05.10.2018 Views

Unikum oktober 2018

Studentavisen Unikum, oktober 2018

Studentavisen Unikum, oktober 2018

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Studentavisen for Agder GRATIS | Oktober <strong>2018</strong><br />

LØPEGLEDE<br />

TRE FORSKJELLIGE LØP, TRE FORSKJELLIGE MÅL<br />

STUDENTAKSJONEN | UNIKUM PRØVER<br />

| UIA-LØPET


STUDENTENES<br />

Studentpris<br />

TRENINGSSENTER fra kr. 295,-<br />

• Styrke • Dans • Helsestudio • Svømming • Sykling<br />

• Løpesal • Yoga • Klatring • Utepark • Pilates


LEDER<br />

SKAL IKKE EKSTREMISTER FÅ EN STEMME?<br />

Det er knyttet usikkerhet til hvordan pressen skal opptre i møte<br />

med ekstreme ytringer i samfunnet.<br />

Hva er viktigst, at folk vernes for ekstremisme eller at ytringsfriheten<br />

blir ivaretatt? For meg blir det hele en prioritet hvor<br />

ytringsfriheten vinner på målstreken, så lenge man taler sant og<br />

begrunner sine argumenter.<br />

Utrykket no-platforming har vært et diskutert tema i pressen den<br />

siste tiden. No-platform er en form for boikott hvor en person<br />

eller organisasjon ikke blir gitt en plattform å ytre seg på.<br />

Dette kan skape et ekkokammer ved at personer med ekstreme<br />

holdninger bare debatterer dem imellom som følge, og ikke får muligheten<br />

til å få input fra andre hold. Det truer meningsmangfoldet.<br />

Ekstremistforsker Lars Gule er en av dem som er positive til<br />

non-platforming i møte med hatefulle ytringer i pressen. Han<br />

mener slike ytringer kan normaliseres og legitimeres, og derfor –<br />

i verste fall – føre til voldelige handlinger om de blir eksponert i<br />

pressen, skriver journalisten.no. Samtidig er han for at kontroversielle<br />

personer intervjues så lenge de blir spurt kritiske spørsmål.<br />

INNHOLD<br />

4 Studentaksjonen<br />

9 Studentnytt<br />

10 Fantastiske forelesere: Håkon Repstad<br />

13 From Uganda to Norway<br />

15 International students and the class representative system<br />

16 10 på UiA<br />

18 Dagen jeg skjønte at Nicaragua var uviktig<br />

22 Bygging av studentboliger møter motstand<br />

26 <strong>Unikum</strong> prøver: Strongmanrun<br />

28 Fargerike Sørlandsgater<br />

30 UiA-løpet: Løp for en god sak<br />

33 Kulturkalender<br />

34 Oppskrift: Rustikk biffkveld<br />

35 <strong>Unikum</strong> digger: Verdensdagen for psykisk helse<br />

Quiz<br />

Å skjule andres meninger fordi man er sterkt uenig i dem er noe<br />

Klassekampens politiske redaktør Bjørgulv Braanen er kritisk til.<br />

“Jeg har en utrolig sterk tro på at du må utsette deg for alle standpunkter<br />

hvis du skal bli et klokt menneske”, sier han til Aftenposten.<br />

Braanens oppfatning er noe som er forankret i Vær Varsom-plakaten,<br />

pressens etiske retningslinjer. På punkt 1.3 i VVP står det<br />

følgende; “Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten<br />

og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra<br />

noen som vil hindre åpen debatt og fri informasjonsformidling”.<br />

Med andre ord, pressen skal ikke la noe hindre dem i å ha en<br />

debatt for alle uansett mening. Dette stiller jeg meg bak så lenge<br />

man kan begrunne det man sier på en sannferdig og saklig måte.<br />

En fri, sannferdig og saklig debatt, gjør at ulike meninger møtes.<br />

Så får det være opp til hver enkelt å ta et standpunkt.<br />

Andreas B. Guthe<br />

redaktor@unikumnett.no<br />

454 40 191<br />

UTGITT AV: Studentavisen <strong>Unikum</strong>, ved Universitetet i Agder<br />

POSTADRESSE: Serviceboks 422, 4604 Kristiansand S<br />

BESØKSADRESSE: Universitetsveien 24, 4630 Kristiansand S<br />

ORG.NR.: 984 544 677<br />

TELEFON: 911 45 962<br />

EPOST: red@unikumnett.no<br />

NETTSIDE: unikumnett.no<br />

FACEBOOK: facebook.com/studentavisenunikum<br />

INSTAGRAM: instagram.com/unikumnett<br />

Publisert <strong>oktober</strong> <strong>2018</strong><br />

Utgave nummer 8<br />

<strong>Unikum</strong> er studentavisen ved Universitetet i Agder og andre<br />

institusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. Avisen er<br />

politisk og religiøst uavhengig, og blir drevet på frivillig basis.<br />

<strong>Unikum</strong> følger Vær Varsom-plakaten og redaktørplakaten. Føler<br />

du deg urettferdig behandlet eller på noen måte uriktig fremstilt<br />

av <strong>Unikum</strong>, ber vi deg kontakte redaksjonen.<br />

Redaksjon:<br />

ANSVARLIG REDAKTØR :<br />

Andreas Guthe<br />

REDAKTØRER:<br />

Mia Wright, Odd Magne Vatne, Zhilwan Manbari,<br />

Magnus Ljøstad,<br />

GRAFISK ANSVARLIG:<br />

Jama Philip Korn<br />

FORSIDE:<br />

Andreas Guthe<br />

JOURNALISTER/SKRIBENTER:<br />

Mats Sauro Høimyr, Mia Wright, Zhilwan Manbari,<br />

Marthe Wilhelmsen, Johan Wedel, Gwen<br />

Hanssen, Miriam Porsmyr, Magnus Ljøstad, Elina<br />

N. Hjønnevåg, Saul Tumwine, Andrew Wamala,<br />

Andreas Gravdahl<br />

FOTOGRAFER:<br />

Magnus Ljøstad, Andreas Guthe, Mia Wright, Elina N. Hjønnevåg,<br />

Saul Tumwine, Andrew Wamala, Matias Smørvik, Johan Wedel,<br />

Miriam Porsmyr<br />

ILLUSTRATØRER:<br />

Odd Magne Vatne<br />

DESKEN:<br />

Mia Wright, Zhilwan Manbari, Mats Sauro Høimyr, Marthe<br />

Wilhelmsen, Martha Simonsen<br />

KORREKTUR:<br />

Zhilwan Manbari, Mats Sauro Høimyr, Marthe Wilhelmsen,<br />

Martha Simonsen, Matias Smørvik<br />

DAGLIG LEDER:<br />

Saif Khan<br />

TRYKKING:<br />

Bjorvand & Co<br />

OPPLAG:<br />

1200<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 3


Fra høyre: Trine Stomnås (RVTS Sør), Bjørn Tore Godal, Arne Strand (CMI), Silje Hansen<br />

Overvaag (Studentaksjonen), Abdul Ghafar Noori (Studentaksjonen) og Torunn Fladstad (RVTS Sør)<br />

– Det er ungdommen<br />

som skaper fremtiden,<br />

også i Afghanistan.<br />

4


TEKST OG FOTO: ANDREAS GUTHE<br />

Landets fremste eksperter på konflikten i Afghanistan talte i forbindelse med<br />

studentaksjonen i Kristiansand.<br />

Omtrent 67 000 kroner har blitt samlet inn av studentaksjoen i Kristiansand til utdanning<br />

i Afghanistan.<br />

Midlene som er samlet inn går til flyktninghjelpens undervisningsprogram i Afghanistan,<br />

som er basert i flere provinser, og tilbyr barn hele grunnutdanningen på tre år. Forhenværende<br />

utenriksminister Bjørn Tore Godal tror dette er veien å gå for å skape stabilitet<br />

i det konfliktfylte landet.<br />

Tidligere utenriksminister Bjørn Tore<br />

Godal har også jobbet som leder for<br />

Afghanistanutvalget. Utvalget så<br />

nærmere på Norges innstas i Afghanistan<br />

i perioden fra 2001 til 2014.<br />

– Hvis studentaksjonen kan bidra med å holde trykket oppe for at utdanning utvikler seg<br />

videre i alle deler av landet så er det en kjempegod ting. Det er ungdommen som skaper<br />

fremtiden, også i Afghanistan.<br />

Godal var en av dem som talte i forbindelse med RVTS sør og studentaksjonens fagdag om<br />

Afghanistan på UiA. I lag med ham var Afghanistan-ekspert Arne Strand som overlevde<br />

terrorangrepet mot et hotell i Kabul i Januar.<br />

De ble invitert på initiativ fra Torunn Fladstad i RVTS Sør og Abdul Ghafar Noori i studentaksjonen.<br />

På et fullbooket auditorium en tirsdags morgen ble de hele en realitet.<br />

FORNØYD STYRELEDER<br />

Bøssebæring, fagdag om Afghanistan og sponsorløp er aktivitetene som har blitt arrangert<br />

i årets studentaksjon. Inntektene fra arrangementene har gått til utdanning i Afghanistan.<br />

Styreleder Silje Hansen Overvaag er fornøyd med resultatet.<br />

Initiativtakere: Torunn Fladstad i<br />

RVTS Sør og Abdul Ghafar Noori<br />

i studentaksjonen.<br />

– Vi i studentaksjonen er veldig stolt over alle som har vært med og alle som har bidratt.<br />

67 000 kroner har blitt samlet inn og det er veldig bra. Det betyr at mange barn får muligheten<br />

til utdanning.<br />

Overvaag har vært aktiv som styreleder i studentaksjonen i Kristiansand i tre år. Dette<br />

blir hennes siste år, noe som betyr at vervet er ledig for dem som ønsker.<br />

– Jeg oppfordrer alle som er interessert til å komme på generalforsamlingen til studentaksjonen<br />

i november og stille til styre.<br />

POSITIV TIL STUDENTAKSJONENS SATSING<br />

60 prosent av Afghanistans befolkning er under 25 år, Forhenværende utenriksminister<br />

Godal tror at utdanning blant den unge befolkningen kan spille en viktig rolle for landets<br />

fremtid.<br />

– Mine erfaringer fra arbeid i Kabul er at unge mennesker med utdanning blir mer bevisst<br />

på sin egen situasjon og hva som skal til for at Afghanistan skal utvikle seg videre, det er<br />

utrolig viktig.<br />

Silje Hansen Overvaag har vært styreleder<br />

for studentaksjonen i tre år.<br />

Han stiller seg positivt til studentaksjonens satsing på utdanning i Afghanistan. Samtidig<br />

har han personlig en del negative erfaringer med hvordan bistand blir brukt.<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 5


