06.09.2013 Views

Nr 4 2010 - Välkommen till SEKO Klubb 630

Nr 4 2010 - Välkommen till SEKO Klubb 630

Nr 4 2010 - Välkommen till SEKO Klubb 630

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

På Alla Plan<br />

Nyhetsblad för medlemmar i <strong>SEKO</strong> Göteborg <strong>Klubb</strong> <strong>630</strong><br />

Louise — snart<br />

en glad pensionär<br />

sidan 6<br />

Intervju med Per Johansson,<br />

ny terminalchef GPT<br />

sidorna 8-9<br />

Nytt avtal klart<br />

sidorna 11-13<br />

NUMMER 4/<strong>2010</strong>


Innehåll:<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

På alla plan<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................<br />

................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................<br />

3 Ledare<br />

Ansvarig utgivare och chefredaktör:<br />

Karl-Gunnar Augustsson<br />

Layout och redigering:<br />

Jan-Anders Lindqvist<br />

På www.sekopt-gbg.se kan du ladda ner denna tidning<br />

i färg. Där finns även tidigare nummer från 2003-<strong>2010</strong><br />

<strong>SEKO</strong> Tel: 031-15 62 31<br />

Postadress:<br />

<strong>SEKO</strong> <strong>Klubb</strong> <strong>630</strong><br />

Kruthusgatan 17<br />

405 10 Göteborg<br />

4-5 Redaktören har ordet<br />

Framsida: Frusen tomte i Töllsjö<br />

Foto: Gertrud Ivarsson<br />

6 Louise- snart pensionär<br />

7 Sänkt avgift för <strong>SEKO</strong>s-medlemmar<br />

8-9 Per Johansson- ny terminalchef<br />

10 Bilder från pubafton<br />

11-13 Nytt avtal<br />

14 SFM-piloten<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................<br />

.................<br />

................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

§<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

• %<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

.................<br />

15 Årsmöte och nomineringar<br />

16 Debatt- Vägval för facket<br />

17 Samverkan förklarad<br />

18-19 Personporträtt- Hannes A Brandulv<br />

20 Rescension- Orent ackord- Mats Berggren<br />

21 Proggserien: Anders Melander<br />

22 Adress o telefonlista<br />

23 Tävling- Vad heter jultomten?<br />

24 Lyrik- Anders Melander


Ledare<br />

Nu har vi snart ännu ett år bakom oss och det är dags att se <strong>till</strong>baka på året som varit. <strong>2010</strong> har<br />

för oss på GPT och ODR som vanligt varit ett år av förändringar. I år har det nog ändå slagits<br />

rekord vad gäller stora och många förändringar. Vi vet alla hur det har varit så jag ska inte orda<br />

så mycket mer om detta.<br />

Jag har däremot några funderingar kring vår framtid…. Vi har precis fått ett nytt löneavtal<br />

som vi ska leva med de närmaste 18 månaderna, ett avtal som väcker blandade känslor och som<br />

kommer att kräva mycket fackligt arbete om vi ska kunna hålla oss uppdaterade på alla anställningar<br />

och på bemanningsarbetet som vi ska vara med och försöka påverka.<br />

Det kommer också en ny löneförhandling under våren för oss lokalt på GPT och ODR. Där<br />

måste vi vara väl förberedda så att lönerna kan betalas ut innan semestern. (Sedan har vi också<br />

en motpart som vi hoppas ska köpa det vi tycker är viktigt)<br />

I februari kommer klump och bunt <strong>till</strong> GPT från Härryda paketterminal. Där finns det fortfarande<br />

nu i december väldigt många frågetecken om hur det arbetet ska gå <strong>till</strong>. Ska posten köras<br />

på dag eller natt? Vilka ska komma hit? Det måste komma ut en intresseanmälan <strong>till</strong> dem som<br />

jobbar på paketterminalen, men man vill så klart veta hur arbetstiderna blir för dem som blir<br />

kvar. Detta är fortfarande helt oklart men oron över att inte få behålla sitt heltidsarbete finns<br />

naturligtvis. Vi vet att det är 17 MA (årsarbetskrafter) som ska flytta över <strong>till</strong> GPT och det är ca<br />

140 personer som arbetar på Paketterminalen!<br />

I mars kommer samförädlingen igång på allvar. Det känns som vi vet väldigt lite om hur det<br />

ska bli för oss på terminal. Kommer vår maskinkapacitet att räcka? Det verkar som att vi ska få<br />

två BFM:er <strong>till</strong> för att klara postmängden som ska förädlas. Om vi inte klarar av att förädla den<br />

post som är tänkt, då finns det en massa brevbärarkontor som står och väntar på vår förädlade<br />

post, hur är beredskapen inför detta? Det känns som det saknas info om detta, det är mycket<br />

man inte vet.<br />

På ODR ska vi fortsätta att jobba smartare och få igenom mer lägg i timmen samtidigt som<br />

vi inte ska stressa och jobba på fel sätt. Det känns som ett svårt uppdrag när det redan nu finns<br />

många som känner stress och då jobbar ergonomiskt fel för att hinna med. Som en direkt följd<br />

av detta uppkommer olika sorts krämpor.<br />

Hur det blir för oss på terminalerna under 2011 kan vi ju bara spekulera kring men det är<br />

svårt att förstå att ett företag som Posten som går med miljoner i vinst måste snäva <strong>till</strong> organisationen<br />

varje år så att de anställda får högre och högre belastning med följden att fler mår dåligt<br />

både fysiskt och psykiskt. Följden blir att trivseln minskar och vår lojalitet mot Posten, som varit<br />

så stor, långsamt försvinner. Den gemenskap vi har haft<br />

och tryggheten i att veta vilka man ska jobba med, att få<br />

fika med de man gillar och känner är också något som<br />

urholkas när man sällan har samma paustider. Jag vet att<br />

detta naturligtvis inte gäller alla men den övervägande<br />

delen av oss behöver rutiner och ordning och reda som<br />

man saknar numera.<br />

Till sist vill jag önska Er all en riktigt God Jul och Ett<br />

Gott Nytt År!<br />

Le n a Liifv<br />

KL u b b o r d f ö r a n d e<br />

På Alla Plan | sid 3


Redaktören har ordet<br />

Året börjar lida mot sitt slut och vintern är redan här. För den sanne optimisten är det så att redan om några<br />

veckor är det vintersolståndet och sedan börjar det gå mot ljusare tider igen. Detta gäller dock enbart årstiden<br />

och vädret. För övrigt så finns det just nu inte speciellt mycket att glädjas över.<br />

Fortsatt högerpolitik<br />

Resultatet av årets val <strong>till</strong> riksdag, landsting och kommuner blev verkligen en besvikelse för de som hade hop-<br />

pats på en bättre politik eller i varje fall en politik som är mindre dålig än den som förs av borgarregeringen.<br />

Inte nog med att vi i ytterligare fyra år troligtvis får dras med regeringen Reinfeldt dessutom har ett rasiskt parti<br />

med rötter i nazismen tagit plats i riksdagen. Så här i inledningen tycks alla de övriga partierna göra allt för att<br />

distansera sig från Sverigedemokraterna och absolut inte på något sätt samarbeta med dessa. Detta innebär att<br />

politiken i ännu högre grad vrids åt höger. Valkampanjen hann knappt avslutas förrän sossarna och miljöpartiet<br />

gjorde upp med borgarregeringen om att det svenska deltagandet i USA:s krig i Afghanistan skall fortsätta, i<br />

varje fall fram <strong>till</strong> och med 2014. Detta är något helt annat än vad som lovades av de ”rödgröna” i valkampan-<br />

jen. Lojaliteten mot de amerikanska krigsherrarna betyder mycket mer än vad som sagts i en valkampanj. I<br />

ytterligare minst fyra år skall svenska soldater slåss sida vid sida med den amerikanska krigsmakten för att säkra<br />

USA:s <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> oljevägar och <strong>till</strong> de mineraler som finns i Afghanistan.<br />

USA:s spionage<br />

Tänk hur mycket den socialdemokratiska politiken har förändrats sedan Olof Palmes tid. 1968 gick Palme<br />

arm i arm med den Vietnamesiske Moskva-ambassadören i ett demonstrationståg där parollen var ”USA ut<br />

Vietnam”. Detta var på en tid när det radikalaste partiet i riksdagen, VPK, hade parollen ”Fred i Vietnam”.<br />

Idag, snart 25 år efter mordet på Palme, så är det uppslutning bakom USA:s krigspolitik som gäller för dagens<br />

socialdemokrater. För några veckor sedan uppdagades det att den amerikanska spionorganisationen Surveil-<br />

lance Detection Unit (SDU) i minst 10 år har spionerat på svenska medborgare i Sverige. Både den nuvarande<br />

borgerliga regeringen och den socialdemokratiska oppositionen sade sig vara helt omedvetna om att detta hade<br />

hänt. I så fall måste de var både döva och blinda för USA har aldrig gjort någon hemlighet av denna organisa-<br />

tion och inte heller vad den sysslar med. Dessutom har svensk underrättelsetjänst genom åren alltid haft ett<br />

nära samarbete med USA. Under kalla kriget så var det IB och SÄPO som registrerade kommunister och<br />

andra vänstermänniskor och som sedan vidarebefordrade dessa uppgifter <strong>till</strong> sina amerikanska kollegor.<br />

Efter realsocialismens fall har islam blivit den stora fienden och det faktum att svensk underrättelsetjänst<br />

har ett nära samarbete med USA är ett känt faktum. Därför är det inte speciellt troligt att de regeringar<br />

vi haft under dessa tio år inte skulle ha känt <strong>till</strong> vad den amerikanska spionorganisationen sysslade<br />

med. Tänk om detta hade varit under Sovjetunionens tid och det hade uppdagats att den sovjetiska<br />

underrättelsetjänsten i Sverige spionerade på svenska medborgare med regeringens goda minne.<br />

Säkert hade det blivit ett ramaskrik bland de partier som hade varit i opposition och i TV.<br />

Radio och press. När Olof Palme på sin tid förespråkade en kärnvapenfri zon i Norden och<br />

dessutom planerade ett statsbesök i Moskva utmålades han som landsförrädare och sovje-<br />

tisk lakej av högerkrafterna.<br />

Kris i socialdemokratin<br />

För det socialdemokratiske partiet innebar valet en verklig stjärnsmäll. Med<br />

nöd och näppe lyckades partiet bli största riksdagsparti, men någon återkomst<br />

<strong>till</strong> regeringstaburetterna blev det inte. För Mona Sahlin blev det <strong>till</strong> att tacka<br />

för sig och ställa sin plats <strong>till</strong> förfogande. Nu pågår en huggsexa inom social-<br />

KARL-GUNNAR AUGUSTSSON, chefredaktör<br />

På Alla Plan | sid 4


demokratin om vem som skall få den otacksamma uppgiften att leda partiet. Många äro kallade men få är utvalda. Namn<br />

som Margot Wallström, Thomas Bodström, Ulrica Messing, Jan Nygren, Stefan Löfvén med flera har nämnts i spekula-<br />

tionerna om ny partiledare. För ett parti som hänger upp hela sin verksamhet på parlamentet är dessa namn helt omöjliga<br />

eftersom ingen av dem sitter i riksdagen. Dessutom är det föga troligt att en person som Margot Wallström skulle ge upp<br />

sin internationella karriär för att bli ledare för ett parti i kris. Visserligen är inte partiledarna speciellt lågavlönade, men den<br />

lön som erbjuds matchar naturligtvis inte den lön som betalas av FN. Den som enligt mångas mening ligger bäst <strong>till</strong> för att<br />

bli partiledare är Sven-Erik Österberg. För honom talar att han kan partiapparaten, har varit minister och dessutom har ett<br />

fackligt förflutet. Dessutom sägs han vara någon slags mittenman i den falangstrid som påstås vara mellan ”höger” och ”vän-<br />

ster” i partiet. Möjligtvis skulle han kunna utmanas av Thomas Österos, men att välja en nationalekonom <strong>till</strong> partiledare för<br />

ett parti som framförallt har tappat arbetarväljare skulle vara rena självmordet. Det finns många övertygade socialdemokrater<br />

i de fackliga leden som är besvikna på den politik som sossarna för, men som tror att de kan ”återerövra” partiet. För dessa<br />

skulle en person som Sven-Erik Österberg passa alldeles utmärkt, medan däremot en akademiker som Östros bara skulle<br />

vidga klyftan mellan partiledningen och gräsrötterna. En tredje kandidat är kanske Mikael Damberg, en politisk broiler uppväxt<br />

i partiet och som aldrig haft något vanligt arbete. Det är knappast en person som skulle attrahera arbetarväljarna.<br />

Ny politik?<br />

Innebär då partiledarbytet att socialdemokraterna nu kommer att byta politik och att, istället för att lägga sig så nära de nya<br />

moderaterna som möjligt, nu föra en politik som skulle gynna arbetarklassen och småfolket? Den som tror detta kommer<br />

säkert att bli besviken. Någon radikal kursändring är inte att vänta från SAP. Den som önskar en <strong>till</strong>bakagång <strong>till</strong> den reformistiska<br />

politik som socialdemokraterna en gång i tiden förde, får vänta förgäves. Det är i dagsläget inte möjligt att föra en<br />

reformistisk politik som gagnar arbetarklassen och småfolket, i varje fall inte om man har för avsikt att enbart förvalta det<br />

kapitalistiska samhället. För att en sådan politik skall vara möjlig krävs också att motståndarsidan, kapitalägarna, är beredda<br />

att kompromissa. När socialdemokratin lade fram sitt efterkrigsprogram i mitten av 1940-talet var det ett helt annat läge. I<br />

en rad länder i Europa hade arbetarklassen tagit makten och man hade börjat bygga socialismen. Det var av rädsla för att<br />

detta skulle hända även i Sverige som kapitalägarna gick med på att kompromissa med socialdemokraterna. Kapitalägarna<br />

fick behålla den ekonomiska makten och den socialdemokratiska regeringen kunde genomföra ett reformprogram som gjorde<br />

att arbetarklassen och småfolket fick det materiellt mycket bättre. Detta rubbade dock inte det kapitalistiska systemet och<br />

framförallt så rubbade det inte vinsterna i företagen. I dagens läge är det inte längre intressant för kapitalägarna att överhuvudtaget<br />

göra några kompromisser, tvärtom så försöker de med alla medel ta <strong>till</strong>baka de fördelar arbetarklassen har vunnit.<br />

