12.07.2015 Views

Rethink Water - ATV - Jord og Grundvand

Rethink Water - ATV - Jord og Grundvand

Rethink Water - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwater<strong>Rethink</strong> <strong>Water</strong>International markedsføring <strong>og</strong> brandingaf dansk vandekspertise <strong>og</strong> vandteknol<strong>og</strong>i


Danske virksomheder i vandbranchen har tagetdet første skridt med et samarbejde, der bådeviser mod <strong>og</strong> handlekraft. De har udfordret sigselv ved at sætte sig sammen med dereskonkurrenter for at skabe denne platform.Med lanceringen af <strong>Rethink</strong> <strong>Water</strong>-projektetviser danske virksomheder verden, at Danmarker parat til at tage ansvar <strong>og</strong> bidrage til at løsede store globale vandudfordringer.Ida Auken, Miljøminister


Ideen bagGøre dansk vandekspertise <strong>og</strong> danskestyrkepositioner internationalt kendteUdvikle dansk vandekspertise til et stærktbrand med stærke visionerGenerere sales leads <strong>og</strong> faciliterematchmaking potentielle kunderEn del af en vision om at udvikle Danmark tilglobal water hubOne thing you can’t recycle is wasted time


ConsultingAlectia alectia.dkBonnerup Consulting bonnerup.netCOWI cowi.dkEnviDan envidan.comGromtmij grontmij.dkMoe & Brødsgaard moe.dkOrbicon orbicon.dkNIRAS niras.dkRambøll ramboll.dkTREDJE NATUR tredjenatur.dkØllgaard ollgaard.dkTechnol<strong>og</strong>yAdept <strong>Water</strong> Technol<strong>og</strong>y adeptwatertech.comAquaporin aquaporin.dkAVK Valves avkvalves.comBillund Aquaculture billund-aqua.dkDanish Rootzone Technol<strong>og</strong>y rootzone.dkEcoBeta ecobeta.comFreewater freewater.dkGrundfos grundfos.comHOH BWT hoh.dkI -GIS i-gis.dkLiqTech International liqtech.dkMJK Automation mjk.comMycometer mycometer.comNOV Flexibles novflexibles.comNovozymes novozymes.comOxyGuard International oxyguard.comPROAGRIA Environment proagria.dkRobotek robotek.dkScandinavian No-Dig Centre no-dig.dkSilhorko Eurowater silhorko.dkSkyTEM Surveys skytem.comStjernholm stjernholm.dkTREDJE NATUR tredjenatur.dkUltraAqua ultraaqua.comVCS Denmark vcsdenmark.comWavin wavin.comAarhus Geophysics aarhusgeo.comPer Aarsleff aarsleff.comResearch InstitutesDanish Technol<strong>og</strong>ical Institute teknol<strong>og</strong>isk.dkDHI dhigroup.comGEUS geus.dk<strong>Water</strong> UtilitiesCopenhagen Energy ke.dkOdense <strong>Water</strong> vandcenter.dkNorth <strong>Water</strong> nordvand.dkAarhus <strong>Water</strong> aarhusvand.dkOrganisationsCopenhagen Cleantech Cluster cphcleantech.comConfederation of Danish Industry di.dkDanish Export Association dk-water.dkDanish <strong>Water</strong> and Wastewater Association danva.dkDanish <strong>Water</strong> Forum danishwaterforum.dkDanish <strong>Water</strong> Services danishwater.dkState of Green Consortium stateofgreen.com/water<strong>Water</strong> In Urban Areas Network waterinurbanareas.dkPublic authorities & Other sponsorsCity of Copenhagen kk.dkCapital Region of Denmark regionh.dkDanish Trade Council um.dkDanish Ministry of the Environment mim.dkDanish Nature Agency naturstyrelsen.dkThe Branding Denmark Fund mfonden.dkMere end 50deltagere indtil nu


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterFinansiering første to år - 12 mio. kr.In kind-bidrag(timer fravirksomhederne)Kontante bidrag(cash fravirksomhederne<strong>og</strong> andre sponsorerFonden tilMarkedsføringaf Danmark


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk / rethinkwaterGennemføres i et samarbejde mellemDanish <strong>Water</strong> Forum <strong>og</strong> State of Green efterpræmis fra Fonden til Markedsføring af Danmark<strong>Water</strong>EnergyWasteOther


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterForretningsfokusMonol<strong>og</strong>Publicrelations1 3524RBrandingplatformDial<strong>og</strong>Risiko


