Den akuta kärlpatienten

lio.se

Den akuta kärlpatienten

26 Tarmischemi

3.2.2 Symptom, klinik och förlopp

Vid artärocklusion är det naturligvis ett mera dramatiskt förlopp än vid venös

ocklusion eller NOMI. Insjuknandet till följd av emboli beskrivs ofta som

pistolskottsliknande med plötsligt insättande buksmärtor medan symptomen

kommer mera smygande vid artärtrombos. Patienter med artärtrombos kan

ha en tidigare sjukhistoria talande för kronisk mesenterialkärlsischemi med

viktnedg˚ang och mataversion. B˚ade venös ocklusion och NOMI har ett än

mer smygande insjuknande med diffusa buksmärtor som kan sträcka sig över

flera dygn - ja ibland t.o.m m˚anader.

De mest karaktäristiska symptomen vid tarmischemi är uttalade buksmärtor

med ett samtidigt ganska beskedligt bukstatus. Det är vanligt med krampartade

smärtor och imperiösa lösa avföringar (inte sällan, men inte alltid, blodiga

3 ). Fenomenet med diskrepans mellan symptom och bukstatus är mest

uttalat tidigt i förloppet och mest typiskt för artärocklusion men förekommer

ocks˚a vid venös ocklusion och NOMI.

S˚a sm˚aningom tillkommer uppdrivenhet, paralytisk ileus, allmänna diffusa

buksmärtor och om ingen bot eller förbättring sker utvecklas transmural

tarminfarkt och generell peritonit. När det har g˚att s˚a l˚angt är möjligheterna

till bot blygsamma. Man brukar säga att orsaken till ischemin vid arteriell

ocklusion m˚aste elimineras s˚a fort som möjligt - n˚agon definitiv tidsgräns är

dock sv˚ar att ange. Det finns flera beskrivningar där patienten har haft symptom

i dagar och där han/hon och all tarm har kunnat räddas efter intestinal

revaskularisering.

Patienter med artärocklusion är ofta gamla patienter med multipla aterosklerotiska

manifestationer och det är inte alltid som aktiv diagnostik och

behandling är indicerad.

Patienter med venös ocklusion har ofta kroniska buksjukdomar eller koagulationsstörningar

i bakgrunden - inte sällan kan det gälla unga kvinnor.

3.2.3 Diagnos

Tyglad diagnostisk fantasi är extra viktigt när det gäller handläggning

av patienter med tarmischemi. Konsten är ofta att kunna släppa den första

diagnosen och inte binda sig vid en enda tanke.

Förhöjda vita eller ett förhöjt D-dimervärde förekommer ofta tidigt

i förloppet vid akut tarmischemi men de har inte visat sig tillräckligt diskriminerande

för att vara till väsentlig nytta i diagnostiken.

3 Det är f˚a andra tillst˚and (dysenteri eller rödsot och akuta skov av ulcerös kolit) som

förenar buksmärtor och nedre gastrointestinal blödning bortsett fr˚an akut tarmischemi.

More magazines by this user
Similar magazines