Det är den nyliberala högerpolitiken som numera står på dagordningen och då spelar det inte så stor roll vem som är ordförande<br />

i SAP. Eftersom partiet inte har någon som helst avsikt att föra en politik som går emot det kapitalistiska systemet så<br />

kommer också högerpolitiken att bestå, detta oavsett vem som blir partiledare. Sverige är sedan ett antal år <strong>till</strong>baka medlem<br />

i EU och detta innebär lagstadgad högerpolitik oavsett om det är borgaralliansen eller de rödgröna som sitter på regeringstaburetterna.<br />

Visst finns det en viss skillnad i politiken mellan de båda blocken, detta skall inte förnekas. Med borgaralliansen<br />

i regeringsställning så går det nyliberala systemskiftet mycket fortare än med en rödgrön regering. SAP har fortfarande sin<br />

väljarbas bland arbetarklassen och måste ta en viss hänsyn <strong>till</strong> detta. Det går emellertid inte att sitta med armarna i kors och<br />

vänta på ett eventuellt regeringsskifte 2014. Efter förra riksdagsvalet, 2006, så valde fackföreningarna att inte ta kampen<br />

mot borgarregeringen utan man skulle istället inrikta sig på ett regeringsskifte <strong>2010</strong>. Skall vi nu sitta s<strong>till</strong>a i båten ytterligare<br />

fyra år så är risken väldigt stor att de landvinningar arbetarklassen gjort under årtionden snart är blott minnen. Det är nu vi<br />

måste kampen mot högerpolitiken om vi inte skall förlora allt.<br />

Med dessa små, små ord av kärlek ber jag att få önska alla läsare en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År<br />

På Alla Plan | sid 5


En blivande pensionär tackar för sig.<br />

Med ett visst vemod i hjärtat vill jag<br />

tacka för mig och framför allt tacka<br />

er medlemmar för ert förtroende under<br />

de år jag har suttit som facklig<br />

förtroendevald.<br />

Det har varit en tid fylld av utmaningar,<br />

hopplöshet och ibland <strong>till</strong> med av ilska.<br />

Det har också varit en tid fylld av glädje<br />

och hopp när man har kommit fram i en<br />

fråga, när man har kunnat hjälpa och stöttat<br />

en enskild medlem. Framför allt har det<br />

varit en tid där man har fått möta många<br />

nya människor och lärt sig saker som man<br />

inte hade en aning om.<br />

Jag kan därför varmt rekommendera er<br />

att börja arbeta fackligt och få chansen att<br />

försöka påverka er arbetsplats för era kompisar<br />

och för er själva. Det behövs alltid<br />

människor som vill vara med och förändra<br />

och påverka på arbetsplatsen.<br />

Vi har ju snart årsmöte i klubben och<br />

där tycker jag att man skall visa sitt intresse<br />

eller rekommendera en kompis som<br />

man tror kan göra en insatts för sina arbetskamrater.<br />

Den senaste tiden har varit en tid där<br />

vi inte har mått så bra på vår arbetsplats.<br />

Orsaken <strong>till</strong> det är ju som alla vet de stora<br />

förändringarna som skedde i och med att<br />

man gjorde en omorganisation här på terminalen,<br />

många jobbarkompisar som sökta<br />

andra vägar när man från Posten skulle<br />

minska bemanningen.<br />

Det har varit stort missnöje med de nya<br />

schemana där man hade lagt in långa raster<br />

på natten och senare inställelse, långa<br />

nätter i rad (fyra nätter). Ja, listan kan göras<br />

lång för nattpersonalen. Dag/kväll fick<br />

en dubbelinställelse som dessutom har visat<br />

sig inte gav den flexibilitet man hade<br />

förväntat sig.<br />

Det som dom flesta tycker är jobbigt är<br />

ju att man inte vet hur man skall arbeta<br />

månad för månad. Det blir problem med<br />

hämtning och lämning på dagis och andra<br />

saker som skall fungera i livet. Även där<br />

kan nog listan göras lång. Allt detta <strong>till</strong>sammans<br />

har skapat en tråkig stämning<br />

och mycket ilska.<br />

Om det är något jag skulle vilja åstadkomma<br />

innan jag slutar på Posten, så är<br />

det en stabilitet med fastare schema, mer<br />

respekt för varandras roller och att man<br />

förstår att de som är i produktionen är de<br />

som gör att företaget lever och går framåt.<br />

Naturligtvis är jag inte dummare än att jag<br />

förstår att det behövs ledare och chefer på<br />

alla nivåer.<br />

Utan att sticka ut hakan allt för mycket<br />

kan man nog påstå att det inte känns som<br />

om denna organisation som vi nu lever i<br />

landade som man hade hoppats. Vi kan<br />

varje morgon när vi slår på datorn läsa<br />

mail om hur många man har varit från<br />

olika bemanningsföretag under dygnet.<br />

Det irriterar att man inte förstår att om<br />

man behöver ha bemanningsföretag inne<br />

varje dygn så måste det vara något som är<br />

fel. Vi har med oss detta i varje samverkan<br />

och svaret är nästan alltid det samma att<br />

organisationen är ny den måste sätta sig.<br />

Jag tycker den har satt sig riktigt ordentligt<br />

det känns nästan som den har ramlat ihop<br />

fullständigt.<br />

När dessa rader skrivs har jag just fått<br />

reda på att avtalet är klart. Jag vill inte<br />

Försäkrad på rasten<br />

Vi har fått en fråga om hur det funkar med våra försäkringar<br />

på rasterna.<br />

Om man stannar kvar på arbetsplatsen och det händer en olycka<br />

är man försäkrad. Om man använder gymmet eller lämnar arbetsplatsen<br />

är man oförsäkrad. Alltså håller man sig inom väggarna gäller<br />

försäkringen som vanligt. Om det händer er något så vänd er <strong>till</strong><br />

ert fackliga ombud som gärna ställer upp och hjälper <strong>till</strong>. Man är<br />

alltid försäkrad från och <strong>till</strong> arbetet om man tar den vanliga vägen<br />

från och <strong>till</strong> arbetsplatsen och hem utan att avvika. Det man alltid<br />

har rätt att göra är att hämta och lämna barn på dagis om det är<br />

något man gör. Om det fortfarande känns oklart så är ni välkomna<br />

<strong>till</strong> oss med era frågor.<br />

Lo u i s e su n d g r e n<br />

På Alla Plan | sid 6<br />

påstå med den korta information jag fått<br />

som det var något att skåla i champagne<br />

för. Vi går ju alltid ut sist i avtalsrörelsen<br />

vilket inte gagnar oss precis, det är som vi<br />

alltid får ta den skit som andra har gått<br />

med på och att det dessutom läggs en skit<br />

hög <strong>till</strong> på oss.<br />

Nej, nu ljuger jag lite för förra avtalsrörelsen<br />

var ju faktiskt bra, där fick vi ju<br />

en del pengar att röra oss med. Nu kanske<br />

inte jag behöver bekymra mig om detta eftersom<br />

när pengarna skall fördelas så sitter<br />

jag i min gungfåtölj och gungar av och an<br />

med katten i mitt knä. Jag kommer med<br />

andra ord att bli en riktig farmor.<br />

Med dessa ord vill jag än en gång tacka<br />

för mig och önska er en riktigt<br />

GOD JUL.<br />

Lo u i s e su n d g r e n


Alla <strong>SEKO</strong> medlemmar får<br />

sänkt avgift 2011<br />

Avgiften i <strong>SEKO</strong>:s A-kassa sänks med<br />

53 kr från årsskiftet. Samtidigt höjs<br />

förbundsavgiften med mellan 5-30<br />

kr beroende på avgiftsklass.<br />

Anledningen <strong>till</strong> sänkningen<br />

av A-kassan är att arbetslösheten<br />

inom <strong>SEKO</strong>:s branscher förväntas<br />

bli lägre än tidigare beräknat.<br />

Sänkningen skall dock godkännas<br />

av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,<br />

IAF.<br />

Höjningen av medlemsavgiften<br />

är en av ett antal planerade åtgärder<br />

för att <strong>SEKO</strong> ska få en ekonomi i<br />

balans. <strong>Klubb</strong>avgiften är oförändrad.<br />

Medlemsavgift klubb <strong>630</strong> fr o m januari 2011<br />

Vart går avgiften?<br />

På Alla Plan | sid 7<br />

Tabellen visar de nya avgifterna<br />

som gäller för medlemmar i <strong>Klubb</strong><br />

<strong>630</strong>. Pensionärer betalar 42 kronor<br />

+ eventuell avgift i Pensionärsklubb<br />

(5-10 kr) och studerandemedlem<br />

34 kronor. Vid föräldraledighet och<br />

du endast får ut ett garantibelopp<br />

betalar du bara A-kasseavgiften.<br />

Diagrammet nedan visar vart din medlemsavgift går. Fördelningen är beräknad på en medlem som ligger i avgiftsklass 10 (20000-<br />

22999 kr) och justerad utefter den nya avgiften så gott det går från äldre uppgifter. Ta fördelningen som ungefärlig.<br />

Ja n-an d e r s Lindqvist


Per Johansson<br />

Ny terminalchef från årsskiftet<br />

Per Johansson är en reslig tunnhårig<br />

man på 49 år som i höstas utsågs <strong>till</strong><br />

ny chef på GPT.<br />

Fram <strong>till</strong>s årsskiftet ska han sätta sig<br />

in i verksamheten, genom att jobba<br />

parallellt med blivande pensionären<br />

Bengt Johansson. Av naturliga<br />

orsaker är det för tidigt för honom<br />

att avge specifika svar. Men jag tog<br />

chansen att lära känna vår ny<strong>till</strong>trädde<br />

chef, hans tankar och visioner.<br />

Hur vill du presentera dig?<br />

Är gift och har två barn, mer eller mindre<br />

utflugna. Sonen säsongsarbetar i fjällen. Bor i<br />

Grästorp, vilket jag alltid gjort. De många långa<br />

resorna medför kära stunder av reflekterande<br />

i bilen. Min passion vid sidan om arbete och<br />

familj är fotboll, är relativt aktiv. Ordförande<br />

i fotbollsklubben hemmavid och föreningslivet<br />

har präglat mig. Har en bakgrund inom pingisen.<br />

Gillar att jobba med människor och olika<br />

intressenter, även på fritiden. Tycker om att<br />

kontinuerligt besöka svampskogar.<br />

Hur ser din postala karriär ut?<br />

Jag är POSTIS, började min bana som lördagsbiträde<br />

i Grästorp vid 17 års ålder.<br />

Körde flakmoppe, sedermera allt i allo (inklusive<br />

lantbrevbärare). Blev tidigt 90-tal lagledare.<br />

Det fanns en chef som satsade på mig.<br />

Jag handplockades <strong>till</strong> ledarutbildning och blev<br />

utdelningschef i Vänersborg. Har sedan dess<br />

varit områdeschef i Skaraborg.<br />

Har varit med på resan vi gjort med Bästa<br />

Metod, Servicenätet och liknande. Har under<br />

ett halvår varit centrumchef i Göteborg. Blev<br />

erbjuden jobbet som chef på GPT, vilket kändes<br />

inspirerande. Ville göra något nytt, ett relativt<br />

stort steg att ta även om det fortfarande<br />

är Posten<br />

Vad anser du om din ledarstil?<br />

Upplever att jag är ganska öppen, baserar<br />

mitt sätt på en kombination av känsla och<br />

fakta. Har en ambition, lite klyschigt medges,<br />

att bedriva ett synligt ledarskap. Min styrka<br />

(åtminstone min strävan) är att finna en bra<br />

balans i ledarskapet mellan det strategiska och<br />

det sociala. Mina svaga sidor finns på agendan,<br />

är checkpoints jag jobbar med. Jag vill vara ärlig<br />

och kunna stå rakryggad,<br />

Vad har du för uppfattning om GPT?<br />

Kan säga så här: Går inte in med förutfattade<br />

meningar om verksamheten, som är omfattande<br />

med relativt stort spridningsområde.<br />

Komplexiteten är stor. Har inte <strong>till</strong>räckligt på<br />

fötterna för att göra någon värdering. Jämfört<br />

med mina tidigare arbetsplatser är en stor terminal<br />

inte lika lätt att greppa. Det finns olika<br />

kulturer på varje arbetsplats.<br />

Hur mycket känner du <strong>till</strong> om vår historia?<br />

Inte överdrivet mycket. Vet att ursprunget<br />

<strong>till</strong> GPT fanns på Drottningtorget. Har som<br />

sagt ingen erfarenhet av postverksamhet i större<br />

städer.<br />

Hur oroad är du över rådande situation<br />

på GPT ( Voice, FFK, sjukfrånvaro,<br />

arbetsmiljöenkäten etc)? OCH alla<br />

dessa ständiga förändringar och byten<br />

av chefer gagnar ju knappast kontinuiteten?<br />

Posten är inne i en väldigt stark förändringsprocess.<br />

Handlar om en stor utmaning. Nya<br />

generationer, nya vanor, vikande volymer, men<br />

också ökad e-handel. Vi måste anpassa oss. Brevet<br />

är en viktig del i vår verksamhet. Utifrån<br />

att jag är medveten om situationen på terminal<br />

och i brevbäring, måste ibland ändå göras större<br />

omtag. Har stor respekt för det arbete som<br />

gjorts av ledningen. Inte helt överraskande att<br />

vissa siffror under en omställningsperiod går åt<br />

fel håll. Men det är viktigt att vi agerar och siff-<br />

På Alla Plan | sid 8<br />

rorna måste jag ta med mig som en bakgrund.<br />

Hur trygg eller osäker är GPT:s placering?<br />

Bollen har börjat rulla, fast det är ingen<br />

prioritet på att göra något här. Istället är det<br />

positivt att man satsar, i och med att vi är pilot<br />

på SFM. Det handlar om att prestera. Då har<br />

vi en stark ställning, vilket är en garant för att<br />

vi ska bli kvar. Göteborg är Sveriges näst största<br />

stad, ligger relativt centralt. Terminalens brevområde<br />

kanske rent av blir större.<br />

Vilka är de stora utmaningarna i kampen<br />

att nå våra mål?<br />

Hoppas mycket positivt kan komma ut av<br />

att vi klarar av aktuella utmaningar: 1. Återtagande<br />

av B-klump och bunt från Härryda.<br />

2. Nya tidigarelagda stopptideroch mer gods<br />

skickat med tåg. 3.Samförädling <strong>till</strong> kontoren.<br />

Min ambition är att utveckla ledarna och förädla<br />

även verksamheten. Saker måste justeras,<br />

lyckligtvis har jag mycket kompetenta medarbetare.<br />

Många förändringar är positiva, vi kan<br />

inte säga nej <strong>till</strong> ny teknik. I går tog vi över<br />

Storbrevsmaskinen. B-klumpen <strong>till</strong>baka <strong>till</strong><br />

GPT ger oss handlingsfrihet. Vi har 1½ dygn<br />

på oss att sortera dessa försändelser. Mycket<br />

handlar om effektivisering.


