Rovdjur och hundar - Länsstyrelserna

lansstyrelsen.se

Rovdjur och hundar - Länsstyrelserna

Björnar och hundar

Mellan.1997.och.2005.blev.10.hundar.skadade.eller.dödade.av.björn..Det.är.

vanligare.att.hundar.skadas.än.dödas.av.björn..Alla.björnskador.på.hundar.

har.skett.under.hösten..Nästan.alla.hundar.har.också.skadats.under.jakt..Det.

är.i.princip.uteslutande.hundar.av.raserna.lajka,.gråhund.och.jämthund.som.

har.skadats.av.björn..Den.vanligaste.situationen.är.att.hunden.blir.angripen.

när.den.skällande.cirklar.runt.björnen.eller.gör.utfall.mot.björnen..

Antalet.björnskadade.hundar.kommer.sannolikt.att.öka.långsamt.i.takt.

med.att.björnarna.sprider.sig.söderut.och.österut.i.mer.tätbefolkade.områden..

Det.kommer.fortfarande.att.vara.framförallt.jakthundar.som.blir.angripna.

under.jakt.på.björn.eller.älg.under.hösten..

2

foto: anDreas norIn

More magazines by this user
Similar magazines