireren<br />

om door te gaan met Hoop creëren in de wereld<br />

door middel van dienstverlening, fondsenwerving en<br />

creatief denken.<br />

4


BOODSCHAP VAN DE DG 2140<br />

Reflectie komt clubbeleving<br />

ten goede<br />

Op het ogenblik dat jullie dit lezen, zit 2/3 de van<br />

het Rotaryjaar er alweer op. De laatste acties<br />

staan in de steigers en de evaluatie van het lopende<br />

jaar kan bijna beginnen, bij de districten en in<br />

de clubs.<br />

De DGE’s hebben hun opleiding achter de rug en zijn<br />

met veel motivatie en inzichten teruggekomen van<br />

de International Assembly, waar inkomend RI-voorzitster<br />

Stephanie Urchick haar thema voor 2024-2025<br />

gepresenteerd heeft: The Magic of Rotary. De DGE’s<br />

zijn volop bezig met de voorbereidingen voor hun jaar,<br />

zodat zij op 1 juli 2024 voluit in actie kunnen schieten.<br />

Vandaag worden de districtteams voor 2024-25<br />

samen gesteld en voorbereidende meetings met de<br />

AG’s en het hele team gepland. En dan volgen de<br />

PETS, waarbij alle inkomende clubvoorzitters een opleiding<br />

krijgen. Deze trainingscyclus wordt afgesloten<br />

met de District Training Assembly, die zich richt tot<br />

alle leden van de inkomende clubbesturen (maar voor<br />

iedereen open staat).<br />

Op clubniveau zou het niet anders moeten zijn! Als je<br />

als voorzitter of clubverantwoordelijke dit jaar impact<br />

op je club wil hebben, dan is het nu het moment om<br />

na te denken over de situatie van je club. Wat draait<br />

goed en wat kan beter? Wat zijn de opportuniteiten<br />

en wat zijn de bedreigingen? En waar willen wij met<br />

de club binnen pakweg 3 tot 5 jaar<br />

staan? Die reflectie dient nu te gebeuren,<br />

in alle transparantie en met<br />

betrokkenheid van alle leden.<br />

Welke vragen dienen dan gesteld<br />

te worden? In eerste instantie<br />

gaat het om de clubwerking. Zijn<br />

de functies goed verdeeld, en<br />

rust niet teveel op de schouders<br />

van enkelingen? Worden de taken<br />

duidelijk omschreven en de verantwoordelijkheden<br />

correct afgebakend?<br />

En hoe zit het met de<br />

beleving en de verwachtingen van<br />

DG 2140<br />

Peter Wolters<br />

de leden? Daarnaast: hoe komt de club naar buiten?<br />

Worden alle opportuniteiten gebruikt om zichtbaar te<br />

zijn? Laten wij genoeg zien dat wij ‘People of Action’<br />

zijn? En om af te sluiten: beseffen wij genoeg wat<br />

Rotary voor onszelf betekent? Wat wij terugkrijgen<br />

als Rotariër? En slagen we erin ook dit uit te dragen?<br />

Doet de club genoeg om de leden een waardevolle<br />

ervaring te bieden? Uiteraard gelden al deze punten<br />

ook voor Rotaract!<br />

Want zoals RIPE Stephanie Urchick stelt: ‘Een Rotaryclub<br />

is als een bedrijf waarvan de leden de klanten zijn,<br />

en het product de beleving!’<br />

COLOFON<br />

CEO VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

PDG 2130 Koen Ringoot<br />

Noordzeedreef 3, 8670 Oostduinkerke<br />

SECRETARIAAT<br />

secretary@<strong>rotary</strong>beluxservices.org<br />

BESTUURSORGAAN<br />

LEDEN<br />

DG 2130 Geert Dewulf<br />

DGE 2130 Dominique Deschietere<br />

PDG 2130 Claude Hamilius<br />

CS 2130 Serge Goussaert<br />

DG 2140 Peter Wolters<br />

DGE 2140 Tony Janssens<br />

PDG 2140 Bart Purnal, voorzitter<br />

CS 2140 Arnaud D’Haen<br />

DG 2150 Brigitte Niset<br />

DGE 2150 Christian Dohogne<br />

PDG 2150 Étienne Bailly<br />

AG 2150 Jean-Luc Lebrun<br />

DG 2160 Joseph Faber<br />

DGE 2160 Vinciane Grevesse<br />

PDG 2160 Jean-Pierre Crosset<br />

CS 2160 Jean-Paul Hogenboom<br />

EREVOORZITTERS<br />

† Emiel Sanders PDG 2170<br />

Johan Verhaeghe PDG 1620<br />

Jules De Vleminck PDG 2170<br />

Paul Coppens PDG 1620<br />

Alain Van de Poel PDG 2170<br />

ADVISORY BOARD<br />

Luc Demol PDG 1620<br />

Christian Dohogne DGE 2150<br />

René Friederici PDG 1630<br />

Claude Hamilius PDG 2130, voorzitter<br />

Tony Janssens DGE 2140<br />

Koen Ringoot PDG 2130<br />

Dominiek Willemse PDG 2140<br />

REDACTIERAAD<br />

Koen Ringoot PDG 2130<br />

Steven Vermeylen<br />

Denis Crepin<br />

Evi Torfs<br />

vzw RBS D 2130-2140-2150-2160<br />

Wereldtentoonstellingslaan 68<br />

1083 Brussel<br />

tel. 02 420 35 00 – fax 02 420 11 10<br />

<strong>rotary</strong><strong>contact</strong>@<strong>rotary</strong>beluxservices.org –<br />

www.<strong>rotary</strong>belux.org<br />

LAY-OUT & DRUK<br />

Drukkerij Van der Poorten<br />

100% klimaatneutrale drukkerij<br />

Lid van de unie van de uitgevers van de periodieke pers.<br />

Overname verboden zonder voorafgaande toestemming.<br />

Vanwege strikte eisen naar vorm en inhoud is<br />

een nalezing van iedere tekst noodzakelijk. De redactie<br />

behoudt zich het recht voor de nodige veranderingen<br />

aan te brengen.<br />

Wie een tekst en foto(‘s) doorstuurt naar de redactie van<br />

Rotary Contact, gaat akkoord met de publicatie ervan (in<br />

print en <strong>online</strong>).<br />

5


ROTARY INTERNATIONAL<br />

Geotracking<br />

WORDT NIEUW WAPEN<br />

Geotracking wordt nieuw<br />

IN POLIOBESTRIJDING<br />

wapen in poliobestrijding<br />

Sandrine Lina (l.) en haar<br />

team activeren hun app<br />

voor een vaccinatieronde<br />

Toen vaccinatieteams vorig jaar op pad gingen om een uitbraak van polio in<br />

Congo-Brazzaville een halt toe te roepen, konden ze rekenen op een nieuw<br />

hulpmiddel. Een app op hun smartphone registreerde hun locatie en stuurde<br />

deze info door naar een commandocentrum. Zo kon men zien of er huizen waren<br />

gemist en of men de teams ter plaatse moest bijsturen.<br />

Met steun van de WHO en andere partners binnen het<br />

Global Polio Eradication Initiative testen de poliowerkers<br />

in Congo het gebruik van geotracking om polio-uitbraken te<br />

beheersen. In plaats van te vertrouwen op handgetekende<br />

kaarten, die vatbaar zijn voor fouten, kunnen de coördinatoren<br />

nu nauwkeurig zien waar de teams zijn langsgeweest<br />

en welke huizen ze nog niet hebben bereikt. Dit gebeurt in<br />

realtime, althans wanneer er een netwerkverbinding beschikbaar<br />

is. Deze snelle en nauwkeurige informatie is cruciaal om<br />

ervoor te zorgen dat elk kind een vaccin krijgt.<br />

‘Het enige wat je hoeft te doen is je telefoon opladen en<br />

zorgen dat je de tracker aanzet als je de straat op gaat’, zegt<br />

Sandrine Lina, een van de door de WHO opgeleide vaccinatoren.<br />

Zij kwam in juni 2023 samen met enkele honderden<br />

collega’s in actie na een uitbraak van het poliovirus type 1.<br />

Afrika werd in 2020 vrij verklaard van het wilde poliovirus.<br />

Maar vaccin-gerelateerde uitbraken blijven een bedreiging<br />

vormen. Deze zeldzame gevallen doen zich voor wanneer<br />

het levende maar verzwakte virus in orale vaccins lang genoeg<br />

via de riolering circuleert in gemeenschappen met<br />

6


ROTARY INTERNATIONAL<br />

een lage vaccinatiegraad, en muteert in een potentieel<br />

gevaarlijke vorm.<br />

De sleutel tot het stoppen van dergelijke uitbraken is een<br />

grondige vaccinatiecampagne. Geotracking kan die ondersteunen<br />

met intelligente kaarten en modellen. ‘Het platform<br />

biedt ons de mogelijkheid om gebieden met een ondermaatse<br />

dekking op te sporen, en onze teams adequaat bij te sturen’,<br />

zegt Kebba Touray, hoofd van het Geographic Information<br />

Systems Centre van de WHO voor Afrika. Een vroege versie<br />

van deze technologie werd al vanaf 2012 ingezet in Nigeria,<br />

en later ook in Kameroen.<br />

500 smartphones<br />

Bij de vaccinatiecampagne in juni, geleid door het Ministerie<br />

van Volksgezondheid, werden elke ochtend ongeveer 500<br />

smartphones uitgedeeld aan de vaccinatoren. Net als een<br />

fitnesstracker telt de app de stappen van de gebruiker en<br />

geeft de coördinaten (met een tijdsaanduiding) weer op een<br />

kaart. De poliowerkers kunnen de telefoons ook gebruiken om<br />

veldgegevens te verzamelen, zoals namen van dorpen, informatie<br />

over de samenstelling van de gezinnen en de redenen<br />

die sommige inwoners geven om een vaccin te weigeren.<br />

Die informatie komt in een database terecht, waar de managers<br />

van het operatiecentrum in realtime toegang toe<br />

hebben. Op een kaart geraken gebieden ingekleurd in groene<br />

en rode tinten. ‘Groen geeft aan dat vaccinatieteams door<br />

deze gebieden zijn gegaan en rood geeft aan dat deze locaties<br />

gepland waren, maar dat er nog geen team is langsgeweest’,<br />

legt dataspecialist Derrick Demeveng uit. Aan het<br />

einde van de eerste dag zag het team in het operatiecentrum<br />

bijvoorbeeld dat er in een deel van de wijk Poto-Poto van de<br />

hoofdstad Brazzaville niet was gevaccineerd. De volgende<br />

ochtend werden er meteen vaccinatoren heen gestuurd om<br />

de kinderen die over het hoofd waren gezien op te sporen.<br />

landbouw. De WHO gebruikte de technologie onder meer<br />

om het risico op dodelijke slangenbeten te monitoren in<br />

India en om COVID-19-vaccins te verdelen in meer dan 90<br />

landen.<br />

Hoewel het project in Congo-Brazzaville als succesvol mag<br />

worden beschouwd, stuitte het op een voorspelbare beperking:<br />

de digitale kloof. Ondanks de vooruitgang op het<br />

gebied van digitale inclusie hebben wereldwijd 2,6 miljard<br />

mensen nog steeds geen internetverbinding, waarvan een<br />

aanzienlijk deel in Afrika. Een gebrek aan een sterke internetinfrastructuur<br />

verstoorde dan ook vaak de realtime upload<br />

van de gegevens.<br />

Niettemin zijn Touray en zijn Afrikaanse WHO-team van plan<br />

om dit volgsysteem ook elders op het continent te implementeren,<br />

en ook voor andere doeleinden dan polio. Met de<br />

introductie van deze nieuwe aanpak is één ding alleszins niet<br />

veranderd: alle gevaccineerde kinderen krijgen nog steeds<br />

een met inkt gemerkte vinger, die ze vol trots in de lucht<br />

kunnen steken.<br />

Tolu Olasoji<br />

Rotary 03/2024<br />

De mogelijkheid om gegevens te bekijken en teams snel bij<br />

te sturen is van cruciaal belang. In het verleden moesten de<br />

coördinatoren vertrouwen op kaarten die door de vaccinatieteams<br />

zelf waren getekend. Onnauwkeurigheden waren<br />

daarbij onvermijdelijk.<br />

Cholera in Londen<br />

Het in kaart brengen van ziekten kent een lange voorgeschiedenis.<br />

In 1854 pionierde de Engelse arts John Snow<br />

met één van de eerste toepassingen van kaartgegevens in<br />

de moderne epidemiologie, tijdens een uitbraak van cholera<br />

in Londen. Op zoek naar een patroon markeerde Snow de<br />

gevallen en - omdat hij dacht dat besmet water de oorzaak<br />

was - de locaties van waterputten op een kaart. Hij vond inderdaad<br />

een verband. Hij kon zelfs één enkele put aanwijzen<br />

als de waarschijnlijke primaire besmettingsbron. Toen die<br />

werd afgesloten, was de uitbraak voorbij.<br />

Vandaag de dag wordt geo-analyse gebruikt voor van alles<br />

en nog wat, van weermodellen en het voorspellen van<br />

verkooptrends tot <strong>def</strong>ensiekwesties, rampenbestrijding en<br />

7


ROTARY INTERNATIONAL<br />

‘Duurzaam engagement<br />

voor de prijs van<br />

een kopje koffie’<br />

‘Lid worden van de Paul Harris Society kost je niet meer dan<br />

een kopje koffie per dag’, zo zegt PHS-coördinator D2140 Bart<br />

Purnal. Hij werkt al jaren aan een grotere bekendheid voor<br />

deze community van geëngageerde Rotariërs, door op diverse<br />

bijeenkomsten, zoals de PETS en districtsconferentie, mensen<br />

aan te spreken en te informeren over haar werking.<br />

Wat is de Paul Harris Society?<br />

De Paul Harris Society (PHS) verenigt Rotariërs en vrienden<br />

van de Rotary Foundation die elk jaar 1.000 US$ of meer<br />

bijdragen aan het Annual Fund, PolioPlus of andere goedgekeurde<br />

doelen van de Foundation. Die kunnen duurzame<br />

oplossingen bieden voor dringende noden over de hele wereld,<br />

zoals:<br />

• Beroepsopleiding voor leerkrachten die een centrum voor<br />

jonge kinderen opzetten in Zuid-Afrika;<br />

• Waterfilters, toiletten en hygiënetraining om fluorose, diarree<br />

en andere ziekten in India te voorkomen;<br />

• Een studiebeurs voor een medisch professional in Italië om<br />

onderzoek te doen naar behandelingen die het sterftecijfer<br />

onder te vroeg geboren baby’s minimaliseren;<br />

• Seminars over vredeseducatie voor 200 leraren en 1.300<br />

studenten in Oeganda;<br />

• Behandelde muskietennetten en medische diensten ter<br />

voorkoming van malaria in Mali.<br />

Wat is het verschil tussen een Paul Harris<br />

Fellow en een Paul Harris Society-lid?<br />

Een Paul Harris Fellow (PHF) heeft cumulatief 1.000 US$<br />

bijgedragen aan de Rotary Foundation in zijn of haar naam.<br />

Een lid van de Paul Harris Society draagt minstens 1.000<br />

US$ per jaar bij, zoals hierboven beschreven. Een bijkomend<br />

voordeel is dat PHS-leden punten verzamelen voor bijdragen<br />

die zij kunnen gebruiken om anderen te benoemen tot Paul<br />

Harris Fellow, ook al zijn die geen Rotariër.<br />

Je bepaalt zelf het bedrag, de frequentie en of je wilt dat<br />

je bijdrage naar het Annual Fund gaat (waarbij 50% na drie<br />

jaar terugvloeit naar jouw district voor besteding in onze gemeenschappen).<br />