Vilka möjligheter har du att prägla<br />

GPT?<br />

Jättestora på det mentala planet ingående i<br />

ett lagarbete. Lyckan är stor när man har med<br />

sig sin personal sina chefer, något som måste<br />

balanseras av hårda värden. Kan inte bortse<br />

från att ekonomi och produktivitet styr verksamheten.<br />

Hur ser du på relationen människa –<br />

maskin?<br />

I manuella processer gäller det att motivera<br />

och stimulera, medan det avgörande för maskinprocesserna<br />

är att samklang råder mellan<br />

maskinerna och operatörerna. I detta sammanhang<br />

måste påpekas att Teknik/Underhåll är<br />

extremt viktigt.<br />

Hur minimeras arbetsskador?<br />

Genom att jobba rätt. Hoppas på bra samarbete<br />

med skyddet. Aktiviteten Arbetssätt är<br />

oerhört viktig. Fast vi ska jobba smart och ha<br />

bra produktivitet, krävs en bra arbetsvariation.<br />

Man ska inte hamna i för långa perioder med<br />

statiskt arbete. Vi ska ha bra fysisk arbetsmiljö,<br />

bra arbetsredskap samt att individen har ett<br />

eget ansvar för sin hälsa.<br />

Vad bör förbättras i arbetsmiljön?<br />

Ger mig inte in på några omdömen på detta<br />

område.<br />

En dominerande ”trivselfaktor” för<br />

nattlagen är vårt nya schema. Kommentar?<br />

Vår organisation justeras alltid, inte sista<br />

gången vi ändrar. Har stor respekt för gjord<br />

förändring eller så anlitar vi bemanningsföretag<br />

vid volymtoppar.<br />

Heltid kontra deltid?<br />

Finns tider på dygnet då vi behöver fler händer.<br />

Vi på golvet hävdar att den nya ledarstrukturen<br />

är rörig. Kommentar?<br />

Den nya organisationen är färsk. Vi försöker<br />

få tydligt ledarskap, vilket är extra svårt när<br />

vi jobbar olika tider. Något jag prioriterar är<br />

att lära känna chefer. Från Bengt har jag fått<br />

höra att vi måste fokusera mer på de som står<br />

närmast verksamheten, det vill säga ansvarspersonerna.<br />

Kommer du och TLG synas mer på<br />

golvet än vad som var fallet i år?<br />

JA! Kommer att träffa all personal.<br />

Hur ser du på Medinflytandeavtalet?<br />

Finns många delar att titta på. Allt ifrån löpande<br />

dialog <strong>till</strong> olika bra strukturer på info.<br />

Skriftlig snabb info ett bra sätt att säkerställa<br />

fungerande kommunikation och undvika spridandet<br />

av olika budskap. De tre stegen i avtalet<br />

lika viktiga, samtliga ska genomföras på ett bra<br />

sätt.<br />

På Alla Plan | sid 9<br />

Var gärna kreativ och tänk på att det ska<br />

vara ömsesidigt engagemang. Vi är olika parter.<br />

Lätt att sätta igång något, men uppföljningen<br />

minst lika viktig; både på individnivå och i<br />

Samverkan. Viktigt följa upp olika framställningar<br />

överhuvud taget och vad som är sagt i<br />

Samverkan.<br />

Arbetsväxling eller specialisering?<br />

Bra rotation behövs, även om man någonstans<br />

behöver ha sin hemvist.<br />

Hur bra är Posten på att uppskatta<br />

personalen och behövs fler ”morötter”?<br />

Posten är ett fantastiskt företag med bra<br />

möjligheter och många förmåner, <strong>till</strong> exempel<br />

Förmånspaketet, PIF och Postfolket. Kan inte<br />

svara på om det borde finnas fler drivkrafter,<br />

finns olika sätt att stimulera. Att ha inflytande<br />

på sin <strong>till</strong>varo, sin tid och verksamheten på jobbet<br />

är så klart en stor stimulans.<br />

Din syn på fackligt arbete?<br />

Oerhört viktigt! Bra att detta forum finns,<br />

skulle vara svårjobbat annars. Ser det som<br />

naturligt, en trygghet med bra fackliga organisationer.<br />

Bra att det fungerar som det gör i<br />

Sverige. De representerar medlemmarna, jag<br />

representerar företaget, någonstans ska vi mötas.<br />

________________________________<br />

Det måste bli bättre...<br />

Min morfar bodde i Landvetter där<br />

han kallades för post-Eric. Hans barn<br />

har berättat om de tuffa villkoren.<br />

Posten skulle i väg från station såväl<br />

julafton som andra helger, inte mycket<br />

<strong>till</strong> semester och rakt inte övertidsersättning.<br />

Vårt missnöje tog de för<br />

bortskämdhet. Facklig kamp, lagar<br />

och avtal har inneburit att vi har det<br />

mycket drägligare än morfar.<br />

Men de senaste årens utveckling oroar.<br />

Har inte den ena parten <strong>till</strong>skansat sig väl<br />

stort handlingsutrymme, på bekostnad<br />

av personalens välbefinnande? Att vi har<br />

ett viktigt och varierande jobb och några<br />

förmåner kvar, hjälper föga då vi plågas av<br />

ständiga försämringar. Så länge ledningen<br />

enbart koncentrerar sig på våra processer,<br />

istället för att se <strong>till</strong> helheten, kommer<br />

nedåtgående spiralen fortsätta. Omvärlden<br />

kräver förvisso att vi inte slår oss <strong>till</strong><br />

ro, men kontinuitet borde ändå vara en<br />

ledstjärna. Planering, kommunikation och<br />

personalvård måste vara på en oändligt högre<br />

nivå. Hur ska annars den alarmerande<br />

negativa trenden för FFK, VOICE och<br />

sjukfrånvaro brytas? För några år sedan<br />

siktade en tidigare chef lite naivt på 70 i<br />

VIP. Vid senaste mätningen hade vi rasat<br />

<strong>till</strong> rekordlåga 42 för GPT. Och jag tvivlar<br />

på någon medarbetare jublar över dubbla<br />

inställelser, vakter på några få timmar, dramatiskt<br />

fler obetalda raster, korta nattpass,<br />

månadsschema, beordrad övertid eller<br />

risken att få köra maskin <strong>till</strong> 08.30. Åtminstone<br />

för nattlagen, är den helt överskuggande<br />

trivselfaktorn att få humanare<br />

tjänstgöring.<br />

Intervjua sin högsta chef är en frustrerande<br />

syssla. Jag antog utmaningen, fast<br />

jag tvingas <strong>till</strong> balansgång. Gäller att undvika<br />

vara alltför mjäkig eller alltför obekväm.<br />

Betänk att <strong>till</strong> och med bekymrade<br />

arbetsledare vill att jag ska agera som Janne<br />

Josefsson. Vår <strong>till</strong>trädande chef är givetvis<br />

värd en ärlig chans. Kan han göra avtryck,<br />

få GPT ur svackan? Efter att ha lyssnat på<br />

Mat s Ha L L b e r g<br />

honom i halvannan timme är mitt råd:<br />

Prata mindre om produktion och mer om<br />

personal. Dessa faktorer är nämligen intimt<br />

sammankopplade. På den tiden Den<br />

goda arbetsplatsen fanns hade utdelningsområdet<br />

Stockholm Norr en slogan. ”Vi<br />

ska gå bra och må bra”! En trist detalj var<br />

att jag efter intervjun, inte blev insläppt på<br />

plan 2, utan fick traska runt i snön iförd<br />

kavaj.<br />

Har läst tre Samverkanprotokoll från<br />

hösten, något som alla anställda har rätt<br />

<strong>till</strong>. I dessa framgår att situationen inte<br />

är helt under kontroll. Blir lite sur över<br />

påståendet att VOICE gås igenom på<br />

APT. Detta är inte allas verklighet. Undrar<br />

också var man kan se terminalligans<br />

siffror? Om GPT ska kunna ta sig ur sin<br />

värsta kris, fordras ömsesidigt förtroende<br />

och uppskattning. Bara <strong>till</strong>sammans kan<br />

vi lyckas.<br />

Mat s Ha L L b e r g


Bilder från en pubkväll<br />

På Alla Plan | sid 10<br />

Pubafton efter klubbens<br />

medlemsmöte den 13:e<br />

november. En trevlig<br />

kväll med mat och dryck<br />

på Lilla Restaurangen,<br />

Olskrokstorget.<br />

Foto: Jan-Olof Ekman


Nya avtalet - 800 kr på 20 månader<br />

Inte bra - men bättre än snittet<br />

Kortare avtalstid, ny lön tidigast i<br />

juni, inga pengar retroaktivt men ett<br />

bättre lönepåslag än industriavtalet.<br />

Ingen individgaranti, tidbank och<br />

super-ob är andra nyheter.<br />

• Det nya avtalet om löner och anställningsvillkor<br />

skrevs under den 23 november.<br />

På sätt och vis kan man säga att det är<br />

två avtal som slutits. Huvudförhandlingen<br />

sker gentemot Almega och deras Bransch<br />

Kommunikation. Där ingår numera förutom<br />

Posten även CityMail och Svedavia,<br />

som är en del av det som tidigare hette<br />

Luftfartsverket.<br />

Samtidigt förs förhandlingar med Posten<br />

om ett postcentralt avtal, som reglerar<br />

många av våra anställningsvillkor, som regel<br />

bättre än de som finns i branschavtalet.<br />

Lönepåslaget i branschavtalet uppgår<br />

<strong>till</strong> 2,9 procent som betalas ut den 1 juni<br />

2011. Dessa 2,9 procent har i det postcentrala<br />

avtalet översatts <strong>till</strong> 800 kr/heltid<br />

<strong>till</strong> lönepotten. Med vårt löneläge (inom<br />

<strong>SEKO</strong> Posten) betyder det att vi i praktiken<br />

kommer att få ut ca 3,7 procent.<br />

Avtalsperioden<br />

Avtalet löper på 20 månader, från den 1<br />

oktober i år (<strong>2010</strong>) tom den 31 maj 2012.<br />

En litet ovanlig avtalsperiod där syftet dels<br />

har varit att komma i takt med de stora<br />

avtalens löptider. Metalls m.fl. stora – och<br />

tyvärr tongivande – förbunds avtal löper<br />

ut 31 mars 2012.<br />

Dels för att korta ner avtalsperioden föratt<br />

snabbare få ett bättre avtal i en starkare<br />

konjunktur.<br />

Avtalet gäller som sagt från den 1 oktober<br />

i år, men det finns ingen retroaktivitet<br />

i det. Den enda lönerevisionen under avtalsperioden<br />

görs den 1 juni 2011.<br />

800 kronor i gemensam pott<br />

Den 1 juni 2011 avsätts 800 kronor/<br />

heltid <strong>till</strong> en lönepott. Det finns ingen individgaranti<br />

i avtalet. I nuvarande avtal var<br />

den 350 kronor; den kunde dock förhandlas<br />

bort lokalt.<br />

Potten är gemensam för hela arbetsplatsen.<br />

Hur denna sedan skall delas upp (om<br />

den ska delas upp?) mellan <strong>SEKO</strong> och ST<br />

och de oorganiserade återstår att lösa lokalt.<br />

En annan viktig nyhet i avtalet är att<br />

potten gäller för produktionspersonalen<br />

(inklusive teknikerna). För chefer, vissa<br />

specialister och ledare (ner <strong>till</strong> våra produktionsledare)<br />

skall lönen sättas i lönesamtal<br />

mellan chefen och den anställde.<br />

Man har dock rätt att begära facklig medverkan,<br />

men det avsätts ingen pott för dessa<br />

förhandlingar. Exakt vilka som omfattas<br />

av detta hos oss går inte att säga idag, även<br />

om det finns en lista där befattningarna<br />

räknas upp.<br />

Tidsbegränsat anställda ingår inte i lönerevisionen<br />

