Unikum april 2019

unikumnett

Studentavisen Unikum, april 2019.

Nysgjerrig på resultatene av årets Campus Challenge eller hvordan larvebrød smaker? Noensinne lurt på hvor mye tid norske studenter bruker på jobb, eller hvilket studie som har den dyreste pensumlista?

Svarene på disse spørsmålene (og mye mer) får du i Unikums april-utgave!

We've written three articles in English this time, about our university's exchange students and their experiences. Be sure to check them out!

STUDENTER I NORGE

BRUKER MYE TID PÅ JOBB

ANTALL TIMER PER UKE

DIGITALISERER OPPFØLGING AV OPPMØTE

STUDENTNYTT

Studentnytt

TEKST: STATISTISK SENTRALBYRÅ, MATS HØIMYR

FOTO: STATISTISK SENTRALBYRÅ, ANDREAS GUTHE,

MATS SAURO HØIMYR

ITALIA

4,5

FINLAND

10,2

DANMARK

7,3

NORGE

12

Kilde: Eurostudent VI; Statistisk sentralbyrå

SVERIGE

8,6

Vanligvis sjekkes oppmøtet på obligatoriske forelesninger ved at foreleser sender rundt et ark hvor alle skal skrive seg

på, eller ved opprop. Dette er upraktisk for store klasser. Nå introduseres en app som skal gjøre registreringen enklere.

Ved studiestart 2018 ble studentene på første og andreåret på grunnskolelærer- barnehagelærer, og sykepleierutdannelsen

introdusert til det digitale oppmøteoppfølgingssystemet Notice Of Attendance (NOA). Dette systemet

er en ny satsing ved Universitetet i Agder som skal holde oversikt over oppmøte på obligatorisk undervisning.

– Dette systemet ble introdusert som en del av et endret studieløp hvor vi ønsker å ha studentene mer tilstede i

undervisningen. Vi har derfor hatt behov for et system som kan håndtere dette oppmøtet, forklarer Studieleder

for grunnskolelærerutdanningen ved UiA, Kristian Andersen.

BRUKER GPS FOR Å BESTEMME STUDENTENS LOKASJON

Per nå må studentene selv registrere at de er tilstede på forelesningen eller annen undervisning via NOA appen.

Appen bruker GPSen i telefonen til å avgjøre om den gjelden studenten faktisk er tilstede på forelesningen.

– Vi ønsker å ha den tilliten med studentene våre at når de sier de er i undervisningen så er de det, sier studiekonsulent

Lothe.

Hun forklarer at fakultet nå har valgt å sette en standard med minimum 70 prosent obligatorisk

undervisning for alle emner innenfor grunnskole- og barnehagelærerstudiet.

Studenten må være tilstede på campus for å få bekreftet oppmøte. Området som studenten

må være innenfor for å registrere seg som tilstede kan endres til at de må sitte i en spesifikk

forelesningssal om det blir nødvendig.

STATISTISK SENTRALBYRÅ TAR

KAOS

TEMPEN

PÅ CEZINANDO

PÅ STUDENTLIVET

KONSERT: – JEG ENDTE OPP MED Å BESVIME

Hvor mye studerer du, og hvor mye har du å

rutte med sammenlignet med andre europeiske

studenter? I Eurostudent-undersøkelsen

spør SSB om temaer som påvirker studiehverdagen

din.

Studenter fra nærmere 30 europeiske land

deltar i Eurostudent-undersøkelsen, og resultatene

gir viktige svar på studenters studiesituasjon

og økonomiske vilkår.

I Norge er 24 000 studenter trukket ut til webundersøkelsen

som gjennomføres av SSB

i april 2019. Undersøkelsen finansieres av

Kunnskapsdepartementet.

VISSTE DU DETTE OM STUDENTER I NORGE?

Eurostudent-undersøkelsen blir gjennomført

hvert tredje år, og har belyst europeiske

studenters hverdag siden begynnelsen av

90-tallet.

Det er fjerde gang undersøkelsen blir gjennomført

i Norge, og dette er noen av resultatene

fra forrige gang:

VISSTE DU AT …

… halvparten av studentene i Norge er 25 år

eller eldre? I Frankrike er kun 1 av 5 studenter

eldre enn 25 år.

… kun 10 prosent av studentene i Norge bor

hjemme hos foreldrene sine? I Italia er tilsvarende

tall 70 prosent.

… studenter i Norge jobber mer ved siden av

studiene enn studenter i de fleste andre europeiske

land? Her til lands jobber studentene i

snitt 12 timer per uke – i Italia bruker studentene

i underkant av 5 timer på betalt arbeid.

DERFOR ER DINE SVAR VIKTIGE

Undersøkelsen er en viktig datakilde for det

europeiske samarbeidet innenfor høyere utdanning,

og jo flere som svarer på undersøkelsen,

desto sikrere blir resultatet.

Eurostudent er også et nyttig verktøy for studenter,

der de kan sammenligne sin egen situasjon

med hvordan studenter i 30 andre

europeiske land har det. Videre kan studentmedier

og studentorganisasjoner få kunnskap

om studenttilværelsen i andre land og finne

faktaopplysninger til artikler og debatter.

TILVENNING TAR TID

Når universitetet skulle finne den nye oppfølgningsløsningen var det to ting som var

vesentlige: at løsningen ikke kunne jukses med, og at det ikke skulle skape mer utfordringer

for verken studentene eller forelesere.

– Det var flere som hadde problemer med appen når vi først startet å bruke den, men

da så de også litt mer mellom fingrene på det siden de skjønte at vi trengte tid til

å bli vant til den. Nå opplever jeg at folk er mer positive til å heller ha denne

ordningen. I en sal med 150 mennesker er det lettere å bare trykke deg inn på

«sjekk inn” enn å prøve å holde styr på en papirlapp som sendes rundt, forteller

student på grunnskolelærerutdanningen Aleksander Halvorsen.

Studentene har et vindu fra ett kvarter før til ett kvarter etter at den obligatoriske

undervisningen starter hvor de må sjekke inn med NOA appen, om

de ikke gjør får de automatisk fravær.

Dersom du skulle være så uheldig å glemme å sjekke inn i tide får du også

mulighet til å fjerne fraværet dersom du tar kontakt med foreleser i person

i pausen, eller etter forelesning, slik at du kan bevise at du var tilstede og få

det automatiske fraværet fjernet.

Appen sender nå også varsel til studenten om at de må logge inn når undervisningen

starter.

JUKS BLIR STRAFFET

Det er også de som velger å bruke VPN for å lure geolokasjonsfunksjonen.

Kevin Benjamin Zeppo Adriaansen, prosjektleder for innføringen av NOA i

UiAs studier fortalte unikum at dette er noe de er klar over og jobber med å

få arbeidet ut av systemet.

– Vi hører på feedback fra både forelesere, STA, studentparlamentet og studenter.

Dette kommer til å være et prosjekt som vi utvikler og gjør endringer på etterhvert

som det trengs, sier Adriansen.

Studenter som lurer denne appen til å registrere seg som tilstede på forelesninger, når

de ikke er tilstede, risikerer å bli bortvist fra studiet i opptil et år dersom de blir tatt. Juks

med NOA ordningen behandles ved UiA på samme måte som juks på en eksamen.

6 Navn på artikkelet

OKTOBER 2018 UNIKUM NR 6 7

More magazines by this user
Similar magazines