Giften aan de PHS zijn fiscaal aantrekkelijk,<br />

want (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de belastingen.<br />

Filiep Theys, PHS-coördinator D2130, vult de gedachte van<br />

een ware ‘society’ in door de leden van de PHS met een<br />

verjaardagskaart of nieuwjaarsbrief te bedanken voor hun<br />

giften. Hij organiseert in zijn district jaarlijks ook één of twee<br />

netwerkmomenten waarop de PHS-leden en hun partner, en<br />

eventuele toekomstige leden, worden uitgenodigd (museumbezoek,<br />

bedrijfsbezoek…).<br />

Alle PHS-coördinatoren in Nederland en België delen de<br />

ervaring dat er twee categorieën PHS-deelnemers zijn: zij<br />

die het een eer vinden het PHS-vignet te dragen en ook<br />

graag als ‘ambassadeur’ voor de Society willen optreden<br />

naar hun clubleden, en anderen die in stilte en gemotiveerd<br />

hun donatie schenken aan een gericht doel, zoals vredebevordering,<br />

milieu of water. Alle coördinatoren hopen op een<br />

domino-effect binnen de Rotaryclubs, zodra een PHS-lid zijn<br />

of haar motivatie in de club toelicht. Ze zijn ook bereid om<br />

zelf bij de clubs van hun district de voordelen en het doel van<br />

de Rotary Foundation verder toe te lichten.<br />

Transparant en doelgericht<br />

De Foundation krijgt al vele jaren een hoge ranking vanwege<br />

Charity Navigator, wegens het transparante beheer en het<br />

hoge percentage van donaties dat effectief naar hulpprojecten<br />

gaat. Waar andere NGO’s zich op dat vlak vaak tevreden<br />

stellen met 70%, beweegt de Foundation rond de 93%!<br />

De PHS-coördinatoren en de regionale Foundation-coördinator<br />

Kathleen Van Rysseghem trachten door diverse<br />

bijeenkomsten de samenhorigheid onder de PHS-leden te<br />

verhogen. Zo wordt elk jaar een Rotary Foundation Seminar<br />

georganiseerd met een specifiek namiddagprogramma voor<br />

PHS-leden. Dit jaar is die bijeenkomst gepland in Utrecht, in<br />

de loop van november. De save-the-date wordt binnenkort<br />

gecommuniceerd.<br />

PDG 1570 Rob Klerkx<br />

8


ROTARY INTERNATIONAL<br />

Meer dan een basisbehoefte<br />

Rotary richt zich deze maand op twee thema’s.<br />

Maart is de Maand van Water, Sanitatie en Hygiëne<br />

en we vieren de Week van Rotaract (11-17<br />

maart). Zowel WASH als Rotaract liggen me nauw aan<br />

het hart. Zuiver water, sanitaire basisvoorzieningen<br />

en een goede hygiëne zijn fundamentele mensenrechten,<br />

maar toch hebben 2,2 miljard mensen nog<br />

steeds geen toegang tot veilig drinkwater.<br />

We ondernemen evenwel actie. In de afgelopen tien<br />

jaar heeft de Rotary Foundation meer dan 180 miljoen<br />

dollar geïnvesteerd in meer dan 2.500 water- en<br />

sanitatieprojecten wereldwijd. Rotary maakt door<br />

middel van Global Grants een beduidend verschil op<br />

dit domein, dankzij uw bijdragen.<br />

Maar Rotary kan het niet alleen. We werken samen<br />

met organisaties zoals USAID om grootschalige oplossingen<br />

te voorzien. Het partnerschap met USAID<br />

heeft duizenden mensen toegang gegeven tot water<br />

en sanitaire voorzieningen in de Dominicaanse Republiek,<br />

de Filippijnen, Ghana en Oeganda.<br />

Onze Foundation ligt ook aan de basis van andere<br />

partnerschappen. Dit was bijvoorbeeld het geval toen<br />

ik samenwerkte met vertegenwoordigers van D 7020<br />

om het Haïti National Water, Sanitation and Hygiene<br />

Initiative op te zetten, beter bekend als HANWASH.<br />

Foundation-toelagen blijven een cruciale rol spelen<br />

in onze strategie om samen te werken met niet-gouvernementele<br />

organisaties, lokale besturen en overheidsinstellingen<br />

in heel Haïti.<br />

Onze inspanningen om<br />

mensen zuiver water<br />

te leveren, gaan verder<br />

dan het voorzien<br />

in een basisbehoefte.<br />

We maken de weg vrij<br />

voor gezondere gemeenschappen<br />

en een<br />

betere toekomst, en<br />

dat op een duurzame Barry Rassin<br />

manier. Met toegang<br />

Voorzitter Rotary Foundation<br />

tot water verbeteren<br />

gemeenschappen hun onderwijsniveau, gezondheid<br />

en verdere ontwikkeling.<br />

Als we het hebben over partnerschappen, mogen we<br />

onze nauwe bondgenoot binnen de Rotaryfamilie niet<br />

vergeten: Rotaract. Het engagement, de energie en de<br />

ideeën van Rotaracters vullen de ervaring van Rotaryclubs<br />

aan en vergroten onze impact. Toch weten veel<br />

Rotariërs nog niet dat, sinds 2022, Rotaractprojecten<br />

kunnen deel uitmaken van District Grants en dat ze in<br />

aanmerking komen voor Global Grants, wat de weg<br />

baant voor meer samenwerking.<br />

Ik moedig alle Rotary- en Rotaractclubs dan ook aan<br />

om zich samen in te zetten voor onze Foundation,<br />

op het terrein of door middel van giften. We weten<br />

allemaal dat er bij Rotary geweldige kansen voor het<br />

grijpen liggen. Wanneer je water- en sanitatieprojecten,<br />

Rotaract en de Foundation combineert, kan dat al<br />

snel een groot deel van je leven gaan uitmaken, zoals<br />

bij mij. En niet alleen deze maand, maar voor altijd...<br />

Een verscheiden programma<br />

De RI-conventie in Singapore (25-29 mei) biedt zo veel<br />

speciale evenementen en exclusieve ervaringen dat een<br />

goede planning cruciaal is. Het Host Organization Committee<br />

heeft geleide bezoeken voorbereid in Singapore en de<br />

wijde regio (zie <strong>rotary</strong>singapore2024.org), waaronder een<br />

driedaagse trip door buurland Maleisië. Lokale Rotariërs nodigen<br />

u uit voor de Host Hospitality Night, met culturele en<br />

culinaire evenementen op prachtige locaties in het hart van<br />

de stad. Op de Rotary Foundation Donor Summit verneemt<br />

u meer over de impact van uw steun.<br />

Alumni van de Youth Exchange kunnen met elkaar in <strong>contact</strong><br />

komen en ideeën uitwisselen op de YEO Preconvention<br />

(24-25 mei). Na de conventie volgt nog de Asia Pacific Regional<br />

Rotaract Conference (1-4 juni).<br />

© Richie Chan / Adobe Stock<br />

9


ROTARY INTERNATIONAL<br />

De Rotarywereld in actie<br />

Verenigde Staten<br />

Net als overal ter wereld zijn bijen in Noord-Amerika<br />

cruciaal voor de bestuiving van planten, en<br />

dus voor de voedselketen. Rc Woodinville heeft<br />

een project opgezet dat voedsel biedt aan bijen<br />

en tegelijkertijd de buitenwijken van Seattle verfraait.<br />

Clubleden gebruiken vaten om plantenbakken<br />

te maken, waarmee ze bijen aantrekken.<br />

Lokale bedrijven kunnen deze<br />

laten plaatsen in ruil voor een<br />

2 mm<br />

jaarlijkse donatie van 150 dollar.<br />

Op elk vat staat een QR-code die<br />

Lengte van de<br />

doorlinkt naar de website van de<br />

kleinste bij in Noord-Amerika,<br />

club, waar meer informatie over<br />

Perdita minima<br />

het project te vinden is. De club<br />

heeft ook samen met een aantal<br />

partners (het lokale bestuur, bedrijven,<br />

enz.) een ‘bestuiversfestival’ georganiseerd,<br />

waar afgelopen mei 500 mensen op af<br />

kwamen.<br />

Canada<br />

Rc Olds gooide de verdeling van haar giften<br />

aan lokale goede doelen over een andere<br />

boeg. In november presenteerden vertegenwoordigers<br />

van een dozijn van hen hun<br />

projecten in een wedstrijd naar het voorbeeld<br />

van het tv-programma ‘Who wants<br />

to be my partner’, waarin investeerders de<br />

voorstellen van verschillende ondernemers<br />

beoordelen. De verenigingen hadden vijf<br />

minuten om hun presentatie te geven en<br />

beantwoordden nadien vragen van een panel<br />

van Rotariërs. Onder de winnaars werd<br />

de mooie som van 10.000 dollar verdeeld.<br />

Het evenement gaf de deelnemers (onder<br />

wie ook enkele Interacters) bovendien de<br />

kans om hun presentatievaardigheden aan<br />

te scherpen en hun creativiteit te tonen.<br />

3,5 miljoen<br />

Aantal ondernemers in Canada<br />

10


ROTARY INTERNATIONAL<br />

Hongarije<br />

Toen de organisator van een zomerkamp voor kinderen met het syndroom van<br />

Down in 2021 aankondigde het programma niet langer te kunnen aanbieden,<br />

kwam de Rotaractclub van Kecskemét in actie. ‘Het kamp laten voortbestaan,<br />

is het belangrijkste project van de club geworden’, zegt Rotaractster Anna.<br />

‘We helpen de kinderen hun vaardigheden te ontwikkelen door middel van<br />

een verscheidenheid aan activiteiten. De acht leden van de club en een paar<br />

vrijwilligers organiseren workshops, koken, poetsen enz. Het kamp is gratis voor<br />

alle deelnemers. In 2023 ging het om 17 kinderen en hun gezinnen. Dat kost<br />

de club ongeveer 3.100 dollar per jaar. ‘Dit jaar is onze Rotary-peterclub mee<br />

op de kar gesprongen’, vervolgt Anna. ‘Nadat de Rotariërs een bezoek hadden<br />

gebracht aan het kamp, besloten ze het mee te financieren.’<br />

419.000<br />

Aantal Europeanen met<br />

het Downsyndroom<br />

728 Zuid-Afrikaanse openbare scholen<br />

met putlatrines als enige sanitaire<br />

voorziening<br />

Zuid-Afrika<br />

‘Het begon met een conferentie over watertekorten<br />

in Zuid-Afrika en eindigde met een samenwerking<br />

waarbij keukens, badkamers en andere sanitaire voorzieningen<br />

zijn gerenoveerd in een tiental scholen,<br />

voor meer dan 7.200 leerlingen.’ Aan het woord is Julia<br />

Heemstra, die steun kreeg van Rc Jackson Hole (Wyoming).<br />

De club besloot haar te helpen met draagbare<br />

waterfilters. Julia bracht de<br />

Amerikaanse Rotariërs vervolgens<br />

in <strong>contact</strong> met Rc<br />

Grahamstown, die op dat<br />

moment bezig was met de<br />

renovatie van de sanitaire<br />

voorzieningen op een middelbare<br />

school in Ntsika. De twee clubs bundelden<br />

hun krachten om een Global Grant en vervolgens een<br />

District Grant te verkrijgen om de hele watervoorziening<br />

op deze school te verbeteren... evenals op tien<br />

andere scholen! Uiteindelijk ontvingen de twee clubs<br />

in 2022 nog een Global Grant van 400.000 US$ om<br />

de toiletten en keukens in zeven van deze scholen<br />

op te knappen.<br />

India<br />

Dankzij een Global Grant van 50.000 dollar<br />

heeft Rc Mumbai Down Town Sea Land<br />

vijf dammen laten bouwen in het district<br />

Palghar. Die zullen landbouwersgezinnen<br />

helpen beschermen tegen overstromingen<br />

door de moessonregens. ‘Het meeste regenwater<br />

loopt van het land af, dat meestal<br />

een rotsachtige ondergrond heeft’, aldus de<br />

Rotariër die toezicht hield op het project in<br />

samenwerking met Rc Colombo (Sri Lanka).<br />

Een bijdrage van bijna 30.000 dollar van een<br />

Rotariër uit Mumbai speelde een doorslaggevende<br />

rol. De nieuwe betonnen dammen<br />

zullen de boeren ook in staat stellen om hun<br />

irrigatie uit te breiden en dus meer land te<br />

bewerken.<br />

1.562 mm<br />

Recordhoeveelheid regen in 24<br />

uur op een locatie in India<br />

11


INTERVIEW<br />

‘Vlaamse biotech verenigt<br />

het beste van lokale<br />

wetenschap en industrie’<br />

De voorbije 40 jaar is Vlaanderen uitgegroeid tot een wereldspeler in de life<br />

sciences, en in het bijzonder de biotechnologie. De Belgische biotech- en<br />

farmabedrijven tonen zich bijzonder innovatief, en stellen samen zo’n 40.000<br />

mensen tewerk. Dirk Reyn (Rc Turnhout) kent de sector door en door, als<br />

voormalig topmanager bij Janssen Pharmaceutica, mede-oprichter van<br />

o.a. Movetis en eTheRNA, investeerder in startups en voorzitter van flanders.bio,<br />