och genererar inte <strong>till</strong> potten.<br />

I det fall de varit anställda en längre tid<br />

(= > 1 år enligt avtalet) “rekommenderas”<br />

en individuell lönesättning i samband med<br />

lönerevisionen.<br />

Lönetrappan bort<br />

- höjda ingångslöner<br />

Ingångslönen höjs den 1 juni 2011 från<br />

idag 17.500 kronor <strong>till</strong> 19.200 kronor/månad.<br />

En stor höjning – men istället skrotas<br />

trappan för den som har fyllt 18 år. Man är<br />

inte garanterad någon ytterligare höjning;<br />

ingångslönen kan också sägas vara slutlön.<br />

Det som återstår av trappan och beloppen<br />

redovisas i tabellen nederst på sidan. Tabellen<br />

gäller fr.o.m. den 1 juni 2011.<br />

I förhandlingsprotokollet finns en anteckning<br />

att den nya timlönen från 1 juni<br />

2011 inte ska innebära en lönesänkning.<br />

Så kan bli fallet för den timanställde som<br />

På Alla Plan | sid 11<br />

idag har en timlön som motsvarar en månadslön<br />

på ca 18.300 kr eller mer. Detta<br />

ska hanteras av de lokala parterna, står det<br />

i förhandlingsprotokollet.<br />

Det finns en övergångsregel för dem<br />

som idag har en lön som ligger inom lönetrappans<br />

spann:<br />

– Uppflyttningar från 17 500 <strong>till</strong> 18 500<br />

efter 12 månader görs t.o.m. 31 maj 2011<br />

enligt gamla trappan.<br />

– De som den 31 maj 2011 har en lön på<br />

17 500 flyttas <strong>till</strong> 19 200 och genererar<br />

inte <strong>till</strong> potten.<br />

– De som per den 31 maj 2011 har en lön<br />

från 18 500 <strong>till</strong> 19 199 är garanterade en<br />

ny lön på 19 200. Denna grupp genererar<br />

<strong>till</strong> potten och löneökningen belastar potten.<br />

Ob-<strong>till</strong>ägget<br />

Ob-<strong>till</strong>äggen höjs den 1 juni 2011 med<br />

samma procent som branschavtalet, 2,9<br />

procent. Ett nytt ob-<strong>till</strong>ägg införs som ersätter<br />

kvalificerad övertid på helger för den<br />

som har ordinarie tjänstgöring; se nedan<br />

under rubriken “Övertid”!<br />

Arbetstidsbank<br />

Senast den 1 januari 2012 höjs veckoarbetstiden<br />

för brevbärare från 38 timmar<br />

och den sorteringspersonal som idag har<br />

39 timmar <strong>till</strong> 40 timmar. Dessa timmar<br />

läggs in i en arbetstidsbank som inrättas<br />

från samma datum. Man ska istället få ut<br />

timmarna som lediga dagar.<br />

OBS! att våra 36- och 38-timmarsscheman<br />

för nattare och tvåskiftare<br />

INTE berörs av detta, dessa scheman<br />

blir kvar som vanligt.<br />

Men alla anställda skall omfattas av<br />

tidsbanken, och frågan är då hur de som<br />

behåller sina 36- och 38-timmarsscheman<br />

(liksom de som redan nu har 40-timmarsscheman,<br />

tex tekniker och administratörer)<br />

och därför inte bidrar med något <strong>till</strong>


tidsbanken ska kunna få ut något ur den!<br />

Bland annat den frågan skall parterna<br />

lösa under det kommande året.<br />

Raster och måltidsuppehåll<br />

• En begränsning av antalet raster införs,<br />

det år läggas ut högst en rast under en arbetsdag<br />

på nio tímmar.<br />

• Rast skall även i fortsättningen schemaläggas<br />

– men det blir <strong>till</strong>åtet för arbetsgivaren att<br />

flytta rasten med högst 30 minuter före eller<br />

efter utsatt tid. Rasten måste emellertid<br />

inledas efter högst 5 timmars arbete eller<br />

högst 6 timmar om man under dessa 6<br />

timmar har haft ett måltidsuppehåll.<br />

• Ett måltidsuppehåll ska enligt det nya<br />

avtalet vara minst 15 minuter och högst<br />

20 minuter.<br />

Avstämnings- och planeringsregler<br />

• Den hit<strong>till</strong>svarande regeln att<br />

planerings(schema)- och avstämningsperiod<br />

ska vara densamma slopas.<br />

• Avstämningsperioden får vara max ett<br />

kalenderkvartal<br />

• En avstämningsperiod får delas upp i<br />

flera planeringsperioder<br />

• En planerings(schema)period ska vara<br />

minst fyra veckor<br />

• Planeringen (nytt schema) ska meddelas<br />

minst två veckor innan det börjar gälla<br />

Schemaändrings<strong>till</strong>ägg<br />

Det nuvarande tidsförskjutnings<strong>till</strong>ägget<br />

avskaffas och istället införs ett schemaändrings<strong>till</strong>ägg.<br />

Schemaändrings<strong>till</strong>ägg utgår<br />

vid varje meddelad förändring av planerad<br />

arbetstid som meddelas senare än 14 dagar<br />

innan.<br />

Tillägget uppgår <strong>till</strong> 150 kronor.<br />

Om man själv begärt ändringen utgår<br />

inget <strong>till</strong>ägg.<br />

Övertid och nytt “super-ob”<br />

• I arbetstidslagen och vårt avtal finns en<br />

begränsning som innebär att man får arbeta<br />

max 200 timmar övertid per kalenderår.<br />

Nu införs en regel i (bransch)avtalet<br />

som innebär att den som har slagit i taket<br />

(200 timmar) och tar ut en del av dessa<br />

200 timmar som kompledighet får “fylla<br />

upp” med ny övertid <strong>till</strong> 200 timmar.<br />

• Den som har ordinarie tjänstgöring och<br />

arbetar på en helgdag får idag kvalificerad<br />

övertidsersättning. Denna rätt byts i det<br />

nya avtalet ut mot ett nytt “super-ob”-<strong>till</strong>ägg<br />

som uppgår <strong>till</strong> 340 kr/timme. För de<br />

flesta av våra medlemmar innebär det en<br />

högre ersättning än idag (brytpunkten går<br />

vid ca 24.500 kr i månadslön). Det man<br />

förlorar är rätten att ta ut denna form av<br />

övertid i kompledighet.<br />

Observera att regeln gäller för den som<br />

har ordinarie tjänstgöring; om man enligt<br />

sitt schema är ledig på helgdagen och arbetar<br />

övertid utgår fortfarande vanlig (kvalificerad)<br />

övertidsersättning.<br />

Sparad semester<br />

Idag får vi spara upp <strong>till</strong> 40 dagars semester.<br />

Nu sänks denna siffra <strong>till</strong> max 25<br />

dagar. Den som idag har fler än 25 dagar<br />

sparade får naturligtvis behålla dessa, och<br />

så länge man vill, men man får inte föra<br />

på nya dagar förrän man gått under 25<br />

dagar.<br />

Man kan alltså, <strong>till</strong> exempel, behålla sina<br />

sparade 30 dagar, men man får inte fylla på<br />

kontot. Inte ens med <strong>2010</strong> års semesterdagar.<br />

Har man semesterdagar kvar den 31<br />

december i år och redan har fler än 25 dagar<br />

innestående kommer “restsemestern”<br />

att betalas ut i pengar på februarilönen.<br />

Trygghetsavtalet<br />

Det omdiskuterade Personalomställningsavtalet<br />

– aktuellt i bland annat terminalstrukturprojektet<br />

– blir kvar. Det bakas<br />

ihop med nuvarande Trygghetsavtal och<br />

Omstationeringsavtal. Vissa försämringar<br />

sker:<br />

• Inträdeskravet i Futurum höjs från två<br />

<strong>till</strong> fyra års anställning.<br />

• Ersättning för dubbel hyra, flyttbidrag<br />

samt ersätning för hemresor som tidigare<br />

funnits i Omstationeringsavtalet, tas bort.<br />

• Tiden för reseersättning sänks från 18 <strong>till</strong><br />

12 månader. Gäller för den som får en ny<br />

stationeringsort men inte flyttar dit.<br />

Det finns en anteckning i förhandlings<br />

protokollet som innebär att de som omfattas<br />

av Terminalstrukturprojektet (Rosersberg,<br />

Hallsberg, Ånge mm) slipper det<br />

högre kravet för inträde i Futurum samt<br />

de sämre flyttersättningarna.<br />

Bemanning och resursanställning<br />

Ett nytt avtal har tecknats om bemanning<br />

och anställningsformer.<br />

• En begränsning införs för hur länge<br />

Posten kan anlita tidsbegränsat anställda<br />

innan dessa kvalificerar sig <strong>till</strong> en fast anställning.<br />

Idag kan arbetsgivaren med stöd<br />

av LAS använda sig av en tidsbegränsad i<br />

upp <strong>till</strong> fyra år. I detta avtal sätts nu en<br />

gräns på två år.<br />

• Samtidigt införs en ny anställningsform,<br />

resursanställning. Det är den tidigare förstärkningsanställningen<br />

som återkommer.<br />

Villkoren redovisas i separat artikel, se<br />

nedan. Den viktigaste skillnaden gentemot<br />

de tidigare förstärkningsanställningarna är<br />

att arbetsgivaren nu har rätt att anlita sig<br />

av resursanställda utan att det krävs ett lokalt<br />

kollektivatal. Begränsningen ligger i<br />

På Alla Plan | sid 12<br />

de förbehåll som anges i avtalet.<br />

Uppsägning<br />

Den särskilda tabell med uppsägningstider<br />

(vid uppsägning från arbetsgivarens<br />

sida) som funnits i det postcentrala avtalet<br />

slopas. Istället gäller reglerna i Branschavtalet,<br />

vilket i sin tur innebär att det huvudsakligen<br />

är LAS regler som <strong>till</strong>ämpas. Regeln<br />

att dessa uppsägningstider fördubblas<br />

vid uppsägning pga arbetsbrist finns kvar<br />

och har lagts in i det nya Personalomställningsavtalet.<br />

Giltighetstider<br />

Avtalet löper från den 1 oktober i år tom<br />

den 31 maj 2012. Förändringarna sker<br />

dock vid olika tidpunkter:<br />

• Ändringar i anställningsvillkor och<br />

trygghetsregler mm gäller fr.o.m. den 1<br />

januari 2011<br />

• De nya lönerna och löne<strong>till</strong>äggen gäller<br />

från den 1 juni 2011<br />

• Arbetstidsbanken införs från 1 januari<br />

2012. Förrättnings<strong>till</strong>ägget slopas från<br />

samma datum.<br />

Ja n ÅH M a n<br />

Nytt avtal om<br />

bemanning och<br />

anställningsformer<br />

Max två års tidsbegränsning<br />

• Ett nytt avtal har tecknats om bemanningoch<br />

anställningsformer. Huvudsyftet<br />

är attåterinföra förstärkningsanställningarna,<br />

men nu under namnet resursanställning.<br />

För att arbetsgivaren ska få sina resursanställningaroch<br />

dessa inte ska missbrukas<br />

finns några sockerbitar och ett antal restriktioneri<br />

avtalet.<br />

Utgångspunkt<br />

• Utgångspunkten för avtalet är att “arbetsgivaren<br />

ska sträva efter att bemanna<br />

med <strong>till</strong>svidareanställd personal på så högt<br />

anställningsmått som möjligt. Härutöver<br />

kan dock tidsbegränsade anställningar användas<br />

men det ska understrykas att det<br />

primärt bör vara vid just tidsbegränsade<br />

behov. Som ett komplement kan anställningsformen<br />

resursanställning användas<br />

och när det är lämpligt ska denna anställningsform<br />

användas istället för bemanningsföretag”.