– Jeg har erfart at bistandsprosjekter som er store og tunge, og som knytter seg til infrastruktur<br />

og hvor myndigheter er involvert på det sentrale plan, det har blitt en del av<br />

krigen i Afghanistan.<br />

Godal mener den militære konflikten gjør at bruken av bistandspengene ofte blir gal.<br />

Kabul<br />

– Det er Afghanistans ulykke. Krigen gjør at gode prosjekter kommer i skuddlinjen, partene<br />

skyter på hverandre og ødelegger prosjekter.<br />

Likevel er det noen bistandsprosjekter som går under radaren for de militære konfliktene<br />

og er mer vellykket i Afghanistan.<br />

– Dette gjelder helse, utdanning, jordmor utdanning og den type ting, understreker Godal.<br />

FAKTA OM AFGHANISTAN<br />

Afghanistan er et land i det sentrale<br />

Asia som er betraktelig større<br />

enn Norge. Det offisielle navnet er<br />

Den islamske republikken Afghanistan.<br />

Hovedstaden er Kabul.<br />

Offisielle språk er Pashto og Dari, som<br />

sammen blir snakket av ca. 70 000<br />

personer. Men det finnes også andre<br />

dialekter og språk, grunnet de mange<br />

forskjellige etniske gruppene.<br />

Landet består av flere etniske grupper,<br />

deriblant pashtunere, tadsjikere, hazarer,<br />

usbekere, turkmenere og balutsjere.<br />

Etter terrorangrepet i 2001 i New<br />

York, kom landet i et internasjonalt<br />

fokus. Siden har det vært stasjonert<br />

utenlandske militærstyrker - for det<br />

meste ledet av USA - i landet. Men<br />

også Norge deltok i kampen mot<br />

Taliban og islamistisk terror.<br />

OVERLEVDE TERRORANGREP<br />

Også Afghanistan-ekspert Arne Strand var tilstede i forbindelse med RVTS sør og studentaksjonens<br />

fagdag om Afghanistan. Han er en av dem som virkelig har fått kjenne på<br />

hvordan konflikten i Afghanistan er.<br />

I Januar ble hotellet Strand befant seg på i Kabul angrepet av væpnede terrorister. Under<br />

angrepet ble flere titalls mennesker drept. Strand overlevde ved å barrikadere seg inn på<br />

rommet sitt før han tilslutt ble reddet av norske spesialstyrker.<br />

Under redningsaksjonen ble Strand bedt om å klatre ned et tau som spesialstyrkene hadde<br />

kastet eller skutt opp til hans balkong i 3 etasje på hotell Intercontinental. På vei ned<br />

tauet skjer det noe som fører til at Strand deiser ned i betongen under og skader seg.<br />

På forsvarets base i Kabul blir Strand lagt i koma før han blir flydd til Norge. Han våkner<br />

senere opp på Haukeland sykehus i Bergen uten livstruende skader.<br />

Strand er nå på bedringens vei og håper å legge fra seg krykkene til våren.<br />

– Jeg har en hel som er knust som følge av den harde landingen. I tillegg har jeg et<br />

brudd i hoften, men den funker bra og piper ikke i sikkerhetskontrollene. Småpirk, legger<br />

Strand til.<br />

– JEG KAN IKKE ANGRE PÅ DET<br />

I ettertid er strand svært takknemlig for hvordan ting utartet seg for hans del.<br />

– Jeg var uheldig som havnet midt oppi et terrorangrep, samtidig hadde jeg ekstremt stor<br />

flaks som slapp unna det med livet i behold.<br />

Strand har forsket på konflikten i Afghanistan i over 30 år. Forskningsarbeidet har alltid<br />

vært tilknyttet en viss risiko, det er noe han har valgt å leve med.<br />

– For meg er det her to motstridene faktorer. For å forstå hva som skjer i Afghanistan må<br />

man være i Afghanistan og møte de som bor der for å best forstå dem. Samtidig må det<br />

balanseres opp mot hvor mye risiko man selv vil ta.<br />

Strand har blitt kjent med mange Afghanere i sin tid som forsker og fått en innsikt i landet<br />

som svært få andre har. Selv om hans tilstedeværelse i Afghanistan har ført til at han ble<br />

en del av et terrorangrep, angrer han ikke på hans valg.<br />

Arne Strand er på bedringens vei etter<br />

terrorangrepet i Kabul. Han håper<br />

å legge fra seg krykkene til våren.<br />

– Jeg kan ikke angre på det, det blir feil å si. Jeg tenker heller at jeg kan lære av det. Jeg<br />

tror jeg har fått en unik innsikt i den frykten veldig mange av dem som blir returnert fra<br />

Norge til Afghanistan har.<br />

6


FOTO: PERNILLE HJERPSETH<br />

LØP FOR LÆRING<br />

STUDENTER LØP FLERE RUNDER PÅ KRISTIANSAND<br />

STADION TIL INNTEKT FOR UTDANNING I AFGHANISTAN.<br />

SEPTEMBER OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 87 7


KRISTIANSAND–HIRTSHALS 3 timer og 15 minutter | LARVIK–HIRTSHALS 3 timer og 45 minutter<br />

STUDENTTURER<br />

PÅ SUPERSPEED<br />

– det lønner seg å være student på tirsdager!<br />

REISE<br />

INKL. BUFFET<br />

MED DRIKKE<br />

fra 299,-<br />

Utreise kl. 1630,<br />

retur kl. 2045<br />

samme dag.<br />

Ta en dagstur og kjøp inn mat og godsaker<br />

i taxfreebutikkene. I Deli Shop bugner<br />

det av matvarer til hyggelige priser, og<br />

i Fashion Shop er høstmotene på plass.<br />

Her er det mye å spare!<br />

Ved fremvisning av gyldig studentbevis<br />

får du i tillegg 10 % rabatt på make-up.<br />

Bestill på colorline.no/student<br />

Fra 2. november kan du ta en julebordstur<br />

fra kun 329,–<br />

KRS-NFB18-118<br />

colorline.no | 810 00 811<br />

8<br />

Ved bestilling på telefon og terminal tilkommer servicehonorar<br />

Hurtig og komfortabelt til Danmark<br />

Aldersgrense 20 år. Bestilles tidligst 14 dager før avreise. Spesielle betingelser gjelder.