de koepelorganisatie van de Vlaamse biotechbedrijven.<br />

landers Biotech Valley’ is ondertussen een begrip geworden.<br />

De voorbije decennia hebben Vlaamse onder-<br />

‘F<br />

zoekers ontdekkingen gedaan waar nu elk jaar meer dan twee<br />

miljoen patiënten baat bij vinden. ‘Vlaanderen staat vooral sterk<br />

op het gebied van innovatieve productontwikkeling, in kleine<br />

en middelgrote ondernemingen. Die vormen het hart van ons<br />

biotech-ecosysteem. De productie en commercialisatie komt<br />

later vaak in handen van grotere, internationale bedrijven.’<br />

U bent apotheker van opleiding. Hoe bent u in<br />

de biotechsector terecht gekomen?<br />

Meteen na mijn studies ben ik voor het Amerikaanse farmabedrijf<br />

Eli Lilly aan de slag gegaan. Ik stond er mee in voor de<br />

commercialisatie van het eerste biotechproduct in Europa:<br />

een humane insuline, geproduceerd door bacteriën, voor<br />

diabetespatiënten. Daarna ben ik overgestapt naar Janssen<br />

Pharmaceutica in Beerse, dat toen wereldleider was in geneesmiddelen<br />

voor maag- en darmaandoeningen. Iedereen kent<br />

wel Imodium en Motilium, nietwaar? Op een bepaald moment<br />

had Janssen een portfolio van moleculen voor gastro-intestinale<br />

klachten die het bedrijf niet verder wilde ontwikkelen.<br />

Daarmee zijn we met een viertal medewerkers in 2006 ons<br />

eigen bedrijf begonnen: Movetis. We slaagden erin om op korte<br />

tijd 49 miljoen euro startkapitaal te verzamelen, en konden een<br />

12


INTERVIEW<br />

80-tal werknemers onderbrengen in een vestiging in Turnhout.<br />

In 2010 volgde een goedkeuring door de Europese autoriteiten<br />

en een beursgang op Euronext. Een jaar later werd het bedrijf<br />

reeds overgenomen door het Britse Shire.<br />

Movetis ontwikkelde het middel Prucalopride.<br />

Waarvoor wordt dat gebruikt?<br />

Prucalopride stimuleert de motiliteit van het darmstelsel;<br />

het kan meer bepaald krachtige contracties van de dikke<br />

darm opwekken. Het is dus nuttig voor de behandeling van<br />

chronische vormen van constipatie, bijvoorbeeld bij kankerpatiënten<br />

of gebruikers van opiaten. Het middel is nu<br />

beschikbaar in 40 landen en jaarlijks worden er zo’n 130.000<br />

patiënten mee behandeld.<br />

Bij welke groeibedrijven bent u momenteel als<br />

investeerder betrokken?<br />

Als actief aandeelhouder ben ik vooral betrokken bij EtheRNA,<br />

een bedrijf met 60 werknemers in Niel dat ik mee heb<br />

vormgegeven en dat zich specialiseert in messenger-RNA<br />

of mRNA. Dat beïnvloedt immuuncellen, waardoor die zelf<br />

therapeutische eiwitten (antilichamen) aanmaken. Deze techniek<br />

kreeg vooral bekendheid door de coronavaccins van<br />

Pfizer-BioNTech en Moderna. Daarnaast produceert EtheRNA<br />

ook nanopartikels, of ‘vetbolletjes’, die het mRNA omhullen,<br />

zodat het kan worden toegediend. Onlangs sloot het een<br />

grote deal met een Spaans farmabedrijf om samen medicatie<br />

voor huidaandoeningen te ontwikkelen.<br />

Ik heb ook een participatie in Spectricity, een spin-off van IMEC<br />

die wat buiten de biotechsfeer ligt. Het ontwikkelt de kleinste<br />

hyperspectrale camera ter wereld. Aanvankelijk voor healthcareapplicaties,<br />

maar het businessmodel is gewijzigd en men richt<br />

zich nu vooral op mobiele telefoons. De camera biedt een optimale<br />

kleurweergave, ongeacht het type van belichting. Er is al<br />

heel wat belangstelling van grote smartphoneproducenten…<br />

U bent ook één van de architecten van het<br />

investeringsfonds Bioqube Ventures.<br />

Dat is van start gegaan in 2020, met een kapitaal van 110<br />

miljoen euro. We investeren enkel in startups die bezig zijn<br />

met medicijnontwikkeling, in een relatief vroeg onderzoeksstadium.<br />

We hebben nu tien bedrijven in portefeuille: twee<br />

in Amerika, eentje in het Verenigd Koninkrijk en de rest in<br />

continentaal Europa. Er zijn ook drie Belgische bedrijven bij,<br />

die zoeken naar behandelingen voor leveraandoeningen, ulceratieve<br />

colitis en auto-immuunziekten als reuma, dermatitis<br />

en lupus. In een drietal dossiers ben ik actief als chairman,<br />

bestuurslid of ondersteunend entrepreneur voor het onderzoeksteam.<br />

We werken met fondsen met een beperkte<br />

levensduur. Het is onze bedoeling onze aandelenparticipatie<br />

na maximaal 10 à 12 jaar te verkopen, en zo een meerwaarde<br />

te creëren voor de investeerders.<br />

Waarom is het (geografisch) kleine Vlaanderen zo’n<br />

vruchtbare voedingsbodem gebleken voor biotech?<br />

Kort gezegd: aan alle belangrijke criteria voor een optimale<br />

ontwikkeling van een bloeiend ecosysteem voldoet Vlaanderen<br />

wel op één of andere manier. Alles begint bij wetenschap.<br />

We hebben enkele uitstekende kenniscentra, universiteiten en<br />

universitaire ziekenhuizen, die samen een gigantische bron<br />

van kennis en expertise vormen. Binnen de Europese Unie<br />

staan we op nummer twee wat betreft het aantal klinische<br />

studies per inwoner; én op één wat betreft de doorloopsnelheid<br />

van vooral de vroege klinische studies. Daardoor krijgen<br />

patiënten snel toegang tot de meest innovatieve behandelingen<br />

en geneesmiddelen. Bovendien studeren er in België<br />

elk jaar zo’n 30.000 jongeren af in de life sciences. De kennis<br />

uit academische middens wordt ook efficiënt getransfereerd<br />

naar kleine startups. Een instantie als Leuven Research and<br />

Development (LRD) doet bijvoorbeeld al vijftig jaar – uniek<br />

in Europa- aan het valoriseren<br />

van universiteitsonderzoek:<br />

het benutten<br />

ervan voor maatschappij<br />

en industrie. Ook de<br />

Vlaamse overheid heeft<br />

flink geïnvesteerd in de<br />

sector, vooral vanaf de<br />

jaren tachtig onder Luc<br />

Vandenbrande ten tijde<br />

van Flanders Technology.<br />

Stap voor stap is er<br />

een financieringsklimaat<br />

opgebouwd, dat in alle<br />

fasen toegang biedt tot<br />

investeerders. EASDAQ,<br />

de vroegere beurs voor<br />

technologische aandelen,<br />

is mede opgericht<br />

onder impuls van biotechinvesteerders,<br />

die<br />

een manier zochten om<br />

hun aandelen liquide te<br />

maken. Biotech is trouwens<br />

nog prominent<br />

aanwezig op Euronext Brussel, tot in de BEL 20 toe. Onze<br />

centrale ligging is natuurlijk ook een troef. Zowat alle grote<br />

farmabedrijven hebben een vestiging in België, voor productie<br />

of onderzoek. Dat zorgt voor een grote pool aan (internationaal)<br />

talent. Niet zelden beginnen onderzoekers hun<br />

loopbaan in een groot farmabedrijf en stappen ze nadien<br />

over naar een kleinere biotechonderneming om een nieuw<br />

product te ontwikkelen.<br />

© VIB Ine Dehandschutter<br />

Wie zijn voor u de belangrijkste Vlaamse<br />

biotechpioniers?<br />

Het verhaal begon eind jaren ’60, met Marc Van Montagu en<br />

Jeff Schell. Bij Plant Genetic Systems concentreerden zij zich<br />

op plantentumoren veroorzaakt door een bodembacterie. Zo<br />

zorgden ze voor een doorbraak van de agrotech en lagen ze<br />

aan de basis van de plantveredelingstechnieken. Bij de humane<br />

toepassingen springen Walter Fiers en Hugo Van Heuverswyn<br />

in het oog. Zij bouwden het Gentse Innogenetics uit tot het<br />

eerste Vlaamse en grootste biotechbedrijf van zijn tijd. Ook<br />

Desiré Collen verdient zeker een vermelding. Hij ontwikkelde<br />

13


INTERVIEW<br />

een product dat bloedklonters oplost, dat hij in een vroeg stadium<br />

uitlicenseerde aan Genentech. De royalty’s investeerde<br />

hij terug in de Vlaamse biotechsector – o.a. in Thrombogenics,<br />

waardoor hij een belangrijke katalysator werd voor innovatie.<br />

Ten slotte vermeld ik graag de eerste managers van het Vlaams<br />

Instituut voor Biotechnologie: Jo Bury en Rudy Dekeyser. Het<br />

VIB ging gestructureerd op zoek naar nieuwe technologieën bij<br />

universiteiten en faciliteerde de opstart van nieuwe bedrijven<br />

– de teller staat intussen op bijna 40.<br />

Wat beschouwt u als het grootste succes binnen de<br />

Vlaamse biotech?<br />

Dan kunnen we niet naast Argenx kijken, dat geneesmiddelen<br />

ontwikkelt op basis van geoptimaliseerde kamelenantilichamen,<br />

voor de behandeling van onder meer kanker en<br />

ernstige auto-immuunziekten. Met Vyvgart, een middel voor<br />

de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia<br />

gravis, haalde het bedrijf vorig jaar een omzet van 1,2 miljard<br />

dollar. Het knappe is dat Argenx dat middel helemaal zelf<br />

heeft ontwikkeld, geproduceerd en gecommercialiseerd.<br />

Het heeft potentieel om ook te werken bij andere indicaties,<br />

al vielen de recentste onderzoeksresultaten daaromtrent<br />

wat tegen. Ook andere bedrijven konden indrukwekkende<br />

ontwikkelingsresultaten voorleggen, maar jammer genoeg<br />

hebben die zich niet vertaald in commercieel succes. Ik<br />

denk dan aan Thrombogenics, Ablynx en Galapagos. Een<br />

voordeel van ons mature ecosysteem is evenwel dat de<br />

mensen die er moesten vertrekken, snel elders in de sector<br />

werk vonden, en zo mee aan de basis lagen van nieuwe<br />

bedrijven en producten.<br />

Hoe moeilijk is het om goede biotechbedrijven in<br />

Vlaanderen te verankeren?<br />

Dat is inderdaad niet eenvoudig, maar laten we vooral het<br />

uiteindelijke doel voor ogen houden: werkzame producten<br />

ontwikkelen die bij de patiënt geraken. Dan mogen we – met<br />

17 nieuwe ‘Vlaamse’ geneesmiddelen - volgens mij spreken<br />

van een succes. Om een geneesmiddel wereldwijd te lanceren,<br />

is een hoop geld nodig. Vaak is dat te hoog gegrepen<br />

voor Vlaamse bedrijven. Zeker als je voor een brede doelgroep<br />

werkt. Ook bij Movetis botsten we indertijd op dat<br />

probleem. Chronische constipatie wordt immers behandeld<br />

door heel veel artsen: huisartsen, geriaters, pediaters…<br />

Het kost enorm veel geld en moeite om die allemaal te<br />

bereiken. Voor Argenx is de commercialisatie van Vyvgart<br />

behapbaar, omdat de aandoening die dat middel behandelt,<br />

eerder zeldzaam is.<br />

Welke andere recente Vlaamse ontwikkelingen zijn<br />

volgens u veelbelovend?<br />

Zitten er nog blockbusters in de pijplijn?<br />

Er is veel beweging op het vlak van radiotherapie, waarbij isotopen<br />

naar kankercellen worden gericht via bepaalde moleculen<br />

die zich aan deze cellen hechten. Dat onderzoek gebeurt<br />

bijvoorbeeld bij Precirix, een spin-off van de VUB. Andere<br />

veelbelovende bedrijven zijn o.a. Agomab, dat zich richt op<br />

de behandeling van darm- en pulmonaire fibrose en Confo<br />

Therapeutics, dat een licentiedeal met de Amerikaanse farmareus<br />

Eli Lilly heeft gesloten voor een potentieel pijnmedicijn.<br />

Ook bij de agrotech zijn er interessante ontwikkelingen, zoals<br />

bij Biotalys, dat biologische gewasbeschermingsproducten<br />

ontwikkelt. Die sector is minder zichtbaar voor het grote<br />

publiek maar biedt wel veel potentieel. Jammer genoeg bestaat<br />

er nog veel foute perceptie rond genetische modificatie<br />

in de landbouw. Veel courante gewassen zijn een resultaat<br />

van gewasveredeling door kruisingen. Die optimalisatie van<br />

het genetisch materiaal kan nu efficiënter dankzij nieuwe<br />

technologieën. De Europese Unie legt daaromtrent echter<br />

zeer strenge regels op, die wetenschappelijk niet te verantwoorden<br />

zijn. Paradoxaal genoeg is de techniek die erachter<br />

schuilt enkele jaren geleden bekroond met de Nobelprijs…<br />

Steven Vermeylen<br />

Samen met Jo Bury en Johan Cardoen<br />

bracht Dirk Reyn vier decennia<br />

Vlaamse biotechnologie samen in<br />

het boek Biotech in Vlaanderen,<br />

een straf verhaal. Alle info:<br />

www.biotechinvlaanderen.be.<br />

Samen met enkele bevriende oud-JCI’ers stapte<br />

Dirk een vijftiental jaar geleden over naar Rotary. Bij<br />

Rc Turnhout is hij nu voorzitter van de commissie Ledenwerving<br />

en één van de bezielers van het benefietevent<br />

Moved to Help. Dat biedt vandaag een sportieve<br />

uitdaging in de geest van een Teamchallenge of ‘Spel<br />

zonder Grenzen’ aan vrienden-, familie- en bedrijventeams.<br />

Tot voor enkele jaren werd het georganiseerd<br />

op de sportterreinen in Merksplas-Kolonie. ‘Nu maken<br />

we gebruik van de infrastructuur van de Thomas<br />

More- hogeschool in Turnhout. De studenten van de<br />

opleiding Sport- en Eventmanagement steken er een<br />

handje toe. Er is ook veel materiaal ter beschikking.<br />

We proberen de goede doelen die we steunen zoveel<br />

mogelijk te betrekken bij het evenement. Zo helpt een<br />

delegatie van maatwerkbedrijf A-kwadraat bij de uitwerking<br />

van één van de proeven, en het bedrijf neemt<br />

met twee teams ook deel aan het event. Het is steeds<br />

een heel plezante dag, die ons toelaat een groot deel<br />

van onze sociale werking te financieren.’<br />

14


MAGAZINE<br />

terugblik 1 9 9 4<br />

In zijn openingstoespraak op de RI-conventie<br />

van 1990 in Portland (Oregon) kondigde<br />

RI-voorzitter Paulo V.C. Costa de oprichting<br />

aan van een wereldwijd Rotaryprogramma<br />

gewijd aan de bescherming van het milieu:<br />

Preserve Planet Earth. Het doel was om de<br />

clubs en hun leden aan te moedigen om projecten<br />

uit te voeren die de ecologie ten goede<br />

zouden komen. Het programma richtte zich<br />

op vier hoofdthema’s: flora, fauna, luchtvervuiling<br />

en water. Net als in andere geledingen<br />

van de maatschappij, werd bij Rotary in die<br />

periode steeds meer gesproken over ‘milieubewustzijn’,<br />

‘duurzame ontwikkeling’, ‘verantwoord<br />

consumeren’ enzovoort.<br />

Preserve Planet Earth, dat doorliep tot 1999,<br />

gaf aanleiding tot talrijke Rotaryprojecten rond<br />

het milieu. Ook bij ons. Rotary BeLux werkte in dit kader samen met een liefdadigheidsstichting opgericht door de<br />

tekenaar van de Smurfen, Pierre Culliford – beter bekend als Peyo. Samen ontwierp men educatief materiaal om<br />

leerlingen van de lagere school te wijzen op het belang van water in het ecosysteem van onze planeet. Het moedigde<br />

hen aan hun gewoonten te veranderen, minder water te gebruiken en elke verspilling tegen te gaan. RI haalde dit<br />

project herhaaldelijk aan als ‘good practice’.<br />

In Rotary Contact 148 van december 1994 stelde PDG 2170 Jan Lodewijk Dujardin het initiatief voor. In totaal werden<br />

er 46.000 folders en posters ter beschikking gesteld van scholen in België en Luxemburg. De clubs leverden<br />

daarvoor een ‘zeer redelijke’ bijdrage van ongeveer 5.000 BFR. Lang voor milieu een officieel focusdomein van RI<br />

werd, stond ecologie dus al hoog op Rotary’s prioriteitenlijst…<br />

Rotary-experts organiseerden meer dan<br />

20 sessies op de voorbije klimaattop<br />

van de Verenigde Naties, of COP 28.<br />

RI-voorzitter Gordon McInally besprak<br />

er bijvoorbeeld de mentale gezondheidseffecten<br />

van klimaatgerelateerde<br />

rampen. De COP 28 bracht meer dan<br />

70.000 afgevaardigden samen in Dubai.<br />

Het was de derde keer dat Rotary deelnam<br />

aan deze jaarlijkse conferentie.<br />

Het milieu werd in 2020 een focusgebied<br />

voor Rotary. Maar zelfs al eerder,<br />

tussen 2013 en 2020, had de Foundation<br />

meer dan 18 miljoen dollar toegekend<br />

aan milieuprojecten. Sinds 2021 is<br />

nog eens 6,4 miljoen dollar toegezegd.<br />

Rotariërs uit de Verenigde Arabische Emiraten namen onlangs nog deel aan een nationale campagne om 50.000 mangrovebomen<br />

te planten, om zo de kust en het mariene leven te helpen beschermen.<br />

15


WATER<br />

Handleiding voor een<br />

WASH-project in scholen<br />

Handleiding<br />

voor een<br />

WASH-project<br />

in scholen<br />

© Yuwarin / Adobe Stock<br />

Zuiver water, betere sanitaire voorzieningen, training van leerkrachten en<br />

voorlichting over hygiëne op scholen ondersteunen de gezondheid én het<br />

opleidingsniveau van kinderen. Het brengt een cyclus van kansen op gang: beter<br />