Kvartalsvis uppföljning<br />

• En genomgång av bemanningen ska<br />

göras kvartalsvis på lokal samverkansnivå:<br />

“Syftet med genomgången är att se <strong>till</strong> att<br />

avsikten med resursanställningarna i förhållande<br />

<strong>till</strong> detta avtal är uppfyllt. Genomgången<br />

ska ge en helhetsbild av utnyttjandet<br />

av befintliga resurser samt beakta möjligheterna<br />

att åstadkomma anställningsåtaganden<br />

som speglar det verkliga behovet. Vid<br />

genomgången ska förutsättningarna för fler<br />

heltidsanställningar alternativt deltidsanställningar<br />

med högre sysselsättningsgrad<br />

samt <strong>till</strong>svidareanställningar diskuteras.<br />

. Följande ska tas upp vid genomgången.<br />

- Resursbehovet med hänsyn <strong>till</strong> servicenormer<br />

och volymer<br />

- Mertids- och övertidsuttag<br />

- Omfattning av tidsbegränsat, deltids-, och<br />

resursanställda<br />

- Användningen av bemanningsföretag”<br />

• Avtalet ska även följas upp regelbundet<br />

(en gång i halvåret) i Produktionssamverkan<br />

på affärsområdesnivå.<br />

Det är dessutom så att “om någon av parterna<br />

finner att det förekommit en bemanning<br />

som inte är i överensstämmelse med<br />

avtalets syfte så ska parterna inom aktuell<br />

produktionssamverkan arbeta fram ett tak<br />

för användningen per kvartal av resursanställda<br />

inom den aktuella regionen. Taket löper<br />

<strong>till</strong>svidare <strong>till</strong>s parterna kommer överens<br />

om något annat”.<br />

Max två års tidsbegränsade<br />

• En begränsning införs för hur länge<br />

Posten kan anlita tidsbegränsat anställda<br />

innan dessa kvalificerar sig <strong>till</strong> en fast anställning.<br />

Idag kan arbetsgivaren med stöd<br />

av LAS använda sig av en tidsbegränsad i<br />

upp <strong>till</strong> fyra år. I detta avtal sätts nu en<br />

gräns på sammanlagt två år under en femårsperiod.<br />

Begränsningsregeln gäller för anställningsavtal<br />

som tecknats from den 1 januari<br />

2011. Om man idag har en tidsbegränsad<br />

anställning och redan har passerat<br />

tvåårsgränsen (med blandade anställningsformer)<br />

eller kommer att göra det inom<br />

kort måste man alltså få ett ny anställning<br />

efter den 1 januari för att man ska få en<br />

fast anställning.<br />

Resursanställningen<br />

Den viktigaste skillnaden gentemot<br />

de tidigare förstärkningsanställningarna<br />

är att arbetsgivaren nu har rätt<br />

att anlita sig av resursanställda utan<br />

att det krävs ett lokalt kollektivatal.<br />

Begränsningen ligger i de förbehåll<br />

som anges i avtalet och som redovisats<br />

ovan.<br />

Deltidare har företrädesrätt<br />

• Resursanställningen riktar sig endast <strong>till</strong><br />

personer som vill ha en form av extra arbete<br />

och alltså inte någon heltidsanställning<br />

<strong>till</strong>svidare.<br />

• Företrädesrätt för deltidare <strong>till</strong> högre<br />

åtagande (LAS §25a) har prioritet före en<br />

resursanställning.<br />

0 procent<br />

• Bestämmelserna om allmänna åligganden<br />

och bisyssla i §§ 3 och 4 i Branschavtalet<br />

gäller för resursanställda.<br />

• Anställningen gäller <strong>till</strong>s vidare som en<br />

0-procentsanställning. Arbetsgivaren behöver<br />

endast erbjuda arbete då <strong>till</strong>fälligt<br />

behov av resurser finns. Den anställde kan<br />

å sin sida vid varje <strong>till</strong>fälle tacka ja eller nej<br />

<strong>till</strong> erbjudet arbete.<br />

• Finns flera resursanställda behöver arbetsgivaren<br />

inte ta hänsyn <strong>till</strong> anställningstid<br />

vid valet av vem som ska erbjudas arbete.<br />

Lön och arbetstid<br />

• Lön utgår som timlön enligt gällande<br />

kollektivavtal om lägstlön och lägstlönetrappa.<br />

• Ob-<strong>till</strong>ägg utgår enligt gällande avtal.<br />

• Arbetstidsmåttet för heltid är 40 timmar/vecka.<br />

Avstämning görs varje månad<br />

av fullgjord arbetstid mot detta arbetstidsmått.<br />

Arbetstid som överstiger arbetstidsmåttet<br />

är övertid. Bestämmelserna<br />

i postcentrala <strong>till</strong>äggsavtalet <strong>till</strong> § 6 b<br />

Branschavtalet om arbetsperiodens längd,<br />

viloperiod, rast och måltidsuppehåll<br />

gäller även<br />

resursanställda.<br />

För mobila<br />

arbetstagare<br />

gäller 6<br />

c §. Övertid<br />

utges<br />

enligt § 7<br />

Mom 7<br />

Branschavtalet.<br />

För<br />

resursanställd<br />

medarbetare<br />

gäller inte<br />

bestämmelserna<br />

om mertid.<br />

• Semester. Semesterlagen<br />

gäller. Ersättningen betalas ut<br />

i efterskott, antingen en månad<br />

efter anställningens upphörande<br />

eller i april månad året efter.<br />

På Alla Plan | sid 13<br />

• Sjuklön. Sjuklönelagen gäller. Inga sjuklöneförmåner<br />

utgår.<br />

• Posten har rehabiliteringsansvar i den<br />

mån detta följer av lag.<br />

• Tjänstegrupplivsförsäkringen och Arbetsskadeförsäkringen<br />

gäller i den mån<br />

villkoren i dessa avtal är uppfyllda.<br />

• Branschavtalet med postcentrala <strong>till</strong>äggsavtalet<br />

gäller inte, förutom i de delar som<br />

nämnts ovan.<br />

Inte heller Personalomställningsavtalet<br />

och Inkomsttrygghetsavtalen gäller. En<br />

resursanställd kan t.ex. inte komma ifråga<br />

för Futurum.<br />

Uppsägning<br />

För resursanställda gäller en egen turordningskrets<br />

på driftsenheten. Särskilda<br />

turordningsregler inom gruppen anges i<br />

avtalet.<br />

Uppsägningstiden är en månad från den<br />

anställdes sida och två månader från arbetsgivarens<br />

sida.<br />

Arbetsgivaren har rätt att säga upp den<br />

som inte har utfört något arbete de senaste<br />

sex månaderna.<br />

Företrädesrätt <strong>till</strong> återanställning gäller<br />

endast <strong>till</strong> resursanställning på den arbetsplats<br />

där man arbetade vid uppsägnings<strong>till</strong>fället.<br />

Pension<br />

ITP-planens avdelning 1 gäller under<br />

förutsättning att villkoren i avtalet är uppfyllda<br />

(bl.a. att man fyllt 25 år för att tjäna<br />

in pensionsrätt).<br />

Ja n ÅH M a n<br />

sa x at u t Fa c k t u e L Lt a v t a L s e x t r a<br />

År s ta Po s t t e r M i n aL o c H<br />

to M t e b o d a br e v


SFM-piloten har landat på<br />

vår brevterminal<br />

Nu får terminalen pröva på att vara<br />

pilot i ett stort, omfattande och komplicerat<br />

projekt.<br />

Många är inblandade allt ifrån centrala<br />

grupper med specialinriktningar som GLP,<br />

process, teknik, simuleringar och utdelningsfrågor<br />

<strong>till</strong> det regionala processrådet<br />

som skall knyta ihop säcken med den lokala<br />

projektgruppen.<br />

Piloterna i den lokala gruppen bestående<br />

av chefer för teknik och produktion,<br />

handledare för operatörer och tekniker har<br />

i sin tur fått gnida geniknölarna för att ta<br />

tag i allt arbete ett så omfattande projekt<br />

innebär.<br />

Handledare under tidspress<br />

Flitens lampor har lyst <strong>till</strong> sena kvällen<br />

i möteslokalerna där handledarna jobbat<br />

under tidspress för att sammanställa eget<br />

utbildningsmaterial utifrån de kompendier<br />

och den utbildning dem själva fick av<br />

Siemens. Många har fått pröva sina färdigheter<br />

i det engelska språket både muntligt<br />

och skriftligt.<br />

Under vecka 38 kom några av de centrala<br />

projektledarna ner för att rulla igång<br />

ett omfattande arbete bestående av nya<br />

processbeskrivningar som skall in i PVS<br />

(postens verksamhetssystem), kommunikationsplaner<br />

och riskbedömningar av<br />

skilda slag där både aspekter på teknik,<br />

process och arbetsmiljö ingått.<br />

Överlämnat <strong>till</strong> Posten<br />

I vecka 47 lämnade Siemens över SFM<br />

<strong>till</strong> Posten som nu går vidare i projektet/<br />

piloten som innebär att ta reda på vilka<br />

brevområden i vårt upptagningsområde<br />

som är lönsamma att förädla ända <strong>till</strong><br />

utdelningsadress. I slutet av 2011 ska en<br />

utvärdering av projektet med maskinen<br />

vara klar. Då ska man ha svar på frågor om<br />

hur lönsamt det är att sortera stora brev<br />

och, inte minst, hur många nya maskiner<br />

som måste köpas in för att täcka behovet<br />

i Sverige.<br />

Mycket återstår även med förbättringar<br />

av arbetsmiljön på SFM. En omfattande<br />

ljudmätning har gjorts av Siemens. I skrivande<br />

läge har resultatet ännu inte inkommit.<br />

Lokala förbättringar av ljudmiljön<br />

runt maskinen kommer att genomföras<br />

framöver.<br />

Industriparkett prövas<br />

En ny typ av golvunderlag bestående av<br />

industriparkett kommer också att prövas<br />

vid inmatningarna istället för våra sedvanliga<br />

arbetsplatsmattor.<br />

Centrala projektet kommer att koppla<br />

in ergonom efter en utvärdering av arbetet<br />

på maskinen som skall göras i slutet av<br />

januari. Då kommer frågan om höj - och<br />

sänkbar plattform att tas upp och säkert<br />

många andra ergonomiska perspektiv runt<br />

den nya typen av inmatning.<br />

På Alla Plan | sid 14<br />

Foto: Gertrud Ivarsson<br />

Att vara just pilot har nog blivit en ahaupplevelse<br />

för många av oss inblandade i<br />

projektet även om vi knorrat ibland över<br />

svårigheten att överblicka helheten och<br />

kommunikationen mellan alla de olika<br />

grupper som är inblandade, så har det<br />

ändå varit roligt att få vara först med att<br />

pröva en ny maskin.<br />

ge r t r u d iva r s s o n<br />

Hu v u d s k y d d s o M b u d P Å<br />

gö t e b o r g s br e v t e r M i n a L


Välkomna <strong>till</strong><br />

<strong>SEKO</strong> <strong>Klubb</strong> <strong>630</strong>:s årsmöte<br />

På dagordningen: Val av kassör, val av två ledamöter,<br />

val av ledamot och ersättare i avdelning <strong>SEKO</strong> Västs<br />

representantskap, val av två revisorer och revisorsersättare<br />

samt val av valberedning. Alla medlemmar i<br />

<strong>SEKO</strong> Väst klubb <strong>630</strong> har rätt att närvara.<br />

Mötet kommer i princip inte att behandla specifika<br />

frågor för respektive arbetsplats, utan denna sammankomst<br />

är <strong>till</strong> för att välja styrelse och andra funktioner<br />

i klubben.<br />

<strong>Klubb</strong>styrelsen föreslår Carina Benjaminsson som<br />

mötesordförande. Carina arbetade på Göteborg postterminal<br />

för ett antal år sedan och är nu socialdemokratisk<br />

ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige och<br />

Nomineringar <strong>till</strong> klubbstyrelsen<br />

Följande poster är på omval:<br />

Kassör på tre år.<br />

Två ledamöter på tre år (fast mandat GPT.)<br />

En revisor på två år.<br />

En revisor på ett år.<br />

Två revisorsersättare på ett år.<br />

Valberedningen på ett år.<br />

En ledamot <strong>till</strong> <strong>SEKO</strong> Västs representantskap, ett år.<br />

En ersättare <strong>till</strong> <strong>SEKO</strong> Västs representantskap, ett år.<br />

Herrarna <strong>till</strong> höger sitter i styrelsen idag. Vilka som sitter nästa år<br />

påverkar Du. Nomineringar skall vara valberedningen <strong>till</strong>handa<br />

senast den 14/1 <strong>2010</strong>.<br />

Alla medlemmar i <strong>SEKO</strong> Väst <strong>Klubb</strong> <strong>630</strong> har rätt att närvara<br />

och rösta på detta möte. Både den som nominerar och den som<br />

föreslås <strong>till</strong> posten skall vara medlem i klubben. Den som nomineras<br />

måste var <strong>till</strong>frågad och ha accepterat.<br />

Du kan nominera <strong>till</strong> nämnda uppdrag genom att fylla i kupongen<br />

och skicka den <strong>till</strong>:<br />

Valberedningen <strong>SEKO</strong> Väst <strong>Klubb</strong> <strong>630</strong> 405 10<br />

Karl-Gunnar Augustsson<br />

Göteborg. Senast 14 januari!<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

På Alla Plan | sid 15<br />

ordförande i staddelsnämnden Centrum.<br />

Efter årsmötet bjuder klubben på mat på restaurang<br />

Postiljonen. Teckningslistor kommer att sättas upp i<br />

mitten av januari.<br />

Tänk på att om ni sätter upp er för mat och inte<br />

kommer får <strong>SEKO</strong> ändå betala för det antal som är<br />

beställt. Det är medlemmarnas pengar och det vore ju<br />

synd att slänga bort dem på grund av att någon anmäler<br />

sig och sen inte kommer. (Varje portion kostar ca<br />

100 kr ) Välkomna!<br />

Mötet hålls i Örnen plan 4 GPT<br />

Lördagen 12 februari klockan 13.00<br />

Hans Skog<br />

Gunard Atals<br />

Jag nominerar:______________________________________ <strong>till</strong> uppdraget som: ________________________________<br />

Jag som nominerar heter:_____________________________________ mitt personnummer:_______________________<br />