Studentnytt<br />

REKTOR SKAL FORTSATT<br />

VÆRE VALGT PÅ UIA<br />

Universitetstyret har gått seks mot fem<br />

stemmer inn for at rektor skal bli valgt.<br />

TEKST: ANDREAS GUTHE<br />

FOTO: ANDREAS GUTHE; MARTHE WILHELMSEN<br />

STUDENTPARLAMENTET<br />

IKKE VEDTAKSDYKTIG:<br />

AVLYSTE MØTE<br />

Det vil si at rektor blir valgt på premisser som<br />

studenter og ansatte er med på å bestemme.<br />

Dermed faller det andre alternativet om tilsatt<br />

rektor bort.<br />

Ledelsesordningen med valgt rektor var tidligere<br />

den gjeldene ordningen, og den vil nå<br />

fortsette frem til 2023.<br />

STA-leder Benedicte Nordlie.<br />

NTNU STUDENT JOBBER<br />

FOR Å FÅ TERRORSIKTET<br />

VENNINNE UT AV FENGSEL<br />

Ødeleggelser<br />

i Nicaragua.<br />

Amaya Coppens sitter fengslet i Nicaragua<br />

etter å ha ledet demonstrasjoner mot president<br />

Ortega. NTNU-student Oda Nissen<br />

gikk på videregående med Coppens og<br />

jobber med å få henne ut av fengsel.<br />

– Den siste uken har det vært masse oppslag<br />

i mediene, hvor hun blant annet har vært beskyldt<br />

for drap og brannstiftelse. Det er vi veldig<br />

glade for at hun nå ikke er siktet for, selv<br />

om det hun er siktet for fremdeles er veldig alvorlige<br />

ting, sier NTNU-student og tidligere<br />

romkamerat Oda Nissen, til Khrono.<br />

Nissen har fremdeles kontakt med familien til<br />

Coppens, og er en av initiativtakerne bak kampanjen<br />

for å få henne løslatt, skriver avisen.<br />

Studentparlamentet (SP) måtte i september<br />

avlyse et møte i Grimstad siden de ikke var<br />

vedtaksdyktige.<br />

Det vil si at mer enn halvparten at studentrepresentantene<br />

i parlamentet ikke stiller og heller<br />

ikke deres varaer.<br />

– Vi var ikke i nærheten av å være vedtaksdyktige,<br />

derfor så vi oss nødt til å avlyse, sier<br />

STA-leder Benedicte Nordlie.<br />

Hun legger til at dette ikke er noe som skjer<br />

ofte.<br />

– Jeg satt i styret i fjor og da var det ingen tilfeller<br />

hvor dette skjedde.<br />

Ny valgperiode har ført til forlengede verv<br />

Studentparlamentet har vedtatt å endre valgperioden<br />

for råd, styrer og utvalg til vårsemesteret<br />

istedenfor på høsten slik det tidligere<br />

har vært. Et valg på våren passer bedre for studieåret,<br />

men har ført til at folk må sitte lenger<br />

i vervene sine enn planlagt.<br />

– Noen har trukket seg fra vervene sine som<br />

følge av dette sier Nordlie. Dette skaper utfordringer<br />

for en bærekraftig deltakelse i SPmøter.<br />

SP har fortsatt nok medlemmer til å være vedtaksdyktig,<br />

men færre en ønskelig. For å unngå<br />

lav deltakelse har STA sendt en mail til UiA<br />

hvor de etterspør en supplering av nye studentrepresentanter.<br />

– Dette er litt spesielt siden vi egentlig opererer<br />

etter urnevalg, men det er et behov akkurat<br />

nå, avslutter Nordlie.<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 9


Fantastiske forelesere<br />

HÅKON REPSTAD<br />

TEKST OG FOTO: ELINA N. HJØNNEVÅG<br />

HVA ER INTERESSEFELTET DITT?<br />

– Faglig så er det journalistikk, spesifikt<br />

TV-journalistikk som jeg synes er aller mest<br />

interessant.<br />

– Jeg interesserer meg for bildets fortellerkraft.<br />

I TV-journalistikken er vi alltid på<br />

jakt etter å fange de øyeblikkene som skaper<br />

interesse for viktige og engasjerende historier.<br />

Da gjelder det å være på rett plass til<br />

rett tid.<br />

HVA ER DIN STYRKE SOM FORELESER?<br />

– Prøver å se den enkelte student, vi er alle ulike.<br />

Og så prøver jeg å ha mye eksempler som<br />

er relatert til det jeg snakker om, og at jeg har<br />

praktisk erfaring selv som jeg kan dra nytte<br />

av i undervisningen.<br />

NEVN 3 HISTORISKE PERSONER DU VILLE HATT<br />

RUNDT MIDDAGSBORDET?<br />

– Katharine Meyer Graham for å høre hvordan<br />

det var å være sjefsredaktør for Was-<br />

10


HØGSKOLELEKTOR I<br />

JOURNALISTIKK OG MEDIA<br />

VED NLA MEDIEHØG-<br />

SKOLEN GIMLEKOLLEN<br />

HVA VILLE DU GJORT HVIS DU IKKE VAR<br />

FORELESER?<br />

– Da hadde jeg ville vært pilot, flydd rutefly,<br />

SAS for eksempel.<br />

HVILKEN BOK LESER DU NÅ?<br />

– Jeg leste akkurat en veldig sterk bok, En av<br />

oss, som handler om 22. juli. Jeg trodde jeg<br />

hadde lest alt om 22 juli, men denne boken<br />

tilfører noen nye viktige perspektiver. Den er<br />

veldig godt skrevet, selv om temaet er brutalt.<br />

HVILKE HOBBYER DRIVER DU MED PÅ FRITIDEN?<br />

– Jeg sykler EL-sykkel, prøver å sykle til skolen<br />

hver dag. Spiller litt instrumenter, spiller<br />

squash og jeg skal prøve å ta lappen for<br />

småfly. Jeg er glad i gode TV-serier, men må<br />

innrømme at jeg også ser på Jakten på kjærligheten.<br />

HVOR GÅR DRØMMEREISEN?<br />

– På tvers av USA i en Ferrari California<br />

Cabriolet<br />

HVILKEN SAK SKREV DU SIST?<br />

– Den siste saken jeg jobbet med var en storbrann<br />

i Birkeland/Birkenes for TV2.<br />

HVORFOR FORSKNINGSPROSJEKTET?<br />

Håkon Repstad, sammen med andre lærere og<br />

studenter er med på et prosjekt hvor de skal<br />

utforske hvordan man kan øke interessen for<br />

god journalistikk blant unge mediebrukere.<br />

hington post under Watergate-skandalen, Al<br />

Capone blir med for å spice opp med noen røverhistorier<br />

fra mafialivet og Billie Holiday er<br />

også der, men mest for å jazze opp stemningen.<br />

Tror det hadde vært en interessant kveld.<br />

BESKRIV STUDENTENE DINE MED TRE ORD?<br />

– Interesserte, høylytte og fremoverlente<br />

HVILKE OPPLEVELSE HUSKER DU BEST?<br />

– På Gimlekollen tilbyr vi en fantastisk studietur<br />

til Kenya. Jeg var med som reiseleder og<br />

husker godt at vi var på en lang kjøretur mellom<br />

Nairobi og Kisumu. I bilen jeg satt i sang<br />

studentene mer eller mindre uavbrutt seks timer.<br />

Tror det er et godt tegn, men jeg er glad<br />

for at jeg hadde med Paracet.<br />

– Jeg ville være med på det fordi at jeg ser jo<br />

at mediene sliter noe voldsomt med å klare å<br />

få unge mennesker til å betale for nyheter. Det<br />

er tema som har vært mye av det siste årene,<br />

i alle mulige konferanser. Det handler om å<br />

finne ut av hva er det som får unge lesere til å<br />

lese journalistikk som betyr noe.<br />

TROR DU VI FINNER UT AV DET?<br />

– Jeg tror vi finner noen gode eksempler på<br />

historier og presentasjonsformer som fanger<br />

yngre lesere. Jeg tror vi finner ut av hvordan<br />

en gruppe unge mennesker liker å ta til seg nyheter<br />

og hvordan mediene jobber for å nå flere<br />

i denne aldersgruppen. Vi vil nok også få bekreftet<br />

at nyhetsmedienes største utfordring<br />

er den store konkurransen om oppmerksomheten<br />

til unge digitale mediebrukere.<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 11


© colourbox.com<br />

NORWAY AND BEYOND<br />

FROM UGANDA TO NORWAY<br />

Saul Tumwine<br />

MASTER IN GLOBAL PLANNING AND MANAGEMENT; MAKERERE UNIVERSITY UGANDA<br />

As a student and teacher of geography in secondary school back in Uganda, Norway with<br />

its unique geography, especially its relief and the fishing industry, always interested me; I<br />

was hoping to visit Norway and the Scandinavian countries as a whole. My dream came to<br />

reality when I won a scholarship to study at the University of Agder in the department of<br />

Global planning and development.<br />

THE EXPECTATIONS AND ANXIETY!<br />

After being told I had won the scholarship, the process of getting the necessary paper work<br />

began. All was going well until a few weeks to travel date when I was asked to submit my<br />

passport and I couldn’t find it. It was the most difficult day of my life. Questions lingered,<br />

anxiety rose, but I was determined to face any obstacle in my way to realize my dream.<br />

THE JOURNEY, ARRIVAL AND SETTLING IN<br />

My colleague and I were booked for a flight that literally kept people from seeing you off<br />

at the airport; it was at 3 am. We had a good flight despite the “strange” food served on the<br />

plane. We arrived to the welcome of cheerful Erasmus buddy team members. Other ESN<br />

students had arrived and others were still coming. We were taken to our respective hostels<br />

and Norwegian life started.<br />

The first three weeks were activity packed. Orientation done in the first week was great!<br />

Everything I needed to know was clearly described and the buddy groups did a great job<br />

showing us around the university and town. The face-to-face sessions were hectic but enjoyable.<br />

I made friends and met very hospitable Norwegians. We have hiked in some beautiful<br />

regions but I am sad that I missed the trip to Trolltunga because I was tired after other trips<br />

to Paris, Belgium, Amsterdam and Copenhagen. I am getting ready for the trip to Preikestolen.<br />

I must say, I have had nothing but the best, so far. The necessary paper work here (in Norway)<br />

has moved fast for me. And I want to thank the Kristiansand municipality government<br />

for my semester free bus card. It was the best welcome gift I could have imagined from city<br />

hall... many thanks! As for the weather, I expected it and I am accepting it enthusiastically.<br />

I am also living well, considering the high cost of living in this country. I look forward to<br />

winter for yet another new life experience. I could say, so far so good!<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 13


På jakt etter spennende<br />

muligheter?<br />

På Kompetansetorget kan du finne stillingsutlysninger,<br />

og forslag til bachelor- og masteroppgaver. Ønsker du å<br />

bli tipset når det dukker opp noe for deg? Logg deg inn<br />

med din UiA-bruker og velg ditt fagområde!<br />

kompetansetorget.uia.no<br />

14<br />

eller gjennom INNSIA


International students<br />

and the class representative<br />

system<br />

TEKST: ANDREW WAMALA, ANDREAS GRAVDAHL<br />

FOTO: ANDREW WAMALA, MATIAS SMØRVIK<br />

There are currently 276 international students at the University of Agder – studying both<br />

single courses and full degrees. Our main challenge is to include these students in our student<br />

political democracy, and make sure their voices are heard.<br />

A considerable amount of the international students wants to be included in the student<br />

democracy at the University, but there are often language barriers making it difficult to<br />

participate. International students can legally choose to be a student representative in boards<br />

and committees, but face challenges such as not being able to understand Norwegian<br />

- which is mostly the practiced language. The formal participation is therefore in place, but<br />

it is practically not functional.<br />

The University has a responsibility alongside with boards and committees, to include the<br />

international students, and a good place to start is with the class representative system.<br />

Andrew Wamala is an international student, studying political science at the University of<br />

Agder. He has some thoughts on the student democracy and the class representatives, and<br />

how to include the international students in a better way.<br />

Andreas Gravdahl<br />

Officer of Academic Affairs<br />

Student Organization of Agder<br />

WHAT DO YOU THINK ABOUT THE STUDENT DEMOCRACY AT THE UNIVERSITY OF AGDER?<br />

The student democracy has links to participation of students in matters regarding issues<br />

of mutual benefit to both students and administration. We have though student leaders,<br />

representatives, and a suggestion box so that ideas of even those who may not feel comfortable<br />

to speak out publicly can have their voice heard. This is crucial, and contributes to<br />

the improvement of the leadership as well as the service delivery.<br />

My impression of the University of Agder, is that students are optimally involved as part of<br />

the administrative team. This does not only channel the student’s views for action and decision<br />

making, but equips them with leadership and management skills. Such skills have<br />

been exhibited through students by student orientation headed by buddies, and besides<br />

that, numerous ESN events have been organized for which I have had no complaints.<br />

HOW WOULD YOU IMPROVE THE SYSTEM?<br />

University of Agder being one of the best international institutions and open to all nations,<br />

I would expect the nomination and selection criteria of the student leader and representatives,<br />

never to be student’s ability to speak Norwegian. But since the majority of students<br />

are Norwegian, we should elect students to represent the international students.<br />