onderwijs, meer schoolbezoek en betere schoolprestaties. Tegelijk kan de hele<br />

gemeenschap baat vinden bij de aangelegde infrastructuur. Voor Rotaryclubs<br />

blijft een Global Grant-project de ideale hefboom om hierin te investeren.<br />

De WASH Rotary Action Group (WASH-RAG) geeft hierbij graag advies.<br />

Volgende tips kunnen alvast een algemeen kader vormen.<br />

1) Vermijd toeristisch humanisme: een bezoek aan een<br />

exotische bestemming kan sterke gevoelens oproepen om<br />

een handje te helpen wanneer je geconfronteerd wordt met<br />

schrijnende armoede. Bedenk echter dat zulk lijden overal<br />

ter wereld bestaat en het belangrijk is om de beschikbare<br />

fondsen zo effectief mogelijk te gebruiken.<br />

2) Is het gebied waar je wil werken stabiel en conflictvrij?<br />

Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om een WASH-project te<br />

realiseren in een regio waar de waterput die je hebt aangelegd,<br />

mogelijk kan worden ingenomen door gewapende<br />

bendes.<br />

3) Is het gebied gemakkelijk toegankelijk voor regelmatig<br />

toezicht door een Rotary-partnerclub?<br />

4) Leg eerst betrouwbare <strong>contact</strong>en. Zorg voor een gemotiveerde<br />

en betrouwbare lokale partner; niet alle Rotaryclubs<br />

zijn even toegewijd of gemotiveerd. Je DRFC (District Rotary<br />

Foundation Chair) kan van onschatbare waarde zijn om je in<br />

<strong>contact</strong> te brengen met de juiste partner.<br />

5) Behoeftenevaluatie: het vaststellen van de noden van<br />

de gemeenschap die je wil bijstaan, is een essentiële eerste<br />

stap in het ontwerpen van een effectief en duurzaam Glo-<br />

16


WATER<br />

bal Grant-project. Vorm een werkgroep met leiders uit de<br />

gemeenschap, het projectteam van je Rotary-partnerclub,<br />

vertegenwoordigers van de lokale autoriteiten, eventuele<br />

projectmedewerkers en andere prominente belanghebbenden<br />

om de behoeften vast te stellen en een strategie uit te<br />

stippelen. Het is niet verstandig om door te gaan met een<br />

project zonder de volledige betrokkenheid van de lokale gemeenschap.<br />

Doe nooit beloftes of toespelingen waarvan je<br />

niet zeker bent of je ze kunt waarmaken. Toon de gemeenschap<br />

altijd je grootste respect. Niemand wil van zijn waardigheid<br />

beroofd worden.<br />

6) Voordat je begint, heb je een geohydrologische studie<br />

van het gebied nodig. Meestal zijn deze studies al gedaan<br />

door UNICEF, de lokale overheid of andere organisaties en<br />

kun je gewoon een kopie krijgen. Zo niet, dan moet je een<br />

studie laten uitvoeren door een bekwame geohydroloog. Dit<br />

rapport is essentieel om de bodemstructuur te bepalen en<br />

om grondwaterverontreiniging te voorkomen.<br />

Het zal ook nuttige informatie verschaffen over:<br />

• ondergrondse watervoerende lagen in het gebied<br />

• de waarschijnlijkheid van het vinden van water op de boorlocatie<br />

• de diepte waarop geboord moet worden en het type boorgat<br />

dat nodig is.<br />

7) Denk aan de gevolgen van je acties. Je project kan een<br />

grote impact hebben op de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld:<br />

een put aanleggen in een gemeenschap met een<br />

chronisch watertekort zal waarschijnlijk mensen uit de omgeving<br />

aantrekken. Een dorp van slechts 1500 inwoners kan<br />

in een paar jaar tijd aangroeien tot 5000, met conflicten en<br />

sociale onrust tot gevolg. Ook is iets gratis weggeven nooit<br />

een goed idee. Een nominale vergoeding roept sociale verantwoordelijkheid<br />

op.<br />

Elementen voor een geslaagd WASH-project<br />

1) Bron van inkomsten: om het project duurzaam te maken,<br />

heeft de gemeenschap een bron van inkomsten nodig die<br />

het op lange termijn kan financieren en onderhouden. Er zijn<br />

veel mogelijkheden: landbouw, viskweek, veeteelt, bijenteelt,<br />

kleding maken, bakstenen produceren, enz. Daarvoor wordt<br />

best een coöperatieve organisatie opgericht en geregistreerd<br />

bij de lokale autoriteiten.<br />

2) Begin met sanitaire voorzieningen: open <strong>def</strong>ecatie is een<br />

wereldwijd probleem. Het leidt tot vervuiling van drinkwater,<br />

en daardoor tot ziektes. Diarree verhindert kinderen om naar<br />

school te gaan. Veel meisjes blijven tijdens hun menstruatieperiode<br />

thuis, bij gebrek aan de nodige voorzieningen.<br />

3) Als je een WinS-project (WASH in scholen) plant, is WASHen<br />

MHM-onderwijs (Menstrual Hygiene Management) een<br />

must. Begin met het opleiden van de leerkrachten. Handleidingen<br />

hiervoor zijn verkrijgbaar bij UNICEF. Als je deze<br />

moeilijk kunt vinden, neem dan <strong>contact</strong> op met je lokale<br />

WASH-RAG-ambassadeur (zie wash-rag.org).<br />

4) Als je een toiletgebouw bouwt, denk dan aan duurzaamheid.<br />

Bouw geen septische putten in een gebied waar die niet<br />

kunnen geleegd worden. ‘Pour flush’-toiletten met dubbele<br />

putten kunnen een goede oplossing zijn. Eén put wordt in<br />

gebruik genomen en na 2-3 jaar wordt overgeschakeld op de<br />

tweede put. Het fecale slib droogt dan uit in de eerste put<br />

en de pathogenen degenereren. Het residu kan gemakkelijk<br />

worden uitgegraven en gebruikt als meststof. Denk eraan:<br />

jongens- en meisjestoiletten moeten gescheiden zijn. Het<br />

aantal toiletten per geslacht wordt bepaald door de leerlingenpopulatie<br />

van de school. Houd altijd rekening met capaciteitsuitbreiding.<br />

Een biovergister-systeem is een ander<br />

alternatief. Het produceert biogas. Omdat het een anaeroob<br />

proces is, heeft het een voorraad bacteriën en regelmatig<br />

onderhoud nodig.<br />

5) MHM: voorzie herbruikbaar maandverband voor de meisjes.<br />

Een volledige kit bevat zes maandverbanden, twee sets<br />

ondergoed, een handdoek en een blok zeep. Denk er ook aan<br />

om wasruimtes op te nemen in het ontwerp van de sanitaire<br />

blok, waar de meisjes zich intiem kunnen reinigen. Zorg<br />

ervoor dat je WASH/MHM-trainingsprogramma is afgerond<br />

en dat het opleidingsprogramma voor de leerlingen van start<br />

gaat voordat je het toiletgebouw in gebruik neemt.<br />

6) Handhygiëne: het belang van regelmatig handen wassen<br />

is cruciaal voor een goede gezondheid. Vergeet niet om de<br />

nodige voorzieningen aan te leggen in het toiletgebouw, die<br />

kunnen gevoed worden door een citerne die regenwater van<br />

het dak opvangt.<br />

7) Onderhoud van de toiletten is essentieel. Adequate instructies<br />

voor het regelmatig schoonmaken en onderhouden<br />

van de toiletten zijn dan ook belangrijk. Denk ook aan een<br />

adequate bevoorrading van zeep, schoonmaakproducten,<br />

borstels, enz. Dit kan gefinancierd worden uit de inkomsten<br />

van de ondersteunende projecten.<br />

8) Waterput: pas wanneer je voor een schone omgeving<br />

hebt gezorgd, kan een waterput worden aangelegd. Veel<br />

projecten besteden dit uit aan lokale aannemers, vaak met<br />

weinig of geen toezicht. Als een waterput niet goed wordt<br />

aangelegd, kan deze na zeer korte tijd droog komen te staan.<br />

Bouwplannen, lastenboeken en modelcontracten voor waterputten<br />

zijn verkrijgbaar bij UNICEF of WASH-RAG. Kies<br />

ook je waterpomp zorgvuldig uit. UNICEF beveelt bepaalde<br />

pompen aan die duurzaam zijn en tegen lage kosten kunnen<br />

worden onderhouden. Het aanleggen van een waterput in de<br />

buurt van een school is altijd een goed idee. Zo worden de<br />

kinderen aangemoedigd om naar school te gaan en kunnen<br />

ze met een watervoorraadje terug naar huis keren.<br />

Dilip Mirchandani (Rc Ronse)<br />

WASH-RAG-ambassadeur<br />

e-mail: dilip@rafano.be – tel.: 0475/41.09.43<br />

17


MAGAZINE<br />

DISTRICT TRAINING<br />

ASSEMBLY D 2140<br />

27 april 2024 – 8u30 tot 13u<br />

+ walking lunch<br />

Thomas More campus Geel<br />

Gastspreker:<br />

Paul Verhaeghe,<br />

professor psychologie<br />

& auteur<br />

Meer info zie www.<strong>rotary</strong>2140.org<br />

Rotary in één minuut<br />

KOMKOMMERS BESTAAN<br />

VOOR 99% UIT WATER… ZE VORMEN<br />

DUS EEN ERNSTIGE BEDREIGING VOOR<br />

DE WATERVOORRADEN OP AARDE…<br />

SMERIGE GROENTE!<br />

De oprichting van een satellietclub kan<br />

een voorbereidende stap zijn op weg naar<br />

een onafhankelijke Rotaryclub. De voorzit(s)ter<br />

van de peterclub stuurt daarvoor<br />

een aanvraag naar Zürich met een lijst<br />

van minstens 8 leden. Ook Rotaracters<br />

kunnen een satellietclub oprichten of er lid<br />

van worden. De naam van de satellietclub<br />

is dezelfde als die van de peterclub, met<br />

toevoeging van één of meer woorden om<br />

de club te onderscheiden. De satellietclub<br />

heeft eigen vergadermomenten en<br />

sociale doelen. Het wordt aanbevolen om<br />

de leden van het bestuur van de satellietclub<br />

op te nemen in dat van de peterclub.<br />

Bij onenigheid over (een element van) de<br />

werking heeft de peterclub het laatste<br />

woord. Leden van de satellietclub zijn<br />

lid van de peterclub en dus volwaardig<br />

Rotariër. De satellietclub kan zelfstandig<br />

worden na een gezamenlijk verzoek van<br />

de peterclub en de gouverneur.<br />

18


BOEKEN<br />

Onversaagde woordenpuzzelaar<br />

Gerrit Kouwenaar staat te boek als één van de meest vernieuwende, radicale en invloedrijke<br />

naoorlogse dichters uit ons taalgebied. Tien jaar na zijn overlijden is zijn biografie verschenen. Ze<br />

is van de hand van literair journalist Arjen Fortuin, die eerder ook al tekende voor een geslaagde<br />

biografie van uitgever Geert Van Oorschot. Kouwenaar brak door als één van de Vijftigers. Aan<br />

de zijde van Hugo Claus, Lucebert en Remco Campert claimde hij dat echte, vitale kunst alleen<br />

gemaakt kan worden door werkelijk vrije mensen. ‘Er is een lyriek die wij afschaffen’, klonk het<br />

toen vastberaden. Hij wierp zich op als theoreticus van de groep, maar speelde ook een centrale<br />

rol bij enkele liefdesgeschiedenissen die de onderlinge verhoudingen op de proef stelden. Kouwenaar<br />

had een hekel aan anekdotiek in de poëzie, en zag het gedicht vooral als een “ding van<br />

taal”. Daarom hanteerde hij graag de men-vorm, om de dichter te doen verdwijnen en het gedicht<br />

open te stellen voor de lezer, die het kon voltooien met zijn verbeelding. Het grote publiek sloot<br />

Kouwenaar in de armen na de verschijning van zijn laatste bundel, totaal witte kamer, die grotendeels<br />

aan de dood van zijn vrouw Paula is gewijd. Dit uitstekend gedocumenteerde levensverhaal<br />

biedt een boeiende blik op Kouwenaars meticuleuze werkwijze en zijn rijke poëtisch universum.<br />

Arjen Fortuin, men moet,<br />

Querido, 39,99 €<br />

Een ingrijpende diagnose<br />

‘Ga je erover schrijven?’, vroeg de behandelende arts nadat hij Herman Koch een harde diagnose<br />

had gegeven: uitgezaaide en ongeneeslijke prostaatkanker. Aanvankelijk wil de schrijver van succesromans<br />

als Het diner en Zomerhuis met zwembad niet dat zijn ziekte bekend wordt gemaakt.<br />

Hij heeft immers geen zin in persaandacht of medelijden. Even later rolt corona over Europa en is<br />

het sowieso niet moeilijk om onder de radar te blijven. In dit boek beschrijft Koch hoe hij omgaat<br />

met zijn ziekte en blikt hij terug op enkele ijkmomenten in zijn leven, zoals de publicatie van<br />

zijn eerste verhaal en de dood van zijn ouders. Het is daarmee uitdrukkelijk géén boek over ‘zijn<br />

strijd tegen kanker’. Koch besluit namelijk al vroeg dat hij de kanker, die voorlopig goed onder<br />

controle te houden is, een zo beperkt mogelijke rol in zijn leven wil laten spelen. ‘Nietsdoen is<br />

de kortste weg naar geluk’; ook nu wil hij één van zijn geliefde levensmotto’s hoog houden. Zijn<br />

enige redding, waarop hij niet durft te hopen, berust bij een medicijn dat er nog niet is. Nu hij in<br />

‘reservetijd’ leeft, hoeft hij niets meer tegen zijn zin te doen – en dat beschouwt hij dan maar als<br />

de enige positieve keerzijde van zijn lot.<br />

Herman Koch, Ga je erover<br />

schrijven?, Ambo/Anthos,<br />

23,99 €<br />

Mythische berg<br />

In 2022 reed ruim een half miljoen mensen naar de top van de Mont Ventoux, de ‘kale reus’ van de<br />

Provence. Zeker de helft ervan deed dit op de fiets. De jongste jaren worden er op piekmomenten<br />

liefst 6.000 mensen per dag afgeklokt. Dokter Toon Claes is zelf een enthousiast fietser en is sinds<br />

jaren verliefd op de mythische wielerberg. Dina Vercruyssen woont als Vlaamse aan de voet van<br />

de Ventoux. Samen paren ze in deze reisgids het praktische aan het aangename: handige tips<br />

om veilig en stressvrij de Ventouxtop te halen, intrigerende verhalen over de cultuur, gebruiken<br />

en de geschiedenis van de streek, suggesties voor een bezoek aan de vele bezienswaardigheden<br />

en pittoreske dorpen in de buurt. Uiteraard speelt ook de Franse gastronomie een belangrijke<br />

rol. Het boek biedt bovendien tientallen QR-codes, die leiden naar tips voor uitgestippelde wandelingen<br />

en fietsroutes in de regio. De auteurs vullen elkaar prima aan: Toon is de sportieve en<br />

actieve genieter, die als orthopedisch chirurg wereldberoemde wielrenners als Cadel Evans, Tom<br />

