Rovdjur och hundar - Länsstyrelserna

lansstyrelsen.se

Rovdjur och hundar - Länsstyrelserna

foton: jens karlsson

Hundar som konfronterats

med lodjur har ofta djupa

sticksår på främre delen

av kroppen efter de vassa

klorna.

Hundar som dödats av

varg har ofta kraftiga bett

i rygg och nacke.

.Hundar.som.skadats.av.lodjur.kan.ibland.vara.svåra.att.skilja.från.

hundar.som.skadats.av.andra.hundar.eller.av.vargar..

Vid.besiktning.av.hundar.som.skadats.av.rovdjur.är.besiktningsmannen.

hänvisad.till.att.göra.sin.bedömning.utifrån.spår.på.platsen.och.eventuella.

märken.i.hundens.skinn..Viltskadecenter.arbetar.för.närvarande.med.att.

utveckla.en.metod.för.att.med.hjälp.av.det.DNA.som.finns.i.rovdjurets.saliv.

och.som.fastnar.i.hundens.päls.fastställa.vilket.rovdjur.som.angripit.en.hund..

Detta.skulle.kunna.göra.alla.besiktningar.säkrare,.men.framförallt.bedömningarna.av.hundar.som.överlevt.angrepp..

Eftersom.skadornas.utseende.varierar.mycket,.inte.bara.beroende.på.

More magazines by this user
Similar magazines