FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

gången blev en annan måste detta äventyr modifieras för

att passa den enskilda gruppen . Det ska dock inte vara

något större problem för spelledaren att göra detta .

EFTER STENHJARTA

Efter händelserna i Stenhjarta bestämde sig Onegin för

att han ville kolonisera det mörka dvärgriket Fradkov .

Dels ville han göra detta för att han ville rensa bort de bestar

som dagligen besudlar det gamla riket och dels villehan

finna de legendariska skatter som sades finnas i detta

rike . Dock är den största anledningen att han ville utöka

sin makt . Som thuun över två dvärgriken skulle Onegin

kunna bli en maktfaktor att räkna med i hela Tvologoya

och en sådan möjlighet kan ingen dvärgthuun motstå .

När Onegin berättade om sina planer för sin bröder

möttes han dock av skakande huvuden och djupa suckar .

Det visade sig att ingen var särskilt intresserad av att

kolonisera det fruktade riket bara för att tillfredsställa

en thuuns drömmar . Bröderna ville hellre stanna kvar i

sitt eget rike vid sina varma smedjor . De ville tillverka

nya skatter istället för att leta efter gamla . Onegin fick ge

sig för den här gången men drömmen om Fradkov fanns

kvar i hans sinne .

En dag för inte länge sedan hörde Onegin berättelsen

om Svastikov (se nedan) . Han förundrades över allt thulen

hade utfört i sitt liv och insåg att om han fick en karismatisk

thul som Svastikov att leda kolonisationen skulle

nog hans bröder och folk följa med . Svastikov hade visserligen

rykte om sig att vara lite mystisk, men vad gjorde

det när thulen sades ha direktkontakt med bergets ande .

Det fanns dock ett problem för Onegin . Ingen visste

var man kunde finna Svastikov . De senaste ryktena sade

att thulen givit sig ut på en resa och hade försvunnit i

människornas länder . Onegin insåg att om han någonsin

ville kolonisera Fradkov var han tvungen att hitta Svastikov

. Vad Onegin behöver är några modiga äventyrare

som kan fara till människornas länder, leta upp Svastikov

och föra honom tillbaka till Okrug .

SVASTIKOV

Svastikov är en äkta borjornikkadvärg från Novskovsk .

Redan från den dag han vandrade uppför Chrushkons

eviga trappor visade han att han hade en särskilt förhållande

till berget, nästan som om berget hade utnämnt

honom till sin budbärare . Med tiden blev Svastikov en

mäktig thul och han fick mycket respekt och vördades

av många dvärgar . Bland de dåd som han har under sitt

bälte är dräpandet av skuugadraken Rajkrispe, skapandet

av stordådsstädet Runfrände och fördrivandet av

gråtrollen i Komsk de främsta .

En dag berättade Svastikov att bergets ande hade talat

till honom i en dröm . Anden hade sagt att Svastikov

skulle lämna Tvologoya för att besöka storriket Brokmuskrym

. Vad han skulle göra där ville Svastikov inte

berätta och det blev således ett sorgligt farväl .

6

Efter att ha besökt Brokmuskrym och utfört det berget

befallit honom att göra började Svastikov den långa

resan hem . Han färdades vida omkring i människornas

länder tills han till slut kom till Majnjord . Där träffade

thulen på en trollkarl som berättade att han hittat en

mystisk gammal stenplatta med runor som liknade de

dvärgarna använder sig av . Trollkarlen frågade om Svastikov

var intresserad av följa med honom hem och tyda

runorna . Svastikov, vars nyfikenhet trollkarlen väckt,

tackade ja till erbjudandet .

I en mörk kammare började Svastikov det mödosamma

arbetet med att tyda runorna . De var av en gammal

sort som han inte sett på länge men de talade sitt tydliga

språk . En av de legendariska ödesrunorna skulle enligt

stenplattan finnas under staden Bjargwall i norra Majnjord

. Svastikov beslöt att inte avslöja vad han upptäckt

utan sade till trollkarlen att trots att han försökt sitt bästa

kunde han inte tyda runorna . Därefter tog han farväl

av trollkarlen och reste mot Bjargwall för att finna ödesrunan

.

Vad Svastikov däremot inte visste var att ett hemligt

brödraskap kallad Raudvördur beskyddar ödesrunan .

När thulen kom till Bjargwall och började leta efter runan

drog han därför på sig brödraskapets uppmärksamhet .

De beslutade sig för att tillfångata Svastikov och en sen

och mörk natt lyckade de föra bort thulen och spärrade

in honom i en mörk kammare . Där har Svastikov suttit

sedan den dagen . Raudvördur brukar normalt dräpa alla

som kommer ödesrunan för nära men en mäktig thul

som Svastikov kan man inte dräpa utan att dra på sig

bergets vrede . Till den stund berget talar till Raudvördur

och berättar vad de ska göra med thulen får Svastikov

vara fängslad . Det verkar som om det blir en lång väntan

eftersom berget hitintills inte har svarat .

SHURDAHJóN

Shurdahjón är en liten sekt som tillber den mörka gudomen

Shurd . Nyligen etablerade sig sekten i största

hemlighet i staden Bjargwall under ledning av handelskvinnan

Gwinn Rofwen . Genom att stjäla några gamla

pergamentrullar från en trollkarl har Gwinn fått reda på

att draken Slogodrang finns fängslad i en värld bortom

Trudvang . Hon har också enligt samma källa fått reda

på att draken Slogodrang och guden Shurd egentligen är

samma entitet och hålls fängslad av tre lås, de så kallade

ödesrunorna . Därför letar även Shurdahjón efter ödesrunan

som finns i Bjargwall . De hoppas nämligen på att

om de kan förstöra den kanske en del av Shurds kraft kan

återvända till Trudvang för att välsigna dennes trogna

undersåtar .

Vad Shurdahjón inte vet är att de har misstolkat de

gamla skrifterna . Shurd och Slogodrang är inte samma

entitet . Dock kan det få ödesdigra konsekvenser om de

lyckas förstöra ödesrunan . Draken Skogodrang suktar

nämligen efter hämnd .

More magazines by this user
Similar magazines