Boonen en Mathieu Van der Poel behandeld heeft. Dina baat een B&B uit en is experte inzake<br />

slow travelling. Hun gezamenlijke liefde voor de Mont Ventoux bracht hen samen, met als missie<br />

hun ultieme tips & tricks te delen met een breed lezerspubliek.<br />

Toon Claes & Dina Vercruyssen,<br />

Op en rond de<br />

Mont Ventoux, Lannoo,<br />

36,99 €<br />

19


REIZEN<br />

Cityhoppen langs de Aare<br />

Cityhoppen<br />

langs de Aare<br />

© daliu / Adobe Stock<br />

Het Mittelland is een glooiende streek tussen de<br />

Zwitserse Jura en de machtige Alpen van het Berner<br />

Oberland. Langs de Aare, de belangrijkste waterweg,<br />

hebben zich enkele mooie steden ontwikkeld, zoals<br />

Biel, Thun en natuurlijk Bern. Die bestemmingen kan<br />

je perfect bereiken met de trein, per fiets langs de oevers<br />

van de Aare, of – zoals wij – te voet op de Via Berna.<br />

20


REIZEN<br />

Biel (of Bienne) is de enige officieel tweetalige stad in Zwitserland.<br />

Duits en Frans worden er overal gelijkwaardig<br />

naast elkaar gesproken. Soms zelfs tijdens hetzelfde gesprek,<br />

zoals oude Brusselaars nog Frans en Nederlands vermengen.<br />

Bielinguïsme, heet het hier met een knipoog. De stad aan<br />

de Bielersee is een belangrijk centrum voor de uurwerkindustrie.<br />

Merken als Omega, Rolex en Swatch hebben er hun<br />

hoofdkantoor.<br />

In het charmante Neues Museum, ondergebracht in een<br />

stadspaleis, vinden we een mooi overzicht van de opgang<br />

van Biel als industrieel centrum. Er zijn onder meer exemplaren<br />

te zien van meer dan 100 verschillende horlogemerken,<br />

met als hoogtepunt de Borer-collectie. Die bevat enkele<br />

topstukken van Rolex, waaronder een Oyster-model uit de<br />

jaren ’20. Ook andere nijverheidstakken, zoals elektronica<br />

(Biennophone- radio’s) en fietsenbouw (Cosmos) komen aan<br />

bod. Naar verluidt werden er vroeger nergens in Zwitserland<br />

meer middelen tegen hoofdpijn verkocht dan in Biel.<br />

De arbeiders in de horlogefabrieken moesten zich iedere dag<br />

immers urenlang blindstaren op minuscule tandwieltjes, en<br />

dat resulteerde vaak in een stekende hoofdpijn…<br />

Op de tweede verdieping kunnen we, onder begeleiding<br />

van de curator én met zware vilten pantoffels aan, een kijkje<br />

nemen in de woonvertrekken van de vroegere eigenares van<br />

het pand, Dora Neuhaus (1889–1975). Je stapt er opnieuw de<br />

19 de eeuw binnen. Dora stamde uit een familie van textielbaronnen.<br />

Ze bleef bij haar vader wonen, die notaris was. Na<br />

diens dood leefde ze van de erfenis en werd ze een gerespecteerd<br />

figuur in het sociaal-culturele leven van Biel. In haar<br />

testament liet ze de woning na aan de stad, op voorwaarde<br />

dat er een museum werd gevestigd. Haar dienstmeisje, Lina<br />

Beck, leefde tot 2012. Lina’s herinneringen vormden de basis<br />

voor de boeiende audiogids. In verscheidene vertrekken staan<br />

‘geurkunstwerken’ opgesteld, die een bijzondere, olfactorische<br />

impressie bieden van het verleden.<br />

Trapjes en booggalerijen<br />

Het oude stadscentrum is in zijn middeleeuwse staat bewaard<br />

gebleven. De Ring is zonder meer één van de mooiste oude<br />

pleinen van Zwitserland. Naast de kerk staan hier grote woonhuizen<br />

met booggalerijen of ‘Lauben’ waaronder kooplieden<br />

hun koopwaar en de klanten tegen slecht weer beschermden.<br />

De 16 de -eeuwse Vennerbrunner-fontein is de oudste van de<br />

stad; de vaandeldrager op een vergulde sokkel verbeeldt de<br />

weerbaarheid van Biel, dat indertijd recht had op een eigen<br />

troepenmacht. Het gildenhuis van de houthakkers springt<br />

uit de band met een drie verdiepingen hoge hoekerker en<br />

een uivormig dak. In de Obergasse, die naar de Burgplatz<br />

met het laatgotische Raadhuis leidt, valt het verschil tussen<br />

de Bourgondische en de Berner bouwstijl op: de eerste kiest<br />

voor trapjes, de tweede voor booggalerijen.<br />

In de twaalfde eeuw was er slechts één rivierovergang tussen<br />

Thun en Solothurn: waar nu het stadje Aarberg ligt. De overdekte<br />

houten brug die op deze plek ligt, stamt uit 1568 en is<br />

nog steeds in gebruik. In de 19 de eeuw werd de hoofdloop van<br />

de Aare, na tal van overstromingen, omgeleid. Nu stroomt<br />

enkel nog een tam riviertje, de Oude Aare, onder de (veel te<br />

lang geworden) brug… Maar het is wel een pittoreske plek!<br />

De Aare vormt een prachtig richtsnoer voor onze verdere<br />

tocht richting Bern, langs het stuwmeer en natuurgebied<br />

van Niederried, een paradijs voor vogels en bevers. De imposante<br />

waterkrachtcentrale Mühleberg produceert sinds<br />

1920 elektriciteit met water uit de Aare. Zo worden ongeveer<br />

45.000 huishoudens van duurzame energie voorzien. Het<br />

gebouw, een voorbeeld van industrieel classicisme, werd<br />

ontworpen door architect Walter Bösiger, die hierbij voor het<br />

eerst in Zwitserland op grote schaal beton gebruikte. Door<br />

de aanleg van een stuwdam ontstond de Wohlensee, die<br />

bij mooi weer verkoeling en waterpret biedt aan recreanten<br />

uit de wijde regio.<br />

Maquette van een horlogemaker in het Neues Museum<br />

Langs liefelijke dorpjes als Frauenkappelen en Felsenau trekken<br />

we verder richting Bern. Het historische centrum ligt<br />

in een wijde bocht van de Aare, die weinig ruimte liet voor<br />

stadsuitbreiding. De zandstenen huizen, geplaveide straten<br />

en smalle stegen hebben het authentieke karakter van de<br />

stad uitstekend in stand gehouden.<br />

Bank op nummer één<br />

Bern is de hoofdstad van het gelijknamige kanton. Het<br />

Zwitserse parlement zetelt er. Haar officiële benaming is<br />

‘Bondsstad’. Toen in 1848 de Zwitserse statenbond werd<br />

omgevormd tot bondsstaat waren er drie kandidaten om<br />

bondsstad te worden. Bern werd verkozen boven het economisch<br />

belangrijkere Zürich, juist om die positie niet nog<br />

meer te versterken. Ook Luzern viel toen buiten de prijzen.<br />

Het Bundeshaus uit 1902 vormt het zinnenbeeld van de Zwitserse<br />

confederatie. Voor de bouw ervan liet architect Hans<br />

Auer stenen aanrukken uit de 26 verschillende Zwitserse<br />

kantons. Ook bij de binnenafwerking mochten die kantons<br />

een bijdrage leveren. Zo ontwierp een kunstenaar uit Luzern<br />

21


REIZEN<br />

Het historische centrum van Biel<br />

De 16de-eeuwse houten brug in Aarberg<br />

Het parlementsgebouw in Bern<br />

een gigantische kroonluchter voor de senaatszaal, zorgde<br />

Sankt-Gallen voor gordijnen in kantwerk en decoreerde een<br />

houtsnijder uit Brienz een hele Stube. Op de Bundesplatz<br />

wordt in de zomermaanden 60.000 liter water in omloop<br />

gebracht, via 26 (!) fonteinen die een elegante choreografie<br />

uitvoeren. Pittig detail: het parlement draagt het huisnummer<br />

5, niet nummer 1 zoals je zou verwachten. Die eer is weggelegd<br />

voor… de Zwitserse nationale bank. Qua symboliek<br />

kan dat tellen!<br />

Einsteins wonderjaar<br />

Eén van de beroemdste inwoners van Bern was zonder twijfel<br />

Albert Einstein. Van 1903 tot 1905 huurde hij er met zijn<br />

vrouw Mileva een appartement in de Kramgasse – vandaag<br />

een klein museum. Terwijl hij om den brode bij het Nationale<br />

Octrooibureau werkte, sleutelde hij aan zijn beroemde<br />

relativiteitstheorie. In 1905 beleefde hij hier zijn wonderjaar.<br />

In een artikel uit mei 1905 liet Einstein zien hoe het bestaan<br />

van atomen – een concept waarover destijds nog driftig werd<br />

gedebatteerd – bewezen kon worden door het meten van de<br />

trillende beweging van microscopisch kleine deeltjes in een<br />

glas water. Het proces stelde wetenschappers in staat om<br />

atomen te tellen, met behulp van een normale microscoop. In<br />

juni van datzelfde jaar introduceerde Einstein met het begrip<br />

‘relativiteit’ een nieuwe theorie van tijd, afstand, massa en<br />

energie. Hij identificeerde de snelheid van het licht als de<br />

maximumsnelheid in het universum en liet zien dat afstand<br />

en tijd niet absoluut zijn maar afhankelijk zijn van iemands<br />

beweging. Zo zette hij, als onbekende 26-jarige, de wereld<br />

van de natuurwetenschappen op zijn kop.<br />

Het Historisch Museum aan de Helvetiaplatz herbergt eveneens<br />

een afdeling gewijd aan het leven en werk van Einstein. Er<br />

wordt dieper ingegaan op zijn levenswandel, zijn theorieën en<br />

de politiek-maatschappelijke context waarbinnen hij actief was,<br />

met o.m. het oprukkende nazisme. Je kunt er zelfs een praatje<br />

maken met een virtuele Einstein, die over een bijzonder gevoel<br />

voor humor blijkt te beschikken… Het museum werd in de jaren<br />

1890 opgetrokken maar ziet eruit als een 16 de -eeuws kasteel.<br />

De hele geschiedenis van het kanton Bern komt erin aan bod,<br />

tot en met de creatie van de Toblerone, door Theo Tobler, een<br />

gedegen chocolatier en zonder meer geniaal marketeer. Tot<br />

de indrukwekkende collectie behoort ook een reeks Vlaamse<br />

wandtapijten, die tijdens de Bourgondische Oorlogen zijn<br />

buitgemaakt op Karel de Stoute.<br />

Astronomische klok<br />

De klokkentoren (Zytglogge) werd in de 12 de eeuw gebouwd<br />

als westelijke toegangspoort tot de (toen nog kleinere) stad.<br />

Het astronomische uurwerk werd toegevoegd rond de tijd<br />

van de Reformatie. Van de 16 de tot de 19 de eeuw was dit de<br />

gezaghebbende klok in Bern; alle klokken werden ernaar ingesteld.<br />

Ze geeft niet alleen de tijd aan, maar ook het aantal<br />

uren daglicht, de positie van de zon in de dierenriem, de dag<br />

van de week, de datum en de maand en de stand van de<br />

22


REIZEN<br />

Einstein komt tot leven in het Historisch Museum<br />

maan en de zon. Enkele minuten vóór elk uur verzamelt zich<br />

een kleine menigte voor een bijzonder mechanisch schouwspel.<br />

Een kraaiende haan komt tevoorschijn, beren dansen<br />

een rondje en een nar kondigt schertsend aan dat het uur<br />

vóórloopt. Chronos, de god van de tijd, draait zijn zandloper<br />

om en de gouden figuur van ‘Hans von Thann’ slaat uiteindelijk<br />

– perfect op tijd – het uur. Al bijna 500 jaar gaat het zo,<br />

en als het aan de inwoners van Bern ligt, mag het zeker nog<br />

500 jaar zo doorgaan…<br />

Volgens de overlevering besliste hertog Berchtold V op een<br />

bepaald moment de pas gestichte stad te vernoemen naar<br />

het eerste dier dat hij zou zien. Dat werd een beer, die sindsdien<br />

op het wapenschild van de stad prijkt. Tot 2009 hield<br />

Bern enkele beren in een kuil. Na protest van dierenrechtenactivisten<br />

werden ze verplaatst naar een ruim park aan de oever<br />

van de Aare, waar ze het vandaag best naar hun zin lijken te<br />

hebben. Vlakbij de Bärengraben leidt een korte maar stevige<br />

klim ons naar de Rosengarten, met maar liefst 400 soorten<br />

rozen en 28 soorten rododendrons. Je hebt er een prachtig<br />

uitzicht over de stad. Vooral op warme zomeravonden is dit<br />

een geliefkoosde plek, zowel voor de lokale inwoners als<br />

voor toeristen – die er aanschuiven voor een foto met een<br />

bronzen Einstein op een bankje.<br />

Opblaasbare eenhoorn<br />

Op onze verdere tocht naar Thun, een dertigtal kilometer<br />

verder, komen we steeds meer kayaks, rafts en SUP’s tegen.<br />

De afvaart van de Aare tussen Thun en Bern is een populaire<br />

zomeractiviteit, die zo’n halve dag in beslag neemt. Een jong<br />

koppeltje dobbert gemoedelijk voorbij op een gigantische<br />

opblaasbare eenhoorn. Een surrealistisch gezicht…<br />

Thun is opnieuw een karaktervolle historische stad, met<br />

een hagelwit middeleeuws kasteel aan de oevers van een<br />

prachtig meer: de Thunersee. De mondaine villa’s aan de<br />

waterkant, met hier en daar een palmboom in de tuin,<br />

doen zelfs wat denken aan de Franse Rivièra. De Obere<br />

Hauptgasse is een levendige winkelstraat met hoge, smalle<br />

huizen uit verschillende tijdperken. De winkeltjes, kunstgalerijen<br />

en bars bevinden zich op twee niveaus: er ligt<br />

een ‘Hochtrottoir’ op de daken van een aanbouw aan de<br />

oorspronkelijke panden.<br />

Thun had lang een groot strategisch belang, als poort tot het<br />

Berner Oberland. Ook nu ligt aan de rand van de stad nog<br />

een grote kazerne (met legermuseum). Het kasteel dat de<br />

stad overschouwt, is in essentie een donjon die werd opgetrokken<br />

door de hertogen van Zährigen. Het interieur biedt<br />

geen overdaad aan memorabilia, maar een weloverwogen<br />

keuze in een sober decor, met een aantal interactieve infoschermen.<br />

In de ruime ridderzaal vertoont het plafond tal<br />

van inkervingen. Historici veronderstellen dat men vroeger<br />

tijdens drinkgelagen messen of andere projectielen omhoog<br />

gooide; als die bleven steken, vatte het gezelschap een volgend<br />

rondje aan…<br />

23


REIZEN<br />

Een boerenfamilie van Playmobil op een vakantieboerderij<br />

onderweg<br />

Een boottocht op de Thunersee is een adembenemende<br />

ervaring<br />

Het Panorama van Thun in het Schadaupark is het oudst<br />

bewaard gebleven panorama ter wereld (1814). Schilder Marquard<br />

Wocher koos voor dit 360°-schilderij een perspectief<br />

op een dak midden in de stad. Hij beeldt vooral het dagelijks<br />

leven uit, met inkijkjes in woningen en schoollokalen. Veel<br />

van wat op het panorama staat, is intussen gesloopt om<br />

plaats te maken voor modernere gebouwen, maar de stijl<br />

van de daken komt nog steeds erg overeen met het uitzicht<br />

vanaf het kasteel.<br />

Als afsluiter gunnen we ons een boottrip over de majestueuze<br />

Thunersee naar Interlaken. Het meer ligt geprangd tussen<br />

de soms erg steile hellingen van enkele van de bekendste<br />

bergen van het Berner Oberland. Het water is nu eens turkoois,<br />

dan weer zilvergrijs – naargelang het seizoen. Het komt<br />

rechtstreeks uit de gletsjers en biedt, samen met dat van de<br />

aangrenzende Brienzersee, drinkwater aan bijna een half miljoen<br />

Zwitsers. In de schaduw van de Eiger, Mönch en Jungfrau<br />

glijden we over het water naar onze eindbestemming, waar<br />

we ons nestelen in de trein naar Zürich.<br />

Steven Vermeylen<br />

Met dank aan Zwitserland Toerisme<br />

(www.myswitzerland.com)<br />

De Via Berna is een recent ontworpen langeafstandswandelroute,<br />

die het kanton Bern<br />

doorkruist. Ze begint in het plaatsje Bellelay<br />

in de Berner Jura en loopt via het Mittelland<br />

naar het Berner Oberland, om te eindigen<br />

op de Sustenpass. De totale route is 300 km<br />

lang, verdeeld over 20 dagetappes. Uiteraard<br />

kan je ook kortere stukken wandelen.<br />

De European Ramblers Association bekroonde<br />

de Via Berna met het certificaat Leading<br />

Quality Trail. Dat zijn wandelpaden die zich<br />

onderscheiden door de prachtige natuur, uitstekende<br />

markering, gemakkelijke toegang,<br />

vlotte logistiek, goed onderhouden websites<br />

en uitgebreide vervoersmogelijkheden. Europa<br />

telt momenteel 21 van die Quality Trails.<br />

Meer info, kaartjes en gpx-tracks vind je op<br />

www.viaberna.ch. Je kan ook opteren voor<br />

een arrangement met gereserveerde logies<br />

en bagagetransport, via www.eurotrek.ch.<br />

24


YOUR GIFT CAN<br />

PROVIDE CLEAN WATER<br />

Clean water, sanitation, and hygiene education are basic necessities for a healthy<br />

environment and a productive life. Your donation to our Foundation’s Annual Fund<br />

provides these essentials in communities close to home and around the world.<br />

