Invitasjon til vinterkurs - Røde Kors

rodekors.no

Invitasjon til vinterkurs - Røde Kors

Røde Kors

Hjelpekorps

Region Øst

Vinterkursene 2012

Rjukan Fjellstue 9. – 12. februar 2012


Region Øst-kursene

Kursene er i første omgang forbeholdt hjelpekorpsene i Region Øst.

Hvis det er ønske om deltagelse fra hjelpekorps i andre distrikt, må

dette avklares med regionkursleder Karin L. Christiansen på mail

regionostkurs@redcross.no.

Ettersøkningsledelse vinter (B)

Fagleder: Arve Austad, 917 96 247

Mål: Kurset skal gi deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør deg

egnet til å lede frivillige mannskaper i oppdrag for Røde Kors Hjelpekorps. Etter endt kurs

skal du kunne utøve hensiktsmessig lederskap innen ettersøkning og skadestedsarbeid

under vinterforhold.

Målgruppe: Aktive medlemmer over 18 år med erfaring fra vintertjeneste og med

gjennomført kurs i ettersøkning/redning vinter eller tilsvarende. Det forutsettes at

grunnopplæring i ettersøkning barmark er gjennomført. Og at deltakerne tilfredsstiller

minimumskravene til operative medlemmer i Røde Kors hjelpekorps.

Innhold: Teoretisk og praktisk undervisning med vekt på øvelser i lederskap, ordregiving

samt kunnskap om snø og snøskred. Kurset blir lagt opp som en ettersøkningsøvelse i

vinterfjellet.

Snøskuterkurs

Fagleder: Kenneth Pettersen, 952 12 226.

Mål: Et kurs for deg som trenger å heve dine kunnskaper og ferdigheter knyttet til bruk og

vedlikehold av og transport med snøskuter.

Målgruppe: Aktive medlemmer med interesse for og erfaring fra snøskutertransport og

som har gjeldende førerkortklasse, har gjennomført kurs i ettersøkning/redning vinter eller

tilsvarende og har grunnleggende kunnskap i førstehjelp og i bruk av kart og kompass.

Innhold: Kurset tar for seg Lover og regler, personlig beskyttelse og sikkerhet,

kjøretøykunnskap, kjøreteknikk, transport med snøskuter og bruk av kart, kompass og

GPS i forbindelse med bruk av snøskuter. Kursdeltakerne blir praktisk ”testet” i sine

kunnskaper fra snøskuterkurset

.

NB! Deltakerne må stille med egen snøskuter og slede og full tank + 40 liter ekstra bensin.


Redning skred (B)

Fagleder: Arne Sivertsen, 907 98 865

Mål: Et kurs for faglig påfyll for å øke den skredfaglige kompetansen i de lokale

hjelpekorpsene.

Målgruppe: Et kurs for deg som ønsker å delta i redningsarbeid ved skredulykker og har

gått kurs ettersøkning/redning vinter eller tilsvarende. Kurset er også for de som ønsker

lederoppgaver og ansvar for skredopplæring i eget korps.

Innhold: Kombinasjon av teori inne og praksis ute med hovedvekt på praktiske aktiviteter i

vinterfjellet. Snø- og skredteori, vurdering av skredfare, valg av sikker vei, aktuelt utstyr og

bruk av dette, kameratredningsmetoder ved skredulykker og den organiserte

redningstjenesten ved skredulykker er emner som blir behandlet.

Ettersøkning redning vinter (C)

Fagleder: Inge Vala, 412 21 981.

Mål: Øke ferdighetene i det å klare seg selv i vinterfjellet; mestre å overnatte i lavvo, telt,

snøhule, nød ly; beherske kart og kompass og GPS; kunnskap om bekledning og

matlaging i friluft og redningsoppdrag vinterstid.

Målgruppe: Medlemmer over 18 år med interesse

for friluftsliv i vinterfjellet og som ønsker å øke

sin kompetanse og ferdigheter i å ferdes i fjellet

vinterstid. Deltakerne må kunne gå en dagsmarsj

på ski, med sekk på ryggen.

Innhold:

Et praktisk kurs i ettersøkning redning vinter.

Hele kurset foregår utendørs.

Vi oppretter basecamp, lager vår egen mat

og overnatter i lavvo.

Sommerkursene i Stavern

25. – 28. mai 2012

Det planlegges følgende kurs:

Videregående førstehjelp B

Ettersøkningsledelse barmark B

Kart, kompass og GPS

Samband B

Instruktør B

Sminke og markørtjeneste B

Idrettsskade B

Mental førstehjelp B

NGF hovedinstruktør


Vinterkursene på Hardangervidda

Vinterkursene kommer like sikkert som vinteren selv!

Region Øst har gleden av å tilby fire vinterkurs i 2011 på Rjukan Fjellstue.

Rjukan Fjellstue ligger langs RV37 12 km fra Rjukan by på sørsiden av

Hardangervidda ca. 900 meter over havet. Her er du virkelig på høyfjellet og kan

oppleve naturen med all sin styrke og sjarm.

Benytt sjansen til flotte naturopplevelser i vinterfjellet, kombinert med faglig påfyll.

Meld deg på, men vær rask!

Kursavgift for snøskuterkurset:

Ettersøkning / redning vinter C:

Kursavgift for de andre kursene:

Kr. 2.500 per person.

Kr. 950 per person.

Kr. 1.400 per person.

Spørsmål om de enkelte kursene kan rettes til faglederne for kursene eller til

kursleder Morten Hagen, telefon 975 36 584.

Bindende påmelding

til kurskomiteen innen 18. desember 2011. Bruk påmeldingsskjema som du finner

her:https://web.questback.com/rodekors/vinterkurs2012/

Komiteen videresender påmeldingene til distriktene for uttalelse.

Husk at påmeldingene skal være godkjent av korpsleder!

Info og påmeldingsskjemaet finner du også på Hjelpekorpsportalen under Region

Øst.

Mail til kurskomiteen er regionostkurs@redcross.no

Velkommen!

More magazines by this user
Similar magazines