ADK Sør-Vest 2013 - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

ADK Sør-Vest 2013 - Fellesforbundet

HØST 2013Grunnleggende tillitsvalgtopplæringKurset går over 1 uke fordelt på 2 samlinger med 14 dagers mellomrom.Påmeldingen gjelder begge samlinger.Samling 1 går over 3 dager og inneholder: Ny som tillitsvalgt – Arbeidsmiljøloven– Hovedavtalen – OverenskomsteneSamling 2 går over 2 dager og inneholder: ForhandlingerKurssted Tidsrom PåmeldingsfristStavanger/Kristiansand/ Samling 1: 25.–27.09.30.08.HaugesundSamling 2: 17.–18.10.VTA trinn 2Arbeid kontra utførepensjon. Nye utføreregler/ overgangs regler.Tillitsvalgt arbeid.Kurssted Tidsrom PåmeldingsfristStavanger 26.–27.09. 06.09.ArbeidsrettArbeidsgivers styringsrett – Arbeidsavtalen – Permitteringer – Lovfestedepermisjoner – Foreldrekvoten – Oppsigelser – Avskjed – Suspensjon –Sykepenger – Stønad med barn og barnepassers sykdomKurssted Tidsrom PåmeldingsfristKristiansand 17.-18.10. 20.09.OrganisasjonskunnskapMøteledelse, møtereferat, forhandlingsprotokoll og tillitsvalgt i praktisk arbeidKurssted Tidsrom PåmeldingsfristStavanger 31.10.–01.11. 27.09.Regnskapsforståelse, bedriftsregnskapRegnskapsforståelse for klubb tillitsvalgte. Kurset er praktisk opplæring,vi bruker opplegget økonomi for ikke-økonomer. Dette er et pedagogiskhjelpe middel for på en rask og effektiv enkel måte lære seg grunnleggendeøkonomi. Deltakerne blir inndelt i grupper, hver gruppe leder ”sin” bedrift i en4-5 års periode i kunkurranse med de andre gruppene.Kurssted Tidsrom PåmeldingsfristKristiansand 31.10.–01.11. 27.09.IA-avtale – AMU – AKANMål med avtalen – Forventninger til virksomhetene – Få innsikt i utfordringenepå avtalens 3 del områder: Sykefravær, inkludering av personer med nedsattfunksjonsevne og seniorer – Arbeidsformer i IA-arbeidet: fra fastsetting av måltil praktiske tiltak – Oppfølging av enkeltpersoners sykefravær, rettigheter ogplikter – Forebyggende arbeid og arbeidsmiljøtiltak – Avtaler og lovverk påområdet AKANKurssted Tidsrom PåmeldingsfristStavanger/Kristiansand 14.–15.11. 18.10.Ansattes rettigheter i bedriftsstyrerHva sier aksjelovenen? Valg av ansattes styre medlemmer.Tolking av taushetspliktKurssted Tidsrom PåmeldingsfristStavanger 21.–22.11. 25.10.Overenskomst – RiksavtalenOverenskomst – FOBOverenskomst – IndustrioverenskomstenOverenskomst – BiloverenskomstenKurssted Tidsrom PåmeldingsfristStavanger 28.–29.11. 01.11.Overenskomst – RiksavtalenKurssted Tidsrom PåmeldingsfristKristiansand 28.–29.11. 01.11.Psykososialt arbeidsmiljø trinn 2Hovedprinsipper for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø. Utfordringeri det moderne arbeidsliv. Verneombud og tillitsvalgte rolle i det psyko sosialearbeidsmiljøet. Sammenhengen mellom psykososialt arbeidsmiljø og sykefravær/-nærvær. Ulike verktøy for håndtering av vanskelige/ negative­personer og konflikter på arbeidsplassen. Verktøy for stress mestring.Å bygge en bedriftskultur som bidrar til arbeidsglede.Kurssted Tidsrom PåmeldingsfristStavanger / Kristiansand 04.–05.12. 08.11.


Alle kurs i katalogen er åpne forFellesforbundets medlemmeri Rogaland, Aust- og Vest-Agder• Alle som søker vil bli satt opp på det kurs som er nærmest mulig hjemsted.• Det skal brukes billigste kommunikasjonsmiddel.• Målet er å få flest mulig deltakere på kursene for de midlene ADK hartilgjengelig.Påmelding:• Kurssøknaden sendes inn til avdelingen for godkjenning.• Husk å søke permisjon hos arbeidsgiver før søknaden sendes.• Søknaden må inneholde: kurs, navn, adresse, fødselsdato, hvilken avdelingdu tilhører.• Dersom du må ha overnatting skal dette påføres søknaden.• Dersom du ikke kan møte på kurset, må du gi beskjed til AOF snarest mulig.• Dersom kurs blir avlyst på ett sted, kan de påmeldte bli overflyttet til andresteder i ADK’et der samme kurs avholdes.Søknaden sendes:AOF Sandnes og JærenGjesdalveien 34, 4306 SandnesTelefon: 51 60 37 50Telefax: 51 66 11 12sandnes@aof.noAOF HaugalandTelefon: 52 70 90 00Telefax: 52 70 90 01haugaland@aof.noAOF AgderTollbodgaten 5, 4611 KristiansandTelefon: 38 10 77 60agder@aof.noRogalandFellesforbundet avdeling 176Dalane FagforeningTelefon: 51 46 94 53 / 958 44 589Fellesforbundet avdeling 44Sandnes & OmegnTelefon: 51 66 13 76Fellesforbundet avdeling 730Telefon: 51 50 02 22Fellesforbundet avdeling 91JærenTelefon: 51 48 47 71Fellesforbundet avdeling 25Telefon: 51 50 02 80Fellesforbundet avdeling 57Nord-RogalandTelefon: 52 71 90 20Fellesforbundet avdeling 854Sørvestlandet GrafiskeFagforeningTelefon: 51 91 09 90Aust-AgderFellesforbundet avdeling 727Nidarå SagarbeiderforeningTelefon: 917 97 532FellesforbundetAvdeling 9 Østre AgderTelefon: 905 89 059VEST-AGDERFellesforbundet avdeling 106Flekkefjord og KvinesdalTelefon: 95 77 51 06Fellesforbundet avdeling 224Kristiansand StøperiTelefon: 41 61 32 63Fellesforbundet avdeling 724Wallboard FagforeningTelefon: 99 64 07 11Fellesforbundet avdeling 855Sør-Øst Grafiske FagforeningTelefon: 91 38 02 56Fellesforbundet avdeling 9Østre AgderTelefon: 905 89 059Fellesforbundet avdeling 194Lister FagforeningTelefon: 99 64 05 25Fellesforbundet avdeling 3Agder FagforeningTelefon: 38 02 12 33Fellesforbundet avdeling 58Mandal FagforeningTelefon: 95 49 67 06Fellesforbundet avdeling 82Søgne Jern og MetallTelefon: 92 21 28 63


SøknadsskjemakursBruk blokkbokstaver!KursinfoKursnavnStartdatoKursstedPersonaliaFødselsdatoFornavnEtternavnGateadressePostnr./stedArbeidsstedFagforbundLokalavd.Kjønn ❏ Mann ❏ KvinneTlf. mob./arb.EmailOvernatting ❏ Ja ❏ NeiDiverse_____/_____ 2013_________________________________UnderskriftSendes til avdelingen din for godkjenning.

More magazines by this user
Similar magazines