GIVE TODAY: <strong>rotary</strong>.org/donate


CLUBS<br />

Rc Ieper<br />

‘Reanimeren is vooral<br />

een kwestie van dúrven’<br />

©pixelaway / Adobe Stock<br />

In april vorig jaar bewees Carl Verstrynge<br />

(Rc Ieper) dat je met enkele eenvoudige<br />

handelingen iemands leven kan redden.<br />

De apotheker reanimeerde toen een 68-jarige<br />

tennisser die dreigde te bezwijken aan een<br />

hartstilstand. Carl roept iedereen nu in een<br />

promotiefilmpje op om deze levensreddende<br />

technieken onder de knie te krijgen. Rc Ieper<br />

lanceerde alvast een actie bij alle zesdejaars<br />

van de Ieperse scholen.<br />

EHBO maakt deel uit van de eindtermen in het<br />

secundair onderwijs. De scholen mogen deze<br />

opleiding naar hun mogelijkheden en inzichten invullen.<br />

Cruciaal is dat de leerlingen ‘eerste hulp’<br />

kunnen en durven toedienen aan mensen in nood.<br />

Vooral durven reanimeren is belangrijk en daarom<br />

is intensief oefenen – letterlijk – van levensbelang.<br />

Vier artsen (pneumoloog Isabelle Declercq, de spoedartsen<br />

Steffen Westelinck en Thomas Vaernewyck en<br />

anesthesist Luc Verbanck) bieden een intensieve training<br />

voor alle Ieperse leerkrachten lichamelijke opvoeding in<br />

het secundair onderwijs. De reanimatiepoppen, AED-toestellen,<br />

een getuigenisfilmpje en de didactische powerpoint<br />

die tijdens die training worden gebruikt, worden<br />

achteraf met de leerkrachten meegegeven. Bedoeling<br />

is dat de leerkrachten de poppen en toestellen gebruiken<br />

in hun lessen aan de leerlingen van de derde graad,<br />

zodat zij efficiënt leren reanimeren. Het project loopt in<br />

samenwerking met het Jan Yperman Ziekenhuis en het<br />

Rode Kruis.<br />

Financiering uit nalatenschap<br />

Rc Ieper financierde de aankoop van de reanimatiepoppen<br />

en AED-toestellen, goed voor een investering van<br />

10.000 euro. Dat geld is afkomstig uit de nalatenschap<br />

van de zussen Lucienne en Jacqueline Deryckere, die de<br />

club in 2009 ontving. De voorwaarde van de schenking<br />

was dat het geld moest worden besteed aan initiatieven<br />

die de Ieperse bevolking ten goede zouden komen. Eerder<br />

konden onder meer de Voedselbank en een dyslexieproject<br />

rekenen op een bijdrage uit dit fonds.<br />

Het idee voor het initiatief ontstond aanvankelijk bij<br />

longarts Isabelle Declercq. ‘Tijdens de coronaperiode<br />

maakte ik de bedenking dat onze kinderen te weinig<br />

afweten van reanimeren, terwijl de technieken relatief<br />

gemakkelijk aan te leren zijn. Wij kregen als arts tijdens<br />

Covid spijtig genoeg dagelijks te maken met reanimaties.’<br />

Dokter Declercq kaartte deze bedenking aan bij de ouderraad<br />

van het Ieperse Lyceum, en het idee werd opgepikt<br />

door iemand van Rotary. Het initiatief beperkt zich niet<br />

alleen tot dit schooljaar. Ook tijdens de volgende jaren<br />

zal er gebruik gemaakt worden van de nieuwe poppen<br />

en toestellen.<br />

26


CLUBS<br />

fantastisch gevoel, het mooiste wat je kan meemaken.<br />

Het is echter een heel intense ervaring, dat kan ik je verzekeren.’<br />

Dr. Luc Verbanck, ook lid van Rc Ieper en arts-specialist<br />

in het Jan Yperman Ziekenhuis, werd de gangmaker van<br />

dit project. ‘Naast de schenking van het nodige materiaal<br />

staan we in voor de training van de leerkrachten. We<br />

zorgen enerzijds voor het nodige lesmateriaal, waaronder<br />

een teaserfilmpje waarin Carl Verstrynge op pakkende<br />

wijze getuigt over het belang van reanimatie. Anderzijds<br />

zullen we ook richtlijnen geven voor het onderhoud van<br />

de (dure) poppen en toestellen. De handleidingen hebben<br />

we samen met enkele collega-artsen uitgewerkt in een<br />

handige en overzichtelijke powerpointvoorstelling. We<br />

zijn er ons heel goed van bewust dat het welslagen van<br />

ons project uiteindelijk in grote mate afhangt van de<br />

LO-leerkrachten. Het zijn zij immers die instaan voor het<br />

overbrengen van hun kennis aan de leerlingen.’<br />

Intense ervaring<br />

Rotariër Carl Verstrynge demonstreerde vorig jaar het<br />

belang van reanimatie tijdens een interclubtornooi bij<br />

de tennisclub van Ieper. ‘Op een bepaald moment zat<br />

ik samen met een vriend te wachten om de volgende<br />

dubbelspelwedstrijd te spelen’, vertelt Carl. ‘Plots bleek<br />

er iemand op de grond te zijn gevallen. Het ging om de<br />

68-jarige Annick Naessens uit Harelbeke, lid van TC Zwevegem.<br />

Ik dacht eerst dat hij wel opnieuw zou rechtstaan,<br />

maar omdat ik Annick ken liep ik toch onmiddellijk naar<br />

hem toe.’ Carl volgde een paar jaar geleden een cursus<br />

Eerste Hulp en paste onmiddellijk enkele basishandelingen<br />

toe.<br />

‘Ik riep zijn naam, sloeg op zijn wang, voelde zijn pols en<br />

luisterde of hij nog ademde. Er was echter geen enkele<br />

reactie merkbaar. Met de moed der wanhoop begon<br />

ik te reanimeren. Iemand bracht het AED-toestel, dat<br />

zich in de kantine bevindt. Zodra je dat inschakelt, zegt<br />

het toestel wat je moet doen. Ik deed dus gewoon wat<br />

het toestel mij vroeg. Na een twintigtal pogingen werd<br />

er weer een polsslag voelbaar. Annicks buik begon te<br />

bewegen en hij kwam weer bij bewustzijn. Dat was een<br />

Brede sensibilisering<br />

Ondertussen arriveerde het MUG-team en werd de<br />

zestiger meegenomen naar de spoedafdeling van het<br />

ziekenhuis. ‘Het is onwaarschijnlijk dat je met enkele<br />

eenvoudige technieken zoiets kan doen. Die man was<br />

dood en mocht niemand iets hebben gedaan, dan was<br />

hij er niet meer. Het is vooral een kwestie van durven. Er<br />

waren op dat moment wel meer mensen die de techniek<br />

beheersen, maar er was slechts één iemand die handelde.<br />

Ik kende Annick van vroeger, maar na dat voorval zijn<br />

we heel goede vrienden geworden.’ De man heeft intussen<br />

een ingebouwde <strong>def</strong>ibrillator en hing in zijn eigen<br />

tennisclub in Zwevegem ook een AED-toestel op. Carl<br />

maakte zich ondertussen lid van het Ieperse Rode Kruis.<br />

Carl koestert de stille hoop dat deze sensibiliseringsactie<br />

ook buiten Ieper navolging krijgt. ‘Wij hebben het geluk<br />

om met Luc Verbanck iemand in de club te hebben die<br />

makkelijk <strong>contact</strong>en kon leggen met de spoedartsen.<br />

Daarnaast hebben we sinds jaar en dag, door vorige acties,<br />

een heel goede verstandhouding met de scholen.<br />

Het belangrijkst vind ik de sensibilisering. Zelf concrete<br />

trainingen organiseren is mooi meegenomen maar ik kan<br />

me voorstellen dat dit niet voor alle clubs haalbaar is. Veel<br />

lokale Rode Kruis-afdelingen bieden evenwel opleidingen<br />

aan; deze ondersteunen of een samenwerking aangaan,<br />

is misschien realistischer.’<br />

Krant van West-Vlaanderen / S.V.<br />

Meer info: carl.verstrynge@proximus.be<br />

BEKIJK HET FILMPJE HIER<br />

27


CLUBS<br />

Rc Genk<br />

Zestien studenten van de Universiteit Hasselt uit<br />

gezinnen met financiële moeilijkheden krijgen elk<br />

een gratis laptop ter beschikking. De toestellen worden<br />

geschonken door Rc Genk en vertegenwoordigen een<br />

waarde van 15.000 euro. De verdeling gebeurt via het<br />

Fonds Welzijn voor Studenten, dat ook eigenaar blijft van<br />

de computers. Studenten die aanspraak willen maken<br />

op een gratis laptop kunnen zich melden bij de sociale<br />

dienst van de universiteit.<br />

Daar bekijkt men dan of de student voldoet aan de voorwaarden.<br />

Als dat zo is, dan kan hij of zij gedurende de<br />

hele studieperiode de laptop in gebruik nemen.<br />

Het aantal studenten met financiële moeilijkheden stijgt,<br />

ook aan Universiteit Hasselt. De aanvragen voor een<br />

financiële tussenkomst bij de sociale dienst zijn dit jaar<br />

met 18% gestegen. ‘Eén specifieke oorzaak kunnen we<br />

hier niet voor vinden, maar het algemeen duurder worden<br />

van het dagelijkse leven speelt zeker een rol. Daarnaast<br />

zien we dat de basiskosten om te studeren, zoals<br />

de aankoop van materialen of boeken, stijgen. Ook de<br />

huurprijs voor een studentenkamer gaat voortdurend<br />

omhoog’, aldus Katrien Vanheusden, coördinator van<br />

de dienst Studentenvoorzieningen.<br />

‘We zijn eigenlijk beginnen brainstormen naar aanleiding<br />

van een actie voor De Warmste Week in 2020’, vertelt<br />

clubvoorzitter Patrick Nys. ‘Toen hebben we beslist iets<br />

te gaan doen voor studenten die kampen met financiële<br />

problemen, waar ze vaak zelf compleet niks kunnen aan<br />

doen. We willen hen vooral steunen wanneer er momenten<br />

opduiken waarop ze mogelijk met hun studies<br />

zouden stoppen. Het ontbreken van een degelijke laptop<br />

is er zeker zo eentje. Het zou ontzettend jammer zijn<br />

dat de toekomstplannen van een student daardoor in<br />

het water vallen.’<br />

Rc Aalst-Noord<br />

Rc Aalst-Noord onthulde tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie<br />

een bijzonder kunstwerk: ‘Animae<br />

Alostae’. Het bestaat uit 100 kleitegels en is gemaakt<br />

door 90 paar helpende handen: eigen leden en leden van<br />

Innerwheel Dendervallei, partners en kinderen, maar ook<br />

afgevaardigden van de sociale projecten Mensen voor<br />

Mensen en Ommekaar. ‘De creatie nam een drietal maanden<br />

in beslag, in verschillende fasen’, zegt projectleider<br />

Harry Sterck. ‘We vertrokken vanuit een 120-tal foto’s van<br />

bijzondere plekjes in Aalst. De mooiste daarvan hebben<br />

we met kalkpapier overgezet op tegels van 30 x 30 cm uit<br />

zwarte klei. Door de toevoeging van ijzeroxide bereikten<br />

we het effect van een “verroeste plaat” – heel speciaal!’<br />

Het kunstwerk is 6 meter lang, en vormt als het ware een<br />

liefdesverklaring aan de stad. Voordat ‘Animae Alostae’<br />

zijn <strong>def</strong>initieve thuis vindt bij de koper, de lokale vestiging<br />

van BNP Paribas Fortis, is dit unieke werk tijdens<br />

de maand maart te bewonderen in het OLV Ziekenhuis.<br />

‘Door creatief bezig te zijn, samen met mensen uit de<br />

Vierde Wereld, hebben we elkaar beter leren kennen en<br />

waarderen’, aldus Harry. ‘Iedereen kon bij zichzelf bovendien<br />

nieuwe talenten ontdekken. Het is ook een toffe<br />

manier om Rotary op een laagdrempelige manier in de<br />

kijker te stellen. En het heeft een mooi bedrag opgeleverd<br />

voor onze sociale doelen!’<br />

28


AGENDA<br />

agenda<br />

MAART | 2024<br />

Deadlines agenda<br />

Dit overzicht biedt een greep uit de clubactiviteiten die, op de 15 de van de voorafgaande maand, zijn ingevoerd via Polaris (in publieke modus; dus<br />

zichtbaar op districts- en multidistrictsniveau). Graag putten we ook uit het beeldmateriaal dat de clubs zo ter beschikking stellen. De selectie gebeurt<br />

door de redactie. Wilt u extra aandacht voor uw clubactiviteit? Vraag onze voordelige advertentievoorwaarden!<br />

Ledenbestand <strong>rotary</strong> <strong>contact</strong> 471<br />

WERELDWIJD<br />

ROTARIËRS 1.172.671 CLUBS 36.851<br />

ROTARACTERS 161.606 CLUBS 10.732<br />

BELUX<br />

ROTARIËRS 9.999 CLUBS 286<br />

VERSCHIJNINGSDATUM 05.04<br />

PERIODE 05.04 – 30.05<br />

DEADLINE 15.03<br />

bankrekeningen<br />

D 2130<br />

District vzw: BE68 0689 4445 0934<br />

Rotary Foundation: BE57 0689 4445 1035<br />

Polio: BE46 0689 4445 1136<br />

D 2140<br />

District: BE24 0018 6507 1338<br />

Rotary Foundation: BE42 0018 8540 4154<br />

PolioPlus: BE31 0018 8540 4255<br />

DATum uur CLUB ACTIVITEIT PLAATS/CONTACT<br />

02.03 20u Antwerpen-Park Concert Ataneres Ensemble & Liebrecht Vanbeckevoort,<br />

‘Chordofoon’<br />

05.03 19u30 Oostende-Maritiem Notarissen De Jonghe-Verrewaere, ‘Maatregelen tegen<br />

witwassen’<br />

05.03 19u30 Sint-Niklaas Presentatie RYLA door Hélène Ponsaerts Hotel Serwir<br />