1 3245RForretningsfokus


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterWhite papers


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterSenegalUSA


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterMalaysiaVietnam


7. <strong>Water</strong> technol<strong>og</strong>ies1. <strong>Water</strong> treatment (C)2. Sensors, surveys and monitoring (C)3. Pipe and network rehabilitation (C)1. <strong>Water</strong> Resources1. Integrated <strong>Water</strong> Resources Man. (A) DHI2. Groundwater mapping (B) GEUS2. <strong>Water</strong> Supply1. Non-Revenue <strong>Water</strong> (B) Grontmij2. Demand Driven <strong>Water</strong> Distribution3. <strong>Water</strong> Safety Planning (B) Rambøll Niras4. <strong>Water</strong> saving technol<strong>og</strong>ies (C) EcoBeta?5. Energy efficiency6. Infrastructure rehabilitation3. Wastewater1. Wastewater management (A) COWI2. Municipal wastewater treatment3. Integrated management of sewerage andwwtp4. Decentralised wastewater treatment5. Energy efficiency6. Infrastructure rehabilitation4. Urban <strong>Water</strong>1. Integrated solutions (A) Rambøll2. Urban flooding3. LAR/LUR4. Energy efficiency5. Non-conventional water sources and reuse6. Infrastructure rehabilitation NIRAS7. Recreational water (pools) (B) DHI8. Island water management and solutions(NIRAS)5. Agricultural water6. Industrial water1. Hospital waste water2. Aquaculture (B) DHI3. Food and beverage (B) Alectia4. Textiles/fashion Novozymes5. Ballast water treatment6. Energy (fracking)


1 3245RBrandingplatform


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterBranding i dag= ”cool stuff”Quicksilver ”Original thinking”:Dynamite surfing 1.118.803 visningerhttp://bit.ly/nq2VOO


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterBrandingstrategiFase 1Stolthed nuværendestyrkepositionerFase 2Forankring Energi tages <strong>og</strong> inkluderingikke for givet,det gør vandaf kunder i fælles vision


Brandingfilm


1 3245RMonol<strong>og</strong> (værktøjer)


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterWhite papers


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterInf<strong>og</strong>raphic for overblik


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterVirtuelt showroom


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterVirtuelt showroom


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterVirtuelt showroom


1 3245RDial<strong>og</strong>


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterDial<strong>og</strong>/matchmaking-portalder samler verden omproblemer <strong>og</strong> muligheder


Denmark knows waterSEARCHWATER TOURS IN DENMARK | CONTACT | PRESS | ABOUT | LANGUAGE |STATEOFGREEN.COMWelcome! We invites you to a talk on your water challenge with our skillled, Danish network of morethan50 companies, research institutes, organisations and governmental bodies specialised in safe waterRead and download white papersConnecting problem owners with solutionefficiencyowners3Subscribe to white papers andupdatesVirtual water expo2 4Share your water problems to find theright match of water experts of DenmarkFollow-usto getupdates3Plus facebook1Movie / trailerTake a virtual trip to Copenhagen to explore our virtual expoof seven themes with movies and other interesting stuff Check out the trailer first© The <strong>Rethink</strong> <strong>Water</strong> Network, Danish <strong>Water</strong> Forum and State of Green Cookie policyThe <strong>Rethink</strong> <strong>Water</strong> Network includes: Consulting companies Alectia alectia.com Bonnerup Consulting bonnerup.net COWIcowi.com EnviDan envidan.com Gromtmij grontmij.dk Moe & Brødsgaard moe.dk Orbicon orbicon.com NIRAS niras.comRambøll ramboll.com TREDJE NATUR tredjenatur.dk Øllgaard ollgaard.dk Technol<strong>og</strong>y companies Adept <strong>Water</strong>


1 3245RPublic Relations


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterPR-værktøjer:8-10 mindre ‘håndholdte’ tema/reportage-filmInteressevækkerejournalister, politikere,sektorrådgivere påambassaderneMere levendeshowroom


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterPR-værktøjerDe gode fortællingerItalesættelse af flerehistorier endspildevand/havnebadetHistorier alle husker <strong>og</strong>dem som politikere,sektorrådgivere, CEOsvil bruge igen <strong>og</strong> igen


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterPR-værktøjer:Film-event:Dato 22/3Arbejdstitel ‘Vand i alliancemed andre danskestyrkepositioner”I samarbejde med


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwater


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwater


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwater


12-03-2013The rethink water project: danishwaterforum.dk/rethinkwaterFor mere information:danishwaterforum.dk/rethinkwaterfacebook.com/rethinkwaterDKPia KleeMarketing Director, <strong>Rethink</strong> <strong>Water</strong>Danish <strong>Water</strong> ForumMobil: 40 21 12 64pikl@danishwaterforum.dkKatrine VejbyHead of PR, <strong>Rethink</strong> <strong>Water</strong>Danish <strong>Water</strong> ForumMobil: 51 17 18 44kave@danishwaterforum.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!