However, many students have been encouraged to speak out. It should be supplemented<br />

by a suggestion box clearly marked with both English and Norwegian to accommodate<br />

both the local and the international students.<br />

Andrew Wamala<br />

Political Science student<br />

University of Agder<br />

HOW COULD THE INTERNATIONAL STUDENT’S MOTIVATION FOR PARTICIPATING BE ENHANCED?<br />

One of the major hindrances to participation is the language barrier. Therefore, Norwegian<br />

language should be made a compulsory course unit. The student leader should be<br />

chosen from any country, regardless of one’s ability to speak the language. And beside<br />

this, it creates an interactive situation breaking the caucuses of students coming from a<br />

similar country.<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 15


ESTER SIVERTSEN ISABELLA HANSEN FRANCISCO BO<br />

ANDERS A. SØRGÅRD PER SCHULTZ-HAUDT KRISTIAN JOHAN AARSTAD NORA KVÆRNBERG<br />

MONA HADI IDA HYSTAD ANDERS MATRE<br />

16


Hvor ser<br />

du deg<br />

selv om<br />

10 år?<br />

TEKST: MARTHE ELDEN WILHELMSEN<br />

FOTO: ANDREAS GUTHE<br />

ESTER SIVERTSEN (19) UTVIKLIKNGSSTUDIER<br />

– Det er jo sykt mange år til. Har ikke tenkt så<br />

mye på det. Håper at jeg har drømmejobben<br />

og at at jeg liksom driver med det jeg har lyst<br />

til å drive med. Men har ikke lyst på A4-livet<br />

egentlig. Være etablert og sånn er ikke akkurat<br />

det jeg ser for meg. Har en drøm om å jobbe<br />

i UD eller noe sånn. Ganske ambisiøst, men<br />

det er det jeg har tenkt på.<br />

ISABELLA HANSEN (19) UTVIKLINGSSTUDIER<br />

– Jeg håper at jeg har en master i utviklingsstudier,<br />

eller noe i den retningen. At jeg har reist<br />

en del og kanskje jobber i utlandet innen utvikling.<br />

Bistandsorganisasjon eller noe lignende.<br />

FRANCISCO BO (25) BUSINESS<br />

AND ADMINISTRATION<br />

– Maybe I´m working in an international<br />

organization. Maybe with marketing. I want<br />

to use what I learn here when I work. With a<br />

family in Italy. Or maybe in USA or England?<br />

ANDERS A. SØRGÅRD (28) BARNEHAGELÆRER<br />

– Om ti år så er jeg barnehagelærer en plass.<br />

Kanskje også stuntman, hvem vet? Hehe. Jeg<br />

bor på Hånes, men flytter til Arendal snart.<br />

Har ikke egen familie nå, men om ti år, da skal<br />

det på plass vet du!<br />

PER SCHULTZ-HAUDT (21) STATSVITENSKAP<br />

– Jeg håper å jobbe i kommunen. At jeg har<br />

hus, bil og bikkje. Kanskje i Bergen eller<br />

Stavanger? Ikke Oslo. Jeg har nok bodd der<br />

ila. de neste årene, men flytta ut igjen. Ellers,<br />

kanskje begynt i noen nye jobber? En eller<br />

annen jobb. Forhåpentligvis innenfor feltet jeg<br />

studerer nå som er statsvitenskap. Må finne<br />

ut av hva jeg skal ta på master.<br />

KRISTIAN JOHAN AARSTAD<br />

(21) STATSVITENSKAP<br />

– Forhåpentligvis en jobb der jeg ikke trenger<br />

å bekymre meg økonomisk. Å leve komfortabelt.<br />

Ha hus og bil. Gjerne første kid på vei,<br />

eller kanskje jeg allerede har barn. Tenker at<br />

jeg vil jobbe innen ledelse. Det er det jeg brenner<br />

for. Forhåpentligvis der jeg jobber nå, på<br />

Levis. Kanskje regionssjef, eller norgessjef.<br />

NORA KVÆRNBERG (19) SAMFUNNS-<br />

PLANLEGGING OG KOMMUNIKASJON<br />

– Forhåpentligvis har jeg jobb. Men vet ikke<br />

hvilken. Håper å være ferdig med studier. Vil<br />

jobbe innen noe relevant. Helst i Oslo.<br />

MONA HADI (19) UTVIKLINGSSTUDIER<br />

– Jeg er nok i utlandet om ti år. Og jobber for<br />

en ideel organisasjon. FN-ish. Eller Amnesty.<br />

Noe med menneskerettigheter eller utvikling.<br />

Jeg vet ikke. Helst i New York. Jeg skal bo der<br />

på et eller annet tidspunkt. Kanskje jeg har<br />

vært innom en ambassade. Ferdig med master<br />

og alt. Kanskje jeg bor med noen. Ingen<br />

dyr. Ikke barn heller!<br />

IDA HYSTAD, (24 ) ØKONO-<br />

MI OG ADMINISTRASJON<br />

– Om ti år har jeg masse hunder og en katt. Og<br />

så bor jeg i Bergen eller Oslo. Tror jeg. Håper<br />

å jobbe innen de fire store innen finans.<br />

ANDERS MATRE (21)<br />

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON.<br />

– Nei det, er et vrient spørsmål. Om ti år håper<br />

jeg at jeg har fått en jobb jeg trives godt med<br />

og at jeg har flyttet til en plass jeg trives. Jeg<br />

trives her og, men kanskje til hjembygda mi<br />

på Vestlandet. Og at jeg har etablert meg der<br />

med hus og familie. Kanskje i en konsulent<br />

eller rådgivningsjobb.<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 17


Leger og brannbiler ble<br />

nektet å hjelpe da hus<br />

ble tent på.<br />

18


Dagen jeg skjønte at<br />

Nicaragua var uviktig<br />

TEKST OG FOTO: MARTHE ELDEN WILHELMSEN<br />

«JEG HAR DET BRA», SKREV JEG TIL MAMMA<br />

DA DE VOLDELIGE OPPRØRENE BEGYNTE I<br />

NICARAGUA. «VI OG, HAR BAKT EPLEKAKE.<br />

NAM! ❤» SVARTE HUN. HUN ANTE IKKE HVA<br />

SOM STOD PÅ.<br />

For fem år siden måtte noe endres. Jeg var<br />

deppa. Skikkelig. Jeg burde nok «finne meg<br />

sjæl.» Og hvor gjør vi vestlige det? Jo, på den<br />

andre siden av jordkloden. Så da ei venninne<br />

nevnte at hun skulle til Nicaragua for å lære seg<br />

spansk med Kulturstudier, meldte jeg meg på ti<br />

minutter senere. Det første jeg gjorde var å ringe<br />

mamma. Det andre jeg gjorde var å gå inn på<br />

Google Maps. For hvor var egentlig Nicaragua?<br />

NORTHUG OG TSUNAMI<br />

Jeg danset, opplevde, nøt og var redd for tsunami.<br />

Jordskjelv er ikke uvanlig, men tsunamivarsel<br />

er uvanlig. Så da vi en dag måtte holde oss<br />

langt unna kystlinja mot Stillehavet, så gjorde<br />

vi det. Jeg prøvde å få tak i familien hjemme for<br />

å si at jeg var i sikkerhet og at de ikke trengte å<br />

bekymre seg. Men de ante ikke hva jeg snakket<br />

om. Petter Northug hadde nemlig krasjet i fylla,<br />

og da kunne ikke noe annet bli dekket av norske<br />

nyhetskanaler. Jaja, så lenge Petter Northug<br />

skammer seg over det han har gjort, så må vi<br />

vel si oss fornøyd.<br />

Å LEVE SOM EN NICARAGUANER<br />

Fire år senere, nærmere bestemt våren <strong>2018</strong>,<br />

skulle jeg tilbake til León i Nicaragua. Jeg så<br />

store endringer. Turismen blomstret, og det<br />

var nye hosteller overalt. Jeg fant en hyggelig<br />

familie som hadde et hostell med fire rom. Jeg<br />

skulle gjerne sagt at jeg valgte å bo der fordi de<br />

var en av de få hostellene som var drevet av<br />

lokale, men ærlig talt gjorde jeg det fordi det<br />

var billigst. Jeg skulle jo ta salsatimer og ville<br />

heller prioritere å bruke pengene mine på<br />

det. Jeg levde livet og spiste papaya til frokost<br />

hver dag. På markedet hadde jeg min faste<br />

«maracuya-dame», «banan-dame» og «platanowdame».<br />

Da de spurte om jeg skulle ha «det<br />

vanlige» følte jeg meg som en av dem. Jeg var<br />

blitt lokal! På gata traff jeg alltid noen jeg kjente.<br />

Jeg var ofte den eneste hvite på markedet, og jeg<br />

unngikk de såkalte «turist-gatene». Jeg hadde<br />

virkelig skjønt det. Hadde respekt for de lokale.<br />

Levde som en nicaraguaner. Hun som eide hostellet<br />

ble min Mama Nica. Hun lærte meg hvordan<br />

hun stekte platanos, og skaffet meg alltid<br />

gallo pinto. Hun visste hvor glad jeg var i det. Da<br />

jeg lagde brokkolisuppe til de ansatte tok hun to<br />

porsjoner og var evig takknemlig. For en utrolig<br />

gavmildhet jeg viste dem.<br />

DRAPENE BEGYNNER<br />

I april ble det arrangert konserter for å markere<br />

motstand mot regjeringen. Det hadde<br />

vært brann i regnskogen i Nicaragua, og de<br />

hadde nektet å gjøre noe med det. Men flaks<br />

for oss! Konserter og show overalt! Gatene var<br />

fulle av folk som sang og koste seg, og spredte<br />

informasjon om regnskogsbrannen. Torsdag<br />

19. april var stemningen annerledes. Det var<br />

ingen i gatene. Presidenten og familien hadde<br />

brukt opp alle pengene i pensjonskassa. De<br />

hadde dratt til Europa på opera og drukket<br />

champagne. De kuttet derfor i pensjonen. Folket<br />

hadde fått nok. Den natta ble studenter ved<br />

universitetene kastet ut på gata. Om de ikke<br />

støttet regjeringen, var de terrorister. 20. april<br />

begynte drapene. Noen kalte det en borgerkrig.<br />

Men er det det når kun én side har våpen? Det<br />

var først og fremst studenter som demonstrerte.<br />

De samme som hadde arrangert konserter<br />

i protest. De hadde ikke våpen. Bygget til<br />

studentlederen ble tent på. Brannvesen og ambulanse<br />

ble nektet adgang, og hele kvartalet<br />

brant ned. Det var fire kvartaler unna der jeg<br />

bodde. Vi hadde fått beskjed om å skynde oss<br />

hjem da det ble kastet stein og brukt tåregass.<br />

Ei venninne måtte sove hos meg, for det var for<br />

farlig for henne å dra hjem. Flere ble drept. Hus<br />

ble ødelagt. De tok strømmen i hele byen.<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 19