06.03 19u15 Antwerpen-Oost Concert ‘Hommage à Brel’ door Olivier Laurent AMUZ<br />

Sint-Anna-Ten Drieën, <strong>contact</strong><br />

reservaties@rc-ap.be<br />

Royal North Sea Yacht Club<br />

06.06 19u30 Kortrijk FaceTime : drie visies op Artificial Intelligence Kortrijk XPO,<br />

zie www.facetimekortrijk.com<br />

07.03 19u30 Hasselt Prof. Niels Hellings, ‘Happy Aging’ Park Ven<br />

07.03 19u30 Tienen De Grote Rotary Tienen Quiz Hotel Kronacker<br />

07.03 19u45 Landen Willy Claes, ‘De nieuwe wereld(wan)orde’ Aulnenhof<br />

07.03 20u Izegem Viering 50 jaar, concert Ozark Henry met symfonisch orkest Concertgebouw Brugge,<br />

info: bart@optiekdumortier.be<br />

09.03 14u30 Gavere Schelde-Leie Bezoek Senaat Brussel<br />

11.03 19u D 2140 District Leadership Seminar voor alle geëngageerde Rotariërs<br />

die interesse hebben in Rotary voorbij de eigen club<br />

11.03 19u Harelbeke Debatavond Ethiek Hula<br />

’t Borrelhuis, Hasselt,<br />

zie www.<strong>rotary</strong>2140.org<br />

12.03 19u Jabbeke Whiskyproeverij ‘Caskaid’ met prof. Rik Geysbers Het Oosthof<br />

12.03 19u Leuven-Rotselaar Zonevergadering met Katrien Rycken, ‘Klimaat & Leuven’ KBC Brusselsesteenweg<br />

12.03 19u30 Maldegem Frank Meire (Delhaize), ‘Duurzaamheid, het actieplan van<br />

een retailer’<br />

Sanapolis, Sijsele<br />

29


AGENDA<br />

DATum uur CLUB ACTIVITEIT PLAATS/CONTACT<br />

14.03 19u30 Diksmuide 86XX Chef Defensie Michel Hofman Puur<br />

14.03 19u30 Merelbeke-Melle The Starlings ‘Dream in full color’ Cultuurhuis Merelbeke<br />

16.03 8u30 D 2140 PETS De Vlaschaard, Hulshout<br />

16.03 19u RAC Hoogstraten-<br />

Kempen<br />

Quiz Kempenkrak<br />

Thomas More Turnhout<br />

16.03 19u Tielt Feesthappening met Kate Ryan De Vossenberg, Hooglede<br />

16.03 19u15 Brugge ‘t Vrije Fundraising GT met optreden Edje Ska & De Pilchards De Mast, Torhout.<br />

Zie www.gt.tvrije.be<br />

18.03 18u30 Heist-op-den-Berg Zonevergadering met premier Alexander De Croo Ter Wieke, Wiekevorst<br />

19.03 19u Jabbeke Filosoof Maarten Boudry Het Oosthof<br />

19.03 19u30 Sint-Niklaas Politicoloog Carl Devos / Meet & Greet New Friends Hotel Serwir<br />

20.03 19u30 Antwerpen-Ring Concert Anne Cambier, ‘A tribute to Vera Lynn’ Heilige Familiekerk Edegem<br />

21.03 19u30 Arendonk Ann Hermans, ‘Mekanders’ Broosendhof<br />

22.03 19u Antwerp.international Rotary Darts Tournament Zaal LUX<br />

23.03 18u30 Landen Dinner & Dance De Waterhoek<br />

23.03 19u Geraardsbergen Party ‘Glitter & Glamour’ Salons Mantovani<br />

24.03 11u Youth Service 2140 Clean Beach Cup Oostende Inschrijven via Polaris<br />

26.03 19u30 Oostende-Maritiem Cathy Suykens, ‘Duurzaamheid en hernieuwbare energie’ Royal North Sea Yacht Club<br />

26.03 19u30 Maldegem Wijnavond met Wijnhuis Vandenbossche Huyze De Baere<br />

28.03 19u Gent-Noord Henri Heimans & Dirk Verhofstadt Hotel De Lourdes<br />

04.04 19u30 Brugge-Orscamp Bezoek Alpaca Farm Hof ter Meulen, De Haan<br />

10.04 19u30 Overijse-Zoniën Jan Tytgat, ‘Umicore’ Afrikapaleis<br />

11.04 19u Gent-Noord Getuigenis Youth Exchange in Taiwan door Margaux Beele Hotel de Lourdes<br />

13.04 19u Mechelen Malines Royale Salons Van Dyck<br />

13.04 19u30 Leuven-Rotselaar Soirée Chantante met Gunter Neefs De Roosenberg<br />

19.04 19u Kruishoutem Fundraising ‘Dancing with Horses’ Tent Kerkakkers<br />

23.04 19u Brussels International Karel Vinck, Opportuniteiten in een consensuele politiek’ Hotel Amigo<br />

25.04 19u Antwerpen-Park Dr. Riet Breesch, ‘Dementievriendelijke zorg in een<br />

algemeen ziekenhuis’<br />

De Jachthoorn<br />

01.05 8u Tongeren Tungrirun Sportpark De Motten<br />

05.05 12u Gistel Duck Fest Festivalweide & Vaartje Oudenburg<br />

06.05 18u Gent Uitreiking 6de Rotary Science Award Stadhuis Gent<br />

in memoriam<br />

GUY VAN DEN BULCKE<br />

Rc Antwerpen<br />

DIDIER DU PRÉ WERSON<br />

Rc Antwerpen-Zuid<br />

FRANK JACOBS<br />

Rc Borgloon-Haspengouw<br />

PIERRE DEBRUYNE<br />

Rc Tielt<br />

nieuwe leden<br />

Rc Aalst: Peter Van Der Eecken -Rc Antwerpen-Park: Thierry Van Damme - Rc Antwerpen-Zuid: Patrick Van Bree - Rc Brugge-Orscamp:<br />

Nicolas Kint -Rc Brugge-Zuid: Miek Kemel - Rc Brussel Coudenberg: Ward Leten, Kenny Robeyns - Rc Damme: Colin Beheydt - E-Club of<br />

Belgium 1 Passport: Ross Hopcroft - Rc Gavere Schelde-Leie: Vincent Méclot, Steven Van Bael - Rc Gent-Portus Ganda: Bénédicte Van<br />

den Driessche - Rc Geraardsbergen: Niels Machtelinckx - Rc Maldegem: Mario Elias - Rc Oudenaarde: Geert D’Hondt - Rc Overijse-Zoniën:<br />

Beatrice Dejonckheere -Rc Tervuren: Suzanne Ofner - Rc Westerlo: Paul Van Eynde<br />

30


8 th National<br />

8 th National<br />

Rotary 8 Golf Championship 2024<br />

th National<br />

Rotary Golf SPIEGELVEN Championship GOLFCLUB 2024<br />

7 2024<br />

7 JUNI/JUIN 2024<br />

SPIEGELVEN GOLFCLUB<br />

7 JUNI/JUIN 2024<br />

Programma:<br />

• Ontvangst met koffie, thee, fruitsap en croissants vanaf 07u30<br />

Programma: • Picknickzak<br />

• Ontvangst • Programma:<br />

Golfwedstrijd met koffie, thee, fruitsap en croissants vanaf 07u30<br />

• Picknickzak<br />

• Fellowship Ontvangst met lunch koffie, thee, fruitsap en croissants vanaf 07u30<br />

• Golfwedstrijd<br />

• Prizegiving Picknickzak18u30 gevolgd door ‘The big Fellowship raffle’,<br />

• Fellowship<br />

• reuze Golfwedstrijd<br />

lunch tombola met prachtige prijzen<br />

• Receptie Fellowship lunch<br />

• Prizegiving 18u30 gevolgd door ‘The big Fellowship raffle’,<br />

• Prizegiving 18u30 gevolgd door ‘The big Fellowship raffle’,<br />

reuze tombola reuze tombola met prachtige met prachtige prijzen prijzen<br />

• Receptie Categorieën • Receptie (Formule Single Stableford):<br />

Rotariërs<br />

Partners<br />

Championship 2 x 9 holes<br />

Categorieën<br />

(Par 72)<br />

(Formule<br />

(Par Single<br />

54) Stableford):<br />

(Par 72)<br />

Cat.1 0-20,4 Rotariërs Rotariërs Cat. 0-36 Partners Cat. 0-36<br />

Championship Cat.2 Championship 20,5-28,4 2 x 9<br />

2<br />

holes<br />

x 9 holes<br />

Cat.3<br />

(Par 72)<br />

28,5-36<br />

(Par 54) (Par 72)<br />

(Par 72)<br />

(Par 54) (Par 72)<br />

Cat.1 0-20,4 Cat. 0-36 Cat. 0-36<br />

Cat.1 Cat.2 0-20,4 20,5-28,4 Cat. 0-36 Cat. 0-36<br />

Cat.2 Prijzentafel:<br />

Cat.3 20,5-28,4 28,5-36<br />

Cat.3 Nationaal 28,5-36 kampioen: brut (Championship – Par 72).<br />

Winnaars net: per categorie.<br />

Teamprijzen<br />

Prijzentafel:<br />

voor uw club: samentelling van de 3 beste scores<br />

Prijzentafel: van Nationaal Rotariërs kampioen: van eenzelfde brut (Championship club. – Par 72).<br />

Nationaal • Winnaars Voor kampioen: de winnende net: per brut categorie. club: (Championship 1.000 € – Par 72).<br />

• Teamprijzen Voor de runner-up: voor uw 500 club: € samentelling van de 3 beste scores<br />

Winnaars net: per categorie.<br />

•<br />

van<br />

Voor<br />

Rotariërs<br />

de derde:<br />

van<br />

250<br />

eenzelfde<br />

€<br />

club.<br />

Teamprijzen • Prijzen Voor de voor<br />

‘Nearies' winnende uw club: club: samentelling 1.000 € van de 3 beste scores<br />

van Rotariërs • Prijstrekking: Voor de van runner-up: eenzelfde<br />

2x500€ 500 club.<br />

voor € de projecten van uw club<br />

• Voor de • Voor winnende derde: club: 2501.000 € €<br />

• Voor de • Prijzen runner-up: ‘Nearies' 500 €<br />

• Voor de Deelname • Prijstrekking: derde: 250 € fee: 2x500€ voor de projecten van uw club<br />

• Prijzen • All-in: ‘Nearies' 135 € pp (130€ voor Par 54).<br />

• Prijstrekking: • Deelname Voor de leden 2x500€ fee: van voor Spiegelven de projecten GC: 90 € van pp (85€ uw voor clubPar 54).<br />

Voor wie enkel deelneemt aan de fellowship lunch en<br />

• All-in: 135 € pp (130€ voor Par 54).<br />

receptie: 90 pp.<br />

Deelname •<br />

Ontbijt<br />

Voor de fee: vanaf<br />

leden<br />

7.30<br />

van<br />

uur<br />

Spiegelven<br />

tot 10.30<br />

GC:<br />

uur<br />

90 € pp (85€ voor Par 54).<br />

• All-in: •<br />

135<br />

Lunch<br />

Voor wie<br />

€<br />

vanaf<br />

enkel<br />

pp<br />

11.30<br />

deelneemt<br />

(130€ uur<br />

aan de fellowship lunch en<br />

voor Par 54).<br />

Na<br />

receptie:<br />

1 april<br />

90<br />

inschrijven:<br />

€ pp.<br />

145 € pp (140€ voor Par 54)<br />

• Voor de • Ontbijt leden vanaf Spiegelven 7.30 uur tot<br />

100<br />

10.30 GC:<br />

€ pp<br />

90 uur<br />

(95€<br />

€ pp<br />

voor<br />

(85€<br />

Par<br />

voor<br />

54).<br />

Par 54).<br />

• Voor wie • Lunch enkel vanaf deelneemt 11.30 uur aan de fellowship lunch en<br />

receptie: • Na 901 april € pp. inschrijven: 145 € pp (140€ voor Par 54)<br />

Inschrijvingsmodaliteiten:<br />

• Ontbijt vanaf 7.30 uur tot 10.30<br />

100<br />

uur<br />

€ pp (95€ voor Par 54).<br />

Inschrijven kan enkel door storting op<br />

• Lunch<br />

BE67<br />

vanaf<br />

3631<br />

11.30<br />

6373<br />

uur<br />

1087 - BIC: BBRUBEBB<br />

• Na 1 april Inschrijvingsmodaliteiten:<br />

van de inschrijven: Golfing Fellowship 145 € pp of Rotarians (140€ voor met Par vermelding 54) van<br />

Inschrijven kan enkel<br />

naam, Hcp, federatienummer, 100 door € pp storting (95€ op<br />

Golfclub voor en Par Rotaryclub 54). en Par 72<br />

BE67 3631 6373 1087 - BIC: BBRUBEBB<br />

of Par 54.<br />

van de Golfing Fellowship of Rotarians met vermelding van<br />

Inschrijvingsmodaliteiten:<br />

De naam, inschrijvingen Hcp, federatienummer, zijn beperkt Golfclub en de en volgorde Rotaryclub ervan en Par 72<br />

Inschrijven wordt of Par kan 54. bepaald enkel door storting de datum op van ontvangst van<br />

BE67 3631 betaling! 6373 Na 1087 ontvangst - BIC: van BBRUBEBB de startlijst worden geen<br />

De inschrijvingen zijn beperkt en de volgorde ervan<br />

terugbetalingen gedaan. Dit gaat integraal naar het<br />

van de Golfing wordt bepaald Fellowship door of de Rotarians datum van met ontvangst vermelding van van<br />

sociaal doel.<br />

naam, Hcp, betaling! federatienummer, Na ontvangst Golfclub van de startlijst en Rotaryclub worden en geen Par 72<br />

of Par 54. terugbetalingen gedaan. Dit gaat integraal naar het<br />

sociaal doel.<br />

De inschrijvingen zijn beperkt en de volgorde ervan<br />

wordt bepaald door de datum van ontvangst van<br />

betaling! Na ontvangst van de startlijst worden geen<br />

terugbetalingen gedaan. Dit gaat integraal naar het<br />

sociaal doel.<br />

WWW.ROTARY.GOLF/BELGIUM<br />

WWW.ROTARY.GOLF/BELGIUM<br />

WWW.ROTARY.GOLF/BELGIUM<br />

Programme:<br />

• Accueil avec café, thé, jus de fruits et croissants à partir de 07h30<br />

•<br />

Programme:<br />

Pique-nique<br />

Programme:<br />

• Tournoi Accueil de avec golfcafé, thé, jus de fruits et croissants à partir de 07h30<br />

• Fellowship Accueil Pique-nique avec lunch café, thé, jus de fruits et croissants à partir de 07h30<br />

• Pique-nique<br />

Remise Tournoi de de prix golf à 18h30 suivie de ‘The big Fellowship raffle’,<br />

• Tournoi tombola Fellowship avec de golf de lunch magnifiques lots à gagner<br />

• Fellowship Réception lunch<br />

• Remise de prix à 18h30 suivie de ‘The big Fellowship raffle’,<br />

• Remise de prix à 18h30 suivie de ‘The big Fellowship raffle’,<br />

tombola tombola avec avec de de magnifiques magnifiques lots à lots gagner à gagner<br />