$


Vägval för fackföreningsrörelsen<br />

Fackföreningsrörelsen står inför ett<br />

vägval. Skall fackföreningen vara ett<br />

serviceorgan som säljer försäkringar<br />

eller skall man vara en kamporganisation<br />

som tar strid för medlemmarnas<br />

intressen.<br />

Fackföreningsrörelsen genomgår en kris,<br />

antalet medlemmar har drastiskt minskat<br />

under de senaste åren och det blir allt svårare<br />

att få nya medlemmar. Detta är något<br />

nytt för den svenska fackföreningsrörelsen<br />

och runt omkring i den fackliga rörelsen<br />

ställs nu frågan Vad Bör Göras?<br />

Korporativism<br />

Efter andra världskriget har Sverige under<br />

långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav,<br />

utvecklat korporativistiska drag<br />

med samförstånd mellan regering, fack<br />

och näringsliv. Sverige stod efter andra<br />

världskriget med en oförstörd produktionsapparat,<br />

medan övriga länder i Europa<br />

var sönderbombade. Det var i denna<br />

tidsepok som socialdemokraterna lade<br />

fram sitt efterkrigsprogram. I samarbete<br />

med kapitalägarna utvecklades nu den<br />

svenska modellen.<br />

I Sverige har fackföreningarna balanserat<br />

mellan två motstridiga roller; den<br />

ena som ”facklig gren” i en arbetarrörelse<br />

med mål att omvandla samhället i en socialistisk<br />

riktning, den andra som kugge<br />

eller grundpelare i ett institutionaliserat<br />

samförstånd med stat och arbetsköpare.<br />

Ramarna för löneutrymme och andra avtalsfrågor<br />

bestämdes i stor utsträckning<br />

utifrån arbetsrättsliga regleringar, politiska<br />

villkor och ”sociala paketer”.<br />

En rad faktorer har väsentligt försvagat<br />

korporatismen: EU:s ökande roll genom<br />

direktiv och förordningar på arbetets<br />

markand och en globalisering so minskar<br />

folkvalda regeringars domvärjo är droppar<br />

som urgröper den fackliga korporativa<br />

stenen.<br />

Arbetsköparna lämnar förhandlingsborden<br />

på riksnivå för att så långt som möjligt<br />

pressa ner förhandlingar på företagsnivå.<br />

Medlemsflykt<br />

Under sin storhetstid, perioden 1945 <strong>till</strong><br />

1975, bars den fackliga centralismen upp<br />

av en hög organisationsgrad. Sedan dess<br />

har klyftan mellan medlem och ledning<br />

ökat. Medlemsflykten sprider sig över alla<br />

LO-förbunden. Vikande medlemsunderlag<br />

och försämrad ekonomi har mötts med<br />

sammanslagningar och nedskärningar.<br />

I Sverige har vi idag en borgerlig regering<br />

och LO:s inflytande över regeringen är<br />

lika med noll. Fackföreningarna ses som<br />

vilket särintresse som helst. För att värja<br />

sig mot medlemsras, organisatorisk utlakning<br />

och försvagad ekonomi har fackföreningarna<br />

förändrats. En rad fackförbund<br />

har gått samman och bildat storförbund.<br />

Vårt förbund, <strong>SEKO</strong>, har medlemmar i<br />

nio olika branscher, allt från sjöfolk <strong>till</strong><br />

fångvaktare.<br />

Vägval<br />

Den svenska fackföreningsrörelsen<br />

är inte ensam om att ha dessa problem.<br />

Överallt i Europa så minskar anslutningsgraden<br />

<strong>till</strong> fackföreningarna. I olika länder<br />

På Alla Plan | sid 16<br />

Debattartikel<br />

söker fackföreningarna olika lösningar på<br />

problemen. I en del länder omprövar fackföreningarna<br />

radikalt sin verksamhet och<br />

satsar på rekrytering och organisering av<br />

nya medlemmar. En annan trend är uppbrottet<br />

från tidigare mycket starka band<br />

mellan fackföreningar och politiska partier.<br />

I Skandinavien och en del andra länder<br />

försöker fackförningarna främst försvara<br />

uppnådda och tidigare starka positioner.<br />

Den avgörande frågan är om fackföreningarna<br />

skall vara en serviceorganisation<br />

eller en kamporganisation.<br />

I servicefacket finslipas förmågan att<br />

leverera nyttigheter <strong>till</strong> medlemmar, som<br />

alltmer lär sig tänka som kunder. Försäkringar,<br />

semesteranläggningar, rabatter på<br />

diverse varor, teaterbiljetter osv är vad<br />

som erbjuds de som är medlemmar. Servicefacket<br />

lägger inte nämnvärd vikt på att<br />

rekrytera medlemmar. Det prioriterar inte<br />

heller uppgiften att söka nya former för en<br />

facklig organisering på en arbetsmarknad<br />

som kännetecknas av deltids- och visstidsarbeten.<br />

En kamporganisation är en fackförening<br />

som går <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> den ursprungliga<br />