ALT STENGT<br />

Vi satt i mørket, og fikk kun nyheter gjennom<br />

datteren i husets Facebook. Vennene hennes<br />

hadde tatt bilder og filmer. Dagen etter skrev<br />

jeg melding til mamma: «Jeg har det bra».<br />

«Vi og, har bakt eplekake. Nam! ❤» svarte hun.<br />

Da skjønte jeg at ingen ante hva som stod på.<br />

Da skjønte jeg at Nicaragua var uviktig. Men<br />

dette var ikke som den gangen det var tsunamivarsel<br />

og Petter Northug krasjet. Dette var<br />

nytt. Dette var drap på uskyldige. Korrupsjon.<br />

En president som tyner et land som er så brutalt<br />

fattig, at man ikke skulle tro at det var mulig<br />

å utnytte det mer. Leger ble skutt ned om de<br />

prøvde å hjelpe de skadeskutte demonstrantene.<br />

Sykehusene ble stengt. Det gikk spesialstyrker<br />

i gatene med bazooka-lignende våpen.<br />

Politiet rundstjal butikkene. For alt var stengt,<br />

og de eneste som turte å være ute var dem. De<br />

kunne jo beskytte seg. Mot fredelige demonstranter.<br />

FEIGINGER<br />

Fortsatt var det ikke en eneste notis i norske<br />

nyheter. Vi ante ikke om vi kunne stole på den<br />

nicaraguanske avisen, så nyhetene våre kom<br />

fra sosiale medier. Det var døde mennesker,<br />

skudd og brann overalt. Da spesialstyrkene<br />

holdt oppsyn ute i gata utenfor hostellet, løp<br />

dattera i huset ut og skrek: «Det er VI som er<br />

Nicaragua. Det er OSS dere skal hjelpe!» De<br />

andre ansatte prøvde å få henne inn. De gråt.<br />

De ropte på Mama Nica. Da vi trodde moren<br />

skulle dra henne inn, hørte vi henne rope:<br />

«FEIGINGER!» Mor og datter ropte i kor. De<br />

hadde ingenting å tape.<br />

KOMMER JEG MEG UT?<br />

Turistene flyktet fra byen. Jeg brukte to dager<br />

på å finne noen som kunne kjøre meg til flyplassen.<br />

Alle var livredde. Det var for farlig å<br />

krysse bygrensene. Flere steder måtte vi snu.<br />

Demonstranter hadde laget blokader i veiene.<br />

Det kom folk mot oss med stein og macheter.<br />

Da var jeg redd. Da jeg måtte vente ti timer på<br />

flyplassen var jeg redd. For ingen internasjonale<br />

nyhetskanaler hadde skrevet om dette.<br />

Og hvis man vil få internasjonal oppmerksomhet,<br />

er ikke flyplassen da en strategisk plass å<br />

ødelegge?<br />

BESKYTTET AV HUDFARGEN<br />

Jeg kom meg ut av landet. Men jeg hadde dårlig<br />

samvittighet. Jeg visste at mine venner var<br />

tryggere om jeg var i nærheten. Jeg er nemlig<br />

hvit. Politiet tør ikke skyte ned hvite. Den<br />

eneste grunnen til at de «bare» brant ned et<br />

kvartal, er fordi León er en turistby. En inntektsby.<br />

Turistene kunne jo ikke få et dårlig<br />

inntrykk av Nicaragua.<br />

Hjemme var jeg inne på nyheter og sosiale<br />

medier hver dag. Jeg skrev til norske nyhetskanaler<br />

om situasjonen, sendte ved bilder. Men<br />

kun VG hadde en liten notis om at det var opptøyer.<br />

Hvorfor vet vi ikke mer? Er det vår feil?<br />

Leser vi ikke de riktige mediene? Hvem er det<br />

som bestemmer hvilke nyheter det blir skrevet<br />

om? Hvem bestemmer hva som er verdt å vite?<br />

Hvem har bestemt at Nicaragua er uviktig?<br />

ER DET NOEN SOM BRYR SEG?<br />

Dette er en tekst om vestlig ignoranse. Om<br />

hvordan man lager en brokkolisuppe og tror<br />

man har gjort tidenes gest. Om at man tror<br />

man er en lokal og vet hvordan de lokale har<br />

det, bare fordi man blir kjent igjen på markedet.<br />

Om at man kanskje ikke aner hva som<br />

skjer. Og at man kanskje ikke bryr seg. Hva søren<br />

kan man gjøre? Svært lite dessverre. Mens<br />

jeg synes det er mye å lese på masteren min,<br />

og at det har regnet irriterende mye i Kristiansand<br />

i det siste, så stiger drapstallene i Nicaragua.<br />

Studenter må flykte landet, og de får<br />

ikke bevis på studiene sine. Kvinner på markedet<br />

må skrive under på at de som ikke støtter<br />

presidenten, er terrorister. Hvis ikke kan de<br />

miste plassen sin. Og presidenten? Fortsatt en<br />

dust. Han rakk å holde en TV-sendt tale mens<br />

jeg var der. Da snakket han om hvor forferdelig<br />

det var at folk filmet hva som skjedde. De<br />

hadde ikke respekt.<br />

Vet vi egentlig noe særlig om Latin Amerika?<br />

Mitt inntrykk er at man må være spesielt interessert.<br />

Og misforstå meg rett, jeg aner ikke hva<br />

som skjer i mange deler av verden. Selvfølgelig<br />

kan man ikke vite hva som skjer overalt. Men<br />

det er verdt å merke seg hva slags nyheter vi<br />

mottar. Hvilke land er viktige i Norges øyne?<br />

Hvilke land er viktige i våre øyne? Og hvis du,<br />

som jeg, kanskje måtte søke opp Nicaragua på<br />

Google Maps for å skjønne hva jeg skriver om,<br />

så er du nok ikke er alene.<br />

20


Ulike bilder fra før og etter opptøyene<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 21


