Views
3 months ago

Hele bladet til nett - Den nye kriggskolen

Marineoffiserens

Marineoffiserens leseliste Tekst & foto// Erlend Juvsett OM2 Hæren har det, United States Marine Corps har det, men Sjøkrigsskolen har det altså ikke; Sjefens Leseliste. I de to nevnte avdelinger holder sjefen en offisiell liste over litteratur som vedkommende mener er lesverdig for sine undergitte i avdelingen. Livet er kort, det er ikke alt en rekker å erfare selv, og da er det nyttig å bygge på andres erfaringer og betraktinger. Leselisten som er satt sammen her er hentet fra staben på Sjøkrigsskolen, og er ment som et supplement til pensumlister for de som er interessert i å utvide sin innsikt i sjøkrigen, maritim historie, og ledelse. Den er selvsagt også ment å være til gode for resten som også går kledd i blått til daglig. God lesning! Iron Coffins - Herbert Werner (2002) Werner tjenestgjorde på tyske ubåter under hele annen verdenskrig, og steg i gradene fra menig til kaptein. Biografien tar for seg denne reisen til en av de få tyske ubåtmennene som overlevde fra krigens start til slutt, og gir dermed et unikt innsyn i denne delen av krigen. PS: Ikke bare for kommende ubåtmenn. One Hundred Days - Admiral Sandy Woodward (1992) Admiralen ledet britenes flåtestyrke under Falklandskrigen, og denne boken gir et godt innblikk i hans opplevelser og erfaringer fra denne. Man får et godt grunnlag for å forstå fellesoperasjoner, amfibiske operasjoner, overflate til luftoperasjoner, anti-ubåt-operasjoner, og ikke minst de dilemma admiralen stod ovenfor i sin beslutningstakning. Den tredje mann - Ragnar Kvam (1997) Boken skildrer polarhelten Hjalmar Johansens liv og skjebne i spenningsfeltet mellom Fridtjof Nansen og Roald Amundsen. Etter Sydpolekspedisjonen med Amundsen ble Johansen framstilt som mytterist, men her fortelles en annen versjon av hendelsene.Her ser man hvordan ulike personligheter og lederstil innad i en gruppe under sterkt press kan skape ulike resultater. Papillon - Henri Charrière (1969) Selvbiografien tar for seg Charrières fjortenårige opphold og til slutt flukt fra Djeveløya, Frankrikes fangekoloni i Fransk Guyana. En historie om verdien i å aldri gi opp håpet og hvordan viljen til å lykkes kan overvinne det meste. Silkeveiene - Peter Frankpoan (2015) Silkeveiene gir et nytt syn på verdenshistorien slik vi i Vesten har blitt lært, og flytter i stedet fokuset lenger øst. Denne kan utfordre ditt verdenssyn, og samtidig forklare hvorfor vi ser flere vedvarende konflikter i verden i dag. Sapiens - Yval Noah Harari (2011) Forfatteren tar for seg verdenshistorien på artsnivå, og gir et overordnet innblikk i hvordan mennesket fungerer. Den svarer på spørsmål som hvorfor mennesket er den dominerende arten, og hva som gjør at vi samarbeider. Denne er for deg som aldri blir lei av å lese om team og samarbeid.

Fleet tactics and coastal combat - Wayne Hughes (1991) Tittelen sier det meste her, hvor forfatteren tar med seg et historisk perspektiv på hvordan overflate- og luftkrigen kan utkjempes. Den tar for seg hvorfor sjøkrigen er offensiv av natur, og at for å vinne må man angripe effektivt først. Andreutgaven av boken har også tatt høyde for missil- og informasjonskrigen i nyere tid. The rules of the game - Andre Gordon (1996) Gordon tar utgangspunkt i Jyllandslaget under første verdenskrig, og setter søkelyset på hva som skjedde med “The Nelson Spirit“ i tiden etter slaget ved Trafalger og frem til Jyllandslaget. Dette er anbefalt for enhver som er interessert i hva betydningen av organisering og ledelse har å si for å vinne første trefning i sjøkrigen. Royal Navy Officers Pocketbook - Royal Navy (1944) Dette er en “oppskrift“ fra Royal Navy på hvordan å lede et krigsskip, litt som “Soldaten i Felt“ her til lands tidligere. Prinsippene i boken kan være fruktbar for de fleste, spesielt når en tar i betraktning at boken ble skrevet mens Strobritannia fortsatt var i krig. Turn the ship around - David Marquet (2012) Den tidligere ubåtsjefen fra den amerkianske marinen beretter om hvordan han implementerte oppdragsbasert ledelse på et fartøy hvor dette slettes ikke var praksis. Hans manlgende trening på atomubåter, kombinert med den udisplinerte besetningen, skapte farlige situasjoner. OBL ansvarliggjorde hver enkelt om bord, og gjorde skip med besetning til et av marinens beste. On killing - Dave Grossmann (1996) Psykologen og offiseren D. Grossman tar for seg et tungt tema på en lettfattelig måte i denne boken når han gjennom forskning og intervjuer prøver å avklare hva som gjør oss i stand til å drepe - og leve med det i ettertid. Dette er helt sentralt å ha et forhold til og kunnskaper om i vår profesjon. I Sjef Hærens leseliste fra 2013 regnes dette som så grunnleggende at den er anbefalt ned til enkeltmannsnivå. Mange av bøkene på denne listen er å finne på Sjøkrigsskolens bibliotek, og om den ikke skulle være det er betjeningen mer enn behjelpelig med å få anskaffet den. For deg som ikke har tilgang finnes det nok av løsninger der ute, fra bilbioteket til internettet. Listen er på ingen måte komplett, og kan bare utvides ved hjelp av dere som lesere. Har du et forslag til en bok du mener fortjener en plass i Marineoffiserens Leseliste kan du sende inn dine forslag til Dogwatch sin redaksjon.

Hele bladet uten låringen teknologi
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet sommer 17 WEB
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Dogwatch - Teknologi
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Hele bladet - Fidelity
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
les hele bladet
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
Les hele bladet i pdf-format - Norsk Lokomotivmannsforbund
les hele bladet
Hele bladet - Fidelity