tanken, nämligen den om att försvara det<br />

fackliga löftet. Det är en organisation som<br />

är beredd att kämpa för sina medlemmars<br />

intressen utan att ta hänsyn <strong>till</strong> politiska<br />

band eller <strong>till</strong> sitt ”samhällsansvar”.<br />

Detta är naturligtvis ett stort steg att ta<br />

för LO-förbunden med de starka band<br />

dessa har <strong>till</strong> det socialdemokratiska partiet<br />

och dess förutvarande ställning som<br />

varande mer eller mindre en del av statsapparaten.<br />

Skall fackföreningarna överleva<br />

måste de välja kampens väg. Väljer fackföreningarna<br />

att vara servicefack kommer<br />

de enbart att ha en framtid som representanter<br />

för ett särintresse och de kommer<br />

att sakna den politiska kraft och betydelse<br />

som de en gång hade.<br />

ka L L e au g u s t s s o n<br />

iL Lu s t r at i o n:<br />

ro b e r t ny b e r g


Samverkan – förklarad<br />

Samverkan skall vara en förlängning<br />

av arbetsplatsträffarna<br />

Vi har fått en del frågor hur en samverkan<br />

fungerar och vad man behandlar<br />

för frågor på en samverkan. På grund av<br />

av detta kommer jag här att redovisa i<br />

vilka nivåer vi har samverkan vilka som<br />

är med och hur det funkar.<br />

Lokalt medinflytandeavtal i Region<br />

Göteborg.<br />

a. Detta avtal ligger i grunden för samverkan.<br />

Man har i Region Göteborg<br />

bestämt att man skall ha samverkan på<br />

två olika nivåer. Det är den regionala<br />

samverkan samt den lokala samverkan<br />

på terminaler och distrikt.<br />

b. Det som behandlas av den lokala samverkan<br />

på distrikt och terminaler.(ODR<br />

samt brevterminalen) är frågor som enbart<br />

berör den lokala arbetsplatsen.<br />

c. Det som behandlas på den regionala<br />

samverkan är frågor som berör samtliga<br />

arbetsplatser. I båda samverkans grupperna<br />

ingår två från <strong>SEKO</strong> en från<br />

SACO samt en från ST. Dessutom är<br />

det med antingen ett huvudskyddsombud<br />

eller ett skyddsombud. I regionens<br />

samverkan sitter från arbetsgivarens<br />

sida regionchefen samt personalchefen,<br />

sekreterare, ekonomichef. Ibland kan<br />

man också adjungera in olika personer<br />

i olika frågor.<br />

En julhälsning<br />

från Hasse<br />

Hasse Andersson, numera välmående<br />

pensionär, skickar en julhälsning <strong>till</strong><br />

alla läsare. Hasse önskar er alla<br />

God jul och Gott Nytt år!<br />

________________________________<br />

d. I den lokala samverkan på terminalerna<br />

sitter från arbetsgivaren sida terminalchefen,<br />

personaladministratör samt en<br />

ekonomiansvarig. På brevterminalen<br />

sitter de tre processcheferna med. Vi<br />

har på terminalen ingen samverkan<br />

med PC.<br />

e. Mötesfrekvensen är en gång i månaden<br />

med ett uppehåll i juli och augusti.<br />

Detta gäller för samtliga nivåer.<br />

f. Samverkan skall vara en förlängning<br />

från arbetsplatsträffarna (APT). Med<br />

det menas att de frågor som kommer<br />

upp en APT skall man ta med sig <strong>till</strong><br />

samverkan om man inte kan åtgärda<br />

det själva. De frågor som behandlas i<br />

samverkan skall naturligtvis återkopplas<br />

<strong>till</strong> APT.<br />

g. Arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet<br />

enligt 11, 12, 19<br />

och 38 § MBL, skyddskommittéverksamheten<br />

enligt 6 kap AML samt underrättelse<br />

enligt 12 § AMF ska anses<br />

fullgjord i och med att en fråga har behandlats<br />

i samverkansgrupp eller vid en<br />

APT. Detta avtal inskränker dock inte<br />

vad som i övrigt följer av MBL, AML<br />

och AMF.<br />

h. Vid en oenighet i samverkan kan de<br />

fackliga organisationerna föra frågan<br />

vidare <strong>till</strong> centralförhandling enligt §<br />

14. Frågan bör dock först behandlas i<br />

regionens samverkan.<br />

På Alla Plan | sid 17<br />

Viktigt att veta är att samverka är inte<br />

samma sak som att vi kan stoppa allt som<br />

vi inte tycker är bra. Om posten håller sig<br />

<strong>till</strong> all lagar och avtal så uppfyller dom kraven<br />

för samverkan.<br />

Men det man kan göra och som vi gör<br />

vid alla möten är att vi försöker komma<br />

överens med Posten i olika frågor som t ex.<br />

hur man lägger schema, rasternas förläggning,<br />

<strong>till</strong>sättningar samt vid omorganisationer.<br />

Det finns naturligtvis en lång rad frågor<br />

som vi tar upp på samverkan. Vi tar upp<br />

de frågor som vi får <strong>till</strong> oss av våra medlemmar<br />

<strong>till</strong> samverkan om vi tycker att<br />

det är frågor som påverkar många på en<br />

arbetsplats.<br />

Om det rör en enskild medlem så behandlas<br />

aldrig ett sådant ärende på samverkan.<br />

Man pratar aldrig om namn i samverkan.<br />

Det sker med respektive chefer.<br />

Löneförhandlingar<br />

Det finns en stor fråga som man alltid<br />

måste vara överens om och det är i löneförhandlingar.<br />

Dessa sker dock inte i samverkan,<br />

utan där är det rena förhandlingar.<br />

I övriga frågor kan vi reservera oss. Det<br />

innebär att man har markerat från <strong>SEKO</strong><br />

att man inte tycker som Posten och man<br />

inte tror på beslutet som är taget. Tyvärr<br />

har väl Posten den senaste tiden ändå genomfört,<br />

som alla vet, många förändringar<br />

där vi inte har varit överens.<br />

Lo u i s e su n d g r e n


Personporträtt: Hannes A Brandulv<br />

Hannes är en lång man i 30-års åldern<br />

numera med ny hårfärg. Under<br />

åtskilliga år gjorde han med sina<br />

upptåg våra bördor, de något enformiga<br />

sysslorna under ob-tid, betydligt<br />

lättare att bära. Möt en familjefar<br />

och urgöteborgare med flera järn i<br />

elden, som med Futurum-medel fick<br />

en kreativ spark.<br />

Hur hamnade du på GPT?<br />

Jag praktiserade i högstadiet på Posten<br />

vid Munkebäckstorget, i samma område<br />

som jag bodde. Efter gymnasiet startade<br />

jag firma, men ville också ha in extra pengar.<br />

Posten i Munkebäck (numera nedlagd<br />

så klart och huset rivet) , hänvisade mig<br />

<strong>till</strong> GPT. Detta var ungefär 2001. Började<br />

med att jobba nattetid som julförstärkning<br />

. Som ett brev på Posten fick jag förfrågan<br />

om att jobba nästa jul, vilket ledde vidare<br />

<strong>till</strong> sommarjobb och sedermera <strong>till</strong>fällig<br />

anställning. Perioden förnyades, <strong>till</strong> slut<br />

fick jag fast deltid.. Det var rätt beslut, en<br />

trygghet, kunde köpa prylar <strong>till</strong> fotofirman.<br />

Hur vill du sammanfatta dina år?<br />

Pengarna man tjänade och lediga veckan<br />

man jobbade ihop var stora plus. Den<br />

sammanhängande ledigheten fantastiskt<br />

bra, särskilt när vår son Orrin kom. Min<br />

ambition att vara väldigt kreativ, blev dock<br />

snarare tid <strong>till</strong> för återhämtning. En klar<br />

nackdel var att det var tufft och hårt, kroppen<br />

mådde inte bra, gick upp i vikt och<br />

disciplinen för träning försvann.<br />

Kan man säga att ni yngre färskare<br />

GPT:are svetsades samman på grund av<br />

tuffa villkor?<br />

Ja, det kan man nog påstå. Kodningen<br />

blev vårt ansvar, vi hade mer datorvana<br />

och skötte maskinparken i högre grad.<br />

Vi som inte jobbat så många år kaxade<br />

oss inte så mycket. Ungdomarna i team<br />

4 hade särskilt god sammanhållning, de<br />

gjorde mycket <strong>till</strong>sammans.<br />

Hur mycket lättare gick det att jobba<br />

när du hittade något att skratta åt?<br />

Någon måste fylla rollen av att vara lite<br />

clown. Posten som arbetsplats och själva<br />

jobbet var hårt. Att använda min humor<br />

blev som en torrdräkt, det allra viktigaste<br />

för mig. När det är jobbigt ska man kunna<br />

flamsa, även om jag riskerade att bli sedd<br />

som oseriös. Alla delar inte ens humor,<br />

vissa kan man inte blidka. Myntets baksida<br />

var att i den arbetsledarroll jag ibland<br />

hade, kunde folk vissa gånger ha svårt att<br />

ta mig på allvar, i värsta fall kunde man<br />

förlora i respekt.<br />

Vilket är ditt omdöme om Posten?<br />

På det nära planet tyckte jag om kontakten<br />

med mina driftledare. De lyssnade<br />

bra på oss för det mesta, kände<br />

mig inte rädd. De man inte ser<br />

kommer med de stora besluten, de<br />

borde visat sig mer, omoget av dem<br />

att skylla ifrån sig. Man hade fått<br />

större förståelse, det hade känts<br />

mer mänskligt, i fall de varit synliga.<br />

Mer besök i produktion kan<br />

resultera i annat arbetsklimat. Det<br />

är inte vettigt att allt styrs centralt,<br />

borde tas mer lokala hänsyn. Jag<br />

tror inte på att jobba exakt lika,<br />

även om vi ska ha samma mål.<br />

Hur har du övat upp din sociala<br />

förmåga?<br />

Något jag har Posten att tacka<br />

för., där fanns alla åldrar och alla<br />

typer av människor i en god och<br />

avslappnad miljö. Väldigt bra att<br />

vi umgicks över generationsgränserna.<br />

GPT har haft stark inverkan<br />

på denna min förmåga. Är van vid att<br />

lyssna på äldre vid middagsbordet, är<br />

en trygghet att ha dem att vända sig<br />

<strong>till</strong>. Fanns mycket känslor, motigheter<br />

och irritation som kunnat övervinnas.<br />

Vad gör du idag som övertalig Futurum-individ?<br />

Satsar stenhårt på mitt produktionsbolag,<br />

sysslar med foto och film. Det är<br />

alltså en verksamhet jag bedrivit parallellt<br />

med postjobbet, fast då sinade ofta idéerna.<br />

Nu har jag startat upp motorerna,<br />

förbereder mig mentalt likt någon som för<br />

krig. Hemsida är på gång och har köpt in<br />

material för kommande projekt.. Har fått<br />

barn, gift mig och ska flytta från vår 1:a i<br />

Svingeln. Visst är det otryggt att gå in i Futurum,<br />

men jag skulle blivit besviken om<br />

jag inte tog chansen. Mår bättre nu, även<br />

om jag tappat gemenskapen med kompisarna<br />

på GPT.<br />

Hur vill du beskriva tiden som småbarnspappa?<br />

Helt fantastiskt, bästa som någonsin<br />

hänt. Innan Orrin kom kändes det läskigt.<br />

På Alla Plan | sid 18<br />

Blev dock en enorm positiv förändring,<br />

Nu känns livet komplett, andra barnet är<br />

på väg. Man ska inte vara rädd för att bli<br />

pappa.<br />

Kan du berätta om det som nu är din<br />

huvudsyssla?<br />

Filmar bland annat olika scenkonstverk,<br />

oftast handlar det om dans. Var från början<br />

mest en slump, även om jag visste vem<br />

Mats Ek var. Min roll är att fånga den dansande<br />

visuellt, med betoning på klippteknik,<br />

inzoomning och att återge koreografens<br />

vision. Har jobbat med koreografer<br />

som Gun Lund, Olof Persson och filmade<br />

artisten El Perro del Mar på Atalante nyligen.<br />

Det var meningen att jag skulle ha<br />

videofilmat en produktion av Gun Lund<br />

på Irland tidigare i år, men detta har blivit<br />

försenat. Några av mina dokumentärfil-


mer har visats på SVT och på filmfestivalen<br />

i Göteborg.<br />

Din förmåga som sång- och dansman<br />

visade du på Postens lilla julbord på<br />

GPT i fjol. Vilka meriter har du?<br />

Börjar och slutar där. Jätteintresserad<br />

av musik, hade velat kunna spela något<br />

instrument, hoppas min son ska lära sig<br />

spela. Gör inte musik, men det är nästan<br />

viktigare i mitt liv än filmandet. I småskolan<br />

var det kul att hålla på med Roliga timmen.<br />

Revy hade passat mig att ägna sig åt.<br />

Har istället riktat in mig på att stå bakom<br />

kameran, fast andra sagt att jag borde vara<br />

framför. Skönt att vara den anonyma. Det<br />

finns emellertid lite sketcher på Facebook.<br />

Har du fler intressen?<br />

Förutom musik vill jag framhålla matlagning<br />

och fysisk träning. Mat och maträtter<br />

kan liknas vid och ha kopplingar <strong>till</strong><br />

konst; lättsmält eller ”svårtuggad” konst.<br />

Båda behövs. Är intresserad både av populärkultur<br />

och kvalitetskultur. (Hannes<br />

roar sig med en utläggning om hur dessa<br />

båda<br />

kretslopp<br />

befruktar<br />

varandra.) Ser<br />

gärna film av<br />

franska och<br />

italienska<br />

regissörer.<br />

På Alla Plan | sid 19<br />

Är Göteborg<br />

en bra stad<br />

att leva i?<br />

JA, har<br />

inget annat<br />

att jämföra<br />

med. Är en<br />

stadsmänniska och är förtjust i att bo i en<br />

större stad. Har bott på Hisingen, i Guldheden<br />

och Johanneberg bland annat. Förr<br />

var stan kanske biograftätast i landet, nu<br />

befarar jag att den blivit pizzeriatätast. Vill<br />

se mer inriktning på kultur, gärna underground.<br />

Önskar fler genuina ställen och<br />

mindre av café- och butikskedjor, borde<br />

finnas fler gågator och småbutiker. Det ska<br />

synas mer att Göteborg är en hamnstad,<br />

ska finnas <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> lokal fisk, resurserna<br />

borde tas <strong>till</strong>vara bättre. Idealet vore att vår<br />

stad liknade Berlin.<br />

Vart går du helst när det blir utgång?<br />

Inte så mycket för att gå ut, gillar parmiddagar<br />

och matlagning är som sagt en<br />

uttalad hobby. Går gärna <strong>till</strong> hotellbarer<br />

för att det är visuellt <strong>till</strong>talande och erbjuder<br />

ofta fin utsikt. Favoritkrogen heter<br />

1252. De har en mycket mysig och bra<br />

bistrokrog.<br />

Foto: Jan-Olof Ekman<br />

________________________________<br />

Vart är Posten på väg..?<br />

Posten har i många år varit min arbetsplats<br />

och även om arbetet inte alltid varit<br />

så där himla roligt och lönen har inte heller<br />

varit mycket att hurra för, så har jag<br />

trots detta trivts rätt bra. Nu<br />

när jag snart kan se början<br />

på slutet så känns det väldigt<br />

skönt. Under de senaste åren<br />

har otrivseln på den här arbetsplatsen<br />

blivit allt större.<br />

Speciellt påtagligt har det blivit<br />

det här året.<br />

Det finns från chefer och<br />

arbetsledare inte längre någon empati för<br />

personalen. Den som vågar sig på att kritisera<br />

de försämringar som genomförs blir<br />

utsatta för chefernas missnöje och någon<br />

som helst yttrandefrihet finns inte längre<br />

på den här arbetsplatsen.<br />

Istället för att möta personalens åsikter<br />

med respekt så utsätts den som vågar yttra<br />

sig kritiskt med hot och repliesarier. Arbetssituationen<br />

för oss som arbetar på golvet<br />

har blivit mycket hårdare och arbetsklimatet<br />

har blivit i stort ett outhärdligt.<br />

Det finns arbetsledare som direkt mobbar<br />

personalen och detta sker med ledningens<br />

goda minne.<br />

Under de senaste åren har vi haft en<br />

terminalchef som knappt<br />

visat sig på golvet och de få<br />

gånger han överhuvudtaget<br />

har bemödat sig med att<br />

prata med personalen har<br />

han bara avfärdat vår kritik.<br />

Någon som helst ödmjukhet<br />

har varken han eller de<br />

andra cheferna visat.<br />

Man frågar sig då Vart är Posten på väg?<br />

Vill cheferna driva oss <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> 1930talet?<br />

Självklart så tänker jag på de beslut<br />

som terminalledningen drivit igenom under<br />

det senaste året med arbetstider som<br />

gör att personalen går på knäna. Samtidigt<br />

så ser man hur kvalitén i arbetet hela tiden<br />

försämras. Kvarligg var och varannan dag<br />

är numera helt naturligt.<br />

Var finns då ärligheten när chefen i sina<br />

brev går ut och säger att allt går så himla<br />

bra? Lever han i en annan verklighet än<br />

Mat s Ha L L b e r g<br />

Insändare<br />

den vi gör? Möjligtvis är det så att jag är<br />

en bakåtsträvare som vill ha <strong>till</strong>baka den<br />

tid då det var roligt att arbeta och då man<br />

kunde prata med chefer och ledare och de<br />

lyssnade på personalens synpunkter. Det<br />

var ju ett antal år sedan detta var aktuellt,<br />

men det var också en tid när man trivdes i<br />

arbetet och verkligen försökte göra ett gott<br />

arbete.<br />

Numera tycks det vara chefernas avsikt<br />

att göra allt för att personalen inte skall<br />

trivas. Det är många som precis som jag<br />

bara har några år kvar att arbeta och troligtvis<br />

kommer det om några år inte att<br />

finnas några heltidsanställda kvar. Kvar<br />

blir några deltidsanställda studenter och<br />

bemanningspersonal. Hur Postens chefer<br />

tror att de skall kunna få kvalité i arbetet<br />

med en sådan personalpolitik har jag svårt<br />

att fatta. Möjligtvis kommer de att svinga<br />

piskan ännu hårdare.<br />

”ba k Å t s t r ä va r e”