Familien Strisland/Hjemdahl<br />

i eplehagen som står<br />

i fare for å forsvinne.<br />

Bygging av studentboliger<br />

møter motstand<br />

TEKST OG FOTO: MATS SAURO HØIMYR<br />

Naboer reagerer på plantegningene til fremtidens<br />

Lund torv. De frykter at det åpne rommet vil lukke<br />

seg og at nærstående boliger vil falle i verdi.<br />

Samskipnaden i Agder og Kristiansand kommune<br />

ønsker å utvide studentenes botilbud<br />

ved å bygge studentboliger. SiA har fått bevilget<br />

102 millioner kroner for å bygge 300 nye<br />

studentboliger.Etter den nåværende planen<br />

skal 275 nye studentboliger etableres på Lund<br />

torv i et forsøk på å knytte universitetet og<br />

sentrum nærmere sammen.<br />

– Det er det perfekte stedet for en student. Du<br />

har matbutikk og buss lett tilgjengelig, og det<br />

er like langt til UiA som til sentrum, påpeker<br />

Sara Martinsen, sammen med venninnen<br />

Mari Vaage. De er blant de mange studentene<br />

som allerede leier privat ved Lund<br />

torv.<br />

– Det at det kommer studenter og studentkultur<br />

med kafeer og liv hit tror jeg bare er<br />

positivt for alle, men jeg vil ikke at det skal<br />

gå utover dem som allerede bor her, legger<br />

Vaage til.<br />

22


Det er allerede mange studenter som leier<br />

privat i nærheten av Lund torv.<br />

FREMGANG<br />

Planen er at studentboligene skal bli reist<br />

først. Det som er av restareal kan disponeres<br />

til vanlige privatboliger eller næringsliv.<br />

– Det er ulike syn på hvordan byggene skal utformes<br />

og ulike syn på hvor studentene skal<br />

være. Men vi er enige om at vi ønsker studenter<br />

til Lund torv, forteller Jan<br />

Willy Føreland, prosjektleder i den private<br />

grunneiergruppa Vabua utvikling.<br />

Siden prosjektstart har det<br />

vært drakamp om hvordan det<br />

fremtidige Lund skal se ut. Det<br />

har vært sterke reaksjoner fra<br />

berørte i nærmiljøet på begge<br />

planene som er lagt frem av<br />

både kommunen og de private<br />

aktørene.<br />

PÅ BEKOSTNING AV NABOER<br />

Flere av de berørte som <strong>Unikum</strong> har pratet<br />

med, forteller at det har vært en urolighetsfølelse<br />

siden de først ble varslet om utbyggingsplanene<br />

i 2016.<br />

Venke Moe, leder for plan- og byggeetaten, sier<br />

at hennes avdeling er kjent med de problemene<br />

og bekymringene som naboene tar opp.<br />

– Vi har tidligere innkalt til større åpne møter,<br />

og hatt møter med enkeltpersoner som har<br />

ønsket det. Vi vet det er mange som mener at<br />

vi mangler dialog og tilbakemelding. Det er<br />

ofte sånn i plansaker at vi lytter, men det er<br />

ikke slik at vi har mulighet til å følge opp alle<br />

innspill, forklarer Moe.<br />

De vanligste innspillene til kommunens reguleringsenhet,<br />

er at de ikke ønsker byggingen<br />

av høye bygg som kan ødelegge utsikten eller<br />

skyggelegge resten av området. For dem handler<br />

det ikke bare om det estetiske, men også<br />

et potensielt tap på salgsverdien til de private<br />

boligene.<br />

– Det at det kommer studenter og studentkultur<br />

med kafeer og liv hit tror jeg bare<br />

er positivt for alle, men jeg vil ikke at det<br />

skal gå utover dem som allerede bor her<br />

Dette er en tematikk som har kommet opp i<br />

flere innspill til kommunen og ble gjentatteganger<br />

diskutert under by- og miljøutvalgets<br />

befaring av området tidlig i september.<br />

Utvalget anerkjente at de hadde mottatt disse<br />

bekymringene, men lente seg likevel mer i<br />

favør av de mer høyreiste byggeforslagene, i<br />

strid med innspillene og<br />

ønskene kommunene har mottatt fra de berørte.<br />

- Vi kommer til å se rett inn i den nye bebyggelsen<br />

når vi åpner døra. Derfor er det viktig at<br />

det virker som et trivelig sted å være, forteller<br />

Vidar Strisland og legger til:<br />

- Denne utbyggelsen kommer til å påvirke tilværelsen<br />

og hverdagen til de som bor her i<br />

området.<br />

Familien Strisland/Hjemdahl og deres eiendom<br />

i krysset ved Torridalsveien og Østerveien,<br />

er i denne debatten et<br />

veldig spesielt tilfelle. Her<br />

har familien bodd i tre generasjoner<br />

og har på tross av<br />

alle endringene på området<br />

gjennom tiårene ivaretatt<br />

eplehagen. Huset, som er<br />

bygget i 1917, har nemlig en<br />

eplehage som har blitt en<br />

viktig del av nærmiljøet, og<br />

hagen står nå i fare for å få en vei tvers gjennom<br />

den.<br />

– Min bestefar hadde massevis av historier<br />

fra 1939 når han flyttet inn her om eplene de<br />

plukket den første høsten. Det er trist når vi<br />

må tenke på at denne hagen nå står i fare for å<br />

bli ødelagt, eller kanskje bli omringet av store<br />

blokker, forteller Mary-Ann Hjemland.<br />

Den foreslåtte endringen i veiplanen har gjort<br />

at det muligens vil bli lagt ny vei gjennom deler<br />

av den 100 år gamle eplehagen, noe som<br />

også deler eiendommen i to.<br />

Grunnen er at de utvidede kollektivtransportsonene<br />

langs Østerveien stenger av innkjørselen<br />

til boligene i denne strekningen. Staten vil<br />

derfor legge en ny vei gjennom hagen slik at<br />

det er mulig å kjøre til hver bolig. By- og miljøutvalg<br />

vedtok i september å se på andre muligheter<br />

for innkjørsel til boligene langs Østerveien,<br />

som betyr at eplehagen fremdeles kan<br />

bevares.<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 23


Det er også foreslått i kommunens planskisse<br />

å rive familiens hus, for å bygge flere blokker<br />

med enten boliger eller næringsliv. Familien<br />

har ikke mottatt noe anbud fra hverken kommunen<br />

eller private utviklere.<br />

-Vi tar først disse boligene opp fordi de har et<br />

utviklingspotensiale, vi i kommunen kommer<br />

ikke til å prøve å kjøpe dem ut eller ekspropriere<br />

eiendommen, forsikrer Moe.<br />

<strong>Unikum</strong> har kontaktet en privatperson som<br />

opplyste at han har mottatt et tilbud på boligtomten.<br />

Vedkommende ønsket ikke uttale seg<br />

ytterligere.<br />

VEIENDRING<br />

– Store deler av Østerveien fra Lundsbrua og<br />

opp, er prioritert for kollektivtransporten og<br />

gang- og sykkelfremkomst. Vi vil prøve å minske<br />

privatbilismen i dette området. Avhengig<br />

av hvor de skal på jobb, har de fleste alternativer<br />

til hvor de kan kjøre, mener Moe.<br />

KOMMUNENS FORSLAG<br />

ILLUSTRASJON: ARK-NET<br />

Trafikkplanen som blir introdusert sammen<br />

med de nye byggene er basert på kommunens<br />

målsetting om å stenge Lundsbrua for privat<br />

biltrafikk. Det skal og settes opp trafikklys<br />

lenger nede i Torridalsveien for å fordele<br />

strømmen av biltrafikk inn til krysset derifra.<br />

Det er ikke satt en dato for stenging av Lundsbrua,<br />

men det vil ikke gjøres før det er etablert<br />

en ny bro mellom Gimlemoen og Eg. Denne<br />

broen skal fordele trafikken over Otra og skape<br />

en ny, kollektiv ringrute.<br />

Det planlegges også to egne gang- og sykkelbroer<br />

mellom Kvadraturen og Skøyta.<br />

– Hver av disse broene blir som en søm som<br />

skal binde sammen de to sidene av byen, sier<br />

Moe.<br />

FELLES FOR DE TO PLANENE ER:<br />

• Et hevet torvlokk midt på hovedtomta.<br />

• Det er planlagt dagligvarebutikk i 1.etg. Det er også<br />

åpnet for mulighet til å lage cafe.<br />

• Parkeringskjeller under torvplata, men med begrenset<br />

plass for å oppfordre til andre alternativer.<br />

• Hovedbyggene for studentene er i begge planene den store<br />

L-blokka/tårnet på Lund torv (Der Rio pizza står i dag).<br />

24


Denne foreslåtte<br />

trafikkplanen er felles<br />

for begge forslagene<br />

Veien gjennom eplehagen<br />

Sykkelfelt<br />

Gangfelt<br />

Gang- og sykkelfelt<br />

Eksklusivt kollektivfelt<br />

Bussterminal<br />

Nye sykkelbroer<br />

Dette er en foreløpig plan.<br />

Endringer kan forekomme<br />

VABUA UTVIKLINGS FORSLAG<br />

ILLUSTRASJON: VABUA UTVIKLING<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 25


Hinderløype på Bystranda.<br />

UNIKUM PRØVER:<br />

StrongmanRun <strong>2018</strong><br />

TEKST: ZHILWAN MANBARI | FOTO:<br />

ANDREAS GUTHE & MIA WRIGHT<br />

Jeg har alltid likt å utfordre meg selv og deltatt<br />

på en rekke konkurranser tidligere. Så da<br />

StrongmanRun gikk av stabelen her i Kristiansand<br />

kom muligheten til en ny utfordring.<br />

I tillegg til meg selv, ble også tre engasjerte<br />

unikumere med på løpet. Ikke for å løpe, men<br />

for å filme og ta bilder. Det betød at jeg måtte<br />

kaste meg ut i en 10 kilometer lang hinderløype<br />

bestående av 30 hindre alene, med kamera<br />

på slep.<br />

Arrangørene beskriver StrongmanRun som en<br />

morsom lagkonkurranse som utfordrer hver<br />

deltager og teamsamarbeidet, dette gjorde det<br />

ekstra utfordrende å løpe alene. Samtidig som<br />

det gjorde meg mer motivert til å fullføre.<br />

Løpsdagen var endelig kommet, og vi møtte opp<br />

under de grå skyene og forberedte oss til løpet.<br />

Nervene begynte å slå inn.<br />

At jeg ikke hadde trent noe særlig i forkant<br />

av løpet gjorde meg usikker på om jeg i det<br />

hele tatt klarte å fullføre. Det hjalp ikke at<br />

regnet høljet ned en time før løpet startet<br />

heller. Men sola kom heldigvis frem like før<br />

start og nervene ble byttet ut med glede og<br />

engasjement.<br />

Jeg startet nesten helt bakerst blant 750 deltagere.<br />

På 3km merket hadde jeg plutselig tatt igjen<br />

en god del deltagere! Atmosfæren rundt løpet<br />

og heiarop fra tilskuere gjorde meg kanskje litt<br />

for selvsikker, og det førte til at jeg startet for<br />

hardt de første kilometerne. Jeg begynte snart<br />

26


<strong>Unikum</strong> redaktør Zhilwan Manbari koser seg i gjørmebassenget.<br />

å merke det tøffe kjøret. Det føltes som en hel<br />

evighet fra 3km- til 4km merket. Jeg møtte virkelig<br />

veggen når jeg var på vei opp mot toppen<br />

av Odderøya for tredje gang og fikk vite at jeg<br />

skulle opp dit minst en gang til. Det hjalp heller<br />

ikke å se på deltagere som hadde falt ut og satt<br />

ved drikkestasjonen på toppen og koste seg.<br />

Energien var ikke tilstede når jeg bikket 6km<br />

merket. Igjen slo tanken om å gi seg, midt i en<br />

skogssti på vei opp til toppen av Odderøya for<br />

siste gang. Rent mentalt var det alle verst for<br />

meg fra 6km til 8km. Jeg var lei av å jogge opp<br />

og ned odderøya, skli på gjørmete skogstier,<br />

hoppe i sjøen tre ganger, krype og klatre over<br />

stokk og stein.<br />

Men nede på tresse slo viljestyrken hardt inn og<br />

med hjelp av atmosfæren og ikke minst publi-<br />

kum klarte jeg å fullføre. Jeg overrasket meg<br />

selv når jeg fikk høre resultatet etter målgang.<br />

Ikke bare klarte jeg å fullføre, men jeg kom i<br />

mål på 1 time og 47 minutter! Med en beskjeden<br />

301 plass kan man ikke være noe annet<br />

enn fornøyd med tanke på at løypa var full av<br />

crossfit folk, militære, triatlonløpere og andre<br />

topptrente mennesker. 301 plass av 750 er ikke<br />

så ille, sier vi.<br />

Jeg anbefaler absolutt StorngmanRun hvis man<br />

er interessert i den slags. Man må forvente at<br />

det blir fysisk utfordrende, men hele arrangementet,<br />

atmosfæren og gleden som omkranser<br />

hver eneste kilometer gjør det enklere. Det er<br />

nok best å kaste seg ut i det som et lag, selv om<br />

det er mulig å gjøre det alene. Da slipper man<br />

kanskje å være stokk stiv dagen etter.<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 27


