Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

visit.johansen.net

Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

Stillasseil.

Verona, Italia

Stillasseil.

Brüssel, Belgia

Vertikale bannere: Bannere som monteres vertikalt på stolpe, på fasade eller vinkelrett på bygningens

fasade.

Stillasseil: Seil (presenning, duk) som monteres på bygningsstillaset i forbindelse med nybygging

eller renovering av bygninger, Seilets hovedflate benyttes til å fremstille planlagt, ferdigstilt

bygg og en mindre del av seilflatens areal benyttes til reklame.

Definisjon av andre reklametyper som omtales i planen:

Frittstående reklame: Installasjoner/innretninger i ulike størrelser som tavler og tårn og lignende

som står fritt i forhold til bebyggelsen.

Byromselementer med reklame: Frittstående bymøbler og installasjoner som er utstyrt med

reklameinnretninger, for eks. nedstigningstårn (men ikke leskur og bysykkelstativer).

Reklame på kollektivtransportmiddel: Folie som er montert på større eller mindre del av kollektivtransportmidler.

Reklamebukker: Transportable mindre stativer som settes utenfor virksomhetene i åpningstider.

Belysning

Mange typer skilt og reklame kan ha belysning. Det skilles da mellom:

• Belyste skilt/reklame: Skilt/reklame der lyskilden er plassert utenfor skiltet/reklamen

• Lysskilt: Skilt/reklame der lyskilden er integrert i innretningen

Skilt- og reklameplan for Oslo 21

Similar magazines