Arbetarlitteratur presenteras:<br />

Orent ackord - roman av Mats Berggren<br />

53-årige Stockholmaren Berggren är<br />

ännu en författare som medverkat<br />

på Brunnsviks-seminariet Boken på<br />

Arbetsplatsen, då berömdes han av<br />

auktoriteten Lars Furuland. Vi har<br />

också träffats under arrangemanget<br />

Läs mot Högern och på Bokmässan.<br />

Mats har haft stora framgångar<br />

bland yngre läsare, med titlar som<br />

Blåögd och Sista kvällen. Hans omtalade<br />

debut ingår i den så kallade<br />

Scaniakvartetten och har getts ut i<br />

pocket av En bok för alla. För några<br />

år sedan fick han ABF:s litteraturpris.<br />

Slit och gemenskap<br />

Berättarjaget i Orent ackord är en 23årig<br />

mutterdragare på bilfabrik. Han monterar<br />

dieselmotorer i ett hetsigt tempo.<br />

”Livet springer ifrån arbetare på bilfabrik.”<br />

Den korta romanen kränger i svängarna,<br />

likt huvudpersonens intensiva liv. Episoder<br />

kryddas med en uppsjö av metaforer<br />

och munhuggande.<br />

Föga förvånande är smutsen, skramlet<br />

och svetten påtaglig för jobbarna, liksom<br />

motståndet mot ledningen. Efter tidsstudier<br />

krävs en orimlig ökning av arbetstakten,<br />

en konflikt som drivs <strong>till</strong> sin<br />

spets genom vild strejk. Den antar formen<br />

av knytkalas med underhållning på flera<br />

språk, och resulterar i en slags seger. Mitt<br />

i allt tumult finns vår ”hjälte” som häpen<br />

blir invald i förhandlingsgruppen. Facket<br />

beklagar sin maktlöshet. ”Fackligt arbete<br />

är som att spela fotboll och aldrig komma<br />

över mittlinjen.”<br />

Orent ackord lyckas övertygande skildra<br />

alla typer i arbetslaget, inte minst uppblossande<br />

motsättningar mellan ”gråskallar”,<br />

finnar och svennar. När jaget tycker att<br />

måttet är rågat vägrar han vara spak, istället<br />

tar han parti för José från Chile. Berggren<br />

har också naturlig fallenhet för att få<br />

fram den nödvändiga sammanhållningen,<br />

eftersom han arbetade flera år på Scania.<br />

Drabbad av kärlek<br />

Kommer ihåg från ovan nämnda seminarium,<br />

att i fjol ”bekände” en anställd<br />

på LO att hon bäst mindes sexscenerna i<br />

Orent ackord. De finns, men är ganska få.<br />

23-åringen, vars akuta sömnbrist förvärras<br />

då han förälskar sig i mörkögda späda<br />

Annette, blir stolt av att kunna ge henne<br />

trygghet. Hennes hud är både len och<br />

sträv. Både hennes kropp och personlighet<br />

blir drivmedel för honom. Frihetstörstande<br />

Annette får honom att berätta om<br />

enformigheten på verkstan och sporrar <strong>till</strong><br />

att säga JA <strong>till</strong> strejk.<br />

De träffas på musikpub och upptäcker<br />

att de vill utforska varandra. De råkar bo i<br />

samma betongghetto. Samlivet är inte alls<br />

gnisselfritt, men berättarjaget styrs av sina<br />

drifter och sin passion. Tiden de inte kan<br />

vara <strong>till</strong>sammans längtar han oerhört efter<br />

hennes närhet. Enda gången sexlivet fallerar<br />

är när värktabletter orsakar impotens.<br />

Berusad av musik<br />

Berggrens debut klassas av biblioteken<br />

som ungdomsroman, vilket är lite märkligt.<br />

Till sin stil är den förvisso omedelbar<br />

och karaktärerna levande. Varken filosofisk<br />

eller poetisk, Orent ackord utmärks<br />

snarare av de två vulkanutbrott som tidigare<br />

beskrivits.<br />

Hans alter ego(?) går igång på musik,<br />

den öppnar dörren <strong>till</strong> känslornas rike, det<br />

som är svårt att sätta ord på. Han kallar<br />

sig allätare, vill att musik ska bygga broar<br />

och få hjärtan att bulta. Favoritinstrumentet<br />

är tvärflöjt och bästa låt Den blomstertid<br />

nu kommer. Afrikansk musik tröstar<br />

i en förtvivlad situation. Han lyssnar<br />

på Springsteen, Mike Oldfield, Monica<br />

Z för att nämna några. Annette är med i<br />

nyinflyttad teatergrupp som kämpar med<br />

Dödsdansen och sjunger jazz.<br />

Skilda världar<br />

Det älskande paret har olika åsikter men<br />

skrattar åt samma saker. Möjligen en aning<br />

övertydligt åskådliggörs deras olikheter ge-<br />

På Alla Plan | sid 20<br />

nom vad<br />

de värderar<br />

högst i <strong>till</strong>varon. Annette<br />

är uppväxt i Småländskt läkarhem. Den<br />

unge mannens bakgrund är delvis höljd i<br />

dunkel. Han betecknar sig som kulturell<br />

barbar, medan hon definieras lovande skådis.<br />

Flera gånger blir han förbaskad på teatergruppens<br />

möten, vars individer så uppenbart<br />

nonchalerar vår berättare. Å andra<br />

sidan är båda världar lika dåliga på att mötas.<br />

Ända <strong>till</strong>s Annette skäller ut påhälsande<br />

studiekamrat ”Teaterkonsten är otroligt<br />

övervärderad av oss som håller på med den.<br />

Vi struntar i världen, men världen behöver<br />

å andra sidan inte heller oss Vad gör vi för<br />

nytta egentligen.”<br />

Mat s Ha L L b e r g


Göteborgsprofiler från proggtiden berättar:<br />

Anders Melander – låtskrivare, arrangör och skådis<br />

Bara kännare av Nationalteatern<br />

(NT) vet att Anders skrev åtskilliga<br />

av deras odödliga hits. De första fem<br />

produktiva åren i Göteborg skapade<br />

han för scenen, därpå filmmusik och<br />

han var hjärnan bakom Cue. Jag<br />

bjöd detta geni och doldis på fin fisk<br />

på Kometen. Han bjöd på bubblande<br />

berättelser, nyss <strong>till</strong>baka från Stockholm<br />

där han och kamraterna gjort<br />

PR för Lägg av! (bok in box) med Nationalteatern<br />

Melander är en 62-åring som aldrig bott<br />

längre någonstans än i Göteborg. Född i<br />

Arboga av föräldrar som var lärare, uppväxt<br />

i Gävle och den kreativa studietiden<br />

<strong>till</strong>bringades i Skåne. Är inte utbildad i<br />

komposition eller jätteskicklig på något<br />

instrument, däremot mycket respekterad<br />

låtskrivare och arrangör. Hans passion är<br />

språk.<br />

Vad var det vi sa!?<br />

Målsättningen med revyn var att ”vara<br />

underhållande, elaka och visa hur vi är”.<br />

Anders anser att deras jubileumsrevy, som<br />

kommer på DVD, var överraskande bra<br />

i sin helhet, fast den kunde varit bättre.<br />

Han tycker att det är problematiskt att ha<br />

premiär efter semestern. Beläggningen på<br />

50% var en viss besvikelse. På 70-talet köade<br />

folk minsann <strong>till</strong> revyerna! Han trodde<br />

att deras show skulle innehålla både<br />

mer nyskriven musik och mer flashbacks.<br />

I nästa andetag konstateras att underlaget<br />

inte är <strong>till</strong>räckligt för att kunna fokusera<br />

på 68-frågorna. En klargörande utvikning<br />

blir det om hur totalt ofarligt det är idag<br />

att parodiera politiker.<br />

För i världen var angrepp på makthavare<br />

ofta ett risktagande, säger Anders. Exempelvis<br />

lyftes en gång ett helt TV-program<br />

med NT ut på kort varsel med hänvisning<br />

<strong>till</strong> risk för åtal riktat mot SVT. Det handlade<br />

det om Transports ordförande Hans<br />

Ericson…<br />

Vad Nationalteatern var och är<br />

Etiketten ”proggband” används idag ofta<br />

på Nationalteatern. Det är lite förvirrande,<br />

mest för att NT trots<br />

allt var en teatergrupp.<br />

Och som teatergrupp<br />

<strong>till</strong>hörde NT faktiskt<br />

inte musikrörelsen!<br />

Däremot hade musikrörelsen<br />

och de fria<br />

teatergrupperna det<br />

gemensamt att de alla<br />

bokades av ideella<br />

nätverk och stödorganisationer<br />

över hela<br />

landet.<br />

Vi delade upp oss<br />

i två arbetsgrupper,<br />

vilka genererade den<br />

låtskatt som skulle<br />

bli. Enda gången jag<br />

jobbat ihop med Ulf<br />

Dageby var i produktionen<br />

Lev hårt dö<br />

ung. Ulf och jag jobbade<br />

var för sig med<br />

låtarnas popkaraktär.<br />

Han var mer råbarkad<br />

rockmusiker. Jag<br />

var arrangör. Bra poplåtar<br />

hade vi. Skivbolaget<br />

låg på och ville<br />

ge ut våra låtar, som<br />

gjorts <strong>till</strong> våra ungdomspjäser.”<br />

Kanske skälet <strong>till</strong> att<br />

På Alla Plan | sid 21<br />

Proggen i<br />

Gbg, del 5<br />

skivan Livet är en fest kunde låta såpass<br />

bra, utan att det fanns ett renodlat band,<br />

kan förklaras av att Anders säger att han<br />

var en god pedagog. Visste ni förresten att<br />

Maria Grahn är trummis på Bängen trålar?<br />

Bästa beviset på utstrålningen från dåtidens<br />

NT är enligt mannen jag intervjuar<br />

ett filmklipp från en aula när Dageby s<strong>till</strong>samt<br />

framför Barn av vår tid. Publiken<br />

diggar inte. Den är uppslukad. Melander<br />

valde på grund av personliga motsättningar<br />

att lämna NT -75. Hans ersättare blev<br />

Totta Näslund, som får jag veta, även gjort<br />

magnifika rolltolkningar.<br />

Konst och politik<br />

Denne musikprofil gillar att ha sysslat<br />

med filmmusik och signaturer. Men karriärens<br />

höjdpunkt är att ha varit med från<br />

scratch i NT, ha gjort avtryck med en teatergrupp<br />

vars syfte var att kunna försörja<br />

medlemmarna.<br />

Kåklåtar och Philemon Arthur var undantag,<br />

annars lyssnade Anders inte på<br />

progg. Han hävdar, naturligt nog, att musik<br />

gör sig ganska bra i inspelat skick.<br />

Vi kommer in på Bo Hansson, Kebnekaise,<br />

Träd, Gräs & Stenar och andra<br />

instrumentalgrupper. Får reda på att Hon<br />

kom över mon blivit genrens ikonlåt i England.<br />

Uppkomsten av alternativa musikrörelsen<br />

förklaras med att man var i rätt ålder<br />

då omstörtande händelser svepte fram som<br />

en tsunamivåg, Kårhusockupationen och<br />

majrevolten i Paris exempelvis. Barnen av<br />

-68 hoppade på tåget, liftade ut i Europa,<br />

Den politiska medvetenheten var hög i<br />

den tidens tydliga klimat. Anders förvärvade<br />

sin känsla för solidaritet, upprördes<br />

över orättvisor likt andra medelklassungdomar.<br />

Nationalteaterns Rockorkester gör sin<br />

tolkning och han förundras över melodiernas<br />

popularitet. De lever vidare i denna<br />

tappning likt älskade visor. Idén <strong>till</strong> Tältprojektet<br />

väcktes under sent 60-tal redan<br />

av Peter Wahlqvist i Lund.<br />

Mat s Ha L L b e r g


Adress o telefonlista<br />

<strong>SEKO</strong> Väst, Avdelningsexpedition:<br />

Må-To 9.00-16.00 Fre 9.00-15.00<br />

Lunchstängt 11.30-12.30<br />

Fjärde Långgatan 48<br />

A-kassa och medlemsavgift tel 0770-45 79 00<br />

fax 031-24 77 95<br />

www.sekovast.se<br />

<strong>SEKO</strong> Göteborg <strong>Klubb</strong> <strong>630</strong>:<br />

Göteborg Postterminal plan 4<br />

405 10 Göteborg<br />

klubbexp. tel 031-15 62 31<br />

Internt ringer du istället: 405 30 13<br />

SMS: 076-781 55 60<br />

fax 031 62 38 78<br />

www.sekopt-gbg.se<br />

Ordförande Lena Liifv<br />

tel 031-62 38 36 kopplat <strong>till</strong> mobil<br />

mobil (endast för SMS) 0768-15 07 18<br />

e-post lena.liifv@posten.se<br />

Sekreterare, schema, arbetstider<br />

Jan-Anders Lindqvist<br />

tel 62 38 76 mobil 0708-73 52 02<br />

e-post jan-anders.lindqvist@seko.se<br />

Kassör, Papredaktör.<br />

Kalle Augustsson<br />

mobil 0708-91 15 73<br />

e-post karl-gunnar.augustsson@posten.se,<br />

kalle_1951@hotmail.com<br />

Studieorganisatör, Allas lika värde.<br />

Èlodié Aragón-Kristoffersson<br />

mobil 0706-91 79 24<br />

e-post elodia.k@gmail.com,<br />

elodia.aragon-kristoffersson@posten.se<br />

Avtal, fackligt/politiskt, vice ordförande<br />

Hans Skog<br />

tel 0703-22 80 15<br />

e-post hans.r.skog@posten.se<br />

Löner, arbetsrätt<br />

Olof Nygren<br />

tel 0739-68 04 66<br />

e-post olof.nygren1@comhem.se<br />

Ungdom, vice sekreterare<br />

Anette Gunnarsson<br />

tel 0739-87 80 22<br />

e-post anette.b.g@hotmail.com<br />

Kultur<br />

Gunard Atals<br />

tel 0703-91 10 63<br />

e-post gunard2000@hotmail.com<br />

Kultur - Tillt<br />

Mats Hallberg<br />

tel 0734-40 13 39<br />

e-post mats.hallberg@hotmail.com<br />

Citatet<br />

På Alla Plan | sid 22<br />

GPT Huvudskyddsombud<br />

Gertrud Ivarsson<br />

tel 031-62 35 15 kopplat <strong>till</strong> mobil<br />

mobil (endast för SMS) 0768-15 04 83<br />

e-post gertrud.ivarsson@posten.se<br />

Sektion ODR<br />

Milovan Djilas<br />

mobil 0735-66 61 66<br />

milovan.djilas@posten.se<br />

ODR Huvudskyddsombud<br />

Erik Regnér<br />

mobil 0704-052445<br />

regneer@hotmail.com<br />

Ta gärna del av TILLT:s erbjudanden<br />

via klubbens anslagstavla vid Biblioteket<br />

på plan 4 på GPT eller gå<br />

in på kultur på vår hemsida. www.<br />

sekopt-gbg.se<br />

Bokning och biljetter hanteras av<br />

Mats Hallberg<br />

OBS! Sista månaden med Tillt är januari,<br />

därefter avslutar vi vårt medlemskap.<br />

” ”<br />

ti P s P Å J u L g Å v o r :<br />

ti L L d i n F i e n d e, F ö r L Å t e L s e. ti L L e n M o t s t Å n d a r e, t o L e r a n s . ti L L e n v ä n, d i t t H J ä r ta . ti L L e n k u n d ,<br />

s e r v i c e. ti L L a L L a, v ä Lg ö r e n H e t. ti L L a L L a b a r n, e t t g o t t e x e M P e L, ti L L d i g s J ä Lv , r e s P e k t<br />

or e n ar n o L d


1. Babbo Natale<br />

2. Julemanden<br />

3. Papai Noel<br />

4. Jolasveinn<br />

5. Pére Noël<br />

6. Santa Keulloseu<br />

7. Jõuluvana<br />

8. Djed Mraz<br />

9. Julenissen<br />

10. Santa Kurousu<br />

TÄVLING<br />

Nu nalkas julen och tomten kommer snart med klappar. I detta numrets tävling gäller<br />

det att lista ut vad jultomten heter runt om i världen. Para ihop rätt tomtenamn med<br />

rätt land och vinn presentkort på Ticnet!<br />

A: Norge<br />

B. Brasilien<br />

C: Korea<br />

D: Japan<br />

E: Danmark<br />

F: Kroatien<br />

G: Island<br />

H: Frankrike<br />

I: Italien<br />

J: Estland<br />

Svaren skall vara oss <strong>till</strong>handa senast den 31/1. Pris: presentkort på Ticnet<br />

Vinnare i förra numrets tävling blev: Bengt Isberg, Maria Fredholm och Kent Klar.<br />

Rätt svar på frågorna om politiker var: 1D, 2I, 3H, 4A, 5G, 6E, 7J, 8 B, 9 F, 10 C.<br />

Namn: _______________________________<br />

Tel: _________________________________<br />

Adress: _______________________________<br />

______________________________________<br />

På Alla Plan | sid 23<br />

Skicka in dina svar <strong>till</strong>:<br />

<strong>SEKO</strong> <strong>Klubb</strong> <strong>630</strong><br />

Kruthusgatan 17<br />

405 10 Göteborg<br />

SVAR: __________________________________________<br />

________________________________________________________<br />

________________________________________________________<br />

$


Avs: <strong>SEKO</strong> Väst <strong>Klubb</strong> <strong>630</strong><br />

405 10 Göteborg<br />

tel: 031-15 62 31<br />

JACK THE RIPPER<br />

Mu s i k: an d e r s Me L a n d e r<br />

te x t: an d e r s Me L a n d e r & Pe t e r Wa H L q v i s t<br />

Det är nån som våldtar din mamma<br />

på storvaruhusets golv<br />

det är nån som kidnappar små små barn<br />

och torterar dom med tuggummivåld<br />

Han slipar sin kniv<br />

sen tar han ditt liv<br />

JACK RIPPER, JACK THE RIPPER<br />

DET GÅR EN MÖRDARE LÖS<br />

JACK RIPPER, JACK THE RIPPER<br />

VEM VÅGAR VITTNA NÄR BLODET FRÖS<br />

Han sliter hjärtat ur bröstet<br />

på en ensam pensionär<br />

han sätter en sil i en trasig själ<br />

som förslavas av sitt eget begär<br />

Han smyger omkring på fabriken<br />

och lemlästar din kropp<br />

han hackar din hjärna i små små bitar<br />

och krossar ditt sista hopp<br />

Han slipar sin kniv<br />

sen tar han ditt liv<br />

JACK RIPPER, JACK THE RIPPER...<br />

I besvikelsens iskalla tystnad<br />

han håller oss i sin hand<br />

förgiftar vårt blod med lystnad<br />

att långsamt förgöra varann<br />

JACK RIPPER, JACK THE RIPPER...<br />

ur P J ä s e n “Li v e t ä r e n F e s t” 1972 © nat i o n a Lt e at e r n<br />

Avgift<br />

betald<br />

Taxe perque<br />

Sverige

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!