FARGERIKE<br />

SØR-<br />

LANDS-<br />

GATER<br />

TEKST OG FOTO: MAGNUS H. LJØSTAD<br />

Gatekunst blir stadig mer ettertraktet<br />

og akseptert ettersom det sees mer<br />

på som kunst, og ikke tagging. Kristiansand<br />

er en by som blir mer og mer<br />

preget av kunsten på veggene rundt<br />

om i sørlandsbyen.<br />

Gatekunst har blitt det nye som har tatt<br />

over for «graffiti» slik vi gjenkjenner<br />

det med bokstaver og tall. Gatekunsten<br />

hadde sitt opptog på begynnelsen<br />

av det tjueførste århundre, da gatekunstneren<br />

Banksy startet det, og gjorde<br />

at det ble sosialt akseptert. Verden<br />

rundt tar gallerier inn mer gatekunst<br />

på utstillinger. Tiden forandrer seg, og<br />

flere mennesker vil se gatekunst.<br />

En av Kristiansands fremste gatekunstnere,<br />

Zedin Sunic, møter oss i<br />

en tunnel dekket med forskjellig gatekunst<br />

og tagging. Han er opprinnelig<br />

fra Bosnia, men flyttet til Norge i 1983.<br />

På Vågsbygd videregående skole møtte<br />

han de første menneskene som har<br />

vært med på å gjøre ham til den personen<br />

og gatekunstneren han er i dag.<br />

Per dags dato har han satset alt på gatekunsten<br />

både når det gjelder utstilling<br />

og gatekunsten. Samtidig er han på<br />

jakt etter nye utfordringer hele tiden.<br />

Gjennom sin egen bedrift, Coolart, har<br />

han fylt mange av Kristiansands tomme<br />

vegger med farger og kunst.<br />

Selv om han også har bodd både i Oslo<br />

og Bergen, er det sørlandsbyen han<br />

setter høyest på listen sin. Han har<br />

også med sin samboer åpnet galleri<br />

på Gravvannet ved conteinerhavna.<br />

Det hele startet med at Sunic fikk en<br />

telefon fra havna om å lage kunst der.<br />

Derfra har han klart å åpne sitt egent<br />

galleri etter at SKMU hadde kunst der<br />

før. Til slutt fikk Sunic og Coolart overtalt<br />

havna om at det er på tide med forandringer<br />

i kunstmiljøet. På galleriet<br />

er det ikke bare gatekunst. Det er et<br />

urbant galleri hvor man kan se deres<br />

installasjoner.<br />

– Det er en opplevelse å komme inn<br />

der. Det er ikke bare bilder på veggene,<br />

men mye mer. Det er også veldig<br />

gøy å kunne gi Kristiansand en ny urban<br />

touch i gaten.<br />

– GATEKUNST ER NOE MAN SER<br />

INNENFRA OG UTENFRA.<br />

– Det meste av inspirasjon har jeg nok<br />

fått fra min bror. Han er også kunstner,<br />

men har aldri drevet med graffiti<br />

28


som meg. Han foreslo at jeg måtte<br />

begynne med noe annet, og ikke bare<br />

graffiti. Det er morsomt med forandringer.<br />

Å utvide «skillsene» litt.<br />

Sunic nevner også at det ikke er så<br />

mange som skjønner seg på graffiti<br />

med bokstaver og tall. Derfor syntes<br />

han det blir mer interessant å lage noe<br />

folk virkelig forstår og setter pris på.<br />

– Det er veldig mange gatekunstnere<br />

som har sitt egent «image», altså noe<br />

som preger kunsten deres. Det sliter<br />

jeg litt med. Jeg nyter å lage det jeg<br />

selv ønsker, og trives best med det.<br />

Gatekunsten blir mer og mer akseptert,<br />

og brukes på stadig nye måter.<br />

Blant annet i samarbeid med organisasjoner<br />

for å stoppe ulike trusler verden<br />

har å by på. Sunic og hans samboer<br />

har nylig startet en organisasjon som<br />

kalles «seainvadors». Her lager de gatekunst<br />

som skal være med på å forebygge<br />

forsøpling i havet. De har blant<br />

annet sprayet en kanal i en av Arendals<br />

hovedgater. Helt siden prosjektet<br />

så sitt lys har det bare spredd seg mer<br />

og mer. De ønsker at gatekunst-organisasjonen<br />

skal spre seg globalt for å<br />

forebygge forsøpling i havet.<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 29