•<br />

Catégories Réception<br />

(Formule Single Stableford):<br />

Rotariens<br />

Partenaires<br />

Championship 2 x 9 trous<br />

Catégories<br />

(Par 72)<br />

(Formule (Par 54)<br />

Single Single Stableford):<br />

(Par 72)<br />

Cat.1 0-20,4 Rotariens<br />

Cat. 0-36 Partenaires<br />

Cat. Partenaires<br />

0-36<br />

Championship<br />

Cat.2 20,5-28,4 2 x<br />

2<br />

9<br />

x<br />

trous<br />

9 trous<br />

(Par<br />

Cat.3<br />

72)<br />

28,5-36<br />

(Par 54) (Par 72)<br />

(Par 72)<br />

(Par 54) (Par 72)<br />

Cat.1 0-20,4 Cat. 0-36 Cat. 0-36<br />

Cat.2 Cat.1 20,5-28,4 0-20,4 Cat. 0-36 Cat. 0-36<br />

Cat.3 Prix: Cat.2 28,5-36 20,5-28,4<br />

Champion Cat.3 28,5-36 national: brut (Championship – Par 72).<br />

Gagnants net: par catégorie.<br />

Prix:<br />

Des prix par équipe: l’addition des résultats des 3 meilleurs<br />

Champion Rotariens Prix: du national: même club. brut (Championship – Par 72).<br />

Gagnants • Champion Pour le club net: national: gagnant: par catégorie. 1.000 brut € (Championship – Par 72).<br />

Des • Pour prix le par runner-up: équipe: 500 l’addition € des résultats des 3 meilleurs<br />

Gagnants net: par catégorie.<br />

Rotariens • Pour le troisième: du même club. 250 €<br />

• Des Pour prix<br />

Prix ‘Nearies’ le club par gagnant: équipe: 1.000 l’addition € des résultats des 3 meilleurs<br />

• Rotariens Pour Tirage le au runner-up: du même<br />

sort: 2x500€ club. € pour les œuvres de votre club<br />

• Pour le le troisième: club gagnant: 250 € 1.000 €<br />

• Prix Pour ‘Nearies’ le runner-up: 500 €<br />

• Frais Tirage Pour de le au troisième: sort: participation:<br />

2x500€ 250 pour € les œuvres de votre club<br />

• Tout Prix compris: ‘Nearies’ 135 € pp (130€ pour Par 54).<br />

Frais • Pour Tirage les de membres au participation:<br />

sort: de 2x500€ Spiegelven pour GC: les 90 œuvres € pp (85€ de pour votre Par club 54).<br />

Pour ceux qui ne désirent participer qu’au fellowship lunch et<br />

.<br />

• Tout compris: 135 € pp (130€ pour Par 54).<br />

à la réception: 90 € pp.<br />

.<br />

• Frais Pour les<br />

Petit-déjeuner de membres participation:<br />

de Spiegelven GC: 90 € pp (85€ pour Par 54).<br />

de 7h30 à 10h30<br />

• Pour ceux qui ne désirent participer qu’au fellowship lunch et<br />

• Déjeuner Tout compris: à partir<br />

135<br />

de 11h30<br />

€ pp (130€ pour Par 54).<br />

à<br />

Inscription<br />

la réception:<br />

après<br />

90 €<br />

le<br />

pp.<br />

1 er avril: 145 € pp (140€ pour Par 54)<br />

• Petit-déjeuner Pour les membres de 7h30 de à Spiegelven 10h30<br />

100 € pp<br />

GC:<br />

(95€<br />

90<br />

pour<br />

€ pp<br />

Par<br />

(85€<br />

54).<br />

pour Par 54).<br />

• Déjeuner Pour ceux à partir qui ne de désirent 11h30 participer qu’au fellowship lunch et .<br />

• Inscription à la réception: après 90 le € 1 pp.<br />

Modalités d’inscription:<br />

er avril: 145 € pp (140€ pour Par 54)<br />

100 € pp (95€ pour Par 54).<br />

• Petit-déjeuner de 7h30 à 10h30<br />

L’inscription n’est valable qu’après virement sur le compte<br />

BE67 • Déjeuner 3631 6373 à partir 1087 de - 11h30 BIC: BBRUBEBB<br />

Modalités<br />

du • Inscription d’inscription:<br />

Golfing Fellowship après of le Rotarians 1 er avril: avec 145 mention € pp (140€ de votre pour nom, Par vos 54)<br />

L’inscription n’est valable qu’après virement<br />

Hcp, numéro fédéral, Golf Club, Rotary 100 Club € pp sur<br />

et (95€ le compte<br />

Par 72 pour Par Par 54. 54).<br />

BE67 3631 6373 1087 - BIC: BBRUBEBB<br />

du Golfing Fellowship of Rotarians avec mention de votre nom, vos<br />

Hcp, Le Modalités nombre numéro fédéral, de d’inscription:<br />

participants Golf Club, étant Rotary limité, Club et les Par inscriptions<br />

72 ou Par 54. .<br />

seront L’inscription validées n’est à valable réception qu’après des paiements. virement sur Aucun le compte<br />

.<br />

remboursement BE67 3631 6373 ne 1087 sera effectué - BIC: BBRUBEBB<br />

après publication de la<br />

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions<br />

liste de départ. Ces montants seront versés aux œuvres.<br />

seront du Golfing validées Fellowship à la réception of Rotarians des avec paiements. mention Aucun de votre nom, vos<br />

remboursement Hcp, numéro fédéral, ne sera Golf effectué Club, Rotary après Club publication et Par 72 de ou la Par 54.<br />

liste de départ. Ces montants seront versés aux œuvres. .<br />

.<br />

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions .<br />

seront validées à la réception des paiements. Aucun<br />

remboursement ne sera effectué après publication de la<br />

liste de départ. Ces montants seront versés aux œuvres.<br />

.


8 th National<br />

8 th National<br />

Rotary Golf Championship 2024<br />

SPIEGELVEN GOLFCLUB<br />

7 2024<br />

7 JUNI/JUIN 2024<br />

Programma:<br />

Programma: • Picknickzak<br />

• Ontvangst • Golfwedstrijd met koffie, thee, fruitsap en croissants vanaf 07u30<br />

• Picknickzak • Fellowship lunch<br />

• Golfwedstrijd • Prizegiving 18u30 gevolgd door ‘The big Fellowship raffle’,<br />

• Fellowship reuze lunch tombola met prachtige prijzen<br />

• Prizegiving • Receptie 18u30 gevolgd door ‘The big Fellowship raffle’,<br />

reuze tombola met prachtige prijzen<br />

• Receptie Categorieën (Formule Single Stableford):<br />

• Ontvangst met koffie, thee, fruitsap en croissants vanaf 07u30<br />

Rotariërs<br />

Partners<br />

Championship 2 x 9 holes<br />

Categorieën (Par 72) (Formule (Par Single 54) Stableford):<br />

(Par 72)<br />

Cat.1 0-20,4 Rotariërs Cat. 0-36 Partners Cat. 0-36<br />

Championship Cat.2 20,5-28,4 2 x 9 holes<br />

(Par 72) Cat.3 28,5-36 (Par 54) (Par 72)<br />

Cat.1 0-20,4 Cat. 0-36 Cat. 0-36<br />

Cat.2 Prijzentafel:<br />

20,5-28,4<br />

Cat.3 Nationaal 28,5-36 kampioen: brut (Championship – Par 72).<br />

Winnaars net: per categorie.<br />

Teamprijzen voor uw club: samentelling van de 3 beste scores<br />

Prijzentafel: van Rotariërs van eenzelfde club.<br />

Nationaal • Voor kampioen: de winnende brut club: (Championship 1.000 € – Par 72).<br />

Winnaars • Voor net: de per runner-up: categorie. 500 €<br />

Teamprijzen • Voor de voor derde: uw 250 club: € samentelling van de 3 beste scores<br />

van Rotariërs<br />

• Prijzen<br />

van<br />

‘Nearies'<br />

eenzelfde club.<br />

• Prijstrekking: 2x500€ voor de projecten van uw club<br />

• Voor de winnende club: 1.000 €<br />

• Voor de runner-up: 500 €<br />

• Voor de Deelname derde: 250 € fee:<br />

• Prijzen • All-in: ‘Nearies' 135 € pp (130€ voor Par 54).<br />

• Prijstrekking: • Voor de leden 2x500€ van voor Spiegelven de projecten GC: 90 € van pp (85€ uw voor clubPar 54).<br />

• Voor wie enkel deelneemt aan de fellowship lunch en<br />

receptie: 90 € pp.<br />

Deelname • Ontbijt fee: vanaf 7.30 uur tot 10.30 uur<br />

• All-in: •<br />

135<br />

Lunch<br />

€<br />

vanaf<br />

pp<br />

11.30 (130€ uur voor Par 54).<br />

• Na 1 april inschrijven: 145 € pp (140€ voor Par 54)<br />

• Voor de leden van Spiegelven<br />

100<br />

GC:<br />

€ pp<br />

90<br />

(95€<br />

€ pp<br />

voor<br />

(85€<br />

Par<br />

voor<br />

54).<br />

Par 54).<br />

• Voor wie enkel deelneemt aan de fellowship lunch en<br />

receptie: 90 € pp.<br />

Inschrijvingsmodaliteiten:<br />

• Ontbijt vanaf 7.30 uur tot 10.30 uur<br />

Inschrijven kan enkel door storting op<br />

• Lunch<br />

BE67<br />

vanaf<br />

3631<br />

11.30<br />

6373<br />

uur<br />

1087 - BIC: BBRUBEBB<br />

• Na 1 april van de inschrijven: Golfing Fellowship 145 € pp of Rotarians (140€ voor met Par vermelding 54) van<br />

naam, Hcp, federatienummer, 100 € pp (95€ Golfclub voor en Par Rotaryclub 54). en Par 72<br />

of Par 54.<br />

De inschrijvingen zijn beperkt en de volgorde ervan<br />

Inschrijven wordt kan bepaald enkel door storting de datum op van ontvangst van<br />

BE67 3631 betaling! 6373 Na 1087 ontvangst - BIC: van BBRUBEBB de startlijst worden geen<br />

terugbetalingen gedaan. Dit gaat integraal naar het<br />

van de Golfing Fellowship of Rotarians met vermelding van<br />

sociaal doel.<br />

naam, Hcp, federatienummer, Golfclub en Rotaryclub en Par 72<br />

of Par 54.<br />

WWW.ROTARY.GOLF/BELGIUM<br />

WWW.ROTARY.GOLF/BELGIUM<br />

Programme:<br />

• Accueil avec café, thé, jus de fruits et croissants à partir de 07h30<br />

•<br />

Programme:<br />

Pique-nique<br />

• Tournoi Accueil de avec golfcafé, thé, jus de fruits et croissants à partir de 07h30<br />

• Fellowship Pique-nique lunch<br />

• Remise Tournoi de de prix golf à 18h30 suivie de ‘The big Fellowship raffle’,<br />

• tombola Fellowship avec de lunch magnifiques lots à gagner<br />

• Réception Remise de prix à 18h30 suivie de ‘The big Fellowship raffle’,<br />

tombola avec de magnifiques lots à gagner<br />

Catégories • Réception (Formule Single Stableford):<br />

Rotariens<br />

Partenaires<br />

Championship 2 x 9 trous<br />

(Par Catégories 72) (Formule (Par 54) Single (Par Stableford):<br />

72)<br />

Cat.1 0-20,4 Rotariens Cat. 0-36 Cat. Partenaires<br />

0-36<br />

Cat.2 Championship 20,5-28,4 2 x 9 trous<br />

Cat.3 (Par 72) 28,5-36 (Par 54) (Par 72)<br />

Cat.1 0-20,4 Cat. 0-36 Cat. 0-36<br />

Prix: Cat.2 20,5-28,4<br />

Champion Cat.3 28,5-36 national: brut (Championship – Par 72).<br />

Gagnants net: par catégorie.<br />

Des prix par équipe: l’addition des résultats des 3 meilleurs<br />

Rotariens Prix: du même club.<br />

• Champion Pour le club national: gagnant: 1.000 brut € (Championship – Par 72).<br />

• Gagnants Pour le runner-up: net: par 500 catégorie. €<br />

• Des Pour prix le troisième: par équipe: 250 € l’addition des résultats des 3 meilleurs<br />

•<br />

Rotariens<br />

Prix ‘Nearies’<br />

du même club.<br />

Tirage au sort: 2x500€ pour les œuvres de votre club<br />

• Pour le club gagnant: 1.000 €<br />

• Pour le runner-up: 500 €<br />

Frais • Pour de le troisième: participation: 250 €<br />

• Tout Prix compris: ‘Nearies’ 135 € pp (130€ pour Par 54).<br />

• Pour Tirage les membres au sort: de 2x500€ Spiegelven pour GC: les 90 œuvres € pp (85€ de pour votre Par club 54).<br />

• Pour ceux qui ne désirent participer qu’au fellowship lunch et<br />

.<br />

à la réception: 90 € pp.<br />

• Frais Petit-déjeuner de participation:<br />

de 7h30 à 10h30<br />

• Déjeuner Tout compris: à partir<br />

135<br />

de 11h30<br />

€ pp (130€ pour Par 54).<br />

Inscription après le 1 er avril: 145 € pp (140€ pour Par 54)<br />

• Pour les membres de Spiegelven<br />

100 € pp<br />

GC:<br />

(95€<br />

90<br />

pour<br />

€ pp<br />

Par<br />

(85€<br />

54).<br />

pour Par 54).<br />

• Pour ceux qui ne désirent participer qu’au fellowship lunch et .<br />

à la réception: 90 € pp.<br />

Modalités d’inscription:<br />

• Petit-déjeuner de 7h30 à 10h30<br />

L’inscription n’est valable qu’après virement sur le compte<br />

BE67 • Déjeuner 3631 6373 à partir 1087 de - 11h30 BIC: BBRUBEBB<br />

du • Inscription Golfing Fellowship après of le Rotarians 1 er avril: avec 145 mention € pp (140€ de votre pour nom, Par vos 54)<br />

Hcp, numéro fédéral, Golf Club, Rotary 100 Club € pp et (95€ Par 72 pour Par Par 54. 54).<br />

Vous jouez au golf ?<br />

Alors, n’hésitez pas à rejoindre notre Fellowship<br />

en envoyant un e-mail à :<br />

paulsmitz@outlook.com<br />

ou en vous rendant sur notre site web :<br />

https://<strong>rotary</strong>.golf/belgium/<br />

Inschrijvingsmodaliteiten: C’est gratuit et vous recevrez Modalités toutes les d’inscription:<br />

informations<br />

à propos des activités golfiques du Rotary.<br />

De inschrijvingen zijn beperkt en de volgorde ervan<br />

wordt bepaald door de datum van ontvangst van<br />

betaling! Na ontvangst van de startlijst worden geen<br />

terugbetalingen gedaan. Dit gaat integraal naar het<br />

sociaal doel.<br />

Beste vriend(in) Rotariër,<br />

Speelt u golf?<br />

Word dan zeker lid van onze Fellowship.<br />

Dit kan door te mailen naar:<br />

paulsmitz@outlook.com<br />

of u kunt naar onze website gaan:<br />

https://<strong>rotary</strong>.golf/belgium/.<br />

Het kost niks en u blijft voortaan op de hoogte<br />

van alle Rotary-golfactiviteiten.<br />

Ami Rotarien, Amie Rotarienne,<br />

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions .<br />

seront L’inscription validées n’est à valable réception qu’après des paiements. virement sur Aucun le compte<br />

remboursement BE67 3631 6373 ne 1087 sera effectué - BIC: BBRUBEBB<br />

après publication de la<br />

liste de départ. Ces montants seront versés aux œuvres.<br />

du Golfing Fellowship of Rotarians avec mention de votre nom, vos<br />

Hcp, numéro fédéral, Golf Club, Rotary Club et Par 72 ou Par 54.<br />

.<br />

.<br />

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions<br />

seront validées à la réception des paiements. Aucun<br />

remboursement ne sera effectué après publication de la<br />

liste de départ. Ces montants seront versés aux œuvres.<br />

.<br />

© frank schrader / Adobe Stock

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!