Det var en ivrig gjeng som satte i<br />

vei når startskuddet gikk.<br />

Løp for en god sak<br />

TEKST: GWEN HANSSEN, MIRIAM PORSMYR<br />

FOTO: MIRIAM PORSMYR<br />

Årets UiA-løp tiltrakk seg 63 deltakere som<br />

ønsket å vise krefter mot kreften. Inntekten<br />

fra løpet gikk til Kreftforeningen.<br />

Tirsdag 18 september gikk årets UiA-løp av stabelen.<br />

Kristiansand studentidrettslag (KSI) sto<br />

som arrangører og oppfordret studenter og andre<br />

interesserte til å delta. Dette løpet arrangeres<br />

hvert år, og det er ulike organisasjoner som<br />

mottar pengene. Deltakerne kunne gi mer enn<br />

startkontingenten på 100 kroner hvis de ville.<br />

Totalt 10.850 kroner kom inn i forbindelse med<br />

arrangementet.<br />

GODT SAMARBEID<br />

Kathrine Bolt-Evensen, aksjonsleder for Kreftforeningen<br />

i Aust- og Vest-Agder, var på plass<br />

med informasjon om organisasjonen. Hun<br />

solgte i tillegg dekorative perlearmbånd med<br />

teksten «fuck cancer» og var takknemlig for<br />

samarbeidet med studentene i byen og at det<br />

arrangeres et løp til inntekt for den gode saken<br />

hun til daglig jobber for.<br />

– Fantastisk at de velger Kreftforeningen, sier<br />

Bolt-Evensen.<br />

LØP FOR LIVET<br />

Den oppmerkede løypa på 4,6 kilometer startet<br />

fra universitetet og svingte seg inn i Jegersbergs<br />

stier før man kom tilbake til utgangspunktet<br />

igjen. En av de som deltok var tredjeårsstudent<br />

Christina Bråten. Hun kjenner noen som har<br />

hatt kreft, men som har blitt friske igjen.<br />

– Det kan jo fort skje, plutselig er det noen du<br />

kjenner som får det. Kreft er noe dritt, så det<br />

30


Flere av de oppmøtte benyttet seg av anledningen til å<br />

kjøpe et armebånd.<br />

Kathrine Bolt-Evensen fra Kreftforeningen smiler<br />

stort over det gode samarbeidet med studentene.<br />

er viktig at det forskes på! Vi må utrydde den<br />

jævelskapen, sier hun.<br />

RULLET I MÅL<br />

En deltakers innsats skilte seg spesielt ut. Miriam<br />

Ibsen sitter i rullestol og rullet i mål på<br />

imponerende 33:53 minutter, med ledsager<br />

hakk i hel. Hun trengte litt hjelp til å komme<br />

opp noen av de tyngste bakkene i løypa. Det<br />

er ikke første gangen hun deltar på UiA-løpet.<br />

Hun sier at det er bra at det er et fysisk arrangement<br />

som er tilrettelagt for alle, selv om det<br />

kanskje er litt ekstra hardt for noen. Hun har<br />

kjent mange som dessverre har tapt kampen<br />

mot kreften.<br />

Tilskuerne jublet da Miriam<br />

Ibsen passerte målstreken.<br />

– Jeg hadde spesielt de i tankene i dag, sier<br />

Ibsen.<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 31


Tilbudsguiden til et billigere og bedre studentliv<br />

AKTIVITETER<br />

MAT OG DRIKKE<br />

TANNLEGE<br />

SalsaSi Dansekole<br />

Velkommen til et inkluderende miljø i<br />

Kristiansand!<br />

Gullsaks Frisørsalong<br />

Henrik Wergelandsgt 1<br />

4612 Kristiansand S<br />

Colosseum Kristiansand<br />

Vestre Strandgate 42<br />

4612 Kristiansand<br />

Escape Room Kristiansand AS<br />

Festningsgata 52<br />

4614 Kristiansand S<br />

contact@escapekristiansand.no<br />

Tlf: 45 81 79 81<br />

www.escapekristiansand.no<br />

Kurs i salsa, bachata, cha, reggaeton mm.<br />

Bli med på et dansekurs til<br />

studentvennlig pris!<br />

www.salsasi.com<br />

post@salsasi.com<br />

Tlf: 95289112<br />

DATA<br />

Tlf:95 28 91 22<br />

www.gullsaks.no<br />

Åpningstid 9.00 -19.00<br />

Byens rimeligste frisør.<br />

Studentklipp mann: kr 150,-<br />

Studentklipp dame: kr 200,-<br />

KJØRESKOLER<br />

Glipp AS<br />

Rådhusgata 11<br />

4611 Kristiansand<br />

bordbestilling@glipp.no<br />

Tlf: 38 02 96 20<br />

www.glipp.no<br />

Hver torsdag tilbyr vi studenter<br />

2 for 1 på et utvalg mat og drikke<br />

Velkommen til oss!<br />

Tlf: 38120666<br />

www.colosseumklinikken.no<br />

vestre@colosseum.no<br />

15% Studentrabatt (gjelder ikke<br />

spesialisttjenester og tannteknikk)<br />

Husk studentbevis!<br />

10% studentrabatt<br />

Et perfekt avbrekk i hverdagen<br />

for studenter og studie-grupper<br />

Pippin AS<br />

MUSEUM<br />

Solbygg Tannlegesenter AS<br />

Avd:Sørlandsparken<br />

Barstølveien 36A, 4636 Kristiansand<br />

Husk gyldig studentbevis!<br />

DANS<br />

Kom og Dans Kristiansand<br />

Gyldenløvesgate 54<br />

4614 Kristiansand<br />

komogdanskristiansand@gmail.com<br />

Tlf: 91 36 49 72<br />

www.komogdans.no<br />

Studentvennligepriser på<br />

dansekurs hos oss.<br />

Husk gyldig studentbevis!<br />

FRISØR<br />

Kvadraturen<br />

Henrik Wergelandsgt. 16<br />

4612 Kristiansand S<br />

Sørlandssenteret<br />

Barstølveien 29<br />

4636 Kristiansand S<br />

www.pippin.no<br />

Tlf:400 27 753<br />

privat@pippin.no<br />

5% studentrabatt<br />

på alle Mac!<br />

Husk gyldig studentbevis.<br />

Lito Hårdesign AS<br />

Storgaten 35<br />

4876 Grimstad<br />

Tlf: 37 04 39 35<br />

www.litohardesign.no<br />

Studentpriser:<br />

Herreklipp kr 380<br />

Dameklipp kr 560<br />

Gjelder: kl. 9-16 mandag,tirsdag,onsdag<br />

UFO Trafikkskole AS<br />

Dronningensgate 95<br />

4610 Kristiansand<br />

ufo@ufo-trafikk.no<br />

Tlf: 38 100 400<br />

www.ufotrafikk.no<br />

Ta lappen hos oss!<br />

Sørlandets mest populære<br />

trafikkskole.<br />

KULTUR<br />

Storgaten 33, Grimstad<br />

STUDENTTILBUD for UiA.<br />

Minus 15kr på kinobilletten<br />

fra mandag til torsdag.<br />

Se dagens filmprogram på<br />

www.grimstadkulturhus.no<br />

Sørlandets Kunstmuseum<br />

Skippergata 24 B<br />

- midt i hjertet av Kristiansand!<br />

Kveldsåpent museum hver onsdag<br />

til kl. 22, med aktuelle og<br />

spennende arrangementer:<br />

konserter, foredrag,<br />

artist talks, forfattersamtaler.<br />

Bli medlem – SKMU UNG (16-25 år)<br />

koster 125 kroner og gir mange<br />

fordeler, bl.a. gratis inngang for<br />

deg og en venn.<br />

PIZZA<br />

Studenttilbud: Stor pizza 159,- kr<br />

Gjelder kun ved fremvisning av gyldig<br />

studentbevis<br />

Bestill online på www.pizzabakeren.no<br />

REISE<br />

Avd:Lund<br />

Agder allé 4, 4631 Kristiansand<br />

post@solbyggtannlegesenter.no<br />

Tlf: 38 70 38 38<br />

www.solbyggtannlegesenter.no<br />

50% studentrabatt på undersøkelser og<br />

15% rabatt på behandlinger.<br />

Din tannlege i Kristiansand<br />

Dental Norge Kristiansand<br />

Marviksveien 1<br />

4631 Kristiansand<br />

post@dentalnorge.no<br />

Tlf: 38 69 99 93<br />

www.dentalnorge.no<br />

Undersøkelser med sjekk og rens av<br />

tenner kr 490,- Vi har 15% studentrabatt<br />

ved all behandling.<br />

Mulighet for delbetaling.<br />

Vi tilbyr akutt time på dagen.<br />

TAXI<br />

Skal vi danse?<br />

Velkommen til<br />

Kristiansand Danseklubb sine studentkurs<br />

i Sportsdans!<br />

Kursene vil gå over 10 kvelder.<br />

Her vil dere får innføring i både<br />

standard- og latindanser.<br />

Kursavgift kr.500,- pr person<br />

Spørsmål og påmelding til<br />

bb@kdkdans.no, 32<br />

eller telefon 918 05 913<br />

Husk gyldig studentbevis!<br />

Gode<br />

tilbud<br />

til<br />

studenter<br />

i<br />

Agder<br />

Kilden Teater og Konserthus<br />

Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand<br />

www.kilden.com<br />

50% studentrabatt<br />

på forestillinger produsert av<br />

Kilden Teater og Kilden Opera,<br />

samt på Kristiansand Symfoniorkesters<br />

konserter.<br />

Husk gyldig studentbevis!<br />

Ekspressbuss Sørlandet - Oslo<br />

med plassgaranti<br />

Studenter får rabatt på billett.<br />

Ved forhåndsbestilling på nett -<br />

få billetter fra kr 111,-<br />

Husk gyldig studentbevis!<br />

post@konkurrenten.no<br />

Tel: 37 93 15 15<br />

www.konkurrenten.no<br />

07000 Agder Taxi<br />

Tlf: 07000<br />

www.agdertaxi.no<br />

10 % studentrabatt<br />

på veiledende taksameterpriser<br />

mot fremvisning av studentbevis.<br />

Bestill taxi på nett eller i app!


Kulturkalender<br />

Kristiansand<br />

05.10.18 Tønes – boklansering og konsert Teateret<br />

10.10.18 Verdensdagen for psykisk helse UiA campus Kristiansand<br />

10.10.18 Verdensdagen for psykisk helse (kveldsarrangement) Østsia<br />

10.10.18 Big Daddy Karsten // Verdensdagen for psykisk helse Østsia<br />

11.10.18 Bokbad med Åsta Lovise Einstabland og Loveleen Rihel Brenna Sørbok<br />

12.10.18 STØY KRS // Korrupt, Fogetaboutit, Rise Above og Tranqidiots Teateret<br />

13.10.18 Le Tour De Wine Bakgården bar<br />

13.10.18 Hemmelig sekt på teateret Teateret<br />

17.10.18 Stad up: Joachim Skage Østsia<br />

18.10.18 Kvinnemonologene Teateret<br />

19.10.10 Svart Belte presentere: Bernhof på Kick scene – Support: Ylva Kick Scene<br />

19.10.18 Kjartan Lauritzen Østsia<br />

20.10.18 Ekstrakonsert Janove Teateret<br />

26.10.18 Svart Belte presenterer: CC Cowboys Kick<br />

26.10.18 Quiz på Bakgården Bakgården Bar<br />

27.10.18 Bokbad Sørlandet - Lesefest Teateret<br />

27.10.18 Datarock Vaktbua<br />

02.11.18-03.11.18 Sørveiv Kristiansand<br />

02.11.18 Svart Belte presenterer: Sondre Justad Kick<br />

02.11.18 Konspirasjonspodden Østsia<br />

03.11.18-04.11.18 Odderøya open julemarked Odderøya<br />

Grimstad<br />

09.10.18 Sosial kontroll – må vi vite noe og gjøre noe med det? Grimstad bibliotek<br />

12.10.18 BetaLAN #18 Bluebox<br />

16.10.18 Lillekroa: Joackim Skage Bluebox<br />

20.10.18 Kjartan Lauritzen Bluebox<br />

20.10.18 Queen: A night in bohemia Grimstad Kulturhus<br />

23.10.18 Slik får du bedre råd som student Bluebox<br />

26.10.18 Halloween med LiFE og IUG Bluebox<br />

26.10.18 Riksteateret: Tung tids tale, av Olaug Nilssen Grimstad kulturhus<br />

27.10.18 PL-Lørdag Bluebox<br />

03.11.18 Sondre Justad Bluebox<br />

09.11.18 Lillebroa: KonspirasjonsPodden Live Bluebox<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 33


RUSTIKK<br />

BIFF-<br />

KVELD<br />

TEKST OG FOTO: JOHAN WEDEL<br />

4 PORSJONER<br />

800 gr. entrecote eller mørbrad<br />

600 gr. små poteter (f.eks. Morene)<br />

200 gr. aromasopp<br />

4 stk. løk/sjalottløk<br />

10-12 stk. små tomater (søte)<br />

7-8 stk. hvitløksfedd<br />

4 eggeplommer<br />

200 gr. meierismør (saus)<br />

1 ss hvitvinseddik<br />

Tørket estragon<br />

1 dl kremfløte<br />

Solsikkeolje<br />

Meierismør (til steking)<br />

Salt og pepper Høsten er her og tiden<br />

for koselige og varme kvelder med god<br />

mat er endelig kommet. Denne biffretten<br />

passer godt enten du skal imponere<br />

kjæresten, få besøk av gode venner eller<br />

du føler du fortjener det etter en hard<br />

uke med studier. Oppskriften er for 4<br />

porsjoner, så om det er rester kan disse<br />

nytes til lunsj dagen etter.<br />

BIFFEN: Ta biffen ut av kjøleskapet en<br />

halvtime før du planlegger å steke den.<br />

Sett ovnen på 180 grader (ikke varmluft).<br />

Varm deretter en stekepanne til<br />

høy temperatur og start å steke biffen<br />

når olje og smør har sluttet å frese.<br />

Biffen skal stekes på alle sider til den er<br />

godt brunet, og legges deretter i en liten,<br />

smurt form sammen med uskrelte hvitløksfedd.<br />

Sett i termometer og plasseres<br />

i ovnen til ønsket kjernetemperatur. 58<br />

grader er perfekt rosa. Beregn at biffen<br />

skal hvile minst 15-20 minutter etter at<br />

den er tatt ut av ovnen.<br />

GRØNNSAKER: Sett på en kjele med<br />

vann. Når vannet koker skrur du ned<br />

på medium varme og legger i potetene.<br />

De skal da trekke i cirka 10-12 minutter<br />

før vannet helles av. Gjerne la de varme<br />

potetene dampe på platen for å fjerne<br />

resterende vann. Dryss litt olje, salt og<br />

pepper over potetene før de sammen<br />

med tomatene og uskrelt løk plasseres<br />

i en langpanne med bakepapir – gjerne<br />

når biffen tas ut for å hvile. Potetene<br />

stekes til de er gyllenbrune og myke.<br />

Sopp: Varm opp en stekepanne uten<br />

olje/smør i. Legg de hele aromasoppene<br />

oppi og rør av og til i dem mens de brunes<br />

på alle sider. Når de er tilstrekkelig<br />

stekt skrus temperaturen ned til lav/medium<br />

og litt olje tilsettes for å frese soppen<br />

litt. Når temperaturen har roet seg<br />

litt kan smør tilsettes og soppene stekes<br />

til de har minsket i størrelse. Smaksettes<br />

med litt salt og pepper.<br />

SAUS: Dette er en vri på den typisk franske<br />

smørsausen bèarnaise. Du blander<br />

eggeplommer, hvitvinseddik og tørket<br />

estragon i en liten kjele. Deretter bruker<br />

man visp for å røre inn kaldt smør på<br />

medium varme. Når alt smøret er rørt<br />

inn kan fløten tilsettes før blandingen<br />

blir varmet opp og tykner godt. Det skal<br />

ikke koke, så pass på å røre hele tiden<br />

og ta kjelen av og på platen for å styre<br />

oppvarmingen. Sausen helles over i egnet<br />

skål når den er passe tykk og god.<br />

34


UNIKUM DIGGER<br />

UNIKUM<br />

QUIZ<br />

Hvilken sport spiller KSI laget «Crusaders»?<br />

10. OKTOBER<br />

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal<br />

markering som skal skape åpenhet og gi kunnskap<br />

om psykisk helse. Det er Norges største opplysningskampanje<br />

for psykisk helse.<br />

Verdensdagen.no, nettsiden for psykisk helse, skriver<br />

at vi alle har en psykisk helse og dette er noe vi må<br />

ta vare på.<br />

Det er arrangementer i hele Norge i forbindelse med<br />

verdensdagen. I likhet med tidligere år vil SiA i samarbeid<br />

med STA sette et stort fokus på markeringen<br />

av verdensdagen for psykisk helse, med både frokost,<br />

foredrag og en masse moro på Østsia. Kompisprisen<br />

vil også bli utdelt som en del av dette. Dette er en<br />

spesiell pris som skal fungere som en utmerkelse til<br />

en student som gjør det lille ekstra for sine medstudenter.<br />

Den nomineres av studenter og dette er jo litt<br />

ekstra viktig nå i kjølvannet av SHoT-undersøkelsen<br />

hvor det kom frem at det er mye ensomhet på universitetene<br />

og høyskolene. Dette er et flott arrangement<br />

som du kan melde deg på. Håper så mange som mulig<br />

markerer denne viktige dagen.<br />

Når ble det første unikum bladet publisert?<br />

Hva heter lederen i Studentsamskipnaden<br />

i Agder (SiA)?<br />

Hvor stor andel av norske studenter har<br />

jobb ved siden av studiene?<br />

Hvilken familie er det statue av i både Tresse,<br />

Ravnedalen og like ved Torvet i Kristiansand?<br />

Hva het stormen som nylig<br />

herjet på Sørlandet?<br />

Hva heter studenthusene i Grimstad<br />

og Kristiansand?<br />

Hva heter kommunen lengst nord i Agder?<br />

Hvilken bussrute er det som går mellom<br />

Kristiansand og Grimstad (og Arendal)?<br />

Hvor mye penger fikk UiA tildelt<br />

over statsbudsjettet for <strong>2018</strong>?<br />

Ishockey, Februar 2001, Pål Harv, 40%, Familien Wergeland,<br />

Knud, Bluebox og Østsia, Bykle, 100, 1,4 milliarder kroner<br />

OKTOBER <strong>2018</strong> UNIKUM NR 8 35


De store og små<br />

ØYEBLIKKENE<br />

i livet.<br />

sor.no/student

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!